Městský úřad Orlová Osvobození 796, Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, Orlová-Město R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městský úřad Orlová Osvobození 796, Orlová-Lutyně Odbor výstavby Radnice, Staré náměstí 76, Orlová-Město MUORX00AYLKX VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUOR 71536/2011 SPIS ZN.: MUOR S 6303/2011/OV/HAD VYŘIZUJE: Bc. David Habdas TEL.: FAX: DATUM: Město Orlová Osvobození ORLOVÁ-LUTYNĚ V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Dne podalo Město Orlová, se sídlem Osvobození 796, Orlová-Lutyně, za které jedná odbor rozvoje a investic žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem Odkanalizování okrajových částí města Orlová - lokalita D v Orlové-Porubě, Orlové-Městě, Petřvaldě a Rychvaldě na pozemcích parcelních čísel 3462/1, 3391, 1652/1, 3390/2, 3386, 3423/1, 1728, 1727, 1580, 1601, 1578, 1900/1, 3430, 1895, 1887, 1891, 1892/1, 1892/2, 1886/2, 1900/2, 1900/3, 1876/1, 1876/2, 1867, 1903, 1947, 1914, 1913, 1907/2, 1910/2, 1848, 1849, 3392, 1845, 3423/2, 1844/1, 1689, 1756, 1755, 1758, 1762, 1764, 3442, 1687/1, 1833, 1831, 1830, 1796, 1803/1, 1827, 1826, 1825, 1822/2, 1795, 1800, 1771/1, 3455/2, 408, 1247, 3389, 3378, 1378, 1376, 1363, 1362, 1355, 1354, 1345, 1344, 1338, 1336, 1327, 1240, 1245, 1230, 1229, 1228, 1224/1, 1222/1, 1221, 1244, 1246/2, 487, 3388, 639/1, 898, 975/2, 960/15, 960/1, 962, 984, 977, 970, 968, 972/1, 975/1, 996, 1016, 840, 3443/1, 891/1, 941, 950, 922, 899/1, 3425/1, 3426/1, 781, 783/1, 767, 3387/1, 894, 895, 1049, 897, 1044/2, 1044/1, 1009, 1011, 1050 a 1057 v katastrálním území Poruba u Orlové, na pozemcích parcelních čísel 3578, 3170, 3171, 3172, 3184, 3187 a 3193 v katastrálním území Orlová, na pozemcích parcelních čísel 6389, 2858 a 6410 v katastrálním území Petřvald u Karviné a na pozemcích parcelních čísel 5098, 5104/2 (původní parcela 5104), 6849 a 5112 v katastrálním území Rychvald, které bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne pod zn. MUOR 4036/2009 a sp. zn. MUOR S 967/2009/OV/HAD a nabylo právní moci Městský úřad Orlová, odbor výstavby, jako věcně příslušný stavební úřad podle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), podle ustanovení 93 odst. 3 stavebního zákona o žádosti rozhodl takto: Platnost územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem Odkanalizování okrajových částí města Orlová - lokalita D v Orlové-Porubě, Orlové-Městě, Petřvaldě a Rychvaldě na pozemcích parcelních čísel 3462/1, 3391, 1652/1, 3390/2, 3386, 3423/1, 1728, 1727, 1580, 1601, 1578, 1900/1, 3430, 1895, 1887, 1891, 1892/1, 1892/2, 1886/2, 1900/2, 1900/3, 1876/1, 1876/2, Úřední hodiny: BANKOVNÍ SPOJENÍ: Po, St: 8:00 11:30 a 12:30 17:00 E-podatelna: ČSOB a.s Praha, pobočka Orlová Čt: 8:00 11:30 a 12:30 13:30 Internet: číslo účtu: /0300 Út, Pá: (pouze pro objednané) IČ:

2 1867, 1903, 1947, 1914, 1913, 1907/2, 1910/2, 1848, 1849, 3392, 1845, 3423/2, 1844/1, 1689, 1756, 1755, 1758, 1762, 1764, 3442, 1687/1, 1833, 1831, 1830, 1796, 1803/1, 1827, 1826, 1825, 1822/2, 1795, 1800, 1771/1, 3455/2, 408, 1247, 3389, 3378, 1378, 1376, 1363, 1362, 1355, 1354, 1345, 1344, 1338, 1336, 1327, 1240, 1245, 1230, 1229, 1228, 1224/1, 1222/1, 1221, 1244, 1246/2, 487, 3388, 639/1, 898, 975/2, 960/15, 960/1, 962, 984, 977, 970, 968, 972/1, 975/1, 996, 1016, 840, 3443/1, 891/1, 941, 950, 922, 899/1, 3425/1, 3426/1, 781, 783/1, 767, 3387/1, 894, 895, 1049, 897, 1044/2, 1044/1, 1009, 1011, 1050 a 1057 v katastrálním území Poruba u Orlové, na pozemcích parcelních čísel 3578, 3170, 3171, 3172, 3184, 3187 a 3193 v katastrálním území Orlová, na pozemcích parcelních čísel 6389, 2858 a 6410 v katastrálním území Petřvald u Karviné a na pozemcích parcelních čísel 5098, 5104/2 (původní parcela 5104), 6849 a 5112 v katastrálním území Rychvald, které bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne pod zn. MUOR 4036/2009 a sp. zn. MUOR S 967/2009/OV/HAD a nabylo právní moci s e p r o d l u ž u j e o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení podle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu: Město Orlová, IČ: , se sídlem Osvobození 796, Orlová-Lutyně Odůvodnění: Dne podalo Město Orlová, se sídlem Osvobození 796, Orlová-Lutyně, za které jedná odbor rozvoje a investic žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby pod názvem Odkanalizování okrajových částí města Orlová - lokalita D v Orlové-Porubě, Orlové- Městě, Petřvaldě a Rychvaldě na pozemcích parcelních čísel 3462/1, 3391, 1652/1, 3390/2, 3386, 3423/1, 1728, 1727, 1580, 1601, 1578, 1900/1, 3430, 1895, 1887, 1891, 1892/1, 1892/2, 1886/2, 1900/2, 1900/3, 1876/1, 1876/2, 1867, 1903, 1947, 1914, 1913, 1907/2, 1910/2, 1848, 1849, 3392, 1845, 3423/2, 1844/1, 1689, 1756, 1755, 1758, 1762, 1764, 3442, 1687/1, 1833, 1831, 1830, 1796, 1803/1, 1827, 1826, 1825, 1822/2, 1795, 1800, 1771/1, 3455/2, 408, 1247, 3389, 3378, 1378, 1376, 1363, 1362, 1355, 1354, 1345, 1344, 1338, 1336, 1327, 1240, 1245, 1230, 1229, 1228, 1224/1, 1222/1, 1221, 1244, 1246/2, 487, 3388, 639/1, 898, 975/2, 960/15, 960/1, 962, 984, 977, 970, 968, 972/1, 975/1, 996, 1016, 840, 3443/1, 891/1, 941, 950, 922, 899/1, 3425/1, 3426/1, 781, 783/1, 767, 3387/1, 894, 895, 1049, 897, 1044/2, 1044/1, 1009, 1011, 1050 a 1057 v katastrálním území Poruba u Orlové, na pozemcích parcelních čísel 3578, 3170, 3171, 3172, 3184, 3187 a 3193 v katastrálním území Orlová, na pozemcích parcelních čísel 6389, 2858 a 6410 v katastrálním území Petřvald u Karviné a na pozemcích parcelních čísel 5098, 5104/2 (původní parcela 5104), 6849 a 5112 v katastrálním území Rychvald, které bylo vydáno zdejším stavebním úřadem dne pod zn. MUOR 4036/2009 a sp. zn. MUOR S 967/2009/OV/HAD a nabylo právní moci Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Podle ustanovení 93 odst. 3 stavebního zákona dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Na řízení o prodloužení lhůty se vztahují přiměřeně ustanovení o územním řízení s tím, že veřejné ústní jednání se nekoná. Žadatel uvedl ve své žádosti důvod, podle něhož nemůže v době platnosti územního rozhodnutí uvedený záměr realizovat (citace zvýrazněna kurzivou): Důvodem pro změnu termínu dokončení stavby je aktuální nedostatek finančních prostředků potřebných na její realizaci. S ohledem na možnost obdržení dotace je nutné mít akci připravenu k okamžité realizaci po obdržení příslibu mimořádných financí. strana 2/11

3 Stavební úřad opatřením ze dne pod zn. MUOR 57142/2011 a sp. zn. MUOR S 6303/2011/OV/HAD oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti citovaného územního rozhodnutí známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení pro uplatnění námitek, připomínek účastníků či stanovisek dotčených orgánů. Oznámení bylo v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Orlová. Účastníci řízení, dotčené orgány a veřejnost byli upozorněni v souladu s ustanovením 93 odst. 3 stavebního zákona, že své případné námitky, připomínky a stanoviska k prodloužení platnosti územního rozhodnutí mohou uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Současně s oznámením o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí stavební úřad určil lhůtu pro seznámení s podklady rozhodnutí podle ustanovení 36 odst. 3 správního řádu, a to od 16. do 18. dne ode dne doručení oznámení. V řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily prodloužení předmětného územního rozhodnutí. Bylo proto rozhodnuto tak, jak je ve výroku rozhodnutí uvedeno. O zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí byli obeznámeni následující účastníci řízení: podle ustanovení 85 odst. 1 stavebního zákona (v daném případě toto právní postavení přísluší žadateli a obci,na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn): Město Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně podle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona (v daném případě toto právní postavení přísluší vlastníkům pozemků, vlastníkům sousedních pozemků anebo vlastníkům sousedních staveb a vlastníkům technické infrastruktury): Město Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava, v zastoupení Správa silnic MS kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz Zbyšek Uhlík, Rychvald 210, Rychvald Radka Uhlíková, Rychvald 210, Rychvald RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava Pavel Vácha, F.S.Tůmy 1243, Orlová-Lutyně Vlasta Váchová, Zátiší 546, Orlová-Poruba Karel Spálovský, Zátiší 362, Orlová-Poruba Alena Spálovská, Zátiší 362, Orlová-Poruba Ondrej Košč, Zátiší 487, Orlová-Poruba Věra Koščová, Zátiší 487, Orlová-Poruba Bronislav Adamczyk, Těšínská 532, Orlová-Poruba Šárka Adamczyková, Těšínská 532, Orlová-Poruba Miroslava Friedrichová, Polní 965, Orlová-Lutyně Ing. Zdeněk Vlček, V Zahradách 563, Orlová-Poruba Květoslava Vlčková, V Zahradách 563, Orlová-Poruba Albín Vojčák, V Zahradách 74, Orlová-Poruba Marcela Vojčáková, V Zahradách 74, Orlová-Poruba Zdeněk Šotek, V Zahradách 575, Orlová-Poruba Jarmila Šotková, V Zahradách 575, Orlová-Poruba Miroslava Skuplíková, Pospolitá 802/23, Ostrava-Zábřeh Břetislav Kuznicius, Těšínská 499, Orlová-Poruba Marta Kuzniciusová, Těšínská 499, Orlová-Poruba Růžena Glasner, Okrajová 1197, Orlová-Poruba Bc. Svatomír Novák, Okrajová 1273, Orlová-Poruba Ing. Jiří Milata, Lesní 800, Orlová-Lutyně Ing. Zdeňka Milatová, Lesní 800, Orlová-Lutyně Lubomír Bohucki, Petřvaldská 531, Orlová-Město Marie Bohucká, Petřvaldská 531, Orlová-Město strana 3/11

4 Ing. Jaroslav Křížek, Okrajová1204, Orlová-Poruba Kateřina Křížková, Okrajová 1204, Orlová-Poruba Petr Křižánek, Okrajová 161, Orlová-Poruba Alice Křižánková, Okrajová 161, Orlová-Poruba Barbora Rzymanová, Srbská 265/11, Ostrava-Výškovice MUDr. Dagmar Rzymanová, Okrajová 508, Orlová-Poruba Anna Lukaštíková, Jana Šoupala 1600/9, Ostrava-Poruba Václav Teichmann, Zátiší 1188, Orlová-Poruba VIANANDA s.r.o., Táborská 752/7, Praha-Nusle VILIKUS s.r.o., Jarní 99, Orlová-Poruba Jaroslav Banszel, Těšínská 120, Orlová-Poruba Bc. David Habdas, Osvobození 879, Orlová-Lutyně Petr Lichtblau, Těšínská 498, Orlová-Poruba Oldřich Urbančík, Těšínská 371, Orlová-Poruba Květoslava Urbančíková, Těšínská 371, Orlová-Poruba Miroslav Wondra, Porubská 301, Orlová-Poruba Šárka Wondrová, Porubská 301, Orlová-Poruba Štěpánka Paláčková, Rychvaldská 1582, Petřvald Zdeňka Drögslerová, Porubská 215, Orlová-Poruba Jiří Kopel, Okrajová 500, Orlová-Poruba Lenka Koplová, Okrajová 500, Orlová-Poruba Jaroslav Šrubař, Okrajová 500, Orlová-Poruba Václav Horn, Okrajová 137, Orlová-Poruba Jiří Rucký, Těšínská 1221, Orlová-Poruba Helena Rucká, Těšínská 1221, Orlová-Poruba Ing. Jaroslav Lotečka, V Zahradách 534, Orlová-Poruba Marie Lotečková, V Zahradách 534, Orlová-Poruba Henryk Telega, Okrajová 1158, Orlová-Poruba Alžběta Telegová, Okrajová 1158, Orlová-Poruba Ing. Rudolf Knězek, Porubská 62, Orlová-Poruba Anna Knězková, Porubská 62, Orlová-Poruba Jan Zientek, Porubská 541, Orlová-Poruba Žaneta Zientková, Porubská 541, Orlová-Poruba Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Praha-Vinohrady Petr Norek, V Zahradách 407, Orlová-Poruba Veronika Norková, V Zahradách 407, Orlová-Poruba Kristina Odehnalová, Vrázova 1272/39, Ostrava-Vítkovice Lešek Ogrocki, V Zahradách 469, Orlová-Poruba Eva Ogrocká, V Zahradách 469, Orlová-Poruba Michal Zapletal, V Zahradách 469, Orlová-Poruba Ing. Stanislav Richtar, V Zahradách 547, Orlová-Poruba Ivana Richtarová, V Zahradách 547, Orlová-Poruba Ladislav Heljenek, V Zahradách 449, Orlová-Poruba Helena Heljenková, V Zahradách 449, Orlová-Poruba Kamil Mališ, V Zahradách 89, Orlová-Poruba Petr Slončík, Osvobození 829, Orlová-Lutyně MUDr. Erika Steinerová, Petra Křičky 2711/8, Ostrava-Moravská Ostrava Alexandr Skribovský, Těšínská 249, Orlová-Poruba Ivana Skribovská, Těšínská 249, Orlová-Poruba František Březný, Těšínská 492, Orlová-Poruba Olga Březná, Těšínská 492, Orlová-Poruba Ludmila Barczoková, Cihelní 1656/19, Karviná-Nové Město Petr Wranka, Zátiší 2, Orlová-Poruba Emil Wojtas, Těšínská 250, Orlová-Poruba Helena Wojtasová, Těšínská 250, Orlová-Poruba strana 4/11

5 Jana Šrubařová, Okrajová 405, Orlová-Poruba Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha-Krč Jiří Krčmář, Těšínská 488, Orlová-Poruba Daniela Krčmářová, Těšínská 488, Orlová-Poruba Růžena Kuzniciusová, Těšínská 811, Orlová-Poruba Jindřich Jirsák, Květinová 896, Orlová-Lutyně Čestmír Molinek, Těšínská 1178, Orlová-Poruba Anna Molinková, Těšínská 1178, Orlová-Poruba Jarmila Bukovčíková, Hornická 647, Albrechtice Antonín Wrzecionko, Trojanovská 1244/8a, Horní Suchá Ladislav Wrzecionko, Mládežnická 1567/6, Havířov-Podlesí Zita Wrzecionková, Těšínská 259, Orlová-Poruba Jarmil Šrubař, Na Výsluní 1279, Orlová-Lutyně Česká republika, v zastoupení Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Ostrava- Moravská Ostrava Česká republika, v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha- Nusle Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava-Mariánské Hory Věra Holešová, Masarykova třída 740, Orlová-Lutyně Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Ostrava-Moravská Ostrava DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na příkopě 858/20, Praha-Nové Město Marie Červená, V Zahradách 40, Orlová-Poruba Josef Beran, 17. listopadu 1048, Orlová-Město Anna Beranová, V Zahradách 90, Orlová-Poruba Stanislav Šokala, V Zahradách 279, Orlová-Poruba Marcela Šokalová, V Zahradách 279, Orlová-Poruba Marek Uherek, Odborů 1728, Petřvald Markéta Balcarková, Kpt. Jaroše 764, Orlová-Lutyně Jiří Kožušník, V Zahradách 406, Orlová-Poruba ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín-Podmokly doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc., Záchranářů 560, Orlová-Poruba Olga Damecová, Záchranářů 560, Orlová-Poruba Rudolf Hudec, Těšínská 391, Orlová-Poruba Eva Hudcová, Těšínská 391, Orlová-Poruba Petr Mann, Stará Štreka 625, Orlová-Poruba Pavlína Mannová, Stará Štreka 625, Orlová-Poruba Miroslav Vondena, Adamusova 1263, Orlová-Lutyně Taťána Vondenová, Adamusova 1263, Orlová-Lutyně Kamil Piše, Záchranářů 155, Orlová-Poruba Václav Piše, Záchranářů 155, Orlová-Poruba Miloslava Pišová, Záchranářů 155, Orlová-Poruba SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava-Moravská Ostrava Tomáš Feber, Adamusova 1249, Orlová-Lutyně Agnieszka Maja Feberová, Adamusova 1249, Orlová-Lutyně Dana Murtinová, Stará Štreka 1352, Orlová-Poruba Jiří Štěrba, Stará Štreka 1352, Orlová-Poruba IMMIKO CZECH, s.r.o, Porubská 1215, Rychvald RPG Byty, s.r.o, Gregorova 2582/3, Ostrava-Moravská Ostrava Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, Paskov ARTIS CZ spol. s r.o., Svahová 875/26, Brno-Kohoutovice Libor Kiner, V Zimném dole 51, Orlová-Město Zuzana Kinerová, V Zimném dole 51, Orlová-Město Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha-Žižkov strana 5/11

6 Petr Tomanek, V Zimném dole 836, Orlová-Město Gabriela Tomanková, V Zimném dole 836, Orlová-Město Jiří Potyka, V Zimném dole 63, Orlová-Město Šárka Potyková, V Zimném dole 63, Orlová-Město Ludmila Suchánková, V Zimném dole 768, Orlová-Město Cyril Širůčka, V Zimném dole 768, Orlová-Město Alžběta Bohucká, Petřvaldská 531, Orlová-Město Emil Mencner, Masarykova třída 955, Orlová-Lutyně Drahoslava Mencnerová, Masarykova třída 955, Orlová-Lutyně Ing. Jana Ojha, CSc., K Holotovci 560, Orlová-Město Evžen Santarius, K Holotovci 520, Orlová-Město Irena Santariusová, K Holotovci 520, Orlová-Město Rostislav Staš, K Holotovci 1189, Orlová-Město Eva Stašová, K Holotovci 1189, Orlová-Město Marie Šíblová, K Holotovci 524, Orlová-Město Bronislav Tlolka, Na Stuchlíkovci 339, Orlová-Lutyně Vilém Zálesný, Zimný důl 960, Orlová-Město Marie Zálesná, Zimný důl 960, Orlová-Město České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, Ostrava ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051/30, Chomutov FILDAN s.r.o., Slezská 494, Orlová-Poruba Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, Šenov u Ostravy OKD, a.s., Prokešovo náměstí 2020/6, Ostrava-Moravská Ostrava Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava- Moravská Ostrava SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, Orlová-Lutyně Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha-Michle UPC Česká republika, a.s., Na Najmanské 915, Ostrava Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina 8, Ostrava Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost žádné připomínky nevznesla. Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u Městského úřadu Orlová, odboru výstavby. O odvolání rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí. Podle odst. 2 tohoto ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ustanovení 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, strana 6/11

7 v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Orlová, odbor výstavby na jeho náklady. Rozhodnutí má podle ustanovení 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení žadatele nebo jeho právního zástupce, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. otisk úředního razítka Bc. David Habdas oprávněná úřední osoba na úseku územního rozhodování Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a jeho zveřejnění způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Doručí se: Účastníci řízení: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku) 1. Město Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, Lutyně, Orlová Účastníci řízení: (datovou schránkou) 1. Město Petřvald, Gen. Svobody 511, Petřvald; IDDS: waqbb2k 2. Město Rychvald, Orlovská 678, Rychvald; IDDS: 6snbbka Účastníci řízení: (veřejnou vyhláškou) 1. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Moravská Ostrava, Ostrava, v zastoupení Správa silnic MS kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava 2. Zbyšek Uhlík, Rychvald 210, Rychvald 3. Radka Uhlíková, Rychvald 210, Rychvald 4. RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava 5. Pavel Vácha, F.S.Tůmy 1243, Lutyně, Orlová 6. Vlasta Váchová, Zátiší 546, Poruba, Orlová 7. Karel Spálovský, Zátiší 362, Poruba, Orlová 8. Alena Spálovská, Zátiší 362, Poruba, Orlová 9. Ondrej Košč, Zátiší 487, Poruba, Orlová strana 7/11

8 10. Věra Koščová, Zátiší 487, Poruba, Orlová 11. Bronislav Adamczyk, Těšínská 532, Poruba, Orlová 12. Šárka Adamczyková, Těšínská 532, Poruba, Orlová 13. Miroslava Friedrichová, Polní 965, Lutyně, Orlová 14. Ing. Zdeněk Vlček, V Zahradách 563, Poruba, Orlová 15. Květoslava Vlčková, V Zahradách 563, Poruba, Orlová 16. Albín Vojčák, V Zahradách 74, Poruba, Orlová 17. Marcela Vojčáková, V Zahradách 74, Poruba, Orlová 18. Zdeněk Šotek, V Zahradách 575, Poruba, Orlová 19. Jarmila Šotková, V Zahradách 575, Poruba, Orlová 20. Miroslava Skuplíková, Pospolitá 802/23, Zábřeh, Ostrava 21. Břetislav Kuznicius, Těšínská 499, Poruba, Orlová 22. Marta Kuzniciusová, Těšínská 499, Poruba, Orlová 23. Růžena Glasner, Okrajová 1197, Poruba, Orlová 24. Bc. Svatomír Novák, Okrajová 1273, Poruba, Orlová 25. Ing. Jiří Milata, Lesní 800, Lutyně, Orlová 26. Ing. Zdeňka Milatová, Lesní 800, Lutyně, Orlová 27. Lubomír Bohucki, Petřvaldská 531, Město, Orlová 28. Marie Bohucká, Petřvaldská 531, Město, Orlová 29. Ing. Jaroslav Křížek, Okrajová1204, Poruba, Orlová 30. Kateřina Křížková, Okrajová 1204, Poruba, Orlová 31. Petr Křižánek, Okrajová 161, Poruba, Orlová 32. Alice Křižánková, Okrajová 161, Poruba, Orlová 33. Barbora Rzymanová, Srbská 265/11, Výškovice, Ostrava 34. MUDr. Dagmar Rzymanová, Okrajová 508, Poruba, Orlová 35. Anna Lukaštíková, Jana Šoupala 1600/9, Poruba, Ostrava 36. Václav Teichmann, Zátiší 1188, Poruba, Orlová 37. VIANANDA s.r.o., Táborská 752/7, Nusle, Praha 38. VILIKUS s.r.o., Jarní 99, Poruba, Orlová 39. Jaroslav Banszel, Těšínská 120, Poruba, Orlová 40. Bc. David Habdas, Osvobození 879, Lutyně, Orlová 41. Petr Lichtblau, Těšínská 498, Poruba, Orlová 42. Oldřich Urbančík, Těšínská 371, Poruba, Orlová 43. Květoslava Urbančíková, Těšínská 371, Poruba, Orlová 44. Miroslav Wondra, Porubská 301, Poruba, Orlová 45. Šárka Wondrová, Porubská 301, Poruba, Orlová 46. Štěpánka Paláčková, Rychvaldská 1582, Petřvald 47. Zdeňka Drögslerová, Porubská 215, Poruba, Orlová 48. Jiří Kopel, Okrajová 500, Poruba, Orlová 49. Lenka Koplová, Okrajová 500, Poruba, Orlová 50. Jaroslav Šrubař, Okrajová 500, Poruba, Orlová 51. Václav Horn, Okrajová 137, Poruba, Orlová 52. Jiří Rucký, Těšínská 1221, Poruba, Orlová 53. Helena Rucká, Těšínská 1221, Poruba, Orlová 54. Ing. Jaroslav Lotečka, V Zahradách 534, Poruba, Orlová 55. Marie Lotečková, V Zahradách 534, Poruba, Orlová 56. Henryk Telega, Okrajová 1158, Poruba, Orlová 57. Alžběta Telegová, Okrajová 1158, Poruba, Orlová 58. Ing. Rudolf Knězek, Porubská 62, Poruba, Orlová 59. Anna Knězková, Porubská 62, Poruba, Orlová 60. Jan Zientek, Porubská 541, Poruba, Orlová 61. Žaneta Zientková, Porubská 541, Poruba, Orlová 62. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, Praha 63. Petr Norek, V Zahradách 407, Poruba, Orlová 64. Veronika Norková, V Zahradách 407, Poruba, Orlová 65. Kristina Odehnalová, Vrázova 1272/39, Vítkovice, Ostrava 66. Lešek Ogrocki, V Zahradách 469, Poruba, Orlová 67. Eva Ogrocká, V Zahradách 469, Poruba, Orlová strana 8/11

9 68. Michal Zapletal, V Zahradách 469, Poruba, Orlová 69. Ing. Stanislav Richtar, V Zahradách 547, Poruba, Orlová 70. Ivana Richtarová, V Zahradách 547, Poruba, Orlová 71. Ladislav Heljenek, V Zahradách 449, Poruba, Orlová 72. Helena Heljenková, V Zahradách 449, Poruba, Orlová 73. Kamil Mališ, V Zahradách 89, Poruba, Orlová 74. Petr Slončík, Osvobození 829, Lutyně, Orlová 75. MUDr. Erika Steinerová, Petra Křičky 2711/8, Moravská Ostrava, Ostrava 76. Alexandr Skribovský, Těšínská 249, Poruba, Orlová 77. Ivana Skribovská, Těšínská 249, Poruba, Orlová 78. František Březný, Těšínská 492, Poruba, Orlová 79. Olga Březná, Těšínská 492, Poruba, Orlová 80. Ludmila Barczoková, Cihelní 1656/19, Nové Město, Karviná 81. Petr Wranka, Zátiší 2, Poruba, Orlová 82. Emil Wojtas, Těšínská 250, Poruba, Orlová 83. Helena Wojtasová, Těšínská 250, Poruba, Orlová 84. Jana Šrubařová, Okrajová 405, Poruba, Orlová 85. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, Praha 86. Jiří Krčmář, Těšínská 488, Poruba, Orlová 87. Daniela Krčmářová, Těšínská 488, Poruba, Orlová 88. Růžena Kuzniciusová, Těšínská 811, Poruba, Orlová 89. Jindřich Jirsák, Květinová 896, Lutyně, Orlová 90. Čestmír Molinek, Těšínská 1178, Poruba, Orlová 91. Anna Molinková, Těšínská 1178, Poruba, Orlová 92. Jarmila Bukovčíková, Hornická 647, Albrechtice 93. Antonín Wrzecionko, Trojanovská 1244/8a, Horní Suchá 94. Ladislav Wrzecionko, Mládežnická 1567/6, Podlesí, Havířov 95. Zita Wrzecionková, Těšínská 259, Poruba, Orlová 96. Jarmil Šrubař, Na Výsluní 1279, Lutyně, Orlová 97. Česká republika, v zastoupení Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava 98. Česká republika, v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 99. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, Mariánské Hory, Ostrava 100. Věra Holešová, Masarykova třída 740, Lutyně, Orlová 101. Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Moravská Ostrava, Ostrava 102. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, Stráž pod Ralskem 103. UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na příkopě 858/20, Nové Město, Praha 104. Marie Červená, V Zahradách 40, Poruba, Orlová 105. Josef Beran, 17. listopadu 1048, Město, Orlová 106. Anna Beranová, V Zahradách 90, Poruba, Orlová 107. Stanislav Šokala, V Zahradách 279, Poruba, Orlová 108. Marcela Šokalová, V Zahradách 279, Poruba, Orlová 109. Marek Uherek, Odborů 1728, Petřvald 110. Markéta Balcarková, Kpt. Jaroše 764, Lutyně, Orlová 111. Jiří Kožušník, V Zahradách 406, Poruba, Orlová 112. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Podmokly, Děčín 113. doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc., Záchranářů 560, Poruba, Orlová 114. Olga Damecová, Záchranářů 560, Poruba, Orlová 115. Rudolf Hudec, Těšínská 391, Poruba, Orlová 116. Eva Hudcová, Těšínská 391, Poruba, Orlová 117. Petr Mann, Stará Štreka 625, Poruba, Orlová 118. Pavlína Mannová, Stará Štreka 625, Poruba, Orlová 119. Miroslav Vondena, Adamusova 1263, Lutyně, Orlová 120. Taťána Vondenová, Adamusova 1263, Lutyně, Orlová 121. Kamil Piše, Záchranářů 155, Poruba, Orlová 122. Václav Piše, Záchranářů 155, Poruba, Orlová strana 9/11

10 123. Miloslava Pišová, Záchranářů 155, Poruba, Orlová 124. SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Moravská Ostrava, Ostrava 125. Tomáš Feber, Adamusova 1249, Lutyně, Orlová 126. Agnieszka Maja Feberová, Adamusova 1249, Lutyně, Orlová 127. Dana Murtinová, Stará Štreka 1352, Poruba, Orlová 128. Jiří Štěrba, Stará Štreka 1352, Poruba, Orlová 129. IMMIKO CZECH, s.r.o, Porubská 1215, Rychvald 130. RPG Byty, s.r.o, Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava 131. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, Paskov 132. ARTIS CZ spol. s r.o., Svahová 875/26, Kohoutovice, Brno 133. Libor Kiner, V Zimném dole 51, Město, Orlová 134. Zuzana Kinerová, V Zimném dole 51, Město, Orlová 135. Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Žižkov, Praha 136. Petr Tomanek, V Zimném dole 836, Město, Orlová 137. Gabriela Tomanková, V Zimném dole 836, Město, Orlová 138. Jiří Potyka, V Zimném dole 63, Město, Orlová 139. Šárka Potyková, V Zimném dole 63, Město, Orlová 140. Ludmila Suchánková, V Zimném dole 768, Město, Orlová 141. Cyril Širůčka, V Zimném dole 768, Město, Orlová 142. Alžběta Bohucká, Petřvaldská 531, Město, Orlová 143. Emil Mencner, Masarykova třída 955, Lutyně, Orlová 144. Drahoslava Mencnerová, Masarykova třída 955, Lutyně, Orlová 145. Ing. Jana Ojha, CSc., K Holotovci 560, Město, Orlová 146. Evžen Santarius, K Holotovci 520, Město, Orlová 147. Irena Santariusová, K Holotovci 520, Město, Orlová 148. Rostislav Staš, K Holotovci 1189, Město, Orlová 149. Eva Stašová, K Holotovci 1189, Město, Orlová 150. Marie Šíblová, K Holotovci 524, Město, Orlová 151. Bronislav Tlolka, Na Stuchlíkovci 339, Lutyně, Orlová 152. Vilém Zálesný, Zimný důl 960, Město, Orlová 153. Marie Zálesná, Zimný důl 960, Město, Orlová 154. České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, Ostrava 155. ČEZ Teplárenská, a.s., Školní 1051/30, Chomutov 156. FILDAN s.r.o., Slezská 494, Poruba, Orlová 157. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ostrava, Těšínská 993, Šenov u Ostravy 158. OKD, a.s., Prokešovo náměstí 2020/6, Moravská Ostrava, Ostrava 159. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, Moravská Ostrava, Ostrava 160. SMO, městská akciová společnost Orlová, Okružní 988, Lutyně, Orlová 161. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, Praha 162. UPC Česká republika, a.s., Na Najmanské 915, Ostrava 163. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Odry, Pracoviště Ostrava, Libušina 8, Ostrava Dotčené orgány: (datovou schránkou) 1. Drážní úřad, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc; IDDS: 5mjaatd 2. Hasičský záchranný sbor MS kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava; IDDS: spdaive 3. Krajská hygienická stanice MS kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava; IDDS: w8pai4f 4. Krajský úřad, MS kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, Moravská Ostrava, Ostrava; IDDS: 8x6bxsd 5. Krajský úřad, MS kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října 117, Moravská Ostrava, Ostrava; IDDS: 8x6bxsd 6. Městský úřad Petřvald, odbor výstavby a životního prostředí, Gen. Svobody 511, Petřvald; IDDS: waqbb2k 7. Městský úřad Rychvald, odbor výstavby a životního prostředí, Orlovská 678, Rychvald; IDDS: 6snbbka 8. Městský úřad Bohumín, stavební odbor, Masarykova 158, Bohumín; IDDS: u3kbfuf strana 10/11

11 Dotčené orgány: (doporučeně na doručenku) 1. Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Osvobození 796, Lutyně, Orlová 2. Městský úřad Orlová, odbor životního prostředí, Osvobození 796, Lutyně, Orlová Na vědomí: (datovou schránkou) 1. Dalkia Industry CZ, a.s., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava; IDDS: ttcffs4 Na vědomí: 1. Město Orlová, odbor správy majetku města, Osvobození 796, Lutyně, Orlová 2. OKD, a.s. CSS IT, Prokešovo náměstí 6/2020, Moravská Ostrava, Ostrava K vyvěšení veřejné vyhlášky: 1. Město Orlová, odbor správy úřadu, Osvobození 796, Lutyně, Orlová 2. Město Petřvald, odbor správní, Gen. Svobody 511, Petřvald; IDDS: waqbb2k 3. Město Rychvald, organizační odbor, Orlovská 678, Rychvald; IDDS: 6snbbka strana 11/11

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 16.11.2012 Naše zn.: MěÚ-R/St.3606/2012-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 2.12.2014 Naše zn.: MěÚ-R/St.3351/2014-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/89221/Lp/2013 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/89221/2013-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1412/2014/Če Marie Moravcová SÚ/328/2321/2015/Če Veselá 325 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, kl. 143 e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001sirx MUVRX001SIRX Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 430/2009 Sp.Zn.: SPIS 147/2009/VAŽP42 3 Vyřizuje: Svěnčíková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/26936/Sř/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/26936/2015-7 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/245/2012/Če ČEZ Distribuce, a.s. SÚ/330/246/2012/Če Teplická 874/8 vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková 405 02 Děčín IV - Podmokly

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 612/2014/OÚPSŘ-330/Ša-12 03.04.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Šamánek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou Č.j.: 730/2015/MěR/Stú/1 Vyřizuje: Sýkorová Tel/Mob: 469 690 144 / 608 725 144

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

p r o d l u ž u j e do 31. prosince 2017

p r o d l u ž u j e do 31. prosince 2017 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: EYEMAXX Krnov s.r.o. Naše zn.: Mukrn/201545263/RR/SU/Ks IČ 274 47 685 Nové Pod Václavem 902/18 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/789/2014/Če vyřizuje : Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, 143 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz datum : 16.09.2014

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2.

Váš dopis značka / ze dne Naše č.j. Vyřizuje/linka Horní Slavkov 450/2016/HS/OMI-1 / 8.2.2016 476/2016/HS/OVŽP-4 Bašová / 69 10.2. MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Sídlo: Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov, IČ:00259322, DIČ:CZ00259322 Tel.: 352 350 666, http://www.hornislavkov.cz, email:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU se sídlem Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 22 odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení správy dopravy a pozemních komunikací Sp. zn.: MMFM_S 17964/2013/ODaSH/Jar

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad

Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Městský úřad Petřvald náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad MUPTX003SAUO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS. ZNAČKA: 507/2015/VaŽP/Dě ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-1138/HH Rousínov, dne 27. února 2012 Sp. zn.: 2400/2012-199/HH

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

*mupcx0019jzq* MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Spis. zn.: ST 7607/2011/Ju Č. j.: MUPC 13024/2011 Vyřizuje: Ing. Jura Jiří Telefon: 466 094 150 (736 607 107) E-mail: jiri.jura@mestoprelouc.cz Datum: 11.08.2011 MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ Odbor stavební, vodoprávní

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00dy8eh* MESTX00DY8EH Č. j.: MEST 8373/2015 Sp. zn.: OS 226/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 19354/14-NOV 4037/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420 388 459 087 FAX: +420 388 459 086 E-mail: petr.novy@mesto.vimperk.cz Datum: 22.09.2014 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Jedná se o splaškovou kanalizační stoku z materiálu PP SN 8 DN 250 mm celkové délky 88 m. Trasa stoky se Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu STAVYMA spol. s r.o. Kučovaniny 1551 765 02 Otrokovice

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 558, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Litoměřice - Želetice odkanalizování splaškových vod

Litoměřice - Želetice odkanalizování splaškových vod Str.1/5 Městský úřad Litoměřice Odbor životního prostředí č. j.: 0050910/15/ŽP/JBa sp. zn.: 0050057/15/ŽP Vyřizuje: Jiřina Bartoňová, DiS. Telefon: 416916172 Fax: +420 416 916 211 E-mail: jirina.bartonova@litomerice.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 3 8 8 9 1-2 0 1 6 / n y j 1 5 9 1 0-2 0 1 6 / n y j S p

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001kh1m MUVRX001KH1M Č.j. : MUVR 2434/2008 Sp.Zn. : SPIS 633/2008/VAŽP41 5 Vyřizuje : Pavlovská Renáta Ing. Tel.

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.11.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/81773/2012/Kop Ing. Kopřivová Jana Telefon: 487 881

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4242/OST/12 Štv V Rokycanech: 9.6.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3377/OST/14

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/473/08/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1058/16/VYS/Ko V Sušici dne: 20.5.2016

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2526/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 28.06.2012 Naše čj.: METR 3292/2012

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 9.3.2016 Sp. zn.: ZP-25762016-hajk Č. j.: KRNOZP-16607/2016 hajk Vyřizuje: Ing. Pavla Hájková, sl.č. 210

Více

č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í

č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/1552/13; ŽP/4323/13 V Plzni dne 20.06.2013 vyřizuje: Černíková, Ing. Bošinová R O Z H O D N U T Í Krajskému úřadu Plzeňského kraje bylo

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/20813-12/ 3746-2012/Vavre V Bílovci dne: 29. srpna 2012 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra, tel.: 556312175, e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL odbor výstavby a územního plánování Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl, tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218 Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 09371/2010 Litomyšl, dne 3.6.2010 Č.j.:

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. R o z h o d n u t í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. R o z h o d n u t í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 143118/2012 Sp. zn.: S-JMK 143118/2012 OD Brno 12.02.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení. Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 14.05.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 7 Počet listů příloh:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY Odbor životního prostředí MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE: V ODRÁCH ŽP/2427a/07/Co/231.2R Ing. Coufal 3.4.2009 VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ A SCELOVÁNÍ POZEMKŮ. s ch v a l u j e

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ A SCELOVÁNÍ POZEMKŮ. s ch v a l u j e Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka:328/a/5/2015/m/rch/0804 Vaše sp.zn: Naše sp.zn:1350/2009/sú/žůr/328 Datum vytvoření: 1.12.2009 Poř.č.4625/09 Zpracovatel

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1091/SÚ/14-3 Bc. Martina Mifková / 311 14. 1. 2015 ROZHODNUTÍ

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem

MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem (Úřední dny: pondělí a středa: 7.30-11.30 hodin, 12.30-17.00 hodin) Váš dopis zn.: ze dne :

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 F. A. Gerstnera č.p.2151, České Budějovice 7 370 01 České Budějovice 1 zastoupena

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

Městský úřad Vracov. Veřejná vyhláška Usnesení

Městský úřad Vracov. Veřejná vyhláška Usnesení Městský úřad Vracov odbor výstavby a zemědělství nám. Míru 202, Vracov 696 42 č.j. 1367-328-12-6 Vracov 12.09.2013 vyřizuje: Gloza Veřejná vyhláška Usnesení Dne 14.09.2012 podal RC Reinvest, a.s., IČ 28263685,

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou Obecní úřad Lutín, okres Olomouc stavební úřad Olomoucká 131, 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286 Č.j. SÚ/8/1944/2012/2013 V Lutíně dne 9.1.2013 Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/25164/2015/TomJ Spis/ 3785/2015 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 18.05.2016 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 7 3 2 9-2 0 1 4 / v n 1 9 4 4 5-2 0 1 4 / v n S p is.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 18349/2010/ZPZE-11/231.8/KOSP-57 Spisová značka: 18349/2010/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ PO VO LENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ PO VO LENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor dopravy a silničního hospodářství náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax:376 540 112 Zn: 1193/12/DOP/Pa V Sušici dne: 2.

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice odbor stavebního úřadu DLE ROZDĚLOVNÍKU Naše číslo jednací : Naše číslo spisu / značka : Oprávněná úřední osoba / linka :

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/2872/15 Spis. značka: SÚ 2141/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 95 Teplice OZNÁMENÍ

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 95 Teplice OZNÁMENÍ Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ÚP/102397/2014/Pa MgMT/105365/2014 oprávněná úřední osoba: Pažoutová 417 510 332 pazoutova@teplice.cz M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování

Více

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706 č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 Vladimír Baranka Na Výsluní 256, 285 07 Rataje nad Sázavou 2 Ivo Barták 28. října 61, 285 04 Uhlířské Michal Bechyně Silvánka 9, 285 04 Uhlířské 4 Marie Bechyňová Vinařice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení řízení ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2013 NAŠE ZN.: SZ MMHK/043759/2013ŽP1/Pot MMHK/056861/2013 VYŘIZUJE: Bc. Kateřina Potůčková TEL.: 495 707 645 FAX: 495 707 642 E-MAIL: Katerina.Potuckova@mmhk.cz

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO

ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 3, 601 67 BRNO NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: POČET LISTŮ: MMB/0188965/2013 OUSR/MMB/0403762/2012/7 Mgr. Zaluţná 542 173

Více