Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2009. číslo 89

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2009. číslo 89"

Transkript

1 Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2009 číslo 89 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah: 1. ÚVODNÍ POZNÁMKA HLAVNÍ MATERIÁLY... 2 KDE A JAK SE RODÍ RACIONÁLNÍ MORALITA (RADIM VALENČÍK) RECENZE... 8 DOBŘE UŽ BYLO ANEB JAK SE PRAŽANÉ UMĚLI BAVIT (PAVEL SIRŮČEK)... 8 PROČ A JAK POZNÁVAT SVÉ ZÁKAZNÍKY (B. ŠTĚDROŇ, M. ZAMAZALOVÁ) PŘÍLOHA: SEMINÁŘ K TEORII REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ III PROBLEMATIKA METODY ZKOUMÁNÍ REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ (RAFIK BEDRETDINOV) VYJEDNÁVÁNI V ELEMENTÁRNÍM REDISTRIBUČNÍM SYSTÉMU (HANA VYSLOUŽILOVÁ) REFLEXE TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ (JAN MERTL) PYRAMIDOVÉ HRY, TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ A SOUČASNÁ KRIZE (BOHUMÍR ŠTĚDROŇ) INTERPRETACE REDISTRIBUČNÍ ROVNICE (MAREK HUDÍK) PŘÍLOHA: POČÍTAČOVÝ MODEL VYJEDNÁVÁNÍ (PAVEL VÁVRA, RADIM VALENČÍK) I MARATHON Internet: Vydává: Radim Valenčík jménem Otevřené společnosti příznivců časopisu MARATHON Vychází od listopadu 1996 Registrační značka: MK ČR 7785 ISSN Redigují: Vladimír Prorok Pavel Sirůček Radim Valenčík ( ) Redakce a administrace: Radim Valenčík, Ostrovní Praha 1 tel.:

2 2 MARATHON is a bi-monthly Internet magazine founded in Prague at the end of Its aim is to help to clarify, from central and east European perspective, the reasons of present entanglement of the world developments, and participate in the search for prospective solutions. About 120 authors contribute to the magazine on a regular basis and more write for it occasionally. So far MARATHON has been published in Czech with occasional documentation annexes in English or German. English summaries of articles are envisaged based on specific interests of readers. Themes most often treated in the magazine include human capital, investments in education and other forms of human capital, nature and consequences of globalization, new approaches in economic theory (an attempt for synthesis of seemingly disparate concepts of K. Marx, J. Schumpeter, M. Friedman, G. Becker and R. Reich with regard to role played by innovations and the search for new space for economic growth), etc. Several specific projects of human capital investments have been developed on the basis of concepts analyzed in MARATHON. The magazine can be accessed at: contact: Do rukou se vám dostává časopis Marathon 4/2009. Jako obvykle, nejdřív některá základní sdělení: - Zatím je časopis šířen finančně nenáročnými formami - několik xerokopií, prostřednictvím disket, zasílán prostřednictvím fax modemu, prostřednictvím sítě INTERNET (http://valencik.cz/marathon). - Časopis vychází jednou za dva měsíce, vždy 15. dne prvního z dvojice měsíců, které jsou po sobě. Nejbližší řádné číslo (5/2009) bude vydáno a objeví se na Internetu 15. září Rozsah časopisu je 40 stran tohoto formátu, což odpovídá přibližně 120 stranám standardního formátu. - Kontaktní spojení, na kterém lze získat podrobnější informace o časopisu, vyjádřit připomínky, zaslat příspěvek apod., je (prozatím) prostřednictvím domácího telefonu: (R.Valenčík). - Příspěvky, případně připomínky a náměty, vzkazy redakci apod. lze rovněž zasílat na ovou adresu: - V srpnu 1997 byl Marathon registrován ministerstvem kultury ČR, na vyžádání je distribuován užšímu okruhu čtenářů v běžné časopisecké podobě, je rovněž k dispozici v Národní knihovně v Praze Klementinu. - V časopisu jsou uveřejňovány materiály vzniklé při řešení projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (402/06/1357). - Od počátku roku 2006 je Marathon vybaven redakčním systémem, prostřednictvím kterého lze zveřejňovat příspěvky a reagovat na již uveřejněné příspěvky. - Příspěvky uveřejňujeme vždy recenzované, zpravidla včetně recenze (příp. ohlasu). 1. Úvodní poznámka V první části tohoto čísla uveřejňujeme jeden z nejaktuálnějších a současně i nejvýznamnějších výsledků teorie redistribučních systémů - formulování otázky existence objektivního základu racionální morality a řešení tohoto problému. Další část čísla je věnována (v návaznosti na dvě předcházející čísla Marathonu) poslední části materiálů ze semináře věnovaného teorii redistribučních systémů pořádaného Českou společností ekonomickou v návaznosti na 5. bienále ČSE ve spolupráci s Katedrou ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS Hlavní materiály Kde a jak se rodí racionální moralita Radim Valenčík Jeden z nejvýznamnějších problémů, který vyvstal při rozpracování teorie redistribučních systémů, je možné nazvat hledáním odpovědi na otázku Kde a jak se rodí racionální moralita? (tj. moralita založená na rozumné úvaze). V jazyce teorie redistribučních systémů pak tato otázka zní takto:

3 3 Jak definovat proces vyjednávání v elementárním redistribučním systému tak, aby hráči reagovali na zkušenost (výsledky v podobě výplat) získanou při vytváření diskriminujících koalic a zajistili si vyšší výplatu než je průměrná v případě tvorby diskriminujících koalic, návazně na to popsat rovnováhu, která příslušným vyjednáváním vznikne. Pokud by se podařilo tento problém řešit, existuje dost velká naděje, že bude možné přesně identifikovat to, co je nejvýznamnější podmínkou toho, aby se lidé chovali racionálně i morálně, tj. aby jejich moralita byla založena na racionalitě. A také to, co nejvíce výše uvedenému brání, resp. kde je přirozené směřování k racionální moralitě nejvíce zranitelné. Jedná se tedy o problém mimořádně významný. Nelze proto očekávat, že by jeho řešení bylo triviální. Model elementárního vyjednávání v redistribučním systému ukazuje následující: 1 Střídají se případy, kdy každý hráč je ve vítězné koalici a kdy je mimo ni a je tedy diskriminován. 2. Střídají situace, kdy každý hráč má ve vítězné koalici o něco více a kdy o něco méně. 3. Systém konverguje ke třem nestabilním diskriminačním rovnováhám. Obrázek 1. Počítačové zobrazení procesu vyjednávání při dvou různých parametrech a různých výchozích bodech Výchozí bod vyjednávání (1.) (1.) Diskriminační rovnováhy (4.) (3.) (2.) Navazující vyjednané rozdělení výplat (2., 3., 4.). Osa souřadnic směřující vpravo představuje výplatu hráče A. Osa souřadnic směřující nahoru představuje výplatu hráče B. Osa souřadnic směřující vlevo představuje výplatu hráče C. Pokud by na systém nepůsobily žádné vnější podmínky, může každá z diskriminačních rovnováh nastat se stejnou pravděpodobností, tj. s pravděpodobností 1/3. Pokud by systém dospěl až k uvedeným třem diskriminačním rovnováhám, byla by průměrná výplata každého hráče rovně 1/3 ze součtu jeho dvou výplat v diskriminující koalici a jedné nejmenší výplatě, pokud je mimo diskriminující koalici. Množina bodů, v nichž má každý z hráčů tuto průměrnou výplatu, má podobu linie na redistribuční ploše. Nazvěme tyto linie liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách.

4 4 Obrázek 2. Linie bodů a plocha paretovských zlepšení oproti průměrným diskriminačním rovnováhám (1;y;1) Plocha uvnitř útvaru vymezeného liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách (1;1;z) (x;1;1) Linie průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách. Plocha uvnitř útvaru vymezeného liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách ( vrchlík na redistribuční ploše) představuje paretovská zlepšení oproti průměrné výplatě v případě vyjednávání vedoucího k tvorbě diskriminujících koalic. To, že se jedná o paretovská zlepšení, je důsledkem větší odchylky od rozdělení výplat podle výkonnosti v diskriminačních rovnováhách než uvnitř plochy vymezené liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách. Odsud vyplývají otázky: 1. Existuje nějaká přesně definovaná strategie vyjednávání, při jejímž uplatnění se hra pozvedne z vytváření plně diskriminujících koalic (v nichž jeden hráč má vždy nejmenší možnou výplatu) k vytváření koalic, kdy i diskriminovaný hráč dostane výplatu vyšší (a v procesu vyjednávání rostoucí), resp. kdy přestává být diskriminován? 2. Kdy a jak konverguje proces vyjednávání v tomto případě k rovnováze, ve které není nikdo diskriminován? 3. Který hráč si tuto možnost uvědomí (bude některý z nich první, nebo to zjistí všichni současně)? 4. Jaká je nejjednodušší strategie vyjednávání, která by umožnila dosáhnout paretovská zlepšení oproti diskriminačním rovnováhám, jak ji definovat? 5. Jaké jsou předpoklady procesu konvergence k nikoli diskriminační rovnováze, tj. bodu danému racionálně morálním chováním hráčů? 3. Které z těchto předpokladů jsou nejcitlivější na vnější podmínky, tj. čím je v realitě proces konvergence k bodu racionální morality nejvíce či nejčastěji blokován či zvrácen? Apod. Za těmito otázkami se skrývá mnohem více, než by se na první pohled zdálo jde totiž o přechod od konfrontace ke kooperaci zúčastněných hráčů; existuje určitá naděje, že identifikování a popis příslušné strategie vyjednávání odhalí to, co je přítomno v každém přechodu od konfrontace k rozumnějšímu řešení problémů, tj. něco jako objektivní základ racionální morality. Lze namítnout, že zadání problému (hledání konvergenční strategie) není zcela přesně definováno. Ale to je standardní badatelská situace. Zformulovat úplně přesné zadání je skoro totéž jako již dát hotové řešení. Vyjasňování předpokladů zpravidla probíhá současně s upřesňováním zadání. Vraťme se ještě k obráku, který jsme již uvedli. Všimneme si v něm však toho, na co jsme doposud neupozornili.

5 5 Obrázek 3: Počítačové zobrazení procesu vyjednávání při dvou různých parametrech a různých výchozích bodech. Levá část Pravá část y Diskriminační rovnováhy y (2.) z (1.) z (1.) (2.) 1. Hráč C má v koalici s hráčem A vždy větší výplatu 1. Hráč C má v koalici s hráčem B vždy menší výplatu 1. Větší výplaty hráče C se stále snižují 2. Menší výplaty hráče C se stále zvyšují Podíváme-li se podrobně na obrázek, zjistíme že každý hráč má ve vítězné koalici vždy jednou lepší a jednou horší postavení. Lepší (jeho výplata je větší než ve druhém případě a je větší než v případě dosažení diskriminační rovnováhy) když do koalice vstupuje již z vítězné koalice, horší, když do vítězné koalice vstupuje z diskriminovaného postavení. Kromě toho vidíme, že v průběhu vyjednávání se výplaty všech hráčů ( zdola i shora, tj. jak jejich lepší, tak i jejich horší výplaty) postupně přibližují k diskriminační rovnováze. Podívejme se nyní na danou situaci očima jednoho z hráčů (např. hráče C v levém části znázorňující vyjednávání). Po každém kroku vyjednávání si tento hráč C: 1. Spočítá lepší průměr hráče A (to jest 2x jeho lepší výplata ve vítězné koalici + 1, to celé děleno třemi). V levé části obrázku má hráč lepší průměr v koalici s hráčem B. 2. Spočítá lepší průměr hráče B (to jest 2x jeho lepší výplata ve vítězné koalici + 1, to celé děleno třemi). V levé části obrázku má hráč lepší průměr v koalici s hráčem C. 3. Tyto hodnoty lepších průměrů dosadí do redistribuční rovnice a zjistí, kolik připadne jemu, pokud by hráči A a B dostali výplatu ve velikosti daného (tj. po daném kroku dosaženého) lepšího průměru. 4. Výsledek tohoto dosazení porovná s vlastním lepším průměrem. (Ten má v daném případě s hráčem A.) Co zjistí? Pokud budou výplaty na začátku více vzdáleny od diskriminační rovnováhy, lepší průměr jeho výplat bude větší než výsledek řešení redistribuční rovnice po dosazení lepších průměrů hráčů A a B. Postupně, s každým dalším kolem vyjednávání, tak, jak se budou hodnoty lepších výplat všech hráčů přibližovat hodnotě diskriminačních rovnovách a tudíž průměrné lepší průměry snižovat, se budou hodnoty lepšího průměru hráče C a výsledku řešení redistribuční rovnice po dosazení lepších průměru hráčů A a B přibližovat. Dříve nebo později se tyto hodnoty vyrovnají.

6 6 Hráč se pak může oběma zbývajícím hráčům nabídnout jako výplatu tyto lepší průměry a oba hráči, podobně jako on sám, si (paretovsky) polepší, oproti svým průměrným výplatám spočítaným z lepší i horší výplaty ve vítězné koalici a jedné nejmenší výplaty v případě, že hráč je diskriminován. Tyto výplaty jsou rovněž větší než průměr dvou výplat v diskriminační rovnováze a nejmenší výplaty. A co je mimořádně důležité takto tuto situaci uvidí ze svého pohledu všichni tři hráči současně. První čtení, co z toho vyplývá, je, že existuje (v našem světě) objektivní základ racionální morality a celkem čitelná strategie vyjednávání, která k němu vede. To je dobrá zpráva. Nyní je možné dále zkoumat, na co je tento proces vyjednávání citlivý, co jej může narušit. Jakmile jsme dali pozitivní odpověď na otázku existence objektivního základu racionální morality, můžeme přistoupit k její interpretaci.v daném případě to znamená, že můžeme začít mapovat nejrůznější vlivy, které buď brání či naopak napomáhají tomu, aby k dohodám na bázi racionální morality došlo: 1. Dosažení dohody na bázi racionální morality může narušit: - Pokud některý z hráčů nedokáže adekvátně ocenit vlastní výkonnost či výkonnost jiných hráčů (tj. není schopen ocenit jen svou výkonnost, nebo jednoho jiného hráče, příp. sebe a druhého či jen ostatních, příp. všech tří - všechny tyto případy je nutné uvažovat samostatně). - Pokud některý z hráčů připisuje poklesu výkonnosti systému v důsledku odchylky výplaty od výkonnosti hráče větší či měnší význam. - Pokud existují některá omezení procesu vyjednávání: -- Transakční a časová. -- Omezení možnosti některého z hráčů vyjednávat s jinými. -- Důvěra v dodržování dohod. -- Atd. - Pokud je omezena informovanost hráčů: -- O výsledcích jednání tím, že informace o výsledcích mezinimi se nesdělují. -- O výsledcích jednání tím, že dochází k dezinformacím. -- Atd. 2. K dosažení dohody na bázi racionální morality může přispět: - To, že hráči, kteří nemají dostatek informací, jsou schopni reagovat na výsledky jednání jiných hráčů. - To, že hráči, kteří nemají dostatečný odhad v některé oblasti, jsou schopni reagovat na výsledky chování jiných hráčů: -- Jednak v oblasti schopnosti ocenit výkonnost jednotlivých hráčů včetně své. -- Jednak v oblasti vyhodnocení důsledků odchylky výplat jednotlivých hráčů od jejich výkonnosti na pokles výkonnosti celého systému. - Atd. Vidíme, že možností je velké, na první pohled nepřeberné množství. K jejich zmapování lze efektivně využít metodu úplného dobře strukturovaného výčtu. Otázkou je, zda i v tomto případě lze rovněž použít postup, který se již mnohokráte osvědčil. Totiž - pokusit se najít klíč k pochopení toho, o co v daném případě jde. Nějaký všudypřítomný základ působící proti dosažení dohody na bázi racionální morality v podobě limitně jednoduché (elementární) abstrakce. Takový základ (klíč, elementární model), který - pokud bude nalezen - bude jasným a srozumitelným objasněním toho, s čím se v dané oblasti setkáváme. Poznámka k možnosti využití metody úplného dobře strukturovaného výčtu I v daném případě se jako první nabízí použití metody úplného dobře strukturovaného výčtu. Všimněme si, že jsme jej začali strukturovat již tím, že jsme rozlišili to, co má pozitivní a co negativní vliv na dosažení dohody odpovídající racionálnímu základu morality. Použití metody úplného dobře strukturovaného výčtu je především empirická metoda. V daném případě jde o identifikování všeho, co do dané oblasti patří, a následně o vhodné rozčlenění (na dílčí případy) či naopak začlenění pod obecnější případ atd. Na určitém stupni mapování reality touto formou si můžeme postupně začít vytvářet představu o tom, co je v dané oblasti základní a co může sloužit jako klíč k porozumění problému. Pokud se nám takový klíč odaří najít, můžeme pak postupovat metodou, která je blízká dedukci. Od toho základního a nejobecnějšího pak formou konkretizace odvozujeme dílčí případy.

7 7 Existuje v daném případě takový klíč? Lze najít příslušné limitní zjednodušení, od kterého by se odvíjelo vysvětlení všech dílčích případů toho, co narušuje dosažení dohod na základě objektivního základu racionální morality? Proč je výše uvedená otázka tak významná - ke sporu o podstatě ekonomického poznání Výše uvedenou otázku necháme otevřenou, přestože v době dokončování této výzkumné zprávy by bylo k odpovědi na ni možné leccos říci. Upozorníme spíše na užší a širší význam jejího řešení: 1. Pokud jde o užší význam, pozitivní odpověď by potvrdila správnost postupu, který jsme zvolili, a umožnila by postupit v řešení nejvýznamnějších problémů teorie redistribučních systémů. Kromě toho dává nastolení této otázky příležitost každému, aby se pokusil na ni odpovědět. 2. Širší význam pak souvisí s diskusemi o povaze a podstatě ekonomického poznání, kdy existují přibližně tři názory: - Podle prvního je základem ekonomického poznání neoklasický koncept, na kterém lze v budoucnu ztěží co změnit kromě dílčích úprav. - Podle druhého neoklasický koncept se již vyčerpal, nevyhovuje v řadě směrů a je nutné jej nahradit jinými koncepty. - Podle třetího neoklasický koncept byl ve své době velmi užitečnou abstrakcí, typickým klíčem k pochopení reality na bázi elementárního modelu; každé poctivé vyrovnání se s ním musí být jeho rozšířením v určitém směru (či v různých směrech), přičemž formou nalezení doplňujícího a obdobným způsobem elementárního rozšiřujícího modelu. Zjednodušeně řečeno, jde o to, zda neoklasický model v podstatě uchovat beze změn nebo zda jej zaměnit jiným(i) či jej rozvinout a organicky rozšířit dalšími. Udržet, odhodit, překonat? Mezi všem z těchto tří možností existují přechodné. Z praktického hlediska (jakkoli lze najít přechody mezi výše uvedenými třemi polohami), existují významné odlišnosti mezi nimi, zejména pokud jde o ocenění a interpretaci roli teorie při řešení praktických problémů: - První stanovisko říká, že teorie je v podstaě hotova, ne vždy a ve všem však odpovídá praxi. Toto stanovisko se snaží udržet teorii v "dostatečné vzdálenosti" od praxe, aby se nemusela k něčemu závazně vyjadřovat. - Druhé stanovisko říká, že vše je mnohem složitější, že realitu lze vykládat různě a že ten, kdo ji chce vtěsnat do podoby určité rigorózní koncepce, se bude dopouštět závažných zjednodušení. Teorie může jen upozorňovat na tato zjednodušení. Neměla by se však pouštět do pokusu o formulování nějakých návodů, protože vše je vždy dosti relativní. - Třetí stanovisko říká, že teorie může vypovědět o tom, jak postupovat v praxi, poměrně hodně. Dokonce může odpovědět i na otázku, proč se v praxi nedaří realizovat to, co (nejen z hlediska teorie) lze považovat za žádoucí. Musí však neustále podrobovat vztah mezi teorií a praxí kritické reflexi a rozvíjet teorii v souladu s tím. Přitom tak, aby se nejednalo o pouhé sdělení, že vše je složitější (a tudíž relativní). Vše, co v dané době teorii přesahuje, musí do ní být zahrnuto tak, aby se stalo organickou součástí konzistentní teorie. Pokud se ukáže, že lze najít elementární podobu toho, co komplikuje dosažení dohod na bázi racionální morality, bude to dost výzmaný argument ve prospěch toho, že ekonomickou teorii je možné rozvíjet jako konzistentní (tj. nikoli ve stylu, v jakém pejsek s kočičkou vařili dort). Omezí se tím prostor pro různé postmoderní intepretace možností a role současné vědy. Na závěr této části pak nejzajímavější otevřená otázka: Pokud najdeme to, co je elementární podobou toho, co komplikuje dosažení dohod na bázi racionální morality, bude to současně i tím, co má schopnost replikovat se v komunikačním prostoru, v rámci procesu vyjednávání, a síla čehož je dána právě tím, že tuto schopnost replikovat se má? Tj. lze považovat to nejdůležitější (všudypřitomné, základní, elementární), co brání dosažení dohod na bázi racionální morality, současně za ten mem či komplex memů, který slouží k vytváření křížových koalic (a blokuje schopnost přesahu)?

8 8 3. Recenze Dobře už bylo aneb jak se Pražané uměli bavit Pavel Sirůček Míka, Z.: Zábava a slavnosti staré Prahy. Praha, Ostrov s. ISBN Výpravnou a vskutku reprezentativní publikaci Zábava a slavnosti staré Prahy od konce 18. do počátku 20. století vydalo nakladatelství Ostrov ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy. Ostatně její autor historik Zdeněk Míka v muzeu pracuje již od roku 1961 a v období zastával funkci ředitele. Publikoval řadu článků i rozsáhlejších prací z dějin Prahy, např. o počátcích pražské průmyslové výroby. V muzeu připravil některé stálé expozice, velké výstavy o dějinách Prahy a její architektuře i řadu muzejních výstav o Praze. A právě úspěšná výstava v roce 2005, s názvem Jak se Praha bavila, se stala inspirací pro vznik představované knihy. Tuto lze doporučit nejenom jako překrásný dárek. K zakoupení je v běžné sítí a s výraznou slevou přímo v muzeu na pražské Florenci. Samotné Muzeum hlavního města Prahy (http://www.muzeumprahy.cz) rozhodně za návštěvu stojí, a to nejen kvůli neskutečnému modelu Prahy od Antonína Langweila. Tento sluha Univerzitní knihovny v Klementinu vytvořil model z papírové lepenky na dřevěné konstrukci v letech Model obsahuje přes dva tisíce budov historického jádra Prahy v dokonalém realistickém provedení se všemi stavebními a zdobnými detaily fasád. V únoru 2009 byl završen ojedinělý projekt digitalizace modelu. V rámci prohlídky muzea lze zhlédnout nově instalovanou 3D projekci a s výsledky digitalizace se lze seznámit taktéž prostřednictvím DVD, které je k dostání pouze zde (podrobněji viz Recenzovaná publikace přináší unikátní a nostalgický výlet do minulých časů. Fundovaně, poutavě i vtipně seznamuje se zábavou a slavnostmi našich předků od konce 18. století do počátku 20. století. V tomto období se Praha přeměňuje z méně významného a poklidného provinciálního města v moderní české průmyslové velkoměsto a centrum hospodářské, finanční, politické, společenské i kulturní. Tehdy také Pražané začali více využívat volný čas k různým druhům zábavy. Těch byl opravdu značný počet. Zábava překvapí nejenom pestrostí, ale i pohodovým, a povětšinou neagresivním, charakterem. A v neposlední řadě nefalšovaným nadšením a vlastenectvím. A v očích moderního cynika i úsměvnou a nezřídka až roztomilou, ba přímo svatou, naivitou. Opojení konzumem tehdy nebylo až tak fatální. Kšeft byl kšeftem samozřejmě i tehdy a taktéž peníze figurovaly až na prvním místě. Ale obvykle s mírou, noblesou, méně kořistnicky a především s hrdostí na svůj stav a vykonané či předvedené dílo. Naši předkové se rozhodně bavit uměli, a nikoli zábavu pouze pasivně konzumovali, jako je tomu povětšinou dnes. Kniha nastavuje zrcadlo našim vlastním, současným, zábavám a dalším aktivitám. A toto zrcadlo je nemilosrdné. Ze srovnání současný uspěchaný, a odcizený, život nevychází právě vítězně. K nejoblíbenějším formám zábavy, kratochvíle a společenského života náležely výlety a procházky za pražské hradby, návštěvy divadel, koncertů, ale i nespočtu tanečních zábav, masopustů či poutí a jarmarků. A samozřejmě posezení ve stovkách rozličných hostinců, restaurací, vináren a kaváren, což byla zábava povětšinou mužská. K velmi významným každoročním událostem náležely církevní, spolkové a řemeslnické slavnosti a od druhé poloviny 19. století rozlišné národní slavnosti a tělovýchovná vystoupení. Existovala celá řada dalších různorodých atrakcí, včetně předvádění technických novinek typu balonů, parovozů, parolodi nebo příjezdu prvního parního vlaku. A také vynálezů jako byl fonograf, gramofon a kinematograf, který předznamenal vznik národní české kinematografie roku Druhá polovina 19. století přinesla taktéž vznik tělovýchovných organizací, jednot a sportovních klubů, kde k nejstarším patří kluby veslařské, bruslařské a cyklistické. Ke konci 19. století se objevují zpěvní síně, šantány a posléze kabarety. Opomenout nelze ani mimořádné a unikátní podívané jako byly slavné korunovace rakouských císařů za české krále a národní výstavy. Ponoření do pražské minulosti je pohodovým odpočinkem i slastným únikem od stresující, tíživé a přespříliš dynamické, postmoderní reality. Ale v neposlední řadě i silnou inspirací a námětem k hlubšímu zamyšlení. Opravdu platí předpoklad etapových historických teorií, že současnost je tou nejlepší dobou, ke které nevyhnutelně vedla zaostalá minulost? Mnohé disciplíny, v čele s ekonomickými, často operují s tím, že lidstvo se stále ubírá směrem k vyšší ekonomické efektivnosti. Důležitým tématem řady věd je odpradávna hledání lidské přirozenosti, podstaty civilizace a pokroku. Např. hebrejské myšlení staví na dobré přirozenosti člověka, kterou civilizace kazí. Naopak představy sumerské operují s nutností kultivace zlé lidské přirozenosti pomocí civilizace. Různě bývá nazíráno také na města (někde symbol hříchu, jinde pokroku) či přírodu. Taktéž zábavu a slavnosti Pražanů minulých věků proto nutno vnímat šířeji a zasadit do historického, ale i ideologického, filozofického či

9 9 sociálního aj., kontextu doby. Nevnímat tehdejší realitu pouze očima zdegenerovaného a odcizeného tvora. Tedy povětšinou pasivního spotřebitele počátku 21. století, od kolébky ohlupovaného všudypřítomnou konzumní propagandou a liberálně-tržní ideologií, včetně politické hyperkorektnosti a ideologie posvátné globalizace, tzv. lidských práv či kultu stálého růstu. Trocha zdravého tradicionalismu a národního patriotismu rozhodně neškodí ani zde. Samozřejmě ani přespřílišná a zcela nekritická idealizace všeho minulého na místě není. Nehledě na to, že totální návraty jsou pouhou utopií, romantickým snem a opojnou chimérou. Ani vědecko-technický pokrok a technologický vývoj zcela zastavit nelze, nicméně stále aktuálněji vyznívají úvahy např. o jeho regulaci. Tempo kvantitativního ekonomického růstu a s ním spjaté ukazatele nejsou ukazateli pokroku. Více neznamená vždy lépe. Kvalita života např. v předindustriální éře se vyznačovala mnohem menším stresem, mnohem větší klidností, rozmanitostí i zdravím. A to za cenu větší - ale ještě zcela neodcizené - dřiny. Ale s pevně zakotvenou dělbou práce i pevnými životními hodnotami a jistotami. Je rozumné zbavovat člověka jakékoli dřiny za každou cenu? A nezavedla náhodou skutečnou tyranii až moderní továrna? Moderní člověk, který je neustále štvaný konkurencí, reklamou a mnoha hrozbami, ztrácí také schopnost opravdu se radovat, bavit a veselit i mít skutečný domov. Ani vyšší mobilita není ukazatelem pokroku. Soukromé auto a tryskové letadlo náleží k největším pohromám v dějinách lidstva. K potěšení již vedou opravdu již pouze výjimečně. Je skutečně nezbytná katastrofa apokalyptických rozměrů, aby přeživší zbytek lidí dostal konečně rozum? Taktéž v kontextu prohlubujících se rozporů a aktuálních krizí (finanční, ekonomické, politické, hodnotové, duchovní, environmentální aj.) mnozí varují a poukazují na nutnost předefinování základních hodnot, priorit i překonání myšlenkových stereotypů. Opravdovou konzervativní revolucí by bylo možná možné obnovit mnohé a navázat na staré dobré časy i staré dobré pořádky. A zdaleka nejenom v oblasti zábavy. Lehčeji a snadněji se naprosté většině našich praprapradědů asi opravdu nežilo. Nicméně nebyl to přitom život plnější, pestřejší, radostnější a mnohem opravdovější? Není idea tzv. pokroku opravdu jenom velkým mýtem a iluzí (či podvodem) moderny? Nebyla náhodou třebas Praha první či druhé poloviny 19. století daleko kvalitnějším a příjemnějším místem k životu, než je tomu dnes? I s přihlédnutím k sociální stratifikaci a tíživým problémům i hrozivým třídním propastem. Každodenní život nejen Pražanů byl ovlivňován hodnotami doby, které byly neoddělitelně spjaty s křesťanskými tradicemi a náboženstvím. Není právě ztráta jakékoli nosné víry (kromě víry ve všemocné trhy a ještě mocnější peníze), s postupující relativizací všeho, jednou z hlavních příčin odcizení i duchovní, hodnotové a existenciální prázdnoty, umocňované akcelerující (neo)liberální globalizací? Zpět a blíže k představované knize. Jde o pozoruhodnou a obsáhlou monografii formátu A4, plnobarevného tisku, čítající 352 stran a plných 624 vyobrazení. Půvabné reprodukce, plakáty, grafiky, obrázky a fota nadchnou, rozněžní a potěší nejenom zapřísáhlé staromilce a advokáty ancine regime. Publikace přináší atraktivní témata z oblasti zábavy a slavností staré Prahy. Není přetížena odborným a odbornějším textem, kterého je přiměřeně. Ucelenější představu o trávení volného času v dávnějších dobách si lze udělat i pouhým prohlížením obrázků či dobových dokumentů. Informace se dostavují mimoděk. Hlubší ponoření se však rozhodně vyplatí a přináší řadu překvapujících a inspirativních momentů. Obsah napovídají názvy šestnácti tématických okruhů, resp. kapitol: Vycházka a výlety Pražanů; Korunovační a jiné oficiální slavnosti a oslavy; Předvádění technických novinek; Národní slavnosti; Humor a satira; Hospody, hostince, vinárny a kavárny; Hry, karty, sázky a loterie; Plesy a taneční zábavy; Poutě a jiné lidové slavnosti; Atrakce, cirkusy a Divadlo varieté; Divadla a arény; Hudba v Praze; Zpěvní síně, šantány a kabarety; Tělovýchova a sport; Velké reprezentační výstavy na přelomu 19. a 20. století; Vznik české kinematografie a nejstarší biografy. Práci otevírá několikastránkový, všeobecně stravitelný, Úvod a zakončuje Seznam vyobrazení a reprezentativní Seznam nejdůležitější použité literatury. V Úvodu Z. Míka vcelku čtivě rekapituluje rozvoj Prahy od josefiánských reforem do I. SV. 80. léta 18. století startují velké proměny, včetně národního uvědomovacího procesu. Pro postupnou přeměnu Prahy vytvořilo podmínky spojení čtyř historických pražských měst roku 1784 s jediným správním centrem v podobě pražského magistrátu. Války proti revoluční Francii a Napoleonovi Prahu bezprostředně neovlivnily, roku 1811 však přichází státní bankrot habsburské monarchie. Rozvoj manufaktur a následné tovární průmyslové výroby však pokračuje. Do poloviny 19. století v Praze převažoval textilní průmysl, reprezentovaný kartounkami. Od 30. let 19. století se začíná rozvíjet strojírenství. Vznikají nejstarší pražská předměstí - Karlín a Smíchov, řeší se dopravní spojení. První vlak tažený parní lokomotivou Pražané přivítali 20. srpna Změny podpořily taktéž rozvoj společenského a kulturního života, kdy se začaly objevovat první projevy českých národně osvobozeneckých a obrozeneckých tužeb. Roste počet obyvatel Prahy, proměňuje se sociální složení, vznikají muzea, divadla atd. Přechází metternichovský absolutismus i revoluční události roku Po pádu bachovského absolutismu v roce 1859 brzy dochází k rychlé aktivizaci pražského politického, společenské a kulturního života. Od 60. let 19. století přibývá různých spolků, sílí Sokol a k věci českého národního hnutí přispívají také vznikající sportovní kluby a spolky. Rychle se mění vzhled dynamicky se rozvíjejícího města, řeší se technické problémy dopravní či osvětlení. Proměny a modernizace byly na přelomu 19. a 20. století dovršeny necitlivou asanací velké části Starého Města, celého Josefova (Židovského Města) a části Nového Města, mizí

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2008. číslo 82

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2008. číslo 82 Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2008 číslo 82 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah:

Více

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění

MARATHON. 5/2014 číslo 125. Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 5/2014 číslo 125 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah

Více

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 6/2009. číslo 91

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 6/2009. číslo 91 Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 6/2009 číslo 91 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah:

Více

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON. 2/2010 číslo 94

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON. 2/2010 číslo 94 Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 2/2010 číslo 94 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah:

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA bakalářské prezenční studium 2011 2012 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aneta Trajerová, DiS. Marketingový plán turistického regionu Máchův kraj Praha 2012 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM

12. 12. 2013 XLIII. AKADEMICKÝ SNĚM bulletin 1 akademický AKADEMIE VĚD ČR a b 201 FOTO: JAN CERHA, ARCHIV ÚFA AV ČR Snímek pořízený na věži meteorologické stanice observatoře Milešovka, kterou provozuje Ústav fyziky atmosféry AV ČR, zachycuje

Více

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu

Výběr z Inspiromatů. Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Výběr z Inspiromatů Sborník příspěvků z Metodického portálu Sborník příspěvků z Metodického portálu www.rvp.cz, který vznikl v rámci projektu

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu

evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu Praha 2008 Management kulturního cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008 Staroměstské náměstí 6, 110 15

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Public relations moderně a účinně

Public relations moderně a účinně PhDr. Václav Svoboda Public relations moderně a účinně 2., aktualizované a doplněné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS.

Marketingová strategie Musea Kampa. Žaneta Vávrová, DiS. Marketingová strategie Musea Kampa Žaneta Vávrová, DiS. Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT V předkládané bakalářské práci analyzuji fungování marketingocé strategie muzea umění. Součástí práce je teoretický

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie

Fundraising pro neziskové organizace Kniha je monografie Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Anna Slaninová Obor: Lázeňství a turismus Sakrální stavby na Hlučínsku postavení a význam pro podporu cestovního ruchu v regionu Sacred

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

Komunitní sociální práce na malé obci

Komunitní sociální práce na malé obci UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Komunitní sociální práce na malé obci Marie Jiroušková Katedra: Sociální práce Vedoucí práce: PaedDr. Marie Vorlová Studijní program:

Více

Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky

Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň základní školy Židovská čtvrť v Třebíči jako téma integrované tematické výuky diplomová práce Brno 2015 Vedoucí diplomové práce:

Více

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka Bc. Kamila Doležalová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je vytvořit projekt na podporu cestovního

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více