Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2009. číslo 89

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2009. číslo 89"

Transkript

1 Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2009 číslo 89 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah: 1. ÚVODNÍ POZNÁMKA HLAVNÍ MATERIÁLY... 2 KDE A JAK SE RODÍ RACIONÁLNÍ MORALITA (RADIM VALENČÍK) RECENZE... 8 DOBŘE UŽ BYLO ANEB JAK SE PRAŽANÉ UMĚLI BAVIT (PAVEL SIRŮČEK)... 8 PROČ A JAK POZNÁVAT SVÉ ZÁKAZNÍKY (B. ŠTĚDROŇ, M. ZAMAZALOVÁ) PŘÍLOHA: SEMINÁŘ K TEORII REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ III PROBLEMATIKA METODY ZKOUMÁNÍ REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ (RAFIK BEDRETDINOV) VYJEDNÁVÁNI V ELEMENTÁRNÍM REDISTRIBUČNÍM SYSTÉMU (HANA VYSLOUŽILOVÁ) REFLEXE TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ (JAN MERTL) PYRAMIDOVÉ HRY, TEORIE REDISTRIBUČNÍCH SYSTÉMŮ A SOUČASNÁ KRIZE (BOHUMÍR ŠTĚDROŇ) INTERPRETACE REDISTRIBUČNÍ ROVNICE (MAREK HUDÍK) PŘÍLOHA: POČÍTAČOVÝ MODEL VYJEDNÁVÁNÍ (PAVEL VÁVRA, RADIM VALENČÍK) I MARATHON Internet: Vydává: Radim Valenčík jménem Otevřené společnosti příznivců časopisu MARATHON Vychází od listopadu 1996 Registrační značka: MK ČR 7785 ISSN Redigují: Vladimír Prorok Pavel Sirůček Radim Valenčík ( ) Redakce a administrace: Radim Valenčík, Ostrovní Praha 1 tel.:

2 2 MARATHON is a bi-monthly Internet magazine founded in Prague at the end of Its aim is to help to clarify, from central and east European perspective, the reasons of present entanglement of the world developments, and participate in the search for prospective solutions. About 120 authors contribute to the magazine on a regular basis and more write for it occasionally. So far MARATHON has been published in Czech with occasional documentation annexes in English or German. English summaries of articles are envisaged based on specific interests of readers. Themes most often treated in the magazine include human capital, investments in education and other forms of human capital, nature and consequences of globalization, new approaches in economic theory (an attempt for synthesis of seemingly disparate concepts of K. Marx, J. Schumpeter, M. Friedman, G. Becker and R. Reich with regard to role played by innovations and the search for new space for economic growth), etc. Several specific projects of human capital investments have been developed on the basis of concepts analyzed in MARATHON. The magazine can be accessed at: contact: Do rukou se vám dostává časopis Marathon 4/2009. Jako obvykle, nejdřív některá základní sdělení: - Zatím je časopis šířen finančně nenáročnými formami - několik xerokopií, prostřednictvím disket, zasílán prostřednictvím fax modemu, prostřednictvím sítě INTERNET (http://valencik.cz/marathon). - Časopis vychází jednou za dva měsíce, vždy 15. dne prvního z dvojice měsíců, které jsou po sobě. Nejbližší řádné číslo (5/2009) bude vydáno a objeví se na Internetu 15. září Rozsah časopisu je 40 stran tohoto formátu, což odpovídá přibližně 120 stranám standardního formátu. - Kontaktní spojení, na kterém lze získat podrobnější informace o časopisu, vyjádřit připomínky, zaslat příspěvek apod., je (prozatím) prostřednictvím domácího telefonu: (R.Valenčík). - Příspěvky, případně připomínky a náměty, vzkazy redakci apod. lze rovněž zasílat na ovou adresu: - V srpnu 1997 byl Marathon registrován ministerstvem kultury ČR, na vyžádání je distribuován užšímu okruhu čtenářů v běžné časopisecké podobě, je rovněž k dispozici v Národní knihovně v Praze Klementinu. - V časopisu jsou uveřejňovány materiály vzniklé při řešení projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (402/06/1357). - Od počátku roku 2006 je Marathon vybaven redakčním systémem, prostřednictvím kterého lze zveřejňovat příspěvky a reagovat na již uveřejněné příspěvky. - Příspěvky uveřejňujeme vždy recenzované, zpravidla včetně recenze (příp. ohlasu). 1. Úvodní poznámka V první části tohoto čísla uveřejňujeme jeden z nejaktuálnějších a současně i nejvýznamnějších výsledků teorie redistribučních systémů - formulování otázky existence objektivního základu racionální morality a řešení tohoto problému. Další část čísla je věnována (v návaznosti na dvě předcházející čísla Marathonu) poslední části materiálů ze semináře věnovaného teorii redistribučních systémů pořádaného Českou společností ekonomickou v návaznosti na 5. bienále ČSE ve spolupráci s Katedrou ekonomie a mezinárodních vztahů VŠFS Hlavní materiály Kde a jak se rodí racionální moralita Radim Valenčík Jeden z nejvýznamnějších problémů, který vyvstal při rozpracování teorie redistribučních systémů, je možné nazvat hledáním odpovědi na otázku Kde a jak se rodí racionální moralita? (tj. moralita založená na rozumné úvaze). V jazyce teorie redistribučních systémů pak tato otázka zní takto:

3 3 Jak definovat proces vyjednávání v elementárním redistribučním systému tak, aby hráči reagovali na zkušenost (výsledky v podobě výplat) získanou při vytváření diskriminujících koalic a zajistili si vyšší výplatu než je průměrná v případě tvorby diskriminujících koalic, návazně na to popsat rovnováhu, která příslušným vyjednáváním vznikne. Pokud by se podařilo tento problém řešit, existuje dost velká naděje, že bude možné přesně identifikovat to, co je nejvýznamnější podmínkou toho, aby se lidé chovali racionálně i morálně, tj. aby jejich moralita byla založena na racionalitě. A také to, co nejvíce výše uvedenému brání, resp. kde je přirozené směřování k racionální moralitě nejvíce zranitelné. Jedná se tedy o problém mimořádně významný. Nelze proto očekávat, že by jeho řešení bylo triviální. Model elementárního vyjednávání v redistribučním systému ukazuje následující: 1 Střídají se případy, kdy každý hráč je ve vítězné koalici a kdy je mimo ni a je tedy diskriminován. 2. Střídají situace, kdy každý hráč má ve vítězné koalici o něco více a kdy o něco méně. 3. Systém konverguje ke třem nestabilním diskriminačním rovnováhám. Obrázek 1. Počítačové zobrazení procesu vyjednávání při dvou různých parametrech a různých výchozích bodech Výchozí bod vyjednávání (1.) (1.) Diskriminační rovnováhy (4.) (3.) (2.) Navazující vyjednané rozdělení výplat (2., 3., 4.). Osa souřadnic směřující vpravo představuje výplatu hráče A. Osa souřadnic směřující nahoru představuje výplatu hráče B. Osa souřadnic směřující vlevo představuje výplatu hráče C. Pokud by na systém nepůsobily žádné vnější podmínky, může každá z diskriminačních rovnováh nastat se stejnou pravděpodobností, tj. s pravděpodobností 1/3. Pokud by systém dospěl až k uvedeným třem diskriminačním rovnováhám, byla by průměrná výplata každého hráče rovně 1/3 ze součtu jeho dvou výplat v diskriminující koalici a jedné nejmenší výplatě, pokud je mimo diskriminující koalici. Množina bodů, v nichž má každý z hráčů tuto průměrnou výplatu, má podobu linie na redistribuční ploše. Nazvěme tyto linie liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách.

4 4 Obrázek 2. Linie bodů a plocha paretovských zlepšení oproti průměrným diskriminačním rovnováhám (1;y;1) Plocha uvnitř útvaru vymezeného liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách (1;1;z) (x;1;1) Linie průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách. Plocha uvnitř útvaru vymezeného liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách ( vrchlík na redistribuční ploše) představuje paretovská zlepšení oproti průměrné výplatě v případě vyjednávání vedoucího k tvorbě diskriminujících koalic. To, že se jedná o paretovská zlepšení, je důsledkem větší odchylky od rozdělení výplat podle výkonnosti v diskriminačních rovnováhách než uvnitř plochy vymezené liniemi průměrných výplat v diskriminačních rovnováhách. Odsud vyplývají otázky: 1. Existuje nějaká přesně definovaná strategie vyjednávání, při jejímž uplatnění se hra pozvedne z vytváření plně diskriminujících koalic (v nichž jeden hráč má vždy nejmenší možnou výplatu) k vytváření koalic, kdy i diskriminovaný hráč dostane výplatu vyšší (a v procesu vyjednávání rostoucí), resp. kdy přestává být diskriminován? 2. Kdy a jak konverguje proces vyjednávání v tomto případě k rovnováze, ve které není nikdo diskriminován? 3. Který hráč si tuto možnost uvědomí (bude některý z nich první, nebo to zjistí všichni současně)? 4. Jaká je nejjednodušší strategie vyjednávání, která by umožnila dosáhnout paretovská zlepšení oproti diskriminačním rovnováhám, jak ji definovat? 5. Jaké jsou předpoklady procesu konvergence k nikoli diskriminační rovnováze, tj. bodu danému racionálně morálním chováním hráčů? 3. Které z těchto předpokladů jsou nejcitlivější na vnější podmínky, tj. čím je v realitě proces konvergence k bodu racionální morality nejvíce či nejčastěji blokován či zvrácen? Apod. Za těmito otázkami se skrývá mnohem více, než by se na první pohled zdálo jde totiž o přechod od konfrontace ke kooperaci zúčastněných hráčů; existuje určitá naděje, že identifikování a popis příslušné strategie vyjednávání odhalí to, co je přítomno v každém přechodu od konfrontace k rozumnějšímu řešení problémů, tj. něco jako objektivní základ racionální morality. Lze namítnout, že zadání problému (hledání konvergenční strategie) není zcela přesně definováno. Ale to je standardní badatelská situace. Zformulovat úplně přesné zadání je skoro totéž jako již dát hotové řešení. Vyjasňování předpokladů zpravidla probíhá současně s upřesňováním zadání. Vraťme se ještě k obráku, který jsme již uvedli. Všimneme si v něm však toho, na co jsme doposud neupozornili.

5 5 Obrázek 3: Počítačové zobrazení procesu vyjednávání při dvou různých parametrech a různých výchozích bodech. Levá část Pravá část y Diskriminační rovnováhy y (2.) z (1.) z (1.) (2.) 1. Hráč C má v koalici s hráčem A vždy větší výplatu 1. Hráč C má v koalici s hráčem B vždy menší výplatu 1. Větší výplaty hráče C se stále snižují 2. Menší výplaty hráče C se stále zvyšují Podíváme-li se podrobně na obrázek, zjistíme že každý hráč má ve vítězné koalici vždy jednou lepší a jednou horší postavení. Lepší (jeho výplata je větší než ve druhém případě a je větší než v případě dosažení diskriminační rovnováhy) když do koalice vstupuje již z vítězné koalice, horší, když do vítězné koalice vstupuje z diskriminovaného postavení. Kromě toho vidíme, že v průběhu vyjednávání se výplaty všech hráčů ( zdola i shora, tj. jak jejich lepší, tak i jejich horší výplaty) postupně přibližují k diskriminační rovnováze. Podívejme se nyní na danou situaci očima jednoho z hráčů (např. hráče C v levém části znázorňující vyjednávání). Po každém kroku vyjednávání si tento hráč C: 1. Spočítá lepší průměr hráče A (to jest 2x jeho lepší výplata ve vítězné koalici + 1, to celé děleno třemi). V levé části obrázku má hráč lepší průměr v koalici s hráčem B. 2. Spočítá lepší průměr hráče B (to jest 2x jeho lepší výplata ve vítězné koalici + 1, to celé děleno třemi). V levé části obrázku má hráč lepší průměr v koalici s hráčem C. 3. Tyto hodnoty lepších průměrů dosadí do redistribuční rovnice a zjistí, kolik připadne jemu, pokud by hráči A a B dostali výplatu ve velikosti daného (tj. po daném kroku dosaženého) lepšího průměru. 4. Výsledek tohoto dosazení porovná s vlastním lepším průměrem. (Ten má v daném případě s hráčem A.) Co zjistí? Pokud budou výplaty na začátku více vzdáleny od diskriminační rovnováhy, lepší průměr jeho výplat bude větší než výsledek řešení redistribuční rovnice po dosazení lepších průměrů hráčů A a B. Postupně, s každým dalším kolem vyjednávání, tak, jak se budou hodnoty lepších výplat všech hráčů přibližovat hodnotě diskriminačních rovnovách a tudíž průměrné lepší průměry snižovat, se budou hodnoty lepšího průměru hráče C a výsledku řešení redistribuční rovnice po dosazení lepších průměru hráčů A a B přibližovat. Dříve nebo později se tyto hodnoty vyrovnají.

6 6 Hráč se pak může oběma zbývajícím hráčům nabídnout jako výplatu tyto lepší průměry a oba hráči, podobně jako on sám, si (paretovsky) polepší, oproti svým průměrným výplatám spočítaným z lepší i horší výplaty ve vítězné koalici a jedné nejmenší výplaty v případě, že hráč je diskriminován. Tyto výplaty jsou rovněž větší než průměr dvou výplat v diskriminační rovnováze a nejmenší výplaty. A co je mimořádně důležité takto tuto situaci uvidí ze svého pohledu všichni tři hráči současně. První čtení, co z toho vyplývá, je, že existuje (v našem světě) objektivní základ racionální morality a celkem čitelná strategie vyjednávání, která k němu vede. To je dobrá zpráva. Nyní je možné dále zkoumat, na co je tento proces vyjednávání citlivý, co jej může narušit. Jakmile jsme dali pozitivní odpověď na otázku existence objektivního základu racionální morality, můžeme přistoupit k její interpretaci.v daném případě to znamená, že můžeme začít mapovat nejrůznější vlivy, které buď brání či naopak napomáhají tomu, aby k dohodám na bázi racionální morality došlo: 1. Dosažení dohody na bázi racionální morality může narušit: - Pokud některý z hráčů nedokáže adekvátně ocenit vlastní výkonnost či výkonnost jiných hráčů (tj. není schopen ocenit jen svou výkonnost, nebo jednoho jiného hráče, příp. sebe a druhého či jen ostatních, příp. všech tří - všechny tyto případy je nutné uvažovat samostatně). - Pokud některý z hráčů připisuje poklesu výkonnosti systému v důsledku odchylky výplaty od výkonnosti hráče větší či měnší význam. - Pokud existují některá omezení procesu vyjednávání: -- Transakční a časová. -- Omezení možnosti některého z hráčů vyjednávat s jinými. -- Důvěra v dodržování dohod. -- Atd. - Pokud je omezena informovanost hráčů: -- O výsledcích jednání tím, že informace o výsledcích mezinimi se nesdělují. -- O výsledcích jednání tím, že dochází k dezinformacím. -- Atd. 2. K dosažení dohody na bázi racionální morality může přispět: - To, že hráči, kteří nemají dostatek informací, jsou schopni reagovat na výsledky jednání jiných hráčů. - To, že hráči, kteří nemají dostatečný odhad v některé oblasti, jsou schopni reagovat na výsledky chování jiných hráčů: -- Jednak v oblasti schopnosti ocenit výkonnost jednotlivých hráčů včetně své. -- Jednak v oblasti vyhodnocení důsledků odchylky výplat jednotlivých hráčů od jejich výkonnosti na pokles výkonnosti celého systému. - Atd. Vidíme, že možností je velké, na první pohled nepřeberné množství. K jejich zmapování lze efektivně využít metodu úplného dobře strukturovaného výčtu. Otázkou je, zda i v tomto případě lze rovněž použít postup, který se již mnohokráte osvědčil. Totiž - pokusit se najít klíč k pochopení toho, o co v daném případě jde. Nějaký všudypřítomný základ působící proti dosažení dohody na bázi racionální morality v podobě limitně jednoduché (elementární) abstrakce. Takový základ (klíč, elementární model), který - pokud bude nalezen - bude jasným a srozumitelným objasněním toho, s čím se v dané oblasti setkáváme. Poznámka k možnosti využití metody úplného dobře strukturovaného výčtu I v daném případě se jako první nabízí použití metody úplného dobře strukturovaného výčtu. Všimněme si, že jsme jej začali strukturovat již tím, že jsme rozlišili to, co má pozitivní a co negativní vliv na dosažení dohody odpovídající racionálnímu základu morality. Použití metody úplného dobře strukturovaného výčtu je především empirická metoda. V daném případě jde o identifikování všeho, co do dané oblasti patří, a následně o vhodné rozčlenění (na dílčí případy) či naopak začlenění pod obecnější případ atd. Na určitém stupni mapování reality touto formou si můžeme postupně začít vytvářet představu o tom, co je v dané oblasti základní a co může sloužit jako klíč k porozumění problému. Pokud se nám takový klíč odaří najít, můžeme pak postupovat metodou, která je blízká dedukci. Od toho základního a nejobecnějšího pak formou konkretizace odvozujeme dílčí případy.

7 7 Existuje v daném případě takový klíč? Lze najít příslušné limitní zjednodušení, od kterého by se odvíjelo vysvětlení všech dílčích případů toho, co narušuje dosažení dohod na základě objektivního základu racionální morality? Proč je výše uvedená otázka tak významná - ke sporu o podstatě ekonomického poznání Výše uvedenou otázku necháme otevřenou, přestože v době dokončování této výzkumné zprávy by bylo k odpovědi na ni možné leccos říci. Upozorníme spíše na užší a širší význam jejího řešení: 1. Pokud jde o užší význam, pozitivní odpověď by potvrdila správnost postupu, který jsme zvolili, a umožnila by postupit v řešení nejvýznamnějších problémů teorie redistribučních systémů. Kromě toho dává nastolení této otázky příležitost každému, aby se pokusil na ni odpovědět. 2. Širší význam pak souvisí s diskusemi o povaze a podstatě ekonomického poznání, kdy existují přibližně tři názory: - Podle prvního je základem ekonomického poznání neoklasický koncept, na kterém lze v budoucnu ztěží co změnit kromě dílčích úprav. - Podle druhého neoklasický koncept se již vyčerpal, nevyhovuje v řadě směrů a je nutné jej nahradit jinými koncepty. - Podle třetího neoklasický koncept byl ve své době velmi užitečnou abstrakcí, typickým klíčem k pochopení reality na bázi elementárního modelu; každé poctivé vyrovnání se s ním musí být jeho rozšířením v určitém směru (či v různých směrech), přičemž formou nalezení doplňujícího a obdobným způsobem elementárního rozšiřujícího modelu. Zjednodušeně řečeno, jde o to, zda neoklasický model v podstatě uchovat beze změn nebo zda jej zaměnit jiným(i) či jej rozvinout a organicky rozšířit dalšími. Udržet, odhodit, překonat? Mezi všem z těchto tří možností existují přechodné. Z praktického hlediska (jakkoli lze najít přechody mezi výše uvedenými třemi polohami), existují významné odlišnosti mezi nimi, zejména pokud jde o ocenění a interpretaci roli teorie při řešení praktických problémů: - První stanovisko říká, že teorie je v podstaě hotova, ne vždy a ve všem však odpovídá praxi. Toto stanovisko se snaží udržet teorii v "dostatečné vzdálenosti" od praxe, aby se nemusela k něčemu závazně vyjadřovat. - Druhé stanovisko říká, že vše je mnohem složitější, že realitu lze vykládat různě a že ten, kdo ji chce vtěsnat do podoby určité rigorózní koncepce, se bude dopouštět závažných zjednodušení. Teorie může jen upozorňovat na tato zjednodušení. Neměla by se však pouštět do pokusu o formulování nějakých návodů, protože vše je vždy dosti relativní. - Třetí stanovisko říká, že teorie může vypovědět o tom, jak postupovat v praxi, poměrně hodně. Dokonce může odpovědět i na otázku, proč se v praxi nedaří realizovat to, co (nejen z hlediska teorie) lze považovat za žádoucí. Musí však neustále podrobovat vztah mezi teorií a praxí kritické reflexi a rozvíjet teorii v souladu s tím. Přitom tak, aby se nejednalo o pouhé sdělení, že vše je složitější (a tudíž relativní). Vše, co v dané době teorii přesahuje, musí do ní být zahrnuto tak, aby se stalo organickou součástí konzistentní teorie. Pokud se ukáže, že lze najít elementární podobu toho, co komplikuje dosažení dohod na bázi racionální morality, bude to dost výzmaný argument ve prospěch toho, že ekonomickou teorii je možné rozvíjet jako konzistentní (tj. nikoli ve stylu, v jakém pejsek s kočičkou vařili dort). Omezí se tím prostor pro různé postmoderní intepretace možností a role současné vědy. Na závěr této části pak nejzajímavější otevřená otázka: Pokud najdeme to, co je elementární podobou toho, co komplikuje dosažení dohod na bázi racionální morality, bude to současně i tím, co má schopnost replikovat se v komunikačním prostoru, v rámci procesu vyjednávání, a síla čehož je dána právě tím, že tuto schopnost replikovat se má? Tj. lze považovat to nejdůležitější (všudypřitomné, základní, elementární), co brání dosažení dohod na bázi racionální morality, současně za ten mem či komplex memů, který slouží k vytváření křížových koalic (a blokuje schopnost přesahu)?

8 8 3. Recenze Dobře už bylo aneb jak se Pražané uměli bavit Pavel Sirůček Míka, Z.: Zábava a slavnosti staré Prahy. Praha, Ostrov s. ISBN Výpravnou a vskutku reprezentativní publikaci Zábava a slavnosti staré Prahy od konce 18. do počátku 20. století vydalo nakladatelství Ostrov ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy. Ostatně její autor historik Zdeněk Míka v muzeu pracuje již od roku 1961 a v období zastával funkci ředitele. Publikoval řadu článků i rozsáhlejších prací z dějin Prahy, např. o počátcích pražské průmyslové výroby. V muzeu připravil některé stálé expozice, velké výstavy o dějinách Prahy a její architektuře i řadu muzejních výstav o Praze. A právě úspěšná výstava v roce 2005, s názvem Jak se Praha bavila, se stala inspirací pro vznik představované knihy. Tuto lze doporučit nejenom jako překrásný dárek. K zakoupení je v běžné sítí a s výraznou slevou přímo v muzeu na pražské Florenci. Samotné Muzeum hlavního města Prahy (http://www.muzeumprahy.cz) rozhodně za návštěvu stojí, a to nejen kvůli neskutečnému modelu Prahy od Antonína Langweila. Tento sluha Univerzitní knihovny v Klementinu vytvořil model z papírové lepenky na dřevěné konstrukci v letech Model obsahuje přes dva tisíce budov historického jádra Prahy v dokonalém realistickém provedení se všemi stavebními a zdobnými detaily fasád. V únoru 2009 byl završen ojedinělý projekt digitalizace modelu. V rámci prohlídky muzea lze zhlédnout nově instalovanou 3D projekci a s výsledky digitalizace se lze seznámit taktéž prostřednictvím DVD, které je k dostání pouze zde (podrobněji viz Recenzovaná publikace přináší unikátní a nostalgický výlet do minulých časů. Fundovaně, poutavě i vtipně seznamuje se zábavou a slavnostmi našich předků od konce 18. století do počátku 20. století. V tomto období se Praha přeměňuje z méně významného a poklidného provinciálního města v moderní české průmyslové velkoměsto a centrum hospodářské, finanční, politické, společenské i kulturní. Tehdy také Pražané začali více využívat volný čas k různým druhům zábavy. Těch byl opravdu značný počet. Zábava překvapí nejenom pestrostí, ale i pohodovým, a povětšinou neagresivním, charakterem. A v neposlední řadě nefalšovaným nadšením a vlastenectvím. A v očích moderního cynika i úsměvnou a nezřídka až roztomilou, ba přímo svatou, naivitou. Opojení konzumem tehdy nebylo až tak fatální. Kšeft byl kšeftem samozřejmě i tehdy a taktéž peníze figurovaly až na prvním místě. Ale obvykle s mírou, noblesou, méně kořistnicky a především s hrdostí na svůj stav a vykonané či předvedené dílo. Naši předkové se rozhodně bavit uměli, a nikoli zábavu pouze pasivně konzumovali, jako je tomu povětšinou dnes. Kniha nastavuje zrcadlo našim vlastním, současným, zábavám a dalším aktivitám. A toto zrcadlo je nemilosrdné. Ze srovnání současný uspěchaný, a odcizený, život nevychází právě vítězně. K nejoblíbenějším formám zábavy, kratochvíle a společenského života náležely výlety a procházky za pražské hradby, návštěvy divadel, koncertů, ale i nespočtu tanečních zábav, masopustů či poutí a jarmarků. A samozřejmě posezení ve stovkách rozličných hostinců, restaurací, vináren a kaváren, což byla zábava povětšinou mužská. K velmi významným každoročním událostem náležely církevní, spolkové a řemeslnické slavnosti a od druhé poloviny 19. století rozlišné národní slavnosti a tělovýchovná vystoupení. Existovala celá řada dalších různorodých atrakcí, včetně předvádění technických novinek typu balonů, parovozů, parolodi nebo příjezdu prvního parního vlaku. A také vynálezů jako byl fonograf, gramofon a kinematograf, který předznamenal vznik národní české kinematografie roku Druhá polovina 19. století přinesla taktéž vznik tělovýchovných organizací, jednot a sportovních klubů, kde k nejstarším patří kluby veslařské, bruslařské a cyklistické. Ke konci 19. století se objevují zpěvní síně, šantány a posléze kabarety. Opomenout nelze ani mimořádné a unikátní podívané jako byly slavné korunovace rakouských císařů za české krále a národní výstavy. Ponoření do pražské minulosti je pohodovým odpočinkem i slastným únikem od stresující, tíživé a přespříliš dynamické, postmoderní reality. Ale v neposlední řadě i silnou inspirací a námětem k hlubšímu zamyšlení. Opravdu platí předpoklad etapových historických teorií, že současnost je tou nejlepší dobou, ke které nevyhnutelně vedla zaostalá minulost? Mnohé disciplíny, v čele s ekonomickými, často operují s tím, že lidstvo se stále ubírá směrem k vyšší ekonomické efektivnosti. Důležitým tématem řady věd je odpradávna hledání lidské přirozenosti, podstaty civilizace a pokroku. Např. hebrejské myšlení staví na dobré přirozenosti člověka, kterou civilizace kazí. Naopak představy sumerské operují s nutností kultivace zlé lidské přirozenosti pomocí civilizace. Různě bývá nazíráno také na města (někde symbol hříchu, jinde pokroku) či přírodu. Taktéž zábavu a slavnosti Pražanů minulých věků proto nutno vnímat šířeji a zasadit do historického, ale i ideologického, filozofického či

9 9 sociálního aj., kontextu doby. Nevnímat tehdejší realitu pouze očima zdegenerovaného a odcizeného tvora. Tedy povětšinou pasivního spotřebitele počátku 21. století, od kolébky ohlupovaného všudypřítomnou konzumní propagandou a liberálně-tržní ideologií, včetně politické hyperkorektnosti a ideologie posvátné globalizace, tzv. lidských práv či kultu stálého růstu. Trocha zdravého tradicionalismu a národního patriotismu rozhodně neškodí ani zde. Samozřejmě ani přespřílišná a zcela nekritická idealizace všeho minulého na místě není. Nehledě na to, že totální návraty jsou pouhou utopií, romantickým snem a opojnou chimérou. Ani vědecko-technický pokrok a technologický vývoj zcela zastavit nelze, nicméně stále aktuálněji vyznívají úvahy např. o jeho regulaci. Tempo kvantitativního ekonomického růstu a s ním spjaté ukazatele nejsou ukazateli pokroku. Více neznamená vždy lépe. Kvalita života např. v předindustriální éře se vyznačovala mnohem menším stresem, mnohem větší klidností, rozmanitostí i zdravím. A to za cenu větší - ale ještě zcela neodcizené - dřiny. Ale s pevně zakotvenou dělbou práce i pevnými životními hodnotami a jistotami. Je rozumné zbavovat člověka jakékoli dřiny za každou cenu? A nezavedla náhodou skutečnou tyranii až moderní továrna? Moderní člověk, který je neustále štvaný konkurencí, reklamou a mnoha hrozbami, ztrácí také schopnost opravdu se radovat, bavit a veselit i mít skutečný domov. Ani vyšší mobilita není ukazatelem pokroku. Soukromé auto a tryskové letadlo náleží k největším pohromám v dějinách lidstva. K potěšení již vedou opravdu již pouze výjimečně. Je skutečně nezbytná katastrofa apokalyptických rozměrů, aby přeživší zbytek lidí dostal konečně rozum? Taktéž v kontextu prohlubujících se rozporů a aktuálních krizí (finanční, ekonomické, politické, hodnotové, duchovní, environmentální aj.) mnozí varují a poukazují na nutnost předefinování základních hodnot, priorit i překonání myšlenkových stereotypů. Opravdovou konzervativní revolucí by bylo možná možné obnovit mnohé a navázat na staré dobré časy i staré dobré pořádky. A zdaleka nejenom v oblasti zábavy. Lehčeji a snadněji se naprosté většině našich praprapradědů asi opravdu nežilo. Nicméně nebyl to přitom život plnější, pestřejší, radostnější a mnohem opravdovější? Není idea tzv. pokroku opravdu jenom velkým mýtem a iluzí (či podvodem) moderny? Nebyla náhodou třebas Praha první či druhé poloviny 19. století daleko kvalitnějším a příjemnějším místem k životu, než je tomu dnes? I s přihlédnutím k sociální stratifikaci a tíživým problémům i hrozivým třídním propastem. Každodenní život nejen Pražanů byl ovlivňován hodnotami doby, které byly neoddělitelně spjaty s křesťanskými tradicemi a náboženstvím. Není právě ztráta jakékoli nosné víry (kromě víry ve všemocné trhy a ještě mocnější peníze), s postupující relativizací všeho, jednou z hlavních příčin odcizení i duchovní, hodnotové a existenciální prázdnoty, umocňované akcelerující (neo)liberální globalizací? Zpět a blíže k představované knize. Jde o pozoruhodnou a obsáhlou monografii formátu A4, plnobarevného tisku, čítající 352 stran a plných 624 vyobrazení. Půvabné reprodukce, plakáty, grafiky, obrázky a fota nadchnou, rozněžní a potěší nejenom zapřísáhlé staromilce a advokáty ancine regime. Publikace přináší atraktivní témata z oblasti zábavy a slavností staré Prahy. Není přetížena odborným a odbornějším textem, kterého je přiměřeně. Ucelenější představu o trávení volného času v dávnějších dobách si lze udělat i pouhým prohlížením obrázků či dobových dokumentů. Informace se dostavují mimoděk. Hlubší ponoření se však rozhodně vyplatí a přináší řadu překvapujících a inspirativních momentů. Obsah napovídají názvy šestnácti tématických okruhů, resp. kapitol: Vycházka a výlety Pražanů; Korunovační a jiné oficiální slavnosti a oslavy; Předvádění technických novinek; Národní slavnosti; Humor a satira; Hospody, hostince, vinárny a kavárny; Hry, karty, sázky a loterie; Plesy a taneční zábavy; Poutě a jiné lidové slavnosti; Atrakce, cirkusy a Divadlo varieté; Divadla a arény; Hudba v Praze; Zpěvní síně, šantány a kabarety; Tělovýchova a sport; Velké reprezentační výstavy na přelomu 19. a 20. století; Vznik české kinematografie a nejstarší biografy. Práci otevírá několikastránkový, všeobecně stravitelný, Úvod a zakončuje Seznam vyobrazení a reprezentativní Seznam nejdůležitější použité literatury. V Úvodu Z. Míka vcelku čtivě rekapituluje rozvoj Prahy od josefiánských reforem do I. SV. 80. léta 18. století startují velké proměny, včetně národního uvědomovacího procesu. Pro postupnou přeměnu Prahy vytvořilo podmínky spojení čtyř historických pražských měst roku 1784 s jediným správním centrem v podobě pražského magistrátu. Války proti revoluční Francii a Napoleonovi Prahu bezprostředně neovlivnily, roku 1811 však přichází státní bankrot habsburské monarchie. Rozvoj manufaktur a následné tovární průmyslové výroby však pokračuje. Do poloviny 19. století v Praze převažoval textilní průmysl, reprezentovaný kartounkami. Od 30. let 19. století se začíná rozvíjet strojírenství. Vznikají nejstarší pražská předměstí - Karlín a Smíchov, řeší se dopravní spojení. První vlak tažený parní lokomotivou Pražané přivítali 20. srpna Změny podpořily taktéž rozvoj společenského a kulturního života, kdy se začaly objevovat první projevy českých národně osvobozeneckých a obrozeneckých tužeb. Roste počet obyvatel Prahy, proměňuje se sociální složení, vznikají muzea, divadla atd. Přechází metternichovský absolutismus i revoluční události roku Po pádu bachovského absolutismu v roce 1859 brzy dochází k rychlé aktivizaci pražského politického, společenské a kulturního života. Od 60. let 19. století přibývá různých spolků, sílí Sokol a k věci českého národního hnutí přispívají také vznikající sportovní kluby a spolky. Rychle se mění vzhled dynamicky se rozvíjejícího města, řeší se technické problémy dopravní či osvětlení. Proměny a modernizace byly na přelomu 19. a 20. století dovršeny necitlivou asanací velké části Starého Města, celého Josefova (Židovského Města) a části Nového Města, mizí

10 10 malebné Podskalí atd. Zbourání hradeb urychluje integraci předměstských obcí s Prahou, mění se architektura, svou roli sehrává německá a židovská menšina a posléze přichází I. SV. Z pestrého obsahu práce si vybere každý, podle svého zájmu. Movitější Pražané dříve skutečně v létě jenom spořádaně nešpacírovali Stromovkou a po ospalých promenádách a v zimě si pod petrolejkou nepředčítávali z kratochvilných kalendářů. Bývali vášnivými milovníky zábavy různorodé, včetně divadel, koncertů a arén, poutí a slavností, kočovných zvěřinců, šantánů či oblíbeného bruslení po zamrzlé Vltavě. Konec konců zabruslil si i V. I. Lenin, když v Praze pobýval a tajně po bolševicku konferoval v Lidovém domě roku Forem a lákadel (hlavně tahajících peníze z kapes) je dnes sice na první pohled mnohem více a neustále se vyvíjejí. Závidět předkům však můžeme aktivní způsob, jakým se dokázali opravdu bavit a opravdově oslavovat. Překvapí pestrost romantických výletních a vycházkových míst. Troja, obora Hvězda či Šárecké nebo Prokopské údolí bývaly častým tipem na celodenní bohatý program. Ale oblíbené byli výlety třebas i na žižkovské (Vyšinka, Sklenářka) a vinohradské (Cikánka) usedlosti a zahrady (Kanálka aj.). Obvykle korunované návštěvou vyhlášených hostinců s řízným pivkem, útulnými zahrádkami, tanečním sálem i populárním kuželníkem. K výletům byly hojně využívány parníky. Velkolepou podívanou se staly korunovace v letech 1791, 1792 a 1836, nebo návštěva Františka Josefa I. roku Spontánní veselice a všeobecné oslavy, včetně parádních přehlídek i vysvěcování kostelů, nebo mostů, měly naprosto odlišný charakter než např. při mobilizaci kvůli B. Husseinovi Obamovi počátkem dubna. Nemluvě o pouličních válkách díky zasedání různých světových organizací aj. Dnes rozumní obyvatelé měst při podobných akcí raději houfně prchají. Příkladem mohou být liberečtí při nesmyslném mrhání peněz v megalomanském lyžařském mistrovství světa. Ostatně velmi mnoho dnešních Pražanů se šílícímu centru města (třeba s vánoční výzdobou již od srpna) vyhýbá neustále. Pražané bývávali zvědaví a milovali předvádění technických novinek. Lokomotivy, balóny, později i létací stroje těžší než vzduch, parolodě či parovozy bývali obdivovány davy. Ve druhé polovině 19. století sílí vlna národních slavností, kdy k nejznámějším náleží slavností poklep F. Palackého na základní kámen Národního divadla 16. května Akce doprovázely velkolepé průvody, zastiňující i májové manifestace ve století následujícím. Také odhalování pomníků bylo opravdovější. Ani v dobách habsburské monarchie neopouštěl Pražany pověstný humor a své nezastupitelné místo měla samozřejmě taktéž satira. Již od počátku 40. let 19. století se začínají objevovat první humoristické časopisy (Paleček, Kocourkov aj.). Známým byl Havlíčkův Šotek či Brejle redigované B. Moserem, později Vilímkovi Humoristické listy atd. Nesmírně oblíbené byly kalendáře, jejichž zlatým věkem bylo 19. století. Vycházely obecné i specializované, včetně celé řady humoristických. Humor náležel k životu Pražanů vždy. Ale taktéž rozlišné historky, příběhy či mýty. Vedle anekdot k nejrozšířenějším typům ústně šířeného folkloru v současnosti náleží fiktivní příběhy označované jako tzv. urban legends. Někteří hovoří o městských či moderních pověstech, jiní o městských mýtech. Jsou moderním ekvivalentem dávných mýtů a legend a vykazují celou řadu paralel s tradičním folklorem. Tedy se starobylými mýty, pověstmi, legendami, pohádkami či hororovými příběhy. Přes 130 současných pověstí, získaných od více než 100 informátorů z celé ČR, přináší čtivá publikace pražského folkloristy a etnologa Petra Janečka. Komentovaná sbírka současných pověstí vyšla pod názvem Černá sanitka a jiné děsivé příběhy s podtitulem současné pověsti v fámy v České republice (Praha, Plot 2006). Obsahuje moderní fámy a pověsti z celého světa, které jsou ale nezřídka modifikovány právě pro pražské kulisy a reálie - minulého i současného režimu. Přináší příběhy z celé řady oblastí (namátkou Vrazi, úchylové a přízraky, Zákeřní cizinci, Nečekané přísady, Fauna a flóra, Sex a drogy, Automobil, MHD a vlak či Pro pamětníky apod.). Kniha inspirovala tvůrce rádoby hororového seriálu v ČT, který se však opravdu příliš nepovedl. Dobu a příběhy mnohem starší mapují různá vydání mnoha Pražských pověstí. Nejraději máme starší publikaci od Václava Cibuly (Praha, Orbis 1972) s úžasnými ilustracemi Cyrila Boudy. Zapomínat nelze ani na nejrůznější Pražské pitavaly, včetně báječných knížek Jiřího Marka (třebas souhrnné Panoptikum. Praha, Československý spisovatel 1987). Snad ještě báječněji seriálově i filmově zpracované coby populární Hříšní lidé města pražského. Stále přinášejí - vedle vtipu, moudrosti, poučení i virtuózních hereckých koncertů - nostalgický závan klídku, pohody a nestresujícího způsobu života našich předků. A starých dobrých časů. I přes pochopitelnou občasnou idealizaci poměrů i samotných lidí. Ke společenskému rozptýlení, vyžití a tehdy převážně mužské zábavě neodmyslitelně náležely Hospody, hostince, vinárny a kavárny, které telegraficky mapuje kapitola šestá. Vznikalo i zanikalo jich po Praze a přilehlých obcích opravdu nepočítaně. A jejich druhy, úroveň a kvalita se výrazně lišily. V Praze fungovávaly desítky pivovárků, vyhlášené byly zájezdní hostince, předznamenávající novodobé hotely i hostince a hospody. Těch bylo před rokem 1848 přes 180 a rychle jich přibývalo. K vyhlášeným podnikům, k jejímž věhlasům přispívalo dobré pivko i kuchyně, náležel např. v roce 1907 hostinec U Pinkasů, pivnice U Schnellů, Brejškova restaurace ve Spálené ulici či Choděrova na Ferdinandce, hospoda U Ježíška ve Spálené, dále třeba proslulé šenkovny a zpěvní síně při pražských pivovarech atd. V uvedených podnicích denně vysedávali mnohé dobové osobnosti, politici, literáti, ale i studenti a různí komedianti. Velmi navštěvované byly četné zahradní restaurace po celém městě a okolí či oblíbené laciné jídelny. Samostatný výklad by si zasloužily pražské kavárny.

11 11 Ne všechny pražské podniky se přitom těšívávaly vždy dobré pověsti. Z literatury i filmů jsou známé divoké tančírny U Lišky (za Rudolfinem), U Denice či U Virlů na Karlově náměstí, zapadáky typu U Lojzíčka v Dlouhé ulici, pochybné krčmy v Josefově a na Františku, hospoda Jedová chýše poblíž kostela sv. Apolináře, U Dejlů v Rybné, nebo třeba legendární kořalna Batalion na nároží Platnéřské a Mikulášské, naproti obdobnému podniku U zelené žáby. Rázovité figurky, včetně žižkovského pepictva, ale i pražské galerky ožívají v průvodcích a textech novináře a dramatika K. L. Kukly. Velmi příjemným čtením je např. Pražské bahno (Praha, Svoboda 1992). Vychází z původních vydání Konec bahna Prahy a Ze všech koutů Prahy a seznamuje s pražskými hospodami, podvodníky a zloději, stíny periférie, prostitucí v pražských ulicích, ztracenými existencemi, školami zločinců i třeba azyly šílenců. Významné místo dříve zaujímaly pivnice a šenky právovárečných a nákladnických domů (sladoven) pražských měšťanů. Konzumováno zde bylo pivko uvařené majitelem domu a současně členem sladovnického cechu, od roku 1859 členem společenstva sládků a majitelů starých pivovarů. Věděli jste, že roku 1784 produkovalo v Praze pivo 129 těchto malých pivovarů? Z toho se 68 nacházelo na Starém Městě, 45 na Novém Městě a 15 na Malé Straně. Pivovary byly součástí klášterů křižovníků na Starém Městě, augustiniánů na Malé Straně u sv. Tomáše a premonstrátů na Strahově. Jejich počet ale rychle klesal: roku 1788 na 89, 1828 na 51, 1850 na 40, 1878 na 32, 1899 na 22 a v roce 1914 na 9. K patnáctce nejznámějších na Starém Městě druhé poloviny 19. století patřily podniky U Celestýnů, U Čečelických, U Halánků, U Kleeblatů, U Klouzarů, U Koulů, U Křižovníků, U Nedvídků, U Modré štiky, U Petráčků, U Sladkých, U Šturmů, U Voštipů, U Zlaté štiky a U Zeleného stromu. Konkurenci pražským pivovarům přineslo založení akciového měšťanského pivovaru v Plzni roku Kvalitní, již spodně kvašené a silně chmelené pivo se začalo v Praze točit U Pinkasů v roce 1843 a jeho obliba prudce vzrůstala. Po roce 1874 se v Praze začala také točit pivko z Ringhoferova pivovaru ve Velkých Popovicích. Snahy modernizovat vaření piva projevovaly pivovary Františka Wanky a U Primasů na rohu Štěpánské. K podstatnějším proměnám došlo koncem 60. let 19. století, kdy byly opuštěny středověké receptury a zakládány velké akciové pivovary. Starým chyběl především kapitál a mnohde i prostor. V roce 1869 byla zrušena tzv. propinace (přednostní právo vaření a prodeje piva šlechtickými velkostatky) a ve stejném roce vzniká moderní akciový měšťanský pivovar na Smíchově. Velká samostatná sladovna je vybudována roku 1871 v Podbabě a později v Košířích. Proměny byly podmíněny technologickým přechodem na spodní kvašení a na konci 19. století zavedením chladírenských strojů, které nahradily tradiční ledování na Vltavě. Vyšší kvalita piva umožnila počátkem 20. století otevření prvních stáčíren lahvového piva. Další akciové pivovary byly založeny na Královských Vinohradech (1893), v Holešovicích (1898) a v Braníku (Společenský pivovar pražských sládků, 1900). Vyhlášené byly taktéž pivovary v Libni, Nuslích, Vršovicích či Na Libušince pod Vyšehradem. Nejlépe si vedl smíchovský pivovar, který se brzy zařadil k největším v Čechách a výstav stále zvyšoval. K zániku starých právovárečných domů přispěly taktéž brutální asanace a přestavby na Starém i Novém Městě. V předvečer I. SV, roku 1914, jich zbývalo posledních sedm na Novém Městě (U Bachorů, Černý pivovar, U Primasů, U Šenfloků, U Bucků, U Rozvařilů a U Fleků) a dva na Malé Straně (U Karabinských a U sv. Tomáše). Dodnes přežila výroba pouze U Fleků. Všechny zájemce o pivařskou minulost, přítomnost i budoucnost lze odkázat na adresu Zapomínat nelze ani na rozšířené provozování nejrůznějších her (kulečník, kuželky atd.), samozřejmě i karetních, a taktéž sázek a loterií. Noblesou dýchají plesy, taneční zábavy i karnevaly, včetně uměleckých pozvánek, pořadníků či vějířů. Mezi opravdové lidové veselice náležely každoroční poutě a církevní slavnosti s bohoslužbami. Sérii slavných pražských poutí zahajovala pouť první neděli po svátku sv. Matěje, následovala pouť Josefská, Emauzská, Filipojakubská, Svatojánská, Prokopská a Markétská na různých místech celé Prahy. Poutím podobné byly známé lidové řemeslnické slavnosti - krejčovský Slamník v Bubenči a ševcovská Fidlovačka v Nuselském údolí, oslavující dvě nejpočetnější řemesla. Nedílnou součástí života bývaly také rozlišné trhy, velkolepá posvícení a žertovné masopusty. Pražané přitom mohli obdivovat nesčetné atrakce typu vystoupení kočovných komediantů, loutkoherců, kejklířů, artistů, populárních zápasníků a exotických zvěřinců, slavných cirkusů, oblíbených krasojezdeckých společností či později karlínského Divadla Varieté. Nedílnou součástí života byly divadla a arény, kdy sólisté jako herec Jindřich Mošna či operní subreta Marie Zieglerová se těšili obrovské popularitě. Opomenout nelze ani letní scény, natož potom bohatý pražský život hudební. S velkou tradicí a renomé. Zpěv a hudba vždy významně přispívaly k zábavě i osvětě. Nezněly přitom jenom na velkých scénách, a ve virtuózním podání, ale denně se ozývaly z hospod a vináren. Městský folklór je vlastně samostatným hudebním stylem, jehož tradici dnes udržují skupiny Šlapeto, Patrola, resp. nově Patrola Šlapeto. Klasické staropražské písničky často mívají legrační texty a zpěvné refrémy. Nejde však pouze o přisprostlé hospodské odrhovačky, ale mnohé se staly bez nadsázky národními klenoty. V čele se skladbami Karla Hašlera, produkujícího jakýsi dobový pop. Divadelní a kulturní život na konci 60. let 19. století obohatily zpěvní síně, zvané o něco později šantány či tingltangly a posléze i dobově vyhledávané a populární kabarety. Obohacení společenského života a zábavy v 19. století přineslo cílevědomé pěstování sportu a tělovýchovy, především v organizované podobě. K prvním tělovýchovným jednotám náležel Sokol Pražský a na konci 19.

12 12 století Dělnické tělovýchovné jednoty. Tradici získávala veřejná cvičení např. sokolských jednot, velmi oblíbené byly plovárny, kluziště, bruslařské a veslařské závody či urputná zápolení velocipedistů a zápasnická kláni. Později přistupují tradiční matche fotbalové a hokejové, vznikají tenisové kluby, automobilové závody atd. Poslední kapitola publikace potom seznamuje s dlouhou cestou k prvním filmům a vzniku české kinematografie i s nejstaršími biografy v Praze. Technickou novinku a zároveň první filmové představení mohli Pražané shlédnout na podzim roku Mimořádnou událostí, nejenom z hlediska Prahy, vždy bývalo pořádání velkých reprezentačních výstav, které samotné město taktéž v mnohém obohatily. Přinesly nejen např. proměny v dopravě (pražská elektrická tramvaj, lanová dráha na Petřín po výstavě 1891 atd.), ale i obohacení v oblastech kultury, společenského života a zábavy. Výstavy byly výsledkem hospodářských, politických, společenských a kulturních proměn a především důstojnou a hrdou prezentací českých průmyslníků, zemské šlechty, živnostníků i politické reprezentace. A českou reakcí na sérii velkých výstav, které probíhaly v evropských a severoamerických metropolích hlavně ve druhé polovině 19. století. První průmyslová výstava se v Praze přitom uskutečnila již v roce 1791 při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem. Jubilejní Všeobecná zemská výstava 1891 potom symbolicky završuje české národní obrození. Trvala plných 157 dnů a Praha po celou dobu dýchala slavnostní atmosféru. Městem zněla hudba všeho druhu, součástí akce se stal II. sokolských slet, cyklistické spolky zorganizovaly řadu závodů, výstavní atrakcí se stala přes sto metrů dlouhá skluzavka, probíhaly lety balónem atd. Praha 19. století zažila do I. SV čtyři velké akce tohoto typu. Úspěch výstavy z roku 1891 podnítil uspořádání Národopisné výstavy českoslovanská v roce 1895, roku 1898 proběhla Výstava architektury a inženýrství. K šedesátému výročí panování císaře Františka Josefa I. se konala Jubilejní výstava obchodní a živnostenské komory v roce Obdobně jako předchozí dokumentovala rychlý pokrok českých zemí a byla spojena s bohatým společenským a kulturním životem. I zábavou a nejrůznějšími kratochvílemi. Zemské výstavy v Praze, též veletržního typu, se přitom uskutečnily taktéž v roce 1828 a 1829 a další Všechny měly značný - reálný i symbolický - význam v procesu národního obrození i nejenom hospodářské emancipace českých zemí (blíže viz Marathon, 2008, č. 4). Není ale obecně známé, že veletržní primát v českých zemích Praha nedrží, nýbrž náleží Veltrusům. Velký trh tovarů Království českého ve Veltrusích proběhl již v roce Veltruská hospodářská výstava však byla téměř zapomenuta, což mohlo být spojeno i politickými aj. konsekvencemi. Nicméně šlo o průkopnickou akci přinášející prvopočátky pozdějších vzorkových veletrhů. Hlavním praktickým organizátorem prvního vzorkového veletrhu byl národohospodář Ludvík Loscani, blízký spolupracovník veltruského hraběte Rudolfa Chotka, který sám byl ekonomem i finančníkem. Veltrusy přitom nedrží veletržní primát pouze český, ale také světový. Všeobecně totiž bývá za první evropskou i světovou komerčně-propagační výstavu označována až expozice v Londýně roku Následuje pražská průmyslová expozice 1791 a výstava v Paříži roku Podrobnosti k veltruské akci lze nalézt v textu Otakara Špecingera ve sborníku Přísně tajné. Literatura faktu (2008, č. 4). Nejenom pražská historie přináší cenná poučení a inspirace. Tyto samozřejmě možno čerpat i z dob ještě dávnějších, než je 18. a 19. století, včetně předkapitalistických formací. Koneckonců ani středověk nebyl pouze dobou páchnoucí chudiny, bezbřehého násilí, krutých válek, náboženského fanatismu a hladomorů. Mnohým se rozhodně špatně nežilo, což platí i v oblasti kultury či gastronomie. A stavovská struktura společnosti, s pevnými křesťanskými kořeny i hodnotami, poskytovala zázemí, oporu i jistotu. A peníze nebyly jediným bohem a pánem. Ale o tom až někdy příště. Třeba nad kacířskou knihou Nadi Johanisové Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem (Volary, Stehlík 2008). Na jejím přebalu by se velmi pěkně vyjímalo varování: Chcete-li rozčílit věřícího ekonoma, darujte mu tuto knížečku. Tedy ekonomy aj. věřící standardním nezpochybnitelným pravdám a teoretickým konstrukcím. Včetně nevyřčených předpokladů a hodnot, kterým liberálové rádi přizpůsobují reálný svět.

13 13 Proč a jak poznávat své zákazníky B. Štědroň,CSc., M. Zamazalová Marketingový průzkum; poznáváme svoje zákazníky, Prof. PhDr.Miroslav Foret,CSc.,vydal COMPUTERPRESS, a.s. jako svou publikaci, první vydání, Brno 2008, ISBN Elegantní publikace představuje metodologicky promyšlené a srozumitelné seznámení s marketingovým výzkumem, které nepostrádá ani potřebný matematicko-statistický aparát. V první kapitole, zaměřené na poznávání zákazníků, je věnována pozornost šesti základním okruhům a to: socioekonomickému profilu zákazníků, životním podmínkám a životnímu stylu zákazníků, hodnotové orientaci zákazníků, nákupnímu chování a rozhodování a na závěr vnímání a vlivu marketingové komunikace. Druhá kapitola s pragmatickým názvem Jak postupovat, rozlišuje dvě hlavní fáze a to fázi přípravy a fázi realizace, včetně zpracování a analýzy zjištěných údajů. Třetí kapitola Co poznáváme zavádí pojem operacionalizace (spokojenosti zákazníků), který člení na strukturalizaci, dekompozici a dezagregaci problému s ohledem na cíle a praktickou využitelnost zjištěných výsledků. Další navazující kapitola Koho poznáváme promyšleně pracuje s vymezením objektu a jeho dílčích jednotek, statistickou indukcí a problematikou reprezentativnosti vzorku. Je logické, že další šestá kapitola zavádí pro měření souvislostí matematickostatistické pojmy jako je Pearsonův, Cramerův a Spearmenův koeficient pořadové korelace a uvádí i základní využitelné softwary pro tyto analýzy. Závěrečná praktická ukázka je z oblasti městské zeleně v Znojmě. Nejen v poslední kapitole, ale v celé knize najdeme řadu praktických ukázek a názorných příkladů. Pro ujasnění pochopení výkladu nechybí otázky k zamyšlení. Celá kniha tak nabývá praktického rozměru a přibližuje problematiku i laikům v tomto oboru. Pro ty, kterým tato oblast není zcela neznámá, jsou určeny ukázky konkrétních výzkumů a řada praktických problémů. Celá kniha orientuje nenásilně čtenáře k pochopení, že marketingový výzkum není samoúčelnou záležitostí, ale směřuje k poznávání chování zákazníků a v tomto smyslu by mu měla být věnována náležitá pozornost. Celkově je nutno konstatovat, že autor zajímavě obohatil současnou knihovnu marketingových publikací novými přístupy a začlenil do publikace i řadu nových pohledů a skutečností. Čtenář se dozví řadu nových pojmů ( vlečňákový a bumerangový efekt) a skutečností (marketing města jako neziskového sektoru státní správy). Publikaci lze doporučit marketingovým odborníkům, obchodním útvarům firem všech velikostí a rovněž posluchačům středních a vysokých škol, zabývajících se ekonomickou problematikou. RNDr.Bohumír Štědroň,CSc. Ing.Marcela Zamazalová, Ph.D. Katedra marketingu PHF VŠE Praha

14 14 3. Příloha: Seminář k teorii redistribučních systémů III Problematika metody zkoumání redistribučních systémů Rafik Bedretdinov Úvodní poznámka Rozpracování jakékoli vědecké teorie vůbec a vytváření základů teorie redistribučních systémů zvlášť je spjato s odrazem objektivní reality ve vědomí lidí. Vědecká hodnota teorie je daná její vypovědí ke skutečnosti (tj. měla by zahrnovat odhalené zákonitosti reality). Současná analýza fungování redistribučních systémů umožnila poznat určitou souvislost mezi vznikem a rolí koalic a strukturami schopnými se replikovat prostřednictvím komunikace a interakce. Redistribuční systémy se vyznačují tím, že se v nich mohou vzniknout koalice, které jsou schopny ovlivnit závěrečné výsledky ve smyslu posunu odměn oproti skutečným výkonům. Členové vítězné koalice zpravidla jsou v důsledku tohoto typu odměňování zvýhodňování, zbytek je diskriminován. Proces vyjednávání, který intenzivně probíhá v redistribučních systémech, a který ve svém důsledku vede k tvorbě určité rovnováhy, je velmi citlivý na vnější vlivy, mj. (a především) na vliv rozporného vývoje jiných redistribučních systémů. Vzniká něco, co bychom pojmenovali jako křížové koalice mezi redistribučními systémy, které posléze vytvářejí tzv. síťové struktury. V příspěvku se pokusíme poodhalit, jakou podobu má proces, který podmiňuje tvorbu, přežívání a růst síťových struktur na bázi koalic fungujících v rámci a mezi redistribučními systémy. Metodologie racionálního chování a rozporný vývoj Při analýze redistribučních systémů a zkoumání procesu vytváření sociálních sítí mezi nimi na bázi křížových koalic mezi hráči z různých redistribučních systémů používáme ekonomický přístup a jeho základní zákonitosti a principy (zákon klesajícího užitku, princip nákladů obětované příležitosti, zásada racionálního chování apod.) doplněný aparátem teorie her. Na určitém stupni rozpracování teorie redistribučních systémů se však ukázalo, že pouze s tímto aparátem nevystačíme, že chování členů, koalic a konečně sociálních sítí ovlivňují i další faktory, jejichž analýza si vyžaduje uplatnění poněkud odlišných metod. Jakých? O tom, které metody to jsou a jak se vzájemně doplňují s ekonomickým přístupem je následující příspěvek. Analýza procesu fungování redistribučních systémů ukazuje, že v nich vznikají tzv. diskriminační rovnováhy, jejichž počet závisí na počtu hráčů. Například, v elementárním redistribučním systému se jedná o tři diskriminační rovnováhy a existuje zde i jedna Nashova rovnováha. Všechny tyto rovnováhy jsou nestabilní, tj. i velmi malý vnější vliv může rozhodnout o tom, která rovnováha se v systému vytvoří. Tj. platí následující: 1 - každý redistribuční systém konverguje k některému typu nestabilní diskriminační rovnováhy. - jakýkoli vnější vliv jej může posunout směrem k té rovnováze, odkud pochází vnější vliv; - pokud se vnější vlivy kompenzují, systém se opět se někam posune. Vyjednávání o vytváření koalic za účelem rozdělení odměn probíhá v každém reálném redistribučním systému (např. na pracovišti, sportovním klubu apod.) nepřetržitě a spontánně. Aniž bychom si to zpravidla uvědomovali, dochází k hodnocení osob, situací uvnitř systému i mimo systém z hlediska vlivů, které na systém působí. Přímé vyjednávání o vytvoření koalic a rozdělení odměn tvoří jen nepatrný zlomek toho, co se ve vyjednávacím prostoru odehrává. Různé vnější a vnitřní vlivy, působí na systém a koneckonců rozhodují o tom, která koalice v systému zvítězí a jaká se zde vytvoří rovnováha. Prezentace vlivů působících na systém ve formě komunikace při neformálním vyjednávání můžeme pojmenovat doplňující argumentaci. Různé typy doplňující argumentace si navzájem konkurují v tom smyslu, že některé z nich převládnou a rozšíří se v daném vyjednávacím prostoru a některé jsou potlačeny, resp. vytlačeny z příslušného vyjednávacího 1 viz například, monografie R.Valenčíka,: Teorie her a redistribuční systémy, Eupress, Praha 2008.

15 15 prostoru. Ovšem tyto procesy soupeření toho, co je využíváno při doplňující argumentaci, co se přenáší formou komunikace v rámci vyjednávání, co má schopnost se uchovávat a replikovat podléhají již poněkud jiným než ekonomickým zákonitostem. Logika koexistence těchto entit je více podřízena antagonistickým konfrontacím, tj. výše popsané entity jsou jedním z případů toho, co lze chápat jako rozpornost, protikladnost. Jakmile se tyto entity protiklady začnou šířit vyjednávacím prostorem redistribučního systému, začíná proces vyostření a řešení rozporu. Tento proces nemůže být již být plně popsán racionálním chováním subjektů na základě rozumně prokalkulované volby, tj. s využitím jen ekonomického aparátu. V dané oblasti se pak střetá: - ekonomická reflexe skutečnosti jako syntéza racionálního chování a výběru nejvhodnější varianty na základě nějak interpretovaného užitku a principu nákladů obětované příležitosti preferujícího užitek; - princip vývojové rozpornosti reality, jehož cílovou stránkou je narušení existující rovnováhy a dosažení nové rovnováhy na nějaké jiné úrovni. Ovšem to není projev iracionality (oproti racionálnímu rozhodování), to je odraz racionální dialektiky vývoje rozmanitých systémů. Jednak je to uvědomělé racionální chování subjektu, jednak neuvědomělá živelná logika protikladného vývoje redistribučních systémů. Všestranné poznání vyžaduje zkoumání všech stránek vývojového procesu. Například, nelze opomíjet ani analýzu projevu tzv. iracionalit. Iracionální elementy chování lze zahrnout do celkového kontextu rozporného vývoje. Otázkou je, proč se ti, v jejichž chování zcela zjevně objevují iracionální prvky, dosti často brání racionalitě, prostě nepřijímají jí. Živelnost a iracionalita, která je, ovládá je zhoubná, překáží rozvoji jejich plnému rozvoji. Analýze těchto indicií i budeme věnovat pozornost v další části našeho příspěvku. Z metodologického hlediska je daný dialektický vývoj mimořádně zajímavý. V realitě se projevuje střet dvou světů, kdy jeden z nich je projevem racionálního chování člověka jako druhu ( homo sapiens ), kdežto druhý je založen na subjektivní živelnosti jakoby popírající samotnou podstatu tvora rozumného. Jak se vyvíjí poznání Především je třeba si uvědomit, že neexistuje nic absolutního, neměnného. Jednou z nejrozšířenějších snah člověka je dosáhnout, osvojit si absolutno. Ale, jak říkal Jan Werich: Ona přece žádná věčná pravda neexistuje, leda pro idealisty 2 Zkušenost z vývoje lidského poznání ukázala, že součástí našeho poznání není nic, co by bylo jednou provždy dané a neměnné, platné za jakýchkoli podmínek. Málokdy člověk bezvýhradně přijímá existující pravdy. Dříve či později nové poznatky nabourávají původní vědění. Pokud nové je vědomě odmítáno, pak se otevírá cesta k strnulosti, dogmatismu. Lidská schopnost usilovat o překonání zastaralého v poznání je základem nových poznatků a nových teorií. Svéráz reality spočívá v tom, že její zobrazení prostřednictvím lidského myšlení může počítat pouze s dočasnou existencí tzv."pevného bodu" v podobě poznatku, který by říkal, že "něco se má tak a tak a ne jinak". Zároveň však nelze přehlížet i k opačné tendenci: pokud bychom vše považovali pouze za relativní, neměli bychom v našem poznání oporu, východisko pro další rozvoj gnoseologie. Člověk proto intuitivně tíhne k tomu, že něco považuje za trvalé, definitivní. Jakmile se člověk dopustí tohoto "prvotního hříchu" a není s to překonat jeho důsledky, dostává se do pasti dogmatismu, který mu neumožňuje překročit vžitý názor, podle vědecké terminologie paradigmat, což je ustálená představa o dané skutečnosti. O škodlivosti dogmatismu není třeba zdlouhavě pojednávat. Pokud si naopak subjekt uvědomuje relativnost absolutního, pak výrazným způsobem zvyšuje efektivnost svého myšlení. Schopnost přiznat relativnost absolutného vyžaduje osvojení některých metod systematického myšlení. Vycházejíc z toho, co bylo uvedeno výše, můžeme formulovat následující teze: 1. veškeré naše poznání je relativní v tom smyslu, že "to, co se má tak a tak a ne jinak" platí jen za určitých podmínek; 2. při překročení hranic platnosti daných podmínek se to, co "se mělo tak a tak a ne jinak" se zákonitě transformuje v našem myšlení v něco zpochybnitelného. Přičemž samotná realita nebrání této možnosti; 3. dané podmínky mohou platit jen ve vztahu k určité oblasti dané reality; 4. to, co je pro nás absolutní, je ovšem takové jen pro nás, je takové jen v historicky konkrétních podmínkách, pro které je příznačný určitý rozsah naší interakce s realitou a určitý stupeň dosaženého poznání. 5. realita, v níž žijeme, je poznatelná v tom smyslu, že minulou zkušenost (relativně absolutní) můžeme využít k efektivnímu jednání v přítomnosti; 2 Janoušek Jiří: Rozhovory s Janem Werichem, Mlada fronta, Praha 1986, s. 115

16 16 6. nikdy nemůžeme znát všechny podmínky platnosti našich poznatků, realita nás vždy něčím překvapí a čím je větší překvapení, tím větší zlom v setrvačném vidění reality, ze kterého se dokážeme vymanit vždy jen částečně; 7. naše poznání má určitou kontinuitu v tom smyslu, že předcházející úroveň dosažených znalosti je pouze zvláštním případem nekonečného směřování lidstva k absolutnímu vědění. Schematicky si cestu poznání relativnosti absolutního lze představit následujícím způsobem: B A A - původní oblast, ve které platí relativní absolutnost; B - oblast, ve které je tzv. absolutní se relativizuje. Vyčleníme-li z oblasti B oblast A (označme tuto oblast ne-a, pak v takto vymezené oblasti platí, že v oblasti mimo A je všechno jinačí nežli v oblasti A. Oblast B se tak sestává z oblasti A a oblasti ne-a. Poznáváme-li relativnost absolutního, pak: zjišťujeme, co vlastně považujeme za absolutní v dané konkrétní době (mnohdy se nám může zdát absolutní tak samozřejmým, že si ani neuvědomujeme, že "by to mohlo být jinak"); nacházíme případy, že "to může být jinak" (v přírodních vědách např. zjišťujeme, že výsledky určitého experimentu neodpovídají předpokladům původní teorie); dáváme interpretaci tomu, co "se má jinak" a pokoušíme se zjistit, proč je to jinak, proč výsledek experimentu neodpovídá teoretických východiskům; vymezujeme podmínky, za kterých platí původní tvrzení a hledáme možnost jejího obohacení o experimentální fakta, a vypracování nové doktríny. Lidstvo vždycky zajímalo, jak najít cestu nového poznání. Vývoj vědy poskytuje řadu zkušeností, které lze zobecnit do několika etap: 1 zrod, uvědomováni si problému: v této etapě vzniká pocit nesouhlasu, někdy i odmítnutí existující teorie a nutnosti začít určitým způsobem orientovanou práci, která definitivně jí potvrdí nebo vyvrátí; 2. vnímání rozporů v existujících poznatcích, analýza vzniklé situace, uvědomování si její relativnosti. Základním úkolem této etapy je vytváření komplexního obrazu, modelu vzniklé situace; 3. aktivní činnost zaměřená na hledání řešení problému. Může začít a probíhat i jako neuvědomělá aktivita mimo vědomí (např. během noci), i když původní, předběžná uvědomělá práce je nezbytnosti; 4. vznik a formování (nalezení) řešení (původně v myšlenkové sféře); 5. praktické ověření domněnky, pokud se potvrdí, pak přechod k teoretické interpretace, tvorbě teorie. Logika vývoje lidského poznání je taková, jak byla nastíněná výše, jenže člověk je syntézou racionálního a emocionálního. Jak kdysi říkával Jan Werich (možná nepřesná formulace R. B.): rozum ví, ale cit mu do toho docela rád domlouvá. Například, současná fyzika ví, že každý pokus o přechod od dílčích popisů k zobecnění reality (v rámci jedné "zastřešující" teorie je nesmírně inspirující a že snaha o "jednotnou teorii", jakkoli patrně nikdy nebude zcela naplněna, je motorem rozvoje fyziky jako vědy). Pro oblast společenských věd (která nás zajímá především a které se budeme věnovat samostatně) to znamená, že vědecký postup by se neměl spokojovat s existencí jediné definitivní teorie, ani s dílčími popisy jednotlivých jevů, ale hledat, jak jsou různé poznatky, nové objevy (ne)zapadají do existující koncepce a snažit se postihnout, jak nový poznatek mění vzhled dosavadního náhledu na skutečnost a vytváří předpoklady pro formování nové teorie. Do zrodu nové teorie vstupují i další indicie. K nim patří něco, co by lze pojmenovat jako komunikační soulad. Když jsem dospěl k určitému názoru a stojím za ním, ale někdo má na ten či onen problém jiný názor než já, znamená to, že: neumím dostatečně kompetentně vysvětlit podstatu problému; vidím skutečnost zkresleně, ale můj oponent pravdivě.

17 17 Za těchto podmínek měl by vzniknout komunikační soulad, anebo vzájemné hledání pádnějších argumentu ve prospěch či neprospěch dané teorie. V exaktních vědách lze odlišnosti v pojetí té či oné koncepce poměrně snadno vyjasnit pomocí experimentu a najít cestu ke komunikačnímu souladu. Společenská realita je mnohem složitější, nevždy lze ověřit tvrzení experimentálně. Proto najít vzájemně vyhovující kompromis je mnohém obtížnější. Například, přichází-li někdo s určitou hypotézou, kterou nelze jednoznačně experimentálně (a možná i logicky) potvrdit, pak musí počítat s barierou pro přijetí daného tvrzení. V tomto případě komunikační nesoulad může vést jednak k překážkám pro rozvoj možná slibné teorie, jednak směřovat vývoj poznání do slepé uličky. Komunikační nesoulad, vede ke vzniku tzv. realizačního nesouladu, který omezuje proces praktického naplnění závěrů plynoucích z teorie. Cesta od teorie k jejímu praktickému uplatnění se prodlužuje. Ovšem v tomto případě může působit i další podstatnější nesoulad, a to nesoulad zájmů těch či oněch subjektů. Jakmile si položíme otázku, proč to, co se jeví jako teoreticky správné, je v praxi tak obtížně prosaditelné, otevírá se před námi nesmírně zajímavá oblast sociálních interakcí a rozporů. Velmi často se pak ukazuje, že mezi teoretickým popisem společenské reality a nejrůznějšími bariérami praktického uplatnění závěrů, které z teorie vyplývají (včetně např. zájmových bariér), existují významné souvislosti. Odkud pramení touha po absolutním? z praktické zkušenosti (zpravidla omezené); stupně osvojování objektivní reality (určitá matematická tvrzení, objevené základní přírodní zákony; z víry, iracionálního přesvědčení, mysticismu z běžného zvyku, tradici, zvláštnosti výchovy; z nekritické přijaté autority té či oné osobnosti. Významným a častým fenoménem rozporného vývoje poznání je zablokování hledání racionálního, nového. Někdy určitá tvrzení jsou přijímána bez výhrad, jako obecně platné a provždy. Je známo, že velké procento lid má ve svém vědomí ustálený a pěstovaný stereotyp autority, nedotknutelnosti zdánlivě absolutního. Něco, na co si "nenechá sáhnout". Je pro něj nezpochybnitelné, je spojeno s odmítáním všeho, co by mohlo (byť oklikou) nabourat stávající názor. Konkrétní formy zablokování hledání nového mohou mít původ: v náboženské víře; v politickém přesvědčení; v stereotypu vzniklém výchovou. v stereotypu nabytém v rámci životních zkušeností. v lokálním, kulturním zvyku. J ak se takové zablokování projevuje? Subjekt se podřizuje a je manipulován. Bloky výše popsaného typu jsou hluboce zakořeněné v myšlení lidí. Nejen v rovině evidovaných kroků myšlení, ale i v rovině spontánního (neuvědomovaného myšlení). Blokováno je generování a interpretace všech určení, které by mohly k příslušnému překonání dosavadního vědění vést. Rovněž v komunikaci jsou podvědomě identifikovány všechny prvky vedoucí k možnému překonání, což způsobuje poruchy komunikace, vytváří averze vůči novému, někdy se projevuje až agresivitou. Pojmové poznání umožňuje člověku osvojovat realitu teoreticky a prakticky. V tom je jeho smysl a síla (jedná se totiž o nejúčinnější formu interakce s prostředím). Právě schopnost realizovat zprostředkující činnost na základě (pojmového) poznání je tím, co dělá člověka člověkem. Pokud se člověk omezuje v této své schopnosti a to právě v oblasti svého působení vzniká blokace na cestě získávání nových poznatků a dotyčný přestává být člověkem a stává se pouhým nástrojem (pro někoho jiného). "Zviditelnění" některých procesů fungování redistribučních systémů Vrátíme se znovu k rozboru fungování redistribučních systémů. Ty faktory, které hrají rozhodující roli při vzniku koalic a od nich se odvíjejících se sociálních sítí, lze "vidět" (představit si) jakožto formu reflexní blokace, která se projevuje tak, že: 1. Možnost vzniku nové představy, nového poznatku je blokována. 2. Jakýkoli pokus navodit představu formou komunikace je prožitkově vnímán negativně jako něco, co směřuje přímo proti existujícímu, existenčnímu pohledu na svět. Subjekt se blokaci musí v logice věci plnit následující funkce: Vytvořit tabu na jakoukoli možnost překonání existujícího světonázoru.

18 18 Přenášet svůj konzervativní a deformovaný vliv z jednoho redistribučního systému do druhého. Fungovat jako nástroj, být použitelný pro plnění cílů celé struktury, aniž by si sám uvědomoval a připouštěl, že takto funguje. Důležitou roli při zablokování překonání stávajících věcí má prožitková fixace toho, co je bráno jako dané a jednou provždy neměnné. Každá blokace je spojená s určitou polaritou ve společnosti. Na jedné straně stojí příznivci jednoho zjednodušeného tvrzení, na druhé straně příznivci druhého zjednodušení. Přitom každá strana v tom svém "jedině správném" pohledu nachází klíč k řešení všech problémů a v tom, že existují zastánci opačného pohledu, kteří se podle nich i chovají, nachází naopak zdroj všech společenských problémů a rizik dalšího vývoje. Protipól každé ze stran je právě tím faktorem, který je z hlediska dané strany tabuizován. Uvedeme konkrétní příklad, jak to funguje. Vybíráme přitom ten, který je v našich podmínkách nejtypičtější. Jsou dva tvrzení: 1. Trh vyřeší vše. 2. Za všechny problémy může působení trhu. Na tomto příkladu si můžeme nejen ukázat, jak faktory, kterými se zabýváme, fungují, ale do značné míry i prokázat jejich existenci, resp. to, že mají skutečně značný vliv. Z hlediska rozvoje poznání totiž platí, že za určitých podmínek může působení trhu vést k problémům, za určitých podmínek je naopak trh velmi významným faktorem pomáhajícím problémy řešit. Vymezení těchto podmínek je trvalým a mnohovrstevnatým teoretickým a návazně i praktickým problémem, rozporným problémem: vždy, když řekneme, kde (za jakých podmínek) trh vyvolává problémy, najdeme případy, kdy i v daných podmínkách je trh naopak klíčem řešení těchto problémů; a naopak, vždy, kdy najdeme, kde trh plní důležitou roli při řešení určitých problémů, objeví se další problémy způsobené fungováním trhu, které je nutné řešit určitým zásahem určitého subjektu do procesu fungování trhu. Na jedné straně se ukazuje, že trh je mimořádně významný i tam, kam zdánlivě nepatří; na druhé straně zjišťujeme, že působení trhu vyvolává problémy i tam, kde bychom to nečekali. Realita je dostatečně bohatá, aby se nám jedno i druhé objevovalo znovu a znovu. V době důvěry v sílu lidského rozumu existovala normální odborná (teoretická, vědecká, pedagogická, prakticky zaměřená či popularizující) komunikace, ve které by se hledaly a nacházely konkrétní podmínky, za nichž vznikají pozitivní či negativní efekty fungování či naopak nefungování trhu. Dnes místo toho jsme svědky, že se dlouhodobě uchovávají dva názorové póly, které v logice věci stále více ztrácejí schopnost komunikovat tak, aby odchylné názory zastánců jednoho názoru obohacovaly zastánce druhého názoru a aby se oba póly společně dobíraly nejefektivnějších a nejvhodnějších řešení. Zkrátka to, co každá se stran tabuizuje, se reprodukuje s obrovskou intenzitou a silou, vytlačuje z veřejného prostoru veškeré pokusy o zprostředkování nesmiřitelnosti, která vede ke stále větší omezenosti na každé z obou stran. Destruktivním faktorem tedy není ten či onen konkrétní názor prezentovaný ve společenském prostoru, který získal podobu dogmatu, ale to, co umožňuje tento a jakékoli jiný dogmat uchovávat, přenášet formou komunikace. Reálnou sílou pak stává se to, co umožňuje blokovat antidogmatismus, tabuizovat proces poznání. Dlužno znovu zdůraznit, že tento proces nikdo nevymýšlí, ale také nikdo nemá pod kontrolou. Jeho vliv na společenskou realitu je tak velice významný, neboť brání dalšímu pozitivnímu vývoji. Grafické vyjádření faktoru podmiňujícího tvorbu křížových koalic mezi redistribučními systémy Pokusme se nyní o znázornění struktury faktorů, které blokují překonání daného stavu poznání reality. Daný faktor je přítomný v ne(vědomí) určitých jedinců v důsledku různých okolností, a který se stává stavebním materiálem (substrátem) určitých sociálních sítí.

19 F 2 F 3 19 Graf: Zobrazení strukturu blokujícího memu M 1 M 2 M 3 F 1 M 4 M 5 M 6 Komplex faktorů, jež je schopný se replikovat (přenášet "z hlavy do hlavy", šířit jako nákaza) prostřednictvím komunikace. Skládá se: 1. Z toho, co je schopno zablokovat překonání daného systému poznání (faktory M 1, M 2,...M 6.). Ty se vzájemně doplňují, vytvářejí něco jako "kruhovou obránu. 2. Z toho, co umožňuje každému faktoru fungovat jako to, co omezuje systém poznání, brání překonání stávajícímu stereotypů a současně zprostředkovává (vystupuje navenek) jako to, co lze sdělit a příslušný faktor rozšířit. Na obrázku je to uvedeno jako F 1, F 2, F 3. Může se jednat např.: - o prožitkovou fixaci, - o představu, kterou s příslušným faktorem spojujeme, - pojmové vyjádření faktoru, prostřednictvím kterého sdělujeme jeho obsah tak, aby u toho, komu je sdělován, vyvolal stejnou základní představu a výchozí prožitky (kdy představa a prožitky se pak postupně doplňují). 3. Šipkami je naznačeno, jak naše schopnost vytvářet a uchovávat si prožitky, představy a pojmové vyjádření utvrzuje jednotlivé faktory v našem vědomí. (Zde jsou znázorněny jen některé vztahy). Výše naznačená představa struktury komplexu faktorů, které jsou schopný se šířit formou komunikace je (jak je tomu vždy, když se dostáváme do kontaktu s něčím, co je poměrně složité a co poznáváme postupně) jen velmi přibližná. Mezi zjednodušení patří například následující: jednotlivých faktorů je podstatně více a vytvářejí mnohovrstevní strukturu, tj. některé jsou obecnější a blokující z určitého hlediska celý systém poznání, jehož nositelem je příslušný jednotlivec, jsou jako by na povrchu, druhé se vztahují k zablokování dílčích poznatků. představa, že každý faktor je utvrzován v psychice jednotlivce jako relativně trvalý fenomén schopný přenosu. Není to jen spojení s představami, fixace prožitků a pojmové vyjádření. Je to i způsob, kterým se to, co je jako destruktivní faktor přenášeno, zapojuje do vyjednávání, který může výsledek vyjednávání ovlivnit, apod.; neobsahuje znázornění dynamického aspektu, tj. možnosti prolomit blokaci (najít cestičky vyvolávání představ či prožitků formou sdělení prostřednictvím pojmů, které by příslušnou omezující strukturu destruovaly) či naopak procesu postupného zapouzdřování replikující se struktury faktorů.

20 20 Přes řadu zjednodušení je názorná prvotní představa o struktuře komplexu faktorů je nosná. Její konfrontace s tím, jak to ve skutečnosti funguje, umožní postupně dosáhnout lepšího vyjádření toho, co se před námi skrývá a co je potřeba odhalit, abychom rizikům spojeným s šířením omezujících struktur mohli lépe čelit. Vyjednáváni v elementárním redistribučním systému Hana Vysloužilová Teorie redistribučních systémů (TRS) se zabývá obecnými zákonitostmi rozdělovaní výplat, a to nikoli jen výplat ve smyslu mezd, ale výplatou je rozuměna odměna nebo výhra v určité herní situaci. Právě pro popis těchto situací se teorie her ukázala jako účinný nástroj. Jedná se o modelové příklady, které sice nepostihují v plné šíři ekonomickou realitu, ale na základě modelové situace lze tuto ekonomickou realitu číst, a právě v tomto, jak známo, význam matematických modelů spočívá. Elementární redistribuční systém pojednává o typu hry, kde se mezi hráči rozhoduje o výši výplaty za určitých předpokladů. Tyto základní, zjednodušující předpoklady jsou: - systém má pouze tři hráče (A,B,C); - výkony hráčů jsou 6:4:2; - každý hráč má stejnou vlivovou sílu rovnou 1; - všichni hráči znají svoji výkonnost i výkonnost ostatních hráčů; - všechny koalice jsou možné a rovnoprávné. Elementární redistribuční systém je z pohledu teorie her hra s více než dvěma hráči, s volnou disjunktivní koaliční strukturou a s nekonstantními výplatami. Hra v normálním tvaru má formální zápis: {Q; X1, X2,, XN; M1(x), M2(x),, MN(x)}, kde Q je množina hráčů, např.{1, 2,...N}, Xi je množina strategií, kterou disponuje i-tý hráč, x je uspořádaná N-tice strategií zvolených jednotlivými hráči, Mi(x) je výplatní funkce i-tého hráče, která mu při daných zvolených strategiích přiřazuje určitou výplatu.3 Množina všech strategií je kartézským součinem jednotlivých strategií: XxYxZ = (XRB u XRC) u (YRA u YRC) u (ZRA u ZRB), kde XRB u XRC je strategie hráče A (X = XRB u XRC). (Strategie hráče A jsou sjednocené návrhy na možné redistribuce hráčům B a C. Analogicky pro ostatní hráče.) Strategie hráče A je zároveň jeho nabídkou. Ještě zbývá doplnit rovnici, podle které se rozdělují odměny. Jedná se o redistribuční rovnici, která popisuje všechny možné situace, které mohou nastat při rozdělování odměn: x + y + z = 12 - η.r(x - 6, y - 4, z - 2), kde: x + y + z je součet skutečných výplat jednotlivých hráčů; 12 je maximální odměna, která by mohla být rozdělena, při maximálním výkonu η je koeficient snížení výkonnosti; R(x - 6, y - 4, z - 2) je funkce vzdálenosti rozdělení skutečných výplat od výplat podle výkonu. Redistribuční rovnici můžeme jednoduše zobrazit na redistribuční ploše: 3 Maňas, Miroslav, Teorie her a konflikty zájmů, 1. vydání, Nakladatelství Oeconomica, 2002, str. 12

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury

České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Call for Papers: Rodinné podnikání České země, habsburská monarchie a střední Evropa jako prostředí svébytné podnikatelské zkušenosti a kultury Vila Lanna, V Nových Sadech 1, Praha 6 29. 9. až 1. 10. 2015

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI

OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD HISTORIE AKADEMIE VĚD NÁZEV AVČR V SOUVISLOSTI S OSLAVAMI OSLAVY 125. VÝROČÍ AKADEMIE VĚD V roce 2015 Akademie věd slaví 125. výročí svého založení. Při této příležitosti připravuje pro odbornou i laickou veřejnost mnoho kulturních a vzdělávacích doprovodných

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty

OBSAH PREZENTACE. O Media Masteru. Kontakty OBSAH PREZENTACE O Media Masteru Představení zastoupených médií TV Barrandov Kino Barrandov Barrandov Plus Týden Instinkt Sedmička Exkluziv Interview Animáček Top dívky Popcorn Marketing sales media PR

Více

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON. číslo 85

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON. číslo 85 Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON Zvláštní číslo/2008 číslo 85 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE?

JAK SI STOJÍ ČESKÁ PARADIPLOMACIE? POLICY PAPER Petr Drulák, Lucie Königová, Petr Kratochvíl Duben 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 2 Mezinárodní vztahy bývají často

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům

Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Věc: Rozšířené stanovisko Ministerstva financí k tzv. Kvízomatům Podle ust. 1 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno

KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH. Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno KOŘENY ZKUŠENOSTI S INTERPRETATIVNÍM PROGRAMEM O JIZERSKÝCH HORÁCH Jan Činčera, Technická univerzita v Liberci & Masarykova univerzita Brno AKTÉŘI A SPONZOŘI Společnost pro Jizerské hory Technická univerzita

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Metodika výuky IT. Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o. Ing. Martin Kocman. Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Metodika výuky IT Odborné učiliště pro žáky s více vadami s.r.o Autor: Ing. Martin Kocman 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 3 Metodika výuky... 3 3.1 Elektronické obchodování... 3 3.2 MS PowerPoint... 5

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více