VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE ZÁŘÍ 2009

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY 12 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, OSTATNÍ KONTROLY 16 DOTACE A GRANTY 18 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK FOTOGALERIE 22 2

3 Název a adresa školy Základní umělecká škola Polná Polná Název a adresa zřizovatele školy Městský úřad Polná Husovo náměstí Polná ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Vzdělávání je určeno pro děti od 5 let, žáky ZŠ, SŠ a VOŠ, v případě zájmu i pro studenty VŠ či dospělé. Vzdělávání je realizováno dle platných učebních plánů vydaných MŠMT. Základní umělecká škola Polná poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech (hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční), připravuje ke studiu učebních a studijních oborů na středních školách uměleckého a pedagogického zaměření a v konzervatořích, připravuje pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměřením. Vzdělávání je poskytováno zájemcům, kteří prokazují předpoklady (talent a zájem). U žáků je rozvíjeno specifické cítění, tvořivost a vztah k umění. Vzdělávání je nabízeno dětem od 5 let, žákům ZŠ, SŠ, VOŠ, studentům a VŠ a dospělým. Prostřednictvím vzdělávání je rozvíjen talent a vytvářeny základy trvalého zájmu o umění. Získané vědomosti a dovednosti by měli žáci chtít a umět dále rozvíjet a aplikovat v budoucím životě. Vhodným přístupem k žákům jsou vytvářeny základy pro jejich celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti. Vedení školy Mgr. Vlastimil Matula ředitel školy statutární orgán Mgr. Petra Kotrbová zástupce ředitele školy Kontaktní údaje školy a. telefon škola, fax: ředitel: zástupce ředitele:

4 b. c. web Školská rada a. složení školské rady Mgr. Petra Kotrbová (zástupce pedagogických pracovníků) předseda Petr Koumar (zástupce pedagogických pracovníků) místopředseda Mgr. Soňa Dvořáková (zástupce nezletilých žáků) Mgr. Pavla Jarošová (zástupce nezletilých žáků) Mgr. Miloš Jelínek (zástupce zřizovatele) Mgr. Jarmila Kalábková (zástupce zřizovatele, zapisovatel) b. Činnost školské rady Na podzim 2008 ukončila dle školského zákona svoji tříletou činnost školská rada zřízená k Za zřizovatele Město Polná byli dne Radou města Polná jmenováni do nové školské rady ZUŠ Polná Mgr. Jarmila Kalábková a Mgr. Miloš Jelínek. Pedagogická rada ZUŠ Polná na svém setkání dne zvolila jako své dva zástupce Mgr. Petru Kotrbovou a Petra Koumara. Z řad rodičů se do školské rady přihlásily Mgr. Soňa Dvořáková a Mgr. Pavla Jarošová. Ve školním roce se sešla školská rada dvakrát. Dne 19. listopadu 2008 se konalo 1. zasedání školské rady. Členové rady přijali jednomyslně jednací řád, předsedou rady byla zvolena Mgr. Petra Kotrbová, zapisovatelkou Mgr. Jarmila Kalábková. Členové rady byli informováni o činnosti školy a o návrhu provozního rozpočtu na rok Dne 16. dubna 2009 se konalo 2. zasedání, kde byli členové rady seznámeni s Výroční zprávou o hospodaření Základní umělecké školy Polná v roce Zároveň byl projednán návrh rozpočtu na rok Členové rady byli informováni o dalších plánech vedení školy. Hovořilo se jednak o úpravách na budově školy (o výměně vstupních dveří, o výměně zámků a klíčů ) a dále pak o plánovaném Galakoncertu ZUŠ Polná, na kterém škola bude prezentovat dvacet let své činnosti. Členové rady měli též možnost prohlédnout si budovu školy a jednotlivé učebny. 4

5 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE K nastoupilo ke studiu v ZUŠ Polná 300 žáků do čtyř uměleckých oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční). Hudební obor Hudební obor patří dlouhodobě v ZUŠ Polná k dominantním. Ve školním roce se v tomto oboru vzdělávalo celkem 231 žáků. Výuka probíhala převážně individuální formou výukou hry na jednotlivé nástroje, v některých případech je hra na nástroj vyučována ve skupině 2 4 žáků (hra na zobcovou flétnu, hra na kytaru). Žáci zároveň navštěvují po dobu 5 let hudební nauku. Žáci vyšších ročníků získávají nové zkušenosti a dovednosti v komorních seskupeních a souborech. Děti předškolního věku a žáci 1. ročníků ZŠ mají možnost navštěvovat přípravnou hudební výchovu. Individuální výuka hudebního oboru probíhá v 9 učebnách. Jedna třída je určena pro výuku hudební nauky a přípravné hudební výchovy. Kuhnova síň slouží k výuce kolektivních předmětů (komorní hry, souborová hra, hra na varhany, hra v orchestru). počet žáků dle formy studia forma studia počet žáků přípravné studium 15 základní studium 216 rozšíření studium 0 studium pro dospělé - studující 0 předměty individuální výuky název předmětu počet žáků hra na klavír 73 hra na elektronické nástroje 9 hra na akordeon 5 hra na varhany 0 hra na housle 24 hra na violoncello 2 hra na kytaru 30 hra na basovou kytaru 1 hra na zobcovou flétnu 38 hra na hoboj 2 hra na příčnou flétnu 5 hra na klarinet 12 5

6 hra na saxofon 6 hra na trubku 4 hra na ostatní dechové nástroje 1 hra na bicí nástroje 9 pěvecká hlasová výchova 10 celkem 231 Výtvarný obor Ve školním roce se ve výtvarném oboru vzdělávalo celkem 38 žáků. Výuka výtvarného oboru probíhá ve dvou učebnách. Pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ byla otevřena 1 třída přípravné výtvarné výchovy. V rámci základního studia výuka probíhala ve 3 třídách dvě skupiny žáků dle varianty A (zaměřeno na plošnou, prostorovou, objektovou a akční tvorbu a výtvarnou kulturu), jedna skupina dle varianty B (zaměřeno převážně na textilní tvorbu). Literárně-dramatický obor Ve školním roce bylo v literárně-dramatickém oboru vzděláváno 15 žáků. Výuka probíhala ve dvou skupinách tanečním sále a v Kuhnově síni. Taneční obor V tanečním oboru se vzdělávalo celkem 16 žáků, z toho 5 nových. Foto 1 - Taneční obor, choreografie "Všechno kolem nás" (Galakoncert 20 let ZUŠ Polná) 6

7 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY K bylo v ZUŠ Polná zaměstnáno celkem 25 zaměstnanců. Celkový koeficient zaměstnanosti (součet všech pracovních úvazků) byl k ,86. Limit zaměstnanců stanovený dle platných normativů k byl stanoven na hodnotu 14,38. Na ZUŠ Polná bylo tedy oproti tomuto limitu zaměstnáváno o 0,47 zaměstnance méně. stav zaměstnanců k celkový počet zaměstnanců 25 pedagogičtí pracovníci 23 provozní zaměstnanci 2 jmenný seznam zaměstnanců k příjmení a jméno předmět Běhalová Petra Coufal Petr Hejral Jan Honová Jaroslava Jarošová Kamila Mgr. Kotrbová Petra Koumar Petr Kunc Jan, DiS. Kundera Josef Mgr. Matula Vlastimil Mgr. Matula Otto Michková Helena Michálková Marie Melicharová Iveta Netolický Karel Pavlík Luboš Richterová Lenka Sedláková Eva Smejkalová Markéta klavír literárně-dramatický obor klavír klavír hudební nauky housle, kytara, zobcová flétna kytara klavír, klávesy, hudební nauka literárně-dramatický obor klarinet, saxofon výtvarný obor housle, klavír housle, klavír taneční obor klarinet, hoboj, zobcová flétna bicí nástroje výtvarný obor violoncello saxofon, příčná flétna 7

8 Šnýdl Jakub Tůma Martin Vysloužil Bohuslav Zemanová Arnoštka Kruntorádová Ladislava Málková Marta saxofon, příčná flétna, zobcová flétna žesťové nástroje, zobcová flétna akordeon, klávesy, zobcová flétna zpěv ekonom uklízečka změny ve stavu zaměstnanců průběhu školního roku uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti předmět datum poznámka Běhalová Petra klavír dohoda o pracovní činnosti Coufal Petr literárně-dramatický obor dohoda o pracovní činnosti Hejral Jan klavír pracovní poměr Jarošová Kamila hudební nauky pracovní poměr Kundera Josef literárně-dramatický obor dohoda o pracovní činnosti Mgr. Matula Otto výtvarný obor pracovní poměr Michálková Marie housle, klavír pracovní poměr Melicharová Iveta taneční obor pracovní poměr Richterová Lenka výtvarný obor pracovní poměr Smejkalová Markéta saxofon, příčná flétna dohoda o pracovní činnosti Šnýdl Jakub Vysloužil Bohuslav saxofon, příčná flétna, zobcová flétna akordeon, zobcová flétna klávesy, dohoda o pracovní činnosti pracovní poměr Zemanová Arnoštka ml. zpěv pracovní poměr Od začali ve škole pracovat noví zaměstnanci. Hudební obor Jako zástup za kolegyni na rodičovské dovolené nastoupil Jan Hejral (hra na klavír zástup za Elišku Blahovou) a Lenka Richterová (výtvarný obor zástup za Danu Urbanovou). Hudební nauky začala vyučovat Kamila Jarošová, hru na klavír studentka Konzervatoře Brno a bývalá absolventka ZUŠ Polná Petra Běhalová. Pěveckého oboru se po skončení pracovního poměru s Andreou Nekorancovou (mateřská dovolená) ujala Arnoštka Zemanová ml. 8

9 Marie Michálková, Jakub Šnýdl, Markéta Smejkalová a Bohuslav Vysloužil pracovali v ZUŠ Polná ve školním roce a od byl s nimi opět uzavřen nový pracovní poměr. Výtvarný obor Jako zástup za Danu Urbanovou (mateřská dovolená) nastoupili Lenka Richterová a Otto Matula. Taneční obor Od byla zaměstnána nová vyučující tanečního oboru Iveta Melicharová. Literárně-dramatický obor Od byl zaměstnán druhý vyučující LDO Petr Coufal. Personální politika korespondovat s dlouhodobým plánem rozvoje školy. Hlavní kriteria pro výběr pedagogů jsou následující: - pedagogická a odborná způsobilost - zájem veřejnosti o studium jednotlivých oborů a předmětů - vyvážená nabídka předmětů ve škole - výuka komorní, souborové a orchestrální hry - přednostně zaměstnávat lidi v produktivním věku - dodržování stanovených limitů zaměstnanosti Foto 2 - Literárně-dramatický obor (Galakoncert 20 let ZUŠ) 9

10 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základem odborného a osobnostního rozvoje zaměstnanců v ZUŠ Polná je plán DVPP. Z rozpočtu školy bylo pro školní rok na DVPP vyčleněno celkem ,- Kč. Z této částky je kryto školné či kurzovné a cestovní náhrady u studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a průběžného vzdělávání. V této částce je zahrnuta rezerva ,- Kč, která je v případě potřeby určena na školení koordinátora ŠVP. Plán DVPP je vypracován tak, aby zajišťoval odborný růst jednotlivých pedagogů v souvislosti s potřebami školy. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium konzervatoře Jakub Šnýdl Markéta Smejkalová Petr Coufal Iveta Melicharová Petra Běhalová Jan Hejral Luboš Pavlík Průběžné vzdělávání Vyučování hry na klavír na ZUŠ a SUŠ Honová Jaroslava Jan Kunc DiS Výuka hry na smyčcové nástroje na ZUŠ a SUŠ Mgr. Petra Kotrbová Eva Sedláková Helena Michková Platná legislativa ukládá k všem zaměstnancům školy, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady ke studiu zahájit studium k získání těchto předpokladů. Ze stávajících zaměstnanců tuto podmínku nesplňuje: Kamila Jarošová podmínkou je zahájit k studium pedagogiky Všichni pedagogičtí pracovníci čerpali volno v rozsahu 12 pracovních dnů na další vzdělávání (dle 7. odst. 24 zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). Toto volno bylo určeno ke samostudiu a bylo čerpáno ve dnech vedlejších prázdnin. 10

11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ Žáci Základní umělecká škola Polná jsou vzděláváni dle platných legislativních dokumentů. Postupové zkoušky Postupové zkoušky vykonávali žáci ZUŠ v souladu s platnými legislativními dokumenty. a. hudební obor Žáci hudebního oboru vykonávali postupové zkoušky v termínu od 1.6. do 5.6. formou komisionální zkoušky. b. výtvarný obor Žáci výtvarného oboru vykonali postupovou zkoušku formou výstavy svých děl 5.5. v Synagoze v Polné a v ZUŠ Polná. c. literárně-dramatický obor Žáci literárně-dramatického oboru vykonali postupovou zkoušku formou vystoupení na Galakoncertu k 20. výročí založení školy dne ve společenském sále zámku. d. taneční obor Žáci tanečního oboru vykonali postupovou zkoušku formou vystoupení na Galakoncertu k 20. výročí založení školy dne ve společenském sále zámku. Absolventi Ve školním roce ukončilo I. stupeň respektive II. stupeň vzdělání celkem 19 žáků školy. Tito žáci vykonali závěrečnou zkoušku formou absolventského koncertu a v Kuhnově síni respektive výstavou v Synagoze nebo v ZUŠ Polná absolventi umělecký obor počet žáků hudební obor 23 výtvarný obor 3 literárně-dramatický obor 0 taneční obor 0 celkem 26 11

12 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY Prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce se žáci a pedagogové ZUŠ Polná účastnili 27 akcí pro veřejnost. Většina akcí byla organizována ZUŠ Polná, dále bylo často spolupracováno s Městem Polná, Ždírcem a Beat Fan Clubem. Seznam akcí I. pololetí datum název akce popis místo konání organizátor To všechno čas smyčcový orchestr orchestr ZUŠ Polná Kino Polná Beat Fan Club Podzimní komorní koncert Pedagogové ZUŠ Kunštátský sál Město Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Zahájení vánočního času pěvecké oddělení náměstí Polná Město Polná Vernisáž VO výtvarný obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Vánoční hudební večer hudební obor ZUŠ Polná Město Polná Vánoční vystoupení LDO a TO LDO a TO Městské kino ZUŠ Polná Setkání starší generace pěvecké oddělení Sál Zámek Město Polná Vánoční koncert ve Ždírci IV. adventní koncert hudební obor smyčcový orchestr orchestr ZUŠ Polná Orchestr ZUŠ Polná, smyčcový soubor Kostel ve Ždírci Kino Polná Obec Ždírec Beat Fan Club Vánoční besídka v DPS Polná hudební obor DPS Polná Město Polná 12

13 II. pololetí datum název akce Popis místo organizátor Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná 6.4. Velikonoční koncert pedagogů ZUŠ Koncert D trio Brno Přehlídka ve čtyřruční hře na klavír koncert pedagogů ZUŠ Polná ZUŠ Polná Koncert žáků Konzervatoře Brno Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ okresu Jihlava ZUŠ Polná ZUŠ Polná ZUŠ Polná ZUŠ Polná Hudební večer hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Den otevřených dveří prezentace všech oborů ZUŠ Polná ZUŠ Polná Představení pro MŠ prezentace všech oborů ZUŠ Polná ZUŠ Polná 5.5. Jarní koncert + vernisáž VO hudební obor výtvarný obor Synagoga Polná Město Polná 5.5. Den matek hudební obor DPS Polná Město Polná Galakoncert 20 let ZUŠ výtvarný obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Vernisáž VO výtvarný obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Absolventský koncert hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Absolventský koncert hudební obor ZUŠ Polná ZUŠ Polná Vystoupení Orchestru ZUŠ u rybníka Peklo hudební obor Pláž u Pekla Město Polná V průběhu školního roku zorganizoval každý třídní učitel hudebního oboru minimálně jednu interní třídní předehrávku své třídy. Galakoncert 20 let ZUŠ Polná Dne se uskutečnil ve společenském sále Galakoncert k 20. výročí otevření ZUŠ Polná. V průběhu 3 hodinového programu se představily všechny umělecké obory vyučované v ZUŠ Polná, vystupovali jako sólisté, tak nejrůznější komorní seskupení, soubory a orchestry. Pozvání na koncert přijali zástupci zřizovatele, zastupitelé města Polná, zástupci polenských firem a podnikatelů, bývalí i současní zaměstnanci ZUŠ a především velké množství rodičů a přátel školy. Fotodokumentace z koncertu je součástí výroční zprávy. 13

14 Soutěže ve školním roce Ve školním roce probíhaly soutěže v sólovém zpěvu, ve hře na dechové a bicí nástroje a přehlídka tanečních souborů. Okresní kolo v sólovém zpěvu Okresní kolo v sólovém zpěvu se konalo 27. ledna v ZUŠ Jihlava. Za ZUŠ Polná soutěžili celkem 3 žáci z třídy Arnoštky Zemanové ml. Příjmení a jméno žáka umístění třídní učitel Vítek Jakub 1. místo A. Zemanová ml. Nekoranec Petr 1. místo postup do krajského A. Zemanová ml. kola Hošková Monika 1. místo A. Zemanová ml. Okresní kolo ve hře na dechové nástroje a bicí Okresní kolo se konalo 18. února v ZUŠ Jihlavě. ZUŠ Polnou reprezentovalo 6 žáků. Příjmení a jméno žáka umístění hudební nástroj třídní učitel Boháčková Petra 2. místo hoboj K. Netolický Chocholatý Tomáš 2. místo klarinet K. Netolický Štefko Matěj 3. místo klarinet K. Netolický Kohoutová Andrea 3. místo klarinet K. Netolický Koumar Filip 1. místo klarinet V. Matula Kliment Marek 3. místo trubka M. Tůma Vébrová Lucie 1. místo bicí L. Pavlík Okresní přehlídka tanečního oboru Okresní kolo se konalo 27. února v Jihlavě v Divadle Na kopečku. ZUŠ Polná reprezentovala 1 skupina žáků přípravného ročníku pod vedením třídní učitelky Ivety Melicharové. Za taneční vystoupení s názvem Před spaním získali žáci školy pochvalný účastnický list. Krajské kolo v sólovém zpěvu Krajské kolo v sólovém zpěvu se konalo 12. března v ZUŠ Jihlava. Petr Nekoranec v krajském kole získal ve své věkové kategorii 1. místo s postupem do ústředního kola a zároveň se stal absolutním vítězem krajského kola. Ústřední kolo v sólovém zpěvu Ústřední (celostátní) kolo v sólovém zpěvu se konalo ve dnech v ZUŠ Turnov. Petr Nekoranec soutěžil v 8. věkové kategorii, ve které s přehledem získal 1. místo. V neděli se pak na přání pořadatelů zúčastnil koncertu vítězů, kde zároveň získal zvláštní cenu starostky města Turnov za celkový předvedený výkon, 14

15 interpretaci a výběr skladeb. Petr tak získal nejvyšší ocenění, které se v rámci soutěží žáků ZUŠ v celé České republice uděluje. Tento úspěch je velmi cenný nejen pro ZUŠ Polná, ale i pro celé město Polná. Na úspěchu se kromě Petra Nekorance a třídní učitelky Arnoštky Zemanové ml. podílel výborným výkonem hrou na klavír korepetitor Jan Hejral. Příprava na soutěže ZUŠ je každoročně dlouhodobou záležitostí. Žáci a pedagogové se intenzivně připravují v průběhu celého školního roku. Poděkování za vzornou reprezentaci ZUŠ Polná i našeho města tak patří všem žákům a třídním učitelům. Velký dík patří zároveň i oběma korepetitorům, kteří jednotlivé žáky doprovázeli na klavír kromě již zmiňovaného Jana Hejrala doprovázel i Jan Kunc. Foto 3 - Petr Nekoranec a korepetitor Jan Hejral (Galakoncert 20 let ZUŠ Polná) 15

16 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, OSTATNÍ KONTROLY V průběhu školního roku byly v ZUŠ Polná provedeny následující kontroly. Město Polná veřejnoprávní kontrola Termín kontroly na místě Kontrolu provedl: Ing.Sobotka místostarosta města Polná Zaměření kontroly - hospodaření s majetkem ve smyslu zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v plném znění, a zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění - aplikace zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění - dodržování podmínek zákona č. 401/2000 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů Výsledek kontroly Účetnictví Základní umělecké školy je vedeno dobře a přehledně. Kontrola proběhla bez závad. Kontrolní orgán obce nestanovil nápravná opatření. Okresní správa sociálního zabezpečení v Jihlavě Termín kontroly kontrola byla provedena na OSSZ Jihlava, Wolkerova 37, Jihlava Předmět kontroly Ověření správného stanovení pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykazovaným stavem a plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění Výsledek kontroly Základní umělecká škola Polná poskytla náležitou součinnost k řádnému provedení kontroly. Nápravná opatření nebyla uložena. 16

17 Všeobecná zdravotní pojišťovna Termín kontroly kontrola byla provedena na VZP, Farní 5, Jihlava Předmět kontroly Platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Výsledek kontroly Ke dni vyúčtování byl zjištěn nedoplatek pojistného ve výši 3226,- Kč (dopočet do minimální mzdy u Marie Michálkové). Ke dni vyúčtování bylo zjištěno penále ve výši 122,- Kč. Foto 4 - Propagace ZUŠ (Galakoncert 20 let ZUŠ Polná) 17

18 DOTACE A GRANTY Ve školním roce se podařilo získat následující mimořádné dotace a granty. Vypalovací pec pro výtvarný obor Kraj Vysočina přispěl ,-Kč (30% z celkové pořizovací částky ,- Kč) na nákup nové vypalovací pece pro výtvarný obor. Cílem této koupě bylo získat novou vypalovací pec pro výtvarný obor a nahradit 15 let staré zařízení, které již byl velmi poruchové. Výtvarný obor je v ZUŠ Polná dlouhodobě druhý nejnavštěvovanější a práce s keramikou je nedílnou součástí výuky. Z toho důvodu je vypalovací pec nutnou výbavou ZUŠ. Novou keramickou pec v hodnotě ,- Kč jsme zakoupili na konci měsíce června Foto 5 - Nová vypalovací pec výtvarného oboru 18

19 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Příjmy hlavní činnost Příspěvek na provoz NIV celkem Mzdové prostředky platy OPPP Zákonné odvody FKSP Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC Provozní příspěvek od zřizovatele Dary do rezervního fondu Úhrada nákladů školné Zúčtování fondu reprodukce, rezervního a fondu odměn Pronájem učeben a sálů Zápůjčky hudebních nástrojů Ostatní příjmy úhrady účastníků akce: Döbern, soustředění orchestru, apod. Celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 19

20 Výdaje hlavní činnost Platy zaměstnanců ze státního rozpočtu Platy zaměstnanců hrazené ze školného OPPP Z rozpočtu města Z fondu odměn Zákonné odvody Zákonné odvody hrazené z provozních prostředků Čistící a toaletní prostředky Školní potřeby Kancelářské potřeby Drobný materiál na opravy Vodné Služby pošt a telefony Internet Reprefond ředitele Cestovné + školení Software, práce související s ICT Nákup DHIM, IM Odpisy Služby pro podporu výuky Topení Elektřina Služby peněžních ústavů Ostatní služby Opravy hudebních nástrojů Ostatní opravy Rekonstrukce osvětlení a malování školy Stravování zaměstnanců Pojištění zákonné a majetku Celkem Hospodářský výsledek hlavní činnost Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 20

21 Příjmy doplňkové činnosti Tržby z prodeje Kurzovné výtvarného oboru Kč Kč Kč Výdaje doplňkové činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Nákup zboží Mzdové náklady celkem Hospodářský výsledek doplňková činnost 239 Kč Kč Kč Kč Kč Kč K zůstalo na skladě zboží v celkové nákupní ceně Kč. Hospodářský výsledek 2008 Příjmy v hlavní činnosti Výdaje v hlavní činnosti Hospodářský výsledek v hlavní činnosti Příjmy v doplňkové činnosti Výdaje v doplňkové činnosti Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Hospodářský výsledek celkem ,01 Kč ,68 Kč ,33 Kč ,00 Kč ,24 Kč ,76 Kč ,09 Kč Rozdělení hospodářské výsledku 2008 Fond rezervní Fond odměn Celkem ,00 Kč ,09 Kč ,09 Kč 21

22 Galakoncert 20 let ZUŠ Polná (Společenský sál Zámku, ) FOTOGALERIE Obrázek 1 - Program Galakoncertu 20 let ZUŠ Polná Obrázek 2 - Plakát Galakoncertu 20 let ZUŠ Polná 22

23 Foto 6 - Modní přehlídka "Polenské firmy" výtvarný obor pod vedením L. Richterové Foto 7 - Klarinetový kvintet 23

24 Foto 8 - Pohled do zaplněného hlediště Foto 9 - Bubenická show pod vedením L. Pavlíka 24

25 Foto 10 - Smyčcový soubor pod vedním P. Kotrbové Foto 11 - "Teachers Band" 25

26 Foto 12 - Orchestr ZUŠ Polná s moderátorem Z. Stejskalem Foto 13 - Orchestr ZUŠ Polná pod vedením V. Matuly (Bugatti step - sólo na klavír J. Kunc) 26

27 III. adventní koncert (Městské kino, ) Foto 14 - Vystoupení Orchestru ZUŠ Polná a Smyčcového souboru Foto 15 - P. Nekoranec a M. Hošková - "Vždyť jsou Vánoce" 27

28 V Polné, dne 30. září 2009 Vypracoval: Mgr. Vlastimil Matula, ředitel školy Schváleno Radou školy dne 15. října 2009 Mgr. Petra Kotrbová Petr Koumar Mgr. Jarmila Kalábková Mgr. Miloš Jelínek Mgr. Soňa Dvořáková Mgr. Pavla Jarošová 28

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2014 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 ZÁŘÍ 2008 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007-2008 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007 ZÁŘÍ 2007 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2006-2007 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 Adresa: Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice Identifikátor: 600 002 934 Termín konání orientační

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2004-2005 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2012/2013 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007 Číslo jednací: ZUŠ-65-2007 Ivana Lukášová ředitelka školy Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 Sídlo školy: Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V níže uvedené tabulce naleznete výsledky přijímacího řízení do Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25, konaného ve dnech 5. - 10. května 2016.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o. Adresa: Pohořelec 25/111, 118 00 Praha 1 Identifikátor: 600 001 822 Termín konání orientační

Více