SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON. Nabídkový katalog. Nabídkový katalog

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON. Nabídkový katalog. Nabídkový katalog"

Transkript

1 SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ SLON Nabídkový katalog Nabídkový katalog

2 Naše adresa: Sociologické nakladatelství (SLON) Jilská Praha 1 tel./fax: tel.: Příjem objednávek: Objednávky přijímáme písemně, faxem a elektronickou poštou, výjimečně i telefonicky. E-shop na naší webové stránce slouží jak pro objednávky firem a institucí (dodání knih na fakturu), tak pro jednotlivé zájemce (dodání knih na dobírku). Uveďte své IČ a DIČ, chcete-li dodat knihy na fakturu. S knihkupci sjednáváme obchodní podmínky prodeje individuálně. Individuálním zájemcům o naše knihy doporučujeme, aby je kupovali v knihkupectvích. Podpořte svého knihkupce! Pokud v knihkupectví neuspějete nebo žijete v obci, kde prodejna knih není, obraťte se přímo na nás. Můžete využít také e-shop na naší webové stránce Upozornění pro čtenáře na Slovensku: Na Slovensko bohužel knihy na dobírku nezasíláme obracejte se na firmy, které distribuují (nebo přímo prodávají) naše knihy na Slovensku. Kontakty na tyto firmy najdete v tomto katalogu a v aktualizované podobě na naší webové stránce. Děkujeme za pochopení.

3 Vážení čtenáři, odběratelé a knihkupci, SLON v roce 2006 slaví 15. narozeniny překonal teenagerovská léta a jako mladý jinoch míří svou cestou dál. I přes své mládí na svém hřbetu odnosil již více než 155 knih. Přehled o nich, tedy o celé dosavadní produkci, získáte z katalogu, který právě držíte v rukou. O připravovaných titulech informuje vložený ediční plán. Při příležitosti svého výročí jsme se rozhodli vydat znovu celou řadu knih, které se na knižním trhu osvědčily a se kterými je SLON spojován. I o nich najdete v katalogu informace. Katalog je členěn podle edičních řad, kterých je celkem 12. Některé řady to se týká především Studií a Studijních textů obsahují již úctyhodný počet knih, z nichž mnohé vycházejí v nových, rozšířených vydáních. Ale i ostatní řady, jako jsou Základy sociologie, KLAS, MOST, Sociologické aktuality či POST, přinášejí celou řadu publikací se zajímavými tématy. U každé ediční řady naleznete nejdříve výčet nejnovějších titulů, pak následují knihy vydané již dříve a nakonec přehled rozebraných titulů. V katalogu samozřejmě najdete i informace, jak knihy objednávat a kupovat. Nechybějí ani informace o naší webové stránce. Přejeme všem našim čtenářům příjemné chvíle s knihami od SLONa a mnoho nových poznatků. SLONovi pak do dalších let mladický elán, ale i rozvahu a moudrost. Úvodní slovo Alena Miltová a Jiří Ryba, říjen 2006

4 Studijní texty Studijní texty Učební výkladové texty našich i zahraničních autorů nebo antologie (čítanky přeložených textů) určené pro studenty a pedagogy vysokých, vyšších odborných i středních škol. Nejnovější tituly: Ivo Možný Rodina a společnost Kniha přináší úvod do sociologického pohledu na rodinu. Vychází z autorovy monografie Sociologie rodiny (1999 a 2002), ale podstatně rozšiřuje a aktualizuje její text a především ho orientuje jako učebnici s propracovanou didaktickou podporou. V první části knihy (kapitoly 1 až 3) autor podává přehled o vývoji teoretického uvažování o rodině od jeho počátků v 19. století, přes stále inspirující velké teorie z poloviny minulého století až po nové, často převratné vidění rodiny a jejího otřeseného postavení na konci moderního věku. V druhé, rozsáhlejší části (kapitoly 4 až 9) přináší systematický přehled o stavu poznání takových jevů, jako jsou fungování rodiny v systému majetkové a sociální nerovnosti, mechanismy vzájemného výběru partnerů, změny v povaze rodičovství a dětství ve vyspělých společnostech, vliv všeobecné zaměstnanosti žen na rodinné chování obou partnerů a další. V závěru této části nastiňuje probíhající diskusi o transformaci rodiny ve věku individualizace a o soudobých sociologických teoriích intimity, sexuálního chování a párových vztahů. Poslední, charakterem opět odlišnou část, představuje desátá kapitola, která přináší jedinečně ucelený přehled o stavu české rodiny a o jejích S ilustracemi Vladimíra Jiránka. Kniha obsahuje věcný a jmenný rejstřík. 312 stran doporučená cena 275 Kč ISBN X EAN

5 dynamických přeměnách po změně politického a ekonomického systému naší společnosti. Martin Potůček (ed.) Manuál prognostických metod Publikace nabízí popis a návod k užití nejrozšířenějších metod, užívaných v praxi zkoumání budoucnosti, ale i v jiných aplikacích, a zaplňuje tím značnou mezeru na českém knižním trhu. Čerpá z nejnovějších zahraničních přehledů i z praktických zkušeností pracovníků Centra pro sociální a ekonomické strategie UK FSV a Technologického centra AV ČR v Praze. Při výběru metod se autoři řídili kritérii rozšířenosti jejich aplikace, co největší obecnosti jejich užití a míry jejich dostupnosti pro české uživatele (např. disponibility příslušného počítačového programu). Metody jsou rozděleny do tří hlavních skupin. Univerzálně aplikovatelné metody se v prognostické praxi užívají nejčastěji a mají také nejširší pole uplatnění. Strukturální metody se specializují především na identifikaci struktury pole poznávacího zájmu prognostika, zatímco procesuální metody se pokoušejí co nejvýstižněji zachytit vývojovou dynamiku možných budoucností. Tato klasifikace má ovšem jen orientační význam. Metody se mohou překrývat a často překrývají jak svými postupy, tak i návaznostmi svých jednotlivých fází. Tvořiví prognostici kombinují jednotlivé metody tak, aby dokázali vyřešit svůj poznávací problém s vynaložením dostupných zdrojů co nejlépe. Autorský tým knihy: Barbora Duží, Karel Klusáček, Martin Nekola, Markéta Nekolová, Pavel Nováček a Robert Stojanov 193 stran doporučená cena 240 Kč ISBN EAN Studijní texty Martin Potůček a kol. Veřejná politika Tato publikace je první učebnicí veřejné politiky, vydanou v českém jazyce. Nabízí ucelený soubor poznatků o tomto novém, dynamicky se vyvíjejícím a průřezovém vědním oboru nejen jeho studentům, ale i studentům příbuzných disciplín sociální poli- Kniha obsahuje věcný rejstřík 396 stran doporučená cena 290 Kč ISBN EAN

6 Studijní texty tiky, politologie, ekonomie, sociologie, demografie, práva, veřejné správy a regionalistiky. Veřejná politika přesahuje specifické poznávací záběry těchto disciplín svojí snahou o celostní porozumění problémům soudobých společností a hledáním cest, jak je v praktickém životě státu, regionů, obcí, nadnárodních či neziskových organizací také účinně řešit. Kromě studentů je tudíž určena politikům, zastupitelům, pracovníkům veřejné správy, aktivistům občanského sektoru, novinářům a všem občanům zajímajícím se o veřejné záležitosti. Tato učebnice čerpá z praktických zkušeností členů autorského týmu s výukou tohoto oboru na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a s jeho uplatněním v polistopadovém vývoji České republiky. Jadwiga Šanderová Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách Několik zásad pro začátečníky Knížka je určena studentům společenských věd. Naleznou v ní užitečné rady, jak číst náročnější odborný text. Především je ale věnována základním zásadám, jichž je dobré se držet při psaní odborného textu. Čtenáři se seznámí se základními žánry společenskovědní odborné stati, s drobnými informačními žánry, s tím, jak se vede odkazový aparát a jak dostát pravidlům publikační etiky. Rady týkající se strategie a taktiky psaní odborného textu jsou určeny jak těm, kdo se chystají psát diplomovou práci, tak i začátečníkům stojícím před úkolem napsat první seminární práci. Kniha neopomíjí ani ústní projev (na seminářích, konferencích a pracovních zasedáních) a přípravu na něj. V závěrečné kapitole se pak čtenáři dozví, co se děje s odborným textem v redakcích odborných časopisů a v nakladatelstvích, než je publikován. Autorka se snaží ukázat smysl a racionální jádro jednotlivých zásad a formulovat je spíše jako obec- dotisk 1. vydání 209 stran doporučená cena 225 Kč ISBN EAN U nás zatím přehledná práce, která by se věnovala procesu vytváření odborného textu v českém prostředí, ale hlavně by také odpovídala na otázky, na které se studující bojí zeptat, a poskytla jim i srozumitelný návod, jak na to, chybí. Kniha socioložky Jadwigy Šanderové je čestným pokusem vyplnit tuto mezeru na českém trhu a do značné míry úspěšným. (Sociologický časopis, 2005)

7 nější doporučení, jimiž je užitečné se řídit, než jako příkazy (jednoznačné směrnice), jež je třeba bezduše plnit. Jan Keller Dějiny klasické sociologie Kniha podává výklad dějin sociologického myšlení s přihlédnutím k proměnám, jimiž prochází moderní společnost v dnešní době. Autor vychází z analogie mezi krizí tradiční společnosti, z níž se zrodila modernita, a současnou krizí organizované modernity, jejíž příchod byl z různých úhlů zachycen v teoriích klasiků sociologie. Kniha se tak snaží na jedné straně podat výklad základních kategorií sociologického myšlení u zhruba desítky předních sociologů 19. a počátku 20. století. Zároveň na druhé straně usiluje o teoretické propojení této myšlenkové tradice s nejaktuálnějšími problémy dnešní doby. Autor dospívá k názoru, že mnohé prvky sociologické tradice mohou posloužit k orientaci v současných proměnách modernity. Je dnešní vývoj triumfem modernity, anebo jejím selháním? Lze ještě vymyslet něco nového po Marxovi, Weberovi a Paretovi? Znamená proces individualizace nárůst svobody? Mýlili se více osvícenci, anebo konzervativní myslitelé? Byly organizace nadějí modernity, anebo jejím prokletím? Pohybuje se modernita v kruhu? druhé vydání vázaná 529 stran doporučená cena 390 Kč ISBN EAN Perfektně a jasně napsaná učebnice je postavena na výkladu sociologických teoretických systémů velkých autorů a jejich působení v kultuře. Avšak lze ji také studovat podle témat seřazených do věcného rejstříku. Keller se pohybuje v rámci kruhu opsaného modernitou, kde se sám autor představuje jako teoretik a kritik moderní a postmoderní společnosti. (Dějiny a současnost, 2006) Studijní texty Erazim Kohák Zelená svatozář Kapitoly z ekologické etiky Erazim Kohák, filosof, vysokoškolský učitel a ekologický aktivista, provádí čtenáře současnou diskusí o ekologické etice. Začíná pohledem na vztah lidstva k ostatním obyvatelům této země, zvířatům, ve vší jeho krutosti, něze, dvojznačnosti. V tomto vztahu nachází Kohák předznačení toho, jak se lidé budou vztahovat k přírodě vůbec. Doplněno fotografiemi z archivu autora dotisk 2. (přepracovaného) vydání 212 stran doporučená cena 169 Kč ISBN EAN

8 Studijní texty Je účelem ostatních živočichů, aby sloužili člověku? Či jsou jejich životy dobré o sobě, jen proto, že se dovedou radovat a dovedou trpět? Z rozboru těchto vztahů přechází Kohák k zamyšlení nad vztahem lidstva k přírodě jako celku. Provádí čtenáře soudobými představami o přírodě a její hodnotě. Je příroda dobrá, protože ji stvořil Bůh? Či protože si jí váží člověk? Nebo vytváří hodnotu život sám? Kohák pokračuje přehledem různých strategií ekologického aktivismu jak strategií subjektivizujících (praktické flanelové přístupy, hluboká ekologie a hlubinná ekologie), tak objektivizujících, které hledají kořen krize v objektivních podmínkách života na Zemi (teorie GAIA, sociobiologie, systémová teorie). Kohák neagituje, jen informuje. Teprve v závěrečné kapitole předkládá čtenáři k posouzení své osobní názory. Doporučuji ke čtení protože to je varovná kniha, která bez fanatismu a zasvěceně informuje o možných přístupech k prostředí, v němž (s čím dál většími problémy) žijeme. (anketa Kniha roku 1998) Robert F. Murphy Úvod do kulturní a sociální antropologie Tato kniha je vhodnou učebnicí pro úvodní kursy oboru. Může rovněž sloužit jako přehled oboru pro zájemce z řad veřejnosti. Ve věku vzrůstající specializace a tím i zužování pohledu je antropologie jediná věda, která se ještě ptá: Co jsme vlastně za bytosti? Díky zkoumání úžasně krásné různorodosti lidského vyjadřování se antropologie stává rozborem nás samotných. Do nejvzdálenějších míst zeměkoule cestujeme jenom proto, abychom nalezli smysl našeho vlastního života. (Robert F. Murphy) Kniha obsahuje rozsáhlý rejstřík Přeložila a doslov napsala Hana Červinková dotisk 2. vydání 268 stran doporučená cena 200 Kč ISBN EAN

9 Dále vyšlo a je v prodeji: Zygmunt Bauman a Tim May Myslet sociologicky Netradiční uvedení do sociologie Kniha je netradiční učebnicí, v níž se autoři věnují různým stránkám všedního života, dilematům a volbám, s nimiž se vyrovnáváme, přičemž nemáme ani čas, ani příležitost je do hloubky promyslet. Pro nové vydání (angl. orig. 2001), na němž se oproti původní podobě knihy podílel Tim May, byla kniha zcela přepracována. Nově jsou v ní zařazena mnohá obecnější témata, která úroveň každodennosti překračují, jako je moc, morální povinnost, stát a území, kultura, globalizace, riziko aj. Kniha obsahuje rejstřík Přeložila Jana Ogrocká vázaná 239 stran doporučená cena 259 Kč ISBN EAN Studijní texty Dagmar Brožová Společenské souvislosti trhu práce Tato knížka vykládá a vysvětluje dění na trzích práce, včetně jeho širších společenských souvislostí, na základě teoretického poznání o fungování trhů práce. Výklad ekonomických názorů na fungování trhu práce postupuje od klasického laissez faire přístupu přes neoklasický koncept dobrovolné nezaměstnanosti, Keynesovu interpretaci nedobrovolné nezaměstnanosti a Friedmanův koncept až k nejnovějším teoretickým školám druhé poloviny 20. století. Vysvětluje určující charakteristiky nezaměstnanosti, analyzuje její společenské náklady a zabývá se jejími důsledky v oblasti ekonomické, sociální, osobnostní i politické. Učebnice je určena studentům bakalářského stupně vysokých škol, studentům vyšších odborných škol i širší odborné veřejnosti, která se touto problematikou zabývá, např. pracovníkům státních úřadů, úřadů práce či různých vzdělávacích agentur. 137 stran doporučená cena 155 Kč ISBN EAN Publikace zahrnuje všechny podstatné aspekty trhu práce, a to jak z teoretického hlediska (přitom ve vyváženém pohledu jednotlivých ideových škol), tak z hlediska praktického fungování (včetně např. normativních podmínek v ČR). (Politická ekonomie, 2004)

10 Studijní texty Charles-Henry Cuin a François Gresle Dějiny sociologie Kniha přináší přehled dějin sociologie od jejích počátků do současnosti. Je výkladem jak o vývoji sociologického myšlení (od Saint-Simona a Tocquevilla po symbolický interakcionismus), tak o zakládání a vývoji sociologických institucí (vysokoškolských kateder, časopisů, výzkumných institucí atd.) v zemích, v nichž se tento obor především rozvíjel. Je rozdělena na dvě samostatné části do roku 1918 a od roku 1918 do 90. let 20. století. Autoři tohoto díla vycházejí z předpokladu, že sociologie, která je výslednicí mnohotvárného vývoje, jímž prošel pouze západní svět, vděčí za svůj rozvoj souboru specifických intelektuálních, společenských a institucionálních podmínek, které je třeba ozřejmit. Proto se v této knize rozhodli sledovat dějiny sociologie jako vědeckého projektu i vědecké praxe a nabídnout jistý počet klíčů k jejich analýze. Za každou kapitolou je uvedena bibliografie základních děl a na konci obou částí další rozsáhlé bibliografie a synoptické tabulky. Periodizace vývoje sociologie i pozornost věnovaná vývoji v určitých zemích (Francie, Německo, Velká Británie, Spojené státy americké) odpovídají snaze postihnout nejvýraznější aspekty dějin tohoto oboru. Doplněno rozsáhlými synoptickými tabulkami Přeložil Jindřich Veselý 263 stran doporučená cena 260 Kč ISBN EAN Kniha není sborníkem přehledných výtahů nejdůležitějších prací z oboru. Čtenář by ji měl chápat jako úvod, který mu má pomoci pochopit souvislosti mezi jednotlivými přístupy a tématy, má usnadnit výběr a umožnit číst díla jednotlivých autorů s pochopením příslušného kontextu. (Lidové noviny Orientace, 2004) Brian Fay Současná filosofie sociálních věd Multikulturní přístup Kniha se zabývá základními metodologickými a filosofickými otázkami věd o společnosti. Přehlednou formou prezentuje stěžejní problémové okruhy a odpovědi na ně, jak je přinášejí hlavní paradigmata současného společenskovědního myšlení. Je napsána přístupnou formou a na množství příkladů přibližuje jinak vysoce abstraktní metodologické teze. Náročné teoretické pojmy jsou v ní vyloženy naprosto srozumitelně a pro čtenáře atraktivně. Předností knihy je rovněž její souhrnný cha- Kniha obsahuje rejstřík Přeložila Jana Ogrocká 324 stran doporučená cena 275 Kč ISBN EAN

11 rakter shrnuje vědění, které je roztroušeno v řadě dnes již klasických textů, jež dosud nejsou v úplnosti dostupné v českých překladech. Kniha současně ukazuje, co je to multikulturalismus nikoliv v politickém, ale ve vědeckém kontextu: odpovídá na otázku, jak multikulturní hledisko nenásilně aplikovat na analýzu epistemologických základů sociálních věd a na kritiku všech významných gnoseologických směrů (od solipsismu přes konstruktivismus k objektivismu). Kniha poslouží jako vysoce instruktivní učebnice pro studenty sociologie, historie, kulturní a sociální antropologie, psychologie a příbuzných oborů. Kniha představuje první, v českém jazyce dostupný, úvod do filosofie sociálních věd. Tato disciplína nebyla u nás příliš pěstována a badatelé se domnívali, že si vystačí s intuitivním nereflektovaným používáním pojmů. (Politologická revue, 2003) Studijní texty Ralph G. Feltham Příručka diplomata České vydání Příručky diplomata britského autora Ralpha Felthama vychází vstříc poptávce po tzv. diplomatické kuchařce, tj. sumáři základních znalostí a dovedností diplomata a základních fakt o subjektech působících v oblasti mezinárodních vztahů. Příručka je určena třem okruhům čtenářů: těm, kteří si diplomacii již zvolili za své povolání; studentům oboru mezinárodní vztahy a všem ostatním kandidátům mezinárodní a diplomatické kariéry; širší veřejnosti se zájmem o diplomacii a její tajemství. Kniha obsahuje Slovníček diplomatických, konzulárních, právnických a ekonomických pojmů a také rejstřík. Přeložili a pro české vydání aktualizovali studenti Diplomatické akademie v Praze pod vedením Milana Jakobce. vázaná 262 stran doporučená cena 330 Kč ISBN X EAN Miroslav Hroch (ed.) Pohledy na národ a nacionalismus Čítanka textů Čítanka, do níž texty vybral přední český historik Miroslav Hroch, obsahuje 25 textů od 26 autorů. Představuje v ukázkách uvažování britských, Přeložili Alena Bakešová, Marie Černá, Adela Gjuričová, Jana Ogrocká, Jiří Ogrocký a Petr Šafařík vázaná 451 stran doporučená cena 620 Kč ISBN EAN

12 10 Studijní texty německých, francouzských, amerických a polských myslitelů na téma národ a nacionalismus od konce 19. století do současnosti. Bádání o národu a nacionalismu se vyznačuje silnou interdisciplinární podobou. V souboru najdeme zástupce základních vědních oborů, které se tematikou zabývají, tj. historiky, politology a sociology. Pokud se uživateli bude zdát, že jsou silněji reprezentováni historici, je to do jisté míry optický klam vyplývající z toho, že přednost i mezi sociology a politology dostávali autoři, kteří nepsali o současných politických konfliktech, ale viděli problém národa a nacionalismu geneticky, vývojově. Zastoupeni jsou autoři od konce 19. století do současnosti: E. Renan, O. Bauer, F. Meinecke, K. W. Deutsch, E. Lemberg, H. Kohn, E. Kedourie, E. Hobsbawm, G. Stokes, T. Nairn, W. Connor, J. A. Armstrong, J. Chlebowczyk, R. Grew, E. Balibar, B. Anderson, A. D. Smith, H. Ben-Israel, J. Breuilly, O. Dann, S. N. Eisenstadt, B. Giesen, R. Brubaker, P. James, E. Gellner a M. Waldenberg. Svým širokým záběrem (zastoupeno je celkem 25 autorů) a rozmanitostí jednotlivých pohledů se tento reprezentativní výbor řadí mezi nejvýznamnější loňské tituly z oblasti společenských věd. Jeho závažnost tkví také v tom, že nás nejenom seznamuje s nejdůležitějšími výsledky v oblasti teoretického zkoumání nacionální problematiky, ale i představuje různé metodologické přístupy k vědecké analýze nacionalismu a ostatních skutečností, které s ním souvisí. (Tvar, 2004) Richard A. Chapman (ed.) Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí Tato kniha je na českém knižním trhu prvním pojednáním věnovaným důležitému tématu etiky ve veřejné službě. Ve výkladu je využívána konkrétní zkušenost z různých správních systémů vyspělých liberálně demokratických režimů, kromě britské veřejné správy zejména USA, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Přeložila Olga Vidláková vázaná 262 stran Tuto knihu neprodáváme a nedistribuujeme vydali jsme ji pro ILEI Institut pro právní vzdělávání a informace. Kenneth Janda, Jeffrey M. Berry, Jerry Goldman a Earle Huff Výzva demokracie Systém vlády v USA Tato kniha patří svým pojetím ke klasickým a zároveň k nejlepším učebnicím amerického politického systému (American government). Klasickým, Kniha je doplněna tabulkami, grafy, názornými schématy a rozsáhlým rejstříkem Přeložila Dagmar Boušková 423 stran doporučená cena 255 Kč ISBN EAN

13 protože zahrnuje všechny podstatné náležitosti popisu systému, a zdařilým, protože se s tímto popisem zdaleka nespokojuje. Autoři úzkostlivě dbají na aktuálnost, snaží se vystihnout klíčové otázky, výzvy současné demokracii, analyzovat je a ve spolupráci se čtenářem hledat řešení. (Z doslovu Vladimíry Dvořákové) Jan Keller Úvod do sociologie Učebnice seznamuje s vybranými pojmy, s nimiž pracuje sociologie, s některými klíčovými osobnostmi vývoje sociologického myšlení a především s problémy, které se tato disciplína snaží řešit. Důraz je kladen na historické okolnosti, které vedly ke vzniku sociologie a které poznamenaly celý její charakter. Sociologie je chápána jako produkt moderní společnosti, jejích nesporných úspěchů, ale také nebezpečných ohrožení a závažných sociálních problémů. Úvod do sociologie by měl čtenáři umožnit v základní míře se orientovat v různosti sociologických škol a směrů a učinit si představu o tom, nakolik si různé výklady sociální reality navzájem konkurují a v jaké míře jsou naopak komplementární. Erazim Kohák Průvodce po demokracii Vzpomínky z amerického života, naděje z pražského návratu Průvodce po demokracii je neotřelá knížka, jež má sloužit jako východisko diskuse nad jednotlivými situacemi, které demokracie přináší, a nad problémy, které řeší. Autor se obrací především na mladé lidi, protože na poučování politiků, jak sám říká, je již pozdě. Demokracie v jeho pojetí je spoluvytvářena občanskými postoji v každodenním životě. dotisk 5. vydání 204 stran doporučená cena 179 Kč ISBN EAN Autor podává u nás zcela nové výkladové schéma této vědy o společnosti, nevycházející ani z tradičního historického přístupu od Comta po Parsonse, ani z tolik zprofanovaného hledání hybné síly společenského vývoje. (Moravskoslezský den, 1992) druhé vydání 162 stran doporučená cena 149 Kč ISBN EAN Studijní texty

14 12 Studijní texty Průvodce po demokracii je netradiční učebnice, která byla prověřena na mnoha středních školách a podle připomínek učitelů upravena. Je rozdělena do dvanácti oddílů, z nichž každý se zabývá jedním základním pojmem demokracie. Erazim Kohák Svoboda, svědomí, soužití Kapitoly z mezilidské etiky Nová kniha známého filosofa. Ve svých přednáškách Kohák volí čtivý esejistický tón, leč ne na úkor filosofické svědomitosti. Čtenář, který jeho úvahy pozorně sleduje, získá velmi dobrou orientaci v možnostech etiky spolu s důvody pro a proti každé z nich. Je to kniha pro každého, kdo bere vážně odpovědnost svobody a není ochoten táhnout slepě s davem. Zároveň je to ideální pomůcka pro každého, kdo má učit mladé lidi etiku, avšak odmítá je jen programovat podle té či oné šablony. Erazim Kohák poskytuje něco jiného: příručku pro soužití ve svobodě. V této knize se Kohák obrací na mládež, v ní vidí budoucnost demokracie v této zemi. Snažil se vytvořit práci, která by mohla být využita při výuce na středních školách. (Politologická revue, 1997) Kniha obsahuje jmenný a věcný rejstřík 214 stran doporučená cena 190 Kč ISBN EAN Jaroslav Krejčí Postižitelné proudy dějin Civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, revoluce a renesance, náboženství, národy a státy Co je podstatou civilizačních rozdílů? Co je motorem dějinného vývoje? Co mají společného velké revoluční procesy? Udrží západní civilizace kormidlo světových dějin? Jedná se objevnou práci pro české prostředí, která spojuje přístup komparativní religionistiky, obecné historie a sociologie dějin. Autor postihuje tendence dějinného vývoje hlavních světových civilizací na základě bohatého materiálu a přináší svůj výklad, který je zcela originální. Práce je aktuálním přípěvkem pro pochopení dějinných tendencí doby, kterou právě žijeme je přípěvkem pro pocho- Kniha je doplněna barevnými mapami a jmenným a věcným rejstříkem vázaná 568 stran doporučená cena 395 Kč ISBN EAN

15 pení problémů migrace, rasového a národnostního soužití. Kniha je určena pro studenty politologie, sociologie, světových dějin i širší obec vzdělaného čtenářstva pro právníky, ekonomy institučního typu, teology, filosofy patočkovského typu, historiky se smyslem pro širší záběry. Autor za tuto knihu získal Cenu Josefa Hlávky v oboru společenských věd za rok Nadace Český literární fond udělila tomuto dílu Cenu Josefa Hlávky; autorovi byla předána na zámku v Lužanech. 13 Studijní texty Marek Mičienka Příruční slovník občana Příruční slovník občana je příručka, která vymezuje důležité pojmy, jež souvisí se životem v demokratické společnosti. Na rozdíl od běžných slovníků, v nichž bývá heslo definováno v několika větách, jsou v Příručním slovníku občana všechna hesla vyložena v širších souvislostech. Každé heslo obsahuje motivační článek, stručné vymezení hesla, popis hesla, praktický příklad a odkaz na další literaturu, právní předpisy a internetové zdroje. Každé heslo je tak velmi přehledné a kromě jeho vymezení získá čtenář i praktické informace prezentované v příkladu, případně odkazy na další zdroje, z nichž se o daném problému může dozvědět více. Příruční slovník občana obsahuje témata, která jsou součástí předmětů občanská výchova na základních školách a občanská nauka a základy společenských věd na středních školách. 283 stran doporučená cena 199 Kč ISBN EAN Giovanni Sartori Srovnávací ústavní inženýrství Zkoumání struktur, podnětů a výsledků Za jakých okolností je vhodný určitý volební systém? Jaké jsou výhody, nevýhody a pravděpodobné účinky jednotlivých volebních systémů? Proč vyvíjejí političtí předáci tolik úsilí k prosazování jejich změn a úprav, když někteří experti tvrdí, že na nich příliš Doslov Miroslav Novák Kniha obsahuje rejstřík Přeložila Jana Ogrocká 238 stran doporučená cena 330 Kč ISBN X EAN

16 14 Studijní texty nezáleží? Není nějaký volební systém, například poměrné zastoupení, vždy lepší, jak tvrdí někteří autoři? Má smysl usilovat o smíšené volební systémy? Lze dávat dvoukomorovým parlamentům všeobecně přednost? V čem spočívá politická stabilita a má vůbec cenu se o ni snažit? Na tyto otázky a na mnoho dalších najdeme v této knížce jasné odpovědi. Ty jsou plodem systematického srovnávání existující zkušenosti a pronikavé racionální analýzy. Právě srovnáváním různých systémů se autor snaží najít jasnou odpověď na řadu zásadních, v politické debatě stále aktuálních otázek. Kniha jedné z vůdčích osobností světové politické vědy se hluboce dotýká několika zásadních problémů, které provázejí zdejší politické a společenské dění už od listopadu (MF DNES, 2001) Rozebrané tituly: Věra Jirásková: Občan v demokratické společnosti Jaroslav Kapr: Co je to demokracie. Učební pomůcka o demokracii jako způsobu rozhodování Miroslav Novák: Systémy politických stran. Úvod do jejich srovnávacího studia Libora Oates-Indruchová (ed.): Dívčí válka s ideologií. Klasické texty angloamerického feministického myšlení Učebnice pro obor sociální práce Učebnice jsou určeny studentům nejrůznějších společenskovědních oborů na vysokých a vyšších středních školách i odborníkům v praxi (rodinné poradny, instituce sociální péče, úřady práce, místní správa, diagnostické ústavy pro mládež apod.). Učebnice jsou zpravidla doplněny instruktivními cvičeními (kontrolními otázkami) a slovníčkem používaných pojmů.

17 Nejnovější titul: 15 Ivan Úlehla Umění pomáhat Umění pomáhat je přehledná učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je to knížka návodná, kterou čtenáři mohou ihned aplikovat na svou práci s klienty. Na rozdíl od jiných učebnic metod sociální práce na našem knižním trhu, které podávají přehled různých přístupů, se tato kniha drží jednoho výchozího přístupu systemického přístupu k pomoci a terapii. Kniha je určena praktikům i studentům, kteří chtějí obstát v náročných sociálních profesích a naučit se nové přístupy ke klientům. Osvědčila se při výuce metod sociální práce i jako pomůcka pro praktiky pracující s klienty, a to v oblasti sociální práce, medicíny či psychoterapie. Ve SLONu druhé vydání Kniha obsahuje rejstřík 128 stran doporučená cena 149 Kč ISBN EAN Studijní texty Dále vyšlo a je v prodeji: Jaroslav Kapr a Bohumil Koukola Pacient Revoluce v poskytování péče Autoři se ve své práci pokoušejí obhájit výhody takového systému zdravotní péče, v němž je péče chápána jako služba a pacient vystupuje jako klient. Tento přístup využívá skutečnosti, že ke zdraví pacienta významně přispívají informace, které získává od lékařů o svém zdraví, o postupech léčby a možnostech své aktivní účasti v terapii. 76 stran doporučená cena 74 Kč ISBN EAN Vladimír Labáth a kol. Riziková mládež Možnosti potenciálnych zmien Práce týmu slovenských autorů přináší poznatky o té části mládeže, která vyhledává riziko či nepři- 157 stran doporučená cena 139 Kč ISBN EAN

18 16 Studijní texty měřená dobrodružství, spojená někdy s agresivním chováním, o mladých lidech ohrožených zneužíváním návykových látek a vystavených silnému odmítání ze strany společnosti a současně odmítajících společenská pravidla. Kniha se zabývá formami a metodami práce s rizikovou mládeží, přičemž autoři preferují nikoliv represivní modely, nýbrž aktivizující přístupy založené na zvyšování motivace klientů a dobrovolné a alternativní programy. Rozebrané tituly: Ján Gabura a Jana Pružinská: Poradenský proces Pavel Hartl: Komunita občanská a komunita terapeutická Petr Mareš: Nezaměstnanost jako sociální problém 3. vydání Oldřich Matoušek: Rodina jako instituce a vztahová síť 3. vydání Oldřich Matoušek: Ústavní péče 2. vydání Martin Potůček: Sociální politika Ivo Řezníček: Metody sociální práce. Podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům Miloš Večeřa: Sociální stát. Východiska a přístupy

19 Studie Sociologické monografie nebo sborníky k aktuálním tématům, originální práce našich i zahraničních autorů. 17 Studie Nejnovější tituly: Jaroslav Krejčí a Olga Vodáková Křesťanská Levanta Blízkovýchodní cesty křesťanské zvěsti Jak ovlivnilo křesťanství vývoj jednotlivých zemí v oblasti Levanty? V čem se liší západní a východní chápání křesťanské zvěsti? Proč ztroskotal blízkovýchodní pokus o civilizační syntézu na bázi křesťanství? Má střet křesťanské a muslimské filosofie v Levantě vítěze? Text této knihy vznikal na počátku šedesátých let 20. století jako náročný pokus o takovou interpretaci světových dějin, která by analýzu kulturně sociální dimenze doplňovala rozborem ekonomicko- -politických struktur. Hlavním podnětem pro úvahy o osudech křesťanské zvěsti v zemích Levanty bylo dílo velkého našeptávače Arnolda J. Toynbeeho, jehož poselství zůstává aktuální do dnešních dnů. Téma knihy je bohužel dodnes opomíjené, ale z výše uvedených otázek vyplývá, že oživit, zpřítomnit a doplnit čtyřicet let starý námět je nanejvýše smysluplné, a doufáme, že také inspirující. Kniha obsahuje mapy, syntoptické tabulky a rejstřík 139 stran doporučená cena 245 Kč ISBN EAN Nejpádnější odpovědí islámské civilizace na sekularizační výzvu západu je podle prof. Krejčího demografický přetlak. Podle odhadu OSN její podíl na obyvatelstvu světa stoupne od r do r ze 23 na téměř 30 %. (Akademický bulletin, 2006) Jan Keller Soumrak sociálního státu Kniha je kritickým pojednáním o dnešní situaci sociálního státu a o jeho perspektivách v prostředí globalizované ekonomiky. Autor dokumentuje, nakolik globalizace zužuje prostor pro řešení Kniha obsahuje jmenný a věcný rejstřík dotisk 1. vydání 159 stran doporučená cena 199 Kč ISBN EAN

20 18 Studie interních problémů sociálního státu, jako je stárnutí populace, změny na úrovni rodiny a změny na trhu práce. Na příkladu vývoje v jednotlivých evropských zemích ukazuje, jakým způsobem reagují na tyto tlaky různé typy sociálního státu. V této souvislosti podrobuje kritice koncept modernizace sociálního státu, jenž se stal jedním z ústředních hesel dnešního politického a mediálního diskursu. Všímá si především krize solidarity, která je doprovodným jevem této modernizace. Kriticky se zabývá řadou návrhů na to, jak prohlubující se krizi sociálního státu řešit. Tematizuje otázku starých a nových sociálních rizik, problém bludných kruhů ve fungování sociální politiky a zkoumá, jakých podob dnes nabývá sociální otázka. Zvláštní pozornost věnuje postavení středních vrstev a jejich zásadnímu významu při reprodukci sociálního státu. Kniha vychází ze zkušeností autora, jenž přednáší o problematice sociálního státu na univerzitách ve Francii, Itálii a Španělsku. Existuje způsob, jak krizi sociálního státu překonat? Může sociální stát v nějaké reformované podobě existovat vedle dnešní globální ekonomiky? Navrhovaná řešení, tvrdí Jan Keller, jsou buď příliš dílčí, takže celkovou krizi mohou zmírnit přinejlepším jen okrajově, anebo jsou naopak natolik radikální, že jsou při dnešní konstelaci ekonomických a politických sil prakticky neprůchodná. Prvořadým problémem je již to, že neexistují vrstvy, které by nějakou vizi změny přijaly za svůj program. (Lidové noviny Orientace, 2005) Eva Křížová Proměny lékařské profese z pohledu sociologie Kniha se zabývá sociologickým rozborem lékařské profese a zkoumá sociální roli lékaře/lékařky z pohledu kulturních proměn. Zabývá se mj. otázkou, jaké důsledky má pro lékařskou profesi přeměna moderní společnosti v pozdně moderní či postmoderní. Teoretická část vychází ze známých sociologických koncepcí (Parsons, Freidson, Illich) a diskutuje je. Empirická část se věnuje identifikaci mladých lékařů s rolí, ženským aspektům lékařské profese a proměnám české lékařské kultury v posledních desetiletích. Může být v tržní a konzumní společnosti lékařská profese altruistická? Dochází k poklesu prestiže lékařů, nebo jen k přeměně jejich sociálního vlivu? Souvisí tzv. pokles pozice lékařů s feminizací zdravotnictví, nebo spíše s technologi Kniha obsahuje tabulky, grafy a rejstřík ISBN EAN

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ. www.cdk.cz. Kompletní přehled produkce CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY EDIČNÍ PLÁN NA ROK 2014 A PŘEHLED VŠECH DOSUD VYDANÝCH PUBLIKACÍ Kompletní přehled produkce www.cdk.cz EVROPSKÁ POLITIKA PŘIPRAVUJEME: ONDŘEJ KRUTÍLEK (ed.) Monitoring

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Kapitoly z obecné pedagogiky PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Eva Vernerová Ověřování přínosů globálního rozvojového vzdělávání u dospívající mládeže Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VE VÝUCE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VE VÝUCE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ Poděkování Děkuji mnohokrát Nadačnímu fondu proti korupci, jenž mi svojí finanční i morální podporou umožnil tuto publikaci vydat. Vedení fondu projevilo jako jediná instituce v ČR pochopení pro význam

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Otakar Kraucher UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký

Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady. Martin Kopecký Občanské vzdělávání dospělých v Evropě Povaha, funkce a vybrané národní příklady Martin Kopecký Úvod Tato studie sleduje dva základní cíle. Zaprvé pojednává o aktivním občanství jako cíli pro vzdělávání

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

dvouměsíčník/ročník 4 2010

dvouměsíčník/ročník 4 2010 2 dvouměsíčník/ročník 4 2010 Obsah Editorial 1 Stati, studie, úvahy a analýzy Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná 2 Lubomír Mlčoch Odhadování vzdělanostních potřeb 8 Ludvík

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU

Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Edice Geographica, sv. 8 PROMĚNY ÚZEMNÍ STRUKTURY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V ČESKU Proměny územní struktury základního školství v Česku Silvie Kučerová Česká geografická společnost Praha 2012 Publikace vznikla

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více