S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 8. schůze /8R/2014 2/8R/2014 3/8R/2014 4/8R/2014 5/8R/2014 souhlasí se vzdáním se předkupního práva k budově č.e. 1526, garáž, k.ú. Zlín, nacházející se na pozemku st.p.č. 4897/2 k.ú. Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení podnájem nebytových prostor v přízemí objektu ul. Zálešná I 4057, Zlín o výměře 58,45 m2 pro *** za účelem provozování ambulantní péče v oboru léčba bolesti a paliativní medicína pro nájemce A-MEDICOS ZLÍN s.r.o., Zálešná I 4057, Zlín, IČ za podmínek nájemní smlouvy výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu výpůjčku části pozemku p.č. 27/3 k.ú. Prštné o výměře 1 m2 pro *** pro přesahující část zateplení objektu na st.p.č. 498 k.ú. Prštné od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemku p.č. 980/16 k.ú. Zlín o výměře 3 m2 pro *** pro přesahující část zateplení domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OUaA, OK změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 387/56 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 30 m2 z *** na *** pro příjezd ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 387/57 k.ú. Kostelec u Zlína - 1 -

2 6/8R/2014 7/8R/2014 8/8R/2014 9/8R/ /8R/ /8R/2014 změnu výměry výpůjčky části pozemku p.č. 860/40 k.ú. Zlín z výměry do 420 m2 na výměru 428 m2, pro spoluvlastníky bytového domu č.p Lazy IV, Zlín pro údržbu zeleně a relaxaci u bytového domu č.p. 3880, Lazy IV, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA změnu výměry části pozemku p.č. 3256/23 k.ú. Zlín z výměry 200 m2 na výměru 215 m2, změnu umístění a rozšíření o oplocení, vše u smlouvy o výpůjčce VS pro *** od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OSaDŘ, OMZ, OUaA, OK nájem částí pozemků p.č. 2001/10 a p.č. 2001/12 k.ú. Zlín o celkové výměře 143 m2 pro Společenství domu Slunečná 4566, Slunečná 4566, Zlín, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Slunečná, Zlín od uzavření smlouvy do doby převzetí pozemku OMZ s možností odstoupení z důvodu porušení ujednání smlouvy dle podmínek OMZ, OSaDŘ-odd. dopr. a OUaA ve výši 10% CMZ, tj. 115,-Kč/m2/r snížení výměry části pozemku p.č. 3877/4 k.ú. Zlín pro nájemce *** z výměry 170 m2 na 85 m2 /díl 7/ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,506 Kč/m2/rok věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 116/2 k. ú. Malenovice u Zlína (kabelové vedení NN doplnění pozemku, Smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 2381/4 k. ú. Zlín (kabelové vedení NN ) - 2 -

3 12/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č k. ú. Jaroslavice u Zlína (smyčka VN kabelu ) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ přes pozemek p. č. 4083/6 k.ú. Zlín (přípojka plynár. zařízení) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 1028/2, 1347, 1346/1, 1346/3, 1537/91, 1537/101, 1028/1, 1095, 1103/5 k. ú. Štípa (kabelové vedení VN ) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 176, 193/1, 193/2 k. ú. Velíková (kabelové vedení VN, NN, TS T2 ) věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 3529/1, 885 k. ú. Zlín (kabelové vedení NN) - 3 -

4 17/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 věcné břemeno pro vedení inž. sítí (služebnost inženýrské sítě) úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., tř. Tomáše Bati 383, Zlín, IČ (oprávněného) a *** (investora) přes pozemek - p. č. 1480/2 k. ú. Kudlov (Změna smlouvy v osobě oprávněného z *** na Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. a doplnění o investora *** - přeložka vodovodního řadu k výstavbě RD) zřízení služebnosti, spočívající v právu užívání prostor plynové kotelny o výměře 6,6 m2 nacházející se v přízemí budovy č.p. 2426, která je součástí pozemku p.č.st v obci a k.ú. Zlín po dobu využívání plynové kotelny Teplem Zlín, a.s. k zajišťování dodávky tepelné energie pro budovu č.p za úplatu ve výši 1000,-Kč + DPH v zákonné výši pro Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ ukončení smlouvy o právu provést stavbu informačního panelu v rámci akce Poutní stezka Cyrila a Metoděje informační panel na pozemku p.č. 26/2 k.ú. Štípa, obec Zlín, uzavřené dne mezi Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, Zlín, 76190, IČ jako stavebníkem a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako vlastníkem pozemku na dobu 50 let bezúplatně zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne , č.j. 4/6R/2014 ve znění Rada města Zlína nájem částí pozemku p.č. 2801/93 v k.ú. Zlín o celkové výměře 36 m2 pro umístění přístavby objektů na pozemcích st.p.č. 7644, 7645, 7646 pro Guru-Caffé, s.r.o., Dukelských hrdinů 903/42, Praha 7 Holešovice, PSČ 17000, IČ za nájemné ve výši 300,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce nájem částí pozemku p.č. 2801/93 v k.ú. Zlín o celkové výměře 36 m2 pro umístění přístavby objektů na pozemcích st.p.č. 7644, 7645, 7642 pro Guru- Caffé, s.r.o., Dukelských hrdinů 903/42, Praha 7 Holešovice, PSČ 17000, IČ za nájemné ve výši 300,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OUaA, OKaRDS a OŽPaZ záměr na prodloužení doby nájmu pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 736 m2 jako zastavěné plochy objekty obchodního centra ve vlastnictví - 4 -

5 nájemce do /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 záměr na prodloužení doby výpůjčky části pozemku p.č. 3565/3 k.ú. Zlín o výměře 144 m2 pro přístupový chodník k prodejnám obchodního centra ve vlastnictví vypůjčitele do záměr na změnu vypůjčitele částí pozemků p.č 1090/11, 1090/12, 1090/58 k.ú. Zlín o výměře do 800 m2 pro veřejně přístupné hřiště a přístupové chodníky záměr na změnu nájemce a budoucího kupujícího zastavěných částí pozemků p.č. 2660/60, 2144/79 a 2735/1 v k.ú. Zlín pro výstavbu bytových domů a technické infrastruktury záměr na nájem, prodej, výpůjčku části pozemku p.č. 3124/12, p.č. 68/2 k. ú. Zlín o výměře do 90 m2 záměr na výpůjčku části pozemní komunikace nacházející se na pozemku p.č. 1109/1 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku, nájem pozemku p.č k.ú. Příluky u Zlína o výměře 217 m2 a pozemku p.č. 1312/4 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 547 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 80 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3124/10 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 575/2 k.ú. Zlín o výměře 30 m2-5 -

6 31/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 3247/15 k. ú. Zlín o výměře do 110 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 2660/1 k.ú. Zlín o výměře do 220 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 3191/93 k.ú. Zlín o výměře do 120 m2 udělení souhlasu s odstraněním zpevněné plochy sloužící pro umístění veřejných nádob na odpad na části pozemku p.č. 3247/31 k.ú. Zlín a vybudování nové zpevněné plochy sloužící pro umístění veřejných nádob na odpad na části téhož pozemku s tím, že nově vybudovaná zpevněná plocha přejde po dostavbě objektu tenisové haly do majektu SMZ záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1332/39 k.ú. Kudlov o výměře 10 m2 záměr na pronájem s možností následného prodeje objektu č.p. 3 Soudní, Zlín na pozemku st.p.č. 1, pozemek p.č k.ú. Zlín (dříve budova soudu) záměr na výkup pozemku p.č zahrada o výměře 320 m2 v k.ú. Lhotka u Zlína pro majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného stavbou požární nádrže v majetku statutárního města Zlína a kamenného kříže. zrušuje usnesení Rady města Zlína ze dne , č. usn. 78/5R/2014 ve znění: " záměr na směnu pozemků p. č. 258/2 ostatní plocha o výměře 410 m2, p. č. 258/3 ostatní plocha o výměře m2, p. č. 365/4 ostatní plocha o výměře 299 m2, p. č. 378/3 ostatní plocha o výměře 314 m2, p. č. 1275/7 ostatní plocha o výměře 192 m2 a p. č. 1275/9 ostatní plocha o výměře 168 m2 vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, za pozemky ve vlastnictví statutárního města Zlína, a to p. č. 1188/1 ostatní plocha o výměře 862 m2, část o výměře do 172 m2 pozemku p. č. 1188/5 ostatní plocha, p. č. 1274/4 vodní plocha o výměře 54 m2 a p. č ostatní plocha o výměře 710 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína", záměr na směnu pozemků p. č. 258/2 ostatní plocha o výměře 410 m2, p. č

7 258/3 ostatní plocha o výměře m2, p. č. 365/4 ostatní plocha o výměře 299 m2, p. č. 378/3 ostatní plocha o výměře 314 m2, p. č. 1275/7 ostatní plocha o výměře 192 m2 a p. č. 1275/9 ostatní plocha o výměře 168 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, za pozemky ve vlastnictví statutárního města Zlína, a to p. č. 1188/1 ostatní plocha o výměře 862 m2, část o výměře do 189 m2 pozemku p. č. 1188/5 ostatní plocha, p. č. 1274/4 vodní plocha o výměře 54 m2 a p. č ostatní plocha o výměře 710 m2, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína, a p. č. 3862/2 ostatní plocha o výměře m2 v obci a k. ú. Zlín, 39/8R/2014 souhlasí - s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, IČ , jako převodcem a oprávněným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nabyvatelem a povinným, jejímž předmětem je: a) bezúplatný převod pozemku p. č. 98/5 ostatní plocha neplodná půda o výměře 367 m2, odděleného na základě geometrického plánu č /2013 ze dne z pozemku p. č. 98/2 ostatní plocha neplodná půda, vše v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína (dále jen "p. č. 98/5"), b) zřízení věcného práva, které spočívá v závazku povinného nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděný pozemek p. č. 98/5, a to po dobu 10 let ode dne zápisu vlastnického práva k pozemku p. č. 98/5, ve znění dle přílohy č. 1, - s pověřením MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. 40/8R/2014 uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu Oprava chodníku v ulici Pionýrů na části pozemku p. č. 578/17 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, nesouhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi ***, jako budoucími prodávajícími, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 45 m2 pozemku p. č. 578/17 zahrada v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína, - 7 -

8 včetně stavby Oprava chodníku v ulici Pionýrů, která bude na této části pozemku zbudována, za celkovou kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2, - s pověřením Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem, doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. 41/8R/ /8R/2014 uzavření nájemní smlouvy mezi Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem části o výměře do 39 m2 parc. č. 3546/20 ostatní plocha, část o výměře do 117 m2 parc. č. 3546/1 vodní plocha, část o výměře do 40 m2 parc. č. 3546/31 ostatní plocha, vše v obci a k. ú. Zlín, v souvislosti se stavbou Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně technologická lávka, a to na dobu určitou ode dne uzavření nájemní smlouvy do dne dokončení stavby a následného majetkoprávního vypořádání, přičemž výše ročního nájemného je stanovena v souladu s cenovým výměrem MF ČR č. 01/2014 částkou ,-- Kč, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. zrušuje - část usnesení č. 4/15R/2008 Rady města Zlína ze dne , u seznamu žadatelů č. 4/2008, čp. 1285, Třída Tomáše Bati, Zlín, v k. ú. Zlín, na odprodej jednotky č do vlastnictví *** souhlasí a) s prodejem jednotky 3 + 1, č o podlahové ploše 75,80 m², Sokolská, Zlín, na pozemku p. č. st. 689/1 v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 758/3656 na společných částech domu čp. 563 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 758/3656 na pozemku p. č. st. 689/1 o výměře 234 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,- Kč b) s prodejem jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 37,56 m², Tyršova, Zlín - Malenovice, na pozemku p. č. st v k. ú. Malenovice u Zlína, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3756/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3756/ na pozemku p. č. st o výměře 325 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,- Kč 2. *** nabídka: ,- Kč - 8 -

9 c) s prodejem jednotky (garsoniéra), čp o podlahové ploše 20,58 m², třída Tomáše Bati, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2058/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2058/ na pozemku p. č. st o výměře m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,- Kč 2. *** nabídka: ,- Kč doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení 43/8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 souhlasí s prodejem jednotky v domě čp. 4510, Družstevní, Zlín, zastavěných částí pozemků a podílů do vlastnictví dle tabulky č. 1 doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. souhlasí se zrušením předkupního práva na dobu 50 let u bytové jednotky č. 2 v domě čp. 3175, na st. p. č. 3844, Zálešná X, Zlín v k. ú. Zlín doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. nesouhlasí s přeřazením domu čp. 66, náměstí Míru, Zlín, v k. ú. Zlín do domů určených k prodeji doporučuje Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí. a) snížení výše nájemného u bytů dle přílohy tabulky č. 1 a 2, v případě podpisu nájemní smlouvy nájemci do s úpravou nájmu od a s další možností podpisu nájemní smlouvy od do s úpravou nájmu od a v případě nepodepsání nájemní smlouvy ve stanovených termínech zachování původní výše nájemného (u standardních bytů 79,53 Kč/m2 a u bytů se sníženou kvalitou 71,08 Kč/m2). b) snížení výše nájemného u startovacích bytů dle přílohy tabulky č. 1 u nově sjednaných nájemních smluv od , u stávajících nájmů ve startovacích bytech od s využitím výše nájmu dle délky trvání nájemního vztahu: 1-2 rok 50,- Kč/m2 3-4 rok 55,- Kč/m2 5-6 rok 60,- Kč/m2 7 - další roky 69,- Kč/m2-9 -

10 47/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 a) Ukončení slevy na nájmu v domech Středová 4786, Okružní 4699 k b) Ukončení slevy na nájmu v domě Masarykova 1242 k a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Družstevní 4510/413 b) přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Vodní 4205/81 vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na pronájem bytu mimo pořadí *** a vrácení částky 1 000,- Kč, kterou uhradil jako dar do Fondu na opravy a modernizace bydlení. zrušuje část usnesení č. 86/5R/2014 ze dne , tj. schválení mimořádného přidělení bytu č. 11 na adrese Zlín, Vodní 4204 ***, a to na dobu určitou 1/2 roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, s přistoupením dluhu, který se skládá z neuhrazeného nájemného, úhrad za služby, poplatků z prodlení a úroků z prodlení a za podmínky dořešení vrácení bytu *** za ***. vyřazení žádosti *** o městský byt z pořadníku. a) výjimku z pravidel na mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk na adrese Zlín, Okružní 4699 nebo Středová 4786 ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, b) mimořádné přidělení stávajícího bytu na adrese Zlín, Vodní 4206 ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a řádného hrazení nájmu s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady ***, zamítá c) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk na adrese Zlín, Vodní ***, d) mimořádné přidělení bytu o velikosti 2 + kk na ul. Vodní ve Zlíně ***, e) mimořádné přidělení stávajícího bytu na adrese Vodní 4201 ***, s podmínkou úhrady notářského zápisu na náklady ***, f) mimořádné přidělení bytu na adrese Slezská 5258, Zlín, ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu a za podmínky vrácení bytu na adrese Slezská 5258, Zlín,

11 zamítá g) mimořádné přidělení bytu, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, za podmínky vrácení bytu na adrese Družstevní 4510 ve Zlíně *** v případě jeho vrácení *** s udělením výjimky z usnesení RMZ č. 75/1R/2014 ze dne , tj. že uvedená nájemnice nemusí dokládat dokumenty při podpisu nájemní smlouvy zprávu o přestupcích, výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení a zproštění mlčenlivosti, h) mimořádné přidělení bytu na adrese Družstevní 4510 ve Zlíně ***, a to na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování až na dobu neurčitou v případě řádného užívání bytu, za podmínky vrácení bytu na adrese Družstevní 4510 ve Zlíně ***, s udělením výjimky z usnesení RMZ č. 75/1R/2014 ze dne , tj. že uvedená nájemnice nemusí dokládat dokumenty při podpisu nájemní smlouvy zprávu o přestupcích, výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení a zproštění mlčenlivosti. 52/8R/ /8R/ /8R/2014 a) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Kotěrova 870 ve Zlíně, který užívají bez právního důvodu *** a v případě nevrácení bytu dohodou, podání návrhu na exekuční vyklizení bytu, b) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Kamenná 3854 ve Zlíně, který užívá bez právního důvodu *** a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, c) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Středová 4786 ve Zlíně, který užívá bez právního důvodu *** a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu, d) neprodloužení nájemní smlouvy k bytu Středová 4786 ve Zlíně, který užívají bez právního důvodu *** a v případě nevrácení bytu dohodou, podání žaloby o vyklizení bytu. a) podání výpovědi z nájmu bytu na ulici Vodní 4206 ve Zlíně bez výpovědní doby dle odst zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který má v nájmu ***, a podání žaloby o vyklizení v případě nevrácení bytu dohodou, b) podání výpovědi z nájmu bytu na ulici Kamenná 3854 ve Zlíně dle 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který má v nájmu ***, a podání žaloby o vyklizení v případě nevrácení bytu dohodou. a) zařazení žádosti *** do pořadníku na byt zvláštního určení a v případě schválení přidělení bytu zvláštního určení uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou ½ roku s možností postupného prodlužování, b) udělení výjimky z pravidel na přidělení bytu zvláštního určení na adrese Zálešná 4057 ve Zlíně *** do doby umístění v chráněném bydlení NADĚJE. c) výjimku z pravidel pro *** na zařazení jeho žádosti do pořadníku na byt

12 zvláštního určení. 55/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 7 a) záměr na zveřejnění nabídky pronájmu zadluženého bytu na ulici Vodní 4208 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, mimo pořadí s podmínkou úhrady pohledávky v navrhované ceně ,- Kč, b) záměr na zveřejnění nabídky pronájmu zadluženého bytu na ulici Vodní 4202 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, mimo pořadí s podmínkou úhrady pohledávky v navrhované ceně ,- Kč, c) záměr na zveřejnění nabídky pronájmu zadluženého bytu na ulici Kamenná 3854 ve Zlíně, o velikosti 1 + 1, mimo pořadí s podmínkou úhrady pohledávky v navrhované ceně ,- Kč, d) záměr na zveřejnění nabídky pronájmu zadluženého bytu na ulici Slezská 5258 ve Zlíně, o velikosti 1 + kk, mimo pořadí s podmínkou úhrady pohledávky v navrhované ceně ,- Kč. uzavření Dohody o změně smlouvy č D a Dohody o změně smlouvy č D mezi Státním fondem rozvoje bydlení, IČ , Praha, Staré Město, Dlouhá 741/13, PSČ jako poskytovatelem dotace a statutárním městem Zlínem jako příjemcem dotace, jejichž znění je přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení prominutí poplatků z prodlení *** ve výši 8.829,- Kč, tj. 80% z ,- Kč, a uzavření dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady a o prominutí poplatku z prodlení dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem uvedené dohody udělení výjimky dle článku 6 Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína a prominutí poplatků z prodlení a) ***, ve výši ,- Kč, tj. 80% z ,- Kč; b) ***, ve výši 6.436,- Kč, tj. 80% z 8.045,- Kč; c) ***, ve výši 9.271,-, tj. 60% z ,- Kč; a uzavření dohod o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady a o prominutí poplatku z prodlení dle Pravidel pro prominutí poplatků a úroků z prodlení

13 nájemcům bytů nebo obytných místností ve vlastnictví statutárního města Zlína Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, podpisem uvedených dohod 60/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 mimořádné přidělení garážové jednotky v objektu garáží ev. č ***, s podmínkou vrácení garážové jednotky, vše v objektu garáží ev. č na Podlesí IV ve Zlíně přidělení podzemních parkovacích stání, garážových boxů a jednotek dle platných Pravidel pro nájem a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína seznam č záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů dle přílohy č. 1. souhlasí s návrhem dodatku č. 1 ke Směrnici č. 2/2014 o schvalování účetní závěrky statutárního města Zlína dle přílohy, souhlasí se stanovením data účinnosti tohoto dodatku od a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. rozpočtové opatření č. 11/2014 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 12/2014 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2014 dle přiložených tabulek doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu v roce 2014 u příspěvkové organizace: ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o., Lukovská 112, PSČ: Zlín 12, IČ: ve výši ,19 Kč

14 67/8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 souhlasí s pořízením změny Územního plánu Zlína na parc. č. 370/1 v k.ú. Jaroslavice u Zlína v souladu s ust. 55 odst. 3 a 44 stavebního zákona. Obsahem změny bude řešení plochy zrušené rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky "Dodávka integrace agendových systémů SMZ" realizované v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a to formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. - uzavření příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností v souladu se zákonem č. 136/2007 Sb., o veřejných zakázkách, v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka integrace agendových systémů SMZ, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako příkazcem a společností RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matriční 730/3, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: jako příkazníkem, a to za cenu ,- Kč bez DPH, - zmocnění společnosti RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Matriční 730/3, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: k zastupování statutárního města Zlína, IČ: jako zadavatele v rámci výše uvedeného zadávacího řízení, včetně uveřejňování údajů v informačním systému veřejné správy dle 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí příkazní smlouvy, jejím uzavřením, podpisem a podpisem plné moci - záměr propachtovat nebytové prostory restaurace a barů v budově Kongresového centra Zlín - výběrové řízení "Pacht restaurace a barů - Kongresové centrum Zlín" za podmínek stanovených v příloze č. 1 tohoto usnesení Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, veškerými úkony potřebnými pro provedení výběrového řízení, zejména schválením dalších podmínek

15 výběrového řízení 71/8R/ /8R/ /8R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Dopravní značení a zařízení Zlín - příjezd k autobusovému nádraží" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, OKaRDS Romana Červíková, OP n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landfeld, náměstek primátora Andrea Fusková, OKaRDS Mgr. Pavla Krystýnková, OP výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín Revitalizace území Díly III. IV. Morýsovy domy Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Magdaléna Zmeškalová, vedoucí Oddělení realizace Romana Červíková, Odbor právní výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Vypracování projektové dokumentace, zajištění

16 inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro akci Zlín, ul. Ševcovská a Díly II. úprava uličního prostoru Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Magdaléna Zmeškalová, vedoucí Oddělení realizace Romana Červíková, Odbor právní 74/8R/ /8R/2014 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci - Zlín, křižovatka ulic K Pasekám - Pasecká - Stráže a Pasecká - Klabalská" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce z výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, Odbor právní n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, Odbor právní bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: "Oprava komunikace v ul. Nad Pramenem a ul. Lnářská" a "Oprava chodníku v ul. Boněcko I. - etapa I.", zadanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro část A: "Oprava komunikace v ulici Nad Pramenem a ul. Lnářská" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky

17 uchazeče STAVOSVIT, a. s., se sídlem Vršava 2538, Zlín, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: STAVOSVIT, a.s., se sídlem Vršava 2538, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 54, Bruntál IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 3. místo v pořadí: SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Odštěpný závod MORAVA, oblast Zlín, Husova 1514, Valašské Meziříčí IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč pro část B: Oprava chodníku v ulici Boněcko I. - etapa I" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče STAVOSVIT, a.s., se sídlem Vršava 2538, Zlín, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: STAVOSVIT, a.s., se sídlem Vršava 2538, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 54, Bruntál IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- 3. místo v pořadí: PRESBETON NOVA s.r.o., se sídlem U panelárny 594/6C, Olomouc IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 76/8R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, zadanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, rozdělenou na 7 částí: část A: Integrační systém založený na formulářové bázi část B: Zajištění komunikace vybraných agend s IdM

18 část C: Událostní informační systém část D: Informační systém pro řízení projektů část E: Systém pro elektronický oběh účetních dokumentů část F: Silniční správní řád Část G: Vodoprávní úřad - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení pro část B: Zajištění komunikace vybraných agend s IdM, a to nabídky uchazeče newps.cz.s.r.o., Na žertvách 2247/29, , Praha Libeň, IČ: s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o komplexní podpoře provozu a užívání s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: newps.cz.s.r.o.. se sídlem: Na žertvách 2247/29, , Praha Libeň IČ: Nabídková cena: ,- Kč bez DPH 2. místo v pořadí: SOITRON s.r.o. se sídlem: Pekařská 628/4, Praha IČ: Nabídková cena: ,- Kč bez DPH - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení pro část část C: Událostní informační systém a jeho integrace, a to nabídky uchazeče FT Technologies a.s., Bohuňovice, U Sokolovny 253, PSČ783 14, IČ s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o komplexní podpoře provozu a užívání s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: FT Technologies a.s., Bohuňovice, U Sokolovny 253, PSČ783 14, IČ Nabídková cena: ,- Kč bez DPH 2. místo v pořadí: MARBES CONSULTING s.r.o., Brojova 2112/16, Plzeň, IČ Nabídková cena: ,70 Kč bez DPH - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení pro část část D: "Informační systém pro řízení projektů a jeho integrace", a to nabídky uchazeče newps.cz.s.r.o., Na žertvách 2247/29, , Praha Libeň, IČ: s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o komplexní podpoře provozu a užívání s tímto uchazečem

19 - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: newps.cz.s.r.o. se sídlem: Na žertvách 2247/29, , Praha Libeň IČ: Nabídková cena: ,- Kč bez DPH 2. místo v pořadí: AutoCont CZ a.s. se sídlem: Hornopolní 3322/34, Ostrava IČ Nabídková cena: ,- Kč bez DPH 3. místo v pořadí: Neit Consulting s.r.o. se sídlem: Václavské náměstí 808/56, Praha IČ Nabídková cena: ,- Kč bez DPH 4. místo v pořadí: TESCO SW a.s. Se sídlem: tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc IČ Nabídková cena: ,- Kč 77/8R/2014 bere na vědomí závěry komisí jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zlín - Prštné, oprava komunikace ul. Kútiky a úprava včetně zpevnění komunikace ul. Vinohrady", rozdělenou na část A a část B, zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro část A: "Zlín - Prštné, oprava komunikace ul. Kútiky" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče Stanix Projekt, s.r.o., se sídlem Zlín, Kotěrova 893, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: Stanix Projekt, s.r.o. se sídlem Zlín, Kotěrova 893, PSČ Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: SMO, a.s. se sídlem Zlínská 172, Otrokovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč

20 3. místo v pořadí: STAVOSVIT, a.s. se sídlem Vršava 2538, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč pro část B: "Zlín - Prštné, úprava včetně zpevnění komunikace ul. Vinohrady" - výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče STAVOSVIT, a.s. se sídlem Vršava 2538, Zlín, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: STAVOSVIT, a.s. se sídlem Vršava 2538, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 2. místo v pořadí: ALSPO ZLÍN, s.r.o. se sídlem Kudlov 71, Zlín IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 3. místo v pořadí: SMO, a.s. se sídlem Zlínská 172, Otrokovice IČ: Nabídková cena bez DPH: ,- Kč 78/8R/ /8R/2014 uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, IČ: , se sídlem Praha 9, Sokolovská 278, , jako poskytovatelem a statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, , jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků poskytovatele na akci "Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část" ve výši ,00 na základě žádosti příjemce ze dne o převod finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2013 k čerpání v roce 2014, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, podpisem smlouvy. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, číslo ÚRR D-2013/0135/OKP, mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, se sídlem Jeremenkova 1211/40b, Olomouc, IČ , jako poskytovatelem a statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ , jako příjemcem, jehož

21 předmětem je změna finanční a technické přílohy z důvodů snížení ceny na základě ukončených veřejných zakázek Josefa Nováka, člena Rady města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, jeho uzavřením a podpisem. 80/8R/ /8R/ /8R/2014 uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě na zajištění správy ICT uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem, a společností IMPROMAT- COMPUTER s.r.o., se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 5267, PSČ , IČ: , jako dodavatelem, jenž je uzavírán za účelem změny sjednané doby trvání Rámcové smlouvy do z důvodu probíhající veřejné zakázky na Zajištění provozu a rozvoje ICT Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 3, a dále jeho uzavřením a podpisem zrušuje usnesení 87/25R/2012 ze dne schválení změny smlouvy č O komplexní podpoře provozu a užití systému pro správu a automatizaci systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji uzavřené dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem, a společností GORDIC s.r.o., se sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ , IČ: , jako zhotovitelem, a to tak, že dojde k ukončení části předmětné smlouvy týkající se modulů Spisové služby GINIS (spisová služba, podatelna, výpravna, komunikace s datovými schránkami, autorizovaná konverze dokumentů) a webového rozhraní pro zpracování dávek hmotné nouze, a to částečnou výpovědí smlouvy v předmětné části či jiným vhodným způsobem směřujícím k ukončení dané části smlouvy, uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití systému pro správu a automatizaci systému GINIS, jeho další obnově a rozvoji ze dne mezi statutárním městem Zlínem jako objednatelem a společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ: , IČ: , jako zhotovitelem, jehož předmětem bude výměna licencí spisové služby za licence ekonomické a administrační k produktům systému GINIS Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí dodatku č. 4 a dále jeho uzavřením a podpisem uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb č ze dne mezi společností Konica Minolta Business

22 Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, Brno, IČ: , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako nájemcem, přičemž předmětem dodatku je prodloužení doby trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do , a to ve věci nájmu 1 ks multifunkčních zařízení Bizhub C 451 Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho uzavřením a podpisem 83/8R/2014 uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o výpůjčce č ze dne mezi společností CAMO spol. s r. o., se sídlem Osvobození 237, Slavičín, IČ: , jako půjčitelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako vypůjčitelem, přičemž předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy o výpůjčce na dobu určitou do , a to ve věci výpůjčky 17 ks multifunkčních zařízení značky Aficio Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho uzavřením a podpisem. 84/8R/ /8R/2014 uzavření dodatku č. 12 ke smlouvě o výpůjčce č ze dne mezi společností CAMO spol. s r. o., se sídlem Osvobození 237, Slavičín, IČ: , jako půjčitelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako vypůjčitelem, přičemž předmětem dodatku je výpůjčka 1 ks multifunkčního zařízení Aficio MP 171SPF na dobu určitou do Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho uzavřením a podpisem uzavření příloh č.3 ke Smlouvám o dodávkách tepelné energie číslo: ZUŠ, tř. Svobody Krajská knihovna Fr. Bartoše, Mlýnská Klub důchodců, Mlýnská MŠ,tř. Svobody MŠ, Milíčova Dům s chráněnými byty mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako odběratelem a Teplárnou Otrokovice a.s., Objízdná 1777, Otrokovice, IČ jako dodavatelem, jejímž předmětem jsou Diagramy na dodávku a odběr tepla ze soustavy centralizovaného zásobování a příloh č.4, jejímž předmětem je cenové ujednání na rok

23 86/8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 uzavření smlouvy o dílo Rekonstrukce bytu č. 10 v domě č. p. 3121, Obeciny, Zlín a bytu č. 8 v domě č. p. 3260, Obeciny, Zlín" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a Josefem Machem, s místem podnikání Vysoké Pole 101, , IČ: , jako zhotovitelem, za cenu za dílo ve výši ,50 Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem této smlouvy výběr nejvhodnější nabídky uchazeče: pro část A: "Oprava kanalizace podél budovy č. 84" RM GAS, s.r.o., se sídlem Záhumení 325, Hvozdná, IČ: s nejnižší nabídkovou cenou ve výši ,- Kč bez DPH ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava kanalizace podél budovy č. 84" a "Oprava kanalizace podél budovy č. 93", a uzavření smlouvy s tímto uchazečem výběr nejvhodnější nabídky uchazeče: pro část B: "Oprava kanalizace podél budovy č. 93" RIS-MONT s.r.o., se sídlem Slanica 379, Zlín Louky, IČ: s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1, ,- Kč bez DPH ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Oprava kanalizace podél budovy č. 84" a "Oprava kanalizace podél budovy č. 93", a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výjimku ze směrnice č. 1/2014 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 12 Výjimka z povinnosti provést výběrové řízení - úhradu nákladů za havarijní opravu přípojky kanalizace v Továrním areálu Zlín z nemovitosti Nemocnice ATLAS Zlín - budova 31 ve výši ,-Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost) výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Přístavba azylového zařízení a nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, ulice Santražiny ve Zlíně. Mgr. Miroslava Kašného. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem

24 smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Mgr. Miroslav Kašný. náměstek primátora Marcela Hájková, Odbor realizace investičních akcí Romana Červíková, Odbor právní n á h r a d n í c i: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Štěpánka Jordánová, Odbor realizace investičních akcí Pavla Krystýnková, Odbor právní 90/8R/2014 uzavření Smluv o zřízení věcného břemene v rámci akce "Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako oprávněným z věcného břemene a vlastníky dotčených pozemků parc. č. 308/2, 308/4, 308/5, 312/28 a 358/17 v k. ú. Salaš u Zlína, jako povinnými z věcného břemene jejichž předmětem bude zřízení kanalizace, její provozování, opravy a údržba Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, podpisem smluv 91/8R/ /8R/ /8R/2014 souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína č mezi statutárním městem Zlínem, IČ: (poskytovatel) a Technickými službami Zlín, s.r.o., IČ: (příjemce), jehož předmětem je rozšíření účelu poskytnuté dotace v Čl. 1 Předmět a účel smlouvy dle zdůvodnění, s pověřením Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, dojednáním veškerých podrobností Dodatku č. 2 a jeho podpisem a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. partnerství mezi Statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem nám. Míru 12, Zlín a Gymnáziem Zlín - Lesní čtvrť, IČ , se sídlem Lesní čtvrť 1364, Zlín v projektu "European Decathlon or Get Your Hands on". 1) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory (VTNP - PTP), územní organizaci Zlín, Svatoplukova 2687/84, Brno - Židenice, IČ ) uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlín, se sídlem ve

25 Zlíně, nám. Míru 12, IČ , jako dárcem a Moravskoslezským svazem Vojenských táborů nucených prací - Pomocné technické prapory (VTNP - PTP), územní organizace Zlín, Svatoplukova 2687/84, Brno - Židenice, IČ , jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí tohoto finančního daru ve výši 5.000,- Kč. MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem předmětné smlouvy. 94/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 žádost společnosti TAJMAC - ZPS, a. s. o udělení výjimky z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 pro umístění informačního totemu 3,80 m x 1,23 m (4,7 m2) na pozemku st. pl. 2055/2 k. ú. Malenovice, jehož majitelem je společnost TAJMAC - ZPS, a. s. souhlasí se změnou jmenovitého složení Komise místní části Kudlov a Salaš a doporučuje Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Velíková "Neinvestiční dotace pro Sbor dobrovolných hasičů, Zlín - Velíková, IČO: , ,00 Kč, jako příspěvek na zakoupení sekacího traktoru Stiga Estate Royal 19" výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to prioritu Komise místní části Jaroslavice "Investiční dotace pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r. o., nám. Míru 10, Zlín, IČ: , ,00 Kč, jako příspěvek na rekonstrukci objektu č. p. 119, k. ú. Jaroslavice u Zlína" výjimku z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, a to zvýšení doporučeného limitu 10 % z přidělených finančních prostředků místní části Salaš pro rok 2014 na krytí společenských aktivit o 12 tis. Kč. Občanské sdružení Šachového klubu Zlínterm, IČ: , 3 000,00 Kč,

26 GP Zlínského kraje žáků v rapid šachu 2013/14-3. turnaj 100/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 IHC DEVILS ZLÍN, IČ: , ,00 Kč, Turnaj v in-line hokeji v kategorii mladších žáků IHC DEVILS ZLÍN, IČ: , ,00 Kč, Turnaj v in-line hokeji v kategorii starších žáků IHC DEVILS ZLÍN, IČ: , ,00 Kč, Turnaj v in-line hokeji v kategorii staršího dorostu IHC DEVILS ZLÍN, IČ: , ,00 Kč, Turnaj v in-line hokeji v kategorii přípravek Sportovně kulturní klub TATANKA, IČ: , 5 000,00 Kč, Volejbalový turnaj smíšených družstev FC Malenovice, IČ: , ,00 Kč, Turnaj v kopané přípravka - O pohár prezidenta FC Malenovice FC Malenovice, IČ: , ,00 Kč, Turnaj v kopané žáci - O pohár prezidenta FC Malenovice

27 107/8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/ /8R/2014 Klub moderní gymnastiky Zlín, IČ: , 5 000,00 Kč, Zlínský střevíček Šachový klub VP Elektronika Zlín, IČ: , 5 000,00 Kč, 24. ročník Memoriálu Antonína Vaculíka Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ: , ,00 Kč, Mezinárodní turnaj ve volejbale juniorů "Atletický klub PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín", IČ: , 5 000,00 Kč, Krajský přebor družstev mladšího žactva v atletice zamítá "Zlínský plavecký klub", IČ: , ,00 Kč, Zlínský sandál Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdružení, ,00 Kč, Letní cena Města Zlína, mezinárodní soutěž v tanečním sportu Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Louky, IČ: , 3 000,00 Kč, Zlínská liga

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2)

2. Zápis ze 4. jednání Komise pro rozvoj města Strakonice Usnesení č. 1713/2012 (63/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 7. řádné jednání Rady města, konané dne 19.3.2014 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská a ul. 17. listopadu - chodníky

Více

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015

Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Přijatá usnesení z 14. Rady města Rousínova konané dne 1. července 2015 Usnesení 14/01/15R: RM schvaluje Smlouvu o dílo se zhotovitelem Informačního zpravodaje města Rousínova firmou Printeco s.r.o., Hněvkovského

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo

Usnesení 26.2.1/2012: RMM schvaluje přípravu bodů programu na zasedání ZMM dne 10.12.2012. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo Strana 1(celkem 5) USNESENÍ Č. 26/2012 z 26. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10.prosince 2012 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 2. zasedání dne 26.01.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0039/R02/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42

Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015. Usnesení č. 9/1 9/42 Zápis a usnesení schůze rady obce Lužice č. 9 ze dne 9. 3. 2015 Přítomni: Členové rady: Pozváni: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Marie Gutová, Mgr. Jana Ambrožová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta,

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 15. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015

PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 PŘEHLED USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 06.08.2015 Číslo Číslo usn. mat. 327 1 Kontrola plnění usnesení 328 2 Problematika Smlouva o bezúplatném převodu hydraulického vyprošťovacího zařízení

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou

Usnesení 1.2.2: RMM jmenuje předsedou Komise stavebně dopravní a územního plánování Ing. Hanu Chybíkovou Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 1/2010 z 1. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 15. listopadu 2010 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Město Horažďovice Usnesení z 26. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 21.12.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 14. jednání datum konání: 18.05.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 14. jednání datum konání: 18.05.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.05.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0265/RM14/2015 oiop - dodatek č. 1 - VZ "Revitalizace areálu

Více

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 20 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 6. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 20.4.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení Ing. Josef Dupala Tř. T. Bati 1547 760 01 Zlín

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v zastoupení Ing. Josef Dupala Tř. T. Bati 1547 760 01 Zlín Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Ing. Pavel místostarosta

Ing. Pavel místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 50. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 27.07.2009 Usnesení č. 675 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.07.2009. Usnesení č. 676 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016

USNESENÍ z 43. schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 USNESENÍ z 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 1465/43/2/2016 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 4 schůze Rady města Přerova konané dne 5. května 2016 schvaluje upravený program

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 18/2014

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 18/2014 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 18/2014 z 18. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 29. října 2014 V Horních Bludovicích dne 29.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (10) 2. (11) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 2.4.2014 kancelář starosty Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 3022/2011 spisová značka 3020/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 10. května 2011 R M 1 / 1 6 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 111. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 111. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 03. března 2014 usnesením č. 2014/4088 1) schválila program 111. schůze rady města, konané dne 03.03.2014. usnesením č. 2014/4089 1) určila ověřovatelem

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více