Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie"

Transkript

1 Kraj Praha 1 Matematika a statistika Nedostavil(a) se Autor: Michal Outrata Název práce: Využití matematické analýzy v praxi Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7 2 Fyzika 4. místo Autoři: Filip Šedivý, Matěj Uzel Název práce: Simulace pohybu v gravitačním poli Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 8. místo Autoři: Tomáš Bárta, Patrik Urban Název práce: Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha 7 3 Chemie 4. místo Autor: David Šlechta Název práce: Asymetrická transfer hydrogenace jako cenný pomocník při syntéze léčiv Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha 5. místo Autor: Ludmila Chrástecká Název práce: Kreatinin Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2 Nedostavil(a) se Autor: Martin Šilhavík Název práce: Zeolity skupiny MWW, jejich syntéza a charakterizace Škola: SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 10 4 Biologie 12. místo Autor: Dorota Belvončíková Název práce: Kvantitativní a kvalitativní stanovení mikroorganizmů na pracovních plochách a podlaze ve školní třídě Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 15. místo Autoři: Barbora Holadová, Jana Tomešová Název práce: Přítomnost koliformních bakterií ve vnějším prostředí Škola: Gymnázium Praha 10, Voděradská 2, Praha 10

2 5 Geologie, geografie 3. místo Autor: Magdalena Holcová Název práce: Limnologické poměry starého labského ramene Houštecká tůň ve Staré Boleslavi v roce 2010 Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2 Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) 6 Zdravotnictví 4. místo Autor: Veronika Vimmrová Název práce: Sutura incisiva Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha místo Autor: Michal Šimčík Název práce: Dodržování zásad zdravého životního stylu studentů SZS Škola: Střední zdravotnická škola, Ruská 91/2200, Praha 10 - Strašnice 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo Autor: Albert Damaška Název práce: Brouci z čeledi mandelinkovitých (Coleoptera: Chrysomelidae) lokality Hůrka v Hluboké nad Vltavou Škola: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 1. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo) Nedostavil(a) se Autoři: Jana Havlíková, Jan Rech Název práce: Analýza vod - analytické stanovení Ibuprofenu Škola: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 856/3, Nové Město 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Nedostavil(a) se Autor: Vojtěch Zídek Název práce: Red Killer Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Vokovice 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 14. místo Autor: Matěj Klíma Název práce: Model inteligentního domu Škola: Soukromé gymnázium Altis, Dopplerova 351, Praha

3 Nedostavil(a) se Autor: David Mareš Název práce: Samočinná solární elektrárna Škola: SPŠE Praha 10, V Úžlabině 320, Praha Stavebnictví, architektura a design interiérů 6. místo Autor: Josef Zach Název práce: Služebna HZS Škola: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha místo Autor: Tereza Čermáková Název práce: Biotektura Škola: Waldorfské lyceum, Křejpského 1501, Praha 4, Opatov 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 9. místo Autor: Vladimír Šindler Název práce: Model MVE Troja Škola: VOŠS a SPŠS Praha 1, Dušní 17, Praha 13. místo Autor: Richard Vaněk Název práce: Simplifying Language of English Book - Zjednodušování jazyka anglické Knihy Škola: SG ALTIS, Dopplerova 351, Praha Petrovice 13 Ekonomika a řízení 3. místo Autor: Evžen Korec Název práce: Dopady realitní krize na společnost EKOSPOL a objasnění úspěchu její podnikatelské strategie Škola: SG ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice Zvláštní cena: Účast na CP SOČ na Slovensku Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena rektora VŠE v Praze (3. místo 2000,- Kč) Cena ředitele Moravské vysoké školy Olomouc (3. místo 1000,- Kč) 8. místo Autor: Stefanie Rácová Název práce: Burza cenných papírů, a. s. Škola: Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 13. místo Autor: Kateřina Luková Název práce: Rozštěp patra, jeho důledky a aspekty ovlivňující průběh a výsledky logopedické terapie Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2

4 15. místo Autor: Klára Šmejkalová Název práce: Nevědomí podle C. G. Junga Škola: Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 110/211, Praha 7 - Troja 16 Historie 11. místo Autor: Václav Šustr Název práce: Život P. Víta Václava Marečka, O.S.A. - Řeholník 20. století Škola: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha místo Autor: Lukáš Straňák Název práce: Sebeupálení jako forma politického protestu Škola: Mensa gymnázium, Španielova, 19, Praha 6 - Řepy 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 5. místo Autoři: Petr Pospíšil, Jan Havlíček Název práce: Islámské právo šarí a Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111, Praha 4 Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 11. místo Autor: Kristýna Flutková Název práce: Indický ekonomický boom Škola: Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250, Praha 15. místo Autor: Martin Nedoma Název práce: Podíl tajných služeb na 11. září Škola: Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8 18 Informatika 2. místo Autoři: Matěj Zajíc, Naim Ashhab Název práce: Earl Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 6 Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium) Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč) Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny v hodnotě 3000,- Kč (2. místo) 7. místo Autor: Jiří Fiedler Název práce: A+ Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 6

5 Kraj Jihomoravský 1 Matematika a statistika 2. místo Autor: Vladimír Sedláček Název práce: p-adická čísla a jejich aplikace v teorii čísel Škola: Gymnázium, Brno, Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14, Brno Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium) Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč) Cena Společnosti Otakara Borůvky - účast na 7. Setkání českých a slovenských matematiků Cena Společnosti Otakara Borůvky - kniha Cena děkana FJFI ČVUT pro 2. místo Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 2. místo 6. místo Autor: Barbora Reichmanová Název práce: Kvadratické zbytky Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 2 Fyzika 5. místo Autor: Dušan Král Název práce: Určování stopových prvků v půdě radioanalytickou metodou Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti (2500,- Kč) 10. místo Autor: Lucie Salyková Název práce: Charakter lomu v modelu dentálního můstku vyztuženého vláknovým kompozitem Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 3 Chemie 3. místo Autor: Roman Beránek Název práce: Predikce pka pro nově navržené molekuly léků Škola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno-Husovice Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 3. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 9. místo Autor: Michaela Krákorová Název práce: Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže

6 4 Biologie 5. místo Autor: Jana Zemánková Název práce: Sledování fenotypu rostlin se zvýšenými hladinami cytokininů zeatinového a isopentenyladeninového typu Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Zvláštní cena: Návrh na Cena Učené společnosti ČR 5 Geologie, geografie 11. místo Autor: Barbora Hrušková Název práce: Tvorba map: Mapa pro orientační běh Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Brno 6 Zdravotnictví 1. místo Autor: Monika Rozehnalová Název práce: Role L-argininu v regulaci produkce oxidu dusnatého u vaskulárních endoteliálních buněk Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Genus) Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo) Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč (1. místo) 2. místo Autor: Tereza Juráková Název práce: Stanovení frekvence mutací u lidských embryonálních kmenových buněk: souboj stability genomu s evolucí Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč (2. místo) Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 1000,- Kč (2. místo) 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 5. místo Autoři: Eva Kozinová, Klára Vitovská Název práce: POSTUPNÉ ZRÁNÍ VÍNA Škola: Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova, 379, Strážnice 7. místo Autor: Jana Iwanuszková Název práce: Cukr a biocukr Škola: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19, Znojmo

7 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 3. místo Autoři: Vít Pavelka, Pavel Král Název práce: Technicko-technologické posouzení glyfosátu řady Roundup ve vybraných oborech mimo zemědělství Škola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno-Husovice Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Odpady Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 3. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 4. místo Autor: Jan Bílek Název práce: Extrakce pyrethroidů z vody metodou SPME a jejich analýza Škola: Purkyňovo gymnázium Strážnice, Purkyňova, č. 379, Strážnice 5. místo Autor: Michaela Hronová Název práce: Řasy jako bioindikátory životního prostředí Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 6. místo Autor: Marek Ortcikr Název práce: Modulární stavba robota Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Logistika Nedostavil(a) se Autor: Jakub Diviš Název práce: Model trolejbusu Škoda 15 Tr 17/6M Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno Nedostavil(a) se Autor: Martin Saida Název práce: Chemický robot Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 6. místo Autoři: Martin Lelek, Tomáš Podrabský Název práce: Digitální stereofonní audio zesilovač se zvukovým procesorem Škola: SPŠE Brno, Kounicova 16, Brno 8. místo Autor: Jaroslav Páral Název práce: Univerzální ovladač Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno

8 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 8. místo Autor: Dominika Doubková Název práce: Architektonický návrh víkendové chaty na sloupech Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1. místo Autoři: Jakub Tomšej, Jakub Vojtíšek Název práce: Orchideje NPR Čertoryje Škola: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova, 379, Strážnice Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) 13 Ekonomika a řízení 5. místo Autor: Michal Hakala Název práce: Finanční zajištění občana na stáří Škola: Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, Velké Pavlovice Nedostavil(a) se Autor: Nevena Mijatovićová Název práce: John Maynard Keynes - život a dílo. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 3. místo Autor: Michaela Novotná Název práce: Stravování dětí s celiakií Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 1. místo Autor: Karolína Zlámalová Název práce: Němá melodie - Život a dílo čtyř u nás dosud neznámých francouzských básnířek Škola: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, Strážnice Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Předplatné literárních novin Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)

9 4. místo Autor: Klára Němcová Název práce: Anglicismy v současné francouzštině (na základě excerpce z denního tisku a periodik) Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 16 Historie 1. místo Autor: Daniel Lyčka Název práce: Ztracený zámeček - Minulost a přítomnost Škola: Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, Komenského 7, Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 4. místo Autor: Petr Koluch Název práce: Vývoj Židovské obce v Hodoníně v proudu času doplněný Tajemstvím domu Redlichů Škola: NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1, Legionářů 1, Hodonín Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 7. místo Autor: Lucie Jarošová Název práce: Brněnské justiční úřady v letech Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 2. místo Autor: Kristýna Haráková Název práce: Právní úprava ozbrojených konfliktů Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 4. místo Autor: Vojtěch Procházka Název práce: Právní analýza školního řádu Gymnázia Židlochovice Škola: Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400, Židlochovice Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)

10 18 Informatika 3. místo Autoři: Bedřich Said, Martin Jaško Název práce: Yunifly - autonomní řízení bezpilotních letounů Škola: Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno Zvláštní cena: Cena prorektora pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Jiřího Bíly, DrSc. Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny v hodnotě 2000,- Kč (3. místo)

11 Kraj Jihočeský 1 Matematika a statistika 4. místo Autor: Emil Skříšovský Název práce: Transformace jistých křivek a ploch v kruhové inverzi Škola: Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium) 2 Fyzika 6. místo Autor: Adam Pavlát Název práce: Natáčení fotovoltaického systému Škola: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka, 402, Písek 3 Chemie 7. místo Autor: Jiří Vlach Název práce: Porovnání účinnosti KČOV a DČOV Škola: Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Blatské sídliště 600/I, Veselí nad Lužnicí 4 Biologie 6. místo Autor: Jana Havlová Název práce: RDP proteiny jako domnělé CDC25 fosfatázy Škola: Gymnázium Třeboň, Na Sadech, 308, Třeboň 5 Geologie, geografie 6. místo Autor: Štěpánka Vítů Název práce: Lechatelierit ve vltavínech Škola: Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice 12. místo Autor: David Šefčík Název práce: Mineralogické zajímavosti jižních Čech Škola: Střední zemědělská škola Písek, Čelakovského 200, Písek 6 Zdravotnictví 11. místo Autor: Lenka Mikešová Název práce: Obezita ve 21. století Škola: SZŠ a VOŠZ České Budějovice, Husova 3, České Budějovice

12 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 6. místo Autor: Zuzana Dohnalová Název práce: Etologie psů Škola: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92, České Budějovice 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 8. místo Autor: Tereza Pavelcová Název práce: Výskyt antibiotické rezistence u půdních aktinomycet v závislosti na používání antibiotik v oblasti Ladaku (Himálaje, Indie) Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice 10. místo Autoři: Václav Kopa, Jan Suk, Martin Šindelář Název práce: Monitoring a ochrana čápa bílého na územíjihočeského kraje Škola: VOŠL a SŠL B. Schwarzenberga, Lesnická 55, Písek 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Nedostavil(a) se Autor: Jakub Krejčí Název práce: Program na vytvoření navigačního štítku Škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 1. místo Autor: Marek Novák Název práce: PROTEUS - Multifunkční zařízení pro vývoj a servis elektroniky na bázi mikrokontrolerů PIC Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Zvláštní cena: Cena TALENT roku 2012 Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín (1. místo) 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 12. místo Autor: Václav Hála Název práce: Vizualizace budovy ČAG Škola: Česko-anglické gymnázium s.r.o., Třebízského 1010, České Budějovice 5 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Nedostavil(a) se Autor: Martin Čejka Název práce: Program na výpočty v analytické geometrii Škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor

13 Nedostavil(a) se Autor: Martin Adzima Název práce: Výroba filmu o počítačových hrách ve formě didaktické pomůcky jak natočit film Škola: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 7. místo Autoři: Kristýna Pavlíková, Markéta Samcová Název práce: Sebepoškozování Škola: SZŠ a VOŠZ zdravotnická České Budějovice, Husova 3, České Budějovice 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 5. místo Autor: Kristýna Tumpachová Název práce: Zdobení těla bolestí aneb o tetování, piercingu a jiných permanentních ozdobách těla Škola: Česko-anglické gymnázium, Třebízského 1010, České Budějovice Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 16 Historie 14. místo Autor: Martin Prach Název práce: Stavební vývoj městského opevnění a hradu v Třeboni ve středověku a raném novověku Škola: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň 18 Informatika Nedostavil(a) se Autor: Roman Svoboda Název práce: Vybudování školního webu pomocí systému Wiki Škola: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, Písek

14 Kraj Pardubický 2 Fyzika 7. místo Autor: Jiří Sokol Název práce: Detekce náhlých změn v radiové odrazivosti ionosféry Země Škola: Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Litomyšl 3 Chemie 11. místo Autor: Petra Kábrtová Název práce: Porovnání vybraných parametrů separace při přenosu HPLC metody na UHPLC Škola: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská, 94, Pardubice 4 Biologie 11. místo Autor: Klára Zavadilová Název práce: Vliv výběru testovaného materiálu na detekci původce račího moru molekulárními metodami Škola: Gymnázium Pardubice, Mozartova 449, Pardubice 5 Geologie, geografie 15. místo Autor: Jana Novotná Název práce: Sledování základních klimatologických charakteristik v lokalitě Jimramov... Škola: Gymnázium Polička, Nábřeží svobody 306, Polička 6 Zdravotnictví 3. místo Autor: Ondřej Vacek Název práce: Izolace a stanovení biologicky aktivních látek produkovaných aktinomycetami Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 9. místo Autor: Martin Šrajbr Název práce: Sledování obsazenosti sýkorníků v lesní oblasti "Brand" u Svitav Škola: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638, Svitavy

15 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. místo Autor: Tomáš Barták Název práce: WEB radio Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice Nedostavil(a) se Autor: Michal Blažek Název práce: Inteligentní řízení obytné budovy Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 2. místo Autor: Lenka Janišová Název práce: Řezy těles Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) 13 Ekonomika a řízení 7. místo Autor: Kristýna Vacková Název práce: Podnikatelský projekt Škola: SOŠ Cestovního ruchu, U Josefa 118, Pardubice 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 4. místo Autor: Gréta Pelzová Název práce: Život s Anou (mentální anorexií) a její léčba Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola, Komenského nám.22, Litomyšl Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) Cena katedry psychologie - pro nejlepší psychologickou práci v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 2. místo Autor: Matěj Kmošek Název práce: Drobné památky a jejich obnova Příkladová studie drobných památek na Vysokém Lese Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)

16 16 Historie 3. místo Autor: Miloslava Dočkalová Název práce: Muž Určený K Likvidaci - Osud politického vězně Miloslava Dočkala v letech Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 18 Informatika 5. místo Autor: Viktor Skoupý Název práce: Vykreslování grafů komplexních funkcí v HTML5 Škola: Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310, Moravská Třebová

17 Kraj Královéhradecký 1 Matematika a statistika 11. místo Autor: Ondřej Mach Název práce: Různé přístupy k simulaci chemických reakcí Škola: Gymnázium J.K.Tyla, Pospíšilova třída 365, Hradec Králové 2 Fyzika 13. místo Autor: Barbora Vítková Název práce: Vliv spektrálního složení světla na rostliny Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875, Hradec Králové 3 Chemie 8. místo Autor: Kristýna Šormová Název práce: Stanovení heparinu metodou sekvenční injekční analýzy se spektrofotometrickou a spektrofluorimetrickou detekcí Škola: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 4 Biologie 3. místo Autor: Marie Švarcová Název práce: Želvušky (Tardigrada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech Škola: Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 3. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 4. místo Autor: Irena Jamborová Název práce: Analýza změn typů svalových vláken a tepelné citlivosti po aplikaci pravastatinu Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 5 Geologie, geografie 5. místo Autor: Vojtěch Umlauf Název práce: Výzkum xenolitů svrchního pláště z lokality Kozákov Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, spol. s r. o., Brandlova 875, Hradec Králové

18 6 Zdravotnictví 10. místo Autor: Lucie Kropáčková Název práce: Léčba a prevence vzniku ploché nohy u dětí Škola: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, Hradec Králové 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 3. místo Autor: Lenka Bartošová Název práce: Ekologické vs. konvenční zemědělství-obsahy rizikových látek Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875, Hradec Králové 3 Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně pro 3. místo 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 3. místo Autoři: Miloš Jedlička, Václav Holler, Jan Kellner Název práce: Mechanické 3D tiskárny Škola: Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o, Hradecká 1151, Hradec Králové Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Futura) Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 7. místo Autoři: Pavel Čapek, Tomáš Mikeladze Název práce: Chlazení alternativní technologií Škola: Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradecká 1151, Hradec Králové Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín (3. místo) 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 1. místo Autoři: Filip Komárek, Michaela Zámečníková, Marek Vlček Název práce: Přestavba koželužny na areál mládeže Škola: SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 4. místo Autoři: Filip Kudelka, Matěj Pokorný, Jakub Šimek Název práce: Matematická hra pro 1. stupeň základní školy Škola: Střední škola aplikované kybernetiky, Hradecká 1219/11a, Hradec Králové

19 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 5. místo Autor: Daniel Král Název práce: Nebezpečí sociálních sítí Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, V Lipkách 692, Hradec Králové Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Nedostavil(a) se Autor: Šárka Mašková Název práce: Zobrazování ženy na české umělecké fotografii 19. a 20. stol. Škola: Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, Jaroměř 16 Historie 10. místo Autor: David Kořínek Název práce: Novodobá syrská dynastie a rok trvající jaro Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 6. místo Autor: Petr Šolc Název práce: Chazak ve emac (Holocaust se stal mým osudem) Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova třída 324, Hradec Králové 3 18 Informatika 9. místo Autoři: Radek Strnad, Petr Hazdra Název práce: Webová hra - Swords of destiny Škola: VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koželuhy 100, Jičín

20 Kraj Vysočina 1 Matematika a statistika 8. místo Autor: Jan Klusáček Název práce: Kvod - stolní hra Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč 10. místo Autor: Jan Kuchařík Název práce: Některé netradiční vhledy do geometrie Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava 2 Fyzika 3. místo Autor: Filip Murár Název práce: Měření a zpracování dvojstaničních pozorování televizních meteorů Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč Cena děkana FJFI ČVUT pro 3. místo Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín (2. místo 1500,- Kč) Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 3. místo 3 Chemie 15. místo Autor: Adam Grepl Název práce: Kvalita vody Škola: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou 4 Biologie 14. místo Autor: Zuzana Dvořáková Název práce: Želvy Evropy Škola: FARMEKO - VOŠZ a SOŠ, s.r.o., Jihlava, Znojemská 76, Jihlava 5 Geologie, geografie 8. místo Autor: Tomáš Koutný Název práce: Mapa oslunění Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 116/9, Třebíč

21 6 Zdravotnictví 16. místo Autor: Veronika Dvořáková Název práce: Dyspraxie jako důsledek ne zcela vyvinutého symetrického tonického šíjového reflexu Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 9. místo Autor: Martin Kutlvašr Název práce: Netradiční odchov plůdku síha peleďě Škola: Akademie - VOŠ, gymnázium a SUŠUP, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 8 Ochrana a tvorba životního prostředí Nedostavil(a) se Autor: Petra Vyletělová Název práce: Obnovitelné zdroje energie Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 10. místo Autor: Matěj Žák Název práce: Kytarový elektronkový zesilovač Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových, Třebíč 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 5. místo Autor: Jan Adamec Název práce: Vodácké centrum Jihlava Škola: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 8. místo Autoři: Pavel Pavlas, Patrik Jakeš, Lukáš Nálepa Název práce: Matematický web Škola: SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská, 628, Havlíčkův Brod 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 12. místo Autor: Kristýna Junková Název práce: Vznik závislosti na nikotinu v adolescenci Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou

22 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 9. místo Autor: Aneta Jelínková Název práce: Akad. mal. Eva Činčerová Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava 16 Historie 12. místo Autor: Pavlína Dušková Název práce: Osvobození židovští studenti českého gymnázia v Jihlavě Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 3. místo Autoři: Tereza Rasochová, Iveta Štěrbová Název práce: Dlouhá cesta k evropskému národu aneb evropská integrace očima obyvatel Chotěbořska Škola: Gymnázium Chotěboř, Jiráskova, 637, Chotěboř Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 18 Informatika 12. místo Autor: Monika Tománková Název práce: Srovnání programů Blender a Google SketchUp na 3D modelech domů Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč Nedostavil(a) se Autor: Lukáš Hybšt Název práce: 3D model školy založený na Unreal Developement Kitu Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč

23 Kraj Karlovarský 2 Fyzika 12. místo Autor: Kryštof Zindr Název práce: Fyzici online Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Karlovy Vary, Národní 25 Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín (3. místo 1000,- Kč) 3 Chemie 10. místo Autor: Barbora Vokatá Název práce: Procesy výroby řízeně kvašených piv Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mar. Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně 5 Geologie, geografie 16. místo Autor: Lukáš Gold Název práce: Budoucí vývoj mezinárodních letišť v České republice Škola: Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 7. místo Autor: Jan Dipold Název práce: Optimalizace provozu MHD v Mariánských Lázních návrh jízdních řádů trolejbusů a autobusů Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská, 355, Mariánské Lázně Cena Dopravního vydavatelství Wolf 12. místo Autor: Kamila Jánská Název práce: Elektrická točna na sváření výrobků válcovitého tvaru Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká, 1197, Ostrov 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 8. místo Autor: Anna Sýkorová Název práce: Otec problematická role Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 7. místo Autoři: Gabriela Nováková, Kamila Teplá Název práce: Vrstevnické učení mezi sestrami z pohledu mladší sestry Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25, Karlovy Vary

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

Obor Umístění Jméno a příjmení Název práce Škola. Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu

Obor Umístění Jméno a příjmení Název práce Škola. Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu Obor Umístění Jméno a příjmení Název práce Škola 01. matematika a statistika 02. fyzika 03. chemie Michal Outrata Využití matematické analýzi v praxi 2. místo Tomáš Bárta Patrik Urban Filip Šedivý Uzel

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 65. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 6 16 2. Martin Povišer 1997 Gymnázium Česká, České Budějovice 8/8 6 6 Jihomoravský kraj 1. Jan Šorm 1996 Gymnázium

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková

Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková Název školy Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Všeobecné

Více

Výsledky krajského kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj Filip Januš 1994 Gymnázium Benešov 8/8 6 1 2 1 10 Petr Polášek 1995 Gymnázium Benešov 4/4 6 0 1 7 Moravskoslezský kraj 1. Jan Špaček 1995 Wichterlovo gymnázium Ostrava 7/8 10 10 10 8 38

Více

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 64. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj 1. Michal Töpfer 1997 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav 6/8 3 3 3 3 12 Pavel Turinský 1997 Gymnázium Brandýs 6/8 3 3 3 9 Jonáš Vlasák 1998 Gymnázium Benešov 5/8 5 0 3 8 Richard Fleischhans

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Kutná Hora 15. 17. června 2012 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. 2. Michal Hruška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 7 8 10 25 Michal Punčochář Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 6/8 0 10 5 10 25 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova, České

Více

Výsledky domácího kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Michal Hruška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 10 5 4 10 29 2. Ondřej Hlavatý Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 9 8 9 26 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova,

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská

Pořadí ID Jméno Příjmení Škola Certifikovaná. 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 1. MDD61 Tereza Jiříková Obchodní akademie Vinohradská 98.0 48.3 146.3 2. MDD80 Michal Skuček Obchodní akademie Dušní 98.5 46.2 144.7 3. MDD32 Veronika Bastlová OA a HŠ Třebíč 97.5 42.55 140.05 4. MDD29

Více

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 58. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. Pavel Veselý G Strakonice 4/4 10 3 7 10 30 2. Jan Matějka G Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 3 4 9 26 3. 4. Stanislav Fořt G Pierra de Coubertina, Tábor 5/8 1 3 1 5 Tomáš Vazač G Karla

Více

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou

Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Seznam škol přihlášených do pilotního ověřování s maturitními obory vyjma oborů s talentovou zkouškou Název školy Ulice Obec Kraj Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla

Škola Ulice Obec PSČ Okres Kraj Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Něm. škola v Pze s.r.o. Schwarzenberská 700/1 Praha 5 - Jinonice 15800 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Oty Pavla Loučanská 520 Praha 5 15300 Praha 5 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Výsledky krajského kola 60. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky krajského kola 60. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 4/4 8 3 3 1 15 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 2 5 2 4 13 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova, České

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce

Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč příspěvek poř. IČ příjemce adresa účel/akce Strana 1 Poskytnutí účelové investiční dotace do investiřního fondu příspěvkovým organizacím kraje v tis. Kč Příspěvek příspěvkovým organizacím v odvětví školství 28 579,0 1 47813075 Slezské gymnázium,

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský

REDIZO školy. Název školy. Přihlášené obory Ulice Obec Kraj. 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 23-41-M/01 Strojírenství Zengrova 1 Ostrava - Vítkovice Moravskoslezský Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 600017699 63-41-M/01

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Číslo projektu Název organizace Ulice PSČ Město Grant (EUR) Klíčová akce Typ aktivity Táborské soukromé gymnázium a Základní škola,

Číslo projektu Název organizace Ulice PSČ Město Grant (EUR) Klíčová akce Typ aktivity Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Číslo projektu Název organizace Ulice PSČ Město Grant (EUR) Klíčová akce Typ aktivity Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, 2016-1-AT01-KA219-016641_5 s.r.o. Zavadilská 2472 39002 Tábor 22375,00

Více

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 Kalkulátor těles 1. matematika a statistika Lukáš Bátrla SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod Kvantová mechanika

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 22.01.2015 10:16:58 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 7/8 9 10 10 10 39 2. Ondřej Hlavatý 1993 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 9 7 8 8 32 3. Ondřej Mička 1994 Gymnázium

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2008/2009 Gymnázium F.Palackého Masarykova 450 Neratovice 27711 Gymnázium Chodovická 2250 Praha 9 19300 Masarykovo gymnázium Jičínská 528 Příbor 74258 Gymnázium Nad Alejí 1952

Více

Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální

Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální Výsledková listina - Talent roku 2012 JK - speciální Kategorie mladší 1.místo Leskovec Karel Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okr. Strakonice, 389 01 2.místo Svatková Tereza MŠ a ZŠ Tábor, Tř.

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Výsledky Náboje 2015, Česká republika

Výsledky Náboje 2015, Česká republika Výsledky Náboje 2015, Česká republika Škola 1. Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava B 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 B 39 3. Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Výsledky krajského kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 62. ročníku Matematické olympiády kategorie P Středočeský kraj Filip Januš 1994 Gymnázium Benešov 7/8 3 2 0 5 Moravskoslezský kraj 1. Martin Raszyk 1995 Gymnázium Karviná 3/4 10 10 8 10 38 2. Lukáš Ondráček 1993 Gymnázium Ostrava-Zábřeh 8/8 7 10 2

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2015 411 Pojízdné občerstvení Zdeněk Tesař 506 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 507 Střední odborná škola a střední

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 01.07.2016 09:03:57 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Živnostenské

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2015

Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Obory Vzdělání a řemeslo 2015 Vzdělání a řemeslo 2015 01.00 Vzdělávací zařízení GAUDEO CB s.r.o. 01.01 Základní školy Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267 Vimperk TOWNSHEND International

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí

Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012. vedoucí Přehled finančně podpořených témat prací SOČ pro rok 2011/2012 název instituce vedoucí jméno řešitel škola 1 2 3 Souboj osteoblastů a osteoklastů při remodelaci kostí Návrh polohovacího zařízení řízené

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2017 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví

Obor vzdělání. EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. Sokolovská 150. Rybitví Střední školy v Pardubickém kraji přihlášené k pokusnému ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 Místo

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

VI. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

VI. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH TŘÍD Kategorie ZŠ 01 Pořadí Body Škola Ulice Město Třída 1. 34 Gymnázium Studentská 1075 Žatec Sekunda 2. 29 Gymnázium Čs. dobrovolců 11 Teplice 2. A 3. 29 Gymnázium Čs. dobrovolců 11 Teplice

Více

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1 Soutěž MŠMT - Prezenční listina účastníků krajské kolo II. kategorie 10. dubna 2015 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 Poř. č. Příjmení a jméno Škola (přesný název) narození Podpis 1 Turková Ivana Malostranské

Více

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB

BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY ČSOB BEZKONTAKTNÍ BANKOMATY POČET MĚSTO ULICE KRAJ FUNKCE PŘÍSTUPNOST 1 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběrový nonstop 2 Benešov Karla Nového 2363 pobočka Středočeský výběr i vklad nonstop 3

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA I. POLOLETÍ 2016 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční)

Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) Výsledková listina - Talent roku 2013 JK (kat. umělecká - taneční) 1.místo Kadlecová Veronika Gymnázium J.V. Jirsíka, F. Šrámka 23, 370 04 České Budějovice 2.místo Nováčková Natálie ZŠ O. Nedbala 30, 370

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Rychlovarné konvice 269 ks A, 90 ks B Místo plnění: Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Generální finanční ředitelství Lazarská 5/7, 7 22 Praha 25 A Generální finanční ředitelství pro hl. město Prahu

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Výsledky krajského kola 66. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky krajského kola 66. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Tomáš Konečný 1997 Gymnázium J. V. Jirsíka, Čes. Budějovice 8/8 8 10 7 3 28 2. Václav Steinhauser 1998 Gymnázium Dačice 3/4 6 9 7 2 24 3. Jonáš Havelka 2001 Gymnázium Jírovcova, Čes.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 8777 /2006-23 V Praze dne 25. července 2006 Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016

Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 Statistika babyboxů ke dni 5. září 2016 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více