Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie"

Transkript

1 Kraj Praha 1 Matematika a statistika Nedostavil(a) se Autor: Michal Outrata Název práce: Využití matematické analýzy v praxi Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7 2 Fyzika 4. místo Autoři: Filip Šedivý, Matěj Uzel Název práce: Simulace pohybu v gravitačním poli Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 8. místo Autoři: Tomáš Bárta, Patrik Urban Název práce: Určení reálné struktury kovů po moderních metodách úpravy povrchu Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha 7 3 Chemie 4. místo Autor: David Šlechta Název práce: Asymetrická transfer hydrogenace jako cenný pomocník při syntéze léčiv Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1, Praha 5. místo Autor: Ludmila Chrástecká Název práce: Kreatinin Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2 Nedostavil(a) se Autor: Martin Šilhavík Název práce: Zeolity skupiny MWW, jejich syntéza a charakterizace Škola: SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 10 4 Biologie 12. místo Autor: Dorota Belvončíková Název práce: Kvantitativní a kvalitativní stanovení mikroorganizmů na pracovních plochách a podlaze ve školní třídě Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 15. místo Autoři: Barbora Holadová, Jana Tomešová Název práce: Přítomnost koliformních bakterií ve vnějším prostředí Škola: Gymnázium Praha 10, Voděradská 2, Praha 10

2 5 Geologie, geografie 3. místo Autor: Magdalena Holcová Název práce: Limnologické poměry starého labského ramene Houštecká tůň ve Staré Boleslavi v roce 2010 Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2 Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) 6 Zdravotnictví 4. místo Autor: Veronika Vimmrová Název práce: Sutura incisiva Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha místo Autor: Michal Šimčík Název práce: Dodržování zásad zdravého životního stylu studentů SZS Škola: Střední zdravotnická škola, Ruská 91/2200, Praha 10 - Strašnice 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 1. místo Autor: Albert Damaška Název práce: Brouci z čeledi mandelinkovitých (Coleoptera: Chrysomelidae) lokality Hůrka v Hluboké nad Vltavou Škola: Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 1. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo) Nedostavil(a) se Autoři: Jana Havlíková, Jan Rech Název práce: Analýza vod - analytické stanovení Ibuprofenu Škola: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 856/3, Nové Město 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Nedostavil(a) se Autor: Vojtěch Zídek Název práce: Red Killer Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Vokovice 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 14. místo Autor: Matěj Klíma Název práce: Model inteligentního domu Škola: Soukromé gymnázium Altis, Dopplerova 351, Praha

3 Nedostavil(a) se Autor: David Mareš Název práce: Samočinná solární elektrárna Škola: SPŠE Praha 10, V Úžlabině 320, Praha Stavebnictví, architektura a design interiérů 6. místo Autor: Josef Zach Název práce: Služebna HZS Škola: Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha místo Autor: Tereza Čermáková Název práce: Biotektura Škola: Waldorfské lyceum, Křejpského 1501, Praha 4, Opatov 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 9. místo Autor: Vladimír Šindler Název práce: Model MVE Troja Škola: VOŠS a SPŠS Praha 1, Dušní 17, Praha 13. místo Autor: Richard Vaněk Název práce: Simplifying Language of English Book - Zjednodušování jazyka anglické Knihy Škola: SG ALTIS, Dopplerova 351, Praha Petrovice 13 Ekonomika a řízení 3. místo Autor: Evžen Korec Název práce: Dopady realitní krize na společnost EKOSPOL a objasnění úspěchu její podnikatelské strategie Škola: SG ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 - Petrovice Zvláštní cena: Účast na CP SOČ na Slovensku Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena rektora VŠE v Praze (3. místo 2000,- Kč) Cena ředitele Moravské vysoké školy Olomouc (3. místo 1000,- Kč) 8. místo Autor: Stefanie Rácová Název práce: Burza cenných papírů, a. s. Škola: Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Resslova 5, Praha 2 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 13. místo Autor: Kateřina Luková Název práce: Rozštěp patra, jeho důledky a aspekty ovlivňující průběh a výsledky logopedické terapie Škola: Gymnázium Praha 2, Botičská 1, Praha 2

4 15. místo Autor: Klára Šmejkalová Název práce: Nevědomí podle C. G. Junga Škola: Trojské gymnázium s.r.o., Trojská 110/211, Praha 7 - Troja 16 Historie 11. místo Autor: Václav Šustr Název práce: Život P. Víta Václava Marečka, O.S.A. - Řeholník 20. století Škola: Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha místo Autor: Lukáš Straňák Název práce: Sebeupálení jako forma politického protestu Škola: Mensa gymnázium, Španielova, 19, Praha 6 - Řepy 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 5. místo Autoři: Petr Pospíšil, Jan Havlíček Název práce: Islámské právo šarí a Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111, Praha 4 Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 11. místo Autor: Kristýna Flutková Název práce: Indický ekonomický boom Škola: Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250, Praha 15. místo Autor: Martin Nedoma Název práce: Podíl tajných služeb na 11. září Škola: Karlínské gymnázium, Pernerova 25, Praha 8 18 Informatika 2. místo Autoři: Matěj Zajíc, Naim Ashhab Název práce: Earl Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 6 Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium) Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč) Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny v hodnotě 3000,- Kč (2. místo) 7. místo Autor: Jiří Fiedler Název práce: A+ Škola: Gymnázium Praha 6, Arabská 14, Praha 6

5 Kraj Jihomoravský 1 Matematika a statistika 2. místo Autor: Vladimír Sedláček Název práce: p-adická čísla a jejich aplikace v teorii čísel Škola: Gymnázium, Brno, Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14, Brno Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium) Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena Ondřeje Tomka (2. místo 1500,- Kč) Cena Společnosti Otakara Borůvky - účast na 7. Setkání českých a slovenských matematiků Cena Společnosti Otakara Borůvky - kniha Cena děkana FJFI ČVUT pro 2. místo Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 2. místo 6. místo Autor: Barbora Reichmanová Název práce: Kvadratické zbytky Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 2 Fyzika 5. místo Autor: Dušan Král Název práce: Určování stopových prvků v půdě radioanalytickou metodou Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno Zvláštní cena: Cena České nukleární společnosti (2500,- Kč) 10. místo Autor: Lucie Salyková Název práce: Charakter lomu v modelu dentálního můstku vyztuženého vláknovým kompozitem Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 3 Chemie 3. místo Autor: Roman Beránek Název práce: Predikce pka pro nově navržené molekuly léků Škola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno-Husovice Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 3. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 9. místo Autor: Michaela Krákorová Název práce: Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže

6 4 Biologie 5. místo Autor: Jana Zemánková Název práce: Sledování fenotypu rostlin se zvýšenými hladinami cytokininů zeatinového a isopentenyladeninového typu Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Zvláštní cena: Návrh na Cena Učené společnosti ČR 5 Geologie, geografie 11. místo Autor: Barbora Hrušková Název práce: Tvorba map: Mapa pro orientační běh Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, Brno 6 Zdravotnictví 1. místo Autor: Monika Rozehnalová Název práce: Role L-argininu v regulaci produkce oxidu dusnatého u vaskulárních endoteliálních buněk Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Genus) Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1500,- Kč (1. místo) Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 1500,- Kč (1. místo) 2. místo Autor: Tereza Juráková Název práce: Stanovení frekvence mutací u lidských embryonálních kmenových buněk: souboj stability genomu s evolucí Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 1000,- Kč (2. místo) Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 1000,- Kč (2. místo) 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 5. místo Autoři: Eva Kozinová, Klára Vitovská Název práce: POSTUPNÉ ZRÁNÍ VÍNA Škola: Purkyňovo gymnázium Strážnice, Masarykova, 379, Strážnice 7. místo Autor: Jana Iwanuszková Název práce: Cukr a biocukr Škola: Střední odborná škola a střední odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19, Znojmo

7 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 3. místo Autoři: Vít Pavelka, Pavel Král Název práce: Technicko-technologické posouzení glyfosátu řady Roundup ve vybraných oborech mimo zemědělství Škola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno-Husovice Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Odpady Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 3. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 4. místo Autor: Jan Bílek Název práce: Extrakce pyrethroidů z vody metodou SPME a jejich analýza Škola: Purkyňovo gymnázium Strážnice, Purkyňova, č. 379, Strážnice 5. místo Autor: Michaela Hronová Název práce: Řasy jako bioindikátory životního prostředí Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 6. místo Autor: Marek Ortcikr Název práce: Modulární stavba robota Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno Cena Economia a.s. - předplatné měsíčníku Logistika Nedostavil(a) se Autor: Jakub Diviš Název práce: Model trolejbusu Škoda 15 Tr 17/6M Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno Nedostavil(a) se Autor: Martin Saida Název práce: Chemický robot Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 6. místo Autoři: Martin Lelek, Tomáš Podrabský Název práce: Digitální stereofonní audio zesilovač se zvukovým procesorem Škola: SPŠE Brno, Kounicova 16, Brno 8. místo Autor: Jaroslav Páral Název práce: Univerzální ovladač Škola: SPŠ a VOŠT Brno, Sokolská 1, Brno

8 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 8. místo Autor: Dominika Doubková Název práce: Architektonický návrh víkendové chaty na sloupech Škola: Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1. místo Autoři: Jakub Tomšej, Jakub Vojtíšek Název práce: Orchideje NPR Čertoryje Škola: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova, 379, Strážnice Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) 13 Ekonomika a řízení 5. místo Autor: Michal Hakala Název práce: Finanční zajištění občana na stáří Škola: Gymnázium Velké Pavlovice, Pod Školou 10, Velké Pavlovice Nedostavil(a) se Autor: Nevena Mijatovićová Název práce: John Maynard Keynes - život a dílo. Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz Škola: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 3. místo Autor: Michaela Novotná Název práce: Stravování dětí s celiakií Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 1. místo Autor: Karolína Zlámalová Název práce: Němá melodie - Život a dílo čtyř u nás dosud neznámých francouzských básnířek Škola: Purkyňovo gymnázium, Strážnice, Masarykova 379, Strážnice Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Předplatné literárních novin Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)

9 4. místo Autor: Klára Němcová Název práce: Anglicismy v současné francouzštině (na základě excerpce z denního tisku a periodik) Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 16 Historie 1. místo Autor: Daniel Lyčka Název práce: Ztracený zámeček - Minulost a přítomnost Škola: Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov, Komenského 7, Gymnázium, SOŠ a SOU Mikulov Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 4. místo Autor: Petr Koluch Název práce: Vývoj Židovské obce v Hodoníně v proudu času doplněný Tajemstvím domu Redlichů Škola: NÁZEV ŠKOLY : Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1, Legionářů 1, Hodonín Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 7. místo Autor: Lucie Jarošová Název práce: Brněnské justiční úřady v letech Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 2. místo Autor: Kristýna Haráková Název práce: Právní úprava ozbrojených konfliktů Škola: Gymnázium Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 4. místo Autor: Vojtěch Procházka Název práce: Právní analýza školního řádu Gymnázia Židlochovice Škola: Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400, Židlochovice Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)

10 18 Informatika 3. místo Autoři: Bedřich Said, Martin Jaško Název práce: Yunifly - autonomní řízení bezpilotních letounů Škola: Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno Zvláštní cena: Cena prorektora pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Jiřího Bíly, DrSc. Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., věcné ceny v hodnotě 2000,- Kč (3. místo)

11 Kraj Jihočeský 1 Matematika a statistika 4. místo Autor: Emil Skříšovský Název práce: Transformace jistých křivek a ploch v kruhové inverzi Škola: Gymnázium Česká a olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Ingenium) 2 Fyzika 6. místo Autor: Adam Pavlát Název práce: Natáčení fotovoltaického systému Škola: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka, 402, Písek 3 Chemie 7. místo Autor: Jiří Vlach Název práce: Porovnání účinnosti KČOV a DČOV Škola: Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Blatské sídliště 600/I, Veselí nad Lužnicí 4 Biologie 6. místo Autor: Jana Havlová Název práce: RDP proteiny jako domnělé CDC25 fosfatázy Škola: Gymnázium Třeboň, Na Sadech, 308, Třeboň 5 Geologie, geografie 6. místo Autor: Štěpánka Vítů Název práce: Lechatelierit ve vltavínech Škola: Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, Česká 64, České Budějovice 12. místo Autor: David Šefčík Název práce: Mineralogické zajímavosti jižních Čech Škola: Střední zemědělská škola Písek, Čelakovského 200, Písek 6 Zdravotnictví 11. místo Autor: Lenka Mikešová Název práce: Obezita ve 21. století Škola: SZŠ a VOŠZ České Budějovice, Husova 3, České Budějovice

12 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 6. místo Autor: Zuzana Dohnalová Název práce: Etologie psů Škola: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Rudolfovská 92, České Budějovice 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 8. místo Autor: Tereza Pavelcová Název práce: Výskyt antibiotické rezistence u půdních aktinomycet v závislosti na používání antibiotik v oblasti Ladaku (Himálaje, Indie) Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice 10. místo Autoři: Václav Kopa, Jan Suk, Martin Šindelář Název práce: Monitoring a ochrana čápa bílého na územíjihočeského kraje Škola: VOŠL a SŠL B. Schwarzenberga, Lesnická 55, Písek 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Nedostavil(a) se Autor: Jakub Krejčí Název práce: Program na vytvoření navigačního štítku Škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 1. místo Autor: Marek Novák Název práce: PROTEUS - Multifunkční zařízení pro vývoj a servis elektroniky na bázi mikrokontrolerů PIC Škola: Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice Zvláštní cena: Cena TALENT roku 2012 Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín (1. místo) 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 12. místo Autor: Václav Hála Název práce: Vizualizace budovy ČAG Škola: Česko-anglické gymnázium s.r.o., Třebízského 1010, České Budějovice 5 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Nedostavil(a) se Autor: Martin Čejka Název práce: Program na výpočty v analytické geometrii Škola: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor

13 Nedostavil(a) se Autor: Martin Adzima Název práce: Výroba filmu o počítačových hrách ve formě didaktické pomůcky jak natočit film Škola: Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, Sezimovo Ústí 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 7. místo Autoři: Kristýna Pavlíková, Markéta Samcová Název práce: Sebepoškozování Škola: SZŠ a VOŠZ zdravotnická České Budějovice, Husova 3, České Budějovice 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 5. místo Autor: Kristýna Tumpachová Název práce: Zdobení těla bolestí aneb o tetování, piercingu a jiných permanentních ozdobách těla Škola: Česko-anglické gymnázium, Třebízského 1010, České Budějovice Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 16 Historie 14. místo Autor: Martin Prach Název práce: Stavební vývoj městského opevnění a hradu v Třeboni ve středověku a raném novověku Škola: Gymnázium Třeboň, Na Sadech 308, Třeboň 18 Informatika Nedostavil(a) se Autor: Roman Svoboda Název práce: Vybudování školního webu pomocí systému Wiki Škola: SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, Písek

14 Kraj Pardubický 2 Fyzika 7. místo Autor: Jiří Sokol Název práce: Detekce náhlých změn v radiové odrazivosti ionosféry Země Škola: Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Litomyšl 3 Chemie 11. místo Autor: Petra Kábrtová Název práce: Porovnání vybraných parametrů separace při přenosu HPLC metody na UHPLC Škola: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská, 94, Pardubice 4 Biologie 11. místo Autor: Klára Zavadilová Název práce: Vliv výběru testovaného materiálu na detekci původce račího moru molekulárními metodami Škola: Gymnázium Pardubice, Mozartova 449, Pardubice 5 Geologie, geografie 15. místo Autor: Jana Novotná Název práce: Sledování základních klimatologických charakteristik v lokalitě Jimramov... Škola: Gymnázium Polička, Nábřeží svobody 306, Polička 6 Zdravotnictví 3. místo Autor: Ondřej Vacek Název práce: Izolace a stanovení biologicky aktivních látek produkovaných aktinomycetami Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i.,věcné ceny v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 8 Ochrana a tvorba životního prostředí 9. místo Autor: Martin Šrajbr Název práce: Sledování obsazenosti sýkorníků v lesní oblasti "Brand" u Svitav Škola: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy, Sokolovská 1638, Svitavy

15 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. místo Autor: Tomáš Barták Název práce: WEB radio Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice Nedostavil(a) se Autor: Michal Blažek Název práce: Inteligentní řízení obytné budovy Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 2. místo Autor: Lenka Janišová Název práce: Řezy těles Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Karla IV. 13, Pardubice Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) 13 Ekonomika a řízení 7. místo Autor: Kristýna Vacková Název práce: Podnikatelský projekt Škola: SOŠ Cestovního ruchu, U Josefa 118, Pardubice 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 4. místo Autor: Gréta Pelzová Název práce: Život s Anou (mentální anorexií) a její léčba Škola: Vyšší odborná škola pedagogická a střední pedagogická škola, Komenského nám.22, Litomyšl Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) Cena katedry psychologie - pro nejlepší psychologickou práci v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 2. místo Autor: Matěj Kmošek Název práce: Drobné památky a jejich obnova Příkladová studie drobných památek na Vysokém Lese Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Cena České spořitelny (700,- Kč za 2. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole)

16 16 Historie 3. místo Autor: Miloslava Dočkalová Název práce: Muž Určený K Likvidaci - Osud politického vězně Miloslava Dočkala v letech Škola: Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 18 Informatika 5. místo Autor: Viktor Skoupý Název práce: Vykreslování grafů komplexních funkcí v HTML5 Škola: Gymnázium Moravská Třebová, Svitavská 310, Moravská Třebová

17 Kraj Královéhradecký 1 Matematika a statistika 11. místo Autor: Ondřej Mach Název práce: Různé přístupy k simulaci chemických reakcí Škola: Gymnázium J.K.Tyla, Pospíšilova třída 365, Hradec Králové 2 Fyzika 13. místo Autor: Barbora Vítková Název práce: Vliv spektrálního složení světla na rostliny Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875, Hradec Králové 3 Chemie 8. místo Autor: Kristýna Šormová Název práce: Stanovení heparinu metodou sekvenční injekční analýzy se spektrofotometrickou a spektrofluorimetrickou detekcí Škola: Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 4 Biologie 3. místo Autor: Marie Švarcová Název práce: Želvušky (Tardigrada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech Škola: Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena společnosti Jablocom mikroskop - pro 3. místo Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) 4. místo Autor: Irena Jamborová Název práce: Analýza změn typů svalových vláken a tepelné citlivosti po aplikaci pravastatinu Škola: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II., Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové 5 Geologie, geografie 5. místo Autor: Vojtěch Umlauf Název práce: Výzkum xenolitů svrchního pláště z lokality Kozákov Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, spol. s r. o., Brandlova 875, Hradec Králové

18 6 Zdravotnictví 10. místo Autor: Lucie Kropáčková Název práce: Léčba a prevence vzniku ploché nohy u dětí Škola: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, Hradec Králové 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 3. místo Autor: Lenka Bartošová Název práce: Ekologické vs. konvenční zemědělství-obsahy rizikových látek Škola: První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Brandlova 875, Hradec Králové 3 Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Národního centra pro mladé chemiky, knižní poukázky v hodnotě 500,- Kč (3. místo) Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně pro 3. místo 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 3. místo Autoři: Miloš Jedlička, Václav Holler, Jan Kellner Název práce: Mechanické 3D tiskárny Škola: Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o, Hradecká 1151, Hradec Králové Zvláštní cena: Návrh do soutěže o Ceny České hlavičky (Futura) Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 7. místo Autoři: Pavel Čapek, Tomáš Mikeladze Název práce: Chlazení alternativní technologií Škola: Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradecká 1151, Hradec Králové Zvláštní cena: Širší nominace na zahraniční soutěže Cena ředitele útvaru Centrální inženýring JE Temelín (3. místo) 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 1. místo Autoři: Filip Komárek, Michaela Zámečníková, Marek Vlček Název práce: Přestavba koželužny na areál mládeže Škola: SPŠ stavební Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové Cena České spořitelny (1000,- Kč za 1. místo) 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 4. místo Autoři: Filip Kudelka, Matěj Pokorný, Jakub Šimek Název práce: Matematická hra pro 1. stupeň základní školy Škola: Střední škola aplikované kybernetiky, Hradecká 1219/11a, Hradec Králové

19 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 5. místo Autor: Daniel Král Název práce: Nebezpečí sociálních sítí Škola: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, V Lipkách 692, Hradec Králové Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Nedostavil(a) se Autor: Šárka Mašková Název práce: Zobrazování ženy na české umělecké fotografii 19. a 20. stol. Škola: Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Lužická 423, Jaroměř 16 Historie 10. místo Autor: David Kořínek Název práce: Novodobá syrská dynastie a rok trvající jaro Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 6. místo Autor: Petr Šolc Název práce: Chazak ve emac (Holocaust se stal mým osudem) Škola: Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova třída 324, Hradec Králové 3 18 Informatika 9. místo Autoři: Radek Strnad, Petr Hazdra Název práce: Webová hra - Swords of destiny Škola: VOŠ a SPŠ Jičín, Pod Koželuhy 100, Jičín

20 Kraj Vysočina 1 Matematika a statistika 8. místo Autor: Jan Klusáček Název práce: Kvod - stolní hra Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč 10. místo Autor: Jan Kuchařík Název práce: Některé netradiční vhledy do geometrie Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava 2 Fyzika 3. místo Autor: Filip Murár Název práce: Měření a zpracování dvojstaničních pozorování televizních meteorů Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena Ondřeje Tomka ( 3. místo 1000,- Kč Cena děkana FJFI ČVUT pro 3. místo Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín (2. místo 1500,- Kč) Cena Studentské unie FJFI ČVUT pro 3. místo 3 Chemie 15. místo Autor: Adam Grepl Název práce: Kvalita vody Škola: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou 4 Biologie 14. místo Autor: Zuzana Dvořáková Název práce: Želvy Evropy Škola: FARMEKO - VOŠZ a SOŠ, s.r.o., Jihlava, Znojemská 76, Jihlava 5 Geologie, geografie 8. místo Autor: Tomáš Koutný Název práce: Mapa oslunění Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 116/9, Třebíč

21 6 Zdravotnictví 16. místo Autor: Veronika Dvořáková Název práce: Dyspraxie jako důsledek ne zcela vyvinutého symetrického tonického šíjového reflexu Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč 7 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 9. místo Autor: Martin Kutlvašr Název práce: Netradiční odchov plůdku síha peleďě Škola: Akademie - VOŠ, gymnázium a SUŠUP, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 8 Ochrana a tvorba životního prostředí Nedostavil(a) se Autor: Petra Vyletělová Název práce: Obnovitelné zdroje energie Škola: Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč 10 Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 10. místo Autor: Matěj Žák Název práce: Kytarový elektronkový zesilovač Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových, Třebíč 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů 5. místo Autor: Jan Adamec Název práce: Vodácké centrum Jihlava Škola: Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 8. místo Autoři: Pavel Pavlas, Patrik Jakeš, Lukáš Nálepa Název práce: Matematický web Škola: SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod, Jihlavská, 628, Havlíčkův Brod 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 12. místo Autor: Kristýna Junková Název práce: Vznik závislosti na nikotinu v adolescenci Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou

22 15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 9. místo Autor: Aneta Jelínková Název práce: Akad. mal. Eva Činčerová Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava 16 Historie 12. místo Autor: Pavlína Dušková Název práce: Osvobození židovští studenti českého gymnázia v Jihlavě Škola: Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 3. místo Autoři: Tereza Rasochová, Iveta Štěrbová Název práce: Dlouhá cesta k evropskému národu aneb evropská integrace očima obyvatel Chotěbořska Škola: Gymnázium Chotěboř, Jiráskova, 637, Chotěboř Cena České spořitelny (500,- Kč za 3. místo) Cena FF UK v Praze (odborná stáž) Cena FF UK v Praze (účast na letní škole) 18 Informatika 12. místo Autor: Monika Tománková Název práce: Srovnání programů Blender a Google SketchUp na 3D modelech domů Škola: Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 22, Třebíč Nedostavil(a) se Autor: Lukáš Hybšt Název práce: 3D model školy založený na Unreal Developement Kitu Škola: Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734, Třebíč

23 Kraj Karlovarský 2 Fyzika 12. místo Autor: Kryštof Zindr Název práce: Fyzici online Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Karlovy Vary, Národní 25 Cena ředitele Jaderné elektrárny Temelín (3. místo 1000,- Kč) 3 Chemie 10. místo Autor: Barbora Vokatá Název práce: Procesy výroby řízeně kvašených piv Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mar. Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně 5 Geologie, geografie 16. místo Autor: Lukáš Gold Název práce: Budoucí vývoj mezinárodních letišť v České republice Škola: Gymnázium Cheb, Nerudova 7, Cheb 9 Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 7. místo Autor: Jan Dipold Název práce: Optimalizace provozu MHD v Mariánských Lázních návrh jízdních řádů trolejbusů a autobusů Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská, 355, Mariánské Lázně Cena Dopravního vydavatelství Wolf 12. místo Autor: Kamila Jánská Název práce: Elektrická točna na sváření výrobků válcovitého tvaru Škola: Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká, 1197, Ostrov 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 8. místo Autor: Anna Sýkorová Název práce: Otec problematická role Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně 17 Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 7. místo Autoři: Gabriela Nováková, Kamila Teplá Název práce: Vrstevnické učení mezi sestrami z pohledu mladší sestry Škola: První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25, Karlovy Vary

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Kutná Hora 15. 17. června 2012 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora www.sockh.cz 15. 17. června 2012 1 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Brno 14. 16. června 2013 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů Kraj Praha Kraj Praha 1 Matematika a statistika 1. místo Autor: Ondřej Kincl Název práce: Banachův-Tarského paradox Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5 Radotín Zvláštní cena: Širší nominace

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více

Výsledková listina. 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Plzeň 13. 15. června 2014 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 36. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 1 Milí mladí kolegové, vážení přátelé,

Více

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 19. 21. června 2015 www.soc.cz www.nidv.cz www.vse.cz 1 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_CELÁ ČR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600005305 EDUCAnet - Gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o. Praha 4 Jírovcovo náměstí 1782 Hlavní město Praha 4 leté obory vzdělání 600001873 Gymnázium a Hudební

Více

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město

Zkrácený název školy Ulice Obec PSČ Kraj Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Benešov Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824 Beroun Gymnázium

Více

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A SOUHRNNÝCH INFORMACÍ O ÚSPĚŠNOSTI A NEÚSPĚŠNOSTI JEJICH STUDENTŮ U MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN region: ČESKÁ REPUBLIKA 95-100 % Arcibiskupské gymnázium Korunní 2 Praha 2 Hlavní město Praha 59 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% PORG - gymnázium a ZŠ Lindnerova 3 Praha 8 - Libeň Hlavní město Praha 24 0,0% 0,0% 100,0%

Více

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO

GYMNÁZIA A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ZÁKLADNÍ OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO A VÝSLEDKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY - - OBTÍŽNOST (ZKUŠEBNÍ TERMÍN: JARO 2012) OBTÍŽNOST Gymnázium Palackého 191 Mladá Boleslav Středočeský STŘEDNÍ 0,00% 0,0% 1 58,1% 89,5 Vyšší odborná škola sklářská a

Více

Škola Ulice Obec Kraj

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 626/7 Praha 1 11800 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská 1 Praha 2 12801 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 13000 Hlavní město Praha Gymnázium

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Seznam zapojených škol (podle krajů)

STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Seznam zapojených škol (podle krajů) STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Seznam zapojených škol (podle krajů) Hlavní město Praha Akademické gymnázium hlavního města Prahy Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Arcibiskupské gymnázium Korunní

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Jak číst výsledky z tabulek?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Jak číst výsledky z tabulek? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací?

Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Výsledky maturit 2014 tabulky a kdo se bojí informací? Centrum pro zjišťování výsledků MŠMT (dále jen CERMAT, http://www.cermat.cz/) zveřejnilo výsledky jarních maturit 2014. Je to jeho zákonná povinnost.

Více

Výsledková listina krajského kola 44. ročníku Biologické olympiády, kategorie B Hlavní město Praha Pořadí Jméno a příjmení Škola test p. bot. p.

Výsledková listina krajského kola 44. ročníku Biologické olympiády, kategorie B Hlavní město Praha Pořadí Jméno a příjmení Škola test p. bot. p. Hlavní město Praha Pořadí Jméno a příjmení Škola test p. bot. p. zoo p. spec úloha 1 úloha 2 úloha 3 celkem % úspěšný 1. Hana Mašková Gymnázium Botičská 21.5 14 10.5 5.5 17.5 15.5 11 95.5 73.5 2. Magdalena

Více

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

Výsledková listina krajského kola 45. ročníku Biologické olympiády, kategorie A Hl. m. Praha

Výsledková listina krajského kola 45. ročníku Biologické olympiády, kategorie A Hl. m. Praha Hl. m. Praha 1. 1 Magdalena Holcová Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 2/4 25.0 13.5 14.5 9.0 16.0 16.0 16.0 110.0 84.6 úspěšný řešitel 2. 24 Hana Mašková Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 3/4 18.0 11.5 11.5

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více