Enduro včetně předpisů pro cross-country rally Česká verze. Federace motocyklového sportu AČR Opletalova 29, Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Enduro včetně předpisů pro cross-country rally. 2010 Česká verze. Federace motocyklového sportu AČR Opletalova 29, 110 00 Praha"

Transkript

1 Enduro včetně předpisů pro cross-country rally 2010 Česká verze Federace motocyklového sportu AČR Opletalova 29, Praha

2

3 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala mezinárodní a národní sportovní řády Přílohu 01 Technické předpisy. Zpracované Technickou komisí FMS AČR platné od Tímto vydáním se ruší všechny dosud vydané Přílohy 01 Technické předpisy pro MOTOKROS,TRIAL,ENDURO A PLOCHÁ DRÁHA včetně všech dodatků a doplňků platné od Pro národní sportovní řády plně platí text mezinárodních sportovních řádů Příloha 01 - Technické předpisy FIM, vyjma některých národních ustanovení. V případě výkladu mezinárodních sportovních řádů Příloha 01 mezinárodních sportovních řádů je rozhodující oficiální text anglické verze této Přílohy. Opravy a doplňky: Datum Předmět Opravil Zkratky pouţité v textu: FIM Federation Internationale Motorcycliste (Mezinárodní moocyklová federace) CT Commission Technique (Technická komise FIM) CER Enduro a Gross-Country Rallies Commission JURY Rozhodčí sbor NCO Noise Kontrol Office (komisař pro měření hluku) FMNR Fédération Motorcycle National (Národní motocyklová federace) FMN Fédération Motorcycle National (Národní motocyklová federace) FMS AČR Federace motocyklového sportu AČR ECE Evropská norma DOT Dapartement Američan des Transports ( norma USA) BS Norma GB (V.Británie) SNELL Norma USA HTK Hlavní technický komisař TK Technický komisař Podle Technických řádů FIM zpracoval: Zucha K. místopředseda Technické Komise FMS AČR Publikace neprošla jazykovou úpravou 1

4 Obsah: Úvod Volnost konstrukce Kategorie a skupiny motocyklů Třídy Měření objemu válců Přeplňování Telemetrie Stanovení značky Definice prototypu Všeobecná specifikace Definice rámu motocyklu sólo Kryt převodového řetězu Spouštěcí zařízení Výfukové potrubí Řídítka Ovládací páčky Ovládání plynu Stupačky Brzdy Blatníky Kapotáţ Pneumatiky pro Enduro Doplňující specifikace pro sajdkáry Číslové tabulky Osvětlení, výstraţná zařízení,rychloměry 9 Gross-Contry,Relly motocykly Všeobecná specifikace Produkční kategorie Certifikace a poţadavky ţádost o homologaci Super produkční Čtyřkolky Palivo, palivo-olejové směsi Výbava a ochranný oděv Ochranná přilba Specifikace - kontrola přileb Uznané mezinárodní schvalovací značky Ochrana očí Národní barvy přileb Znak FIM Jezdecká čísla Kontrola Kontrola hluku 20 2

5 10.80 Instrukce pro pouţití hlukoměru Měření času 23 Obrazové přílohy 24 3

6 01.01 ÚVOD VOLNOST KONSTRUKCE KATEGORIE A SKUPINY MOTOCYKLŮ TŘÍDY Skupiny jsou rozděleny ještě do objemových tříd podle objemu válce, jak se uvádí dále. Všeobecně tyto objemové třídy musí být dodrţeny pro všechny mezinárodní podniky. (Avšak viz č a technických předpisů pro Enduro ISDE a Enduro Mistrovství Světa) Kategorie I Skupina A1: Třída Od ccm Do ccm Skupina B1, B2 Totéţ jako ve skupinách A1 a A2 nad 175 ccm. Kategorie II Skupina C - Speciální motocykly se dvěma koly Skupina D - Speciální motocykly se třemi koly Skupina E - Sněţné skútry Skupina F - Sprintery a dragstery Skupina G - Čtyřkolky 4

7 Čtyřkolová vozidla do terénu s balónovými pneumatikami, které mají kolo v kaţdém bodě Nejvzdálenější úhlopříčky. Sestávají z jediné integrální jednotky s místem pro jednoho jezdce, který sedí pouze obkročmo a jsou řízena řídítky. Stejné třídy jako Kategorie I, Skupina Al. Skupina H - - Skupina I Kategorie III Skupina J Elektrická vozidla (viz čl Technických předpisů pro silniční závody) MĚŘENÍ OBJEMU VÁLCŮ PŘEPLŇOVÁNÍ předpisu TELEMETRIE předpisu STANOVENÍ ZNAČKY MOTOCYKLU DEFINICE PROTOTYP U VŠEOBECNÁ SPECIFIKACE DEFINICE RÁMU MOTOCYKLU SÓLO Všechny motocykly v parc-fermé musí opatřeny stojanem. Tento stojan musí být pevně namontován na rámu nebo na kyvném ramenu SPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ Spouštěcí zařízení je povinné KRYT PŘEVODOVÉHO ŘETĚZU Kryt řetězu musí být na předním řetězovém kole. 5

8 29.02 Kryt (sekundárního řetězu) musí být namontován takovým způsobem, aby zabránil zachycení mezi spodní dráhou řetězu a řetězovým kolem zadního kola VÝFUKOVÉ POTRUBÍ Výfukové potrubí a tlumič výfuku musí splňovat všechny poţadavky vyplývající z kontroly hluku. (viz. čl.01.79) Kaţdý neoriginální přívěrový systém namontovaný do výfukového systému ovlivňující výsledek měření hluku je zakázaný, vyjma schváleného a montovaného systému výrobcem. Seřízení je libovolné Nejvzdálenější konec výfukové trubky motocyklu sólo nesmí přesahovat tečnu k nejvzdálenějšímu konci zadní pneumatiky. (Viz obr. S) ŘÍDÍTKA Jsou-li pouţity chrániče rukou upevněné na řídítkách, musí být z poddajného netříštivého materiálu a musí mít trvalý otvor pro ruku Oprava řídítek ze slitiny lehkých kovů svařováním je zakázána OVLÁDACÍ PÁČ KY OVLÁDÁNÍ PLYNU STUPAČKY BRZDY BLATNÍKY A OCHRANA KOL Přední blatník musí krýt nejméně 100 o obvodu kola. Úhel sevřený přímkou vedenou od předního konce blatníku ke středu kola a přímkou vedenou vodorovně středem kola musí být mezi 45 o a 60 o Zadní blatník musí krýt nejméně 1200 obvodu kola. Úhel sevřený dvěma přímkami, jednou vedenou od zadního konce blatníku ke středu kola a jednou vedenou vodorovně středem kola nesmí být větší neţ 20 o. 6

9 Úhel 20 o se měří, kdyţ jezdec sedí na motocyklu. (Viz obr. S) KAPOTÁŢ KOLA, RÁFKY A PNEUMATIKY ENDURO PNEUMATIKY Rozměry předních pneumatik nejsou omezeny Pneumatiky s kovovými hroty,(eventuálně v zimě při schválení Mezinárodní jury- viz čl. 51.6), řetězy nebo jinými protismykovými zařízeními nejsou dovoleny. Pneumatiky s lopatkovým (traktorovým) vzorem jsou zakázány Povoleny jsou pouze pneumatiky, které jsou běţně k dispozici v obchodní síti. Musí být uvedeny v katalogu výrobce nebo na specifikačních listech přístupných veřejnosti. Pokud se týká zatíţení a kódů rychlostí musí být pneumatiky vyrobeny v souladu s normami ETRTO, musí mít minimální provozní charakteristiku 45M.Pneumatiky musí být označeny homologační značkou pro EVROPU E a nebo DOT (American Department of Trasportation) u značky DOT musí být i číslo protokolu Vzorek běhounu zadní pneumatiky má následující specifikaci: Hloubka běhounu měřená v pravém úhlu k povrchu pneumatiky (ke kterému musí všechny kostky dosahovat) činí maximálně 13 mm (viz obr. S) Pouţití pneumatik opatřenými protismykovými hroty bude definováno ve Zvláštních ustanoveních daného podniku a bude schváleno mezinárodní jury po posouzení momentálního stavu. Pneumatiky s protismykovými hroty musí vycházet z běţně prodejné pneumatiky a vyrobené v malém mnoţství a jsou schváleny.. Tyto se musí objevit v katalogu výrobce nebo v seznamu specifikací a musí být k dispozici široké veřejnosti (viz obr. S). Rozměry hrotů,počet jejich kusů a metoda montáţe musí být v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, kde se podnik koná DOPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACE PRO SAJDKÁRY ČÍSLOVÉ TABULKY Pro Enduro jsou poţadovány číslové tabulky a musí vyhovovat následujícím podmínkám: 7

10 55.03 Tabulky musí být čtyřhranného tvaru, vyrobeny z tuhého a pevného materiálu; minimální rozměry jsou 285 x 235 mm (viz obr. Všeobecného technického řádu) Tabulky nesmí být zakřiveny více neţ 50 mm ve srovnání s ideální rovinou a nesmí být zahnuty nebo zakryty Jedna tabulka musí být umístěna vpředu se sklonem nejvýše 30 o od svislice. Ostatní musí být umístěny svisle po jedné na kaţdé straně motocyklu a lícem ven. Musí být připevněny takovým způsobem, aby byly zřetelně viditelné a nebyly zakryty jinou části motocyklu nebo jezdcem v poloze pro jízdu Místo snímatelných tabulek můţe být na karosérii namalována nebo upevněna plocha odpovídajícího rozměru v matných barvách Číslice musí být čitelné a stejně jako podklad v matných barvách aby se na slunci neleskla. Nejmenší rozměry číslic musí být: výška 140 mm šířka kaţdé číslice 80 mm síla tahu 25 mm mezera mezi dvěma číslicemi 15 mm Bude pouţit anglický způsob psaní číslovek to znamená jednoduchá svislá čára pro 1 a jednoduchá šikmá čára pro 7 (viz obr. O) Všechny ostatní číslové tabulky nebo označení na motocyklu, které by mohly vést k záměně se skutečným číslem, musí být odstraněny ještě před startem podniku Postranní číslové tabulky Postranní číslové tabulky musí být umístěny nad vodorovnou čárou, vedenou osou zadního kola a přední hrana tabulky musí být za svislou čárou, vedenou 200 mm za stupačkou jezdce Barvy číslových tabulek Barvy podkladu a číslic se liší podle objemové třídy motocyklu a podle druhu podniku; podrobnosti budou uvedeny ve Zvláštních ustanoveních kaţdého podniku. Barvy musí být matové podle stupnice RAL, tj.: černá 9005 zelená 6002 ţlutá 1003 bílá 9010 červená 3020 purpurová 4006 Barvy číslových tabulek pro: MISTR. SVĚTA Enduro 1 černý podklad bílé číslo A EVROPY Enduro 2 červený podklad bílé číslo Enduro 3 ţlutý podklad černé číslo Enduro Jun. zelený podklad bílé číslo 8

11 ISDE Trophy team červený podklad bílé číslo Trophy jun. zelený podklad bílé číslo Svět.cup ţeny purpurový podklad bílé číslo Ostatní kategorie ţlutý podklad černé číslo Čísla musí být aplikována na kaţdý stroj pořadatelem během přejímky. Pouţívání číslové tabulky je povinné pro Šestidenní (ISDE), a jezdec který během soutěţe vzdal, ji musí ihned odstranit. V případě sporu o čitelnosti startovního čísla rozhodne s konečnou platností technický komisař OSVĚTLENÍ, VÝSTRAŢNÁ ZAŘÍZENÍ, RYCHLOMĚRY Stroje a jejich vybavení musí plně odpovídat národním předpisům pro silniční provoz, země, ve které je vozidlo registrováno, jakoţ i dalším pravidlům specifikovaným ve zvláštních ustanoveních. Elektrický generátor musí být trvale v činnosti; musí dodávat proud o správném napětí po celou dobu soutěţe i při závěrečné kontrole. Elektrické vedení musí být jištěno. CROSS-COUNTRY RELLY MOTOCYKLY Články 01.58, 01.59, a specifikace disciplín PRODUKČNÍ KATEGORIE CERTIFIKACE A POŢADAVKY SUPER PRODUKČNÍ ČTYŘKOLKY VŠEOBECNÁ SPECIFIKACE Všechny motocykly v této specifikaci musí kompletně odpovídat Vídeňské konvenci z roku 1968, dokonce i kdyţ země, ve které byl motocykl vyrobený a není signatář konvence a je registrován pro silniční provoz. Motor musí pracovat na bezolovnaté palivo v souladu s palivem FIM (viz čl ) nebo na palivo z veřejných benzinových čerpadel. Výjimky budou vyjmenovány ve SŘ. Světelné vybavení pro třídu Superproduction musí vyhovovat ve všech směrech mezinárodní konvenci pro silniční dopravu. Originál světlomety a koncová světla lze upravit nebo nahradil. Extra světla mohou být přidány. Kaţdý motocykl/čtyřkolka musí být opatřený s nejméně: Předním světlem (min 55 watt nebo protihodnota v' jednotce světelného toku') schválené koncové a brzdové světlo další, mlhovka (min 21 watt nebo protihodnota v' jednotce světelného toku') 9

12 světlo můţe být rozděleno na dvě části s tlumeným a dálkovým paprskem slyšitelnou houkačku minimálně jedno zpětné zrcátko Všechny motocykly a čtyřkolky a jejich vybavení musí být běţně v prodejní síti, jak je poţadováno v příloze SŘ článek PRODUKČNÍ KATEGORIE Třída Produkčních motocyklů vychází ze schválených motocyklů pro silniční provoz a jsou serijově vyráběny. Všechny motocykl podle skupiny A 1 (viz čl ) a homologovaný FIM. Výrobce musí vyrobit minimálně 200 ks agregátů před datem homologace FIM Motocykl způsobilý pro homologaci FIM, musím být uveden v typovém katalogu produkce modely, které byly vyráběny během předchozích 5 let prodávány pro kaţdodenní pouţití pro silniční provoz, a je úplně vybavený předepsanou výstrojí dálkovým světlem. Viz také čl Poţadavky homologace Třída Produkční motocykly se dělí do 2 tříd: Produkce 450cc: Jednoválec a dvouválec motor aţ 450cc Produkce nad 450cc: Jednoválec a dvouválec motor nad 450cc a aţ 700cc Specifikace motocyklů Všechny motocykly musí kompletně splňovat podmínky řádů pro Enduro viz obr.s. V případě rozporu je rozhodující specifikace disciplíny. Všechny motocykly musí být Kategorie 1, skupina A Značené díly Motocyklům ve třídě produkce budou při soutěţí označeny díly, které se nesmí během soutěţe měnit - test stálosti a spolehlivosti produkční verze. Značí se tyto díly: * Rám motocyklu * Motor kompletně (kliková skříň), válec(e),hlava válce(e),karburátor(y) * Přední vidlice nosné svěrky vidlice * Kyvné rameno Tyto podstatné části se budou značit v počáteční technické kontrole. Tyto části se nesmí, nahradil během celé soutěţe. Upozornění!! Jakékoliv výměny/změny označených dílů u této sportovního disciplíny budou znamenat změnu kategorie (z produkce do 10

13 Superproduction) a udělená časové penalizace (viz SŘ pro Cross Contry/Baja). Vedle obyčejného servisu údrţby během sportovního podniku, je povoleno měnit neoznačené díly poškozené nehodou nebo opotřebením a toto je nutné při závěrečné kontrole informovat Technického komisaře, jiné zásahy nejsou dovoleny Modifikace homologovaného motocyklu Úpravy dílů homologovaného motocyklu je moţné jen jak uvedeno dále: Schválený/é karburátor/y (průměr) musí zůstávat jako originál. Seřizovací hodnoty mohou být upraveny Motor Ţádné úpravy karteru, válce/ů Hlavy Leštění hlavy válce (ů) kanálů (sací a výfukový), včetně spalovacího prostoru je dovoleno. Kliková hřídel, ojnice (s) a pístem (s) je moţné upravit. Vrtání a zdvih musí zůstávat jako originál. Kompresní poměr můţe být upravený. Skříň převodovky a kryty musí zůstávat jako originál. Převodovka vnitřní části mohou být upraveny. Spojka typ ovládání (hydraulická, mechanická)musí zůstat jako originál. Generátor a systém zapalování můţe být upravený nebo vyměněný. Originál vodní chladič/chladič oleje můţe být upravený nebo vyměněný. Další-chladič vody můţe být doplněný, pokud se nezmění rozměry motocyklu. Číslo motoru musí zůstávat vţdy viditelný Výfuk Výfuk muţe být vyměněn nebo upraven. Tlumič výfuku musí zůstat stejného typu jako u homologovaného typu motocyklu. Výstup z výfuku/tlumiče musí být zakulacen a nesmí tvořit ostré hrany Rám a pomocné zařízení Hlavní rám a pomocný rám montáţ můţe jen být upravený přidáním drţáků. Hlavní rám musí být označený originální identifikací vozidel číslo (VIN). Číslo rámu (VIN) musí být vţdy čitelné. Rám se nesmí během celé soutěţe měnit, ale můţe být opraven pod dohledem technického komisaře. Čistič vzduchu (airbox) vzduchovod můţe být upravený nebo vyměněný. Filtr vzduchu se můţe nahradit. Pedálová skupiny můţe být upravená nebo vyměněná, ale jejich originál upevnění musí být původní. 11

14 Řetěz a řetězová kola a jejich rozměry se mohou upravit nebo vyměnit Řídítka a štít přístrojů Řídítka mohou být upravený nebo změněný, ale zakládání body musí zůstávat jako u originálu. Ruční ovládání (plyn rukojeť, spojka a páky brzdy) mohou být upraveny nebo vyměněny. Přístroje (tachometr, otáčkoměr apod.) navigace, elektronické zařízení, kabely, konektory, baterie a přepínače mohou být upraveny nebo vyměněny. Dodatečné přístroje mohou být namontovány bez narušení bočního obrysu Kapotáţ Aerodynamický kryt (namontovaný na nosnou konstrukci nebo na přední vidlici) můţe být změněn. Výška aerodynamického krytu můţe být upravená za účelem ochrany navigačních a indikačních přístroje a štít přístrojů Systém pérování a zavěšení Přední vidlice můţe být upravený/nahradil ale průměr trubek musí zůstávat jako u originálu. Troj svěrky musí zůstávat jako u originálu. Vnitřní seřizovací hodnoty přední vidlice, olejová těsnění, šoupátko, pruţiny mohou být upraveny nebo nahrazeny. Tlumič řízení můţe být upravený, nahrazený nebo přidaný. Zavěšení zadních kol a pruţin můţe být upravené nebo nahrazené. Zadní kyvná vidlice musí zůstat, jak byla homologovaná. Zavěšení zadních kol pákoví můţe být upravené nebo nahrazeno, ale body uloţení musí zůstávat jak na původním schváleném modelu Brzdy, kola a ráfek Přední a zadní brzdový kotouč se můţe nahradit, ale průměr musí zůstávat jako u originálu. Brzdová potrubí a brzdové destičky mohou být upraveny nebo nahrazeny. Kola ráfky, osy a výplety kol mohou být upraveny nebo nahrazeny Blatníky Přední a zadní blatníky mohou být upraveny nebo nahrazeny. Jejich originální body připevnění a umístění musí být původní 12

15 Benzínová nádrţ Palivová nádrţ můţe být nahrazena ale vhled (z profilu) musí zůstávat jako u originální verze. Další palivové nádrţe jsou přípustné, mohou být namontovány po obou stranách Motocyklu, umístění je ohraničené kolmicí spuštěnou přes osu zadního kola (viz také čl ). Úhrnný obsah palivové nádrţe/í je maximálně 35 litrů Sedlo Ssedlo můţe být upraveno nebo nahrazeno Následující poloţky mohou být nahrazeny nebo vyměněny vhodnými pro homologovaný motocykl: Muţe být pouţito jakéhokoliv druhu oleje, brzdové kapaliny, tlumicí kapaliny. Muţe být pouţito jakéhokoliv typu zapalovací svíčky a kloboučku. Muţe být pouţito jakékoliv autoduše (je-li pouţita) a ventilku. Muţe být pouţito jakékoliv sady závaţí pro vyváţení kol. Muţe být pouţito jakýkoliv těsnící prostředek. Muţe být pouţito jakýkoliv značky loţisek, kladek apod hmotnost Bez limitu ŢÁDOST O HOMOLOGACI Produkční motocykly musí být homologovány Kaţdý výrobce nebo jeho zákonný zástupce můţe poţádat o homologaci a musí poslat FIM dokumenty potvrzující schválení motocyklu pro provoz na pozemních komunikacích viz článek Kritéria homologace jsou definován CTI.(technická komise FIM) Kaţdý výrobce nebo jeho zákonný zástupce musí poskytnout následující dokumenty: Motocykl/ rok výroby a model * VIN (identifikace číslo vozidel počet kusů schválených pro silniční provoz) * výkresovou dokumentaci s hlavními rozměry, celkový nákres motocyklu z profilu (L + R), * nákres rámu + hlavní rozměry * klikový hřídel+ hlavní rozměry * válec/e * hlava válců 13

16 * spojku typ (suchá nebo v lázni ovládání manuální nebo hydraulické) * tvoření směsi karburátor nebo vstřikování (typ a rozměry) * přední vidlice * pérování zavěšení kol CTI a CER se schází ke schválení homologací 1xrčně Motocykly jsou zařazeny do tříd v kategorii produkčních a to do 450 ccm a nad 450 ccm toto platí je kdyţ byly předloţeny všechny předepsané dokumenty výrobcem motocyklu nebo jeho zákonným zástupcem FIM SUPERPRODUKČNÍ KATEGORIE Motocykl v Superprodukční kategorii musí být schválen pro silniční provoz tento podle skupiny A třídy nebo C (článku ) nemusí být homologován FIM. Motocykl můţe být vyráběný jednotlivě, ale musí vyhovovat po všech stránkách Vídeňské konvenci z roku 1968, dokonce, i kdyţ země, ve které byl motocykl vyroben není signatář této konvence, a schválen pro silniční provoz musí této úmluvě odpovídat. Motocykly mohou být: Kategorie I skupina A1 Kategorie I skupina B1 sajdkáry Kategorie I skupina B2 - sajdkáry Kategorie II koly Třídy skupina C - Speciální motocykly se dvěma Motocykly kategorie Superprodukční jsou členěny do dvou tříd: Superprodukční 450 ccm: Jedno nebo dvouválcové motory do 450 ccm Superprodukční nad 450 ccm: Jedno nebo dvouválcové motory nad 450 ccm a do 1300 ccm Hlavní částí Jeden jezdec, jeden rám,jeden motor plus dva náhradní identickými technickými parametry musí být označeny a zaplombovány při technické přejímce technickým komisařem Výfuk Konec vývodu z tlumiče musí být zaoblený, nesmí tvořit ţádnou ostrou hranu Rám a pomocný rám Rám nesmí být vyměněn /nahrazen v průběhu celého podniku. Rám můţe být opraven pod dohledem technického komisaře. 14

17 60.05 Palivová nádrţ Úhrnný obsah palivových nádrţí je maximálně 35 litrů paliva Hmotnost Limit není stanoven ČTYŘKOLKY Kategorie čtyřkolky je zaloţená na schválení pro silniční provoz a na sériové výrobě čtyřkolek. Čtyřkolky podle skupiny G nebo H a nevyţaduj homologaci od FIM. skupina G/ závodní čtyřkolka:poháněny dvě kola (2 pohonu kola). skupina H/ čtyřkolka závodnický:poháněny čtyři kola (4 pohon kola) odkáz na článek 01.7 / Definice tříd Třídy Pro výrobu nejsou určena ţádné omezení mimo ty, dále specifikované. Zdvihový objem válců, skupina musí být: Skupina G: od 250cc do 350cc pro dva válcové motory 2taktní motor do 500cc pro jednoválcový 2taktní motor do 750cc pro jednoválec nebo dvouválec, 4taktní motor Skupina H: do 900cc pro jedno nebo dvouválec, 4taktní motor Specifikace čtyřkolek Čtyřkolka je řiditelná řídítky a jen předními koly Hlavních částí Čtyřkolka je ovládána jedním jezdcem, rám musí být označen a zaplombován. Označení a zaplombování je provedeno při technické přejímce čtyřkolky. Označení a plomba musí být v pořádku po celou dobu sportovního podniku Motor Číslo motoru musí zůstávat vţdy viditelný Výfuk Tlumič výfuku nesmí přesahovat zadní konec čtyřkolky. Výfuková trubka tlumiče výfuku/vyústění musí být zaoblený okraj rádiusem min 4 mm Rám a pomocný rám Hlavní rám musí být označený originálním identifikačním číslem (VIN). Číslo rámu (VIN) musí zůstávat viditelné po celou dobu soutěţe. Rám se nesmí měnit po celou dobu soutěţe. Rám můţe být opraven pod dohledem technického komisaře. 15

18 61.07 Řídítka Kapitola 01 TECHNICKÉ ŘÁDY ENDURO Šířka řídítek (sólo a sajdkáry) je min. 600 mm a max. 850 mm Příčné spojení řídítek (hrazdička) musí být pokryto ochranným návlekem. Pokud není příčné spojení řídítek, musí být zakryty i středové svorky, které připevňují řídítka Otevřené konce řídítek musí být uzavřeny zátkou z pevného materiálu Nebo kryty, přetaţeny gumovou uzavřenou rukojetí Dorazy řízení musí být namontovány tak, aby bylo docíleno minimální vzdálenosti mezi řídítky a nádrţí 30 mm při natočení řídítek do krajní polohy Třmeny připevňující řídítka musí být pečlivě zaobleny a vyrobeny tak, aby se předešlo poruše (prasknutí) řídítek Jsou-li pouţity chrániče rukou na řídítkách, musí být z poddajného netříštivého materiálu Oprava řídítek ze slitiny lehkých kovů svařováním je zakázána Ovládací páčky Všechny ovládací páčky na řídítkách (spojky, brzdy atd.) musí být zakončeny kuličkou (minimální průměr této kuličky musí být 16 mm). Kulička můţe být rovněţ zploštělá, avšak hrany musí být v kaţdém případě zaobleny (minimální tloušťka zploštělé části 14 mm). Tato zakončení musí být připevněna trvalým způsobem a musí tvořit nedílný celek s páčkou Kaţdá páčka (ruční i noţní) musí být namontována na samostatném čepu Je-li brzdová páčka načepována na ose stupačky, musí fungovat za všech okolností, i kdyţ je stupačka ohnutá nebo jinak deformovaná Ovládání plynu Ovládání plynu se musí samočinně zavřít, spustí-li z něj jezdec ruku. Na stroji musí být namontováno vypínání zapalování, které se uvede v činnost, opustí-li jezdec stroj. Vypínání zapalování musí přerušit primární okruh a přívod i odvod proudu musí být proveden drátem. Zařízení musí být umístěno co nejblíţe středu řídítek a musí být ovládáno nepruţnou šňůrou odpovídající délky nebo spirálovým kabelem podobným telefonnímu kabelu(rozvinuté délky max. 100 cm) při jízdě připevněnou k pravému zápěstí. telefonní kabel Číslové tabulky jsou poţadovány čtyři číslové tabulky. Tabulka musí být upevněna k přední části stroje ve výši světlometu směrem dopředu. Na zadním blatníku musí být umístěna na kaţdé straně jedna tabulka. Jedna tabulka musí být připevněna k zadnímu nárazníku. 16

19 Barva číslové tabulky musí být červená a bílá čísla. Tabulky musí být umístěny svisle (viz čl ) Jezdec musí mít také své startovní číslo na zádech trika nebo návleku.(bibs) Systém pérování a zavěšení Všechny šrouby a matice předního a zadního zavěšení kol, komplet ramena zavěšení a na hřídeli volantu musí být zajištěná drátem nebo závlačkou Brzdy, kola a ráfek kola/ráfky rozměr max. 12 zadních kol ve skupině G a 15 ve skupině H. Je zakázáno pouţívat kola s paprsky (drátěný výplet). Přední brzdy musí být namontovány na kaţdém kole a ovládány páčkou namontovanou na řídítkách. Zadní brzda musí být na kaţdém kole ale na pevné zadní ose (nedělené) je dostačující jedna brzda ovládaná páčkou na řídítkách nebo pedálem. Přední a zadní kola musí být chráněna dobrými blatníky z měkkého syntetického materiálu, které musí krýt kolo min jeho horní plochy Pneumatiky Lopatkové nebo traktorové pneumatiky (se souvislými radiálními ţebry) jsou zakázány. Povrch pneumatiky nesmí být dodatečně opatřen montovanými elementy, jako jsou protismykové hroty, speciální řetězy atd Palivová nádrţ/e Dodatková/é nádrţ/e musí být na boku a to min. 25 mm vně ochranného rámu Ochrana Ochranný oblouk musí být umístěn za sedadlem. Ochranný oblouk musí mít takovou délku a šířku, aby končil za zadní částí řetězového kola (musí krýt zadní část řetězového kola). Ochranný oblouk musí být namontován i vpředu v úrovni přední části pneumatiky. Mezi koly musí být po obou stranách namontován ve výši hřídelí kol ochranný rám (trubka minimálního průměru 25 mm bez ostrých hran) tak, aby zabránil vzájemnému zaklesnutí kol vozidel. Ochranný rám musí být pod stupačkami doplněn deskou s výztuţí ze skelných vláken, plechem nebo pevným sítem aby jezdec nemohl vstoupit mezi kola. Obr.Q Rozměry Maximální šířka 1300mm pro skupinu G a 1400mm pro skupinu H. 17

20 Maximální výška sedla 950mm pro skupinu G a1000mm pro skupinu H Hmotnost Není předepsán ţádný limit PALIVO, PALIVO-OLEJOVÉ SMĚSI Všechny motocykly musí pouţívat bezolovnatý benzín, tak jak je tento termín všeobecně chápán VÝBAVA A OCHRANNÝ ODĚV Oděv a obuv Při tréninku a při závodě musí mít jezdci a spolujezdci následující oděv a obuv: Jezdci musí mít na sobě ochranný oděv z tkaniny nebo kůţe, boty sahající ke kolenům a rukavice z kůţe nebo ekvivalentního materiálu. Chránič hrudě a zad se doporučuje Materiály musí být zkoušeny a ověřeny oficiálním vědeckým ústavem, přičemţ bude brána v úvahu odolnost vůči ohni a opotřebení všech částí oblečení, přicházejících do přímého styku s pokoţkou. Oděv musí být nehořlavý a můţe být schválen FMN OCHRANNÁ PŘILBA Uvedeno ve stejném čísle článku ve Všeobecné části SPECIFIKACE - KONTROLA PŘILEB Uvedeno ve stejném čísle článku ve Všeobecné části UZNANÉ MEZINÁRODNÍ SCHVALOVACÍ ZNAČKY Evropa - ECE 22-05, s indexem P Japonsko- JIS T 8133 :2007 JIS T 8133 :2000 která platí jen do USA- SNELL M 2010 a SNELL M 2005 která platí jen do (viz národní a mezinárodní normy pro přilby v příloze) OCHRANA OČÍ Uvedeno ve stejném čísle článku ve Všeobecné části NÁRODNÍ BARVY PŘILEB Uvedeno ve stejném čísle článku ve Všeobecné části předpisu ZNAK FIM Uvedeno ve stejném čísle článku ve Všeobecné části JEZDECKÁ ČÍSLA Startovní čísla (ve formě návleků) musí odpovídat následujícímu: Musí být pouţita černá čísla na bílém podkladu Plocha, na které jsou čísla vytištěna: 25 x 25 cm 18

21 76.03 Výška číslic: 15 cm Šířka číslic: 6 cm Šířka písma: 2 cm Pouze prostor mimo plochu 25 x 25 cm můţe být pouţit pro reklamu Návleky vyrobené z plastického materiálu nejsou dovoleny. V případě rozporu v čitelnosti KONTROLA Přejímka Všeobecně Jezdec odpovídá po celou dobu podniku, na kterém je účastněn za svůj motocykl Technická kontrola musí být provedena následujícím způsobem: Šestidenní: 2 dny před startem prvního dne Mistrovství světa a ostatní dvoudenní Endura: 1 den před startem Technická kontrola musí být provedena podle harmonogramu uvedeného ve Zvláštních ustanoveních podniku Jezdec musí osobně předvést čistý motocykl, předepsanou přilbu a řádně vyplněnou a potvrzenou technickou kartu Jezdec můţe předvést pouze jeden motocykl Nejdříve musí být provedena zkouška hluku. Tlumič výfuku musí být označen barvou. Hladina hluku musí být zaznamenána v technické kartě Celková inspekce motocyklu musí být provedena v souladu s Řády FIM. Převzaté motocykly musí být označeny podle ustanovení čl nebo Sportovních řádů FIM pro Enduro Jezdci musí potvrdit svůj souhlas podepsáním záznamu. Stroje pak budou umístěny do uzavřeného parkoviště Ihned po technické přejímce musí hlavní technický komisař předloţit řediteli soutěţe seznam převzatých jezdců a strojů s hladinami hluku Během podniku v prostorech pro příjezd a odjezd musí technický komisař kontrolovat opravy a výměny prováděné na strojích. Musí kontrolovat, ţe nebyla poskytnuta ţádná cizí pomoc. Musí kontrolovat rovněţ stav strojů jejich značení (plomby) V jednotlivých časových kontrolách musí technický komisař kontrolovat opravy a jinou technickou pomoc. Musí rovněţ kontrolovat značení strojů (plombu na rámu), aby se přesvědčil, ţe nedošlo k výměně motocyklu během soutěţe. 19

22 V cíli na konci kaţdého dne musí technický komisař překontrolovat všechny části a stav strojů. Jezdec můţe získat 30 minut navíc, avšak pouze na výměnu nebo opravu tlumiče výfuku (viz čl a ). Po dobu 30 minut musí být vybrány tři motocykly na hloubkovou kontrolu případně rozedrání. O tento časový limit se automaticky prodluţuje čas pro UP V cíli na konci soutěţe musí být překontrolovány všechny značené díly na motocyklech. Po kontrole musí být stroje na 30 minut umístěny v uzavřeném parkovišti pro případ protestu nebo je-li vyţadována další kontrola Jestliţe musí být motocykl, nebo část motocyklu ověřený a úplně rozebraný, nebo jeho část, musí být tyto označeny (zaplombovány) a přepraven na místo kde je k dispozici potřebné nářadí a mechanici pro demontáţ. Porota musí odloţit vyhlášení výsledků závodu U demontáţe motocyklu nebo jeho části musí být přítomen technický komisař, který učiní rozhodnutí, zda je motocykl nebo prověřovaná část podle Technickému řádu Pořadatel bude platit náklady pro transport a na kontrolu podle článků a Jestli rozebrání je poţadované jury, z důvodu protestu podle článku a bude náklady na transport demontáţ, přepravu jury hradit prohrávající strana Nebezpečné stroje KONTROLA HLUKU Hladina hluku zkoušená novou metodou max2metry je maximálně 112 db/a, pokud v roce 2010 tlumič překračuje tento limit naměřený stávající statickou metodou a ten nesmí být větší jak 94 db/a měřeno při 13m/sec.je rozhodující. V roce 2011 bude pouţito pouze v metody "max 2 metr" pro testování maximální hladiny akustického tlaku z tlumiče. CROSS COUNTRY je max. limit 94 db / A měřeno 13 m/sec Otáčky závisí na střední pístové rychlosti, odpovídající zdvihu motoru. Otáčky jsou vyjádřeny následujícím vztahem: x cm N = předepsané otáčky motoru (1/min) N = cm = střední pístová rychlost v m/s l l = zdvih v mm 20

23 79.06 Hodnoty otáček pro měření hluku Zdvih Zdvih Zdvih Ot / min. Ot / min. v mm v mm v mm Ot. / min Při předvedení stroje musí být zdvih vyraţen na jasně viditelném místě klikové skříně Platné hlukové limity Hladina hluku zkoušená novou metodou max2metry je maximálně 112 db/a, pokud v roce 2010 tlumič překračuje tento limit naměřený stávající statickou metodou a ten nesmí být větší jak 94 db/a měřeno při 13m/sec.je rozhodující. V roce 2011 bude pouţito pouze v metody "max 2 metr" pro testování maximální hladiny akustického tlaku z tlumiče. CROSS COUNTRY je limit max. 94 db A, měřeno při = 13m/s ENDURO a ISDE max. 94 db/a, měřeno při = 13m/s CROS COUNTRYRALLYE max. 94 db/a, měřeno při = 13m/s 21

24 79.14 Přístroj musí být vţdy nastaven na SLOW (pomalou) citlivost Vzhledem k vlivu teploty na hlukové zkoušky jsou všechna čísla správná při 20 o C. Při teplotě pod 10 o C bude uplatněna tolerance +1 db/a, Při teplotě pod 0 o C bude uplatněna tolerance +2 db/a Kontrola hluku během podniku Při podniku, kdy je vyţadována kontrola hluku v jeho průběhu, musí stroje odpovídat limitům bez tolerancí dle čl INSTRUKCE PRO POUŢITÍ HLUKOMĚRU MĚŘENÍ ČASU Od je za měření času zodpovědný sportovní komisař 22

25 23

26 24

27 Q Kapitola 01 TECHNICKÉ ŘÁDY ENDURO 25

28 26

29 MEZINÁRODNÍ PLATNÉ NORMY PRO PŘILBY ECE P (EVROPA) Tato ECE značka je doplněná E s číslem země kde byla přilba schválená USA SNELL

Technické Řády Trial 2010 Česká verze

Technické Řády Trial 2010 Česká verze FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU Technické Řády Trial 2010 Česká verze Federace motocyklového sportu AČR Opletalova 29, 110 00 PRAHA Kapitola 01 TECHNICKÉ ŘÁDY TRIAL Kapitola 01 TECHNICKÉ ŘÁDY TRIAL Federace

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO Národní předpis 2016 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS. TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+

TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS. TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Doplňující specifikace pro třídu

Více

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS

TECHNICKÉ ŘÁDY - DIVIZE SILNICE. Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS TECHNICKÉ ŘÁDY SILNICE Všeobecný technický řád Doplňující specifikace pro volnou třídu do 600 CCM a 600+ Doplňující specifikace pro třídu

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP JUNIOR 50 MINI GP JUNIOR 100 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 Národní předpis 2016 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového

Více

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART

TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART TECHNICKÝ PŘEDPIS RSK KART MASCOM CUP 2016 Nedílnou součástí tohoto Technického předpisu je technopis dílů RSK TRADE s.r.o. V poháru MASCOM CUP mohou startovat pouze vozidla RSK Kart, vyrobená firmou RSK

Více

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N)

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N) Článek 254-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRODUKČNÍ VOZY (SKUPINA N) 1. DEFINICE Cestovní vozy vyráběné ve velkých sériích. 2. HOMOLOGACE Tato vozidla musí být vyrobena nejméně v 2 500 identických kusech

Více

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross

DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross DEMONSTRAČNÍ JÍZDY Volný závod rallycross 1.1 Definice V roce 2013 bude vypsán volný podnik demonstrační jízda v rallycrossu, kde mohou startovat rallycrossové speciály s výjimkou vozu Supercars a Super

Více

FEDERACE MOTOCYKLOÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP 50 MINI GP 80 JUNIOR MINI GP 80 Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 GP 02 Specifikace

Více

Sportovní a technická pravidla 2016

Sportovní a technická pravidla 2016 h Sportovní a technická pravidla 2016 01 SYSTÉM ZÁVODŮ Seriál je otevřen všem jezdcům s licencí i bez licence. Každý podnik sestává ze dvou samostatných jízd. Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech,

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS 2014 www.autoklub.cz 1 Verze 2014 TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 RS www.autoklub.cz 2 Verze 2014 01 TECHNICKÝ PŘEDPIS JAWA 50 RS 02 Specifikace

Více

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku: Cross country

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI GP EVROPA 70 MINI GP ŽÁCI Národní předpis (2009) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

Článek 279A - 2016 - TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO VOZY AUTOCROSSU

Článek 279A - 2016 - TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO VOZY AUTOCROSSU Článek 279A - 2016 - TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO VOZY AUTOCROSSU 1. VŠEOBECNĚ Změny: Pro tyto předpisy se použijí požadavky obsažené v příloze J čl. 252.1.1. 1.1 Definice Vozy musí být uzavřené s pevnou, nesnímatelnou

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 70 ROOKIE SKÚTR EXPERT

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 70 ROOKIE SKÚTR EXPERT TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 70 ROOKIE SKÚTR EXPERT Národní předpis 2016 Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 2013 www.autoklub.cz 0 Verze 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR 2011 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2011 TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2011) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha

Více

ROTAX MAX Challenge Česká republika a ROTAX MAX Challenge CUP Č.R. Technické předpisy 2011

ROTAX MAX Challenge Česká republika a ROTAX MAX Challenge CUP Č.R. Technické předpisy 2011 OTAX MAX Challenge Česká republika a OTAX MAX Challenge CUP Č.. Technické předpisy 2011 1. Kategorie: Motokáry pouţívané v MC-Č jsou rozděleny do následujících skupin: OTAX 125 Junior MAX OTAX 125 MAX

Více

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY

Článek 282 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY Článek 282 2016 - VŠEOBECNÉ PŘEDPISY PRO TERÉNNÍ VOZY 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Jakákoli změna je zakázána, pokud není výslovně povolena zvláštními předpisy skupiny, do které je vůz zařazen nebo dále uvedenými

Více

HONDA CB500X, modelový rok 2016

HONDA CB500X, modelový rok 2016 HONDA CB500X, modelový rok 2016 Datum vydání: Inovovaný model: Cestovní enduro CB500X o výkonu 35 kw, jež je určeno pro držitele řidičského oprávnění kategorie A2, získalo velkou porci stylu, vylepšenou

Více

Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení

Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení ORION SHIVA KTM CUP 2010 ORION SHIVA KTM CUP 2010 Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení Název podniku: ORION SHIVA KTM CUP 2010 - Mistrovství ČR v motoskijöringu Číslo podniku:

Více

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla.

Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Kurz č. 7 Seřízení a údržba experimentálního vozidla. Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis experimentálního vozidla... 2 3 Palivový systém... 4 4 Motorový olej... 5 5 Převodový olej... 6 6 Chladicí systém... 7 7

Více

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky Národní sportovní řády FMS AČR pro motokros AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY PRO MOTOKROS Sajdkáry a čtyřkolky PŘÍLOHA N 033 2016 0-0 - NSŘ terénních závodů

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Název podniku: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Číslo podniku:

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, Praha 1 Federace motocy

TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, Praha 1 Federace motocy FEDERACE MOTOCYKLOÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY 250 SPORTPRODUCTION Národní předpis (2013) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR,

Více

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6

PCX. 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 PCX 2010 Tisková informace EU-CZ - 1/6 Představení Vývojový koncept Skútry s malým zdvihovým objemem jsou v Evropě stále populárnější. Rostoucí ceny paliv a zvyšující se ohledy na životní prostředí stále

Více

FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO PŘEBOR ČR 2013 WWW.AUTOKLUB.CZ 0 2013 TECHNICKÉ PŘEDPISY MINI MOTO PŘEBOR ČR Národní předpis Vycházející z předpisu UEM RR06 (2013) Federace

Více

Článek 255A - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO WRC

Článek 255A - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO WRC Článek 255A - 2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO WRC 1. HOMOLOGACE Oficiální potvrzení vydané FIA, že vůz Varianty Kit WRC určitého modelu vozu, předtím homologovaného ve skupině A (nezbytné informace musí být

Více

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení

Více

v dobrodruzstvi ZmENte kazdou cestu

v dobrodruzstvi ZmENte kazdou cestu Adventure NC750x ZmENte kazdou cestu v dobrodruzstvi Život je takový, jaký si ho uděláte. A s novým modelem NC750X si ho můžete udělat mnohem zajímavější. Ať už jste na cestě do práce, nebo se touláte

Více

Oficiální dokument KARTING

Oficiální dokument KARTING HONDA ENDURANCE 2012 a HONDA SPRINT 2012 Organizační a sportovní řád 2012 1. Všeobecná ustanovení 1.1. HONDA ENDURANCE 2012 a HONDA SPRINT 2012 vypisuje Autokoklub České republiky, Asociace kartingu v

Více

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000)

PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) PŘÍLOHA J ČLÁNEK 263-2016 ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO UPRAVENÉ PRODUKČNÍ VOZY NA OKRUZÍCH (VARIANTA KIT SUPER 2000) 235 0. DEFINICE A VŠEOBECNÉ PŘEDPISY Čl. POPIS 000 Čtení Tyto předpisy jsou vytvořeny tak,

Více

INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU. SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992

INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU. SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992 INTEGROVANÁ VERZE DOKUMENTU SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1992 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků před zadní stěnou kabiny motorových vozidel kategorie N

Více

Ustanovení k závodu Cross Country Martinice 2010

Ustanovení k závodu Cross Country Martinice 2010 Ustanovení k závodu Cross Country Martinice 2010 Název podniku: Cross Country Martinice 2010 Místo konání: Martinice v Krkonoších Datum pořádání: 11. 9. 12. 9. 2010 1. POŘADATEL Název klubu: Enduro Martinice

Více

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17912-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP JAWA 50 RS

TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP JAWA 50 RS TECHNICKÉ PŘEDPISY JAWA 50 GP JAWA 50 RS Národní předpis 2018 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AČR FMS AČR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

HONDA CB500F, modelový rok 2013

HONDA CB500F, modelový rok 2013 HONDA CB500F, modelový rok 2013 Datum vydání: 12. listopadu 2012 Nový model: Dvouválcový motocykl střední váhy ve stylu naked, jeden z trojice zcela nových modelů. Zábavný, agilní, lehký, s nízkou spotřebou,

Více

CB125F STREET. přidejte se k nám! facebook.com/moto.honda.cz

CB125F STREET. přidejte se k nám! facebook.com/moto.honda.cz STREET CB125F Určité podrobnosti v této brožuře se nevztahují k žádnému konkrétnímu výrobku z obchodní nabídky. Výrobci si vyhrazují právo změnit specifikace, včetně barev, s nebo bez předchozího oznámení,

Více

Standardní propozice

Standardní propozice STANDARDNÍ PROPOZICE RALLYCROSS 2011 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-9 IV PŘEJÍMKY Článek 10-11 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 12-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

Pomůcka pro technika STK Část II

Pomůcka pro technika STK Část II DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část II Převáděcí tabulka - listy závad Řazení podle původních ů závad S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část II Pomůcka pro technika STK

Více

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí

Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Vision 50 2012 Dojíždění s radostí Datum vydání tiskových informací: 8. listopad 2011 Změny v provedení modelu: Zcela nový model; skútr s obsahem 50 cm3 a s vyspělými bezpečnostními funkcemi; k dispozici

Více

B. TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU

B. TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU B. TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU Bod 1. Úvodní ustanovení Bod 2. Definice Bod 3. Homologace Bod 4. Nárazníky Bod 5. Karosérie Bod 6. Svíčka Bod 7. Palivo Bod 8. Pneumatiky Bod 9. Startovní čísla Bod 10. Metodika

Více

v Karlových Varech 8 února 2011 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY SMS MOTOKVK KLUB AČR 2011

v Karlových Varech 8 února 2011 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY SMS MOTOKVK KLUB AČR 2011 v Karlových Varech 8 února 2011 FEDERACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY SMS MOTOKVK KLUB AČR 2011 SPORTOVNÍ ŘÁDY MOTOKVK Řády pro Motokros a Cross-country Pravidla závodů Krušnohorského

Více

Technické předpisy 2013. Motokáry používané v ROTAX MAX CHALLENGE a ROTAX MAX CUP jsou rozděleny do následujících skupin:

Technické předpisy 2013. Motokáry používané v ROTAX MAX CHALLENGE a ROTAX MAX CUP jsou rozděleny do následujících skupin: ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA a ROTAX MAX CUP ČESKÁ REPUBLIKA Technické předpisy 2013 1. Kategorie: Motokáry používané v ROTAX MAX CHALLENGE a ROTAX MAX CUP jsou rozděleny do následujících skupin:

Více

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu v redukovaném provedení, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností

Více

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky motocyklů Přebor ČR a Přebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Crosscountry MČR PČR, Přebor ČR motocyklů

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky motocyklů Přebor ČR a Přebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Crosscountry MČR PČR, Přebor ČR motocyklů CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky motocyklů Přebor ČR a Přebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Crosscountry MČR PČR, Přebor ČR motocyklů Místo konání podniku UHY Číslo podniku: AČR

Více

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Platnost od 1.4.2013 1. Všeobecné 1.1. Základy RC Truck Trialu Závody jsou primárně určeny pro vozidla, která by mohla jezdit truck trialové závody skutečných

Více

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709

Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Rozsah MM motorové lokomotivy řady 704,708, 709 Úvodní instrukce pro provedení MM prohlídky: - Není-li v textu uvedeno jinak, potom všechny parametry úkonů MM prohlídky (jako jsou např. množstevní údaje,

Více

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér

16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér 16. ročník seriálu MČR OffROAD Maraton Stanovy pro AUTOMOBILY 2015 kategorií Speciál do 1000 ccm, do 2000 ccm a nad 2000 ccm a Amatér I. Vozidla a posádka Závodu se účastní osobní terénní vozidla do 3

Více

CESTUJTE PRVNÍ TŘÍDOU Goldwing určuje standard luxusního cestování už od roku 1975. A nyní nová Honda GL1800 2012 otevírá další vývojovou etapu

CESTUJTE PRVNÍ TŘÍDOU Goldwing určuje standard luxusního cestování už od roku 1975. A nyní nová Honda GL1800 2012 otevírá další vývojovou etapu CESTUJTE PRVNÍ TŘÍDOU Goldwing určuje standard luxusního cestování už od roku 1975. A nyní nová Honda GL1800 2012 otevírá další vývojovou etapu cestovních motocyklů. Ani ta nejdelší cesta se s ním nezdá

Více

Nejen rychlý, ale i perfektní střih

Nejen rychlý, ale i perfektní střih 12 Sekačky s čelním žacím ústrojím Nejen rychlý, ale i perfektní střih Profesionální rotační žací stroje John Deere nabízejí vynikající kombinaci rychlosti a kvality střihu. Díky vysokokapacitním žacím

Více

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ZÁKLADNÍ INFORMACE Dovednostní soutěž s motorovou pilou Soutěžní pravidla jsou upravena pro potřeby jednotek PO. Pila, kterou soutěžící

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU

TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU TECHNICKÝ ŘÁD KARTINGU Pro M ČR a pohárové závody platí Mezinárodní technický řád CIK-FIA (MTŘ). Pro veškerou techniku s prošlou homologací platí MTŘ z roku homologace. Pro nově homologovanou techniku

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

Mercedes-Benz S500 w140

Mercedes-Benz S500 w140 Protokol kontroly technického stavu vozu Mercedes-Benz S500 w140 Datum kontroly Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 1995 Hodnocení 68% Dokumenty 83 % Počet km 365 000 km 66 % Sedan, 4 dveře,

Více

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci (část 2) čj.: MV-18029-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 1. Technické podmínky stanovují požadavky na pořízení dvou

Více

Následuj svou fantazii

Následuj svou fantazii Následuj svou fantazii Připravte se na dobrodružství s XT660Z Ténéré odolným, funkčním a stylovým víceúčelovým motocyklem. Doveze Vás kamkoli si budete přát od evropských silnic a dálnic, až po prašné

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor ČR apřebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor ČR apřebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor ČR apřebor C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců

Více

Výkonný výbor RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník. Pravidla pro závody seriálu. ČESKÝ POHÁR LARGE SCALE offroad buggy

Výkonný výbor RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník. Pravidla pro závody seriálu. ČESKÝ POHÁR LARGE SCALE offroad buggy Výkonný výbor RCA Mariánské Lázně a RCA Rakovník Pravidla pro závody seriálu ČESKÝ POHÁR LARGE SCALE offroad buggy 11 Všeobecná část A A.1. Základní ustanovení A.1.1. Zodpovědnost za dodržování jednotlivých

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov) CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

Pomůcka pro technika STK Část I

Pomůcka pro technika STK Část I DEKR utomobil a.s verze 1.0 Pomůcka pro technika STK Část I Výtah nových ů závad Závady bez ekvivalentů k původní závadě S-02/2012-03/233 DEKR 2210 DEKR utomobil a.s. Část I Pomůcka pro technika STK (výtah

Více

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350

Protokol kontroly motorového vozidla. Lexus RX350 Protokol kontroly motorového vozidla Lexus RX50 Datum kontroly 0.12.2015 Cena 570 000 Kč Kód technika UZ0001 Základní informace Rok výroby 2012 Počet 5 200 Motor.5i Výkon 20 kw Převodovka Automatická VIN

Více

Buďte nároční. XJ6 / ABS www.yamaha-motor.cz

Buďte nároční. XJ6 / ABS www.yamaha-motor.cz Buďte nároční Tento motocykl udává směr ve střední třídě. Díky nové kapotáži a vylepšeným funkcím pro rok 2013 je model XJ6 jedním z našich nejoblíbenějších motocyklů, protože kombinuje vynikající všestranný

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

Tovární značka: Megelli. Obchodní označení: YUKI Motard 125 Barvy: černá s červeným rámem

Tovární značka: Megelli. Obchodní označení: YUKI Motard 125 Barvy: černá s červeným rámem Motocykl Dop. prodejní cena vč DPH Tovární značka: Megelli Obchodní označení: YUKI Motard 125 Barvy: černá s červeným rámem 55.990,- Motor Ventilové rozvody Vzduchem chlazený jednoválec SOHC Motor typ:

Více

ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA. Technické předpisy 2015

ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA. Technické předpisy 2015 ROTAX MAX CHALLENGE ČESKÁ REPUBLIKA Technické předpisy 2015 1. Kategorie: Motokáry používané v ROTAX MAX CHALLENGE a ROTAX MAX CUP jsou rozděleny do následujících skupin: ROTAX 125 Junior MAX ROTAX 125

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče 1. Předmětem technických podmínek je požární kontejnerový nosič kategorie podvozku 2 a hmotnostní třídy S, určený v taktickém celku s kontejnerem

Více

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky

dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky Automat na dobrodružství Tam venku je celý velký svět. A Vy jej s motocyklem Honda Crosstourer můžete stylově a komfortně objevovat. Vzali jsme nejlepší prvky silničního motocyklu, jako jsou výkon, ovladatelnost,

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

N047 Normy pro motokrosové trati 2014

N047 Normy pro motokrosové trati 2014 N047 Normy pro motokrosové trati 2014 Všeobecná ustanovení Tato příloha upravuje normy tratí pro terénní závody motocyklů včetně třídy sajdkár i pro terénní závody čtyřkolek. Všichni činovníci, kteří se

Více

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA)

FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA) FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS (FIVA) ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU IDENTITY FIVA V souladu s Technickým kodexem FIVA musí být tato žádost o vydání Průkazu identity FIVA předložena Národní autoritě

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

Odhalte v sobě dobrodružného ducha

Odhalte v sobě dobrodružného ducha Odhalte v sobě dobrodružného ducha V každém z nás dřímá dobrodružný duch čekající na své probuzení. A když se touha uniknout z každodenní rutiny stane neodolatelnou, bude tento špičkový motocykl připraven

Více

LuK řešení oprav pro moduly spojky

LuK řešení oprav pro moduly spojky LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

Otázky z údržby pro sk. A

Otázky z údržby pro sk. A Otázky z údržby pro sk. A 1. Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou. Kontrola provozních kapalin -motorový olej ( u čtyřdobého motoru) -převodový olej -brzdová kapalina (u hydraulických brzd) -chladicí

Více

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B)

AUTOŠKOLA Technická příprava. (skupina B) AUTOŠKOLA Technická příprava (skupina B) Obsah 1 Popište úkony kontroly vozidla před jízdou... 3 2 Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneu.... 3 3 Popište obsah kontroly

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Mistrovství Evropy FIM Europe Cup Zvláštní ustanovení

Mistrovství Evropy FIM Europe Cup Zvláštní ustanovení Mistrovství Evropy FIM Europe Cup Zvláštní ustanovení Název závodu: 4. kolo Mistrovství Evropy Enduro finále, také pro národní a klubové týmy a 50 cc CUP Místo: Uhlířské Janovice 49 52'45.798"N, 15 3'8.052"

Více

Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS. TECHNICKÉ ŘÁDY ENDURO a CROSS COUNTRY

Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS. TECHNICKÉ ŘÁDY ENDURO a CROSS COUNTRY Českomoravská asociace motocyklového sportu TECHNICKÉ ŘÁDY CAMS TECHNICKÉ ŘÁDY a CROSS COUNTRY VERZE 2016 OFICIALNÍ DOKUMENT ČESKOMORAVSKÉ ASOCIACE MOTOCYKLOVÉHO SPORTU TECNICKÉ ŘÁDY DIVIZE ENDURA 2 Českomoravská

Více

Katalog náhradních dílů

Katalog náhradních dílů tr@bi.cz 2003 Katalog náhradních dílů Trabant Zpracoval: Michal Bidlo Obsah 1 Motor 4 1.1 Válec a kliková skříň...................................................... 4 1.2 Kliková hřídel..........................................................

Více

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu.

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu. TECHNICKÝ PŘEDPIS OCTAVIA CUP 2016 Obsah 1. Základní ustanovení 2. Bezpečnostní předpisy 3. Základní specifikace vozidla 4. Pohonné hmoty a mazadla 5. Povolené změny, mezní hodnoty a specifikace 6. Různé

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku: CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky jednotlivců Přebor České republiky jednotlivců Třída Licence C dvoučlenných družstev Třída Licence C čtyřkolek Za podpory obce Radvanice v Čechách Název podniku:

Více

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e TECHNICKÁ DOKUMENTACE S E Z N A M I. I n s t a l a c e II. I I I. I V. P ř i p o j e n í m o t o r u P o t r u b í S a c í p o t r u b í V. V ý p u s t n é p o t r u b í V I. V I I. V I I I. S á n í a

Více

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup...

2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14. 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29. 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda Felicia, Felicia Combi, Pickup... 43 5. Škoda Octavia, Octavia

Více

Název podniku: Cross country - MMČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C

Název podniku: Cross country - MMČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C CROSS COUNTRY Mezinárodní mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Cross

Více

LARGE SCALE, část B a C

LARGE SCALE, část B a C PRAVIDLA RC AUTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY PRO ZÁVODY SERIÁLU MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2010 LARGE SCALE, část B a C OFF ROAD PRŮBĚH ZÁVODU - LARGE SCALE off road - B I.B. Organizační složka závodu 1.1.B

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více