VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1

2 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy, dovolte mi na úvod zhodnocení školního roku 2012/2013 Během tohoto roku jsme se rozšířili o novou součást naší školy, a to o školu základní. Rozhodli jsme se začít 2. stupněm a otevřít šestou třídu. Jsme velmi rádi, že rodiče nám věří a svěřili nám své děti. Celý školní rok byl v rámci příprav, a to nejen prostor, ale zejména Školního vzdělávacího programu. Naši žáci ZŠ se budou učit v česko-anglickém programu, který plně respektuje individualitu vývoje dítěte a je založen na nejmodernějších vyučovacích trendech. Každý z našich šesťáků má k dispozici ipad, na jehož pořízení škola přispívá. I tento rok byl rokem mnoha mimoškolních i školních aktivit, bez kterých si EDUCAnet nedokážeme ani představit. Rozběhla se naplno výuka pomocí ipadů. Vzhledem k potřebě i jiného systému jsme oslovili firmu SAMSUNG, která nám zcela zdarma poskytla učebnu Smart School v hodnotě přes 2 miliony Kč. Tato učebna se stala vlajkovou lodí a kmenovou učebnou 6. třídy. Mezi nejvýznamnější projekty v tomto školním roce patřil projekt Inovace výuky přírodních věd, který byl podporován Evropskými fondy. Díky němu mají naši žáci novou chemicko-fyzikální laboratoř a v semináři Science se používají metody mezipředmětového splynutí a převrácené výuky. 2

3 Výsledky našich maturantů byly velmi dobré, tradičně nejlepší jsme v anglickém jazyce. Našim angličtinářům se daří v rámci 4 hodin angličtiny týdně a 2 hodin konverzace dosahovat výsledků srovnatelných s mezinárodními školami. Pedagogický sbor je stálý, přibyla jedna vyučující anglického jazyka do 6. třídy. Jsem velmi ráda, že se o EDUCAnet Praha ví, píše v médiích a hlavně, že ho kladně hodnotí naši žáci i absolventi. Naše výhoda oproti jiným školách spočívá v rozsáhlém používání prostředků informační technologie, v elearningu, materiálech pro tablety, multimediálních tabulích, ale hlavně v nadšení našich učitelů, kteří pokračují ve svém dalším profesním růstu. V přízemí naší budovy byla otevřena školka, která má pomáhat rodičům z Prahy 11 umístit děti do předškolního zařízení, které se svou koncepcí řadí do rodiny EDUCAnet. Velmi nás těší, že ani v době populačně slabších ročníků neklesá zájem žáků o naši školu. Prošli jsme upgradem certifikace EIS a byli jsme oceněni za náš další rozvoj. Stali jsme se partnery DoFe, prestižního anglického programu a aspirujeme na titul Světová škola. Přeji Vám všem, abyste mohli sdílet a sdíleli úspěchy naší školy a hlavně našich žáků! Veronika Bartošová 3

4 Úvodní slovo předsedkyně představenstva EDUCAnet a.s. Vize zřizovatele při vzniku škol EDUCAnet byla vytvořit podnětné školní prostředí, které žáky motivuje ke studiu, bere ohled na žákovy předpoklady, schopnosti, záliby a jeho jedinečný talent. Jednotliví žáci jsou učiteli i spolužáky vnímáni jako osobnosti, respektováni a podporováni. To vše ve velmi příjemném prostředí, které vede ke spolupráci, ale i k prosazení jednotlivce v kolektivu. Zasazujeme se, aby všichni žáci byli jazykově vybaveni na vysoké evropské úrovni, ovládali moderní digitální technologie, a to nejen ve škole, ale i v dalším, profesním i studijním životě. Uvědomujeme si, že požadavky na dobré profesní uplatnění se dnes rychle mění, že lékař i obchodník využívají nové digitální technologie, nové komunikační a vzdělávací kanály ve stále vyšší míře. Jsem ráda, že se škole EDUCAnet Praha toto vše daří. Škola letos vypustila do světa již pátým rokem své maturanty. Ti se velice dobře uplatňují v dalším studiu na vysokých školách i v praxi. Snažíme se také o rozšiřování nabídky výuky. Čím dříve bude poskytnuto kvalitní vzdělání dětem, tím činí větší a rychlejší pokroky. Proto jsem ráda, že v roce 2013 otevíráme také 6.třídu ZŠ. Přeji paní ředitelce, kolektivu učitelů a studentů hodně úspěchů v dalších letech a děkuji jim za dosavadní velmi kvalitní práci. Dr. Irena Vaiglová, předsedkyně představenstva EDUCAnet, a.s. 4

5 Základní údaje o škole Název právnické osoby: EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o Adresa školy: Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4 IČO: Ředitel školy: Mgr. Veronika Bartošová telefon: : Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jakub Pour telefon: : 5

6 Webové stránky: Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává: EDUCAnet Gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. kapacita: 440 žáků, z toho 125 v dálkovém studiu IZO školy: IZO ředitelství školy: Obory vzdělání, které škola vyučuje: Kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / poznámka programu 7941K41 Gymnázium 240 denní forma 7941K41 Gymnázium 65 dálková forma 2647M003 Informační technologie aplikace 120 denní forma osobních počítačů 1820M01 Informační technologie 120 denní forma 1820M01 Informační technologie 60 dálková forma 7901C01 Základní škola 75 Denní forma 6

7 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy 2 Úvodní slovo za zřizovatele 4 Základní údaje o škole 5 Auditovaný přehled příjmů a výdajů 8 Hodnocení činnosti školy: 9 Komplexní hodnocení ČŠI Hodnocení učiteli Hodnocení rodiči Hodnocení žáky Hodnocení evaluačních organizací Personální složení školy: 18 7

8 Učitelé a nepedagogičtí pracovníci Školení našich pracovníků Žáci po jednotlivých třídách Žáci oceněni pedagogickou radou 24 Školné a stipendia 24 Výuka ve školním roce 2012/2013: 24 Harmonogram Školní a mimoškolní aktivity Seznam volitelných seminářů Přijímací zkoušky Maturitní zkoušky Uplatnění absolventů Poděkování dárcům 37 Výhled na školní rok 2013/ Slovo managera pro vzdělávání na závěr 41 8 Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 Náklady celkem ,57 z toho: Spotřeba materiálu ,65 z toho: Učebnice+Učební pomůcky 67854,00 Spotřební materiál pro školu 30128,93 Úklidové a drogistické potřeby 62925,23 Kancelářské potřeby+odborná literatura 81269,06 ND+Materiál na opravy a údržbu 55620,55 Nářadí+Pracovní pomůcky 5952,85 DDHM do 3000Kč do spotřeby ,44 Spotřební materiál pro KT+HW 43525,40 Potraviny+Nealko+Spotřební materiál BUFET 14709,90 Věcné ceny/reklamní akce 58784,23 Režijní materiál/bez rozlišení 462,06 Spotřeba energie ,62 Prodané zboží 0,00 Opravy a udržování ,64 Cestovné 1584,00

9 Reprezentace ,14 Ostatní služby ,36 z toho: Příspěvek na stravování studentů 6584,00 Akce pro studenty ,00 Poštovné+Kurýrní služby 10480,00 Telekomunikace+Internet+Služby HW+SW ,41 Ekonomické+Poradenské+Administrativní služby ,00 Reklama+Inzerce+Marketing+Výstavy ,61 Právní+Notářské+Překladatelské služby 34032,00 Parkovné+Režijní doprava 5240,00 Kurzy+Školení ,00 Technické služby 7488,00 Nájemné+Služby související ,79 Informační+Realitní služby 5508,00 Zprostředkovatelské služby 9000,00 Kopírování+Fotoslužby 41579,22 Nájem+Podnájem MV ,00 Analýzy+Průzkumy+Testy scio 3840,00 Bezpečnostní služby 8640,00 Služby PO+BOZP 20700,00 Zdravotní prohlídky zaměstnanců 350,00 DDNM+SW DDNM do 3000Kč do spotřeby 11681,19 Poplatky z užití práv 10135,00 Ostatní služby nedaňové 39256,14 Operativní pronájem+servis/kopírka 21280,00 Manažerské poplatky ,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 18176,00 Ostatní daně a poplatky 19036,00 Dary 0,00 Ostatní pokuty a penále 1715,00 Odpis pohledávky 47813,70 Ostatní provozní náklady 16003,67 Odpisy DHM+DDHM+DNM+DDNM nad 3000Kč ,48 Zákonné OP k pohledávkám ,00 Finanční náklady 15578,31 Výnosy celkem ,67 z toho: Dotace z rozpočtu kraje ,00 Školné ,00 Služby ,46 Prodej zboží 0,00 Ostatní výnosy 16762,55 Granty/Projekty ,11 Finanční výnosy 1641,55 Hospodářský výsledek - ZISK ,10 Hodnocení činnosti školy Komplexní hodnocení České školní inspekce 9

10 Ve školním roce 2012/2013 proběhly na naší škole dvě státní kontroly. První z nich probíhala a týkala se projektu OPPA Inovace výuky přírodních věd. Výsledek je bez zjištění, tzn. vše probíhalo v souladu s předpisy o čerpání financí z Evropských fondů. Druhá probíhala ve dnech a jednalo se o kontrolu využití dotace poskytnuté soukromé škole. Dle protokolu bylo ověřeno, že jsme čerpali dotaci v souladu se stanoveným účelem. Hodnocení učiteli Jsem velmi ráda, že naši studenti opět prokázali skvělé znalosti u maturitní zkoušky. Je úžasné poslouchat u zkoušek krásnou angličtinu našich žáků a ujistit se, že jsou vybaveni i patřičnými znalostmi reálií a kultury. I přípravné kurzy na FCE se rozrůstají a budeme v nich pokračovat i v tomto školním roce. Z našich aktivit vyzdvihuji zejména fakt, že jsme se stali partnery programu DoFe, což umožní spolupráci se školami z celého světa. Již tradiční projekt Comenius obohacuje nejen naše studenty, ale i nás, učitele. Používání mnohých aplikací na ipadech, tabletech Samsung a chytrých telefonech je pro nás též běžnou záležitostí. Do nového jsme oblékli i e-learning a při hodinách používáme řadu herních prvků, což souvisí s nejmodernějšími trendy výuky. Jsem ráda, že náš kolektiv od školního roku 2013/2014 obohacuje Mgr. Vosátková, absolventka dramatické výchovy na DAMU a vyučující, která vystudovala anglický jazyk na univerzitě v Anglii. Irena Horváthová učitelka anglického jazyka koordinátorka programu DoFe a předsedkyně předmětové komise jazyků Jako učitelce tělesné výchovy se mi velmi líbí řada úspěšných sportovců, kteří jsou zároveň studenty naší školy. Oceňuji, jak moji kolegové upravují např. vicemistrovi světa v kanoistice Jiřímu Prskavci vyučování a tvoří mu individuální vzdělávací plán tak, aby mohl zároveň sportovat i studovat. Moc se mi líbily výkony našich sportovců u maturitních zkoušek, opět se ukázalo, že mnohdy stačí jen drobná úprava studia k tomu, aby byl student úspěšný. 10

11 Mgr.Lenka Novotná Koordinátorka sportovních programů Na škole vyučuji přírodní vědy, konkrétně předměty chemii, biologii a science. Díky grantu EU byla nově vybavena učebna pro přírodní vědy, byla zakoupena celá řada pomůcek pro chemii, biologii a fyziku. Jsem velmi ráda, že tato laboratoř přispívá ke zvýšení zájmu studentů o přírodní vědy, protože přírodní vědy jsou úžasné tím, že o nich je možné nejen vyprávět a vykládat látku, ale studenti mohou současně vše osahat, cítit, vidět a slyšet. Hned se po prvním roce se projevil i zvýšený zájem studentů o další studium na lékařských fakultách a VŠCHT. PhDr. Eva Tarabová Vyučující chemie, biologie a science Jednou z našich největších deviz je velmi dobré školní i pracovní klima. Hlavním a společným úkolem všech pedagogů a zaměstnanců školy bylo vytvořit všem dětem, žákům a studentům přátelské až rodinné prostředí plné důvěry a porozumění. Všichni se snažili o vzájemnou úctu a toleranci. K dobré atmosféře přispívá i to, že jsme škola poměrně malá, kde se všichni dobře znají. Prioritou našich pedagogů byla prevence sociálně patologických jevů v průběhu celého školního roku. Preventivní aktivity se pedagogové snažili začlenit do všech předmětů, tak aby na žáky působily během celého školního roku a aby si žáci a studenti postupně vytvářeli a osvojovali kladný žebříček mravních lidských hodnot. Výchovné preventivní aktivity jsme pěstovali a uplatňovaly i u dětí, které navštěvují mateřskou školu. Rodiče i žáci byli spokojeni hlavně s přístupem učitelů k žákům a možností se kdykoliv informovat na prospěch a chování dětí a zúčastnit se jakékoliv vyučovací hodiny. Vedení si na zaměstnancích váží loajálnosti ke své práci a ochotě pracovat i nad rámec svých základních povinností. Všichni zaměstnanci školy pracují pro žáky, utvářejí jim nejlepší možnosti, kterých je možno za daných okolností dosáhnout. Škola má stabilní tým pedagogů, což zajišťuje kontinuitu ve výuce a dává studentům lepší návaznost na probíranou látku mezi jednotlivými ročníky a zároveň jim to poskytuje jistotu a důvěru ve své pedagogy, které již důvěrně znají. Bc. Šárka Švábová vyučující španělského jazyka 11

12 Na škole vyučuji český jazyk a literaturu a dějepis. Po celý školní rok 2012/2013 jsem kromě výuky pracovala na projektu otevření základní školy EDUCAnet. Velmi mě tato práce naplňovala a jsem ráda, že jsem se stala zástupkyní ředitele školy. Mohu plně realizovat své představy o moderní, přátelské a prestižní anglicko-české základní škole. Ve školním roce 2013/2014 otevíráme 6. třídu a v dalším roce i třídu první. Podařilo se mi najít skvělé vyučující, které jejich práce s dětmi baví a vědí, že stěžejní je vyvolat v dětech zájem o vzdělávání. Práce na školním vzdělávacím programu trvala přes rok. Nejtěžší bylo propojit anglické a české předměty tak, aby se vzájemně doplňovaly a navazovaly na sebe. V rámci střední školy a gymnázia se i nadále věnujeme různým projektům, zapojujeme se do soutěží a mimoškolních aktivit. Ve školním roce 2012/2013 jsem měnila ŠVP pro dějepis, kdy došlo k navýšení hodin. Jsem moc ráda, že je zájem o dějepisný seminář a naši studenti jsou úspěšní i při přijímacím řízení na vysokých školách. Mgr. Vanda Müllerová zástupkyně ředitele pro ZŠ V loňské výroční zprávě jsem psala o plánované spolupráci s Kanadou a o projektu Comenius. Jsem šťastná, že se obě aktivity daří dle plánu. V rámci projektu Comenius jsem mohla vidět, jak dobří jsou naši studenti v angličtině, jak hezky se umí vyjadřovat a prezentovat. Je vidět, že naše škola opravdu využívá nejmodernějších informačních technologií a učí studenty s nimi pracovat. Na mezinárodních setkáních bylo vidět, jak se naši žáci nebojí vystupovat před publikem, jsou schopni improvizovat ve složitých situacích a umí argumentovat. Jsem ráda, že přispíváme k šíření čtenářské a finanční gramotnosti mezi mladými lidmi. V současné době vrcholí přípravy na výměnný zájezd do Kanady. Sledujte spolu s námi na facebooku a webu školy fotografie z Montrealu. Mgr. Barbora Bryndová učitelka anglického jazyka 12

13 Za mne mohu říci, že ve škole je zdravé klima, jak mezi kantory, tak mezi studenty. S vedením je spolupráce efektivní a naopak naše pravomoce dostačující. Podpora ze všech stran je také dobrá. Na škole vyučuji německý jazyk a základy společenských věd. Moje práce mě baví a naplňuje. Máme báječné studenty a příjemné rodiče. Mgr. Veronika Vrtělková předsedkyně předmětové komise humanitních věd, učitelka ZSV a německého jazyka Hodnocení žáky Hodnocení žáky proběhlo formou anket na Bakalářích, ve sdílených dokumentech Google a formou písemných anket. 94% žáků hodnotilo školu velmi kladně, 4% spíše kladně, 2% kladně. Naši letošní maturanti hodnotili školu. Kompletní hodnocení je k nahlédnutí u ředitelky školy. 98% našich studentů napsalo, že škola splnila jejich očekávání. 25% se dozvědělo o škole z internetu, 15% z výstavy Schola pragensis, 53% od spolužáků ze ZŠ a studentů EDUCAnet Praha, zbytek z novin a internetu. Přes 70% studentů se rozhodlo pro školu z důvodu e-learningu, přístupu učitelů a kvůli rozšířené výuce jazyků. Hodnocení bylo anonymní, proto není uvedeno, od kterých studentů hodnocení pochází: 13

14 1) Na škole mě bavilo všechno, nejraději jsem měl/a Vrtělkovou a Poura. Hlásím se na Pedagogickou fak. UK, na Filozofickou fakultu UK obor bohemistika. 2) Na škole mě nejvíce bavily projektové týdny, chemie, biologie a matematika. Nejraději jsem měl/a Vrtělkovou a pana Matouška. Hlásím se na ČVUT FIT, a na anglistiku a IVT na Ped. fak. UK. 3) Hlásím se na Právnickou fakultu a na Mezinárodní vztahy, nejraději jsem měl/ a třídní profesorku Vrtělkovou. 4) Nejvíce mě na škole bavila matematika, ping-pong a německý jazyk. Nejraději jsem měl/ a Jahna a Kazdu. Hlásím se na ČVUT fakultu dopravní. 5) Nejvíce se mně líbil dějepis a projektové týdny mimoškolní akce (ŠVP, adaptační a lyžařské kurzy). Nejraději jsem měl/ a Kazdu a Müllerovou. Nelíbil se mi věčně zavřený bufet. Hlásím se na UK fakultu filozofie a humanitní studia. 6) Bavil mě osobní přístup, komunikace s učiteli a zábava. Nejraději jsem měl/ a Kazdu a Müllerovou. Neumím si představit lepší školu, do které bych chtěla chodit. 7) Na škole mě bavila moderní technika a hlavně důvtip a smysl pro humor některých učitelů. Nejraději jsem měl/ a Poura, Vrtělkovou, Müllerovou, Novotnou a Kazdu. Hlásím se na UK FTVS a na 1.LF UK. Nelíbili se mi někteří povrchní spolužáci, kterým chybí respekt vůči učitelům. 14

15 8) Chtěl/ a bych poděkovat učitelům za jejich snahu nás něčemu naučit. Nejraději jsem měl/ a Müllerovou a Horváthovou. Bavily mě aktivity na matematice, angličtině, češtině a dějepisu. Občas byl chaos ve školním systému. 9) Hlásím se na UK práva a na 1. lékařskou fakultu. O škole jsem se dozvěděl/a od vyučujících ze školy mého přestupu. Nejvíce mě zaujala vstřícnost vedení školy. Bavila mě výuka. A nejraději jsem měl/a Müllerovou, Vrtělkovou a Poura. 10) Na škole se mi líbil menší počet studentů a forma výuky. Nejraději jsem měl/ a Müllerovou, Poura a Novotou. Hlásím se na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. 11) Hlásím se na Západočeskou univerzitu a RVC v Kolíně. Nejraději jsem měl/ a Kazdu, Vrtělkovou, Novotnou a Vandu. Bavily mé zábavné hodiny, spojené s moderní technikou a individuální přístup ke studentům. 12) Nejvíce mě bavilo programování. Nejraději jsem měl/ a Lampíře, Soukupovou a Vrtělkovou. Hlásím se na ČVUT a VŠE. 13) Nejvíce mě bavilo programování s Vampem. Nejraději jsem měl Lampíře, Soukupovou, Müllerovou, Kazdu, Poura, Vrtělkovou.. prostě všechny. Hlásím se na ČVUT FIT a ČVUT 14) Líbil se mi dobrý kolektiv a dobrý učitelský sbor. Nejraději jsem měl/a Lampíře, Soukupovou, Müllerovou, Vrtělkovou a Bartošovou. Hlásím se na ČVUT ČZU a VŠE. 15) Nejraději jsem měl/ a Lampíře, Valentu a Müllerovou. Hlásím se na ČVUT a VŠE. Nejvíc mě bavila výuka počítačů. 15

16 Hodnocení rodičů Hodnocení rodiči proběhlo formou několika anket, které byly zveřejňovány na Bakalářích a ve sdílených dokumentech Google. 94% rodičů bylo spokojeno velmi s fungováním školy, 5% byla spokojena, 1% bylo spíše nespokojeno. Mezi největší klady školy patří podle rodičů přístup učitelů, procentuální hodnocení, konzultace a příjemné prostředí. Někteří rodiče poukazovali opakovaně na ne příliš kvalitní stravování v ZŠ, s čímž bohužel nic nenaděláme. Hodnocení evaluačních organizací Ve škole proběhlo opakované hodnocení klimatu školy prostřednictvím projektu Cesta ke kvalitě. Došlo k výraznému zlepšení komunikace se žáky s IVP, a to po zavedení opatření, kdy žák s IVP má smlouvu s každým jednotlivým vyučujícím. Na základě ročního hodnocení IES jsme byli oceněni ratingem CCC zavedená instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Expertní komisí byly mimo jiné zaznamenány tyto skutečnosti: - moderní www stránky včetně pokročilých komunikačních prvků, e-learning - vzdělávací aktivity pro veřejnost (IT a jazykové kurzy) - nárůst v celkovém počtu studujících - škola je zapojena do mezinárodních programů (Grundtvig, Comenius, E-twinning, Erasmus, OPPA, Mapple Bear) - partnerská spolupráce se školou v Montrealu a Kolíně nad Rýnem 16

17 - široká nabídka školních a mimoškolních aktivit - členství ve třech profesních asociacích - tvorba vlastních výukových materiálů 17

18 - investice do materiálně technického vybavení - vlastní stipendijní a motivační program - integrace žáků s SPU - široká nabídka výuky cizích jazyků - integrace zahraničních studentů a studentů se zdravotním postižením - instituce získává finanční prostředky z evropských dotačních fondů - kvalitní činnost v PR aktivitách - škola je partnerem řady významných korporací např. Google, DELL, IBM, Oracle Personální složení školy ve školním roce 2012/2013 Učitelé, nepedagogičtí pracovníci Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Veronika Bartošová statutární zástupce, manager pro vzdělávaní: Mgr. Jakub Pour asistentka školy, marketing: Lucie Pourová Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Veronika Bartošová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk), Mgr. Jakub Pour (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie), Lucie Pourová (SŠ sociální správní činnost), Bc. Martin Kazda (PEDF UK Praha, Matematika, Fyzika, Matematický seminář, Mat - IT), Leona 18

19 Soukupová (PEDF UK Praha, Matematika, Tělesná výchova), PhDr. Eva Tarabová (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie, Seminář přírodních věd, SCIENCE), Mgr. Veronika Vrtělková (PEDF UK Praha, Základy společenských věd, Něměcký jazyk, Společensko - vědní seminář, History), Bc. Šárka Švábová (Metropolitní univerzita Praha, Španělský jazyk), Irena Horváthová (Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Historie v anglickém jazyce), Mgr. Barbora Bryndová (PEDF UK Praha, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Literatura v anglickém jazyce, Estetická hudební nauka), Mgr. Lenka Novotná (PEDF Hradec Králové, Tělesná výchova, Základy společenských věd, Psychologický seminář, Estetická výtvarná výchova), Radek Lampíř (Matematicko - fyzikální fakulta UK v Praze, Technické a programové vybavení, OOP - objektivně orientové programování), Matěj Novák (ČZU Praha, Zpracování multimedií, Databáze, Programoé vybavení, Praktická cvičení z IT), Ing. Vojtěch Reischl (VŠE Praha, Hardware), Tomáš Valenta (ČZU Praha, Programování a algoritmy, Webové technologie, Operační systémy), Mgr. Eva Kováčová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk) Nepadagogičtí pracovníci školy: Vlasta Misíková - provoz a technické zázemí Josef Misík - provoz a technické zázemí Školení našich pracovníků Naši vyučující se v loňském školním roce zúčastnili více než 40 různých seminářů a školení. Semináře jsme vybírali dle jejich aprobace a dále jako speciálně zaměřené na pedagogiku, psychologii a na jednotlivé problémové oblasti - např. na práci s mimořádně nadanými žáky, na práci se žáky se specifickými poruchami učení, na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, na prevenci sociálně patologických jevů - zejména pak kyberšikany apod. Školení se týkala moderních výukových metod, kritického myšlení, zavádění nových technologií do výuky. Zde se 19

20 jako přelomové jeví dlouhodobé školení na práci a využití ipad ve výuce. K dalším školením patřilo školení první pomoci, školení BOZP a PO, různé instruktorské kurzy apod. Studenti Denní studium 1.ročník gymnázia Jan Čech, Tereza Dostálová, Maksym Gerasimov, Jan Havel, Chabusova Melitina, Petr Macák, Olga Marinova, Valerya Marinyuk, Josef Mesiačik, Veronika Nováčková, Vojta Roman, Jan Weinfurt, Karolína Wernischová, Michal Žingor 2.ročník gymnázia Barták Martin, Dušek Ondřej, Ikonnikova Kristina, Elena Kagirova, Jana Mallatová, Barbora Němečková, Jumr Antonín, Mlynarčik Boris, Kavalová Tereza, Karolína Pácalová, Nina Ravnak, Roman Stodůlka, Aleš Trunc, 3.ročník gymnázia Baxa Pavel, Bendová Denisa, Brenk Jan, Duchlevová Tereza, Fojtek Martin, Fric Kryštof, Havlová Tereza, Chaloupka Matouš, Jakešová Adéla, Jarošová Adéla, Jindrová Kateřina, Johnová Alžběta, Johnová Kateřina, Karmazínová Hana, Kazdová Kristýna, Maříková Michaela, Maskaluk Martin, Mráčková Michaela, Ogriščenko Evžen, Pelnářová Stephanie, Poletínová Alena, Portniagyna Anna, Prošková Tereza, Prskavec Jiří, Remišová Markéta, 20

21 Ricciardi Tomáš, Schicková Kristýna,Sklenář Petr, Šimonová Michaela, Šmíd Marian, Urantugs Baasandulan, Urban Michael, Zelenka Tomáš, Zvada Adam. Vavřík Radek. 4.ročník gymnázia Altanbagana Nomin, Auda Vojtěch, Andráško Kristián, Bilíková Pamela, Bílý Tomáš, Blažková Tereza, Budínová Lenka, Ciencialová Kristýna, Černá Michaela, Egiimaa Khuslen, Filgas Jonáš, Hanuš Tomáš, Houbová Eliška, Chejnová Anna, Jandová Lenka, Jirák Jan, King Samuel John, Kozelská Markéta, Kyzling Tomáš, Lhotová Anna, Lovicar Adam, Majstr Jan, Paul Jiří, Šindlerová Blanka, Škeřík Martin, Termer Kryštof, Valachová Petra, Jančura David, Slavík Filip, Neumann Daniel,, Petružálková Lucie, Axamit Tomáš, Bazal Josef, Berdann Ivana, Bordiian Marta, Brejchová Denisa, Bretyš Natanel, Carda Stanislav, D Meza Ariosto, Drbohlav Lukáš, Holub Josef, Hugo Marek, Janků Roman, Kostečková Hana, Králová Elizabeta, Kutičková Michaela, Meski Nini, Nguyen Tran Tu Anh, Petrišková Lucie, Pošvic Roman, Ptáček Jakub, Růžičková Nikola, Skákalová Kateřina, Sova Vojtěch, Stehno Jakub, Tran Huen Trang, Varenica Marian, Vilím Marek, Volmut Jiří. 21

22 1.ročník Informační technologie Čermák Matěj, Fanta Marek, Janoušek Jakub, Kučerová Kateřina, Myslík Tomáš, Pospíšil Jan, 2. ročník Informační technologie Andrusenko Olga, Vančura Matěj, Josíf Lukáš Černý Milan, Holeček Václav, Hul Roman, Jozíf Lukáš, Kejř Michael, Le Anh Tuan Manh, Perkaus Sebastian, Setvtsov Vicktor, Svoboda Vladislav, Šimonová Michaela, Šusta Jaroslav, Švec Petr 3. ročník Informační technologie Balšánek David, Březík Adam, Grund Michal, Houška Ondřej, Hul Roman, Kabát Karel, Křemenák Adam, Le Anh Tuan Manh, Martinovský Vladimír, Setvtsov Vicktor, Svoboda Vladislav, Šimonová Michaela, Šmolík Jan, Šusta Jaroslav, Švec Petr, Takáč Jakub 4. ročník Informační technologie Brožek Martin, Cozlovschii Denis, Csonka Miroslav, Čech Jan, Černý David, Červený Radek, Hasse Jiří, Jindra Kristián, Lokvenc Jan, Malý Jakub, Nosek David, Polívka Tomáš, Růžička Tomáš, Slivoňová Zuzana, Svoboda Martin, Studničný Tomáš, Valter Antonín Dálkové studium 1.ročník gymnázia 2.ročník gymnázia 22

23 Felbinger Lukáš, Hrdlička Lukáš, Krištof Jakub 3.ročník gymnázia Britaňáková Karolína, Brodský Julian Roman,Čunát Pavel, Cermanová Zuzana, Doležalová Iveta, Hrubý Jan, Linhart Petr, Moravová Gabriela, Neizvestnykh Kateryna, Stanček Ondřej 4.ročník gymnázia Berger Tomáš, Brandová Sára, Brýna Jan, Bursíková Vendula, Čakrt Michael, Čambál Petr, Čavojová Monika, Gmuzdeková Veronika, Hrubantová Kateřina, Kmochová Radka, Kohutičová Lenka, Kolář Adam, Kolínková Petra, Kostříž Jan, Koudela Jakub, Krebes Tomáš, Kubšová Kateřina, Novotný Rudolf, Oleničová Veronika, Panenka Lukáš, Součková Radka, Šavarová Hana, Šust Václav, Ta Tu Thuy Tien, Zavřelová Martina 1.ročník Informační technologie Gazda Jan 2. ročník Informační technologie Horáček Tomáš 3. ročník Informační technologie 23

24 4. ročník Informační technologie Bujnevič Nina, Garcia Alberto, Jindrová Helena, Poulíček Tomáš, Trýb Pavel Studenti ocenění pedagogickou radou Budínová Lenka - příkladné školní výsledky Andrusenko Olga - příkladné školní výsledky Chejnová Anna - příkladné školní výsledky Majstr Jan - příkladné školní výsledky King Jonathan Samuel - mimoškolní činnost, ipad support Team Termer Kryštof - mimoškolní činnost, ipad support Team Csonka Miroslav - computer support Team Školné a stipendia Ve školním roce 2012/2013 se platilo školné za denní studium ve výši 27000,-Kč a za dálkové studium 27000,-Kč za školní rok. Žáci se samými jedničkami měli slevu na školném ve výši 30%, žáci s vyznamenáním 20% a žáci bez trojky 10%. Dále jsme již standardně udělili stipendia formou odpuštění školného v jednom případě významné sportovní reprezentace a ve třech případech sociální nouze. Dále škola přispívá na pořízení ipad pro nově příchozí žáky. Výuka ve školním roce 2012/2013 Harmonogram školního roku 2012/2013 po celý školní rok do dny otevřených dveří opravné zkoušky ,00 zahájení školního roku 24

25 adaptační kurz společná část písemných maturitních zkoušek, svozová škola , 9,00 písemná část profilové maturitní zkoušky matematika ústní zkoušky státní a profilové maturitní zkoušky do žádosti o uvolnění z TEV a o IVP (pozor u IVP stanoven administrativní poplatek) konzultace dálkového studia státní svátek do uzavření prodloužené klasifikace konzultace dálkového studia podzimní prázdniny podání přihlášky k maturitní zkoušce jaro den otevřených dveří všech soukromých škol do odevzdání návrhu na maturitní práce a návrhů na praxi IT 4. ročníky ,30 pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči konzultace dálkového studia konzultace dálkového studia, uzavření absence k doklasifikacím u dálkového studia praxe 4.ročníky IT vánoční prázdniny ředitelské volno uzavření absence k doklasifikacím u denního studia pololetní zkoušky žáků s IVP doklasifikační zkoušky denního studia uzavírání klasifikace a doklasifikace u dálkového studia pololetní pedagogická rada ,00 vydání vysvědčení pololetní prázdniny 25

26 jarní prázdniny konzultace dálkového studia do do podání přihlášek na denní studium podání přihlášek na dálkové studium konzultace dálkového studia, uzavření absence pro doklasifikace dálkového studia 4. ročníků velikonoční prázdniny státní svátek ,30 čtvrtletní pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči uzavření absence 4. ročníků denního studia do odevzdání návrhů na praxi 2. a 3. ročníky IT pololetní zkoušky žáků 4. ročníků s IVP doklasifikační zkoušky denního studia 4. ročníků ,00 profilová písemná práce z matematiky a zeměpisu ,00 1. kolo 1.termín přijímacích zkoušek ,00 1. kolo 2. termín přijímacích zkoušek do odevzdání maturitní práce tištěná a elektronická podoba 4. ročníky IT uzavírání klasifikace a doklasifikace u 4. ročníků dálkového studia, konzultace dálkového studia ,30 pedagogická rada 4. ročníků denního a dálkového studia ,00 2. kolo přijímacích zkoušek ,00 vydání vysvědčení 4.ročníků denního a dálkového studia státní svátek plánované písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky projektový týden pracujeme s ipad státní svátek do předání posudků na maturitní práce 4. ročníků IT ,00 2. kolo přijímacích zkoušek 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče,

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Informační bulletin Školského komplexu

Informační bulletin Školského komplexu Informační bulletin Školského komplexu Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ANGLICKO-ČESKÉHO GYMNÁZIA AMAZON za školní rok 2013-14 Podklady k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013-2014 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 27. října 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více