VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY"

Transkript

1 EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1

2 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče, kolegové, studenti, žáci, absolventi a přátelé školy, dovolte mi na úvod zhodnocení školního roku 2012/2013 Během tohoto roku jsme se rozšířili o novou součást naší školy, a to o školu základní. Rozhodli jsme se začít 2. stupněm a otevřít šestou třídu. Jsme velmi rádi, že rodiče nám věří a svěřili nám své děti. Celý školní rok byl v rámci příprav, a to nejen prostor, ale zejména Školního vzdělávacího programu. Naši žáci ZŠ se budou učit v česko-anglickém programu, který plně respektuje individualitu vývoje dítěte a je založen na nejmodernějších vyučovacích trendech. Každý z našich šesťáků má k dispozici ipad, na jehož pořízení škola přispívá. I tento rok byl rokem mnoha mimoškolních i školních aktivit, bez kterých si EDUCAnet nedokážeme ani představit. Rozběhla se naplno výuka pomocí ipadů. Vzhledem k potřebě i jiného systému jsme oslovili firmu SAMSUNG, která nám zcela zdarma poskytla učebnu Smart School v hodnotě přes 2 miliony Kč. Tato učebna se stala vlajkovou lodí a kmenovou učebnou 6. třídy. Mezi nejvýznamnější projekty v tomto školním roce patřil projekt Inovace výuky přírodních věd, který byl podporován Evropskými fondy. Díky němu mají naši žáci novou chemicko-fyzikální laboratoř a v semináři Science se používají metody mezipředmětového splynutí a převrácené výuky. 2

3 Výsledky našich maturantů byly velmi dobré, tradičně nejlepší jsme v anglickém jazyce. Našim angličtinářům se daří v rámci 4 hodin angličtiny týdně a 2 hodin konverzace dosahovat výsledků srovnatelných s mezinárodními školami. Pedagogický sbor je stálý, přibyla jedna vyučující anglického jazyka do 6. třídy. Jsem velmi ráda, že se o EDUCAnet Praha ví, píše v médiích a hlavně, že ho kladně hodnotí naši žáci i absolventi. Naše výhoda oproti jiným školách spočívá v rozsáhlém používání prostředků informační technologie, v elearningu, materiálech pro tablety, multimediálních tabulích, ale hlavně v nadšení našich učitelů, kteří pokračují ve svém dalším profesním růstu. V přízemí naší budovy byla otevřena školka, která má pomáhat rodičům z Prahy 11 umístit děti do předškolního zařízení, které se svou koncepcí řadí do rodiny EDUCAnet. Velmi nás těší, že ani v době populačně slabších ročníků neklesá zájem žáků o naši školu. Prošli jsme upgradem certifikace EIS a byli jsme oceněni za náš další rozvoj. Stali jsme se partnery DoFe, prestižního anglického programu a aspirujeme na titul Světová škola. Přeji Vám všem, abyste mohli sdílet a sdíleli úspěchy naší školy a hlavně našich žáků! Veronika Bartošová 3

4 Úvodní slovo předsedkyně představenstva EDUCAnet a.s. Vize zřizovatele při vzniku škol EDUCAnet byla vytvořit podnětné školní prostředí, které žáky motivuje ke studiu, bere ohled na žákovy předpoklady, schopnosti, záliby a jeho jedinečný talent. Jednotliví žáci jsou učiteli i spolužáky vnímáni jako osobnosti, respektováni a podporováni. To vše ve velmi příjemném prostředí, které vede ke spolupráci, ale i k prosazení jednotlivce v kolektivu. Zasazujeme se, aby všichni žáci byli jazykově vybaveni na vysoké evropské úrovni, ovládali moderní digitální technologie, a to nejen ve škole, ale i v dalším, profesním i studijním životě. Uvědomujeme si, že požadavky na dobré profesní uplatnění se dnes rychle mění, že lékař i obchodník využívají nové digitální technologie, nové komunikační a vzdělávací kanály ve stále vyšší míře. Jsem ráda, že se škole EDUCAnet Praha toto vše daří. Škola letos vypustila do světa již pátým rokem své maturanty. Ti se velice dobře uplatňují v dalším studiu na vysokých školách i v praxi. Snažíme se také o rozšiřování nabídky výuky. Čím dříve bude poskytnuto kvalitní vzdělání dětem, tím činí větší a rychlejší pokroky. Proto jsem ráda, že v roce 2013 otevíráme také 6.třídu ZŠ. Přeji paní ředitelce, kolektivu učitelů a studentů hodně úspěchů v dalších letech a děkuji jim za dosavadní velmi kvalitní práci. Dr. Irena Vaiglová, předsedkyně představenstva EDUCAnet, a.s. 4

5 Základní údaje o škole Název právnické osoby: EDUCAnet Gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o Adresa školy: Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4 - Chodov Zřizovatel: EDUCAnet a.s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4 IČO: Ředitel školy: Mgr. Veronika Bartošová telefon: : Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Jakub Pour telefon: : 5

6 Webové stránky: Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává: EDUCAnet Gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. kapacita: 440 žáků, z toho 125 v dálkovém studiu IZO školy: IZO ředitelství školy: Obory vzdělání, které škola vyučuje: Kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / poznámka programu 7941K41 Gymnázium 240 denní forma 7941K41 Gymnázium 65 dálková forma 2647M003 Informační technologie aplikace 120 denní forma osobních počítačů 1820M01 Informační technologie 120 denní forma 1820M01 Informační technologie 60 dálková forma 7901C01 Základní škola 75 Denní forma 6

7 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy 2 Úvodní slovo za zřizovatele 4 Základní údaje o škole 5 Auditovaný přehled příjmů a výdajů 8 Hodnocení činnosti školy: 9 Komplexní hodnocení ČŠI Hodnocení učiteli Hodnocení rodiči Hodnocení žáky Hodnocení evaluačních organizací Personální složení školy: 18 7

8 Učitelé a nepedagogičtí pracovníci Školení našich pracovníků Žáci po jednotlivých třídách Žáci oceněni pedagogickou radou 24 Školné a stipendia 24 Výuka ve školním roce 2012/2013: 24 Harmonogram Školní a mimoškolní aktivity Seznam volitelných seminářů Přijímací zkoušky Maturitní zkoušky Uplatnění absolventů Poděkování dárcům 37 Výhled na školní rok 2013/ Slovo managera pro vzdělávání na závěr 41 8 Auditovaný přehled příjmů a výdajů za kalendářní rok 2011 Náklady celkem ,57 z toho: Spotřeba materiálu ,65 z toho: Učebnice+Učební pomůcky 67854,00 Spotřební materiál pro školu 30128,93 Úklidové a drogistické potřeby 62925,23 Kancelářské potřeby+odborná literatura 81269,06 ND+Materiál na opravy a údržbu 55620,55 Nářadí+Pracovní pomůcky 5952,85 DDHM do 3000Kč do spotřeby ,44 Spotřební materiál pro KT+HW 43525,40 Potraviny+Nealko+Spotřební materiál BUFET 14709,90 Věcné ceny/reklamní akce 58784,23 Režijní materiál/bez rozlišení 462,06 Spotřeba energie ,62 Prodané zboží 0,00 Opravy a udržování ,64 Cestovné 1584,00

9 Reprezentace ,14 Ostatní služby ,36 z toho: Příspěvek na stravování studentů 6584,00 Akce pro studenty ,00 Poštovné+Kurýrní služby 10480,00 Telekomunikace+Internet+Služby HW+SW ,41 Ekonomické+Poradenské+Administrativní služby ,00 Reklama+Inzerce+Marketing+Výstavy ,61 Právní+Notářské+Překladatelské služby 34032,00 Parkovné+Režijní doprava 5240,00 Kurzy+Školení ,00 Technické služby 7488,00 Nájemné+Služby související ,79 Informační+Realitní služby 5508,00 Zprostředkovatelské služby 9000,00 Kopírování+Fotoslužby 41579,22 Nájem+Podnájem MV ,00 Analýzy+Průzkumy+Testy scio 3840,00 Bezpečnostní služby 8640,00 Služby PO+BOZP 20700,00 Zdravotní prohlídky zaměstnanců 350,00 DDNM+SW DDNM do 3000Kč do spotřeby 11681,19 Poplatky z užití práv 10135,00 Ostatní služby nedaňové 39256,14 Operativní pronájem+servis/kopírka 21280,00 Manažerské poplatky ,00 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 18176,00 Ostatní daně a poplatky 19036,00 Dary 0,00 Ostatní pokuty a penále 1715,00 Odpis pohledávky 47813,70 Ostatní provozní náklady 16003,67 Odpisy DHM+DDHM+DNM+DDNM nad 3000Kč ,48 Zákonné OP k pohledávkám ,00 Finanční náklady 15578,31 Výnosy celkem ,67 z toho: Dotace z rozpočtu kraje ,00 Školné ,00 Služby ,46 Prodej zboží 0,00 Ostatní výnosy 16762,55 Granty/Projekty ,11 Finanční výnosy 1641,55 Hospodářský výsledek - ZISK ,10 Hodnocení činnosti školy Komplexní hodnocení České školní inspekce 9

10 Ve školním roce 2012/2013 proběhly na naší škole dvě státní kontroly. První z nich probíhala a týkala se projektu OPPA Inovace výuky přírodních věd. Výsledek je bez zjištění, tzn. vše probíhalo v souladu s předpisy o čerpání financí z Evropských fondů. Druhá probíhala ve dnech a jednalo se o kontrolu využití dotace poskytnuté soukromé škole. Dle protokolu bylo ověřeno, že jsme čerpali dotaci v souladu se stanoveným účelem. Hodnocení učiteli Jsem velmi ráda, že naši studenti opět prokázali skvělé znalosti u maturitní zkoušky. Je úžasné poslouchat u zkoušek krásnou angličtinu našich žáků a ujistit se, že jsou vybaveni i patřičnými znalostmi reálií a kultury. I přípravné kurzy na FCE se rozrůstají a budeme v nich pokračovat i v tomto školním roce. Z našich aktivit vyzdvihuji zejména fakt, že jsme se stali partnery programu DoFe, což umožní spolupráci se školami z celého světa. Již tradiční projekt Comenius obohacuje nejen naše studenty, ale i nás, učitele. Používání mnohých aplikací na ipadech, tabletech Samsung a chytrých telefonech je pro nás též běžnou záležitostí. Do nového jsme oblékli i e-learning a při hodinách používáme řadu herních prvků, což souvisí s nejmodernějšími trendy výuky. Jsem ráda, že náš kolektiv od školního roku 2013/2014 obohacuje Mgr. Vosátková, absolventka dramatické výchovy na DAMU a vyučující, která vystudovala anglický jazyk na univerzitě v Anglii. Irena Horváthová učitelka anglického jazyka koordinátorka programu DoFe a předsedkyně předmětové komise jazyků Jako učitelce tělesné výchovy se mi velmi líbí řada úspěšných sportovců, kteří jsou zároveň studenty naší školy. Oceňuji, jak moji kolegové upravují např. vicemistrovi světa v kanoistice Jiřímu Prskavci vyučování a tvoří mu individuální vzdělávací plán tak, aby mohl zároveň sportovat i studovat. Moc se mi líbily výkony našich sportovců u maturitních zkoušek, opět se ukázalo, že mnohdy stačí jen drobná úprava studia k tomu, aby byl student úspěšný. 10

11 Mgr.Lenka Novotná Koordinátorka sportovních programů Na škole vyučuji přírodní vědy, konkrétně předměty chemii, biologii a science. Díky grantu EU byla nově vybavena učebna pro přírodní vědy, byla zakoupena celá řada pomůcek pro chemii, biologii a fyziku. Jsem velmi ráda, že tato laboratoř přispívá ke zvýšení zájmu studentů o přírodní vědy, protože přírodní vědy jsou úžasné tím, že o nich je možné nejen vyprávět a vykládat látku, ale studenti mohou současně vše osahat, cítit, vidět a slyšet. Hned se po prvním roce se projevil i zvýšený zájem studentů o další studium na lékařských fakultách a VŠCHT. PhDr. Eva Tarabová Vyučující chemie, biologie a science Jednou z našich největších deviz je velmi dobré školní i pracovní klima. Hlavním a společným úkolem všech pedagogů a zaměstnanců školy bylo vytvořit všem dětem, žákům a studentům přátelské až rodinné prostředí plné důvěry a porozumění. Všichni se snažili o vzájemnou úctu a toleranci. K dobré atmosféře přispívá i to, že jsme škola poměrně malá, kde se všichni dobře znají. Prioritou našich pedagogů byla prevence sociálně patologických jevů v průběhu celého školního roku. Preventivní aktivity se pedagogové snažili začlenit do všech předmětů, tak aby na žáky působily během celého školního roku a aby si žáci a studenti postupně vytvářeli a osvojovali kladný žebříček mravních lidských hodnot. Výchovné preventivní aktivity jsme pěstovali a uplatňovaly i u dětí, které navštěvují mateřskou školu. Rodiče i žáci byli spokojeni hlavně s přístupem učitelů k žákům a možností se kdykoliv informovat na prospěch a chování dětí a zúčastnit se jakékoliv vyučovací hodiny. Vedení si na zaměstnancích váží loajálnosti ke své práci a ochotě pracovat i nad rámec svých základních povinností. Všichni zaměstnanci školy pracují pro žáky, utvářejí jim nejlepší možnosti, kterých je možno za daných okolností dosáhnout. Škola má stabilní tým pedagogů, což zajišťuje kontinuitu ve výuce a dává studentům lepší návaznost na probíranou látku mezi jednotlivými ročníky a zároveň jim to poskytuje jistotu a důvěru ve své pedagogy, které již důvěrně znají. Bc. Šárka Švábová vyučující španělského jazyka 11

12 Na škole vyučuji český jazyk a literaturu a dějepis. Po celý školní rok 2012/2013 jsem kromě výuky pracovala na projektu otevření základní školy EDUCAnet. Velmi mě tato práce naplňovala a jsem ráda, že jsem se stala zástupkyní ředitele školy. Mohu plně realizovat své představy o moderní, přátelské a prestižní anglicko-české základní škole. Ve školním roce 2013/2014 otevíráme 6. třídu a v dalším roce i třídu první. Podařilo se mi najít skvělé vyučující, které jejich práce s dětmi baví a vědí, že stěžejní je vyvolat v dětech zájem o vzdělávání. Práce na školním vzdělávacím programu trvala přes rok. Nejtěžší bylo propojit anglické a české předměty tak, aby se vzájemně doplňovaly a navazovaly na sebe. V rámci střední školy a gymnázia se i nadále věnujeme různým projektům, zapojujeme se do soutěží a mimoškolních aktivit. Ve školním roce 2012/2013 jsem měnila ŠVP pro dějepis, kdy došlo k navýšení hodin. Jsem moc ráda, že je zájem o dějepisný seminář a naši studenti jsou úspěšní i při přijímacím řízení na vysokých školách. Mgr. Vanda Müllerová zástupkyně ředitele pro ZŠ V loňské výroční zprávě jsem psala o plánované spolupráci s Kanadou a o projektu Comenius. Jsem šťastná, že se obě aktivity daří dle plánu. V rámci projektu Comenius jsem mohla vidět, jak dobří jsou naši studenti v angličtině, jak hezky se umí vyjadřovat a prezentovat. Je vidět, že naše škola opravdu využívá nejmodernějších informačních technologií a učí studenty s nimi pracovat. Na mezinárodních setkáních bylo vidět, jak se naši žáci nebojí vystupovat před publikem, jsou schopni improvizovat ve složitých situacích a umí argumentovat. Jsem ráda, že přispíváme k šíření čtenářské a finanční gramotnosti mezi mladými lidmi. V současné době vrcholí přípravy na výměnný zájezd do Kanady. Sledujte spolu s námi na facebooku a webu školy fotografie z Montrealu. Mgr. Barbora Bryndová učitelka anglického jazyka 12

13 Za mne mohu říci, že ve škole je zdravé klima, jak mezi kantory, tak mezi studenty. S vedením je spolupráce efektivní a naopak naše pravomoce dostačující. Podpora ze všech stran je také dobrá. Na škole vyučuji německý jazyk a základy společenských věd. Moje práce mě baví a naplňuje. Máme báječné studenty a příjemné rodiče. Mgr. Veronika Vrtělková předsedkyně předmětové komise humanitních věd, učitelka ZSV a německého jazyka Hodnocení žáky Hodnocení žáky proběhlo formou anket na Bakalářích, ve sdílených dokumentech Google a formou písemných anket. 94% žáků hodnotilo školu velmi kladně, 4% spíše kladně, 2% kladně. Naši letošní maturanti hodnotili školu. Kompletní hodnocení je k nahlédnutí u ředitelky školy. 98% našich studentů napsalo, že škola splnila jejich očekávání. 25% se dozvědělo o škole z internetu, 15% z výstavy Schola pragensis, 53% od spolužáků ze ZŠ a studentů EDUCAnet Praha, zbytek z novin a internetu. Přes 70% studentů se rozhodlo pro školu z důvodu e-learningu, přístupu učitelů a kvůli rozšířené výuce jazyků. Hodnocení bylo anonymní, proto není uvedeno, od kterých studentů hodnocení pochází: 13

14 1) Na škole mě bavilo všechno, nejraději jsem měl/a Vrtělkovou a Poura. Hlásím se na Pedagogickou fak. UK, na Filozofickou fakultu UK obor bohemistika. 2) Na škole mě nejvíce bavily projektové týdny, chemie, biologie a matematika. Nejraději jsem měl/a Vrtělkovou a pana Matouška. Hlásím se na ČVUT FIT, a na anglistiku a IVT na Ped. fak. UK. 3) Hlásím se na Právnickou fakultu a na Mezinárodní vztahy, nejraději jsem měl/ a třídní profesorku Vrtělkovou. 4) Nejvíce mě na škole bavila matematika, ping-pong a německý jazyk. Nejraději jsem měl/ a Jahna a Kazdu. Hlásím se na ČVUT fakultu dopravní. 5) Nejvíce se mně líbil dějepis a projektové týdny mimoškolní akce (ŠVP, adaptační a lyžařské kurzy). Nejraději jsem měl/ a Kazdu a Müllerovou. Nelíbil se mi věčně zavřený bufet. Hlásím se na UK fakultu filozofie a humanitní studia. 6) Bavil mě osobní přístup, komunikace s učiteli a zábava. Nejraději jsem měl/ a Kazdu a Müllerovou. Neumím si představit lepší školu, do které bych chtěla chodit. 7) Na škole mě bavila moderní technika a hlavně důvtip a smysl pro humor některých učitelů. Nejraději jsem měl/ a Poura, Vrtělkovou, Müllerovou, Novotnou a Kazdu. Hlásím se na UK FTVS a na 1.LF UK. Nelíbili se mi někteří povrchní spolužáci, kterým chybí respekt vůči učitelům. 14

15 8) Chtěl/ a bych poděkovat učitelům za jejich snahu nás něčemu naučit. Nejraději jsem měl/ a Müllerovou a Horváthovou. Bavily mě aktivity na matematice, angličtině, češtině a dějepisu. Občas byl chaos ve školním systému. 9) Hlásím se na UK práva a na 1. lékařskou fakultu. O škole jsem se dozvěděl/a od vyučujících ze školy mého přestupu. Nejvíce mě zaujala vstřícnost vedení školy. Bavila mě výuka. A nejraději jsem měl/a Müllerovou, Vrtělkovou a Poura. 10) Na škole se mi líbil menší počet studentů a forma výuky. Nejraději jsem měl/ a Müllerovou, Poura a Novotou. Hlásím se na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. 11) Hlásím se na Západočeskou univerzitu a RVC v Kolíně. Nejraději jsem měl/ a Kazdu, Vrtělkovou, Novotnou a Vandu. Bavily mé zábavné hodiny, spojené s moderní technikou a individuální přístup ke studentům. 12) Nejvíce mě bavilo programování. Nejraději jsem měl/ a Lampíře, Soukupovou a Vrtělkovou. Hlásím se na ČVUT a VŠE. 13) Nejvíce mě bavilo programování s Vampem. Nejraději jsem měl Lampíře, Soukupovou, Müllerovou, Kazdu, Poura, Vrtělkovou.. prostě všechny. Hlásím se na ČVUT FIT a ČVUT 14) Líbil se mi dobrý kolektiv a dobrý učitelský sbor. Nejraději jsem měl/a Lampíře, Soukupovou, Müllerovou, Vrtělkovou a Bartošovou. Hlásím se na ČVUT ČZU a VŠE. 15) Nejraději jsem měl/ a Lampíře, Valentu a Müllerovou. Hlásím se na ČVUT a VŠE. Nejvíc mě bavila výuka počítačů. 15

16 Hodnocení rodičů Hodnocení rodiči proběhlo formou několika anket, které byly zveřejňovány na Bakalářích a ve sdílených dokumentech Google. 94% rodičů bylo spokojeno velmi s fungováním školy, 5% byla spokojena, 1% bylo spíše nespokojeno. Mezi největší klady školy patří podle rodičů přístup učitelů, procentuální hodnocení, konzultace a příjemné prostředí. Někteří rodiče poukazovali opakovaně na ne příliš kvalitní stravování v ZŠ, s čímž bohužel nic nenaděláme. Hodnocení evaluačních organizací Ve škole proběhlo opakované hodnocení klimatu školy prostřednictvím projektu Cesta ke kvalitě. Došlo k výraznému zlepšení komunikace se žáky s IVP, a to po zavedení opatření, kdy žák s IVP má smlouvu s každým jednotlivým vyučujícím. Na základě ročního hodnocení IES jsme byli oceněni ratingem CCC zavedená instituce s pevným postavením na vzdělávacím trhu. Expertní komisí byly mimo jiné zaznamenány tyto skutečnosti: - moderní www stránky včetně pokročilých komunikačních prvků, e-learning - vzdělávací aktivity pro veřejnost (IT a jazykové kurzy) - nárůst v celkovém počtu studujících - škola je zapojena do mezinárodních programů (Grundtvig, Comenius, E-twinning, Erasmus, OPPA, Mapple Bear) - partnerská spolupráce se školou v Montrealu a Kolíně nad Rýnem 16

17 - široká nabídka školních a mimoškolních aktivit - členství ve třech profesních asociacích - tvorba vlastních výukových materiálů 17

18 - investice do materiálně technického vybavení - vlastní stipendijní a motivační program - integrace žáků s SPU - široká nabídka výuky cizích jazyků - integrace zahraničních studentů a studentů se zdravotním postižením - instituce získává finanční prostředky z evropských dotačních fondů - kvalitní činnost v PR aktivitách - škola je partnerem řady významných korporací např. Google, DELL, IBM, Oracle Personální složení školy ve školním roce 2012/2013 Učitelé, nepedagogičtí pracovníci Vedení školy: ředitelka školy: Mgr. Veronika Bartošová statutární zástupce, manager pro vzdělávaní: Mgr. Jakub Pour asistentka školy, marketing: Lucie Pourová Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Veronika Bartošová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk), Mgr. Jakub Pour (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie), Lucie Pourová (SŠ sociální správní činnost), Bc. Martin Kazda (PEDF UK Praha, Matematika, Fyzika, Matematický seminář, Mat - IT), Leona 18

19 Soukupová (PEDF UK Praha, Matematika, Tělesná výchova), PhDr. Eva Tarabová (PEDF UK Praha, Biologie, Chemie, Seminář přírodních věd, SCIENCE), Mgr. Veronika Vrtělková (PEDF UK Praha, Základy společenských věd, Něměcký jazyk, Společensko - vědní seminář, History), Bc. Šárka Švábová (Metropolitní univerzita Praha, Španělský jazyk), Irena Horváthová (Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Historie v anglickém jazyce), Mgr. Barbora Bryndová (PEDF UK Praha, Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Literatura v anglickém jazyce, Estetická hudební nauka), Mgr. Lenka Novotná (PEDF Hradec Králové, Tělesná výchova, Základy společenských věd, Psychologický seminář, Estetická výtvarná výchova), Radek Lampíř (Matematicko - fyzikální fakulta UK v Praze, Technické a programové vybavení, OOP - objektivně orientové programování), Matěj Novák (ČZU Praha, Zpracování multimedií, Databáze, Programoé vybavení, Praktická cvičení z IT), Ing. Vojtěch Reischl (VŠE Praha, Hardware), Tomáš Valenta (ČZU Praha, Programování a algoritmy, Webové technologie, Operační systémy), Mgr. Eva Kováčová (PEDF UK Praha, Český jazyk a literatura, Francouzský jazyk) Nepadagogičtí pracovníci školy: Vlasta Misíková - provoz a technické zázemí Josef Misík - provoz a technické zázemí Školení našich pracovníků Naši vyučující se v loňském školním roce zúčastnili více než 40 různých seminářů a školení. Semináře jsme vybírali dle jejich aprobace a dále jako speciálně zaměřené na pedagogiku, psychologii a na jednotlivé problémové oblasti - např. na práci s mimořádně nadanými žáky, na práci se žáky se specifickými poruchami učení, na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, na prevenci sociálně patologických jevů - zejména pak kyberšikany apod. Školení se týkala moderních výukových metod, kritického myšlení, zavádění nových technologií do výuky. Zde se 19

20 jako přelomové jeví dlouhodobé školení na práci a využití ipad ve výuce. K dalším školením patřilo školení první pomoci, školení BOZP a PO, různé instruktorské kurzy apod. Studenti Denní studium 1.ročník gymnázia Jan Čech, Tereza Dostálová, Maksym Gerasimov, Jan Havel, Chabusova Melitina, Petr Macák, Olga Marinova, Valerya Marinyuk, Josef Mesiačik, Veronika Nováčková, Vojta Roman, Jan Weinfurt, Karolína Wernischová, Michal Žingor 2.ročník gymnázia Barták Martin, Dušek Ondřej, Ikonnikova Kristina, Elena Kagirova, Jana Mallatová, Barbora Němečková, Jumr Antonín, Mlynarčik Boris, Kavalová Tereza, Karolína Pácalová, Nina Ravnak, Roman Stodůlka, Aleš Trunc, 3.ročník gymnázia Baxa Pavel, Bendová Denisa, Brenk Jan, Duchlevová Tereza, Fojtek Martin, Fric Kryštof, Havlová Tereza, Chaloupka Matouš, Jakešová Adéla, Jarošová Adéla, Jindrová Kateřina, Johnová Alžběta, Johnová Kateřina, Karmazínová Hana, Kazdová Kristýna, Maříková Michaela, Maskaluk Martin, Mráčková Michaela, Ogriščenko Evžen, Pelnářová Stephanie, Poletínová Alena, Portniagyna Anna, Prošková Tereza, Prskavec Jiří, Remišová Markéta, 20

21 Ricciardi Tomáš, Schicková Kristýna,Sklenář Petr, Šimonová Michaela, Šmíd Marian, Urantugs Baasandulan, Urban Michael, Zelenka Tomáš, Zvada Adam. Vavřík Radek. 4.ročník gymnázia Altanbagana Nomin, Auda Vojtěch, Andráško Kristián, Bilíková Pamela, Bílý Tomáš, Blažková Tereza, Budínová Lenka, Ciencialová Kristýna, Černá Michaela, Egiimaa Khuslen, Filgas Jonáš, Hanuš Tomáš, Houbová Eliška, Chejnová Anna, Jandová Lenka, Jirák Jan, King Samuel John, Kozelská Markéta, Kyzling Tomáš, Lhotová Anna, Lovicar Adam, Majstr Jan, Paul Jiří, Šindlerová Blanka, Škeřík Martin, Termer Kryštof, Valachová Petra, Jančura David, Slavík Filip, Neumann Daniel,, Petružálková Lucie, Axamit Tomáš, Bazal Josef, Berdann Ivana, Bordiian Marta, Brejchová Denisa, Bretyš Natanel, Carda Stanislav, D Meza Ariosto, Drbohlav Lukáš, Holub Josef, Hugo Marek, Janků Roman, Kostečková Hana, Králová Elizabeta, Kutičková Michaela, Meski Nini, Nguyen Tran Tu Anh, Petrišková Lucie, Pošvic Roman, Ptáček Jakub, Růžičková Nikola, Skákalová Kateřina, Sova Vojtěch, Stehno Jakub, Tran Huen Trang, Varenica Marian, Vilím Marek, Volmut Jiří. 21

22 1.ročník Informační technologie Čermák Matěj, Fanta Marek, Janoušek Jakub, Kučerová Kateřina, Myslík Tomáš, Pospíšil Jan, 2. ročník Informační technologie Andrusenko Olga, Vančura Matěj, Josíf Lukáš Černý Milan, Holeček Václav, Hul Roman, Jozíf Lukáš, Kejř Michael, Le Anh Tuan Manh, Perkaus Sebastian, Setvtsov Vicktor, Svoboda Vladislav, Šimonová Michaela, Šusta Jaroslav, Švec Petr 3. ročník Informační technologie Balšánek David, Březík Adam, Grund Michal, Houška Ondřej, Hul Roman, Kabát Karel, Křemenák Adam, Le Anh Tuan Manh, Martinovský Vladimír, Setvtsov Vicktor, Svoboda Vladislav, Šimonová Michaela, Šmolík Jan, Šusta Jaroslav, Švec Petr, Takáč Jakub 4. ročník Informační technologie Brožek Martin, Cozlovschii Denis, Csonka Miroslav, Čech Jan, Černý David, Červený Radek, Hasse Jiří, Jindra Kristián, Lokvenc Jan, Malý Jakub, Nosek David, Polívka Tomáš, Růžička Tomáš, Slivoňová Zuzana, Svoboda Martin, Studničný Tomáš, Valter Antonín Dálkové studium 1.ročník gymnázia 2.ročník gymnázia 22

23 Felbinger Lukáš, Hrdlička Lukáš, Krištof Jakub 3.ročník gymnázia Britaňáková Karolína, Brodský Julian Roman,Čunát Pavel, Cermanová Zuzana, Doležalová Iveta, Hrubý Jan, Linhart Petr, Moravová Gabriela, Neizvestnykh Kateryna, Stanček Ondřej 4.ročník gymnázia Berger Tomáš, Brandová Sára, Brýna Jan, Bursíková Vendula, Čakrt Michael, Čambál Petr, Čavojová Monika, Gmuzdeková Veronika, Hrubantová Kateřina, Kmochová Radka, Kohutičová Lenka, Kolář Adam, Kolínková Petra, Kostříž Jan, Koudela Jakub, Krebes Tomáš, Kubšová Kateřina, Novotný Rudolf, Oleničová Veronika, Panenka Lukáš, Součková Radka, Šavarová Hana, Šust Václav, Ta Tu Thuy Tien, Zavřelová Martina 1.ročník Informační technologie Gazda Jan 2. ročník Informační technologie Horáček Tomáš 3. ročník Informační technologie 23

24 4. ročník Informační technologie Bujnevič Nina, Garcia Alberto, Jindrová Helena, Poulíček Tomáš, Trýb Pavel Studenti ocenění pedagogickou radou Budínová Lenka - příkladné školní výsledky Andrusenko Olga - příkladné školní výsledky Chejnová Anna - příkladné školní výsledky Majstr Jan - příkladné školní výsledky King Jonathan Samuel - mimoškolní činnost, ipad support Team Termer Kryštof - mimoškolní činnost, ipad support Team Csonka Miroslav - computer support Team Školné a stipendia Ve školním roce 2012/2013 se platilo školné za denní studium ve výši 27000,-Kč a za dálkové studium 27000,-Kč za školní rok. Žáci se samými jedničkami měli slevu na školném ve výši 30%, žáci s vyznamenáním 20% a žáci bez trojky 10%. Dále jsme již standardně udělili stipendia formou odpuštění školného v jednom případě významné sportovní reprezentace a ve třech případech sociální nouze. Dále škola přispívá na pořízení ipad pro nově příchozí žáky. Výuka ve školním roce 2012/2013 Harmonogram školního roku 2012/2013 po celý školní rok do dny otevřených dveří opravné zkoušky ,00 zahájení školního roku 24

25 adaptační kurz společná část písemných maturitních zkoušek, svozová škola , 9,00 písemná část profilové maturitní zkoušky matematika ústní zkoušky státní a profilové maturitní zkoušky do žádosti o uvolnění z TEV a o IVP (pozor u IVP stanoven administrativní poplatek) konzultace dálkového studia státní svátek do uzavření prodloužené klasifikace konzultace dálkového studia podzimní prázdniny podání přihlášky k maturitní zkoušce jaro den otevřených dveří všech soukromých škol do odevzdání návrhu na maturitní práce a návrhů na praxi IT 4. ročníky ,30 pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči konzultace dálkového studia konzultace dálkového studia, uzavření absence k doklasifikacím u dálkového studia praxe 4.ročníky IT vánoční prázdniny ředitelské volno uzavření absence k doklasifikacím u denního studia pololetní zkoušky žáků s IVP doklasifikační zkoušky denního studia uzavírání klasifikace a doklasifikace u dálkového studia pololetní pedagogická rada ,00 vydání vysvědčení pololetní prázdniny 25

26 jarní prázdniny konzultace dálkového studia do do podání přihlášek na denní studium podání přihlášek na dálkové studium konzultace dálkového studia, uzavření absence pro doklasifikace dálkového studia 4. ročníků velikonoční prázdniny státní svátek ,30 čtvrtletní pedagogická rada, od 16,00 konzultace s rodiči uzavření absence 4. ročníků denního studia do odevzdání návrhů na praxi 2. a 3. ročníky IT pololetní zkoušky žáků 4. ročníků s IVP doklasifikační zkoušky denního studia 4. ročníků ,00 profilová písemná práce z matematiky a zeměpisu ,00 1. kolo 1.termín přijímacích zkoušek ,00 1. kolo 2. termín přijímacích zkoušek do odevzdání maturitní práce tištěná a elektronická podoba 4. ročníky IT uzavírání klasifikace a doklasifikace u 4. ročníků dálkového studia, konzultace dálkového studia ,30 pedagogická rada 4. ročníků denního a dálkového studia ,00 2. kolo přijímacích zkoušek ,00 vydání vysvědčení 4.ročníků denního a dálkového studia státní svátek plánované písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky projektový týden pracujeme s ipad státní svátek do předání posudků na maturitní práce 4. ročníků IT ,00 2. kolo přijímacích zkoušek 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782 148 00 Praha 4 - Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2011/2012 1 Úvodní slovo ředitelky a jednatelky Vážení rodiče,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více