PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,"

Transkript

1 Vážení přátelé, v rukou držíte nový katalog možných zaměstnavatelů absolventů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je nám ctí představit Vám aktualizovanou verzi, ve které oproti vydání z roku 2006 přibylo více pražských firem a organizací. Katalog je členěn do pěti základních sekcí Akademie věd a školství, Instituty a ústavy, Státní správa, Různé a Podnikatelský sektor. Orientaci Vám usnadní označení v podobě barevných čtverečků, které jsou uvedeny u každého subjektu a znázorňují jeho zaměření. Přirozeně nemůžeme zaručit, že pokud kontaktujete některou z organizací, automaticky zde najdete uplatnění. Doufáme ale, že široké spektrum firem a organizací obsažených v katalogu pomůže budoucím absolventům s orientací na pracovním trhu a nedovolí minout zajímavý cíl. Přejeme hodně štěstí a zdaru při studiu i po něm a doufáme, že neztratíte správný směr! Tým portálu PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

2 Komunikace brána k průmyslu Projekt Komunikace brána k průmyslu působí na PřF UK od června Plynule tak navázal na projekt CareerMarket, který působil pouze na PřF UK od května 2005 a zdědil po něm internetový portál Naším cílem je vytvořit systém spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem. Snažíme se o propojení průmyslu a talentů tak, aby vznikly dobré podmínky pro realizaci nápadů chytrých hlav z řad českých vysokoškoláků. Přírodovědecká fakulta UK v Praze Přírodovědecká fakulta je jednou z největších ze 17 fakult Univerzity Karlovy v Praze, jedné z nejstarších vzdělávacích institucí v Evropě. Už přes osmdesát let vychovává špičkové odborníky z oblasti biologie, chemie, geografie, geologie a ochrany životního prostředí. Její brány každoročně opouští stovky specialistů, kteří se uplatňují ve špičkových vědeckých týmech zaměřených na základní i aplikovaný výzkum stejně jako schopní manažeři. Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy, jejichž zájmy hájí. SPČR byl založen v roce 1993 a je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech. Hospodářská komora ČR Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost v ČR a je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů malých, středních a velkých podniků. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Vysvětlivky: čtvereček v barvě biologické obory chemické obory geologické obory geografické obory ochrana životního prostředí didaktika 4 5

3 Akademie věd, školství Akademie věd České republiky Archeologický ústav AV ČR Adresa: Letenská 4, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Studium archeologických pramenů o životě člověka a vývoji společnosti od paleolitu po novověk. Biofyzikální ústav AV ČR Adresa: Královopolská 135, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů. Botanický ústav AV ČR Adresa: Zámek 1, Průhonice Tel./Fax: / Zaměření: Taxonomie, biosystematika a evoluce cévnatých i bezcévných rostlin a vybraných skupin hub, populační biologie, ekologie, fytogeografie, klasifikace rostlinných společenstev. Botanický ústav AV ČR (Úsek ekologie rostlin) Adresa: Dukelská 135, Třeboň Tel./Fax: / Zaměření: Algologie, synekologie: ekofyziologie vodních masožravých rostlin, funkční morfologie klonálního růstu, úloha banky pupenů v regeneraci narušené vegetace a život rostlin na horní hranici jejich rozšíření. Entomologický ústav AV ČR Adresa: Branišovská 31, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Základní a aplikovaný výzkum hmyzu. Etnologický ústav AV ČR Adresa: Na Florenci 3/1420, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum sociálních a kulturních jevů, týkajících se národů a etnických skupin. Fyziologický ústav AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Vaskulární biologie, biologie kostní buňky a mezioborové discipliny tkáňového inženýrství. Geofyzikální ústav AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum fyziky Země. 6 7

4 Geologický ústav AV ČR Adresa: Rozvojová 269, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblastech endogenní geologie, paleontologie a paleomagnetismu Hydrobiologický ústav AV ČR Adresa: Na Sádkách 7, České Budějovice Tel./Fax: Zaměření: Chemismus vody, biochemie, bakteriologie, protozoologie, algologie, zooplanktonologie a ichtyologie. Mikrobiologický ústav AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Fyziologie, biochemie a genetika mikroorganismů, molekulární biologie a molekulární mikrobiologie, biodegradační aktivity mikroorganismů. Parazitologický ústav AV ČR Adresa: Branišovská 31, České Budějovice Tel./Fax: , / Zaměření: Biochemie a molekulární biologie parazitů. Sociologický ústav AV ČR Adresa: Jilská 1, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum veřejného mínění, srovnávací výzkumy, využívá poznatků demografie, geografie, ekonomie, práva. Technologické centrum AV Adresa: Rozvojová 135, Praha 6 Tel./Fax: Zaměření: Strategické studie. Ústav analytické chemie AV ČR Adresa: Veveří 97, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Environmentální analytická chemie. Ústav anorganické chemie AV ČR Adresa: Řež 1001, Řež Tel./Fax: / Zaměření: Studium kinetiky a mechanismů anorganických a bioanorganických reakcí, výzkum fázových přeměn skel, výzkum vybraných anorganických sloučenin. Ústav biologie obratlovců AV ČR Adresa: Květná 8, Brno Tel./Fax: , / Zaměření: Biologie populací, populační dynamika, ichtylogie, ekologie obratlovců. 8 9

5 Ústav experimentální botaniky AV ČR Adresa: Rozvojová 135, Praha 6 - Lysolaje Tel./Fax: / Zaměření: Rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie, indukovaná mutageneze a reparace DNA, adaptační mechanizmy fotosyntézy, fyziologie rostlinných virů a patofyziologie rostlin. Ústav experimentální medicíny AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: , / uemweb.biomed.cas.cz, Zaměření: Biomedicína se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně, neurovědní výzkum, buněčná biologie, toxikologie. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Adresa: Chaberská 57, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Fotonický výzkum zaměřený na přípravu a charakterizaci nových fotonických materiálů a struktur pro optické komunikace a senzory. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Adresa: Dolejskova 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Fyzikální chemie se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek, výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni. Ústav fyziky atmosféry AV ČR Adresa: Boční II 1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Předpovědi počasí, procesy v atmosféře, klimatologie, výzkum. Ústav geoniky AV ČR Adresa: Studentská 1768, Ostrava Poruba Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Ústav chemických procesů AV ČR Adresa: Rozvojová 135, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti teorie chemických procesů, zejm. v oborech chemického inženýrství, fyzikální chemie a inženýrství životního prostředí. Ústav makromolekulární chemie AV ČR Adresa: Heyrovského nám.2, Praha 6 Tel./Fax: / (Pardubice: Zaměření: Dynamika a samoorganizace molekulárních a nadmolekulárních polymerních útvarů, biomakromolekulární systémy, příprava, charakterizace a využití nových polymerních systémů s řízenou strukturou a vlastnostmi

6 Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR Adresa: Branišovská 31/1160, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti molekulární biologie rostlin, ekologické studie. Ústav molekulární genetiky AV ČR Adresa: Flemingovo nám. 2, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj - molekulární a buněčná biologie, molekulární imunologie, funkční genomika a bioinformatika, studium onkogenů, vývojová molekulární biologie, molekulární podstata fertilizace, strukturní biologie a mechanismy receptorové signalizace. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Adresa: Flemingovo nám. 2, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Organická chemie a biochemie v aplikaci na lékařství a životní prostředí. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Adresa: V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Inženýrská geologie, seismické ohrožení, mechanika horninového masívu, přírodních a technogenních faktorů na horninové prostředí, úpravy nerostných surovin. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Adresa: Na sádkách 7, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Adresa: Rumburská 89, Liběchov Tel./Fax: / Zaměření: Biologie rozmnožování hospodářských zvířat, klonování savců a studium regulace buněčného cyklu. Ústav půdní biologie AV ČR Adresa: Na Sádkách 7, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum struktury a dynamiky společenstev půdních organismů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech

7 Školství Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé přírodovědeckých oborů na základních a středních školách: ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY Grantová agentura AV ČR Adresa: Národní 3, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Udělování grantů pro vědu a výzkum. Ústav pro informace ve vzdělávání Adresa: Senovážné náměstí 25, P. O. Box č. 1, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Správa dat o vzdělávání, podpora vzdělávacích trendů. Informační centrum pro mládež Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel./Fax: , / Zaměření: Poskytování informací o vzdělávání, práci, cestování, ekologii pro mladé lidi. Národní vzdělávací fond Adresa: Opletalova 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s EU, podpora zaměstnanosti. Středisko vzdělávání, informací a služeb SVIS Adresa: Zlatá Stezka 255, Prachatice Tel./Fax: Zaměření: Zájmové vzdělávání a péče o účelné využívání volného času dětí a mládeže

8 Instituty a ústavy Český hydrometeorologický ústav Adresa: Na Šabatce 17, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Předpověď počasí, stav ovzduší, vody. 16 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Adresa: Pohoří - Chotouň 90, Jílové u Prahy Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a výroba v oblasti veterinárních přípravků a přípravků pro ochranu rostlin savčí a drůbeží transgeneze, protozoologie, farmakologický servis pro potřeby výroby veterinárních a humánních léčiv. Česká společnost pro analytickou cytologii Adresa: Královopolská 135, Brno Tel./Fax: Zaměření: Získávání kvalitních cytologických dat, analytická cytologie, vybrané cytogenetické a cytometrické metody a možnosti jejich klinického využití, průtoková cytometrie. Český ekologický ústav Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Poskytování informací o stavu životního prostředí. Český statistický úřad Adresa: Na padesátém 81, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Statistické databáze v oblastech ekonomika, lidé, ŽP, zemědělství atd. Český úřad zeměměřičský a katastrální Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování údajů z katastru, digitalizace map. DETA - výzkumný ústav spotřební chemie Adresa: Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Tel./Fax: , / Zaměření: Vývoj receptur pracích, mycích, čistících, kosmetických, dezinfekčních a odmašťovacích prostředků. Chmelařský institut s.r.o. Adresa: Kadaňská 2525, Žatec Tel./Fax: / Zaměření: Výzkumná práce pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele, novošlechtění chmele, množení odrůd chmele, řešení ekologizace. 17

9 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Adresa: Strašice 299, Rokycany Tel./Fax: / Zaměření: Produkční ekologie lesa a krajiny. Imunobact Adresa: Kamenická 566/42, Děčín Tel./Fax: Zaměření: Mikrobiologie a imunologie. Institut ekologie a chovu zvěře s.r.o. Adresa: Nad přehradou 404, Praha 10 Tel.: Zaměření: Biologie zvířat, ochrana rostlin. Institut klinické a experimentální medicíny Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: , / Zaměření: Výzkum v oblasti molekulární biologie a genetiky. Institut Nadace na ochranu zvířat o.p.s. Adresa: Antala Staška 1565, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Zoobiologie, welfare hospodářských zvířat, ochrana zvířat. Institut pro ekologické alternativy o.p.s. Adresa: Hoblíkova 30, Brno Zaměření: Věda a výzkum v oblasti ekologických stavebních materiálů, environmentálních konstrukcí a památkové péče s důrazem na využití nepálené hlíny, zdravé bydlení a úspory energií, správa a aplikace výsledků. Institut pro zkoušení stavebních hmot spol. s r.o. Adresa: Smetanova 457, Teplice Tel./Fax: / Zaměření: Zkoušky zemin, kameniva a asfaltů v oblasti silničního stavitelství, kontrola a návrhy asfaltových směsí. Institute of Applied Biotechnologies a.s Adresa: Tymiánová 619/14, Praha 10 Zaměření: Biotechnologie. Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky Adresa: post. schr. 62/KÚP, Praha 7 Zaměření: Kriminalistické expertizní pracoviště. RE&D VÚFB, s.r.o. Adresa: Poděbradská 56/186, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj léků, klinická farmakologie, regulační záležitosti, biochemické, farmakologické a farmakinetické studie

10 20 Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Adresa: J. L. Dusíka 162/8, Mariánské Lázně Tel./Fax: ( ) Zaměření: Analytické a posudkové práce v oboru přírodních minerálních vod, zřídelních plynů, bahen a humolitů v celé ČR. Sklářský ústav, státní podnik Adresa: Škroupova 957, Hradec Králové 2 Tel./Fax: / Zaměření: Chemické, fyzikální a mechanické analýzy v oblasti skla, porcelánu, keramických materiálů, surovin, žáromateriálů, odpadů a bižuterie. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Adresa: Žežická 226, Příbram Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum účinků jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí. Státní ústav pro kontrolu léčiv Adresa: Šrobárova 49/48, Praha 10 Tel./Fax: , / Zaměření: Kontrola klinického hodnocení léčiv, farmakovigilanční hodnocení. Státní ústav radiační ochrany Adresa: Šrobárova 48, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Radiační monitoring v ČR. ge Státní zdravotní ústav Adresa: Šrobárova 48, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora zdravotnictví v ČR. Státní veterinární ústav Praha Adresa: Sídlištní 136/24, Praha 6 Lysolaje Tel.: Zaměření: Analýzy krmiv a vod, laboratorní diagnostika onemocnění zvířat, školící a vzdělávací činnost. Státní veterinární ústav Olomouc Adresa: Jakoubka ze Stříbra č.1, Olomouc Tel./Fax: Zaměření: Chemická, biochemická a toxikologická vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického. materiálu Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. Adresa: Tursko 155, Praha-západ Tel./Fax: (Brno) iez.euweb.czinformace.htm, Zaměření: Koordinace vědy a výzkuu ekologie zvěře v podmínkách kulturní krajiny. TIC ČVUT Adresa: Plzeňská 221/130, Praha 5 Tel./Fax.: / Zaměření: Podpora a rozvoj malých a středních inovačních firem. 21

11 Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Adresa: Zemědělská 1, Brno Tel./Fax: Zaměření: Výživa rostlin, pěstitelské technologie. Ústav ekologie průmyslové krajiny s.r.o Adresa: Průkopnická 2089/4, Ostrava Zaměření: Výzkum a vývoj průmyslové krajiny, odpadové hospodářství a biotechnologie, bioflotace černého uhlí. Ústav hematologie a krevní transfúze Adresa: U Nemocnice 1; Praha 2 Tel./Fax: Zaměření: Fyziologie krve, biologie nádorových buněk, morfologie a typizace buněk krve a kostní dřeně, diagnostika poruch struktury a funkce červených krvinek. Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Adresa: Husinec Řež 130, Řež Tel./Fax: / Zaměření: Nákládání s radioaktivními odpady, jaderné reakce. Ústav nerostných surovin a. s. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora - Sedlec Tel./Fax: / Zaměření: Chemické, mineralogické, RTG analýzy vod, hornin a minerálů, zpracování odpadů, měření radonu, výroba radiofarmak. Ústav nerostných surovin, státní podnik Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Sedlec Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oborech geochemie, mineralogie, analytické fyzikální a radionuklidové chemie, technologie úpravy nerostných surovin, výzkum využití nerostných surovin včetně surovin netradičních a méně hodnotných. Ústav paliv a maziv Adresa: U Trati 42, Praha 10 Strašnice Tel./Fax: / Zaměření: Rozbor a zkoušky plastických maziv a provozních kapalin. Ústav pro vyšetřování potravin spol. s. r. o. Adresa: Libušská 319, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Zkoušení potravin. Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. Adresa: Podnikatelská 552, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Biotechnologie, ekologické rozbory, chemické a fyzikální analýzy paliv

12 Ústav územního rozvoje Adresa: Jakubské nám. 3, P.O. BOX 234, Brno Tel./Fax: ( ) Zaměření: Územní plánování a územní rozvoj Ústav zemědělských a potravinářských informací Adresa: Slezská 100/7, Praha Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování informací o zemědělství a potravinách. Vědecký ústav ložisek kaustobiolitů, s.r.o. Adresa: Kochanova 2643/4, Ostrava Tel./Fax: / Zaměření: Likvidace starých i nových důlních zátěží, výzkum a vývoj v hornické oblasti, důlní otřesy. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Adresa: Křížová 472/47, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací - rozbory pitných, povrchových a odpadních vod, kalů a odpadů, výkon zeměměřických činností GIS, investorsko-inženýrská činnost staveb. Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Adresa: Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výzkum technologií výroby hnojiv, recyklace a likvidace pevných, kapalných i plynných odpadů, technologie zpracování ropy. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Adresa: Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod Tel./Fax: / Zaměření: Agrotechnika a výživa, fyziologie, chemie, jakost, genetika, šlechtění a ochrana brambor. Výzkumný ústav farmaceutické technologie a dokumentace, s.r.o. Adresa: Kolářská 13, Opava 1 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj lékových forem. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Adresa: Zdiby 98, Praha - východ Tel./Fax: , / Zaměření: Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software a odborné konzultace. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Adresa: Jíloviště-Strnady 136, Praha 5 - Zbraslav Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum, poradenství a publikační činnost v oblasti lesního hospodářství

13 26 Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Adresa: Na Cikánce 2, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Chemie a technologie cementů, vápna, sádry, přípravků stavební chemie, materiálové a energetické využití druhotných surovin a paliv, popílku, analýzy odpadů. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Adresa: Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav Tel./Fax: Zaměření: Ochrana půd. Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Adresa: Ke Dvoru 12a, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj nových mléčných výrobků, chemické a mikrobiologické analýzy mléka a mléčných výrobků. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Adresa: Rybitví 296, Pardubice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti organické chemie a toxikologie. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Adresa: Zahradní 1, Troubsko Tel./Fax: , / Zaměření: Testování a analytické rozbory anorganických i organických látek, včetně biologických rozborů, zkoušení a posuzování agrochemikálií, odrůd, novošlechtění. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Adresa: Lípová 15, Praha 2 Tel./Fax: , (Brno)/ Zaměření: Stanovení polyfenolových látek, sacharidů a polysacharidů, dusíkatých látek, antioxidační aktivity, koloidní stability piva, veškerá mikrobiologická stanovení. Výzkumný ústav pletařský, a. s. Adresa: Šujanovo nám. 3, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výroba speciálních pletařských výrobků, včetně jejich výzkumu. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Adresa: Radiová 7, Praha 10 Hostivař Tel./Fax: / Zaměření: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy a potravinářského inženýrství. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Adresa: Palackého nám. 4, Praha 2 Tel./Fax.: / Zaměření: Aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. 27

14 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Adresa: Budovatelů 2830, Most Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti využití biomasy a odpadů pro energetické i neenergické účely, provoz radioizotopové laboratoře s otevřenými a uzavřenými zářiči a aplikace radionuklidových metod v hornictví, ekologii a v příbuzných oborech včetně výzkumu ionizujícího zařízení. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Adresa: Výzkumníků 267, Vikýřovice Tel.: / Zaměření: Výzkum v chovu skotu. Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Adresa: Květnové nám. 391, Průhonice Tel./Fax: Zaměření: Působení zahradnického oboru v systému ochrany životního prostředí. Výzkumný ústav rostlinné výroby Adresa: Drnovská 507, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin, hodnocení a využití biologického potenciálu agroekosystému. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JČU Adresa: Zátiší 728/II, Vodňany Tel./Fax: / Zaměření: Genetika a šlechtění ryb, akvakultury a hydrobiologie, vodní toxikologie a nemoce ryb. Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. Adresa: Hněvkovského 65, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj ekologických hmot, kompozitních materiálů a maltovin. Výzkumný ústav včelařský,s.r.o. Adresa: Dol 94, Libčice nad Vltavou Tel./Fax: , / Zaměření: Šlechtění včely na odolnost proti nemocem, kontrola pravosti a kvality produktů, účinné léčebné metody. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Adresa: Podbabská 30, Praha 6 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, ochrana vod, analýza biologických složek vody

15 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., pobočka Brno Adresa: Dřevařská 12, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Ochrana a využívání vody v povodí Moravy, jakost vody, hodnocení vlivů stavebních činností a technologií na životní prostředí. Výzkumný ústav zemědělské techniky Adresa: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně Tel./Fax: Zaměření: Výzkum strojně-technologických systémů v zemědělství. Zemědělská vodohospodářská správa Adresa: Hlinky 60, Brno Tel./Fax.: / Zaměření: Sledování vybraných proměnných prostředí ve spravovaných vodních ekosystémech, správa dat. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. Adresa: Havlíčkova 2787, Kroměříž Tel./Fax: , / Zaměření: Ochrana obilovin proti škodlivým činitelům, šlechtění obilovin, jakost obilovin. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Adresa: Přátelství 815, Praha Uhříněves Tel./Fax: / Zaměření: Genetika a šlechtění hospodářských zvířat, výživa a technika krmení, technika technologie chovu, fyziologie reprodukce, etologie hospodářských zvířat, kvalita a jakost produktů. Zdravotní ústav se sídlem v Praze Adresa: Jasmínová 2905/37, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Laboratorní a poradenská činnost v oblasti zdravotnických služeb

16 Státní správa 32 Eurocentrum Praha - Úřad vlády ČR Adresa: Jungmannova 24, Praha 1 Tel./Fax.: / Zaměření: Poskytování informací o EU. Lesy České republiky, s.p. Adresa: Přemyslova 1106, Hradec Králové 8 Tel./Fax: Správa úložišť radioaktivních odpadů Adresa: Dlážděná 6, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Státní fond dopravní infrastruktury Adresa: Sokolovská 278, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace dopravních cest. Státní fond životního prostředí Adresa: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Adresa: Senovážné náměstí 9, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Kontrola provozu jaderných a tepelných elektráren v ČR. Státní zemědělský intervenční fond Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Společný trh pro zemědělské produkty, konkurence. Zeměměřičský úřad Adresa: Pod sídlištěm 9/ Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Geodetické základy ČR. Chráněné krajinné oblasti Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy Adresa: Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm Tel./Fax.: /

17 Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Adresa: Nádražní 318, Luhačovice Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky Adresa: Šumperská 93, Jeseník Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Blaník Adresa: Louňovice 8, Louňovice pod Blaníkem Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les Adresa: Vyšný 59, Český Krumlov Tel./Fax : / Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Adresa: Ledhujská 59, Police nad Metují Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří Adresa: Michalská 260/14, Litoměřice Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Český kras Adresa: Karlštejn 85, Karlštejn Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj Adresa: Antonína Dvořáka 294, Turnov Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Adresa: Česká ul. 149, Mělník Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Adresa: Zbečno 5, Zbečno Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Adresa: Teplická 424/69, Děčín Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Adresa: Husova 5, Litovel Tel./Fax: , / nebo web.quick.czlitovelskepomoravi, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Adresa: Školní 12, Jablonné v Podještědí Tel./Fax: , / nebo 35

18 36 Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras Adresa: Svitavská 29, Blansko Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory Adresa: Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Pálava Adresa: Náměstí 32, Mikulov Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Poodří Adresa: Studénka ul. 2. května, Studénka Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Adresa: Hlavní 504, Mariánské Lázně Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Adresa: Valy 121, Třeboň Tel./Fax: / nebo trebonsko.schkocr.cz, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Adresa: Brněnská 39, Žďár nad Sázavou Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory Adresa: Náměstí 317, Nasavrky Tel./Fax: / nebo zelhory.schkocr.cz, Národní parky Správa Krkonošského národního parku Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí Tel./Fax: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Adresa: 1.máje 260, Vimperk Tel./Fax: / Správa Národního parku České Švýcarsko Adresa: Pražská 52, Krásná Lípa Tel./Fax: / Správa Národního parku Podyjí Adresa: Na Vyhlídce 5, Znojmo Tel./Fax: , , / Povodí, s.p. Povodí Labe, s.p. Adresa: Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Tel./Fax: /

19 Povodí Moravy, s.p. Adresa: Dřevařská 11, Brno Tel./Fax: / Povodí Odry, s.p. Adresa: Varenská 49, Ostrava Tel./Fax: / Povodí Ohře, s.p. Adresa: Bezručova 4219, Chomutov Tel./Fax: / Povodí Vltavy, s.p. Adresa: Holečkova 8, Praha 5 Tel./Fax: / Ministerstva Ministerstvo dopravy Adresa: nábř. L. Svobody 12/1222, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo kultury Adresa: Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo pro místní rozvoj Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Tel./Fax: / nebo nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Na Františku 32, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo zdravotnictví Adresa: Palackého nám. 4, Praha 2 Tel./Fax: / Ministerstvo zemědělství Adresa: Těšnov 17, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: / nebo nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na poříčním právu 1/376, Praha 2 Tel./Fax: /

20 Regionální rozvojové agentury Agentura CZECHIVEST Adresa: Štěpánská 15, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Státní rozvojová agentura pro podporu podnikání a investic. ARR - Agentura regionálního rozvoje, s. r. o. Adresa: Tř.1.máje 26/858, Liberec Tel./Fax: , / Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. Adresa: Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem Tel./Fax.: , / Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Adresa: Na Jízdárně 7, Ostrava Tel./Fax: / CEP Centrum evropského projektování Adresa: Wonkova 1142, Hradec Králové Tel./Fax: / Euroregion Glacensis Adresa: Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Tel./Fax: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o. (HRAT, s.r.o.) Adresa: Nám. TGM 383, Třinec Tel./Fax: , / Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Tel./Fax: / http//www.rra.cz, Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Adresa: Horní nám. 5, Olomouc Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Adresa: Stachy 206, Prachatice Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Adresa: Královopolská 139, Brno Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s. Adresa: Sušilova 952, Bojkovice Tel.: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel./Fax: /

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Katalog ZLOM M 7.11.2006 15:08 Str. 1

Katalog ZLOM M 7.11.2006 15:08 Str. 1 Katalog ZLOM M 7.11.2006 15:08 Str. 1 Katalog ZLOM M 7.11.2006 15:08 Str. 2 Vážení přátelé, máte v ruce stručný přehled organizací, kde můžete uplatnit znalosti získané během studia geografie. Při jeho

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 tel.: 465 482 115 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.2473 Název šablony III/2 Inovace

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000

Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 Přehled grantů, projektů a dalších aktivit, relevantních k projektu Natura 2000 A.) Granty a projekty v demonstračních územích (DS15) NP České Švýcarsko VaV/610/7/01 (2001 2004) Zmapování a zhodnocení

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 12. 2. 2015 Č. j.: 5830/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci JUDr. Petr Šimerka předseda Rady ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 Tel.

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

územní jednotka -Severozápad

územní jednotka -Severozápad Mgr.J.Mareš Ústecký,Karlovarský EU-OP VK VY_32_INOVACE_719 územní jednotka -Severozápad Ústecký kraj naše hlavní a velká energetická základna.těţbou, tepelnými elektrárnami a těţkým průmyslem bylo v minulosti

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více