PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,"

Transkript

1 Vážení přátelé, v rukou držíte nový katalog možných zaměstnavatelů absolventů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je nám ctí představit Vám aktualizovanou verzi, ve které oproti vydání z roku 2006 přibylo více pražských firem a organizací. Katalog je členěn do pěti základních sekcí Akademie věd a školství, Instituty a ústavy, Státní správa, Různé a Podnikatelský sektor. Orientaci Vám usnadní označení v podobě barevných čtverečků, které jsou uvedeny u každého subjektu a znázorňují jeho zaměření. Přirozeně nemůžeme zaručit, že pokud kontaktujete některou z organizací, automaticky zde najdete uplatnění. Doufáme ale, že široké spektrum firem a organizací obsažených v katalogu pomůže budoucím absolventům s orientací na pracovním trhu a nedovolí minout zajímavý cíl. Přejeme hodně štěstí a zdaru při studiu i po něm a doufáme, že neztratíte správný směr! Tým portálu PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

2 Komunikace brána k průmyslu Projekt Komunikace brána k průmyslu působí na PřF UK od června Plynule tak navázal na projekt CareerMarket, který působil pouze na PřF UK od května 2005 a zdědil po něm internetový portál Naším cílem je vytvořit systém spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem. Snažíme se o propojení průmyslu a talentů tak, aby vznikly dobré podmínky pro realizaci nápadů chytrých hlav z řad českých vysokoškoláků. Přírodovědecká fakulta UK v Praze Přírodovědecká fakulta je jednou z největších ze 17 fakult Univerzity Karlovy v Praze, jedné z nejstarších vzdělávacích institucí v Evropě. Už přes osmdesát let vychovává špičkové odborníky z oblasti biologie, chemie, geografie, geologie a ochrany životního prostředí. Její brány každoročně opouští stovky specialistů, kteří se uplatňují ve špičkových vědeckých týmech zaměřených na základní i aplikovaný výzkum stejně jako schopní manažeři. Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR) je dobrovolná organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy, jejichž zájmy hájí. SPČR byl založen v roce 1993 a je nestátní organizací nezávislou na vládě, politických stranách a odborech. Hospodářská komora ČR Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost v ČR a je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů malých, středních a velkých podniků. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Vysvětlivky: čtvereček v barvě biologické obory chemické obory geologické obory geografické obory ochrana životního prostředí didaktika 4 5

3 Akademie věd, školství Akademie věd České republiky Archeologický ústav AV ČR Adresa: Letenská 4, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Studium archeologických pramenů o životě člověka a vývoji společnosti od paleolitu po novověk. Biofyzikální ústav AV ČR Adresa: Královopolská 135, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů. Botanický ústav AV ČR Adresa: Zámek 1, Průhonice Tel./Fax: / Zaměření: Taxonomie, biosystematika a evoluce cévnatých i bezcévných rostlin a vybraných skupin hub, populační biologie, ekologie, fytogeografie, klasifikace rostlinných společenstev. Botanický ústav AV ČR (Úsek ekologie rostlin) Adresa: Dukelská 135, Třeboň Tel./Fax: / Zaměření: Algologie, synekologie: ekofyziologie vodních masožravých rostlin, funkční morfologie klonálního růstu, úloha banky pupenů v regeneraci narušené vegetace a život rostlin na horní hranici jejich rozšíření. Entomologický ústav AV ČR Adresa: Branišovská 31, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Základní a aplikovaný výzkum hmyzu. Etnologický ústav AV ČR Adresa: Na Florenci 3/1420, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum sociálních a kulturních jevů, týkajících se národů a etnických skupin. Fyziologický ústav AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Vaskulární biologie, biologie kostní buňky a mezioborové discipliny tkáňového inženýrství. Geofyzikální ústav AV ČR Adresa: Boční II/1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Základní výzkum fyziky Země. 6 7

4 Geologický ústav AV ČR Adresa: Rozvojová 269, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblastech endogenní geologie, paleontologie a paleomagnetismu Hydrobiologický ústav AV ČR Adresa: Na Sádkách 7, České Budějovice Tel./Fax: Zaměření: Chemismus vody, biochemie, bakteriologie, protozoologie, algologie, zooplanktonologie a ichtyologie. Mikrobiologický ústav AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Fyziologie, biochemie a genetika mikroorganismů, molekulární biologie a molekulární mikrobiologie, biodegradační aktivity mikroorganismů. Parazitologický ústav AV ČR Adresa: Branišovská 31, České Budějovice Tel./Fax: , / Zaměření: Biochemie a molekulární biologie parazitů. Sociologický ústav AV ČR Adresa: Jilská 1, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum veřejného mínění, srovnávací výzkumy, využívá poznatků demografie, geografie, ekonomie, práva. Technologické centrum AV Adresa: Rozvojová 135, Praha 6 Tel./Fax: Zaměření: Strategické studie. Ústav analytické chemie AV ČR Adresa: Veveří 97, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Environmentální analytická chemie. Ústav anorganické chemie AV ČR Adresa: Řež 1001, Řež Tel./Fax: / Zaměření: Studium kinetiky a mechanismů anorganických a bioanorganických reakcí, výzkum fázových přeměn skel, výzkum vybraných anorganických sloučenin. Ústav biologie obratlovců AV ČR Adresa: Květná 8, Brno Tel./Fax: , / Zaměření: Biologie populací, populační dynamika, ichtylogie, ekologie obratlovců. 8 9

5 Ústav experimentální botaniky AV ČR Adresa: Rozvojová 135, Praha 6 - Lysolaje Tel./Fax: / Zaměření: Rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie, indukovaná mutageneze a reparace DNA, adaptační mechanizmy fotosyntézy, fyziologie rostlinných virů a patofyziologie rostlin. Ústav experimentální medicíny AV ČR Adresa: Vídeňská 1083, Praha 4 Tel./Fax: , / uemweb.biomed.cas.cz, Zaměření: Biomedicína se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně, neurovědní výzkum, buněčná biologie, toxikologie. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR Adresa: Chaberská 57, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Fotonický výzkum zaměřený na přípravu a charakterizaci nových fotonických materiálů a struktur pro optické komunikace a senzory. Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR Adresa: Dolejskova 3, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Fyzikální chemie se zaměřením na vztahy mezi strukturou a reaktivitou látek, výzkum chemických a fyzikálně-chemických dějů na atomární a molekulární úrovni. Ústav fyziky atmosféry AV ČR Adresa: Boční II 1401, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Předpovědi počasí, procesy v atmosféře, klimatologie, výzkum. Ústav geoniky AV ČR Adresa: Studentská 1768, Ostrava Poruba Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum procesů v zemské kůře, indukovaných zejména antropogenní činností, včetně jejich účinků na životní prostředí. Ústav chemických procesů AV ČR Adresa: Rozvojová 135, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti teorie chemických procesů, zejm. v oborech chemického inženýrství, fyzikální chemie a inženýrství životního prostředí. Ústav makromolekulární chemie AV ČR Adresa: Heyrovského nám.2, Praha 6 Tel./Fax: / (Pardubice: Zaměření: Dynamika a samoorganizace molekulárních a nadmolekulárních polymerních útvarů, biomakromolekulární systémy, příprava, charakterizace a využití nových polymerních systémů s řízenou strukturou a vlastnostmi

6 Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR Adresa: Branišovská 31/1160, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oblasti molekulární biologie rostlin, ekologické studie. Ústav molekulární genetiky AV ČR Adresa: Flemingovo nám. 2, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj - molekulární a buněčná biologie, molekulární imunologie, funkční genomika a bioinformatika, studium onkogenů, vývojová molekulární biologie, molekulární podstata fertilizace, strukturní biologie a mechanismy receptorové signalizace. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Adresa: Flemingovo nám. 2, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Organická chemie a biochemie v aplikaci na lékařství a životní prostředí. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR Adresa: V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Inženýrská geologie, seismické ohrožení, mechanika horninového masívu, přírodních a technogenních faktorů na horninové prostředí, úpravy nerostných surovin. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Adresa: Na sádkách 7, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum zaměřený na analýzu dynamiky přírodních systémů. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Adresa: Rumburská 89, Liběchov Tel./Fax: / Zaměření: Biologie rozmnožování hospodářských zvířat, klonování savců a studium regulace buněčného cyklu. Ústav půdní biologie AV ČR Adresa: Na Sádkách 7, České Budějovice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum struktury a dynamiky společenstev půdních organismů v přirozených a antropogenně ovlivněných ekosystémech

7 Školství Absolventi se mohou uplatnit jako učitelé přírodovědeckých oborů na základních a středních školách: ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY Grantová agentura AV ČR Adresa: Národní 3, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Udělování grantů pro vědu a výzkum. Ústav pro informace ve vzdělávání Adresa: Senovážné náměstí 25, P. O. Box č. 1, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Správa dat o vzdělávání, podpora vzdělávacích trendů. Informační centrum pro mládež Adresa: Senovážné nám. 24, Praha 1 Tel./Fax: , / Zaměření: Poskytování informací o vzdělávání, práci, cestování, ekologii pro mladé lidi. Národní vzdělávací fond Adresa: Opletalova 25, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s EU, podpora zaměstnanosti. Středisko vzdělávání, informací a služeb SVIS Adresa: Zlatá Stezka 255, Prachatice Tel./Fax: Zaměření: Zájmové vzdělávání a péče o účelné využívání volného času dětí a mládeže

8 Instituty a ústavy Český hydrometeorologický ústav Adresa: Na Šabatce 17, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Předpověď počasí, stav ovzduší, vody. 16 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Adresa: Pohoří - Chotouň 90, Jílové u Prahy Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a výroba v oblasti veterinárních přípravků a přípravků pro ochranu rostlin savčí a drůbeží transgeneze, protozoologie, farmakologický servis pro potřeby výroby veterinárních a humánních léčiv. Česká společnost pro analytickou cytologii Adresa: Královopolská 135, Brno Tel./Fax: Zaměření: Získávání kvalitních cytologických dat, analytická cytologie, vybrané cytogenetické a cytometrické metody a možnosti jejich klinického využití, průtoková cytometrie. Český ekologický ústav Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Poskytování informací o stavu životního prostředí. Český statistický úřad Adresa: Na padesátém 81, Praha 10 Tel./Fax: Zaměření: Statistické databáze v oblastech ekonomika, lidé, ŽP, zemědělství atd. Český úřad zeměměřičský a katastrální Adresa: Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování údajů z katastru, digitalizace map. DETA - výzkumný ústav spotřební chemie Adresa: Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Tel./Fax: , / Zaměření: Vývoj receptur pracích, mycích, čistících, kosmetických, dezinfekčních a odmašťovacích prostředků. Chmelařský institut s.r.o. Adresa: Kadaňská 2525, Žatec Tel./Fax: / Zaměření: Výzkumná práce pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele, novošlechtění chmele, množení odrůd chmele, řešení ekologizace. 17

9 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. Adresa: Strašice 299, Rokycany Tel./Fax: / Zaměření: Produkční ekologie lesa a krajiny. Imunobact Adresa: Kamenická 566/42, Děčín Tel./Fax: Zaměření: Mikrobiologie a imunologie. Institut ekologie a chovu zvěře s.r.o. Adresa: Nad přehradou 404, Praha 10 Tel.: Zaměření: Biologie zvířat, ochrana rostlin. Institut klinické a experimentální medicíny Adresa: Vídeňská 1958/9, Praha 4 Tel./Fax: , / Zaměření: Výzkum v oblasti molekulární biologie a genetiky. Institut Nadace na ochranu zvířat o.p.s. Adresa: Antala Staška 1565, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Zoobiologie, welfare hospodářských zvířat, ochrana zvířat. Institut pro ekologické alternativy o.p.s. Adresa: Hoblíkova 30, Brno Zaměření: Věda a výzkum v oblasti ekologických stavebních materiálů, environmentálních konstrukcí a památkové péče s důrazem na využití nepálené hlíny, zdravé bydlení a úspory energií, správa a aplikace výsledků. Institut pro zkoušení stavebních hmot spol. s r.o. Adresa: Smetanova 457, Teplice Tel./Fax: / Zaměření: Zkoušky zemin, kameniva a asfaltů v oblasti silničního stavitelství, kontrola a návrhy asfaltových směsí. Institute of Applied Biotechnologies a.s Adresa: Tymiánová 619/14, Praha 10 Zaměření: Biotechnologie. Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky Adresa: post. schr. 62/KÚP, Praha 7 Zaměření: Kriminalistické expertizní pracoviště. RE&D VÚFB, s.r.o. Adresa: Poděbradská 56/186, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj léků, klinická farmakologie, regulační záležitosti, biochemické, farmakologické a farmakinetické studie

10 20 Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Adresa: J. L. Dusíka 162/8, Mariánské Lázně Tel./Fax: ( ) Zaměření: Analytické a posudkové práce v oboru přírodních minerálních vod, zřídelních plynů, bahen a humolitů v celé ČR. Sklářský ústav, státní podnik Adresa: Škroupova 957, Hradec Králové 2 Tel./Fax: / Zaměření: Chemické, fyzikální a mechanické analýzy v oblasti skla, porcelánu, keramických materiálů, surovin, žáromateriálů, odpadů a bižuterie. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Adresa: Žežická 226, Příbram Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum účinků jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí. Státní ústav pro kontrolu léčiv Adresa: Šrobárova 49/48, Praha 10 Tel./Fax: , / Zaměření: Kontrola klinického hodnocení léčiv, farmakovigilanční hodnocení. Státní ústav radiační ochrany Adresa: Šrobárova 48, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Radiační monitoring v ČR. ge Státní zdravotní ústav Adresa: Šrobárova 48, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora zdravotnictví v ČR. Státní veterinární ústav Praha Adresa: Sídlištní 136/24, Praha 6 Lysolaje Tel.: Zaměření: Analýzy krmiv a vod, laboratorní diagnostika onemocnění zvířat, školící a vzdělávací činnost. Státní veterinární ústav Olomouc Adresa: Jakoubka ze Stříbra č.1, Olomouc Tel./Fax: Zaměření: Chemická, biochemická a toxikologická vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického. materiálu Středoevropský institut ekologie zvěře, o.p.s. Adresa: Tursko 155, Praha-západ Tel./Fax: (Brno) iez.euweb.czinformace.htm, Zaměření: Koordinace vědy a výzkuu ekologie zvěře v podmínkách kulturní krajiny. TIC ČVUT Adresa: Plzeňská 221/130, Praha 5 Tel./Fax.: / Zaměření: Podpora a rozvoj malých a středních inovačních firem. 21

11 Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Adresa: Zemědělská 1, Brno Tel./Fax: Zaměření: Výživa rostlin, pěstitelské technologie. Ústav ekologie průmyslové krajiny s.r.o Adresa: Průkopnická 2089/4, Ostrava Zaměření: Výzkum a vývoj průmyslové krajiny, odpadové hospodářství a biotechnologie, bioflotace černého uhlí. Ústav hematologie a krevní transfúze Adresa: U Nemocnice 1; Praha 2 Tel./Fax: Zaměření: Fyziologie krve, biologie nádorových buněk, morfologie a typizace buněk krve a kostní dřeně, diagnostika poruch struktury a funkce červených krvinek. Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Adresa: Husinec Řež 130, Řež Tel./Fax: / Zaměření: Nákládání s radioaktivními odpady, jaderné reakce. Ústav nerostných surovin a. s. Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora - Sedlec Tel./Fax: / Zaměření: Chemické, mineralogické, RTG analýzy vod, hornin a minerálů, zpracování odpadů, měření radonu, výroba radiofarmak. Ústav nerostných surovin, státní podnik Adresa: Vítězná 425, Kutná Hora Sedlec Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum v oborech geochemie, mineralogie, analytické fyzikální a radionuklidové chemie, technologie úpravy nerostných surovin, výzkum využití nerostných surovin včetně surovin netradičních a méně hodnotných. Ústav paliv a maziv Adresa: U Trati 42, Praha 10 Strašnice Tel./Fax: / Zaměření: Rozbor a zkoušky plastických maziv a provozních kapalin. Ústav pro vyšetřování potravin spol. s. r. o. Adresa: Libušská 319, Praha 4 Tel./Fax: / Zaměření: Zkoušení potravin. Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. Adresa: Podnikatelská 552, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Biotechnologie, ekologické rozbory, chemické a fyzikální analýzy paliv

12 Ústav územního rozvoje Adresa: Jakubské nám. 3, P.O. BOX 234, Brno Tel./Fax: ( ) Zaměření: Územní plánování a územní rozvoj Ústav zemědělských a potravinářských informací Adresa: Slezská 100/7, Praha Tel./Fax: / Zaměření: Poskytování informací o zemědělství a potravinách. Vědecký ústav ložisek kaustobiolitů, s.r.o. Adresa: Kochanova 2643/4, Ostrava Tel./Fax: / Zaměření: Likvidace starých i nových důlních zátěží, výzkum a vývoj v hornické oblasti, důlní otřesy. Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. Adresa: Křížová 472/47, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Laboratorní činnost v oboru vodovodů a kanalizací - rozbory pitných, povrchových a odpadních vod, kalů a odpadů, výkon zeměměřických činností GIS, investorsko-inženýrská činnost staveb. Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. Adresa: Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj a výzkum technologií výroby hnojiv, recyklace a likvidace pevných, kapalných i plynných odpadů, technologie zpracování ropy. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Adresa: Dobrovského 2366, Havlíčkův Brod Tel./Fax: / Zaměření: Agrotechnika a výživa, fyziologie, chemie, jakost, genetika, šlechtění a ochrana brambor. Výzkumný ústav farmaceutické technologie a dokumentace, s.r.o. Adresa: Kolářská 13, Opava 1 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum a vývoj lékových forem. Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický Adresa: Zdiby 98, Praha - východ Tel./Fax: , / Zaměření: Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software a odborné konzultace. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Adresa: Jíloviště-Strnady 136, Praha 5 - Zbraslav Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum, poradenství a publikační činnost v oblasti lesního hospodářství

13 26 Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Adresa: Na Cikánce 2, Praha 5 Tel./Fax: / Zaměření: Chemie a technologie cementů, vápna, sádry, přípravků stavební chemie, materiálové a energetické využití druhotných surovin a paliv, popílku, analýzy odpadů. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Adresa: Žabovřeská 250, Praha 5 - Zbraslav Tel./Fax: Zaměření: Ochrana půd. Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. Adresa: Ke Dvoru 12a, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Vývoj nových mléčných výrobků, chemické a mikrobiologické analýzy mléka a mléčných výrobků. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Adresa: Rybitví 296, Pardubice Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti organické chemie a toxikologie. Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Adresa: Zahradní 1, Troubsko Tel./Fax: , / Zaměření: Testování a analytické rozbory anorganických i organických látek, včetně biologických rozborů, zkoušení a posuzování agrochemikálií, odrůd, novošlechtění. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Adresa: Lípová 15, Praha 2 Tel./Fax: , (Brno)/ Zaměření: Stanovení polyfenolových látek, sacharidů a polysacharidů, dusíkatých látek, antioxidační aktivity, koloidní stability piva, veškerá mikrobiologická stanovení. Výzkumný ústav pletařský, a. s. Adresa: Šujanovo nám. 3, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výroba speciálních pletařských výrobků, včetně jejich výzkumu. Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. Adresa: Radiová 7, Praha 10 Hostivař Tel./Fax: / Zaměření: Základní a aplikovaný výzkum v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy a potravinářského inženýrství. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Adresa: Palackého nám. 4, Praha 2 Tel./Fax.: / Zaměření: Aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. 27

14 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Adresa: Budovatelů 2830, Most Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj v oblasti využití biomasy a odpadů pro energetické i neenergické účely, provoz radioizotopové laboratoře s otevřenými a uzavřenými zářiči a aplikace radionuklidových metod v hornictví, ekologii a v příbuzných oborech včetně výzkumu ionizujícího zařízení. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Adresa: Výzkumníků 267, Vikýřovice Tel.: / Zaměření: Výzkum v chovu skotu. Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví Adresa: Květnové nám. 391, Průhonice Tel./Fax: Zaměření: Působení zahradnického oboru v systému ochrany životního prostředí. Výzkumný ústav rostlinné výroby Adresa: Drnovská 507, Praha 6 Tel./Fax: / Zaměření: Zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin, hodnocení a využití biologického potenciálu agroekosystému. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JČU Adresa: Zátiší 728/II, Vodňany Tel./Fax: / Zaměření: Genetika a šlechtění ryb, akvakultury a hydrobiologie, vodní toxikologie a nemoce ryb. Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. Adresa: Hněvkovského 65, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Výzkum a vývoj ekologických hmot, kompozitních materiálů a maltovin. Výzkumný ústav včelařský,s.r.o. Adresa: Dol 94, Libčice nad Vltavou Tel./Fax: , / Zaměření: Šlechtění včely na odolnost proti nemocem, kontrola pravosti a kvality produktů, účinné léčebné metody. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka Adresa: Podbabská 30, Praha 6 Tel./Fax: Zaměření: Výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, ochrana vod, analýza biologických složek vody

15 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., pobočka Brno Adresa: Dřevařská 12, Brno Tel./Fax: / Zaměření: Ochrana a využívání vody v povodí Moravy, jakost vody, hodnocení vlivů stavebních činností a technologií na životní prostředí. Výzkumný ústav zemědělské techniky Adresa: Drnovská 507, Praha 6 - Ruzyně Tel./Fax: Zaměření: Výzkum strojně-technologických systémů v zemědělství. Zemědělská vodohospodářská správa Adresa: Hlinky 60, Brno Tel./Fax.: / Zaměření: Sledování vybraných proměnných prostředí ve spravovaných vodních ekosystémech, správa dat. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o. Adresa: Havlíčkova 2787, Kroměříž Tel./Fax: , / Zaměření: Ochrana obilovin proti škodlivým činitelům, šlechtění obilovin, jakost obilovin. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Adresa: Přátelství 815, Praha Uhříněves Tel./Fax: / Zaměření: Genetika a šlechtění hospodářských zvířat, výživa a technika krmení, technika technologie chovu, fyziologie reprodukce, etologie hospodářských zvířat, kvalita a jakost produktů. Zdravotní ústav se sídlem v Praze Adresa: Jasmínová 2905/37, Praha 10 Tel./Fax: / Zaměření: Laboratorní a poradenská činnost v oblasti zdravotnických služeb

16 Státní správa 32 Eurocentrum Praha - Úřad vlády ČR Adresa: Jungmannova 24, Praha 1 Tel./Fax.: / Zaměření: Poskytování informací o EU. Lesy České republiky, s.p. Adresa: Přemyslova 1106, Hradec Králové 8 Tel./Fax: Správa úložišť radioaktivních odpadů Adresa: Dlážděná 6, Praha 1 Tel./Fax: Zaměření: Využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Státní fond dopravní infrastruktury Adresa: Sokolovská 278, Praha 9 Tel./Fax: / Zaměření: Rozvoj, výstavba, údržba a modernizace dopravních cest. Státní fond životního prostředí Adresa: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Tel./Fax: / Zaměření: Podpora realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí. Státní úřad pro jadernou bezpečnost Adresa: Senovážné náměstí 9, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Kontrola provozu jaderných a tepelných elektráren v ČR. Státní zemědělský intervenční fond Adresa: Ve Smečkách 33, Praha 1 Tel./Fax: / Zaměření: Společný trh pro zemědělské produkty, konkurence. Zeměměřičský úřad Adresa: Pod sídlištěm 9/ Praha 8 Tel./Fax: / Zaměření: Geodetické základy ČR. Chráněné krajinné oblasti Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy Adresa: Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm Tel./Fax.: /

17 Správa chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty Adresa: Nádražní 318, Luhačovice Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky Adresa: Šumperská 93, Jeseník Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Blaník Adresa: Louňovice 8, Louňovice pod Blaníkem Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les Adresa: Vyšný 59, Český Krumlov Tel./Fax : / Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Adresa: Ledhujská 59, Police nad Metují Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti České Středohoří Adresa: Michalská 260/14, Litoměřice Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Český kras Adresa: Karlštejn 85, Karlštejn Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Český ráj Adresa: Antonína Dvořáka 294, Turnov Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Adresa: Česká ul. 149, Mělník Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko Adresa: Zbečno 5, Zbečno Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce Adresa: Teplická 424/69, Děčín Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Adresa: Husova 5, Litovel Tel./Fax: , / nebo web.quick.czlitovelskepomoravi, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory Adresa: Školní 12, Jablonné v Podještědí Tel./Fax: , / nebo 35

18 36 Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras Adresa: Svitavská 29, Blansko Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory Adresa: Dobrovského 332, Rychnov nad Kněžnou Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Pálava Adresa: Náměstí 32, Mikulov Tel./Fax: / nebo Správa chráněné krajinné oblasti Poodří Adresa: Studénka ul. 2. května, Studénka Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Adresa: Hlavní 504, Mariánské Lázně Tel./Fax: / Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko Adresa: Valy 121, Třeboň Tel./Fax: / nebo trebonsko.schkocr.cz, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Adresa: Brněnská 39, Žďár nad Sázavou Tel./Fax: , / Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory Adresa: Náměstí 317, Nasavrky Tel./Fax: / nebo zelhory.schkocr.cz, Národní parky Správa Krkonošského národního parku Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí Tel./Fax: Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Adresa: 1.máje 260, Vimperk Tel./Fax: / Správa Národního parku České Švýcarsko Adresa: Pražská 52, Krásná Lípa Tel./Fax: / Správa Národního parku Podyjí Adresa: Na Vyhlídce 5, Znojmo Tel./Fax: , , / Povodí, s.p. Povodí Labe, s.p. Adresa: Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Tel./Fax: /

19 Povodí Moravy, s.p. Adresa: Dřevařská 11, Brno Tel./Fax: / Povodí Odry, s.p. Adresa: Varenská 49, Ostrava Tel./Fax: / Povodí Ohře, s.p. Adresa: Bezručova 4219, Chomutov Tel./Fax: / Povodí Vltavy, s.p. Adresa: Holečkova 8, Praha 5 Tel./Fax: / Ministerstva Ministerstvo dopravy Adresa: nábř. L. Svobody 12/1222, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo kultury Adresa: Maltézské náměstí 471/1, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo pro místní rozvoj Adresa: Staroměstské nám. 6, Praha 1 Tel./Fax: / nebo nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Na Františku 32, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Adresa: Karmelitská 7, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo zdravotnictví Adresa: Palackého nám. 4, Praha 2 Tel./Fax: / Ministerstvo zemědělství Adresa: Těšnov 17, Praha 1 Tel./Fax: / Ministerstvo životního prostředí Adresa: Vršovická 65, Praha 10 Tel./Fax: / nebo nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí Adresa: Na poříčním právu 1/376, Praha 2 Tel./Fax: /

20 Regionální rozvojové agentury Agentura CZECHIVEST Adresa: Štěpánská 15, Praha 2 Tel./Fax: / Zaměření: Státní rozvojová agentura pro podporu podnikání a investic. ARR - Agentura regionálního rozvoje, s. r. o. Adresa: Tř.1.máje 26/858, Liberec Tel./Fax: , / Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s. Adresa: Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem Tel./Fax.: , / Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Adresa: Na Jízdárně 7, Ostrava Tel./Fax: / CEP Centrum evropského projektování Adresa: Wonkova 1142, Hradec Králové Tel./Fax: / Euroregion Glacensis Adresa: Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Tel./Fax: Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o. (HRAT, s.r.o.) Adresa: Nám. TGM 383, Třinec Tel./Fax: , / Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Adresa: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Tel./Fax: / http//www.rra.cz, Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy Adresa: Horní nám. 5, Olomouc Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. Adresa: Stachy 206, Prachatice Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Adresa: Královopolská 139, Brno Tel./Fax: / Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s. Adresa: Sušilova 952, Bojkovice Tel.: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Adresa: Riegrova 1, Plzeň Tel./Fax: /

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé,

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Vážení přátelé, Vážení přátelé, Právě držíte v ruce první katalog zaměstnavatelů ušitý na míru pro Matematicko-fyzikální fakultu UK. V jednom balení Vám předkládáme široké spektrum firem a organizací z celé České republiky,

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Seznam výzkumných organizací (VO) byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného

Více

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO)

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Seznam VO byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného seznamu VO naleznete

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem

Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem Strategie AV21 NOVÁ STRATEGIE AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Špičkový výzkum ve veřejném zájmu je mottem nové strategie Akademie věd, která by se měla do budoucna výrazněji profilovat jako instituce, jejímž

Více

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR

NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ SEKTOR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vážení přátelé, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která si v loňském roce připomněla 20

Více

JAK SE STÁT EKOLOGEM

JAK SE STÁT EKOLOGEM JAK SE STÁT EKOLOGEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o.

Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Podprogram 1. STAPRO s. r. o. HPH, spol.s r.o. TACR/5427/2014 Vyhlášení výsledků 4. veřejné soutěže Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA ČR nepředpokládá uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory/vydání Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 19. 21. června 2015 www.soc.cz www.nidv.cz www.vse.cz 1 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum

Více

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA Výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu ALFA č. j. TACR/4563/2014 1 Seznam návrhů projektů, které splnily podmínky veřejné soutěže (návrhy projektů jsou seřazeny dle ID čísel

Více

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ

4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4. BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ, VÝZKUM A PROJEKTOVÁNÍ 4.1 BÁŇSKÉ ŠKOLSTVÍ (Personální údaje a informace o studijních oborech se vztahují k akademickému, resp. školnímu roku 2014-2015.) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora www.sockh.cz 15. 17. června 2012 1 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Analytická část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Vymezení území Jihlavské sídelní aglomerace

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více