KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008"

Transkript

1 1 KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008

2 Typická vůně perníků a teplé medoviny se už od ranních hodin linula ve čtvrtek 29. listopadu kroměřížským Velkým náměstím. Radnice na tento den připravila vánoční jarmark lidových řemesel spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromu a výzdoby v ulicích města. Na tradičním jarmarku si mohli návštěvníci zakoupit nejrůznější zboží, které v mnohých domácnostech neodmyslitelně k vánočním svátkům patří. Vybírat mohli z mnoha druhů perníku, vánočních ozdob, keramiky, svíček, výrobků ze dřeva, kůže, vlny, včelího vosku a mnoho dalších řemeslných výrobků. Na své si ale přišly i děti, když mezi ně odpoledne přišel Mikuláš s čerty a anděly. Před pátou hodinou odpolední pak starosta Miloš Malý popřál svým spoluobčanům klidné a š astné Vánoce a společně s davem na zaplněném náměstí dal pokyn k rozsvícení vánočního stromu a sváteční výzdoby v ulicích města. Závěr mrazivého předvánočně laděného dne patřil opět dětem, které rozveselil oblíbený Michal Nesvadba s pořadem plným her a překvapení. Foto: M. Karásek 2

3 EDITORIAL Ohlédnutí za rokem 2007 Když jsem začal psát tyto řádky, zbývalo do konce roku 2007 jedenáct dní. A to je vždy nejvyšší čas na zamyšlení a zhodnocení uplynulého roku. V první řadě jsme se museli vypořádat s dědictvím značné finanční zátěže. Aby bylo možné začít plnit společný program, na jehož obsahu se jednotlivé politické strany a sdružení, jež jsou ve společné koalici, hned po volbách shodly. To se podařilo v prvním čtvrtletí roku 2007, kdy byla vypsána veřejná soutěž na restrukturalizaci úvěru města Kroměříže a v této soutěži zvítězila Komerční banka. Díky soutěži jsme dosáhli ještě výhodnější úrokové sazby, než jakou byl úročen původní dluh. Získali jsme volné finanční zdroje a mohli tak rozjet řadu investičních akcí, například vybudování nového hřiště u základní školy Oskol, zahájení opravy bývalého Posádkového domu armády, ale i budování nových či opravy stávajících chodníků a komunikací. Zejména bych zde připomenul vybudování tolik potřebného chodníku k novostavbám na Barbořině. Zahájena byla také rekonstrukce starého asfaltového hřiště u Základní školy Slovan, které bude dokončeno v příštím roce a bude mít jeden z nejmodernějších umělých povrchů. Dále jsme zahájili stavbu domova pro seniory v areálu bývalých kasáren a jeho dokončení plánujeme na pátý měsíc roku Celkem se nám z rozpočtu města a státních dotací podařilo zajistit na investice okolo 35 milionů Kč. To je částka, o které by se nám bez restrukturalizace úvěrů mohlo jen zdát. Pro příští rok počítáme opět s podobnou částkou. Jako největší problém pro rok 2008 vidíme rekonstrukci jediného mostu přes řeku Moravu. Proto jsme se v roce 2007 intenzivně věnovali také koordinaci činností se staviteli dálnice a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, které je investorem rekonstrukce mostu přes řeku Moravu. Chci všechny spoluobčany poprosit o trpělivost, nebo ne všechno při této stavbě bude moci být realizováno dle našich představ. Uplynulý rok prvně v novodobé historii radnice hodnotili zastupitelé na svém slavnostním setkání, které se konalo 6. prosince v obřadní síni radnice. Shodli se v tom, že společné cíle schválené všemi koaličními partnery se letos podařilo naplnit z jedné čtvrtiny, což je přímo úměrné uplynulé části celého volebního období. Také konstatovali, že není dobře plněn úkol zmapovat dopodrobna nemovitý majetek města, zejména pozemky, a v této oblasti je třeba v roce 2008 nejvíce přidat. Město Kroměříž přeje všem svým občanům v novém roce 2008 hodně osobních i profesních úspěchů a věříme, že i nadále budeme hledat a nacházet společnou řeč a společnými činy se podílet na rozvoji našeho krásného města. Za kolektiv zastupitelů Mgr. Miloš Malý, starosta města OBSAH Editorial... 3 Schválený rozpočet města na rok Část dálnice funguje jako obchvat města...8 Kroměříž je na zimní údržbu komunikací připravena... 9 Radnice a České dráhy chtějí v Kroměříži půjčovnu kol...9 Kroměřížská zastavení uspěla v celostátní soutěži...10 Radnice chce získat knihovnu do svého vlastnictví Radnice rozdělí neziskovým organizacím přes osm milionů Informace o příspěvcích na péči Hradisko je bohatší o čtyřicet mladých stromků Autoři kvetoucí Kroměříže se dočkali ocenění Anketa pro nově zvolené členy zastupitelstva města Setkání pracovníků odborů kultury městských úřadů Nitra a Kroměříž Nabídka kulturních a společenských programů Žáci kroměřížských středních škol založili studentský parlament Městská policie zasahuje Žáci Základní školy U Sýpek pracují v zajímavém projektu Netradičně v Arcibiskupském gymnáziu Mezinárodní projekt odstartoval Klub UNESCO se ptal občanů Život se nám zastavil jen na chvilku Mateřské centrum Klubíčko oslavilo páté narozeniny Adventní setkání v Těšnovicích Nejhezčí Mikuláš v Drahlově Výstava perníkových chaloupek v SVČ Šipka Malý výšlap do minulosti města Představujeme kroměřížský sport a sportovce Web stránka Kroměřížský zpravodaj: 3

4 ZPRÁVY Z RADNICE Schválený rozpočet města Kroměříže na rok 2008 Číselné údaje jsou vyjádřeny v tisících Daňové příjmy závislá činnost samostatná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnická osoba za obec DPH Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatek komunální odpad odvody za odnětí půdy a uložení odpadů 100 Místní poplatky 5440 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj poplatek ze psů 800 poplatek za užívání veřejného prostranství 590 poplatek ze vstupného 200 poplatek z ubyt.kapacit 100 poplatek za láz. a rekr. pobyt 50 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 1800 Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Příjmy z vlastní činnosti 4500 parkovací automaty Odvody příspěvkových organizací 7600 Sociální služby města Kroměříže Sankční platby 5250 Ostatní nedaňové příjmy návrh dotace na sociální péči a pomoc v nouzi návrh dotace na výkon státní správy ,5 návrh dotace na výkon státní správy - sociální služby,ochrana dětí 3 701,6 návrh dotace na výkon zřizovatelských funkcí návrh dotace na školství 4 808,9 návrh neinvestičních nákladů za žáky odpadové hospodářství Ekokom návrh dotace Partnerství pro novou strategii 88 návrh dotace Zelená pro Zlínský kraj 155 návrh dotace Komunitní plánování 913 nekapitálové příspěvky a náhrady 400 Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru 90 Splátky půjček splátky půjček z FRB splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB Celkem Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 5451 Příjmy celkem Výdaje běžné Platy zaměstnanců a OOV platy zaměstnanců a OOV platy kultura 100 projekty Zdravého města 40 Povinné pojistné soc. zabezpečení zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné 320 Příjmy z pronájmu majetku 4400 nájem školy Palackého nájem tepelného hospodářství nájem byty pozemky, skládka a ostatní majetek 400 Příjmy z úroků a realizace fin. majetku 5154 podíl na HV Biopas 3500 příjmy z úroků 154 příjmy z úroků FRB 900 příjmy z úroků SFRB 600 4

5 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Nákup materiálu 4685 vnitro Městská policie kultura 350 Sbor dobrovolných hasičů 150 Zdravé město vybrané projekty 45 stojany na kola 50 Kola pro půjčovnu 50 Klub důchodců 40 Úroky 9400 SFRB 600 úvěr Energie 5955 vnitro kino 500 SDH 250 městská policie 35 Klub důchodců 170 Služby vnitro odpadové hospodářství vč. MČ provoz parkovacích automatů 750 hřiště, pískoviště, lavičky hřiště, pískoviště, lavičky, veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba zeleně 800 stromořadí Vrchlického ul. 320 studie zeleně 200 mobilní zeleň v centru města 230 ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 250 služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ montáž, demontáž a obměna vánočního osvětlení 600 čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 570 zimní údržba vozovek, chodníků, veř. prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz., chodníků, veř. prostr. a zastávek MHD v MČ 200 kultura a cestovní ruch, vč. koncertu pro K. Kryla kultura - Knížecí holdování, koncerty filharmonie 260 Posudky a geometrické plány (160 stavební, 400 mjpr) 560 Právní služby 500 Zelená pro Zlínský kraj 52 Partnerství pro novou strategii 300 Komunitní plánování 465 Krok grantový systém - provoz, administrace 420 Územně analytické podklady 400 studie, posudky, územní plán - odboru rozvoje 800 posudky odborů dopravy 150, životní prostředí digitalizace archívu, mapy - stavební úřad 500 kultura - tisk a sazba zpravodaje 400 likvidace divokých skládek v KM 200 likvidace divokých skládek v míst. částech 100 údržba Biocentra 300 deratizace 300 Městská policie 400 Zdravé město - vybrané projekty 215 služby peněžních ústavů 250 montáž a demontáž podia,vč. osvětlení 170 monitoring ovzduší, ochrana vod, stanoviš, ekologie 150 nájemné 70 skládky, 15 Městská policie, 50 lávka 135 nájemné informační kanceláře VN č stojany na kola provoz 50 úprava hřbitov. pítek 175 zdravotní služby - preventivní prohlídky 70 pronájem tribuny 85 odborné prohlídky mostů 50 5

6 ZPRÁVY Z RADNICE Provoz veřejného WC 240 Informační kancelář 465 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 200 Okresní hospodářská komora 50 provoz kina 85 Klub důchodců 50 Projekt Besip 50 zajištění spoluúčasti na grantových projektech 200 Sbor dobrovolných hasičů 120 poplatky za lék. potvrzení - odbor soc. věcí 20 Ostatní nákupy opravy chodníků chodník Vrchlického ul dlaždičské práce vozovek a chodníků 400 živičné práce dopravní značení, vč. cyklostezky deš ové vpusti 700 světelná signalizace 300 opravy mostů a čekáren 300 bezbariérové přechody 300 vnitro opravy a udržování cestovné vnitro,vč.účastnických poplatků 300 programové vybavení vnitro 300 Městská policie 800 fond starosty 350 kultura - mezinárodní kontakty 100 Sbor dobrovolných hasičů 200 Klub důchodců 20 odbor školství 40 Zdravé město 8 Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém rezerva na grant. systém pro II. pololetí příspěvek na provoz Krok dofinancování HK Kroměříž 901 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 200 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 290 Digitální mapa Zlínského kraje 80 Sdružení obcí pro rozvoj Ba ova kanálu 60 Mikroregion Kroměřížska 150 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ZŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Sociální služby města Kroměříže Knihovna Kroměřížska Dům kultury provoz vč. účelových akcí Dům kultury technické dovybavení 450 Správa majetku provoz sportovních zařízení (ZS 3100, bazén 5200) Správa majetku psí útulek Správa majetku na byt.fond v pronájmu 880 Správa majetku na ostatní bytový fond Správa majetku na splátky SFRB Správa majetku služby MŠ 300 Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště 350 Správa majetku opravy byt.fondu Příspěvky a náhrady - ostatní výdaje dopravní obslužnost vnitro - poplatky, náhrady, věcné dary 370 kultura,cestovní ruch 800 pohřby zesnulých 50 členský poplatek Zdravé město 45 Sdružení hasičů ČMaS 40 Neinvestiční dotace podnik.subjektům částečná úhrada ztráty MHD a hřbitovů pro KTS WAA invest - parkovací příspěvek 300 6

7 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Správa majetku údržba skládek a objektů v místních částech 200 Správa majetku zateplení střechy skaut. střediska 200 SVČ Šipka Technické služby - na úhradu pohledávek KTS 900 Církevní konzervatoř 80 Platby daní a poplatků 225 daně z převodu, vč. daně z nemovitostí 200 Městská policie kolky, pojištění 25 Sociální dávky sociální dávky a příspěvky na péči Neinvestiční transfery 1500 Příspěvky fond sociálních potřeb 1500 Neinvestiční půjčky a úvěry 3040 nízkoúročené úvěry SFRB Celkem Nákup majetkových podílů 1000 přípl. mimo zákl. kapitál Kts, s.r.o. - osvětlení přechodů 580 přípl. mimo zákl. kapitál Kts, s.r.o. - VO J. Silného 420 Investiční dotace příspěvkovým organizacím 1000 školská zařízení Celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Investiční výdaje Pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem Domov důchodců Purkyňova ul fasáda, střecha, sanace krovu PDA rekonstrukce hasičské zbrojnice rekonstrukce škol. hřiště Slovan rekonstrukce budovy č. p projektové dokumentace projektové dokumentace školských zařízení 500 biokoridor Trávník 50 změny územního plánu 500 softvare Gordic 600 výkupy pozemků 509 splátka autocisterny SDH Saldo příjmů a výdajů: Financování Příjem: v tom: zapojení přebytků 2007 z běžných účtů zapojení přebytku FRB z roku Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátka FRB SFRB splátka jistiny nízkoúročeného úvěru Celkem:

8 ZPRÁVY Z RADNICE Část dálnice již funguje jako obchvat města Foto: Aleš Karban Tři kilometry budovaného úseku dálnice D1 již slouží motoristům jako obchvat Kroměříže. Stavbaři dva pruhy komunikace zprovoznili v závěru uplynulého roku, úplné dokončení plánují na září příštího roku. Informovala o tom firma Skanska DS, jež je dodavatelem stavby. Stavební práce na úseku dálnice u města začaly v únoru roku 2005, náklady na vybudování komunikace překračují miliardu korun. V dvoupruhu se ale prozatím jezdí v obou směrech, úsek tak není zařazen do dálniční sítě. Trasu dálnice u Kroměříže tvoří zrekonstruovaný původní obchvat města z 90. let, navazující část pak byla nově vybudována. Celá stavba vzniká na násypech, jež by v případě povodní sloužily i jako ochrana města před velkou vodou. 8 Kroměřížská radnice zprovoznění izolovaného úseku budoucí dálnice vítá. I když úsek není zcela dokončen, poslouží jako stěžejní objízdná trasa po dobu rekonstrukce jediného silničního mostu přes řeku Moravu ve městě. Část dálnice D1 u Kroměříže tvoří jeden ze stavebních úseků, které mají hlavní dopravní tepnu země přivést z Vrchoslavic na Prostějovsku do Lipníku nad Bečvou v okresu Přerov. Část této trasy vede přes severozápadní okraj Zlínského kraje. K tomu, aby motoristé mohli jezdit z Kroměříže až do Prahy po nejvýznamnější české dálnici, je nutné kromě úseku u Kroměříže dokončit také druhou etapu úseku z Mořic do Kojetína a úsek od Kojetína ke Kroměříži. -kam- Vyhláška ukládá taxikářům od ledna nové povinnosti Odborný seminář pro provozovatele a řidiče taxislužby z kroměřížského regionu připravil ve čtvrtek 29. listopadu odbor dopravy kroměřížské radnice. Důvodem, kvůli kterému byli taxikáři mimořádně seznámeni s důležitými informacemi, je změna prováděcí vyhlášky k zákonu o silniční dopravě, která vstoupí v platnost k prvnímu lednu roku Z ní provozovatelům vyplývá celá řada nových povinností. Od tohoto roku například budou platit jiná pravidla pro označování vozidel taxislužby. Jedná se hlavně o změnu evidenčních čísel. Zatímco dnes jezdí v našem regionu vozidla taxislužby označená jménem města Kroměříž a číslem 001 až 0066, od ledna budou evidenční čísla shodná s registrační značkou daného vozidla, vysvětlila Zdeňka Daňhelová z odboru dopravy kroměřížské radnice. Podle ní vyhláška přináší i některé další změny, například vydávání nových průkazů pro taxikáře. Aby měli provozovatelé taxislužby k dispozici informace z první ruky, pozval odbor dopravy na seminář právničku z Odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy České republiky, která na všechny významné nastávající změny upozornila a také upřesnila, že povinnosti vyplývající z vyhlášky je třeba splnit nejpozději do 31. března Kromě ministerské návštěvy mezi taxikáře zavítal i vedoucí dopravního inspektorátu policie v Kroměříži Milan Kalina, který tohoto setkání využil k seznámení přítomných s nejrizikovějšími místy regionu co se dopravy týče. V neposlední řadě jsme oslovili i Český červený kříž, který při této příležitosti uspořádal přednášku zaměřenou na první pomoc, dodala Zdeňka Daňhelová. -pz-

9 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Kroměříž je na zimní údržbu komunikací připravena Pro zimní údržbu komunikací města platí přísná pravidla, která je třeba dodržovat a která popisuje každoročně aktualizovaný Plán zimní údržby místních komunikací v Kroměříži a místních částech. Tento dokument přesně říká, v jakých termínech a jakou technikou musejí být konkrétní komunikace ošetřeny tak, aby byly zmírněny závady vzniklé povětrnostními vlivy. Provádění zimní údržby je dáno silničním zákonem a následně vyhláškou města. A z těchto dvou právních norem vychází náš operační plán zimní údržby místních komunikací, který stanovuje v jakých lhůtách musí být zimní údržba prováděna, v jakém rozsahu, jakými mechanismy včetně ručního čistění přechodů, zastávek a některých chodníků, které nelze čistit pomocí techniky, vysvětlil Lambert Hanzal, vedoucí odboru služeb kroměřížské radnice. Podle něj jsou v plánu uvedeny i ty komunikace, jejichž schůdnost nebo sjízdnost se v zimě nezajiš uje. V právě aktualizovaném plánu údržby jsou to například nové uličky v místě bývalého barákového Radnice a České dráhy chtějí v Kroměříži otevřít půjčovnu kol Všem příznivcům cykloturistiky chce vyjít vstříc kroměřížská radnice, která společně s Českými drahami připravuje vznik nové půjčovny jízdních kol v prostorách vlakového nádraží. Provozovna by mohla cyklistům sloužit jako součást systému půjčoven Českých drah již od příští sezony a měla by podpořit další rozvoj cykloturistiky nejen ve městě. Mnozí milovníci cyklistiky to již velmi dobře znají. Například na dovolené dostanou chu pohlédnout na svět ze sedla jízdního kola, ale žádný bicykl právě není po ruce. Jejich jedinou nadějí je najít nejbližší půjčovnu jízdních kol a své přání si splnit. České dráhy ve Zlínském kraji provozují v současné době tři půjčovny kol, v Uherském Hradišti, Luhačovicích a Horní Lidči. Mají zájem tuto službu poskytovat i v jiných městech, což je ve shodě s našimi snahami zkvalitnit v Kroměříži služby pro cyklisty, uvedla místostarostka Kroměříže Olga Sehnalová. Naše půjčovny kol jsou dosti využívané a zakládáním nových rozšiřujeme své služby, v Kroměříži se však se zájmem vybudovat půjčovnu setkáváme i ze strany města. Půjčovna v Kroměříži by mohla být v provozu příští sezonu, sdělila Markéta Krausová z tiskového oddělení Českých drah. 9 tábora, kde ještě není hotova výstavba rodinných domů, poznamenal Lambert Hanzal. Přestože první sníh na Kroměřížsku po několika dnech zase roztál, na připravenosti odpovědných osob zasáhnout to nemá vliv. Podle předpovědí počasí Kroměřížské technické služby zajiš ují od listopadu do března čtyřiadvacetihodinovou dispečerskou službu. Ta kontroluje situaci, objíždí město a v případě potřeby ihned svolává pracovníky v domácí pohotovosti, uvedl vedoucí odboru služeb, podle pořadí důležitosti se pak provádí ošetření komunikací, přičemž první na řadě jsou hlavní ulice, linky MHD, přístupové komunikace Integrovaného záchranného systému atd. Zimní údržba není pro město většinou levnou záležitostí. V Kroměříži se nachází přibližně 120 kilometrů komunikací a téměř 50 kilometrů chodníků, které spadají do plánu údržby města. V rozpočtu na rok 2008 jsou na jejich zimní údržbu vyčleněny 3 miliony 200 tisíc korun. -pz- Záměr zřídit na nádraží půjčovnu kol kroměřížští radní podpořili již letos v srpnu, kdy schválili nákup jízdních kol na vybavení půjčovny a doporučili zastupitelům zařadit do městského rozpočtu na příští rok částku 50 tisíc korun na jejich zakoupení. Uvažovali jsme zatím o reálném čísle šesti bicyklů, upřesnila Olga Sehnalová. Nyní na svém listopadovém jednání radní schválili další důležitý krok, a to uzavření smlouvy o zprostředkování služby půjčovny kol mezi Českými drahami, a. s., a městem Kroměříž. České dráhy v současné době provozují 33 půjčoven kol ve čtrnácti turisticky nejatraktivnějších místech po celé republice. Cestující mohou přijet vlakem a už z nádraží vyrazit na vypůjčeném kole po vlastní ose za prázdninovými zážitky. Po celodenním výletu za poznáním krás přírody a kulturních památek navíc není nutné kolo vracet na místo, kde bylo vypůjčeno. Lze ho vrátit i v jiných vyjmenovaných stanicích, kam je možno opět dojet vlakem bez placení přepravného za vypůjčené kolo. Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně v období od 1. dubna do 31. října. -pz-

10 Kroměřížská zastavení zabodovala v celostátní soutěži Propagační materiály kroměřížské radnice uspěly v 6. ročníku soutěže Náš kraj 2007, kterou každoročně vyhlašuje vydavatelství C.O.T. media. V kategorii Nejlepší cizojazyčný propagační materiál města získala Kroměříž 1. místo, a to souborem Kroměřížská zastavení, který vznikl jako součást evropského projektu Podpora cestovního ruchu v Kroměříži. Soutěž je určena pro kraje, města a obce, ale i informační centra, destinační managementy, turistická centra či komerční subjekty. Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků došlo 3. prosince. Do šestého ročníku soutěže přihlásilo své materiály přes 90 subjektů cestovního ruchu. V osmi kategoriích se sešlo 140 přihlášek, uvedla jednatelka vydavatelství C.O.T media ing. Eva Frindtová. ZPRÁVY Z RADNICE Když jsme dostali pozvánku k účasti na vyhodnocení této soutěže, bylo nám naznačeno, že získáme nějakou cenu, ale do poslední chvíle jsme netušili, že půjde o místo první, poznamenal vedoucí radničního odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Petr Pálka. Podle něj za Kroměříží zůstala v tomto ročníku soutěže i taková turistická centra, jako je například Český Krumlov či Litomyšl. Vedle diplomu a skleněné trofeje město získalo také možnost celostránkové inzerce v Katalogu 17. středoevropského veletrhu Holiday World kam- Petr Pálka přebírá ve Veletržním paláci v Praze první cenu v kategorii Nejlepší cizojazyčný propagační materiál města. Foto: -kam- 10

11 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 GO a REGIONTOUR - přehlídka průmyslu cestovního ruchu Od 10. do 13. ledna 2008 bude brněnské výstaviště opět patřit největší středoevropské přehlídce průmyslu cestovního ruchu se zaměřením na regiony. Více než tisícovka vystavujících firem, zastoupení všech krajů i turistických regionů České republiky, účast zahraničních turistických oblastí a významných cestovních kanceláří, kvalitní odborný doprovodný program a téměř 40 tisíc návštěvníků - to je jen výběr ze statistických údajů veletrhů GO a REGIONTOUR. Čím letos osloví Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch odbornou, ale i širokou veřejnost, která veletrhy GO a REGIONTOUR v Brně navštíví - na to jsme se zeptali předsedkyně sdružení a místostarostky města MUDr. Olgy Sehnalové, MBA. Naše expozice navazuje na úspěšné předchozí roky, kdy jsme se stali součástí expozice Zlínského kraje, zahrnující území východní Moravy. Náš region tvoří čtvrtinu Zlínského kraje. V letošním roce je celá nabídka řešena poněkud jinak, a to jak z hlediska designu, tak Radnice chce získat knihovnu do svého vlastnictví Již několik let se kroměřížská radnice snaží získat do svého vlastnictví budovu Knihovny Kroměřížska a pozemky ležící pod ní. Pozemky i budova patří státu, který je sice ochoten nemovitosti do vlastnictví radnice převést, ovšem za podmínek, které se městu zdají nepřiměřené. Budovu bývalého kina a nynější Knihovny Kroměřížska nechal postavit někdejší okresní úřad na městském pozemku. Radnice tehdy okresnímu úřadu vyhověla a pozemek prodala za smluvní cenu 860 tisíc korun, která byla o poznání nižší než cena tržní, přiblížil historii kauzy kroměřížský starosta Miloš Malý. Mezi tím objekt přestal sloužit jako kino a dnes je sídlem Knihovny Kroměřížska, která je příspěvkovou organizací města. Novodobé snahy radnice o převod do majetku města spadají do roku První konkrétní krok v této věci učinilo zastupitelstvo města 6. dubna 2006, kdy na základě jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) schválilo záměr bezúplatného převodu budovy a úplatného nabytí pozemku pod knihovnou s tím, že cena bude stanovena na úrovni částky, za kterou radnice kdysi pozemek státu prodala. 11 užitých motivů. Hlavním motivem je pohled na sv. Hostýn jako lákadlo pro poutníky, kterých sem ročně přichází statisíce. A pak samozřejmě kroměřížské památky, zapsané už desátý rok na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nepřehlédnutelná je i lidová architektura v Rymicích, židovské památky v Holešově nebo Ranč Kostelany. Naše nabídka je opravdu široká a pestrá. Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch vydalo nový propagační materiál, který přehledně mapuje objekty zajímavé pro cestovní ruch. Pro tento ročník je aktualizován. Také se tu budou nabízet informační materiály jednotlivých památek. Kroměřížsko jako součást regionu východní Moravy má marketingovou značku Kouzlo rozmanitosti. Ta pro náš kraj platí dvojnásob - máme hory pro letní i zimní turistiku, máme jedinečné památky, nabízíme možnosti kongresové turistiky, prostě disponujeme pestrou nabídkou pro každého. M. Karásek Vývojem doby ovšem ÚZSVM stupňoval své požadavky a nyní požaduje převod za tržní cenu, která se dnes v porovnání s někdejší cenou 300 korun může pohybovat až na úrovni 2500 korun za čtvereční metr, což by pro náš rozpočet byla nepředstavitelná zátěž. Tímto přístupem nejsme vůbec nadšeni. Podle mého názoru by v tomto případě, kdy se jedná o objekt prokazatelně sloužící k veřejnému zájmu, neměla být cena tím nejdůležitějším faktorem, je přesvědčen starosta. Bez komplikací ovšem není ani záměr převodu samotné budovy. V části objektu totiž sídlí pobočka České pošty. Přestože se jedná o státní podnik, v případě převodu budovy na kroměřížskou radnici nebude splňovat kritéria neziskovosti využití budovy a bude se muset vystěhovat. Bezúplatné nabytí budovy zastupitelé schválili i s vědomím, že ÚZSVM již dal České poště výpově s termínem do konce března příštího roku. I po tomto datu ovšem bude objekt stále ještě ve vlastnictví státu a my budeme nadále jednat o podmínkách smlouvy o převodu, uvedl Miloš Malý a dodal, že tato smlouva by měla být dokončena a realizována nejpozději do roku pz -

12 12 ZPRÁVY Z RADNICE Základní škola Slovan bude mít nové sportoviště Viditelnými změnami v těchto dnech prochází sportovní areál u kroměřížské Základní školy Slovan. Kroměřížská radnice zahájila rekonstrukci zdejšího asfaltového hřiště a škvárové atletické dráhy a nejpozději na jaře příštího roku zde bude stát nové multifunkční hřiště. Měla by zde vzniknout atletická dráha s umělým povrchem, uvnitř atletického oválu malé fotbalové hřiště s umělou trávou a v obloucích sektor pro skok vysoký a volejbalové hřiště, popsal projekt vedoucí odboru rozvoje kroměřížské radnice Josef Koplík. Podle něj byly demoliční práce spojené s odstraňováním starého povrchu zahájeny už koncem listopadu, protože část financí musí město proinvestovat ještě letos. Celkové náklady na stavbu se pohybují kolem 15 milionů, z toho 6 milionů 700 Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně rozšiřuje pole své působnosti i do Kroměříže. Už letos kroměřížská radnice s vedením tohoto prestižního festivalu uzavřela partnerskou smlouvu, na jejímž základě se některé projekce a jiné aktivity konaly v létě i v Kroměříži. V příštím roce by se měla tato spolupráce ještě prohloubit. Ve středu 5. prosince podepsali tisíc tvoří státní dotace. Právě tato dotace musí být proinvestována ještě v letošním roce, proto rekonstrukce začala te před zimou. Naštěstí počasí stavbě přeje, takže radnice stihne dotaci do konce roku proinvestovat, vysvětlil Koplík s tím, že zbývající část investice již bude město hradit z vlastních zdrojů. Podle kroměřížského starosty Miloše Malého je rozvoj sportovních ploch ve městě správnou investicí, obzvláště slouží-li dětem a mládeži. Postupně bychom chtěli docílit toho, aby každá škola měla k dispozici kvalitní sportoviště. Letos takové zázemí získala Základní škola Oskol, příští rok to bude právě škola na sídlišti Slovan, uvedl starosta. -pz- Kroměříž bude partnerem zlínského filmového festivalu Radnice neziskovým organizacím rozdělí přes osm milionů představitelé kroměřížské radnice a některých dalších měst v regionu s organizátory Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně partnerskou smlouvu, která tuto spolupráci upřesňuje. Slavnostní akt podpisu se uskutečnil v pražském divadle Minor a mimo představitelů Kroměříže se ho zúčastnili například i zástupci Vsetína, Uherského Hradiště, Otrokovic či firem a společností z nejrůznějších odvětví. Záběr festivalu se rozšiřuje i do okolních měst Zlínského kraje a jsme rádi, že mezi těmito městy bude i Kroměříž. Myslím, že spolupráce festivalu s městem, které je vnímáno jako město kultury, může být oboustranně výhodná, uvedl kroměřížský starosta Miloš Malý. -pz- Nadcházející rok 2008 bude v Kroměříži přelomovým co se týče způsobu přidělování dotací právnickým a fyzickým osobám z městského rozpočtu. Už v průběhu letošního roku zdejší radnice zavedla nový systém pravidel pro poskytování financí z městské pokladny a na podzim začali zájemci zasílat první žádosti, které byly vyhodnoceny a ve čtvrtek 13. prosince předloženy zastupitelům ke schválení. Celkem radnice mezi žadatele rozdělí 8,8 milionu korun. Podle kroměřížského starosty Miloše Malého by měl nový systém stanovit jasná pravidla, aby žadatelé věděli, jaký objem financí je pro ně k dispozici, jakým postupem a v jakých dotačních titulech o ně mohou žádat. Radnici každoročně v určitý okamžik zaplavilo množství žádostí o finanční příspěvky, jejichž spektrum bylo až příliš široké a nepřehledné. My ale chceme mít v rukou pro poskytování dotací pevně a jasně stanovené podmínky, vysvětlil Miloš Malý. Ani nový systém ovšem není sestaven tak, aby uspokojil všechny žadatele. Uchazeči o městské dotace zaslali celkem 201 žádost, přičemž celkem po radnici požadovali 20 milionů 478 tisíc korun. Rozdělit ale můžeme jen 8,8 milionu korun, sdělil starosta. Návrhy konkrétního rozdělení dotací zpracovaly na základě žádostí jednotlivé komise rady města a po doporučení radních o konečném rozdělení rozhodli zastupitelé. V rámci činnosti komisí jsme získali ještě další informace o tom, jak je třeba nový systém doplnit. Pro rok 2009 už budou tyto poznatky do pravidel zapracovány a systém by měl být ještě kvalitnější, dodal starosta. -pz-

13 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Příspěvek na péči 13 Zákon o sociálních službách má za sebou téměř rok tzv. plného provozu. MPSV trvale sleduje jeho naplnění a pečlivě vyhodnocuje všechny pozitivní i negativní jevy, které jej doprovází. Do zákona za tuto dobu zasáhly již tři novelizace, z nichž ta poslední v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů vnesla do zákona fakticky věcné změny. Co se mění příjemcům příspěvku na péči (PnP) s účinnosti od : PnP nebude dočasně vyplácen v případě, že oprávněná osoba je minimálně po celý kalendářní měsíc zabezpečena ve svých potřebách z jiného systému tedy po dobu hospitalizace, nebo pobytu v zařízení určeném pro výkon trestu či nařízené ústavní výchovy. Příklad č.1: Pokud trval pobyt ve zdravotnickém zařízení již před , pak takový pobyt existuje k , od účinnosti nové právní úpravy. Do 8 dnů, tj. do , musí povinné osoby nahlásit pobyt v nemocnici. Trvá-li pobyt v nemocnici celý leden 2008, výplata se zastaví 1. února Výplata příspěvku se obnoví od kalendářního měsíce, ve kterém byla oznamovací povinnost splněna. Příklad č. 2: V době podání žádosti je oprávněná osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení, v době rozhodování také. Propuštěna ze zdravotnického zařízení je Do 8 dnů od propuštění je splněna ohlašovací povinnost. PnP se přizná k datu podání žádosti, ale výplata PnP bude náležet až od měsíce března Zpřísňuje se postup při podávání informace o způsobu využití PnP. Oprávněná osoba musí uvést přesně pečující osobu nebo poskytovatele sociálních služeb. Nově: Pečující osoba musí vyjádřit se svým určením písemný souhlas, stejně tak poskytovatel sociální služby. PnP nebude vyplácen do doby, než oprávněná osoba splní povinnost uvedenou v předchozím bodu. Je tedy nezbytné splnit ohlašovací povinnost a doložit do 8 dnů písemný souhlas fyzické nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě. Tyto údaje se uvádějí na speciálně připravených formulářích MPSV, které lze získat na adrese: nebo si je můžete již nyní vyzvednout osobně na pracovišti MěÚ, odboru sociálním, oddělení dávek sociální péče a příspěvku na péči na Kotojedské ulici čp. 269/1, Kroměříž, III. patro. Upozorňujeme příjemce příspěvku na péči, že je i v jejich zájmu, aby si tuto povinnost splnili včas, tzn. vyzvedli si daný tiskopis na příslušném úřadě, nebo si ho vytiskli na stránkách MPSV a odevzdali ho bu osobně, nebo zaslali poštou do 8 dnů od účinnosti novely zákona, tj. od na příslušný úřad a zbytečně tak nevyčkávali na výzvu úřadu k jeho doložení. Je rozšířen okruh osob, na které přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči v případě úmrtí oprávněné osoby, o osoby blízké, které sice v době smrti nežily s příjemcem dávky v domácnosti, avšak o tuto osobu pečovaly. Pečujícím osobám o dítě do 10 let závislé na pomoci jiné osoby ve všech stupních (tedy nově i ve stupni I.- lehká závislost) se umožňuje osobně a celodenně pečovat, tj. pokud se rozhodnou zůstat s dítětem doma, stát za ně platí zdravotní pojištění a doba péče je náhradní dobou pro účely důchodového pojištění. Dále bychom chtěli upozornit na nově vložený paragraf v zákoně o sociálních službách, a to na 21a, který upravuje povinnosti osobě blízké nebo jiné osobě uvedené v 83, která poskytuje oprávněné osobě pomoc, že je povinna ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přijetí oprávněné osoby do ústavu péče zdravotnického zařízení, do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vzetí do vazby nebo nástup k výkonu trestu odnětí svody, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku podle 21 odst. 2 písm. a); tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb uvedené v 48 až 51, jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové sociální služby. Podrobnější informace o sociálních službách a jejich poskytování lze získat především na městských, případně obecních nebo krajských úřadech (odbory sociálních věcí), v občanských nebo jiných specializovaných poradnách, anebo přímo u poskytovatelů sociálních služeb nebo také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: Obyvatelé domovů pro seniory dostali od města dárek Foto: -kam- Stalo se už tradicí, že město vždy před vánočními svátky potěší alespoň malým dárkem všechny seniory žijící v domovech seniorů. Balíček čerstvého ovoce jim letos předali pracovníci Odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče Městského úřadu v Kroměříži.

14 Hradisko je bohatší o čtyřicet mladých stromků Přestože letos na podzim v Kroměříži skončil po roce projekt Město stromů, péči o zeleň tu radnice i občané věnují stále velkou pozornost. Nejnovějším příkladem tohoto tvrzení je výsadba více než čtyř desítek ovocných stromů v kroměřížské místní části Hradisko. Výsadbu koncem listopadu inicioval osadní výbor v Hradisku, který ji také ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů, kroměřížskou radnicí a především s místními obyvateli realizoval. Ovocné stromy našly své místo podél spojovací cesty mezi Hradiskem a Postupkami. Do stromořadí byly vysazeny staré odrůdy jabloní a hrušní. Chuti do práce ale bylo dost, a tak lidé z Hradiska vysadili v blízkosti valu pravěkého hradiště za hřbitovem také tři lípy. Zde máme Posezení ve stínu nových stromů V příjemném stínu tří jeřabin a jedné katalpy budou sedávat obyvatelé Domova seniorů U Moravy na Erbenově nábřeží v Kroměříži. Jedna z obyvatelek domova, paní Jaroslava Lungová, upoutaná na vozík pro invalidy, se dozvěděla, že okolí domu se má ještě doplňovat zelení. Navrhla místo a spolu s vedoucí zařízení Jindrou Kocourkovou svolaly jednání s ing. Martinem Posoldou, který ZPRÁVY Z RADNICE v plánu umístit lavičky a informační tabule s údaji o této zajímavé lokalitě, které by vyzývaly k zastavení turisty jedoucí po blízké cyklostezce, uvedl Martin Posolda z odboru služeb kroměřížské radnice. Již dnes je patrné, že alej změní tvář obce. Monotónní rovná plocha je narušena, a protože se jedná o vysokokmeny, bude výsadba plnit i funkci odhlučňovací stěny před projíždějícími vlakovými soupravami. Bylo by přirozené, kdyby alej pokračovala až k vlakovému nádraží v sousedních Postoupkách, poznamenal Dan Suchomel, předseda osadního výboru Hradisko. Podle něj ruku k dílu přiložilo na dvacet místních obyvatel všech věkových kategorií včetně seniorů a dětí. -pz- má na Městském úřadu tuto oblast na starost. Foto: Ten -kamzajistil jmenované stromy a také mladé šikovné brigádníky, kteří vykopali čtyři jámy a pod dohledem odborníků stromy zasadili. Role zahradníků, kteří se postarali o zkrášlení zákoutí s lavičkami, se ujali hoši z oddílu minibasketbalu Orlíci, jejichž trenérem je Martin Posolda. -kam- Hoši z oddílu minibasketbalu se svým trenérem Martinem Posoldou vysadili v zákoutí Domova seniorů U Moravy čtyři nové stromy a několik okrasných keřů. Foto: -kam- 14

15 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Autoři Kvetoucí Kroměříže se dočkali ocenění Jednou z posledních akcí projektu Kroměříž - Město stromů bylo vyhodnocení soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu domů - Kvetoucí Kroměříž. Kdokoliv z občanů mohl na adresu vyhlašovatele podat návrh na ocenění vlastního nebo cizího květinami vyzdobeného okna, balkonu, předzahrádky či interiéru veřejně přístupné budovy. Podmínkou účasti byla místní příslušnost soutěžící výzdoby v Kroměříži a místních částech a uvedení autora aranžování květin. Tímto setkáním se snažíme poděkovat lidem, kteří vnímají město jako místo pro vlastní tvůrčí nápady v oblasti květinové výzdoby a nečekají jen na to, až jim někdo pěkné okolí vytvoří, či až jim někdo poseče před domem trávník. Naopak, ke zkrášlení města přispívají svým dílem, poznamenala místostarostka Olga Sehnalová. Podle ní oken a balkonů vyzdobených květinami rok od roku přibývá. Tento trend nás samozřejmě těší Starosta Mgr. Miloš Malý, místostarostka MUDr. Olga Sehnalová, MBA, a ing. Jana Knapková předali 12. prosince v pracovně starosty dárky všem účastníkům, kteří se zapojili do soutěže Kvetoucí Kroměříž. Foto: -kama také naše anketa Kvetoucí Kroměříž si klade za cíl úsilí lidí povzbudit, dodala Sehnalová. Vlastně to celé ani nebyla soutěž, uznání se dostalo všem aktivním účastníkům bez vyhlášení pořadí. A jak řekla místostarostka Olga Sehnalová, s mnoha se nevidíme poprvé a určitě ani naposled. Ocenění si odnesli: Božena Michová, Na Lindovce, firma KOVO- ŠROT, Chropyňská ulice, Alena Frgalová, Karolíny Světlé, ing. M. Korbelová, Švabinského nábř., MUDr. Aleš Hurdálek, Zborovská ulice, Emilie Jurníčková, Jiráskova ulice, ing. Jiří a ing. Dobromila Havelkovi, Zborovská ulice, firma FAKO, Na Sádkách, ing. Josef Menčl, Gorkého ulice, Ladislav Kolodisz, Obvodová ulice, JUDr. Ivo Havlíček, Skopalíkova ulice, MUDr. Ondřej Debef, Moravcova ulice, Dobromila Veselá, farní úřad bl. P. Marie, Riegrovo náměstí, firma Viliam Wachal, Tylova ulice, Zdravotní ústav Zlín, pracoviště Kroměříž, Havlíčkova ulice, Eva a Milan Formánkovi, Tovačovského ulice. -kam- 15

16 Stále je co zlepšovat - anketa pro nově zvolené členy zastupitelstva Změnil se za uplynulý rok působení v Zastupitelstvu města Kroměříže váš názor na fungování samosprávy? - tuto otázku jsme na posledním zasedání v roce 2007 položili novým zastupitelům, kteří byli zvoleni v roce Starosta Mgr. Miloš Malý se vyjádřil v editorialu dnešního vydání Kroměřížského zpravodaje. Jako nová zastupitelka a radní nejde z mé strany o změnu názoru, spíše o bližší osobní poznávání fungování samosprávy. Ing. Zdena Dokoupilová, Strana zelených Je pravda, že my, noví zastupitelé jsme mohli mít svůj názor na fungování samosprávy jako každý občan. Ale čím mám k dispozici více informací, tím jsem schopna některé věci pochopit a nebo absolutně nechápat. Je dobré, že na místní úrovni nepřevažují politické priority, na konkrétní problém se hledá řešení společně, i když si nejsem jistá, zda se nám daří plnit očekávání občanů, která bývají po každých volbách velmi výrazná. Mgr. Daniela Hebnarová, ODS Ano. Jsem překvapen odpovědností, kterou při projednávání některých zpráv na sebe beru. Jsou opravdu oblasti, ve kterých ani při sebevětší snaze nemohu být do důsledku informován ani orientován prostřednictvím konzultací s odborníky či se zkušenějšími zastupiteli. Příjemně na mě působí celkem nekonfliktní průběh jednání zastupitelstva, kdy opravdu ve většině případů převládá nad stranickostí racionalita. MVDr. Karel Chvátal, ODS Trochu ano, ale celkově moc ne. PhDr. Šárka Kašpárková, NK - Šance pro Kroměříž Ano, změnil. Miloš Mucha, NK - Šance pro Kroměříž 16 ZPRÁVY Z RADNICE Informace pro občany, které se týkají změn v dávkách pomoci v hmotné nouzi od 1. ledna 2008 Dne 21.srpna 2007 byl v Poslanecké sněmovně přijat zákon č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, tzv. první etapa reformy veřejných financí. Senátem prošel 19. září a 5. října ho podepsal prezident ČR. Od tak dochází k řadě významných změn. V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozd. předpisů dochází od k úpravě některých situací: Zpřísňují se podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu vlastní prací je nízká, nebo žádná. U těchto osob, nepracují-li 12 měsíců a déle, se při Vzhledem k velkému zadlužení, které jsme zdědili po předcházejícím vedení radnice, je určitě změnou k lepšímu zodpovědnější přístup k tvorbě rozpočtu města a k nakládání s jeho majetkem. Na druhé straně se z toho plynoucí nutnost šetřit negativně odrazila i na dotacích pro menší neziskové a jiné organizace. Jejich dobrovolná činnost a akce, jež pořádají, jsou pro život našeho města velmi důležité. Proto jsem ráda, že se nakonec podařilo najít v rozpočtu na rok 2008 ještě další finanční prostředky (celkem korun), o které si organizace budou moci zažádat. Mgr. Miloslava Nosková, ČSSD Ne, můj názor na fungování samosprávy města Kroměříže se nezměnil. Jednání jsou věcná a dostatečně informativní. MVDr. Michal Novák, NK - Šance pro Kroměříž Nezměnil. Ing. Jan Slanina, ČSSD Nezměnil - stále je co vylepšovat! Michal Sum, NK - Šance pro Kroměříž Vzhledem k tomu, že jsem členem Zastupitelstva města Kroměříže už v minulosti byl, mám o fungování samosprávy své představy. A ty se nezměnily. Nicméně v porovnání s předešlým obdobím se mi současné fungování ZMK jeví věcnější, korektnější a dělnější. Věřím, že to vnímají i naši spoluobčané. Marek Šindler, ČSSD Vzhledem k tomu, že v minulých letech jsem neměl přímou možnost posuzovat fungování samosprávy, musím říct, že uplynulý rok byl pro mě osobně rokem získávání informací a zkušeností. Zatím naše rozhodnutí považuji za prospěšná. MUDr. Arnošt Škrabal, Strana zelených Anketu připravil Miroslav Karásek stanovení výše dávky bude vycházet pouze z částky existenčního minima, stanovené zákonem o životním a existenčním minimu na úrovni umožňující přežití (2020 Kč). Zároveň je zohledněno ztížené postavení některých osob na trhu práce, a proto se úprava nevztahuje na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let. V návaznosti na uvedenou změnu se bez náhrady ruší ustanovení, podle kterého se po 12 měsících nezaměstnanosti dávka pomoci v hmotné nouzi naopak zvyšuje o 600 Kč. Od navrhovaných opatření se očekává větší motivace lidí k získávání příjmu a zabezpečování svých potřeb vlastní prací.

17 ZPRÁVY Z RADNICE KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Setkání pracovníků odborů kultury městských úřadů Nitra a Kroměříž Přátelé z Nitry si prohlédli interiér Arcibiskupského zámku (na snímku) a odpoledne zavítali do vinných sklepů v podzemí. Foto: -kam- 17 Do Kroměříže zavítali na pracovní a přátelské setkání ve dnech 28. a 29. listopadu pracovnice Odboru kultury Městského úřadu Nitra a Nitranského informačního systému. Se svými protějšky z odboru kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče a s předsedkyní Společnosti přátel Slovenska v Kroměříži Mgr. Danielou Hebnarovou projednali vzájemnou spolupráci v roce Ta začíná už v prvním měsíci účastí města Nitry na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR v Brně či přítomností města Kroměříže na stánku Nitry na obdobném veletrhu v Bratislavě. V letních měsících se uskuteční Měsíc česko-slovenské vzájemnosti v Slovenské republice a Dny české kultury, během nichž si obě města vymění v rámci festivalových přehlídek umělecká tělesa, popřípadě výstavní expozice. Kromě toho se počítá s dalšími kontakty, které jen utvrzují vzájemné přátelství obyvatel obou měst a regionů, vstupující už do třicátého pátého roku svého trvání. M. Karásek Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch přijalo nové stanovy Nové stanovy a případnou změnu názvu projednalo Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch na své mimořádné valné hromadě 11. prosince v Kroměříži. Ze čtyřiceti registrovaných subjektů se valné hromady zúčastnilo 21. Mimořádná valná hromada projednala možnou změnu názvu sdružení na Kroměřížsko - Hostýnsko - sdružení pro cestovní ruch. Argumenty pro tuto úpravu byly podpořeny tvrzením, že Svatý Hostýn navštěvuje ročně až poutníků, čili se jedná o mimořádně frekventovanou část regionu. V opozici ke změně byla lingvistická analýza, která pojem Hostýnsko vymezila jako geograficky nejasný. Zástupci Zdounek, Kostelan i Koryčan namítali, že v případě přijetí nového názvu požadují rozšíření o Chřibsko, což je stejně významná a atraktivní turistická oblast. Nakonec se tajným hlasováním rozhodlo v poměru 16 ku 5 hlasům pro zachování původního názvu Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch. Nové stanovy, které budou platné od počátku roku 2008, byly přijaty. Přinášejí změny v personálním obsazení dvou zaměstnanců sdružení. Dosavadní tajemník ing. Oldřich Kuchař bude i nadále organizačním manažerem, ing. Jana Knapková, pracovnice radnice, bude působit jako projektová manažerka. Mění se i adresa sdružení. Jeho sídlo bude na Velkém náměstí v budově radnice. M. Karásek

18 NABÍDKA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PROGRAMŮ V KROMĚŘÍŽI KONCERTY Neděle 13. ledna v 17 h - Swing opět žije - koncert KM BIG BANDU k životnímu jubileu kapelníka Otty Šalery. Hosté: La a Kerndl, Lenka Kadeřábková se sestrou Eliškou, Mirka Netopilová, Dáša Bernardová, Petra Kuciánová, Zdeněk Flora, bratři Šalerovi. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. Středa 23. ledna v h - Filharmonie B. Martinů Zlín: Nikola Rimskij Korsakov - Šeherezáda. Diriguje Jakub Hrůša. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. JAZZ CLUB KROMĚŘÍŽ Navštivte: Úterý 8. ledna v h - Hudební vizitka Jazz Clubu na vernisáži SPVUK (Hana Grino). Kavárna Slavia Kroměříž. Neděle 27. ledna v h - Novoroční setkání * Muzikantů * Divadelníků * Básníků * Výtvarníků * Fotografů * Novinářů* A lidí dobré vůle. Tradiční setkání a přehlídka kulturní fronty Kroměřížska. Restaurace Oskol Kroměříž. HUDEBNÍ AKADEMIE 16. ledna v h - Giuseppe Verdi: Traviata - poslechový pořad v Knihovně Kroměřížska. PŘEDNÁŠKY, BESEDY Sobota 19. ledna v 9 h - Duchovní univerzita BYTÍ vás zve na filozofické zamyšlení Tomáše Pfeiffera nad dotazy posluchačů v rámci cyklu Tvore lidského stupně, staň se člověkem. Jde o biotroniku, což je vedle léčby i lidským hledáním nejen životní filozofie, ale i zcela prozaických otázek běžného života. Přednáškový sál Muzea Kroměřížska. VÝSTAVY Památník Maxe Švabinského - přehlídka všech období a technik tvorby kroměřížského rodáka. Muzeum Kroměřížska. Příroda a člověk - Fauna, flóra a archeologické nálezy z regionu - například keltské osídlení Hostýna a stopy Slovanů. Muzeum Kroměřížska. Jan Trampota - Malířské dílo. Na výstavě je představeno na sedmdesát děl ze všech období tvorby ze sbírek Muzea a Galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a rodiny Jana Trampoty. Výstava trvá do 14. února. Galerie v podloubí Muzea Kroměřížska. Eva Navrátilová - autorská výstava obrazů členky Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska. Výstava potrvá do 12. ledna. Kavárna Slavia Kroměříž. 18 DIVADLO Úterý 15. ledna v 18 h - Leonhard Huizinga: Eskymák z Amsterodamu. I. jarní divadelní předplatné. Uvádí AP- PROSPER Praha. Hrají: I. Bareš, V. Zawadská, V. Kotek, D. Matásek a další. Jen na předplatenky. Divadelní sál Domu kultury v Kroměříži. ZÁBAVA Neděle 27. ledna v 15 h - VELKÝ DĚTSKÝ KARNEVAL - REJ MASEK. Odpoledne plné her, soutěží a zábavy. karnevalem provázejí herci Divadla Mrak. Společenský sál Domu kultury v Kroměříži. SVČ ŠIPKA SVČ ŠIPKA: Úprkova 3268, Kroměříž, tel , Sobota 26. ledna od 14 h - Dětský karneval - Sál SVČ. Denně od 8 do 12 h - Internet pro veřejnost zdarma. Středy jsou vyhrazeny maminkám na mateřské dovolené. MASOPUSTNÍ PRŮVOD ULICEMI MĚSTA KROMĚŘÍŽE 2. února 2008 od 9 do 12 h. Pořádá SVČ Šipka. Akce se koná jen za příznivého počasí. MC KLUBÍČKO Areál MŠ Kollárova ul Kroměříž. Pondělí 7., 14., 21. a 28. ledna od 9 do 13 h - Klub miminek - vyhrazeno pro maminky s dětmi od 0 do 12 měsíců a jejich sourozence. Pondělí 7., 14., 21. a 28. ledna od 15 h - Ekohrátky. Středa 9. a 23. ledna - želvičky - fyzioterapie pro děti se speciálními potřebami a jejich rodiče s pí Hoškovou. Středa 16. a 30. ledna - Hravé odpoledne - pro rodiče s dětmi do 2 let. Čtvrtek 3., 10., 17., 24. a 31. ledna - Předporodní příprava s Alicí Hroncovou.

19 Sobota 26. ledna od 14 h - Zimní království aneb Když nepřijde zima, tak si na ni zahrajeme, když ano, tak budeme venku na zahradě. Ostatní dny podle programu v MC Klubíčko. KINO NADSKLEPÍ ledna - Poslední plavky - nová česká komedie. V 17 a h ledna - Pan Včelka - americká animovaná komedie. Jen v 17 h ledna - Královna Alžběta: Zlatý věk - britský historický film. Jen v h ledna - Resident Evil: Zánik - americký akční sci-fi horor. V Po jen v 17 h, další dny v 17 a h ledna - Zlatý kompas - americký dobrodružný fantasy film. V 17 a h ledna - Kouzelná romance - americký film pro děti. Jen v 17 h ledna - Ten večer - americký film. Jen v h ledna - Svatba na bitevním poli - nová česká komedie s Bolkem Polívkou. V 17 a h. 31. ledna - 3. února - Chy te doktora - výborná česká komedie. V 17 a h. KINO MLADÝCH 12. ledna - Pasáček vepřů - české pásmo krátkých animovaných pohádek pro nejmenší diváky. Představení začínají vždy v h. VEČERY NÁROČNÉHO DIVÁKA 14. ledna - Edith Piaf - francouzské drama. 21. ledna - Medvídek - česká komedie. Představení začínají vždy v h. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Pravidelná setkávání každou středu v 17 h v 2. poschodí budovy bývalé Palackého školy, Tovačovského ul. 9. ledna - Cesta do Portugalska - video, Šmídovi. 16. ledna - Portugalsko 2. část - video, Šmídovi. 23. ledna - Cesty Holandskem - diapozitivy, dr. Gardavský. 30. ledna - Jizerské hory - fotoprojekce, dr. Voňka. JASPIS - KLUB MLADÝCH Moravcova 430/16, tel Setkání v Po a St v 14-20h; Út a Čt v 13 až 17 h. Středa 9. ledna - Turnaj v pingpongu. Středa 16. ledna - Karaoke aneb Bu na chvíli hvězdou. Středa 23. ledna - Kdo je streetworker - diskuze formou hry. Středa 30. ledna - Kino Jaspis. KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LEDEN 2008 Mimořádný úspěch Tomáše Netopila Kroměřížský rodák Tomáš Netopil je jednou z nejvýraznějších dirigentských osobností mladé generace. O slavnostním koncertu k otevření jubilejní 125. sezony Národního divadla a úspěchu našeho rodáka se můžete dočíst také v listopadovém vydání časopisu Národní divadlo: Jako dirigent večera se v Národním divadle poprvé představil vynikající český umělec Tomáš Netopil, známý především svým působením v zahraničí, například svým hostováním u orchestrů Tonhalle Orchester Zurich, London Philharmonic Orchestra, Staatsorchester Stuttgart, Oslo Philharmonic Orchestra, Staatskapelle Dresden, Staatskapelle Weimar, Royal Stockholm Philharmonic, Orchestre National de Lille, Orchestre National de Montpellier, NHK Symphony Orchestra Tokyo, Accademia Santa Cecilia Roma a dalších. Celý koncert - sólisté, sbor a především orchestr Národního divadla - zaznamenal obrovský divácký úspěch. Večera se osobně zúčastnil ministr kultury České republiky Václav Jehlička a další významní hosté. Joyce Hurley zpívala v Klubu Starý pivovar Americká zpěvačka Joyce Hurley vystoupila společně s Evou Emingerovou 23. listopadu v Klubu Starý pivovar. Obě jazzové hvězdy doprovázelo Joe after trio. Joyce Hurley má za sebou vystoupení ve Švédsku, Norsku, Německu, Švýcarsku, Řecku, Singapuru a Austrálii. Během své kariéry účinkovala s mnoha světovými osobnostmi. Koncert naplněný standardním jazzem, komorním jazzem nebo latinskoamerickou hudbou byl pro milovníky tohoto žánru skutečnou lahůdkou. -kam- Joyce Hurley společně s Evou Emingerovou nabídly řadu jazzových lahůdek. Foto: -kam- 19

20 Výstava pomáhala dětem v Keni SPOLEČNOST Miroslav Pilát vystavoval v prosinci v Domě kultury v Kroměříži svoje snímky, které pořídil v africké Keni. Výstava dokumentovala nelehký život obyvatel této rozvojové země, současně se stala příležitostí k finanční podpoře školní mládeže v tamních vesnicích. Foto: -mp- Dům kultury Kroměříž Informace, přihlášky a předprodej vstupenek: Dům kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž. Tel.: pokladna, programové oddělení. Online rezervace Předprodej vstupenek: Pondělí hodin; Úterý hodin; Středa hodin; Čtvrtek hodin; Pátek hodin. Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace, Slovanské nám. 3920, Kroměříž. Tel.: Informační odd ; Otevírací doba. Oddělení pro dospělé a informační oddělení. Po: 9-18 h; Út: h; St: 9-18 h; Čt: 9-18 h. Pá: 9-18 h; So: h. Oddělení pro děti a mládež. Po: 12-18h; Út: h; St: h; Čt: zavřeno; Pá: 12-18h; So: zavřeno. Hudební oddělení. Po: 9-18 h; Út: h; St: 9-18 h; Čt: 9-18 h; Pá: 9-18 h; So: zavřeno. Muzeum Kroměřížska Muzeum Kroměřížska, Velké nám. 38, Kroměříž. Tel.: Stálá expozice Památník Maxe Švabinského. Stálá expozice Příroda a člověk. Galerie v podloubí. Malá galerie. Výstavní síň portál. Otevřeno celoročně mimo pondělí 9-12 a h. Kino Nadsklepí Milíčovo náměstí 488, tel.: Agentura Kinoathény Informační centrum Kroměříž Velké náměstí 50/45, Kroměříž, tel./fax: , odkaz Informační centrum. Kontakt: Plavecký bazén Plavání veřejnosti a ostatní programy najdete na adrese: 20

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2007 1 Foto stavby dálnice pořídil z ptačí perspektivy v závěru roku 2006 Aleš Karban. Foto na titulní straně: M. Karásek Dům kultury v Kroměříži změnil svou tvář, ale na počátku roku 2007 není stále přestavba

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2006 1 Knihu Úklona mému městu pokřtil mešním vínem starosta Petr Dvořáček. Foto na obálce M. Karásek V ulici Na Kopečku byl 19. října dopoledne vysazen strom Pavlovnie plstnatá, který se tak stal symbolem

Více

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007

KROMĚŘÍŽSKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2007 1 Titul Město stromů, který uděluje Nadace Partnerství, předala Kroměříž městu Tachovu. Kroměřížské školy měly velký podíl na zdárném průběhu kampaně Kroměříž - Město stromů. Foto na titulní i zadní straně

Více

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu

Místostarostka Olga Sehnalová míří do Evropského parlamentu Lípu přátelství seniorů Nitry a Kroměříže zasadili 26. června v blízkosti městské sportovní haly v Nitře při příležitosti slavnostního zahájení I. ročníku Sportovní olympiády seniorů primátor Nitry Jozef

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde

Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde 2 Majáles v Kroměříži. Pionýrskou loukou v Kroměříži se v sobotu 8. května večer a v noci opět rozezněly rockové tóny. Jako každoročně se zde uskutečnil Kroměřížský majáles, jehož hlavním tahounem se stala

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického

Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického 2 Na titulní straně: Podzámeckou zahradu čekají v příštím období razantní změny. Kroměříž a Kroměřížsko se prezentovalo na veletrzích turistického ruchu v Brně (na horním snímku M. Karáska) a v Bratislavě

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII.

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Rozpočet Holešova na rok 2012. Str. 4, 5 a 6 Moravské děti se staly sborem roku. Str. 16 Michal David bude zpívat na plese města. Str. 17 1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více