Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005"

Transkript

1 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc a AmpluServis) První den Jarní porady vyvrcholil slavnostní galavečeří na Žofíně La première journée de la Réunion de printemps a culminé avec un dîner de gala à Žofín Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 Laurent Barrieux et François Leimgruber en présentant les résultats de 2005 Tým Divize Přerov a Útvaru významných projektů přebírá první cenu v soutěži Technická vítězství Dalkia L équipe de la Division de Přerov et du Service des grands projets, lauréat du 1 er prix au concours Victoires techniques de Dalkia člen skupiny

2 obsah / sommaire strana 3 page 3 strana 4 page 5 strana 10 page 11 strana 12 page 13 strana 14 page 15 strana 16 page 17 strana 18 page 19 strana 20 page 21 Úvodník Editorial Jarní porada Dalkie 2006 v Praze Réunion de printemps de Dalkia 2006 à Prague Projekt č. 1: Odstranění zákalu teplé užitkové vody Projet No. 1 : Élimination de troubles de l eau chaude sanitaire Projekt č. 2: Univerzální měřič vody v biomase UNIMEA M Projet No. 2 : «UNIMEA M» appareil universel de mesure de la teneur en eau dans la biomasse Projekt č. 3: Využití páry z nájezdu kotlů Projet No. 3 : Utilisation de la vapeur lors du démarrage des chaudières Projekt č. 4: Optimalizace provozních nákladů tkaninového filtru Projet No. 4 : Optimisation des coûts d exploitation liés au filtre à tissu Projekt č. 5: Netradiční metody oprav kondenzátní sítě Projet No. 5 : Méthodes non traditionnelles de réparation du réseau à condensat Projekt č. 6: Ochrana tlakového celku fluidního kotle K5 proti abrazi a korozi pomocí žárových nástřiků kovů Projet No. 6 : Protection de l ensemble de pression de la chaudière K5 contre l abrasion et la corrosion à l aide de pulvérisation des métaux par immersion à chaud strana 32 page 33 strana 34 page 35 strana 36 page 37 strana 38 page 39 strana 40 page 41 strana 42 page 43 Projekt: Pyramidy Ocenění v kategorii DLOUHODOBOST Projet : Pyramides Lauréat de la catégorie «DURABILITE» Projekt: Komplexní provozování tepelného hospodářství města Hradec nad Moravicí Ocenění v kategorii PRAGMATISMUS Projet : Gestion globale des installations thermiques de la ville de Hradec nad Moravicí Lauréat de la catégorie «PRAGMATISME» Projekt: Připojení lokality Olomouc Horní Lán k tepelné síti Ocenění v kategorii PŘENOSNOST Projet : Raccordement du site d Olomouc Horní Lán au réseau de chaleur Lauréat de la catégorie «TRANSVERSALITÉ» Projekt: IKEA absorpce a teplo Ocenění v kategorii INOVACE, CENA PUBLIKA Projet : IKEA absorption et chaleur Lauréat de la catégorie «INNOVATION», PRIX DU PUBLIC Projekt: Stabilizace portfolia ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY Projet : Pérennisation du portefeuille PRIX SPECIAL DU JURY Fotografická soutěž Dalkie ukazuje novou tvář českých a moravských měst Le concours de photographie de Dalkia montre le nouveau visage des villes de Bohême et de Moravie strana 22 page 23 Projekt č. 7: Napouštění kotlů K1 a K2 směsnou vodou Projet No. 7 : Remplissage des chaudières K1 et K2 à l eau mixte strana 24 page 25 Projekt č. 8: Rekonstrukce tepelného hospodářství Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín Projet No. 8 : Travaux de reconstruction du système de chauffage de l Hôpital de Nový Jičín strana 26 page 27 Projekt č. 9: Kamerový systém na Plaveckém stadionu Olomouc Projet No. 9 : La Piscine d Olomouc système de caméras pour le suivi des piscines 2 strana 28 page 29 strana 30 page 31 Projekt č. 10: Zlepšení činnosti chladícího okruhu kondenzačních turbín Projet No. 10 : Amélioration de l efficacité du circuit de refroidissement des turbines à condensation Oceněné projekty Projets récompensés Modrý reportér, 5/2006 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier RIgaux, Milan Wagner, Vojtěch Sláma, Martina Kantorová, Aline Capris, Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Hana Polášková, Dana Ešnerová, Martina Kantorová Design: Jana Bednářová Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / éditorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v expresním vydání Modrého reportéra si vám dovolujeme předložit zprávu z Jarní porady managementu společností patřících do skupiny Dalkia v České republice, konané ve dnech června v pražském hotelu Corinthia Towers. Na tradičním setkání zazněly nejenom zásadní vize, ale také konkrétní úkoly týkající se budoucnosti naší společnosti. Prezentace vrcholných manažerů a specialistů z Dalkie Česká republika byla obohacena také o vystoupení významných hostů z Francie. Na poradě se hovořilo především o důležitých otázkách, jako jsou rozvoj lidských zdrojů, ekonomická expanze společnosti, finance a obchodní cíle. Jedním z vrcholů programu setkání byla také ocenění nejlepších obchodních projektů v rámci Vítězství Dalkie 2006 a vyhlášení nejkvalitnějších technických projektů prostřednictvím soutěže Technická vítězství Dalkia Zároveň se můžete dozvědět, kdo se stal vítězem Fotografické soutěže Dalkia. Příjemné letní čtení přeje Laurent Barrieux Chères lectrices, chers lecteurs, dans cette édition spéciale du Reporter bleu, nous vous proposons un compte-rendu de la Réunion de printemps du management des sociétés du groupe Dalkia en République tchèque, qui s est tenue du 15 au 16 juin à l hôtel Corinthia Towers à Prague. Cette réunion traditionnelle a permis de présenter non seulement des visions fondamentales, mais également des tâches concrètes pour le développement futur de notre société. Les exposés des cadres supérieurs et des spécialistes de Dalkia Česká republika ont été suivis d interventions d invités de première importance venus de France pour l occasion. La réunion a donné lieu à des échanges fructueux sur les questions essentielles telles que les ressources humaines, l expansion économique, les finances et les stratégies commerciales. L un des grands moments du programme a été la présentation des meilleurs projets commerciaux du concours «Victoires de Dalkia 2006», suivie de l annonce des vainqueurs du concours du meilleur projet technique «Victoires techniques de Dalkia 2006». Vous trouverez également les noms des lauréats du Concours de photographie de Dalkia. Bonne lecture d été Laurent Barrieux Reporter bleu, 5/2006 3

4 Jarní porada Jarní porada Dalkie 2006 v Praze Česká metropole Praha hostila na tradiční Jarní poradě zástupce středního a vyššího managementu společností patřících do skupiny Dalkia v České republice. Setkání vedl country manager Laurent Barrieux. Moderátorské úlohy se letos ujal mluvčí společnosti Milan Wagner. Hotel Corinthia Towers přivítal ve svých prostorách také významné francouzské hosty ředitele Dalkie pro strategii Bernarda Saint André, technického ředitele Dalkie Martina Vincenta, ředitelku pro lidské zdroje Dalkie International Monique Maigret a ředitele Dalkie pro země střední a východní Evropy Jeana-Michela Mazalerata. Pracovnímu maratónu předcházel pestrý program První den setkání se odehrával v duchu zábavy a uvolněné atmosféry na Císařském ostrově na Tróji, kde si účastníci mohli dopřát projížďku automobilovými veterány, shlédnout módní přehlídku a výcvik koní. Řada z nich se vydala na prohlídku Trojského zámku, Botanické zahrady nebo ZOO a ti odvážnější po vzoru hrdinů slavného románu Julese Verna vzlétli k oblakům v horkovzdušném balónu společnosti Dalkia. 4 Modrý reportér, 5/2006

5 Réunion de printemps Réunion de printemps de Dalkia 2006 à Prague Prague, capitale de la République tchèque, a accueilli les représentants du moyen et haut management des sociétés du groupe Dalkia en République tchèque lors de sa traditionnelle Réunion de printemps, présidée par son directeur pays Laurent Barrieux. Le rôle d animateur a été endossé cette année par le porte-parole de la société, Milan Wagner. L hôtel Corinthia Towers a également reçu dans ses locaux des invités français de marque : Bernard Saint-André, directeur de la stratégie de Dalkia, Vincent Martin, directeur technique de Dalkia, Monique Maigret, directrice des ressources humaines de Dalkia International et Jean-Michel Mazalerat, directeur de Dalkia pour les pays d Europe centrale et orientale. Un programme varié a précédé le marathon de travail Le premier jour de la réunion s est déroulé sur l Ile empériale à Trója, où tous les participants de la Réunion de printemps ont pu profiter d un tour en voiture historique, suivre un défilé de mode ou assister au dressage de chevaux. Les participants on pu visiter le château de Trója, le jardin botanique ou le zoo et les plus odacieux prenant exemple sur les héros du célèbre roman de Jules Verne, ont préféré s élever dans les aires abord du ballon de la société Dalkia. Cet bel et agréable après-midi ensoleillé a culminé avec un dîner de gala accompagné d un programme musical à Žofín. Tandis que la première journée était placée sous le signe de la relaxation et du repos, la seconde a été entièrement vouée au travail. Ses collaborateurs sont la plus grande richesse du groupe Dalkia Le bloc de présentations de la matinée a été inauguré par le directeur pays Laurent Barrieux, qui a chaleureusement souhaité la bienvenue à tous les participants avant de céder la parole à la directrice des ressources humaines de Dalkia International, Mme Monique Maigret. Son exposé concernait surtout les orientations du développement des ressources humaines à l échelle du groupe Dalkia. Elle a su captiver les auditeurs par son analyse de la problématique du recrutement, de la formation et de la rémunération des employés. Dalkia Česká republika a obtenu des prix prestigieux La directrice des ressources humaines de Dalkia Česká republika, Eva Tmejová, a enchaîné sur la présentation de Mme Maigret en présentant des points c o n c r e t s du plan d action 2006 des Ressources humaines et a souligné l énorme succès remporté dernièrement par Dalkia Česká republika dans le concours «Employeur de la région 2006». Cette action prestigieuse est organisée par l établissement médiatique Fincentrum idnes avec le partenaire général Winterthur. «Dalkia Česká republika a pu se féliciter de deux victoires. Non seulement notre société a été désignée dans la région de Moravie-Silésie meilleur Employeur de la région 2006, mais il lui a aussi été décerné au niveaux régional et national plusieurs récompenses pour le projet Fondation Dalkia Česká republika : «Projet en ressources humaines de la région 2006», «Projet en ressources humaines de l année 2006» et «Prix des responsables de ressources humaines 2006», a indiqué au cours de son intervention la directrice des ressources humaines de Dalkia Česká republika, Eva Tmejová. «Le jury de dix membres, composé de professionnels d agences de recrutement, d institutions d État et de syndicats, a récompensé notre Fondation pour la façon dont elle soutient depuis 2000 déjà la création d emplois stables, en particulier pour les chômeurs et les personnes plus difficilement employables en raison de problèmes de santé ou de handicaps physiques. Les activités de conseil et de consultation, par exemple pour la finalisation de plans d affaires, les services juridiques ou l assistance technique sont autant de parties Reporter bleu, 5/2006 5

6 Jarní porada Příjemně strávený den v krásném letním počasí vyvrcholil slavnostní galavečeří s doprovodným hudebním programem na Žofíně. Zatímco úvodní den se nesl ve znamení relaxace a pohody, druhý den měl již od rána ryze pracovní charakter. Lidé jsou největším bohatstvím skupiny Dalkia Dopolední blok prezentací zahájil country manager Laurent Barrieux, jenž všechny zúčastněné srdečně přivítal a vzápětí předal slovo ředitelce pro lidské zdroje Dalkie International paní Monique Maigret. Její prezentace se týkala především směrů rozvoje lidských zdrojů v rámci celé skupiny Dalkia. Mezi dalšími tématy však zaujala přítomné i rozborem problematiky náborů, školení a odměňování zaměstnanců. Dalkia Česká republika získala prestižní ocenění Ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Eva Tmejová, která na prezentaci M. Maigret navázala konkrétními body akčního plánu Lidských zdrojů pro rok 2006, vyzdvihla obrovský úspěch, kterého Dalkia Česká republika nedávno dosáhla v soutěži Zaměstnavatel regionu Tuto prestižní akci vyhlašuje mediální subjekt Fincentrum idnes společně s generálním partnerem Winterthur. Dalkia Česká republika uspěla hned dvakrát. Naše společnost se v rámci Moravskoslezského kraje stala nejenom nejlepším Zaměstnavatelem regionu pro rok 2006, ale získala na regionální i celostátní úrovni za projekt Nadační fond Dalkia Česká republika několik ocenění: Personální projekt regionu 2006, Personální projekt roku 2006 a Cenu personalistů 2006, uvedla během své prezentace ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika Eva Tmejová. Desetičlenná porota složená z odborníků z personálních agentur, státních institucí i odborů ocenila náš Nadační fond za způsob, jakým již od roku 2000 podporuje vznik trvalých pracovních příležitostí, zejména pro nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním či tělesným postižením. Nedílnou součást pomoci Nadačního fondu představuje poradenská a konzultační činnost, například dopracovávání podnikatelských projektů, právní služby nebo technická pomoc. Během svého působení umožnil projekt Nadačního fondu Dalkia Česká republika vznik více než sedmi set pracovních míst, doplnila úspěchy Nadačního fondu jeho ředitelka Helena Gižová. Zaměstnanci jsou hrdí na svou příslušnost k Dalkii Mezi dalšími prezentacemi zaujaly všechny přítomné výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců Dalkie Česká republika, o níž hovořily Eva Tmejová, ředitelka pro lidské zdroje Dalkie Česká republika a Martina Pokorná ze společnosti Socrat Consulting. Průzkum byl zaměřen na pět hlavních oblastí: celkovou spokojenost, komunikaci, manažerský styl, motivaci a firemní kulturu. Jako silné stránky Dalkie zaměstnanci oceňovali především spolehlivost společnosti, dobrou komunikaci a víru v budoucnost. Většina dotázaných byla také hrdá na svou příslušnost k Dalkii. Strategický plán Dalkia 2010 nedává konkurenci šanci Strategický plán Dalkia 2010 prezentoval přímo ředitel Dalkie pro strategii Bernard Saint-André z vedení Dalkie v Paříži, jenž seznámil přítomné s klíčovými ekonomickými údaji za rok Strategie Dalkia 2010 má jasně definovány základní cíle, mezi něž patří především zachování vůdčího postavení v efektivním energetickém hospodářství, zvýšení předstihu před konkurencí a získávání nových zákazníků. Hospodářské výsledky jsou vynikající - obrat roste Následovala prezentace finančního ředitele skupiny Dalkia v ČR François Leimgrubera na téma Finanční ukazatele Dalkie Česká republika. F. Leimgruber hovořil především o celkovém nárůstu obratu a předběžných ekonomických výsledcích za rok Důležitou součástí prezentace byly i poznatky o zkrácení termínu uzávěrky s ohledem na využití automatických operací. 6 Modrý reportér, 5/2006

7 Réunion de printemps intégrantes de l aide fournie par la Fondation. Depuis sa création, le projet Fondation Dalkia Česká republika a permis la création de plus de sept cents emplois,» a ajouté la directrice de la Fondation, Helena Gižová. Les employés sont fiers de leur appartenance à Dalkia Parmi les autres thèmes abordés, tous les présents ont été enthousiasmés des résultats de l enquête de satisfaction menée auprès des employés de Dalkia Česká republika, dont ont parlé Eva Tmejová, directrice des Ressources humaines de Dalkia Česká republika, et Martina Pokorná de la société Socrat Consulting. L enquête s articulait autour de cinq principaux domaines : satisfaction générale, communication, style de management, motivation et culture d entreprise. Les employés apprécient surtout comme points forts de Dalkia la fiabilité de la société, la bonne communication et de pouvoir avoir foi en l avenir. La plupart des personnes interrogées étaient également fières de leur appartenance à Dalkia. Plan stratégique Dalkia 2010 ne donne pas lieu à la compétition Le Plan stratégique «Dalkia 2010» a été présenté en personne par le directeur de la stratégie de Dalkia, Bernard Saint-André de la direction de Dalkia à Paris, qui a annoncé à ses auditeurs les chiffres clés de l année Parmi les objectifs essentiels clairement définis de la stratégie Dalkia 2010 citons la préservation de la position de leader dans la gestion énergétique, l accroissement de l avance sur la concurrence et l acquisition de nouveaux clients. Résultats de 2005 sont bons le CA augmente Une présentation du directeur financier du groupe Dalkia en République tchèque, François Leimgruber, a suivi, sur le thème «Indicateurs financiers de Dalkia Česká republika.» F. Leimgruber a surtout évoqué la hausse globale du chiffre d affaires et les résultats économiques provisoires pour Une partie importante de son exposé a été consacrée au raccourcissement des périodes de clôture compte tenu de l utilisation d opérations automatiques. Conception stratégiques des invesstissements Le bloc de présentations sur les questions opérationnelles a d abord été animé par le directeur des opérations de Dalkia Česká republika, Patrick Roussel, qui a introduit la thématique, puis le responsable de vente des énergies, Otta Podpleský, a abordé la stratégie dans les fournitures de combustibles solides et a présenté les principaux fournisseurs et leurs produits. Le responsable environnement, Simona Janíčková, a familiarisé les managers présents de Dalkia en République tchèque avec la problématique de l environnement et des exigences légales applicables à l exploitation des centrales électriques, thermiques et d usines de chauffage. Simona Janíčková a aussi évalué positivement la participation de la société Dalkia à la réduction des émissions de dioxyde de carbone grâce à la combustion de biomasse. Les directeurs des Divisions d Olomouc, Přerov et Karviná ont clos le bloc de présentations sur les questions opérationnelles en exposant leur conception stratégique de la production. Commerce : la Pérennisation du portefeuille et les activités de services Les présentations consacrées au domaine commercial ont débuté avec Laurent Barrieux et Jan Sýkora de la société WOOD&Company, qui ont exposé leurs prévisions quant à l évolution du marché des services. Ensuite, le directeur pays et le Reporter bleu, 5/2006 7

8 Jarní porada Strategické studie investic Výrobní ředitel Patrick Roussel uvedl vystoupení vedoucích svých úseků, jejichž cílem bylo infomovat účastníky schůze o dalším rozvoji. Otta Podpleský, vedoucí útvaru obchodu s energiemi, definoval současné a budoucí palivové zdroje a uvedl nejvýznamnější dodavatele. Simona Janíčková, vedoucí útvaru environmentálního řízení, představila vývoj právních úprav v oblasti emisí a zdůraznila účast Dalkie při využívání potenciálu obnovitelných energetických zdrojů obsažených v biomase. Ředitelé divizí zahrnuli tyto prvky včetně stavu zařízení do svých strategických vizí investic, které by se mohly realizovat v jejich závodech. Jako příklady představily své koncepce Divize Olomouc, Přerov a Karviná. Obchod: Stabilizace portfolia a rozvoj služeb Blok prezentací z oblasti obchodu zahájil Laurent Barrieux a Jan Sýkora ze společnosti WOOD&Company, kteří představili prognózy vývoje na trhu služeb. Country manager Dalkie pak společně se specialistou marketingu Olivier Rigaux shrnuli vize rozvoje společnosti Dalkia v České republice do roku Obchodní výsledky v roce 2006 pak prezentoval ředitel pro rozvoj Dalkie Česká republika Christophe Lanneluc. Během svého vystoupení vytyčil priority, mezi něž patří stabilizace portfolia klientů a pokračování v rozvoji v oblasti služeb podporou smluv se zárukou úspor. Fotografická soutěž Dalkia i anketa mají již své vítěze Nepochybně zajímavým oživením Jarní porady bylo také vyhlášení vítězů Fotografické soutěže společnosti Dalkia, kterými se stali Martin Mecnarowski ze společnosti Olterm a Renata Dvořáková z Divize Praha. Mezi další body programu patřilo i vyhodnocení ankety Modrého reportéra, během níž byla vylosována naše čtenářka Lenka Kviatkovská z ředitelství společnosti, která získala hlavní cenu. Vítězství Dalkie 2006 ve znamení čtyř zásad Jedním z vrcholů jarní porady v Praze bylo nepochybně představení a následné vyhodnocení nejlepších obchodních projektů v rámci soutěže Vítězství Dalkie Porota ve složení Laurent Barrieux (country manažer Dalkie v České republice), Pascale Barillot (ředitelka skupiny Dalkia pro komunikaci), Antoine Lesage (administrativní a finanční ředitel Dalkie pro země střední a východní Evropy), Zdeněk Duba (předseda představenstva Dalkie Česká republika), Christophe Lanneluc (ředitel pro rozvoj Dalkie v ČR), František Švrček (náměstek generálního ředitele pro strategii výroby Dalkie Česká republika) a Richard Janoštík (vedoucí útvaru plánu a rozpočtu Dalkie Česká republika) po zralé úvaze nominovala nejlepší projekty, které postoupily do užšího výběru konaného v Praze. Po příslušné prezentaci a obhajobě vedoucích projektů a podle čtyř hlavních zásad - pragmatismu, inovaci, dlouhodobosti a přenosnosti, které jsou současně mottem soutěže Vítězství Dalkie 2006, rozhodla porota o vítězích. V kategorii INOVACE získal ocenění projekt IKEA absorpce a teplo, který realizoval tým z Divize Ostrava. Tento projekt získal také CENU PUBLI- KA, složeného ze zástupců středního a vyššího managementu Dalkie v České republice. V kategorii PŘENOSNOST získal ocenění projekt Připojení lokality Olomouc Horní Lán k tepelné síti, který realizoval tým z Divize Olomouc. V kategorii DLOUHODOBOST získal ocenění projekt Pyramidy, který realizoval tým společnosti Olterm. V kategorii PRAGMATISMUS získal ocenění projekt Komplexní provozování tepelného hospodářství města Hradec nad Moravicí, který realizoval tým z Divize Krnov. ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY pak získal projekt Stabilizace portfolia, který realizoval tým z Divize Ústí nad Labem. Nejúspěšnější technické projekty vybíralo publikum Hodnocení projektů v rámci soutěže Technická vítězství 2006 probíhalo jiným způsobem. O umístění jednotlivých technických projektů totiž rozhodovali prostřednictvím hlasovacích lístků přímo zaměstnanci Dalkie sedící v publiku. PRVNÍ CENU získal projekt Rekonstrukce tepelného hospodářství Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, který realizovala Divize Přerov společně s Útvarem významných projektů Dalkie Česká republika. DRUHOU CENU obdržel projekt Využití páry z nájezdu kotlů, který realizovala Divize Karviná. TŘETÍ CENU vybojoval projekt Ochrana tlakového celku fluidního kotle K5, který realizovala Divize Olomouc. ZVLÁŠTNÍ CENU POROTY získal projekt UNIMEA M - Univerzální měřič vlhkosti v biomase, který realizovala společnost AmpluServis. Závěrečné slovo patřilo country managerovi Dalkie Česká republika Laurentu Barrieux a J.M. Mazalerat, který všem přítomným poděkoval za pozornost a popřál jim mnoho úspěchů v práci. 8 Modrý reportér, 5/2006

9 Réunion de printemps responsable marketing Olivier Rigaux ont présenté les objectifs de croissance de Dalkia en République Tchèque d ici à l année Les résultats commerciaux de 2006 ont ensuite été présentés par le directeur du développement de Dalkia Česká republika, Christophe Lanneluc. Pendant son intervention, il a mis en relief les priorités, dont la pérennisation du portefeuille et l augmentation conséquente du développement de nos activités de services au travers des contrats avec garanties de résultats pour le client. Le Concours de photo de Dalkia et l enquête connaissent leurs gagnants L annonce des vainqueurs du Concours de photographie de la société Dalkia : Martin Mecnarowski de la société Olterm et Renata Dvořáková de la Division de Prague, a sans conteste rajouté de la couleur à la réunion de printemps. Le programme comprenait aussi la remise des récompenses de l enquête du Reporter bleu, au cours de laquelle notre lectrice Lenka Kwiatkovská de la direction de la société a obtenu le premier prix. Victoires de Dalkia 2006 sous le signe de quatre principes La remise des récompenses pour les meilleurs projets commerciaux dans le concours «Victoires de Dalkia 2006» a été l un des temps forts de la Réunion de printemps à Prague. Le jury, composé de Laurent Barrieux (directeur pays de Dalkia en République tchèque), Pascale Barillot (directrice de la communication du groupe Dalkia), Antoine Lesage (directeur administratif et financier de Dalkia pour les pays d Europe centrale et orientale), Zdeněk Duba (président du directoire de Dalkia Česká republika), Christophe Lanneluc (directeur du développement de Dalkia en République tchèque), František Švrček (adjoint au directeur général pour stratégie de production de Dalkia Česká republika) et Richard Janoštík (responsable plan et budget de Dalkia Česká republika) ont après mûre réflexion désigné les meilleurs projets pour le tour restreint qui s est déroulé à Prague. Après présentation et défense de leurs œuvres par les chefs de projets, et en fonction des quatre principes essentiels - pragmatisme, innovation, durabilité et transversalité, qui sont également la devise du concours «Victoires de Dalkia 2006», le jury a sélectionné les vainqueurs. Dans la catégorie INNOVATION, le prix a été décerné au projet «IKEA absorption et chaleur», réalisé par une équipe de la Division d Ostrava. Ce projet a obtenu aussi le PRIX DU PUBLIC, composé de représentants du moyen et haut management de Dalkia en République tchèque. Dans la catégorie TRANSVERSALITÉ, la récompense est allée au projet «Raccordement du site d Olomouc Horní Lán au réseau de chaleur», réalisé par une équipe de la Division d Olomouc. Dans la catégorie DURABILITÉ, le prix a été décerné au projet «Pyramides», réalisé par une équipe de la société Olterm. Dans la catégorie PRAGMATISME, c est le projet «Gestion globale des installations thermiques de la ville de Hradec nad Moravicí», réalisé par une équipe de la Division de Krnov, qui a été désigné vainqueur. Enfin, le PRIX SPÉCIAL DU JURY a été attribué au projet «Pérennisation du portefeuille», réalisé par une équipe de la Division d Ústí nad Labem. Les meilleurs projets techniques ont été sélectionnés par le public L évaluation des projets dans le cadre du concours Victoires techniques 2006 s est déroulée autrement. En effet, ce sont les employés de Dalkia présents dans l assistance qui par leurs bulletins de vote ont déterminé le classement des différents projets techniques. La PREMIÈRE PLACE a été remportée par le projet technique «Travaux de reconstruction du système de chauffage de l Hôpital de Nový Jičín», réalisé par une équipe de la Division de Přerov en coopération avec le Service des grands projets de Dalkia Česká republika. La DEUXIÈME PLACE est revenue au projet technique «Utilisation de la vapeur de démarrage des chaudières», réalisé par une équipe de la Division de Karviná. La TROISIÈME PLACE est allée au projet technique «Protection de l ensemble de pression de la chaudière LFC K5», réalisé par une équipe de la Division d Olomouc. Le PRIX SPÉCIAL DU JURY a été décerné au projet technique «UNIMEA M appareil universel de mesure de teneur en eau dans la biomasse», réalisé par une équipe de la société AmpluServis. Les derniers mots ont été prononcés par le directeur pays de Dalkia Česká republika Laurent Barrieux et J.M. Mazalerat, qui ont remercié tous les participants de leur attention et leur ont souhaité beaucoup de succès dans leur travail. Reporter bleu, 5/2006 9

10 Technická vítězství Dalkia 2006 Odstranění zákalu teplé užitkové vody Dalkia Ostrava Členové týmu: Pavel Pustějovský Miroslav Beroušek Cíl tohoto technického řešení spočíval v optimální volbě účinné technologie směřující k odstranění zákalu objevujícího se v dodávkách teplé užitkové vody. Tato voda je připravována v klasických předávacích stanicích ohřevem studené vody, přičemž problém s její kvalitou se vyskytuje v oblastech lokalit Ostrava-střed a Jižní město. Příčinou je zdroj pitné vody. Vodárenská síť v určitých oblastech je zásobována studniční vodou s vyšším obsahem prvků tvořících soli rozpustné ve vodě. Při ohřevu pitné vody (8-15 C) na teplotu teplé užitkové vody (55-58 C) dojde k posunu vápenouhličitanové rovnováhy směrem k oblasti vylučování nerozpustných solí a tím k tvorbě nánosů v potrubních rozvodech. Další negativní vliv mají sloučeniny železa a pevné částice, které se obvykle za minimálního průtoku usazují v potrubních rozvodech, výměnících, zásobnících a podobných místech rozvodů TUV, kde je nižší průtok. V době odběrových špiček dochází vlivem zvýšeného průtoku ke zvíření těchto usazenin a zakalení teplé užitkové vody. Rezavá voda vyvolává požadavky zákazníků na slevu za její dodávku včetně náhrad za vzniklé škody s odůvodně- ním, že se nedá v domácnosti použít. Její kvalita proto byla jednou z nejčastějších příčin reklamací zákazníků. Na základě dlouhodobých praktických zkušeností s ověřenou účinností dostupných technologií pro úpravu vody byl v Dalkii Ostrava zvolen způsob založený na principu rozkladu vody pomocí slabé elektrolýzy, který se ukázal jako účinný. Toto zařízení instalované na výstupu z ohříváků TUV nevyžaduje ke svému provozu žádné chemické látky, je variabilně použitelné a bez negativního dopadu na životní prostředí. Při provozu elektrolytické úpravny se z vody odděluje železo, případně další anorganické a organické látky, které zachytí pískový filtr. Dále se odděluje CO2, ostatní plyny jsou pod mezí detekce. Pevným odpadem je křemičitý písek, který se vyměňuje jednou za čtyři roky. Likvidaci zajišťuje dodavatel jako ostatní odpad kategorie O. Proplachovací voda se vypouští do kanalizace. Přínosem tohoto zařízení je snížení četnosti zásahu operátorů na odkalování sekundárních rozvodů, prodloužení jejich životnosti, vyšší účinnost výměníků, což přináší nižší náklady na ohřev. Nejvýznamnějším přínosem je však samozřejmě spokojený zákazník. P ípojná místa úpravny EuroClean KEUV TV Vstup TUV Odpadní prací voda (do kanalizace) 10 Modrý reportér, 5/2006 Výstup TUV

11 Les Victoires techniques de Dalkia 2006 Élimination de troubles de l eau chaude sanitaire Dalkia Ostrava Membres de l équipe : Pavel Pustějovský Miroslav Beroušek Cette solution technique avait pour objet de faire le choix optimal d une technologie efficace pour supprimer la turbidité occasionnelle de l eau chaude sanitaire fournie. Cette eau est produite dans des sous-stations classiques par réchauffement d eau froide ; les problèmes de qualité surviennent dans les secteurs d Ostrava-centre et de Jižní město. Ceci est dû à la source d eau potable, le réseau d eau étant dans certaines régions alimenté par de l eau de puits avec une teneur plus forte en éléments. Lorsque l eau potable (8-15 C) est chauffée à sa température d eau sanitaire (55-58 C) l équilibre calcocarbonique est déplacé vers un niveau de formation de sels insolubles résultant en l entartrage des canalisations de distribution. Un autre problème est posé par les composés ferreux et les matières en suspension qui généralement lorsque le débit est minimal forment des dépôts dans les canalisations de distribution, les échangeurs, les réservoirs et en d autres points des réseaux de distribution d ECS où le débit est inférieur. Aux heures de pointe le débit accru remue ces dépôts causant la turbidité de l eau chaude sanitaire. En raison de l eau rouillée les clients demandaient des remises sur le prix et des indemnités en relevant que cette eau était impropre à l usage domestique : la qualité de l eau a été l un des plus fréquents motifs de plaintes des clients. Sur la base de sa longue expérience pratique de technologies éprouvées de traitement d eau, Dalkia Ostrava a retenu une méthode reposant sur le principe de dissociation de l eau au moyen d un électrolyte faible qui s est révélée efficace. Le fonctionnement de l installation ajoutée en aval des réchauffeurs d ECS n exige aucun réactif, elle est variable et n a aucune incidence négative sur l environnement. Lors de la marche de la station de traitement par électrolyse le fer et d autres substances anorganiques et organiques se libèrent de l eau pour être captées par un filtre à sable. Il y a également libération de CO 2, les autres gaz étant en deçà du seuil détectable. Un sable silicieux, remplacé tous les 4 ans, constitue le résidu solide de ce processus. Le prestataire, qui le classe parmi les «résidus divers» de catégorie «O», se charge de son élimination. L eau de rinçage est évacuée dans le réseau d assainissement. Cette installation a pour avantage de réduire la fréquence des purges des réseaux secondaires par les opérateurs, de prolonger la durée de vie des réseaux, et d augmenter le rendement des échangeurs ce qui réduit les coûts de production de l eau chaude. Mais naturellement, la satisfaction du client est ce qui importe avant tout. Reporter bleu, 5/

12 Technická vítězství Dalkia 2006 Univerzální měřič vody v biomase UNIMEA M Udělena SPECIÁLNÍ CENA POROTY v soutěži Technická vítězství Dalkia 2006 AmpluServis Členové týmu: Ing. Richard Chasák Miroslav Pajchl Miloslav Havlíček Doc. Ing. Ladislav Vilímec Ve vyspělých zemích podíl tepelné a elektrické energie vyrobené z biomasy výrazně roste. V zemích EU tento podíl činí v průměru 8,5 %, ale např. v Rakousku 19 % a ve Švédsku dokonce 27 %. I Česká republika se při vstupu do EU zavázala, že v roce 2010 bude z obnovitelných zdrojů vyrábět 8 % tepelné a elektrické energie, i když se v tomto případě nejedná jen o výrobu energie z biomasy. Na základě nových vyhlášek Ministerstva životního prostředí ČR vztahujících se k využívání biomasy a potřebě rychlého zjišťování vlhkosti v biomase vznikl v říjnu loňského roku projekt Univerzální měřič vody v biomase. Zařízení dostalo obchodní název UNIMEA M (spojení počátečních písmen z francouzského Appareil universel de mesure en eau mobile ). Cílem projektu bylo zajistit plnění již zmíněných vyhlášek, vyřešit provozní vykazování výhřevnosti biomasy a dále vyrobit naprosto bezpečné zařízení šetrné k životnímu prostředí a použitelné pro okamžité i kontinuální měření obsahu vody v biomase, a to jednak při přejímce od dodavatele a jednak pro vyhodnocování a řízení procesu při společném spalování biomasy a fosilního paliva při výrobě elektrické energie. Snahou bylo vyrobit nové dosud neaplikované zařízení, které by umožnilo zápis do rejstříku užitných vzorů u Úřadu průmyslového vlastnictví a bylo by použitelné jak pro divize Dalkie Česká republika, tak i pro externí uživatele, kteří se zabývají spalováním biomasy. Způsob stanovení obsahu vlhkosti je založen na principu interakce rychlých neutronů s atomovými jádry. Zařízení je použitelné pro přejímku biomasy na skládkách paliva. Předpokládá se, že jeho modifikace bude využitelná i pro kontinuální měření s využitím k regulaci spalování a vyhodnocování procesu společného spalování biomasy a fosilního paliva při výrobě elektrické energie. UNIMEA M, jako spolehlivé, bezpečné a bezporuchové zařízení nezávislé na teplotě a prostředí, je využitelné pro všechny subjekty, které nakupují a spalují biomasu ve velkých objemech, kterým může uspořit nemalé finanční prostředky. Jedná se o zcela nové, nekonvenční řešení a pokud je nám známo, žádné podobné měřící zařízení dosud nebylo v tomto provedení a pro daný účel nikde realizováno. Samotné zařízení plně odpovídá definici zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, který říká, že užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která převyšují rámec obvyklé odborné dovednosti, a z těchto důvodů se UNIMEA M uchází o zápis do rejstříku užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky. UNIMEA M - skutečné provedení celého zařízení, které bylo testováno a kalibrováno na řadě druhů biomasy nezávislým subjektem, a to Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava. UNIMEA M réalisation effective de tout le dispositif ayant été testé et étalonné sur de nombreux types de biomasse par l École supérieure des mines Université technique d Ostrava. 12 Modrý reportér, 5/2006

13 Les Victoires techniques de Dalkia 2006 «UNIMEA M» appareil universel de mesure de la teneur en eau dans la biomasse PRIX SPECIAL DU JURY au concours «Victoires techniques de Dalkia 2006» AmpluServis Membres de l équipe : Richard Chasák Miroslav Pajchl Miloslav Havlíček Ladislav Vilímec Dans les pays développés, la part de l énergie thermique et de l électricité produite à partir de biomasse va fortement croissant. Dans les pays de l UE, cette part est de 8,5% en moyenne, mais en Autriche par exemple elle se monte à 19%, et même à 27% en Suède. Lors de son adhésion à l UE, la République tchèque s est aussi engagée à produire d ici à % de son énergie thermique et de son électricité à partir de sources renouvelables, même si dans ce cas il ne s agit pas uniquement de production d énergie à partir de biomasse. Vu les récents décrets du ministère de l Environnement concernant l utilisation de la biomasse et le besoin nouvellement apparu d en déterminer l humidité, un nouveau projet a vu le jour en octobre dernier, celui de «l appareil universel de mesure de la teneur en eau dans la biomasse». Ce dispositif a reçu le nom commercial de «UNIMEA M» (premières lettres de «Appareil universel de mesure en eau mobile»). L objectif du projet était d assurer le respect des décrets susmentionnés, de traiter les enregistrements d exploitation du pouvoir calorifique inférieur de la biomasse, et finalement de créer un dispositif absolument sûr et respectueux de l environnement, utilisable pour le mesurage ponctuel ou continu de la teneur en eau dans la biomasse, d une part lors de sa réception du fournisseur et d autre part pour l évaluation et la gestion du processus de combustion combinée de biomasse et de combustible fossile pour la production d électricité. L objectif était de produire un dispositif expérimental inédit pouvant être enregistré comme modèle d utilité à l Office de la propriété industrielle et être employé tant par les divisions de Dalkia Česká republika que par d autres utilisateurs travaillant dans la combustion de biomasse. Le mode de détermination de la teneur en humidité se base sur le principe d interaction de neutrons rapides avec les noyaux des atomes. Le dispositif est utilisable lors des livraisons de biomasse aux dépôts de combustible, et sa version modifiée peut être employée pour le mesurage continu pouvant être associé à la régulation de la combustion et à l évaluation du processus de combustion combinée de biomasse et de combustible fossile pour la production d électricité. UNIMEA M, un appareil fiable, sûr et sans pannes, indépendant de la température et de l environnement, est utilisable par toutes les personnes qui achètent et brûlent de la biomasse en gros volumes, à qui il peut permettre d économiser des sommes importantes. Il s agit d une conception toute à fait nouvelle et révolutionnaire, et pour autant que nous sachions, aucun appareil de mesure similaire n a jamais été conçu sous cette forme et à cette fin. Le dispositif lui-même est pleinement conforme à la définition de la loi n 478/1992 sur les modèles d utilité qui dispose «qu un modèle d utilité est une nouvelle conception technique utilisable dans l industrie, allant au-delà du cadre des connaissances professionnelles habituelles», et pour cette raison «UNIMEA M» fait l objet d une demande d inscription au registre des modèles d utilité de l Office de la propriété industrielle de la RT. Reporter bleu, 5/

14 Technická vítězství Dalkia 2006 Využití páry z nájezdu kotlů Udělena 2. CENA v soutěži Technická vítězství Dalkie 2006 Divize Karviná Členové týmu: Ing. Jan Myšík Ing. Ivan Tomík Jan Dzik Jan Peterek Miroslav Plesník Projekt Využití páry z nájezdu kotlů umožňuje dosažení nezanedbatelných úspor tepla a napájecí vody. Velkou výhodou tohoto projektu jsou velmi nízké investiční náklady a jednoduché technické úpravy stávajícího zařízení. Kromě hlavního cíle, kterým bylo snížení ztráty tepla a napájecí vody, došlo také k potlačení doprovodných efektů nájezdu kotlů, mezi něž patří především hluk a nevyužitá pára. Při uvádění kotle do provozu se postupně zvyšují parametry páry. Do dosažení parametrů potřebných pro spojení kotle do společné sběrnice bývá pára vypouštěna do vzduchu potrubním vývodem nad střechu kotelny. Smyslem projektu bylo využít tuto páru ve středotlaké síti (0,95 MPa, 300 C). Zbytečně unikající pára je díky instalaci nové propojky DN 80 s dálkově ovládanou armaturou umístěnou mezi potrubními vývody z rozdělovače přehřáté páry jednotlivých kotlů redukována na parametry středotlaké sítě. Tato pára se pak využívá pro dodávku tepla, kdy se prostřednictvím výměníkové stanice dostává až ke koncovému spotřebiteli. Menší objem páry se pak využívá k technologickým účelům, tedy ke spotřebě samotné teplárny. Realizace projektu byla zahájena úpravou kotle K1 v roce 2004, při které se potvrdil předpoklad úspor. V roce 2005 byly upraveny kotle K2 a K3 a plánována je i úprava kotle K4. Využití projektu je pravidelně sledováno a vyhodnocováno z archivovaných provozních dat. Úspory jsou vypočteny ze skutečně dosažených úspor na K1, K2, K3 a z předpokládaných úspor tepla a napájecí vody na K4. Dosažené úspory jsou oproti investičním nákladům velmi významné. Prostá návratnost počítaná z plného využití v roce 2007 vychází na 3,2 let. Prakticky je možné využít projektu Využití páry z nájezdu kotlů všude tam, kde jsou vhodné podmínky, tj. konfigurace sítí ostré a středotlaké páry a schopnost absorbovat páru z nájezdů pro topné účely. 14 Modrý reportér, 5/2006

15 Les Victoires techniques de Dalkia 2006 Utilisation de la vapeur lors du démarrage des chaudières Lauréat du 2 ème PRIX au concours «Victoires techniques de Dalkia 2006» Division de Karviná Membres de l équipe : Jan Myšík Ivan Tomík Jan Dzik Jan Peterek Miroslav Plesník Le projet baptisé «Utilisation de la vapeur lors du démarrage des chaudières» permet des économies considérables de chaleur et d eau d alimentation. Parmi les grands avantages de ce projet on peut citer entre autres des coûts d investissement modérés et la simplicité technique des modifications à effectuer sur le dispositif en place. Outre l objectif principal consistant à réduire les pertes de chaleur et d eau d alimentation, on a également réussi à restreindre les effets secondaires du démarrage des chaudières, dont le bruit assourdissant et la vapeur inutilisée. La manière habituelle de procéder consiste à démarrer la chaudière par montée progressive des paramètres de la vapeur. Une fois atteints les paramètres requis pour le couplage de la chaudière au conducteur principal, la vapeur est ordinairement évacuée par le conduit d échappement menant en toiture de l usine. Le projet consistait à utiliser cette vapeur dans un réseau de distribution de vapeur à moyenne pression (0,95 MPa, 300 C). La vapeur, auparavant gaspillée, est désormais détendue afin de répondre aux paramètres du réseau de distribution à moyenne pression. Ceci est possible grâce à l installation d un nouveau raccord DN 80 avec une robinetterie télécommandée, inséré entre les conduits de sortie du distributeur de vapeur surchauffée provenant des différentes chaudières. La vapeur ainsi captée peut servir à la distribution de la chaleur lorsqu elle est conduite à travers une sous-station jusqu au consommateur final. Une plus petite quantité de cette vapeur est employée dans les processus, c est-à-dire la consommation propre de la centrale thermique. La réalisation du projet a commencé par la modification de la chaudière K1 en L hypothèse des économies possibles ayant été confirmée, on a procédé en 2005 à la modification des chaudières K2 et K3. La modification future de la chaudière K4 fait également partie du projet. L utilité du projet est systématiquement suivie et évaluée à partir des enregistrements d exploitation archivés. Les économies sont établies à partir des économies de chaleur et d eau d alimentation déjà obtenues (K1, K2, K3) et des économies prévisionnelles (K4). Les économies réalisées sont considérables par rapport au capital investi. La récupération des investissements, calculée sur la base d une mise en œuvre de toutes les modifications en 2007, devrait être achevée dans 3,2 ans. Le projet «Utilisation de la vapeur de démarrage des chaudières» peut être réalisé sur tous les sites où sont réunies les conditions adéquates, c est-à-dire tous les sites ayant cette configuration de réseaux de vapeur surchauffée et de vapeur à moyenne pression et capables de récupérer la vapeur de démarrage pour le chauffage. Reporter bleu, 5/

16 Technická vítězství Dalkia 2006 Optimalizace provozních nákladů tkaninového filtru Divize Krnov Členové týmu: Ing. Vladislav Kožusznik Ing. Lukáš Bemer Jiří Čermák Projekt Optimalizace provozních nákladů tkaninového filtru nachází úspory provozních nákladů i v tak přísně sledované oblasti, jako je ochrana životního prostředí bez rizika zhoršení přísných zákonných emisních limitů tuhých znečišťujících látek. V Teplárně Krnov byla v roce 1996 dokončena výstavba technologie odprášení, jejíž součástí byl i tkaninový filtr. Při kontrole provozního stavu tkaninového filtru bylo zjištěno, že původní filtrační média z roku 1996 dosluhují. Bylo proto rozhodnuto, že budou v roce 2002 vyměněna. Analýza archivovaných provozních podkladů, provedení kontrolních výpočtů zatížení filtrační plochy a navržená doprovodná provozní opatření (mezi něž patří nastavení tlaku regeneračního vzduchu, tlakové ztráty, řízení regenerace) byly podkladem pro rozhodnutí o snížení počtu filtračních médií při jejich výměně v roce 2002 o 30 %, přičemž zůstala jejich kvalita zachována. Snížení počtu filtračních médií má pozitivní dopad i na další provozní náklady, především pak na nižší spotřebu stlačeného vzduchu a také na náklady na údržbu. Projekt, který se opíral především o technické myšlení a kvalitu lidského potenciálu vlastních pracovníků, dokladuje další možnosti zlepšování provozu technologických zařízení. 16 Modrý reportér, 5/2006

17 Les Victoires techniques de Dalkia 2006 Optimisation des coûts d exploitation liés au filtre à tissu Division de Krnov Membres de l équipe : Vladislav Kožusznik Lukáš Bemer Jiří Čermák Le projet «Optimisation des coûts d exploitation liés au filtre en tissu» révèle de nouvelles opportunités d économies sur les coûts d exploitation dans des domaines suivis d aussi près que la protection de l environnement sans pour autant présenter de risque de dépassement des limites légales strictes applicables aux émissions de polluants solides. En 1996, Teplárna Krnov a achevé la construction d une installation de dépoussiérage dotée entre autres choses d un filtre en tissu. Le suivi des indices d exploitation et des états du filtre en tissu a montré qu approchait la fin de la durée de vie des matériaux filtrants, datant de Leur remplacement a donc été décidé en Les analyses suivantes des données d exploitation, les calculs de vérification de la charge de la surface de filtrage et les mesures d exploitation complémentaires proposées (dont le réglage de la pression de l air de régénération, des pertes de pression, la conduite de la régénération) ont résulté en la décision de réduire de 30% la quantite de matériaux filtrants lors de leur remplacement en 2002 tout en maintenant leur qualité. Cette réduction de la quantité de matériaux filtrants a aussi un impact positif sur d autres coûts d exploitation, notamment grâce à une réduction de la consommation d air comprimé, ainsi que sur les coûts de maintenance. Ce projet, qui s appuyait avant tout sur une réflexion technique et la qualité de notre potentiel humain ainsi que sur les capacités de sociétés spécialisées, démontre qu il est toujours possible de découvrir comment réaliser des économies. Reporter bleu, 5/

18 Technická vítězství Dalkia 2006 Netradiční metody oprav kondenzátní sítě Divize Olomouc Členové týmu: Dušan Takáč Zdeněk Velart Součástí parní tepelné sítě v Olomouci jsou kondenzátní potrubí, kterými se kondenzát od zákazníků vrací do teplárny. Kondenzát je cenná surovina, která se v teplárně využívá k napájení kotlů pro výrobu páry. Délka kondenzátní sítě je cca 47 km. Síť byla stavěna postupně od roku Kondenzátní potrubí je zpravidla provedeno z klasických uhlíkových ocelí. Kondenzát často obsahuje kyslík, a proto v potrubí dochází ke korozi. K poškození potrubí přispívá i prosakující voda kontaminovaná solí, používaná k úpravě komunikací v zimních měsících. V důsledku těchto vnějších vlivů má ocelové potrubí životnost cca let. Aby bylo dosaženo bezporuchového stavu, bylo by nutné provádět preventivní výměnu po cca 15 letech, to je průměrně 3,1 km za rok. Tak časté výměny by si vyžadovaly mimořádně vysoké náklady a navíc by významně zatěžovaly životní prostředí ve městě velkým rozsahem rozkopávek, dopravních omezení atd. Zaměstnanci rozvodu tepla se proto dlouhodobě zabývají hledáním takových technických řešení, která by umožnila podstatně prodloužit životnost potrubí, zkrátit dobu oprav a snížit s tím spojené náklady. Tým z Divize Olomouc navrhl optimální metodu, kterou je použití polypropylénových plastových trubek - Hostalen. Tato potrubí jsou určena pro vodu s teplotou do 90 C a do tlaku PN 20. Vyráběné trubky mají maximální rozměr 110 x 18,3 mm. Tato potrubí jsou lehká a částečně ohebná. Lze je proto snadno protlačovat nebo protahovat vnitřkem kanálu. V určitých případech je dokonce možné protlačovat je vnitřkem původního přímého ocelového potrubí, a to až na vzdálenost cca 100 m. Tato metoda minimalizuje nároky na rozsah výkopových prací. Vzhledem k pružnosti potrubí nejsou nutná náročná uložení, pevné body atd. Potrubí jsou odolná proti všem druhům koroze a mechanického opotřebení. Vzhledem k tomu, že rozsah výkopů je až desetinásobně menší než při klasických metodách výměny potrubí, snižují se velmi podstatně náklady na opravu. Použitím metody se nejen snižují náklady na opravy kondenzátních potrubí, ale významně se snižuje zátěž životního prostředí občanů. Zmenšují se dopravní omezení, až o 90 % se sníží objem přepravy materiálu z výkopů, úměrně se sníží hluk, prašnost a emise zplodin motorů stavebních strojů. O % se také zkracuje doba trvání opravy. Snížením poruchovosti sítě se také snižují ztráty kondenzátu, což dále spoří energii, chemikálie a surovou vodu v technologii teplárny. 18 Modrý reportér, 5/2006

19 Les Victoires techniques de Dalkia 2006 Méthodes non traditionnelles de réparation du réseau à condensat Division ďolomouc Membres de l équipe : Dušan Takáč Zdeněk Velart Le réseau thermique à vapeur d Olomouc comprend des conduites par lesquelles les clients restituent le condensat à la centrale thermique. Le condensat est une matière précieuse que la centrale emploie pour l alimentation des chaudières pour la production de vapeur. Le réseau à condensat, d une longueur d environ 47 km, a été construit progressivement depuis Les canalisations à condensat sont généralement en acier non-allié. Le condensat renferme fréquemment de l oxygène corrodant les canalisations. Les infiltrations d eau contaminée au sel utilisé pour le déneigement de la voirie en période hivernale contribue également à la détérioration des canalisations. Ces effets extérieurs laissent aux canalisations d acier une durée de vie d environ ans. Afin de parvenir à un fonctionnement sans incident, il faudrait procéder à leur remplacement préventif environ tous les 15 ans, ce qui correspond en moyenne à 3,1 km par année. Des remplacements aussi fréquents seraient extrêmement coûteux et encombreraient sérieusement l environnement de la ville en raison de grands chantiers, de contraintes imposées à la circulation, etc. Les employés de la distribution de chaleur se consacrent donc depuis longtemps à la recherche de solutions techniques capables de prolonger considérablement la durée de vie des canalisations, de raccourcir la durée des réparations et de réduire les coûts s y rattachant. L équipe de la Division d Olomouc a donc proposé une solution optimale utilisant des canalisations en plastique polypropylène Hostalen, qui conviennent pour le transport d eau à une température et une pression allant respectivement jusqu à 90 C et PN 20. Les canalisations fabriquées atteignent des dimensions maximales de 110 x 18,3 mm. Elles sont légères et relativement flexibles. Elles peuvent donc être facilement tirées ou poussées à l intérieur d une tranchée. Dans certains cas, il est même possible de les pousser jusqu à une distance de 100 m à l intérieur des canalisations d acier rectilignes. Cette méthode permet de minimiser l ampleur des travaux d excavation. Vu la souplesse des canalisations, il n y a pas d exigences particulières en termes de support de pose, de points d ancrage, etc. Les canalisations résistent à tous les types de corrosion et d usures mécaniques. Vu que l étendue des travaux d excavation est de jusqu à dix foix inférieure à celle requise par les travaux de remplacement de canalisations traditionnels, les coûts de réparation s en trouvent très fortement réduits. Cette méthode non seulement réduit les coûts de réparation des réseaux à condensat, mais elle a aussi des impacts considérablement moindres sur l environnement et la circulation, le volume de matières excavées est diminué de jusqu à 90% et en proportion le bruit, la poussière et les émissions de gaz d échappement des engins de chantier. La durée de réparation est également inférieure de 50 à 70%. Comme moins d incidents se produisent sur le réseau, les pertes de condensat sont aussi moindres, entraînant des économies en énergie, réactifs et eau brute pour les processus de la centrale. Reporter bleu, 5/

20 Technická vítězství Dalkia 2006 Ochrana tlakového celku fluidního kotle K5 proti abrazi a korozi pomocí žárových nástřiků kovů Udělena 3. CENA v soutěži Technická vítězství Dalkie 2006 Divize Olomouc Členové týmu: Jan Tesař Ing. Petr Botlík Ing. Vlastimil Chloupek Josef Černý 20 Fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou jsou v České republice používány teprve od 90. let minulého století. Každý z kotlů je v něčem unikátní jak z hlediska konstrukce, tak z hlediska charakteristik používaného paliva. Olomoucký fluidní kotel K5 používá jako palivo hnědé uhlí o výhřevnosti cca 17 MJ/kg, a to ve směsi s biomasou, jejíž podíl je proměnlivý a dosahuje až 20 %. Kotel je v provozu od roku Tým pracovníků Divize Olomouc věnuje velkou pozornost průběhu opotřebení hlavních částí kotle, zejména trubek tlakového systému. V každém roce se měří tloušťky stěn trubek, které tvoří spalovací komoru kotle. V průběhu sledování se ukázalo, že se projevuje poměrně rychle opotřebení trubek zadní stěny kotle, a to v délce cca 600 mm nad ukončením zazdívky. Jedná se o 112 trubek, na kterých se projevuje zvýšené opotřebení. Průměrná tloušťka stěny poklesla od r do r z původních 6,3 mm na cca 5,9 mm. Kritická hranice, při které by namáhání trubky překročilo povolenou mez, je cca 5,55 mm. Někteří provozovatelé fluidních kotlů řešili tento problém zvýšením zazdívky stěny. To však zhoršuje prostup tepla stěnou, omezuje do jisté míry výkon kotle a navíc hrozí, že se oblast většího opotřebování pouze posune nad úroveň nové hranice zazdívky. Modrý reportér, 5/2006 Tým pracovníků v Teplárně Olomouc se tímto problémem zabýval a zvolil netradiční řešení - ochranu povrchu trubek proti korozi a abrazi metodou žárového nástřiku na bázi směsi železa a chromu. Nástřik se provádí v pěti vrstvách o celkové tloušťce 0,5-0,7 mm na předem upravený povrch membránových stěn. Vznikne ochranná vrstva, která nesnižuje prostup tepla stěnou trubky a chrání povrch před opotřebením. Trvanlivost povrchu je cca 4 roky. Poté je nutno povrch obnovit. Velkou výhodou této metody je, že ji lze snadno aplikovat v běžné 12 denní odstávce kotle. V případě, že by ochrana povrchu trubky nebyla aplikována, bylo by nutné za dobu 25 let životnosti kotle nejméně dvakrát provést výměnu všech trubek v exponované části přední membránové stěny. Velkou ztrátou by navíc byly i delší odstávky bloku K5 TG3. Naproti tomu aplikace metody žárového nástřiku si za celou dobu životnosti kotle vyžádá nižší náklady. Ochrana tlakových celků kotlů pomocí žárového nástřiku je velmi slibnou metodou, kterou lze využít na mnoha kotlech na tuhá paliva k ochraně míst, která jsou vystavena vyššímu opotřebení. Sníží se tím nejen náklady na opravy kotlů, ale předejde se i případným poruchám tlakových celků, při kterých může být ohrožena bezpečnost obsluhujícího personálu. Při opravách se významně sníží spotřeba oceli, jejíž výroba svou vysokou energetickou náročností mimořádně zatěžuje životní prostředí.

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 5. 2010 Bod pořadu jednání: Smlouva o partnerské spolupráci Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Miluše Charyparová odd.

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 06.12.2004 KOM(2004) 772 v konečném znění 2004/0269 (CNS). ZPRÁVA KOMISE RADĚ o režimu kvót pro výrobu bramborového škrobu Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace

PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace VY_32_INOVACE_FJ_144 PASSÉ COMPOSÉ MINULÝ ČAS SLOŽENÝ prezentace Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Le quiz sur la France Êtes-vous forts en géographie de la France? 1. Complétez avec les mots proposés. montagne, mer, hexagone, océan Atlantique,

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9

SOMMAIRE / OBSAH E Hospodářské noviny... 9 PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 7 octobre

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque)

Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) Žádost o zápis narození Demande d enregistrement de la naissance (nécessaire pour l établissement de l acte de naissance tchèque) do zvláštní matriky vedené Úřadem městské části Brna, Brno-střed, podle

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Francouzský jazyk 9. ročník

Francouzský jazyk 9. ročník Francouzský jazyk 9. ročník evátá třída (Testovací klíč: GEXFTMOO) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 8 14 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním /

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO

DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO PAVILLON FRANCE AU SALON INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION MÉCANIQUE À BRNO / FRANCOUZSKÝ PAVILON NA MEZINÁRODNÍM STROJÍRENSKÉM VELETRHU V BRNĚ DOSSIER DE PRESSE / TISKOVÝ MATERIÁL Valable au 16 octobre

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

d électricité stagne actualités aktuality

d électricité stagne actualités aktuality ÉCONOMie en BreF ekonomika ve zkratce actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion. Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG FR CS 3 11 Dans le souci d une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons

Více

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012

Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Třída: 9.B Datum ověření: 14.9.2012 Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

Ústav románských jazyků a literatur

Ústav románských jazyků a literatur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Bakalářská diplomová práce 2012 Martina Gromešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta románských jazyků a literatur Francouzský

Více

Subjonctif Konjunktiv

Subjonctif Konjunktiv VY_32_INOVACE_FJ_157 Subjonctif Konjunktiv PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování

Francouzský jazyk. Voyages IIIcestování Francouzský jazyk Voyages IIIcestování III Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG

SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 36 FUG PRO KLAVÍR 3.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 36 FUG SPIS O NOVÉM SYSTÉMU FUGY A CYKLUS 6 FUG PRO KLAVÍR.1 DOBOVÉ OKOLNOSTI VZNIKU SPISU A 6 FUG Spis O novém systému fugy je neodmyslitelně spjat s cyklem 6 fug pro klavír a vznikl jako teoretické zdůvodnění

Více

Stéphane Audeguy : Rom@

Stéphane Audeguy : Rom@ MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav románských jazyků a literatur Překladatelství francouzského jazyka Barbora Kašová Magisterská diplomová práce Stéphane Audeguy : Rom@ (analyse traductologique

Více

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou

Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Syntakticko-stylistické problémy odborné francouzštiny v konfrontaci s èeštinou Janka Priesolová* Odborný jazyk jako specializovaný jazykový subsystém obsahuje specifické rysy nejen lexikální, ale i gramatické

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

ZIMNÍ STADION HVĚZDA PRAHA, 26. - 27. 3. 2016 STADE D HIVER HVĚZDA PRAGUE, 26. - 27. 3. 2016

ZIMNÍ STADION HVĚZDA PRAHA, 26. - 27. 3. 2016 STADE D HIVER HVĚZDA PRAGUE, 26. - 27. 3. 2016 ZIMNÍ STADION HVĚZDA PRAHA, 26. - 27. 3. 2016 STADE D HIVER HVĚZDA PRAGUE, 26. - 27. 3. 2016 ÚČASTNÍCI / PARTICIPANTS GÉNÉRATION HOCKEY (FR) HC GRIZZLY DĚČÍN (CZ) HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI (CZ) SK HORÁCKÁ SLAVIA

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques.

Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Název: La diversité des Etats nés après l'éclatement de la Yougoslavie et leurs relations problématiques. Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět,

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Můžete mi pomoci, prosím? Mluvíte anglicky? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

Web Element. Furniture for beautiful environments

Web Element. Furniture for beautiful environments Web Element Furniture for beautiful environments Element Element range chairs boast subtle design and strikingly alluring look of backrest upholstery. Element chairs have been designed as a great working

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21-30 Návrh zprávy (PE 355.367v04-00) Jacques Toubon Návrh směrnice

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

kopírované materiály, časopisy, noviny, mapy, video, pohlednice, obrázky

kopírované materiály, časopisy, noviny, mapy, video, pohlednice, obrázky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Konverzace ve francouzském jazyce Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník a septima 2 hodiny týdně kopírované materiály, časopisy, noviny, mapy, video, pohlednice,

Více

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY

PAVILLON FRANCE FRANCOUZSKÝ PAVILON MSV 2014, BRNO VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE FÉVRIER PROSINEC ÚNOR 74 2014/15 WWW.CCFT-FCOK.CZ VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY Beaujolais nouveau & Svatomartinské 20. 11.

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

zvuková a grafická podoba jazyka - fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 9.3.4. Jazyk a jazyková komunikace Francouzský jazyk - začátečníci - platný do 2015 Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce Průřezová

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2015/16 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2015/16 DOSSIERS DE PRESSE FC Viktoria Plzeň Mis à jour le 03/11/2015 13:03HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2015/16 DOSSIERS DE PRESSE Doosan Arena - Plzeň Jeudi, 5 novembre 2015 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe E - Journée 4

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

14 / 3 / 2013 CHAMBREDECOMMERCE BŘEZEN. Déjeuner-débat / Debatní oběd: Jean-Claude Marin & Pavel Zeman 7/2/2013

14 / 3 / 2013 CHAMBREDECOMMERCE BŘEZEN. Déjeuner-débat / Debatní oběd: Jean-Claude Marin & Pavel Zeman 7/2/2013 CHAMBREDECOMMERCE MARS 67 FRANCO-TCHÈQUE MAI FRANCOUZSKO-ČESKÁ BŘEZEN OBCHODNÍKOMORA KVĚTEN 2013 www.ccft-fcok.cz VIE DE LA CHAMBRE ZE ŽIVOTA KOMORY František Kupka: Chemin vers Amorpha / Cesta k Amorfě

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

VYUŽITÍ METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO

VYUŽITÍ METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO VYUŽITÍ METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PRO SYSTÉMOVÉ PLÁNOVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Zpracováno jako disertační práce na Západočeské univerzitě v Plzni. Ing. Jiří Beranovský Srpen 2002

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc

Cestování Obecné. Obecné - Základy. Obecné - Konverzace. Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc - Základy Můžete mi pomoci, prosím? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pro zeptání se na pomoc Mluvíte anglicky? Parlez-vous anglais? Pro zeptání se, zda člověk mluví anglicky Mluvíte _[language]_?

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Souminulý čas Imparfait Pracovní list

Souminulý čas Imparfait Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_148 Souminulý čas Imparfait Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy

Více

GMD DOKONA LÁ SKLIZEŇ TR Á VY!

GMD DOKONA LÁ SKLIZEŇ TR Á VY! GMD DOKONA LÁ SKLIZEŇ TR Á VY! GMD DISKOVÉ ŽACÍ STROJE SÉRIE GMD 100 A 100 - GII Diskové žací stroje série GMD 100 a 100 - GII Jedinečná rychlost práce, žací lišta bez ucpávání a žádné nože, které by se

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ ODBORNÝCH STUDENTSKÝCH PRAXÍ CONTRAT DE COLLABORATION PENDANT LA RÉALISATION D UN STAGE ÉTUDIANT Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) UMIFRE 13 CNRS-MAEDI USR 3138 Na Florenci 1420/3, CZ-110 00 Prague 1 Tél. : (+420) 224 921 400 e-mail : cefres@cefres.cz www.cefres.cz SMLOUVA

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více