OBALOVÝ INSTITUT SYBA, member of WPO, EPIC, FEFPEB Rubeška 1, Prague, Czechia Designedy by Designiq.cz Cover Photo by Tanya Melniczuk

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBALOVÝ INSTITUT SYBA, member of WPO, EPIC, FEFPEB Rubeška 1, Prague, Czechia Designedy by Designiq.cz Cover Photo by Tanya Melniczuk"

Transkript

1 OBAL ROKU 2019

2 OBAL ROKU 2019

3 OBALOVÝ INSTITUT SYBA, member of WPO, EPIC, FEFPEB Rubeška 1, Prague, Czechia Designedy by Designiq.cz Cover Photo by Tanya Melniczuk Printed by Serifa.cz

4 OBAL ROKU Jana Žižková Head of Jury / předsedkyně poroty OBAL ROKU is a unique certified packaging competition designed for Czech and foreign companies involved in an interesting packaging solution. The aim of the competition is to highlight and then promote the best ideas, innovations and packaging technology that are on the market. Parallel, it is possible to publicly appreciate the work of packaging graphic and structural designers during the ceremony handover of the gala evening of the packaging congress. Categories Like the WorldStar Worldwide Competition, which has awarded OBAL ROKU certification and success in local competition, is the only way to enter the world competition, the enclosed packaging solutions are broken down by area of use into given categories. OBAL ROKU je jediná certifikovaná obalová soutěž v Česku a na Slovensku, určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Současně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění na galavečeru obalového kongresu. Kategorie Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar Packaging Award, která OBALU ROKU udělila certifikaci a úspěch v lokální soutěži je jediným způsobem jak vstoupit do soutěže světové, jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do určených kategorií.

5 elimination of water vapor condensation by ventilation stackability visual inspection without opening eliminace kondenzace vodní páry ventilací stohovatelnost vizuální kontrola bez otevírání FOOD POTRAVINY BB BOX, refreshemenf for demandings BB BOX, občerstvení pro náročné Unipap a. s. 4

6 FOOD POTRAVINY Corrugated cardboard container for bulk goods Zásobník z vlnité lepenky na sypané zboží THIMM THE HIGHPACK GROUP simplifies the handling of goods in stores packaging free protection of food from mechanical contamination seamless design zjednodušuje manipulaci se zbožím v prodejnách bez obalu ochrana potraviny před mechanickou kontaminací bezešvá konstrukce 5

7 FOOD POTRAVINY Steak from Maso Uzeniny Policka packed in CRYOVAC Darfresh Reduced Scarp system with mono PET bottom film Steak od Maso Uzeniny Polička v obalu CRYOVAC Darfresh Redukovaný odpad s mono PET spodní fólií Sealed Air s. r. o. material saving vertical exposure easy opening úspora materiálu vystavení ve vertikální poloze snadné otevírání 6

8 FOOD POTRAVINY Chocolates T-Severka Řada čokolád T-Severka T-SEVERKA spol. s r. o. the shape that captivates without glueing when packing gold embossing and blind printing tvar, který zaujme bez lepení při balení zlatá ražba a slepotisk 7

9 FOOD POTRAVINY Recyclable packaging Recyklovatelný obal CHEMOSVIT FOLIE a. s. replacement of metallized PET film in EVOH barrier more recyclable polyolefin-based film contribution to sustainability náhrada metalizované PET fólie bariérou EVOH lépe recyklovatelná fólie na bázi polyolefinů příspěvek k udržitelnosti 8

10 BEVERAGES NÁPOJE 50 cl Stará žitná myslivecká RESERVE O-I Czech Republic, a. s. harmonized label and bottle design shifting the originally cheap drink to a much higher level embossing sladěný design etikety a lahve posun původně levného pití na výrazně vyšší level embossing 9

11 BEVERAGES NÁPOJE Label Domovina, borovička Etiketa Domovina, borovička ETIFLEX, s. r. o. imaginative double-sided label minimalism that attracts design finished in detail nápaditá oboustranná etiketa minimalismus, který upoutá design dotažený do detailu 10

12 BEVERAGES NÁPOJE Fatra 250 ml Vetropack Nemšová s. r. o. silhouette of a bottle made up of thousands of crystals unmistakable appearance pleasant in your hand silueta lahve tvořena tisíci krystaly nezaměnitelný vzhled příjemná do ruky 11

13 BEVERAGES NÁPOJE 50 cl Božkov Republica Exclusive O-I Czech Republic, a. s. sladěný koncept etikety a lahve tvar lahve, který patří k rumu oslava prvorepublikových hodnot coordinated concept of labels and bottles the shape of the bottle that belongs to the rum celebration of the First Republic values 12

14 GIFTS DÁRKOVÉ OBALY Set of sparkling wine packaging Série obalů na sekt Model Obaly a. s. luxury packaging ColdFoil, drip-of matte effect N-flute print on the reverse side luxusní balení ColdFoil, drip-of matný efekt potisk N-vlny z rubové strany 13

15 GIFTS DÁRKOVÉ OBALY For Him and Her Pro něj i pro ni XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o. original motif tuned design digital printing and die cutting originální motiv vyladěný design digitální tisk i výsek 14

16 GIFTS DÁRKOVÉ OBALY Sock Education Children s Edition from Gentlemen s sock club of Ponožkovice Ponožkovýchova dětská edice Klub Pánů z Ponožkovic DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o. magic box step by step opening E-flute blue preprint, flexography kouzelná krabice otevírání krok za krokem E-vlna modrý preprint, flexotisk 15

17 GIFTS DÁRKOVÉ OBALY Universal glass packaging 5 in 1 Univerzální obal na skleničky 5 v 1 BOXMAKER s. r. o. variability in number and size of glasses simple, sophisticated construction protection of fragile product variabilita v počtu i velikosti skleniček jednoduchá, důmyslná konstrukce ochrana křehkého produktu 16

18 GIFTS DÁRKOVÉ OBALY Etui for permanent pass IDEME DOMOV Kazeta na permanentku IDEME DOMOV GRAFOBAL, akciová spoločnosť luxury design masterful processing soft-touch lacquer, patina effect luxusní design mistrné zpracování soft-touch lak, patinový efekt 17

19 OTHER OSTATNÍ K3 -L Simply Clever Lid K3 -L, jednoduše chytré víčko Greiner Packaging Slušovice s. r. o. universal use monomaterials double-sided printing univerzální použití monomateriály oboustranný potisk 18

20 E-COMMERCE Gift e-commerce packaging from Gentlemen s socks club of Ponožkovice set of the socks and shorts or for 3 pairs of socks E-commerce balení Klub pánů z Ponožkovic sada ponožek a trenýrek, popř. 3 páry ponožek DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o. bezproblémové otevírání minimalizace materiálu rychlé, snadné balení FFP frustration free packaging material minimization fast, easy packing 19

21 E-COMMERCE Formula packaging Obal na formuli THIMM THE HIGHPACK GROUP consistent fixation of all parts in the shipping container intuitive graphics playful and simple safe carrying handle důsledná fixace všech dílů v zasilatelském obalu intuitivní grafika hravé a jednoduché bezpečné odnosné ucho 20

22 POP & POS DISPLAYS POP & POS DISPLEJE Transport display for wine Transportní display na víno GRAFOBAL, akciová spoločnosť double perforation distance grid directly from the bottom of the box fast folding of the packaging dvojitá perforace distanční mřížka přímo ze dna krabice rychlé složení obalu 21

23 POP & POS DISPLAYS POP & POS DISPLEJE Corrugated fibreboard beer chess set Pivní šachy z vlnité lepenky THIMM THE HIGHPACK GROUP wit, originality, simplicity holding on bottle attracts attention vtip, originalita, jednoduchost drží na lahvi přitahuje pozornost 22

24 POP & POS DISPLAYS POP & POS DISPLEJE Ceiling POS Brit Premium Stropní poutač Brit Premium DS Smith Packaging Czech Republic, s. r. o. movement at point of sale two-sided solution quality printing pohyb v místě prodeje oboustranné řešení kvalitní potisk 23

25 POP & POS DISPLAYS POP & POS DISPLEJE the folding order of the inner flaps easy to remove plastic handle E-flute pořadí skládání vnitřních klop snadné vyjmutí plastového ucha E-vlna Stress-free multipack 2.0 Smurfit Kappa 24

26 COSMETICS KOSMETIKA Asombroso by Osmany Laffita TOP TISK obaly s. r. o. identifikační průhledy kombinace matného a lesklého UV laku ražba Prindor identification vista combination of matt and glossy UV varnish excavation Prindor 25

27 LABELS ETIKETY Wine labet Loczi, vinárstvo z Limbachu Etiketa Loczi, vinárstvo z Limbachu ETIFLEX, s. r. o. elegantní uhrančivost génia loci horká ražba kombinace černé a matné zlaté barvy elegant evil genius loci hot stamping a combination of black and matt gold color 26

28 LABELS ETIKETY Terroir Vinařství Mutěnice, s. r. o. link to a natural monument paper cotton extra white relief lacquer vazba na přírodní památku papír cotton extra white reliéfní lak 27

29 LABELS ETIKETY Wine label Vinařství Turold Etiketa Vinařství Turold ETIFLEX, s. r. o. connection of the winemaker with the Turold brand illustration charcoal drawing silver stroke over illustration propojení vinaře se značkou Turold ilustrace kresba uhlem stříbrný tah přes ilustraci 28

30 LABELS ETIKETY Lobkowicz Démon series of labels Lobkowicz Démon série etiket Fiala & Šebek Visual Communications a. s. luminescent ink primarily for clubs and discos original idea luminiscenční barva primárně pro kluby a diskotéky originální nápad 29

31 ELECTRONICS ELEKTRONIKA Sales and arrying case for tools Prodejní a přepravní kufřík na nářadí THIMM THE HIGHPACK GROUP case with one-piece insert retractable carrying handle 5-layer corrugated board kufřík s vložkou z jednoho dílu vysouvací odnosné ucho 5vrstvá vlnitá lepenka 30

32 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY One tray for 6 customers and 4 types of boxes Jeden tray pro 6 zákazníků a 4 typy boxů Continental Powertrain Czech Republic s.r.o. proložka použitelná ve čtyřech rozměrově různých přepravkách řešení udivující propracovaností všech detailů zalamovací boky tvarovky tray usable in four differently sized crates the astonishing sophistication of all the details wrapping flanges 31

33 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY Magnum Optimum 1208 One for all Magnum Optimum 1208 Jeden kontejner, mnoho využití Schoeller Allibert Czech Republic s. r. o. rychlé a snadné skládání prázdného boxu oprava nebo změna provedení prostou výměnou dílů bez potřeby nářadí vysoká nosnost boxu s nízkou vlastní hmotností quick and easy folding of empty box repair or change of design by simply changing parts without tools high load capacity of the box with low own weight 32

34 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY Stabilizing component Stabilizační prvek Mondi Bupak s. r. o. stabilization of the pallet unit achieved by simple adjustment increasing the number of packaged products cooling chimney jednoduchou úpravou dosažená stabilizace paletového jednotky zvýšení počtu zabalených výrobků chladicí komín 33

35 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY Tray port&shell Continental Powertrain Czech Republic s. r. o. accent on accuracy precise production fitting two parts in one package akcent na přesnost výrobně náročná přesná tvarovka dva díly v jednom balení 34

36 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY Packaging for the part of air conditioning car systém Obal na část klimatizačního ústrojí automobilu THIMM THE HIGHPACK GROUP výrobně jednoduchá fixace tvarově složitého výrobku vtipná kombinace dvou krabic funkční výseky simple manufactured fixation of complex shaped products funny combination of two boxes functional cutouts 35

37 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY HOP FIX, quick fixation for car lights HOP FIX, fixace pro světla Unipap a. s. přepravka rychle rozložitelná z plochého tvaru možnost opakovaného složení mimořádně propracovaná konstrukce create quickly unfoldable from flat shape possibility of repeated composition extremely sophisticated construction 36

38 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY Tray for Sensors Obal na senzory SJM EUROSTAT & CONTINENTAL POWERTRAIN TRUTNOV extraordinary use of the crate space excellent fixation of products and stack of interlayers meets ESD requirements mimořádné využití prostoru přepravky vynikající fixace výrobků i stohu proložek splňuje požadavky na ESD 37

39 AUTOMOTIVE & TRANSPORT AUTOMOTIVE A PŘEPRAVNÍ OBALY Skewed insert Šikmina Smurfit Kappa innovative fixation solution of dimensionally difficult product identification markings for packaging for atypical square pallet inovativní řešení fixace rozměrově obtížného výrobku identifikační znaky pro balení pro atypickou čtvercovou paletu 38

40 PROCESS & TECHNOLOGY PROCESY A TECHNOLOGIE Inkjet printing technology for moulded fibre fruit packaging Inkjektová technologie potisku misek na ovoce z nasávané kartonáže Huhtamaki Česká republika, a. s. elimination of more materialintensive labels use all the benefits of digital printing larger printable area eliminace materiálově náročnějších etiket možnost využití všech výhod digitálního tisku větší potisknutelná plocha 39

41 PROCESS & TECHNOLOGY PROCESY A TECHNOLOGIE ALEDETO OFFSET: the new way of printing flexible packaging! ALEDETO OFSET, nová cesta potisku flexibilních obalů! ALEDETO, s. r. o. small text is clear and sharp rich photo details soft gradients drobný text je čistý a ostrý bohaté fotografické detaily jemné přechody barev 40

42 OBAL ROKU 2019 PARTNERS General Partner AOS EKO-KOM Gold Partner Reklama-Polygraf-Obaly (ABF) Silver partner THIMM THE HIGHPACK GROUP, Embax-Print (Veletrhy Brno), FachPack (NürnbergMesse), Smurfit Kappa Bronze partner DS Smith Partner: Ipsos, BrauBeviale (NürnbergMesse), AVA, Viking Mašek Partner of Sorting AOS EKO-KOM General media partner Packaging, Svět balení, Zboží a prodej, Systémy logistiky Media partner Beverage&Gastronomy, Brands&Stories, CS Packaging News, elogistika.info, InStore Slovakia, Kvasný průmysl, Logistic News, Noviny pro grafický průmysl, Transport a logistika, PrintPrograss, Papír a celulóza, Potravinářský obzor, Pivo, Bier a Ale

43

Soutěž OBAL ROKU 2012 - výsledky

Soutěž OBAL ROKU 2012 - výsledky Soutěž OBAL ROKU 2012 - výsledky OBAL ROKU je česká národní soutěž o nejlepší obalová řešení, jejímž cílem je ocenit a vyzdvihnout nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na

Více

Náhrada jednorázového balení vratným balením

Náhrada jednorázového balení vratným balením Náhrada jednorázového balení vratným balením Koncept balení pro projekt: F1C Ducato - Continental Bohuslav Černý Sales Manager CZ + SK LEDEN 2013 Dva hlavní hráči ve světě vratných obalů se spojili Schoeller

Více

Dalšími speciálními oceněními jsou: Save Food, Cena sympatie, Cena spotřebitele, Etiketa roku, Obalový Design roku a Cena předsedkyně poroty.

Dalšími speciálními oceněními jsou: Save Food, Cena sympatie, Cena spotřebitele, Etiketa roku, Obalový Design roku a Cena předsedkyně poroty. OBAL ROKU 2019 Podmínky soutěže OBAL ROKU je otevřená národní soutěž o nejlepší obaly, která je určena pro jakákoli obalová řešení, která nezískala ocenění v předchozích ročnících (dále jen exponát). Přihlášené

Více

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2

PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 TEXTILNÍ TEXTILE PARTIALproduction Produkty Products QUALITY 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 PRINT 100% bavlna/cotton 400 g/m 2 9951 black Základní řada, která vyhoví i těm nejnáročněj- 9951 black Froté vyrobené

Více

Potraviny - všechny obaly sloužící k balení potravin, včetně cukrovinek a výživových doplňků; musí obsahovat balený produkt;

Potraviny - všechny obaly sloužící k balení potravin, včetně cukrovinek a výživových doplňků; musí obsahovat balený produkt; OBAL ROKU 2018 Podmínky soutěže OBAL ROKU je otevřená soutěž o nejlepší obaly, která je určena pro jakékoli obalové řešení, které nezískalo ocenění v předchozích ročnících (dále jen exponát). Dalšími speciálními

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY. PRECIOSA Jewellery & Decoration

YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY. PRECIOSA Jewellery & Decoration YOUR CRYSTAL HARMONY EXCLUSIVE JEWELLERY PRECIOSA Jewellery & Decoration 2 SILVER ELEGANCE YOUR CRYSTAL HARMONY PRECIOSA Jewellery & Decoration 3 SILVER ELEGANCE GENTLE PASSION 5213 69 Rosa Earrings Ag

Více

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK

CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK CENÍK PAPÍRŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ PRO KOPÍROVÁNÍ A TISK PLATNOST OD 1.12. 2014 CENY BEZ DPH Podmínky dodávek doprava zdarma v Praze nad 2500Kč bez DPH, po ČR nad 6000,-kč bez DPH Cena dopravy: viz přepravní

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Založeno 1825. Dostatečný certifikát. www.korona.cz

Založeno 1825. Dostatečný certifikát. www.korona.cz Založeno 1825. Dostatečný certifikát. www.korona.cz Historie a současnost 1825 založení papírny poblíž Lochovic 1878 ruční výroba šedé lepenky 1889 zahájení strojní výroby lepenky a obálek 1950 zřízena

Více

Kód SMERO Název zboží Typ Prodejní cena bez DPH Balicí papír pro potraviny havana - eko

Kód SMERO Název zboží Typ Prodejní cena bez DPH Balicí papír pro potraviny havana - eko Kód SMERO Název zboží Typ Prodejní cena bez DPH 6201210 Balicí papír pro potraviny havana - eko 373.000 6201615 Balicí papír pro potraviny pergamenová náhrada, žlutá 515.000 654060 Pečící papír 400 x 600

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01 STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL GENERÁTOROVÉ ROZVÁDĚCÍ SKŘÍNĚ VN - PRIMÁRNÍ ROZVOD, VNITŘNÍ / VENKOVNÍ PROVEDENÍ GENERATOR MV SWITCHGEAR PRIMARY DISTRIBUTION, INDOOR / OUTDOOR DESIGN ISO 9001:2009

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2005

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2005 PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2005 Paint_catalogue_2005_v1 page 1 from 29 Printed: 13.12.2004 Katalog vnjších nátr letoun EV-97 teameurostar a SportStar Painting schemes catalogue of EV-97 teameurostar and

Více

Produktový katalog. KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín,

Produktový katalog. KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín, Produktový katalog KARDO GROUP a.s. kartonáž & autodoprava Jesenická 688, Rapotín, www.kardo.cz 1 KARTONÁŽ WWW.KARDO.CZ Zpracovávané materiály Třívrstvá vlnitá lepenka vlna B, C, E Čtyřvrstvá vlnitá lepenka

Více

Řetězový pohon pro otevírání a zavírání ven výklopných oken, kyvných oken, světlíků a dovnitř sklopných oken ze dřeva, PVC a hliníku.

Řetězový pohon pro otevírání a zavírání ven výklopných oken, kyvných oken, světlíků a dovnitř sklopných oken ze dřeva, PVC a hliníku. LIWIN Řetězový pohon pro otevírání a zavírání ven výklopných, kyvných, světlíků a dovnitř sklopných ze dřeva, PVC a hliníku. Chain actuator for opening and closing top-hung outward, shed, skylight and

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

for your fingerboard and for your fingers

for your fingerboard and for your fingers for your fingerboard and for your fingers big construction for your f ingerboard www.bigconstruction.cz big construction for your f ingerboard Rampy Big Construction jsou jedny z nejlepších ramp pro fingerboarding

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

PŘEDSTAVENÍFIRMY ÚSPĚCHU JSME TVŮRCI VAŠEHO

PŘEDSTAVENÍFIRMY ÚSPĚCHU JSME TVŮRCI VAŠEHO Společnost působí na trhu POP a POS již od roku 1992. Během své činnosti se stala důležitým obchodním partnerem mnoha českých i zahraničních firem. Nabízíme vývoj, konstrukci, design, výrobu a montáž prezentačních

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Návrh obalů na křehké produkty pro převoz společností DHL

Návrh obalů na křehké produkty pro převoz společností DHL Libor Vašíček / Ústav vizuální tvorby Uherské Hradiště / Ateliér 3D design / 3. ročník / 2008 Návrh obalů na křehké produkty pro převoz společností DHL Papírový obal s potiskem určený pro převoz láhve

Více

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES

stany A B C D tents VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 tents ACCESSORIES VÝBAVA stanů Husky 2005/Husky 2005 ACCESSORIES A B C D E F Voděodolnost Husky Dostatečné vodní sloupce v hodnotě až 6000 mm/cm 2 tropiko a 10000 mm/cm 2 podlážka (dle typu stanu), PU zátěry a podlepené

Více

Catalogue. Reklamní sortiment Advertising items

Catalogue. Reklamní sortiment Advertising items Catalogue Reklamní sortiment Advertising items Veškerý sortiment značky KOH-I-NOOR naleznete v centrálním katalogu výrobků. V elektronické podobě je k dispozici na www.koh-i-noor.eu. The whole product

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE

Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door MONZA OFFICE F11SET Zámek pro vnitřní i vnější dveře s otvevíracím tlačítkem, bez aretace Lock for free passage (outside and inside push-buttons)

Více

georgia Smart and stylish solution ENG

georgia Smart and stylish solution ENG georgia Smart and stylish solution CZ ENG georgia CZ ENG Ideální pro cukrárny GEORGIA je vitrína určená pro prezentaci a prodej cukrářských výrobků. Všechny police včetně spodní výstavní desky jsou chlazené

Více

výrobky Z plastů plastic products

výrobky Z plastů plastic products výrobky Z plastů plastic products 285 MEDIN, a.s. NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY 443 285 Výrobky z plastů Plastic Products 444 NÁSTROJE PRO CHIRURGII INSTRUMENTS FOR SURGERY MEDIN, a.s.

Více

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton

MERCHANDISE. Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current logos FUTURE NATURE. www.robe.cz. Fabric: 100% Cotton N A B Í D K A F I R E M N Í H O O B L E Č E N Í A 3 D P Ř E D M Ě T Ů, k o n c e p t, d e s i g n a l a y o u t ( c ) E L L I P S E, 2 0 1 2 Men's t-shirt Men's classic cotton t-shirt with prints of current

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

MONZA OFFICE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door

MONZA OFFICE. Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door 3 MONZA OFFICE Zámky a závěsy pro skleněné dveře Locks and hinges for glass door Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ

Více

Litinová krbová kamna z Francie

Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna Invicta Krbová kamna INVICTA Stoves INVICTA Výhody krbových kamen INVICTA Advantages of Invicta stoves Krbová kamna INVICTA, to je nabídka, která uspokojí

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products

Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Energy news 3 1 Plánované a nadcházející inovace kapslových produktů / Planned and upcoming innovations of capsule products Chtěli bychom Vás tímto seznámit s inovacemi kapslové řady produktů, které proběhnou

Více

Povrstvené rukavice / Coated gloves

Povrstvené rukavice / Coated gloves 06 4P 07 4S 08 4M 06 5P 07 5S BRITA L-9 Z-11 CZ / Rukavice s dlaněmi a prsty máčenými v polyuretanu. Doporučené použití: montáž, kontrola a balení malých součástek v suchém nebo lehce zaolejovaném prostředí.

Více

ALFA UP H A N D B O O K

ALFA UP H A N D B O O K ALFA UP HANDBOOK Kancelářský systém ALFA UP Úvod Flexibilní výškově stavitelný stolový systém ALFA UP Výškově stavitelné nohy jsou konstrukčně řešeny jako 3stupňové umožňující změnu výšky v rozsahu od

Více

Korrvu Select. Řešení, která vyhoví vašim potřebám

Korrvu Select. Řešení, která vyhoví vašim potřebám Korrvu Select Řešení, která vyhoví vašim potřebám Korrvu Select Vysoce všestranné obalové řešení Společnost Sealed Air je jedničkou v oblasti ochranných obalů více než padesát let. Náš úspěch se přímo

Více

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč

7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč. 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč KÓD NÁZEV TYP CENA 7 772 200 Klopová krabice 200 x 180 x 100 mm, 3vrstvá hnědá 7 Kč 7 772 440 Klopová krabice 440 x 310 x 310 mm, 3vrstvá hnědá 17 Kč 7 772 620 Klopová krabice 620 x 420 x 350 mm, 3vrstvá

Více

M-LOCK Magnetický zámek pro křídlové sklněné dveře. M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors

M-LOCK Magnetický zámek pro křídlové sklněné dveře. M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors M-LOCK Magnetický zámek pro křídlové sklněné dveře M-LOCK Magnetic lock for glass swing doors M-L ock Serratura Magnetica Magnetický zámek M-Lock Přednosti (výhody) 31 mm Extrémně malé rozměry Extrémně

Více

Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL

Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL /2 49 095 eduard Seatbelts Luftwaffe WWII fighters STEEL detail set for /48 kits sada detailù pro stavebnice /48 49 095 ORIGINAL KIT PARTS PÙVODNÍ DÍLY STAVEBNICE 4 sets PHOTO-ETCHED PARTS LEPTANÉ DÍLY

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

UDRŽITELNOST Z POHLEDU VÝROBCE OBALŮ Z VL

UDRŽITELNOST Z POHLEDU VÝROBCE OBALŮ Z VL UDRŽITELNOST Z POHLEDU VÝROBCE OBALŮ Z VL 10.5.2018 Ing. Martin Hejl THIMM Packaging JAK ZVÝŠIT PODPORU PRODEJE VYUŽITÍM MOŽNOSTÍ DIGITÁLNÍHO POTISKU OBALŮ Z VLNITÉ LEPENKY. 2 Využijte naši zkušenost.

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Digitálna a ofsetová tlač

Digitálna a ofsetová tlač Digitálna a ofsetová tlač Talianske manželstvo, alebo harmonický vzťah? Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. Jak

Více

ALFA UP H A N D B O O K

ALFA UP H A N D B O O K ALFA UP HANDBOOK Kancelářský systém ALFA UP Úvod Flexibilní výškově stavitelný stolový systém ALFA UP Výškově stavitelné nohy jsou konstrukčně řešeny jako 3stupňové umožňující změnu výšky v rozsahu od

Více

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series

Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Řada MS Nářadí / MS Nářadí series Charakteristika / Features Řada produktů MS Nářadí je profesionální ruční nýtovací nářadí určené pro instalici trhacích, maticových a šroubových nýtů, vyvinuté s ohledem

Více

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001

VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 VÝROBKY KARTONÁŽE OBALY Z VLNITÝCH A HLADKÝCH LEPENEK ISO 9001 MODERNÍ TECHNOLOGIE STABILNÍ CENY LOGISTIKA Nestačí jen vyrobit obal nebo výrobek, je zapotřebí jej také dodat v čas a na správné místo. Bez

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

BEST BRASS RESIN AROUND!

BEST BRASS RESIN AROUND! 648 228 F-4J cockpit 648 228 F-4J cockpit For Academy kit pro stavebnici Academy For Academy kit pro stavebnici Academy R3 2pcs. 1/48 scale R2 2pcs. 2pcs. R5 2pcs. R4 2pcs. R7 R8 0 R9 1 3 5 2 8 R24 6 4

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings

Elektroinstalační lišty a tvarovky. Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Elektroinstalační lišty a tvarovky Elektroinstalační lišty / Cable trunkings Z důvodu jednodušší instalace jsou lišty na spodní straně opatřeny montážními otvory. Délka 2m. Na přání lze vyrobit v různých

Více

porcelain ceramics glass

porcelain ceramics glass Catalogue nr. 1 2015 porcelain ceramics glass JIM JIMMY BIG BIG BEN BIG BEN DIRECT MINI DIRECT XL MUG HEART SNAKE SNAKE c/s BENNY LINCOLN BILL CONIC CONIC CHOCO NESCO ELEPHANT L ELEPHANT S ELEPHANT S c/s

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

SUBSTRUCTURES underground structures

SUBSTRUCTURES underground structures SUBSTRUCTURES underground structures FUNCTION AND REQUIREMENTS Static function substructure transfers the load to the foundation soil: vertical loading from upper stucture horizontal reaction of upper

Více

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA RUČNÍ VÝROBA PAPÍROVÝCH TAŠEK VÝROBA VYSOKÝCH NÁKLADŮ TECHNOLOGIE TISKU MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ TECHNOLOGIE REFERENCE

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA RUČNÍ VÝROBA PAPÍROVÝCH TAŠEK VÝROBA VYSOKÝCH NÁKLADŮ TECHNOLOGIE TISKU MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ TECHNOLOGIE REFERENCE nejen papírové tašky... Výrobou papírových tašek se naše firma zabývá od konce 90. let. Během let se naše nabídka rozšířila nejen na výrobu papírových tašek, ale i na vlastní výrobu šanonů, krabic na víno

Více

PAPER PLATES. material: UT2, UD2, UT2 with PP/PE. TYPE size. TYPE var. package box pallet pcs pac. pcs box pcs. plate KU. ø 150.

PAPER PLATES. material: UT2, UD2, UT2 with PP/PE. TYPE size. TYPE var. package box pallet pcs pac. pcs box pcs. plate KU. ø 150. PAPER PLATES, TRAYS, BOWLS and BOXES PAPER PLATES size plate 150 ø 150 plate 180 ø 180 package box pallet pcs pac. pcs box pcs 100 12 1 200 36 43 200 100 5 500 96 48 000 var. 15KU 18KU plate 200A ø 200

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

, originalni vinne darky s napadem

, originalni vinne darky s napadem Magic. stojan na víno originalni vinne darky s napadem Originální designově zajímavě řešený vinný stojan z chromovaného řetězu který zaujme nejen svou překvapivou funkčností ale i osobitým designem hodícím

Více

KATALo G. CAtALOgue. 2 o 12 / 2013

KATALo G. CAtALOgue. 2 o 12 / 2013 KATALo G CAtALOgue 2 o 12 / 2013 Smalt. TradIČnÍ, vodě o dolná a barevně STÁlÁ technika, s e vrátila v nové netradiční formě. Firma tvoří originální a krásné výrobky, KTerÉ přinesou rados t nejen VÁm,

Více

JIROUT REKLAMY s.r.o. PAPÍROVÉ TAŠKY

JIROUT REKLAMY s.r.o. PAPÍROVÉ TAŠKY PAPÍROVÉ TAŠKY SORTIMENT POTISK tašky s plochými papírovými držadly tašky s kroucenými papírovými držadly tašky s bavlněnými držadly tašky na lahve, kartonové obaly na lahve ceník potisku tašek TAŠKY S

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ. Menu boxy, systém k balení potravin, misky, folie na potraviny, ALU fólie

JEDNORÁZOVÉ NÁDOBÍ. Menu boxy, systém k balení potravin, misky, folie na potraviny, ALU fólie Menu boxy, systém k balení potravin, misky, folie na potraviny, ALU fólie str. 60-6 Obaly na potraviny, krabice na pizzu, nepromastitelný papír str. 6 Papírové nádobí, dřevěné příbory str. 6 Plastové příbory

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Katalog tvarovaných obalů. Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog. www.fatra.cz

Katalog tvarovaných obalů. Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog. www.fatra.cz Katalog tvarovaných obalů Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog www.fatra.cz Kontakt / Contact: Fatra, a.s., tř.t.bati 1541, CZ 763 61 Napajedla, email: info@fatra.cz, www.fatra.cz

Více

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH

PixLa PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH PIXEL LABYRINTH 2015 PIXEL LABYRINTH 2015 Série Pixel Labyrint nás vrací zpět labyrintem

Více

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather

Minimal Maximal. Prepared for your creative ideas. Připraveno pro Vaše kreativní nápady. Sklo Glass Dřevo Wood Kov Metal Kůže Leather Připraveno pro Vaše kreativní nápady mnoho variant, mnoho možností, ale vždy jen jeden výsledek dokonalý projekt ve všech detailech Prepared for your creative ideas many variants, many options, but always

Více

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 11 User manual SŘHV Online WEB interface for CUSTOMERS June 2017 version 14 2/ 11 Contents 1. MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB INTERFACE... 4 3. LOGGING INTO SŘHV... 4 4. CONTRACT

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

PROMOTIONAL CONFECTIONERY

PROMOTIONAL CONFECTIONERY 1 REKLAMNÍ sladkosti PROMOTIONAL CONFECTIONERY Fakt dobrá reklama! A really good advertisment! 2 Lízátko Mini Příchuť: ovocná Formát: 52 x 65 mm (se špejlí 52 x 110 mm) Tvar lízátka: kolečko nebo srdíčko

Více

SPECIALISTA NA VÝVOJ A VÝROBU PLASTOVÝCH VÝLISKŮ

SPECIALISTA NA VÝVOJ A VÝROBU PLASTOVÝCH VÝLISKŮ CZ SCIALISTA NA VÝVOJ A VÝROBU PLASTOVÝCH VÝLISKŮ LOGISTICKÉ OBALY A PŘEPRAVKY 2016-2017 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Od roku 1955 jsme výrobcem plastových logistických obalů, komponent pro automobilový průmysl

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2007

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2007 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: marketing@evektor.cz Web site: www.evektor.cz PAINTING SCHEMES CATALOGUE 007 Painting

Více

double wall SIMAX sklo které zkrotí živly Jedinečný design

double wall SIMAX sklo které zkrotí živly Jedinečný design d o u b l e w a l l 2 0 1 8 Jedinečný design Dvojstěnné sklenky vytváří díky dvěma stěnám z borosilikátového skla vysoce účinnou vrstvu tepelné izolace Dvojstěnky mají jednoduchý a bezpečný pitný okraj

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm

pánská peněženka / men s wallet 100598 size: 13,5 x 11 cm pánská peněženka / men s wallet 102306 size: 15 x 9,5 cm kolekce CLASSIC Precizní zpracování přírodně činěných, ručně tamponovaných materiálů a použití klasických výrobních postupů dává možnost vzniku klasického výrobku. Individuální výběr každého jednotlivého

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

INKJET MÉDIA PRO FINE ART, FOTOGRAFII A GRAFIKU

INKJET MÉDIA PRO FINE ART, FOTOGRAFII A GRAFIKU INKJET MÉDIA PRO FINE ART, FOTOGRAFII A GRAFIKU PŘEDSTAVENÍ KOMPLETNÍ NABÍDKY PRO ROK 2015 + CENÍK ZÁKLADNÍ CZ :: platnost od 09 / 2015 FOMEI Collection galerijní média s masivním archivačním potenciálem

Více

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz

NABÍDKOVÝ KAtAlOg www.versailles.cz NABÍDKOVÝ KAtAlOg Dárkově balený alkohol 2 A) Obal na 1 láhev ledového nebo slámového vína. Materiál : kraft B) Obal na 1 láhev vína Materiál : kraft C) Obal na Habánské víno. Materiál: přírodní hnědý

Více

KATALOG TISKOVIN REKLAMNÍCH 1 8 / 1 9. Design by

KATALOG TISKOVIN REKLAMNÍCH 1 8 / 1 9. Design by KATALOG REKLAMNÍCH TISKOVIN 2 0 1 8 / 1 9 Design by LEPENÉ KOSTKY Lepené kostky 9 x 9 x 4,5 cm 9 x 9 x 9 cm potisk na boční strany otvor na pero 450 listů 900 listů 80 g ofset po jednom kusu do fólie podle

Více

Introduction to MS Dynamics NAV

Introduction to MS Dynamics NAV Introduction to MS Dynamics NAV (Item Charges) Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Item Charges

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a

Výběr vína. Obaly na 1 víno. (1.3) Krabice z březové překližky s výsuvným čelním sklem a Firemní a dárkové sety báječných moravských vín Nabízíme výborná vína přímo od vinařů z Velkých Pavlovic ve vkusných dárkových obalech s možností přizpůsobení dle vlastních požadavků (potisk, ražba, laser,

Více

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS

D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS D EVùNÉ HRAâKY WOODEN TOYS 2011 2012 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE Naše výrobky jsou vyrobeny z kvalitního, tvrdého listnatého dřeva javoru, buku, habru, které se těží převážně v horských oblastech střední Evropy.

Více

redesign identity výrobce pop produktů

redesign identity výrobce pop produktů redesign identity výrobce pop produktů Christian Jánský chris@chrisjansky.cz / www.chrisjansky.cz DAGO individuální řešení Nová identita představuje společnost dago v novém světle jako seriózního partnera

Více