Návod o obsluze a katalog součástek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod o obsluze a katalog součástek"

Transkript

1 Obchodní značka společnosti MSE-Forks Návod o obsluze a katalog součástek Objednací kód: RE Vydání: (česky) SILNÁ ŘADA RE2/RE4 TENKÁ ŘADA RE2/RE4 JEDNODUCHÁ ŘADA RE2 ŠTÍHLÁ ŘADA RE2 POSUVNÁ ŘADA REE2/REE4

2

3 Obsah 1. Komentář Předmluva Úvod Označení Technické údaje Údaje na typovém štítku Označení typu Nosnost Bezpečnost Návod k použití Pokyny k montáži Předpisy Pokyny k montáži teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem Doporučený průtok oleje a průměr hadic Uvedení teleskopických vidlic do provozu Ochrana teleskopických vidlic Kontrola a údržba Plán údržby Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem Pokyny pro výměnu hydraulických součástek Objednávání náhradních dílů Dodatky... 19

4

5 1. Komentář Copyright 2008, MSE-Forks. Všechna práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, nesmí být informace uvedené v tomto návodu, jako např. obrázky a text, reprodukovány nebo šířeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti MSE-Forks. Informace v tomto návodu jsou poskytovány bez záruky. Společnost MSE-Forks nebude v žádném případě zodpovědná za zranění či škody způsobené v souvislosti s používáním tohoto návodu. Informace v tomto návodu mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění. Tento návod může obsahovat technické nepřesnosti a tiskové chyby. Společnost MSE-Forks se snaží chybám v tomto návodu předejít, ale nemůže zaručit, že se v něm neobjeví. Dejte nám prosím vědět, pokud narazíte na tiskové chyby či technické nepřesnosti nebo máte nějaké návrhy. KOOI Reachforks je registrovaná ochranná známka společnosti MSE-Forks. Jiné ochranné známky nebo jména produktů, které jsou v tomto návodu použita, ale nejsou uvedena na tomto místě, jsou ochranné známky příslušných společností.

6 2. Předmluva Společnost MSE-Forks je největším světovým výrobcem hydraulických výsuvných vidlic pro vysokozdvižné vozíky, které vyrábí pod značkou KOOI Reachforks. Teleskopické vidlice uvedla na trh v roce 1980 společnost KOOI BV, výrobce skládacích vysokozdvižných vozíků, tzv. Kooi-AAP, ale vyráběla je společnost Meijer BV. Od listopadu 2000 se výrobou, marketingem a prodejem teleskopických vidlic zabývá společnost MSE-Forks (divize společnosti Meijer Holding). Teleskopické vidlice, které jste zakoupili, jsou spolehlivým produktem, který splňuje nejvyšší požadavky zákazníků na kvalitu. Než začnete teleskopické vidlice používat, seznamte se s tím, jak s nimi správně zacházet. V tomto návodu se dozvíte vše, co o teleskopických vidlicích potřebujete vědět. Naučíte se, jak správně provádět jejich obsluhu. Naše oddělení péče o zákazníky je navíc vždy připraveno poskytnout vám technickou podporu. Značka KOOI Reachforks splňuje tyto jakostní normy: 1. ISO Systém řízení jakosti 2. ISO Prodloužená ramena vidlic a teleskopická ramena vidlic 3. ISO 4406 Hydraulické kapaliny Kapaliny Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi 4. ISO 2328 Zdvižné vidlicové vozíky Ramena vidlice závěsného typu a zdvihací desky 5. CE (98/37) EC Směrnice o strojním zařízení 6. EN Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 2: Vyšší požadavky na jakost Náhodně vybrané teleskopické vidlice prochází dynamickým zátěžovým testem podle normy ISO 2330.

7 3. Úvod KOOI Reachforks jsou hydraulické výsuvné vidlice pro vysokozdvižné vozíky. Jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu, což jim zajišťuje nejdelší možnou životnost. Aby toho bylo možno dosáhnout, je velmi důležité provádět údržbu podle pokynů výrobce. Cílem tohoto návodu je seznámit vás s teleskopickými vidlicemi. Doporučujeme vám také, abyste si tento návod důkladně prostudovali před montáží teleskopických vidlic a jejich následným uvedením do provozu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry bez předchozího oznámení. Jelikož se produkt snažíme neustále zlepšovat, může se stát, že obrázky v tomto návodu nebudou přesně odpovídat teleskopickým vidlicím, které jste zakoupili. Při objednávání náhradních dílů nebo zjišťování dalších informací je proto potřeba uvést typ a sériové číslo. Dodatky obsahují obrázky a tabulky s parametry všech typů teleskopických vidlic, abyste mohli při objednávání náhradních dílů uvést příslušné objednací číslo.

8 4. Označení V této kapitole jsou vysvětleny informace, které jsou uvedeny na typovém štítku. Součástí těchto informací jsou technické údaje teleskopických vidlic, které jsou potřeba při objednávání náhradních dílů. Proto je potřeba vědět, jaké informace jsou na typovém štítku uvedeny a k čemu slouží Technické údaje Následující údaje je potřeba uvést při objednávání náhradních dílů nebo zjišťování dalších informací. Na typovém štítku každé teleskopické vidlice je uvedeno její sériové číslo a typ (viz obr. 4.1). Tyto údaje jsou také vyryty na boku každé vnitřní vidlice. Typ, sériové číslo, rok výroby: Typový štítek Vyryté údaje Obr. 4.1 Umístění typového štítku a vyryté údaje Jméno výrobce : MSE-Forks Adresa výrobce : Oudebildtdijk NG Sint Jacobiparochie Nizozemsko Tel. : Fax. : Webové stránky :

9 4.2. Údaje na typovém štítku Typový štítek je umístěn na horní straně každé teleskopické vidlice. Typový štítek je umístěn na levé i pravé vidlici. Štítek vlevo i vpravo musí být viditelný z místa řidiče vysokozdvižného vozíku. Na typovém štítku jsou uvedeny důležité technické údaje dané teleskopické vidlice. Ukázka typového štítku je na obr Písmena z levého štítku naleznete v tabulce 4.1, ve které je uvedeno, co znamenají a jaká měrná jednotka se k nim váže. Pravý štítek je příkladem toho, jakým způsobem může být štítek vyplněn. Obr. 4.2 Typový štítek teleskopické vidlice Písmeno Popis Měrná jednotka A Označení typu B Rok výroby C Sériové číslo (L = vlevo / R = vpravo) D Vlastní hmotnost Kg E Těžiště Mm F Nosnost vidlice, když je zasunutá Kg G Nosnost vidlice, když je vysunutá Kg H Těžiště nákladu, když je vidlice zasunutá Mm I Těžiště nákladu, když je vidlice vysunutá Mm J Maximální provozní tlak MPa (1 MPa = 10 bar) Tabulka 4.1 Popis technických údajů na typovém štítku teleskopické vidlice

10 4.3. Označení typu Údaj A na obr. 4.1 obvykle udává typ teleskopické vidlice. Z typového kódu lze opět vyčíst různé informace. Popis částí typového kódu je uveden v tabulce 4.2. Příklad: RE Části označení Popis typu RE Typ vidlice (v tomto případě teleskopická vidlice se samostatným rozdělovačem) Měrná jednotka 4 Počet válců v sadě teleskopických vidlic 35 Celková nosnost sady teleskopických vidlic / LC 600mm x 100 kg 1100 Délka zasunuté vidlice mm 0750 Délka posuvu (rozdíl mezi délkou zasunuté a vysunuté vidlice) mm Tabulka 4.2 Části typového kódu a jejich popis 4.4. Nosnost Typový štítek, který je připevněn na horní straně teleskopické vidlice, udává kromě jiného i její maximální nosnost. Tento údaj je také vyryt na boku teleskopické vidlice. Pomocí tohoto diagramu zatížení lze definovat nosnost každé teleskopické vidlice nebo páru vidlic pro každou vzdálenost zatížení. Korekční faktory jsou vyznačeny na vertikální ose a vzdálenosti zatížení jsou vyznačeny na horizontální ose, měřeno v mm od přední strany zadní části vidlice. Na další straně je uveden příklad provozu. correction factor 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Load centre (mm) Obr. 4.3 Korekční faktory pro maximální nosnost v daném těžišti nákladu

11 Jako příklad uvádíme vyplněný typový štítek z obr. 4.2 s typem RE Maximální nosnost obou teleskopických vidlic v těžišti nákladu 600 mm je 35 x 100 = 3500 kg. To znamená, že maximální nosnost jedné teleskopické vidlice v těžišti nákladu 600 mm je 3500 / 2 = 1750 kg. Pokud jsou teleskopické vidlice vysunuty, musíte provést výpočet nové maximální nosnosti v příslušném těžišti nákladu podle obr Pokud leží těžiště nákladu ve výšce např mm, pak je podle obr. 4.3 korekční faktor 0,5. Maximální nosnost této teleskopické vidlice v těžišti položeném ve výšce 1200 mm je tedy 1750 x 0,5 = 875 kg.! Varování: Obr. 4.3 se týká pouze teleskopických vidlic. Informace o zbytkové nosnosti vysokozdvižného vozíku s teleskopickými vidlicemi vám poskytne jeho autorizovaný prodejce.

12 5. Bezpečnost Bezpečnost začíná u řidiče vysokozdvižného vozíku. Proto doporučujeme, aby měl řidič vysokozdvižného vozíku příslušné oprávnění k jeho řízení. Dále je důležité dodržovat tyto bezpečnostní pokyny: 1. Zatížení a těžiště nákladu teleskopických vidlic nesmí překročit hodnoty, které uvádí jejich výrobce. 2. Pokud je to možné, posuňte náklad co nejvíce směrem k sobě. POZOR, teleskopické vidlice typu REE jsou prodlužovací vidlice. Nikdy je nezasouvejte, pokud je na nich náklad. 3. Pokud na teleskopických vidlicích není náklad, při jízdě je zasuňte. 4. Při jízdě mějte teleskopické vidlice spuštěné co nejníže. 5. Při jízdě nesmí teleskopické vidlice drhnout o zem. 6. Na teleskopických vidlicích nebo na nákladu nesmí být při jízdě přítomna žádná osoba. 7. Poškozené teleskopické vidlice nesmí být používány, dokud nebude provedena jejich odborná oprava nebo výměna. 8. Než začnete teleskopické vidlice opravovat, zkontrolujte, zda je vysokozdvižný vozík vypnut a zda v hydraulickém systému není již žádný tlak (vytáhněte klíčky ze zapalování). 9. Náklad by měl být vždy co nejrovnoměrněji rozložen na dvou teleskopických vidlicích. 10. Zevní stranu vnějších vidlic chraňte před znečištěním mazivy a olejem. Řidič vysokozdvižného vozíku je povinen si výše uvedené body přečíst a vzít je na vědomí.! Varování: Bez ohledu na nosnost teleskopických vidlic nepřekračujte maximální nosnost vysokozdvižného vozíku.! Varování: Neprocházejte pod teleskopickými vidlicemi.! Varování: Platí pouze pro teleskopické vidlice s vysokou zarážkou pro palety (typ Y2 nebo Y3), která je při zasunuté vidlici ve vzdálenosti 50 mm nebo menší od zadní části vidlice (měřeno od přední strany zarážky pro palety k přední straně zadní části vidlice). Při zasouvání dávejte pozor, aby mezi zadní částí vidlice a zarážkou pro palety nedošlo ke zmáčknutí končetin nebo zboží. Může tak dojít k vážnému zranění nebo poškození zboží!

13 6. Návod k použití Teleskopické vidlice umožňují naložit a vyložit nákladní automobil z jedné strany, stohovat zboží ve skladech ve dvou řadách za sebou, zvednout dvě palety najednou a lze je použít jako prodlužovací vidlice při manipulaci s paletami různých rozměrů. Teleskopické vidlice se vyznačují snadnou montáží i demontáží. Teleskopické vidlice musí být na vysokozdvižném vozíku používány k účelu, ke kterému jsou určeny. Výslednou nosnost musí určit autorizovaný prodejce vysokozdvižných vozíků. Nosnost na typovém štítku vysokozdvižného vozíku musí odpovídat nové kombinaci vysokozdvižného vozíku a teleskopických vidlic. Řidič vysokozdvižného vozíku by měl být k používání teleskopických vidlic odborně vyškolen.! Pozor! Při jízdě a zvedání nákladu zabraňte kontaktu teleskopických vidlic se zemí. Sníží se tím opotřebení spodní strany vnějších vidlic. Tomuto opotřebení mohou také zabránit podložky proti opotřebení, které lze přivařit na spodní stranu vnějších vidlic.! Pozor! Při couvání nesmí teleskopické vidlice drhnout o zem. Mohlo by dojít k poškození vnějších vidlic a pístních tyčí.! Pozor! Teleskopické vidlice typu REE jsou prodlužovací vidlice. Tento typ teleskopických vidlic se při zatížení nesmí vysouvat a zasouvat. Tyto teleskopické vidlice zasuňte nebo vysuňte před zvednutím nákladu.

14 7. Pokyny k montáži Tato kapitola obsahuje první z několika předpisů, které je nutné dodržovat při provádění servisních prací na teleskopických vidlicích bez ohledu na jejich typ. Bod 7.2 pojednává o teleskopických vidlicích se samostatným rozdělovačem. Bod 7.3 popisuje opatření, která lze provést, aby se snížilo opotřebení spodní strany teleskopických vidlic Předpisy Při montáži, kontrole či údržbě teleskopických vidlic je nutné dodržovat několik předpisů. 1. Při provádění veškerých servisních prací na teleskopických vidlicích musí být vysokozdvižný vozík vypnut a musí být vytažen klíček ze zapalování. 2. Při provádění údržby nesmí být v hydraulickém systému vysokozdvižného vozíku tlak. 3. Teleskopické vidlice posuňte do takové výšky, aby vás nebolela záda. 4. Používejte bezpečné pracovní oděvy, boty a ochranné brýle. 5. Při odpojování teleskopických vidlic od jejich držáků je potřeba vytáhnout spojky teleskopických vidlic, aby se do hydraulického systému nedostaly nečistoty. 6. Bez písemného souhlasu výrobce se k teleskopických vidlicím nesmí nic přivařovat. Pokud k teleskopickým vidlicím cokoliv přivaříte bez písemného souhlasu výrobce, zaniká tím jejich záruka.

15 7.2. Pokyny k montáži teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem (RE2, RE4, REE2 a REE4) Pokud chcete, aby vaše teleskopické vidlice po po montáži fungovaly optimálním způsobem, dodržujte při montáži tyto pokyny: 1. Na typových štítcích teleskopických vidlic se nachází písmeno L (vlevo) a R (vpravo). Teleskopickou vidlici podle toho namontujte buď vlevo, nebo vpravo, nahlíženo z pozice řidiče vysokozdvižného vozíku. 2. Nasuňte teleskopické vidlice na jejich držák a zkontrolujte, zda pojistný kolík zapadl do jedné z drážek na držáku. 3. Rozdělovač musí být připevněn na bezpečném a chráněném místě. 4. Podle Obr. 7.1 spojte přiložené hydraulické hadice teleskopických vidlic a hadice vysokozdvižného vozíku a dávejte při tom pozor na písmena, která jsou vyryta na horní straně vidlice a v rozdělovači. 5. Zkontrolujte, zda jsou hydraulické spoje pevně utaženy a zajištěny. 6. Maximální povolený provozní tlak teleskopických vidlic je 200 barů. Obr. 7.1 Schéma připojení hydraulických hadic teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem

16 Doporučený průtok oleje a průměr hadic Tabulka 7.1 obsahuje doporučený průměr hadic při daném průtoku oleje u teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem. Je v ní také uveden doporučený typ rozdělovače. Typ teleskopické vidlice Doporučený průtok olej Doporučený průměr Typ rozdělovače (l/min) hadice RE2/REE2/RE4/REE ¼ RE Tabulka 7.1 Jaké hadice a rozdělovač použít pro daný průtok oleje Pokud je průtok oleje vyšší než 25 l/min, bude to mít velmi malý vliv na rychlost. Tuto hodnotu se doporučuje nepřekračovat, aby nemuselo čerpadlo neustále vytvářet maximální tlak a do nádrže tak nebyl přes pojistný ventil čerpán žádný olej. Zároveň bude potřeba méně energie Uvedení teleskopických vidlic do provozu Nejprve zkontrolujte, zda v systému není přítomen vzduch. Můžete to provést následujícím způsobem: Teleskopické vidlice desetkrát vysuňte a opět zasuňte. Rám vysokozdvižného vozíku několikrát vykloňte dopředu a zpět. Teleskopické vidlice desetkrát vysuňte a opět zasuňte. Poté zkontrolujte, zda hadice dosahují do dostatečné délky a zda nedochází k úniku oleje Ochrana teleskopických vidlic Aby se teleskopické vidlice nedotýkaly země, doporučujeme na zdvihací válec umístit plastový obal, aby byly vidlice těsně nad zemí, ale nedotýkaly se jí. Stejného účinku dosáhnete i mírným zkrácením zdvihacích řetězů vysokozdvižného vozíku. Před provedením takovýchto úprav se vždy poraďte se svým prodejcem nebo výrobcem.

17 8. Kontrola a údržba Teleskopické vidlice fungují za pomoci uzavřeného samomazného hydraulického systému. Teleskopické vidlice jsou dodávány s hydraulickým olejem Rando HD 32. Údržba, kterou je potřeba provádět, aby teleskopické vidlice zůstaly v dobrém stavu, je minimální. Důležité však je, aby byla prováděna včas a správným způsobem. Každý den zkontrolujte, zda teleskopické vidlice nejsou poškozeny a zda z nich neuniká olej. Pokud objevíte poškození nebo únik oleje, oznamte to odpovědné osobě. Během veškerých servisních prací na teleskopických vidlicích musí být vysokozdvižný vozík vypnut, klíček musí být vytažen ze zapalování a v systému nesmí být tlak. Další kontroly jsou uvedeny v plánu údržby. V některých případech se může stát, že bude plán údržby potřeba upravit, např. v extrémně znečištěném prostředí. Pak by se měly častěji měnit zátky, zejména stírací kroužek. Podle normy ISO 5057 musí teleskopické vidlice otestovat minimálně jednou za rok odborník. Výsledky testu je potřeba zaznamenat do knihy testů. Pokud je potřeba vyměnit části pístu nebo hlavu válce, měl by to provést odborník nebo by měl být kontaktován oficiální autorizovaný dovozce uvedený na webových stránkách (www.telescopicforks.com) Plán údržby Tabulka 8.1 ukazuje, které části je potřeba kontrolovat a jaké kroky je potřeba podniknout a kdy. Čísla v popisu se vztahují k teleskopické vidlici na obr. 8.1 (str. 16). Popis Denně 1x za Každých 6 1x za rok týden měsíců nebo po 1000 hodinách nebo po 2000 hodinách 1 Vnitřní vidlice nanesení maziva na horní a spodní stranu X 2 Kontrola netěsností na vnitřní vidlici X 3 Kontrola pásků odolných proti opotřebení (u typu REE: zkontrolujte také podložku na X spodní straně vnitřní vidlice) 4 Kontrola opotřebení na spodní straně vnějších vidlic, zejména v zadní části X 5 Kontrola přítomnosti nečistot ve vnějším plášti a jejich případné odstranění X 6 Kontrola netěsností na hlavě válce X 7 Kontrola vnitřní vidlice podle normy ISO 5057 X Tabulka 8.1 Plán údržby

18 Následuje komentář k plánu údržby v tabulce Jako mazací tuk doporučujeme Novatex EP 2, což je speciální typ kalciového maziva k mazání vysoce zatížených posuvných částí, které chrání proti opotřebení a korozi. 2. Pokud se objeví netěsnosti v ohybu vnitřní vidlice, ihned teleskopické vidlice odmontujte od vysokozdvižného vozíku a kontaktujte svého prodejce. Pokud se objeví netěsnosti na spojkách, utáhněte je nebo je vyměňte. 3. Pokud jsou pásky odolné proti opotřebení tenčí než 1,5 mm, měly by být vyměněny nebo naplněny výplňovými deskami. U typu REE: Pokud je tvrzená podložka na spodní straně teleskopické vidlice již tak opotřebená, že je ve stejné rovině jako spodní strana vnější vidlice, měla by být vyměněna. Zabrání se tak nadměrnému opotřebení vnějších i vnitřních vidlic. Zbytek staré podložky odstraňte a pod teleskopickou vidlici se musí přivařit nová podložka podle obrázku v Dodatku 13. POZOR: PŘED přivařováním vyndejte z teleskopické vidlice její vnitřní části (píst, pístní tyč a hlavu válce). 4. Pokud je tvrzená podložka na okraji vnější vidlice ve stejné rovině jako spodní strana vnější vidlice nebo je dokonce tenčí, než byla původní tloušťka vnější vidlice, pak by se měla vnější vidlice vyměnit. 5. Postupné ukládání nečistot v přední části vnějšího pláště může ovlivnit délku posuvu teleskopických vidlic. Podle typu použití je potřeba vidlice více či méně často kontrolovat. 6. Kontrolu stíracího kroužku lze snadno provést, pokud odejmete vnější plášť (návod, jak vnější plášť odejmout, naleznete v kapitole 8.4). 7. Při kontrole teleskopických vidlic postupujte podle normy ISO 5057 s výjimkou odstavce 5.6.1, protože u vnitřní vidlice nedochází k opotřebení. Více informací o mazivu Novatex EP 2 a Rando HD 32 naleznete na stránkcách

19 Potřebné nářadí: ½ maticový pohon Klíč na hlavu válců 30/35* Klíč na hlavu válců 25** Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3 / 16 Otevřený klíč 22 mm Kladivo + průbojník Ø10 */** K dostání pouze u společnosti MSE-Forks *objednací číslo: RE **objednací číslo RE Tabulka 8.1 Plán údržby

20 8.2. Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem (RE2, RE4, REE2 a REE4) Projev Možná příčina Možné řešení Vidlice se nepohybují hladce Špatně připojené hydraulické Připojte hadice podle schématu hadice (obr. 7.2) Nečistoty mezi vnitřními a vnějšími vidlicemi Píst netěsní Nestejná délka 4 hadic Vyprázdněte vnější vidlici Vyměňte čep pístu Připojte stejné hadice Rozdělovač je poškozen Vyměňte rozdělovač Pohyb vidlic nelze ovládat Regulační ventil netěsní Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Z vidlic uniká olej Netěsní spojky Znovu je utáhněte nebo je vyměňte Pohyb vidlic je nepravidelný Jedna z vnějších vidlic zůstává při zasouvání nejprve na místě a pak se náhle zasune Jedna z vnějších vidlic se nezasouvá Konec jedné z vidlic visí níže než konec druhé Příliš velká mezera mezi vnitřní a vnější vidlicí Poškozená zátka hlavy válce Vidlice je prasklá Opotřebení regulačního ventilu/čerpadla Nedostatečný průtok oleje Poškozené šroubovité upínací pouzdro Poškozené upínací pouzdro spirály Jedna z vidlic je plasticky zdeformována v důsledku nadměrného zatížení Pásek odolný proti opotřebení na jedné z vidlic je více opotřebený než na druhé vidlici Pásky odolné proti opotřebení jsou opotřebované Plášť je opotřebovaný Vyměňte zátku hlavy válce Vidlici neprodleně vyjměte z jejího držáku a kontaktujte svého prodejce vysokozdvižných vozíků Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Vyměňte upínací pouzdro spirály Vyměňte upínací pouzdro spirály Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Vyměňte pásky odolné proti opotřebení Vyměňte pásky odolné proti opotřebení Vyměňte plášť Tabulka 8.2 Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem

21 8.3. Pokyny pro výměnu hydraulických součástek 1. Teleskopické vidlice zvedněte do výšky boků, rám vysokozdvižného vozíku vykloňte dopředu a vytáhněte klíček ze zapalování. 2. Sejměte šroubovitá upínací pouzdra a odejměte vnější vidlici (dávejte pozor, abyste nepoškodili pístní tyče). 3. Spojky hadic vyšroubujte mírně z hadice nad podložkou teleskopické vidlice, aby pístní tyče při demontáži teleskopických vidlic nenatahovaly vakuum. 4. Odšroubujte pojistný šroub, který je umístěn mezi hlavami válců. 5. Pod teleskopické vidlice položte nádobu. Pomocí klíče na hlavu válců odšroubujte hlavy válců. Dávejte pozor, abyste nejprve odšroubovali hlavu pravého válce (nahlíženo z pozice řidiče) a plastový čep pod pojistným šroubem. 6. Opatrně vytáhněte pístní tyče. 7. Nyní můžete odšroubovat píst. Aby se zabránilo poškození pístní tyče, musí být přichycena k montážní svorce. Hlavu válce můžete nyní odšroubovat od pístní tyče. 8. Proveďte výměnu dílů. 9. Ze závitů pístní tyče otřete Loctite. 10. Pístní tyč a závit vyčistěte pomocí prostředku Loctite Hlavu válce je nyní možné vrátit zpátky na pístní tyč. 12. Při montáži pístu na pístní tyč jej zajistěte lepidlem Loctite Držte pístní tyč (s pístem a hlavou válce) ve svislé poloze před válcem a poklepáním jej opatrně nasuňte přímo dovnitř. 14. Závit hlavy válce potřete prostředkem Copaslip. 15. Hlavu válce opatrně utáhněte pomocí klíče na hlavu válců. 16. Když jsou všechny pístní tyče opět na svém místě, pojistný šroub vraťte nad plastový čep. 17. Nyní zašroubujte spojky hadic. 18. Dávejte pozor, aby byly pístní tyče odšroubovány do vzdálenosti přibližně 150 mm. 19. Nyní můžete připevnit zpět vnější vidlice. Dávejte pozor, aby byly svorky pístních tyčí umístěny přesně pod otvory ve vnější vidlici. Do jednoho otvoru vložte šroubovák nebo vrut a na nová šroubovitá upínací pouzdra ve druhém otvoru udeřte tvrdým kladivem. Šroubovák nebo vrut z otvoru vyjměte a na jejich místo místo můžete nyní zatlouci šroubovitá upínací pouzdra. 20. Nastartujte vysokozdvižný vozík a několikrát teleskopické vidlice vysuňte a zasuňte. Předmět Točivý moment (N.m) Všechny písty na pístní tyči 100 Tabulka 8.3 Tabulka točivých momentů Více informací o produktech značky Loctite naleznete na stránkách Více informací o prostředku Copaslip naleznete na stránkách

22 8.4. Objednávání náhradních dílů U typu RE4-25, RE4-35 a RE4-45 Silné řady a při délce posuvu (viz odstavec 4.3) více než 1200 mm, se využívá tyče o tloušťce 20 mm. Je potřeba to vzít v úvahu při objednávání pístů, hlav válců a zátek. Kromě toho jsou na boku teleskopických vidlic vyryty odchylky od průměru otvoru. Pokud potřebujete objednat samostatný píst, hlavu válce nebo pouze zátku, stírací kroužek nebo vodicí kroužek, doporučujeme objednat vše smontované dohromady, aby se předešlo problémům s montáží. Při objednávání pístních tyčí doplňte v objednacím čísle na místo XXXX délku pístní tyče. Délka pístní tyče se rovná délce posuvu teleskopických vidlic plus plus 100 mm. Při objednávání zachycovacích prvků pro horní bloky (zarážkový kolík, západka, šroubovité upínací pouzdro, které pomáhá západce a přítlačné pružině) nebo spojek hydraulických šroubů je potřeba uvést sériové číslo teleskopické vidlice. Při objednávání podložky pro vidlici typu REE2/REE4 doplňte v objednacím čísle místo YYYY délku teleskopické vidlice mínus 196 mm. Při objednávání podložek a vnějších pouzder pro vidlice typu REE/REE4 doporučujeme uvést sériové číslo vidlic. Pamatujte, že každá teleskopická vidlice typu RE2/REE2 obsahuje 1 válec, zatímco teleskopická vidlice typu RE4/REE4 obsahuje 2 válce.

23 Dodatky Dodatek 2 Technické údaje a objednací čísla Silné řady RE Dodatek 3 Vyobrazení náhradních dílů Tenké řady RE Dodatek 4 Technické údaje a objednací čísla Tenké řady RE Dodatek 5 Vyobrazení náhradních dílů Jednoduché řady RE Dodatek 6 Technické údaje a objednací čísla Jednoduché řady RE Dodatek 7 Vyobrazení náhradních dílů Štíhlé řady RE Dodatek 8 Technické údaje a objednací čísla Štíhlé řady RE Dodatek 9 Vyobrazení náhradních dílů Posuvné řady REE Dodatek 10 Technické údaje a objednací čísla Posuvné řady REE Dodatek 11 Vyobrazení náhradních dílů Posuvné řady REE Dodatek 12 Technické údaje a objednací čísla Posuvné řady REE Dodatek 13 Vyobrazení sváru podložky řady REE Dodatek 14 Vyobrazení náhradních dílů rozdělovače Dodatek 15 Vyobrazení náhradních dílů rámu k ochraně nákladu Dodatek 16 Technické údaje a objednací čísla rozdělovače a rámu k ochraně nákladu 35 Dodatek 17 Typový štítek testování typu ATEX... 36

24 Dodatek 1 Vyobrazení náhradních dílů Silné řady RE4 P O W ER R AN G E R E4-2 5, R E4-3 5, R E4-4 5 R E4-5 8, R E4-7 7, R E / 14 / 15 5 / 14 / 15 Serial number in inner fork 4 / 12 / 13 4 / 12 / 13 2 / 3 11 / 20 6 / 16 RE4-25/35/45 bore Ø RE4-58/77/105 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [11 / 20] XXXX

25 Dodatek 2 Technické údaje a objednací čísla Silné řady RE4 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE4-25 RE4-35 RE4-45 RE4-58 RE4-77 RE Zátka 1/8 BSPT RE Pásek proti opotřebení PA6 RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55mm RE Klíč na hlavu válce Ø25 RE Plastová zátka RE Píst + těsnění Ø25/16 RE Těsnění pístu Ø25 RE Hlava válce + těsnění Ø25/16 RE Pístní tyč Ø16 RE XXXX Šroubovité upínací pouzdro 12x65mm RE Šroubovité upínací pouzdro 12x75mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x65mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x75mm RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE * * * * * * 17 Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyč Ø20 RE XXXX Stírací kroužek Ø16 RE O-kroužek Ø25 RE O-kroužek Ø30 RE Stírací kroužek Ø20 RE

26 Dodatek 3 Vyobrazení náhradních dílů Tenké řady RE4 Th in ra n g e R E4-1 6, R E Serial number in inner fork / RE4-25/35/45 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [11 ] XXXX

27 Dodatek 4 Technické údaje a objednací čísla Tenké řady RE4 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE4-16 RE Zátka 1/8 BSPT RE Proužek proti opotřebení PA6 RE Proužek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55 mm RE Klíč na hlavu válce Ø25 RE Plastová zátka RE Píst + těsnění Ø25/16 RE Těsnění pístu Ø25 RE Hlava válce + těsnění Ø25/16 RE Pístní tyč Ø16 RE xxxx Stírací kroužek Ø16 RE O-kroužek Ø25 RE

28 Dodatek 5 Vyobrazení náhradních dílů Jednoduché řady RE2 S IN G LE R AN G E R E2-2 5, R E2-3 5, R E Serial number in inner fork 4 2 / RE2-25/35/45 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [20] XXXX

29 Dodatek 6 Technické údaje a objednací čísla Jednoduché řady RE2 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE2-25 RE2-35 RE Zátka 1/8 BSPT RE Pásek proti opotřebení PA6 RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55 mm RE Plastová zátka RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyčø20 RE xxxx O-kroužek Ø30 RE Stírací kroužek Ø20 RE

30 Dodatek 7 Vyobrazení náhradních dílů Štíhlé řady RE2 S LIM R AN G E R E2-2 7, R E / 38 Serial number in inner fork / RE2-27/2-37 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [20] XXXX

31 Dodatek 8 Technické údaje a objednací čísla Štíhlé řady RE2 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE2-27 RE Zátka 1/8 BSPT RE Plastová zátka RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyč Ø20 RE XXXX Šroubovité upínací pouzdro 12x70 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 12x60 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x70 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x60 mm RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE O-kroužek Ø30 RE

Návod o obsluze a katalog součástek. Objednací kód: RG200701 Vydání: 29-10-2007. (česky) VYROVNÁVACÍ ŘADA RG2/RG4 POSUVNÁ ŘADA RGE2/RGE4

Návod o obsluze a katalog součástek. Objednací kód: RG200701 Vydání: 29-10-2007. (česky) VYROVNÁVACÍ ŘADA RG2/RG4 POSUVNÁ ŘADA RGE2/RGE4 Návod o obsluze a katalog součástek Objednací kód: RG200701 Vydání: 29-10-2007 (česky) VYROVNÁVACÍ ŘADA RG2/RG4 POSUVNÁ ŘADA RGE2/RGE4 www.telescopicforks.com MSE-FORKS 2008 1 Obsah 1 Komentář... 3 2

Více

Návod k použití a seznam dílů

Návod k použití a seznam dílů Návod k použití a seznam dílů RE, REN TFE RE4, RE8 REE, REEN REE4 Příručka č.: MA0044-04CZE Jazyk: CZE Datum publikace: 6-06-04 Revize: 04 Obsah Definice... Poznámka... Normy kvality/normy a směrnice...

Více

Montážní návod pro dílenský jeřáb

Montážní návod pro dílenský jeřáb Montážní návod pro dílenský jeřáb BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si pečlivě tyto pokyny před použitím! DŮLEŽITÉ Přečtěte si všechny pokyny před použitím a dodržujte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny,

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6

Obsah. Strana. Obsah. 3. Obsluha... 6 Obsah Obsah Strana 1. Instalace a způsob funkce.................................. 4 2. Zabudování.............................................. 6 2.1 Smontování ventilu a pohonu.................................

Více

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2

Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 Servisní příručka Hydromotory typ RW a MLHRW serie 2 1 Servisní příručka RW a MLHRW Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 8 Korunová matice Pouze u motorů provedení RW...KB s kuželovým hřídelem. Odšroubujte

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

PROTECO SADA NA ZVEDÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 2 TUNY PROTECO

PROTECO SADA NA ZVEDÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 2 TUNY PROTECO SADA NA ZVEDÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 2 TUNY PROTECO 42.09-SZ-2000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO. Původní návod k obsluze sady na zvedání osobních automobilů - 2 tuny.

Více

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000

PROTECO HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 HYDRAULICKÝ ZVEDÁK PROTECO 42.09-ZH-2000, 4000, 6000, 8000, 12000A, 20000 14 1. Vypouštěcí ventil 2. Základní deska 3. Těsnící kroužek 4. Hydraulický válec 5. Pístnice 6. Hydraulický olej 7. Olejová nádrž

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE RUČNÍ HYDRAULICKÝ JEŘÁB ZHR-300/S Obsah. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava jeřábu k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349

Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 Návod k použití Hydraulický zvedač sudů 112 349 EMPORO, s.r.o. Brandýská 84/10, CZ - 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze, oddíl C, vložka 136881 IČO: 28372158 / DIČ: CZ28372158 web: www.emporo.cz

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY

POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY POJÍZDNÝ HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 2 TUNY 42.02-40036 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. Původní návod k obsluze na pojízdný hydraulický zvedák 42.02-40036 (typ QK2T) TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ 1.Nasuňte nožní kryt (oválný) (40) na konec přední, centrální a zadní stabilizační základny (2). 2.Namontujte stabilizační základnu (2) a protizdvižnú desku (3) do hlavní

Více

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012

HC 5062 Přímořízené přepouštěcí ventily VPP2-06 5/2012 Přímořízené přepouštěcí ventily D n 06 p max 320 bar Q max 50 dm 3.min -1 VPP2-06 HC 5062 5/2012 Nahrazuje HC 5062 3/2008 Provedení vestavné, modulové a do potrubí Šest tlakových stupňů Čtyři provedení

Více

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7

Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Konstrukce 240 Pneumatické regulační zařízení Typ 3244-1 a Typ 3244-7 Obrázek 1 Regulační zařízení, typ 3244-1 Obrázek 2 Regulační zařízení, typ 3244-7 1. Konstrukce a způsob účinku Pneumatické regulační

Více

Lumination LED světla

Lumination LED světla GE Lighting Solutions Montážní příručka Lumination LED světla Zavěšené LED světlo (Řada EP14) Vlastnosti Životnost (jmenovitá životnost 50000 hodin) 5 let záruka IP30 Určeno pro suché prostředí PŘEDTÍM

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 00 96 0/004 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Spalinový výměník tepla WT50/60 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA POKYNY PRO MODERNIZACI EVO (OBJ. Č. ROTAX 298 090) Vážený zákazníku, následující návod popisuje modernizaci ze systému zapalování DENSO na systém DELLORTO a také modernizaci z pneumaticky

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

Koncové spínače B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl 7551 7552 Koncové spínače Koncové spínače 7551 a 7552 jsou vhodné pro ovládání celé řady průmyslových strojů a zařízení, zejména mostových jeřábů, kladkostrojů a dalších zdvihacích nebo transportních zařízení.

Více

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA

Měřící technika. Přehled 6.1.1 MĚŘÍCÍ MÍSTA Přehled MĚŘÍCÍ MÍSTA Měřící místa mají široké využití v mnoha aplikacích. Navíc nabízíme možnost dodat měřící místo dle Vašeho konkrétního požadavku nebo dokonce dle Vašeho výkresu. Měřící místa podléhají

Více

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor!

Ventilátor EUL(B,F) Pozor! Pozor! Pozor! Čištění Ventilátor otřete hadrem. Je velmi důležité udržovat lopatky ventilátoru v čistotě. Předejdete tím možnému nevyvážení oběžného kola. Pozor! Nikdy nečistěte ventilátor kapalinou. Mohla by prosáknout

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp

Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp Návod k montáži Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp Bezpečnost: Distributor s krátkou rozptylovou vzdáleností OptiSorp musí být instalován pouze kvalifikovanou osobou. Dodržujte všechny

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

7 747 004 223 06/2004 CZ

7 747 004 223 06/2004 CZ 7 747 004 3 06/004 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Výměna dveří u olejových/plynových speciálních kotlů Logano S635 a Logano S735 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Přenosné skládací hydraulické zařízení TL0004, TL0010-2 (26886, 26888)

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Přenosné skládací hydraulické zařízení TL0004, TL0010-2 (26886, 26888) UŽIVATELSKÝ NÁVOD Přenosné skládací hydraulické zařízení TL0004, TL0010-2 (26886, 26888) Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento manuál řádně prostudoval, pochopil

Více

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S CS NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTOR TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-CS OBSAH 01. Všeobecný popis........................ 01 02. Bezpečnostní pokyny.................... 01 03. Návod na

Více

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W

1592P01. max. DC 48 V, 1 A, 20 W 594 59P0 Průtokový spínač pro kapaliny, pro potrubí DN 0 00. QE90 Spínací výkon : Jmenovitý tlak PN5 max. AC 30, A, 6 A max. DC 48, A, 0 W Ruční nastavení funkce kontaktu (spínací NO / rozpínací NC) Stupeň

Více

Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000

Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000 Version 1.2 česky Dílenský jeřáb HWK2000 HWK2000 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 15224 Art.-Bez.: HWK2000 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba

AGILE 150. A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba WN 800.52.667.6.32, 12/12 / 006701 A. Bezpečnostní pokyny B. Montážní návod, péče a údržba A. Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny pro montáž a použití kování pro sklo DORMA (je nutné dodržovat

Více

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD

HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD HYDRAULICKÝ SLOUPKOVÝ ZVEDÁK PROVOZNÍ NÁVOD VAROVÁNÍ Tento zvedák je určen pouze pro účely zvedání. Zvedák by měl být umístěn na pevné rovné zemi. Vždy je nutné zablokovat nebo zaklínovat kola a použít

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Rehabilitační trenažér JETT-YS001. Návod k použití

Rehabilitační trenažér JETT-YS001. Návod k použití Rehabilitační trenažér JETT-YS001 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PRO KOHO NENÍ TRENAŽÉR URČEN... 3 ÚČINKY POUŽÍVÁNÍ REHABILITAČNÍHO TRENAŽÉRU... 3 UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE... 3

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Dílenský lis HWP20T-M

Dílenský lis HWP20T-M Version 1.1 česky Návod na obsluhu Dílenský lis HWP20T-M Art.-Nr.: 15228 Art.-Bez.: HWP20T-M Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS Návod k obsluze REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06 pro kultivátory řady MS www. kultivatoryprislusenstvi.cz Výrobce: Garden arsenal a.s., Poděbradova 560,Lysá

Více

FT44 Plovákové odvaděče kondenzátu z uhlíkové oceli (DN15 až DN50)

FT44 Plovákové odvaděče kondenzátu z uhlíkové oceli (DN15 až DN50) Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů. Copyright 2015 TI-S02-14 ST Vydání 13 Plovákové odvaděče kondenzátu z uhlíkové oceli (DN15 až DN50) DN15,

Více

DEEP Návod k obsluze a montáži

DEEP Návod k obsluze a montáži DEEP Návod k obsluze a montáži 1. POUŽITÍ A ÚDRŽBA Před uvedením do provozu zkontrolujte, že: Elektrická síť je vybavena automatickým proudovým chráničem s jmenovitým proudem 30 ma a že je odpovídajícím

Více

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Šnekový sběrač. Pokyny pro údržbu SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Pokyny pro údržbu Šnekový sběrač D SMĚRNICE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ Výrobek Dodavatel název: Šnekový sběrač typ: D název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM

50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM 50TUNOVÝ DÍLENSKÝ LIS S MANOMETREM PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE A PROVOZNÍ POKYNY V příručce nejsou uvedeny malé změny, které vznikly v důsledku změn modelu. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD.

Více

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily

BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily BAC 37224 IM-P372-24 CH Vydání 1 BVA300 Pneumatické pohony pro kulové ventily Návod na montáž a údržbu 1. Bezpečnostní informace 2. Popis výrobku Pneumatický pohon BVA300D 3. Montáž 4. Nastavení 5. Náhradní

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.

Návod k obsluze059d. Plynová membránová čerpadla N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1. INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CELOSVĚTOVĚ Návod k obsluze059d Plynová membránová čerpadla N 0150 ANE N 0150 ATE N 0150 STE N 0150.3 ANE N 0150.3 ATE N 0150.3 STE N 0150.1.2 ANE N 0150.1.2 ATE N 0150.1.2 STE N

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Údržba Klapkové ventily řady 14b/14c/74b

Údržba Klapkové ventily řady 14b/14c/74b Údržba Klapkové ventily řady 14b/14c/74b Obr. 1 Vysoce výkonný klapkový ventil BR 14b 0. Obsah 1. Úvod 2 2. Konstrukce, provoz a rozměry 2 3. Instalace, spuštění a údržba 2 4. Montáž klapkového ventilu

Více

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031

AIRCRAFT ENGINES SERVICE BULLETIN KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX SB-912-046 SB-914-031 ZÁVAZNÉ KONTROLA ČEPU KLIKOVÉHO HŘÍDELE A KLUZNÉHO POUZDRA VE VÍKU REDUKTORU U MOTORŮ ROTAX ŘADY 912/914 Opakované symboly Věnujte pozornost následujícím symbolům, které odlišují důležitost některých sdělení

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny

AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny IM-P017-03 ST Vydání 5 AE36 a AE36A Odvzdušňovací nerezové ventily pro kapaliny Návod k montáži a údržbě 1. Bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení do provozu 5. Provoz

Více

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl

DIN. Koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Materiály. Vlastnosti. Stavebnictví. Prumyslová automatizace. Prumysl DIN Koncový spínač Koncový spínač DIN najde široké uplatnění v různých oblastech průmyslu, stavebnictví a řadě dalších. Jako pomocný ovladač je vhodný pro řízení kontrolních obvodů napájení (stykače, PLC)

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POL. T26801 PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE POKYNY PRO POUŽITÍ Nosnost 1500 lb SKLÁDACÍ STOJAN PRO MOTOR VAROVÁNÍ PROSTUDUJTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ VAROVÁNÍ A POKYNY PŘED POUŽITÍM STOJANU. NEPŘEKRAČUJTE

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III

ROZSTŘIKOVAČ SATURN III ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití VÝSUVNÝ ROZSTŘIKOVAČ SATURN III pro automatické zavlažovací systémy Modely: 55169 94214, 94215 www.agf-zavlahy.com 1 Protokoly: Mezinárodní modely

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Pokyny pro zvedání a přesouvání 100-238-536 A Informace o autorských právech Informace o ochranné značce Vlastnické informace Validace a verifikace softwaru 2010 MTS Systems Corporation

Více

Přímé ventily s přírubou, PN16

Přímé ventily s přírubou, PN16 4 340 Přímé ventily s přírubou, PN6 VVF4... Přímé ventily s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 DN50... DN50 mm k vs 3... 300 m 3 /h Zdvih 20 nebo 40 mm Použití se servopohony SQX..., SKD..., SKB... a SKC...

Více

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání

Radlice ASR - 1000. Původní návod k používání Radlice ASR - 1000 Původní návod k používání Obsah 1 Základní informace.... 3 2 Úvod.... 4 2.1 Základní upozornění.... 4 3 Bezpečnost provozu.... 5 3.1 Bezpečnostní předpisy.... 5 4 Použití, technické

Více

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod:

Redukční ventil Micro Matic Premium. Návod: Redukční ventil Micro Matic Premium Návod: Před použitím čtěte pozorně! Používání: K tomu aby jste použili plyn z plynové lahve musíte zredukovat vysoký tlak v lahvi (až okolo 230barů) na doporučený pracovní

Více

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm

Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním. DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm Vysokozdvižný vozík pro sudy s naklápěním DS 500/1490 E111 162 nosnost 500 kg, zdvih 1490 mm 1. Použití Ruční vysokozdvižný vozík na sudy je určen pro snadné zvedání nákladu, transport sudů na krátké vzdálenosti

Více

Ohřev solární SLIM 3000

Ohřev solární SLIM 3000 CZ2015 Ohřev solární SLIM 3000 Přečtěte si všechny pokyny PŘED montáží ohřevu a jeho uvedením do provozu. TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. Důležité bezpečnostní informace VAROVÁNÍ!:UMÍSTĚTE

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011. návod k instalaci a obsluze

Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011. návod k instalaci a obsluze Termostatický sprchový set TH 80017 TH 80011 CZ návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho výrobku. Záruka, její podmínky a doba platnosti jsou uvedeny na záručním listu.

Více

PŘEVODOVKA A ŘADÍCÍ MECHANISMUS

PŘEVODOVKA A ŘADÍCÍ MECHANISMUS PŘEVODOVKA A ŘADÍCÍ MECHANISMUS V této části jsou kompletně popsány postupy při demontážních, montážních a kontrolních pracích na převodovce, vnitřní a vnější soustavě řazení. Na konci této části v Tabulce

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

MLHOVÁ MAZNICE CL. Servis a opravy smějí být prováděny pouze kvalifikovanými techniky.

MLHOVÁ MAZNICE CL. Servis a opravy smějí být prováděny pouze kvalifikovanými techniky. Vážení odběratelé, MLHOVÁ MAZNICE CL děkujeme Vám za Vaši důvěru v naše výrobky. Níže jsou uvedena technická data, nezbytná pro bezporuchovou instalaci a údržbu těchto pneumatických komponentů. Přečtěte

Více

Popis. Moduly ucpávky Rhino VE. P/N 7179411_02 - Czech -

Popis. Moduly ucpávky Rhino VE. P/N 7179411_02 - Czech - Moduly ucpávky Rhino VE Popis Viz obr.. Modul ucpávky se připojí k hydraulické části čerpadla (). Je určen k vytlačení materiálu z kontejnerů s rovnými stěnami. Moduly desky ucpávky jsou dostupné podle

Více

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08

ŘADA GP PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU. Publikace PUB011-004-22 Datum vydání 04/08 PNEUMATICKÉ OVLADAČE SCOTCH YOKE NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU Publikace PUB0-004- OBSAH KAPITOLA POPIS STRANAE Úvod 3 Instalace 3 3 Údržba 5 4 Specifikace tuku a hydraulického oleje 6 5 Výměna válcového

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

SADA K DEMONTÁŽI KONEKTORŮ PALIVA A KLIMATIZACE

SADA K DEMONTÁŽI KONEKTORŮ PALIVA A KLIMATIZACE SADA K DEMONTÁŽI KONEKTORŮ PALIVA A KLIMATIZACE SADA: 6 hlavic pro palivové systémy a klimatizace - 5/16, 3/8, 1/2,5/8. 3/4, 7/8 3/8 (červená) 1/2 (modrá) 5/8 (černá) 3/4 (béžová) nástroj pro odpojení

Více

Závěsné bazénové světlo 75W

Závěsné bazénové světlo 75W Aktualizováno 18.12.2014 Závěsné bazénové světlo 75W NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: Tento návod obsahuje důležité informace a bezpečnostní opatření. Pečivě si jej proto přečtěte před samotnou instalací a před

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Instalace, pouzití a údrzba

Instalace, pouzití a údrzba Instalace, pouzití a údrzba VARIMO regálového systému ZÁKLADNÍ INFORMACE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA UŽITÍ REGÁLŮ Každý dělník musí být poučen o: Použití Regálový systém VARIMO se skládá ze dvou částí, vertikální

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013

Stručný návod. Joker 6 / 8 HD. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Vydání: 07/2013 Stručný návod Joker 6 / 8 HD Art.: 80740904 cs Vydání: 07/2013 Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Stručný návod Joker 6 / 8 HD První uvedení do provozu Přizpůsobení zavěšení hadic Při prvním

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ Nabízíme pro tyto typy podvozků: - FIAT, PEUGEOT, CITROEN - FORD - MERCEDES, VOLKSWAGEN - OPEL, RENAULT, NISSAN - IVECO DALŠÍ VARIANTY: ISUZU, LANDROVER, GREAT WALL,

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

CSF16 a CSF16T Celonerezové mikrofiltry pro páru

CSF16 a CSF16T Celonerezové mikrofiltry pro páru Místní předpisy mohou omezit použití výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů bez předchozího upozornění. Copyright 2012 TI-P1-01 ST Vydání 12 Velikosti a připojení CSF1 a CSF1T Celonerezové

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více