Návod o obsluze a katalog součástek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod o obsluze a katalog součástek"

Transkript

1 Obchodní značka společnosti MSE-Forks Návod o obsluze a katalog součástek Objednací kód: RE Vydání: (česky) SILNÁ ŘADA RE2/RE4 TENKÁ ŘADA RE2/RE4 JEDNODUCHÁ ŘADA RE2 ŠTÍHLÁ ŘADA RE2 POSUVNÁ ŘADA REE2/REE4

2

3 Obsah 1. Komentář Předmluva Úvod Označení Technické údaje Údaje na typovém štítku Označení typu Nosnost Bezpečnost Návod k použití Pokyny k montáži Předpisy Pokyny k montáži teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem Doporučený průtok oleje a průměr hadic Uvedení teleskopických vidlic do provozu Ochrana teleskopických vidlic Kontrola a údržba Plán údržby Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem Pokyny pro výměnu hydraulických součástek Objednávání náhradních dílů Dodatky... 19

4

5 1. Komentář Copyright 2008, MSE-Forks. Všechna práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, nesmí být informace uvedené v tomto návodu, jako např. obrázky a text, reprodukovány nebo šířeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti MSE-Forks. Informace v tomto návodu jsou poskytovány bez záruky. Společnost MSE-Forks nebude v žádném případě zodpovědná za zranění či škody způsobené v souvislosti s používáním tohoto návodu. Informace v tomto návodu mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění. Tento návod může obsahovat technické nepřesnosti a tiskové chyby. Společnost MSE-Forks se snaží chybám v tomto návodu předejít, ale nemůže zaručit, že se v něm neobjeví. Dejte nám prosím vědět, pokud narazíte na tiskové chyby či technické nepřesnosti nebo máte nějaké návrhy. KOOI Reachforks je registrovaná ochranná známka společnosti MSE-Forks. Jiné ochranné známky nebo jména produktů, které jsou v tomto návodu použita, ale nejsou uvedena na tomto místě, jsou ochranné známky příslušných společností.

6 2. Předmluva Společnost MSE-Forks je největším světovým výrobcem hydraulických výsuvných vidlic pro vysokozdvižné vozíky, které vyrábí pod značkou KOOI Reachforks. Teleskopické vidlice uvedla na trh v roce 1980 společnost KOOI BV, výrobce skládacích vysokozdvižných vozíků, tzv. Kooi-AAP, ale vyráběla je společnost Meijer BV. Od listopadu 2000 se výrobou, marketingem a prodejem teleskopických vidlic zabývá společnost MSE-Forks (divize společnosti Meijer Holding). Teleskopické vidlice, které jste zakoupili, jsou spolehlivým produktem, který splňuje nejvyšší požadavky zákazníků na kvalitu. Než začnete teleskopické vidlice používat, seznamte se s tím, jak s nimi správně zacházet. V tomto návodu se dozvíte vše, co o teleskopických vidlicích potřebujete vědět. Naučíte se, jak správně provádět jejich obsluhu. Naše oddělení péče o zákazníky je navíc vždy připraveno poskytnout vám technickou podporu. Značka KOOI Reachforks splňuje tyto jakostní normy: 1. ISO Systém řízení jakosti 2. ISO Prodloužená ramena vidlic a teleskopická ramena vidlic 3. ISO 4406 Hydraulické kapaliny Kapaliny Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi 4. ISO 2328 Zdvižné vidlicové vozíky Ramena vidlice závěsného typu a zdvihací desky 5. CE (98/37) EC Směrnice o strojním zařízení 6. EN Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 2: Vyšší požadavky na jakost Náhodně vybrané teleskopické vidlice prochází dynamickým zátěžovým testem podle normy ISO 2330.

7 3. Úvod KOOI Reachforks jsou hydraulické výsuvné vidlice pro vysokozdvižné vozíky. Jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu, což jim zajišťuje nejdelší možnou životnost. Aby toho bylo možno dosáhnout, je velmi důležité provádět údržbu podle pokynů výrobce. Cílem tohoto návodu je seznámit vás s teleskopickými vidlicemi. Doporučujeme vám také, abyste si tento návod důkladně prostudovali před montáží teleskopických vidlic a jejich následným uvedením do provozu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry bez předchozího oznámení. Jelikož se produkt snažíme neustále zlepšovat, může se stát, že obrázky v tomto návodu nebudou přesně odpovídat teleskopickým vidlicím, které jste zakoupili. Při objednávání náhradních dílů nebo zjišťování dalších informací je proto potřeba uvést typ a sériové číslo. Dodatky obsahují obrázky a tabulky s parametry všech typů teleskopických vidlic, abyste mohli při objednávání náhradních dílů uvést příslušné objednací číslo.

8 4. Označení V této kapitole jsou vysvětleny informace, které jsou uvedeny na typovém štítku. Součástí těchto informací jsou technické údaje teleskopických vidlic, které jsou potřeba při objednávání náhradních dílů. Proto je potřeba vědět, jaké informace jsou na typovém štítku uvedeny a k čemu slouží Technické údaje Následující údaje je potřeba uvést při objednávání náhradních dílů nebo zjišťování dalších informací. Na typovém štítku každé teleskopické vidlice je uvedeno její sériové číslo a typ (viz obr. 4.1). Tyto údaje jsou také vyryty na boku každé vnitřní vidlice. Typ, sériové číslo, rok výroby: Typový štítek Vyryté údaje Obr. 4.1 Umístění typového štítku a vyryté údaje Jméno výrobce : MSE-Forks Adresa výrobce : Oudebildtdijk NG Sint Jacobiparochie Nizozemsko Tel. : Fax. : Webové stránky :

9 4.2. Údaje na typovém štítku Typový štítek je umístěn na horní straně každé teleskopické vidlice. Typový štítek je umístěn na levé i pravé vidlici. Štítek vlevo i vpravo musí být viditelný z místa řidiče vysokozdvižného vozíku. Na typovém štítku jsou uvedeny důležité technické údaje dané teleskopické vidlice. Ukázka typového štítku je na obr Písmena z levého štítku naleznete v tabulce 4.1, ve které je uvedeno, co znamenají a jaká měrná jednotka se k nim váže. Pravý štítek je příkladem toho, jakým způsobem může být štítek vyplněn. Obr. 4.2 Typový štítek teleskopické vidlice Písmeno Popis Měrná jednotka A Označení typu B Rok výroby C Sériové číslo (L = vlevo / R = vpravo) D Vlastní hmotnost Kg E Těžiště Mm F Nosnost vidlice, když je zasunutá Kg G Nosnost vidlice, když je vysunutá Kg H Těžiště nákladu, když je vidlice zasunutá Mm I Těžiště nákladu, když je vidlice vysunutá Mm J Maximální provozní tlak MPa (1 MPa = 10 bar) Tabulka 4.1 Popis technických údajů na typovém štítku teleskopické vidlice

10 4.3. Označení typu Údaj A na obr. 4.1 obvykle udává typ teleskopické vidlice. Z typového kódu lze opět vyčíst různé informace. Popis částí typového kódu je uveden v tabulce 4.2. Příklad: RE Části označení Popis typu RE Typ vidlice (v tomto případě teleskopická vidlice se samostatným rozdělovačem) Měrná jednotka 4 Počet válců v sadě teleskopických vidlic 35 Celková nosnost sady teleskopických vidlic / LC 600mm x 100 kg 1100 Délka zasunuté vidlice mm 0750 Délka posuvu (rozdíl mezi délkou zasunuté a vysunuté vidlice) mm Tabulka 4.2 Části typového kódu a jejich popis 4.4. Nosnost Typový štítek, který je připevněn na horní straně teleskopické vidlice, udává kromě jiného i její maximální nosnost. Tento údaj je také vyryt na boku teleskopické vidlice. Pomocí tohoto diagramu zatížení lze definovat nosnost každé teleskopické vidlice nebo páru vidlic pro každou vzdálenost zatížení. Korekční faktory jsou vyznačeny na vertikální ose a vzdálenosti zatížení jsou vyznačeny na horizontální ose, měřeno v mm od přední strany zadní části vidlice. Na další straně je uveden příklad provozu. correction factor 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Load centre (mm) Obr. 4.3 Korekční faktory pro maximální nosnost v daném těžišti nákladu

11 Jako příklad uvádíme vyplněný typový štítek z obr. 4.2 s typem RE Maximální nosnost obou teleskopických vidlic v těžišti nákladu 600 mm je 35 x 100 = 3500 kg. To znamená, že maximální nosnost jedné teleskopické vidlice v těžišti nákladu 600 mm je 3500 / 2 = 1750 kg. Pokud jsou teleskopické vidlice vysunuty, musíte provést výpočet nové maximální nosnosti v příslušném těžišti nákladu podle obr Pokud leží těžiště nákladu ve výšce např mm, pak je podle obr. 4.3 korekční faktor 0,5. Maximální nosnost této teleskopické vidlice v těžišti položeném ve výšce 1200 mm je tedy 1750 x 0,5 = 875 kg.! Varování: Obr. 4.3 se týká pouze teleskopických vidlic. Informace o zbytkové nosnosti vysokozdvižného vozíku s teleskopickými vidlicemi vám poskytne jeho autorizovaný prodejce.

12 5. Bezpečnost Bezpečnost začíná u řidiče vysokozdvižného vozíku. Proto doporučujeme, aby měl řidič vysokozdvižného vozíku příslušné oprávnění k jeho řízení. Dále je důležité dodržovat tyto bezpečnostní pokyny: 1. Zatížení a těžiště nákladu teleskopických vidlic nesmí překročit hodnoty, které uvádí jejich výrobce. 2. Pokud je to možné, posuňte náklad co nejvíce směrem k sobě. POZOR, teleskopické vidlice typu REE jsou prodlužovací vidlice. Nikdy je nezasouvejte, pokud je na nich náklad. 3. Pokud na teleskopických vidlicích není náklad, při jízdě je zasuňte. 4. Při jízdě mějte teleskopické vidlice spuštěné co nejníže. 5. Při jízdě nesmí teleskopické vidlice drhnout o zem. 6. Na teleskopických vidlicích nebo na nákladu nesmí být při jízdě přítomna žádná osoba. 7. Poškozené teleskopické vidlice nesmí být používány, dokud nebude provedena jejich odborná oprava nebo výměna. 8. Než začnete teleskopické vidlice opravovat, zkontrolujte, zda je vysokozdvižný vozík vypnut a zda v hydraulickém systému není již žádný tlak (vytáhněte klíčky ze zapalování). 9. Náklad by měl být vždy co nejrovnoměrněji rozložen na dvou teleskopických vidlicích. 10. Zevní stranu vnějších vidlic chraňte před znečištěním mazivy a olejem. Řidič vysokozdvižného vozíku je povinen si výše uvedené body přečíst a vzít je na vědomí.! Varování: Bez ohledu na nosnost teleskopických vidlic nepřekračujte maximální nosnost vysokozdvižného vozíku.! Varování: Neprocházejte pod teleskopickými vidlicemi.! Varování: Platí pouze pro teleskopické vidlice s vysokou zarážkou pro palety (typ Y2 nebo Y3), která je při zasunuté vidlici ve vzdálenosti 50 mm nebo menší od zadní části vidlice (měřeno od přední strany zarážky pro palety k přední straně zadní části vidlice). Při zasouvání dávejte pozor, aby mezi zadní částí vidlice a zarážkou pro palety nedošlo ke zmáčknutí končetin nebo zboží. Může tak dojít k vážnému zranění nebo poškození zboží!

13 6. Návod k použití Teleskopické vidlice umožňují naložit a vyložit nákladní automobil z jedné strany, stohovat zboží ve skladech ve dvou řadách za sebou, zvednout dvě palety najednou a lze je použít jako prodlužovací vidlice při manipulaci s paletami různých rozměrů. Teleskopické vidlice se vyznačují snadnou montáží i demontáží. Teleskopické vidlice musí být na vysokozdvižném vozíku používány k účelu, ke kterému jsou určeny. Výslednou nosnost musí určit autorizovaný prodejce vysokozdvižných vozíků. Nosnost na typovém štítku vysokozdvižného vozíku musí odpovídat nové kombinaci vysokozdvižného vozíku a teleskopických vidlic. Řidič vysokozdvižného vozíku by měl být k používání teleskopických vidlic odborně vyškolen.! Pozor! Při jízdě a zvedání nákladu zabraňte kontaktu teleskopických vidlic se zemí. Sníží se tím opotřebení spodní strany vnějších vidlic. Tomuto opotřebení mohou také zabránit podložky proti opotřebení, které lze přivařit na spodní stranu vnějších vidlic.! Pozor! Při couvání nesmí teleskopické vidlice drhnout o zem. Mohlo by dojít k poškození vnějších vidlic a pístních tyčí.! Pozor! Teleskopické vidlice typu REE jsou prodlužovací vidlice. Tento typ teleskopických vidlic se při zatížení nesmí vysouvat a zasouvat. Tyto teleskopické vidlice zasuňte nebo vysuňte před zvednutím nákladu.

14 7. Pokyny k montáži Tato kapitola obsahuje první z několika předpisů, které je nutné dodržovat při provádění servisních prací na teleskopických vidlicích bez ohledu na jejich typ. Bod 7.2 pojednává o teleskopických vidlicích se samostatným rozdělovačem. Bod 7.3 popisuje opatření, která lze provést, aby se snížilo opotřebení spodní strany teleskopických vidlic Předpisy Při montáži, kontrole či údržbě teleskopických vidlic je nutné dodržovat několik předpisů. 1. Při provádění veškerých servisních prací na teleskopických vidlicích musí být vysokozdvižný vozík vypnut a musí být vytažen klíček ze zapalování. 2. Při provádění údržby nesmí být v hydraulickém systému vysokozdvižného vozíku tlak. 3. Teleskopické vidlice posuňte do takové výšky, aby vás nebolela záda. 4. Používejte bezpečné pracovní oděvy, boty a ochranné brýle. 5. Při odpojování teleskopických vidlic od jejich držáků je potřeba vytáhnout spojky teleskopických vidlic, aby se do hydraulického systému nedostaly nečistoty. 6. Bez písemného souhlasu výrobce se k teleskopických vidlicím nesmí nic přivařovat. Pokud k teleskopickým vidlicím cokoliv přivaříte bez písemného souhlasu výrobce, zaniká tím jejich záruka.

15 7.2. Pokyny k montáži teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem (RE2, RE4, REE2 a REE4) Pokud chcete, aby vaše teleskopické vidlice po po montáži fungovaly optimálním způsobem, dodržujte při montáži tyto pokyny: 1. Na typových štítcích teleskopických vidlic se nachází písmeno L (vlevo) a R (vpravo). Teleskopickou vidlici podle toho namontujte buď vlevo, nebo vpravo, nahlíženo z pozice řidiče vysokozdvižného vozíku. 2. Nasuňte teleskopické vidlice na jejich držák a zkontrolujte, zda pojistný kolík zapadl do jedné z drážek na držáku. 3. Rozdělovač musí být připevněn na bezpečném a chráněném místě. 4. Podle Obr. 7.1 spojte přiložené hydraulické hadice teleskopických vidlic a hadice vysokozdvižného vozíku a dávejte při tom pozor na písmena, která jsou vyryta na horní straně vidlice a v rozdělovači. 5. Zkontrolujte, zda jsou hydraulické spoje pevně utaženy a zajištěny. 6. Maximální povolený provozní tlak teleskopických vidlic je 200 barů. Obr. 7.1 Schéma připojení hydraulických hadic teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem

16 Doporučený průtok oleje a průměr hadic Tabulka 7.1 obsahuje doporučený průměr hadic při daném průtoku oleje u teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem. Je v ní také uveden doporučený typ rozdělovače. Typ teleskopické vidlice Doporučený průtok olej Doporučený průměr Typ rozdělovače (l/min) hadice RE2/REE2/RE4/REE ¼ RE Tabulka 7.1 Jaké hadice a rozdělovač použít pro daný průtok oleje Pokud je průtok oleje vyšší než 25 l/min, bude to mít velmi malý vliv na rychlost. Tuto hodnotu se doporučuje nepřekračovat, aby nemuselo čerpadlo neustále vytvářet maximální tlak a do nádrže tak nebyl přes pojistný ventil čerpán žádný olej. Zároveň bude potřeba méně energie Uvedení teleskopických vidlic do provozu Nejprve zkontrolujte, zda v systému není přítomen vzduch. Můžete to provést následujícím způsobem: Teleskopické vidlice desetkrát vysuňte a opět zasuňte. Rám vysokozdvižného vozíku několikrát vykloňte dopředu a zpět. Teleskopické vidlice desetkrát vysuňte a opět zasuňte. Poté zkontrolujte, zda hadice dosahují do dostatečné délky a zda nedochází k úniku oleje Ochrana teleskopických vidlic Aby se teleskopické vidlice nedotýkaly země, doporučujeme na zdvihací válec umístit plastový obal, aby byly vidlice těsně nad zemí, ale nedotýkaly se jí. Stejného účinku dosáhnete i mírným zkrácením zdvihacích řetězů vysokozdvižného vozíku. Před provedením takovýchto úprav se vždy poraďte se svým prodejcem nebo výrobcem.

17 8. Kontrola a údržba Teleskopické vidlice fungují za pomoci uzavřeného samomazného hydraulického systému. Teleskopické vidlice jsou dodávány s hydraulickým olejem Rando HD 32. Údržba, kterou je potřeba provádět, aby teleskopické vidlice zůstaly v dobrém stavu, je minimální. Důležité však je, aby byla prováděna včas a správným způsobem. Každý den zkontrolujte, zda teleskopické vidlice nejsou poškozeny a zda z nich neuniká olej. Pokud objevíte poškození nebo únik oleje, oznamte to odpovědné osobě. Během veškerých servisních prací na teleskopických vidlicích musí být vysokozdvižný vozík vypnut, klíček musí být vytažen ze zapalování a v systému nesmí být tlak. Další kontroly jsou uvedeny v plánu údržby. V některých případech se může stát, že bude plán údržby potřeba upravit, např. v extrémně znečištěném prostředí. Pak by se měly častěji měnit zátky, zejména stírací kroužek. Podle normy ISO 5057 musí teleskopické vidlice otestovat minimálně jednou za rok odborník. Výsledky testu je potřeba zaznamenat do knihy testů. Pokud je potřeba vyměnit části pístu nebo hlavu válce, měl by to provést odborník nebo by měl být kontaktován oficiální autorizovaný dovozce uvedený na webových stránkách (www.telescopicforks.com) Plán údržby Tabulka 8.1 ukazuje, které části je potřeba kontrolovat a jaké kroky je potřeba podniknout a kdy. Čísla v popisu se vztahují k teleskopické vidlici na obr. 8.1 (str. 16). Popis Denně 1x za Každých 6 1x za rok týden měsíců nebo po 1000 hodinách nebo po 2000 hodinách 1 Vnitřní vidlice nanesení maziva na horní a spodní stranu X 2 Kontrola netěsností na vnitřní vidlici X 3 Kontrola pásků odolných proti opotřebení (u typu REE: zkontrolujte také podložku na X spodní straně vnitřní vidlice) 4 Kontrola opotřebení na spodní straně vnějších vidlic, zejména v zadní části X 5 Kontrola přítomnosti nečistot ve vnějším plášti a jejich případné odstranění X 6 Kontrola netěsností na hlavě válce X 7 Kontrola vnitřní vidlice podle normy ISO 5057 X Tabulka 8.1 Plán údržby

18 Následuje komentář k plánu údržby v tabulce Jako mazací tuk doporučujeme Novatex EP 2, což je speciální typ kalciového maziva k mazání vysoce zatížených posuvných částí, které chrání proti opotřebení a korozi. 2. Pokud se objeví netěsnosti v ohybu vnitřní vidlice, ihned teleskopické vidlice odmontujte od vysokozdvižného vozíku a kontaktujte svého prodejce. Pokud se objeví netěsnosti na spojkách, utáhněte je nebo je vyměňte. 3. Pokud jsou pásky odolné proti opotřebení tenčí než 1,5 mm, měly by být vyměněny nebo naplněny výplňovými deskami. U typu REE: Pokud je tvrzená podložka na spodní straně teleskopické vidlice již tak opotřebená, že je ve stejné rovině jako spodní strana vnější vidlice, měla by být vyměněna. Zabrání se tak nadměrnému opotřebení vnějších i vnitřních vidlic. Zbytek staré podložky odstraňte a pod teleskopickou vidlici se musí přivařit nová podložka podle obrázku v Dodatku 13. POZOR: PŘED přivařováním vyndejte z teleskopické vidlice její vnitřní části (píst, pístní tyč a hlavu válce). 4. Pokud je tvrzená podložka na okraji vnější vidlice ve stejné rovině jako spodní strana vnější vidlice nebo je dokonce tenčí, než byla původní tloušťka vnější vidlice, pak by se měla vnější vidlice vyměnit. 5. Postupné ukládání nečistot v přední části vnějšího pláště může ovlivnit délku posuvu teleskopických vidlic. Podle typu použití je potřeba vidlice více či méně často kontrolovat. 6. Kontrolu stíracího kroužku lze snadno provést, pokud odejmete vnější plášť (návod, jak vnější plášť odejmout, naleznete v kapitole 8.4). 7. Při kontrole teleskopických vidlic postupujte podle normy ISO 5057 s výjimkou odstavce 5.6.1, protože u vnitřní vidlice nedochází k opotřebení. Více informací o mazivu Novatex EP 2 a Rando HD 32 naleznete na stránkcách

19 Potřebné nářadí: ½ maticový pohon Klíč na hlavu válců 30/35* Klíč na hlavu válců 25** Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3 / 16 Otevřený klíč 22 mm Kladivo + průbojník Ø10 */** K dostání pouze u společnosti MSE-Forks *objednací číslo: RE **objednací číslo RE Tabulka 8.1 Plán údržby

20 8.2. Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem (RE2, RE4, REE2 a REE4) Projev Možná příčina Možné řešení Vidlice se nepohybují hladce Špatně připojené hydraulické Připojte hadice podle schématu hadice (obr. 7.2) Nečistoty mezi vnitřními a vnějšími vidlicemi Píst netěsní Nestejná délka 4 hadic Vyprázdněte vnější vidlici Vyměňte čep pístu Připojte stejné hadice Rozdělovač je poškozen Vyměňte rozdělovač Pohyb vidlic nelze ovládat Regulační ventil netěsní Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Z vidlic uniká olej Netěsní spojky Znovu je utáhněte nebo je vyměňte Pohyb vidlic je nepravidelný Jedna z vnějších vidlic zůstává při zasouvání nejprve na místě a pak se náhle zasune Jedna z vnějších vidlic se nezasouvá Konec jedné z vidlic visí níže než konec druhé Příliš velká mezera mezi vnitřní a vnější vidlicí Poškozená zátka hlavy válce Vidlice je prasklá Opotřebení regulačního ventilu/čerpadla Nedostatečný průtok oleje Poškozené šroubovité upínací pouzdro Poškozené upínací pouzdro spirály Jedna z vidlic je plasticky zdeformována v důsledku nadměrného zatížení Pásek odolný proti opotřebení na jedné z vidlic je více opotřebený než na druhé vidlici Pásky odolné proti opotřebení jsou opotřebované Plášť je opotřebovaný Vyměňte zátku hlavy válce Vidlici neprodleně vyjměte z jejího držáku a kontaktujte svého prodejce vysokozdvižných vozíků Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Vyměňte upínací pouzdro spirály Vyměňte upínací pouzdro spirály Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Vyměňte pásky odolné proti opotřebení Vyměňte pásky odolné proti opotřebení Vyměňte plášť Tabulka 8.2 Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem

21 8.3. Pokyny pro výměnu hydraulických součástek 1. Teleskopické vidlice zvedněte do výšky boků, rám vysokozdvižného vozíku vykloňte dopředu a vytáhněte klíček ze zapalování. 2. Sejměte šroubovitá upínací pouzdra a odejměte vnější vidlici (dávejte pozor, abyste nepoškodili pístní tyče). 3. Spojky hadic vyšroubujte mírně z hadice nad podložkou teleskopické vidlice, aby pístní tyče při demontáži teleskopických vidlic nenatahovaly vakuum. 4. Odšroubujte pojistný šroub, který je umístěn mezi hlavami válců. 5. Pod teleskopické vidlice položte nádobu. Pomocí klíče na hlavu válců odšroubujte hlavy válců. Dávejte pozor, abyste nejprve odšroubovali hlavu pravého válce (nahlíženo z pozice řidiče) a plastový čep pod pojistným šroubem. 6. Opatrně vytáhněte pístní tyče. 7. Nyní můžete odšroubovat píst. Aby se zabránilo poškození pístní tyče, musí být přichycena k montážní svorce. Hlavu válce můžete nyní odšroubovat od pístní tyče. 8. Proveďte výměnu dílů. 9. Ze závitů pístní tyče otřete Loctite. 10. Pístní tyč a závit vyčistěte pomocí prostředku Loctite Hlavu válce je nyní možné vrátit zpátky na pístní tyč. 12. Při montáži pístu na pístní tyč jej zajistěte lepidlem Loctite Držte pístní tyč (s pístem a hlavou válce) ve svislé poloze před válcem a poklepáním jej opatrně nasuňte přímo dovnitř. 14. Závit hlavy válce potřete prostředkem Copaslip. 15. Hlavu válce opatrně utáhněte pomocí klíče na hlavu válců. 16. Když jsou všechny pístní tyče opět na svém místě, pojistný šroub vraťte nad plastový čep. 17. Nyní zašroubujte spojky hadic. 18. Dávejte pozor, aby byly pístní tyče odšroubovány do vzdálenosti přibližně 150 mm. 19. Nyní můžete připevnit zpět vnější vidlice. Dávejte pozor, aby byly svorky pístních tyčí umístěny přesně pod otvory ve vnější vidlici. Do jednoho otvoru vložte šroubovák nebo vrut a na nová šroubovitá upínací pouzdra ve druhém otvoru udeřte tvrdým kladivem. Šroubovák nebo vrut z otvoru vyjměte a na jejich místo místo můžete nyní zatlouci šroubovitá upínací pouzdra. 20. Nastartujte vysokozdvižný vozík a několikrát teleskopické vidlice vysuňte a zasuňte. Předmět Točivý moment (N.m) Všechny písty na pístní tyči 100 Tabulka 8.3 Tabulka točivých momentů Více informací o produktech značky Loctite naleznete na stránkách Více informací o prostředku Copaslip naleznete na stránkách

22 8.4. Objednávání náhradních dílů U typu RE4-25, RE4-35 a RE4-45 Silné řady a při délce posuvu (viz odstavec 4.3) více než 1200 mm, se využívá tyče o tloušťce 20 mm. Je potřeba to vzít v úvahu při objednávání pístů, hlav válců a zátek. Kromě toho jsou na boku teleskopických vidlic vyryty odchylky od průměru otvoru. Pokud potřebujete objednat samostatný píst, hlavu válce nebo pouze zátku, stírací kroužek nebo vodicí kroužek, doporučujeme objednat vše smontované dohromady, aby se předešlo problémům s montáží. Při objednávání pístních tyčí doplňte v objednacím čísle na místo XXXX délku pístní tyče. Délka pístní tyče se rovná délce posuvu teleskopických vidlic plus plus 100 mm. Při objednávání zachycovacích prvků pro horní bloky (zarážkový kolík, západka, šroubovité upínací pouzdro, které pomáhá západce a přítlačné pružině) nebo spojek hydraulických šroubů je potřeba uvést sériové číslo teleskopické vidlice. Při objednávání podložky pro vidlici typu REE2/REE4 doplňte v objednacím čísle místo YYYY délku teleskopické vidlice mínus 196 mm. Při objednávání podložek a vnějších pouzder pro vidlice typu REE/REE4 doporučujeme uvést sériové číslo vidlic. Pamatujte, že každá teleskopická vidlice typu RE2/REE2 obsahuje 1 válec, zatímco teleskopická vidlice typu RE4/REE4 obsahuje 2 válce.

23 Dodatky Dodatek 2 Technické údaje a objednací čísla Silné řady RE Dodatek 3 Vyobrazení náhradních dílů Tenké řady RE Dodatek 4 Technické údaje a objednací čísla Tenké řady RE Dodatek 5 Vyobrazení náhradních dílů Jednoduché řady RE Dodatek 6 Technické údaje a objednací čísla Jednoduché řady RE Dodatek 7 Vyobrazení náhradních dílů Štíhlé řady RE Dodatek 8 Technické údaje a objednací čísla Štíhlé řady RE Dodatek 9 Vyobrazení náhradních dílů Posuvné řady REE Dodatek 10 Technické údaje a objednací čísla Posuvné řady REE Dodatek 11 Vyobrazení náhradních dílů Posuvné řady REE Dodatek 12 Technické údaje a objednací čísla Posuvné řady REE Dodatek 13 Vyobrazení sváru podložky řady REE Dodatek 14 Vyobrazení náhradních dílů rozdělovače Dodatek 15 Vyobrazení náhradních dílů rámu k ochraně nákladu Dodatek 16 Technické údaje a objednací čísla rozdělovače a rámu k ochraně nákladu 35 Dodatek 17 Typový štítek testování typu ATEX... 36

24 Dodatek 1 Vyobrazení náhradních dílů Silné řady RE4 P O W ER R AN G E R E4-2 5, R E4-3 5, R E4-4 5 R E4-5 8, R E4-7 7, R E / 14 / 15 5 / 14 / 15 Serial number in inner fork 4 / 12 / 13 4 / 12 / 13 2 / 3 11 / 20 6 / 16 RE4-25/35/45 bore Ø RE4-58/77/105 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [11 / 20] XXXX

25 Dodatek 2 Technické údaje a objednací čísla Silné řady RE4 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE4-25 RE4-35 RE4-45 RE4-58 RE4-77 RE Zátka 1/8 BSPT RE Pásek proti opotřebení PA6 RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55mm RE Klíč na hlavu válce Ø25 RE Plastová zátka RE Píst + těsnění Ø25/16 RE Těsnění pístu Ø25 RE Hlava válce + těsnění Ø25/16 RE Pístní tyč Ø16 RE XXXX Šroubovité upínací pouzdro 12x65mm RE Šroubovité upínací pouzdro 12x75mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x65mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x75mm RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE * * * * * * 17 Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyč Ø20 RE XXXX Stírací kroužek Ø16 RE O-kroužek Ø25 RE O-kroužek Ø30 RE Stírací kroužek Ø20 RE

26 Dodatek 3 Vyobrazení náhradních dílů Tenké řady RE4 Th in ra n g e R E4-1 6, R E Serial number in inner fork / RE4-25/35/45 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [11 ] XXXX

27 Dodatek 4 Technické údaje a objednací čísla Tenké řady RE4 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE4-16 RE Zátka 1/8 BSPT RE Proužek proti opotřebení PA6 RE Proužek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55 mm RE Klíč na hlavu válce Ø25 RE Plastová zátka RE Píst + těsnění Ø25/16 RE Těsnění pístu Ø25 RE Hlava válce + těsnění Ø25/16 RE Pístní tyč Ø16 RE xxxx Stírací kroužek Ø16 RE O-kroužek Ø25 RE

28 Dodatek 5 Vyobrazení náhradních dílů Jednoduché řady RE2 S IN G LE R AN G E R E2-2 5, R E2-3 5, R E Serial number in inner fork 4 2 / RE2-25/35/45 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [20] XXXX

29 Dodatek 6 Technické údaje a objednací čísla Jednoduché řady RE2 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE2-25 RE2-35 RE Zátka 1/8 BSPT RE Pásek proti opotřebení PA6 RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55 mm RE Plastová zátka RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyčø20 RE xxxx O-kroužek Ø30 RE Stírací kroužek Ø20 RE

30 Dodatek 7 Vyobrazení náhradních dílů Štíhlé řady RE2 S LIM R AN G E R E2-2 7, R E / 38 Serial number in inner fork / RE2-27/2-37 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [20] XXXX

31 Dodatek 8 Technické údaje a objednací čísla Štíhlé řady RE2 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE2-27 RE Zátka 1/8 BSPT RE Plastová zátka RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyč Ø20 RE XXXX Šroubovité upínací pouzdro 12x70 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 12x60 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x70 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x60 mm RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE O-kroužek Ø30 RE

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m

Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m CZ Pro vlastní bezpečnost si před zprovozněním vysokozdvižného vozíku pečlivě přečtěte tento návod k obsluze! Je velmi důležité,

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek:

Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: Katalog náhradních dílů na paletové vozíky různých světových značek: OBSAH BOLZONI 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HYDRAULICKÁ JEDNOTKA 5 BOLZONI TSM EASYLIFT - HLAVNÍ RÁM 8 BOLZONI TSM QUICKLIFT - HYDRAULICKÁ

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

Zařízení k manipulaci s více paletami

Zařízení k manipulaci s více paletami Zařízení k manipulaci s více paletami Zařízení k manipulaci s 1-2 paletami y DA-DS...-1 Zařízení k manipulaci s 1-2-3 paletami, bez bočního posuvu y DA-FT...-2 Zařízení k manipulaci s 1-2-3 paletami, s

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Návod k používání Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Výrobek (stroj) - typ Mulčovač sekačka KBM 100/120 KOMBINOVANÁ SEKAČKA se zadním/bočním výhozem / MULČOVACÍ SEKAČKA

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze Původní pokyny EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Ruční paletový vozík Označení typu /Obchodní značka

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Teleskopické vidlice

Teleskopické vidlice teleskopické vidlice manuálně výsuvné teleskopické vidlice push-pull vidlice Teleskopické vidlice Hydraulické vidlice vysokozdvižných vozíků Ušetřete čas, prostor i peníze Ochranná známka Meijer Special

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com

Příznivé cen. hmotnost v. příznivé cen. 2 roky záru nižší hmotno Až o 15 kg. .trpparts.com (0) 40 214 P ího čela TR o spouštěc nivé ceny íh n d a z y íl íz D rnativa za př Kvalitní alte ací stojiny TRP Dosedady i hmotnost kl Ušetřete ná kvalitních ent vysoce ami pletní sortim všechny značky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12

Návod k použití - CZ. IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Návod k použití - CZ IN 7828 Odrážedlo Kawasaki KTR 12 Před uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte následující pokyny. Tento návod poté pečlivě uložte. Používání podle určeného účelu Pozor. Tato

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat.

speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu příslušenství k manipulační a stavební technice www.cemat. speciální vidlice RollerForks RollerForks Nová revoluce pro bezpaletovou přepravu RollerForks Společnost MSE ví, že použití palet je pro skladování zboží ve firmě nevyhnutelné. Ale co kdybyste chtěli ušetřit

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI VZTAHUJE SE NA MODELY : FP270, FP280, FP290 SKUPINA / PODSKUPINA: 00 000 SKLÍZECÍ ŘEZAČKY 2010-005 VĚC: KAMPAŇ H32 (2010) TOP UPGRADE - ÚPRAVA SBĚRAČE FP200

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více