Návod o obsluze a katalog součástek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod o obsluze a katalog součástek"

Transkript

1 Obchodní značka společnosti MSE-Forks Návod o obsluze a katalog součástek Objednací kód: RE Vydání: (česky) SILNÁ ŘADA RE2/RE4 TENKÁ ŘADA RE2/RE4 JEDNODUCHÁ ŘADA RE2 ŠTÍHLÁ ŘADA RE2 POSUVNÁ ŘADA REE2/REE4

2

3 Obsah 1. Komentář Předmluva Úvod Označení Technické údaje Údaje na typovém štítku Označení typu Nosnost Bezpečnost Návod k použití Pokyny k montáži Předpisy Pokyny k montáži teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem Doporučený průtok oleje a průměr hadic Uvedení teleskopických vidlic do provozu Ochrana teleskopických vidlic Kontrola a údržba Plán údržby Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem Pokyny pro výměnu hydraulických součástek Objednávání náhradních dílů Dodatky... 19

4

5 1. Komentář Copyright 2008, MSE-Forks. Všechna práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, nesmí být informace uvedené v tomto návodu, jako např. obrázky a text, reprodukovány nebo šířeny bez předchozího písemného souhlasu společnosti MSE-Forks. Informace v tomto návodu jsou poskytovány bez záruky. Společnost MSE-Forks nebude v žádném případě zodpovědná za zranění či škody způsobené v souvislosti s používáním tohoto návodu. Informace v tomto návodu mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění. Tento návod může obsahovat technické nepřesnosti a tiskové chyby. Společnost MSE-Forks se snaží chybám v tomto návodu předejít, ale nemůže zaručit, že se v něm neobjeví. Dejte nám prosím vědět, pokud narazíte na tiskové chyby či technické nepřesnosti nebo máte nějaké návrhy. KOOI Reachforks je registrovaná ochranná známka společnosti MSE-Forks. Jiné ochranné známky nebo jména produktů, které jsou v tomto návodu použita, ale nejsou uvedena na tomto místě, jsou ochranné známky příslušných společností.

6 2. Předmluva Společnost MSE-Forks je největším světovým výrobcem hydraulických výsuvných vidlic pro vysokozdvižné vozíky, které vyrábí pod značkou KOOI Reachforks. Teleskopické vidlice uvedla na trh v roce 1980 společnost KOOI BV, výrobce skládacích vysokozdvižných vozíků, tzv. Kooi-AAP, ale vyráběla je společnost Meijer BV. Od listopadu 2000 se výrobou, marketingem a prodejem teleskopických vidlic zabývá společnost MSE-Forks (divize společnosti Meijer Holding). Teleskopické vidlice, které jste zakoupili, jsou spolehlivým produktem, který splňuje nejvyšší požadavky zákazníků na kvalitu. Než začnete teleskopické vidlice používat, seznamte se s tím, jak s nimi správně zacházet. V tomto návodu se dozvíte vše, co o teleskopických vidlicích potřebujete vědět. Naučíte se, jak správně provádět jejich obsluhu. Naše oddělení péče o zákazníky je navíc vždy připraveno poskytnout vám technickou podporu. Značka KOOI Reachforks splňuje tyto jakostní normy: 1. ISO Systém řízení jakosti 2. ISO Prodloužená ramena vidlic a teleskopická ramena vidlic 3. ISO 4406 Hydraulické kapaliny Kapaliny Metoda kódování úrovně znečištění pevnými částicemi 4. ISO 2328 Zdvižné vidlicové vozíky Ramena vidlice závěsného typu a zdvihací desky 5. CE (98/37) EC Směrnice o strojním zařízení 6. EN Požadavky na jakost při svařování. Tavné svařování kovových materiálů. Část 2: Vyšší požadavky na jakost Náhodně vybrané teleskopické vidlice prochází dynamickým zátěžovým testem podle normy ISO 2330.

7 3. Úvod KOOI Reachforks jsou hydraulické výsuvné vidlice pro vysokozdvižné vozíky. Jsou navrženy tak, aby vyžadovaly minimální údržbu, což jim zajišťuje nejdelší možnou životnost. Aby toho bylo možno dosáhnout, je velmi důležité provádět údržbu podle pokynů výrobce. Cílem tohoto návodu je seznámit vás s teleskopickými vidlicemi. Doporučujeme vám také, abyste si tento návod důkladně prostudovali před montáží teleskopických vidlic a jejich následným uvedením do provozu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry bez předchozího oznámení. Jelikož se produkt snažíme neustále zlepšovat, může se stát, že obrázky v tomto návodu nebudou přesně odpovídat teleskopickým vidlicím, které jste zakoupili. Při objednávání náhradních dílů nebo zjišťování dalších informací je proto potřeba uvést typ a sériové číslo. Dodatky obsahují obrázky a tabulky s parametry všech typů teleskopických vidlic, abyste mohli při objednávání náhradních dílů uvést příslušné objednací číslo.

8 4. Označení V této kapitole jsou vysvětleny informace, které jsou uvedeny na typovém štítku. Součástí těchto informací jsou technické údaje teleskopických vidlic, které jsou potřeba při objednávání náhradních dílů. Proto je potřeba vědět, jaké informace jsou na typovém štítku uvedeny a k čemu slouží Technické údaje Následující údaje je potřeba uvést při objednávání náhradních dílů nebo zjišťování dalších informací. Na typovém štítku každé teleskopické vidlice je uvedeno její sériové číslo a typ (viz obr. 4.1). Tyto údaje jsou také vyryty na boku každé vnitřní vidlice. Typ, sériové číslo, rok výroby: Typový štítek Vyryté údaje Obr. 4.1 Umístění typového štítku a vyryté údaje Jméno výrobce : MSE-Forks Adresa výrobce : Oudebildtdijk NG Sint Jacobiparochie Nizozemsko Tel. : Fax. : Webové stránky :

9 4.2. Údaje na typovém štítku Typový štítek je umístěn na horní straně každé teleskopické vidlice. Typový štítek je umístěn na levé i pravé vidlici. Štítek vlevo i vpravo musí být viditelný z místa řidiče vysokozdvižného vozíku. Na typovém štítku jsou uvedeny důležité technické údaje dané teleskopické vidlice. Ukázka typového štítku je na obr Písmena z levého štítku naleznete v tabulce 4.1, ve které je uvedeno, co znamenají a jaká měrná jednotka se k nim váže. Pravý štítek je příkladem toho, jakým způsobem může být štítek vyplněn. Obr. 4.2 Typový štítek teleskopické vidlice Písmeno Popis Měrná jednotka A Označení typu B Rok výroby C Sériové číslo (L = vlevo / R = vpravo) D Vlastní hmotnost Kg E Těžiště Mm F Nosnost vidlice, když je zasunutá Kg G Nosnost vidlice, když je vysunutá Kg H Těžiště nákladu, když je vidlice zasunutá Mm I Těžiště nákladu, když je vidlice vysunutá Mm J Maximální provozní tlak MPa (1 MPa = 10 bar) Tabulka 4.1 Popis technických údajů na typovém štítku teleskopické vidlice

10 4.3. Označení typu Údaj A na obr. 4.1 obvykle udává typ teleskopické vidlice. Z typového kódu lze opět vyčíst různé informace. Popis částí typového kódu je uveden v tabulce 4.2. Příklad: RE Části označení Popis typu RE Typ vidlice (v tomto případě teleskopická vidlice se samostatným rozdělovačem) Měrná jednotka 4 Počet válců v sadě teleskopických vidlic 35 Celková nosnost sady teleskopických vidlic / LC 600mm x 100 kg 1100 Délka zasunuté vidlice mm 0750 Délka posuvu (rozdíl mezi délkou zasunuté a vysunuté vidlice) mm Tabulka 4.2 Části typového kódu a jejich popis 4.4. Nosnost Typový štítek, který je připevněn na horní straně teleskopické vidlice, udává kromě jiného i její maximální nosnost. Tento údaj je také vyryt na boku teleskopické vidlice. Pomocí tohoto diagramu zatížení lze definovat nosnost každé teleskopické vidlice nebo páru vidlic pro každou vzdálenost zatížení. Korekční faktory jsou vyznačeny na vertikální ose a vzdálenosti zatížení jsou vyznačeny na horizontální ose, měřeno v mm od přední strany zadní části vidlice. Na další straně je uveden příklad provozu. correction factor 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Load centre (mm) Obr. 4.3 Korekční faktory pro maximální nosnost v daném těžišti nákladu

11 Jako příklad uvádíme vyplněný typový štítek z obr. 4.2 s typem RE Maximální nosnost obou teleskopických vidlic v těžišti nákladu 600 mm je 35 x 100 = 3500 kg. To znamená, že maximální nosnost jedné teleskopické vidlice v těžišti nákladu 600 mm je 3500 / 2 = 1750 kg. Pokud jsou teleskopické vidlice vysunuty, musíte provést výpočet nové maximální nosnosti v příslušném těžišti nákladu podle obr Pokud leží těžiště nákladu ve výšce např mm, pak je podle obr. 4.3 korekční faktor 0,5. Maximální nosnost této teleskopické vidlice v těžišti položeném ve výšce 1200 mm je tedy 1750 x 0,5 = 875 kg.! Varování: Obr. 4.3 se týká pouze teleskopických vidlic. Informace o zbytkové nosnosti vysokozdvižného vozíku s teleskopickými vidlicemi vám poskytne jeho autorizovaný prodejce.

12 5. Bezpečnost Bezpečnost začíná u řidiče vysokozdvižného vozíku. Proto doporučujeme, aby měl řidič vysokozdvižného vozíku příslušné oprávnění k jeho řízení. Dále je důležité dodržovat tyto bezpečnostní pokyny: 1. Zatížení a těžiště nákladu teleskopických vidlic nesmí překročit hodnoty, které uvádí jejich výrobce. 2. Pokud je to možné, posuňte náklad co nejvíce směrem k sobě. POZOR, teleskopické vidlice typu REE jsou prodlužovací vidlice. Nikdy je nezasouvejte, pokud je na nich náklad. 3. Pokud na teleskopických vidlicích není náklad, při jízdě je zasuňte. 4. Při jízdě mějte teleskopické vidlice spuštěné co nejníže. 5. Při jízdě nesmí teleskopické vidlice drhnout o zem. 6. Na teleskopických vidlicích nebo na nákladu nesmí být při jízdě přítomna žádná osoba. 7. Poškozené teleskopické vidlice nesmí být používány, dokud nebude provedena jejich odborná oprava nebo výměna. 8. Než začnete teleskopické vidlice opravovat, zkontrolujte, zda je vysokozdvižný vozík vypnut a zda v hydraulickém systému není již žádný tlak (vytáhněte klíčky ze zapalování). 9. Náklad by měl být vždy co nejrovnoměrněji rozložen na dvou teleskopických vidlicích. 10. Zevní stranu vnějších vidlic chraňte před znečištěním mazivy a olejem. Řidič vysokozdvižného vozíku je povinen si výše uvedené body přečíst a vzít je na vědomí.! Varování: Bez ohledu na nosnost teleskopických vidlic nepřekračujte maximální nosnost vysokozdvižného vozíku.! Varování: Neprocházejte pod teleskopickými vidlicemi.! Varování: Platí pouze pro teleskopické vidlice s vysokou zarážkou pro palety (typ Y2 nebo Y3), která je při zasunuté vidlici ve vzdálenosti 50 mm nebo menší od zadní části vidlice (měřeno od přední strany zarážky pro palety k přední straně zadní části vidlice). Při zasouvání dávejte pozor, aby mezi zadní částí vidlice a zarážkou pro palety nedošlo ke zmáčknutí končetin nebo zboží. Může tak dojít k vážnému zranění nebo poškození zboží!

13 6. Návod k použití Teleskopické vidlice umožňují naložit a vyložit nákladní automobil z jedné strany, stohovat zboží ve skladech ve dvou řadách za sebou, zvednout dvě palety najednou a lze je použít jako prodlužovací vidlice při manipulaci s paletami různých rozměrů. Teleskopické vidlice se vyznačují snadnou montáží i demontáží. Teleskopické vidlice musí být na vysokozdvižném vozíku používány k účelu, ke kterému jsou určeny. Výslednou nosnost musí určit autorizovaný prodejce vysokozdvižných vozíků. Nosnost na typovém štítku vysokozdvižného vozíku musí odpovídat nové kombinaci vysokozdvižného vozíku a teleskopických vidlic. Řidič vysokozdvižného vozíku by měl být k používání teleskopických vidlic odborně vyškolen.! Pozor! Při jízdě a zvedání nákladu zabraňte kontaktu teleskopických vidlic se zemí. Sníží se tím opotřebení spodní strany vnějších vidlic. Tomuto opotřebení mohou také zabránit podložky proti opotřebení, které lze přivařit na spodní stranu vnějších vidlic.! Pozor! Při couvání nesmí teleskopické vidlice drhnout o zem. Mohlo by dojít k poškození vnějších vidlic a pístních tyčí.! Pozor! Teleskopické vidlice typu REE jsou prodlužovací vidlice. Tento typ teleskopických vidlic se při zatížení nesmí vysouvat a zasouvat. Tyto teleskopické vidlice zasuňte nebo vysuňte před zvednutím nákladu.

14 7. Pokyny k montáži Tato kapitola obsahuje první z několika předpisů, které je nutné dodržovat při provádění servisních prací na teleskopických vidlicích bez ohledu na jejich typ. Bod 7.2 pojednává o teleskopických vidlicích se samostatným rozdělovačem. Bod 7.3 popisuje opatření, která lze provést, aby se snížilo opotřebení spodní strany teleskopických vidlic Předpisy Při montáži, kontrole či údržbě teleskopických vidlic je nutné dodržovat několik předpisů. 1. Při provádění veškerých servisních prací na teleskopických vidlicích musí být vysokozdvižný vozík vypnut a musí být vytažen klíček ze zapalování. 2. Při provádění údržby nesmí být v hydraulickém systému vysokozdvižného vozíku tlak. 3. Teleskopické vidlice posuňte do takové výšky, aby vás nebolela záda. 4. Používejte bezpečné pracovní oděvy, boty a ochranné brýle. 5. Při odpojování teleskopických vidlic od jejich držáků je potřeba vytáhnout spojky teleskopických vidlic, aby se do hydraulického systému nedostaly nečistoty. 6. Bez písemného souhlasu výrobce se k teleskopických vidlicím nesmí nic přivařovat. Pokud k teleskopickým vidlicím cokoliv přivaříte bez písemného souhlasu výrobce, zaniká tím jejich záruka.

15 7.2. Pokyny k montáži teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem (RE2, RE4, REE2 a REE4) Pokud chcete, aby vaše teleskopické vidlice po po montáži fungovaly optimálním způsobem, dodržujte při montáži tyto pokyny: 1. Na typových štítcích teleskopických vidlic se nachází písmeno L (vlevo) a R (vpravo). Teleskopickou vidlici podle toho namontujte buď vlevo, nebo vpravo, nahlíženo z pozice řidiče vysokozdvižného vozíku. 2. Nasuňte teleskopické vidlice na jejich držák a zkontrolujte, zda pojistný kolík zapadl do jedné z drážek na držáku. 3. Rozdělovač musí být připevněn na bezpečném a chráněném místě. 4. Podle Obr. 7.1 spojte přiložené hydraulické hadice teleskopických vidlic a hadice vysokozdvižného vozíku a dávejte při tom pozor na písmena, která jsou vyryta na horní straně vidlice a v rozdělovači. 5. Zkontrolujte, zda jsou hydraulické spoje pevně utaženy a zajištěny. 6. Maximální povolený provozní tlak teleskopických vidlic je 200 barů. Obr. 7.1 Schéma připojení hydraulických hadic teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem

16 Doporučený průtok oleje a průměr hadic Tabulka 7.1 obsahuje doporučený průměr hadic při daném průtoku oleje u teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem. Je v ní také uveden doporučený typ rozdělovače. Typ teleskopické vidlice Doporučený průtok olej Doporučený průměr Typ rozdělovače (l/min) hadice RE2/REE2/RE4/REE ¼ RE Tabulka 7.1 Jaké hadice a rozdělovač použít pro daný průtok oleje Pokud je průtok oleje vyšší než 25 l/min, bude to mít velmi malý vliv na rychlost. Tuto hodnotu se doporučuje nepřekračovat, aby nemuselo čerpadlo neustále vytvářet maximální tlak a do nádrže tak nebyl přes pojistný ventil čerpán žádný olej. Zároveň bude potřeba méně energie Uvedení teleskopických vidlic do provozu Nejprve zkontrolujte, zda v systému není přítomen vzduch. Můžete to provést následujícím způsobem: Teleskopické vidlice desetkrát vysuňte a opět zasuňte. Rám vysokozdvižného vozíku několikrát vykloňte dopředu a zpět. Teleskopické vidlice desetkrát vysuňte a opět zasuňte. Poté zkontrolujte, zda hadice dosahují do dostatečné délky a zda nedochází k úniku oleje Ochrana teleskopických vidlic Aby se teleskopické vidlice nedotýkaly země, doporučujeme na zdvihací válec umístit plastový obal, aby byly vidlice těsně nad zemí, ale nedotýkaly se jí. Stejného účinku dosáhnete i mírným zkrácením zdvihacích řetězů vysokozdvižného vozíku. Před provedením takovýchto úprav se vždy poraďte se svým prodejcem nebo výrobcem.

17 8. Kontrola a údržba Teleskopické vidlice fungují za pomoci uzavřeného samomazného hydraulického systému. Teleskopické vidlice jsou dodávány s hydraulickým olejem Rando HD 32. Údržba, kterou je potřeba provádět, aby teleskopické vidlice zůstaly v dobrém stavu, je minimální. Důležité však je, aby byla prováděna včas a správným způsobem. Každý den zkontrolujte, zda teleskopické vidlice nejsou poškozeny a zda z nich neuniká olej. Pokud objevíte poškození nebo únik oleje, oznamte to odpovědné osobě. Během veškerých servisních prací na teleskopických vidlicích musí být vysokozdvižný vozík vypnut, klíček musí být vytažen ze zapalování a v systému nesmí být tlak. Další kontroly jsou uvedeny v plánu údržby. V některých případech se může stát, že bude plán údržby potřeba upravit, např. v extrémně znečištěném prostředí. Pak by se měly častěji měnit zátky, zejména stírací kroužek. Podle normy ISO 5057 musí teleskopické vidlice otestovat minimálně jednou za rok odborník. Výsledky testu je potřeba zaznamenat do knihy testů. Pokud je potřeba vyměnit části pístu nebo hlavu válce, měl by to provést odborník nebo by měl být kontaktován oficiální autorizovaný dovozce uvedený na webových stránkách (www.telescopicforks.com) Plán údržby Tabulka 8.1 ukazuje, které části je potřeba kontrolovat a jaké kroky je potřeba podniknout a kdy. Čísla v popisu se vztahují k teleskopické vidlici na obr. 8.1 (str. 16). Popis Denně 1x za Každých 6 1x za rok týden měsíců nebo po 1000 hodinách nebo po 2000 hodinách 1 Vnitřní vidlice nanesení maziva na horní a spodní stranu X 2 Kontrola netěsností na vnitřní vidlici X 3 Kontrola pásků odolných proti opotřebení (u typu REE: zkontrolujte také podložku na X spodní straně vnitřní vidlice) 4 Kontrola opotřebení na spodní straně vnějších vidlic, zejména v zadní části X 5 Kontrola přítomnosti nečistot ve vnějším plášti a jejich případné odstranění X 6 Kontrola netěsností na hlavě válce X 7 Kontrola vnitřní vidlice podle normy ISO 5057 X Tabulka 8.1 Plán údržby

18 Následuje komentář k plánu údržby v tabulce Jako mazací tuk doporučujeme Novatex EP 2, což je speciální typ kalciového maziva k mazání vysoce zatížených posuvných částí, které chrání proti opotřebení a korozi. 2. Pokud se objeví netěsnosti v ohybu vnitřní vidlice, ihned teleskopické vidlice odmontujte od vysokozdvižného vozíku a kontaktujte svého prodejce. Pokud se objeví netěsnosti na spojkách, utáhněte je nebo je vyměňte. 3. Pokud jsou pásky odolné proti opotřebení tenčí než 1,5 mm, měly by být vyměněny nebo naplněny výplňovými deskami. U typu REE: Pokud je tvrzená podložka na spodní straně teleskopické vidlice již tak opotřebená, že je ve stejné rovině jako spodní strana vnější vidlice, měla by být vyměněna. Zabrání se tak nadměrnému opotřebení vnějších i vnitřních vidlic. Zbytek staré podložky odstraňte a pod teleskopickou vidlici se musí přivařit nová podložka podle obrázku v Dodatku 13. POZOR: PŘED přivařováním vyndejte z teleskopické vidlice její vnitřní části (píst, pístní tyč a hlavu válce). 4. Pokud je tvrzená podložka na okraji vnější vidlice ve stejné rovině jako spodní strana vnější vidlice nebo je dokonce tenčí, než byla původní tloušťka vnější vidlice, pak by se měla vnější vidlice vyměnit. 5. Postupné ukládání nečistot v přední části vnějšího pláště může ovlivnit délku posuvu teleskopických vidlic. Podle typu použití je potřeba vidlice více či méně často kontrolovat. 6. Kontrolu stíracího kroužku lze snadno provést, pokud odejmete vnější plášť (návod, jak vnější plášť odejmout, naleznete v kapitole 8.4). 7. Při kontrole teleskopických vidlic postupujte podle normy ISO 5057 s výjimkou odstavce 5.6.1, protože u vnitřní vidlice nedochází k opotřebení. Více informací o mazivu Novatex EP 2 a Rando HD 32 naleznete na stránkcách

19 Potřebné nářadí: ½ maticový pohon Klíč na hlavu válců 30/35* Klíč na hlavu válců 25** Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 3 / 16 Otevřený klíč 22 mm Kladivo + průbojník Ø10 */** K dostání pouze u společnosti MSE-Forks *objednací číslo: RE **objednací číslo RE Tabulka 8.1 Plán údržby

20 8.2. Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem (RE2, RE4, REE2 a REE4) Projev Možná příčina Možné řešení Vidlice se nepohybují hladce Špatně připojené hydraulické Připojte hadice podle schématu hadice (obr. 7.2) Nečistoty mezi vnitřními a vnějšími vidlicemi Píst netěsní Nestejná délka 4 hadic Vyprázdněte vnější vidlici Vyměňte čep pístu Připojte stejné hadice Rozdělovač je poškozen Vyměňte rozdělovač Pohyb vidlic nelze ovládat Regulační ventil netěsní Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Z vidlic uniká olej Netěsní spojky Znovu je utáhněte nebo je vyměňte Pohyb vidlic je nepravidelný Jedna z vnějších vidlic zůstává při zasouvání nejprve na místě a pak se náhle zasune Jedna z vnějších vidlic se nezasouvá Konec jedné z vidlic visí níže než konec druhé Příliš velká mezera mezi vnitřní a vnější vidlicí Poškozená zátka hlavy válce Vidlice je prasklá Opotřebení regulačního ventilu/čerpadla Nedostatečný průtok oleje Poškozené šroubovité upínací pouzdro Poškozené upínací pouzdro spirály Jedna z vidlic je plasticky zdeformována v důsledku nadměrného zatížení Pásek odolný proti opotřebení na jedné z vidlic je více opotřebený než na druhé vidlici Pásky odolné proti opotřebení jsou opotřebované Plášť je opotřebovaný Vyměňte zátku hlavy válce Vidlici neprodleně vyjměte z jejího držáku a kontaktujte svého prodejce vysokozdvižných vozíků Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Vyměňte upínací pouzdro spirály Vyměňte upínací pouzdro spirály Informujte se u svého prodejce vysokozdvižných vozíků Vyměňte pásky odolné proti opotřebení Vyměňte pásky odolné proti opotřebení Vyměňte plášť Tabulka 8.2 Přehled závad teleskopických vidlic se samostatným rozdělovačem

21 8.3. Pokyny pro výměnu hydraulických součástek 1. Teleskopické vidlice zvedněte do výšky boků, rám vysokozdvižného vozíku vykloňte dopředu a vytáhněte klíček ze zapalování. 2. Sejměte šroubovitá upínací pouzdra a odejměte vnější vidlici (dávejte pozor, abyste nepoškodili pístní tyče). 3. Spojky hadic vyšroubujte mírně z hadice nad podložkou teleskopické vidlice, aby pístní tyče při demontáži teleskopických vidlic nenatahovaly vakuum. 4. Odšroubujte pojistný šroub, který je umístěn mezi hlavami válců. 5. Pod teleskopické vidlice položte nádobu. Pomocí klíče na hlavu válců odšroubujte hlavy válců. Dávejte pozor, abyste nejprve odšroubovali hlavu pravého válce (nahlíženo z pozice řidiče) a plastový čep pod pojistným šroubem. 6. Opatrně vytáhněte pístní tyče. 7. Nyní můžete odšroubovat píst. Aby se zabránilo poškození pístní tyče, musí být přichycena k montážní svorce. Hlavu válce můžete nyní odšroubovat od pístní tyče. 8. Proveďte výměnu dílů. 9. Ze závitů pístní tyče otřete Loctite. 10. Pístní tyč a závit vyčistěte pomocí prostředku Loctite Hlavu válce je nyní možné vrátit zpátky na pístní tyč. 12. Při montáži pístu na pístní tyč jej zajistěte lepidlem Loctite Držte pístní tyč (s pístem a hlavou válce) ve svislé poloze před válcem a poklepáním jej opatrně nasuňte přímo dovnitř. 14. Závit hlavy válce potřete prostředkem Copaslip. 15. Hlavu válce opatrně utáhněte pomocí klíče na hlavu válců. 16. Když jsou všechny pístní tyče opět na svém místě, pojistný šroub vraťte nad plastový čep. 17. Nyní zašroubujte spojky hadic. 18. Dávejte pozor, aby byly pístní tyče odšroubovány do vzdálenosti přibližně 150 mm. 19. Nyní můžete připevnit zpět vnější vidlice. Dávejte pozor, aby byly svorky pístních tyčí umístěny přesně pod otvory ve vnější vidlici. Do jednoho otvoru vložte šroubovák nebo vrut a na nová šroubovitá upínací pouzdra ve druhém otvoru udeřte tvrdým kladivem. Šroubovák nebo vrut z otvoru vyjměte a na jejich místo místo můžete nyní zatlouci šroubovitá upínací pouzdra. 20. Nastartujte vysokozdvižný vozík a několikrát teleskopické vidlice vysuňte a zasuňte. Předmět Točivý moment (N.m) Všechny písty na pístní tyči 100 Tabulka 8.3 Tabulka točivých momentů Více informací o produktech značky Loctite naleznete na stránkách Více informací o prostředku Copaslip naleznete na stránkách

22 8.4. Objednávání náhradních dílů U typu RE4-25, RE4-35 a RE4-45 Silné řady a při délce posuvu (viz odstavec 4.3) více než 1200 mm, se využívá tyče o tloušťce 20 mm. Je potřeba to vzít v úvahu při objednávání pístů, hlav válců a zátek. Kromě toho jsou na boku teleskopických vidlic vyryty odchylky od průměru otvoru. Pokud potřebujete objednat samostatný píst, hlavu válce nebo pouze zátku, stírací kroužek nebo vodicí kroužek, doporučujeme objednat vše smontované dohromady, aby se předešlo problémům s montáží. Při objednávání pístních tyčí doplňte v objednacím čísle na místo XXXX délku pístní tyče. Délka pístní tyče se rovná délce posuvu teleskopických vidlic plus plus 100 mm. Při objednávání zachycovacích prvků pro horní bloky (zarážkový kolík, západka, šroubovité upínací pouzdro, které pomáhá západce a přítlačné pružině) nebo spojek hydraulických šroubů je potřeba uvést sériové číslo teleskopické vidlice. Při objednávání podložky pro vidlici typu REE2/REE4 doplňte v objednacím čísle místo YYYY délku teleskopické vidlice mínus 196 mm. Při objednávání podložek a vnějších pouzder pro vidlice typu REE/REE4 doporučujeme uvést sériové číslo vidlic. Pamatujte, že každá teleskopická vidlice typu RE2/REE2 obsahuje 1 válec, zatímco teleskopická vidlice typu RE4/REE4 obsahuje 2 válce.

23 Dodatky Dodatek 2 Technické údaje a objednací čísla Silné řady RE Dodatek 3 Vyobrazení náhradních dílů Tenké řady RE Dodatek 4 Technické údaje a objednací čísla Tenké řady RE Dodatek 5 Vyobrazení náhradních dílů Jednoduché řady RE Dodatek 6 Technické údaje a objednací čísla Jednoduché řady RE Dodatek 7 Vyobrazení náhradních dílů Štíhlé řady RE Dodatek 8 Technické údaje a objednací čísla Štíhlé řady RE Dodatek 9 Vyobrazení náhradních dílů Posuvné řady REE Dodatek 10 Technické údaje a objednací čísla Posuvné řady REE Dodatek 11 Vyobrazení náhradních dílů Posuvné řady REE Dodatek 12 Technické údaje a objednací čísla Posuvné řady REE Dodatek 13 Vyobrazení sváru podložky řady REE Dodatek 14 Vyobrazení náhradních dílů rozdělovače Dodatek 15 Vyobrazení náhradních dílů rámu k ochraně nákladu Dodatek 16 Technické údaje a objednací čísla rozdělovače a rámu k ochraně nákladu 35 Dodatek 17 Typový štítek testování typu ATEX... 36

24 Dodatek 1 Vyobrazení náhradních dílů Silné řady RE4 P O W ER R AN G E R E4-2 5, R E4-3 5, R E4-4 5 R E4-5 8, R E4-7 7, R E / 14 / 15 5 / 14 / 15 Serial number in inner fork 4 / 12 / 13 4 / 12 / 13 2 / 3 11 / 20 6 / 16 RE4-25/35/45 bore Ø RE4-58/77/105 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [11 / 20] XXXX

25 Dodatek 2 Technické údaje a objednací čísla Silné řady RE4 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE4-25 RE4-35 RE4-45 RE4-58 RE4-77 RE Zátka 1/8 BSPT RE Pásek proti opotřebení PA6 RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55mm RE Klíč na hlavu válce Ø25 RE Plastová zátka RE Píst + těsnění Ø25/16 RE Těsnění pístu Ø25 RE Hlava válce + těsnění Ø25/16 RE Pístní tyč Ø16 RE XXXX Šroubovité upínací pouzdro 12x65mm RE Šroubovité upínací pouzdro 12x75mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x65mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x75mm RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE * * * * * * 17 Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyč Ø20 RE XXXX Stírací kroužek Ø16 RE O-kroužek Ø25 RE O-kroužek Ø30 RE Stírací kroužek Ø20 RE

26 Dodatek 3 Vyobrazení náhradních dílů Tenké řady RE4 Th in ra n g e R E4-1 6, R E Serial number in inner fork / RE4-25/35/45 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [11 ] XXXX

27 Dodatek 4 Technické údaje a objednací čísla Tenké řady RE4 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE4-16 RE Zátka 1/8 BSPT RE Proužek proti opotřebení PA6 RE Proužek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55 mm RE Klíč na hlavu válce Ø25 RE Plastová zátka RE Píst + těsnění Ø25/16 RE Těsnění pístu Ø25 RE Hlava válce + těsnění Ø25/16 RE Pístní tyč Ø16 RE xxxx Stírací kroužek Ø16 RE O-kroužek Ø25 RE

28 Dodatek 5 Vyobrazení náhradních dílů Jednoduché řady RE2 S IN G LE R AN G E R E2-2 5, R E2-3 5, R E Serial number in inner fork 4 2 / RE2-25/35/45 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [20] XXXX

29 Dodatek 6 Technické údaje a objednací čísla Jednoduché řady RE2 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE2-25 RE2-35 RE Zátka 1/8 BSPT RE Pásek proti opotřebení PA6 RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE Šroubovité upínací pouzdro 12x55 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x55 mm RE Plastová zátka RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyčø20 RE xxxx O-kroužek Ø30 RE Stírací kroužek Ø20 RE

30 Dodatek 7 Vyobrazení náhradních dílů Štíhlé řady RE2 S LIM R AN G E R E2-2 7, R E / 38 Serial number in inner fork / RE2-27/2-37 bore Ø Remark: XXXX = length in mm = stroke + 100mm [20] XXXX

31 Dodatek 8 Technické údaje a objednací čísla Štíhlé řady RE2 Poř. číslo Název součástky Objednací číslo RE2-27 RE Zátka 1/8 BSPT RE Plastová zátka RE Klíč na hlavu válce Ø30/35/40 RE Píst + těsnění Ø30/20 RE Těsnění pístu Ø30 RE Hlava válce + těsnění Ø30/20 RE Pístní tyč Ø20 RE XXXX Šroubovité upínací pouzdro 12x70 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 12x60 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x70 mm RE Šroubovité upínací pouzdro 6x60 mm RE Pásek proti opotřebení AMPCO 18 RE O-kroužek Ø30 RE

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE KOLA - ZÁRUCNÍ LIST Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi kola GT. Přejeme Vám hodně příjemných okamžiků a pěkných zážitků na cestách s kolem naší značky. Při nákupu Vám doporučujeme

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu -

Návod pro uživatele. ISC2-Série. - Překlad originálního návodu - Návod pro uživatele - Překlad originálního návodu - CZ ISC2-Série Inovovaná mechanická ucpávka ISC pro všeobecné použití. Montážní návod pro strojní konstrukční prvky. Experience in Motion Mechanické ucpávky

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ

ÚVOD OBSAH WWW.LAZER-HELMETS.CZ WWW.LAZER-HELMETS.CZ OBSAH ÚVOD PŘEHLED KOMPONENTŮ PŘED PRVNÍ JÍZDOU PŘED KAŽDOU JÍZDOU PO NEHODĚ RYCHLOUPÍNÁKY POŽADAVKY PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH NASTAVENÍ KOLA PODLE POTŘEB JEZDCE HLAVOVÉ

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

Pístové čerpadlo LA 310

Pístové čerpadlo LA 310 Pístové čerpadlo LA 30 Provozní návod - Czech - Vydání 2/3 NORDSON BENELUX MAASTRICHT THE NETHERLANDS Objednací číslo P/N = objednací číslo výrobků Nordson Upozornění Toto je publikace společnosti Nordson,

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více