Říkali, že to nepůjde Ale my jsme to dokázali

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Říkali, že to nepůjde Ale my jsme to dokázali"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Říkali, že to nepůjde Ale my jsme to dokázali Na počátku příběhu o pohonech Danfoss VLT stáli dva inženýři, Arne Riisager a Arne Jensen, kteří na konferenci v Londýně slyšeli přednášejícího tvrdit, že regulovat rychlost otáčení střídavých elektromotorů lze pouze mechanicky. Domů odcházeli nepřesvědčeni. Aby dokázali, že nemá pravdu, podnikli první kroky k tomu, co se stalo celosvětovým úspěchem. Těžko říct, kdy to všechno začalo, ale jedna věc je jistá: opravdový průlom v elektronice zaznamenal Danfoss zavedením frekvenčního měniče VLT 5 v roce Jednalo se o první sériově vyráběné zařízení, které zvládalo rychlostní regulaci standardního asynchronního elektromotoru o výkonu pěti koní. Cesta to nebyla jednoduchá, občas bylo třeba opět nabrat dech. Jako společnost původně vyvíjející mechanické prvky zejména pro chladírenské aplikace rozpoznal Danfoss potenciál elektroniky a začal do tohoto nového odvětví investovat. V padesátých letech zavedl Danfoss do výroby systém elektronického monitorování plamene pro olejové hořáky a krátce poté pak ovládací skříňky obsahující elektronické komponenty. Byly to poměrně jednoduché prvky s několika málo komponentami, ale společnost jimi podnikla první kroky k tomu, co ji nakonec přivedlo k jednomu z jejích největších úspěchů. První pokusy na poli mechaniky a elektroniky V první polovině šedesátých let se zvyšovala složitost výrobků, když Danfoss začal produkovat velké usměrňovače určené k použití například ve stejnosměrně napájených zařízeních pro průmysl a průmyslové lokomotivy, nabíječky akumulátorů do vysokozdvižných vozíků a v systémech regulace osvětlení vzletových a přistávacích drah letišť. Jednalo se ve všech případech o na míru šité výrobky, vyvíjené týmem elektronických inženýrů pracujících v malé jednotce zvané Danfoss Electronic. Zakázkově vyráběná zařízení byla na hony vzdálená klíčovému programu Danfoss, a tak nakonec tyto aktivity na čas skončily. Společnost si však uvědomila, jaký potenciál skýtá regulace mechanických aplikací s využitím elektroniky, a tak Danfoss přeměnil celý tento tým na výzkumné oddělení, kde pak technici i nadále studovali a experimentovali a přitom čelili jedné z největších výzev doby: jak vynalézt užitečné komponenty.

2 Předběhl svou dobu: VLT 5 Nakonec inženýři vymysleli způsob, jak vytvořit reálné točivé magnetické pole v motoru, posléze i způsob jeho regulace při všech rychlostech otáčení pod jmenovitými otáčkami daného motoru a konečně se naučili také hospodařit s teplem, které zařízení generuje. Inženýři společnosti Danfoss řešili první dva naléhoavé problémy vývojem čehosi, co se časem stalo vysoce vyspělým regulačním algoritmem vycházejícím z principu zvaného PAM: pulzně-amplitudová modulace. Tento algoritmus umožnil převedení stejnosměrného proudu na střídavý ve střídači. Princip PAM rovněž umožnil snížení velikosti proudu motoru, který pak mohl běžet na nižších otáčkách. Samotné technické vybavení bylo rozděleno do dvou komor, přičemž jeho spodní část byla ponořena v oleji, který rozptyloval teplo a odváděl je na povrch skříně. Jednalo se o první zařízení tohoto druhu, a tak bylo rovněž důležité, aby už svým vnějším provedením budilo důvěru ve spolehlivost. Napodobením žebrování známého z klasických transformátorů chtěl Danfoss učinit zařízení atraktivním pro zákazníky. V roce 1968 uvedl Danfoss první frekvenční měnič na světě VLT 5. Po 40 let starý VLT5 je stále ještě v provozu v návštěvnickém centru švýcarské společnosti pro zpracování minerálních vod Valser. Elektronika je ponořena v 21 litrech oleje zajišťujícího rozptyl tepla vznikajícího v pohonu na vnější povrch zařízení. technologické stránce tento výrobek posunul hranice tehdejších možností a sklidil za to 14 patentů. Vzbudil značný zájem a získal cenu za průmyslový design (Industrial Design Award). Nové frekvenčně regulované pohony rychle přijal za svůj jak potravinářský tak nápojový průmysl, jemuž přišlo vhod, že jimi lze ovládat robustní střídavé motory v bezúdržbovém provedení, pohánějící příslušné technologie a dopravníkové pásy. Ale ve skutečnosti tím práce společnosti Danfoss teprve začala. Od samého začátku se pohony VLT stavějí v modulárním provedení. Na tomto pohonu VLT 5 druhé generace lze spatřit seřizovací kartu, na které jsou navolena všechna základní nastavení. Za ní se nachází stejnosměrná karta se střídavou vzadu. Všechny moduly byly snadno přístupné pro údržbu a opravy.

3 Nová provedení a oblasti využití V průběhu sedmdesátých let Danfoss dále vybrušoval a zdokonaloval novou technologii, aby byla flexibilnější a pracovala účinněji. Objevila se nová provedení, která umožnila nastavovat rychlost jednotlivých aplikací a sesynchronizování s ostatními výrobními procesy. Současně došlo k rozšíření výkonové řady motorů z 1-20 koní. Trh s regulací o proměnné rychlosti otáčení se rozrůstal po celá sedmdesátá léta. Jelikož celosvětové ropné krize přispěly ke zvýšení zájmu o využití regulační techniky o proměnné rychlosti, začali se příslušní vlastníci pídit po tom, jak snižovat spotřebu energie jiných aplikací s motorovými pohony. Zhruba na přelomu dekády představil Danfoss první specializovaný pohon pro čerpadla. Stále intenzivnější zaměření na optimalizaci časového průběhu proudu za účelem snížení množství tepla produkovaného motorem a omezení dalších nežádoucích účinků vedlo v osmdesátých letech k vývoji vektorové regulace napěťového typu, nyní známé pod zkratkou VVC+. Od té doby tento stále konkurenčnější trh expandoval a nyní zahrnuje o mnoho více, než pouze jednoduchou regulaci rychlosti. Nové funkce, jako např. regulace objemu výroby dle poptávky, regulace v uzavřené smyčce, nespojitá regulace rozšířily oblasti využití pohonů a znamenaly ještě širší využití pohonů i v nových oblastech. Menší, rychlejší, integrované Ve světě elektroniky nemají nové generace dlouhého trvání. Dnešní vybavení má pramálo společného s původním pohonem VLT 5 z roku Při tak razantním pokroku, jež zaznamenala technologie výkonových tranzistorů a digitálního řízení za posledních 20 let, se pohony o proměnné frekvenci staly jednou z nejprominentnějších technologií společnosti Danfoss. Ve srovnání s dřívějšími těžkostmi už i jen s nalézáním vhodných komponent se dnes pohony VLT stavějí na objednávku a využívají standardních komponent, které lze kombinovat tak, aby přesně plnily stanovený účel a šlo je v několika málo dnech dodávat zákazníkům ze všech končin světa. Dnes jsou pohony o proměnné rychlosti (VSD) prvořadou volbou světových potravinářských a nápojových společností a ovládají výrobu četných produktů, které pak nalézáte v regálech každého supermarketu, nemluvě o stáncích s občerstvením u většiny čerpacích stanic. Měniče kimtočtu regulují čerpadla. která dopravují vodu do vašeho domu, čistí vámi produkované odpadní vody, pohánějí klimatizace u vás v kanceláři a napájejí technologické linky pro výrobu všeho možného od pečených fazolí až po nákladní vozy. Vlajkovou lodí je pro Danfoss řada VLT AutomationDrive, jejíž jednotlivé výrobky se instalují v tom nejširším spektru průmyslových aplikací, na souši i na moři, kde regulují jak indukční motory, tak i motory s permanentními magnety, a to při významných energetických úsporách a potažmo i zkvalitnění příslušných technologií. Technologie VLT rovněž nachází využití v solárních měničích Danfoss a v rámci jednotlivých řešení pro větrné turbíny. A jednotky se přitom zmenšují, jsou stále výkonnější a inteligentnější.

4 Úžasný potenciál Regulace rychlosti otáčení podstatně přispívá k energetickým úsporám v celosvětovém měřítku. Nejenže jednotky efektivněji regulují elektromotory, ale také nebývalou měrou snižují provozní náklady ventilátorů, čerpadel a dalšího zařízení, které by snad jinak běželo naplno a představovalo ohromné plýtvání energii, a současně s tím by docházelo k nadměrným emisím CO 2. Samotná roční produkce pohonů VLT ušetří tolik energie, kolik jí vyprodukuje jedna větší elektrárna. 37 milionů tun CO 2, které každoročně ušetří pohony Danfoss nainstalované po celém světě, odpovídá emisím z více než 12 milionů osobních automobilů v Evropě. Původní pohon VLT 5 vážil 54 kg. Jeho dnešní ekvivalent VLT Micro DriveFC 51 je řešen daleko moderněji a váží pouhé 3 kg. V globálním měřítku je potenciál energetických úspor ohromující. Odhaduje se, že pouze 10 % celosvětově používaných elektromotorů využívá regulace rychlosti otáčení. To není špatný výsledek na něco, co podle některých nikdy nemělo fungovat. Dnešní výrobek VLT AutomationDrive má pouze málo společného s původním pohonem VLT, avšak zůstává věrný svému původnímu poslání: regulaci rychlosti otáčení elektromotorů za účelem úspory energie. Paleta výrobků Danfoss nyní pokrývá specializovaná řešení v rámci automatizace, vzduchotechniky, vody, odpadních vod, na souši, moři i hluboko v dolech. Stručná historie společnosti Danfoss V roce 1932, když mladý dánský inženýr jménem Mads Clausen ze severodánského ostrůvku Als bezradně stál a držel v ruce svůj první plně funkční expanzní ventil pro chladírenské aplikace, pojmenoval jej Danfoss. Dan, protože šlo o dánský výrobek, a foss, protože ventil vydával zvuk připomínající rychle proudící vodu v potoce. Rok nato založil Mads Clausen společnost, která nakonec proměnila místní zemědělskou usedlost v centrum globálního průmyslového příběhu. Název nové společnosti zněl Dansk Køleautomatik- og Apparat-Fabrik, tedy volně přeloženo Dánská továrna na regulační prvky a vybavení pro chladírenství. Z prodeje celkem 466 ventilů v prvním roce se společnost rozrostla na 197 zaměstnanců a 37 výrobků, z nich většina nacházela využití v chladírenství. V roce 1946 se společnost přejmenovala na Danfoss a i nadále se rychle rozrůstala. V roce 1953 mohla oslavit svého tisícího zaměstnance. O rok později se tento počet zdvojnásobil, když společnost dále expandovala jak místně v Dánsku, tak i globálně prostřednictvím výrobních závodů i prodejních kanceláří, které pravidelně otvírala po celém světě.

5 Dnes má Danfoss přibližně zaměstnanců pracujících v 58 továrnách v 18 zemích a 47 prodejních společnostech. Byť je stále ve vlastnictví jediné rodiny, zastává Danfoss v oblastech svého podnikání celosvětově vůdčí postavení a nabízí široké spektrum různých řešení pro pohybově regulační aplikace v chladírenství, klimatizační technice, vytápění, v oblasti obnovitelných zdrojů atd. To všechno plní důležitou úlohu při snižování spotřeby energie a omezování emisí CO 2 za současného zvyšování produktivity a efektivity. Původ názvu VLT Když Danfoss uváděl na trh své první jednotky VLT, zaměstnanci jim říkali VeLoTrol. Záhy byli nuceni změnit tento název, protože jej již používala jakási anglická společnost. Po propracování se několika alternativami se Danfoss nakonec rozhodl název zkrátit na VLT. Velotrol je spojením slov velocity control (regulace rychlosti), ale nejedná se o jedinou interpretaci. Vyskytl se i názor, že VLT zastupuje slova Velocity, Load a Torque (rychlost, zátěž, točivý moment), z nichž každé perfektně vystihuje, co VLT dělá. V prvních letech byla zkratka VLT prakticky synonymem frekvenčního měniče a často se v tomto smyslu používala i mimo společnost Danfoss, a to až do okamžiku, kdy společnost zaregistrovala název jako registrovanou obchodní značku.

6 Danfoss s.r.o. V Parku 2316/ Praha 4 Tel: Danfoss s.r.o. Továrenská Zlaté Moravce Tel: 037 /

Technologie ABB, které změnily svět

Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Technologie ABB, které změnily svět Za dlouhé roky své existence získala společnost ABB bohaté zkušenosti s inovacemi v oblasti technologií. ABB a její předchůdci, společnosti

Více

Zdroj: www.ekobydleni.eu

Zdroj: www.ekobydleni.eu Zdroj: www.ekobydleni.eu MOTTO: Energie je podstatou života. Vyprchá-li energie, vyprchá i život. Podle toho bychom s ní měli nakládat. ÚVOD zdroj: www.ekobydleni.eu Sledování nových trendů v energetice

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise

Výhody efektivního využití energie Jak zajistit více užitku a zároveň snížit náklady a emise Kontaktní údaje ABB s.r.o. Lucia Sekerešová PR Manager Sokolovská 84-86 186 00 Praha 8 Tel.: +420 234 322 111 Fax: +420 234 322 113 www.abb.cz Copyright 2010 ABB. Všechna práva vyhrazena. Výhody efektivního

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

Rexroth v České republice

Rexroth v České republice Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rexroth v České republice The Drive & Control Company Naše zkušenosti ve službách Vašeho úspěchu Vše potřebné

Více

E-mobilita. Rady, tipy, informace

E-mobilita. Rady, tipy, informace E-mobilita Rady, tipy, informace Obsah Obsah Projekty Pražské energetiky 4 Co je PRE a jaké jsou její projekty v oblasti e-mobility. Historické začátky 8 Na počátku 20. století byly elektromobily obvyklým

Více

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport

Využití elektropohonu v osobní dopravě Using electric Propulsion in personal Transport České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Obor: Elektrotechnika, energetika a management Zaměření: Elektrotechnika a management Využití

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Elektromobily a hybridní automobily Radek Hojný Bakalářská práce 2009 PROHLÁŠENÍ AUTORA Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření

NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY Tereza Starostová 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁVRH MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY vedoucí práce: Ing. Viktor Majer 2012 autor: Bc. Tereza Starostová 0 Anotace

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění

Pneumatické a hydraulické systémy technika, která hýbe světem. Čeká evropskou energetiku válka sítí? Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2012 28 Kč 1 EUR Úchylky kruhovitosti lze nově měřit při obrábění Netradiční robotické aplikace Čeká evropskou energetiku válka sítí? Pět inovací,

Více

Pressbook Našli jsme hlavy plné ekonápadů. Vyhlášení nominací soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2015.

Pressbook Našli jsme hlavy plné ekonápadů. Vyhlášení nominací soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2015. 23. června 2015 Konferenční centrum U Hájků Na Florenci 29, 110 00 Praha 1 Pressbook Našli jsme hlavy plné ekonápadů. Vyhlášení nominací soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2015. E.ON pomáhá šetřit peníze

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu)

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu) ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 21 srpen 2012 Téměř 100 procent lidí je s námi spokojených a zhruba 86 procent z nich by naše služby a dodávky tepla doporučilo svým známým, říká Miroslav

Více

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim / zima 2012 Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Úspěšný rok 2012 přinesl řadu novinek 4 Míří vaše obchodní aktivity na Východ? 6

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR

2012/1 DÁVÁME SVĚTU TVAR DÁVÁME SVĚTU TVAR 2012/1 Časopis společnosti Phoenix-Zeppelin pro klienty a obchodní partnery Změny ve Phoenix-Zeppelin Nové dampry série B 10 let energocentra NZ 2 Hyster pomáhá s nábytkem IKEA Přestavba

Více

BMW i OTÁZKY & ODPOVĚDI

BMW i OTÁZKY & ODPOVĚDI BMW i Radost z jízdy BMW i OTÁZKY & ODPOVĚDI Verze: červenec 2013 BMW i BRAND Co znamená i ve spojení BMW i? BMW již dlouhou dobu používá písmeno i jako zkratku pro inovace. Příkladem je třeba v automobilovém

Více