Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12"

Transkript

1 44 Údržba vysokozdvižných vozíků Digitální příloha: IT v průmyslu ISSN Autonomní údržba Duben 2014 Číslo 3 (39) Ročník VII Převezměte velení nad vaším operačním centrem 12 Tento časopis je českou mutací V moderním iops centru si zvolte formu grafického zobrazování a typy zobrazovacích jednotek, neboť takto lze zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie a optimální výrobní úspěchy. USA

2 Servis a údržba pod palcom. Zvýšte svoju produktivitu so systémom : Informačný systém pre riadenie údržby, opráv a revízií. Spoločnosť EasySoft pozná výrobné procesy do detailov: základom produktívnej výroby je kontinuita. Často však býva narušená poruchami a opravami výrobných strojov a zariadení, čím vznikajú neraz výrazné straty. Pretože do výroby chodíme pravidelne, detailne poznáme jej problémy a neustále hľadáme možnosti, ako ich eliminovať. Maint Plan Vám pomáha odhaľovať príčiny Vašich prestojov. S mobilným informačným sytémom MaintPlan získavate v reálnom čase presné informácie o počte porúch, dobe trvania ich opráv, o vyťaženosti Vašich technikov, o pláne údržby, o dodávateľoch, zásobách náhradných dielov a pod. Preto už nie ste odkázaný na čiastkové informácie z rôznych zdrojov, u nás ich získavate na jednom mieste a v súvislostiach. To Vám umožní prestoje nielen promptne riešiť, ale im aj predchádzať. A to je jedna z ciest, ako zvýšiť produktivitu Vašej výroby. zariadenia poruchy údržba náhradné diely dodávatelia dokumenty Pre viac informácií klikajte na

3 Editorial Vážení čtenáři, vítejte u aktuálního, již dubnového vydání časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku. Duben, měsíc bezpečnosti, ale např. také knihy, si s námi až do dnešního dne meteorologicky poměrně zahrává; člověk totiž často nemá ponětí, jakou výbavu ráno zvolit: bude stačit letní šusťák, nebo zimní kožešiny? Věřím, že podobné dilemata se Vás netýkají a že podobně jako já jste nedoplatili na nerozvážnou volbu oděvu nepříjemnou chřipkou Co se odehrálo v měsíci, kdy jsme se na této straně měli možnost setkat naposledy? Máme za sebou (věřím, že úspěšně) veletrh Amper, v rámci jehož doprovodného programu jsme rozdělili ceny v anketě Produkt roku Staré, nové či překvapivé vítěze, jejich zaručené recepty na úspěch a ještě něco navíc si můžete v tomto vydání přečíst, úplné profily vítězů jednotlivých kategorií pak hledejte buď na webových stránkách ankety, nebo v dubnovém digitálním čísle na K tomuto bonusovému obsahu se pojí i články úzce spojené se seminářem o IT technologiích v průmyslu článek o průběhu naleznete v sekci Forum, články rovněž hledejte jako digitální přílohu dubnového vydání časopisu. A co nás čeká a nemine v blízké či více vzdálené budoucnosti? Děti a mládežníci školou povinní by jedním dechem oznámili, že letní prázdniny; teplomilní a volný- -čas-milující z nás by zase jednohlasně zašveholili, že letní dovolená; v těchto výčtech by se dalo prakticky pokračovat do nekonečna, přinejmenším alespoň do Vánoc. Do letních radovánek, v časovém horizontu opravdu asi tomu bližšímu, co nás čeká, však naše vydavatelství zvládne ještě například konferenci Moderní technologie pro těžký průmysl; uskuteční se 17. června 2014 v malebném prostředí petřkovického Landeku. Půjde o akci tak typickou pro náš razovity kraj, řečeno slovy známého a hrdého slezského barda. Na akci jste srdečně zváni veškeré podrobnosti jsou k dispozici na Nyní v krátkosti k obsahu vydání, jež držíte v rukou: ústředním tématem, kterému se v dubnu věnujeme, jsou tzv. integrovaná operační centra (iops). Jedná se o operační, údržbová a výrobní centra, která umožňují monitorování a řízení procesů na dálku; tyto správně navržené systémy umožňují obsluhujícímu personálu přístup k informacím, jež jsou nutné pro práci. Velmi zajímavou sondu nabízíme na dvojstraně 32 33: o tom, co se stane, když v podnicích dojde k podcenění úlohy údržby, se dočtete v článku, který prezentuje reálnou situaci výrobního závodu. Skoro až pohádkový příběh vlastně začíná větou: Všechno to fungovalo jakžtakž v pořádku, až do dne, kdy se to celé zhroutilo. Právě příslovce jakžtakž se snaží náš časopis změnit na úplně, zcela a věříme, že i dubnové vydání bude pro Vás v nejednom ohledu inspirací. Máte-li čas, chuť a zájem, inspirujte ostatní vlastním příběhem, klidně syrově nepohádkovým, údržby ve vašem podniku zašlete nám svoje vyprávění na Závěrem zbývá jen popřát klidné, pohodové čtení a pevné zdraví odolávající svodům prvních jarních (či aprílových) dní. Řízení a údržba průmyslového Řízení a údržba průmyslového podniku Trade Media International s.r.o. Barbora Karchová Šéfredaktorka řízení & údržba průmyslového podniku duben SAMOLEPÍCÍ ETIKETY TERMOTRANSFER TISKÁRNY INKJET APLIKÁTORY ETIKET TERMOTRANSFEROVÉ PÁSKY ZNAČENÍ LASEREM VERIFIKACE OCR A KÓDŮ KAMEROVÉ SYSTÉMY ocenění PRODUKT ROKU ocenění ZLATÁ MEDAILE Výstava For Industry Praha stánek 3B17

4 4 FORUM Kvalitní management údržby proces vytvářející hodnotu 4 Mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti Plzeň Omne trinum perfectum aneb Známe vítěze ankety Produkt roku Jedničky a nuly průmyslu si na semináři z nikoho nestřílely Duben 2014 ČÍSLO 3 (39) ROČNÍK VII 12 Téma z obálky Převezměte velení nad vaším operačním centrem 16 Správa alarmů, správa kompetence inteligentní sítě 20 Strojní inženýrství Výhody, které přináší dálkové monitorování při údržbě vzduchového kompresoru 28 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA KIA Motors využívá bezdrátové řešení ProSoft Technology pro dohled nad jeřáby 32 údržba & správa Autonomní údržba: Nebezpečí, které hrozí, když zrušíme jedno oddělení 36 Řízení spotřeby energie v reálném čase je tajnou zbraní manažera podniku 40 Použití technologie jako nástroje pro získání situačního povědomí 44 LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ Cíle údržby vysokozdvižných vozíků: maximální doba provozuschopnosti, minimální náklady 47 top produkt 48 zaostřeno Redukce objemu dat je najednou to, o co nám jde nejvíce 12 Převezměte velení nad vaším operačním centrem V moderním iops centru si zvolte formu grafického zobrazování a typy zobrazovacích jednotek, neboť takto lze zajistit spolehlivou dodávku elektrické energie a optimální výrobní úspěchy. V minulosti musel provozní personál žít v blízkosti zaměstnání. Každý aspekt provozu podniku byl umístěn v areálu podniku, možná s výjimkou oddělení prodeje, marketingu a výkonného managementu. Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce časopisu Plant Engineering Magazine USA vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto časopisu nemůže být žádným způsobem a v žádné formě rozmnožována a dále šířena bez písemného souhlasu CFE Media. Plant Engineering je registrovanou ochrannou známkou, jejímž majitelem je vydavatelství CFE Media. Zaostřeno Redukce objemu dat je najednou to, o co nám jde nejvíce 48

5 20 Strojní inženýrství Výhody, které přináší dálkové monitorování při údržbě vzduchového kompresoru Institut zabývající se problematikou stlačeného vzduchu a plynu (Compressed Air and Gas Institute CAGI) nabízí své pohledy na dálkové monitorování s cílem podpořit vzdělanost svých členů i ostatních, kteří v rámci své práce používají stlačený vzduch. 28 Automatizační technika KIA Motors využívá bezdrátové řešení ProSoft Technology pro dohled nad jeřáby V závodě KIA Motors zjednodušili údržbu jeřábů s přispěním bezdrátového řešení od ProSoft Technology. 32 Údržba & správa Autonomní údržba: Nebezpečí, které hrozí, když zrušíme jedno oddělení Výrobce dostal tvrdou lekci. 44 Logistická řešení Cíle údržby vysokozdvižných vozíků: maximální doba provozuschopnosti, minimální náklady Jděte nad rámec základních úkonů, abyste dosáhli úspěchu. e měnič y hořák řovací G sva 38 MI HMI generace 21 Nová 44 Údržba vysokozdvižných vozíků Únor 2014 Číslo 1 (37) Ročník VII Digitální příloha: IT v průmyslu ISSN 1803 Březen 2014 Číslo 2 (38) Ročník VII Březen 2014 Číslo 2 (38) Ročník VII ění ke porozum zně přispívá budov výra ně zpracování úrov zvýšení ho auditu. energetické ím prod tošn Profily ých v le bo en ský ne uved na če trh, které roce nský slove í o titul 13 ěž sout t roku 20 uk Prod rz ba pis o časo muta cí Tent ou je česk Tento časopis mutací je českou Tento časopis je českou mutací po dn ik u. cz ud formu grafického V moderním ww w. iops centru si zvolte zobrazování a typy zobrazovacích jednotek, neboť.cz elektrické dodávku takto lze zajistit spolehlivou zba pod niku výrobní úspěchy. energie a optimální USA USA USA Reklama Šéfredaktorka Barbora Karchová Account Manager Barbora Smužová mob.: Redaktoři Jana Poncarová, Lukáš Smelík u bí z hliník yslová potru 32 Prům 32 Autonomní údržba ty anke nická alistů ečná tech 6 ní fin at e od D v v Převezměte 7 sta ce budo velení nad vaším Před ukt roku inspekoperačním né 12 centrem ateč dod ení í Proved e pro lepš Prod uktů é inspekc í technick provozován ISSN ISSN 1803 í kvenčn 23 Fre ce unika M kom vá M2 zdráto 26 Be ce páry kční stani 12 Redu REDAKCE Odborná spolupráce Martina Bojdová, Jiří Fizek, Monika Galbová, Petr Klus, Petr Moczek, Zdeněk Mrózek, Pavla Rožníčková Předseda redakční rady Zdeněk Votava Redakční rada Juraj Grenčík, František Helebrant, Tomáš Hladík, Libor Keller, Václav Legát, Vladislav Marek, Hana Pačaiová, Věra Pelantová, Miroslav Rakyta, Lubomír Sláma, Ondrej Valent, Juraj Vitkaj Grafické zpracování Joanna Chodorowska Tisk Printo, spol. s r. o. REDAKCE USA Bob Vavra Kevin Campbell Amara Rozgusová VYDAVATEL Trade Media International, s. r. o. Milan Katrušák Mánesova 536/ Český Těšín Tel.: ISSN MK ČR E REDAKCE POLSKO Tomasz Kurzacz Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů nebo na změny jejich nadpisů. Nevyžádané texty nevracíme. Redakce neodpovídá za obsah reklamních materiálů. Časopis je vydáván v licenci CFE Media.

6 Forum Kvalitní management údržby proces vytvářející hodnotu Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) připravuje na seminář s názvem Kvalitní management údržby proces vytvářející hodnotu, který se bude konat v Servisním tréninkovém centru Škoda auto, a.s., v Kosmonosech. Seminář je zaměřen na zásady kvalitního managementu údržby a jeho přínos pro výrobu. Na semináři budou přednášet odborníci z vysokých škol a průmyslové praxe. Cíl: Poskytnout manažerům, technikům a dalším pracovníkům údržbářských, výrobních, logistických a dalších útvarů informace z oblasti managementu údržby, vlastní údržby a jejích možných přínosů pro organizaci. V programu budou předneseny příspěvky týkající se potenciálu zvýšení výroby kvalitní údržbou, role údržby při výběru a pořizování výrobního zařízení, zdrojů zajištěnosti údržby, nákladů, trvalého zlepšování a řízení náhradních dílů. Posláním semináře je rovněž vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z uvedených oblastí. Pro koho je seminář určen? Obsah semináře je určen pro manažery společností, manažery a techniky údržby, výroby, logistiky, pro zaměstnance na úseku řízení majetku a jeho údržby a pro pracovníky dalších útvarů, kteří ovlivňují nebo mohou ovlivnit efektivitu využití strojů a zařízení. Maximální počet účastníků: 50 (podle pořadí doručených přihlášek) Forma semináře: Seminář bude probíhat formou interaktivních přednášek a bude zakončen prohlídkou moderního skladu náhradních dílů Škoda auto, a.s. Termín konání: 12. června 2014 Místo konání: Servisní tréninkové centrum Škoda auto, a.s., v Kosmonosech Přihlášení: Přihláška ke stažení na webových stránkách uvedených níže Vyplněnou přihlášku odešlete do na ovou adresu: nebo zdenek. (případně fax: ). Více informací naleznete na webových stránkách Mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti Plzeň 2014 V kongresovém centru Primavera v Plzni proběhl ve dnech 11. a 12. března 2014 již 23. ročník mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Jako každým rokem i letos doprovázela konferenci rozsáhlá výstava měřicí techniky. Dochází tak k těsnému spojení výstavy a přednášek, což umožňuje velmi efektivní poznávání moderní měřicí techniky. Informace získané na přednáškách si účastníci ihned prakticky ověřují na exponátech výstavy. Program konference byl proto stanoven tak, aby účastníci měli dostatek času na prohlídku výstavy a konzultace s jednotlivými vystavovateli. Konference a výstavy se zúčastnilo v roli posluchačů 102 odborníků. Převahu měli opět pracovníci ze strojírenství, ale významný podíl tvořili také zaměstnanci automobilového průmyslu. Z hlediska profesního byli nejvíce zastoupeni metrologové a techničtí kontroloři, následovali zkušební technici, pracovníci útvarů systémů managementu, konstruktéři a technologové. Záštitu nad letošní konferencí, jejíž motto znělo Přesná měření základ 4 duben 2014 řízení & údržba průmyslového podniku

7 kvality, převzal předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Mgr. Viktor Pokorný, který konferenci otevřel přednáškou na téma významné aktivity ÚNMZ v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. Poté následovaly jednotlivé přednášky a informace představitelů vystavujících firem, kterým byl věnován celý program prvního dne a dopoledne dne druhého. Celkem bylo předneseno 19 referátů. Přednášky se orientovaly převážně na pokroky v měřicí technice a navazovaly na vystavované exponáty, ale pozornost byla věnována i obecnějším problémům metrologie. Velkému zájmu se těšil workshop zařazený na závěr konference, který moderoval doc. Ing. Vít Zelený, CSc., z Laboratoře primární metrologie ČMI Praha. Workshop byl zaměřen na problematiku mezilaboratorního měření poznání své mocnosti, která byla demonstrována praktickými ukázkami měření válce a odchylek jeho tvaru. Přednášky jsou publikovány ve sborníku, který obdrželi všichni posluchači. Součástí sborníku je i výstavní katalog, jenž obsahuje důležité informace o vystavujících firmách a mediálních partnerech konference. Sborník je k dispozici na sekretariátu ČMS. Na přednáškovou část konference navazoval odpoledne druhého dne fakultativní program v podobě exkurzí. Zájem účastníků konference byl poměrně rovnoměrně rozdělen mezi tři akreditovaná laboratorní pracoviště: ČMI, pobočka Plzeň, akreditovaná kalibrační laboratoř pro obory hmotnost, tlak, objem a průtok; VZÚ Plzeň s. r. o., zkušební laboratoře akreditované ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů; VZÚ Plzeň s. r. o., akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel pro měření geometrických veličin a drsnosti povrchu. Jak již bylo řečeno, důležitou složkou konference je vždy výstava měřicí techniky. Letos se jí se svými exponáty zúčastnilo 33 vystavovatelů, kteří představili výrobky více než stovky firem z 21 zemí. Nejvíce byly zastoupeny firmy z Německa, Velké Británie, USA a Švýcarska. Mezi exponáty převažovaly měřicí a kontrolní prostředky pro strojírenství, zejména v oblasti délek a úhlů, přístroje pro měření geometrických parametrů a textury, resp. drsnosti povrchu, tvrdoměry, videomikroskopy a skenery, multisenzorové souřadnicové přístroje, automatické měřicí stanice, přístroje pro měření a monitorování teploty, zkušební přístroje a přístroje pro nedestruktivní testování (NDT), zařízení pro kalibraci měřidel a informační systémy řízení kvality a metrologie. Jako každým rokem měla konference své mediální partnery, kdy tradičně nejtěsnější spojení s tématem konference měl časopis Metrologie, ale mezi mediálními partnery nechyběl ani časopis Řízení a údržba průmyslového podniku. Na závěr můžeme na základě dotazníků vyplněných účastníky a celkových ohlasů konstatovat, že 23. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti splnila očekávání jak po stránce odborné, tak i společenské a pokračuje v tradici založené již téměř před čtvrt stoletím. Vždyť příští ročník, který organizátoři již začínají připravovat, bude už dvacátý čtvrtý. Doc. Ing. Vít Zelený, CSc. zahajuje workshop Kongresový sál při zahájení konference Stánek firmy Mahr, tradičního účastníka výstavy Autorem článku o 23. ročníku mezinárodní konference je Ing. Václav Bursa, odborný garant celé akce. Česká metrologická společnost Novotného lávka Praha 1 řízení & údržba průmyslového podniku duben

8 Forum Omne trinum perfectum aneb Známe vítěze ankety Produkt roku 2013 Na první jarní den roku 2014 připadl slavnostní ceremoniál, při němž došlo k završení několika etap, kterými prošla tradiční anketa vydavatelství Trade Media International Produkt roku Osazenstvo sálu A konferenčního centra brněnského Výstaviště se stalo svědkem ocenění a předání cen vítězům celkem 21 soutěžních kategorií, jež udělovaly vlajkové lodi vydavatelství Trade Media International: časopis Control Engineering Česko a Řízení a údržba průmyslového podniku. Anketa se etablovala na domácím (a slovenském) trhu a již několik let je důležitým ukazatelem průmyslové produkce v České a Slovenské republice. Stala se rovněž nedílnou součástí bilancování předešlého kalendářního roku: čtenáři obou časopisů mají unikátní příležitost stát se nekompromisními soudci přihlášených produktů, podílet se na ocenění těch nejlepších a svým hlasováním tak napomoci k dalšímu životu soutěžních produktů. Příjemným osvěžením ankety Produkt roku 2013 byly zbrusu nové webové stránky, které svou přehledností a intuitivností ovládacích nástrojů (např. také při hlasování) udělaly významný krok směrem k uživatelské přívětivosti. Podmínkou pro přihlášení produktů do ankety bylo splnění tří hlavních kritérií: vysoká míra inovace pro daný kalendářní rok (2013), užitečnost produktu a jeho vliv na průmyslový trh. Do 11 soutěžních kategorií, které byly vyhlášeny ve třetím ročníku ankety prostřednictvím časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku, zasáhlo dohromady 54 přihlášených produktů. Podobně jako v loňském roce byly zařazeny i 2 speciální kategorie: bezpečnost a energetická účinnost zařízení. Obě kategorie šly napříč spektrem přihlášených produktů, do těchto oblastí bylo tedy možné zapojit produkt navíc i při primární účasti v jiné kategorii. Seznam jednotlivých kategorií, jejich vítězů a reakce zástupců oceněných společností naleznete níže v textu. Na tomto místě se sluší vyzdvihnout i další přihlášené produkty, které na metu nejvyšší nedosáhly, často však ve velmi těsných soubojích. Pro český a slovenský průmyslový trh může být velkým potěšením vysoký podíl produktových novinek za uplynulý rok. Oceněným blahopřejeme a děkujeme za účast všem společnostem, které se ankety zúčastnily. Kategorie ankety Řízení a Údržba průmyslového podniku Bezpečnost (SPECIÁLNÍ) Čerpadla, armatury a příslušenství Diagnostické přístroje Elektronika a elektrotechnika Energeticky účinná zařízení (SPECIÁLNÍ) Nářadí a jiné vybavení Oleje a maziva Průmyslová chemie Průmyslové značení Stlačený vzduch Systémy pro počítačové řízení údržby Indukční čidlo OsiSense XS8C4A (Schneider Electric CZ s. r. o.) Teplovodní oběhové čerpadlo Calio (KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern) VNB001 senzor pro monitorování vibrací (ifm electronic, spol. s r. o.) Inteligentní připojení ovládacích a signalizačních přístrojů (Eaton Elektrotechnika s. r. o.) EMPARRO (Murrelektronik CZ spol. s r.o.) Uniwrench (BRAMMER CZECH a.s.) Vysoce adhezní olej Klübersynth NH ve formě pěny (Klüber Lubrication CZ, s. r. o.) LOCTITE SI 5990 (Henkel ČR spol. s r. o.) e-mark Eco malý ekonomický CO 2 laser (Leonardo technology s.r.o.) MAXIMA 160 R (MONDO s. r. o.) HELIOS Mobile (Asseco Solutions, a.s.) 6 duben 2014 řízení & údržba průmyslového podniku

9 Seznam vítězných produktů Do speciální kategorie s názvem bezpečnost se zapojilo dohromady 8 soutěžních produktů, což dokazuje důležitost, která se v průmyslu přikládá této oblasti. Svým hlasováním přisoudili čtenáři prvenství produktu indukční čidlo OsiSense XS8C4A od společnosti Schneider Electric CZ s. r. o. Všem čtenářům bych za tuto vzácnou cenu rád poděkoval. Indukční čidlo OsiSense XS8C4A značky Telemecanique Sensors je prvním čidlem splňujícím požadavky SIL 2 podle ČSN EN pro oblast manipulace s materiálem. Uvedené úrovně docílíte jeho zapojením s bezpečnostním kontrolérem Preventa XPS MC. K dalším užitečným výhodám našeho vítěze pak patří dlouhý dosah až 40 mm, dobře viditelná signalizace stavu i možnost otočení snímací plochy do 5 směrů, uvedl Michal Křena ze společnosti Schneider Electric CZ s. r. o. V kategorii čerpadla, armatury a příslušenství měli hlasující možnost vybírat ze 4 soutěžních produktů. Na první příčku dosáhlo teplovodní oběhové čerpadlo Calio, které přihlásila společnost KSB- PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern Děkuji čtenářům časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku za to, že si po letech opomíjení všimli v segmentu čerpadel toho našeho. Společnost KSB se po delší době rozhodla vnést do poměrně stojatých vod svěží vítr. Název nového výrobku vzešel ze soutěže, kterou vypsala společnost KSB AG, a Calio byl tou nejlepší volbou, protože evokuje teplo; jeho zajištění je právě úkolem oběhových čerpadel, otevřel etymologické okénko Bronislav Dvořáček ze společnosti KSB-PUMPY+ARMATURY s.r.o., koncern. Spolu s bezpečností byla kategorie diagnostické přístroje druhou nejobsazenější oblastí. Čtenáři časopisu mohli vybírat a hlasovat pro jeden z celkového počtu 7 soutěžních produktů. Nejvyšší počet hlasů obdržel produkt VNB001 senzor pro monitorování vibrací z produkce společnosti ifm electronic, spol. s r. o. Firma ifm electronic je dobře vnímána nejen čtenáři časopisu, ale i zákazníky, a to právě výrazně v oblasti vibrodiagnostiky, s níž umíme zákazníkům pomoci nejen prodejem produktů pro snímání a vyhodnocení vibrací, nýbrž i z hlediska teorie spojené s touto specifickou disciplínou. Dokážeme zákazníkům díky množství nasazených aplikací fundovaně poradit, pomoci navrhnout řešení pro dosažení maximální efektivity aplikace a vyhodnocovat výsledky měření. Ocenění tedy není až tak překvapivé. Oceněný produkt navíc představuje nejkompaktnější řešení vibrodiagnostiky, je tedy jakousi pomyslnou vstupenkou do tohoto segmentu a díky velmi příznivé ceně se investovat do něj rozhodně vyplatí. V každém případě je třeba poděkovat hlasujícím a zákazníkům, kteří dokázali naši techniku ocenit, konstatoval Petr Boček ze společnosti ifm electronic, spol. s r. o. Elektronika a elektrotechnika do této soutěžní kategorie byly přihlášeny 4 soutěžní produkty. K oceněným se připojil produkt s názvem inteligentní připojení ovládacích a signalizačních přístrojů od společnosti Eaton Elektrotechnika s. r. o. Vidíte, já už byl na odchodu. Ocenění jsme opravdu vůbec nečekali! Také já bych chtěl poděkovat čtenářům časopisu. Jedná se o výrobek, který je zajímavý především tím, že veškeré ovládací prvky, např. tlačítka či signálky, mohou komunikovat s konkrétními prvky (stykač, spouštěč motoru atd.), jež spínají. Řešení je vhodné pro výrobce rozváděčů, kteří mají za úkol opakovaně vyrobit sérii 10, 50, 100 kusů; montér jednoduše propojí veškeré prvky sběrnicovým kabelem a programátor tomu vdechne duši naprogramuje tlačítko/ cívku, stykač/kontrolku atp. Takže toto je naše řešení používané hlavně v průmyslové automatizaci, vysvětlil Jaromír Pávek ze společnosti Eaton Elektrotechnika s. r. o. Druhou speciální kategorii, tj. energeticky účinná zařízení, zaplnily 4 přihlášené produkty. Oceněn byl produkt EMPARRO společnosti Murrelektronik CZ spol. s r.o. EMPARRO je spínaný zdroj s nejnižším podílem energetických ztrát, tj. s nejvyšší účinností na trhu. Jde o evropský produkt, který přináší úspory ani ne tak svou cenou, ale hlavně svým provozem. V době hledání úspor na všech možných a mnohdy i nemožných místech je vhodným řešením zajištění napájení automatizačních zařízení, a nejen jich. reagoval na nečekané ocenění Vladimír Schnurpfeil, jednatel společnosti Murrelektronik CZ spol. s r.o. Prvním rokem byla vyhlašována kategorie nářadí a jiné vybavení a v této premiérové sezóně mohli hlasující vybírat mezi 4 soutěžními produkty. Nejvíce preferencí přisoudili produktové řadě Uniwrench společnosti BRAMMER CZECH a.s. Do soutěže jsme přihlásili relativně jednoduchý produkt, kterým jsou očkoploché klíče, resp. jejich sada, značky Roebuck. Jedná se o značku, kterou řízení & údržba průmyslového podniku duben

10 Forum Brammer vlastní a vyvíjí, proto jsme měli možnost ji přihlásit. Oproti konkurenčním výrobkům poskytuje určité výhody: první výhodou je speciální provedení očka klíče, které je aplikovatelné na pět druhů matic stejného rozměru, nejen klasicky na šestihrannou, ale i na čtyřhrannou, dvanáctihrannou, tisícihrannou i hvězdicovou matici. Díky speciálnímu provedení otevřených čelistí klíče tak povolíte i matici, která je šestihranná a stržená až na 50 %, sdělil na adresu vítězného produktu Lukáš Borovský ze společnosti Brammer. Za uplynulý rok nabídl český i slovenský trh celkem 5 soutěžních produktů v kategorii oleje a maziva. Čtenáři vítězství přisoudili vysoce adheznímu oleji Klübersynth NH ve formě pěny, který přihlásila společnost Klüber Lubrication CZ, s. r. o. Pěna byla vyvinuta zejména proto, aby se nedostávala tam, kam nemá. Zcela tedy vyvrací tradovanou pověst o umazaných údržbářích. Zůstává pouze na tom místě, kde má být. Zlatým hřebem celé aplikace je fakt, že se postupně rozpouští a klesá; vznikající olej tak přímo difunduje do míst, která má mazat nejčastějším cílem použití jsou různé typy řetězů. Aplikovat lze v jakékoli poloze, např. i na svislé řetězy nebo na místa vzhůru nohama, kdy pěna přilne k povrchu a postupným uvolňováním řetěz dokonale namaže, prozradil ve svém projevu Robert Jindra ze společnosti Klüber Lubrication CZ, s. r. o. Do kategorie průmyslová chemie aktivně zasáhly 4 soutěžní produkty. Prvenství získal produkt LOCTITE SI 5990 společnosti Henkel ČR spol. s r. o. Je patrné, že rostoucí důraz na ochranu zdraví a bezpečnost při práci nachází odezvu u zákazníků. Rovněž praktické balení připravené ihned k použití a bez nutnosti aplikační pistole je myšlenka, která oslovuje zákazníky v oblasti oprav a údržby. Věříme, že tyto dvě základní vlastnosti, které nijak neubraly na kvalitě produktu, jako je například vysoká teplotní odolnost, jsou to, co oslovilo čtenáře. Zavádění inovací na trh v oblasti oprav a údržby je správným směrem, kterým bude společnost Henkel postupovat i v následujících letech. Ocenění Produkt roku 2013 je pro nás toho důkazem, vyjádřil své poděkování Robert Chocholouš, vedoucí prodeje pro oblast všeobecného průmyslu společnosti Henkel ČR spol. s r. o. Nováčkem mezi kategoriemi je i průmyslové značení; při své premiéře nabídlo hlasujícím možnost vybírat z celkového počtu 5 soutěžních produktů. Nakonec se z ocenění mohl radovat produkt e-mark Eco malý ekonomický CO 2 laser, který přihlásila společnost Leonardo technology s.r.o. Produkt emark ECO od společnosti Solaris je příkladem vhodně zvoleného produktu pro přesně cílený trh v nízkonákladových aplikacích pro značení a identifikaci. Je to výrobek, který přišel v období snižování nákladů a důrazu na ekonomiku provozu, v době, kdy se inkjetová zařízení nahrazují pokrokovými lasery. Ke značení se používá laserový paprsek, jenž potřebuje pouze elektrickou energii, nejsou tedy potřeba žádné inkousty ani žádná ředidla. Úspora jednotlivých malých nákladů na značení pak ve velkém objemu produkce představuje úspory několikanásobně větší. Děkujeme všem, kteří vnímají naše produkty jako nedílnou součást automatizace průmyslového značení, poznamenal Marek Haumer, jednatel společnosti Leonardo technology s.r.o. Kategorie stlačený vzduch se zúčastnily 3 produkty, mezi nimiž čtenáři časopisů vyzdvihli produkt MAXIMA 160 R, jejž přihlásila společnost MONDO s. r. o. Kompresor MAXIMA 160 R je velmi originální zařízení; hlavní výhodou tohoto stroje je totiž úspora energie. Ve vyšších výkonech mohou tyto kompresory směle konkurovat turbokompresorům, z hlediska údržby je jim vlastní velmi dlouhá životnost a snadná údržba a v kombinaci s dalšími energeticky úspornými stroji je náš kompresor bezkonkurenční. Na tom všem mě těší ještě jedna věc: to, že jsem tady, znamená, že jsme dostali řadu hlasů. Máme spoustu přátel, kteří nejenže hlasovali pro náš produkt, ale co nás těší ještě více, telefonují nám a ptají se, jak jsme dopadli, a chtějí znát výsledky. Než se nám podaří dát všem vědět, pořádně se zapotíme, vysvětlil s úsměvem doprovodné faktory úspěchu Miloslav Dočkal, jednatel společnosti MONDO s. r. o. Poslední kategorie patřila systémům pro počítačové řízení údržby a nabídla solidní počet přihlášených produktů celkem 6. Plaketu pro nejlepší produkt vybojovala aplikace HELIOS Mobile společnosti Asseco Solutions, a.s. Jak už zde několikrát zaznělo, mobilní telefony jsou fenoménem dnešní doby. Aplikace HELIOS Mobile poskytuje dobrý důvod servisním technikům a manažerům, proč si tuto hračku také pořídit. Jejím prostřednictvím totiž mohou běžně pracovat pod vlastním ERP systémem v terénu, mohou vykonávat veškeré činnosti, které potřebují, a dostávat do systému data, jež jsou po nich vyžadována, zněl příspěvek Martina Vosláře ze společnosti Asseco Solutions, a.s. Kompletní profily vítězných produktů naleznete v digitální příloze časopisu Řízení a údržba průmyslového podniku nebo na webových stránkách ankety. 8 duben 2014 řízení & údržba průmyslového podniku

11 Národné fórum údržby ročník medzinárodnej konferencie konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR Pozvánka Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Hotel PATRIA

12 PRODUKT ROKU 2013 Bezpečnost (SPECIÁLNÍ) Schneider Electric CZ s.r.o. Indukční čidlo OsiSense XS8C4A Indukční čidlo Osi- Sense XS8C4A první kvádrový indukční snímač, který splňuje požadavky SIL 2 podle normy ČSN EN (Bezpečnost strojních zařízení. Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů související s bezpečností) v oblasti manipulace s materiálem. Svou konstrukcí (včetně krytí IP69K) je předurčen pro práci ve ztížených podmínkách dokonce v místech, kde hrozí možnost doteku s pohybujícím se objektem. Díky unikátnímu systému upevnění one clip (jedno nacvaknutí) je snímač OsiSense XS v několika sekundách připraven k použití. Navíc lze jeho pětipolohovou hlavici kdykoliv otočit bez nutnosti demontáže celého snímače. Vysoce svítivá LED umožňuje dokonalou diagnostiku i snadnou údržbu. K výhodám snímačů řady OsiSense XS patří i schopnost spolupráce s bezpečnostními PLC z řady Preventa XPS. Snímače jsou dodávány ve vestavné verzi (zapustitelné do kovu) s detekční vzdáleností 20 mm a v nevestavné verzi (nezapustitelné do kovu) s detekční vzdáleností 40 mm. Snímače vyhovují také normě ČSN EN IEC Typickou aplikací je monitorování pohybu schodů na eskalátorech, popřípadě použití pro hlídání přítomnosti objektů na dopravnících. Všem čtenářům bych za tuto vzácnou cenu rád poděkoval. Indukční čidlo OsiSense XS8C4A značky Telemecanique Sensors je prvním čidlem splňujícím požadavky SIL 2 podle ČSN EN pro oblast manipulace s materiálem. Uvedené úrovně docílíte jeho zapojením s bezpečnostním kontrolérem Preventa XPS MC. K dalším užitečným výhodám našeho vítěze pak patří dlouhý dosah až 40 mm, dobře viditelná signalizace stavu i možnost otočení snímací plochy do 5 směrů, uvedl Michal Křena ze společnosti Schneider Electric CZ s. r. o. INspirujeme INterakci INženýrů Čím v letošním roce INspirujeme Vás? DIGITÁLNÍ PŘÍLOHA duben 2014 řízení & údržba průmyslového podniku

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

Speciální příloha: Časopis Technická diagnostika Tribodiagnostika v české praxi ISSN 1803-4535. www.udrzbapodniku.cz

Speciální příloha: Časopis Technická diagnostika Tribodiagnostika v české praxi ISSN 1803-4535. www.udrzbapodniku.cz Speciální příloha: Časopis Technická diagnostika Tribodiagnostika v české praxi ISSN 1803-4535 www.udrzbapodniku.cz KONTROLA SPOTŘEBY OCHRÁNÍ VÁŠ ZISK Detekce netěsností a měření průtoku tlakového vzduchu

Více

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz

18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí. www.udrzbapodniku.cz 18 Svařování 24 Obloukový výboj 30 Infračervené kamery 44 Pneumatické nářadí www.udrzbapodniku.cz Automatizace jako základ úspěchu hutnictví AUTOMATIZACE V TĚŽKÉM PRŮMYSLU 2011 KONGRESOVÝ SÁL HORNICKÉHO

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10

Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 16 PLM 20 Osvětlení 28 Frekvenční měniče 32 Zajištění údržby Činnosti zajišťující ekologickou rovnováhu Společnost Hormel Foods poukazuje na způsob, jak sladit environmentální a ekonomické cíle 10 www.udrzbapodniku.cz

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

AMPER 2014 technické a technologické. inovace v elektroprůmyslu a v elektromobilitě str. 17 34. Česko chystá přístav pro obří letouny

AMPER 2014 technické a technologické. inovace v elektroprůmyslu a v elektromobilitě str. 17 34. Česko chystá přístav pro obří letouny TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ BŘEZEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Auta jsou stále chytřejší - možná až příliš První 3D tiskárna, která zpevňuje výrobky uhlíkem Česko chystá přístav pro obří letouny

Více

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona

zpracování plastů Halogen-free bez omezení! Technologie květen 2013 www.green-electronics.biz Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Technologie Medicínská výroba zpracování plastů květen 2013 Halogen-free bez omezení! Zelená elektronika s termoplasty od společnosti Ticona Inovační inženýrské termoplasty od společnosti Ticona, jako

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G

Hezké vyhlídky. Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann. T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G 19 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i H A R T I N G Hezké vyhlídky Příspěvek hosta: Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz Niemann Výkonní pomocníci Andreas Huhmann, Lennart Koch Koncipováno

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí

40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí 40 Produkt roku 2011: Představení finalistů prvního ročníku ankety čtenářských preferencí www.udrzbapodniku.cz EDITORIAL REDAKCE Vydavatel Michael J. Majchrzak Šéfredaktor Lukáš Smelík Odborná spolupráce

Více

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55

Technologie 3D tisku. Upínače pro mikroobrábění. Umělý list vyrábí elektřinu z vody. str. 10 35. str. 54 55 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ DUBEN 2014 30 Kč 1,40 EUR Umělý list vyrábí elektřinu z vody Technologie 3D tisku Upínače pro mikroobrábění Strojírenské technologie For Industry 2014 str.

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI

Partner časopisu. 1/2010 1. září, XIV. ročník. Pozvánka na výstavu Welding při MSV Brno MIGATRONIC AIR PRODUCTS ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV SICK GCE TBI 1/2010 1. září, XIV. ročník MIGATRONIC Novinky - Zeta 100, Delta 400E, Pi 350 Migatronic slaví 40 let AIR PRODUCTS Technické plyny pro LASER ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV Plazmové, elektronové a laserové svařování

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání

Už 40 CNG stanic na tak malou zemi není málo... Jak na leasing elektromobilů? Sandvik nabízí lepší parametry vrtání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ČERVENEC 2012 28 Kč 1 EUR Sandvik nabízí lepší parametry vrtání Japonsko opět startuje jaderné reaktory Jak na leasing elektromobilů? Jízda na plný plyn

Více

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference

INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference INDUSTRIAL PC & SOLUTIONS Profi l Portfolio Reference < 1 > Obsah OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI............................................ 2 PORTFOLIO Průmyslové počítače ELCOM IPC, s.r.o...............................

Více

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky

1/2009. Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod. Dřevěné zásuvky Schachermayer, spol. s r.o., Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1/2009 Odborný časopis pro řemeslo, průmysl a obchod Vysoce kvalitní zásuvkový systém holzbox byl vyvinut v návaznosti na výrobky

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

Výroba kolejových vozidel

Výroba kolejových vozidel Technický týdeník 12 11. 25. 6. 2013 23 Budou na světě jezdit vlaky, které nezastavují? Mezinárodním tiskem i populárními servery se šíří zprávy o budoucím čínském rychlovlaku nabírajícím cestující na

Více

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití

Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití 16 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Příspěvek hosta p. Herberta Kraibühlera Automatizace: Perspektivní trend i v odvětví vstřikovacího lití Schopnost propojení zařízení

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009

#2-3 2009 ESPEKTRUM. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 #2-3 2009 ESPEKTRUM O b c h o d n ě t e c h n i c k ý z p r a v o d a j E S A B V A M B E R K, s. r. o. Mezinárodní veletrh svařování a dělení materiálu ESSEN 2009 2 ESAB SPEKTRUM 2-3 2009 Slovo redakce

Více