SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy"

Transkript

1 1

2 Úvod Druhá část studijních textů je doplněna o stručný souhrn doplňkových provozů a problematiku manipulací. Členění každé organizace má řadu doplňujících úseků, bez kterých není možné určité činnosti úspěšně provádět. Manipulace jsou velmi důležitou částí všech výrobních operací. Pokud porovnáváme úroveň manipulace s materiálem v kamenoprůmyslu k ostatním oborům i dnes ještě patří obor k zanedbaným. Objem ruční manipulace oproti jiným oborům zůstává stále vysoký. Některé technologie podmiňují používání fyzicky náročného nářadí. V kamenoprůmyslu se začala uplatňovat paletizace na manipulaci s polotovary i výrobky důsledněji až po roce Podíl mechanizovaných manipulačních prostředků vzrostl teprve po roce Je vhodné srovnat způsoby hospodaření se surovinami a polotovary v zahraničních a domácích podnicích. Stačil by pohled do ciziny a kriticky hodnotit náš přístup k pořádku, čistotě na pracovišti a k pracovní kázni. Vše začíná a končí s výchovou pracovníků a organizací pracovišť. Pomocné a údržbářské provozy Členění provozů kamenoprůmyslu: 1. Těžba bloků přírodního kamene 2. Výroba HKV a ČKV 3. Výroba masivních a deskových ušlechtilých výrobků - UKV 4. Výroba náhrobků a prvků hřbitovní architektury 5. Výroba galanterních a dekorativních předmětů 6. Montáž stavebních prvků z přírodního i konglomerovaného kamene Provozy jsou investiční celky, mají splňovat určenou funkci zajistit výrobu. Každý provoz lze rozdělit na dílčí úseky, dílčí úseky odděleně řídit a průběžně sledovat jeho hospodaření. Pokud jsou provozy členěné na dílčí úseky se společným cílem, mohou být spojeny ve větší celek. Příkladem jsou některé provozy kamenoprůmyslu. Provozy, které se rozrostly díky úsilí, získat úplnou soběstačnost při zajištění velkých zakázek, tedy od těžby až k finálnímu zpracování. Dílči úseky provozu jsou: 1. přípravné úprava suroviny 2. finální, přímá výroba od dělení suroviny až do finalizace výrobku 3. pomocné Pomocné provozy zajišťují hladký chod výroby. Jsou to energetická zařízení, výroba stlačeného vzduchu, údržbářská dílna a kovárna, skladové hospodářství a vodní a kalové hospodářství. 2

3 Skladové hospodářství Skladové hospodářství řeší uskladnění a evidenci zboží nakoupeného k zajištění výroby a prodej výrobků. Dále doplňuje provozní materiál k zajištění hladkého zásobování potřebnými nástroji aj. Zabezpečuje různé pomocné látky a materiály. Skladované hmoty a předměty členíme podle účelu. 1. Suroviny: bloky, vlastní i nakoupené nakoupené desky neopracované nebo opracované (broušené, leštěné ) vlastní polotovar nařezaný na desky, hranoly a jiné polotovary. 2. Provozní materiály nástroje a nářadí (řezací a brousící prostředky, OOP, ) 3. Pomocné hmoty balící prostředky pro expedici, manipulační pomůcky (palety, podklady, podložky, těsnící materiál.) Sklady jsou podle druhu skladovaných materiálů řešeny volné, s přístřešky, kryté, uzavřené a vytápěné, pod uzamčením. Bloky a deskové polotovary skladujeme na pevných volných plochách. Pro uložení nakoupené desky s různou finální povrchovou úpravou (např. leštěné) lze skladovat pod přístřešky, v uzavřených halách, odolné materiály případně i volně (mimo zimní období). Rozpracované výrobky masivní kusy volně, deskové podle potřeby v krytém skladu, Uzavřené sklady (pod zámek) využijeme pro většinu drobného spotřebního provozního materiálu (nářadí, nástroje, měřící pomůcky, předměty osobní ochrany aj.). Zásoby materiálů i spotřebních předmětů musíme udržovat v rozumných mezích. Vycházíme z předchozích zkušeností se spotřebou, např. řezací a brousící prostředky (denní, týdenní, měsíční spotřeby vyžaduje to dobrou evidenci i průběžně zpracovávanou statistiku spotřeby). Organizace pověřuje vedením skladového hospodářství, výdejem materiálů do spotřeby a sledováním stavu zásob technika provozu. Klade se důraz na vyhodnocování spotřeby nákladnějších nástrojů, např. dianástrojů (evidenční list dianástroje má datum výdeje, datum vyřazení opotřebovaného nástroje, sumu všech provedených dílčích pracovních úkonů pro zjištění životnosti a výkonnosti nástrojů v technických jednotkách, např. m 2 řezaných ploch/druh suroviny). Skladování předmětů OOP Každý provoz vydává pracovníkům předepsané předměty osobní ochrany k užívání, kontroluje jejich používání, sleduje a odhaluje zneužívání OOP. 3

4 Vrácené opotřebené předměty likviduje. Předměty vrácené před uplynutím doby jejich spotřeby se v některých případech nesmí opět vydat (např. obuv plísně). Nejčastěji užívané předměty OOP jsou rukavice, ochranné brýle, tlumiče hluku, ochranné přilby, rukávníky, respirátory a gumové zástěry, Některé předměty mají delší dobu spotřeby, např. boty, oteplovací pomůcky pro zimní období mají stanovenu dobu spotřeby až 3 roky. I v tomto případě může rozhodovat nikoliv doba plánovaná, ale doba prodlouženého užívání s ohledem na cyklický charakter používání předmětu. Rozhoduje i stav užívané OOP. Obecně platí pro zjištění nároků pracovníků na pomůcky osobní ochrany vyhlášky MPSV o poskytování OOP. Každá organizace má své vnitřní pokyny stanovené podle vykonávané činnosti včetně daných lhůt životnosti předmětů. Kovárna kovářské práce Provoz kovárny je velmi důležitý při ručním zpracování kamene nástroji a při práci s pneumatickým nářadím. Používání nástrojů s břity ze slinutých karbidů vyžaduje rovněž jejich pravidelné a kvalifikované ostření i údržbu. 5. kalící nádobu a korýtkem (nádobou) pro dochlazování zakalených Zařízení kovárny: 1. buchar, 2. pila na dělení materiálu zastudena, 3. výheň, 4. kovadlinu na pevném dřevěném špalku, nástrojů, 6. různé kovářské kleště, 7. různé zápustky pro opravu nástrojových stopek strojního nářadí, 8. kovářská bruska, 9. kovářská frézka. Prostor kovárny má pevné betonové podlahy, odvětrání nad výhní, přiměřené osvětlení, přechodné úložiště kovářského uhlí. Bucharem upravujeme hrubé vykování větších kusů oceli, vytahování prodlužování částí, kování na zápustky. Pérový buchar Ajax má elektromotor, který přes spojku ková a zhutňuje ocelový materiál. S ohledem na otřesy stroje je nutná izolace betonové podlahy pod strojem a odizolování vůči zdivu. Pily na dělení materiálu jsou: a) frikční pila pracuje s karboflexovým kotoučem na řezání nástrojových ocelí, suchý proces 4

5 b) pila listová s pomalým pohybem listu pro řezání běžných ocelí třídy 10 až 12 s olejovým chlazením. Výheň má ventilátor pro přívod vzduchu do nístěje, tím zvyšujeme teplotu plamene a rychlost ohřívání oceli. Součástí výhně je nádoba na chlazení používaných držáků nástrojů (různých kleští). Nad výhní je digestoř pro odvádění produktů hoření, zejména CO a CO 2. Proti výhni je na dřevěném špalku postavena kovadlina pro ruční vykování nástrojů a opravu ostří. Obr. 1. Pérový buchar Ajax Ke kovadlině patří různé doplňky na úpravy tvaru nástrojů (např. utínka). Kalící lázeň je vodní, nádoba má pojmout dostatečné množství vody (přes 50 l), ab se zpomalil postup nadměrného ohřívání teploty vody při kalení. Po dokončení kalícího procesu jsou zakalené nástroje odstaveny v ohrádce. Obr. 2. Kovářská výheň Obr. 3. Kovadlina 5

6 Obr. 4. Postup kalení kamenického nářadí (dle Jar. Böhm: Kameník) Nástroj je dochlazován v nádobě s malou výškou vody, tím se udrží zakalená vrstva. Vrstva vody zamezí vyhřívání kalu zbytkovým teplem z nástroje. 6

7 Kovářská bruska je používána na dobrušování ostří dlát. Karborundové kotouče se volí s průměry většími než 180 mm. Vykované nástroje se brousí zatepla. Kovářská frézka má na hřídeli nasazeno několik typů ozubených fréz. Těmi se upravují rozteče a úhly zubáků, pemrlic. Na hřídeli se sestavuje sada fréz, jak odpovídá různým typům pemrlic nebo zubáků. Na kovářské frézce se pracuje výhradně zatepla. Nástroje musí být dostatečně ohřáty ve výhni (červené až tmavě žluté barvy). Práce s ošetřováním nástrojů ze slinutých karbidů Slinuté karbidy jsou používány pro ruční kamenické nástroje. Obr. 5. Kovářské frézy (dle J. Böhm: Kameník) Jsou to dále vrtací korunky velmi širokého spektra a některé drobné sekací nástroje do pneumatického nářadí. Významné vlastnosti nástrojů s břitovými destičkami ze slinutého karbidu jsou: 1. nástroje jsou křehké, houževnaté 2. destičky jsou odolné otěru 3. destičky jsou velmi tvrdé, mají vysokou pevnost v tlaku 4. nástroje s břity SK se pouze brousí 5. režim broušení dovoluje nástroj nechladit nebo chladit bez přerušení 6. nikdy nástroj s destičkou SK nekujeme a nekalíme!!! Info o vývoji, výrobě a složení SK! Přehled o zastoupení % karbidů v ocelovém materiálu 0 1,5 % 25 % 50% 90 % Nástrojová ocel Rychlořezná ocel Stellit Slinutý karbid Před rokem 1900 Od roku 1900 Od roku Osram = drát 1926 Krupp = nástroje 7

8 Informativní přehled o výrobě destiček pro nástroje se SK Vstupní materiál WO3 redukcí v elektrických pecích získáme čistý wolfram, jemně mletý W + C (uhlík, saze ) prášky se smísí, v elektrické peci utvoří sloučeninu = WC (v kusech) opět se drtí a melou = WC (v prášku) + Co = mletí směsi v kulovém mlýnu = LIS (směs se může slisovat do vhodných forem, nejčastěji destičky) = první SLINOVÁNÍ 850 C = polotovar se může krájet, řezat a tvarovat na různé tvary destiček, roubíků atd. = druhé SLINOVÁNÍ 1450 C definitivní podoba SK Mimo WC jsou možné podíly TiC a VaC, vždy za přítomnosti Co. Značení nástrojů se SK mají značky starší (H) a novější (K) červené tab.: H1 H2 H3 G1 G1.1 G2 K10 K05 K01 K20 K30 K40 Obr. 6. Strojní a ruční pemrlice 8

9 Ocel pro kamenickou výrobu Používané oceli třídy jsou běžné konstrukční materiály. Nástrojové oceli jsou ve třídě 19. O použití rozhoduje obsah uhlíku a dalších legujících prvků. Kamenoprůmysl využívá nástroje s obsahem uhlíku mezi 0,05 až 2,14 % C. Vyhovují oceli s obsahem uhlíku do hodnoty 1,5 % s ohledem na potřebu nástroj kalit! Číslování ocelí Třída 19 x x x (staré) kladiva.133 nářadí, kladiva, kleště.192 ruční sekáče.221 vrtáky.222 ruční nářadí pro velmi tvrdý kámen, sekáče do pneumatického nářadí.452 bourací nástroje Zásobování elektrickým proudem Přenos elektrické energie umožňuje přenosová soustava rozvody napětí rozvod VVN (velmi vysoké napětí) rozvod VN (vysoké napětí) rozvod NN (nízké napětí) Napětí sítě V V V V V Úprava napětí v trafostanicích trafo provozu upravuje síť.napětí na 400 V Rozvod v organizaci podle jednotlivých sekcí - v třífázovém vedení 3 x 380 V (motory) - v jednofázovém vedení 220 V pro osvětlení - zásuvky malých spotřebičů, topení. Provoz má instalovaný transformátor s rozvodnou skříní hlavního vedení s hlavním vypínačem. Tato sekce má jistič na maximální spotřebu. Samostatně měříme spotřebu činné i jalové energie. Rozvodna je uzamčena, musí mít výstražné tabulky, podléhá kontrole dodavatele elektrické energie. Platí zákaz vstupu nepovolaným osobám, přístupu s otevřeným ohněm. Uvnitř rozvodny musí být gumové koberce, hasicí přístroje. Přístup do rozvodny nesmí být omezen. Kontrolní mechanismus spotřeby a fakturace elektrického proudu u velkoodběratelů (velké závody). Spotřebitel sjednává s výrobcem některé hodnoty (někdy jsou omezující pro provoz): 1. roční plán spotřeby elektřiny 9

10 2. členění plánu podle časových pásem na VT a NT (vyšší a nižší tarif) 3. čtvrtletní plán členěný do jednotlivých měsíců 4. rozdělení denní spotřeby kwh na první až třetí směnu 5. ¼ hod. max. (sčítá nárůst spotřeby během 15. minut během každé směny) 6. nedodržení účiníku 7. nevyžádaná dodávka jalové energie 8. cena za systémové služby 9. cena za použití sítí. Obr. 7. Schéma jednoho systému výroby a dálkového rozvodu energie 1 kotelna; 2 parní turbina; 3 generátor střídavého proudu; 4 transformátor; 5 rozvodna; 6 rozdělovací stanice; 7 měnírna; 8 transformátorová a rozvodná stanice (110/22 kv); 9 transformátorové rozvodné stanice (380/220 V); 10 odběratelé napětí 22 kv (továrna) Důležité je sledování spotřeby v celém průběhu. Ve fakturaci se mohou vykazovat další náklady: Za překročení měsíční rezervované kapacity Za překročení sjednaného ¼ hod. max. Za nedodržení účiníku cos φ v % 10

11 Fakturovaná dodávka energie je vykazována zákazníkovi s členěním podle energetických zdrojů (např. z uhlí, z jádra, z ostatních - dovoz, z obnovitelných zdrojů (např. vody, biomasy, větrné elektrárny, z fotovoltaiky). Zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu Kompresorovna a) stabilním zařízením pohon elektromotorem b) mobilními prostředky pohon dieselovým motorem (nezávislý zdroj), pohon elektromotorem (závislý zdroj). Kamenické provozy zaměřené na těžbu bloků a HKV jsou závislé na pohonu nářadí stlačeným vzduchem vrtací, klínovací nářadí, přednostně jsou používány stabilní kompresory. Podmínky a vybavení kompresorovny: 1. zděná budova, přívod elektrického proudu 3 x 380 V, pevná betonová podlaha, osvětlení, odvětrání, uzamykatelná místnost, v lomech je umístěná vedle údržbářské dílny (občasný dohled obsluhy) a kovárny 2. obsluha kompresorovny je kvalifikovaná a podléhá přezkušování a dozoru oblastního inspektorátu bezpečnosti práce (IBP) pro obsluhy tlakových nádob 3. kompresor objemový (pístový) nebo rychlostní ((šroubový). Dosud převažují pístové kompresory. Výkon je stanoven podle maximálního požadovaného výkonu stlačeného vzduchu v metrech kubických za minutu (m3/min). Velké lomy jsou vybaveny záložním strojem stejného výkonu 4. přívod vnějšího vzduchu je potrubím přes filtry. Vyrobený stlačený vzduch vedeme do vzdušníku 5. vzdušník je tlaková nádoba, umístí se vždy mimo uzavřené prostory, bez krytí, provozní tlak se pohybuje od 0,7 do 0,8 MPa. Pracovní tlak má hodnotu nižší 0,5 0,7 MPa. Požadovaný objem vzdušníku (V) V = k Q [m 3 ] Velikost vzdušníků u stabilního zařízení volí koeficient k = 1,6 Popis vzdušníku: 1. vstupní ventil 2. výstupní ventil 3. vypouštěcí kohout 4. teploměr 5. tlakoměr s regulací 6. pojistný ventil se závažím 7. průlezný otvor Obr. 8. Vzdušník tlakovzdušná nádoba 11

12 Obr. 9. Diagram soudobosti a sestava tlakovzdušné sítě 12

13 Doporučená sestava kompresorovny a tlakovzdušní sítě: Kompresor chladič vzdušník separátor vzduchu stabilní tlakový rozvod - připojení pneumatického nářadí na síť tlakovými hadicemi. Ztráty tlaku vznikají: chlazením, netěsností potrubí, rostoucí délkou potrubí, podle průměru potrubí, s každou změnou tlaku, průřezu potrubí, drsností povrchu tlakového vedení, spojovacími částmi převlečnou maticí a spojkami. Diagram soudobosti vyjadřuje pravděpodobnost současného odběru vzduchu podle rostoucího počtu spotřebičů. S větším počtem připojených míst klesá hodnota soudobosti. Hodnoty spotřeby některých pneumatických nářadí: klínovací kladivo K 9-2: 1,1 m 3 /min vrtací kladivo VK 15 2,2 m 3 /min vrtací kladivo VK ,0 m 3 /min Údržba strojního a elektrického zařízení Rozloha a vybavení dílen je závislé na velikosti provozu. Pro kamenické provozy mohou mít význam dobře upravené skladovací prostory, místnost pro skladování stlačených plynů, kovářské práce, vybavení pro elektroúdržbu i strojní údržbu. Dílny jsou zaměřené na udržení provozu všech zařízení, odstranění poruch a oprav jednoduchých závad. Výrobci strojního zařízení udržují spojení se zákazníky a nabízí jim včasné dodání náhradních dílů (ND) i zajištění opravy školenými pracovníky. Dílny pro údržbu strojního zařízení lomu mají vybavení omezené na demontáž a montáž dílů. V provozu je udržovaná zásoba kyslíku a plynu pro sváření. Elektrotechnická dílna je zaměřena na udržení bezporuchového provozu. Po trafostanice jsou opravy v kompetenci správce sítí. Ostatní vybavení provozů nízkým napětím včetně všech slaboproudých signalizačních soustav jsou na vlastní údržbě nebo dodavateli služeb. 13

14 V současnosti jsou také provozy s úzkým výrobním profilem, ve kterých je dovezená surovina pouze zpracována. Tyto provozy nemusí být plně vybaveny uvedeným zařízením. Manipulace surovinou, polotovary a výrobky průmyslu kamene Manipulace se surovinami v lomech Těžební činnost v lomech a produkty těžby: odstranění skrývek, výlom suroviny v blocích, přemístění vylomené suroviny z ložiska, čištění lavic. Použití technických prostředků závisí na typu lomu a jeho přístupnosti (stěnový lom polojámový lom jámový lom). Pro svislou manipulaci používáme jeřáby stabilní (starší koncepce) nebo mobilní zařízení. Svislá manipulace - jeřáby 1. sloupový jeřáb zvaný derik 2. lanový jeřáb 3. kabelový jeřáb 4. jeřáb na housenicovém podvozku 5. jeřáb na kolovém podvozku Technické parametry: nosnost, dosah/dostupnost k místu těžby; vedlejší údaje, cena stroje, % využití stroje, závislost na zdroji pohonu. Odtržením bloku od skalního masivu vzniknou svislé spáry, ale blok zůstává na ložné spáře ( na ležení ). K vyzvednutí odlomeného bloku z lomu připravíme vázací prostředky. Lamači využívají drobné pomůcky pro manipulaci sochor, hák s okem pro jeřáb. Sochorem uvolňujeme trhlinu výlomů pro vsunutí háku. Hákem pozvedneme blok jeřábem a do spáry pod blokem snadněji vložíme ocelová lana. K novějším prostředkům pro uvolňování patří vakuový polštář. Minimální tloušťka prázdného vaku je 30 mm. Po naplnění stlačeným vzduchem se polštář rozšíří. Vak vsouváme do lomových spár, případně spáry rozšíříme sochorem. Vakuový polštář se dá opakovaně podsouvat, břemeno podkládat nebo zdvojovat k dosažení dostatečně volné spáry u těženého bloku. V cizině, se při těžbě odřezávaly velké celky, mramorové monolity přes 100 m³. Pro sklopení odříznutých monolitů byly používány hydraulické válce. Pro hydraulické válce byla vysekána kapsa podle velikosti hydraulického válce. Válce vyvinou na bok monolitu tlaky od 100 t výše. Sklopený monolit je dále dělen řezáním nebo odvrtáváním. Bloky uvolněné vážeme: 1 dvojicí stejně dlouhých ocelových lan, které podsuneme pod ložnou spáru; pokud není spára volná, blok páčíme, posouváme a nazvedáváme sochorem, 14

15 2 za ocelový řetěz s háčkem; stabilita vázaného bloku je závislá na přitažení řetězu ke kameni, Obr. 10. Situace sloupového jeřábu instalovaného nad stěnou ložiska 3 za krepnu (původně historická pomůcka ke zvedání opracovaných kamenů, dnes modernizovaná), pro krepnu připravíme kruhový otvor, navrtáme do těžiště bloku krátkou díru do 0,25 m; usnadní zvedání kamene jediným lanem. Sloupový jeřáb zvaný derik má umístění jeřábu nad lomovou stěnou nebo byl stavěn na vytěženou počvu před těžební stěnu. 15

16 Vybírá se místo, kde postup těžby nepokračuje; vyvýšená plošina s pevným podkladem. K jeřábu je potřebná větší těžební plocha a nutná manipulační plocha. K manipulační ploše vedeme komunikaci pro nákladní vozidla. Obr. 11. Mobilní jeřáb před lomovou stěnou kvalitního pískovce zajistí manipulaci pro více pracovišť lamačů, lom Božanov Části manipulační plochy bude použito pro přechodné uskladňování bloků nevhodné velikosti, které budou zpracovány na hrubé kamenické výrobky (HKV). Umístění deriku podporuje budoucí prohlubování lomu. Pouze se 16

17 prodlouží čas zvedání z jámy. Jeřáb má dosah omezený délkou výložníku. Sloupové jeřáby mají nosnost od 10 t výše. Výhodné jsou jeřáby s vyšší nosnosti (25t až 40t), aby se lépe využila délka výložníku. Obr. 12. Sloupový jeřáb v kombinaci s jeřábem na housenicovém podvozku z provozu v Žulové ve Slezsku Podle délky lomové stěny a roztěženosti ložiska mohou být v lomu instalovány další jeřáby, které se nesmí vzájemně překrývat. Sloupovým jeřábem se nesmí přitahovat břemena mimo teoretickou výseč mezikruží. Příklad pro stanovení výkonu stabilního jeřábu v kamenolomu. Strojní zařízení - sloupový jeřáb derik parametry stroje i podmínkami: otoč výložníku 220 nosnost 10 t výložník jeřábu má min. vyložení 8 m, maximální vyložení 28 m jeřáb je instalován nad lomovou stěnou 16 m nad manipulačním prostorem a těžba pokračuje v průměrné hloubce kolem 18 m pod úrovní manipulačního prostoru v denním režimu manipuluje s břemeny o průměrné hmotnosti kolem 2 t (při průměrné objemové hmotnosti kg/³ = 0,8 m³). Výpočet obsluhované plochy jeřábu (derick) S = π. ( R 2 r 2 ). (α/360 ) [m 2 ] S= π.(784-64). 220/360 = 1382,3 m² 17

18 Rozbor pracovního cyklu vázání a vyzdvižení kamenných bloků, paletovaného lomového kamene a jiného odpadu vychází pro jednotlivé činnosti následující časy (v minutách a setinách min.): uvázání bloku.. 8,00 zdvih do výšky 18 m (8m/min) 2,25 otáčení o ¼ otáčky (i za zdvihu).. 0,75 spuštění a odvázání bloku 4,50 otáčení, spouštění. 4,00 celkem. 19,50 časové ztráty kolem 30 % 5,50 minut celý cyklus.. 25,00 minut Výkon stabilního jeřábu (zjednodušený výpočet) T rok. 60 Q = q průměr [ t/rok ] t cyklus Q = (roční časový fond pracovních hodin. 60. průměrná nosnost jednoho zdvihu v tunách) / čas cyklu v minutách Q = ,0 / 25,00 = t jeřábu a má jednoduchou vozovku pro příjezd a odjezd vozidla Vypočtená obslužná plocha stabilního jeřábu (max.) se člení na dílčí plochy: plocha nad těženým ložiskem plocha pro nakládání na dopravní prostředek, která musí být v dosahu plocha na odložení bloků, palet s odpadem, palet s lomovým kamenem (součást těžby) bezpečná plocha pro obsluhu nákladního prostoru od 100 do 200 m 2 ztráty plochy, část nevyužitelných prostor. Obr. 13. Lanový jeřáb s rozšiřující se obslužnou plochou 18

19 Lanový jeřáb patří k nejstarším a dosluhujícím stabilním zařízením. Mají jednoduché nosné kozy. Hlavní nosné lano prochází nad lomem a nese jeřábový vozík, kočku s kladkou a hákem a dvěma obslužnými lany (pro zdvih a pojezd jeřábového vozíku. Obr. 14. Schéma pro instalaci několika lanových jeřábů Obsluhovaná plocha lomu je obdélníková. S rostoucí hloubkou se obsluhovaná plocha pod lanem zvětšuje. Lanem nesmíme bočně přitahovat břemena pod úhlem větším, než je úhel opěrných ramen lanového jeřábu (α = 15, poloviční úhel mezi opěrami nosných koz). Jedna z nosných koz musí být umístěna tak, aby pod nosným lanem vznikla dostatečná plocha pro nakládání na dopravní prostředek. Obě nosné kozy mají mít přibližně stejnou výškovou polohu. Pokud jde o rozpětí mezi nosnými kozami, byl každý lanový jeřáb řešen pro konkrétní lom. Proto mají jeřáby různé rozpětí, od menších okolo 50 m i přes rozpětí délky přes 200 m. Nosnost lanových jeřábů bývá relativně nízká, od 1,5 do 5 t. Menší nosnosti jeřábů jsou zvýhodněné tím, že zatížení lana s břemenem je přímé, bez omezujícího vyložení od osy těžiště. Manipulace s blokem na laně si vyžaduje ve všech fázích pohybu břemene mnohem vyšší obezřetnost vazače. Zatížením se nosné lano značně prohne. Zvedací rychlost je nižší (26 m/min) než pojezdová (60 m/min). Příklad: Zjistěte hodinový výkon lanového jeřábu nad jámovým lomem. Strojní zařízení - lanový jeřáb parametry stroje i podmínkami: rozteč nosných koz 250 m užitná délka 180 m, prostor nad těžbou i manipulačním prostorem užitná délka nad těžbou L u = 110 m zbytek v délce 70 m = manipulační prostor a skládka bloků nosnost 5 t 19

20 jeřáb je instalován nad lomovou stěnou 13 m nad manipulačním prostorem a těžba pokračuje v průměrné hloubce kolem 20 m pod úrovní manipulačního prostoru, celková výška nad počvou lomu h c = 33 m, manipulační výška pro jeřáb h m = 22 m, (+ 2 m nad plochu) v denním režimu manipuluje s břemeny o průměrné hmotnosti 1,25 t (při průměrné objemové hmotnosti kg/³ = 0,38 m³). Obr. 15. Zvedání bloku lanovým jeřábem pomocí krepny Výpočet obsluhované plochy jeřábu: S = L u. 2. tg α. h c [ m 2 ] S = , =. ~ 1945 m² Obsluhovaná plocha podle daných parametrů, včetně manipulační a skladovací plochy, vychází podstatně větší, celkem přes 2430 m². Vývoj zdvihadel dává přednost mobilitě. Moderní těžební metody právě v případě těžby bloků vyžadují zarovnávání stěn, vyrovnávání horizontálních ploch, zpřístupnění počvy mobilním mechanismům. Pro mobilní jeřáby je nutné upravit část počvy před těženou stěnou. Volíme jeřáby na housenicovém podvozku nebo jeřáby na kolovém podvozku. Použití mobilních technických prostředků jak pro těžbu, tak pro nakládání závisí na typu lomu, způsobu otvírky a postupu těžby. Pro těžbu bloků jsou vhodné jeřáby s podvozkem housenicovým. Tento podvozek je schopen 20

21 překonávat několika centimetrové nerovnosti. Opakovaným přejížděním rovinu u stěny upravuje drcením kamenného odpadu. Pro kolové podvozky bude nutné vhodně upravit příjezdové a manipulační plochy. Technické parametry jeřábů: nosnost, dosah/dostupnost k místu těžby, cena stroje, plánované využití stroje. S velikostí vytěženého bloku souvisí nosnost jeřábů. Jeřáby našich lomů nevyhovují pro malou nosnost. Příkladem ke sloupový jeřáb bez opěrných ramen, kotvený lany do skály, postavený před lomovou stěnu a s pracovišti po obvodu kruhu. Obr. 16. Sloupový jeřáb bez opěrných ramen 21

22 Vodorovná manipulace a doprava Výběr možností volit manipulační technologii vychází podle potřebné vzdálenosti na přemístění hmot a objemu/hmotnosti hmot. Automobilová doprava jen pro velké vzdálenosti, na odvoz suroviny a výrobků z lomu, sleduje se bezpečné uložení nákladu, kusové stavivo by nemělo přesahovat přes korbu nebo musí být paletizováno, prostor pro přistavení vozidla potřebuje vhodné zpevnění (beton nebo betonové panely) a urovnání povrchu, vymezit tzv. manipulační prostor. Dempry vnitrozávodová doprava, terénní vozíky o vyšší nosnosti pro přemístění surovinového bloku k místu zpracování, k provozu postačí srovnaná vozovka bez zpevnění, postupně jsou dempry nahrazovány VZV. Nakladače jsou určené pro nakládání a manipulaci sypkých materiálů, v lomu poslouží také na odvoz různě velikých bloků, odpadu z těžby, široký záběr lopaty umožní přemístit i kusové materiály. Stabilní jeřáby, jsou závislé na dosahu jeřábového ramene; stabilní jeřáby v lomu, stabilní jeřáby v kamenickém provozu, obsluhovaná plocha se člení na více úseků, úsek skladování, úsek nad úrovní horizontu pracoviště tzv. překládací prostor pro manipulaci, Vysokozdvižné vozíky VZV - vytěsňují starší typy demprů, jsou vhodné pro manipulaci jednotlivými kameny ke zpracování přímo v lomu na HKV a k přemísťování palet s výrobky. V lomu jsou s terénní úpravou pneumatik, nosnosti od 1600 kg do 8000 kg, pohon - vznětový motor, (Desta ČR typy DV A 16 DV A 80. Výrobci Nissan a Toyota Japonsko, dalších 35 předních výrobců ve světě. Významné jsou doplňky vysokozdvižných vozíků, příkladně prodlužovací vidlice (zvýši dosah vozíku i při snížení povolené nosnosti těles), závěs na vidlice vozíku, na jednu nebo na obě vidlice (větší nosnost), pro použití vázacích prostředků k VZV. Paletovací vozíky s bateriovým zdvihem vidlice, mají použití jen na kvalitní betonové podlaze dílen, ruční posun, malé uplatnění v oboru. Mimo jeřáby jsou v dílnách namontovaná menší zdvihadla - elektrické kladkostroje používají se pro obsluhu celé dílny/haly nebo k jednomu stroji k usnadnění manipulace s paletami a polotovary. 22

23 Značení dopravních cest je významný pro mobilní prostředky, odlišný je podle prostředí - prostor na těžební etáži (plošině), manipulačním prostoru s uskladněnými surovinovými bloky, platí normalizované značky pro silniční dopravu. Smluvní přeprava - železniční, automobilová doprava, kontejnery, přepravní skříně pro kámen (v libovolně zpracovaném stavu) se využívá hlavně automobilové přepravy. Ostatní možnosti logistiky se v oboru málo využívají. Manipulace s materiálem Vázací prostředky pro manipulaci s kamenem Ocelové řetězy dvojice řetězů obepíná kámen, propojení řetězů zajišťujeme háčkem. Nabídka řetězů je velmi široká (jednotlivé řetězy až po čtveřice řetězů na jediném závěsném oku). Ocelová lana dvojice/výjimečně jedno/ z lan obepíná kámen, lana jsou podsunuta pod blok, paletu apod., oka lan zavěšujeme na jeřábový hák. Popruhy shodně s ocelovými lany dvojice popruhů podsuneme pod blok, paletu nosnosti od 500 kg do kg, závislost na konstrukci a množství použitých popruhů. Výjimkou je nekonečný pás (bez ok a vazáků). Další prostředky pro manipulaci pomocí jeřábu krepny, kleště, vakuové manipulátory. Krepnou usnadníme manipulaci kvádrů bez podsouvání lan je vhodná pro konečnou montáž masivních kvádrů, před použitím připravujeme do kamene vývrt podle velikosti krepny (průměr a hloubka). 1 kvádr = 1 krepna. Kleště mají dlouhou tradici, pro manipulaci s kvádry existovaly již při stavbách našich hradů. Pozdější typy kleští byly zaměřeny na manipulaci s tenkými deskami okolo 30 mm. Vnitřní obložení kleští chránilo lesk na hotových výrobcích. Obr. 17. Ukázka z nabídky kleští na kámen s vyšší nosností 23

24 Vakuový manipulátor má všestranné použití pro blok, řezané desky včetně dalších druhů povrchů, je závislý na zdroji energie vytvářející vakuum. Pomocné pomůcky pro manipulaci sochor, hák s okem pro jeřáb. Sochorem uvolňujeme trhlinu výlomů, umožní vsunutí háku, později i ocelových lan. Uvolňovací prostředky k manipulaci v těžbě bloků Zvedací vak vsouváme do lomových spár, případně spáry rozšíříme sochorem. Minimální tloušťka prázdného vaku je 30 mm. Po naplnění stlačeným vzduchem se vak rozšíří. Vaky můžeme opakovaně posouvat nebo zdvojovat k dosažení volné spáry u těženého bloku. Hydraulické válce jsou umístěny do svislých spár po odvrtání a vyrubání klínovacími kladivy. Prostor pro použití válce musíme vytvořit. Hydraulické válce jsou zavěšeny na lanech a postupně klesají do rozšiřované spáry. Užívají se jenom při uvolnění kamenného monolitu odřezaného dialanem (technologie používaná hlavně v Itálii). Obr. 18. Vložený zvedací vak v těžbě bloků Drobné manipulační prostředky Jsou používané při individuální manipulaci předmětů menších rozměrů. Rudl - různé typy rudlů jsou na bantamových nebo plných kolech (nosnosti kg), pro dílnu i do terénu (hřbitovní architektura). Univerzální paletový vozík - pro ruční přemístění palety na pevných betonových podlahách dílen, má různé nosnosti až do kg. Ocelové zvedáky, hevery (hřebenové, starší šroubové) od kg do kg, vhodné pro drobné manipulace objemných kusů v nepřístupných místech a bez použití jeřábové techniky. Hydraulická technika ruční hydraulické zvedáky strojů - se moc neuplatnila. 24

25 Paletizace Paletizace je metodou efektivního ukládání hmot. Paletu tvoří nosný základ ze dřeva, oceli nebo plastu. Na stohovací paletě jsou boční pevné sloupky pro hospodárné naskládání palet do stohu. Ohradové palety s pevnými bočnicemi jsou prostředek pro manipulaci sypkými i kusovými materiály a jsou stohovatelné. Pro uplatnění paletizace jsou vhodné všechny výrobky a ve fázi přípravy i polotovary. Podle typu výrobku nebo polotovaru musí být používána pouze odpovídající vhodná paleta. Obr. 19. Popruhy pro bezpečné vázání kamenických výrobků Pro paletu jsou charakteristické tyto podmínky např.: stejná plošná velikost a výška palety 25

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._55 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Hydraulický zvedák sudů PBH-300

Hydraulický zvedák sudů PBH-300 TECHNICKÁ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE Hydraulický zvedák sudů PBH-300 Obsah 1. Úvod 2. Určení 3. Technický popis 4. Technické údaje 5. Příprava zvedáku k použití 6. Pracovní podmínky 7. Provozní a bezpečnostní

Více

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby

Sloupové otočné jeřáby. Nástěnná otočná jeřábová ramena. Portálové jeřáby jeřáby Jsou zařízení s vodorovným otáčením výložníku pro přepravu břemene vhodné na jakékoliv pracoviště, kde optimálně doplňují další zařízení manipulační techniky Usnadňují a zefektivňují práci, nahrazují

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PROKAZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ část 4, díl 4, kapitola 1, str. 1 4/4.1 POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘI PROVOZOVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005, o podrobnějších požadavcích

Více

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou) cihelné, tvárnicové, kamenné, smíšené Cihla plná (CP) rozměr: 290 140 65 mm tzv. velký formát (4:2:1)

Více

Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem B 90 R Classic Bp Pack

Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem B 90 R Classic Bp Pack Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem B 90 R Classic Bp Pack Podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 90 R Classic Bp Pack na bateriový provoz přesvědčí kompaktní konstrukcí, vysokou

Více

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100

Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 Technická specifikace HYDRAULICKÁ PÁSOVÁ VRTACÍ SOUPRAVA Titon 100 vybavena fixním ramenem a integrovaným kompresorem Vrtací souprava je vyrobena v BPI Sandvik v Zeltwegu (Rakousko). Vrtací souprava pro

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

rám klece lanového výtahu dno šachty

rám klece lanového výtahu dno šachty VÝTAHY Výtahy slouží k dopravě osob nebo nákladu ve svislém popřípadě šikmém směru. Klec, kabina nebo plošina se pohybuje po dráze přesně vymezené pevnými vodítky. Druhy dle pohonu - elektrické - lanové,

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA)

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA) Charakteristika: Zdvihadla slouží ke svislé dopravě břemen a k jejich držení v požadované výšce. Jednoduchá zdvihadla (zvedáky, kladkostroje, navíjedla) patří k malým mechanizačním

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen

II. Pneumatické vaky pro zvedání těžkých břemen Středotlaké zvedací vaky 1.0 bar Sava středotlaké zvedací vaky pro tlak 1.0 bar jsou ideální pro záchranu osob uvězněných pod dopravním prostředkem při autohaváriích, leteckých katastrofách nebo zřícených

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Stolové pily. Dr. Schulze GmbH

Stolové pily. Dr. Schulze GmbH Dr. Schulze GmbH Stolové pily BS 230 Top praktická, lehká a uživatelsky příjemná portálová pila, kotouč 230 mm BS 350 Pro - horní vedení - přímo poháněný kotouč, posuvně uložená řezací hlava - velmi tuhý

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km

Ceník půjčovny Staves s.r.o. Platnost od 01.01. 2014 Strana 1 KAUCE. CENA ZA DEN Popis 1 Popis 2 od - do > 30 dnů 8-30 dnů 1-7 dnů hodina+ km Strana 1 Mobilní stroje zemní nakladač kolový objem lopaty 0.15 m3 0-570 000 1 500 1 900 2 800 570 0 nakladač kolový objem lopaty 1 m3 0-900 000 2 100 2 800 4 100 820 0 nakladač kolový objem lopaty 1.5

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH i vč. DPH 20%. Platnost ceníku od 1.5.2011

Více

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY

SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Název provozu, dílny VZOR SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE DÍLNY k provozování zdvihacích zařízení Vypracoval: Konzultoval: Datum vypracování: Platnost od : OBSAH systému bezpečné práce dílny

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

GEWA - břemenová traverza, typ WTS GEWA - břemenová traverza, typ WTS se 2 jistícími háky Tyto traverzy mají dva pevně umístěné jistící háky a uprostřed závěsné oko pasující na zátěžový hák dle DIN 15401. K dodání také s 2- pramenným úvazkem

Více

Jevištní technologie Stavovské divadlo

Jevištní technologie Stavovské divadlo Jevištní technologie Stavovské divadlo NÁZEV TEXT A ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jeviště Šířka jeviště celkem 18,82 m Šířka hracího prostoru 14 m Šířka portálových věží 9,56 m Hloubka od hrany orchestřiště 16,61 m Výška

Více

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E

R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad

Více

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště 5. Staveniště Klíčová slova: Geologický vrt, skládky, přístřešek, mezideponie zeminy, staveništní komunikace, panelová vozovka, autojeřáb, elektrický vrátek, dopravní pás, míchací centrum, kovárna, truhlárna,

Více

Technické specifikace dodávky

Technické specifikace dodávky Technické specifikace dodávky Pozn.: Ilustrační fotografie u jednotlivých položek dodávky sami o sobě nedefinují jejich požadované provedení. V daném případě jsou rozhodující vlastnosti a charakteristiky

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg 49 Snížené náklady na dopravu a skladování, snadná montáž i v místech s

Více

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE

VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE VORLICKÝ, STAVEBNÍ STROJE Švábky 2, 180 00 Praha 8 Tel./Fax: 284 823 348 Mobil: 602 370 591 E-mail: info@vorel-praha.cz www.vorel-praha.cz Profesionální diamantové pily, ruční řezačky a nářadí pro obkladače

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ergonomický kryt. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nízká světlá výška podpěr. - NOSNOST 3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE - EKONOMICKY VÝHODNÝ HYDRAULICKÝ

Více

Nasávací pneumatické dopravníky

Nasávací pneumatické dopravníky Nasávací pneumatické dopravníky Pneumatické dopravníky Kongskilde flexibilní a spolehlivý dopravní systém Již od roku 1949 Kongskilde vyvíjí a vyrábí pneumatické dopravníky zrnitých materiálů a dnes patří

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského

Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Příloha č. 1 Rekapitulace - Rekonstrukce oplocení prostoru sportovního areálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského Název délka/ks bez včetně 5.1 Rekonstrukce oplocení vnitřního hřiště 160 m 5.2 Rekonstrukce

Více

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup

OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S HYDROIZOLACE ZDIVA Nerozumnější je si vybrat firmu, která dodatečnou hydroizolace provede. Ta zajistí průzkum zdiva i okolí budovy. Vyhodnotí situaci a určí

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1700/IZS-2006 Praha 15. června 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.. Generální ředitel

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)

v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo) Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.

Více

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN)

DIAMANTOVÉ KOTOUČE, OROVNÁVAČE, PILNÍKY A PASTY. BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant. Kubický nitrid bóru (KBN, CBN) BROUSICÍ KOTOUČE S DIAMANTEM A KUBICKÝM NITRIDEM BÓRU Diamant Přírodní nebo syntetický, nejtvrdší brusný materiál, tepelná odolnost do 700 C. Není vhodný k broušení oceli, protože teploty které při broušení

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor

Petra Hyšplerová, technik BOZP + PO Ing. Aleš Pék, vedoucí Technického odboru Ing. Petr Gabriel, MBA, kvestor UNIVERZITA PARDUBICE Příkaz rektora č. 2/2014 Věc Provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v roce 2014 Působnost pro všechny útvary a pracoviště Účinnost 1. 10. 2014

Více

Průmyslové zpracování tiskovin

Průmyslové zpracování tiskovin 4. Řezací stroje jedno nožové www.isspolygr.cz Vytvořil: Michaela Hanáková Vytvořeno dne: 20. 9. 2012 Strana: 1/10 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 Naše široká nabídka řezaček spár zahrnuje výkonné pily na podlahy, příjezdové

Více

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním.

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním. KATALOGOVÝ LIST KM 0043/96h PŘÍRUBOVÁ LIŠTA Vydání: 8/07 DK 20/3; DK 30/3; DK 40/4 Strana: 1 Stran: 4 Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů

Více

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu

Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu Inovované elektrické řetězové kladkostroje - milníky na cestě k úspěchu 1952 1954 1955 1956 1966 STAR LIFTKET generace 21. století Počáteční konstrukce LIFTKETu ukázala jako první na trhu cestu k menší

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10

Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrka pro vertikální přepravu plechů Typ K10 Svěrky s bezpečnostní pojistkou a pružinovými přepjetím. Snadné ovládání otočným excentrem. Otevřená i zavřená poloha je blokována. Otevření kleští při náhodném

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Tato příloha zadávací dokumentace stanoví minimální technické, materiálové a funkční požadavky na předmět plnění veřejné zakázky pod označením Dodávka zdravotnických potřeb a nábytku.

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 10 400 Kč Výška budovy do 12m přes 12m do 24m přes 24m do 36m přes 36m do 52m do 1,5t přes 1,5t do 3t přes

Více

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17.

JAINNHER. www.moostrading.cz. Profil společnosti. Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD. Rozloha závodu: 17. JAINNHER Profil společnosti Založení: 1982 Počet zaměstnanců: 120 Základní kapitál: 4 mil USD Rozloha závodu: 17.000m2 Hlavní produkce: Bezhrotové brusky JHC-12BN / 12S / 18 / 18S / 18A / 18AS / 18B /

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Jednokotoučové stroje BDS 43/Duo C Adv. Vybavení: Síťový provoz Nádrž volitelná 10 l. Technické údaje

Jednokotoučové stroje BDS 43/Duo C Adv. Vybavení: Síťový provoz Nádrž volitelná 10 l. Technické údaje Jednokotoučové stroje BDS 43/Duo C Adv Univerzální a mnohostranně využitelný jednokotoučový stroj se 150 popř. 300 ot/min. Vybavení: Síťový provoz Nádrž volitelná 10 l Objednací číslo: 1.291-223.0 Technické

Více

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K

Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Šikmé hydraulické výtahy PAUS provedení Easy 18 WH, Easy 21 WH, Easy Big WH, EASY BIG-WH-KI, WH-K Základní technické parametry a ceny Ceny jsou uváděny v Euro Platnost ceníku od 10.10.2015 Výroba: Hermann

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7

Návod k použití. Univerzální řezačka Mastercut X7 Návod k použití Univerzální řezačka Mastercut X7 Výrobce: Čáslavská 976 Heřmanův Městec 538 03 Kancelář: Tel: +420 778 088 722 Servisní technik: Tel: +420 608 127 055 Obsah 1. Popis 2. Údaje o výrobci

Více

MONTÁŽNÍ POKYNY MONTÁŽNÍ POKYNY. Dopřejte myšlenkám prostor. www.czpan.com

MONTÁŽNÍ POKYNY MONTÁŽNÍ POKYNY. Dopřejte myšlenkám prostor. www.czpan.com Dopřejte myšlenkám prostor. www.czpan.com DOPRAVA Sendvičové izolační panely jsou přepravovány od výrobce na místo montáže nákladní automobilovou dopravou. Náklad musí být upevněn na nákladním autě textilními

Více

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm)

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm) Řada 40 CD Nástěnné rozvodnice a skříně 40 CDK - Nástĕnné rozvodnice ve vyšším krytí - IP65-25 C +60 C 10 J IP65 Kouřové transparentní dveře - hladké stěny GW40101 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

Kladkostroje. Elektrické řetězové kladkostroje. Ruční řetězové kladkostroje. Pneumatické řetězové kladkostroje. Pojezdy

Kladkostroje. Elektrické řetězové kladkostroje. Ruční řetězové kladkostroje. Pneumatické řetězové kladkostroje. Pojezdy Kladkostroj v provedení řetězovém nebo lanovém slouží k jednoduché manipulaci kolmému zvedání a spouštění břemen. Používají se ve všech oblastech průmyslu již více než sto let. Od vynálezu kladky byly

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST

NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST NAKLÁDACÍ TECHNIKA BEZPEČNOST SPOLEHLIVOST HOSPODÁRNOST DLOUHÁ ŽIVOTNOST Nakládací můstky Elektrohydraulické nakládací můstky se sklopným čelem série DLHI Délka, mm 2 000/2 500/3 000/3 500/4 000/4 500

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24

VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ. Pevnostní třída 24 VÁZACÍ ŘETĚZY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Pevnostní třída 24 Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24 1. ÚVOD Vázací řetězy svařované pevnostní třídy 24, jsou tradiční výrobky spojující dobrou užitnou hodnotu s

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz PROVOZNÍ HMOTNOST: 1564 kg, 1590 kg, 1662 kg, 2060 kg UŽITEČNÝ VÝKON MOTORU: 14,2 kw Model stroje 8014 CTS 8016 CTS 8018 CTS 8020 CTS Model stroje 8014 CTS 8016 CTS 8018 CTS 8020 CTS mm mm mm mm mm mm

Více

Nissan Navara doplňky, navijáky, závěsné zařízení

Nissan Navara doplňky, navijáky, závěsné zařízení Nissan Navara doplňky, navijáky, závěsné zařízení Obsah : 1. Závěsné zařízení str. 3 2. Opláštění zadního čela plechem str. 3 3. Výsuvné plato str. 4 4. Vnitřní úložné systémy - vestavby str. 5 5. Vnitřní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 30

Více

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48

Řezání lanem. Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání lanem Přehled výhod 44 Lanová pila Husqvarna 46 Diamantové nástroje pro řezání lanem 48 Řezání diamantovým lanem je nejjednodušší a nejúčinnější způsob práce s velkými betonovými konstrukcemi, například

Více

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení

273/1999 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ. Určená technická zařízení 273/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva obrany ze dne 5. listopadu 1999, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech

Více