SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPSKS. Úvod. Pomocné a údržbářské provozy"

Transkript

1 1

2 Úvod Druhá část studijních textů je doplněna o stručný souhrn doplňkových provozů a problematiku manipulací. Členění každé organizace má řadu doplňujících úseků, bez kterých není možné určité činnosti úspěšně provádět. Manipulace jsou velmi důležitou částí všech výrobních operací. Pokud porovnáváme úroveň manipulace s materiálem v kamenoprůmyslu k ostatním oborům i dnes ještě patří obor k zanedbaným. Objem ruční manipulace oproti jiným oborům zůstává stále vysoký. Některé technologie podmiňují používání fyzicky náročného nářadí. V kamenoprůmyslu se začala uplatňovat paletizace na manipulaci s polotovary i výrobky důsledněji až po roce Podíl mechanizovaných manipulačních prostředků vzrostl teprve po roce Je vhodné srovnat způsoby hospodaření se surovinami a polotovary v zahraničních a domácích podnicích. Stačil by pohled do ciziny a kriticky hodnotit náš přístup k pořádku, čistotě na pracovišti a k pracovní kázni. Vše začíná a končí s výchovou pracovníků a organizací pracovišť. Pomocné a údržbářské provozy Členění provozů kamenoprůmyslu: 1. Těžba bloků přírodního kamene 2. Výroba HKV a ČKV 3. Výroba masivních a deskových ušlechtilých výrobků - UKV 4. Výroba náhrobků a prvků hřbitovní architektury 5. Výroba galanterních a dekorativních předmětů 6. Montáž stavebních prvků z přírodního i konglomerovaného kamene Provozy jsou investiční celky, mají splňovat určenou funkci zajistit výrobu. Každý provoz lze rozdělit na dílčí úseky, dílčí úseky odděleně řídit a průběžně sledovat jeho hospodaření. Pokud jsou provozy členěné na dílčí úseky se společným cílem, mohou být spojeny ve větší celek. Příkladem jsou některé provozy kamenoprůmyslu. Provozy, které se rozrostly díky úsilí, získat úplnou soběstačnost při zajištění velkých zakázek, tedy od těžby až k finálnímu zpracování. Dílči úseky provozu jsou: 1. přípravné úprava suroviny 2. finální, přímá výroba od dělení suroviny až do finalizace výrobku 3. pomocné Pomocné provozy zajišťují hladký chod výroby. Jsou to energetická zařízení, výroba stlačeného vzduchu, údržbářská dílna a kovárna, skladové hospodářství a vodní a kalové hospodářství. 2

3 Skladové hospodářství Skladové hospodářství řeší uskladnění a evidenci zboží nakoupeného k zajištění výroby a prodej výrobků. Dále doplňuje provozní materiál k zajištění hladkého zásobování potřebnými nástroji aj. Zabezpečuje různé pomocné látky a materiály. Skladované hmoty a předměty členíme podle účelu. 1. Suroviny: bloky, vlastní i nakoupené nakoupené desky neopracované nebo opracované (broušené, leštěné ) vlastní polotovar nařezaný na desky, hranoly a jiné polotovary. 2. Provozní materiály nástroje a nářadí (řezací a brousící prostředky, OOP, ) 3. Pomocné hmoty balící prostředky pro expedici, manipulační pomůcky (palety, podklady, podložky, těsnící materiál.) Sklady jsou podle druhu skladovaných materiálů řešeny volné, s přístřešky, kryté, uzavřené a vytápěné, pod uzamčením. Bloky a deskové polotovary skladujeme na pevných volných plochách. Pro uložení nakoupené desky s různou finální povrchovou úpravou (např. leštěné) lze skladovat pod přístřešky, v uzavřených halách, odolné materiály případně i volně (mimo zimní období). Rozpracované výrobky masivní kusy volně, deskové podle potřeby v krytém skladu, Uzavřené sklady (pod zámek) využijeme pro většinu drobného spotřebního provozního materiálu (nářadí, nástroje, měřící pomůcky, předměty osobní ochrany aj.). Zásoby materiálů i spotřebních předmětů musíme udržovat v rozumných mezích. Vycházíme z předchozích zkušeností se spotřebou, např. řezací a brousící prostředky (denní, týdenní, měsíční spotřeby vyžaduje to dobrou evidenci i průběžně zpracovávanou statistiku spotřeby). Organizace pověřuje vedením skladového hospodářství, výdejem materiálů do spotřeby a sledováním stavu zásob technika provozu. Klade se důraz na vyhodnocování spotřeby nákladnějších nástrojů, např. dianástrojů (evidenční list dianástroje má datum výdeje, datum vyřazení opotřebovaného nástroje, sumu všech provedených dílčích pracovních úkonů pro zjištění životnosti a výkonnosti nástrojů v technických jednotkách, např. m 2 řezaných ploch/druh suroviny). Skladování předmětů OOP Každý provoz vydává pracovníkům předepsané předměty osobní ochrany k užívání, kontroluje jejich používání, sleduje a odhaluje zneužívání OOP. 3

4 Vrácené opotřebené předměty likviduje. Předměty vrácené před uplynutím doby jejich spotřeby se v některých případech nesmí opět vydat (např. obuv plísně). Nejčastěji užívané předměty OOP jsou rukavice, ochranné brýle, tlumiče hluku, ochranné přilby, rukávníky, respirátory a gumové zástěry, Některé předměty mají delší dobu spotřeby, např. boty, oteplovací pomůcky pro zimní období mají stanovenu dobu spotřeby až 3 roky. I v tomto případě může rozhodovat nikoliv doba plánovaná, ale doba prodlouženého užívání s ohledem na cyklický charakter používání předmětu. Rozhoduje i stav užívané OOP. Obecně platí pro zjištění nároků pracovníků na pomůcky osobní ochrany vyhlášky MPSV o poskytování OOP. Každá organizace má své vnitřní pokyny stanovené podle vykonávané činnosti včetně daných lhůt životnosti předmětů. Kovárna kovářské práce Provoz kovárny je velmi důležitý při ručním zpracování kamene nástroji a při práci s pneumatickým nářadím. Používání nástrojů s břity ze slinutých karbidů vyžaduje rovněž jejich pravidelné a kvalifikované ostření i údržbu. 5. kalící nádobu a korýtkem (nádobou) pro dochlazování zakalených Zařízení kovárny: 1. buchar, 2. pila na dělení materiálu zastudena, 3. výheň, 4. kovadlinu na pevném dřevěném špalku, nástrojů, 6. různé kovářské kleště, 7. různé zápustky pro opravu nástrojových stopek strojního nářadí, 8. kovářská bruska, 9. kovářská frézka. Prostor kovárny má pevné betonové podlahy, odvětrání nad výhní, přiměřené osvětlení, přechodné úložiště kovářského uhlí. Bucharem upravujeme hrubé vykování větších kusů oceli, vytahování prodlužování částí, kování na zápustky. Pérový buchar Ajax má elektromotor, který přes spojku ková a zhutňuje ocelový materiál. S ohledem na otřesy stroje je nutná izolace betonové podlahy pod strojem a odizolování vůči zdivu. Pily na dělení materiálu jsou: a) frikční pila pracuje s karboflexovým kotoučem na řezání nástrojových ocelí, suchý proces 4

5 b) pila listová s pomalým pohybem listu pro řezání běžných ocelí třídy 10 až 12 s olejovým chlazením. Výheň má ventilátor pro přívod vzduchu do nístěje, tím zvyšujeme teplotu plamene a rychlost ohřívání oceli. Součástí výhně je nádoba na chlazení používaných držáků nástrojů (různých kleští). Nad výhní je digestoř pro odvádění produktů hoření, zejména CO a CO 2. Proti výhni je na dřevěném špalku postavena kovadlina pro ruční vykování nástrojů a opravu ostří. Obr. 1. Pérový buchar Ajax Ke kovadlině patří různé doplňky na úpravy tvaru nástrojů (např. utínka). Kalící lázeň je vodní, nádoba má pojmout dostatečné množství vody (přes 50 l), ab se zpomalil postup nadměrného ohřívání teploty vody při kalení. Po dokončení kalícího procesu jsou zakalené nástroje odstaveny v ohrádce. Obr. 2. Kovářská výheň Obr. 3. Kovadlina 5

6 Obr. 4. Postup kalení kamenického nářadí (dle Jar. Böhm: Kameník) Nástroj je dochlazován v nádobě s malou výškou vody, tím se udrží zakalená vrstva. Vrstva vody zamezí vyhřívání kalu zbytkovým teplem z nástroje. 6

7 Kovářská bruska je používána na dobrušování ostří dlát. Karborundové kotouče se volí s průměry většími než 180 mm. Vykované nástroje se brousí zatepla. Kovářská frézka má na hřídeli nasazeno několik typů ozubených fréz. Těmi se upravují rozteče a úhly zubáků, pemrlic. Na hřídeli se sestavuje sada fréz, jak odpovídá různým typům pemrlic nebo zubáků. Na kovářské frézce se pracuje výhradně zatepla. Nástroje musí být dostatečně ohřáty ve výhni (červené až tmavě žluté barvy). Práce s ošetřováním nástrojů ze slinutých karbidů Slinuté karbidy jsou používány pro ruční kamenické nástroje. Obr. 5. Kovářské frézy (dle J. Böhm: Kameník) Jsou to dále vrtací korunky velmi širokého spektra a některé drobné sekací nástroje do pneumatického nářadí. Významné vlastnosti nástrojů s břitovými destičkami ze slinutého karbidu jsou: 1. nástroje jsou křehké, houževnaté 2. destičky jsou odolné otěru 3. destičky jsou velmi tvrdé, mají vysokou pevnost v tlaku 4. nástroje s břity SK se pouze brousí 5. režim broušení dovoluje nástroj nechladit nebo chladit bez přerušení 6. nikdy nástroj s destičkou SK nekujeme a nekalíme!!! Info o vývoji, výrobě a složení SK! Přehled o zastoupení % karbidů v ocelovém materiálu 0 1,5 % 25 % 50% 90 % Nástrojová ocel Rychlořezná ocel Stellit Slinutý karbid Před rokem 1900 Od roku 1900 Od roku Osram = drát 1926 Krupp = nástroje 7

8 Informativní přehled o výrobě destiček pro nástroje se SK Vstupní materiál WO3 redukcí v elektrických pecích získáme čistý wolfram, jemně mletý W + C (uhlík, saze ) prášky se smísí, v elektrické peci utvoří sloučeninu = WC (v kusech) opět se drtí a melou = WC (v prášku) + Co = mletí směsi v kulovém mlýnu = LIS (směs se může slisovat do vhodných forem, nejčastěji destičky) = první SLINOVÁNÍ 850 C = polotovar se může krájet, řezat a tvarovat na různé tvary destiček, roubíků atd. = druhé SLINOVÁNÍ 1450 C definitivní podoba SK Mimo WC jsou možné podíly TiC a VaC, vždy za přítomnosti Co. Značení nástrojů se SK mají značky starší (H) a novější (K) červené tab.: H1 H2 H3 G1 G1.1 G2 K10 K05 K01 K20 K30 K40 Obr. 6. Strojní a ruční pemrlice 8

9 Ocel pro kamenickou výrobu Používané oceli třídy jsou běžné konstrukční materiály. Nástrojové oceli jsou ve třídě 19. O použití rozhoduje obsah uhlíku a dalších legujících prvků. Kamenoprůmysl využívá nástroje s obsahem uhlíku mezi 0,05 až 2,14 % C. Vyhovují oceli s obsahem uhlíku do hodnoty 1,5 % s ohledem na potřebu nástroj kalit! Číslování ocelí Třída 19 x x x (staré) kladiva.133 nářadí, kladiva, kleště.192 ruční sekáče.221 vrtáky.222 ruční nářadí pro velmi tvrdý kámen, sekáče do pneumatického nářadí.452 bourací nástroje Zásobování elektrickým proudem Přenos elektrické energie umožňuje přenosová soustava rozvody napětí rozvod VVN (velmi vysoké napětí) rozvod VN (vysoké napětí) rozvod NN (nízké napětí) Napětí sítě V V V V V Úprava napětí v trafostanicích trafo provozu upravuje síť.napětí na 400 V Rozvod v organizaci podle jednotlivých sekcí - v třífázovém vedení 3 x 380 V (motory) - v jednofázovém vedení 220 V pro osvětlení - zásuvky malých spotřebičů, topení. Provoz má instalovaný transformátor s rozvodnou skříní hlavního vedení s hlavním vypínačem. Tato sekce má jistič na maximální spotřebu. Samostatně měříme spotřebu činné i jalové energie. Rozvodna je uzamčena, musí mít výstražné tabulky, podléhá kontrole dodavatele elektrické energie. Platí zákaz vstupu nepovolaným osobám, přístupu s otevřeným ohněm. Uvnitř rozvodny musí být gumové koberce, hasicí přístroje. Přístup do rozvodny nesmí být omezen. Kontrolní mechanismus spotřeby a fakturace elektrického proudu u velkoodběratelů (velké závody). Spotřebitel sjednává s výrobcem některé hodnoty (někdy jsou omezující pro provoz): 1. roční plán spotřeby elektřiny 9

10 2. členění plánu podle časových pásem na VT a NT (vyšší a nižší tarif) 3. čtvrtletní plán členěný do jednotlivých měsíců 4. rozdělení denní spotřeby kwh na první až třetí směnu 5. ¼ hod. max. (sčítá nárůst spotřeby během 15. minut během každé směny) 6. nedodržení účiníku 7. nevyžádaná dodávka jalové energie 8. cena za systémové služby 9. cena za použití sítí. Obr. 7. Schéma jednoho systému výroby a dálkového rozvodu energie 1 kotelna; 2 parní turbina; 3 generátor střídavého proudu; 4 transformátor; 5 rozvodna; 6 rozdělovací stanice; 7 měnírna; 8 transformátorová a rozvodná stanice (110/22 kv); 9 transformátorové rozvodné stanice (380/220 V); 10 odběratelé napětí 22 kv (továrna) Důležité je sledování spotřeby v celém průběhu. Ve fakturaci se mohou vykazovat další náklady: Za překročení měsíční rezervované kapacity Za překročení sjednaného ¼ hod. max. Za nedodržení účiníku cos φ v % 10

11 Fakturovaná dodávka energie je vykazována zákazníkovi s členěním podle energetických zdrojů (např. z uhlí, z jádra, z ostatních - dovoz, z obnovitelných zdrojů (např. vody, biomasy, větrné elektrárny, z fotovoltaiky). Zařízení pro výrobu stlačeného vzduchu Kompresorovna a) stabilním zařízením pohon elektromotorem b) mobilními prostředky pohon dieselovým motorem (nezávislý zdroj), pohon elektromotorem (závislý zdroj). Kamenické provozy zaměřené na těžbu bloků a HKV jsou závislé na pohonu nářadí stlačeným vzduchem vrtací, klínovací nářadí, přednostně jsou používány stabilní kompresory. Podmínky a vybavení kompresorovny: 1. zděná budova, přívod elektrického proudu 3 x 380 V, pevná betonová podlaha, osvětlení, odvětrání, uzamykatelná místnost, v lomech je umístěná vedle údržbářské dílny (občasný dohled obsluhy) a kovárny 2. obsluha kompresorovny je kvalifikovaná a podléhá přezkušování a dozoru oblastního inspektorátu bezpečnosti práce (IBP) pro obsluhy tlakových nádob 3. kompresor objemový (pístový) nebo rychlostní ((šroubový). Dosud převažují pístové kompresory. Výkon je stanoven podle maximálního požadovaného výkonu stlačeného vzduchu v metrech kubických za minutu (m3/min). Velké lomy jsou vybaveny záložním strojem stejného výkonu 4. přívod vnějšího vzduchu je potrubím přes filtry. Vyrobený stlačený vzduch vedeme do vzdušníku 5. vzdušník je tlaková nádoba, umístí se vždy mimo uzavřené prostory, bez krytí, provozní tlak se pohybuje od 0,7 do 0,8 MPa. Pracovní tlak má hodnotu nižší 0,5 0,7 MPa. Požadovaný objem vzdušníku (V) V = k Q [m 3 ] Velikost vzdušníků u stabilního zařízení volí koeficient k = 1,6 Popis vzdušníku: 1. vstupní ventil 2. výstupní ventil 3. vypouštěcí kohout 4. teploměr 5. tlakoměr s regulací 6. pojistný ventil se závažím 7. průlezný otvor Obr. 8. Vzdušník tlakovzdušná nádoba 11

12 Obr. 9. Diagram soudobosti a sestava tlakovzdušné sítě 12

13 Doporučená sestava kompresorovny a tlakovzdušní sítě: Kompresor chladič vzdušník separátor vzduchu stabilní tlakový rozvod - připojení pneumatického nářadí na síť tlakovými hadicemi. Ztráty tlaku vznikají: chlazením, netěsností potrubí, rostoucí délkou potrubí, podle průměru potrubí, s každou změnou tlaku, průřezu potrubí, drsností povrchu tlakového vedení, spojovacími částmi převlečnou maticí a spojkami. Diagram soudobosti vyjadřuje pravděpodobnost současného odběru vzduchu podle rostoucího počtu spotřebičů. S větším počtem připojených míst klesá hodnota soudobosti. Hodnoty spotřeby některých pneumatických nářadí: klínovací kladivo K 9-2: 1,1 m 3 /min vrtací kladivo VK 15 2,2 m 3 /min vrtací kladivo VK ,0 m 3 /min Údržba strojního a elektrického zařízení Rozloha a vybavení dílen je závislé na velikosti provozu. Pro kamenické provozy mohou mít význam dobře upravené skladovací prostory, místnost pro skladování stlačených plynů, kovářské práce, vybavení pro elektroúdržbu i strojní údržbu. Dílny jsou zaměřené na udržení provozu všech zařízení, odstranění poruch a oprav jednoduchých závad. Výrobci strojního zařízení udržují spojení se zákazníky a nabízí jim včasné dodání náhradních dílů (ND) i zajištění opravy školenými pracovníky. Dílny pro údržbu strojního zařízení lomu mají vybavení omezené na demontáž a montáž dílů. V provozu je udržovaná zásoba kyslíku a plynu pro sváření. Elektrotechnická dílna je zaměřena na udržení bezporuchového provozu. Po trafostanice jsou opravy v kompetenci správce sítí. Ostatní vybavení provozů nízkým napětím včetně všech slaboproudých signalizačních soustav jsou na vlastní údržbě nebo dodavateli služeb. 13

14 V současnosti jsou také provozy s úzkým výrobním profilem, ve kterých je dovezená surovina pouze zpracována. Tyto provozy nemusí být plně vybaveny uvedeným zařízením. Manipulace surovinou, polotovary a výrobky průmyslu kamene Manipulace se surovinami v lomech Těžební činnost v lomech a produkty těžby: odstranění skrývek, výlom suroviny v blocích, přemístění vylomené suroviny z ložiska, čištění lavic. Použití technických prostředků závisí na typu lomu a jeho přístupnosti (stěnový lom polojámový lom jámový lom). Pro svislou manipulaci používáme jeřáby stabilní (starší koncepce) nebo mobilní zařízení. Svislá manipulace - jeřáby 1. sloupový jeřáb zvaný derik 2. lanový jeřáb 3. kabelový jeřáb 4. jeřáb na housenicovém podvozku 5. jeřáb na kolovém podvozku Technické parametry: nosnost, dosah/dostupnost k místu těžby; vedlejší údaje, cena stroje, % využití stroje, závislost na zdroji pohonu. Odtržením bloku od skalního masivu vzniknou svislé spáry, ale blok zůstává na ložné spáře ( na ležení ). K vyzvednutí odlomeného bloku z lomu připravíme vázací prostředky. Lamači využívají drobné pomůcky pro manipulaci sochor, hák s okem pro jeřáb. Sochorem uvolňujeme trhlinu výlomů pro vsunutí háku. Hákem pozvedneme blok jeřábem a do spáry pod blokem snadněji vložíme ocelová lana. K novějším prostředkům pro uvolňování patří vakuový polštář. Minimální tloušťka prázdného vaku je 30 mm. Po naplnění stlačeným vzduchem se polštář rozšíří. Vak vsouváme do lomových spár, případně spáry rozšíříme sochorem. Vakuový polštář se dá opakovaně podsouvat, břemeno podkládat nebo zdvojovat k dosažení dostatečně volné spáry u těženého bloku. V cizině, se při těžbě odřezávaly velké celky, mramorové monolity přes 100 m³. Pro sklopení odříznutých monolitů byly používány hydraulické válce. Pro hydraulické válce byla vysekána kapsa podle velikosti hydraulického válce. Válce vyvinou na bok monolitu tlaky od 100 t výše. Sklopený monolit je dále dělen řezáním nebo odvrtáváním. Bloky uvolněné vážeme: 1 dvojicí stejně dlouhých ocelových lan, které podsuneme pod ložnou spáru; pokud není spára volná, blok páčíme, posouváme a nazvedáváme sochorem, 14

15 2 za ocelový řetěz s háčkem; stabilita vázaného bloku je závislá na přitažení řetězu ke kameni, Obr. 10. Situace sloupového jeřábu instalovaného nad stěnou ložiska 3 za krepnu (původně historická pomůcka ke zvedání opracovaných kamenů, dnes modernizovaná), pro krepnu připravíme kruhový otvor, navrtáme do těžiště bloku krátkou díru do 0,25 m; usnadní zvedání kamene jediným lanem. Sloupový jeřáb zvaný derik má umístění jeřábu nad lomovou stěnou nebo byl stavěn na vytěženou počvu před těžební stěnu. 15

16 Vybírá se místo, kde postup těžby nepokračuje; vyvýšená plošina s pevným podkladem. K jeřábu je potřebná větší těžební plocha a nutná manipulační plocha. K manipulační ploše vedeme komunikaci pro nákladní vozidla. Obr. 11. Mobilní jeřáb před lomovou stěnou kvalitního pískovce zajistí manipulaci pro více pracovišť lamačů, lom Božanov Části manipulační plochy bude použito pro přechodné uskladňování bloků nevhodné velikosti, které budou zpracovány na hrubé kamenické výrobky (HKV). Umístění deriku podporuje budoucí prohlubování lomu. Pouze se 16

17 prodlouží čas zvedání z jámy. Jeřáb má dosah omezený délkou výložníku. Sloupové jeřáby mají nosnost od 10 t výše. Výhodné jsou jeřáby s vyšší nosnosti (25t až 40t), aby se lépe využila délka výložníku. Obr. 12. Sloupový jeřáb v kombinaci s jeřábem na housenicovém podvozku z provozu v Žulové ve Slezsku Podle délky lomové stěny a roztěženosti ložiska mohou být v lomu instalovány další jeřáby, které se nesmí vzájemně překrývat. Sloupovým jeřábem se nesmí přitahovat břemena mimo teoretickou výseč mezikruží. Příklad pro stanovení výkonu stabilního jeřábu v kamenolomu. Strojní zařízení - sloupový jeřáb derik parametry stroje i podmínkami: otoč výložníku 220 nosnost 10 t výložník jeřábu má min. vyložení 8 m, maximální vyložení 28 m jeřáb je instalován nad lomovou stěnou 16 m nad manipulačním prostorem a těžba pokračuje v průměrné hloubce kolem 18 m pod úrovní manipulačního prostoru v denním režimu manipuluje s břemeny o průměrné hmotnosti kolem 2 t (při průměrné objemové hmotnosti kg/³ = 0,8 m³). Výpočet obsluhované plochy jeřábu (derick) S = π. ( R 2 r 2 ). (α/360 ) [m 2 ] S= π.(784-64). 220/360 = 1382,3 m² 17

18 Rozbor pracovního cyklu vázání a vyzdvižení kamenných bloků, paletovaného lomového kamene a jiného odpadu vychází pro jednotlivé činnosti následující časy (v minutách a setinách min.): uvázání bloku.. 8,00 zdvih do výšky 18 m (8m/min) 2,25 otáčení o ¼ otáčky (i za zdvihu).. 0,75 spuštění a odvázání bloku 4,50 otáčení, spouštění. 4,00 celkem. 19,50 časové ztráty kolem 30 % 5,50 minut celý cyklus.. 25,00 minut Výkon stabilního jeřábu (zjednodušený výpočet) T rok. 60 Q = q průměr [ t/rok ] t cyklus Q = (roční časový fond pracovních hodin. 60. průměrná nosnost jednoho zdvihu v tunách) / čas cyklu v minutách Q = ,0 / 25,00 = t jeřábu a má jednoduchou vozovku pro příjezd a odjezd vozidla Vypočtená obslužná plocha stabilního jeřábu (max.) se člení na dílčí plochy: plocha nad těženým ložiskem plocha pro nakládání na dopravní prostředek, která musí být v dosahu plocha na odložení bloků, palet s odpadem, palet s lomovým kamenem (součást těžby) bezpečná plocha pro obsluhu nákladního prostoru od 100 do 200 m 2 ztráty plochy, část nevyužitelných prostor. Obr. 13. Lanový jeřáb s rozšiřující se obslužnou plochou 18

19 Lanový jeřáb patří k nejstarším a dosluhujícím stabilním zařízením. Mají jednoduché nosné kozy. Hlavní nosné lano prochází nad lomem a nese jeřábový vozík, kočku s kladkou a hákem a dvěma obslužnými lany (pro zdvih a pojezd jeřábového vozíku. Obr. 14. Schéma pro instalaci několika lanových jeřábů Obsluhovaná plocha lomu je obdélníková. S rostoucí hloubkou se obsluhovaná plocha pod lanem zvětšuje. Lanem nesmíme bočně přitahovat břemena pod úhlem větším, než je úhel opěrných ramen lanového jeřábu (α = 15, poloviční úhel mezi opěrami nosných koz). Jedna z nosných koz musí být umístěna tak, aby pod nosným lanem vznikla dostatečná plocha pro nakládání na dopravní prostředek. Obě nosné kozy mají mít přibližně stejnou výškovou polohu. Pokud jde o rozpětí mezi nosnými kozami, byl každý lanový jeřáb řešen pro konkrétní lom. Proto mají jeřáby různé rozpětí, od menších okolo 50 m i přes rozpětí délky přes 200 m. Nosnost lanových jeřábů bývá relativně nízká, od 1,5 do 5 t. Menší nosnosti jeřábů jsou zvýhodněné tím, že zatížení lana s břemenem je přímé, bez omezujícího vyložení od osy těžiště. Manipulace s blokem na laně si vyžaduje ve všech fázích pohybu břemene mnohem vyšší obezřetnost vazače. Zatížením se nosné lano značně prohne. Zvedací rychlost je nižší (26 m/min) než pojezdová (60 m/min). Příklad: Zjistěte hodinový výkon lanového jeřábu nad jámovým lomem. Strojní zařízení - lanový jeřáb parametry stroje i podmínkami: rozteč nosných koz 250 m užitná délka 180 m, prostor nad těžbou i manipulačním prostorem užitná délka nad těžbou L u = 110 m zbytek v délce 70 m = manipulační prostor a skládka bloků nosnost 5 t 19

20 jeřáb je instalován nad lomovou stěnou 13 m nad manipulačním prostorem a těžba pokračuje v průměrné hloubce kolem 20 m pod úrovní manipulačního prostoru, celková výška nad počvou lomu h c = 33 m, manipulační výška pro jeřáb h m = 22 m, (+ 2 m nad plochu) v denním režimu manipuluje s břemeny o průměrné hmotnosti 1,25 t (při průměrné objemové hmotnosti kg/³ = 0,38 m³). Obr. 15. Zvedání bloku lanovým jeřábem pomocí krepny Výpočet obsluhované plochy jeřábu: S = L u. 2. tg α. h c [ m 2 ] S = , =. ~ 1945 m² Obsluhovaná plocha podle daných parametrů, včetně manipulační a skladovací plochy, vychází podstatně větší, celkem přes 2430 m². Vývoj zdvihadel dává přednost mobilitě. Moderní těžební metody právě v případě těžby bloků vyžadují zarovnávání stěn, vyrovnávání horizontálních ploch, zpřístupnění počvy mobilním mechanismům. Pro mobilní jeřáby je nutné upravit část počvy před těženou stěnou. Volíme jeřáby na housenicovém podvozku nebo jeřáby na kolovém podvozku. Použití mobilních technických prostředků jak pro těžbu, tak pro nakládání závisí na typu lomu, způsobu otvírky a postupu těžby. Pro těžbu bloků jsou vhodné jeřáby s podvozkem housenicovým. Tento podvozek je schopen 20

21 překonávat několika centimetrové nerovnosti. Opakovaným přejížděním rovinu u stěny upravuje drcením kamenného odpadu. Pro kolové podvozky bude nutné vhodně upravit příjezdové a manipulační plochy. Technické parametry jeřábů: nosnost, dosah/dostupnost k místu těžby, cena stroje, plánované využití stroje. S velikostí vytěženého bloku souvisí nosnost jeřábů. Jeřáby našich lomů nevyhovují pro malou nosnost. Příkladem ke sloupový jeřáb bez opěrných ramen, kotvený lany do skály, postavený před lomovou stěnu a s pracovišti po obvodu kruhu. Obr. 16. Sloupový jeřáb bez opěrných ramen 21

22 Vodorovná manipulace a doprava Výběr možností volit manipulační technologii vychází podle potřebné vzdálenosti na přemístění hmot a objemu/hmotnosti hmot. Automobilová doprava jen pro velké vzdálenosti, na odvoz suroviny a výrobků z lomu, sleduje se bezpečné uložení nákladu, kusové stavivo by nemělo přesahovat přes korbu nebo musí být paletizováno, prostor pro přistavení vozidla potřebuje vhodné zpevnění (beton nebo betonové panely) a urovnání povrchu, vymezit tzv. manipulační prostor. Dempry vnitrozávodová doprava, terénní vozíky o vyšší nosnosti pro přemístění surovinového bloku k místu zpracování, k provozu postačí srovnaná vozovka bez zpevnění, postupně jsou dempry nahrazovány VZV. Nakladače jsou určené pro nakládání a manipulaci sypkých materiálů, v lomu poslouží také na odvoz různě velikých bloků, odpadu z těžby, široký záběr lopaty umožní přemístit i kusové materiály. Stabilní jeřáby, jsou závislé na dosahu jeřábového ramene; stabilní jeřáby v lomu, stabilní jeřáby v kamenickém provozu, obsluhovaná plocha se člení na více úseků, úsek skladování, úsek nad úrovní horizontu pracoviště tzv. překládací prostor pro manipulaci, Vysokozdvižné vozíky VZV - vytěsňují starší typy demprů, jsou vhodné pro manipulaci jednotlivými kameny ke zpracování přímo v lomu na HKV a k přemísťování palet s výrobky. V lomu jsou s terénní úpravou pneumatik, nosnosti od 1600 kg do 8000 kg, pohon - vznětový motor, (Desta ČR typy DV A 16 DV A 80. Výrobci Nissan a Toyota Japonsko, dalších 35 předních výrobců ve světě. Významné jsou doplňky vysokozdvižných vozíků, příkladně prodlužovací vidlice (zvýši dosah vozíku i při snížení povolené nosnosti těles), závěs na vidlice vozíku, na jednu nebo na obě vidlice (větší nosnost), pro použití vázacích prostředků k VZV. Paletovací vozíky s bateriovým zdvihem vidlice, mají použití jen na kvalitní betonové podlaze dílen, ruční posun, malé uplatnění v oboru. Mimo jeřáby jsou v dílnách namontovaná menší zdvihadla - elektrické kladkostroje používají se pro obsluhu celé dílny/haly nebo k jednomu stroji k usnadnění manipulace s paletami a polotovary. 22

23 Značení dopravních cest je významný pro mobilní prostředky, odlišný je podle prostředí - prostor na těžební etáži (plošině), manipulačním prostoru s uskladněnými surovinovými bloky, platí normalizované značky pro silniční dopravu. Smluvní přeprava - železniční, automobilová doprava, kontejnery, přepravní skříně pro kámen (v libovolně zpracovaném stavu) se využívá hlavně automobilové přepravy. Ostatní možnosti logistiky se v oboru málo využívají. Manipulace s materiálem Vázací prostředky pro manipulaci s kamenem Ocelové řetězy dvojice řetězů obepíná kámen, propojení řetězů zajišťujeme háčkem. Nabídka řetězů je velmi široká (jednotlivé řetězy až po čtveřice řetězů na jediném závěsném oku). Ocelová lana dvojice/výjimečně jedno/ z lan obepíná kámen, lana jsou podsunuta pod blok, paletu apod., oka lan zavěšujeme na jeřábový hák. Popruhy shodně s ocelovými lany dvojice popruhů podsuneme pod blok, paletu nosnosti od 500 kg do kg, závislost na konstrukci a množství použitých popruhů. Výjimkou je nekonečný pás (bez ok a vazáků). Další prostředky pro manipulaci pomocí jeřábu krepny, kleště, vakuové manipulátory. Krepnou usnadníme manipulaci kvádrů bez podsouvání lan je vhodná pro konečnou montáž masivních kvádrů, před použitím připravujeme do kamene vývrt podle velikosti krepny (průměr a hloubka). 1 kvádr = 1 krepna. Kleště mají dlouhou tradici, pro manipulaci s kvádry existovaly již při stavbách našich hradů. Pozdější typy kleští byly zaměřeny na manipulaci s tenkými deskami okolo 30 mm. Vnitřní obložení kleští chránilo lesk na hotových výrobcích. Obr. 17. Ukázka z nabídky kleští na kámen s vyšší nosností 23

24 Vakuový manipulátor má všestranné použití pro blok, řezané desky včetně dalších druhů povrchů, je závislý na zdroji energie vytvářející vakuum. Pomocné pomůcky pro manipulaci sochor, hák s okem pro jeřáb. Sochorem uvolňujeme trhlinu výlomů, umožní vsunutí háku, později i ocelových lan. Uvolňovací prostředky k manipulaci v těžbě bloků Zvedací vak vsouváme do lomových spár, případně spáry rozšíříme sochorem. Minimální tloušťka prázdného vaku je 30 mm. Po naplnění stlačeným vzduchem se vak rozšíří. Vaky můžeme opakovaně posouvat nebo zdvojovat k dosažení volné spáry u těženého bloku. Hydraulické válce jsou umístěny do svislých spár po odvrtání a vyrubání klínovacími kladivy. Prostor pro použití válce musíme vytvořit. Hydraulické válce jsou zavěšeny na lanech a postupně klesají do rozšiřované spáry. Užívají se jenom při uvolnění kamenného monolitu odřezaného dialanem (technologie používaná hlavně v Itálii). Obr. 18. Vložený zvedací vak v těžbě bloků Drobné manipulační prostředky Jsou používané při individuální manipulaci předmětů menších rozměrů. Rudl - různé typy rudlů jsou na bantamových nebo plných kolech (nosnosti kg), pro dílnu i do terénu (hřbitovní architektura). Univerzální paletový vozík - pro ruční přemístění palety na pevných betonových podlahách dílen, má různé nosnosti až do kg. Ocelové zvedáky, hevery (hřebenové, starší šroubové) od kg do kg, vhodné pro drobné manipulace objemných kusů v nepřístupných místech a bez použití jeřábové techniky. Hydraulická technika ruční hydraulické zvedáky strojů - se moc neuplatnila. 24

25 Paletizace Paletizace je metodou efektivního ukládání hmot. Paletu tvoří nosný základ ze dřeva, oceli nebo plastu. Na stohovací paletě jsou boční pevné sloupky pro hospodárné naskládání palet do stohu. Ohradové palety s pevnými bočnicemi jsou prostředek pro manipulaci sypkými i kusovými materiály a jsou stohovatelné. Pro uplatnění paletizace jsou vhodné všechny výrobky a ve fázi přípravy i polotovary. Podle typu výrobku nebo polotovaru musí být používána pouze odpovídající vhodná paleta. Obr. 19. Popruhy pro bezpečné vázání kamenických výrobků Pro paletu jsou charakteristické tyto podmínky např.: stejná plošná velikost a výška palety 25

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení,

Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, Definice a význam manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je soubor operací, zahrnující převážně přemísťování, ale i skladování, balení, vážení, měření, počítání, třídění hmotných částí jak ve

Více

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene

SPSKS. Úvod. Montáž výrobků z kamene 1 Úvod Technologie zpracování kamene popisuje výrobní postupy přípravy a zhotovení různých kamenných výrobků. Jsou to předměty z kamenů v širokém barevném spektru, bílé, žluté, šedé až černé barvy. Z pestré

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil)

výrobní proces = postupná, cílevědomá přeměna materiálu, surovin a polotovarů ve výrobek (podmíněn účastí pracovních sil) REALIZACE STAVEB A SÍDEL 1 1) Úvod do předmětu a základní informace: - ing. Michal Pánek (A819, 224 35 48 33, panek@fa.cvut.cz, po 14-15h) - ing. Milada Votrubová (A820, 224 35 48 30) - Ústav stavitelství

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Jakub Kostelecký Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výběru regálového zakladače pro sklad hutního

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje

EKM. Profil společnosti. Statutární orgán společnosti. Výrobní a ekonomické údaje. Kontaktní údaje Profil společnosti Společnost EKM vznikla 18. května 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně odd. C, číslo 5863 s obchodním jménem Elektro Kroměříž, s. r. o. Sídlo: Kroměříž,

Více

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka

--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- Obchodní nauka 7. INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU Cíl Podstatou infrastruktury vnitřního obchodu je vyjádření její potenciální poptávkové a nabídkové síly v prostorovém uspořádání. V současném rozšiřování tržních prostorů

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ

ENVIprojekt s.r.o. TYPOVÝ PROJEKT KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 ZLÍNSKÝ ENVIprojekt s.r.o. Na Požáře 144, 760 01 Zlín Tel. +420 577 006 280, fax +420 577 006 290 OBEC : KRAJ : - ZLÍNSKÝ ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 352 / 2008 ZHOTOVITEL : ENVIprojekt s.r.o. OBJEDNATEL : ZLÍNSKÝ KRAJ

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

Dopravní a vodohospodářské stavby

Dopravní a vodohospodářské stavby Dopravní a vodohospodářské stavby Studijní text Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. Mittal Steel Ostrava a.s. Žárová zinkovna pro provoz 162 - svodidla Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Číslo zakázky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2012 Eva Heřmanská TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou KOMPLEXNÍ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU infra OBSAH 1 Všeobecně 6 2 Systém STORMBOX 7 3 Certifikace, značení

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více