ICT V PODNICÍCH. 2.2 ITP01/259 Správa dat třetího tisíciletí v Kovárně VIVA kraj Zlínský

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT V PODNICÍCH. 2.2 ITP01/259 Správa dat třetího tisíciletí v Kovárně VIVA kraj Zlínský"

Transkript

1 ICT V PODNICÍCH 2.2 ITP01/259 Správa dat třetího tisíciletí v Kovárně VIVA kraj Zlínský CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Kovárna VIVA Zlín, spol. s r.o. produkuje zápustkové výkovky z oceli pro různá průmyslová odvětví. Cílovými zákazníky jsou mimo odběratelů z tradičního průmyslu (důlní průmysl, výroba kontejnerů, atd.) hlavně odběratelé z oborů navazující na výrobu osobních a nákladních automobilů, vysokozdvižných vozíků, hydrauliky, speciálních elektromotorů atd. Svým zákazníkům, předním výrobcům z EU, poskytuje firma komplexní výrobní program pro zápustkové výkovky, a to od návrhu konstrukce výkovku až po jeho finální zpracování. POPIS PROJEKTU Firma již dříve implementovala IS, který byl primárně zaměřen na řízení a plánování výroby a na ekonomiku (sklady, účetnictví, nákladové účetnictví), ale v důsledku zvyšující se produkce a úměrně tomu i nárůstu počtu dokladů a datových souborů bylo zapotřebí vytvoření uceleného kompletu správy a vyhodnocení dat. Cílem projektu bylo lepší a efektivnější využití stávajících dat. Při doplnění následujících 4 SW modulů tak byl vytvořen ucelený systém. 1) správa tech. dat včetně implementace systému a zajištění HW vybavení 2) zpracování mezd a personalistiky 3) zpracování docházky a odvádění výroby 4) jakost (CAQ) Data byla provázána tak, aby byla k dispozici všem útvarům společnosti a tím bylo dosaženo multiplikačních efektů. Projekt měl prokazatelný vliv na přímé zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. technologií, ICT a vybraných strategických služeb ICT v podnicích Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 50%

2 ROZVOJ 2.2 RV02/045 Nákup nového pětibarvového ofsetového tiskového stroje za účelem zvýšení produktivity, flexibility a rychlosti tisku kraj Karlovarský CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Tiskárna GARMOND spol. s r.o. byla založena roku Od svého založení je zaměřena na klasický ofsetový tisk. Postupem času byla pořízena některá zařízení pro knihařské zpracování, později i s výsekem, vlastní osvitovou jednotkou či laminováním. Od založení je dlouhodobou strategií tiskárny Garmond udržení technologické a kvalitativní převahy nad svými konkurenty. Strategickým cílem tiskárny je patřit mezi špičkově vybavené tiskárny na úrovni celé České republiky. Nákupem nového tiskového stroje dojde v souladu se strategií k využití moderní technologie a k zvýšení efektivnosti procesů a nových možností tisku. POPIS PROJEKTU Projektový záměr společnosti Tiskárna GARMOND spol. s r.o. měl za cíl významně posílit konkurenceschopnost firmy, růst výkonů, kvality, přidané hodnoty a zlepšit pozici na trhu se zachováním a udržením stávajících pracovních míst. V rámci realizace projektového záměru byl pořízen, instalován a uveden do provozu nový pěti barvový archový ofsetový tiskový stroj pro potiskování substrátů do formátu A2 (480 x 660 mm) v rozmezí tloušťky 0,04 0,8 mm včetně řídícího softwaru. Jedná se o moderní technologii s vyššími technickými a užitnými parametry, která patří mezi špičky ve svém oboru. Nákupem tohoto stroje společnost rozšířila své portfolio služeb a produktů, čímž došlo k pokrytí širšího spektra zákazníků v regionu, České republice i v zahraničí. technologií, ICT a vybraných strategických služeb Rozvoj Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 60%

3 NEMOVITOSTI Nákup a rekonstrukce opravárenské haly pro zemědělské a speciální stroje kraj Plzeňský CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Společnost CSK AGRO s.r.o. působí na trhu se zemědělskými stroji a komunální technikou od roku Jednou ze stěžejních činností, kterou se společnost zabývá, jsou opravy strojů pro zemědělskou a komunální sféru např. stroje tažné a samochodné jako jsou kombajny, traktory, řezačky. Největšími cílovými zákazníky společnosti jsou: zemědělské podniky, soukromí zemědělci, obecní úřady a jejich komunální střediska. Vybudování kvalitního zázemí umožní firmě provádět za vyhovujících podmínek montáž, kalibraci a opravy strojů a zároveň moderní technologie dodatečně montovat do strojů starších a tím zvýšit jejich užitnou hodnotu. POPIS PROJEKTU Záměrem společnosti CSK AGRO s.r.o. bylo pořízení a rekonstrukce nemovitosti v Přešticích. Šlo o objekt bývalé kotelny s uhelnou a sociálním zázemím, která se nachází v areálu bývalé strojní a traktorové stanice. Cílem společnosti bylo odkoupit tuto nemovitost a pozemky a zrekonstruovat ji na opravárenskou dílnu určenou pro opravy zemědělských a speciálních strojů včetně vybudování administrativního a sociálního zázemí pro zaměstnance. Nemovitost byla celkově v zanedbaném stavu vyžadujícím rekonstrukci. V rámci realizace projektu zároveň došlo k částečné nástavbě jednopodlažní části a přízemní přístavbě, která rozšířila prostor dílny. Realizace projektu je v tuto chvíli ukončena, Rekonstrukce a přístavba objektu a související stavební úpravy areálu umožní společnosti vytvořit efektivní podmínky pro opravárenskou činnost firmy a její další rozvoj. 5.3 Infrastruktura pro podnikání Nemovitosti Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 50%

4 INOVACE Inovace procesu výroby atraumatických stentů firmy ELLA-CS, s.r.o. kraj Královehradecký CHARAKTERISTIKA ŽADATELE Firma byla založena v r Vznikla jako logické pokračování výrobní aktivity datované od r v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu experimentální onkologie v Hradci Králové, neboť k uvedenému roku se datuje začátek exportní aktivity u speciálních termočlánkových snímačů pro radiotermoterapii, které na uvedeném ústavu byly vyvinuty. Firma ELLA-CS, s.r.o. je přední evropská výrobní a vývojářská firma v oblasti zdravotnických prostředků. Dodnes je ryze českou firmou. POPIS PROJEKTU Firma ELLA-CS, s.r.o. dokončila vývoj nového výrobku, tzv. degradabilního stentu. Za účelem zavedení tohoto výrobku do výroby a na trh je nutné inovovat výrobní proces. Tato inovace se bezprostředně dotkne i výroby stávajícího portfolia výrobků firmy. Cílem této procesní inovace je především zvýšení kvality produktu prostřednictvím nákupu výrobních prostředků s výrazně vyššími technologickými parametry, než se kterými jsou výrobky vyráběny doposud. Jedná se především o nákup: neodymového laseru pulzního charakteru, lineárního systému dávkování tekutých polymerů, vakuové sušárny s min. objemem a standardních stereomikroskopů. Druhého cíle tohoto inovačního projektu, tj. snížení jednotkových nákladů produkce bude dosaženo díky přechodu firmy na strojovou výrobu (doposud ruční), a to pořízením splétacího stroje pro pletení SX-ELLA stentů tabulárních s atraumatickými konci. Ke snížení produkčních nákladů dále dojde prostřednictvím zavedení automatizovaného sledování toků zboží, tj. zavedením automatické výdejky zboží. Inovační projekt výrazně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků Inovace - inovační projekt Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 50%

5 MARKETING Posílení exportu společnosti Čokoládovny Fikar Kraj Jihomoravský Společnost Čokoládovny Fikar, s.r.o. vznikla v roce 1998 a patří mezi tradiční výrobce dutých figurek a dalších speciálních reklamních čokoládových výrobků. Společnost nabízí široký sortiment čokoládových reklamních předmětů šitých na míru dle požadavků zákazníků a vyrábí čokoládové výrobky na Vánoce, Velikonoce, Valentýna a jiné příležitosti. V současné době společnost exportuje do téměř všech zemí Evropy. Hlavním cílem projektu bylo udržet trend prodeje v zemích exportu a přiblížit produkci společnosti zákazníkům v dalších zemích Evropy. V rámci projektu se uskutečnily účasti na čtyřech zahraničních veletrzích, součástí projektu byla doprava vystavovaných exponátů na veletrhy a zpět a pro účely podpory účasti na veletrzích byla vyrobeny propagační katalogy výrobků v anglické, německé a ruské mutaci. Firma Čokoládovny Fikar, s.r.o. se zúčastnila v rámci projektu těchto veletrhů: 1) PSI, Düsseldorf, Německo, termín konání: leden Jedná se o největší a nejvýznamnější reklamní veletrh. Zaměření veletrhu plně koresponduje s aktivitami společnosti. 2) ISM, Kolín nad Rýnem Německo, leden/únor Je to nejvýznamnější veletrh cukrovinek v zemích EU, kde společnost vystavovala své cukrářské výrobky a měla zde možnost seznámit se s novými trendy, produkty a perspektivami cukrářského oboru. 3) PLMA, Amsterdam Nizozemí, květen Jedná se o nejvýznamnější veletrh privátních značek na světě, který je zaměřený výhradně na odbornou veřejnost z řad zástupců nadnárodních řetězců, velkoobchodů a výrobců privátních značek. 4) PRODEXPO, Moskva Rusko, únor Jedná se o mezinárodní výstavu potravin, nápojů a potravinářských produktů, cílem účasti bylo získat zákazníky z bývalého Sovětského svazu, především Ruska. 6.2 Podpora marketingových služeb Marketing Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 50 %

6 ICT V PODNICÍCH Pořízení a implementace ERP a RSV systémů Kraj Středočeský Společnost KASTEN spol. s r. o. vznikla původně s cílem provádět téměř všechny druhy stavebních prací včetně pozemních staveb na klíč. Dnes patří mezi přední soukromé firmy v oblasti stavebnictví se širokou škálou aktivit zahrnujících výrobu, obchod i služby. Jedná se o střední podnik, který v roce 2009 zaměstnával 74 pracovníků. Cílem tohoto projektu bylo nahrazení stávajícího nevyhovujícího podnikového informačního systému a rozpočtového softwaru za nový komplexní systém, který nyní zajišťuje běžné agendy stavební firmy od ekonomických přes obslužné až k těm týkajících se čistě stavebních prací. V rámci projektu došlo k pořízení: moderního informační ERP systému, systému pro oceňování a řízení stavební výroby RSV, intranetového portálu správa dokumentů, dalšího potřebného HW a SW. technologií a ICT v podnicích ICT v podnicích Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 50%

7 ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Portfolio nových internetových řešení Kraj Jihomoravský Vznik společnosti se datuje do roku Pod jménem PragoData Consulting s.r.o. pak existuje od roku Společnost se od své přeměny v roce 2004 specializuje na konzultační služby v oblasti IT, zákaznický vývoj, projektové řízení a systémovou integraci. Žadatel se dlouhodobě zaměřuje na zákazníky z veřejného sektoru státní správu, vysoké školy, distribuční a energetické společnosti. Mezi referenční zákazníky patřila například Akademie věd ČR, Masarykova univerzita, Magistrát měst Jihlava či Ostrava, Česká správa sociálního zabezpečení apod. Společnost PragoData Consulting s.r.o. sídlící v Brně, patří mezi malé podniky a v roce 2010 měla 16 zaměstnanců. Projekt je zaměřen na tvorbu nového IS/ICT produktu portfolia integrovaných internetových aplikací a vytvoření udržitelných podmínek jejich dalšího rozvoje. Jeho součástí jsou následující systémy: systém pro interaktivní správu webového obsahu; e-learningové systémy a systém řízení vzdělávání; systém digitální knihovny; dále pak systémy pro řízení procesů, správu dokumentů (DMS), správu přístupů a desktop publishing. Moduly jsou postaveny jako nezávislá internetová řešení, která je však možné vzájemně integrovat, přesné specifikace jsou pak předmětem zákaznického řešení. Cílem projektu je rozšíření portfolia zákazníků o nové segmenty zejména z oblasti MSP. V průběhu realizace projektu došlo k obsazení pěti nových pracovních míst, podpora byla čerpána na mzdy zaměstnanců a související náklady. technologií a ICT v podnicích ICT a strategické služby Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 60%

8 ROZVOJ Technologický rozvoj firmy CYPRIÁN, s. r. o. Kraj Moravskoslezský Firma se specializuje na strojírenskou výrobu. Provozovna společnosti CYPRIÁN, s.r.o. se nachází v městské části Ostrava Martinov. Firma vyrábí plechové díly, které jsou tvářeny na CNC strojích, svařovány a broušeny. Jedná se většinou o díly ke krbům a kotlovým tělesům (největší podíl výroby). Hlavním důvodem realizace projektu byla trvalá a rostoucí poptávka po výrobcích této firmy ze strany stálých zákazníků a také poptávka po výrobcích s vyšší užitnou vlastností jako je např. povrchová úprava výrobků. Předmětem realizace projektu bylo pořízení uceleného souboru nových technologických zařízení pro výrobní činnost v oblasti tváření, svařování, vysekávání a kompletace výrobků z plechových tabulí. Základní a zároveň velmi náročné typy pořizovaného technologického zařízení (jak z hlediska ceny, tak užitné hodnoty zařízení) jsou rozděleny do dvou oblastí využitelnosti zařízení : Pro oblast obrábění a úpravu kovů byla pořízena tato technologie: - bodové zařízení (spojovač plechů), - svařovací inventor, - vrtačka sloupová, - pásová pila na kov, - ohraňovací lis, - laserový řezací stroj, - odsávání. Obr. č. 1: Laser TruLaser 3030(L20) laserový řezací stroj Pro oblast lakovací technologie : - Lakovací sestava pro mokré lakování - povrchová úprava kovu. Nově pořízené technologické zařízení znamená zvýšení konkurenceschopnosti a pružnosti na trhu, došlo k rozšíření portfolia poskytovaných výrobních služeb a umožňuje vyrábět vlastní výrobky bez dosavadní nezbytné kooperace s dodavateli. Tím došlo ke zvýšení samostatnosti podniku a posílení jeho nezávislosti na externích dodavatelích. Společnost CYPRIÁN, s.r.o. může svým zákazníkům díky pořízení nových technologií garantovat pevně dohodnuté ceny výrobků, jejich dodací lhůty a hlavně jejich požadovanou kvalitu. Díky pořízení vlastního lakovacího boxu může společnost lakovat vlastní výrobky, a tím snížila svoji závislost na externích dodavatelích. technologií a ICT v podnicích Rozvoj Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 60%

9 ROZVOJ Rozvoj výrobních technologií firmy GRAFIA NOVA s.r.o. Kraj Zlínský Společnost GRAFIA NOVA s.r.o. byla založena v roce 1996 a v průběhu několika let si pořídila potřebné technologie, vybudovala vlastní výrobní prostory a vytvořila kvalifikovaný tým spolupracovníků. Firma zpracovává celkové řešení od grafického návrhu až po komplexní polygrafické zpracování zakázky a rozvoz tiskovin: noviny, katalogy, kalendáře, diáře, vizitky, brožury, plakáty, firemní časopisy, kancelářské tiskopisy, hlavičkové papíry, výsekové složky a etikety. Firma sídlí v Rožnově pod Radhoštěm, kde má vlastní grafické studio i fotoateliér. Před pořízením nové technologie firma tiskla na stroji Heidelberg Speedmaster SM74-5. V rámci projektu Rozvoj výrobních technologií firmy GRAFIA NOVA s.r.o. byl pořízen moderní pětibarevný ofsetový tiskový stroj KOMORI Lithrone L520. Uvedený tiskový stroj umožňuje firmě realizovat větší objem a kvalitu tisku, zkrátil technologický proces výroby a došlo k celkovému snížení nákladů na tisk. Realizace projektu znamená naplnění rozvojové strategie společnosti a vede ke zvýšení konkurenceschopnosti a perspektivnímu růstu firmy. Obr. č. 3: Pětibarevný ofsetový tiskový stroj KOMORI Lithrone L520 technologií a ICT v podnicích Rozvoj Datum zahájení Datum ukončení Kč Celková požadovaná dotace Kč Míra podpory dle žádosti 60%

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Moravskoslezský kraj 2.2 ITS01/029 Taurid Ostrava s.r.o. - Vývoj a implementace univerzálního simulačního modelu Společnost Taurid Ostrava s.r.o., založená v roce 2003, se zabývá

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE NEMOVITOSTI Ústecký kraj - 5.3 NM01/296 Hala Ciboušov Stav před Stav po Žadatel Jaroslav Ježek KOMUNIKACE je malý podnik (fyzická osoba podnikající dle ŽZ zapsaná v OR) s deseti zaměstnanci s výrobou situovanou

Více

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Celostátní soutěž projektů českých podnikatelů, které dostaly podporu z Operačního programu Podnikání a inovace Evropské unie a státního rozpočtu ČR. 1 Podnikatelský projekt roku 2010 Cílem Podnikatelského

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

III.2.6. Informační společnost

III.2.6. Informační společnost III.2.6. Informační společnost Souhrn Výkonné informační a komunikační technologie v současné době významně podmiňují inovace ve všech oblastech vědy a techniky. Nové koncepty datových a hlasových služeb

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více