White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití"

Transkript

1 White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

2

3 Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? Zelené ICT v kancelářských prostředích Potenciál úspor energie v datových centrech Zlepšování obchodních procesů Zeleným ICT Základní složkou strategie udržitelnosti je hospodaření s energií Cesta k akčnímu plánu Zeleného ICT? Referenční projekty Závěr Vysvětlivky Zdroje a seznam obrázků 26

4

5 1. Úvod 5 5 Informační technologie (IT) hrají v celosvětovém měřítku stále významnější úlohu ve světě obchodu i v soukromém životě. IT prostředky v důsledku toho spotřebovávají stále více energie a jsou velkým zdrojem emisí kysličníku uhličitého. Věděli jste například, že se v roce 2011 na chlazení hardwaru vynaložilo přibližně 46 miliard amerických dolarů? Firma Google uveřejnila svoji globální spotřebu elektřiny a objem emisí skleníkových plynů. Spotřebovala 2,26 miliardy kwh elektrické energie, což se zhruba rovná spotřebě amerických domácností. (Mercury News 2011) Ekologii trvalo 250 let, než se stala důležitým tématem. [Zukunftsinstitut 2010] Hlavním důvodem, proč udržitelnost vnáší do IT trhu růst, jsou ekonomické pohnutky. Souslovím Zelené ICT jsou míněny ekologické aspekty udržitelnosti. Potřebujeme, aby si spotřebitelé více uvědomovali význam Zeleného ICT a potřebujeme propagovat naše myšlenky, vysvětluje komisařka pro informační technologie Cornelia Rogall-Grothe s ohledem na úsporné energetické cíle EU známé jako 20/20/20. Kde se tedy dnes se Zeleným ICT nalézáme? Podle Dr. Stefana Henga (Deutsche Bank Research). Bombastickí reklama a počáteční okouzlení mezi vedoucími byznysmeny a politiky ustoupily racionálnímu zkoumání témat, (BITKOM 2010/1). A středem zájmu není jen zelenání ICT, ale i uchování cenných zdrojů používáním IT ve všech oblastech ekonomiky, tzn. zelenání pomocí informačních technologií. Za Zelené ICT všichni analytici, prodejci a poskytovatelé označují všechna IT řešení, která šetří energii v rámci podniků. Tato řešení zahrnují hardware, software a služby. Pokud jde o hardware, nabízejí odpovědi energeticky efektivní stolní počítače, architektura tenkých klientů a hardware pro datacentra, stejně jako systémy pro chlazení a dodávky energie. V oblasti softwaru a služeb spočívá velký potenciál ve virtualizaci, škálovatelnosti, v plánování datových center a ve vzdálených úložných kapacitách. Je nutno brát v úvahu i rostoucí sbližování IT a telekomunikací. A Zelené ICT je třeba kombinovat s energeticky efektivními řešeními založenými na telekomunikacích, jako na pořádání videokonferencí. Zelené IT se díky tomu rychle mění v Zelené ICT. Zelené ICT se vztahuje i k dalším aspektům životního cyklu, které se obecně berou méně v potaz. Zahrnují ekologické dodávky, chování zaměstnanců, provoz datových center pomocí energie vyráběné udržitelným způsobem, ekologické nakládání s použitými elektropřístroji a co nejvíce recyklace. ICT svou podstatou není zelené, protože samo spotřebovává energii a zdroje. ICT však lze využít ke zvyšování energetické efektivnosti obchodních procesů, k vytváření úspor přesahujících příkon jeho samotného. Zelené ICT znamená postoj uživatelů a poskytovatelů k ekologickému dopadu používání ICT. Účelem této bílé knihy je pomáhat firmám zvyšovat jejích povědomí o Zeleném ICT a jeho možnostíech, snižovat jejich emise kysličníku uhličitého a zlepšovat úspěšnost v ekologickém a obchodním ohledu. Poskytuje látku k přemýšlení, ukazuje hodnotu přidávanou Zeleným ICT a popisuje možné přístupy k prostředí kancelářských stolních počítačů a datových center, která mají hlavní význam, a k souvisejícím obchodním procesům. Končí představením řady úspěšných projektů Zeleného ICT a poskytuje informace o iniciativách, související literatuře a možných krocích v souvislosti se Zeleným ICT.

6 2. Přidaná hodnota zeleného ICT Motivace podniků k investicím do ICT. Úspora nákladů Snížení spotřeby na hospodárnou úroveň Atraktivní zaměstnavatel Recyklace Souhlas s legislativou Vedoucí management Firemní společenská odpovědnost Zaměstnanci požadující ekologická řešení Očekávání zákazníků Transparentnost s ohledem na emise CO 2 /pověst značky 70% 16% 14% 69% 16% 15% 58% 28% 14% 58% 28% 14% 58% 29% 13% 53% 26% 21% 50% 25% 25% 49% 28% 23% 48% 34% 18% 46% 29% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Významné Neutrální Bezvýznamné Obr. 1. Zdroj: Bund Podniky spotřebovávají stále více energie a vypouštějí stále větší množství skleníkových plynů. Rostoucí počet firem však naštěstí oslovují otázky související s jejich uhlíkovou stopou. 73% z 500 vedoucích firem nyní dobrovolně poskytuje údaje o jejich skleníkových emisích a polovina z nich se zavázala tyto emise snižovat (CDP 2010). Tyto snahy je třeba vidět v souvislosti se všeobecným přechodem k firemní společenské zodpovědnosti a ve světle velké snaze o snižování nákladů, v neposlední míře kvůli tomu, že se energie stává stále větším břemenem pro firemní rozpočty. Zelené ICT podnikům umožňue snižovat přetrvávající výdaje, zvláště formou energeticky efektivnějšího hardwaru a inteligentním využíváním infrastruktury vedoucím k nižší spotřebě energie a zdrojů. Mnoho poskytovatelů v důsledku toho klade velký důraz na úspory a snižování nákladů a při úvahách o koncepci Zelené ICT má každý především na mysli náklady. Motivace k posuzování tohoto konceptu má však mnohem více odstínů. A podniky by se měly vystříhat polovičatého nebo jednostranného přístupu. Všechny činnosti musejí být koordinovány v rámci celkové strategie Zeleného ICT a musí přihlížet k dalším parametrům než k pouhému snižování nákladů a spotřeby energie. Zelená pověst může kupříkladu zlepšit postavení firmy na kapitálových trzích a ve společnosti jako celku. Může navíc podpořit oddanost a spokojenost zaměstnanců a pomoci přilákat nové typy zákazníků. Patřičná pozornost ekologickým otázkám může fakticky vytvářet citelnou konkurenční výhodu, neboť mnoho zákazníků nyní věnuje větší pozornost udržitelnosti, a to může ovlivňovat jejich rozhodování při nákupech. Většina spotřebitelů je například ochotna platit vyšší cenu za ekologičtějšíí ICT přístroje (viz. obr. 2). Může to oslovovat zvláště rozvíjející se cílové skupiny, jako např. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability), které pokládají udržitelnost a společenskou zodpovědnost za základní kameny svého životního stylu a spotřebitelského chování. Citliví jsou však i stávající zákazníci. Kromě přímo oslovované cílové skupiny zákazníků se bere rovněž v úvahu 70% evropských podniků soudí, že nejdůležitějším aspektem Zeleného ICT je úspora nákladů. (Bund 2011)

7 7 7 Zelené ICT: ekologická uvědomělost mění trhy s vyspělými technologiemi. Ochota platit při nákupu ICT zařízení vyšší cenu za ekologické atributy [%] Ne Ano, až 5 % více Ano, 5 až 10 % více Ano, 10 až 20% více Ano, přes 20 % více Nevím Obr. 2. Zdroj: Zukunftsinstitut snaha firem plnit jejich společenskou zodpovědnost. Rostoucí pozornost se věnuje tomu, zda jsou obchodní operace ekologicky zdravé a zda je používání jejich ICT udržitelné, což z nich činí klíčové aspekty souhrnné firemní strategie sociální zodpovědnosti (CSR). Jsou hlavními faktory zvyšování hodnoty značky a veřejné pověsti. Pěstování dobrých vztahů s nevládními organizacemi jako je Greenpeace, a to buď realizací společných projektů nebo uvádění jako kladné příklady je stejným kladem pro pověst firem, jakým jsou přední místa na indexu udržitelnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) či na ekologickém indexu Climate Disclosure Leadership Index of the Carbon Disclosure Projects. Vzhledem k aktuálnímu i budoucímu vývoji se rostoucí zájem investorů zdá být v pravém smyslu slova udržitelný, ne pouhým plácnutím do vody. (BITKOM 2010/1)

8 Dalším kritériem bude v budoucnu potřeba vyhovět nové legislativě. Činnostem CSR navíc přikládá stále větší váhu mnoho ratingových agentur. Používání Zeleného ICT může proto ovlivnit cenu akcií a hodnotu firmy a zvýšit přitažlivost firmy na kapitálových trzích. Vliv společenských a ekologických faktorů se zvyšuje, když se jedná o investiční rozhodování na straně veřejnosti. 357 investičních fondů založených na udržitelnosti, sídlících ve střední Evropě, jejichž cílem je maximalizovat nejen výnosy, nýbrž zahrnovat i ekologické a etické zásady, v roce 2011 spravovalo aktiva ve výši 34,4 miliardy eur, trojnásobku oproti roku Na významu navíc nabývají emisní povolenky. Společnost Bloomberg předpovídá výrazný růst globálního trhu s těmito certifikáty. Obchodování s emisními oprávněními by mohlo výrazně snížit dobu pro odpis investic do ekologicky příznivé technologie a datových center s nízkými emisemi CO 2. Efektivní strategie Zeleného ICT však nemá jen vnější vliv, nýbrž má i vnitřní dopady. Jasný závazek k firemní společenské zodpovědnosti je významným faktorem při získávání nového personálu v rámci války o talenty. Studie prokázaly, že zaměstnanci raději pracují pro ekologicky uvědomělé organizace. Zvyšuje to důvěru, oddanost a uspokojení z práce. Vývoj obchodování s emisními povolenkami podle společnosti Bloomberg. Světový trh s emisními povolenkami 1, mld. US$ Medializace, obklopující počáteční očarování technologií, proto proklestila cestu racionálnějšímu zkoumání koncepce Zeleného ICT a udržitelnosti. Jinými slovy cílem je Zelené ICT a využívání ozeleňovacího efektu IT a rovněž zvýšení energetické efektivnosti obchodních procesů samých Obr. 3. Zdroj: Zukunftsinstitut 2010.

9 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 9 Tato kapitola ukazuje, jak lze pomocí ICT zvýšit energetickou efektivnost. Bližší pohled na uhlíkové emise vytvářené ICT odhaluje dva hlavní viníky: prostředí kancelářských desktopů a datová centra. Ne méně než 40% emisí způsobují stolní počítače a jejich monitory, dalších 23 % pak servery a chladicí systémy. Začneme proto diskutovat o tom jak Zelené ICT snižuje emise CO 2 a prostředí kanceláří (viz část 3.1) a v datových centrech (viz část 3.2). Používá-li se Zelené ICT efektivně a komplexně, může přispívat k ochraně životního prostředí mnohem větší měrou než pouze snižováním emisí vytvářených ICT. Zelené ICT může zlepšovat obchodní procesy, které nejsou přímo angažovány v ICT a dramaticky snižovat emise CO 2 v celém procesním řetězci (viz část 3.3). Právě tam je zřejmý skutečný potenciál: podle společnosti Gartner nyní na ICT připadá 2% celkových globálních emisí CO 2. Zelené ICT však může pomoci výrazně snížit i dalších 98% všech emisí, které ICT neprodukuje. 3.1 Zelené ICT v kancelářských prostředích Účelové počítače Přibližně 3 milióny stolních počítačů, které zalidňují české firmy, vládní úřady, školy a univerzity ročně spotřebovávají o 4TWh více elektrické energie než je schopna za stejnou dobu vyrobit velká uhelná elektrárna (BITKOM 2010/1). A podle Frauenhoferova Institutu energetická spotřeba ICT do roku 2020 vzroste nejméně o dalších 20 procent. Nadešla proto doba činů: každý stolní počítač nabízí příležitosti k úsporám energie. Výrazných úspor lze dosahovat i bez jakékoli nové technologie podněcováním kancelářských sil ke změně návyků. Lze vytvářet a zveřejňovat návody jak mohou tito zaměstnanci přispívat: například používáním režimu spánku a softwaru pro energetický management pro hardware, oboustranným tiskem a předcházením zbytečným tiskovým výstupům. Firmy však stále používají stále příliš mnoho přístrojů pro tisk, faxování, kopírování a skenování. V odvětví služeb na jednoho uživatele IT například připadá 5,3 periferních zařízení (Lexta 2011). Toto složité prostředí často vede k nedostatečné transparentnosti a často nejsou k dispozici údaje o celkových nákladech na provoz všeho tohoto hardwaru. Početní poměr uživatelů oproti přístrojům však lze výrazně zlepšit analýzou stávající infrastruktury a aktuálních požadavků uživatelů, neboť lze provádět změny ohledně typu, počtu a umístění přístrojů. Zajišťuje to lepší využívání disponibilních zdrojů a snižuje pohotovostní režim a prostoje. Analytici společnosti Gartner se domnívají, že samotná implementace ústřední energetické správy může firmě přibližně s počítači ročně ušetřit přes amerických dolarů. (COWO 2009) Snižování počtu přístrojů je důležitým cílem, avšak další klíčovým úkolem je minimalizace spotřeby papíru. Podniky jsou vystaveny záplavě dokumentace. Typický podnik každý den odesílá, tiskne a archivuje tisíce dopisů, faxů a ů. To váže lidské zdroje a kapitál. Existuje však alternativa správu celého dokumentačního procesu od digitalizace po zálohování dat, distribuci elektronickou či standardní poštou, či vytváření webového obsahu lze svěřit externím odborníkům a vytvořit zcela digitální pracovní tok. Celkovým výsledkem je zvýšení produktivity ve smyslu výpočetních zdrojů, například pro zálohování dat. A mnohem méně potištěného papíru v důsledku elektronických složenek a faktur, které mohou být odesílány elektronicky včetně spolehlivého šifrování. Digitálními pracovními toky lze procesy, dříve zcela založené na papíru, výrazně zefektivnit a učinit daleko ekologičtějšími. Dalším nejlepším příkladem je inovační řešení Papír a Pero (Paper&Pen) od T-Systems. Použitím zvláštního pera se zabudovanou kamerou umožňuje zachycovat a následně zpracovávat rukopis a podpisy, kupříkladu na kontraktech. Pero samo uvnitř vytváří karbonovou kopii rukopisu. Zákazník si může ponechat originálně podepsaný dokument, digitální kopie se bezdrátově přenáší do ústředního serveru, kde je uložena. Není třeba zasílat dokumenty poštou a množství papíru je jen poloviční. Dochází proto k odpovídajícímu snížení emisí vznikajících při výrobě, dopravě a zasílání papíru.

10 [t CO 2 /za životní cyklus] [ během tří let] Potenciální úspory pomocí tenkých klientů. Emise skleníkových plynů Náklady 16, , n=1,000 Likvidace Provoz Pořízení 10, ,830 Nejnovější studie nasazení stolních počítačů a jejich vývoje mezi současností a rokem 2020, kterou provedl Borderstep Institute, odhalila další velice zajímavý aspekt budoucích prostředí na stolních počítačích. Ukázalo se, že existuje jasný trend k centrálnímu poskytování softwaru. Znamená to, že do roku 2020 poběží v německých kancelářích jen asi 25% aplikací na počítačích koncových uživatelů zbytek bude v datových centrech nebo v cloudu (BITKOM 2010/2). Tencí klienti budou proto více než postačovat pro většinu rolí v podniků. Jsou menší, tišší a trvanlivější než jejich tlustší protějšky. Studie Frauenhofer Institutu shledala, že tencí klienti jsou mnohem energeticky efektivnější než konvenční stolní počítače, snižují karbonové emise i pořizovací a provozní náklady. Nahrazení stolního počítače tenkým klientem s integrovaným displejem snižuje emise o více než 54%. I v případě, používá-li sestava klasický LCD monitor, činí úspory pozoruhodných 44%. Tencí klienti jsou daleko lehčí a kompaktnější a sestávají z méně komponentů, což je přínosné z hlediska dopravy, provozu a materiálových vstupů. PC Tenký klient PC 10,445 Tenký klient 7,340 Zde je příklad: firma s tisícem pracovních stanic, která 75% z nich vybaví tenkými klienty, může zabránit emisím asi 67 tun CO 2 ročně. Je to objem CO 2, který by osobní automobil Škoda Octavia (s emisemi 140g CO 2 /km) vypustil při ujetí vzdálenosti kilometrů (tj. dvanáctkrát kolem zeměkoule). Obr. 4. Podle studie Fraunhofer UMSICHT. Zdroje lze šetřit nejen snižováním spotřeby energie uvědomělejším používáním elektronických přístrojů, ale i používáním produktů, které jsou energeticky efektivnější. Udržování souboru přístrojů, aby byly výkonné a současně energeticky úsporné a nákladově efektivní je pro hlavní informatiky herkulovskou a průběžnou výzvou. Jedním přístupem je vyčleňování (outsourcing), a to buď výběrově, podle individuálních aspektů, či kompletně v podobě celé ICT infrastruktury. To umožňuje snáze dosáhnout snížení počtu desktopů a tiskáren a k maximalizaci jejich efektivnosti. Klíčem k efektivnímu pořizování desktopů je spojení úkolů a rolí zaměstnanců s infrastrukturou. Manažer na vrcholové úrovni má například velmi odlišné potřeby než úředník nebo pracovník call centra. K minimalizaci nevyužívaných výpočetních zdrojů a infrastruktury je zásadně nutno plánovat používání a provoz přístrojů v souladu s rolí zaměstnance. Konfigurace a životnost desktopu by měla být odvozena od souboru předem stanovených profilů uživatelů. Mění-li zaměstnanec úlohu, měly by potřebné změny proběhnout automaticky. Předem definované role umožňují správnou rovnováhu mezi personalizací a úsporami z rozsahu - najde jen o zlepšování spokojenosti uživatelů, ale snižování množství energie potřebné pro pořízení hardwaru, jeho provoz a údržbu. A jsou-li přístroje pravidelně nahrazovány energeticky efektivnějšími a také je odstraněn delší dobu nevyužívaný hardware, lze dosáhnout dalších významných úspor. Užitečným doplňkem pro tenké klienty je autentizační USB klíčenka. Ta umožňuje zaměstnancům přístup do prostředí jejich vlastního stolního Firmy by se měly ptát, které přístroje jsou skutečně potřebné, aby zaměstnanec mohl plnit své pracovní úkoly. počítače z jakéhokoli počítače s přístupem k internetu. Je to ideální pro nsazení konceptu sdílených stolních PC. Zvyšuje se tak flexibilita stolních počítačů, snižuje potřebný počet a související náklady a přímé uhlíkové emise. Navíc to umožní více zaměstnancům, aby vůbec nebo častěji pracovali z domova což dále omezí emise. Tento model je ideální pro podniky, které využívají externistů, jako jsou např. vývojáři pracující na projektech v automobilovém průmyslu nebo pro zaměstnance na částečný úvazek, kteří používají svůj vlastní počítač doma.

11 Mobilita a spolupráce Zátěž pro životní prostředí představuje už samotné dojíždění do práce: hodiny na silnicích denně tráví milióny dojíždějících. V Německu se dojíždění na celkové přepravě osob podílí 20% a do roku 2020 se bude na celkových emisích v zemi podílet přibližně 2%. Přispívá to k obrovskému objemu výfukových plynů. Cesty navíc se podnikají na obchodní schůzky, ať už jde o hodinovou debatu s dodavatelem, či o celotýdenní strategickou konferenci. Tyto cesty jsou nejen příčinou emisí, ale jsou též drahé. Německý svaz pro obchodní cestování (VDR) odhaduje, že se v Německu ročně podniká 163 miliónů služebních cest, téměř polovina z nich s návratem v ten samý den. A právě tyto krátké cesty lze efektivně nahradit telekomunikačními řešeními, jež umožňují spolupráci na dálku. Platí to nejen pro velké firmy. K dispozici jsou i velice kvalitní systémy pro podniky malé a střední velikosti, které se na veškerých služebních cestách podílejí přibližně 80%. I v kancelářském prostředí má dlouhou tradici nahrazování konvenčních způsobů komunikace ICT aplikacemi. Papírové dopisy (spolu s příslušným papírem, dopravou a logistikou) byly do značné míry nahrazeny y a SMS zprávami. Nová generace nástrojů pro komunikaci a spolupráci lidem umožňuje spolupracovat bez ohledu na to, kde se nalézají, aniž by utrpěla kvalita. Reálnou interakci z očí do očí umožňují videokonferenční systémy a nejmodernější spolupráce (state-of-the-art-collaboration) dovoluje sdílený přístup k dokumentům a prezentacím a k jejich editaci. Znamená to, že lze uspořádávat virtuální porady, které jsou stejně dobré jako osobní setkání. Tyto nástroje podporují telecommuting a mohou efektivně nahradit mnoho obchodních cest. Nejefektivnější formou virtuální komunikace je pořádání videokonferencí. Poté, co bylo po léta využíváno jen sporadicky, umožnily nejnovější inovace konečně jejich širší přijetí. Různé varianty videokomnferencí nyní lidem umožňují spolupracovat téměř v jakékoli situaci, bez ohledu, kde se nacházejí. Pracuje-li zaměstnanec z domova pouhý jeden den v týdnu, šetří tím zpravidla 40 kilometrů dojíždění. Snižuje tak svoji uhlíkovou stopu cca o 295 kilogramů ročně. Služební cesty v Evropské unii. Počet obchodních cest: mil. Počet obchodních cest: mil. Délka cesty: Délka cesty: Celkem nebo více dní 18 % 2 až 3 dny 31% Celkem nebo více dní 22 % 2 až 3 dny 33 % Celkové náklady na firemní cesty (v miliardách euro) do 1 dne 51% 35.0 do 1 dne 45 % Firmy s 10 až 500 zaměstnanci Firmy s více než 500 zaměstnanci Obr. 5. Zdroj: VDR 2011.

12 Žízeň po mobilitě je nezřízená a stále roste. A automobil zůstává hlavním dopravním prostředkem. Automobily v členských zemích EU ročně ujedou pět triliónů osobo-kilometrů. (Zukunftsinstitut 2010) Je důležité minimalizovat cestování a tudíž i emise, kdekoli je to jen možné. Finanční význam těchto snah je zjevný na příkladu pořádání videokonferencí, úspěšně realizovaných divizí Deutsche Telekomu pro mobilní komunikace. Videokonferencí využívá spíše, než aby fyzicky cestovalo kolem zaměstnanců. Vzniklé úspory vyrovnaly počáteční investice za pouhé čtyři měsíce. Za 24 měsíců od zavedení systému se uskutečnilo přibližně videokonferencí, přičemž se snížily uhlíkové emise, pocházející z letecké dopravy, asi o tun. Pokud by jedna ze dvou služebních cest v Evropě byla nahrazena videokonferencí, snížily by se emise CO 2, podle údajů založených na výzkumu WWF, téměř o stejný objem, jaký vypustí všechny automobily jezdící v Německu. (BITKOM 2010/3) Nástroje virtuální komunikace a spolupráce umožňují skutečnou globální týmovou práci v reálném čase. Může to snížit cestování až o 30% společně s odpovídajícím poklesem uhlíkových emisí, nemluvě o nákladech. 3.2 Potenciál úspor v datových centrech Věděli jste, že na světě je přes 3 milióny datových center? Jen německá datová centra ročně spotřebovávají 10 terawatthodin (TWh) elektrické energie. K zásobování těchto datových centrech elektřinou by bylo zapotřebí asi 15 elektráren, každá o výkonu 1000 MW. Elektřina pro provoz datových center přijde přibližně na 1,12 miliardy euro ročně. Podle poslední analýzy skupiny Experton Group skýtají normální datová centra úsporný energetický potenciál až do 60%. Dalším důležitým faktorem je vytížení. Unixové servery v dobře uspořádané infrastruktuře pracují podle Expertonu na pouhých 35 až 45% kapacity, servery s Windows dokonce jen na 15 až 30%. V průměru se využívá jen 25 až 40% úložné kapacity. Virtualizace serverů a úložišť však umožňuje vytěžovat servery až na 80%, a to bez ohledu na operační systém. Pokud jde o ukládání je v závislosti na volatilitě (čím rychleji rostou požadavky, tím nižší je disponibilní vytížení kvůli zachování dostatečných rezerv) reálných 60 až 80%. Využívání zdrojů datových center může například maximalizovat virtualizace a extenzivní standardizace služeb. Zahrnuje to vytváření logických systémů nezávislých na fyzických zařízeních. Místo, aby byly zdroje dedikovány specifickým účelům, jsou sdíleny a jsou tudíž používány efektivněji. Klíčovou funkcí jakéhokoli virtualizačního řešení je proto schopnost chytře přidělovat a spravovat zdroje. To zajišťuje maximální pružnost alokace zdrojů. Díky tomu může být zrušeno množství dříve zahálejících, přebytečných serverů, což maximalizuje úspory.

13 13 13 Potenciální úspory datových center. 100% Současné náklady na energii 20% - 25% Vylepšení napájení 20% - 40% Chlazení 10% - 15% Energeticky efektivní procesory 10% - 15% Efektivnější ventilace 5% - 10% Vylepšené chlazení 40% Náklady na energie po optimalizaci Obr. 6. Založeno na studii Experton Group Virtualizace snižuje celkové náklady efektivnějším využíváním zdrojů, zvláště: Efektivní správou infrastruktury. Jednodušší migrací, zálohováním a obnovou dat. Spolehlivým provozem serverů: souběžný provoz vícenásobných, od sebe oddělených operačních systémů. Infrastruktura založená na cloudu je efektivnější, může však být zelenější. (Forrester 2011) Při vytváření skutečně energeticky úsporného řešení je třeba brát rovněž v úvahu požadavky infrastruktury a vyšší bezpečnostní požadavky. Škálování kapacit je snazší díky centrální správě správě virtuálních serverů a úložišť. Názor, že virtualizace je automaticky zelenější, však není vždy přesný. Špatná, neefektivní správa cloudových služeb a neodpovídající ohodnocení zdrojů vždy firmy nepřibližuje k jejich ekologickým cílům. K vytvoření zeleného cloudu potřebujete optimalizované plánování kapacit a vysoký stupeň automatizace. To umožňuje průběžné snižování fyzických serverů a dočasně nepoužívané systémy mohou být vypnuty. Je-li jich znovu zapotřebí, musejí být zapnuty a spuštěny rychle a efektivně. Znamená to, že stávající infrastruktura potřebuje podporovat dynamický provoz. A když jsou tyto prvky doplněny chytrými systémy, máte zelená cloudová Nositel Ceny Zelené ICT od IDC a odvětvového časopisu Monitor: Zelený dynamický model T-Systems zapůsobil na porotce stanovením nových standardů v optimalizaci zdrojů datových center. (IDC 2008)

14 datová centra. V poslední době byly provedeny v rámci projektu Datacenter 2020 (http.datacenter/2020.de) studie efektivity chlazení. Studie shledala, že energetickou spotřebu datových center lze výrazně snížit prostřednictvím cíleného chlazení serverů. Výzkumníci zvažují různé možnosti, včetně inteligentní integrace serverů do infrastruktury budov a využívání obnovitelné energie. Výsledky studií jsou využívány k optimalizaci stávajících datových center, a připravují cestu pro navrhování a budování datových center zítřka (T-Systems a Intel 2020). Současný stav virtualizace v podnicích Úroveň virtualizace Server [%] Úložné systémy plánováno nevirtualizováno virtualizováno n = 104 (firmy s zaměstnanci) Obr. 7. Zdroj: Experton Group Zaměřeno na modelování Aby problematika Zeleného ICT byla pro CIO srozumitelnější, spojil se T-Systems s Dr. Christianem Hölzlem (Komunikační a simulační inženýrství, Univerzita aplikovaných věd v St. Pöltenu) k vývoji modelu Green Dynamics, který identifikuje a analyzuje rozličné faktory, které ovlivňují spotřebu energie v datových centrech. Zahrnuje různé stupně virtualizace, sdružování (pooling) a zlepšování efektivity využívání energie (Power Usage Effectiveness PUE). Fyzické zdroje brané v úvahu zahrnují výpočetní výkon, CPU, datová úložiště a ostatní prvky. Model se vyhýbá přílišné složitosti ve prospěch transparentnosti a jednoduchosti pochopení. Umožňuje CIO efektivně vyhodnotit stávající situaci a identifikovat možnosti zlepšení. Usnadňuje proto rozhodování o Zeleném ICT, aniž by byly přehlíženy důležité faktory a odhaluje potenciál snižování emisí CO 2. Následující příklad ukazuje hodnotu modelu jako nástroje pro podporu rozhodování. Zelený dynamický model. Zelený dynamický model simuluje procesy ICT a jejich prognózy ohledně emisí skleníkových plynů datových center v průběhu let. Umožňuje srovnání stávajících struktur s optimalizovanými. CO 2 emise [v tunách] Čas[roky] Provozované zákazníkem Provozované zákazníkem (optimalizované) Provozované profesionálním poskytovatelem Simulace předpovědí emisí datového centra Stanovení potenciálu pro omezení: Energie Nákladů CO 2 během pěti let. Úspory vytváření použitím: Virtualizace Sdružováním Optimalizací infrastruktury, energeticky efektivním hardwaru Zelený potenciál: Úspory energie až 50 procent Snížení emisí CO2 až o 80 procent Obr. 8. Zdroj: T-Systems 2009.

15 15 15 Zjištění z těchto simulací potvrzují dynamické chování ICT infrastruktury a jeho vliv na spotřebu energie. Shrnutí výsledků (simulace 5 let provozu): Spotřeba energie snížena o kwh. Náklady snížené o euro. Emise CO 2 sníženy o 108,25 tuny (ekvivalent jízdy automobilu dlouhé kilometrů). Těchto úspor lze dosáhnout snížením celkového objemu hardwaru (pomocí virtualizace až o 80%), snížením počtu serverů (sdružováním až o 50% a zvýšením vytíženosti od 15 do 70%) a optimalizací provozu infrastruktury (lze doshnout hodnoty PUE 1,5 - datová centra obvykle dosahují hodnoty PUE 2,5). Model Green Dynamics zvyšuje transparentnost Zeleného ICT a zvyšuje povědomost o otázkách Zeleného ICT v rámci organizace i mimo něj. Současně ukazuje, jak může odvětví ICT přispívat ke snižování globálních emisí CO 2 : Nyní, poté co jsme se věnovali modelu Green Dynamics, zaměřme pozornost na následující obrázek, který ukazuje opatření ke zlepšování energetické efektivnosti v datových centrech. Typické rozložení spotřeby energie v datovém centru. Náklady Zdokonalené aplikace a ukládání dat Oddělení teplých a studených zón v DC Virtualizace/ konsolidace Růst teploty v DC Používání tenkých klientů Alternativní chladicí koncepce Nasazení energeticky efektivního hardwaru Potenciál zvyšování energetické efektivnosti. Rychlé zisky strategická opatření čas Obr. 9. Zdroj: DENA.

16 [Millióny tun emisí CO2, 2007] 3.3 Zlepšování obchodních procesů Zeleným ICT. Emise CO 2 lze výrazně snižovat efektivními pracovními postupy, snížením počtu vozidel na silnicích a omezením zbytečné spotřeby papíru. ICT též umožňuje hloubkové sledování spotřeby energie a emisí CO 2 podél hodnotového řetězce. V souladu s tím lze zdokonalovat procesy a organizační struktury. Firmy by měly zvažovat, jak by mohly využívat ICT ke jednodušování a napřimování svých klíčových procesů. Skoro každý podnik by mohl ušetřit tuny papíru a snížit emise CO 2 dematerializováním např. komunikovat raději elektronickou poštou než poštou, přechodem k elektronické fakturaci či elektronické archivaci. Kupříkladu díky eliminaci doby potřebné k doručení a dopravy s ním související se zrychlují i pracovní toky. ICT skýtá mnoho možností jak zjednodušit klíčové obchodní procesy jako personalistiku, výrobu a prodej a zajistit efektivní správu zdrojů a významné úspory, nejen emisí CO 2. Výrobní sektor je obvykle náročný na zdroje, a ani výroba automobilů není výjimkou. Používání ICT v hlavních procesech vývoje a výroby může vést k rozsáhlým úsporám. Virtualizační software a návrhářské nástroje (computer-aided design) poskytují stále přesnější a reálnější zobrazení a činí ve fázích vývoje prototypy rostoucí měrou zbytečnými. Přinejmenším snižují počet těch, které je třeba vyrobit. Funkce k úspoře energie podporované softwarem lze zabudovat i do samotných vozidlech. Například je možné při zařazení neutrálu dočasně vypínout chod motoru. Když se auto má rozjet, motor znovu nastartuje. Emise CO 2 lze snižovat v celém výrobním hodnotovém řetězci. ICT pomáhá poskytováním řešení k vytváření sítí, doručovacích nástrojů a efektivní správou zdrojů chránit životní prostředí. ICT může v řadě odvětví zdokonalovat již používaná opatření. Globální studie SMART 2020 dělí obchodní koncepce do kategorií inteligentních budov, chytré logistiky, inteligentních rozvodných energetických sítí, chytrých motorů a dematerializování (snižování materiálové náročnosti). Studie zjistila, že v Německu největší potenciál ke snižování emisí vykazuje chytrá logistika (85 mil. tun CO 2 ), následovaná inteligentními budovami se 42 mil. tun CO 2 (BCG a GeSI 2010). Hlavním cílem chytré logistiky je snižovat provoz v odvětvích, kde je zapotřebí častých dodávek. Dopravní zácpy a špatné plánování tras se podle Evropské komise podílí na spotřebě pohonných hmot 50%. Inteligentní systémy silniční dopravy kombinují spolu s mnohem nižšími emisemi CO 2 řadu aplikací ke snižování spotřeby paliva až o 30 % aniž by se snížila kvalita služeb. V současnosti tvoří základ chytrých logistických systémů podrobná informace o provozu shromažďovaná sítí přístrojů a předávaná telekomunikační technologií. Plánovači tras a navigační systémy těchto informací využívají Potenciál snížení emisí v každé z oblastí studie SMART > 60% celkových potenciálních úspor (-23%) Emise BAU do roku 2020 Chytré budovy Chytrá logistika Chytré sítě Inteligentní motory Odmaterializování Emise do roku 2020 za použití Zeleného ICT Obr. 10. Zdroj: Smart 2020 Study.

17 17 17 k výpočtu nejlepší trasy pro vozidla a náklady, snižují ujeté vzdálenosti, čas a spotřebu pohonných hmot a emise CO 2. GPS aplikace a aplikace RFID určují přesnou polohu vozidel a zajišťují vysokou efektivnost flotily. A tyto technologie mohou rovněž výrazně ovlivňovat námořní a leteckou dopravu. Umožňují, aby se například spotřeba pohonných hmot nákladní letecké dopravy snížila o více než 10 procent. Při zřizování nových kanceláří a továren, potřebují firmy zohlednit opatření k úsporám energie. Inteligentní budovy mohou bojovat proti rostoucí spotřebě energie používáním pouhého zlomku energie než je tomu u konvenčních budov. Podniky však mohou zlepšovat i stávající prostory. Inovativní systémy energetického managementu mohou rychle a snadno snížit objem energie potřebný pro osvětlení, vytápění a chlazení na momentálně potřebnou úroveň. Správa spotřeby energie v budovách zahrnuje přesné měření, zjišťování jak se energie používá a kde ji lze omezovat protože se často přesně netuší, jak se energie spotřebovává. Firmy mohou své vytápěcí a ventilační systémy otestovat na jejich energetickou efektivitu a vyvinout energeticky úsporné koncepce osvětlení. Úspory nákladů, zajištění shody s předpisy, energeticky efektivní energetický management poskytující transparentnost zajišťuje spotřebiteli, že jsou plněny ekologické cíle. Bohužel tomu tak není vždy, a to pro nedostatečnou znalost přínosů (úspory nákladů, zlepšení pověsti, souladu s předpisy atd.) a kvůli tomu, že není jasná odpovědnost a existuje nejistota ohledně legislativních požadavků a přání zákazníků. 3.4 Strategie udržitelnosti je hlavní složkou energetického managementu. Mnoho firem si již vytvořilo strategie udržitelnosti a zahájily iniciativy na úspory energie. Podniky však až příliš často používají k zaznamenávání a analýze Budovy v současnosti spotřebovávají 40% globální energie. Do roku 2030 budou moci za polovinu celkových emisí CO 2. (Société Générale 2009) spotřeby energie jednoduché excelové tabulky nebo podomácku vytvořené nástroje. A v mnoha případech se těchto nástrojů používá jen k sbírání údajů o některých budovách nebo útvarech. Dozrál čas, aby se podniky soustředily na získání přehledu spotřeby energie a zdrojů a emisí CO2 za celý podnik. Potřebují též sjednotit různorodé iniciativy energetické efektivnosti na úrovni vedení firmy. Hlavním předpokladem zlepšování správy uhlíkových emisí je na tomto pozadí používání správných nástrojů. V tom se shoduje většina vedoucích pracovníků. Když byli dotázáni, jak chtějí čelit výzvám spojeným se správou uhlíkových dat, naznačila 44 procenta respondentů, že by pomohl specializovaný uhlíkový software. Ke zvládání mnoha výzev efektivního, celopodnikového energetického managementu, musí řešení IT působit ve dvou hlavních oblastech. V rámci podniku musejí za poskytovat transparentní údaje o současné spotřebě v různých úrovních agregace v rámci podniku. Za druhé musejí porovnávat údaje o současné spotřebě s cíli a se statistickými referenčními údaji. Takto IT připraví správné základy pro efektivní řízení využívání energie (McKinsey 2009). Řešením tohoto druhu se všeobecně říká Enterprise Energy & Environmental Management EEEM ( Systém správy energie a ekologie podniku). Musejí podporovat následující úkoly: Konsolidace a vizualizace celopodnikových údajů o energii a spotřebě. Bilancování CO 2 založené na spotřebě. Zpracovávání dat k využívání ve výkazech o stavu udržitelnosti či výkaz CDP. Rozvoj a hodnocení činností energetické efektivnosti, např. v rámci srov návacích testů a vůči případovým studiím best-practice. Řízení činností a iniciativ k v oblasti energetické efektivnosti. Mnoho dat vyžadovaných pro tyto procesy je již firmám k dispozici na různých místech a v různých formátech. Plyne z toho, že hlavním úkolem implementátorů systému EEEM je vedle konfigurace softwaru integrace s existujícími podnikovými aplikacemi. Tyto aplikace obsahují mnoho informací a údajů potřebných pro bilancování CO 2 a související výkaznictví. Pro automatické předávání dat do systému EEEM mohou být mimoto implemen-

18 tována rozhraní pro chytré měření nebo systémy správy budov. Využíváním softwaru tohoto typu k důslednému zachycování všech údajů o spotřebě a jejich přiřazování k odpovídajícím částem organizace mohou podniky provádět propracované analýzy a podnikat rozsáhlé iniciativy pro dosažení energetické efektivnosti. Mohou kupříkladu: Analyzovat spotřebu/emise za organizační jednotku, úsek, budovu, nákla dové středisko či zaměstnance. Sledovat a dokumentovat spotřebu/emise na jednoho zákazníka, výrobní jednotku nebo službu. Zajišťovat úspěch opatření k energetické efektivnosti přidělováním úkolů zaměstnancům. Vyhodnocovat vliv rostoucích cen energie/emisí na cenu produktu nebo služby. Funkčnosti systému EEEM. ERP systémy Vzdělávání zaměstnanců/ správa cest Nahrávání souborů/excel Telematika Automatizace budov & individuální vyúčtování Smlouvy s dodavateli EEEM Účty za spotřebu & chytré měření (elektřina, plyn, voda, paliva) Řízení životního cyklu výrobků Výkaznictví & business intelligence Governance, risk & compliance Regulace & standardy Správa flotily Obr. 11. Zdroj: T-Systems 2010.

19 4. Cesta k akčnímu plánu Zeleného ICT? Zelené ICT je již hodnou dobu hlavním námětem konverzace mezi odvětvovými profesionály. Je velmi nepravděpodobné, že se jakémukoli vedoucímu pracovníku z oblasti ICT podařilo vyhnout všem článkům v příslušných publikacích, systémům předváděným na veletrzíchh a intenzivním marketingovým snahám poskytovatelů. Technologie Zeleného ICT jsou nyní stále oblíbenější. Bohužel však často chybí systematický přístup. Firmy často zahajují řadu individuálních projektů Zeleného ICT bez soudržného a zastřešujícího plánu a nedokáží je pak koordinovat. Komplexní akční plán vytyčuje strategii a cíle činností Zeleného ICT. Ten umožňuje dosáhnout koordinace, funkčnosti řízení a souladu jednotlivých aktivit. Individuální činnosti lze uvést do souladu s obecnými cíli a implementovat je v logickém pořadí. Efektivní akční plán poskytuje všem účastníkům výkonnému managementu, zaměstnancům a zákazníkům referenční rámec. Usnadňuje též realistické vyhodnocování všech potenciálních ekologických i ekonomických úspor. Motivace pro implementaci technologií Zeleného ICT sahá od oddanosti ochraně přírodního prostředí po přání snížit náklady na energii či zlepšit firemní pověst. Prvním krokem proto musí být vyhodnocení a sjednocení těchto často odlišných cílů a očekávání a všeobecného přijetí a sdílení cílů. Po identifikaci potřeb je třeba vyhodnotit současnou situaci. Jaké aktivity v oblasti Zeleného ICT již byly zahájeny? Jak je lze kombinovat a spojovat? Jak lze Zelenou ICT zapojit do celkové strategie CSR? Jaké procesy jsou součástí výběru hardwaru a dodavatelů? Dalším klíčovým bodem, který je třeba řešit předem, je, jaké překážky je třeba překonat a s jakými omezeními je nutné počítat? K upevnění podpory akčního plánu je důležité identifikovat a sklidit plody, které visí nízko. K vyvolání zájmu zaměstnanců a široké veřejnosti o Zelené ICT je třeba několika efektivně prezentovaných a publikovaných kroků. Tyto pozornost přitahující úspěchy zlepší přijetí Zeleného ICT mezi zaměstnanci a zvýší jejich zájem a ochotu hrát aktivní úlohu ještě před započetím aktuálního projektu. Lze toho například dosáhnout vyřazením zastaralého zděděného hardwaru, implementací celopodnikového systému energetického managementu, či zapojením do aktivit ekologických iniciativ nebo organizací. Poté se můžete na široké frontě začít zabývat samotným akčním plánem. Podle společnosti Forrester musí akční plán zahrnovat následující úkoly jako prioritní: zhodnotit metody měření, procesy výběru a metody technické podpory, optimalizovat využívání stávajícího prostředí ICT, transformovat a aktualizovat infrastrukturu a využít pákového efektu ICT v hlavních obchodních procesech.

20 Životní význam pro vás má používat pro komplexní měření software poskytující transparentní údaje. Aby se úspěch strategie Zeleného ICT zviditelnil, potřebujete například poskytnout podrobný přehled o energetické spotřebě datového centra. Mnozí manažeři ICT neví, kolik energie spotřebovávají jejich systémy. ICT a správu budov je třeba úžeji integrovat, výsledky měření musejí být k dispozici na všech úrovních a CIO by měl znát energetické náklady datového centra. Stávající procesy, kupříkladu výběru hardwaru a dodavatelů, by měly být rozšířeny o měřitelná kritéria ochrany životního prostředí. Jako další by na pořad dne mělo přijít zevrubné školení personálu. Zaměstnanci si musejí pochopit jednoduché kroky, které oni sami mohou učinit pro snížení dopadu na životní prostředí. Sami musejí pracovat na tom, aby se tyto kroky staly jejich druhou přirozeností. Personál se bude řídit příslušnými přístupy a směrnicemi a aktivně se podílet na jejich trvalém rozvoji jen, jsou-li pracovníci informováni o ekologických cílech firmy a jsou odhodláni jich dosahovat. Stávající prostředí ICT skýtá i bez miliónových investic obrovský potenciál zlepšování, od správné likvidace hardwaru po zlepšené chlazení datového centra (viz část 3). Celková změna infrastruktury je velkým strategickým úkolem. Na rozdíl od nízko zavěšených plodů nelze tyto projekty provádět narychlo, ale vyžadují podrobné plánování. Řeení technických změn může zahrnovat zavádění prostředí tenkých klientů, celkovou obměnu hardwaru datového centra, nebo systematický outsourcing všech datových center. Akční plán Zeleného ICT Zjistěte očekávání Stanovte postup Komunikujte akční plán Sklízejte nízko visící plody Implementujte software a měření Revidujte proces výběru Optimalizujte užívání Zvyšujte povědomí zaměstnanců Reinženýring ICT infrastruktury Nelze řídit to, co nejste schopni měřit Provádějte monitoring (vykázání udržitelnosti) Iniciace zlepšování procesů Zelené ICT konečně vyžaduje dvě věci: průběžný monitoring vykazování udržitelnosti, které zvyšuje transparentnost a usnadňuje identifikaci dalších možných pák a zpětnou vazbu do zlepšovacího procesu na zpracování nových zjištění a náhledů na problematiku. Obr. 12. Zdroj: T-Systems 2011.

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu.

Dynamic Mainframe. Zelené ICT Správný čas na změnu. Dynamic Mainframe 10 11 Zelené ICT Správný čas na změnu. Zelené ICT má v T-Systems velké slovo Zelené ICT (Green ICT) má v T-Systems dvojí význam. Za prvé: Využíváním informační a komunikační technologie

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom.

23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ. WORKsmart -Eco. Pečujte o životní prostředí i svůj zisk. Let s drive business. www.tomtom. 23042012_WORKsmart_ECO_bro_CZ WORKsmart -Eco Pečujte o životní prostředí i svůj zisk www.tomtom.com/business Let s drive business Obsah 2 Jak ekologické je vaše podnikání? 3 Optimalizace využití vozidel

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing.

Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha. Ing. Radim Veselý Ing. Energetická bilance a možnosti úspor energií Konference Hospodaření s energií v podnicích 20.10.2011, Praha Ing. Radim Veselý Ing. Petr Vlasák Agenda Základní předpoklady pro zavedení Energetického Managementu

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann.

STARÁME SE O VÁS. MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. STARÁME SE O VÁS MAN ServiceCare. Zvýšení dostupnosti vozidel díky proaktivnímu managementu údržby. MAN kann. Zapomeňte vše, co jste potřebovali vědět o údržbě. My na vás nezapomeneme nikdy. Tlak na náklady

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Národní vize Smart Grid

Národní vize Smart Grid Národní vize Smart Grid Smart Life TOP Hotel Praha - 24. ledna 2012 Obsah Aktualizace energetické koncepce - vize EEGI Meber States Initiative Možný vývoj Smart Grid Regulační schopnosti chytrých sítí

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem

NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem NetSuite CRM+ Výkonný systém CRM, který podporuje celou interakci se zákazníkem PŘÍNOSY ŘEŠENÍ NETSUITE Přínosy zjištěné

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu.

Management času FleetBoard Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. A Daimler company Transparentnost již od prvního kilometru pro optimální plánování provozu. 2014 Driver and logistics management Daimler FleetBoard 1 To se vyplatí. Ekonomicky, efektivně a transparentně

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

VoltTerra základní informace

VoltTerra základní informace VoltTerra základní informace VoltTerra je operační systém pro elektromobilitu - Nabízí veškeré softwarové end-to-end funkcionality pro e- mobilitu - Realizuje v jednotlivých dobíjecích bodech různé obchodní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Průvodce ERP pro efektivní řízení

Průvodce ERP pro efektivní řízení Průvodce ERP pro efektivní řízení Obsah 1. Shrnutí 3 2. Nejlepší společnosti se neustále snaží zvyšovat výkony 4 3. Jak ERP zvyšuje výkonnost 5 4. Výsledky 8 5. Závěr 9 2 Sage ERP X3 I Efektivní řízení

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity

Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Budoucnost metody QUEST a navazující aktivity Radomíra Jordová, CDV, v.v.i. Zbyněk Sperat, CDV, v.v.i. Pardubice, 17. září Obsah Možnosti EU QUEST a související projekty Plány udržitelné městské mobility

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu

Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Elektromobilita nejsou jen vozidla na elektřinu Ing. Jan Vurm Siemens, s.r.o. Inteligence procesní infrastruktury 20.9.2012 Siemens 2012 IC MOL základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více