Základní údaje v tis. Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje v tis. Kč"

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report 2014

2 Text P-D REFRACTORIES CZ a. s. Foto: archiv P-D REFRACTORIES CZ a. s. CHAS-MT s.r.o. Moravská Třebová 04/2015

3 Obsah Základní údaje...5 Řídící orgány a.s....6 Úvodní slovo...7 Historie firmy...9 Zhodnocení roku Předpokládaný vývoj společnosti v roce Organizační struktura...24 Zpráva o vztazích...26 Účetní závěrka v nezkráceném rozsahu...30 Prodej...33 Zpráva dozorčí rady...34 Zpráva nezávislého auditora...35 Ověření výroční zprávy...37 Čestné prohlášení...37 Summary Basic Data...39 Authorities...40 Introduction...41 The History of the Company Assessment Expected development of the company in Organizational Structure...58 Report on relations...60 Final Accounts...64 Sale...67 Independent Auditor s Report Verification of Annual Report...71 Statutary Declaration....71

4

5 Základní údaje Základní údaje v tis. Kč Celkové výkony Tržby za výrobky a služby Export HV před zdaněním HV po zdanění Aktiva celkem Zásoby Pohledávky Základní kapitál Vlastní kapitál Úvěry Počet zaměstnanců (prům. přepočtených osob) Realizované investice (bez vlivu dotací) Výroční zpráva / Annual Report 2014 Základní údaje 5

6 Řídící orgány a.s. Představenstvo Předseda: Tomáš Kožoušek Místopředseda: Stefan Alexander Preiss-Daimler Člen: Christian Philipp Wasmuht Člen: Stanislav Dvořák Dozorčí rada Předseda: Heinz-Jürgen Preiss-Daimler Místopředseda: Klaus Friedrich Kaiser Člen: Vladislava Bomberová 6 Řídící orgány a.s.

7 Úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, čtenáři této výroční zprávy, do dějin lidstva se zařadil další kalendářní rok. Rozhodně to nebyl rok klidný vždyť přinesl celou řadu nejen politických, ale i ekonomických událostí, které bezesporu svým obsahem a svými důsledky překročí časovou hranici Vzhledem k tomu, že naše společnost P-D Refractories CZ a.s. vstupuje svými obchodními aktivitami na území všech osídlených světadílů, všechny tyto události se jí více či méně dotýkají. Naštěstí teritoria, která v uplynulém roce zaznamenala největší politicko-ekonomické či přírodní otřesy, nepatřila k těm, kde se naše aktuální obchodní aktivity odehrávaly. Přestože naše hlavní odběratelské sektory metalurgie, koksárenství, sklářství, výroba neželezných kovů v čele s hliníkárenstvím, průmysl cementu a vápna i stavebnictví ani v roce 2014 neprožívaly ty nejlepší časy, a přestože se nadále i v naší branži celosvětově více a více prosazují levnější výrobci z blízké i vzdálené Asie, zaznamenal náš podnik mimořádně velký nárůst výroby i poměrně slušné navýšení prodeje. V průběhu I. pololetí se totiž připravovaly dva mimořádně velké projekty, které byly pak na podzim završeny uzavřením obchodních smluv. Jednalo se o historicky největší firemní zakázku dvě koksárenské baterie pro japonskou ocelárnu Nippon Steel s objemem přes půl miliardy korun doplněnou o tuzemský kontrakt s Třineckou železárnou na dodávku koksárenské baterie KB 11 za téměř sto milionů Kč. Tato mimořádná situace vyvolala nutnost mimořádných opatření, především potřebu předvýroby komínových rour a magnetitu, ale i již zadaných menších dinasových zakázek, aby se uvolnila kapacita výroby v roce 2015 pro splnění uvedených dvou projektů, a pokud možno i udržení stálých zákazníků, kteří s dodávkami tradičně počítají. Nezbytné bylo postupně navýšit počet zaměstnanců o více než stovku dělníků, ale i čtyři konstruktéry, investičně dovybavit dílenskou výrobu forem, jednak přístavbou haly, jednak strojním vybavením a vzniklá situace urychlila i dlouhodoběji požadované rozšíření skladovacích ploch včetně jejich zastřešení. Výsledkem pak byla rekordní výroba téměř 86 tisíc tun šamotových, dinasových a magnetitových kamenů a komínových rour, což představuje meziroční nárůst na 126 %, ale také navýšení objemu skladu hotových a rozpracovaných výrobků o117 mil. Kč. Z tohoto hlediska byl tedy rok 2014 pro naši akciovou společnost velmi mimořádný. Definitivní tečku za uzavřeným kalendářním a zároveň hospodářským rokem učiní jako vždy valná hromada svolaná na 12. května Jejím letos jediným úkolem je schválit roční účetní závěrku a představenstvem navržené rozdělení dosaženého zisku. Domnívám se a v dalších informativních částech této výroční zprávy je to podrobně okomentováno že z hlediska akcionářů společnosti byl rok 2014 jedním z těch úspěšných. Přestože z výše zmíněných důvodů byla neobvykle velká část produkce prozatím uložena na sklad, aby byla k dispozici v následujícím ročním období, docílili jsme obratu ve výši 1133 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 7,3 %. Bezesporu k dosažení takto vysokých tržeb dopomohlo intervenční opatření ČNB, které celoročně drželo kurz koruny nad úrovní 27,50 Kč/EUR a zároveň i to, že celých 83 % naší produkce bylo určeno na export a vesměs obchodováno v EURech. Podařilo se ale dále optimalizovat nákupy vstupů, čímž spotřeba materiálu, a především cenově výhodně nakoupené energie, zdaleka nezaznamenaly takové navýšení jako celkové výkony. Výsledkem byla docílená přidaná hodnota přesáhnuvší půl miliardy korun a konečný výsledek hospodaření zisk nad hranicí 60 milionů Kč. Na velmi slušné ekonomice profitovali i zaměstnanci společnosti, jejichž část pohyblivé složky mzdy je determinována dosaženou produktivitou práce měřenou vyrobenými tunami a spotřebovanými hodinami práce s následnou korekcí (tentokrát do plusu), produktivitou právě z přidané hodnoty. Po dvou letech mírných poklesů dosaženého průměrného výdělku došlo tentokrát naopak k jeho nadstandardnímu navýšení, čímž při započtení příspěvků firmy na důchodové a životní připojištění měsíční mzda překročila 28 tis. Kč. Díky vytvořeným finančním zdrojům mohlo rovněž dojít i k potřebné reprodukci firemního investičního majetku. Vedle aktivovaných forem pro vlastní potřebu ve výši 33 mil. Kč představovaly další investiční akce sumu 69 mil. Kč. Kromě největší položky rekonstrukce tunelové pece v Dinasce Svitavy byla zahájena akce briketizace podsítných jílů, pořízeny byly dlouhou dobu chybějící skladové plochy včetně jejich částečného zastřešení, zprovozněna balicí linka a rovněž byly připraveny i další investiční nákupy v čele se třemi hydraulickými lisy pro Novou šamotku, které budou instalovány v roce Výroční zpráva / Annual Report 2014 Úvodní slovo 7

8 Díky tomu, ale rovněž i díky enormnímu cílenému navýšení zásob, ale i mírnému nárůstu pohledávek, společnost zvýšila svoje celková aktiva o více než 156 mil. Kč, ale i svoje vlastní jmění o 55 mil. Kč. Pozitivně byly vyhodnoceny i ostatní především bankami sledované ukazatele rentabilita, EBITDA, poměr bankovních závazků vůči oběžným aktivům a další. Pozitivní, byť těžko vyčíslitelný, byl i náš posun na světových trzích. Markantním důkazem toho je zmíněná makro zakázka pro japonské koksárenství, ale viditelný je i zvyšující se podíl na dodávkách pro světové hliníkárny od USA a Kanady přes Skandinávii, Blízký východ až po Austrálii. Standardně silnou pozici máme ve světovém sklářském průmyslu, byť největší zakázka pro sklárny šla tentokrát do moravského Kyjova. Za překvapivé můžeme označit další 10% navýšení prodeje komínových keramických rour, když jejich prodaná tonáž (převážně do Polska) se blíží 14 tisícům tun. První měsíce rozbíhajícího se roku 2015 ovšem naznačují, že velké obchodní projekty i přes jejich strategický význam nemusí být ekonomickou výhrou. Díky nesmírné náročnosti a nebývalé variabilitě jednotlivých výrobkových pozic se vlastní výroba prodražuje a zisková marže rovněž i díky vynuceným cenovým ústupkům ve finále tendru proti čínskému konkurentu zdaleka nedosahuje úrovně, kterou bychom rádi viděli na konci roku. Proto je třeba i v zakázkově nabitém období myslet na ekonomiku a zvažovat každý i sebemenší výdaj. Nicméně nový hospodářský rok máme z větší části před sebou a celý pracovní kolektiv je motivován k dosažení dalšího solidního výsledku. V závěru bych rád vyjádřil poděkování všem spolupracovníků za odvedenou práci v hodnoceném roce 2014 a za vynikající výsledky. Věřím, že těmto výsledkům napomáhá dobrá atmosféra na všech našich pracovištích. Moje poděkování patří všem členům vedení akciové společnosti, představenstvu a dozorčí radě za aktivní účast na řízení firmy a na řešení mnohdy zdánlivě nepřekonatelných problémů. Děkuji rovněž za součinnost všem obchodním partnerům a spolupracujícím subjektům a rád bych vyjádřil přesvědčení a příslib i do dalšího období, že zůstaneme i nadále seriozním a spolehlivým obchodním partnerem, respektovaným regionálním podnikem a seriozním zaměstnavatelem. Tomáš Kožoušek předseda představenstva a. s. 8 Úvodní slovo

9 Historie firmy Historie firmy V roce 1852 bylo uděleno kutací právo na důlní těžbu žáruvzdorných jílovců v Březinské pánvi, které se později staly základní surovinou pro výrobu žárovzdorných výrobků ve Velkých Opatovicích. (Nyní působí ve firmě již jediný těžební provoz, důl a lom Březinka, který byl otevřen v roce 1961). Postupným vývojem toto právo získala společnost pánů Messnera a Pohla, která také financovala výstavbu šamotové továrny ve Velkých Opatovicích, a ta v roce 1892 zahájila výrobu šamotových cihel využívaných především ostravskými hutěmi. Továrna se postupně rozšířila a po generální rekonstrukci v letech získala podobu nynější Staré šamotky. V letech byl postaven nový provoz s nyní vžitým názvem Nová šamotka a ten dotvořil vzhled areálu Velké Opatovice. Do Svitav se firma rozšířila díky výstavbě výrobny dinasu v letech Svým historickým vývojem prošlo i vnitřní organizační členění a.s. a její vazby na vyšší celky. V poválečné historii se od etablovaly nejdříve jako národní podnik, později státní podnik a nakonec akciová společnost Moravské šamotové a lupkové závody, od r s názvem P-D Refractories CZ a.s. Velké Opatovice. K privatizaci firmy došlo formou kuponové privatizace. Koncem roku 2000 odkoupila majoritní balík akcií společnost P-D Glas-und Feuerfestwerke Wetro GmbH. V současnosti je naše společnost P-D Refractories CZ a.s. členem nadnárodního seskupení výrobců žárovzdorných výrobků P-D Refractories působícího v rámci Preiss- Daimler Group, která své podnikatelské aktivity rozvijí i v jiných oborech. V současné době jsou základními výrobními jednotkami divize působící ve Velkých Opatovicích (Stará a Nová šamotka), Svitavách (Dinaska), Březině (Pálení Anna) a Březince (Těžby). Historickým datem byl 15. říjen 2009, kdy byla po 157 letech ukončena hlubinná těžba na dole Březinka. Další těžba pokračuje znovuotevřením povrchového lomu ve stejné lokalitě. K divizím produkujícím žáromateriály se přiřazují dvě další jednotky s odlišným programem, kterými jsou divize Servis a divize Skládka. Servis se postupně stává generálním dodavatelem forem pro všechny společnosti sdružené ve skupině výrobců žáromateriálů P-D Group. Výroční zpráva / Annual Report 2014 Historie firmy 9

10 Zhodnocení roku Oblast organizační a majetkoprávní V průběhu hodnoceného roku 2014 nedošlo k žádné zásadní změně ve vlastnické struktuře společnosti. Majoritní akcionář P-D Industriegesellschaft mbh Wilsdruff (Německo) přikoupil pouze zanedbatelných 8 ks akcií, takže s celkovým počtem ks se prakticky jeho podíl 86,68 % na základním kapitálu firmy nezměnil. Ani u trojice ve shodě jednajících minoritních akcionářů, kteří vlastní 10,1 % firemního kapitálu, nedošlo ke změně tohoto podílu. Nahlášen byl pouze převod akcií z vlastnictví dvou z nich fyzických osob na tři obchodní společnosti, ty jsou ale vlastněny výhradně převodci akcií, takže v podstatě vlastnictví zůstalo beze změny. Společnost se svými ks emitovaných akcií měla k celkem 385 akcionářů. Ani ve struktuře firemní skupiny P-D Group nedošlo ke změně, která by se týkala naší společnosti. Nadále tedy platilo, že vrcholovým vlastnickým subjektem skupiny je společnost P-D Management Holding GmbH vlastněná 8 fyzickými osobami, z toho 80 % patří rodině Preiss-Daimler, i to, že jednou z vnitřních organizačních jednotek naší mateřské společnosti P-D Industriegesellschaft mbh je spolupracující žárovýrobce závod Puschwitz Wetro, se kterým, stejně jako s dalšími dvěma závody společnosti P-D refractories GmbH Bochum, úzce spolupracujeme. Kooperace spočívá jednak v exkluzivních dodávkách ocelových a dřevěných forem pro německé kolegy, ale rovněž ve vzájemných subdodávkách žáromateriálů pro větší projekty, a také v oblasti vývoje a výzkumu, marketingu apod. Smluvním partnerem v rámci skupiny je pro nás pak také společnost P-D Management Industrie Technologie GmbH Wilsdruff, která je konsolidačním centrem skupiny a poskytuje nám služby v oblasti marketingu, poradenství, IT včetně správy serverů a další. Plnění naší společnosti německým partnerům představovalo za rok 2014 v součtu tis. Kč, naopak dodávky služeb a zboží od firem ve skupině mimo naši dceřinou společnost činily tis. Kč. Zmíněnou dceřinou společností je slovinská těžební společnost P-D Kremen d.o.o. Dolenje Mokro Polje, v níž naše společnost disponuje podílem 50 % a je zároveň největším odběratelem těžených a upravovaných surovin křemenců. V průběhu roku 2014 jsme jich nakoupili za tis. Kč. Kromě toho jsme v tomto roce na základě rozhodnutí společníků této dceřiné firmy vyinkasovali a zúčtovali dividendu za rok 2013 v objemu 961 tis. Kč. Uplynulý rok byl pro P-D Kremen z hlediska dosažených výsledků velmi příznivý. Díky mj. i našim odběrům dosáhla slovinská s.r.o. obratu ve výši tis. EUR (tj. meziročního nárůstu 116 %) a zisku před zdaněním 64 tis. EUR. Druhá majetková účast naší a.s. Izoker s.r.o., kde náš podíl představuje celých 100 %, byla i v roce 2014 nefunkční firmou, tedy bez nákladů a výnosů, a zůstává pouze zaregistrovaným subjektem pro případné budoucí podnikatelské záměry či potřeby. Orgány a.s. zůstaly z hlediska personálního obsazení rovněž beze změny. V návaznosti na platnost nové legislativy (zákon o obchodních korporacích) byla členka dozorčí rady Ing. Vladislava Bomberová zvolena pro další funkční období na valné hromadě v květnu 2014 akcionáři, tedy nikoliv volbou mezi zaměstnanci. Vnitřní organizace firmy zůstala po celý rok 2014 beze změny. Nadále tedy podnik sestává ze tří finálně výrobních divizí, tj. Staré šamotky a Nové šamoty ve Velkých Opatovicích a Dinasky ve Svitavách, dále z těžební divize Březinka, úpravárenské divize Březina a divize Servis, která zabezpečuje opravy a údržbu výroben a areálů, dílenskou výrobu forem pro naši hlavní výrobu i pro cizí a zabezpečuje veškeré technické agendy včetně investic. Samostatnou divizí je pak skládka odpadu Březinka, jejíž vazba na výrobní aktivity spočívá jednak ve skutečnosti, že současně se skládkováním zde probíhá rekultivace vytěženého lomu a dále odpadní teplo vznikající při výrobě elektřiny ze skládkového bioplynu používáme na vybudované sušičce jílů. Mimo vyjmenované divize pak nezbytné činnosti podniku zabezpečuje odbor prodeje, jeho součástí jsou i oddělení vývoje a výzkumu, kontroly a řízení jakosti a všechny laboratoře v jednotlivých lokalitách, a dále pak ekonomicko-správní odbor sestávající z útvarů hlavního účetního, nákupu, personalistiky a mezd a IT. I v průběhu roku 2014 pokračoval dlouhodobý projekt zvyšování produktivity práce, jehož cílem je optimalizovat počty zaměstnanců na jednotlivých pracovištích především formou hmotné zainteresovanosti na snižování počtu odpracovaných hodin v relaci s vyrobenými tunami výrobků a s korekcí pomocí ukazatele přidané hodnoty. Mimořádně vysoká tonáž vyrobených tvarovek na všech divizích, kterou si vynutily v průběhu roku získané velké obchodní zakázky (koksovna Kimitsu Japonsko a KB 12 Třineckých železáren) měla za následek jednak nutnost rozšířit počet zaměstnanců v keramické výrobě i ve výrobě forem, jednak ale i další zvýšení produktivity práce. Ta dosáhla oproti bazickému roku 2007 indexu 164 %, což byl důvod k poměrně vysokým průběžně vypláceným prémiím. Celkový počet zaměstnanců nakonec vyšplhal na celoroční průměr 683 osob (581 dělníků a 102 THP), což je o 66 více než v předchozím roce. Mimořádná tonáž si vynutila i nárůst přesčasové práce, která dosáhla 2,01 % z celkového pracovního fondu. Naopak k mírnému poklesu na 4,38 % došlo u absencí z důvodu pracovní neschopnosti zaměstnanců. 10 Zhodnocení roku 2014

11 2. Oblast výrobní a prodejní Šamotové kameny Vzestupný trend ve výrobě i prodeji, který trvá od roku 2010, se podařilo udržet i v roce 2014, kdy nárůst prodeje dosáhl 9 % a výroby 7 % při dosažení objemu t. Výrobková skupina šamotové kameny, která obsahuje i vysocehlinité materiály na bázi bauxitu, silimanitu, korundu a mulitu, je nejpoužívanějším druhem žáromateriálů s uplatněním ve všech vysokoteplotních průmyslových oborech. Mezi hlavní odběratele ovšem patří metalurgie a hliníkárenství. V obou oborech pokračovala realizace velkých projektů, které nás řadí mezi špičku v dodavatelském sektoru žáromateriálů. Především 22% nárůst dodávek v hliníkárenství znamená mimo jiné, že většina světových výrobců se stala našimi odběrateli. Z nejvýznamnějších lze uvést Alcoa, Rio Tinto a Hydro Aluminium. Tato skutečnost znamená mimořádný prodejní úspěch v loňském roce a zúročilo se tím předchozí několikaleté úsilí v prodeji i vývoji nových materiálů. V metalurgii pokračuje spolupráce s projekčně-konstrukční firmou Paul Wurth v dodávkách pro ohřívače větru, kde jsme se stali hlavním dodavatelem pro evropské stavby. Postupně se rozšiřuje i spektrum dodávaných výrobků. Ze sklářství je nutné zmínit pravidelné dodávky pro francouzskou firmu Verallia, které nebyly tolik zasaženy konjunkturálními výkyvy trhu. Potěšující zůstává stabilní vývoj dodávek kamnářského šamotu, který je nosným produktem divize D01. Přestože se mění preference odběratelů a menší krby a topeniště se stávají stále oblíbenější, udrželi jsme si na trhu střední Evropy, díky rozsáhlé síti distribučních partnerů, pevné postavení a náš tržní podíl se dále zvýšil na úkor konkurence z Rakouska a Německa. Potěšitelný je také vývoj prodeje izolačních materiálů, zejména přes naše sesterské společnosti. Komínové vložky Objem prodeje ve výši t znamená historicky nejvyšší výsledek, který překonává i nejvyšší úroveň z devadesátých let, kdy jsme byli výhradním dodavatelem keramických komínových rour pro firmu Schiedel, který dominoval na trhu. Výroční zpráva / Annual Report 2014 Zhodnocení roku

12 Téměř 90 % objemu uvedeného prodeje se realizovalo na polský trh. Přes nejistotu na začátku roku, jak se trh bude vyvíjet, dosáhl prodej do Polska o 20 % vyšší úroveň než v předcházejícím roce. Podmínky pro distribuci komínovek se nezměnily podpora stavební výstavby hypotékami, poptávka po rodinných domech. Podařilo se optimálně vyřešit strukturu distributorů s možnostmi dalšího reexportu na Ukrajinu, Pobaltí a do Ruska. Magnetitové kameny Tento sortiment zaznamenal silný pokles oproti předcházejícímu roku ve výši 20 %, který jde na vrub především největším odběratelům fy Stiebel a Sumitomo. Získáním nového zákazníka Olsberg, jehož odběry se projeví až v r. 2015, se nepodařilo zastavit celkový pokles prodeje, který začal již před 10 roky, ale v minulém roce se urychlil. Příčiny je nutné hledat nejen ve změně politiky cen noční elektřiny, ale také v nenaplnění očekávání výrobců kamen, že tato zařízení se stanou akumulátorem pro krátkodobé přebytky elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů. Pálené lupky Výroba pálených lupků pro vlastní spotřebu i prodej pro cizí firmy byla v r silně ovlivněna výpadky dodávek jílových surovin od českého dodavatele. Docházelo i k ohrožování vlastní výroby šamotových kamenů a i přes mnoho jednání s dodavatelem a jeho přísliby nedošlo v průběhu roku ke zlepšení. Vlastní prodej se v důsledku uvedených problémů snížil meziročně o 3 %, ale ztratili jsme bohužel významného zákazníka ve Slovinsku. Jeho znovuzískání stejně jako optimalizace prodejních cen budou hlavními úkoly v tomto oboru pro rok Dinasové kameny Prodej ve výši t je o 5 % vyšší než v přecházejícím roce, přesto nedosahuje objemů přecházejících roků. Uvedení do provozu tunelové pece č. 1 po generální opravě mělo zpoždění, čímž se snížila naše výrobní kapacita, ale především jsme v 2. polovině roku zahájili výrobu pro japonskou zakázku, která se ovšem bude expedovat až v roce Podobně probíhala i 2. nejvýznamnější zakázka v koksárenství pro zákazníka Třinecké železárny v objemu t dinasových kamenů, kterou jsme získali vůči ruské a polské konkurenci. Další zakázky v metalurgii jsme realizovali pro firmy US Steel Košice, Mountain State, Voest-Alpine, ArcelorMittal Ostrava. Ukazuje se zvýšená potřeba dodávek žáromateriálů pro opravy koksárenských pecí, které po mnoha letech zanedbávané údržby vyžadují střední nebo i generální opravy, v některých případech i urgentní. Naopak opravy ohřívačů větru ve srovnání s r stagnovaly, což je dáno nejistotou v dalším vývoji výroby a spotřeby oceli. Ve sklářství se nenaplnila optimistická očekávání z veletrhu Glasstec a obor pokračoval v důsledku výrobních nadkapacit ve stagnaci. Pouze dodávky pro firmu Verallia si udržely předcházející dynamiku rozvoje. V oblasti plochého skla se realizovala pouze jedna dodávka, a to pro čínskou firmu CSG 3. Systém řízení kvality V listopadu 2014 proběhl první dozorový audit QMS ze strany CQS. Audit opět proběhl bez neshod s formulovanými 2 místy pro zlepšení. Na QMS jako takový nebyla loni evidována žádná stížnost či jiná připomínka. Revidovaná norma ISO 9001:2014 bude uplatněna až při recertifikačním auditu v roce V loňském roce také proběhlo celkem 10 zákaznických auditů, tj. o 2 více než v roce Z toho 2 byly vykonány fyzickou kontrolou (Alcoa Mosjoen a Dubal UAE), ostatní byly dotazníkovou, případně hodnotitelskou formou. Ani u těchto auditů nebyly zjištěny žádné neshody či závažné nedostatky. Stále větší podíl našich výrobků prochází před expedicí fyzickými přejímkami ze strany zákazníků. U dinasu je to více jak 90 % dodávek, u šamotu již cca 70 %. S uspokojením můžeme konstatovat, že příprava, průběh i výsledky všech přejímek dopadly velmi dobře a k naprosté spokojenosti zákazníků. Loni bylo evidováno celkem 12 reklamací, tj. o 2 více než předloni, což však bylo dáno i celkově vyšším objemem prodeje. S vyšším objemem výroby souvisí také vyšší objem prováděných laboratorních zkoušek, jednak nutných pro kontinuální ověřování způsobilosti procesu výroby a kvalitativních parametrů výrobků. Naprostá většina testů souvisí s požadavky zákazníků na prezentaci kvality formou inspekčních certifikátů, atestů a reportů, většinou dle normy ISO Mimo tří, ojediněle požadovaných testů, jsou všechny zkoušky prováděny ve vlastních laboratořích. 12 Zhodnocení roku 2014

13 4. Oblast technologického rozvoje a vývoje Cílem činností technologického rozvoje a vývoje je zvýšení užitných vlastností, rozšíření a zkvalitnění sortimentu žárovzdorných výrobků, příprava firmy na výrobu nových výrobků včetně technické podpory prodeje. Inovace a vývoj nových výrobků jsou zabezpečovány technologickým rozvojem a.s. ve spolupráci s výrobními divizemi, s případnou spoluprací s externími subjekty. Tento proces je kontinuální a vychází z požadavků zákazníků, zkušeností s nasazením výrobků v různých podmínkách a trendů v oblasti žárovzdorné keramiky. Pracovníci oddělení rozvoje a vývoje prezentovali i v roce 2014 výsledky vývoje na několika konferencích a seminářích, zabezpečovali spolupráci s vysokými školami, s výzkumnými ústavy a specializovanými pracovišti, s nimiž se v kooperaci podíleli na grantových projektech Technologické agentury České republiky. Za nejvýznamnější dořešené úkoly v oblasti technologického vývoje a výzkumu za rok 2014 lze označit: Vývoj tmele KVR (v produkčních postupech označeno jako KV LP) Výrobky pro sklářství feedry - projekt TA Vývoj tepelně izolačních litých žáruvzdorných materiálů (žárobetonů) pro výrobu prefabrikovaných dílců Materiály pro Aluminium - PECHYNEY Vývoj dinasu DOLL projekt TA Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi dokončení projektu Výroční zpráva / Annual Report 2014 Zhodnocení roku

14 5. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V uplynulém období byl průměrný počet pojištěných zaměstnanců v a.s Pro nemoc a úraz došlo k následující pracovní neschopnosti (údaje jsou uvedeny v počtu nově hlášených případů a v kalendářních dnech): Počet případů pracovní neschopnosti celkem 226 z toho: pro nemoc celkem 170 pro ostatní úrazy celkem 31 pro pracovní úrazy celkem 25 Počet kalendářních dnů prac. neschopnosti celkem z toho: pro nemoc celkem pro ostatní úrazy celkem pro pracovní úrazy celkem Zdroje a příčiny pracovních úrazů: manipulace a následné poranění břemenem, přiražení předmětem pád při chůzi na rovině, v úklonu, na schodech, do prohlubně namožení při fyzické zátěži pád při ruční manipulaci s tvarovkou kontakt se strojním zařízením Všechny případy byly šetřeny, byla přijata opatření k nápravě a provedeno odškodnění postižených osob. Organizace dořešila v roce 2014 problematiku hygieny práce a na základě provedených nových měření byla stanovena aktuální Kategorizace prací pro celou a.s. V oblasti BOZP společnost tradičně úzce spolupracuje se zástupci odborových organizací. 6. Péče o životní prostředí Rok 2014 byl ve znamení prací na změnách integrovaných povolení jako reakce na legislativní změny v oblasti zákona o ovzduší a integrované prevenci. V současnosti máme platných 5 integrovaných povolení: pro areál Velké Opatovice, Dinasku Svitavy, Pece Anna a pro uzavřenou skládku Březinka I a aktivní skládku Březinka II. O plnění podmínek jsou pravidelně podávány zprávy orgánům státní správy. Odpady Produkce odpadů poklesla oproti roku 2013 a byla v roce 2014 celkem tun, z toho bylo 61 tun odpadu nebezpečného. Odpady jsou ukládány na vlastní skládce Březinka II, odpady nebezpečné jsou předávány oprávněným firmám. Probíhal zpětný odběr odpadů a bylo vytříděno a odevzdáno celkem 456 tun odpadu určeného k recyklaci. Vody V roce 2014 byla čerpána podzemní voda z vlastního zdroje pro areály ve Velkých Opatovicích a Březině. Část podzemní vody je upravována na vodu pitnou. Ostatní divize jsou zásobovány pitnou vodou z veřejné sítě. Průmyslová voda pro Dinasku Svitavy je přiváděna z vlastního zdroje v Opatově. V současnosti má a. s. v provozu několik čistíren odpadních vod, které byly v provozu i v roce Celkem bylo z provozů Velké Opatovice, Březina a Březinka vypuštěno 138 tis. m3 odpadních vod. Z bývalých důlních provozů na Hřebči a v Nové Vsi bylo po provzdušnění a sedimentaci vypuštěno celkem 315 tis. m3 důlních vod. Ovzduší Stěžejním úkolem v roce 2014 byla v oblasti ovzduší implementace nové legislativy do integrovaných povolení a byly vypracovány nové provozní předpisy pro jednotlivé zdroje. V roce 2014 bylo provedeno celkem 21 autorizovaných měření bez překročení limitů. Skládka Březinka II V roce 2014 bylo na skládku Březinka II přijato celkem 51,6 tis. tun odpadů kategorie O. Převážnou většinu přijatých odpadů tvořily komunální odpady 59 %, zbytek byly odpady na technické zabezpečení skládky 35 % a odpady kategorie O od firem. V roce 2014 byla dokončena a zkolaudována kazeta č. 4 skládky. Tato investice s náklady 4,1 mil. Kč umožní další bezproblémový provoz skládky na další 3 roky. Ze staré i nové skládky je jímán skládkový plyn a přiváděn do kogeneračních jednotek provozovaných smluvních partnerem. Celkem bylo v roce 2014 využito m3 skládkového plynu s průměrným obsahem 47 % metanu. Na kogeneračních jednotkách bylo vyrobeno a předáno do sítě v roce 2014 celkem MWh elektrické energie. Rozšíření čerpacích vrtů na skládce v prosinci 2013 umožnilo zvýšení jímaného množství skládkového plynu o 65 %. Odpadní teplo z kogeneračních jednotek je používáno k sušení jílu a jiných keramických hmot. Část odpadního tepla slouží také k ohřevu čištěné skládkové vody, a tím k vylepšení čistírenského procesu. 14 Zhodnocení roku 2014

15 7. Oblast technicko-investičního rozvoje Rok 2014 přinesl pozitivní posun v oblasti obnovy a pořízení investičního majetku. Na účtu pořízení investic byla zaúčtována celkem částka tis. Kč (bez odpočtu dotací) Dotace ze strukturálních fondů EU (tunelová pec a balička) činily tis. Kč Z celkových investic formy pro vlastní potřebu představovaly tis. Kč Z jednotlivých investičních akcí byly nejvýznamnější: - dokončení inovace tunelové pece č. 1 v Dinasce Svitavy tis. Kč - zahájená akce Briketizace podsítných jílů v Březině tis. Kč - zastřešení skladu hotových výrobků Svitavy tis. Kč - přístavba dílenské haly Svitavy tis. Kč - kazeta č. 4 na skládce Březinka tis. Kč - rozšíření zpevněných skladových ploch (Velké Opatovice i Svitavy) tis. Kč - převzetí zařízení rušeného závodu DYKO Düsseldorf tis. Kč - obměna mostového jeřábu Velké Opatovice tis. Kč a další drobnější akce sloužící k modernizaci výrobního zařízení, zlepšení pracovního prostředí a ekologie. Kromě toho byl částečně obměněn park vysokozdvižných vozíků a pořízeny 2 nové CNC obráběcí stroje formou leasingu. Všechny realizované akce byly v souladu se stanovami schváleny představenstvem a dozorčí radou a.s. I v roce 2014 jsme si vystačili s alokovanými kusy povolenek CO2, jejich následně zjištěná a verifikovaná spotřeba činila kusů, takže rezerva pro další období byla navýšena o kusů povolenek. Výroční zpráva / Annual Report 2014 Zhodnocení roku

16 8. Ekonomická a finanční oblast Jak je zřejmé již z předchozích částí této výroční zprávy, markantním specifikem roku 2014 bylo výrazné navýšení výroby u žárovzdorných tvarovek o více jak 26 % - s velkým podílem předvýroby na sklad z důvodu vytvoření kapacity pro realizaci 2 velkých obchodních zakázek v roce Tato situace se pochopitelně promítla i do většiny ekonomických parametrů a ovlivnila celkové finanční hospodaření firmy. Přestože na světových trzích, které jsou pro naši společnost rozhodující, tedy metalurgie včetně neželezných kovů v čele s hliníkem, koksárenství, sklářství, cementárny a vápenky i stavebnictví, nelze hovořit o konjunktuře, naše kapacity hlavní žárovzdorné výroby se postupně zaplnily prakticky do maxima. Z vedlejších aktivit stabilizovaně celý rok probíhal návoz na skládku komunálního odpadu Březinka, kde uložené kvantum opět přesáhlo 50 tisíc tun odpadu. Výroba ocelových a dřevěných forem s celkovým počtem kusů převýšila o polovinu předchozí rok, přičemž nárůst se týkal forem pro naše vlastní závody i pro sesterské výrobce v rámci skupiny, kapacita ovšem již nedostačovala pro udržení předchozích dodávek forem a podobných dílenských prací pro třetí strany. Obrat firmy, tedy její tržby za prodané vlastní výrobky a služby, dosáhl hodnoty tis. Kč, což znamenalo nejen překročení plánu, ale nárůst oproti roku 2013 o 7,3 %. Díky úsporným opatřením a v některých položkách (např. markantně u elektřiny) i díky sníženým cenám materiálů, energií a služeb, ale především díky příznivému vývoji kurzu koruny vůči světovým měnám se proti předchozímu roku podařilo dosáhnout uspokojivého hospodářského výsledku ve výši tis. Kč před zdaněním. Nejmarkantnější odchylkou z hlediska evidovaných ekonomických veličin v hodnoceném roce je nárůst zásob vlastní výroby, který celkové výkony navyšuje o tis. Kč. Důvodem tohoto stavu je výše zmíněná nezbytná předvýroba vynucená velkými zakázkami v roce Značný vliv ( tis. Kč) v něm opět představuje metodická změna aplikovaná již v předchozím roce, kdy do zásob hotové výroby jsou na rozdíl od minulosti zahrnovány i formy vyrobené pro vlastní použití. Za metodický vliv lze považovat i nový způsob přecenění zásob podle metodiky informačního systému SAP, který oproti minulosti tentokrát nadhodnotil stav rozpracované a hotové výroby. Žádná z dalších výnosových položek nevykazuje oproti předchozímu roku ani oproti plánu významnější odchylku. Celkové náklady společnosti je třeba hodnotit v relaci se zmíněným více jak čtvrtinovým navýšením vyrobené produkce a takové hodnocení je pak uspokojivé. To se týká především celkových materiálových nákladů, které s objemem tis. Kč vzrostly jen o 7,6 % a z toho energie i při výrazně vyšší zaplněnosti pecních agregátů na všech divizích byly v absolutním čísle dražší jen o necelých pět procent. Vyšší než obvykle byly jen náklady na materiály potřebné pro výrobu forem a rovněž pořizované náhradní díly v souvislosti s vysokým objemem oprav. Náklady na opravy a údržbu hmotného majetku ve výši tis. Kč jsou pak vedle navýšených nákladů na leasingové splátky (celkem za tis. Kč) a dopravného (za tis. Kč) jedinou podstatnou položkou s růstovou tendencí v nakupovaných službách. Poměrně významné místo v systému hmotné zainteresovanosti zaměstnanců P-D Refractories CZ sehrával stejně jako v předchozích 5 letech ukazatel přidané hodnoty, tedy rozdíl mezi celkovými výkony a náklady na materiál, energie a služby. Přidaná hodnota připadající na hodinu práce za a.s. představuje totiž korekční koeficient k produktivitě práce počítané z vyrobených tun. Za rok 2014 dosáhl ukazatel přidané hodnoty sumy tis. Kč, což představuje nárůst na 124,3 % proti předchozímu účetnímu roku a i přes značné navýšení odpracovaných hodin, korekce přidanou hodnotou pozitivně ovlivňovala průběžně téměř každý měsíc výslednou produktivitu práce jako základ pro výši prémiování všech zaměstnanců. Stále významnější nákladovou zátěží se stávají osobní náklady, které v komentovaném roce dosáhly mimořádné výše. Vyráběná tonáž si totiž vyžádala navýšení počtu zaměstnanců a to za celý rok v průměru o 66 osob, když fyzický stav k ultimu roku dosáhl počtu 747 osob. Kromě 2 konstruktérů na formy se jednalo vesměs o zaměstnance v dělnických profesích. Čerpání mzdových nákladů ovlivnilo tentokrát i výrazné navýšení průměrných výdělků. Systém sledování a prémiování produktivity práce, který v předchozích dvou letech způsoboval pokles průměrné mzdy, tentokrát působil nárůstově a indexem 114,3 % při absolutní úrovni měsíčního příjmu na zaměstnance ve výši Kč (bez zahrnutí manažerů a se započítáním firemních příspěvků na penzijní a životní pojištění) dorovnal dlouhodobě nastavenou mírně růstovou výdělkovou křivku dohodnutou v kolektivní smlouvě s odbory. Trvale významnou položkou v provozní oblasti hospodaření společnosti jsou odpisy. Mají dlouhodobě celkem stabilní úroveň 16 Zhodnocení roku 2014

17 a tentokrát dosáhly hodnoty tis. Kč, což je jen o 2,5 % pod úrovní roku Tržby z prodeje materiálu a majetku byly tentokrát nepodstatné (celkem tis. Kč a to převážně za prodané palety), zůstatková cena z tohoto prodeje je opět nepoměrně vyšší a představuje rovněž převážně palety jejich výdej ze skladu, přičemž tržby za jejich prodej jsou většinou zahrnuty v obratu firmy. Změna stavu rezerv a opravných položek je veličinou nepodstatnou, největším nákladem zde je tvorba rezervy na sanaci a rekultivaci skládky. Ve skupině ostatních provozních výnosů ani u ostatních provozních nákladů nedošlo k žádné mimořádné skutečnosti či změně oproti minulosti. Převažující sumou jsou zde vybrané a následně obci přeposlané poplatky za ukládání odpadu na skládce. Provozní výsledek hospodaření dosáhl tis. Kč, což je meziročně o 50 % lepší hodnota. Ve finanční oblasti rovněž nedošlo k žádnému podstatnému výnosu či nákladu. Na rozdíl od minulých let společnost neměla uzavřeny žádné kurz zajišťující smlouvy, a tak finanční výsledek je tvořen pouze přijatými a zaplacenými úroky a poplatky bankám, pojistným a běžnými kurzovými rozdíly a je oproti předchozímu roku s částkou tis. Kč více než uspokojující. Konečný celkový zisk firmy ve výši tis. Kč před zdaněním představuje jeden z nejlepších ročních výsledků v novodobé historii akciové společnosti. Co se týká majetku zobrazeného v bilanci firmy, ten doznal nemalého navýšení. Celková aktiva vzrostla o tis. Kč na konečných tis. Kč a podílely se na tom všechny jejich složky dlouhodobý majetek ( tis. Kč), zásoby ( tis. Kč), pohledávky ( tis. Kč) i ostatní aktiva ( tis. Kč). Na krytí aktiv se podílelo svým nárůstem o tis. Kč vlastní jmění firmy. To dosáhlo hodnoty tis. Kč a představuje tak Kč na 1 emitovanou akcii. Více však musely být využity cizí zdroje, a to především závazky k dodavatelům, které, byť bez delikvence, vzrostly o tis. Kč, ale navýšeny byly i běžné závazky vůči státu a zaměstnancům. Toto přirozené finanční krytí aktiv stačilo natolik, že mohlo dojít k poklesu bankovních úvěrů v součtu o tis. Kč u všech tří bank, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Co se týká závazků společnosti, které se nevykazují v bilanci, nedošlo k žádné podstatné věcné ani kvantitativní změně. Společnost dlouhodobě eviduje závazky související s těžbou a skládkováním, tedy rekultivační a monitorovací povinnosti, na něž je ovšem tvořena dostatečná zákonná finanční rezerva. Závazkem do budoucna je i regulace výtoku důlní vody z bývalých důlních děl, stejně jako stará ekologická zátěž v podobě dehtofenolového zásobníku odpadních produktů z někdejšího provozování generátoru na divizi Pálení Březina. Snahou firmy je dosáhnout participace státu na, byť zatím ne akutní, likvidaci této zátěže z doby státního podniku. Velmi konkrétním závazkem jsou pak leasingové splátky, které v součtu ze všech 30 smluv (převažují vysokozdvižné vozíky) představují sumu tis. Kč. Za závazky třetích stran společnost nijak neručí. Z ekonomického a finančního hlediska lze tedy rok 2014 hodnotit převážně pozitivně. Je nesporné, že v porovnání s předchozími několika lety k tomu výraznou měrou přispěl vývoj kurzu koruny ke světovým měnám v čele s EUR. S kurzem nad 27, Kč/EUR lze reálně počítat i v roce 2015, což dává předpoklad opětovnému pozitivnímu dopadu na tržby společnosti, které tvoří z cca 80 % export. Naopak nevýhodou navazujícího roku 2015 je, že předvýroba realizovaná v hodnoceném roce 2014 se týkala ziskově lukrativnějšího sortimentu, takže část zisku z ní je již v roce 2014 zrealizována a při následné expedici je nutno počítat s nižším efektem. Navíc převažující výroba pro japonského odběratele v roce 2015 je nákladově náročná a dosažená cena byla silně poznamenána konkurencí čínských výrobců ve finále tendru. To se již částečně projevilo v prvních měsících nového roku. Tato výroční zpráva ve své další části obsahuje auditované roční účetní výkazy a jako vždy její nedílnou součástí je i příloha k roční účetní závěrce, která je akcionářům k dispozici na sekretariátu akciové společnosti. Výroční zpráva / Annual Report 2014 Zhodnocení roku

18 18 Zhodnocení roku 2014

19 Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015 Východiska a cíle plánování roku 2015 V průběhu 4. čtvrtletí 2014, kdy byl konkretizován podnikatelský záměr na následující rok 2015, se naše společnost nacházela v poněkud specifické situaci. Zatímco v předchozích letech se plán vždy připravoval na základě znalosti o zakázkách zaplňujících ani ne celé první čtvrtletí plánovaného roku a další parametry se odvozovaly pouze z historických poznatků a odhadů toho, jaká bude poptávka po našich výrobcích či jaké projekty jsou připravovány v jednotlivých spotřebitelských sektorech, tentokrát jsme mohli pracovat s poměrně obsáhlejším objemem již smluvně podložených obchodů. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách tohoto podnikatelského záměru, vedle běžných zakázek byly již totiž zaknihovány dva velké kontrakty oba do koksárenství, a sice pro japonský Nippon Steel a dále pro TŽ Třinec. Prvně jmenovaný představuje vůbec největší zakázku, jakou naše společnost ve své historii realizovala. Projevem této skutečnosti byla již v roce 2014 masivní předvýroba, která např. u komínových rour, magnetitových teplojemných tvarovek, ale i dinasu představovala neobvyklý nárůst skladů hotové produkce ještě do konce roku Další - v minulosti ne tak zřejmá - se jeví relativní jistota ve vývoji kurzu koruny k EUR. S ohledem na opakovaně zveřejňovaná stanoviska ČNB můžeme tak reálně počítat s kurzem kolem 27,50 CZK/ EUR, neklesajícím pod hodnotu 27,-. To je pro naši exportně zaměřenou obchodní politiku dobrá zpráva, ovšem myslíme i dál než na rok Na druhé straně je třeba brát v úvahu, že situace na světových trzích v současnosti nadále není a ani v roce 2015 se nestane pro dodavatele žáromateriálů lehkou. Konstatovaná přeplněnost zakázkami ovšem nebude jednoznačnou výhrou co do výsledku hospodaření. Objemově rozsáhlé zakázky sice přinášejí výhody z hlediska organizace výroby a jejího operativního plánování, na druhé straně ale je u nich natolik stlačena zisková marže (u zakázky pro japonské oceláře se jedná o víceméně strategický projekt), že to poznamená hospodářské výsledky jako celek. Přes navýšený obrat, který s téměř 1,25 miliardy korun představuje nárůst proti očekávané skutečnosti roku 2014 bezmála o10 %, jsme jen obtížně schopni generovat a tudíž i plánovat ziskovou marži vyšší než několik málo procent z docílených tržeb. Vzhledem k tomu, že s nynější úrovní kurzu koruny ani s jistotou opakování monstr zakázek nemůžeme počítat na věky, je nadále vysoce aktuální aktivně se zabývat jak všemi položkami ve struktuře nákladů, tak i zaměřováním se na výrobky s vyšším krycím příspěvkem a naopak opouštěním výroby ztrátového sortimentu. Zatímco v minulosti jsme tonáž v jednotlivých sortimentních položkách plánovali tak, že s jistou tolerancí se objemy výroby rovnaly objemům prodeje, tentokrát jde hlavně u závodu Dinaska o tak významný vliv, že výrobu a prodej zde v technických jednotkách musíme odlišit. Protože kapacita Dinasky nedostačuje na výrobu všech požadovaných zakázek na dinas, jejich část bude realizována historicky nově na divizi 02 Nová šamotka ve Velkých Opatovicích. Ale s ohledem na vývoj prodeje především do hliníkárenského průmyslu plánujeme i nárůst výroby a prodeje šamotových kamenů. To znamená i dobrou zaplněnost nejen Nové šamotky ale i divize 01 Stará šamotka, která je postavena před úkol vedle standardního výrobního programu v šamotových kamenech a ve hmotách vyrobit co nejvíce komínových rour, aby nahradila omezenou kapacitní možnost divize 03 Dinaska. V sortimentu teplojemných magnetitových tvarovek musíme akceptovat a tedy i plánovat další mírný pokles jejich odbytu, který má dlouhodobý charakter. Co se týká vlastních surovin a polotovarů, jejich rozsah je dán především interní potřebou finálních výrobních divizí, která se bude navyšovat a neměl by klesnout ani prodej cizím firmám, proto plánujeme celkový nárůst. Situaci může zkomplikovat poruchový návoz přikupovaného jílu, což se projevilo již ve 2. pololetí 2014, a na což jsme v minulosti nebyli zvyklí. Naopak pozitivní změnu jak v dostupnosti surovin, tak i v nákladovosti na jejich výrobu přinese na jaře 2015 zprovozněná linka na briketizaci podsítných jílů, jichž je na haldách zásoba na několik let. Vysoké cíle si do plánu nedáváme ani tentokrát u netvarové výroby malt, tmelů a žárobetonů a zůstáváme u nich na úrovni předchozích let. Ani vzpomínané velké zakázky totiž netvarový materiál neobsahují. Nezanedbatelnou součástí naší základní žárokeramické výroby je zhotovování ocelových a dřevěných forem. Základním úkolem divize 04 Servis je zabezpečit jejich dodávky vlastním výrobním divizím, ale nezanedbatelný je jejich prodej i sesterským závodům v rámci P-D Group, případně i jiným vnějším subjektům. Již od poloviny roku 2014 se náš Servis potýká s enormním úkolem jen pro zakázku pro Nippon Steel musí připravit cca forem, což je samo o sobě o 1/3 více, než činí obvyklá roční produkce. Ostatní běžné potřeby se přitom nijak zásadně nemění. Jednoznačně však tentokrát budou převažovat formy pro vlastní potřebu nad jejich dodávkami pro cizí subjekty (sesterské závody v Německu ovšem uspokojíme na 100 %) a tak i tady s profitem počítat nelze. V lokalitě Březinka navazuje na těžební činnost provoz naší skládky komunálního a průmyslového odpadu. Plánujeme, že by návozy Výroční zpráva / Annual Report 2014 Předpokládaný vývoj společnosti v roce

20 dosahované v minulém období měly v roce 2015 mírně klesnout, nejsme totiž jinak schopni udržet zákonný poměr komunálního a inertního odpadu. Vedle vlastního ukládání odpadů je skládka dnes i součástí našeho výrobního procesu a to tím, že ze skládkového bioplynu se při výrobě elektřiny z něho zároveň využívá odpadní teplo jako důležité médium pro přilehlou sušičku jílů těžených v povrchovém lomu Březinka. V plánu roku 2015 není zahrnut žádný mimořádný výnos, nepředpokládáme prodej ani jinou formu zcizení majetku společnosti, v plánu není zahrnut ani eventuelní prodej povolenek CO2, i když jistou z hlediska celkových čísel ovšem ne nějak zásadní rezervu v nich máme. Pod vlivem všech známých či v plánu předpokládaných skutečností rezultoval náš propočet hospodářského výsledku v období plánování tedy v říjnu 2014 do úrovně 51,4 mil. Kč. Tuto úroveň již tehdy bylo nutno označit za optimistickou. Navíc nyní v době zpracování této výroční zprávy zjišťujeme, že nová metodika oceňování zásob v nedávno zavedeném informačním systému SAP tato oběžná aktiva nadhodnotila, a tudíž při expedici a fakturaci v roce 2015 nelze již očekávat takové efekty ve výsledku hospodaření jako v minulosti. Jinými slovy zisk z předvýroby v roce 2014 již byl v tomtéž roce vykázán a nebude se v plánovaném roce 2015 v očekávané výši generovat. Vedle zisku, ať již jej dosáhneme v jakékoli výši, zdrojem pro naše investiční záměry jsou především odpisy, které bylo možno celkem s jistotou naplánovat v úrovni téměř 78 mil. Kč. Jak uvádíme v další části tohoto podnikatelského záměru, nosnými akcemi v roce 2015 by mělo být kromě dokončení briketovací linky na divizi 06 Pálení i pořízení malé vozokomorové pece ve Svitavách, kde chybí kapacita na výpal velkých a složitých dinasových kamenů. Velkou položkou bude i pořízení dvou hydraulických lisů pro Novou šamotku (leasing) a hned po jejich zprovoznění hodláme řešit další 2 lisy, aby bylo možno nahradit všech pět přestárlých lisů LAEIS z doby výstavby závodu před více než 50 lety. Tím se zároveň umožní odbourat tlakovou stanici, která již rovněž fyzicky dožívá. Součástí investičních záměrů je i další dovybavení strojírenských dílen a laboratoří, rozšíření skladovací kapacity a další drobné akce. Při zpracování podnikatelského záměru na rok 2015 jsme respektovali následující skutečnosti a stanovili si níže uvedené cíle: Kooperace v rámci skupiny P-D Group Nadále budeme úzce kooperovat s žárovýrobci v rámci P-D Gruppe, tzn. dodávat jim ocelové a dřevěné formy a podílet se na vzájemných subdodávkách žáromateriálů. Oboustranným cílem je ještě větší koordinace prodejních činností, rozšíření spolupráce v oblasti IT, a poté co v Bochumi byla zredukována kapacita s cílem zefektivnit celkově ztrátovou výrobu, převezmeme některé položky z jejich sortimentu. Nic se nemění na našem využívání holdingové centrály, především v oblasti marketingových a IT služeb a při konsolidaci ekonomických veličin a údajů za skupinu. Vnitřní organizace firmy Organizační struktura společnosti je od začátku r v nové podobě stabilizovaná a pro rok 2015 neplánujeme její žádnou změnu. Prodejní politika Základem úspěchu akciové společnosti a předpokladem naplnění všech očekávání akcionářů, spolupracujících subjektů i zaměstnanců firmy je především efektivní prodej. Objemy prodeje z jednotlivých divizí zabezpečuje především odbor 07, ale jeho podporu musí skýtat každý zaměstnanec na své pozici. Krokem kupředu bude i v roce 2015 další prohloubení spolupráce s prodejci celé P-D Group. Někteří z nich (i na naší straně) cíleně obsluhují přidělený okruh zákazníků či teritorií globálně jak pro naše divize, tak i pro německé závody v Bochumi a ve Wetru. Podíl exportu na našem prodeji přesahuje stabilně 75 %, a o to významnější je jazyková vybavenost prodejců na té je třeba nadále pracovat a v případě nově přijímaných lidí je zcela neprominutelnou podmínkou. Prodejní plán na rok 2015 (v tunách): D 01 Stará šamotka: - šamotové kameny celkem t - komínové vložky t - malty a tmely t - žárobetony t D 02 Nová šamotka: - šamotové kameny vč. vysocehlinitých t - dinasové kameny celkem t - magnetitové teplojemné tvarovky t - feedrová keramika 300 t D 03 Dinaska: - dinasové kameny celkem t - komínové keramické vložky t D 06 Pálení Anna: - pálené lupky t - malty 200 t - sušené jíly t D 12 Těžby: - žárovzdorné jíly t - nadložní jíly t 20 Předpokládaný vývoj společnosti v roce 2015

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2012 Text P-D REFRACTORIES CZ a. s. Foto: archiv P-D REFRACTORIES CZ a. s. CHAS-MT s.r.o. Moravská Třebová 03/2013 2 P-D Refractories CZ a.s. Obsah Summary Obsah Základní údaje...5

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku Vážení akcionáři, představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2013 Text P-D REFRACTORIES CZ a. s. Foto: archiv P-D REFRACTORIES CZ a. s. CHAS-MT s.r.o. Moravská Třebová 04/2014 Obsah Základní údaje...5 Řídící orgány a.s....6 Úvodní slovo...7

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Výroční zpráva 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Profil společnosti 3 2. Statutární orgány společnosti 3 3. Zpráva o činnosti a finanční situace 4 4. Pracovněprávní

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

5.2.1 Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách

5.2.1 Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách 5.2.1 Zpráva o podnikatelské činnosti, obchodních aktivitách Rok 2014 se zapsal do historie raketovým nástupem sezóny, který nikdo z branže neočekával a nikdo na něj nebyl připraven. Výrobci kol měli potřebné

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více