Partneři přílohy. logistika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partneři přílohy. logistika"

Transkript

1 Partneři přílohy

2 II/III Výhoda pro byznys. Česká republika má jedinečnou geografickou polohu pro tranzitní přepravy. Většina českých logistických firem tuto výhodu využívá. Vypadá to, že i stát si tuto skutečnost začíná výrazněji uvědomovat Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Jana Konvalinková, manažerka přílohy Logistika patří k nejrizikovějším druhům podnikání Odpovědnost dopravce je v České republice pro provádění vnitrostátních přeprav upravená občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a pro mezinárodní přepravy úmluvou CMR ve znění protokolu (vyhl. č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení MZV č.108/2006 Sb. m. s., 66/2011 Sb. m. s.). Samostatnou skupinu tvoří kabotážní přepravy, kde je právní úprava daná zemí, ve které se přeprava realizuje. U všech výše vyjmenovaných přeprav může být rozdílná jak šíře odpovědnosti, kterou dopravce nese, tak výše povinnosti k náhradě škody na přepravovaném zboží, kterou dopravce způsobil. Mnoho rizik Právní úprava odpovědnosti zasílatele a společností, které provádějí logistické služby (skladování, balení a podobně), je daná rovněž novým občanským zákoníkem. Přestože je právní ochrana odpovědnosti dopravce předem daná, není možné se vyhnout obrovskému počtu rizik, jimiž dopravci musí čelit dennodenně při výkonu své podnikatelské činnosti jak už v silniční nákladní či kombinované dopravě. Situací, které mohou ohrozit nejen vozidlo, ale často také mnohem cennější zboží, je bezpočet. Škoda na přepravovaném nákladu může být způsobena obvyklými riziky, jako jsou dopravní nehoda, havárie nebo porucha vozidla, škody způsobené v průběhu nakládky, vykládky a samotné přepravy nebo zcizení zboží. V posledních letech se však ve větší míře setkáváme i s novými riziky, jako jsou jednání podvodných firem (falešní dopravci a zasílatelé) nebo s riziky, které souvisejí jak s úsporou nákladů na přepravu, tak s ekologickou stránkou v podobě kombinované přepravy nebo přepřahání cizích návěsů. U společností provádějících logistické služby jsou největší rizika spojená s manipulací a pohřešováním zboží na skladě (inventarizační rozdíly). Spolupráce se zahraničními pojistiteli Některé z výše uvedených rizik, například zpronevěru zásilky subdodavatelem, inventarizační rozdíly a jiné, které mohou mít na fungování, někdy až existenci, společnosti negativní dopad, není možné sjednat na českém pojistném trhu. Dobrou zprávou je, že dnes už máme ve spolupráci se zahraničními pojistiteli možnost taková rizika pojistit. Avšak v tomto případě bychom doporučovali být hodně obezřetní, protože tyto pojistné smlouvy se řídí jiným než českým právem (například rakouským, německým a podobně). Proto je důležité vybrat si renomovaného partnera, který pojištění v zahraničí zajistí a v případě jakýchkoli problémů poskytne plný servis v oblasti poradenství, likvidace a rovněž ponese odpovědnost za své chyby. Zuzana Bednarzová SATUM CZECH Foto profimedia.cz 2x, foto na titulní straně profimedia.cz A inzerce Logistika je samostatný důležitý obor, který přináší zisky Po silnicích a dálnicích se v České republice přepraví ročně kolem 450 milionů tun zboží. Jsou to čtyři pětiny všeho přepraveného zboží. V oborech spedice skladování a příbuzných a navazujících odvětvích je zaměstnáno až 100 tisíc lidí. Česká republika je již plně integrovaným státem silniční a dálniční sítě Evropy. Spedičnímu oboru se celkově daří, rostou objemy přeprav, kolem měst na hlavních tazích se objevují další nové krabice skladů, roste E-obchod a s ním vnitrododávky, přes námořní přístavy se valí do Evropy a ČR další zboží, Máme jedinečnou geografickou polohu pro tranzitní přepravy. Proto také ministr dopravy Antonín Prachař při svém nástupu do funkce zdůraznil podporu zrychlení rozvoje dopravní infrastruktury státu. Je třeba najít a stanovit dlouhodobou koncepci podporující byznys. Nárůst přeprav Logistika už dávno není jen nutným doplňkem výroby a prodeje zboží. Je to samostatný důležitý rozsáhlý obor, který přináší zisky. V naší republice je skoro 4,5 milionu m 2 skladových ploch, jen za rok 2013 se dostavělo dalších 265 tisíc m 2. Je to ohromný potenciál a trh s pracovními silami, vždyť dneska najít dobré skaldové dělníky a obsluhu vysokozdvižných vozíků v místě nově vznikajících skladů a logistických center je skoro nemožné. V ČR lze pozorovat nárůst nejen mezinárodních přeprav a tranzitů, ale tak jak se rozvíjí e-obchod i nárůst vnitrostátních dodávek zboží a to opět v souvislosti s obchody na internetu. Nejen gigant Amazon zásobuje naši zemi delivery, ale i spousta dalších internetových obchodů včetně českých. Stačí pozorovat nárůst objemů nyní, kdy již začíná vánoční dárkové běsnění. Trpělivost Všichni chceme, aby se dálniční síť rozšířila a zlepšila, ale ne všichni jsme spokojeni s omezeními při výstavbě, která se nás dotýkají osobně. Bezbolestně to ale nejde: Musíme nyní podpořit dostavby, které brzdí ucelenější systém, a doufejme, že D1 bude už jen lepší, že do roku 2017 bude dobudováno spojení ČR a Rakousko, že tah na Drážďany dotáhne ministerstvo až do konce. Rekordní výsledky Námořní přístavy mají za sebou rušný a plný rok. Hamburk, pro ČR nejdůležitější přístav (asi 670 km po silnici, početné železniční spojení denně) míří k rekordním výsledkům. Očekává roční překlad 145 milionů tun zboží a asi 9,7 milionu kontejnerů. Přes Hamburk směřuje do ČR čínské zboží, které ovládá objem trhu a to nejen v ČR, ale v celé Evropě a světě. Kdo sleduje obor a spedice, musí potvrdit, že tak jako roste ekonomika Česka, rozvíjí se ve všech svých kapitolách a můžeme si přát jen to, aby se dařilo i nadále. Jan Ekl výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR GTL, spol. s r. o. Snadná cesta na Balkán Specialista na Turecko, Řecko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Kypr, Makedonii a země západního Balkánu. SBěRná SLužBa a dokládky LoGiSTiKa, SKLadoVání, distribuce adr PŘePRaVy (FTL, LTL) GTL, spol. s r. o. Černokostelecká 1701/6, Říčany u Prahy Zajistíme pro Vás celní služby i majetkové pojištění zboží při přepravě. tel: , GTL_104x91.indd :52:00

3 IV/V Obliba osobních odběrů stále roste Nakupování na internetu je již dnes běžnou spotřebitelskou zvyklostí. Svůj podíl na této situaci mají jednoznačně i přepravní společnosti, které poskytují svým zákazníkům stále lepší servis. Spokojenost s doručením zboží zakoupeného přes internet je velmi vysoká, jak vyplývá z lednového průzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Průzkum však zároveň ukázal rostoucí oblibu osobních odběrů. Možnost vyzvednutí balíku na výdejním místě v době, která se příjemci hodí, volí v současné době až jedna třetina nakupujících. E-shopy hledají možnosti, jak v tomto ohledu vyjít svým zákazníkům vstříc. Výdejní místa Na českém trhu působí vícero společností, které nabízejí síť výdejních míst, viz Uloženka, Zásilkovna, Foto profimedia.cz parcelshopy společností DPD a PPL, nebo síť Geis Point v současnosti největší síť výdejních míst v České republice s více než 450 výdejnami. Tři typy V případě výdejních míst většinou jde o tři základní typy. Prvním typem jsou výdejní místa, která slouží pouze k vydávání zásilek či prodeji zboží jednoho konkrétního e-shopu a nejsou tak otevřená/dostupná pro ostatní e-shopy, například výdejny/prodejny ALZA (asi 30) nebo MALL (asi 15). Druhým typem jsou výdejní místa, která mají jako jedinou činnost vydávání, případně podej zásilek, a jsou otevřená pro všechny bez rozdílu (Uloženka typu 2 odpovídá asi 20 vlastních výdejen; dalších asi 100 výdejen je typu 3) Třetím a nejrozšířenějším typem jsou výdejní místa umístěná v provozovnách, kde vydávání zásilek je jen doplňková činnost například k prodeji tiskovin, zahradní techniky a podobně. Příklady: Geis Point (asi 450 výdejen), PPL Parcel shop (asi 200 výdejen), Zásilkovna (asi 180 výdejen), DPD Parcel shop (asi 80 výdejen). Výhody a nevýhody První typ umožňuje vytvořit zcela profesionální značkovou síť výdejních míst s vlastním brandem, jednotným designem a proškoleným vlastním personálem. Nevýhodou je, že takovou vlastní síť může provozovat jen opravdu silný hráč s velkými objemy zboží a i tak tento koncept nikdy neumožní dostat se až na úroveň malého města nebo vesnice, protože prodej/výdej by nepokryl náklady. Tento typ výrazně smývá rozdíl mezi klasickým e-shopem a kamennými prodejnami. Druhý typ, otevřená síť čistě výdejních míst, má výhodu jednotného designu výdejen a vlastního personálu, ale má stejný hendikep jako typ číslo jedna: díky tomu, že veškeré příjmy výdejny jsou generovány jen z vydávání zásilek, není možné opravdu husté pokrytí. Pokrytí těmito striktně výdejními místy končí většinou na úrovni krajských měst a další úroveň je nutné řešit partnerským systémem na bázi typu tři. Typ tři, na kterém je založena jak zmiňovaná největší síť Geis Point, tak i Zásilkovna a parcel shopy PPL a DPD, funguje na principu partnerských míst, která kromě své hlavní činnosti (viz například prodej tisku) zajišťují i služby výdejního místa. Největší výhodou typu 3 je možnost relativně rychlé výstavby husté sítě, protože jednotlivá výdejní místa nejsou existenčně závislá na tom, kolik do nich přijde zásilek. Díky tomu je možno zřídit výdejní místa i v malých obcích, kam přijde v extrému i jen jedna zásilka za týden. Nevýhodou typu3 je samozřejmě to, že vydávající nikdy nemůže být skutečným reprezentantem konkrétního e-shopu, tedy nemůže znát detaily jeho fungování apod. To je ale problém i typu 2. Pro rozhodování nakupujícího je podle většiny průzkumů důležitá cena a následně dostupnost výdejního místa a rychlost vydání. Vzhled místa nebo to, zda mu byl balík vydán prodavačem nebo profi-výdejářem, není pro většinu klientů podstatný. Proto lze i do budoucna očekávat mnohem rychlejší rozšiřování výdejen typu 3 než typů ostatních. >mik Naše chování v nakupování se za posledních několik let výrazně změnilo. Nakupujeme stále častěji v e-shopech, myší tak klikneme milion krát více než před pár lety, máme větší možnost srovnávat a vybírat. Obchodníci na internetu, chtějí-li udržet krok, se musí situaci stále přizpůsobovat, což někdy přináší nemalé problémy. Stále častěji se ale k internetovým obchodníkům dostává nabídka v podobě tzv. efulfilmentu. Tedy služby, respektive souhrn služeb, které obchodníkům výrazně usnadní v tomto ohledu život. EFulfilment zahrnuje služby od prvotního vývoje logistických strategií, návrhů systémových řešení, IT řešení, designu a vývoje webových stránek, analýzy portálů přes distribuci zboží včetně jeho skladování. Firma, která nabízí EFulfilment: řešení od tvorby webu po logistiku efulfilment, se postará i o skladování včetně správy šarží, sériových čísel, dále přípravy zboží k odběru, balení (pick & pack), distribuci, reverzní logistiku, sledování zásilek, vedení evidence až po konečné inventury. EFulfilment zároveň přináší i after sale servis v podobě vyhodnocování analýz a rozličných statistik prodejů, obratů apod. Ve zkratce efulfilment je variabilní a flexibilní taylor made solution dle přání každého zákazníka, které mu umožní věnovat se svému oboru. "Služba efulfilment tak zvyšuje zákaznickou atraktivitu a pohodlí, protože vše obslouží jeden partner a vše je provázané, takže se i snižuje riziko chyby," říká Jan Kodada obchodní ředitel marketingu firmy Gebrüder Weiss, která tuto službu také nabízí. >mik Nejde jen o dopravu, ale o celý logistický servis Firma NIKA Chrudim je soukromá česká dopravní společnost s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy, spedice, těžebních a zemních prací, skladovací, výrobní a dopravní logistiky. NIKA Chrudim má centrálu v Hrochově Týnci a provozuje svá střediska v Liberci, Čáslavi, Tovačově, Pardubicích a Šternberku. Logistické sklady jsou umístěny v Liberci a Pardubicích. V současné době naše společnost využívá při svých marketingových a obchodních činnostech dostupných nástrojů pro aktivní a agresivní získávání nových zákazníků. Je zároveň nutné dodat, že není naším cílem získat zákazníka za každou cenu, ale za cenu rovnou. Ruku v ruce s aktivním získáváním zákazníků jde samozřejmě i péče o stávající zákazníky a rozvoj současné spolupráce s nimi," říká k představení společnosti Ing. Martin Vaníček, obchodní ředitel firmy NIKA Chrudim. V posledních letech se společnost NIKA Chrudim zaměřila na rozvoj komplexních služeb. Z dopravní společnosti se tak stala společnost, která nyní dokáže zajistit vlastními prostředky nejen přepravu, ale i logistický servis, jako například konsignace, cross-dock, balení a přebalování zboží, kompletace, předvýroba a další. Do portfolia služeb zařadila NIKA Chrudim i železniční a námořní přepravu. Kromě běžné silniční dopravy a logistiky, provozuje a rozvíjí NIKA Chrudim i oddělení speciálních přeprav, které zajišťuje přepravy vojenského materiálu, techniky, munice, výbušnin, zbraní, přepravy nadrozměrných zásilek atd. Vždy se snažíme o to, abychom byli schopni plnit náročné požadavky našich zákazníků a partnerů a nabízet jim vždy ty nejlepší služby, řešení a podmínky. Za to ručíme naším jménem, dodává závěrem Ing. Martin Vaníček. A EurogateLogistics W E D E L I V E R DOOR TO DOOR FACE TO FACE EUROGATE LOGISTICS S.R.O. Sokolovská 100/ , Praha 8 Czech Republic inzerce Eurogate Logistics s.r.o., zasílatel plně licencovaný pro přepravu nebezpečných věcí po zemi, po moři i vzduchem, je Vám plně k dispozici. Vaše dotazy či poptávky uvítáme na

4 VI/VII Podvody v přepravě a preventivní opatření proti nim Proti roku 2012 je situace v oblasti podvodů krádeží přepravovaných zásilek v kamionové přepravě výrazně příznivější co do počtu případů, nicméně jejich další pokles v posledních dvou letech nelze potvrdit. Příčiny jsou jak na straně státní správy a evropských institucí, tak na straně všech subjektů zapojených do přepravního řetězce. Zdokumentováno Typy podvodů jakož i jejich mechanismy jsou dokonale popsány. Je zřejmé, že se vyvíjejí, takže můžeme zaznamenat paletu podvodů od takzvaných fantomových přeprav (kdy dochází ke zcizení identity dopravce za účelem krádeže přepravovaného zboží jeho jménem) až po různé podvody s využitím majetkového vstupu podvodníků do dopravních firem (jejich kupování) za účelem páchání trestné činnosti dopravními firmami ovládanými podvodníky. Ledy se hnuly Na situaci reagují spediční firmy a dopravci zpřísněním procedur při uzavírání přepravních smluv se svými obchodními partnery. Nečinně nepřihlížejí spediční databanky při prověřování svých klientů z řad dopravců. Evidenční i vyšetřovací mechanismy zlepšuje policie. Pojišťovny přijaly společná pravidla pro alespoň minimální poskytování informací o pojistných smlouvách dopravců tam, kde takové informace vedou ke zvyšování bezpečnosti přeprav. Byly navázány intenzivní kontakty mezi speditéry a dopravci v ČR a na Slovensku. Nesmělé první krůčky se rýsují i na straně státní správy v lepším případě se dočkáme omezeného přístupu do rejstříku vozidel (RZ a typ vozidla) a rovněž tak na spadnutí je konečně zavedení elektronického rejstříku dopravních firem byť se všemi neduhy, které doprovázejí tuto aplikaci na Slovensku, protože by u nás de facto mělo dojít k převzetí právě slovenské verze. Patrně i tyto skutečnosti jsou důvodem, proč byly v roce 2012 evidovány stovky případů krádeží zboží v rámci kamionové přepravy, zatímco v letech se četnost v našem teritoriu ustálila řádově na desítkách případů ročně avšak k dalšímu poklesu již nedochází. Stále jsou rezervy Rezervy v prevenci proti podvodům jsou totiž stále značné. Vedle nutnosti všeobecného zvyšování obezřetnosti na straně objednatelů přeprav přes značné rezervy, které v této oblasti může a musí vykonat stání správa, jakož i evropské instituce v rámci EU, mohou významným dílem přispět k bezpečnosti přeprav i sami dopravci a odesílatelé. Dopravci (především malí) tím, že za účelem zvýšeni vlastní důvěryhodnosti o sobě budou poskytovat průkazné informace a budou ve spedičních databankách vystupovat vlastním jménem a nikoli parazitovat na smlouvách jiných dopravců. Někteří odesílatelé pak bez ohledu na jejich velikost musí přestat podceňovat součinnost se spedičními firmami a ve svém vlastním zájmu musejí dbát (a dokladovat), komu své zboží k přepravě naloží. Svou pasivitou sice nechtěně, nicméně významně umožňují rozšiřování přepravních podvodů. Luboš Mervart MERKA Spedition, předseda pracovní skupiny pro podvody v dopravě SSL ČR Tipy na optimalizaci logistiky Od začátku globální hospodářské krize optimalizují všichni a všude a trend revidování zajetých postupů a skrytých nákladů se nevyhnul ani logistice. Jak na to, abyste se neztratili v číslech, ujetých kilometrech a skladových operacích a optimalizace stála za to? 1. Spočítejte si, kolik vás stojí Optimalizovat cokoli nejde bez důkladné analýzy. Podívejte se na logistiku z nadhledu a nezapomeňte na žádný článek celého vašeho supply chainu. Od nákupní logistiky přes skladování a další služby, které se k tomu pojí, jako je například etiketování či akční příbaly, až po distribuční logistiku. Z našich zkušeností jsou náklady na logistické operace ve výrobních a retailových firmách často neprůhledné, většinou alokované do několika oddělení. Při analýzách se zapomíná, že do logistiky patří i pronájmy skladů, leasingy manipulační techniky a náklady na některé administrativní a účetní operace. 2. Buďte in a modernizujte V okamžiku, kdy víte, kolik za logistiku skutečně platíte, můžete uvažovat o modernizaci techniky a vybavení. Je vhodné investovat do zkušeného konzultanta, který vám poradí, jaké technologie se vám vyplatí. Může jít o nové nastavení procesů, ale i investice třeba do mobilních regálových systémů ve skladu či vysokozdvižných vozíků na CNG. Nepodléhejte mýtu, že vaše společnost je na zavádění logistických novinek příliš malá. I optimalizace vychystávacích tras vašich tří ještěrek vám může ušetřit nemalé Foto DACHSER Cech Republik finanční prostředky i mnoho starostí. Chybovost a bezpečnost manipulace se zbožím se dá zlepšovat pořád. Navíc výhod nejmodernějších technologií můžete využívat při nakontraktování externích partnerů. 3. Zlepšete servis pro svoje zákazníky Konkurence na trhu je velká a v mnoha oborech jsou to právě přidané služby, které rozhodují o úspěšnosti značky. Inteligentní může být právě takovou konkurenční výhodou. Outsourcujte přepravy a zaveďte on-line sledování zásilek. Tak budete mít nejen vy přehled o doslova každé míli, kterou vaše zboží urazí, ale i vaši zákazníci. Kvalitní logistický provider vám dokáže nabídnout i další vychytávky, například bezpapírovou fakturaci či elektronický doklad o doručení do několika minut po předání zásilky, na jehož základě můžete rychleji fakturovat i vy. Jan Polter obchodní a marketingový ředitel DACHSER Czech Republic inzerce A Dokonalé zvládnutí tras. V našich logistických centrech spojujeme komplexní úkoly a přání za účelem efektivního dosažení cíle. Díky inteligentnímu řízení dat nacházíme řešení, která vytvářejí nová a existující spojení. Mnozí z našich zákazníků nás hodnotí jako Regionálního dodavatele roku v oblasti logistiky. Zažijte na vlastní kůži, že GW znamená pohyb: Telefonní číslo oddělení služeb zákazníkům:

5 VIII/IX Václav Kink or: Výběr mýtného není bohužel znát na zle pšení kvality naší silniční a dálniční sítě Nebezpečné věci není radno podceňovat Otázky spojené s balením, skladováním, překládkami a přepravou nebezpečných věcí řídí v závislosti na použitém přepravním módu jednotlivé mezinárodní předpisy a úmluvy. Pro skupinu silničních a železničních přeprav jsou směrodatná ustanovení propojené úmluvy ADR-RID, pro námořní dopravu takzvaný IMDG kód jako součást širšího předpisu SOLAS, ve vzduchu pak předpis IATA-DGR. Skupiny a třídy Pro potřeby uplatňování těchto předpisů jsou nebezpečné věci tříděny do oddělených skupin (class) a dále do řady podtříd (sub-class) s cílem definování a detailního popisu identických vlastností a projevů těchto látek, materiálů a výrobků, které spadají do příslušné třídy či podtřídy. Jsou dány základní obecné pokyny pro každou třídu či podtřídu včetně způsobu balení a eventuálně omezení směrem ke způsobu přepravy (včetně případného úplného vyloučení z přepravy v rámci daného módu). Jednotlivé nebezpečné věci jsou seřazeny do Přehledu NV (Dangerous Goods List) s uvedením třídy a příslušných pokynů a omezení. Tyto předpisy se však vztahují nejen k přepravovanému materiálu, ale podrobně a závazně stanovují příslušnou znalost a vybavení na Co jsou nebezpečné věci Dle dikce zákona nebezpečnými věcmi (dříve či lidově nebezpečné zboží) rozumíme takové objekty či zásilky, které mohou mít ze své vnitřní povahy či při styku s jinými substancemi negativní vliv na okolní prostředí, s možností újmy na zdraví či dokonce usmrcení osob, anebo (rozsáhlého) poničení životního prostředí. straně všech účastníků přepravního řetězce. Odpovědnost Na prvním místě stojí samozřejmě výrobce odesílatel zboží, u něhož je zajištěna výrobní znalost látky s nebezpečnou povahou; odpovědnosti se však nemohou zříci ani další subjekty účastnící se, a tudíž mající vliv na výsledek přepravy. Sem patří dopravce s nezbytnou výbavou pro bezpečný převoz nebezpečných věcí, překladištní a skladové jednotky s příslušným předepsaným vybavením, ale i zasílatelé jako tvůrci logistického řešení a zprostředkovatelé propojení jednotlivých kontrahovaných doprav. A v tomto bodě bohužel zatím dochází k největšímu podceňování rizik. Opět výše zmíněné předpisy předpokládají, že i zasílatel (i když mu nepřísluší zasahovat do tvorby příslušných dokladů nebezpečnosti = MSDS) bude pro tyto Foto Hyundai zvláštní přepravy příslušně vybaven, to je proškolen a prozkoušen pro zmíněný druh přepravy a stupeň nebezpečnosti. Licence, kterou by se měl před přijetím objednávky prokázat, se stává základní pojistkou pro přepravce i pro objednaného dopravce, že informace budou předávány v nezkomolené kvalitě, promptní rychlostí a že v případě nenadálé události bude i zasílatel přesně vědět, jak postupovat/zabránit dalšímu šíření škody, ochraně zdraví a majetku, komunikace s příslušnými orgány. Risk Velice riskuje ten, kdo přepravu nebezpečných věcí zadá neprověřenému partnerovi či partnerovi bez odpovídajících licencí a vybavení, ale stejně riskuje i onen dopravce či zasílatel, který takové přepravy přijme k provedení, aniž by byl k nim příslušně vybaven. Možná finanční úspora na jednotlivém obchodním případu nemůže vyvážit trestní důsledky a pokuty po nehodách. Navíc v okamžiku maléru už bude pozdě rozlišovat, kdo je kdo, odpovědnost je nedílná a bude měřena podle stejného metru. Nepodceňujte proto test svého budoucího poskytovatele! Nepouštějte se do splnění objednávky bez poskytnutí dostatečné záruky svému zákazníkovi! Petr Rožek vedoucí sekce odborné výchovy SSL Praha U velké logistické společnosti, jako je Raben Group, by se předpokládalo, že přijímá zakázky jen od větších partnerů. Václav Kinkor, Key Account Sales Manager společnosti, to však v rozhovoru vyvrací. Dodáváme potraviny od obchodních řetězců až po například školy či restaurace. E15: Co v současné době trápí nejvíce logistickou společnost z hlediska legislativy či dopravního režimu? V současné době je to opět plánované navýšení mýta, které negativně ovlivní naše náklady a opět navýší ceny distribuce. Dle mého názoru, není výběr mýtného bohužel znát na zlepšení kvality naší silniční a dálniční sítě. V období prázdnin je velkým problémem omezení kamionové dopravy poslední pracovní den, to je v pátek. Každý z nás určitě pochopí pocity řidičů kamionů, kteří se vracejí z Evropy na víkend domů a zůstanou stát několik hodin jízdy od svého bydliště. E15: Projevila se nedávná krize i v oblasti, ve které působíte? Období krize se projevilo ve všech odvětvích našeho hospodářství včetně logistiky. U některých logistických společností, kde mají svoji klientelu složenou napříč všemi odvětvími, se krize projevila méně. Tam, kde jsou specialisté například na automobilový průmysl či na stavebnictví, byly dopady výrazně větší. Naše společnost má svoji klientelu vyváženou a přibližně z 50 procent ji tvoří výrobci a dodavatelé potravin. Tam nebyl propad tak výrazný. E15: Velká logistická společnost, jako je vaše, dováží potraviny asi především velkým odběratelům, jako jsou obchodní řetězce. Mohou využít vašich služeb i maloodběratelé? Naše společnost realizuje dodávky potravin do všech distribučních center obchodních řetězců, skladů velkoobchodů, potravinářských výroben, škol, nemocnic, věznic, restaurací a hotelů a prodejen potravin. V objemu dodávek to je od celých kamionů přes paletové a kartonové dodávky až po kompletované kartony z jednotlivých kusů potravin. Takové kartony připravujeme zvláště pro školní a podnikové jídelny. E15: Které potraviny či produkty vyžadují při přepravě zvláštní (komplikované) zacházení? Skladování a distribuce potravin probíhá vždy za splnění všech norem pro tuto činnost. Naše společnost A má certifikát IFS, který obsahuje tyto normy. Často jsme auditovaní i obchodními řetězci, které sledují celý tok zboží od dodavatele přes náš sklad až do distribučního centra řetězce. U chlazeného zboží, které také dodáváme ke spotřebitelům, je samozřejmostí sledování teplotního režimu v průběhu celého procesu dodávky. Zvláště náročné jsou dodávky různých promočních stojanů naplněných zbožím našich klientů, které musí být pro přepravu fixovány k paletám tak, aby nedošlo k jejich poškození při přepravě. mezinárodní kamionová doprava vnitrostátní kamionová doprava nadrozměrná doprava sypké materiály, zemní práce, demolice Foto Raben group ADR spedice E15: Dnes IT technologie zasahují téměř do všech oborů byznysu. Předpokládám, že i v uskladnění a přepravě potravin hrají významnou roli. Jakou nejnovější IT techniku využíváte? Celá je dnes podporována IT technologií, takže se to týká i nás. Všichni to dnes bereme jako samozřejmost, kdy dodávku bez EAN kódu nelze prakticky realizovat. Sklad je řízen WMS Logenius, doprava a distribuce je řízena TMS Chainware, ekonomika a účetnictví F&AS MS Dynamics, kontakt s klientem podporuje CMS a další oblasti např. HR Support System. IT systémy umožňují přenosy zpráv, tvorbu různých reportů dle přání klientů, hodnocení kvality služby, sledování zásob, záručních lhůt, výrobních šarží apod. Bez těchto systémů si již dnes logistiku nedokážeme představit. Michal Král železniční, námořní a letecká doprava inzerce

6 X/XI Mozaika ze světa těžké kavalerie VYZVEDNĚTE SI BALÍK Z E-SHOPU V GEIS POINTU! Nesmírně pestrá technika působící v těžké automobilové dopravě se v posledních letech vyvíjí v tempu ještě rychlejším než lze vidět u vozidel osobních. Stejně živo je však i v obchodě s užitkovými automobily. Největší roli v tom sehrává zejména legislativa diktující výrobcům nejrůznější technické parametry vozidel, zejména limity exhalací, natolik nekompromisně, že nákladní vozidla poslední generace vypouštějí relativně (na tunokilometr) méně exhalací než vozidla osobní. Gloriola do Lyonu Na 65. ročníku autosalonu užitkových vozidel v Hannoveru byl vyhlášen vítěz mimořádně prestižní ankety Truck of the Year. Prvenství získala těžká silniční řada T automobilky Renault Truck, které mu udělila mezinárodní porota 25 odborných novinářů. Ziskem 129 bodů a náskokem 48 bodů na druhého v pořadí doslova triumfovala. Porota ocenila konstrukční i technologické inovace, pohodlí posádky, bezpečnostní parametry, jízdní vlastnosti, úsporný provoz, minimalizovaný vliv na životní prostředí a TCO (celkové provozní náklady), v neposlední řadě však i efektní aerodynamický design. Automobilka sídlící v Lyonu představila světu celý svůj sortiment ve zcela nové podobě, ale také vyráběný novými progresivními technologiemi a to za cenu dramaticky velkých investic. Scania královnou spotřeby Jakkoli se předpokládalo, že krutá emisní norma Euro 6 přinese neodvratný růst spotřeby paliva, praxe ukázala opak. Jako příklad může sloužit motor Scania DC Euro 6. Kapalinou chlazený přeplňovaný vznětový šestiválec o zdvihovém objemu cm 3 a největším výkonu 301 kw/1900 min-1 (točivý moment 2150 Nm/ min-1) a samočinnou převodovkou Opticruise překonal suverénně dva rekordy na obtížných trasách v Německu a Francii, kde jej podrobili nekompromisním testům za hustého provozu odborní novináři. Souprava tahače s návěsem o standardní celkové hmotnosti 40 tisíc kg absolvovala provozní test s rekordní průměrnou spotřebou paliva pouhých 23,29 l/100 km. A nejedná se o rekord jen mezi motory kategorie Euro 6, ale o srovnání i s motory všech emisních norem. Rozdíl proti předchozímu rekordu činí přibližně 1,0 l/100 km. Protože průměrný Návrat. Po dlouhých letech přichází nová "tatrovka" Fénix FotoTatra Foto Renault Vítěz. Porota autosalonu v Hannoveru dala nejvíce bodů těžké silniční řadě T automobilky Renault Truck kilometrový výkon souprav v evropské dálkové dopravě činí okolo 150 tisíc km ročně (často ale i podstatně více), za pouhý rok lze dosáhnout úspory 1500 litrů nafty. Protože cena nafty v Česku se pohybuje těsně nad 36 Kč za litr, pak Scania dokáže provozovateli ušetřit ve srovnání s předchozím rekordmanem 54 tisíc korun! Srovnání se staršími vozidly v českém provozu, která mají značný podíl na vozovém parku, vyznívá potom mnohem dramatičtěji. Tatra jako bájný Fénix Po dlouhých letech nepříznivého vývoje v kopřivnické automobilce s tehdejšími americkými vlastníky se Tatra vrátila do českých rukou a vstává z popela jako bájný Fénix. Jak příznačné je potom typové označení základní typové řady Phoenix! A to přesto, že právě Tatra je jedním z firem výrazně poškozených sankcemi omezujícími obchod s Ruskou federací. Téměř bez povšimnutí ekonomů se odehrál klíčový akt, obnovení smlouvy mezi kopřivnickou automobilkou Tatra Trucks a nizozemskou DAF Trucks sídlící v Eindhovenu (Severní Brabantsko). Smlouvy pro naši stranu doslova existenčně důležité. Zajišťuje dodávky moderních, kapalinou chlazených motorů MX-11 a MX-13 (včetně variant plnících limity normy Euro 6!), převodovek ZF a budek řidiče řady CF. Ale také, což je ještě důležitější, o službách servisní sítě DAF poskytovaných vozidlům Tatra T 158 Phoenix. Řada evropských dealerů značky DAF nyní navíc působí jako zastoupení značky Tatra. Podpis smlouvy umožnil fakt, že se vedení naší automobilky podařilo obdivuhodně eliminovat těžké škody napáchané předchozími vedeními, vymanit ji z insolvence a vrátit bilanci do černých čísel. Natolik, že velmi opatrná a celkem pochopitelně nedůvěřivá nizozemská strana si skutečný stav důkladně ověřila a obnovení smlouvy akceptovala. Na druhé straně je však nutno s nostalgií konstatovat, že kopřivnický sortiment opouští ikonická řada T 163 s proslulým typovým označením Jamal a proslulou efektní kapotovou budkou řidiče. Ta vstoupila do světa prototypem v roce 1995 a do dnešních dní opustila montážní linky více než 1700 kusů. Zajímavostí řady byl fakt, že s výjimkou několika málo kusů byla vozidla kompletně tatrovácká od kultovního podvozku přes neméně ikonický vzduchem chlazený motor, převodovku, sestupné převody i budky řidiče a sklopné nástavby. Ondřej Horský inzerce A NEJVĚTŠÍ SÍŤ V ČESKÉ REPUBLICE 450 VÍCE NEŽ VÝDEJNÍCH MÍST

7 CNG 50 % úspora na pohonné hmoty Pro vysokozdvižné vozíky i osobní a dodávkové vozy Linde Material Handling Česká republika komplexní dodavatel osvědčených řešení dodávka plnicích stanic na klíč CnG vysokozdvižné vozíky Podívejte se na porovnání nákladů a další informace na telefon Linde Material Handling Česká republika s.r.o. Polygrafická 622/2 Praha 10 Malešice

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku

Logistika při řízení dopravy ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: N6208 Obchodní podnikání Marketing management Diplomové práce na téma:

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL

Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Ondřej Kastner Marketingový mix společnosti DHL Marketing Mix of DHL Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA Olomouc

Více

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7

Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim - zima 2010 Aktuální téma: Evropské distribuční centrum ESAB str. 6-7 Rozhovor o nových trendech na trhu a službách pro zákazníky 4-5 Námořní přeprava

Více

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12

Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim / zima 2012 Rok 2012 plný událostí v námořních přepravách str. 12 Úspěšný rok 2012 přinesl řadu novinek 4 Míří vaše obchodní aktivity na Východ? 6

Více

9/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

9/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 9/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

Podzim 2009. Arval Fleet Control

Podzim 2009. Arval Fleet Control Podzim 2009 Arval Fleet Control Seznámíme vás s novinkou, kterou společnost Arval uvedla na trh letos v červnu. Díky této službě můžete pohodlně a jednoduše spravovat svůj vozový park a šetřit náklady.

Více

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016

Strojírenský speciál MSV 2014. MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 Strojírenský speciál MSV 2014 MSV 2014 BRNO 29.9. - 3.10.2014 Pavilon F, stánek 016 56. mezinárodní strojírenský veletrh 9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů MSV 2014 IMT 2014 MSV 2014

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, končí rok 2005 a s ním desáté výročí od začátku působení D.A.S. v České republice. Naše společnost je průkopníkem pojištění

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Tradiční obchod se organizuje. Click & Collect další možnost, jak získat. Více zboží než před 10 lety si mohou dopřát hlavně Němci

Tradiční obchod se organizuje. Click & Collect další možnost, jak získat. Více zboží než před 10 lety si mohou dopřát hlavně Němci ročník IV., www.retailinfo.cz Tradiční obchod se organizuje str. 14 Click & Collect další možnost, jak získat zákazníka str. 16 Více zboží než před 10 lety si mohou dopřát hlavně Němci str. 20 Světový

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet

Služby málem za hubičku Drobné práce hodně zlevnily. Chce to projít internet Václav Veverka: Stát šetří, a pak zbytečně utrácí str. 18 číslo 6 l 16. 6. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Služby málem za hubičku Drobné

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

S Davidem Reichelem z CCV Informační systémy o EDI komunikaci v retailu

S Davidem Reichelem z CCV Informační systémy o EDI komunikaci v retailu ročník V., S Davidem Reichelem z CCV Informační systémy o EDI komunikaci v retailu Čerstvý sortiment získává stále větší plochu Evropské řetězce: Loňský rok nezklamal, letošek má být veselejší 7 otázek

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn

THINK! Změna se stává jistotou. Jistot je čím dál méně, musíme umět pracovat v prostředí plném změn THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2011 POMÁHÁME PŘETVÁŘET DATA V INFORMACE Rozhovor s generálním ředitelem IBM Vladkem Šlezingrem DOBRÁ ZNALOST NÁKLADŮ ZVYŠUJE ZISK Alokace nákladů na bázi

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více