Úvod PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008

2 Úvod Prohlášení k životnímu prostředí se opírá o Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí zkráceně označované EMAS. Prohlášení je zpracováno pro zainteresovanou veřejnost s cílem informovat stručnou a srozumitelnou formou všechny zájemce. V elektronické podobě se nachází na Obsahuje: environmentální politiku a stručný popis environmentálního systému řízení, popis našich činností v areálu společnosti Kasko, popis a posouzení všech významných aspektů životního prostředí, číselné údaje o emisích škodlivých látek, množství odpadu, spotřebě surovin, energie a vody, ostatní faktory ovlivňující ekologický profil společnosti, environmentální cíle, prohlášení platnosti jméno autorizovaného znalce životního prostředí, termín pro předložení příštího prohlášení k životnímu prostředí. Máte-li připomínky nebo dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Ing. Roman Brauner zmocněnec pro EMS Kasko spol. s r.o., Slavkov 82, Horní Němčí, PSČ Tel.: Fax: / 32

3 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA... 6 POPIS ČINNOSTÍ... 7 SPOLEČNOST KASKO SLAVKOV... 7 HLAVNÍ MEZNÍKY VÝVOJE SPOLEČNOSTI... 8 UMÍSTĚNÍ SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ / VZDĚLÁVÁNÍ VÝROBA SUROVINY DŮLEŽITÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STARÉ ZÁTĚŽE OCHRANA OKOLNÍHO OBYVATELSTVA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY ZÁKLADNÍ ASPEKTY VÝROBY EMISE VODA / ODPADNÍ VODA OCHRANA PŮDY A PODZEMNÍCH VOD ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY KOMUNIKACE ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MATERIÁLY, EMISE, CÍLE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ SUROVIN ENERGIE VODA / ODPADNÍ VODA EMISE SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA, BALENÍ ZBYTKOVÉ LÁTKY / ODPADY JAKOST A MINIMALIZACE ODPADŮ SCHÉMA ZÁKLADNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZA ROK PROHLÁŠENÍ O PLATNOSTI ZNALEC TERMÍN PRO PŘÍŠTÍ PROHLÁŠENÍ / 32

4 Úvodní slovo Vážení spolupracovníci, spoluobčané, obchodní partneři, dámy a pánové, plastikářský průmysl v České republice prožívá v posledních letech nebývalý rozvoj a jeho postavení v rámci domácího zpracovatelského průmyslu neustále posiluje. Tempo růstu odvětví výroby plastů u nás roste ročně o více než 10% a tento trend se odráží i do rozvoje naší firmy. I proto můžeme rok 2007 jubilejní 15. rok našeho podnikatelského snažení hodnotit jako úspěšný. Pozitivně můžeme hodnotit zejména nárůst tržeb na 490 mil. Kč, což je oproti loňskému roku navýšení o 20%. Tento nárůst je způsoben hlavně naším novým strategickým zákazníkem Magna Slovteca, ale také navýšením objemu spolupráce u našich stávajících partnerů jako např. Visteon-Autopal, Robert-Bosch, Johnson Controls aj. Důležitou oblastí podporující další rozvoj společnosti jsou investice. Ani zde naše firma nezůstává pozadu. V roce 2007 bylo proinvestováno více než 15 mil. Kč. Za zmínku stojí zejména zakoupení 2 nových vstřikolisů, 2 manipulátorů, 2 sušiček granulátu, ultrazvukové svářečky, posílení kompresorové stanice, rozšíření skladových prostor a parkoviště pro zaměstnance, investice do HW a SW a celá řada jiných investičních akcí menšího významu podporujících rozvoj našich jednotlivých procesů. Nárůst objemu práce se odrazil i na zvýšení zaměstnanosti v naší firmě. Zatímco na konci roku 2006 jsme zaměstnávali 163 pracovníků, na konci roku 2007 to bylo již 181 pracovníků, což je nárůst o 11%. V oblasti EMS byl nejdůležitější událostí loňského roku druhý kontrolní audit zavedeného systému podle normy ISO a nařízení EMAS. Těší nás, že během této externí prověrky nebyly opět podle uvedených norem identifikovány žádné neshody, zároveň nás to zavazuje a motivuje do další práce. Věřím, že informace uvedené v tomto našem třetím Prohlášení k životnímu prostředí Vás přesvědčí, že v naší společnosti přikládáme ochraně životního prostředí velkou váhu a že hlavní naší motivací není jen vlastnictví certifikátu, ale trvalé zlepšování a omezování negativních dopadů našich činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Rozvoj plastikářského průmyslu podporovaný zejména rozvojem průmyslu automobilového je určitou výzvou nových příležitostí pro naši firmu. I přes přetrvávající silnou poptávku po výrobcích z plastů pociťujeme zejména v posledním období rostoucí konkurenci na trhu spojenou se silným tlakem na snižování cen a to i přes neustále rostoucí vstupní náklady (energie, materiály, personální náklady aj.). Prosadit se v tomto prostředí a udržet si trvalý růst bude čím dál obtížnější. Musíme se zaměřit na zvyšování produktivity a snižování materiálové a energetické spotřeby zaváděním metod průmyslového inženýrství a inovací ve všech našich procesech, zejména výroby, nákupu, logistiky a obchodu. 4 / 32

5 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 Věřím, že naše firma je připravena plnit náročné požadavky, které před ni budou postaveny. Pracovat v náročném prostředí, zejména automobilového průmyslu, je pro nás nejen velkou ctí a výzvou, ale i velkým závazkem. A to, že již 15 let úspěšně působíme v tomto nelehkém konkurenčním prostředí, je výsledkem kvalitní a zodpovědné práce všech našich zaměstnanců a obchodních partnerů, kterým patří naše poděkování. Ve Slavkově dne 5. srpna 2008 Ing. Antonín Kadlček generální ředitel společnosti 5 / 32

6 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 Environmentální politika Zaměstnanci a vedení společnosti KASKO si jsou plně vědomi své odpovědnosti za ochranu životního prostředí, proto se hlásí k zásadám trvale udržitelného rozvoje a zavazují se plnit následující body environmentální politiky: Dodržovat požadavky platných zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou. Pravidelně prověřovat zavedený systém ekologicky orientovaného řízení společnosti, včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice. Zajišťovat stanovení a následné prověřování environmentálních cílů a cílových hodnot interními audity a pravidelným přezkoumáním systému vedením společnosti. Předcházet znečišťování životního prostředí a uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí. Orientovat vzdělávání zaměstnanců na posílení vztahu k životnímu prostředí. Zaměřit se na snižování energetické a materiálové náročnosti všech procesů cestou zavádění metod průmyslového inženýrství a inovačních prvků. Informovat zaměstnance a veřejnost o vlivu svých činností na životní prostředí. Aktivně spolupracovat se zájmovými skupinami a vést otevřený dialog s obchodními partnery a dalšími podniky a úřady regionu s cílem propagace environmentálního systému řízení. Slavkov, srpen 2008 Ing. Antonín Kadlček generální ředitel společnosti Ing. Roman Brauner zmocněnec pro EMS 6 / 32

7 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 POPIS ČINNOSTÍ Společnost Kasko Slavkov Firma Kasko spol. s r.o. byla založena v roce Od svého vzniku je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu. Hlavním podnikatelským záměrem je vývoj, výroba, montáž a prodej plastových dílů, vývoj a prodej vstřikovacích forem. Za datum založení firmy je považován 20. říjen 1992, kdy tato nová společnost odkoupila jednu upadající divizi Plasty zlínské společnosti Polstar, jejíž hlavní činností byla kovovýroba. Z počátku byla výroba zaměřena spíše na výrobky určené do spotřebitelské sítě jako například různé autodoplňky, obuvnické komponenty a jiné drobné výrobky. Později se sortiment výroby rozšířil o dodávky sériových dílů zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Od svého vzniku prošla společnost dynamickým vývojem. Malá a neznámá firma produkující ující na zastaralých strojích s úzkým sortimentem výrobků si postupně vybudovala v náročném konkurenčním prostředí pozici spolehlivého dodavatele pro celou řadu tuzemských i zahraničních firem. Postupně byly nahrazeny zastaralé stroje novými, moderními technologiemi. Současně s modernizací strojního parku prošel značnými změnami i celý areál firmy. Pozemek i budovy byly postupně odkoupeny od zemědělského družstva, původní prostory byly rekonstruovány a rovněž byly vystavěny moderní výrobní a skladovací haly. V roce 1998 byla firma Kasko certifikována dle VDA 6.1 a ISO O rok později byla přistavena první hala lisovny a také část administrativní budovy. Dalším důležitým milníkem se stal rok 2002, kdy byla firma certifikována dle ISO a EMAS. V následujícím roce byla certifikace QMS rozšířena o nové požadavky normy ISO/TS a zároveň byla postavena druhá výrobní hala. V roce 2005 proběhla recertifikace EMS podle ISO a EMAS a provoz zahájila nová nástrojárna KASKO-Formy spol. s r.o. V roce 2006 bylo proinvestováno rekordních 33,5 mil. Kč do výstavby třetí výrobní haly a druhé administrativní budovy, rozšíření výrobní kapacity a systému chlazení. V loňském roce byly rozšířeny skladové prostory a parkoviště pro zaměstnance. 7 / 32

8 Hlavní mezníky vývoje společnosti 1992 založení společnosti 1993 zahájení výroby v pronajatých prostorech bývalého ZD zřízení pobočky vývoje a konstrukce ve Zlíně 1994 zahájení výroby pro automobilový průmysl 1996 vstřikolis SK H 1997 odkoupení části areálu (administrativní budova a část vstřikolisovny) vstřikolis SK BASIC vstřikolis Battenfeld 2700/ certifikace QMS podle ISO 9002 a VDA 6.1 odkoupení další části areálu (montážní dílna) vstřikolis BA-1000T 1999 výstavba nové haly lisovny vstřikolis BA zahájení přípravy na certifikaci EMS dle ISO a EMAS odkoupení další části areálu (nákup, sklady) vstřikolis BA 1300/525TM 2001 obhájení certifikace ISO 9002, VDA 6.1 přístavba administrativní budovy vstřikolis BA 4500/1900TM vstřikolis BA 1600/750TM 2002 certifikace EMS podle ISO a EMAS přesun pobočky vývoje a konstrukce do Uh. Hradiště vybudování nových skladových prostor přístavba hala U přístavba montážní hala + sociální zázemí vstřikolis BA 1000/525TM vstřikolis BA 1600/750TM vstřikolis BA 1300 RA2/ V vstřikolis BA 1600/750TM měřící technika 3D měřící zařízení 2003 certifikace QMS dle ISO/TS výstavba nové výrobní haly přístavba administrativní budovy vybudování firemního parkoviště vstřikolis BA 1000/210 B4 vstřikolis BA TM 4500/2800 měřící technika profil projektor 2004 koupě nemovitostí bývalého družstva v dražbě vybudování nového skladu rekonstrukce jídelny vstřikolis BA HM 3500/1300 TM 1. robotizované pracoviště manipulátor Wittmann měřící technika spektrofotometr 8 / 32

9 2005 recertifikace EMS dle ISO a EMAS rekonstrukce administrativní budovy bývalého družstva zřízení nové nástrojárny KASKO-Formy spol. s r.o. přestěhování pracoviště vývoje a konstrukce do Slavkova vstřikolis BA 160/750 HM vstřikolis BA 210/750 HM 2 manipulátory Wittmann zavedení čárových kódů v logistice den otevřených dveří zahájení vydávání firemního zpravodaje 2006 recertifikace QMS dle ISO/TS zisk EMAS Award 2006 za ČR v kategorii malý a střední podnik výstavba nové haly lisovny a sociálního zázemí rekonstrukce administrativní budovy nákupu a prodeje posílení chladícího zařízení 3 nové vstřikolisy 5 nových manipulátorů ultrazvukový svařovací stroj na plasty rozšíření software CATIA, Cadmould Warp a Fiber 2007 rozšíření skladových prostor rozšíření parkoviště pro zaměstnance sluneční kolektory pro ohřev vody 1. etapa vstřikolis BAT 40/130 HM vstřikolis BA 300/1330 HM 2 nové manipulátory sušička Koch CKT místo v soutěži Štiky českého průmyslu ve Zlínském kraji. 9 / 32

10 Umístění společnosti Společnost Kasko spol. s r.o. sídlí ve Slavkově, který je vzdálen cca 10 km jižně od Uherského Brodu. Areál společnosti se nachází v jižní části areálu bývalého Družstva služeb. Jižní hranici areálu tvoří silnice I. třídy č. 54 Nové Mesto nad Váhom Brno, na západní straně obklopuje areál společnosti Kasko zemědělská orná půda. Z východu sousedí areál Kasko s pozemky a domy obyvatel Slavkova a ze severu navazuje areál bývalého Družstva služeb (firma Kredit), který se směrem na sever svažuje. Tento mírný svah pokračuje až po obec Dolní Němčí, kde ve vzdálenosti cca 2 km od areálu Kasko protéká potok Okluky (viz. mapka). Tento potok se v Uherském Ostrohu vlévá do řeky Moravy. Areál společnosti není v bezprostřední blízkosti žádného vodního zdroje pitné vody ani jeho ochranného pásma. Nejbližší ochranné pásmo zdroje pitné vody se nachází v Boršicích u Blatnice cca 5 km jihovýchodně od areálu společnosti. Areál společnosti Kasko leží v těsné blízkosti CHKO Bílé Karpaty hranici mezi areálem Kasko a CHKO tvoří výše zmíněná silnice č. 54 Nové Mesto nad Váhom Brno (viz. mapka, kde je CHKO označena červeným šrafováním). 10 / 32

11 Společnost Kasko se rozkládá na ploše m 2 (výrobní prostory: m 2, sklady: m 2, administrativní prostory a sociální zařízení: 616 m 2, nástrojárna KASKO-Formy s.r.o. / jídelna Ing. Vlastimil Koníček (externí firmy): 657 m 2, zpevněná plocha (parkoviště, komunikace): m 2, nezpevněná plocha (zeleň): m 2 ). Hranice pozemku společnosti Kasko vyznačena žlutou linkou. 11 / 32

12 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Personální zajištění / vzdělávání 2008 Výrobu, montáž a prodej plastových výlisků zajišťuje ve společnosti Kasko Slavkov 182 zaměstnanců. Vzhledem ke snaze pokrýt veškeré požadavky trhu byl ve výrobě v roce 2001 zaveden třísměnný pracovní cyklus. Všichni nově přijímaní pracovníci musí absolvovat tzv. nástupní praxi, během které získají potřebné poznatky, zkušenosti a správné návyky pro svou další práci ve společnosti. Část tohoto vzdělávání se týká také ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Výroba Společnost Kasko se zabývá převážně vstřikováním plastových výlisků s hmotností 0, g a jejich kompletací. Tyto výrobky jsou určeny převážně pro automobilový, ale částečně také pro elektrotechnický průmysl. Výroba probíhá v Lisovně, kde je v současné době 23 vstřikovacích lisů z toho 12 lisů je vybaveno manipulátorem; 1 lis umožňuje vstřikování dvou materiálů (tzv. 2K vstřikování). Vstřikovací stroje jsou doplněny přídavnými technickými zařízeními, která umožňují lépe zvládat nároky současné výroby plastových výlisků pro automobilový průmysl. Mezi ně patří vakuové sušárny pro vysoušení hydroskopických materiálů (PA, PC), dávkovací strojky barvících granulátů, nasávací dopravní zařízení, manipulátory a ultrazvukové svářečky. Z následujícího grafu je patrné, že se produkce společnosti Kasko rok od roku zvyšuje. Souvisí to s postupnou obměnou a rozšiřováním strojního parku společnosti. V tomto trendu chce firma pokračovat i do budoucna se zaměřením na technické a pohledové díly. Dále se v Dokončovací dílně provádějí úpravy, dokončování, kontrola a kompletace plastových výlisků, které z časových důvodů není možné dělat přímo u lisů. Zde se výrobky také balí a následně jsou převáženy do Skladů. Za zmínku ještě stojí provoz Drcení materiálu, kde se na dvou nožových mlýnech drtí neshodné výlisky. Tato drť se potom přidává ve stanoveném poměru (5 10 %) k originálnímu granulátu a je tak znovu zpracována. 12 / 32

13 Suroviny Hlavní surovinou pro výrobu výlisků je plast ve formě granulátu. Ve společnosti Kasko se zpracovávají běžné materiály (plastové granuláty) pro vstřikování převážně PP, ABS, PA, POM, PS, ASA, EVA, PC-ABS, TPE (PP-EPDM, SEBS) atd., a také materiály s obsahem až 60% plniva. Tyto materiály se zpracovávají v základní podobě nebo se navzájem míchají v příslušném poměru s drceným materiálem. Při výrobě se dále používají barvící pigmenty, které se ve formě granulátu vmíchávají do vstřikovacích směsí. Do některých výrobků se také zalisovávají kovové prvky výztuhy, pouzdra, čepy atd. Mezi pomocné materiály využívané při výrobě se řadí lepidla, primery, separátory, rozpouštědla, oleje atd. 13 / 32

14 Staré zátěže DŮLEŽITÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Současné nemovitosti společnosti Kasko byly postaveny na ekologicky nezatížené (orné) půdě a náležely do vlastnictví JZD Javořina. Byly používány k administrativě a k přidružené výrobě šicí dílna, plastikářská výroba (předchůdce současné výroby), výroba plastových oken, sklad kovomateriálu, montáž součástek pro elektroniku. Po celou dobu existence nebyly tyto nemovitosti využívány ke skladování hnojiv a jiných chemikálií, ke skladování pohonných hmot, k provádění údržbářských prací na zemědělských strojích ani k jiným činnostem negativně ovlivňujícím životní prostředí. I když dřívější využívání současných prostor společnosti Kasko bylo takového charakteru, že nedávalo předpoklady ke vzniku ekologického znečištění, byly v roce 2002 odebrány vzorky půdy a provedeny jejich laboratorní rozbory (Vodní zdroje Holešov, a.s.). Ani jeden ze tří odebraných vzorků půdy nevykazoval stupeň znečištění větší než jsou povolené limity. Předchozí využití nově získaných budov a pozemků nepředpokládá jejich ekologické zatížení. Ochrana okolního obyvatelstva Areál společnosti Kasko nesousedí s obytnou částí Slavkova přímo ta je vzdálena cca 200 m východním směrem. Mezi areálem Kasko a obytnými domy jsou pozemky obyvatel Slavkova. Vzhledem k charakteru výroby se domníváme, že naše činnost životní podmínky obyvatel Slavkova příliš neovlivňuje. K určitému ovlivňování životních podmínek obyvatel okolních domů dochází pouze emisemi škodlivin, které vznikají při spalování zemního plynu. Ve společnosti máme 7 kotlů, 7 ohřívačů TUV a 5 teplovzdušných agregátů na zemní plyn klasifikované jako Malý zdroj znečišťování ovzduší. Odpadní vody vypouštíme do ČOV provozované zemědělským družstvem AGRO Okluky a.s. Dolní Němčí; emise hluku a pachové emise do okolí jsou vzhledem k blízkosti frekventované silnice zanedbatelné. 14 / 32

15 Organizační struktura firmy Environmentální systém řízení (ESŘ) společnosti Kasko přiřazuje každému řídícímu pracovníkovi specifické povinnosti a odpovědnosti. Hlavní odpovědnost za funkčnost celého systému má Útvar jakosti a environmentu (ÚJE), který vydává a řídí dokumentaci vztahující se k ESŘ a odpovídá za: prosazování ESŘ, požadavků normy ISO a EMAS plnění úkolů stanovených vedením společnosti kontrolu přijatých závazků řízení a kontrolu odpadového hospodářství komunikaci se státní správou a zájmovými skupinami. Zmocněncem společnosti pro environmentální systém řízení byl jmenován manažer jakosti a environmentu. Management environmentálního systému řízení je schematicky znázorněn na obrázku. Specifickou pozici v systému řízení společnosti Kasko má externí organizace Bureau Veritas Moravia s.r.o. (dříve LEX), která provádí kontrolní činnost, poradenské služby, školení zaměstnanců, tvorbu a aktualizaci dokumentace a revizní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 15 / 32

16 ZÁKLADNÍ ASPEKTY VÝROBY Důležité vlivy společnosti na životní prostředí (přímé environmentální aspekty) se stanovují na základě rozboru dokumentu Registr environmentálních aspektů, příp. se přehodnocují po každé jeho aktualizaci. Při poslední revizi registru byly za nejvýznamnější označeny následující environmentální aspekty: vznik výrobního odpadu spotřeba primárních zdrojů (el. energie, voda) produkce nebezpečných odpadů vznik splaškových odpadních vod spotřeba obalových materiálů zhoršení pracovního prostředí (hlučnost, prašnost) znečištění ovzduší spalování zemního plynu Tyto nejvýznamnější aspekty byly následně zapracovány do Environmentálních cílů společnosti. Emise Zdrojem tuhých emisí (prachu) je provoz Drcení materiálu, kde se při šrotování neshodných dílů, ukládání drti a čištění mlýnů práší. Provoz byl přesunut do odděleného prostoru a vybaven odsávacím zařízením s textilními filtry s vysokou účinností. Tuhé emise jsou vzhledem ke svému množství a složení zcela zanedbatelné. Hlavní složku plynných emisí naší společnosti produkuje 7 kotlů na zemní plyn (3x 48 kw, 2x 49 kw a 2x 49,5 kw) a 5 teplovzdušných agregátů (4x 38,6 kw a 1x 23,9 kw) sloužících k vytápění a 7 plynových ohřívačů vody pro sociální zařízení. Od roku 2001 je používán vysokozdvižný vozík na propan-butan, který nahradil původně používaný vozík naftový; v roce 2004 byl zakoupen druhý vysokozdvižný vozík na propan-butan. Omezit provoz a tím snížit plynné emise produkované propan-butanovými vozíky se podařilo postupným zakoupením čtyř ručně vedených elektrických vysokozdvižných vozíků ( ). Mezi zdroje plynných emisí je dále možné zařadit technický benzín a isopropanol používané k čištění a odmašťování, dále tzv. primer, kterým se naleptávají plochy plastových dílů před lepením a spreje a přípravky používané k čištění a údržbě forem. Tyto prostředky jsou používány v omezené míře a jejich roční spotřeba je minimální. K pachovým emisím patří zplodiny vznikající při zahřátí granulátu ve vstřikolisech na pracovní teplotu. Tyto zplodiny (páry) podle našich znalostí neohrožují životní prostředí ani zdraví osob. Navíc přirozeným větráním dochází k dostatečné výměně vzduchu v lisovně, takže vznikající jemný zápach je odváděn a není tak pro obsluhu obtěžující. Emise hluku do okolí areálu společnosti vznikají zejména ve výrobních zařízeních a při provozu vysokozdvižného vozíku a dopravních prostředků. Vzhledem k poloze podniku je jím způsobené hlukové zatížení okolí zcela zanedbatelné. 16 / 32

17 Voda / odpadní voda Pitná voda Technologie výroby společnosti Kasko nevyžaduje spotřebu vody (pouze uzavřený chladící okruh pro stroje), proto je spotřeba omezena pouze na odběr vody používané pro sociální zařízení. Tuto vodu smluvně odebíráme od Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Odpadní a dešťové vody V areálu společnosti je společný systém kanalizace pro odpadní i dešťovou vodu, která je odváděna kanalizačním sběračem na čistírnu odpadních vod provozovanou zemědělským družstvem AGRO Okluky a.s. Dolní Němčí. Vedení kanalizace je určeno místními podmínkami, tzn. spádem terénu od objektů Kasko po ČOV. Odpadní vody zahrnují výhradně vody ze sociálních zařízení, u nichž předpokládáme, že znečištění nepřesahuje povolené meze. Dešťové vody jsou odváděny ze zpevněných ploch do kanalizace. Zvláštní pozornost věnujeme čistotě zpevněných ploch i opatřením proti úniku škodlivých látek. Ochrana půdy a podzemních vod Všechny jednoplášťové sudy a nádoby pro nebezpečné látky (oleje, ředidla, primery, atd.) jsou umístěny v záchytných vanách. Navíc spotřeba těchto látek je nízká, proto je skladované množství zanedbatelné. Nakládání výrobků, vykládání materiálů i ostatní operace, při nichž je možný únik především ropných látek, probíhají na zpevněných plochách riziko kontaminace půdy je minimální, hrozí jen únik látek do kanalizace přes kanalizační vpusti. Tato možnost je ošetřena havarijními instrukcemi, se kterými jsou seznámeni nejen pracovníci společnosti Kasko vykonávající rizikové činnosti, ale i všichni dopravci, kteří vjíždějí do areálu společnosti. Ve firmě jsou k dispozici kanalizační ucpávky pro případ úniku nebezpečných kapalných látek. Odpadové hospodářství Všechny vznikající odpady společnosti jsou průběžně evidovány, tříděny a ukládány do určených označených nádob. Pro každý druh odpadu jsou určena sběrná místa, po jejichž naplnění se odpad soustřeďuje na shromaždiště odpadu. Nebezpečné odpady jsou shromažďovány ve Skladu chemických látek nebo na Shromaždišti nebezpečného odpadu. Všechny druhy odpadů (včetně nebezpečných) jsou po naplnění shromažďovacích míst předávány v pravidelných intervalech na základě smluvních vztahů oprávněným firmám. Plastový odpad z výroby a odpadní směsné obaly jsou využívány jako alternativní palivo. Kovový odpad, plastové obaly a PET láhve se recyklují. Při likvidaci nebezpečných odpadů je upřednostňována recyklace (hydraulické oleje, znečištěné kovové obaly, vyřazená elektronická zařízení); část nebezpečných 17 / 32

18 odpadů je likvidována termicky (absorpční činidla, znečištěné plastové obaly, nefunkční hydraulické hadice). Od poloviny roku 2005 bylo zahájeno třídění a prodej plastového odpadu k materiálovému využití postupným rozšiřováním počtu materiálů a zefektivněním systému třídění se daří nejen zvyšovat množství plastového materiálu předaného k recyklaci, ale také snižovat množství plastového odpadu, který je využíván termicky. Právní předpisy Všechny využitelné platné zákony jsou uvedeny v registru relevantních zákonných požadavků. Texty nových zákonů, předpisů a norem získáváme od externí organizace Bureau Veritas, která má podle smlouvy na starost i revize a aktualizace výše uvedeného registru zákonných požadavků. Požadavky zákonů jsou zapracovávány do interní dokumentace do směrnic, pracovních postupů a pokynů. 18 / 32

19 Kromě výše popsaných přímých environmentálních aspektů způsobuje společnost Kasko i tzv. nepřímé environmentální aspekty. Jsou to aspekty plynoucí z činností a výrobků společnosti, které mohou mít podstatný vliv na životní prostředí, ale které firma nemůže plně ovlivňovat a kontrolovat. Mezi tyto činnosti vyvolávající nepřímé aspekty patří: činnosti dodavatelů na základě objednání zboží společností Kasko výroba kovových a plastových kompletačních dílů a zálisků činnosti dodavatelů na základě objednání služeb společností Kasko výroba lisovacích forem lisování plastových dílů kooperace doprava doprava zboží do společnosti Kasko doprava výrobků společnosti k zákazníkovi doprava pracovníků do zaměstnání balení výrobků činnosti ve spojitosti s likvidací výrobků společnosti Kasko (převážně spojeno s likvidací automobilů) vznik odpadů požadavky zákazníka např. na materiál, povrchovou úpravu, provedení dílů legislativní požadavky. Snahou společnosti Kasko je ovlivňovat a eliminovat i tyto aspekty, a to v co největší míře, např.: o působením na současné dodavatele ve smyslu zavádění EMS o zohledněním oblasti EMS při hodnocení stávajících a při výběru nových dodavatelů a obchodních partnerů o prověřováním environmentální oblasti při dodavatelských auditech o snahou o minimalizaci četnosti dopravy o snahou o zajištění dodávek materiálu a polotovarů v objemově větších obalech, popř. ve vratných obalech o snahou o větší uplatnění vratných obalů o zapsáním výrobků do mezinárodní materiálové databanky IMDS používané v automobilovém průmyslu. Poznámka: IMDS slouží pro vhodný výběr a správné použití velké části konstrukčních, provozních a procesních materiálů, které závažně ovlivňují jakost, bezpečnost a ekologickou šetrnost po celou dobu životnosti automobilu, podporuje výměnu informací a dialog v celém řetězci přidávání hodnot (od těžby surovin přes výrobu polotovarů, dílů a celých vozidel) v oblasti využívání a konečné recyklace nebo likvidace odpadu. 19 / 32

20 REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY V roce 2002 došlo k oddělení environmentální politiky z jednotné politiky společnosti zahrnující převážně požadavky jakosti. V současné době platí environmentální politika z roku 2008, kdy proběhla aktualizace předchozího vydání (byl upraven bod vztahující se k úspoře surovin a energií). S environmentální politikou jsou všichni zaměstnanci společnosti seznamováni stejně jako s environmentálními cíli na pravidelném školení EMS a prostřednictvím informačních tabulí. Text environmentální politiky je přístupný zájmovým skupinám v tomto prohlášení. Environmentální politika se realizuje prostřednictvím environmentálního systému řízení s využitím příslušné dokumentace obsahující stanovené cíle a programy společnosti. Systém se prověřuje v interních a externích auditech podle plánu schváleného vedením společnosti. Plnění environmentální politiky i politika sama se každoročně prověřuje přezkoumáním vrcholovým vedením. V případě zásadních vývojových a organizačních změn může dojít k jejímu přeformulování. Komunikace Interní komunikace v oblasti EMS probíhá prostřednictvím porad vedení, výrobních porad, pohovorů a školení pracovníků, informačními tabulemi; velmi důležitá sdělení jsou pracovníkům předávána prostřednictvím letáků. Od roku 2005 vychází firemní zpravodaj s pravidelnou rubrikou Environmentální systém řízení. Zpětná vazba pro využití námětů a připomínek zaměstnanců je umožněna přes schránku Návrhy a připomínky umístěnou vedle informační tabule u šaten, elektronickou poštu nebo osobním jednání se zmocněncem pro EMS příp. zápisem do Knihy neshod a opatření. Každý zaměstnanec má navíc možnost v určenou dobu navštívit ředitele společnosti a osobně mu sdělit své návrhy a podněty i z oblasti EMS. Externí komunikace se zajišťuje předáváním písemných informací o programu a environmentální politice společnosti, komunikací se zástupci státní správy a okolních podniků, informováním zájmových organizací a škol. Naše společnost pokračuje v rámci externí komunikace ve spolupráci s ekologickým sdružením Pantoflíček, které působí při ZŠ Dolní Němčí ze společných akcí můžeme uvést např. uspořádání výtvarné soutěže pro žáky školy, výlet do ZOO Sv. Kopeček u Olomouce, finanční podpora Projektu na třídění odpadu v ZŠ aj. 20 / 32

21 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 Environmentální cíle Číslo Cíl Termín Odpovědnost 1 Snižování spotřeby energií Snížit měrnou spotřebu elektrické energie pod hodnotu 2,15 kwh na 1 kg produkce plastových 1a) výrobků (měrná spotřeba za rok 2007 byla 2,20 kwh). V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 1b) prověřit podmínky a případnou realizaci energetického auditu v naší společnosti s možností využití dotačních titulů EU. 12/2008 9/2008 vedení společnosti Ing. Roman Brauner 1c) Zpracovat a realizovat minimálně 3 interní projekty s cílem snížení spotřeby energií. 12/2008 vedení společnosti 2 Snižování produkce odpadů Zavést sledování skutečné spotřeby materiálu a produkce plastových odpadů vztažené na 2a) jednotlivé výrobky s cílem snížení spotřeby materiálu a produkce odpadů. Udržet produkci ve výrobním procesu dále nevyužívaného plastového materiálu určeného 2b) k termickému využití pod hodnotou 4 kg / 100 kg produkce. Z celkové produkce ve výrobním procesu dále nevyužívaného plastového materiálu vytřídit 2c) větší podíl k materiálovému využití (prodej k recyklaci) než v roce ) Ostatní 10/ / /2008 Ing. P. Škorík Ing. P. Škorík Ing. P. Škorík Ing. R. Brauner 3a) Obnovit zeleň poškozenou při rozšiřování parkoviště. 9/2008 Ing. A. Kadlček 3b) Obnovit spolupráci s ekologickým sdružením Pantoflíček při ZŠ Dolní Němčí s cílem propagace ochrany životního prostředí a ekologické výchovy. 12/2008 Ing. R. Brauner Vypracoval / dne: Ing. Roman Brauner / Aktualizoval / dne: Ing. Roman Brauner / Schválil / dne: Ing. Antonín Kadlček / / 32

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Environmentální prohlášení

Environmentální prohlášení Environmentální prohlášení Město Chrudim MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM IČ 00270211 tel. 469 657 111 fax. 469 657 703 e-mail: urad@chrudim-city.cz www.chrudim-city.cz datová schránka:

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity

Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Projekt Příprava koncepce environmentálně šetrného provozu Ostravské univerzity Realizátor: Vita Ostrava o.s. Řešitel : ing. Jiří Krist Realizace : březen prosinec 2004 Instituce : Ostravská univerzita

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MANUÁL PRO PREVENCI A MINIMALIZACI ODPADU MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Manuál je jedním z výstupů grantového projektu VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zastřešeného

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Středočeské vodárny, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Středočeské vodárny, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

Management environmentu ve vzdělávání

Management environmentu ve vzdělávání Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan 1.4.2011 1 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí.... 3 Systém

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více