Úvod PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008"

Transkript

1 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008

2 Úvod Prohlášení k životnímu prostředí se opírá o Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí zkráceně označované EMAS. Prohlášení je zpracováno pro zainteresovanou veřejnost s cílem informovat stručnou a srozumitelnou formou všechny zájemce. V elektronické podobě se nachází na Obsahuje: environmentální politiku a stručný popis environmentálního systému řízení, popis našich činností v areálu společnosti Kasko, popis a posouzení všech významných aspektů životního prostředí, číselné údaje o emisích škodlivých látek, množství odpadu, spotřebě surovin, energie a vody, ostatní faktory ovlivňující ekologický profil společnosti, environmentální cíle, prohlášení platnosti jméno autorizovaného znalce životního prostředí, termín pro předložení příštího prohlášení k životnímu prostředí. Máte-li připomínky nebo dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Ing. Roman Brauner zmocněnec pro EMS Kasko spol. s r.o., Slavkov 82, Horní Němčí, PSČ Tel.: Fax: / 32

3 Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 4 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA... 6 POPIS ČINNOSTÍ... 7 SPOLEČNOST KASKO SLAVKOV... 7 HLAVNÍ MEZNÍKY VÝVOJE SPOLEČNOSTI... 8 UMÍSTĚNÍ SPOLEČNOSTI PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ / VZDĚLÁVÁNÍ VÝROBA SUROVINY DŮLEŽITÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STARÉ ZÁTĚŽE OCHRANA OKOLNÍHO OBYVATELSTVA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY ZÁKLADNÍ ASPEKTY VÝROBY EMISE VODA / ODPADNÍ VODA OCHRANA PŮDY A PODZEMNÍCH VOD ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY KOMUNIKACE ENVIRONMENTÁLNÍ CÍLE MANAGEMENT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MATERIÁLY, EMISE, CÍLE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ SUROVIN ENERGIE VODA / ODPADNÍ VODA EMISE SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA, BALENÍ ZBYTKOVÉ LÁTKY / ODPADY JAKOST A MINIMALIZACE ODPADŮ SCHÉMA ZÁKLADNÍCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ZA ROK PROHLÁŠENÍ O PLATNOSTI ZNALEC TERMÍN PRO PŘÍŠTÍ PROHLÁŠENÍ / 32

4 Úvodní slovo Vážení spolupracovníci, spoluobčané, obchodní partneři, dámy a pánové, plastikářský průmysl v České republice prožívá v posledních letech nebývalý rozvoj a jeho postavení v rámci domácího zpracovatelského průmyslu neustále posiluje. Tempo růstu odvětví výroby plastů u nás roste ročně o více než 10% a tento trend se odráží i do rozvoje naší firmy. I proto můžeme rok 2007 jubilejní 15. rok našeho podnikatelského snažení hodnotit jako úspěšný. Pozitivně můžeme hodnotit zejména nárůst tržeb na 490 mil. Kč, což je oproti loňskému roku navýšení o 20%. Tento nárůst je způsoben hlavně naším novým strategickým zákazníkem Magna Slovteca, ale také navýšením objemu spolupráce u našich stávajících partnerů jako např. Visteon-Autopal, Robert-Bosch, Johnson Controls aj. Důležitou oblastí podporující další rozvoj společnosti jsou investice. Ani zde naše firma nezůstává pozadu. V roce 2007 bylo proinvestováno více než 15 mil. Kč. Za zmínku stojí zejména zakoupení 2 nových vstřikolisů, 2 manipulátorů, 2 sušiček granulátu, ultrazvukové svářečky, posílení kompresorové stanice, rozšíření skladových prostor a parkoviště pro zaměstnance, investice do HW a SW a celá řada jiných investičních akcí menšího významu podporujících rozvoj našich jednotlivých procesů. Nárůst objemu práce se odrazil i na zvýšení zaměstnanosti v naší firmě. Zatímco na konci roku 2006 jsme zaměstnávali 163 pracovníků, na konci roku 2007 to bylo již 181 pracovníků, což je nárůst o 11%. V oblasti EMS byl nejdůležitější událostí loňského roku druhý kontrolní audit zavedeného systému podle normy ISO a nařízení EMAS. Těší nás, že během této externí prověrky nebyly opět podle uvedených norem identifikovány žádné neshody, zároveň nás to zavazuje a motivuje do další práce. Věřím, že informace uvedené v tomto našem třetím Prohlášení k životnímu prostředí Vás přesvědčí, že v naší společnosti přikládáme ochraně životního prostředí velkou váhu a že hlavní naší motivací není jen vlastnictví certifikátu, ale trvalé zlepšování a omezování negativních dopadů našich činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Rozvoj plastikářského průmyslu podporovaný zejména rozvojem průmyslu automobilového je určitou výzvou nových příležitostí pro naši firmu. I přes přetrvávající silnou poptávku po výrobcích z plastů pociťujeme zejména v posledním období rostoucí konkurenci na trhu spojenou se silným tlakem na snižování cen a to i přes neustále rostoucí vstupní náklady (energie, materiály, personální náklady aj.). Prosadit se v tomto prostředí a udržet si trvalý růst bude čím dál obtížnější. Musíme se zaměřit na zvyšování produktivity a snižování materiálové a energetické spotřeby zaváděním metod průmyslového inženýrství a inovací ve všech našich procesech, zejména výroby, nákupu, logistiky a obchodu. 4 / 32

5 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 Věřím, že naše firma je připravena plnit náročné požadavky, které před ni budou postaveny. Pracovat v náročném prostředí, zejména automobilového průmyslu, je pro nás nejen velkou ctí a výzvou, ale i velkým závazkem. A to, že již 15 let úspěšně působíme v tomto nelehkém konkurenčním prostředí, je výsledkem kvalitní a zodpovědné práce všech našich zaměstnanců a obchodních partnerů, kterým patří naše poděkování. Ve Slavkově dne 5. srpna 2008 Ing. Antonín Kadlček generální ředitel společnosti 5 / 32

6 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 Environmentální politika Zaměstnanci a vedení společnosti KASKO si jsou plně vědomi své odpovědnosti za ochranu životního prostředí, proto se hlásí k zásadám trvale udržitelného rozvoje a zavazují se plnit následující body environmentální politiky: Dodržovat požadavky platných zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečností práce a požární ochranou. Pravidelně prověřovat zavedený systém ekologicky orientovaného řízení společnosti, včetně motivace zaměstnanců k prosazování závazků stanovených v environmentální politice. Zajišťovat stanovení a následné prověřování environmentálních cílů a cílových hodnot interními audity a pravidelným přezkoumáním systému vedením společnosti. Předcházet znečišťování životního prostředí a uplatňovat prevenční postupy v ochraně životního prostředí. Orientovat vzdělávání zaměstnanců na posílení vztahu k životnímu prostředí. Zaměřit se na snižování energetické a materiálové náročnosti všech procesů cestou zavádění metod průmyslového inženýrství a inovačních prvků. Informovat zaměstnance a veřejnost o vlivu svých činností na životní prostředí. Aktivně spolupracovat se zájmovými skupinami a vést otevřený dialog s obchodními partnery a dalšími podniky a úřady regionu s cílem propagace environmentálního systému řízení. Slavkov, srpen 2008 Ing. Antonín Kadlček generální ředitel společnosti Ing. Roman Brauner zmocněnec pro EMS 6 / 32

7 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 POPIS ČINNOSTÍ Společnost Kasko Slavkov Firma Kasko spol. s r.o. byla založena v roce Od svého vzniku je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu. Hlavním podnikatelským záměrem je vývoj, výroba, montáž a prodej plastových dílů, vývoj a prodej vstřikovacích forem. Za datum založení firmy je považován 20. říjen 1992, kdy tato nová společnost odkoupila jednu upadající divizi Plasty zlínské společnosti Polstar, jejíž hlavní činností byla kovovýroba. Z počátku byla výroba zaměřena spíše na výrobky určené do spotřebitelské sítě jako například různé autodoplňky, obuvnické komponenty a jiné drobné výrobky. Později se sortiment výroby rozšířil o dodávky sériových dílů zejména pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Od svého vzniku prošla společnost dynamickým vývojem. Malá a neznámá firma produkující ující na zastaralých strojích s úzkým sortimentem výrobků si postupně vybudovala v náročném konkurenčním prostředí pozici spolehlivého dodavatele pro celou řadu tuzemských i zahraničních firem. Postupně byly nahrazeny zastaralé stroje novými, moderními technologiemi. Současně s modernizací strojního parku prošel značnými změnami i celý areál firmy. Pozemek i budovy byly postupně odkoupeny od zemědělského družstva, původní prostory byly rekonstruovány a rovněž byly vystavěny moderní výrobní a skladovací haly. V roce 1998 byla firma Kasko certifikována dle VDA 6.1 a ISO O rok později byla přistavena první hala lisovny a také část administrativní budovy. Dalším důležitým milníkem se stal rok 2002, kdy byla firma certifikována dle ISO a EMAS. V následujícím roce byla certifikace QMS rozšířena o nové požadavky normy ISO/TS a zároveň byla postavena druhá výrobní hala. V roce 2005 proběhla recertifikace EMS podle ISO a EMAS a provoz zahájila nová nástrojárna KASKO-Formy spol. s r.o. V roce 2006 bylo proinvestováno rekordních 33,5 mil. Kč do výstavby třetí výrobní haly a druhé administrativní budovy, rozšíření výrobní kapacity a systému chlazení. V loňském roce byly rozšířeny skladové prostory a parkoviště pro zaměstnance. 7 / 32

8 Hlavní mezníky vývoje společnosti 1992 založení společnosti 1993 zahájení výroby v pronajatých prostorech bývalého ZD zřízení pobočky vývoje a konstrukce ve Zlíně 1994 zahájení výroby pro automobilový průmysl 1996 vstřikolis SK H 1997 odkoupení části areálu (administrativní budova a část vstřikolisovny) vstřikolis SK BASIC vstřikolis Battenfeld 2700/ certifikace QMS podle ISO 9002 a VDA 6.1 odkoupení další části areálu (montážní dílna) vstřikolis BA-1000T 1999 výstavba nové haly lisovny vstřikolis BA zahájení přípravy na certifikaci EMS dle ISO a EMAS odkoupení další části areálu (nákup, sklady) vstřikolis BA 1300/525TM 2001 obhájení certifikace ISO 9002, VDA 6.1 přístavba administrativní budovy vstřikolis BA 4500/1900TM vstřikolis BA 1600/750TM 2002 certifikace EMS podle ISO a EMAS přesun pobočky vývoje a konstrukce do Uh. Hradiště vybudování nových skladových prostor přístavba hala U přístavba montážní hala + sociální zázemí vstřikolis BA 1000/525TM vstřikolis BA 1600/750TM vstřikolis BA 1300 RA2/ V vstřikolis BA 1600/750TM měřící technika 3D měřící zařízení 2003 certifikace QMS dle ISO/TS výstavba nové výrobní haly přístavba administrativní budovy vybudování firemního parkoviště vstřikolis BA 1000/210 B4 vstřikolis BA TM 4500/2800 měřící technika profil projektor 2004 koupě nemovitostí bývalého družstva v dražbě vybudování nového skladu rekonstrukce jídelny vstřikolis BA HM 3500/1300 TM 1. robotizované pracoviště manipulátor Wittmann měřící technika spektrofotometr 8 / 32

9 2005 recertifikace EMS dle ISO a EMAS rekonstrukce administrativní budovy bývalého družstva zřízení nové nástrojárny KASKO-Formy spol. s r.o. přestěhování pracoviště vývoje a konstrukce do Slavkova vstřikolis BA 160/750 HM vstřikolis BA 210/750 HM 2 manipulátory Wittmann zavedení čárových kódů v logistice den otevřených dveří zahájení vydávání firemního zpravodaje 2006 recertifikace QMS dle ISO/TS zisk EMAS Award 2006 za ČR v kategorii malý a střední podnik výstavba nové haly lisovny a sociálního zázemí rekonstrukce administrativní budovy nákupu a prodeje posílení chladícího zařízení 3 nové vstřikolisy 5 nových manipulátorů ultrazvukový svařovací stroj na plasty rozšíření software CATIA, Cadmould Warp a Fiber 2007 rozšíření skladových prostor rozšíření parkoviště pro zaměstnance sluneční kolektory pro ohřev vody 1. etapa vstřikolis BAT 40/130 HM vstřikolis BA 300/1330 HM 2 nové manipulátory sušička Koch CKT místo v soutěži Štiky českého průmyslu ve Zlínském kraji. 9 / 32

10 Umístění společnosti Společnost Kasko spol. s r.o. sídlí ve Slavkově, který je vzdálen cca 10 km jižně od Uherského Brodu. Areál společnosti se nachází v jižní části areálu bývalého Družstva služeb. Jižní hranici areálu tvoří silnice I. třídy č. 54 Nové Mesto nad Váhom Brno, na západní straně obklopuje areál společnosti Kasko zemědělská orná půda. Z východu sousedí areál Kasko s pozemky a domy obyvatel Slavkova a ze severu navazuje areál bývalého Družstva služeb (firma Kredit), který se směrem na sever svažuje. Tento mírný svah pokračuje až po obec Dolní Němčí, kde ve vzdálenosti cca 2 km od areálu Kasko protéká potok Okluky (viz. mapka). Tento potok se v Uherském Ostrohu vlévá do řeky Moravy. Areál společnosti není v bezprostřední blízkosti žádného vodního zdroje pitné vody ani jeho ochranného pásma. Nejbližší ochranné pásmo zdroje pitné vody se nachází v Boršicích u Blatnice cca 5 km jihovýchodně od areálu společnosti. Areál společnosti Kasko leží v těsné blízkosti CHKO Bílé Karpaty hranici mezi areálem Kasko a CHKO tvoří výše zmíněná silnice č. 54 Nové Mesto nad Váhom Brno (viz. mapka, kde je CHKO označena červeným šrafováním). 10 / 32

11 Společnost Kasko se rozkládá na ploše m 2 (výrobní prostory: m 2, sklady: m 2, administrativní prostory a sociální zařízení: 616 m 2, nástrojárna KASKO-Formy s.r.o. / jídelna Ing. Vlastimil Koníček (externí firmy): 657 m 2, zpevněná plocha (parkoviště, komunikace): m 2, nezpevněná plocha (zeleň): m 2 ). Hranice pozemku společnosti Kasko vyznačena žlutou linkou. 11 / 32

12 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Personální zajištění / vzdělávání 2008 Výrobu, montáž a prodej plastových výlisků zajišťuje ve společnosti Kasko Slavkov 182 zaměstnanců. Vzhledem ke snaze pokrýt veškeré požadavky trhu byl ve výrobě v roce 2001 zaveden třísměnný pracovní cyklus. Všichni nově přijímaní pracovníci musí absolvovat tzv. nástupní praxi, během které získají potřebné poznatky, zkušenosti a správné návyky pro svou další práci ve společnosti. Část tohoto vzdělávání se týká také ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Výroba Společnost Kasko se zabývá převážně vstřikováním plastových výlisků s hmotností 0, g a jejich kompletací. Tyto výrobky jsou určeny převážně pro automobilový, ale částečně také pro elektrotechnický průmysl. Výroba probíhá v Lisovně, kde je v současné době 23 vstřikovacích lisů z toho 12 lisů je vybaveno manipulátorem; 1 lis umožňuje vstřikování dvou materiálů (tzv. 2K vstřikování). Vstřikovací stroje jsou doplněny přídavnými technickými zařízeními, která umožňují lépe zvládat nároky současné výroby plastových výlisků pro automobilový průmysl. Mezi ně patří vakuové sušárny pro vysoušení hydroskopických materiálů (PA, PC), dávkovací strojky barvících granulátů, nasávací dopravní zařízení, manipulátory a ultrazvukové svářečky. Z následujícího grafu je patrné, že se produkce společnosti Kasko rok od roku zvyšuje. Souvisí to s postupnou obměnou a rozšiřováním strojního parku společnosti. V tomto trendu chce firma pokračovat i do budoucna se zaměřením na technické a pohledové díly. Dále se v Dokončovací dílně provádějí úpravy, dokončování, kontrola a kompletace plastových výlisků, které z časových důvodů není možné dělat přímo u lisů. Zde se výrobky také balí a následně jsou převáženy do Skladů. Za zmínku ještě stojí provoz Drcení materiálu, kde se na dvou nožových mlýnech drtí neshodné výlisky. Tato drť se potom přidává ve stanoveném poměru (5 10 %) k originálnímu granulátu a je tak znovu zpracována. 12 / 32

13 Suroviny Hlavní surovinou pro výrobu výlisků je plast ve formě granulátu. Ve společnosti Kasko se zpracovávají běžné materiály (plastové granuláty) pro vstřikování převážně PP, ABS, PA, POM, PS, ASA, EVA, PC-ABS, TPE (PP-EPDM, SEBS) atd., a také materiály s obsahem až 60% plniva. Tyto materiály se zpracovávají v základní podobě nebo se navzájem míchají v příslušném poměru s drceným materiálem. Při výrobě se dále používají barvící pigmenty, které se ve formě granulátu vmíchávají do vstřikovacích směsí. Do některých výrobků se také zalisovávají kovové prvky výztuhy, pouzdra, čepy atd. Mezi pomocné materiály využívané při výrobě se řadí lepidla, primery, separátory, rozpouštědla, oleje atd. 13 / 32

14 Staré zátěže DŮLEŽITÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Současné nemovitosti společnosti Kasko byly postaveny na ekologicky nezatížené (orné) půdě a náležely do vlastnictví JZD Javořina. Byly používány k administrativě a k přidružené výrobě šicí dílna, plastikářská výroba (předchůdce současné výroby), výroba plastových oken, sklad kovomateriálu, montáž součástek pro elektroniku. Po celou dobu existence nebyly tyto nemovitosti využívány ke skladování hnojiv a jiných chemikálií, ke skladování pohonných hmot, k provádění údržbářských prací na zemědělských strojích ani k jiným činnostem negativně ovlivňujícím životní prostředí. I když dřívější využívání současných prostor společnosti Kasko bylo takového charakteru, že nedávalo předpoklady ke vzniku ekologického znečištění, byly v roce 2002 odebrány vzorky půdy a provedeny jejich laboratorní rozbory (Vodní zdroje Holešov, a.s.). Ani jeden ze tří odebraných vzorků půdy nevykazoval stupeň znečištění větší než jsou povolené limity. Předchozí využití nově získaných budov a pozemků nepředpokládá jejich ekologické zatížení. Ochrana okolního obyvatelstva Areál společnosti Kasko nesousedí s obytnou částí Slavkova přímo ta je vzdálena cca 200 m východním směrem. Mezi areálem Kasko a obytnými domy jsou pozemky obyvatel Slavkova. Vzhledem k charakteru výroby se domníváme, že naše činnost životní podmínky obyvatel Slavkova příliš neovlivňuje. K určitému ovlivňování životních podmínek obyvatel okolních domů dochází pouze emisemi škodlivin, které vznikají při spalování zemního plynu. Ve společnosti máme 7 kotlů, 7 ohřívačů TUV a 5 teplovzdušných agregátů na zemní plyn klasifikované jako Malý zdroj znečišťování ovzduší. Odpadní vody vypouštíme do ČOV provozované zemědělským družstvem AGRO Okluky a.s. Dolní Němčí; emise hluku a pachové emise do okolí jsou vzhledem k blízkosti frekventované silnice zanedbatelné. 14 / 32

15 Organizační struktura firmy Environmentální systém řízení (ESŘ) společnosti Kasko přiřazuje každému řídícímu pracovníkovi specifické povinnosti a odpovědnosti. Hlavní odpovědnost za funkčnost celého systému má Útvar jakosti a environmentu (ÚJE), který vydává a řídí dokumentaci vztahující se k ESŘ a odpovídá za: prosazování ESŘ, požadavků normy ISO a EMAS plnění úkolů stanovených vedením společnosti kontrolu přijatých závazků řízení a kontrolu odpadového hospodářství komunikaci se státní správou a zájmovými skupinami. Zmocněncem společnosti pro environmentální systém řízení byl jmenován manažer jakosti a environmentu. Management environmentálního systému řízení je schematicky znázorněn na obrázku. Specifickou pozici v systému řízení společnosti Kasko má externí organizace Bureau Veritas Moravia s.r.o. (dříve LEX), která provádí kontrolní činnost, poradenské služby, školení zaměstnanců, tvorbu a aktualizaci dokumentace a revizní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 15 / 32

16 ZÁKLADNÍ ASPEKTY VÝROBY Důležité vlivy společnosti na životní prostředí (přímé environmentální aspekty) se stanovují na základě rozboru dokumentu Registr environmentálních aspektů, příp. se přehodnocují po každé jeho aktualizaci. Při poslední revizi registru byly za nejvýznamnější označeny následující environmentální aspekty: vznik výrobního odpadu spotřeba primárních zdrojů (el. energie, voda) produkce nebezpečných odpadů vznik splaškových odpadních vod spotřeba obalových materiálů zhoršení pracovního prostředí (hlučnost, prašnost) znečištění ovzduší spalování zemního plynu Tyto nejvýznamnější aspekty byly následně zapracovány do Environmentálních cílů společnosti. Emise Zdrojem tuhých emisí (prachu) je provoz Drcení materiálu, kde se při šrotování neshodných dílů, ukládání drti a čištění mlýnů práší. Provoz byl přesunut do odděleného prostoru a vybaven odsávacím zařízením s textilními filtry s vysokou účinností. Tuhé emise jsou vzhledem ke svému množství a složení zcela zanedbatelné. Hlavní složku plynných emisí naší společnosti produkuje 7 kotlů na zemní plyn (3x 48 kw, 2x 49 kw a 2x 49,5 kw) a 5 teplovzdušných agregátů (4x 38,6 kw a 1x 23,9 kw) sloužících k vytápění a 7 plynových ohřívačů vody pro sociální zařízení. Od roku 2001 je používán vysokozdvižný vozík na propan-butan, který nahradil původně používaný vozík naftový; v roce 2004 byl zakoupen druhý vysokozdvižný vozík na propan-butan. Omezit provoz a tím snížit plynné emise produkované propan-butanovými vozíky se podařilo postupným zakoupením čtyř ručně vedených elektrických vysokozdvižných vozíků ( ). Mezi zdroje plynných emisí je dále možné zařadit technický benzín a isopropanol používané k čištění a odmašťování, dále tzv. primer, kterým se naleptávají plochy plastových dílů před lepením a spreje a přípravky používané k čištění a údržbě forem. Tyto prostředky jsou používány v omezené míře a jejich roční spotřeba je minimální. K pachovým emisím patří zplodiny vznikající při zahřátí granulátu ve vstřikolisech na pracovní teplotu. Tyto zplodiny (páry) podle našich znalostí neohrožují životní prostředí ani zdraví osob. Navíc přirozeným větráním dochází k dostatečné výměně vzduchu v lisovně, takže vznikající jemný zápach je odváděn a není tak pro obsluhu obtěžující. Emise hluku do okolí areálu společnosti vznikají zejména ve výrobních zařízeních a při provozu vysokozdvižného vozíku a dopravních prostředků. Vzhledem k poloze podniku je jím způsobené hlukové zatížení okolí zcela zanedbatelné. 16 / 32

17 Voda / odpadní voda Pitná voda Technologie výroby společnosti Kasko nevyžaduje spotřebu vody (pouze uzavřený chladící okruh pro stroje), proto je spotřeba omezena pouze na odběr vody používané pro sociální zařízení. Tuto vodu smluvně odebíráme od Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Odpadní a dešťové vody V areálu společnosti je společný systém kanalizace pro odpadní i dešťovou vodu, která je odváděna kanalizačním sběračem na čistírnu odpadních vod provozovanou zemědělským družstvem AGRO Okluky a.s. Dolní Němčí. Vedení kanalizace je určeno místními podmínkami, tzn. spádem terénu od objektů Kasko po ČOV. Odpadní vody zahrnují výhradně vody ze sociálních zařízení, u nichž předpokládáme, že znečištění nepřesahuje povolené meze. Dešťové vody jsou odváděny ze zpevněných ploch do kanalizace. Zvláštní pozornost věnujeme čistotě zpevněných ploch i opatřením proti úniku škodlivých látek. Ochrana půdy a podzemních vod Všechny jednoplášťové sudy a nádoby pro nebezpečné látky (oleje, ředidla, primery, atd.) jsou umístěny v záchytných vanách. Navíc spotřeba těchto látek je nízká, proto je skladované množství zanedbatelné. Nakládání výrobků, vykládání materiálů i ostatní operace, při nichž je možný únik především ropných látek, probíhají na zpevněných plochách riziko kontaminace půdy je minimální, hrozí jen únik látek do kanalizace přes kanalizační vpusti. Tato možnost je ošetřena havarijními instrukcemi, se kterými jsou seznámeni nejen pracovníci společnosti Kasko vykonávající rizikové činnosti, ale i všichni dopravci, kteří vjíždějí do areálu společnosti. Ve firmě jsou k dispozici kanalizační ucpávky pro případ úniku nebezpečných kapalných látek. Odpadové hospodářství Všechny vznikající odpady společnosti jsou průběžně evidovány, tříděny a ukládány do určených označených nádob. Pro každý druh odpadu jsou určena sběrná místa, po jejichž naplnění se odpad soustřeďuje na shromaždiště odpadu. Nebezpečné odpady jsou shromažďovány ve Skladu chemických látek nebo na Shromaždišti nebezpečného odpadu. Všechny druhy odpadů (včetně nebezpečných) jsou po naplnění shromažďovacích míst předávány v pravidelných intervalech na základě smluvních vztahů oprávněným firmám. Plastový odpad z výroby a odpadní směsné obaly jsou využívány jako alternativní palivo. Kovový odpad, plastové obaly a PET láhve se recyklují. Při likvidaci nebezpečných odpadů je upřednostňována recyklace (hydraulické oleje, znečištěné kovové obaly, vyřazená elektronická zařízení); část nebezpečných 17 / 32

18 odpadů je likvidována termicky (absorpční činidla, znečištěné plastové obaly, nefunkční hydraulické hadice). Od poloviny roku 2005 bylo zahájeno třídění a prodej plastového odpadu k materiálovému využití postupným rozšiřováním počtu materiálů a zefektivněním systému třídění se daří nejen zvyšovat množství plastového materiálu předaného k recyklaci, ale také snižovat množství plastového odpadu, který je využíván termicky. Právní předpisy Všechny využitelné platné zákony jsou uvedeny v registru relevantních zákonných požadavků. Texty nových zákonů, předpisů a norem získáváme od externí organizace Bureau Veritas, která má podle smlouvy na starost i revize a aktualizace výše uvedeného registru zákonných požadavků. Požadavky zákonů jsou zapracovávány do interní dokumentace do směrnic, pracovních postupů a pokynů. 18 / 32

19 Kromě výše popsaných přímých environmentálních aspektů způsobuje společnost Kasko i tzv. nepřímé environmentální aspekty. Jsou to aspekty plynoucí z činností a výrobků společnosti, které mohou mít podstatný vliv na životní prostředí, ale které firma nemůže plně ovlivňovat a kontrolovat. Mezi tyto činnosti vyvolávající nepřímé aspekty patří: činnosti dodavatelů na základě objednání zboží společností Kasko výroba kovových a plastových kompletačních dílů a zálisků činnosti dodavatelů na základě objednání služeb společností Kasko výroba lisovacích forem lisování plastových dílů kooperace doprava doprava zboží do společnosti Kasko doprava výrobků společnosti k zákazníkovi doprava pracovníků do zaměstnání balení výrobků činnosti ve spojitosti s likvidací výrobků společnosti Kasko (převážně spojeno s likvidací automobilů) vznik odpadů požadavky zákazníka např. na materiál, povrchovou úpravu, provedení dílů legislativní požadavky. Snahou společnosti Kasko je ovlivňovat a eliminovat i tyto aspekty, a to v co největší míře, např.: o působením na současné dodavatele ve smyslu zavádění EMS o zohledněním oblasti EMS při hodnocení stávajících a při výběru nových dodavatelů a obchodních partnerů o prověřováním environmentální oblasti při dodavatelských auditech o snahou o minimalizaci četnosti dopravy o snahou o zajištění dodávek materiálu a polotovarů v objemově větších obalech, popř. ve vratných obalech o snahou o větší uplatnění vratných obalů o zapsáním výrobků do mezinárodní materiálové databanky IMDS používané v automobilovém průmyslu. Poznámka: IMDS slouží pro vhodný výběr a správné použití velké části konstrukčních, provozních a procesních materiálů, které závažně ovlivňují jakost, bezpečnost a ekologickou šetrnost po celou dobu životnosti automobilu, podporuje výměnu informací a dialog v celém řetězci přidávání hodnot (od těžby surovin přes výrobu polotovarů, dílů a celých vozidel) v oblasti využívání a konečné recyklace nebo likvidace odpadu. 19 / 32

20 REALIZACE ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY V roce 2002 došlo k oddělení environmentální politiky z jednotné politiky společnosti zahrnující převážně požadavky jakosti. V současné době platí environmentální politika z roku 2008, kdy proběhla aktualizace předchozího vydání (byl upraven bod vztahující se k úspoře surovin a energií). S environmentální politikou jsou všichni zaměstnanci společnosti seznamováni stejně jako s environmentálními cíli na pravidelném školení EMS a prostřednictvím informačních tabulí. Text environmentální politiky je přístupný zájmovým skupinám v tomto prohlášení. Environmentální politika se realizuje prostřednictvím environmentálního systému řízení s využitím příslušné dokumentace obsahující stanovené cíle a programy společnosti. Systém se prověřuje v interních a externích auditech podle plánu schváleného vedením společnosti. Plnění environmentální politiky i politika sama se každoročně prověřuje přezkoumáním vrcholovým vedením. V případě zásadních vývojových a organizačních změn může dojít k jejímu přeformulování. Komunikace Interní komunikace v oblasti EMS probíhá prostřednictvím porad vedení, výrobních porad, pohovorů a školení pracovníků, informačními tabulemi; velmi důležitá sdělení jsou pracovníkům předávána prostřednictvím letáků. Od roku 2005 vychází firemní zpravodaj s pravidelnou rubrikou Environmentální systém řízení. Zpětná vazba pro využití námětů a připomínek zaměstnanců je umožněna přes schránku Návrhy a připomínky umístěnou vedle informační tabule u šaten, elektronickou poštu nebo osobním jednání se zmocněncem pro EMS příp. zápisem do Knihy neshod a opatření. Každý zaměstnanec má navíc možnost v určenou dobu navštívit ředitele společnosti a osobně mu sdělit své návrhy a podněty i z oblasti EMS. Externí komunikace se zajišťuje předáváním písemných informací o programu a environmentální politice společnosti, komunikací se zástupci státní správy a okolních podniků, informováním zájmových organizací a škol. Naše společnost pokračuje v rámci externí komunikace ve spolupráci s ekologickým sdružením Pantoflíček, které působí při ZŠ Dolní Němčí ze společných akcí můžeme uvést např. uspořádání výtvarné soutěže pro žáky školy, výlet do ZOO Sv. Kopeček u Olomouce, finanční podpora Projektu na třídění odpadu v ZŠ aj. 20 / 32

21 PROHLÁŠENÍ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 2008 Environmentální cíle Číslo Cíl Termín Odpovědnost 1 Snižování spotřeby energií Snížit měrnou spotřebu elektrické energie pod hodnotu 2,15 kwh na 1 kg produkce plastových 1a) výrobků (měrná spotřeba za rok 2007 byla 2,20 kwh). V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 1b) prověřit podmínky a případnou realizaci energetického auditu v naší společnosti s možností využití dotačních titulů EU. 12/2008 9/2008 vedení společnosti Ing. Roman Brauner 1c) Zpracovat a realizovat minimálně 3 interní projekty s cílem snížení spotřeby energií. 12/2008 vedení společnosti 2 Snižování produkce odpadů Zavést sledování skutečné spotřeby materiálu a produkce plastových odpadů vztažené na 2a) jednotlivé výrobky s cílem snížení spotřeby materiálu a produkce odpadů. Udržet produkci ve výrobním procesu dále nevyužívaného plastového materiálu určeného 2b) k termickému využití pod hodnotou 4 kg / 100 kg produkce. Z celkové produkce ve výrobním procesu dále nevyužívaného plastového materiálu vytřídit 2c) větší podíl k materiálovému využití (prodej k recyklaci) než v roce ) Ostatní 10/ / /2008 Ing. P. Škorík Ing. P. Škorík Ing. P. Škorík Ing. R. Brauner 3a) Obnovit zeleň poškozenou při rozšiřování parkoviště. 9/2008 Ing. A. Kadlček 3b) Obnovit spolupráci s ekologickým sdružením Pantoflíček při ZŠ Dolní Němčí s cílem propagace ochrany životního prostředí a ekologické výchovy. 12/2008 Ing. R. Brauner Vypracoval / dne: Ing. Roman Brauner / Aktualizoval / dne: Ing. Roman Brauner / Schválil / dne: Ing. Antonín Kadlček / / 32

P R O H L Á Š E N Í K Ž I V O T N Í M U P R O S T Ř E D Í aktualizovaná verze

P R O H L Á Š E N Í K Ž I V O T N Í M U P R O S T Ř E D Í aktualizovaná verze P R O H L Á Š E N Í K Ž I V O T N Í M U P R O S T Ř E D Í aktualizovaná verze Úvod Předkládané Prohlášení k životnímu prostředí je zpracováno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5

Kapitola 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Kapitola 6 Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 1 / 5 Obsah 6.1 Zařízení a jeho základní parametry...3 6.2 Vstupy do zařízení...4 6.3 Zdroje znečišťování...4 6.4 Územní situace...5 6.5

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Systém řízeníenvironmentu (EMS) přestavuje systematický přístup k ochraněživotního prostředíve všech činnostech organizace včetně prevence

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011

Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 Zpráva o vlivu společnosti na životní a pracovní prostředí v roce 2011 1. Charakteristika společnosti Společnost Lach-Ner, s.r.o. je nástupnickou organizací společnosti Lachema a.s., závod Neratovice a

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ 2012 Změny k začátku roku 2013: Environmentální cíle stanovené na rok 2012 a jejich hodnocení, cíle na rok 2013 Hodnocení vlivů na životní prostředí Vydáno: březen 2013 1 1.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti

Nakládání s odpady. biologické riziko. shromažďovací nádoba se vkládá do infekčního odpadu na pracovišti Tabulky nebezpečných odpadů na ZdP a NZdP 180101- ostré předměty Katalogové číslo 180101 Název Kategorie Příklady : symbolem ostré předměty nebezpečný (O/N) jehly, jehly se stříkačkami, skalpely, žiletky,

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv

KANCELÁŘSKÁ ČINNOST použitý papír použití kopírek prázdné obaly toneru zneškodnění odpadu B S zákon č.185/2001 Sb. recyklace Nv INELSEV s.r.o. REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ A DOPADŮ Vypracoval: ing.chudomel Vedení společnosti I 101 SCHVÁLIL : Relich DATUM : ####### LEGENDA: P=Přímý, N= Nepřímý B=Běžný, H=Havarijní, M=Mimořádný

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod.

Registr environmentálních aspektů a dopadů ČOV KLADNO - VRAPICE. KLADNO Kriteria významnosti legislativa ovliv. ŽP četn. a pravděpod. ČV KLD - VRIC Revize: 0/ktualizace Křížkem označit, co se týká daného přítok V na ČV zhorš kyslíkového živin a, mikrobiol. KLD Kriteria významnosti legislativa ovliv. Ž četn. a pravděpod. náklady 0,3 0,3

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu

Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Odpadové hospodářství v potravinářském provozu Legislativa Platné právní předpisy pro nakládání s odpady k 1.1. 2012: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (2013 nový zákon) vyhláška č. 381/2001

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e

O Z N Á M E N Í. o z n a m u j e Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství O Z N Á M E N Í Ve smyslu ustanovení 8 odst. 2 zákona č. 76/20021 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Technologie Vstřikovací lisy Engel: 50T.(2x) 80T. 120T. (3x) 150T. 2K 220T. 300T. 300T. 2K 400T. včetně GID. 400T. 2K 400T. 2K e-motion 500T. 700T. včetně GID 1100 T. 1700T. 2300T. včetně GID Materiál:

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY

VÝSLEDKY EKOLOGICKÉ POLITIKY Výrobní kapacity společnosti VEBA Broumov jsou rozmístěny v regionu Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO) a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, tzv. Polické pánvi (CHOPAV). Textilní výroba

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více