Výroční zpráva. Mateřská škola SLUNÍČKO Mladá Boleslav Havlíčkova 1153 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Tel /4 IČO : IPZ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Mateřská škola SLUNÍČKO Mladá Boleslav Havlíčkova 1153 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok Mateřská škola SLUNÍČKO Mladá Boleslav Havlíčkova 1153 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tel /4 IČO : IPZ : ZŘIZOVATEL : Statutární město Mladá Boleslav Komenského nám Mladá Boleslav IČO : Zařazení do sítě : SOUČÁSTÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ JÍDELNA IZO : Mateřská škola Sluníčko IZO : Školní jídelna mateřské školy Sluníčko 1

2 OBSAH : Úvod strana 1 2 I. Zpráva o škole strana 3 9 1/ charakteristika školy 2/ demografický vývoj, změny v průběhu školního roku 3/ výchovně vzdělávací proces 4/ údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 5/ údaje o pracovnicích MŠ 6/ oblast materiálního vybavení a oprav spolupráce s obcí 7/ závěry pro práci v příštím školním roce strana 10 II. Hlavní finanční ukazatelé příspěvkové organizace strana Příloha : fotodokumentace Zpracovatel : Věra Šulcová, ředitelka školy Odsouhlaseno :

3 I. Zpráva o škole 1/ Charakteristika školy 1.1.Provoz školy, počty dětí Mateřská škola je účelové zařízení, pavilónového typu, montovaná stavba. Do provozu byla dána k Provoz mateřské školy je od 6.30 do hod. v celodenním provozu, školní jídelna má provoz od 6.00 do hod. Počet tříd MŠ : 4, naplněnost 108 dětí ( 3 x 28, 1 x 24 ) 1.2.Údaje o pracovnicích školy Fyzický počet pracovníků : 15 Z toho : 1 ředitelka, 7 učitelek 2 uklízečky,1 školník, údržbář 1 ekonomická pracovnice 1 vedoucí kuchařka, 1 pracovnice obchodního provozu + pradlena 1 pracovnice obchodního provozu + pradlena Statutárním zástupcem organizace je ředitelka školy Věra Šulcová Zástupcem školy je uč. Iveta Šäfrová. Hlavní účetní školy je Ing. Lenka Hejcmanová Vedoucí kuchařka Václava Kováriková 2/ Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 2.1. Výjimka na počet dětí povolena na 28 dětí na třídu ( 3 třídy ) 2.2. Nově zapsané děti pro školní rok 2014/2015 : Počty dětí v jednotlivých třídách Počet tříd Počet zapsaných dětí Celodenní docházka Děti s nepravid. docházkou Počet dětí s OŠD Počet učitelek Z 23/ řed. 19,6 Č ,0 M ,9 ŽL , / ,23 Průměr roční docházky 2.4. Do školy odchází : 36 dětí Ukončena docházka v průběhu školního roku 2 ( stěhování ) 2.5. Výsledky zápisu pro školní rok 2015 /2016 přijato na celodenní docházku 37 dětí Počet přihlášených Počet přijatých Počet nepřijatých dítě přijato na jinou MŠ Z toho věk kapacita Jiné (stěhování)

4 2.6. Odklad školní docházky na nový školní rok 2015/2016 má kladně vyřízeno : 6 dětí 3/ Výchovně vzdělávací proces : 3.1 Program : Škola podporují zdraví ( platné osvědčení ) Kurikulum : Poznáváme svět ve Sluníčku Pro rok 2014/2015 roční tematický blok : Moje město a okolí ( Zdravé město, Naše škola, Kde bydlím, Procházka městem, Tradice) + učitelka podporující zdraví + respekt k přirozeným lidským potřebám + rozvíjení komunikace a spolupráce K tomu : + věkově smíšené třídy + zdravý přechod do školy + spolupráce s rodinou ( aktivní občanské sdružení Sbor rodičů ). 3.2 Nadstandardní péči : - zdravý způsob života v MŠ škola podporující zdraví, prožitkové učení - projektové dny a tradiční akce pro děti Další nabídka : hra na flétnu, škola plavání, cvičení na trampolínách, pohybové aktivity ve spolupráci se školou, logopedická prevence jazykový kroužek, výuka angličtiny, výlety pro předškoláky, slavnosti, projektové dny, zdravotní programy vyšetření zraku, nohou klenby, zubní prevence s prohlídkou, exkurze, výlety do přírody, nabídkové poznávací výlety, poznávání vlastního města a okolí - nabídka odpoledních aktivit pro děti - cvičení děti ( Koťata, pěvecký sbor Ptáčata, Taneční průprava ) 3.3. Spolupráce s rodinou Kvalitní spolupráce s rodinou - při škole pracuje občanské sdružení Sbor rodičů - předsedkyně Sboru rodičů Mgr. Andrea Boučková, MBA - podpora akcí školy, diskuze k programu školy, odsouhlasení akcí pro děti - pravidelné schůzky 1x za měsíc s vedením školy řešení problémů - petice rodičů na opravu střechy - finanční garant akcí pro školu, úhrada veškerých akcí pro děti - zakoupení hraček a stavebnic do tříd, získávání materiálů pro pracovní a výtvarné činnosti dětí 3.4. Akce pro děti a rodiče : Martinská veselice, Mikulášská besídka, Vánoční slavnost, Velikonoce, Oslava svátku matek, Karneval, Turistický pochod na Putnu, MDD, Školní akademie, Loučíme se školáky spaní v MŠ. Karneval v sobotu Turistický pochod na Michalovickou Putnu v sobotu Nabídkový rodinný výlet : Divadlo Spejbla a Hurvínka neděle

5 3.5. Akce pro děti v průběhu školního roku : - Výlety : Město pohádky Jičín 11.9., Mnichovo Hradiště kostel, Betlém 15.12, Praha hrad , Jabkenice 10.6., 11.6., IQ park Liberec, , Státní opera Praha 12.5., Letiště V.Havla Třídní schůzky : 3 ( září , pro rodiče předškolních dětí 13., , Mikulášská s dílnami ) - Vztah ke starším občanům : 1 vystoupení pěvecké - Ptáčata pro důchodce, Bezpečnost a děti : 1 beseda - městská policie pro předškolní děti, preventivní programy na hřišti pro všechny děti Městská Policie, Divadelní představení : 10 - Exkurze : 7 ( Městská knihovna, Letecké muzeum v MB, Štěpánka, Staré město MB ) - Výuka plavání : 1 kurz ( podzimní kurz - 8 lekcí ) : 40 dětí - Tělovýchovný program : 5 lekcí jumping trampolíny ( jaro 2015 ) - Výukové programy : 1 ( Koncert ZUŠ MB ) - Zdravotní programy : 3 ( Vyšetření nohou 21.5., Oční diagnostika 16.4., Zubní prevence s prohlídkou zubů 5.3.) - Projektové dny a slavnosti školy : Martinské hody, , Vánoční slavnost , Barevné dny v mateřské škole Velikonoce , Rej čarodějnic Oslava MDD - soutěže na školní zahradě 1.6., spolupráce s ISŠK v Mladé Boleslavi - Rozloučení s MŠ : spaní v MŠ s tvořivou dílnou, posezením u táboráku, stezkou odvahy, (22.6.) 3.6. Prezentace školy na veřejnosti : o pásmo dětí pro Vítání občánků, , o vystoupení všech tříd ŠKOLNÍ AKADEMIE, o účast ve výtvarných soutěžích : Mladí desingnéři Moje chytré autíčko ( Auto Škoda a.s.) o Ptáčata, koncerty 6 koncertů ( 8.12., , 28.3., 4.5., ) 3.7. Spolupráce s veřejností : - Sběr plastových víček k sebráno 266 kg, za sběr baterií, elektrozařízení, škola v programu Recyklohraní - Účast ve veřejné sbírce pro obecně prospěšnou společnost Fond Sidus 4.280,- Kč, uhradil Spolek Sboru rodičů při MŠ, zakoupeny Lepíci - pracovní sešit pro děti Spolupráce se základní školou : - 4 dílny pro předškolní děti spolupráce se ZŠ Václavkova ul.1082 ( tělovýchovná, práce na interaktivní tabuli, keramická, počítače ,28.11.,13.3.,20.3.) - návštěva školy ŠPZ 5.ZŠ, Mimoškolní aktivity Doplňková činnost školy Pěvecký sbor Ptáčata : Zpívání rodiče 8.12., Vánoční koncert v městském divadle , Jarní trhy 28.3., 5

6 Zájezd do Prahy Pěvecký festival Zvoneček 5.6.., festival dětského sborového zpěvu v MB 4.5., Koncert na rozloučenou pro rodiče Taneční průprava : 16 dětí, 1x týdně, externí lektorka Cvičení dětí Koťata, 20 dětí vedení učitelky MŠ, lekce Jazykový kroužek, 1x týdně, učitelka MŠ ( 10 dětí ) Klub maminek, 1x týdně 3.10.Výuka AJ Počet dětí 22. Výuka probíhala v odpoledních hodinách, po krátkém odpočinku dětí, bez narušení provozu MŠ, dvě skupiny, úterý, čtvrtek. 4/ Kontroly a) kontrolní činnost ředitelky školy dle plánovaných úkolů b) veřejnosprávní kontrola c) veřejnosprávní kontrola - audit, hospodaření příspěv.org d) kontrola z OSSZ / Údaje o pracovnicích MŠ 5.1. Další vzdělávání pracovníků Počet kurzů : 21 - z oblasti pedagogiky, metodik 13 x, Počet učitelek : 24 Specifické kurzy : 2 plavání ( 2 uč. ) - BOZP,PO ( školení ) 1x, počet zaměstnanců : 15 - BOZP, PO školení ved., preventiva PO: 1 ( 3 zaměstnanci ) - Současné trendy ve školství: 1 ( ředitelka ) - Forum zdravého města : 1 ( ředitelka ) - Školní stravování 1 (vedoucí) - Hygienické minimum : 1 ( kuchyň,2 pracovnice) Hodnocení : Velkým přínosem bylo, že 2 učitelky se staly součástí celoročního vzdělávací programu Malí šikulové, který byl hrazen z projektu Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, a byl zaměřen na profesní růst učitelek v oblasti polytechnického vzdělávání Kvalifikovanost učitelek - všechny učitelky školy jsou plně kvalifikované 5.3. Personální změny K nastoupila nová učitelka Kamila Gregorová. Na pozici zaučené kuchařky nastoupila pracovnice Jana Málková z pozice pokojské s kratším pracovním úvazkem a zároveň si ponechala funkci pradleny. Z pozice pracovnice obchodního provozu přešla na místo pokojské pracovnice Květa Koněrzová. Na místo, s polovičním úvazkem a dobou určitou, byla přijata pracovnice obchodního provozu důchodkyně Alena Marková a na velmi malý úvazek od ledna 2015 a dobu určitou, pracovnice Málková Barbora jako pradlena Externí zaměstnanci - jsou přijati na Dohodu o provedení práce v doplňkové činnosti - Ptáčata 3 učitelky 6

7 - Taneční průprava 1 učitelka - Klub maminek 1 učitelka - AJ zajišťuje f. Helen Doron 5.5. Naplńování ročního programu školy Vzdělávání : Po celý rok pracoval učitelský sbor podle inovovaného vzdělávacího programu. Letošní celoroční námět byl Moje město a okolí. Každá třída obdržela k práci soubor fotografií o Mladé Boleslavi, děti měly možnost několikrát navštívit historické město, pobývaly v lesoparku Štěpánka, měly dostatek exkurzí, výletů, představení. Během školního roku prožitkovým učením tak získaly dostatek poznatků, byly dobře připraveny na vstup do ZŠ. K prevenci bezpečnosti tradičně patřila beseda a praktické dovednosti na zahradě pořádané Městskou Policií. Dalšími preventivními programy byly programy zdravotní ( vyšetření nohou, očí, zubů ) Učitelky připravily ukázky práce s dětmi na třídní schůzky, podílely se na dalších aktivitách školy, zajišťovaly fotodokumentaci třídy. Všechny učitelky respektovaly, naplňovaly a rozvíjely program školy, plnily úkoly ročního plánu, aktivně se podílely na všech akcích v průběhu týdne i mimo pracovní týden sobota karneval, turistický pochod. Garantem karnevalu byly uč. Beránková a Ederová a turistického pochodu učitelky Pavlíčková, Pelantová. Na Martinské slavnosti školy se podílely všechny učitelky, program připravila a garantem byla ředitelka školy. Taktéž všechny učitelky přispěly k rozvoji prožitkového učení projektovými dny. K velké oblibě u rodičů a dětí přispěly nabídkové výlety do Prahy letiště V.Havla, IQ park Liberec, návštěva Státní opery Jeníček a Mařenka. Velký zájem byl i o rodinný výlet v neděli do Divadla Spejbla a Hurvínka. Veškeré nabídkové výlety připravila a zorganizovala uč. Marcela Beránková. Vyvrcholením celoroční práce byl 20. ročník školní akademie v městském divadle se všemi dětmi! Každá třída připravila samostatný 1-2 programy tak, aby se mohly uplatnit všechny děti třídy. Spolupráce : Opět musíme pochválit výbornou spolupráci se 7. Základní školou v Mladé Boleslavi, kdy děti naší školy se účastní dílen, a tak se připravují na vstup do ZŠ a opačně učitelky ZŠ přicházejí na besedy na třídní schůzky do MŠ. Navázali jsme také spolupráci s Integrovanou střední školou Na Karmeli. Ta pro nás uskutečnila představení Živý Betlém v prosinci, my jsme umožnili škole týdenní praxi, v podobě náslechů, 16 studentkám, které mají zaměření na předškolní výchovu. Studentky se podílely na pomohly na turistickém pochodu pro děti, zorganizovaly soutěže a divadelní představení u příležitosti MDD 1.6. V měsíci lednu a únoru 2015 jsme umožnili týdenní stáže pro učitelky z cizích MŠ, v rámci projektu ESF zaměřeného na podporu zdraví v MŠ, jako modelová škola. Projekt byl realizován organizací IREAS ve spolupráci se SZÚ v Praze. 7

8 Během roku u nás vykonávala praxi 1 studentka Střední školy Maja obor předškolní pedagogika a dále 1 studentka ISŠK obor ekonomika. Škola má spolupráci s Mediační a probační službou v Mladé Boleslavi. Z této spolupráce vyplývá - přiřazení pracovníka na pomocné práce, sledování jeho soudem určených hodin k odpracování ve prospěch mateřské školy. K velkému kladu školy patří úzká spolupráce mezi školou a jídelnou, mezi učitelkami a provozním personálem. Všichni provozní zaměstnanci spolupracují na projektech a aktivitách školy. Zlepšila se pestrost školního stravování. Partner školy: Toto občanské sdružení, nyní již spolek, vypracoval a schválil během roku nové stanovy a název. Finančně hradil veškeré akce dětí, spolupracoval na plnění ročního programu školy. Na základě zpětné vazby a dotazníků rodičům škola zažádala a obdržela o certifikát RODIČE VÍTÁNI. Otevřenost školy : Ředitelka vydala 3 čísla školního zpravodaje, starala se o webové stránky a během školního roku pravidelně docházela do komise Zdravého města. Nemocnost zaměstnanců byla malá, kromě 1 delší nemoci u 1 uč., z důvodu operace. Situace byla řešena zástupem. Většina zástupů byla u provozních zaměstnanců návštěvy lékařů. Kroniku vedla Ederová Eva, o fotografickou dokumentaci a nástěnku před školou pečovala Gregorová Kamila.. O knihovnu a zájezdy se starala Beránková Marcela. Požárním preventistkou školy je Irena Pelantová, předsedkyní inventarizační komise Jaroslava Pavlíčková. Odpolední aktivity školy : Ředitelka školy vedla pěvecký sbor Ptáčata, odpolední kroužek Cvičení dětí Koťata vedly učitelky Irena Pelantová a Jaroslava Pavlíčková, o kroužek byl ze strany rodičů a dětí zájem. Po celý rok byl zájem o jazykový kroužek, který vedla učitelka Jaroslava Pavlíčková. Velký zájem byl také o taneční kroužek, který vedla externí pracovnice Mgr. Horynová. Předadaptační pobyt v mateřské škole dětem z rodin v odpoledním čase připravovala externí pracovnice Blanka Buršíková ( naše důchodkyně ) v Klubu maminek. Výuku angličtiny zajišťovala firma Helen Doron pro 24 dětí, po odpoledním krátkém odpočinku. V y p r a c o v a n é p r o j e k t y : Během roku ředitelka za spolupráce učitelek vypracovala projekt Budu správný chodec a řidič a zapojila se do vyhlášené grantového programu Auto Škoda a.s. Mladá Boleslav. Projekt uspěl, škola získá ,- tis. a realizovat jej začne od nového školního roku. Další možností, která se naskytla bylo podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí z realizace environmentálních programů. Žádost se týkala Přeměny části zahrady MŠ na zahradu v přírodním stylu. Zřizovatel naši žádost přijal, podpořil náš pedagogický 8

9 záměr a nechal vypracovat architektonický projekt přírodní zahrady. Dne Ministr životního prostředí schválil projekt a během prázdnin začala stavba. A tak od nového školního roku bude přírodní zahrada zakotvena do denní vzdělávací práce, a to do všech oblastí. 6/ Oblast materiálního vybavení a oprav spolupráce s obcí Budova je majetkem města, zřizovatele, který zajišťuje veškeré velké opravy. Škola se po celou dobu školního roku potýkala se zatékáním do budovy v hospodářském pavilonu. Velký úspěch bylo, že na podzim byla provedena úprava střechy nad spojovací chodbou, položeny trámy, krytina udělán sklon střechy a svod vody do kanalizace. Během školního roku jsme měli 1 havárii prasklá studená vody v areálu, před budovou ( květen 2015 ) Stále se potýkáme s okny. Netěsní, provádí se neustálé opravy k zachování stavu použitelnosti, Opravy, údržba během školního roku : (vycházela z plánu BOZP roční) Samozřejmostí je vnitřní úprava a čistota školy. O odstraňování běžných závad a o údržbu školní zahrady se staral zaměstnanec školy na snížený úvazek Václav Šiler. Celkový technický stav budovy : z p ů s o b i l á k provozu předškolního zařízení. Podařilo se v rámci finančních možností : - Zavést bezpečnostní vstup do MŠ u 2 vchodů na elektronické čipy - Opravit cesty okolo bazénu a povrch okolo bazénu - Byla natřena veškerá venkovní schodiště, nátěry byly provedeny i na parapetech oken - Velká oprava byla provedena na velkokapacitní pračce - Zakoupeny nové skříňky pro didaktické pomůcky ve třídách a demonstrační obrázky do 2 tříd - nové sestavy na uložení lůžkovin do 2 tříd - 4 notebooky pro práci učitelek a výchovně vzdělávací práci - tiskárna do kanceláře - nový nerezový pracovní stůl a velká lednice na zeleninu a ovoce do kuchyně - Opravami udržujeme stávající stav vybavení na školní zahradě i uvnitř budovy 9

10 7/ Závěry pro další práci v příštím školním roce 1. Rozpracovat environmentálně zaměřený celoroční námět do denní práce, třídního kurikula KOUZELNÝ SVĚT PŘÍRODY: Zdravá škola Hrátky Na kraj světa Na dvorku Všude žijí zvířata K tomu cíleně zejména : - vytvářet podmínky pro spontánní hru - podporovat zdravý životní styl u dětí, rodičů, žít bez stresu - rozvíjet fantazii, tvořivost - experimentovat, objevovat, poznávat - zavést pěstitelské práce - prožívat sounáležitost s živou a neživou přírodou - rozvíjet jazykovou výchovu - pochopit jevy kolem sebe, ptát se, sdělovat zážitky - vytvářet si vzájemné vztahy mezi s sebou, k lidem, umění naslouchat, spolupracovat - chápat smysl své činnosti - dostatek pobytu na čerstvém vzduchu - zavést pravidelné střídání tříd na přírodním hřišti 2. Získat specifické dovednosti před vstupem do ZŠ ( škola ve městě, na sídlišti) - Rozvíjet projekt Budu správný chodec a řidič K tomu cíleně zejména : - koordinovat pohyby, podporovat zdravý pohybový rozvoj dítěte - zvládat prostorovou orientaci - dodržovat pravidla, chovat se bezpečně - rozlišovat zvuky, barvy - mít podvědomí o ochraně zdraví a bezpečí - plnit jednoduché povinnosti - znát rizika nebezpečí - zvládat praktické situace 3. Rozvíjet polytechnickou výchovu jako součást vzdělávací práce. 4. Úzce spolupracovat s rodiči, Spolkem rodičů při MŠ. 5. Pokračovat v zapojení v Recyklohraní a sběru plastových víček 6. Vzdělávat se v oblasti environmentální a oblasti dopravní prevence 7. Spolupracovat se zřizovatelem - velká, nutná údržba, pečovat o stávající majetek, obměňovat opotřebené vybavení. 10

11 II. Hlavní finanční ukazatelé příspěvkové organizace a) 2014 ( v Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady Spotřeba materiálu , ,13 Spotřeba energ. + ostatní , ,00 Opravy a udržování ,62 Cestovné , ,00 Ostatní služby ,31 Mzdové náklady celkem , ,00 - z toho: platy zaměstnanců ,00 OON ,00 Zákon.sociální pojištění ,00 Jiné sociální pojištění ,15 Zákon. sociální náklady ,10 Jiné sociální náklady 528 Daně a poplatky 53.. Ostatní náklady z činnosti 549 Odpisy ,00 Náklady z drobného dlouhodobého maj ,75 Ostatní finanční náklady , ,00 Náklady celkem účtová třída , ,13 Výnosy Výnosy z prodeje , ,00 Výnosy z pronájmu ,00 Čerpání fondů ,00 Úroky ,35 Příspěvky a dotace ,00 - z toho: příspěvek od zřizovatele ,00 dotace z KÚ ,00 Další Šablony EU Projekt Comenius Výnosy celkem účtová třída , ,00 Výsledek hospodaření za činnosti , ,87 Výsledek hospodaření za celou PřO ,26 Tvorba a použití peněžních fondů příspěvkové organizace v roce 2014 stav příděly z VH 2013 jiné dotace atd použití provoz RF použití ostatní stav , , , , ,00 0 Fond odměn , , , ,00 Investiční fond , , , , ,62 11

12 b/ Hlavní činnost Doplňková činnost I.Náklady z činnosti Spotřeba materiálu , ,40 Spotřeba energ. + ostatní ,54 Opravy a běžná údržba ,72 Cestovné ,00 Služby celkem , ,00 Mzdové náklady celkem , ,00 Zákon.sociální pojištění ,00 Zákon. sociální náklady ,66 Zákonné sociální náklady ,92 Jiné sociální náklady 528 Odpisy ,00 Ostatní nákladní z činnosti , ,00 Náklady z DDHM ,34 Náklady celkem účtová třída , ,40 I.Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje služeb , ,00 Výnosy z pronájmu ,00 Ostatní výnosy z činnosti 649 Čerpání fondů ,00 II. Úroky ,00 IV.Výnosy MVI z tranferu ,33 Výnosy celkem účtová třída , ,00 Výsledek hospodaření za činnosti , ,60 Výsledek hospodaření za celou PřO ,84 Rezervní fond stav příděly z HV , ,26 jiné dotace, odpisy, adt. použití provoz ,00 použití ostatní ,00 (převod do IF) stav ,05 Fond odměn 8 656, , ,00 Investiční , , , ,62 fond FKSP , , , ,44 12

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA HARMONIE NERATOVICE, V OLŠINKÁCH 700, OKRES MĚLNÍK

MATEŘSKÁ ŠKOLA HARMONIE NERATOVICE, V OLŠINKÁCH 700, OKRES MĚLNÍK MATEŘSKÁ ŠKOLA HARMONIE NERATOVICE, V OLŠINKÁCH 700, OKRES MĚLNÍK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (1. 9. 2013 31. 8. 2014) 1. Charakteristika školy název školy: adresa školy: Mateřská škola

Více

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005

Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Sebehodnocení školy za školní rok 2004/2005 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň IČO 60611898 Zpracovala: Eva Beránková, ředitelka školy 1 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-11/09-05 Název školy: Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov Adresa: Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Dobkovice, okres Děčín Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Dobkovice, okres Děčín 407 03 Dobkovice 83 Identifikátor školy: 600 076 121 Termín konání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA MŠ RYNHOLEC 2013/2014 Obor vzdělání: Rámcový vzdělávácí program předškolního vzdělávání. Pracovníci školy: ředitelka: Bc. Barbora Zímová, DiS od 18.10.2013 pověřena řízením Zdena Fenclová

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016

Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 Přehled plánovaných akcí v MŠ Zátor školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Úterý Zahájení školního roku, dárečky novým dětem 14. 9. Pondělí Divadlo Šikulka 45,00kč 8:45 Jak se prasátka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-134/09-08 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-134/09-08 Název školy Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o. p. s. Adresa: Ruprechtická 749/117, 460 14 Liberec 14 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem

Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Příloha ŠVP č. Přehled změn platných od 1. 9. 2015 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s rozhledem Údaje o škole Název: Sídlo: Internetové stránky: Základní škola, Nový Hrádek,

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 004/99 1032 Signatura: vc5as105 Oblastní pracoviště č.3 Praha východ Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Struhařov Mnichovická179

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO O činnosti mateřské školy Školní rok 2010/2011 Mateřská škola Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy adresa školy: ředitelka školy: Součásti školy: ZŠ a MŠ Chodovice Chodovice 2 508 01 Hořice Mgr. Lenka Doležalová 724 985 324 základní škola mateřská škola školní jídelna

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 80/99-1005 Oblastní pracoviště č.1, Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY M A T E Ř S K Á Š K O L A, N E P O L I S Y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Mateřská škola

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Mateřská škola Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Mateřská škola Část I. Základní charakteristika mateřské školy Název MŠ: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rotava, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Rotava, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Rotava, okres Sokolov Sídliště 674, 357 01 Rotava Identifikátor: 600 072 738 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Výroční zpráva Mateřské školy Tismice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok:2013/2014 Zpracovala: Markéta Vedralová, ředitelka MŠ 1. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚTOV Výroční zpráva Školní rok 2014 2015 Základní škola v Chotětově je organizována jako trojtřídní s jedním oddělením družiny. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIA-1217/11-A. Na Chodovci 2540, 141 00 Praha 4 - Spořilov Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-1217/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola, Praha 4, Na Chodovci 2540 Na Chodovci 2540, 141

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1356/08-04. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1356/08-04 Název školy: Mateřská škola Obora, okres Plzeň-sever Adresa: Obora 82, 331 51 Kaznějov Identifikátor: 600 070 778 IČ: 60 611

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-477/14-Z Zarámí 88, 760 01 Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-477/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Uherský Brod Újezdec, Nádražní 282, okres Uherské Hradiště Sídlo Nádražní 282,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-27/11-J. Lísek 90, 592 45 Lísek. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-27/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Lísek příspěvková organizace Lísek 90, 592

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013 2014. Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2. Údaje o mateřské škole za školní rok 2013 2014. Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO BELLOVA 2 Údaje o mateřské škole za školní rok 2013 2014 Zpracovala: Miroslava Havlová ředitelka školy Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace 592 53 Strážek č. 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2013/2014 Ve Strážku 28.8. 2014 Vypracovala: Mgr. Francová

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2014 / 2015 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 podle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-2/14-B. Kachlíkova 17/1046, 635 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-2/14-B. Kachlíkova 17/1046, 635 00 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-2/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49466933 Identifikátor 600 107 698 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola České Budějovice, Pražská 17

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola České Budějovice, Pražská 17 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola České Budějovice, Pražská 17 Adresa: Pražská 17, České Budějovice PSČ 370 04 Identifikátor

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00

Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Koncepce rozvoje Mateřské školy K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha Libuš, 142 00 Zřizovatel: Městská část Praha - Libuš Libušská 35/200 Praha, 142 00 1. Stručná charakteristika mateřské školy Budova

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok: 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Jiřina Janovská, řed.školy V Karlštejně, dne 15.9.2013 Obsah: Charakteristika školy..3 Plnění učebních plánů a učebních osnov.... 4

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014

KLOKÁNEK. INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 KLOKÁNEK INFORMAČNÍ LISTY MŠ L. PODÉŠTĚ 1873 OSTRAVA PORUBA Školní rok 2013/2014 Hádanka Skáče líp než malá blecha. Polapit se těžko nechá. Přeskočí i starou kašnu. Na bříšku má tajnou brašnu. (Klokan)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA 50/10. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA 50/10 Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3 Adresa: Mateřská škola, Svojšovická 3/2923, 141 00 Praha 4 - Spořilov Identifikátor:

Více