Envirokerb. Nová a vylepšená řada recyklovaných kompozitních odvodňovacích systémů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Envirokerb. Nová a vylepšená řada recyklovaných kompozitních odvodňovacích systémů."

Transkript

1 P I P E L I N E & D R A I N A G E S Y S T E M S P L C P O T R U B N Í A O D T O K O V É S Y S T É M Y Envirokerb Nová a vylepšená řada recyklovaných kompozitních odvodňovacích systémů.

2 P I P E L I N E & D R A I N A G E S Y S T E M S P L C P O T R U B N Í A O D T O K O V É S Y S T É M Y Vítejte v Pipeline Drainage Systems Plc Naše společnost byla založena v roce 2000 a svojí úspěšnou účastí na důležitých projektech po celé Británii i v zahraničí se stala jedničkou na trhu. PDS navazuje na svůj úspěch a je stále v popředí inovačního vývoje, jak při řešení tradičních problémů, tak revolučními inovacemi, které již dnes řeší budoucí problémy. Jsme velice hrdí na svou pověst poskytovatele dokonalého řešení. Řada lehkých výrobků Envirokerb je v souladu s pravidly ruční manipulace bez nutnosti použití mechanického manipulačního zařízení. Doba instalace je u celého systému Envirokerb výjimečně krátká, stejně jako je omezeno RIZIKO zranění. Pověst postavená na inovaci Zatímco se produktová řada Envirokerb pro odvodnění coby nejlehčí a přesto nejsilnější řešení na trhu prokázala jako velmi úspěšná, úkolem společnosti Pipeline & Drainage Systems je naše produktové řady neustále zlepšovat. Nyní dokážeme vyrábět Envirokerb takovým způsobem, který zvyšuje pevnost výrobků, snižuje jejich hmotnost, ale rovněž přináší další výhody plynoucí ze zlepšení estetického vzhledu výrobku. Náš výrobní čas se také zlepšil, což umožňuje větší produkci materiálu, jelikož se zvyšuje náš podíl na trhu. Úplná řada zahrnuje jak profily odvodnění mostů tak rozpůlené a zešikmené profily hloubky 305, 385 a 480 a je doplněna naší řadou ENVIROCHANNEL. 2 Pro více informací volejte: +44 (0)

3 Nízká hmotnost Každý komponent Envirokerb byl navržen tak, aby jej bylo možné instalovat manuálně. Profily odvodnění mostů váží pouze 9 kg. Profily Standard o hloubce 305 mm váží pouhých 15 kg, o hloubce 385 mm váží 18,5 kg a 480 mm váží 24 kg. Pevnost a odolnost Materiál použitý při výrobě je výjimečně pevný a je v souladu se smĕrnicí BSEN1433 o zatížení při klasifikaci únosnosti D400KN. rovněž odpovídá standardu SPRÁVY SILNIC IAN117/08 pro kombinované odvodňovací potrubí Odolné proti nárazu - VÝROBEK SE ZÁRUKOU! má výhodu oproti tradičním materiálům v tom, že jeprakticky nerozbitný, nabízí výjimečnou pevnost za předpokladu, že je nainstalován správně a podle naší specifikace. Ve skutečnosti PDS PLC poskytuje záruku proti rozbití výrobku - zavolejte si o podrobnosti. Odolnosti proti chemickým látkám je odolný vůči všem kapalinám, např. vodě se zimním chemickým posypem, benzínu, dieselovému palivu atd. m Estetika Envirokerb, prostřednictvím zásad neustálého vývoje materiálu a procesu výroby má konečnou úpravu téměř totožnou se standardními betonovými obrubníky. Kromě toho, velké investice do nových nástrojů a výrobních technologií umožnily vylepšit estetický vzhled oproti původnímu výrobku. Jsme přesvědčeni, že nyní vyrábíme výrobek, který nelze odlišit od betonového - dokud ho nezvednete! Systémové prvky Systém Envirokerb je doplněn o celou řadu dalších prvků včetně snížených obrubníků, středových kamenů,odlehčených kanálových komor, přístupových prvků k otevírání tyčí, obloukových prvků a četných možností výpustí. K dispozici 165 mm, 190 mm 210 mm (Stavby) a 305, 385, 480, hloubky HB2 a S úhlem zešikmení 45º. Řada Envirokerb se používá na dálnicích, parkovištích v městských oblastech, vlakových nádražích a nyní na Obsah prokázal, že je velmi pevný a do dnešního dne jsme nezaznamenali ani jeden rozlomený výrobek. Jakmile byl výrobek na místě, měl stejný vzhled jako beton a ladil přesně se stávající řadou obrubníků. Neváhali bychom tento výrobek doporučit. Rada hrabství Nottinghamshire Úvod Výhody Envirokerb Záruka kvality a osvědčení Ekologické výhody Kombinované odtokové obrubníky Úvod Instalační příručka Výrobky Design a hydraulika Případové studie Obrubníkové odvodňovací systémy Úvod Design a hydraulika Výrobky Profily projektu Instalační příručka Doložka o specifikaci (pro všechny výrobky) Pro více informací volejte: +44 (0)

4 Záruka kvality /Osvědčení Když jsme uvedli naši novou řadu výrobků v roce 2003 na trh, ukázalo se, že projektanti a klienti vyžadují potvrzení o životnosti a kvalitě řady Envirokerb. Proto bylo nezbytné, aby PDS PLC uskutečnila velké investice do všech požadovaných norem, záruky kvality a osvědčení. Vzhledem k úspěchu v Irsku, kde jsme jako dodavatelé kombinovaného odtokového systému jedničkou na trhu a s jasným cílem zásobovat trhy v kontinentální Evropě, bylo nezbytné, aby jakékoli získané akreditace byly uznávány v Evropě a nejen ve Velké Británii. Proto jsme se rozhodli certifikovat všechny naše produktové řady. Další výhody - při zakázce silnice A1073 ze Spaldingu do Eye, byla kompletní řada výrobků Envirokerb na místo dopravena na 20 nákladních automobilech Artic - bylo vypočítáno, že k dodání stejné délky tradičních betonových výrobků by bylo potřeba 80 nákladních automobilů Artic.. Tento výpočet lze provést pro váš projekt. Tento výpočet byl proveden pod vedením Správy dálnic a ve spolupráci s garantem kvalitylloyd Register Quality Assurance. Jsme velmi hrdí, že jsme držiteli těchto certifikátů: NORMA EN1433 K D400KN - EN1433 je evropská harmonizovaná norma s osvědčením úrovně 3. Popisuje jak testovat výrobky, kde najít POVĚŘENÉ ÚŘADY pro kontrolu všech testů. Mezi testy obsažené v EN1433 patří ZÁTĚŽOVÝ TEST (D400KN), ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM (R+) a také test nepropustnosti (nezbytný požadavek k EN1433). ISO9001 Záruka kvality pro návrh, výrobu a distribuci kombinovaných systémů odvodnění. Výše uvedené nám umožňuje vydat Prohlášení o shodě a k získání evropské certifikační značky CE pro naši produktovou řadu. Podle evropské legislativy je to jediná platná značka podle harmonizované normy - Žádná jiná značka BY NEMĚLA BÝT UVÁDĚNA, neboť by mohla oslabit značku CE a vést k záměně. ENVIROKERB plně vyhovuje všem kontrolám SPRÁVY SILNIC, prozatímnímu oznámení IAN117/08 a doložka 516 Předpisů pro výstavbu dálnic. AKCEPTACE VÝROBKU - Společnost PDS dodávala a dodává na největší zakázky ve Velké Británii a Irsku. To zahrnuje zakázky pro Správu silnic, Národní silniční úřad a ministerstvo životního prostředí. Zakázky v Německu, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, na Slovensku a naposledy v Jižní Africe. Úplný seznam si lze stáhnout na našich webových stránkách. Envirokerb je testován v souladu s atestačními systémy směrnice 89/106/EEC. Systémy řízení výroby se posuzují podle požadavků normy ISO 9001:2000 a jsou prováděny kontroly zaměřené na další výrobky ve smyslu atestačního systému směrnice 89/106/EEC. 4

5 Ekologické výhody Často jsme dotazováni na náš EKOLOGICKÝ KREDIT. Zpočátku jsme měli pocit, že jakýkoli výzkum nebo údaje by byly velmi subjektivní v závislosti na výběru organizace, zvolené k provedení testů. Potom jsme byli osloveni organizací ENVIROLINK NORTHWEST (organizací veřejného sektoru), která navrhla, že srozumitelnost výzkumu by zajistila specifikace PAS2050 (veřejně dostupná specifikace). PDS používá recyklované materiály, které by jinak byly určeny na skládky odpadů ve Velké Británii a v Číně. V případě, že by materiály, které používáme například pro výrobu řady Envirokerb, byly odvezeny na skládku, trvalo by let než by se rozložily. PDS může vaší společnosti snížit uhlíkovou stopu. Odhaduje se, že ve Velké Británii máme skládky odpadů s kapacitou pouze na príštích 7 let! Stávající kombinované obrubníkové odvodňovací systémy vyráběné z tradičních materiálů silně závisí na přírodních zdrojích. Existují další logistické problémy s dopravou těchto materiálů do menších venkovských oblastí ve Velké Británii. Tyto výrobky jsou těžké, křehké, obtížně se recyklují a přináší mnoho bezpečnostních problémů spojených s jejich manipulací a instalací. PAS hodnocení koloběhu emisí skleníkových plynů z produkce zboží a poskytování služeb bylo vyvinuto v reakci na žádost rezortu průmyslu na konzistentní způsob stanovení nákladů UHLÍKOVÉ STOPY. Společnost PDS PLC úspěšně dokončila studii koloběhu definovanou PAS2050 a jsme hrdí, že můžeme prohlásit, že naše výrobky jsou opravdu EKOLOGICKÉ! Ohleduplnost k životnímu prostředí Ohleduplnost k životnímu prostředí Všechny suroviny jsou vytěženy za použité velkých strojních zařízení. Výrobky obsahují cement nebo pryskyřici, vyrobené pro zpracování. Výrobky jsou převáženy ve výrobních zařízeních a v okolístaveniště na vysokozdvižných vozících - s nižším počtem kusů na paletě než u výrobků Envirokerb. DÁLKOVÁ PŘEPRAVA - toto je jeden z hlavních faktorů - Na nákladní vozidlo s přívěsem lze naložit 26 tun surovin nebo hotových výrobků. výrobku v metrech je mnohem kratší než u našeho lehkého výrobku. Pro vašeho klienta rádi vypočteme náklady na dálkovou přepravu. Většina betonových výrobků se vzhledem k nadměrné hmotnosti instaluje s pomocí strojů - což představu vysoký uhlíkový náklad. Envirokerb Suroviny z Velké Británie byly původně vyrobené pro jiné výrobky. Z toho důvodu nevznikají u našich výrobků žádné další náklady na uhlík Obrubníky se vyrábí za pomoci tepla a lisování. To by mohl být náš největší uhlíkový faktor. Výrobky jsou převáženy ve výrobních zařízeních a v okolí staveniště pomocí vysokozdvižných vozíků - ale díky lehké hmotnosti máme v paletě více kusů. DÁLKOVÁ PŘEPRAVA - nyní můžeme přepravit 1320 kusů najednou (660 m), v porovnání s 320 kusy (160 m betonových obrubníků). To je faktor, který stojí za zvážení. Celá řada Envirokerb se instaluje manuálně. Proto je uhlíkový náklad výrazně snížen oproti betonovým výrobkům. Další úvahy při používání řady Envirokerb mohou zahrnovat uhlíkovýnáklad na odvážení odpadu na skládky a rozkládání během 1000 let. Dále by se mělo zvážit spalování tohoto plastového odpadu v případě, že nebude recyklován. 5

6 Kombinované odtokové obrubníky Envirokerb je k dispozici v rozpětí hloubek a profilů tak aby vyhovoval všem typům zakázek včetně dálnic, hlavních silnic, parkovišť a dalších městských oblastí (pro Envirokerb pro odvodnění mostů viz strana 18). Díky úplné shodě s EN1433 a doložkou 516 (SHW) a navíc značkou CE, můžete pro váš projekt bez obav použít 100% recyklované kombinované odvodňovací systémy Envirokerb. Envirokerb nabízí dokonalé řešení. S váhou 15 kg je dostatečně lehký pro manuální instalaci. U všech projektů, které jsme dosud provedli nedošlo ani jednou k poškození nebo odštípnutí obrubníků a výrobek prokázal, že je ve všech ohledech silnější než tradiční betonové obrubníky. Městská rada v Birminghamu Oddělení silničních komunikací Lehký - nejlehčí výrobek na trhu, který instalaci usnadní až o 70%. Odolný - odolnější vůči silným nárazům než tradiční materiály. Vyrobený z recyklovaných materiálů. Dostupný v hloubkách 305 mm, 385 mm a 480 mm s hranou zešikmenou úhlu 45 a profilu HB2. Pro použití na dálnicích, hlavních silnicích, parkovištích a ve většině jiných městských prostředí. Vyhovuje normě EN1433 o odvodňovacích žlábcích zatížení D400KN. Úplná záruka kvality. 6 Pro více informací volejte: +44 (0)

7 Instalační příručka Envirokerb je vyráběn tak, aby splňoval požadavky na zatížení D400kn normy EN1433, nedílnou součástí této normy jsou použivané podrobnosti instalace a 1) Měla by být zhodnocena rizika. 2) Provést výkopy v požadované hloubce a délce. 3) Před instalací rozmístit jednotky, aby se tak zajistilo, že všechny přístupy k čisticím jednotkám a výpustím jsou správně umístěny. 4) Začít odtokovým potrubím a pokračovat, konečná délka a úroveň by měly být předem určené. 5) Na ještě nepoložený výrobek je třeba aplikovat tmel,potom provést spojení -udržet spoje nezašpiněné podkladovým betonem. 6) Zadní betonová patka musí být alespoň z betonu st4 se sednutím 50 mm, aby se zajistila správná hustota. 7) Společnost PDS PLC navrhuje velmi jednoduchý kyvadlový systém, který sníží množství použitého betonu a zajistí hustotu betonu. 8) Asfalt lze položit na dno výpustí u obrubníku do výše 125 mm nebo k vodoznaku ve výši 75 mm/100 mm čela obrubníku. 9) Výrobky by měly být před použitím očištěny. 10) Použijte náš kontrolní a zkušební plán I.T.P, prosím. Pro dodržení správné instalace dle doporučení výrobce. Ten je součástí vašeho manuálu zajištění kvality. 11) Projektanti - abyste se ujistili, že je vaše instalace správná, kontaktujte prosím naše technické oddělení a vyžádejte si instalační video/i.t.p. Je bezpodmínečně nutné zajistit, aby zadní patka byla ve správné výšce čehož lze docílit použitím betonu správné pevnosti a sedání. Standardní betonové materiály k pokládání obrubníků by se NEMĚLY používat. Máte-li nějaké pochybnosti, prosím volejte technické oddělení PDS PLC. Společnost PDS PLC spustila interaktivní instalační příručku, kterou si lze prohlédnout na internetu nebo v telefonu. Prosím kontaktujte oddělení prodeje nebo navštivte stránky Podle toho, zda je v zadní části jednotek asfaltová vozovka, lze upravit betonovou patku, která může být nižší. Jakákoliv dlažba z kostek přiléhající k obrubníkům může být upevněna epoxidovou nebo polymerovou modifikovanou maltou. BETONOVÁ PATKA MUSÍ BÝT 25 MM ODSHORA BETONOVÁ PATKA DO PLNÉ VÝŠE OBRUBNÍKU A OTOČNÉ PRVKY KRYT VOZOVKY (40 mm) LOŽNÁ VRSTVA (50 mm) KRYT VOZOVKY (40 mm) LOŽNÁ VRSTVA (50 mm) 150mm PŘEDNÍ PATKA MUSÍ BÝT DOBŘE KOMPAKTNÍ S ASFALTOVÝM NEBO BETONOVÝM MATERIÁLEM 150mm PŘEDNÍ PATKA MUSÍ BÝT DOBŘE KOMPAKTNÍ S ASFALTOVÝM NEBO BETONOVÝM MATERIÁLEM 150mm 150mm Upozorňujeme: Norma EN1433 je jasná a stručná. VŠECHNY kombinované obrubníky musí být testovány na nepromokavost - z toho důvodu musí být všechny kusy zaplombované, aby se tak zajistila shoda. 7

8 Kombinované odvodňovací obrubníky Standardní provedení délka 305 mm, k dispozici je z poloviny zkosený nebo zešikmený profil. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro snadnější instalaci. Minimálně o 34% lehčí než běžné kombinované odvodňovací systémy a přesto plně splňuje požadavky směrnice EN1433 na zatížení a má výjimečnou odolnost proti nárazu. Použití zahrnuje hlavní silnice, parkoviště, příjezdové cesty a průmyslové oblasti. je rovněž 100% recyklovaný. 305SU 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg Standardní provedení délka 385 mm. K dispozici je z poloviny zkosený nebo zešikmený profil. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro snadnější instalaci. Vyplňuje velké hydraulické rozdíly mezi profily 305 a 480. To každému projektantovi poskytuje mnohem větší flexibilitu. Výrobke je rovněž 100% recyklovaný. 385SU 385mm 355mm 100mm 500mm 18kg Standardní provedení délka 480 mm. K dispozici je z poloviny zkosený nebo zešikmený profil. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro lsnadnější instalaci. Minimálně o 25% lehčí než běžné kombinované odvodňovací systémy a přesto plně splňuje požadavky normy EN1433 na zatížení a má výjimečnou odolnost proti nárazu.. Navržený pro oblasti vyžadující větší hydraulickou kapacitu. 480SU 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg 8 Pro více informací volejte: +44 (0)

9 Rozšířit (zešikmit) na dostupné HB přechody. Zešikmené provedení Jednotka 305 mm v z provedení se zkosenou hranou s výškou obrubníku 75 mm, 100 mm nebo 125 mm. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro snadnější instalaci. Zešikmený profil byl zaveden pro požadavky na rychlé silnice bez dostupnosti pro pěší. To zahrnuje dálnice, hlavní silnice a mnohé okresní silnice. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout všechny tři hloubky (305, 385 a 480) se zešikmeným profilem. 305SP 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg Zešikmené provedení Jednotka 385mm v provedení se zešikmenou hranou s výškou obrubníku 75 mm, 100 mm nebo 125 mm. 385 mm hluboké provedení vyrovná hydraulický rozdíl, u dalších systémů, ale stále umožňuje instalaci jednotek s nízkou hmotností. 385SP 385mm 355mm 100mm 500mm 18kg Zešikmené provedení Jednotka 480mm v provedení se zešikmenou hranou s výškou obrubníku 75 mm, 100 mm nebo 125 mm. Jednotka 480 mm v zešikmeném provedení je navržena pro oblasti vyžadující větší hydraulický průtok- doporučujeme použít všechny tři hloubky - dle potřeby zvýšit hloubku. 480SU 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg Plány všech našich výrobků v CAD nebo pdf jsou k dispozici on-line nebo přímo v kanceláři prodeje. 9

10 Kombinované odvodňovací obrubníky Přístupové prvky k otevírání tyčí Jednotky v provedení se zešikmenou hranou a HB přístupový prvek k otevírání tyčí 305 mm, 385 mm a 480 mm Jednotky. Prvky k otevírání tyčí jsou nainstalovány pro přístup k čištění - Společnost PDS PLC navrhuje jejich umístění do nejvyšších míst po 40 metrech. 305RA 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg 385RA 385mm 355mm 100mm 500mm 17.5kg 480RA 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg Přístupové prvky k otevírání tyčí a zešikmené výpustě a HB mm výpustě s přístupem k otevírání tyčí. 305 mm, 385 mm a 480. Standardně se dodávají výpustě o průměru 110 mm a 160 mm. Společnost Pipeline and Drainage System PLC představila kombinovanou výpusť s přístupovými prvky k otevírání tyčí. Proces instalace na místě je výrazně rychlejší při použití tvarově přizpůsobených výpustí a víček uzávěru ((110 mm a 160 mm zadní výpustě). Další nastavení výpustí lze provést na požádání. Výpustě splňují normu BS4660, ale počet nabízených výpustí závisí na potrubním systému. 305RA/O 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg 385RA/O 385mm 355mm 100mm 500mm 17.5kg 480RA/O 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg Vzhledem k povaze materiálu, ze kterého je Envirokerb vyroben, není problém dodávat výpusti do přední části nebo základu jednotky.. Chcete-li probrat své požadavky, obraťte se na oddělení prodeje. Zapuštěný obrubník hloubka 305 a 480 mm. Snížený obrubník. 457,5 mm dlouhý vnější zapuštěný obrubník se instaluje podél 457,5 mm dlouhého vnitřního zapuštěného obrubníku. Tak se vytvoří 915 mm celkové délky, která bude vyhovovat stávajícím otvorům v chodnících v rámci smluv o údržbě. Tyto části byly vyvinuty v polovině délky stávajících systémů, aby se tak snížila váha a zjednodušila manipulace a to z důvodu urychlení procesu instalace. 305DO mm 100mm 457.5mm 15kg 385DO mm 100mm 457.5mm 16.5kg 480DO mm 100mm 457.5mm 22kg 10 Pro více informací volejte: +44 (0)

11 K dispozici různé výpusti a zakončení. zapuštěný vnitřní obrubník hloubka 305 a 480 mm. zapuštěný obrubník. Zapuštěný obrubník délky 457,5 mm se instaluje vedle zapuštěného obrubníku délky 457,5 mm. Tak se vytvoří 915 mm celkové délky, která bude vyhovovat stávajícím otvorům v chodníků v rámci smluv o údržbě. Tyto části mají o polovinu kratší délku než stávající systémy, aby se tak snížila váha a zjednodušila manipulace a to z důvodu urychlení procesu instalace. 305DI mm 100mm 457.5mm 15kg 385DI mm 100mm 457.5mm 16.5kg 480DI mm 100mm 457.5mm 22kg Středový kámen středové kameny 305 mm, 385 mm a 480 mm. Středové kameny - 305, 385, 480 středové kameny s obrubou buď 25 mm nebo přítokem 6 mm dle požadavků v závislosti na instalačních pokynech. (Je-li použit odtok/e 6 mm obruba, je vyžadována třetí přípojka.) 305CS mm 100mm 457.5mm 11.5kg 385CS mm 100mm 457.5mm 15kg 480CS mm 100mm 457.5mm 18.5kg Středové kameny s různými vstupními otvory středové kameny 305 mm, 385 mm a 480 mm. Vzhledem k přizpůsobivé povaze surioin používaných při výrobě Envirokerb, dokážeme v rámci našich středových kamenů vyrobit nesčetné množství typů odvodňovacích zařízení. To v minulosti zahrnovalo otvory v obrubě, otvory ve střední horní části, nebo momentálně oblíbenější jsou otvory s prvkem ochranná pata. 305CS mm 100mm 457.5mm 11.5kg 385CS mm 100mm 457.5mm 15kg 480CS mm 100mm 457.5mm 18.5kg Plány všech našich výrobků v CAD nebo pdf jsou k dispozici on-line nebo přímo v kanceláři prodeje. 11

12 Kombinované odvodňovací obrubníky Horní kryt a základna vpustí 305 mm, 385 mm a 480 mm kryt a rám horní části vpusti. Horní část e vyrobena z ohebného železa, splňuje zatížení EN1433 D400KN pro boční kryty a rámy obrubníků. Kryt je kloubově zavěšený se zajištěním pro snadnou údržbu a čištění komory. Základní část byla přepracována tak, aby nabídla vyšší tlakové zatížení a sílu bočních stěn, ale stále je to 100% recyklovaný výrobek. Do komory lze z obou stran zapojit drenážní prvky. 305GMT 505mm 275mm 390mm 500mm 47kg 385GMT 505mm 355mm 390mm 500mm 47kg 480GMT 505mm 450mm 390mm 500mm 47kg º Vnitřní a vnější úhly segmentů pro všechny velikosti 305 mm Vnitřní úhel. 305 mm kvadrant - pro vnější úhly zaoblené z bezpečnostních důvodů. Společnost PDS nabízí takové vnitřní a vnější úhly, které vyhovují všem požadavkům na staveništi. Do četných programů jsme dodali 90º a 45º. Umožňuje prodloužení hydraulického toku okolo vnější úhlů 90º - doporučujeme, aby byl k tomuto produktu nainstalován přístupový prvek k otevírání tyčí (305RA). Horní povrch byl navrhnutý jako protiskluzový a základna má vestavěný klíč pro betonový základ. Vnitřní Segment 305QUAD 305mm 275mm 100mm 500mm 16.5kg (approx.) 305ANG 305mm 275mm 100mm 305mm 19kg (approx.) Vnitřní a vnější obloukové prvky 305, 385 a 480 vnitřní a vnější obloukové prvky. Společnost PDS je jediný výrobce, která dodává obloukové prvky, které vyhovují vašim požadavkům na staveništi. Široký rozsah poloměru od 4 Mtr do 14 Mtr. Rovné prvky lze použít k vytvoření oblouku větší než 14 metrů manipulací se spoji, neboť prvky jsou dlouhé pouhých 500 mm. Společnost PDS PLC nabízí mnoho výpustí a koncových uzávěru - zavolejte nám pro úplné podrobnosti. 305IR/305ER 305mm 275mm 100mm *500mm 16.5kg 385IR/385ER 385mm 355mm 100mm *500mm 15kg 480IR/480ER 480mm 450mm 100mm *500mm 24kg *efektivní délka podél středové osy. 12 Pro více informací volejte: +44 (0)

13 Pevné čelní provedení 305 mm, 385 mm a 480 mm pevné čelní provedení. Často jsme žádání o PEVNÁ ČELNÍ provedení pro zvýšené mostovky, hrboly pro zpomalení dopravy, zvýšené silnice a dokonce i pro vedení kabeláže. Jsme rádi, že nabízíme PEVNÉ ČELNÍ provedení s hloubkou 305 mm, 385 mm a 480 mm. 305SOLID 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg 385SOLID 385mm 355mm 100mm 500mm 18kg 480SOLID 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg IT Kerb Odvodňovací kanály pro pokládání kabelů. Posledním přírůstkem do naší produktové řady je IT KERB, který je k dispozici v různých konfiguracích umožňujících buď odvodňování a vedení kabelů, dva kabelové kanály nebo dokonce jeden kanál - pro podrobnosti zatelefonujte do kanceláře. ITKERB 480mm různé 100mm 500mm 24kg Envirochannel Jednodílný odvodňovací žlab D400kN - rovněž pro křížení. ENVIROCHANNEL byl představen jako odvodňovací žlab v místě křížení a přípojky - je plně kompatibilní s ENVIROKERB a jsme rádi, že dodáváme návrhy na míru ve všech hloubkách - dále je ENVIROCHANNEL samostatný výrobek - viz další materiály nebo volejte do kanceláře. CHANNEL mm různé 100mm 500mm Různé Plány všech našich výrobků v CAD nebo pdf jsou k dispozici on-line nebo přímo v kanceláři prodeje. 13

14 Projektovánía hydraulika Návrhy připravené společností PDS PLC zahrnují schématické plány a CAD výkresy s preferovaným výrobkem. Může jít o jednoduché schéma prostorového uspořádání až po velmi složité schéma vytvořené počítačem. On-line nástroj pro kreslení Společnost PDS investovala do nejnovějšího nástroje pro kreslení. Naleznete ho na a uživatelům umožní vytvořit konkrétní projekt nebo několik projektů vytvořených pro společnost nebo jednotlivce. Všechny výkresy a související dokumentace se ukládá do této databáze, což umožňuje okamžitý přístup kdykoli ve dne nebo v noci. Tato služba je zdarma! Navrhujeme individuální řešení specifických problémů. Semináře CPD Společnost PDS s potěším nabízí prezentace všem inženýrům/dodavatelům a rovněž koncovým klientům. Tato filosofie blízké spolupráce s konstruktéry zajistí, že všechny naše nové poznatky jsou správně pochopeny. Společnost PDS díky tomu rovněž získá cennou zpětnou vazbu týkající se vašich požadavků, pomáhá nám to v našem nepřetržitém vývoji výrobků(cpd). Společnost PDS PLC má rovněž zařízení k výrobě interaktivních DVD prezentací. Další výrobky Společnost PDS PLC je v současnosti hlavní výrobce a dodavatel mnoha výrobků pro stavební průmysl. Patří sem ENVIROCHANNEL Odvodňovací systém povrchové vody ENVIRODECK Kombinovaný odvodňovací systém pro mosty a oblasti s nízkou hloubkou ITKERB Odvodňovací systém a systém pro vedení kabelů. Další informace viz naše webové stránky 14 Pro více informací volejte: +44 (0)

15 Zvýšený hydraulický výkon Vzhledem, že kompozitní materiál použitý při výrobě řady Envirokerb dává vynikající hodnoty součinnosti, hydraulický výkon se oproti tradičním materiálům zlepšil. Rovněž jme zahrnuli tři povrchové vstupní body nabízející vyšší vodní plochu, navržené pro omezení vniknutí velkých nečistot. Envirokerb 125 mm HB Tabulka hydraulického toku Envirokerb 75 mm Úhel Graf průtoku litry/sek. litry/sek. Sklon Sklon Společnost PDS PLC vždy nabízela kompletní servis navrhování jak pro mosty, tak pro silnice. Společnost PDS PLC ráda (a ve skutečnosti radši) provede všechny hydraulické návrhy v zastoupení konstruktéra i klienta. Pro řadu odvodňovacích systémů mostů a silnic Envirokerb je tato služba zdarma. Máme pocit, že to zaručí, aby smlouva zahrnovala nákladově nejefektivnější a hydraulicky efektivní hloubku/šířku prvku. Chybou je začleňovat prvky, které jsou ve vaších návrzích předimenzované, neboť se mohou stát při samočístící průtočné rychlosti neúčinnými. Určení správné velikosti prvků nabídne výrobky, které nabízí úsporu nákladů oproti velkým, těžkým prvkům, které mají být nainstalovány. Podle našich zkušeností je velký počet zakázek navrhován s použitím neúčinné velikosti, díky čemuž se nedaří požadované oblasti odčerpat a průtočná rychlost odtoku je příliš nízká. A quick reference chart is shown for both Splay and HalfZešikmené prvky. Referenční graf znázorňuje zešikmené a rozpůlené jednotky Střední velikost Společnost PDS má v řadě Envirokerb jedinečný 385 mm hluboký výrobek. Bylo zjištěno, že mezi velikostmi 305 mm a 480 mm existuje velký hydraulický rozdíl. Prvek hluboký 385 mm nabízí širší rozsah a přesto váží pouhých 18 kg - alternativní výrobky jsou pak jen těžší nebo větší. Technická pomoc Společnost PDS PLC má velkou zskušenost s navrhováním odvodňovacích systémů chodníků, zejména při zjišťování nejúčinnějších velikostí protřebných k efektivnímu odvodnění vašeho projektu. Proto vás žádáme, abyste podrobné informace/výkresy přeposlali do našeho projekčního oddělení za účelem úplné kontroly hydrauliky - Tato služba je zdarma! Způsob pro výpočet Společnost PDS PLC provádí všechny výpočty za použití Manningovy rovnice - Prokázala se být nejúspěšnější pro mělké klesání. 15

16 Případové studie Během posledních 5 let společnost PDS byla úspěšným dodavatel na některé z největších zakázek na dálnice ve Velké Británii a Irsku. Patří sem zakázky pro Úřad pro správu silnic, Národní silniční úřad a zakázky pro ministerstvo životního prostředí. Úplný seznam si lze stáhnout na našich webových stránkách. Původně jsme kontaktovali generálního dodavatele, HMCJV, pro největší silniční projekt v Severním Irsku k diskuzi o odvodnění mostu. Při schůzce s Martinem O Neillem (vedoucím projektu) jsme také využili příležitosti nabídnout pro silnice naše odtokové obrubníky Envirokerb z recyklovaného materiálu. Vzhledem k povaze zakázky a velmi těsnému odstupu roštů vpustí jsme zjistili, že v určitých oblastech nabízí lehké odvodňovací obrubníky cenovou výhodu oproti tradičním obrubníkům a vpustím. PDS pak byla pozvána na schůzku s projektanty Arup k prozkoumání možností v celém projektu. Nakonec bylo pro HMCJV dodáno přes m mostového odvodnění Envirokerb a Hydrodeck. Západní spojka M1, Belfast Klient Správa silnic Dodavatel HMCJV Konzultant ARUP...rychlost montáže v porovnání s jinými výrobky je neporovnatelně vyšší. jde o jednodílný systém namísto obvyklého dvoudílného systému. Také je o mnoho lehčí, protože je plastový, rychlost se kterou ho můžete položi je dvakrát větší, ne-li více, než u tradičních betonových systémů.... Birse Civils - Video případová studie Toto bude druhý největší projekt provedený stavebním týmem firmy Birse CL, po silničním tahu radiály Sunderland. Stavební agent, Andy Moore prohlásil, že si výrobek Envirokerb vybral pro východní dopravní koridor Darlington kvůli rychlosti pokládky a hlavně proto, že nedochází k rozbití jednotek. 100% záruka proti rozbití ušetřila firmě Birse až 15 % z nových nákupů, ale také přinesla úspory oproti opětovné pokládce, která je nutná, když se jednotky rozbijí ve stavebním provozu. SPOLEČNOST BIRSE CL NAINSTALOVALA m ENVIROKERB PŘI ROZVOJI SEVENÍ DOPRAVNÍ CESTY V CARLISLE. Východní dopravní koridor Darlington Klient Darlington MBC Dodavatel Birse Civils Konzultant Darlington MBC 16 Pro více informací volejte: +44 (0)

17 Společnost PDS PLC dodává vzrůstající měrou na zakázky s různé výrobky z naší řady. Silnice vnitřního okruhu Leeds je dalším projektem ukazujícím, proč to prospívá generálnímu dodavateli, investorovi a samozřejmě dodavateli. Tento projekt odstranil tradiční betonové odvodňovací obrubníky a nahradil je našimi lehkými výrobky Envirokerb a byl také jedním z prvních projektů využívajících odvodňovací systém mostů Envirodeck Generální dodavatel, společnost Alfred McAlpine, viděl prospěšnost užití lehkých, nekovových a odolných odvodňovacích systémů oproti použití těžkých, křehkých a velkých betonových odtokových výrobků. Produkty Envirokerb jim poskytly další výhodu zvýšením množství 100% recyklovaných výrobků použitých v projektu. Silnice vnitřního okruhu Leeds Klient Městská rada Leeds Dodavatel McAlpine (Carillion 2008) Konzultant Mouchel Úspory určené hodnotovým inženýringem potvrdily, že se návrh pro společnost Alfred McAlpine byl ukazál jako velmi užitečný. Ta nyní objednala tyto výrobky pro řadu dalších projektů. Alfred McAlpine bere ochranu zdraví a bezpečnost práce a svou odpovědnost vůči životnímu prostředí velmi vážně. Společnost PDS PLC si vytvořila řadu úzkých vztahů s velkými dodavateli, kteří využívají naše projekční oddělení pro vytvoření projektů hodnotového inženýringu a získání cenově nejefektivnějších a nejprospěšnějších řešení pro problémy s povrchovou vodou, které řeší Jedním z těchto dodavatelů je společnost CARILLION (dříve Alfred McAlpine), která nedávno začlenila naše výrobky do některých projektů, jež získaly ocenění. Recyklované odtokové obrubníky Envirokerb byly předběžně projektovány do silnice vnitřního okruhu Leeds, do rozšíření M60 Manchester, do projektu A30 Bodmin, do stavby A1 Scotch Corner, obchvatu A12 Witham a do probíhajícího rozšíření M4 u Cardiffu. Silnice vnitřního okruhu Leeds také obsahovala systém odvodnění mostů obrubníky Envirokerb. Obě strany mají z tohoto řešení velký prospěch, hlavně kvalitnější projekce, úspor v časech instalace, zlepšení vlivu na životní prostředí a samozřejmě muselo dojít k úsporám v nákladech, aby bylo toto partnerství možné považovat za prospěšné. Jsme potěšeni z partnerství s těmito dodavateli, umožňují nám nabídnout naše jedinečné výrobky jejich klientům. 17

18 Obrubníkové a mělké odvodňovací systémy Díky obrovskému úspěchu odvodňovacích silničních systémů Envirokerb, společnost PDS vyvinula NOVÝ mělký systém odvodnění mostů Envirokerb pro stavby a konstrukce s omezenou hloubkou. má všechny výhody stávající řady Envirokerb, včetně vynikající odolnosti vůči nárazu, nízké hmotnosti pro manuální manipulaci, vzhled velmi podobný betonu a samozřejmě výhodu výrobku vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu. je k dispozici v šířce 150 mm, 220 mm a 310 mm s různou hloubkou v závislosti na požadovaném profilu obrubníku (75 mm, 100 mm nebo 125 mm zešikmení nebo HB). Společnost PDS PLC je světovou jedničkou na trhu odvodňování mostů, dodává své výrobky na více než 90% staveb ve Velké Británii a Irsku. Naše pověst dodavatele kvalitních výrobků a služeb nám přinesla zakázky ve Španělsku, Švýcarsku, Itálii, Abu Dhabi, Singapuru, Německu a v současnosti v České republice. Naším cílem vždy bylo zvýšit odbyt naší řady lehkých, ekologických výrobků a jak naše obchody na mezinárodní úrovni rostou, je to čím dál tím důležitější. Tři dodatky k řadě Envirokerb Vyrobené coby vysokopevnostní jednodílné monolitní kusy. Ideální pro oblasti s omezenou stavební hloubkou, tj. betonové desky, mosty, silnice postavené jako desky nebo stavby, podjezdy a nad kanály. 3 šířky závislé na hydraulickém odtoku. Umožňujenávaznost odvodňovacích systémů Envirokerb z vozovek na stavby. Podpovrchové odvodnění pomáhá odvodnit asfaltové pojivo. Plně kompatibilní s EN1433 D400KN pro Odvodňovací systémy Nízká hmotnost je výhodou při instalaci (nejtěžší výrobek váží 19 kg). Nekovové a tudíž neoxidující. 18 Pro více informací volejte: +44 (0)

19 Návrhy a hydraulika mostů NOVÉ jednotky Envirokerb pro odvodnění mostů byly vyrobeny, aby nahradily těžké jednotky z tvárné litiny. Existuje řada faktorů, které musíme zajistit, abychom velice rychle zjistili požadovanou šířku a hloubku. závisí na profilu obrubníku a obruby - to bude buď 75 mm, 100 mm nebo 125 mm s hloubkou výstavby silnice určující konečnou úplnou hloubku (viz instalace str.24). Envirokerb 125 mm HB Tabulka hydraulického toku závisí výhradně na očekávaném hydraulickém toku ve spojení s podélným sklonem mostovky. Pro společnost PDS je velmi lehké určit z dispozičního plánu rozložení ukazující úrovně silnic a průřez, a s pomocí naší vlastní kalkulačky průtoku můžeme stanovit rozměry jednotek (graf pro rychlé odkazy), což nám umožňuje nabídnout hydraulicky nejúčinější šířku. litry/sek. Zatelefonjte do našeho technického oddělení, více než rádi pro vás provedeme kalkulace coby součást našich projektových služeb zdarma. Sklon On-line nástroj pro kreslení Společnost PDS investovala do nejnovějšího nástroje pro kreslení online. Naleznete ho na a uživatelům umožní otevřít návrhy konkrétního projektu nebo několika projektů vytvořených pro jednu společnosti. Všechny výkresy a související dokumentace mohoue být v této databázi uloženy, což umožňuje stálý přístup kdykoli ve dne nebo v noci. (Bezplatná služba.) Projekční služby Naše projekční služby zdarma nabízí obrovký užitek! Návrhy připravené společností PDS PLC zahrnují možnost Přípravy schématických plánů a CAD kreseb zahrnujících preferovaný výrobek. Může jít o jednoduchý dispoziční diagram až velmi složibý diagram vytvořený počítačem. Společnost PDS PLC má také zařízení k výrobě INTERAKTIVNÍCH DVD PREZENTACÍ. Navrhujeme řešení specifických problémů na míru. We design bespoke solutions to contract-specific problems. Všechny výpočty jsou založeny na Manningově rovnici, která nabízí nejefektivnější vzorec pro nízké sklony. Manningova rovnice: PRŮTOK = 65 M3/S ŠÍŘKA V HLADINĚ = 7,3 MTS veškerý odtok v jednom 1% sklon závěrc: Odvodňovaná plochaarea DRAINED = 487.5m2 Hydraulický 50mm/hodinu vydatnost deště = 6.77 litrů sek. ENVIROKERB BRIDGE 150 odvádí přibl. 10 l za sekundu s ve sklonu 1% Příklad hydraulického výpočtu s použitím Manningova vzorce. 19

20 Envirokerb odvodnění mostů 150 mm standardní provedení Jednotky délky 500 mm s povrchovými a podpovrchovými přívodními otvory buď šikmé nebo zpoloviny zkosené Mělké odvodnění pro omezené hloubky staveb nebo pro mosty. K dispozici buď s profilem HB nebo podle potřeby se zkoseným profilem a v různých hloubkách. Vzhledem k povaze materiálu a výrobního procesu, dokážeme vyrobit mnoho hloubek a profilů, které nejsou níže uvedeny. Jednotka široká 150 mm se zpravidla používá v oblastech s nízkým průtokem. Pro více informací kontakujte oddělení prodeje. Profil obrubníku Výška 150mm x 165mm 165mm 75mm 100mm 500mm 9.2kg 150mm x 190mm 190mm 100mm 100mm 500mm 9.6kg 150mm x 210mm 210mm 125mm 100mm 500mm 10kg 220 mm standardní provedení 500 mm dlouhé s povrchovými a podpovrchovými přívodními otvory buď šikmé nebo zpoloviny zkosené K dispozici opět v profilu HB nebo se zkoseným profilem a profily různých hloubek. Vzhledem k povaze materiálu a výrobního procesu, dokážeme vyrobit profily různých hloubek a různé obrubníkové profily, které nejsou níže uvedeny. Naší další výhodou je 235 mm hluboká jednotka pro standardní silnice nebo pro instalaci přímo na mostovku. Pro více informací kontaktujte oddělení prodeje. Profil obrubníku Výška 220mm x 165mm 165mm 75mm 160mm 500mm 12kg 220mm x 190mm 190mm 100mm 160mm 500mm 12.5kg 220mm x 210mm 210mm 125mm 160mm 500mm 13.5kg 220mm x 235mm 235mm 125mm 160mm 500mm 14.5kg 310 mm standardní provedení 500 mm s povrchovými a podpovrchovými přívodními otvory profilů buď se zkoseným čelem obrubníku nebo zpoloviny zkosené K dispozici opět jako profil HB nebo jednotky se zkoseným profilem a jednotky různých hloubek. Vzhledem k povaze materiálu a výrobního procesu, dokážeme vyrobit profily různých hloubek a profily obrubníků, které nejsou níže uvedeny. Naší další výhodou je 235 mm hluboká jednotka pro standardní silnice nebo pro instalaci přímo na mostovku. Pro více informací kontaktujte oddělení prodeje. Profil obrubníku Výška 310mm x 165mm 165mm 75mm 255mm 500mm 21kg 310mm x 190mm 190mm 100mm 255mm 500mm 22kg 310mm x 210mm 210mm 125mm 255mm 500mm 23kg 310mm x235mm 235mm 125mm 255mm 500mm 24kg 20 Pro více informací volejte: +44 (0)

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012

TÜV SÜD Journal. Česká republika 2 2012 TÜV SÜD Journal 1 TÜV SÜD Journal Česká republika 2 2012 Unikátní výtahy na Vysoké peci č.1 6 7 TÜV SÜD hodnotí elektromobily v reálném prostředí 8 9 Nezávislá kontrola jako nástroj investora k minimalizaci

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 Nová řada obchodních jednotek MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 PACi STANDARD PACi ELITE NOVÁ ŘADA KOMERČNÍCH JEDNOTEK 2015 2016 NOVÁ 2015 / 2016 řada komerčních jednotek Obsah PANASONIC THE AIR OF YOUR LIFE...4

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství!

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! Hlavní brožura 2011 Informace o podhledu Informace o produktu ZákaZnická

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.10.2006 KOM(2006)545 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností {SEK(2006)1173} {SEK(2006)1174} {SEK(2006)1175}

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou

infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou infra SYSTÉMY LOKÁLNÍHO VSAKOVÁNÍ Komplexní systém efektivního hospodaření s vodou KOMPLEXNÍ SYSTÉM EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU infra OBSAH 1 Všeobecně 6 2 Systém STORMBOX 7 3 Certifikace, značení

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF STUDIE LOGISTICKÝCH SLUŽEB PRO KONKURENČNÍ VÝHODU THE STUDY OF LOGISTIC

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0

IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 IS04 CSB - ŠTĚRBINOVÉ TROUBY PROFIL II-0 Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více