Envirokerb. Nová a vylepšená řada recyklovaných kompozitních odvodňovacích systémů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Envirokerb. Nová a vylepšená řada recyklovaných kompozitních odvodňovacích systémů."

Transkript

1 P I P E L I N E & D R A I N A G E S Y S T E M S P L C P O T R U B N Í A O D T O K O V É S Y S T É M Y Envirokerb Nová a vylepšená řada recyklovaných kompozitních odvodňovacích systémů.

2 P I P E L I N E & D R A I N A G E S Y S T E M S P L C P O T R U B N Í A O D T O K O V É S Y S T É M Y Vítejte v Pipeline Drainage Systems Plc Naše společnost byla založena v roce 2000 a svojí úspěšnou účastí na důležitých projektech po celé Británii i v zahraničí se stala jedničkou na trhu. PDS navazuje na svůj úspěch a je stále v popředí inovačního vývoje, jak při řešení tradičních problémů, tak revolučními inovacemi, které již dnes řeší budoucí problémy. Jsme velice hrdí na svou pověst poskytovatele dokonalého řešení. Řada lehkých výrobků Envirokerb je v souladu s pravidly ruční manipulace bez nutnosti použití mechanického manipulačního zařízení. Doba instalace je u celého systému Envirokerb výjimečně krátká, stejně jako je omezeno RIZIKO zranění. Pověst postavená na inovaci Zatímco se produktová řada Envirokerb pro odvodnění coby nejlehčí a přesto nejsilnější řešení na trhu prokázala jako velmi úspěšná, úkolem společnosti Pipeline & Drainage Systems je naše produktové řady neustále zlepšovat. Nyní dokážeme vyrábět Envirokerb takovým způsobem, který zvyšuje pevnost výrobků, snižuje jejich hmotnost, ale rovněž přináší další výhody plynoucí ze zlepšení estetického vzhledu výrobku. Náš výrobní čas se také zlepšil, což umožňuje větší produkci materiálu, jelikož se zvyšuje náš podíl na trhu. Úplná řada zahrnuje jak profily odvodnění mostů tak rozpůlené a zešikmené profily hloubky 305, 385 a 480 a je doplněna naší řadou ENVIROCHANNEL. 2 Pro více informací volejte: +44 (0)

3 Nízká hmotnost Každý komponent Envirokerb byl navržen tak, aby jej bylo možné instalovat manuálně. Profily odvodnění mostů váží pouze 9 kg. Profily Standard o hloubce 305 mm váží pouhých 15 kg, o hloubce 385 mm váží 18,5 kg a 480 mm váží 24 kg. Pevnost a odolnost Materiál použitý při výrobě je výjimečně pevný a je v souladu se smĕrnicí BSEN1433 o zatížení při klasifikaci únosnosti D400KN. rovněž odpovídá standardu SPRÁVY SILNIC IAN117/08 pro kombinované odvodňovací potrubí Odolné proti nárazu - VÝROBEK SE ZÁRUKOU! má výhodu oproti tradičním materiálům v tom, že jeprakticky nerozbitný, nabízí výjimečnou pevnost za předpokladu, že je nainstalován správně a podle naší specifikace. Ve skutečnosti PDS PLC poskytuje záruku proti rozbití výrobku - zavolejte si o podrobnosti. Odolnosti proti chemickým látkám je odolný vůči všem kapalinám, např. vodě se zimním chemickým posypem, benzínu, dieselovému palivu atd. m Estetika Envirokerb, prostřednictvím zásad neustálého vývoje materiálu a procesu výroby má konečnou úpravu téměř totožnou se standardními betonovými obrubníky. Kromě toho, velké investice do nových nástrojů a výrobních technologií umožnily vylepšit estetický vzhled oproti původnímu výrobku. Jsme přesvědčeni, že nyní vyrábíme výrobek, který nelze odlišit od betonového - dokud ho nezvednete! Systémové prvky Systém Envirokerb je doplněn o celou řadu dalších prvků včetně snížených obrubníků, středových kamenů,odlehčených kanálových komor, přístupových prvků k otevírání tyčí, obloukových prvků a četných možností výpustí. K dispozici 165 mm, 190 mm 210 mm (Stavby) a 305, 385, 480, hloubky HB2 a S úhlem zešikmení 45º. Řada Envirokerb se používá na dálnicích, parkovištích v městských oblastech, vlakových nádražích a nyní na Obsah prokázal, že je velmi pevný a do dnešního dne jsme nezaznamenali ani jeden rozlomený výrobek. Jakmile byl výrobek na místě, měl stejný vzhled jako beton a ladil přesně se stávající řadou obrubníků. Neváhali bychom tento výrobek doporučit. Rada hrabství Nottinghamshire Úvod Výhody Envirokerb Záruka kvality a osvědčení Ekologické výhody Kombinované odtokové obrubníky Úvod Instalační příručka Výrobky Design a hydraulika Případové studie Obrubníkové odvodňovací systémy Úvod Design a hydraulika Výrobky Profily projektu Instalační příručka Doložka o specifikaci (pro všechny výrobky) Pro více informací volejte: +44 (0)

4 Záruka kvality /Osvědčení Když jsme uvedli naši novou řadu výrobků v roce 2003 na trh, ukázalo se, že projektanti a klienti vyžadují potvrzení o životnosti a kvalitě řady Envirokerb. Proto bylo nezbytné, aby PDS PLC uskutečnila velké investice do všech požadovaných norem, záruky kvality a osvědčení. Vzhledem k úspěchu v Irsku, kde jsme jako dodavatelé kombinovaného odtokového systému jedničkou na trhu a s jasným cílem zásobovat trhy v kontinentální Evropě, bylo nezbytné, aby jakékoli získané akreditace byly uznávány v Evropě a nejen ve Velké Británii. Proto jsme se rozhodli certifikovat všechny naše produktové řady. Další výhody - při zakázce silnice A1073 ze Spaldingu do Eye, byla kompletní řada výrobků Envirokerb na místo dopravena na 20 nákladních automobilech Artic - bylo vypočítáno, že k dodání stejné délky tradičních betonových výrobků by bylo potřeba 80 nákladních automobilů Artic.. Tento výpočet lze provést pro váš projekt. Tento výpočet byl proveden pod vedením Správy dálnic a ve spolupráci s garantem kvalitylloyd Register Quality Assurance. Jsme velmi hrdí, že jsme držiteli těchto certifikátů: NORMA EN1433 K D400KN - EN1433 je evropská harmonizovaná norma s osvědčením úrovně 3. Popisuje jak testovat výrobky, kde najít POVĚŘENÉ ÚŘADY pro kontrolu všech testů. Mezi testy obsažené v EN1433 patří ZÁTĚŽOVÝ TEST (D400KN), ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM (R+) a také test nepropustnosti (nezbytný požadavek k EN1433). ISO9001 Záruka kvality pro návrh, výrobu a distribuci kombinovaných systémů odvodnění. Výše uvedené nám umožňuje vydat Prohlášení o shodě a k získání evropské certifikační značky CE pro naši produktovou řadu. Podle evropské legislativy je to jediná platná značka podle harmonizované normy - Žádná jiná značka BY NEMĚLA BÝT UVÁDĚNA, neboť by mohla oslabit značku CE a vést k záměně. ENVIROKERB plně vyhovuje všem kontrolám SPRÁVY SILNIC, prozatímnímu oznámení IAN117/08 a doložka 516 Předpisů pro výstavbu dálnic. AKCEPTACE VÝROBKU - Společnost PDS dodávala a dodává na největší zakázky ve Velké Británii a Irsku. To zahrnuje zakázky pro Správu silnic, Národní silniční úřad a ministerstvo životního prostředí. Zakázky v Německu, Itálii, Španělsku, Švýcarsku, na Slovensku a naposledy v Jižní Africe. Úplný seznam si lze stáhnout na našich webových stránkách. Envirokerb je testován v souladu s atestačními systémy směrnice 89/106/EEC. Systémy řízení výroby se posuzují podle požadavků normy ISO 9001:2000 a jsou prováděny kontroly zaměřené na další výrobky ve smyslu atestačního systému směrnice 89/106/EEC. 4

5 Ekologické výhody Často jsme dotazováni na náš EKOLOGICKÝ KREDIT. Zpočátku jsme měli pocit, že jakýkoli výzkum nebo údaje by byly velmi subjektivní v závislosti na výběru organizace, zvolené k provedení testů. Potom jsme byli osloveni organizací ENVIROLINK NORTHWEST (organizací veřejného sektoru), která navrhla, že srozumitelnost výzkumu by zajistila specifikace PAS2050 (veřejně dostupná specifikace). PDS používá recyklované materiály, které by jinak byly určeny na skládky odpadů ve Velké Británii a v Číně. V případě, že by materiály, které používáme například pro výrobu řady Envirokerb, byly odvezeny na skládku, trvalo by let než by se rozložily. PDS může vaší společnosti snížit uhlíkovou stopu. Odhaduje se, že ve Velké Británii máme skládky odpadů s kapacitou pouze na príštích 7 let! Stávající kombinované obrubníkové odvodňovací systémy vyráběné z tradičních materiálů silně závisí na přírodních zdrojích. Existují další logistické problémy s dopravou těchto materiálů do menších venkovských oblastí ve Velké Británii. Tyto výrobky jsou těžké, křehké, obtížně se recyklují a přináší mnoho bezpečnostních problémů spojených s jejich manipulací a instalací. PAS hodnocení koloběhu emisí skleníkových plynů z produkce zboží a poskytování služeb bylo vyvinuto v reakci na žádost rezortu průmyslu na konzistentní způsob stanovení nákladů UHLÍKOVÉ STOPY. Společnost PDS PLC úspěšně dokončila studii koloběhu definovanou PAS2050 a jsme hrdí, že můžeme prohlásit, že naše výrobky jsou opravdu EKOLOGICKÉ! Ohleduplnost k životnímu prostředí Ohleduplnost k životnímu prostředí Všechny suroviny jsou vytěženy za použité velkých strojních zařízení. Výrobky obsahují cement nebo pryskyřici, vyrobené pro zpracování. Výrobky jsou převáženy ve výrobních zařízeních a v okolístaveniště na vysokozdvižných vozících - s nižším počtem kusů na paletě než u výrobků Envirokerb. DÁLKOVÁ PŘEPRAVA - toto je jeden z hlavních faktorů - Na nákladní vozidlo s přívěsem lze naložit 26 tun surovin nebo hotových výrobků. výrobku v metrech je mnohem kratší než u našeho lehkého výrobku. Pro vašeho klienta rádi vypočteme náklady na dálkovou přepravu. Většina betonových výrobků se vzhledem k nadměrné hmotnosti instaluje s pomocí strojů - což představu vysoký uhlíkový náklad. Envirokerb Suroviny z Velké Británie byly původně vyrobené pro jiné výrobky. Z toho důvodu nevznikají u našich výrobků žádné další náklady na uhlík Obrubníky se vyrábí za pomoci tepla a lisování. To by mohl být náš největší uhlíkový faktor. Výrobky jsou převáženy ve výrobních zařízeních a v okolí staveniště pomocí vysokozdvižných vozíků - ale díky lehké hmotnosti máme v paletě více kusů. DÁLKOVÁ PŘEPRAVA - nyní můžeme přepravit 1320 kusů najednou (660 m), v porovnání s 320 kusy (160 m betonových obrubníků). To je faktor, který stojí za zvážení. Celá řada Envirokerb se instaluje manuálně. Proto je uhlíkový náklad výrazně snížen oproti betonovým výrobkům. Další úvahy při používání řady Envirokerb mohou zahrnovat uhlíkovýnáklad na odvážení odpadu na skládky a rozkládání během 1000 let. Dále by se mělo zvážit spalování tohoto plastového odpadu v případě, že nebude recyklován. 5

6 Kombinované odtokové obrubníky Envirokerb je k dispozici v rozpětí hloubek a profilů tak aby vyhovoval všem typům zakázek včetně dálnic, hlavních silnic, parkovišť a dalších městských oblastí (pro Envirokerb pro odvodnění mostů viz strana 18). Díky úplné shodě s EN1433 a doložkou 516 (SHW) a navíc značkou CE, můžete pro váš projekt bez obav použít 100% recyklované kombinované odvodňovací systémy Envirokerb. Envirokerb nabízí dokonalé řešení. S váhou 15 kg je dostatečně lehký pro manuální instalaci. U všech projektů, které jsme dosud provedli nedošlo ani jednou k poškození nebo odštípnutí obrubníků a výrobek prokázal, že je ve všech ohledech silnější než tradiční betonové obrubníky. Městská rada v Birminghamu Oddělení silničních komunikací Lehký - nejlehčí výrobek na trhu, který instalaci usnadní až o 70%. Odolný - odolnější vůči silným nárazům než tradiční materiály. Vyrobený z recyklovaných materiálů. Dostupný v hloubkách 305 mm, 385 mm a 480 mm s hranou zešikmenou úhlu 45 a profilu HB2. Pro použití na dálnicích, hlavních silnicích, parkovištích a ve většině jiných městských prostředí. Vyhovuje normě EN1433 o odvodňovacích žlábcích zatížení D400KN. Úplná záruka kvality. 6 Pro více informací volejte: +44 (0)

7 Instalační příručka Envirokerb je vyráběn tak, aby splňoval požadavky na zatížení D400kn normy EN1433, nedílnou součástí této normy jsou použivané podrobnosti instalace a 1) Měla by být zhodnocena rizika. 2) Provést výkopy v požadované hloubce a délce. 3) Před instalací rozmístit jednotky, aby se tak zajistilo, že všechny přístupy k čisticím jednotkám a výpustím jsou správně umístěny. 4) Začít odtokovým potrubím a pokračovat, konečná délka a úroveň by měly být předem určené. 5) Na ještě nepoložený výrobek je třeba aplikovat tmel,potom provést spojení -udržet spoje nezašpiněné podkladovým betonem. 6) Zadní betonová patka musí být alespoň z betonu st4 se sednutím 50 mm, aby se zajistila správná hustota. 7) Společnost PDS PLC navrhuje velmi jednoduchý kyvadlový systém, který sníží množství použitého betonu a zajistí hustotu betonu. 8) Asfalt lze položit na dno výpustí u obrubníku do výše 125 mm nebo k vodoznaku ve výši 75 mm/100 mm čela obrubníku. 9) Výrobky by měly být před použitím očištěny. 10) Použijte náš kontrolní a zkušební plán I.T.P, prosím. Pro dodržení správné instalace dle doporučení výrobce. Ten je součástí vašeho manuálu zajištění kvality. 11) Projektanti - abyste se ujistili, že je vaše instalace správná, kontaktujte prosím naše technické oddělení a vyžádejte si instalační video/i.t.p. Je bezpodmínečně nutné zajistit, aby zadní patka byla ve správné výšce čehož lze docílit použitím betonu správné pevnosti a sedání. Standardní betonové materiály k pokládání obrubníků by se NEMĚLY používat. Máte-li nějaké pochybnosti, prosím volejte technické oddělení PDS PLC. Společnost PDS PLC spustila interaktivní instalační příručku, kterou si lze prohlédnout na internetu nebo v telefonu. Prosím kontaktujte oddělení prodeje nebo navštivte stránky Podle toho, zda je v zadní části jednotek asfaltová vozovka, lze upravit betonovou patku, která může být nižší. Jakákoliv dlažba z kostek přiléhající k obrubníkům může být upevněna epoxidovou nebo polymerovou modifikovanou maltou. BETONOVÁ PATKA MUSÍ BÝT 25 MM ODSHORA BETONOVÁ PATKA DO PLNÉ VÝŠE OBRUBNÍKU A OTOČNÉ PRVKY KRYT VOZOVKY (40 mm) LOŽNÁ VRSTVA (50 mm) KRYT VOZOVKY (40 mm) LOŽNÁ VRSTVA (50 mm) 150mm PŘEDNÍ PATKA MUSÍ BÝT DOBŘE KOMPAKTNÍ S ASFALTOVÝM NEBO BETONOVÝM MATERIÁLEM 150mm PŘEDNÍ PATKA MUSÍ BÝT DOBŘE KOMPAKTNÍ S ASFALTOVÝM NEBO BETONOVÝM MATERIÁLEM 150mm 150mm Upozorňujeme: Norma EN1433 je jasná a stručná. VŠECHNY kombinované obrubníky musí být testovány na nepromokavost - z toho důvodu musí být všechny kusy zaplombované, aby se tak zajistila shoda. 7

8 Kombinované odvodňovací obrubníky Standardní provedení délka 305 mm, k dispozici je z poloviny zkosený nebo zešikmený profil. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro snadnější instalaci. Minimálně o 34% lehčí než běžné kombinované odvodňovací systémy a přesto plně splňuje požadavky směrnice EN1433 na zatížení a má výjimečnou odolnost proti nárazu. Použití zahrnuje hlavní silnice, parkoviště, příjezdové cesty a průmyslové oblasti. je rovněž 100% recyklovaný. 305SU 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg Standardní provedení délka 385 mm. K dispozici je z poloviny zkosený nebo zešikmený profil. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro snadnější instalaci. Vyplňuje velké hydraulické rozdíly mezi profily 305 a 480. To každému projektantovi poskytuje mnohem větší flexibilitu. Výrobke je rovněž 100% recyklovaný. 385SU 385mm 355mm 100mm 500mm 18kg Standardní provedení délka 480 mm. K dispozici je z poloviny zkosený nebo zešikmený profil. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro lsnadnější instalaci. Minimálně o 25% lehčí než běžné kombinované odvodňovací systémy a přesto plně splňuje požadavky normy EN1433 na zatížení a má výjimečnou odolnost proti nárazu.. Navržený pro oblasti vyžadující větší hydraulickou kapacitu. 480SU 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg 8 Pro více informací volejte: +44 (0)

9 Rozšířit (zešikmit) na dostupné HB přechody. Zešikmené provedení Jednotka 305 mm v z provedení se zkosenou hranou s výškou obrubníku 75 mm, 100 mm nebo 125 mm. 500 mm dlouhé jednodílné provedení navržené pro snadnější instalaci. Zešikmený profil byl zaveden pro požadavky na rychlé silnice bez dostupnosti pro pěší. To zahrnuje dálnice, hlavní silnice a mnohé okresní silnice. Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout všechny tři hloubky (305, 385 a 480) se zešikmeným profilem. 305SP 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg Zešikmené provedení Jednotka 385mm v provedení se zešikmenou hranou s výškou obrubníku 75 mm, 100 mm nebo 125 mm. 385 mm hluboké provedení vyrovná hydraulický rozdíl, u dalších systémů, ale stále umožňuje instalaci jednotek s nízkou hmotností. 385SP 385mm 355mm 100mm 500mm 18kg Zešikmené provedení Jednotka 480mm v provedení se zešikmenou hranou s výškou obrubníku 75 mm, 100 mm nebo 125 mm. Jednotka 480 mm v zešikmeném provedení je navržena pro oblasti vyžadující větší hydraulický průtok- doporučujeme použít všechny tři hloubky - dle potřeby zvýšit hloubku. 480SU 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg Plány všech našich výrobků v CAD nebo pdf jsou k dispozici on-line nebo přímo v kanceláři prodeje. 9

10 Kombinované odvodňovací obrubníky Přístupové prvky k otevírání tyčí Jednotky v provedení se zešikmenou hranou a HB přístupový prvek k otevírání tyčí 305 mm, 385 mm a 480 mm Jednotky. Prvky k otevírání tyčí jsou nainstalovány pro přístup k čištění - Společnost PDS PLC navrhuje jejich umístění do nejvyšších míst po 40 metrech. 305RA 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg 385RA 385mm 355mm 100mm 500mm 17.5kg 480RA 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg Přístupové prvky k otevírání tyčí a zešikmené výpustě a HB mm výpustě s přístupem k otevírání tyčí. 305 mm, 385 mm a 480. Standardně se dodávají výpustě o průměru 110 mm a 160 mm. Společnost Pipeline and Drainage System PLC představila kombinovanou výpusť s přístupovými prvky k otevírání tyčí. Proces instalace na místě je výrazně rychlejší při použití tvarově přizpůsobených výpustí a víček uzávěru ((110 mm a 160 mm zadní výpustě). Další nastavení výpustí lze provést na požádání. Výpustě splňují normu BS4660, ale počet nabízených výpustí závisí na potrubním systému. 305RA/O 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg 385RA/O 385mm 355mm 100mm 500mm 17.5kg 480RA/O 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg Vzhledem k povaze materiálu, ze kterého je Envirokerb vyroben, není problém dodávat výpusti do přední části nebo základu jednotky.. Chcete-li probrat své požadavky, obraťte se na oddělení prodeje. Zapuštěný obrubník hloubka 305 a 480 mm. Snížený obrubník. 457,5 mm dlouhý vnější zapuštěný obrubník se instaluje podél 457,5 mm dlouhého vnitřního zapuštěného obrubníku. Tak se vytvoří 915 mm celkové délky, která bude vyhovovat stávajícím otvorům v chodnících v rámci smluv o údržbě. Tyto části byly vyvinuty v polovině délky stávajících systémů, aby se tak snížila váha a zjednodušila manipulace a to z důvodu urychlení procesu instalace. 305DO mm 100mm 457.5mm 15kg 385DO mm 100mm 457.5mm 16.5kg 480DO mm 100mm 457.5mm 22kg 10 Pro více informací volejte: +44 (0)

11 K dispozici různé výpusti a zakončení. zapuštěný vnitřní obrubník hloubka 305 a 480 mm. zapuštěný obrubník. Zapuštěný obrubník délky 457,5 mm se instaluje vedle zapuštěného obrubníku délky 457,5 mm. Tak se vytvoří 915 mm celkové délky, která bude vyhovovat stávajícím otvorům v chodníků v rámci smluv o údržbě. Tyto části mají o polovinu kratší délku než stávající systémy, aby se tak snížila váha a zjednodušila manipulace a to z důvodu urychlení procesu instalace. 305DI mm 100mm 457.5mm 15kg 385DI mm 100mm 457.5mm 16.5kg 480DI mm 100mm 457.5mm 22kg Středový kámen středové kameny 305 mm, 385 mm a 480 mm. Středové kameny - 305, 385, 480 středové kameny s obrubou buď 25 mm nebo přítokem 6 mm dle požadavků v závislosti na instalačních pokynech. (Je-li použit odtok/e 6 mm obruba, je vyžadována třetí přípojka.) 305CS mm 100mm 457.5mm 11.5kg 385CS mm 100mm 457.5mm 15kg 480CS mm 100mm 457.5mm 18.5kg Středové kameny s různými vstupními otvory středové kameny 305 mm, 385 mm a 480 mm. Vzhledem k přizpůsobivé povaze surioin používaných při výrobě Envirokerb, dokážeme v rámci našich středových kamenů vyrobit nesčetné množství typů odvodňovacích zařízení. To v minulosti zahrnovalo otvory v obrubě, otvory ve střední horní části, nebo momentálně oblíbenější jsou otvory s prvkem ochranná pata. 305CS mm 100mm 457.5mm 11.5kg 385CS mm 100mm 457.5mm 15kg 480CS mm 100mm 457.5mm 18.5kg Plány všech našich výrobků v CAD nebo pdf jsou k dispozici on-line nebo přímo v kanceláři prodeje. 11

12 Kombinované odvodňovací obrubníky Horní kryt a základna vpustí 305 mm, 385 mm a 480 mm kryt a rám horní části vpusti. Horní část e vyrobena z ohebného železa, splňuje zatížení EN1433 D400KN pro boční kryty a rámy obrubníků. Kryt je kloubově zavěšený se zajištěním pro snadnou údržbu a čištění komory. Základní část byla přepracována tak, aby nabídla vyšší tlakové zatížení a sílu bočních stěn, ale stále je to 100% recyklovaný výrobek. Do komory lze z obou stran zapojit drenážní prvky. 305GMT 505mm 275mm 390mm 500mm 47kg 385GMT 505mm 355mm 390mm 500mm 47kg 480GMT 505mm 450mm 390mm 500mm 47kg º Vnitřní a vnější úhly segmentů pro všechny velikosti 305 mm Vnitřní úhel. 305 mm kvadrant - pro vnější úhly zaoblené z bezpečnostních důvodů. Společnost PDS nabízí takové vnitřní a vnější úhly, které vyhovují všem požadavkům na staveništi. Do četných programů jsme dodali 90º a 45º. Umožňuje prodloužení hydraulického toku okolo vnější úhlů 90º - doporučujeme, aby byl k tomuto produktu nainstalován přístupový prvek k otevírání tyčí (305RA). Horní povrch byl navrhnutý jako protiskluzový a základna má vestavěný klíč pro betonový základ. Vnitřní Segment 305QUAD 305mm 275mm 100mm 500mm 16.5kg (approx.) 305ANG 305mm 275mm 100mm 305mm 19kg (approx.) Vnitřní a vnější obloukové prvky 305, 385 a 480 vnitřní a vnější obloukové prvky. Společnost PDS je jediný výrobce, která dodává obloukové prvky, které vyhovují vašim požadavkům na staveništi. Široký rozsah poloměru od 4 Mtr do 14 Mtr. Rovné prvky lze použít k vytvoření oblouku větší než 14 metrů manipulací se spoji, neboť prvky jsou dlouhé pouhých 500 mm. Společnost PDS PLC nabízí mnoho výpustí a koncových uzávěru - zavolejte nám pro úplné podrobnosti. 305IR/305ER 305mm 275mm 100mm *500mm 16.5kg 385IR/385ER 385mm 355mm 100mm *500mm 15kg 480IR/480ER 480mm 450mm 100mm *500mm 24kg *efektivní délka podél středové osy. 12 Pro více informací volejte: +44 (0)

13 Pevné čelní provedení 305 mm, 385 mm a 480 mm pevné čelní provedení. Často jsme žádání o PEVNÁ ČELNÍ provedení pro zvýšené mostovky, hrboly pro zpomalení dopravy, zvýšené silnice a dokonce i pro vedení kabeláže. Jsme rádi, že nabízíme PEVNÉ ČELNÍ provedení s hloubkou 305 mm, 385 mm a 480 mm. 305SOLID 305mm 275mm 100mm 500mm 15kg 385SOLID 385mm 355mm 100mm 500mm 18kg 480SOLID 480mm 450mm 100mm 500mm 24kg IT Kerb Odvodňovací kanály pro pokládání kabelů. Posledním přírůstkem do naší produktové řady je IT KERB, který je k dispozici v různých konfiguracích umožňujících buď odvodňování a vedení kabelů, dva kabelové kanály nebo dokonce jeden kanál - pro podrobnosti zatelefonujte do kanceláře. ITKERB 480mm různé 100mm 500mm 24kg Envirochannel Jednodílný odvodňovací žlab D400kN - rovněž pro křížení. ENVIROCHANNEL byl představen jako odvodňovací žlab v místě křížení a přípojky - je plně kompatibilní s ENVIROKERB a jsme rádi, že dodáváme návrhy na míru ve všech hloubkách - dále je ENVIROCHANNEL samostatný výrobek - viz další materiály nebo volejte do kanceláře. CHANNEL mm různé 100mm 500mm Různé Plány všech našich výrobků v CAD nebo pdf jsou k dispozici on-line nebo přímo v kanceláři prodeje. 13

14 Projektovánía hydraulika Návrhy připravené společností PDS PLC zahrnují schématické plány a CAD výkresy s preferovaným výrobkem. Může jít o jednoduché schéma prostorového uspořádání až po velmi složité schéma vytvořené počítačem. On-line nástroj pro kreslení Společnost PDS investovala do nejnovějšího nástroje pro kreslení. Naleznete ho na a uživatelům umožní vytvořit konkrétní projekt nebo několik projektů vytvořených pro společnost nebo jednotlivce. Všechny výkresy a související dokumentace se ukládá do této databáze, což umožňuje okamžitý přístup kdykoli ve dne nebo v noci. Tato služba je zdarma! Navrhujeme individuální řešení specifických problémů. Semináře CPD Společnost PDS s potěším nabízí prezentace všem inženýrům/dodavatelům a rovněž koncovým klientům. Tato filosofie blízké spolupráce s konstruktéry zajistí, že všechny naše nové poznatky jsou správně pochopeny. Společnost PDS díky tomu rovněž získá cennou zpětnou vazbu týkající se vašich požadavků, pomáhá nám to v našem nepřetržitém vývoji výrobků(cpd). Společnost PDS PLC má rovněž zařízení k výrobě interaktivních DVD prezentací. Další výrobky Společnost PDS PLC je v současnosti hlavní výrobce a dodavatel mnoha výrobků pro stavební průmysl. Patří sem ENVIROCHANNEL Odvodňovací systém povrchové vody ENVIRODECK Kombinovaný odvodňovací systém pro mosty a oblasti s nízkou hloubkou ITKERB Odvodňovací systém a systém pro vedení kabelů. Další informace viz naše webové stránky 14 Pro více informací volejte: +44 (0)

15 Zvýšený hydraulický výkon Vzhledem, že kompozitní materiál použitý při výrobě řady Envirokerb dává vynikající hodnoty součinnosti, hydraulický výkon se oproti tradičním materiálům zlepšil. Rovněž jme zahrnuli tři povrchové vstupní body nabízející vyšší vodní plochu, navržené pro omezení vniknutí velkých nečistot. Envirokerb 125 mm HB Tabulka hydraulického toku Envirokerb 75 mm Úhel Graf průtoku litry/sek. litry/sek. Sklon Sklon Společnost PDS PLC vždy nabízela kompletní servis navrhování jak pro mosty, tak pro silnice. Společnost PDS PLC ráda (a ve skutečnosti radši) provede všechny hydraulické návrhy v zastoupení konstruktéra i klienta. Pro řadu odvodňovacích systémů mostů a silnic Envirokerb je tato služba zdarma. Máme pocit, že to zaručí, aby smlouva zahrnovala nákladově nejefektivnější a hydraulicky efektivní hloubku/šířku prvku. Chybou je začleňovat prvky, které jsou ve vaších návrzích předimenzované, neboť se mohou stát při samočístící průtočné rychlosti neúčinnými. Určení správné velikosti prvků nabídne výrobky, které nabízí úsporu nákladů oproti velkým, těžkým prvkům, které mají být nainstalovány. Podle našich zkušeností je velký počet zakázek navrhován s použitím neúčinné velikosti, díky čemuž se nedaří požadované oblasti odčerpat a průtočná rychlost odtoku je příliš nízká. A quick reference chart is shown for both Splay and HalfZešikmené prvky. Referenční graf znázorňuje zešikmené a rozpůlené jednotky Střední velikost Společnost PDS má v řadě Envirokerb jedinečný 385 mm hluboký výrobek. Bylo zjištěno, že mezi velikostmi 305 mm a 480 mm existuje velký hydraulický rozdíl. Prvek hluboký 385 mm nabízí širší rozsah a přesto váží pouhých 18 kg - alternativní výrobky jsou pak jen těžší nebo větší. Technická pomoc Společnost PDS PLC má velkou zskušenost s navrhováním odvodňovacích systémů chodníků, zejména při zjišťování nejúčinnějších velikostí protřebných k efektivnímu odvodnění vašeho projektu. Proto vás žádáme, abyste podrobné informace/výkresy přeposlali do našeho projekčního oddělení za účelem úplné kontroly hydrauliky - Tato služba je zdarma! Způsob pro výpočet Společnost PDS PLC provádí všechny výpočty za použití Manningovy rovnice - Prokázala se být nejúspěšnější pro mělké klesání. 15

16 Případové studie Během posledních 5 let společnost PDS byla úspěšným dodavatel na některé z největších zakázek na dálnice ve Velké Británii a Irsku. Patří sem zakázky pro Úřad pro správu silnic, Národní silniční úřad a zakázky pro ministerstvo životního prostředí. Úplný seznam si lze stáhnout na našich webových stránkách. Původně jsme kontaktovali generálního dodavatele, HMCJV, pro největší silniční projekt v Severním Irsku k diskuzi o odvodnění mostu. Při schůzce s Martinem O Neillem (vedoucím projektu) jsme také využili příležitosti nabídnout pro silnice naše odtokové obrubníky Envirokerb z recyklovaného materiálu. Vzhledem k povaze zakázky a velmi těsnému odstupu roštů vpustí jsme zjistili, že v určitých oblastech nabízí lehké odvodňovací obrubníky cenovou výhodu oproti tradičním obrubníkům a vpustím. PDS pak byla pozvána na schůzku s projektanty Arup k prozkoumání možností v celém projektu. Nakonec bylo pro HMCJV dodáno přes m mostového odvodnění Envirokerb a Hydrodeck. Západní spojka M1, Belfast Klient Správa silnic Dodavatel HMCJV Konzultant ARUP...rychlost montáže v porovnání s jinými výrobky je neporovnatelně vyšší. jde o jednodílný systém namísto obvyklého dvoudílného systému. Také je o mnoho lehčí, protože je plastový, rychlost se kterou ho můžete položi je dvakrát větší, ne-li více, než u tradičních betonových systémů.... Birse Civils - Video případová studie Toto bude druhý největší projekt provedený stavebním týmem firmy Birse CL, po silničním tahu radiály Sunderland. Stavební agent, Andy Moore prohlásil, že si výrobek Envirokerb vybral pro východní dopravní koridor Darlington kvůli rychlosti pokládky a hlavně proto, že nedochází k rozbití jednotek. 100% záruka proti rozbití ušetřila firmě Birse až 15 % z nových nákupů, ale také přinesla úspory oproti opětovné pokládce, která je nutná, když se jednotky rozbijí ve stavebním provozu. SPOLEČNOST BIRSE CL NAINSTALOVALA m ENVIROKERB PŘI ROZVOJI SEVENÍ DOPRAVNÍ CESTY V CARLISLE. Východní dopravní koridor Darlington Klient Darlington MBC Dodavatel Birse Civils Konzultant Darlington MBC 16 Pro více informací volejte: +44 (0)

17 Společnost PDS PLC dodává vzrůstající měrou na zakázky s různé výrobky z naší řady. Silnice vnitřního okruhu Leeds je dalším projektem ukazujícím, proč to prospívá generálnímu dodavateli, investorovi a samozřejmě dodavateli. Tento projekt odstranil tradiční betonové odvodňovací obrubníky a nahradil je našimi lehkými výrobky Envirokerb a byl také jedním z prvních projektů využívajících odvodňovací systém mostů Envirodeck Generální dodavatel, společnost Alfred McAlpine, viděl prospěšnost užití lehkých, nekovových a odolných odvodňovacích systémů oproti použití těžkých, křehkých a velkých betonových odtokových výrobků. Produkty Envirokerb jim poskytly další výhodu zvýšením množství 100% recyklovaných výrobků použitých v projektu. Silnice vnitřního okruhu Leeds Klient Městská rada Leeds Dodavatel McAlpine (Carillion 2008) Konzultant Mouchel Úspory určené hodnotovým inženýringem potvrdily, že se návrh pro společnost Alfred McAlpine byl ukazál jako velmi užitečný. Ta nyní objednala tyto výrobky pro řadu dalších projektů. Alfred McAlpine bere ochranu zdraví a bezpečnost práce a svou odpovědnost vůči životnímu prostředí velmi vážně. Společnost PDS PLC si vytvořila řadu úzkých vztahů s velkými dodavateli, kteří využívají naše projekční oddělení pro vytvoření projektů hodnotového inženýringu a získání cenově nejefektivnějších a nejprospěšnějších řešení pro problémy s povrchovou vodou, které řeší Jedním z těchto dodavatelů je společnost CARILLION (dříve Alfred McAlpine), která nedávno začlenila naše výrobky do některých projektů, jež získaly ocenění. Recyklované odtokové obrubníky Envirokerb byly předběžně projektovány do silnice vnitřního okruhu Leeds, do rozšíření M60 Manchester, do projektu A30 Bodmin, do stavby A1 Scotch Corner, obchvatu A12 Witham a do probíhajícího rozšíření M4 u Cardiffu. Silnice vnitřního okruhu Leeds také obsahovala systém odvodnění mostů obrubníky Envirokerb. Obě strany mají z tohoto řešení velký prospěch, hlavně kvalitnější projekce, úspor v časech instalace, zlepšení vlivu na životní prostředí a samozřejmě muselo dojít k úsporám v nákladech, aby bylo toto partnerství možné považovat za prospěšné. Jsme potěšeni z partnerství s těmito dodavateli, umožňují nám nabídnout naše jedinečné výrobky jejich klientům. 17

18 Obrubníkové a mělké odvodňovací systémy Díky obrovskému úspěchu odvodňovacích silničních systémů Envirokerb, společnost PDS vyvinula NOVÝ mělký systém odvodnění mostů Envirokerb pro stavby a konstrukce s omezenou hloubkou. má všechny výhody stávající řady Envirokerb, včetně vynikající odolnosti vůči nárazu, nízké hmotnosti pro manuální manipulaci, vzhled velmi podobný betonu a samozřejmě výhodu výrobku vyrobeného ze 100% recyklovaného materiálu. je k dispozici v šířce 150 mm, 220 mm a 310 mm s různou hloubkou v závislosti na požadovaném profilu obrubníku (75 mm, 100 mm nebo 125 mm zešikmení nebo HB). Společnost PDS PLC je světovou jedničkou na trhu odvodňování mostů, dodává své výrobky na více než 90% staveb ve Velké Británii a Irsku. Naše pověst dodavatele kvalitních výrobků a služeb nám přinesla zakázky ve Španělsku, Švýcarsku, Itálii, Abu Dhabi, Singapuru, Německu a v současnosti v České republice. Naším cílem vždy bylo zvýšit odbyt naší řady lehkých, ekologických výrobků a jak naše obchody na mezinárodní úrovni rostou, je to čím dál tím důležitější. Tři dodatky k řadě Envirokerb Vyrobené coby vysokopevnostní jednodílné monolitní kusy. Ideální pro oblasti s omezenou stavební hloubkou, tj. betonové desky, mosty, silnice postavené jako desky nebo stavby, podjezdy a nad kanály. 3 šířky závislé na hydraulickém odtoku. Umožňujenávaznost odvodňovacích systémů Envirokerb z vozovek na stavby. Podpovrchové odvodnění pomáhá odvodnit asfaltové pojivo. Plně kompatibilní s EN1433 D400KN pro Odvodňovací systémy Nízká hmotnost je výhodou při instalaci (nejtěžší výrobek váží 19 kg). Nekovové a tudíž neoxidující. 18 Pro více informací volejte: +44 (0)

19 Návrhy a hydraulika mostů NOVÉ jednotky Envirokerb pro odvodnění mostů byly vyrobeny, aby nahradily těžké jednotky z tvárné litiny. Existuje řada faktorů, které musíme zajistit, abychom velice rychle zjistili požadovanou šířku a hloubku. závisí na profilu obrubníku a obruby - to bude buď 75 mm, 100 mm nebo 125 mm s hloubkou výstavby silnice určující konečnou úplnou hloubku (viz instalace str.24). Envirokerb 125 mm HB Tabulka hydraulického toku závisí výhradně na očekávaném hydraulickém toku ve spojení s podélným sklonem mostovky. Pro společnost PDS je velmi lehké určit z dispozičního plánu rozložení ukazující úrovně silnic a průřez, a s pomocí naší vlastní kalkulačky průtoku můžeme stanovit rozměry jednotek (graf pro rychlé odkazy), což nám umožňuje nabídnout hydraulicky nejúčinější šířku. litry/sek. Zatelefonjte do našeho technického oddělení, více než rádi pro vás provedeme kalkulace coby součást našich projektových služeb zdarma. Sklon On-line nástroj pro kreslení Společnost PDS investovala do nejnovějšího nástroje pro kreslení online. Naleznete ho na a uživatelům umožní otevřít návrhy konkrétního projektu nebo několika projektů vytvořených pro jednu společnosti. Všechny výkresy a související dokumentace mohoue být v této databázi uloženy, což umožňuje stálý přístup kdykoli ve dne nebo v noci. (Bezplatná služba.) Projekční služby Naše projekční služby zdarma nabízí obrovký užitek! Návrhy připravené společností PDS PLC zahrnují možnost Přípravy schématických plánů a CAD kreseb zahrnujících preferovaný výrobek. Může jít o jednoduchý dispoziční diagram až velmi složibý diagram vytvořený počítačem. Společnost PDS PLC má také zařízení k výrobě INTERAKTIVNÍCH DVD PREZENTACÍ. Navrhujeme řešení specifických problémů na míru. We design bespoke solutions to contract-specific problems. Všechny výpočty jsou založeny na Manningově rovnici, která nabízí nejefektivnější vzorec pro nízké sklony. Manningova rovnice: PRŮTOK = 65 M3/S ŠÍŘKA V HLADINĚ = 7,3 MTS veškerý odtok v jednom 1% sklon závěrc: Odvodňovaná plochaarea DRAINED = 487.5m2 Hydraulický 50mm/hodinu vydatnost deště = 6.77 litrů sek. ENVIROKERB BRIDGE 150 odvádí přibl. 10 l za sekundu s ve sklonu 1% Příklad hydraulického výpočtu s použitím Manningova vzorce. 19

20 Envirokerb odvodnění mostů 150 mm standardní provedení Jednotky délky 500 mm s povrchovými a podpovrchovými přívodními otvory buď šikmé nebo zpoloviny zkosené Mělké odvodnění pro omezené hloubky staveb nebo pro mosty. K dispozici buď s profilem HB nebo podle potřeby se zkoseným profilem a v různých hloubkách. Vzhledem k povaze materiálu a výrobního procesu, dokážeme vyrobit mnoho hloubek a profilů, které nejsou níže uvedeny. Jednotka široká 150 mm se zpravidla používá v oblastech s nízkým průtokem. Pro více informací kontakujte oddělení prodeje. Profil obrubníku Výška 150mm x 165mm 165mm 75mm 100mm 500mm 9.2kg 150mm x 190mm 190mm 100mm 100mm 500mm 9.6kg 150mm x 210mm 210mm 125mm 100mm 500mm 10kg 220 mm standardní provedení 500 mm dlouhé s povrchovými a podpovrchovými přívodními otvory buď šikmé nebo zpoloviny zkosené K dispozici opět v profilu HB nebo se zkoseným profilem a profily různých hloubek. Vzhledem k povaze materiálu a výrobního procesu, dokážeme vyrobit profily různých hloubek a různé obrubníkové profily, které nejsou níže uvedeny. Naší další výhodou je 235 mm hluboká jednotka pro standardní silnice nebo pro instalaci přímo na mostovku. Pro více informací kontaktujte oddělení prodeje. Profil obrubníku Výška 220mm x 165mm 165mm 75mm 160mm 500mm 12kg 220mm x 190mm 190mm 100mm 160mm 500mm 12.5kg 220mm x 210mm 210mm 125mm 160mm 500mm 13.5kg 220mm x 235mm 235mm 125mm 160mm 500mm 14.5kg 310 mm standardní provedení 500 mm s povrchovými a podpovrchovými přívodními otvory profilů buď se zkoseným čelem obrubníku nebo zpoloviny zkosené K dispozici opět jako profil HB nebo jednotky se zkoseným profilem a jednotky různých hloubek. Vzhledem k povaze materiálu a výrobního procesu, dokážeme vyrobit profily různých hloubek a profily obrubníků, které nejsou níže uvedeny. Naší další výhodou je 235 mm hluboká jednotka pro standardní silnice nebo pro instalaci přímo na mostovku. Pro více informací kontaktujte oddělení prodeje. Profil obrubníku Výška 310mm x 165mm 165mm 75mm 255mm 500mm 21kg 310mm x 190mm 190mm 100mm 255mm 500mm 22kg 310mm x 210mm 210mm 125mm 255mm 500mm 23kg 310mm x235mm 235mm 125mm 255mm 500mm 24kg 20 Pro více informací volejte: +44 (0)

Odvodňovací žlábky z recyklovaného kompozitního materiálu. Vysoká pevnost a odolnost proti nárazu. Bez mřížek, které se mohou uvolnit

Odvodňovací žlábky z recyklovaného kompozitního materiálu. Vysoká pevnost a odolnost proti nárazu. Bez mřížek, které se mohou uvolnit Pověst postavená na inovaci P I P E L I N E & D R A I N AG E S YS T E M S P L C P I P E L I N E & D R A I N AG E S YS T E M S P L C P OT R U B N Í A O D TO KOV É S YS T É M Y P OT R U B N Í A O D TO KOV

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 162 monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu Žlaby, vpusti a příslušenství 166 Prohlášení o vlastnostech naleznete na: www.aco.cz/ke stažení ACO Online informace 163

Více

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ

OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT OBRUBNÍKOVÉ ODVODNĚNÍ MOSTNÍ ODVODŇOVAČE ENVIRODECK, DRIDECK SILNIČNÍ OBRUBNÍKOVÉ ODVODŇOVAČE KERBFIX INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT BEZPEČNÉ

Více

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití Nová řada Vysoká pevnost a odolnost proti nárazu Lehké od 9 do 19 kg Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití www.ronn.cz Kompozitní odvodňovací žlaby RONN Channel Liniové

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 64 Odvodňovací žlaby z kompozitu Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 68 Ploché žlaby a příslušenství 69 Žlaby a vpusti 70

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout XtraDrain 72 XtraDrain Odvodňovací žlaby z kompozitu XtraDrain Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 76 Ploché žlaby a příslušenství

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout

Kryty šachet. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 52 Výplňové kryty ACO TopTek AL Hliníkové kryty 55 kruhové ACO SAKU B125 BEKU kryty 57 výplňové Online informace kruhové Online informace 53 Kryty pro volitelnou výplň Informace

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro:

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: N 1 0 0 N 100 Odvodňovací systém se širokým rozsahem použití N 100 Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: oblast bytové a obãanské v stavby chodníky a cesty pro pû í garáïe a parkovi tû osobních

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy RECYFIX KS RECYFIX Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy 90 Ve zkratce Lehký a pevný Rychlá a jednoduchá montáž Do třídy zatížení F 900 v souladu s normou EN

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 94 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 7 P 98 PowerDrain V 12 P 104 PowerDrain V 17 P 108 PowerDrain V 27 P 114 9 PowerDrain Informace k plánování

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 166 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 170 ACO Gala 171 ACO Combipoint PP 172 ACO DRAIN 174 167 Dvorní vpusti Informace k plánování Dvorní

Více

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW

ČESKY. hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW ČESKY hartl-crusher.com NOTHING CAN SUBSTITUTE EXPERIENCE HARTL KNOW-HOW HBC 650-1250 JEDINEČNÁ TECHNOLOGIE QUATTRO MOVEMENT Díky jedinečnému uložení vzpěrné desky vzniká unikátní pohyb Quatro drticích

Více

collect: Monoblock sbírat a pojmout

collect: Monoblock sbírat a pojmout collect: Monoblock sbírat a pojmout 128 Monoblock PD a RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 132 Monoblock PD 150 V monolitické

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

RONN MEA DRAIN. www.ronn.cz ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300

RONN MEA DRAIN. www.ronn.cz ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ RONN MEA DRAIN Kvalita Elegance Nízká hlučnost www.ronn.cz > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 MEA DRAIN Systémové řešení PG Zlepšovat

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 7 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 78 S 150 K Powerlock 82 S 200 K Powerlock 86 S 300 K Powerlock 90 75 S

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOLIGHT PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE Charakteristika konstrukce Žebírkový stropní systém RECTOLIGHT je určen pro obytnou výstavbu a veřejně přístupné budovy. Dosahované rozpětí

Více

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS

Datum: 01/2011. Kraj: telefon: staveb. Obec: Investor: Chodov. Navrhl: Soubor: 3 x A4 DPS Příloha: Chodov, Tovární ulice Komunikace pro pěší a parkoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: projektování dopravních staveb autorizovaný inženýr dopravních staveb projektant dopravních staveb Jelínkova 1875,

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat 136 Kryty šachet Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE GS/SS 140 Hliníkové kryty TopTek UNIFACE AL TopTek UNIFACE SMART AL

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Hygienické nerezové vpusti Bodové odvodnění Úvod Unikátní vlastnosti Technické informace 4 5 ACO HygieneFirst vpusti 14 Vpusti s odtokem DN 70 nebo DN 100 Vpusti

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu.

Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu. NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTÉMU STORA Hidrobox Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu. POPIS VÝROBKU STORA Hidrobox je komorový stavebnicový

Více

Instalace šachty Tegra 600

Instalace šachty Tegra 600 Instalace šachty Tegra 600 Návod k instalaci šachty 1. 2. 3. Před instalací šachty je třeba zkontrolovat všechny díly a zjistit, zda nejsou poškozené nebo znečištěné. Znečištěné těsnicí díly a komponenty

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika

JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika JANATKA & SYN, s. r. o. projektová, konzultační a realizační činnost v oboru stavebním, statika KAMENNÉ ŽEHROVICE OBNOVA MŮSTKU V ZELNIŠŤATECH DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Investor: Obec Kamenné Žehrovice

Více

F2.1 Rekonstrukce komunikace

F2.1 Rekonstrukce komunikace P-spektrum spol. s r.o. Dražovice 72, okr. Vyškov IČO:26275538 DIČ:342-26275538 AKCE : Oprava místní komunikace obce Ivanovice na Hané Chvalkovice na Hané ul. Velký Dvorek INVESTOR : Město Ivanovice na

Více

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood + Profesionální brusivo nejnovější generace Nejnovější generace klasické 1919 siawood nastavuje nové standardy ve stacionárním broušení

Více

Technický katalog Systémy nosných ramen

Technický katalog Systémy nosných ramen Technický katalog Systémy nosných ramen 2 Různé úhly výhledu na stroj, vysoký nebo malý obsluhující pracovník, práce vsedě nebo vstoje se systémy nosných ramen Rittal optimálně realizujete interakci mezi

Více

Dyana LED. Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 13201

Dyana LED. Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 13201 Stylové a velmi účinné uliční svítidlo, využívající LED diody a splňující normu ČSN EN 131 Dokonalé včlenění do městské zástavby Dyana byla zkonstruována tak, aby se během dne skvěle začlenila do okolního

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady Ve zkratce Jednoduchá a rychlá montáž Pro aplikaci do třídy zatížení

Více

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat

collect: Kryty šachet Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat 180 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Úvod Přehled krytů Certifikace 182 183 Výplňové kryty Pozinkované a nerezové kryty TopTek UNIFACE

Více

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava

Oprava komunikace U Kostela - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Oprava komunikace U Kostela - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

RONN MEA RIN. www.ronn.cz ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ

RONN MEA RIN. www.ronn.cz ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ ŽLABY Z VYSOKOPEVNOSTNÍHO SMC KOMPOZITU S ŠIROKOU MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ PŘI ŘEŠENÍ ODVODŇOVÁNÍ www.ronn.cz RONN MEA RIN Lehké Ekonomické Odolné > MEA RIN PLUS 100 / 150 / 200 / 300 > MEA RIN EXPERT 100 /

Více

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti.

Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly. zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Opravdový úspěch. ontire TM Před vozovými parky neustále stojí nové úkoly zlepšování jejich ekonomické efektivnosti. Pneumatiky pro nákladní automobily ontinental: pneumatiky s německou technologií navržené

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

-FONTE ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK. (platný od )

-FONTE ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK. (platný od ) ŠACHTOVÉ POKLOPY KANÁLOVÉ MŘÍŽE A ROŠTY OBRUBNÍKOVÉ A PODLAHOVÉ VPUSTI VÝSTRAŽNÉ PLOTOVÉ SÍTĚ CENÍK (platný od 01.09.2007) autorizovaný dovozce do ČR a SR: REXCOM s.r.o. Národních hrdinů 16 690 02 Břeclav,

Více

ALU LED Lišty. CZ: +420608744785 SK: +421907261790 e-mail:office@dovimex.cz, www.dovimex.cz

ALU LED Lišty. CZ: +420608744785 SK: +421907261790 e-mail:office@dovimex.cz, www.dovimex.cz ALU LED Lišty št Slovak:T.Vansovej 1915, Púchov 02001 1 Slovak:T.Vansovej 1915, Púchov 02001 2 ALU LED Lišty Profil 45 MDF Dĺžka profilu 100cm, 45 -lakovaný MDF profil, štandardné farby RAL S2005Y20R,

Více

Kryty šachet a vtokové mříže

Kryty šachet a vtokové mříže collect: sbírat a pojmout Kryty šachet a vtokové mříže 200 Kryty šachet a vtokové mříže Kryty šachet kruhové D 400 / B125 Plovoucí poklopy Bituplan 204 Poklopy BE-GU Lift 205 Poklopy GU-GU Fix 206 Poklopy

Více

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900 -typ SC SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 2mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

MEA DRAIN. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

MEA DRAIN.  > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ MEA WATER MANAGEMENT MEA DRAIN > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ KVALITA ELEGANCE NÍZKÁ HLUČNOST www.mea-odvodneni.cz MEA DRAIN

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET Výstavba PZS Chrást u Plzně - Stupno v km 17,588, 17,904 a 18,397 SO 5.01.2 Rekonstrukce přejezdová konstrukce v km 17,904 Část objektu: Propustek v km 17,902 Hydrotechnický výpočet HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor

Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor Technický katalog Ovládací skříňky pro stolní TFT monitor TFT monitor do 24 Ovládací skříňky pro stolní TFT monitory zaručují dlouhodobě bezporuchový provoz běžných kancelářských TFT monitorů i v náročném

Více

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ

Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ Přednáška č.7 - ODVODNĚNÍ MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ 1. ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY: Otevřený systém voda je svedena výsledným sklonem k okraji vozovky, kde je zachycena rigolem nebo příkopem a odvedena mimo těleso

Více

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas.

Speciální pěny. Polyetylénové pěnové výrobky. Automobilový průmysl. Elektronika. Vzdušný a kosmický prostor. Stavebnictví. Sport a volný čas. Speciální pěny Polyetylenové pěny vysoké výkonnosti Polyetylénové pěnové výrobky Automobilový průmysl Elektronika Vzdušný a kosmický prostor Stavebnictví Sport a volný čas Armáda Speciální pěny Podnikání

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED

Plane. Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Plane Zapuštěné modulární venkovní osvětlení s využitím technologie LED Vývoj technologie LED vedl ke vzniku řady Plane inovačního modulárního svítidla, které v sobě slučuje nejlepší výkonnost světelného

Více

D.1.1. SO 101 Technická zpráva

D.1.1. SO 101 Technická zpráva D.1.1. SO 101 Technická zpráva Základní charakteristiky stavby Úprava přechodu pro chodce Prvomájová, Praha-Radotín, p.č. 2524/1 Navrhovaná stavba se nachází na území hl. města Prahy, v městské části Praha

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

DLAŽBA DLAŽBA UNIVYŠEHRAD DLAŽBA UNIHOLAND SLEPECKÁ DLAŽBA UNIHOLAND DLAŽBA CIHLA KB VEGETAČNÍ TVÁRNICE

DLAŽBA DLAŽBA UNIVYŠEHRAD DLAŽBA UNIHOLAND SLEPECKÁ DLAŽBA UNIHOLAND DLAŽBA CIHLA KB VEGETAČNÍ TVÁRNICE DLAŽBA UNIVYŠEHRAD DLAŽBA UNIHOLAND SLEPECKÁ DLAŽBA UNIHOLAND DLAŽBA CIHLA KB VEGETAČNÍ TVÁRNICE Dlba perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. perokresba název výrobku povrchová

Více

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Společnost WATERSAVERS působí v oblasti úspory vody již od roku 2002. Společně s Jihomoravským Inovačním Centrem

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

MEAGARD Odvodňovací systém

MEAGARD Odvodňovací systém MEAGARD Odvodňovací systém MEAGARD žlab se stupňovitým spádem délka žlabů 1 m a 0,5 m pozinkovaný ocelový rošt tř. A 15 litinový rošt tř. C 250 MEAGARD S a SG pozinkovaný ocelový rošt litinový lamelový

Více

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR

Štěrbinové a krabicové žlaby ACO MODULAR Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Odvodňovací systémy CO z nerez oceli Katalog výrobků CO Štěrbinové a krabicové žlaby CO MODUR Štěrbinový žlab CO MODUR 20 Krabicový žlab CO MODUR Krabicový žlab CO

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

Dvoudílná vpust s odtokem DN 150, pozinkovaný koš

Dvoudílná vpust s odtokem DN 150, pozinkovaný koš I N Ž E N Ý R S K É S TAV BY O B Č A N S K É S TAV BY AQUA S P O R T OV N Í S TAV BY FASERFIX BIG SL 100 Žlab pohled a příčný řez Kryt do tř. zatížení F 900 Odtoková vpust pohled a příčný řez Dvoudílná

Více

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED

Band. Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Band Dokonalé rovnoměrné širokopásmové osvětlení pomocí technologie LED Vývoj technologie LED a pokrok dosažený firmou Thorn vedl ke vzniku řady Band inovačního lineárního svítidla, které v sobě slučuje

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 188 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 12 ACO Gala 13 ACO 14 ACO DRAIN 18 Bodové odvodnění Online informace 18 Dvorní vpusti Informace k plánování

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info

Úsměv v dešti. Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK. www.galeco.info Úsměv v dešti Okapový systém Galeco STAL Galeco LUXOCYNK www.galeco.info Okapový systém Galeco STAL Stavíte-li dům, nemyslíte jen na děti, ale také na vnuky. Právě proto jsme vyvinuli odolná a spolehlivá

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústek pro kruhové potrubí (dále jen vyústek) jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy

pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy NOVÉ SADY BOČNÍCH PANELŮ EC650 pro nákladní vozidla, návěsy a přívěsy Hledáte úsporu nákladů a zlepšení dopravní bezpečnosti? Vepro má více než 40leté zkušenosti v designu a výrobě velmi kvalitních plastových

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Bezpečná infrastruktura budov s podlahovými systémy OBO Účinné systémy přepážek zajišťují požadavky stanovené na požární úseky Oheň a kouř se

Bezpečná infrastruktura budov s podlahovými systémy OBO Účinné systémy přepážek zajišťují požadavky stanovené na požární úseky Oheň a kouř se Bezpečná infrastruktura budov s podlahovými systémy OBO Účinné systémy přepážek zajišťují požadavky stanovené na požární úseky Oheň a kouř se nepřenášejí podlahovými kanály díky požární ochraně OBO 278

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ

FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX TRAM SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ SYSTÉM PRO SPOLEHLIVÉ ODVODNĚNÍ KOLEJOVÝCH TRATÍ Občanské stavby aqua SPORT FASERFIX Tram SPECIÁLNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KOMPLETNÍ

Více

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99

Psí pisoár s odpadkovým košem 2) - 1 400 99 TECHNICKÝ LIST PSÍ PISOÁR PSÍ PISOÁR Psí pisoár Solitair, Psí pisoár s odpadkovým košem betonový prvek (Psí pisoár) je vyráběn z prostého betonu na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Systém Ecophon Master Matrix je navržen tak, aby se dal velmi rychle a snadno instalovat a zároveň poskytoval mimořádnou přesnost bez nutnosti dodatečných úprav. Toto činí akustický

Více

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, DOLNÍ PODLUŽÍ... PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Investor Zodp. projektant Vypracoval Obec Dolní Podluží

Více

TECHNICKÝ LIST. www.csbeton.cz IS04 - CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL II-0. Skladebné rozměry - tvar výrobku: Technické údaje o výrobku:

TECHNICKÝ LIST. www.csbeton.cz IS04 - CSB - ŠTĚRBINOVÁ TROUBA - PROFIL II-0. Skladebné rozměry - tvar výrobku: Technické údaje o výrobku: STRANA ÚVODNÍ TROUBA - PROFIL II-0 Technické údaje o výrobku: Štěrbinové trouby jsou určeny k odvádění dešťové vody a ropných látek (úkapů) ze zpevněných ploch, tzn. odvodnění nejnáročnějších dopravních

Více

OPTIMER Řada 103 a 1003

OPTIMER Řada 103 a 1003 Talířové podmítače + OPTIMER Řada 103 a 1003 www.kuhn.com be strong, be KUHN ŘADA 103 A 1003 ŘADA TALÍŘOVÝCH PODMÍTAČŮ S NEZÁVISLÝM ODPRUŽENÍM TALÍŘŮ SE ZÁBĚRY OD 3 DO 7,5 M Jedním z možných řešení snižování

Více

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN

ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN ZATÍŽENÍ MOSTŮ DLE EN 1. Charakterizuj modely zatížení dopravou pro mosty pozemních komunikací. 2. Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech poz. kom. zahrnuty dynamické účinky? 3. Popište rozdělení vozovky

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Oprava místních komunikací a výstavba odstavných míst Název stavby Místo stavby parcela č. 1864/7;/8;/11;/12 a 531/9 k.ú. Hrušovany u Brna Investor

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Viega. Kvalita made in Germany.

Viega. Kvalita made in Germany. Viega. Kvalita made in Germany. II Podniková centrála Viega GmbH &Co. KG v Attendornu Nejmodernější výroba: Kvalita made in Germany. Závod v Attendorn-Ennest Existují věci, které mají trvalou hodnotu.

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby

NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby NÁVOD K INSTALACI pro nerezové vpusti a žlaby 2 Návod k instalaci 3 1. Řešení s pevnou výškou 5 2. Řešení teleskopicky nastavitelné 12 4 Úvod Návod k instalaci pro vpusti s pevnou výškou a teleskopické

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TP 06/05 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou

Více

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH

SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH Filip Demel Poskytování technických služeb v oblasti stavitelství SDRUŽENÁ ZAKÁZKA NA OPRAVY CHODNÍKŮ V KOHOUTOVICÍCH D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA TP Investor Statutární město Brno Městská část Brno - Kohoutovice

Více

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov.

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. 1 DESKY RED PIANO OMÍTKY VERMIPLASTER Indoor protipožární omítka FIREBOARD SIBATERM Outdoor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO102 KRUHOVÝ OBJEZD DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 8 PDPS 120015

Více

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE POUZE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ zpracovaná dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ZRANITELNÝCH ÚČASTNÍKŮ PROVOZU V OBCI TACHOV SO 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více