v oblasti správy, vymáhání a odkupů pohledávek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "v oblasti správy, vymáhání a odkupů pohledávek"

Transkript

1 Prezentace služeb advokátní kanceláře HAVEL & HOLÁSEK a inkasní agentury CASH COLLECTORS CZ v oblasti správy, vymáhání a odkupů pohledávek Praha Brno Ostrava Bratislava 2010

2 Obsah Shrnutí 2. Základní informace 3. Základní rysy spolupráce 4. Fáze vymáhání pohledávek 5. Přístup ke správě a vymáhání pohledávek 6. Odkupy portfolií pohledávek 7. Spolupracující subjekty 8. Mezinárodní dosah služeb Slovensko 9. Mezinárodní dosah služeb ostatní 10. Odměna za služby 11. Související oblasti praxe HH

3 1. Shrnutí základní rysy naší činnosti Největší subjekt poskytující komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek na trhu 2. Spravované portfolio více než pohledávek 3. Pokrytí celé ČR (centrála v Praze, pobočky v Brně a Ostravě) i SR (centrála v Bratislavě) 4. Rozsáhlá mezinárodní síť spolupracujících firem po celém světě, včetně celého regionu střední a východní Evropy 5. Nabídka přímého odkupu pohledávek (osobně případně ve spolupráci s klienty - soukromými subjekty i institucionálními investory) 6. Spolupráce s nejvýznamnějšími subdodavateli relevantních služeb (detektivní a bezpečnostní služby, forenzní audity, exekuce) a preferenční podmínky ze strany příslušných obchodních partnerů 7. Mimořádně výhodné cenové podmínky zohledňující nejistotu klienta o rozsahu vymoženého plnění 8. Efektivně řízené specializované týmy; nasazení důrazných a důsledných terénních pracovníků i specializovaných procesních právníků dle potřeb klienta 9. Moderní metody správy, vymáhání, evidence i reportingu podle mezinárodních zvyklostí a požadavků klienta 10. Spojení nákladově efektivního vymáhání pohledávek v rutinních věcech a špičkového právního servisu v případech právně nebo skutkově komplikovaných sporů nebo pohledávek v ČR i v zahraničí 11. Důraz na eliminaci reputačního rizika pro klienty

4 2. Základní informace Základní informace o advokátní kanceláři Havel & Holásek : červen 2001 Skupina pěti mladých právníků se zkušenostmi z předních mezinárodních a domácích právních firem zakládá v Praze advokátní kancelář Havel & Holásek ( HH ) seniorních právníků z předních mezinárodních a českých právních firem, jako např. White & Case, Linklaters, Freshfields, Dewey Ballantine, Salans, Gide Loyrette Nouel, Gleiss Lutz nebo Wolf Theiss posiluje právní tým HH Jedna z největších právních firem v České republice poskytujících komplexní právní služby (více než 80 právníků, 60 studentů právnických fakult, celkem přes 200 spolupracovníků / od roku 2001 průměrný roční růst obratu kanceláře o 25%) Sídlo: Praha (65 právníků) Pobočky: Brno (5 právníků), Ostrava (5 právníků), Bratislava (7 právníků) Naši klienti: Více než 50 společností uvedených v seznamu největších světových firem Fortune 500 a 50 českých společností patřících do Czech Top 100 Významné mezinárodní a české banky a pojišťovny, investiční společnosti a fondy, obchodní a průmyslové firmy, poskytovatelé služeb, poradenské společnosti, stavební a developerské firmy, ministerstva a jiné správní úřady, statutární města a kraje, významní individuální podnikatelé a investoři

5 2. Základní informace Základní informace o inkasní agentuře CASH COLLECTORS CZ: Akciová společnost založena v roce 2007 jako společnost úzce spolupracující s HH Aktivní nabývání, správa a vymáhání portfolií obtížně vymahatelných pohledávek Spravované portfolio více než pohledávek Zaměstnává více než 60 pracovníků v Praze, Brně a Ostravě Úzká strategická spolupráce s nejvýznamnějšími exekutorskými úřady, detektivními agenturami, a terénními pracovníky a přední bezpečnostní agenturou Úzká spolupráce s právním týmem HH specializujícím se na vymáhání pohledávek a na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních Vybraní společní klienti HH a CC: Vymáhání pohledávek mezi podnikateli: SISU Capital (významná britská investiční skupina regulovaná FSA) GE Equipment Turecká obchodní komora Česká spořitelna OSA Ochranný svaz autorský AutoCont Tchas Trade Invia Insolvenční správci Vymáhání retailových pohledávek: Česká spořitelna SISU Capital (významná britská investiční skupina regulovaná FSA) Essox GMAC Santander Consumer Finance APS Czech Republic s Autoleasing s Autoúvěr Brokerjet Citibank Cetelem T-Mobile

6 3. Základní rysy spolupráce HH a CC Největší subjekt poskytující komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek na trhu Unikátní spojení jedné z nejúspěšnějších a největších českých advokátních kanceláří a inkasní agentury pro efektivní vymáhání pohledávek ve velkém rozsahu Specializované týmy na pohledávky vůči spotřebitelům i na pohledávky mezi podnikateli Komerčně orientované společnosti s aktivním přístupem a vysoce flexibilním týmem; trvale věnovaná pozornost klientským potřebám a stálé úsilí o budování dlouhodobých vztahů s klienty a obchodními partnery Strategická spolupráce s jednou z nejvýznamnějších českých bezpečnostních agentur ABL a.s., která disponuje týmem cca terénních pracovníků Velmi významný podíl na trhu a preferenční obchodní cena a další podmínky od nejvýznamnějších subdodavatelů (exekutoři, detektivní kanceláře, forensní služby apod.) Spojení nákladově efektivního vymáhání pohledávek v rutinních věcech a špičkového právního servisu v případech právně nebo skutkově komplikovaných sporů nebo pohledávek v ČR i v zahraničí Možnost nasazení důrazných a důsledných terénních pracovníků i zkušených procesních advokátů Spojení standardních i mimořádných vyhledávacích technik s nejodbornější a nejširší právní podporou Vytváření týmů složených z právníků, administrativních pracovníků a terénních pracovníků dle individuálních a okamžitých potřeb klienta

7 3. Základní rysy spolupráce HH a CC Sdílení manažerských a administrativních služeb, technického zázemí a odborného know-how, marketingu apod. poskytuje významné konkurenční výhody Vzájemné poskytování volných lidských zdrojů pro okamžité řešení projektů libovolného rozsahu Jedinečná možnost strukturování odměny za služby podle potřeb zákazníka kombinace přístupu advokátní kanceláře a inkasní agentury Vysoký stupeň specializace v jednotlivých oborech služeb, znalost místního právního a podnikatelského prostředí (pobočky po celé ČR) a trvalé úsilí o rozšiřování znalostí v oborech podnikání klientů Rozsáhlá mezinárodní síť spolupracujících firem po celém světě, včetně výborného pokrytí České a Slovenské Republiky a celého regionu střední a východní Evropy Služby odpovídající vysokým mezinárodním standardům; klientské záležitosti řešíme odborně, rychle a efektivně Nabídka přímého odkupu pohledávek (osobně případně ve spolupráci s klienty - soukromými subjekty i institucionálními investory)

8 4. Fáze vymáhání pohledávek HH a CASH COLLECTORS CZ klientům společně zajišťují komplexní, kontinuální a vysoce efektivní proces správy a vymáhání pohledávek, zahrnující zejména následující činnosti: call centrum komunikace s dlužníky / administrace výzev k úhradě; investigace zjišťování majetku, osobních a majetkových vztahů, ovládající osoby, související obchodní vazby; mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků; trvalé úsilí o mimosoudní dohodu; sepisování exekutorských zápisů s přímou vykonatelností po celém území ČR; vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání klientova nároku; po pravomocném přiznání nároku bezodkladná exekuce.

9 5. Přístup ke správě a vymáhání pohledávek HH a CASH COLLECTORS CZ v rámci své spolupráce dlouhodobě uplatňují následující společný přístup ke správě a vymáhání pohledávek: stavíme na systematické práci v terénu a informační převaze nad dlužníkem; spolupráce terénní, právní a exekuční složky v reálném čase a bez jakéhokoli zdržení za jednotnou cenu; perfektní znalost pohledávkových portfolií po právní i faktické stránce; spolupráce s institucionálními zahraničními investory a zahraničními právními kancelářemi dodržujeme mezinárodní standardy efektivity, reportingu i podnikatelské etiky; zázemí špičkové české advokátní kanceláře (více než 70 právníků, téměř 200 zaměstnanců) k dispozici pro všechny služby Cash Collectors CZ okamžitá podpora specialistů v relevantních oborech práva (insolvenční právo, finanční právo).

10 6. Odkupy portfolií pohledávek HH a CC zastupují jak privátní tak institucionální investory, kteří jsou připraveni ocenit a odkupovat portfolia pohledávek v objemech od milionů do stovek milionů korun českých portfolia jsme schopni ocenit ve velmi krátké době a nabídnout cenu maximálně do 2 týdnů od zahájení procesu ocenění po postoupení portfolia klademe důraz na striktní dodržování postupů vymáhání tak, aby byla eliminována reputační rizika postupitele i postupníka pokud získáme mandát na straně postupitele portfolia, jsme schopni kompletně zajistit výběrové řízení, včetně přípravy postupní dokumentace a procesu vypořádání transakce HH a CC nabízejí také odkup pohledávek (na vlastní účet případně ve spolupráci s klienty - soukromými subjekty i institucionálními investory)

11 7. Spolupracující subjekty Externí odborníci na vymáhání pohledávek Špičkoví poskytovatelé detektivních a forenzních služeb - společnost ABL a.s. (více než 1,800 zkušených profesionálů po celé ČR) případně další investigatinví či forenzní pracovníci v minulosti pracující jako manažeři pro renomované společnosti jako Deloitte či Komerční banka Nejvýznamnější exekutorské úřady v ČR Auditoři a daňoví poradci z předních českých i mezinárodních firem Výhodné podmínky spolupráce díky vysokým objemům vzájemně poskytovaných služeb Rozsáhlá síť kontaktů v justici, státní správě i regionálních samosprávách Práce v úzce propojených týmech, stálá výměna informací, zapojování příslušných specialistů pod jednotným vedením

12 8. Mezinárodní dosah služeb - Slovensko Pobočka Havel & Holásek v Bratislavě: 5 slovenských advokátů, 8 právníků celkem (včetně slovenských právníků v kanceláři HH v Praze) Slovenští právníci s dlouholetými zkušenostmi z předních mezinárodních advokátních kanceláří, finančních institucí i výrobních podniků Služby poskytované primárně ve slovenštině, češtině, angličtině nebo němčině; při zapojení kolegů z pražské centrály také v ostatních komunikačních jazycích kanceláře (španělština, francouzština, italština, ruština a polština) Úzká spolupráce s jednou z nejrenomovanějších a největších slovenských advokátních kanceláří zahájená v roce 2003, společná kapacita právního týmu na Slovensku více než 30 právníků Úzká spolupráce s jednotlivými specializovanými skupinami či právníky v centrále, čerpání z expertízy a reference z centrály v České republice Těsné sdílení know-how, řízení projektů a pracovních postupů s týmy pro vymáhání pohledávek v ČR

13 9. Mezinárodní dosah služeb - ostatní Efektivní zajištění vymáhání pohledávek ve většině významných zahraničních jurisdikcích v Evropě, Americe i Asii HH členem prestižní mezinárodní sítě právních firem State Capital Group (celkem více než právníků v přibližně šedesáti zemích z celého světa) záruka kvalitního právního servisu téměř po celém světě Úzká pravidelná profesní spolupráce na přeshraničních projektech s významnými zahraničními a mezinárodními právními a poradenskými firmami z USA, Velké Británie, Japonska, Kanady, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Rakouska, Beneluxu a dalších zemí, bez exkluzivní spolupráce s nimi záruka osobního kontaktu Spolupráce v oblasti střední a východní Evropy - neformální síť zahrnující přední právní firmy v každé zemi tohoto regionu (min. 1 3 firmy v každé zemi) Možnost cenové dohody ve struktuře odpovídající dohodě pro ČR

14 10. Odměna za služby Dle dohody s klientem a jeho požadavků podle požadavků klienta může být dále rozdělena podle fází vymáhání. Důraz kladen na odměnu na bázi success fee. 1. Pohledávky mezi podnikateli (B2B): I. fáze (mimosoudní aktivity, jejichž cílem je vyrovnání pohledávek bez podání žaloby; tato fáze trvá maximálně jeden měsíc) II. fáze (zahájení soudního řízení, tzn. sepsání jednotlivých žalob a případně dalších návrhů soudu první instance, zastupování v řízení u prvoinstančního soudu a v exekučním řízení) III. fáze (zastupování v řízení u odvolacího resp. dovolacího soudu): - Zvláštní zvýhodněná odměna, je-li požadováno pouze upomínkování klienta v rámci Fáze I. - Úplata jinak v zásadě vždy kalkulovaná pouze ze splněné částky (v rozsahu 9% - 13 % ze splněné částky).

15 10. Odměna za služby Retailové pohledávky: I. fáze (mimosoudní aktivity, jejichž cílem je vyrovnání pohledávek bez podání žaloby; tato fáze trvá maximálně jeden měsíc):» 5-15% částky skutečně uhrazené protistranou (v závislosti na rozsahu požadovaných mimosoudních aktivit) II. a III. fáze (zahájení soudního řízení, tzn. sepsání jednotlivých žalob a případně dalších návrhů soudu první instance, zastupování klienta v případném odvolacím a exekučním řízení» Pouze náhrada nákladů řízení přiznaná soudem (tzv. přísudek) skutečně uhrazených protistranou

16 11. Související oblasti praxe Havel & Holásek Zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních Odpovědní společníci: Marek Vojáček a Dušan Sedláček, celkem 10 právníků Zastupování klientů z České republiky i ze zahraničí ve všech fázích řízení v ČR i v zahraničí (mimosoudní narovnání, řízení před obecnými a rozhodčími soudy, výkon soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů, výkon zahraničních soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů v České republice a na Slovensku) Specifická zkušenost se spory před Ústavním soudem, spory z komplexních dodávek technologických celků, spory ve věci odpovědnosti členů managementu, pracovněprávní spory, spory v oblasti nekalé soutěže, spory související s nájmy nebytových prostor Hlavní klienti: Adidas, AstraZeneca, Crocs, Česká spořitelna, Česká správa letišť, ČEZ/SME, Delphi, DNP Europe, Freeport Leisure, Kapsch, Kordárna, Letiště Praha, Oracle, Plynostav Pardubice, Samsung, SISU Capital, Středisko cenných papírů, Unifrax Corporation, Union banka, Waagner Buro, Železiarně Podbrezová/ŽDAS

17 11. Související oblasti praxe Havel & Holásek Restrukturalizace a insolvence Odpovědní společníci: Marek Vojáček, Jaroslav Havel a Dušan Sedláček, celkem 12 právníků Zastupování klientů z České republiky i ze zahraničí v oblasti restrukturalizace společností, v otázkách souvisejících s úpadkem, v insolvenčním řízení, v incidenčních sporech, poskytování poradenství v otázkách reorganizace. Využití zkušeností ostatních specializovaných právních týmů zaměřujících se mimo jiné na oblast fúzí a akvizic a práva obchodních společností, bankovního a finančního práva, pracovního práva a dále na zastupování v řízeních před soudem. Hlavní klienti: Addidas ČR, BEZ Motory, CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic), Česká spořitelna, Deutsche Bank, English Welsh and Scottish Railways, Harsco Group, Kilcullen Kapital Partners (irsko-český private equity investor), Kronospan, Samsung, Ostacolor, SISU Capital, Leasing České spořitelny, Správce konkursní podstaty Union banka

18 Společné sídlo advokátní kanceláře HAVEL & HOLÁSEK s.r.o. a inkasní agentury Cash Collectors CZ a.s Týn 1049/3, Praha 1 Tel.: Fax: Pobočky: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Zámecká Ostrava Tel.: Fax: Apollo Business Center II. Prievozská 4/A, Bratislava Tel.: Fax: CASH COLLECTORS CZ a.s., IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12173, HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka , IČ:

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS

HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS Kliknutím Click to edit to Master edit lze title upravit Master style styl. title style PREZENTACE SLUŢEB ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS A INKASNÍ AGENTURY CASH COLLECTORS CZ V OBLASTI SPRÁVY,

Více

Úspěch spočívá v detailech

Úspěch spočívá v detailech Služby Projekty Více o nás Úspěch spočívá v detailech Deloitte v České republice V publikaci jsou použity fotografie plastik Tomáše Medka, který se podílí na projektu Deloitte Inovace v umění. Deloitte

Více

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI

EPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNA ÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLI NÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE MAJOR LAW FIRM IC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2014 THE M THE CZECH REPUBLIC 2014 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ RE JOR LAW FIRM

Více

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ

EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ EKONOMICKÉ A OBCHODNÍ PORADENSTVÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ AUDIT CB HOLDING portfolio služeb v oblasti práva, účetnictví, daní, ekonomického a obchodního poradenství

Více

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře

Příručka k investování soukromého a venture kapitálu. adresář členů CVCA. sponzor adresáře Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA sponzor adresáře 1 Příručka k investování soukromého a venture kapitálu & adresář členů CVCA 4 O CVCA Česká asociace venture kapitálu

Více

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné.

Václav Moravec: Představujeme. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch. stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. epravo.cz magazine 2/2011 Václav Moravec: Právníci Představujeme by se neměli stát ghettem, které bude velmi těžko proniknutelné. advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch Dvacet let od založení advokátní kanceláře

Více

VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE. The Major Law Firm in The Czech Republic 2013 KÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZ

VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE. The Major Law Firm in The Czech Republic 2013 KÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW FIRM IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZ NAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 THE MAJOR LAW F UBLIC 2013 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ REPUBLIKY 2013 TH IN THE CZECH REPUBLIC 2013 VÝZNAMNÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ČESKÉ MAJOR LAW FIRM

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Business Travel

artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Business Travel artneři jubilejního 10. ročníku pojišťovny roku se představují... Business Travel Korporátní cestovní pojištění zaměstnanců Proč je dobré pojistit své zaměstnance právě u nás? n Patnáctiletá zkušenost

Více

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA O nás Advokátní kancelář Vozáb & Co. navazuje na kořeny novodobé advokacie formující se v tržním hospodářství

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Komplexní právní poradenství Zvykli jsme si, že partnerství bývá založeno na kompromisech.

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Vážené dámy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Prezentace společnosti ABL, a.s.

Prezentace společnosti ABL, a.s. Prezentace společnosti ABL, a.s. ABL, a. s. Strategie společnosti Realizace komplexních bezpečnostních systémů účelnou kombinací relevantních bezpečnostních opatření. Díky tomu flexibilní reakce na bezpečnostní

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní

Více

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management

Správa finančních prostředků. Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management Správa finančních prostředků Profil společnosti a nabídka produktů ČSOB Asset Management 2015 Tato nabídka uvádí ve stručnosti obecné podmínky, za nichž je pro Vás společnost ČSOB Asset Management a.s.,

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více