VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9"

Transkript

1 ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Vzdělávání očima odborníků str. 10 až 12 ISSN únor / 2015 Úvodní slovo Petra Otáhala Vážený čtenáři, v roce 2014 jsme si v našem vzdělávacím a poradenském institutu Petr Otáhal, a. s., na nudu stěžovat opravdu nemohli. Dokončili jsme realizace vlastních projektů financovaných z ESF v programovacím období 2007 až 2013 v objemu přes 100 mil. Kč a také desítky projektů pro naše zákazníky, kteří díky ESF realizovali celou řadu odborných vzdělávacích aktivit pro své zaměstnance v objemu přes 300 mil. Kč. Dále jsme otevřeli dva nové ročníky studia MBA pro TOP manažery v Moravskoslezském kraji. V loňském roce jsme také získali řadu nových zákazníků zvučných jmen, kteří nás poctili důvěrou v naši schopnost pomáhat v rozvoji a vzdělanosti jejich zaměstnanců (více v dalších článcích). Mimo to jsme společně s partnery realizovali celou řadu odborných konferencí s mezinárodní účastí, které do České republiky vnesly novinky v oblasti rovných příležitostí a integrace cizinců na trhu práce, díky spolupráci s EAEA, což je Evropská asociace sdružující vzdělavatele dospělých, zapojili do evropských projektů řízených přímo z Bruselu. V roce 2015 opět neodpočíváme, neboť v lednu 2015 byl otevřen další ročník prestižního studia MBA v Ostravě a totéž nás čeká v květnu a v září Zároveň probíhaly závěrečné obhajoby (pochvala všem studentům MBA, jejich úspěšnost před náročnou komisí byla 100 %). Na jaře 2015 začne MPSV ČR a následně MŠMT ČR vyhlašovat výzvy na čerpání grantů v programovacím období 2014 až 2020, ve kterých plánujeme v letošním roce podat pro naše klienty projekty za 90 mil. Kč. Projekty budou určeny jak pro komerční sektor, tak pro naše zákazníky z řad měst, nebo nestátních neziskových organizací. Budu si vážit toho, pokud se i Vy se svými rozvojovými a vzdělávacími plány v roce 2015 spojíte s námi. Petr Otáhal, předseda představenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., a prezident Asociace odborníků v andragogice ČR. Úspěšně realizované projekty naší společnosti Excel pro pokročilé Magneton, a. s. V období mezi až proběhly ve společnosti MAGNETON, a. s., v Kroměříži tři dvoudenní kurzy Excel pro pokročilé, které byly určeny pro zaměstnance firmy. Cílem tohoto vzdělávacího cyklu bylo rozšířit znalosti účastníků o nové poznatky a postupy například v oblasti analýzy dat, nebo konstrukčních funkcích. Prohloubení počítačových znalostí pak účastníkům umožní zvýšit účinnost využití počítače pro jejich práci a tím ji zefektivnit. Přátelská atmosféra na kurzech značně přispěla k lepšímu osvojení a upevnění nově získaných postupů a informací. Zejména řešením praktických cvičení, na kterých byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v Excelu. Účastníci kurzu ocenili nejen formu a způsob výuky lektorů Dalibora Fanfary a Ing. Zdenka Vrbase, ale také praktický přínos nově získaných poznatků.. Možnost osvojení specializovaných funkcí a dalších odborných postupů účastníci posuzují jako velmi pozitivní pro svou další práci. Prevence syndromu vyhoření Magistrát města ostravy Dne proběhl ve školicí místnosti Magistrátu města Ostravy na Husově ulici č. 2 seminář s názvem Prevence syndromu vyhoření. Cílem výuky bylo seznámit účastníky s problematikou týkající se stresu, syndromu vyhoření, s programem prevence a účinnými kroky vedou- cími k duševní rovnováze. V průběhu semináře proběhl rozbor strategie řešení, byl objasněn vhodný postup pro budování návyků posilujících vnitřní rovnováhu a eliminujících stres. Přínos získaných informací hodnotili účastníci velmi kladně. Lektor: Ing. Renata Urmaničová. Delegování, plánování a kontrola v praxi DEL, a. s. Word a Excel v Kroměřížských technických službách Ve dnech a proběhly ve společnosti Kroměřížské technické služby,, čtyři půldenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti. Byly to Word pro začátečníky, Word pro pokročilé, Excel pro začátečníky a Excel pro pokročilé. Všechny čtyři byly určeny pro zaměstnance firmy. Cílem akce bylo prověřit u účastníků znalosti Wordu a Excelu a rozšířit je o nové poznatky, které zjednodušují a zefektivňují jejich práci na PC. Seminář probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou řešení praktických cvičení, na kterých byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce v obou kancelářských programech. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Oceňovali zejména nové poznatky, které využijí ve své každodenní práci a které jim tuto práci znatelně urychlí a zjednoduší. Lektor Dalibor Fanfara. Ve dnech 15. a proběhl trénink zaměřený na delegování, plánování a kontrolu v praxi pro obchodní management a vedoucí odborů společnosti DEL, a. s., který byl součásti vzdělávacího projektu celé společnosti a navazoval na předešlé dva semináře. Seminář probíhal v konferenčním centru společnosti DEL a. s. Byl veden interaktivní formou se zaměřením na znalosti v oblasti managementu. Hlavní témata tréninku: delegování a jeho význam, pojetí a cíle delegování, pozitivní přístup v mana- gementu, problémy v delegování, nejčastější námitky v delegování, plánování a kontrola v praxi, plán rozvoje jednotlivců. Trénink byl účastníky pozitivně hodnocen, zpětná vazba pro jednotlivce byla přínosem především pro jejich osobní rozvoj a uvědomění si chyb a slabších stránek. Další rozvoj managementu společnosti DEL, a. s. nadefinuje lektor po konzultaci s vedením společnosti a HR oddělením. Lektor, konzultant: Eduard Borufka, dipl. ekonom. Otázka pro Dr. Vladimíra Vančuru, obchodního ředitele Radia Čas Pane řediteli, co Vám na spolupráci se vzdělávacím a poradenským institutem vyhovuje? Oceňujeme nejen profesionalitu při realizaci vzdělávacích akcí, odbornost lektorů a časovou flexibi- litu, ale především dopad vzdělávání na naše mediální poradce. Naše Radio Čas je dlouhodobě nejposlouchanější soukromou rozhlasovou stanicí na Moravě. Vděčíme za to nejen našim posluchačům, ale pochopitelně i obchodním part- nerům, kteří u nás inzerují. Aby měli naši zákazníci co největší prospěch z reklamních kampaní realizovaných u nás a vynakládali uváženě své prostředky, již několik let systematicky rozvíjíme dovednosti našeho obchodního týmu. Se společností Petr Otáhal, a. s., vzdělávacím a poradenským institutem, spolupracujeme při rozvoji svého obchodního týmu již řadu let a v současné době také v rámci studia MBA. Spolupráci se vzdělávacím a poradenským institu- tem Petr Otáhal, a. s., mohu všem pouze doporučit.

2 2 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY INFORMACE O STUDIU MBA únor / 2015 MBA Master of Business Administration Co je MBA? MBA (Master of Business Administration) je manažerský vzdělávací program, který je určen pro všechny, kteří mají zájem o prohloubení již dosažených znalostí v oblasti managementu a získání profesního titulu. MBA nabízí teoretické vzdělání v základních disciplínách managementu a zároveň nezbytné praktické manažerské dovednosti. Absolvování programu MBA nenahrazuje studium vysoké školy, je chápáno jako profesní manažerské vzdělávání. Titul MBA není akademický titul ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je titulem profesním. Proč MBA? Profesní studijní program MBA je určen zejména pro manažery působící ve všech Foto z bhajoby titulu MBA odvětvích, kteří: usilují o rozšíření svých znalostí a dovedností v oblasti managementu, chtějí zvýšit své kvalifikační předpoklady pro řídicí pozici, touží mít náskok před konkurencí při svém kariérním růstu, chtějí poznat nové metody a techniky v řídicích procesech, mají zájem o výměnu manažerských zkušeností. Proč u nás? Malá studijní skupina umožňuje individuální přístup a výměnu zkušeností. Můžete si zvolit formu podle svých časových možností a studijních návyků. Vyučující jsou profesionální lektoři s praxí v daném oboru. Zajímají nás vaše vstupní dovednosti a znalosti. Vaše studium je vedeno efektivně volíme správné metody výuky. V rámci projektů i diplomové práce můžete řešit konkrétní problémy ze své profesní praxe. Kdo může studovat? Ke studiu budou přijímáni uchazeči: s ukončeným vysokoškolským vzděláním a minimálně 3letou praxí na manažerské pozici, nebo s ukončeným středoškolským vzděláním s praxí minimálně 5 let na manažerské pozici. Forma výuky Jedná se o dvousemestrální studium, které trvá 10 měsíců. Náš vzdělávací institut Vám nabízí tři formy výuky: a) prezenční forma výuka probíhá dva dny v měsíci formou seminářů, b) kombinovaná forma část výuky probíhá prezenčně (1x za dva měsíce) a část e-learningem, c) distanční forma prezenční formou probíhá jen zahájení a představení lektorů a předmětů (2 dny), poté výuka probíhá pouze e-learningem. Metody výuky: Odvíjí se od formy výuky, jedná se o přednášky, skupinová řešení případových studií, diskuse, týmové projekty z praxe, e-learning. Po celou dobu studia mohou studenti konzultovat s vyučujícími lektory osobně, telefonicky či prostřednictvím u. Jako podpora slouží odborné studijní materiály, které jsou vytvořeny speciálně pro tento program a studenti je mají k dispozici v elektronické podobě. Studium probíhá v českém jazyce. Prezenční výuka bude probíhat v sídle našeho vzdělávacího institutu ve Frýdku-Místku a v Praze. V případě zájmu většího počtu osob jsme připraveni otevřít studium v kterémkoliv regionu České republiky. Způsob ověření znalostí Studenti budou v průběhu studia odevzdávat v jednotlivých předmětech projekty, kterými prokážou pochopení probraného učiva a schopnost aplikovat je v praxi. Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce. Na základě splnění všech těchto podmínek absolvent získá diplom a profesní titul MBA (uváděný za jménem). Cena Cena studia je Kč bez DPH, v případě splátkového prodeje pak Kč bez DPH měsíčně. Naše akreditace a profesní členství Náš vzdělávací institut je akreditovanou institucí u Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám schválilo již 22 rekvalifikací z různých oborů. Jsme členy Asociace odborníků v andragogice ČR, o. s., Asociace institucí manažerského vzdělávání, o. s., Klubu personalistů Moravskoslezského kraje, o. s. V roce 2012 jsme získali certifikát kvality ISO 9001:2008. Kde se můžete přihlásit? Ke studiu se můžete přihlásit prostřednictvím našich internetových stránek a to v sekci Veřejné kurzy. Zahájení výuky MBA specializace řízení větších organizací bude zahájen v Ostravě a v Praze. MBA specializace řízení menších organizací bude zahájen v Ostravě a v Praze. Obor Název předmětu 1. semestr Název předmětu 2. semestr Strategické řízení Strategické řízení Strategické plánování Právo Základy teorie práva a veřejné právo Soukromé právo Marketing a obchod Marketingové řízení firmy Obchodní a marketingová komunikace Řízení lidských zdrojů Získávání pracovníků pro další rozvoj firmy Motivace a vzdělávání pracovníků Finanční řízení Bankovnictví komerční finance Finanční řízení Strategické řízení Anotace Strategické řízení je oblastí řízení zaměřenou na dlouhodobé plánování a směřování organizace. Zajišťuje, že se v organizaci věci nedějí náhodně, ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů. Strategické řízení slouží jednak pro přenášení požadavků vlastníků, zákazníků a dalších zainteresovaných skupin na management organizace, jednak managementu organizace pro uspořádání, sjednocení a usměrnění chování všech lidí ve všech částech organizace. Strategické řízení je klíčovou a nejdůležitější manažerskou aktivitou, jeden ze zásadních pilířů řízení vytvářející kostru celkového řízení každé organizace. Formuluje v dlouhodobém a střednědobém horizontu pravidla fungování organizace, její hlavní priority a oblasti směřování z pohledu cílové skupiny zákazníků, odlišení se od konkurence, nabízeného produktu, systému řízení organizace a rozvoje jejích zaměstnanců a procesů apod. Obsah předmětu Činnosti a postupy, díky kterým jsou firmy dlouhodobě tržně úspěšné, čím se liší od těch neúspěšných. Poslání, vize a hodnoty společnosti pro koho jsou určeny, co společnosti přinesou, za jakých podmínek jsou funkční a za jakých jsou pouze formálním slohovým cvičením. Mapování základních trendů současného a budoucího vývoje ekonomiky a z nich vyplývajících požadavků na firmy (strategické a marketingové analýzy jako vstup pro přípravu strategie prognózování, PEST analýza apod.). Základní principy a prvky vybraných strategických přístupů (strategický management, Benchmarking, SWOT, Modré oceány, Balanced Scorecards, Spirálový management apod.). Zpracování rámcové strategie vlastní společnosti (popř. oddělení) a nastavení aktivit vedoucích k její efektivní realizaci (strategické operace, plány a kontrola jejich realizace, nastavení klíčových ukazatelů). Vazba mezi strategií a ročními plány. Zapojení zaměstnanců do přípravy a realizace strategie. Faktory ovlivňující úspěšnost popř. neúspěšnost strategie. Ing. Kamil Košťál, MBA, Alog. narozen: 1968 Působím jako lektor a poradce v oblastech rozvoje lidí a procesů. Specializuji se na proces změny od specifikace strategických cílů, přes komunikaci změny, měření výchozího stavu a energetizaci lidí, až po efektivní nastavení a realizaci vlastního procesu změny. Mám 23letou praxi ve výrobních firmách. Od roku 2011 působím jako lektor a poradce. V letech jsem pracoval pro společnost Borcad cz,, první tři roky jako personální a logistický ředitel, poslední rok jako logistický ředitel. Vedle těchto procesů jsem měl na starosti projektové řízení a systém zlepšování Kaizen. V letech jsem pracoval pro spol. BONA- TRANS Group, a. s., nejdříve na pozici referenta zahraničního obchodu a marketingu, poté jako manažer řídící postupně oddělení strategie a marketingu, komunikace, projektového řízení a řízení kvality. Ve všech společnostech, kde jsem pracoval, jsem měl na starosti proces řízení strategických změn. Mám vysokoškolské vzdělání v oboru strojírenská technologie, titul MBA a certifikáty manažer jakosti, auditor logistiky, CIMA/ NIMA-C. Právo Anotace Cílem předmětu je získání nejdůležitějších teoretických poznatků z tohoto oboru tak, aby se absolvent programu snadno orientoval v základních právních odvětvích soukromého a veřejného práva. Absolvent bude umět sepsat jednoduché smlouvy, které bude ve své praxi běžně uzavírat s obchodními partnery. Bude si přitom vědom rizik, která s danou problematikou úzce souvisí a bude jim umět čelit. Zároveň získá základní poznatky z oblasti veřejného práva, a to kromě již zmíněného civilního procesu také z oblasti správního řízení, řízení o přestupku, správního soudnictví a rovněž i z trestněprávní oblasti. Manažer bude mít i základní vědomosti o poskytování právních služeb advokáty, kterých bude moci při své manažerské práci využívat. Obsah předmětu Úvod do studia práva. Právní norma. Právní předpis. Právní řád. Legislativní proces. Právní vztah pojem a prvky právního vztahu. Fyzické a právnické osoby, objekt právního vztahu, práva a povinnosti vyplývající z právního vztahu. Následky porušení právní povinnosti. Seznámení s novými právními předpisy v soukromém právu účinnými k Představení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Podnikatel. Jednání podnikatele. Zastoupení. Zastoupení podnikatele. Prokura. Firemní právo. Relativní neúčinnost. Právní události. Promlčení. Prekluze. Rodinný závod. Správa cizího majetku. Seznámení se základními smluvními typy soukromého práva. Darování. Koupě. Směna. Nájem prostoru sloužícího k podnikání. Obchodní korporace. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným. Akciová společnost. Družstvo. Veřejné právo. Právní pokračování na str. 3...

3 únor / 2015 Právo...pokračování ze str. 2 odvětví veřejného práva a jejich základní prameny práva. Občanské právo procesní. Náležitosti žaloby. Ukázka sepisu žaloby. Odvolání jako řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení. Mimořádné opravné prostředky. Správní právo. Správní řízení. Správní soudnictví. Přestupky. Trestní právo hmotné. Trestní odpovědnost právnických osob. Skutkové podstaty trestných činů hopodářských a proti majetku. Trestní právo procesní. Trestní řízení. Výkon rozhodnutí exekuce. Prameny práva. Exekuční tituly. Exekuční řízení. Ústavní stížnost. Právní pomoc advokáta. Anotace Cílem předmětu je získání přehledu o všeobecné obchodní komunikaci, pochopení trhu z pohledu nabídky a poptávky. Dále vhled do kombinace obchodní a marketingové komunikace a jejich využití v synergickém efektu v prosazení se v konkurenci prodeje komodit, služeb i schopností sebe samého. Absolventi získají ucelený pohled do problematiky marketingu a jeho aktivní prosazování v obchodních dovednostech. Díky mým praktickým zkušenostem pochopí, jak a co má fungovat, aby dodržením základních zásad marketingu a obchodu byli úspěšní. Obsah předmětu Komunikace v obchodu. Zásady úspěšného obchodníka. Co je to marketing v širších souvislostech. Skloubení obchodní a marketingové komunikace. Hledání příležitostí na trhu Analýza trhu z hlediska subjektu a z hlediska konkurence. Vyhodnocení silných stránek sebe a konkurence a kde najít příležitosti v slabých stránkách. Obchod prodává myšlen- JUDr. Michal Stecker narozen: 1971 Studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jsem řádně dokončil v roce O dva roky později jsem složil na téže fakultě státní rigorózní zkoušku. Po absolutoriu jsem nastoupil do advokacie, nejprve na pozici advokátního koncipienta. V roce 2009 jsem složil advokátní zkoušku při České advokátní komoře. Od ledna 2010 vykonávám v Praze advokátní praxi jako samostatný advokát. Zabývám se občanským, obchodním, trestním, rodinným, pracovním, správním a ústavním právem. Mám rovněž praktické zkušenosti se zahraničním obchodem. Po maturitě v roce 1990 jsem pracoval ve společnosti Ferromet, a. s. jako obchodní referent vývozu. O dva roky později pak jako obchodní manažer pro zahraniční obchod pro společnost Altex, a. s. Kromě ku. Jak využít komunikační a obchodní dovednosti v prodeji myšlenky. Jak prorazit v mraveništi konkurence. Sebevědomí a přesvědčivost získává peníze. Udržení pozic na trhu a komu za něj vděčit. Jak udržovat dlouhodobé vztahy. Základní chyba velkých společností. Starostlivost o klienta v minimálním a maximálním měřítku. Jak zvyšovat zisk resp. marži tak, aby byli všichni spokojeni. Nikdy nezaspat na vavřínech z dlouhodobého hlediska. Jednání WIN WIN. Mgr. Deny Šturm narozen: 1971 Působím jako lektor, poradce a kouč v oblastech rozvoje lidí a procesů. INFORMACE O STUDIU MBA právní praxe si dále zvyšuji kvalifikaci studiem doktorského studijního programu teoretické právní vědy, obor obchodní právo. Vedle advokátní praxe se věnuji i pedagogické práci. Vyučoval jsem základy práva a obchodní právo na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a od roku 2012 se věnuji lektorské činnosti ve společnosti Petr Otáhal, a. s., kde jsem se dosud věnoval problematice bytového práva, exekucí a ochrany spotřebitele, především uplatnění reklamací. Marketing a obchod Při své činnosti ve firmách pomáhám nastavit efektivní procesy, Své zkušenosti jsem získal činností pro mnoho firem z různých oblastí, zejména strojírenství, potravinářství, energetika, stavebnictví, obchod a služby. V letech jsem pracoval pro EKO- AUDIT, spol. s r. o., na pozici obchodníka a poradce pro systémy řízení. Částečně také jako lektor. Měl jsem na starosti také propagaci firmy a tvorbu marketingové a obchodní strategie. Od roku 2009 vykonávám lektorskou činnost jako OSVČ pro několik vzdělávacích agentur. Ve firmách při konzultantské činnosti nebo při koučování pracuji jak s TOP managementem, tak s výkonnými dělníky, což umožňuje dosahovat lepší výsledky pro celou firmu. V rámci koučování pracuji jak s jednotlivci, tak s celými týmy. Vystudoval jsem Vysokou školu pedagogickou (tělesná výchova a branná výchova) a BIBS obor management a ekonomika. Také jsem certifikovaný kouč. Mým cílem je při spolupráci s firmami a lidmi v nich nacházet jednoduchá řešení a postupy, které by je posouvaly tam, kam potřebují a chtějí. Anotace 3 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY MBA Master of Business Administration Řízení lidských zdrojů Řízení lidských zdrojů vnímám jako jednu z velmi náročných oblastí managementu v našich i zahraničních firmách. Lidské zdroje nejsou pouze samotní lidé, ale především potenciál k výkonu, jehož jsou lidé nositeli. Řízení a především rozvoj lidských zdrojů patří tedy mezi klíčové manažerské aktivity. Cílem profesního studijního program MBA je tedy sdílení a ověření vašich dosavadních zkušeností v oblasti lidských zdrojů a vytvoření odborné, profesní a praktické nadstavby ve vedení lidí, týmů a firem. Budete schopni lépe vnímat mezilidské vztahy, naučíte se odborně posuzovat jednotlivé vlivy v hodnocení, motivaci a odměňování zaměstnanců. Naučíte se měřit lidské zdroje a najdete snadněji cestu k vitalitě celého systému a možné změny pro rozvoj lidského potenciálu a firemní kultury ve vašem firemním prostředí.. Obsah předmětu Lidské zdroje jako základní pilíř managementu. Firemní kultura a přístup Anotace ke změnám. Útvarová synergie, získávání a výběr kvalitních zaměstnanců. Plánování a rozvoj lidských zdrojů. Hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu. Motivace a vlivné faktory, habilitace. Cílové kompetence, formy a styl vzdělávání. Řízení lidských zdrojů a vývoj manažerského stylu. Měření vlastností a speciálních zdrojů. Vitality management. Eduard Borufka, dipl. ekonom narozen: 1963 Finanční řízení Cílem předmětu v rámci studia MBA je aplikování teoretických poznatků do praxe. Zaměření je na získání znalostí z oblasti aktivního řízení financí, seznámení se s problematikou aktivních a pasivních finančních produktů, řízením a eliminováním finančních rizik z oblasti úrokového a úvěrového rizika a principy rozhodování investora s využitím finančních trhů. Dále se předmět zabývá krátkodobými a dlouhodobými zdroji financování firem a jejich souvztažností. Obsah předmětu Aplikační řízení financí s využitím bankovního sektoru. Aktivní a pasivní finanční produkty a jejich vzájemná provázanost. Optimalizace tuzemského a zahraničního platebního styku při finančním řízení firmy. Investiční rozhodování firmy operace na volném trhu. Analýza finančního trojúhelníku a jeho aplikace v praxi. Využití finančního trhu při financování firem. Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje při financování firem. Možnosti zhodnocování volných finančních zdrojů. Ing. Ivana Karkošková narozena: 1966 Od roku 2005 pracuji jako konzultant poradenské firmy, kde obstarávám správu financí soukromých osob. Specializuji se na finanční trh a řízení financí. Své pracovní zkušenosti jsem získala jako bankovní poradce pro VIP Od roku 2000 působím jako lektor a konzultant v jednotlivých oblastech vzdělávání managementu, poradenství a rozvoje lidských zdrojů. Svou lektorskou a poradenskou karieru jsem začal jako manažer projektů a odborný lektor soft skills pro vzdělávací společnost Gradua-CEGOS,, Ce-gos Solutions. Navázal jsem a využil zde své pracovní zkušenosti z manažerských pozic z českých i zahraničních firem. Po velmi úspěšných projektech v oblastech bankovnictví, automobilového průmyslu a jiných resortech jsme po roce 2007 začali s lektory a konzultanty samostatně připravovat nové projekty s know-how propojeného vzdělávání, především v oblasti lidských zdrojů, které měly velký úspěch např. u společností ŠKODA AUTO, a. s., ČEZ, a. s., RWE Transgas, a. s., Telefónica O2 Czech Repu blic, a. s., a dal š ích společnostech. V následných letech jsem rozšířil svoji specializaci na oblast revitalizace ve firmách, reengineeringu a managementu změn. Pracuji jako samostatný lektor, konzultant pro vzdělávací společnosti na našem i zahraničním trhu. klientelu v zahraniční bance působící v ČR, kde jsem pracovala více než 10 let. Mým úkolem bylo investování finančních prostředků klientů, jejich crossselling, oblast zhodnocování financí, platební karty a celkově správa této klientely. Své zkušenosti od roku 2006 předávám jako externí vyučující na Vysoké škole podnikání, a. s., kde přednáším business finance a podnikání finančních institucí. Od roku 2008 působím jako lektorka, věnuji se ekonomice pro neekonomy, finanční gramotnosti a financím pro nefinančníky. Zabývám se rovněž komunikačními dovednostmi, řešením konfliktů, typologií zákazníků, týmovými rolemi a fungováním týmů. Vzhledem k zkušenostem z oblasti podnikání a financí mě profesně zajímá oblast obchodních dovedností a osobnostního rozvoje. V rámci projektu se zabývám osobními konzultacemi s klienty, a to nejvíce v oblasti osobnostní typologie, personalistiky a financí.

4 4 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY AKTUÁLNÍ SEZNAM KURZŮ únor / 2015 ADAPTACE NOVÉHO PRACOVNÍKA V ORGANIZACI Externí a interní komunikace pracovníka 8 až 16 Zvládání konfliktních situací 8 až 16 Asertivita trochu jinak 8 až 16 Rétorické dovednosti 8 až 16 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Základy pracovního a obchodního práva 7 Externí a interní komunikace 8 Telefonní komunikace 8 Hezky česky v pravopise i v komunikaci 8 Písemná a ová komunikace 16 Úprava písemností podle normy 8 Zacházení s administrativními doklady 8 Vedení a řízení kanceláře 16 PC dovednosti 40 ANDRAGOGIKA Andr. minimum pro pedagogy vyučující v nástavbových prog. dospělé 24 Andragogické minimum pro úředníky veřejné a státní správy 24 ANDRAGOGIKA PRO MANAŽERY Didaktické pomůcky a jejich ovládání 6 až 8 Prezentační pomůcky přednášejícího 8 až 16 Zvládání problémových míst při prezentaci 8 až 16 Tajemná řeč těla 6 až 8 Andr. minimum pro pedagogy vyučující v nástavbových prog. dospělé 24 Andragogické minimum pro úředníky veřejné a státní správy 24 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/DETEKTIV KONCIPIENT Zákl. práv. normy a ust. s důrazem na bezp. práv. probl. a ochr os.údajů 4 Zákl. formy a metody soukromé det. čin. a jejich praktické naplňování 7 Zásady obsluhy zákl. prostředků a pomůcek detektivní činnosti 7 Dok. a vyhod. info., jejich evidence a příprava k předání klientovi 5 Informatika (zdroje, principy zpracování informací apod.) 5 Sebeobrana 2 BOZP 2 BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK/STRÁŽNÝ Právní základy bezpečnostní činnosti 8 až 16 Řešení konfliktních situací v komunikaci 8 až 16 Základy psychologie 8 až 16 Vedení administrativy a dokumentace na objektu 8 až 16 Základy práce na PC 8 až 16 Požární ochrana a BOZP 8 až 16 Bezpečnostní služby 8 až 16 Bezpečnostní prostředky a technologie 8 až 16 Řešení krizových situací v součinnosti s IZS 8 až 16 Úvod do kriminalistiky 8 až 16 Pravidla a taktiky bezpečnostního zásahu 8 až 16 Základy sebeobrany a první pomoci 8 až 16 CNC Technologie CNC obrábění 8 až 16 Obsluha CNC 8 až 200 ČTENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE (64 HODIN, AKREDIT. KURZ MŠMT) Poučení o BOZP 1 Technické zobrazování 16 Kótování 10 Lícování a předepisování přesnosti na výrobním výkrese 10 Drsnost povrchu a její předepisování na výrobním výkrese 2 Úchylky tvaru a polohy 3 Popisové pole a další údaje na výrobním výkrese 2 Čtení složitějších výrobních výkresůa výkresů jednoduché sestavy 10 Výrobní postupy ve strojírenské výrobě 10 ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍ (56 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Poučení o BOZP 1 Technické zobrazování a pravidla tvorby výkresů 10 Kótování 5 Základy zobrazování staveb 9 Situační výkresy 3 Kreslení svislých konstrukcí 4 Zobrazování konstrukcí objektů pozemních staveb 10 Značení hmot a zařizovacích předmětů 2 Výkresy stavebních úprav 2 Čtení stavebních výkresů a projektové dokumentace 10 DAŇOVÁ EVIDENCE (40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Úvod do podnikání fyzických osob 3 Daňová evidence a daňová soustava 32 Mzdová evidence 4 DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY (80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) BOZP 1 Úvod do podnikání fyzických osob 3 Daňová evidence a daňová soustava 32 Mzdová evidence 4 Základy obsluhy PC 20 Komplexní příklad k daňové evidenci na PC 20 DĚLNICKÉ PROFESE Firemní motivace dělnických profesí 8 Metoda 5 S 8 Úvod do systémů Kaizen 8 Kvalita produkce 8 Orientace na trhu práce 8 Jak se připravit na výběrové řízení 8 Jak uspět ve výběrovém řízení 8 Úvod do dopravy 8 až 40 Úvod do logistiky 8 až 40 Úvod do skladového hospodářství 8 až 40 SPC Statické regulace procesů 8 až 16 FMEA Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků 8 až 16 DVPP - NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UČTELE ZŠ A MŠ Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ 24 Personalistika pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ 24 Vybrané kapitoly z legislativy pro vedoucí pracovníky ZŠ a MŠ 24 Ekonomická gramotnost 24 Celoživotní učení jako cesta k osobnímu rozvoji 8 Zdroje lidských možností 8 Čeština pro učitele aneb ústní a písemná kom. v souladu s normami 8 Zvládání konfliktních situací 8 Environmentální minimum v každodenní aplikaci ve výrobním sektoru 16 Environmentální min. v každodenní aplikaci ve veřejné a státní správě 16 Prožitkové vzdělávácí a teambuildingové aktivity v komerčním sektoru 16 EKONOMICKÁ GRAMOTNOST (96 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV A MV) Markroekonomie tržní systém jako celek 8 Mikroekonomie analýza chování jednotlivých ekonom. subjektů 8 Finanční trh komerční bankovnictví 8 Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček 8 Čerpání úvěrů a půjček 8 Osobní konkurz insolvenční zákon a konsolidace úvěrů 8 Exekuce 16 Produkty finančního trhu sse zaměřením na běžného občana 8 Platební karty jako zdroj financí 8 Právo lichva, podvod, úvěrový podvod 8 Psychologie působení dlouhodobé nezaměstnanosti 8 EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ Komunikační pasti v medicíně 8 až 16 Komunikace se smyslově handicapovaným klientem 8 až 16 Stresové faktory a jejich ovlivňování 8 až 16 Asertivní dovednosti v medicíně 8 až 16 Prevence syndromu vyhoření 8 až 16 Emoční kompetence a inteligence 8 až 16 Pacient, klient nebo spotřebitel? 8 až 16 Komunikace s rodinnými příslušníky 8 až 16 Konflikty s pacientem 8 až 16 Praktická komunikace s pacientem 8 až 16 Neverbální komunikace s pacientem 8 až 16 Profesní etika v medicínském sektoru pro nelékařský personál 16 Profesní etika pro kompetentní pracovníky sociálních zařízení 16 EVROPSKÁ INTEGRACE A EVROPSKÁ IDENTITA Strukturální fondy EU 6 až 8 Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až 8 Evropská integrace 6 až 8 Národní identita států v EU 6 až 8 EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ A MATERIÁLU (152 HODIN, AKREDIT. KURZ MŠMT) Orientace v dod. listech a dalších dokumentech doprovájezících zboží 16 Evid. sklad. zboží vč. evid. pohybu zásob a zprac. přehledů o zásobách 16 Evid. dod. a odběratelů zboží a mat., nabídka prodávaného sortimentu 24 Posuzovaní kvality zboží a mat. při odběru, při přejímce a při reklamaci 24 Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu 16 Plánování druhu a množství objednávaného zboží a materiálu do skladu 24 Přijímání hot. i bezhotovostních plateb za zboží a za materiál od odběr. 16 Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech 15 FINANCE (PRO ODBORNÍKY) Finanční analýza dat pro specialisty 8 až 16 Řízení cash flow 8 až 16 Finanční controlling 8 až 16 Kalkulace nákladů organizace 8 až 16 Hodnocení účetních jednotek 8 až 16 Efektivní snižování nákladů 8 až 16 Balanced Scorecard 8 až 16 Insolvenční řízení 8 až 16 FINANCE PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY Základy financí 8 Kalkulace nákladů v souvislostech 8 Bilancování rozpočtu 8 Efektivní využívání cizích zdojů 8 Strukturální fondy EU 8 Účetní výkazy praktikum 8 Manažerské účetnictví praxe řízení výkonnosti podniku 8 Příprava a realizace investic pro neekonomy 8 Základy ekonomických znalostí pro administrativu 8 Úvod do controllingu pro manažery neekonomy 8 až 16 Controlling v praxi řízení nákladů pro neekonomy 8 až 16 Efektivní snižování nákladů 8 až 16 Insolvenční řízení 8 až 16 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA PRO VEŘEJNÝ A STÁTNÍ SEKTOR Diskriminace a antidiskriminační politika 6 až 8 Rovné příležitosti mužů a žen 6 až 8 Komunikace s osobami ohroženými společenskou exkluzí 8 až 16 Boj proti korupci 6 až 8 Environmentální minimum 6 až 8 Etický kodex úředníka veřejné správy 6 až 8 Etika a etiketa úředníka veřejné správy 6 až 8 KOMUNIKACE ANEB UMÍME JEDNAT S LIDMI SE ZTRÁTOU SLUCHU (8 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV) Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu 8 KOMUNIKACE PRVOLINIOVÝCH PRACOVNÍKŮ Externí a interní komunikace pracovníka 8 až 16 Zvládání konfliktních situací 8 až 16 Asertivita trochu jinak 8 až 16 Hezky česky v pravopise i v komunikaci 8 Úprava písemností dle ČSN 8 Rétorické dovednosti pro prvoliniové pracovníky 8 až 16 Příprava na hodnotící pohovor - podpora realizace 8 Vitality management pro prvoliniové pracovníky 8 až 16 Písemná komunikace v obchodní praxi 6 až 8 Hezky česky v pravopise i v komunikaci II 8 Umění efektivního projevu 8 až 16 Dress code jak sestavit profesionální šatník? 4 KOUČ( 120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Úvod do kočinku 15 Osobnost kouče 8 Etika v práci kouče 8 Prezentační dovednosti v práci kouče 8 Diagnostika vzdělávacích potřeb po kouče 8 Typy lidí v koučování - typologie koučovaných 8 Klíčové dovednosti kouče I 16 Klíčové dovednosti kouče II 16 Vedení koučovacích rozhovorů 20 Překování bariér při koučování 12 KOUČINK PRO MANAŽERY Koučování jako nástroj výkonného řízení 8 Metody koučinku 8 Komunikační pasti při koučování 8 až 16 KOVOOBRÁBĚČSKÉ PRÁCE ( 600 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT)

5 únor / 2015 AKTUÁLNÍ SEZNAM KURZŮ 5 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Obráběné součásti, materiály obráběných součástí 24 Čtení technické dokumentace 40 Měření a kontrola obrobků 8 Výrobní postupy I 8 Teorie obrábění 8 Vrtání, vyhlubování, vystružování, zahlubování 8 Soustružení 16 Frézování 8 Broušení 16 Výrobní postupy II 16 Praxe 448 KRIZOVÝ MANAGEMENT Základy krizového managementu pro TOP manažery 8 až 16 Základy vedení při krizovém řízení 8 až 16 Úvod do krizového řízení 8 až 16 Integrovaný záchranný systém 8 LEGISLATIVA PRÁVO Zákoník práce 8 Trestní odpovědnost vedoucího pracovníka 8 Reklamace a ochrana spotřebitele 8 Smlouva o dílo a uplatitelnost práva 8 Zákon o veřejných zakázkách 8 Ekonomická kriminalita a hospodářská trestná činnost 8 Ochrana osobních údajů a právo na informace 8 Softwarové pirátství a ostatní počítačová kriminalita 8 Využívání možností Zákoníku práce v době ekonomické recese 8 Právo v mezinárodním obchodě, Incoterms 8 Zajištění závazků a závazkové právní vztahy 8 Obchodní zákoník a druhy smluv 8 LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (104 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci 1 Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu 15 Rozpracovanání obsahu kurzu do minutového scénáře 16 Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzděl. potřeb účastníků 16 Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu 16 Zadávání samostaných a skupinových prací účastníkům vzděl. prog. 12 Příprava, řízení a vyhodnocení model. situací a metod práce se skup. 16 Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzděl. cílů 12 MANAGEMENT (136 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Týmové role a motivace 8 Plánování a delegování v manažerské praxi 8 Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj 8 Porada jako nástroj výkonného řízení 8 Budování firemní kultury ve 21. století 8 Kaizen, štíhlá výroba 8 SIX SIGMA a její využití 8 Strategické řízení v podmínkách hyperkonkurence 8 Účinné ovlivňování v manažerské praxi 8 Prevence syndromu vyhoření 8 Prezentace a zásady veřejného projevu manažera 8 Stresové faktory a jejich ovlivňování 8 Image a charisma moderního manažera 8 Hra součást manažerských technik řízení? 8 Vyrovnání se s kritikou 8 Vitality management 8 Řízení změn (management změn) 8 MANAŽER PROJEKTU (152 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Poučení o BOZP 1 Řízení integrace projektu 31 Řízení rozsahu projektu 24 Řízení časového rámce projektu 16 Finanční řízení projektu 8 Řízení jakosti projektu 16 Řízení rizik projektu 8 Řízení změn v projektu 16 Řízení zdrojů projektu 16 Řízení informací a dokumentace v projektu 16 MANAŽER VÝROBY Týmové role a motivace v kolektivu 8 Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí 8 až 16 Plánování, delegování a kontrola v praxi 8 až 16 Kaizen a štíhlá výroba 8 až 16 SIX SIGMA a její využití 8 až 16 Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 6 až 8 Úvod do dopravy 8 až 40 Úvod do logistiky 8 až 40 Úvod do skladového hospodářství 8 až 40 SPC Statické regulace procesů 8 až 16 FMEA Analýza možnosti vzniku vad a jejich následků 8 až 16 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI HARD SKILLS Týmové role a motivace v malé a střední organizaci 8 až 16 Plánování a delegování v manažerské praxi 8 až 16 Porada jako nástroj výkonného řízení 8 až 16 Budování firemní kultury ve 21. století 8 Kaizen a štíhla výroba 8 až 16 SIX SIGMA a její využití 8 až 16 Kompetenční modely v personální a manažerské práci 8 až 16 Hodnotící pohovor s pracovníkem 8 až 16 Situační vedení 8 až 16 Motivace podřízených 8 až 16 Řízení výkonnosti 8 až 16 Úvod do krizového řízení 8 až 16 Úvod do projektového řízení 8 až 16 Efektivita pracovních postupů 8 až 16 Strategické řízení 8 až 16 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS Účinné ovlivňování v manažerské praxi 8 až 16 Strategické myšlení manažera a jeho rozvoj 8 až 16 Prevence syndromu vyhoření 8 až 16 Prezentace a zásady veřejného projevu manažera 8 až 16 Stresové faktory a jejich ovlivňování 8 až 16 Image a charisma moderního manažera 8 Hra součást manažerských technik řízení? 8 až 16 Vyrovnání se s kritikou 8 až 16 Vitality management 8 až 16 Řízení změn (management změn) 8 až 16 Nebojme se pojmů (PDCA, KISS, SMART, STAR ) 8 až 16 Rozvoj kreativity a tvořivosti 8 Neverbální komunikace 8 Umění efektivního projevu 8 až 16 Dress code jak sestavit profesionální šatník? 4 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO MISTRY Týmové role a motivace v koletivu 8 Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí 8 Plánování, delegování a kontrola v praxi 8 Prezentační dovednosti na pracovišti 8 Prevence syndromu vyhoření 8 Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace 8 Kaizen a štíhlá výroba 8 Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 8 Budování firemní kultury a environmentálního minima 8 Kariérový postup (z dělníka mistrem a co dál?) 8 Vyrovnávání se s kritikou, generační a profesní konflikt 8 Využívání potenciálu podřízených a porada jako nástroj řízení 8 Základy finančních souvislostí 8 Krizové řízení týmu 8 Umění efektivního projevu 8 až 16 MANIPULACE SE ZBOŽÍM A MATERIÁLEM (152 HOD., AKREDIT. KURZ MŠMT) Odběr a přejímka zboží, materiálu na základě průvodních dokladů 15 Ukládání, skladování a ošetřování zboží a materiálu ve skladu 32 Odbavování kusových a vozových zásilek 16 Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení 72 Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech 16 MARKETING (PRO ODBORNÍKY) Tvorba marketingového plánu 8 Praktické PR (Public Relations) 8 Cílené využívání informací a práce s informacemi 8 Product manager a jeho marketingová odbornost 8 Marketingová komunikace cyklus 8 Účinná propagace v praxi moderní firmy 8 Event Marketing 8 MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI PRO MANAŽERY Podnikatelské prostředí a jeho analýza 6 až 8 Corporation identity a public relations 6 až 8 Cílené využívání informací a práce s informacemi 6 až 8 Zavádění nových výrobků a služeb na tuzemský trh 6 až 8 Zavádění nových výrobků a služeb na zahraniční trhy 6 až 8 Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 6 až 8 Jak vytvořit účinné reklamní sdělení 6 až 8 Praktické využití SWOT a dalších analýz 6 až 8 METROLOGIE Praktická metrologie 8 Způsobilost měřidel 8 Školení na speciální měřící přístroje 8 Školení metrologie pro správce měřidel 8 Problematika tolerancí 8 MS OFFICE Access 12 až14 Excel Makra 14 až16 Excel pro manažery a ekonomy 14 až16 Excel 14 až 16 PowerPoint 6 až 8 Project Visio Word 12 až 16 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (88 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) BOZP 2 Zákoník práce 6 Výpočet mezd 12 Povinnosti vůči OSSZ a ZP 8 Srážky, exekuce 4 Prohlášení a roční zúčtování 8 Cestovné 8 Daňová problematika mezd 16 Základy personalistiky 16 Praktické výpočty souvislých příkladů 8 NÁKUPNÍ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS Informační zdroje a efektivní zjišťování výhodných nabídek 8 až 16 Zákon o veřejných zakázkách 6 až 8 Strategické vyjednávání výhodných podmínek 8 až 16 Rozhodovací fáze nákupu 8 až 16 Nákupčí profesionál 8 až 16 Úspěšné nákupní oddělení a nákupní marketing 8 až 16 Procesní řízení nákupu 8 až 16 Telefon v nákupní činnosti 8 až 16 Úvod do dopravy 8 až 40 Úvod do logistiky 8 až 40 Úvod do skladového hospodářství 8 až 40 OBCHODNÍ DOVEDNOSTI Plánování jako základ úspěchu v obchodní praxi (sebeřízení) 8 až 16 Marketingové myšlení pro obchodníky 8 až 16 Efektivní telemarketing 8 až 16 Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání 8 až 16 Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka 8 až 16 Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi 8 až 16 Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu 8 až 16 Řečnické dovednosti (prezentace, zásady veřejného projevu) 8 až 16 Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi 8 Prevence syndromu vyhoření obchodníka 8 až 16 Image a charisma moderního obchodníka 8 Emoce v obchodě 8 až 16 Vitality management pro obchodníky 8 až 16 Jak úspěšně prodávat i v náročných situacích 8 až 16 Jak úspěšně představit svoji nabídku. 8 až 16 Key Account Management 8 až 16 Profesionální prezentace na výstavách a veletrzích. 8 až 16 Účinné ovlivňování prostřednictvím verbálního projevu 8 až 16 Neetické metody při uzavírání obchodu 8 až 16 Psychologie prodeje 8 až 16 Asertivní vyjednávání 8 až 16 Dress code jak sestavit profesionální šatník? 4 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (112 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Plánování jako základ úspěchu 8 Marketingové myšlení pro obchodníky 8 Efektivní telemarketing 8 Příprava na obchodní schůzku a úvodní fáze jednání 8 Zjišťování a vyvolávání potřeb zákazníka 8 Správná argumentace a zdolávání námitek v obchodní praxi 8

6 6 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY AKTUÁLNÍ SEZNAM KURZŮ únor / 2015 Rozhodovací fáze jednání a úspěšné uzavření obchodu 8 Rétorické dovednosti pro obchodníky 8 Neverbální komunikace a její využití v obchodní praxi 8 Prevence syndromu vyhoření obchodníka 8 Dlouhodobé budování vztahů se zákazníkem 8 Image a charisma moderního obchodníka 8 Emoce v obchodě 8 Vitality management pro obchodníky 8 OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU A MOTOVOZÍKU (RUČNĚ VEDENÝ, PLOŠINOVÝ A TAHAČ, VYSOKOZDVIŽNÝ VOLANTOVÝ DO 5 TUN; 55H.; AKR. KURZ MŠMT) Bezpečnost práce 1 Pravidla silničního provozu 1 Nauka o konstrukci 6 Mimořádné události (nehody) 2 Nauka o provozu 20 Praktická cvičení 25 OBSLUHA ELEKTROVOZÍKU A MOTOVOZÍKU (VYSOKOZDVIŽNÝ VOLANTOVÝ NAD 5 TUN; 16 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Praktická cvičení 15 OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE (80 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Terminologie a úvod do výpočetní techniky 5 Operační systéma správa souborů 12 MS WORD 24 MS EXCEL 24 MS OUTLOOK a INTERNET 14 OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADEL A JEŘÁBŮ S RUČNÍM POHONEM TŘÍDY O ; 32 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Jeřáb stroje a zařízení 4 Jeřáb elektrická zařízení 5 Normy, vyhlášky a bezpečnost práce 4 Praktická cvičení 18 OBSLUHA ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ (JEŘÁBŮ S ELEKTRICKÝM POHONEM TŘÍDY O ; 75 HODIN; AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Jeřáb stroje a zařízení 7 Jeřáb elektrická zařízení 8 Normy, vyhlášky a bezpečnost práce 8 Praktická cvičení 51 OPERÁTOR CALL CENTRA (120 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Základy BOZP a PC 3 Orientace v problematice telemarketingu 6 Zásady profesionálního telefonování a jeho specifila 9 Efektivní telemarketing 12 Efektivní prodej po telefonu 6 Komunikační pasti při telemarketingu a prodeji po telefonu 6 Efektivní komunikace se zákazníkem a asertivita 12 Konfliktní situace a přesvědčivá argumentace a námitky 12 Stres a zvládání stresových situací 6 Vedení agendy a písemná komunikace v obchodní praxi 6 PC dovednosti 42 ORGANIZAČNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK (112 HODI, AKREDIT. KURZ MŠMT) Psychologie a sociologie 8 Komunikace 12 Prezentace a sebeprezentace 8 Firemní kultura, etika a etiketa 8 Tvorba a spravování dokumentů, administrativa a korespondence Plánování a organizování meetingů, kongresů, vzdělávacích akcí 12 Jednání s dodavateli 8 Zvládání krizových situací, řešení konfliktů, asertivita 8 Stres, prevence syndromu vyhoření 8 Timemanagement 8 Právní minimum 16 Spolupráce v týmu 7 PERSONALISTA/PERSONALISTKA (128 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 2 Analýza pracovních pozic a popisy práce 6 Kariérový postup v malé a střední organizaci 8 Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem 8 Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) 8 Mobbing a bossing 8 Hodnocení dle metody 360 stupňů 8 Personální controlling 8 Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 8 Outplacement (analýza, poradenství, semináře 8 Emoční kompetence a emoční inteligence 8 Asertivita trochu jinak 8 Stresové faktory a jejich ovlivňování 8 Tajemná řeč těla a její každodenní využívání 8 Prevence syndromu vyhoření 8 Vitality management 8 Řečnické a prezentační dovednosti 8 PERSONALISTIKA PRO MANAŽERY Analýza pracovních pozic a popisy práce 8 Kariérový postup v malé a střední organizaci 8 Hodnotící a rozvojový rozhovor s pracovníkem 8 Výběr spolupracovníků (ideální výběrové řízení) 8 Mobbing a bossing 8 Hodnocení dle metody 360 stupňů 8 Personální controlling 8 Pracovněprávní vztahy se zaměstnanci 8 Přijímací pohovor 8 Outplacement (analýza, poradenství, semináře) 8 Propouštěcí pohovor 8 Sociální kompetence manažera 8 Trendy a možnosti výběru zaměstnanců 8 Jak vybrat kvalitního obchodního zástupce 8 Jak dělat personalistiku v malém a středním podniku 8 až 24 Personální aspekty znalostního managementu 8 až 16 Prožitkové vzdělávací a teambuildingové aktivity v komerčním sektoru 16 POČÍTAČOVÉ KURZY PRO (MÍRNĚ) POKROČILÉ Zrychlení práce s internetem a elektronickou poštou 8 až 16 Skvělá prezentace MS PowerPoint 8 až 16 MS Word neznámý (zjednodušte si práci) 8 až 16 MS Excel neznámý (zjednodušte si práci) 8 až 16 Psaní všemi deseti 16 až 80 MS Word pro pokročilé 8 až 16 MS Excel pro pokročilé 8 až 16 PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE PRO PEČOVATELSKOU ČINNOST V DOMÁCNOSTI (150 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV) Úvod 1 Základy ochrany zdraví 3 Sociálně právní minimum 8 Úvod do problematiky kvality v soc. službách, standardy kvality 8 Meotdy sociální práce 4 Etika činnosti pracovníka v soc. službách, lidská práva a důstojnost 4 Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovednosti 8 Základy prevence vzniku závislosti osob na soc. službě 4 Typy kom. s uživateli s postižením, asertivita, metody alter. kom. 4 Úvod do psychologie a psychopatologie 4 Úvod do somatologie, první pomoc 8 Úvod do problematiky zdravotního postižení 16 Krizová intervence 4 Prevence týrání a zneužívání osob, jímž jsou poskytovány soc. služby 4 Zvládání jednání osoby, které je poskytována soc. služba 6 Vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času 2 Aktivizační techniky 4 Základy hygieny, úvod do problematiky psychosoc. aspektů chron. onemocnění Základy péče o nemocné 8 Základy péče o domácnost 15 Závěr 1 Praxe 30 PRÁVO A BYDLENÍ (40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MPSV A MV) 4 Bytové vlastnictví 8 Nájmy 8 Alternativní bydlení 8 Sociální bydlení 8 Exekuce ( ve smyslu vystěhování) 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝ MANAŽER Základní dovednosti při plánování projektů 8 Životní cyklus projektu 8 Rizika projektu a jejich eliminace 8 Úvod do projektového řízení 8 Projektové řízení I Nástroje a metody plánování projektu 8 Projektové řízení II Nástroje a techniky řízení projektu 8 Projektové řízení III Rozvoj osobnosti projektového manažera 8 Projektové řízení IV Řízení projektového portfolia 8 Klíče projektového řízení 8 Specifika řízení projektů z ESF 8 Jak úspěšně řídit projektový tým 8 Nová generace projektového řízení 8 Výkonnostní ukazatele v HR 8 Znalosti lidí řízené k úspěchu organizace 8 PSYCHOLOGIE Emoční kompetence a emoční inteligence 8 Asertivita trochu jinak 8 Stresové faktory a jejich ovlivňování 8 Prevence syndromu vyhoření 8 Tajemná řeč těla a její každodenní využívání 8 Zdroje lidských možností 8 až 16 Sám sobě psychologem 8 až 16 Typologie osobností 8 až 16 ŘÍZENÍ ORGANIZAČNÍCH ZMĚN Balanced Scorecard v praxi 8 Moderní metody řízení 8 až 16 Řízení změn 8 až 24 Firemní kultura 8 ŘÍZENÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Trendy a možnosti výběru zaměstnanců 8 HR manažer 8 až 16 Řízení kompetencí 8 až 16 Motivační systémy ve firmě 8 až 16 Efektivní vzdělávání zaměstnanců 8 až 16 Interní komunikace součást firemní kultury 8 až 16 Audit personálních činností a personální benchmarking 8 až 16 Tvorba kompetenčních modelů, popisy pracovních míst 8 až 16 Trénink výběrových pohovorů 8 až 16 Assessment a Development Centrum jako nástroj hodnocení 8 až 16 Orientace a adaptace nových zaměstnanců 8 až 16 Tvorba systémů motivace ve společnosti 8 až 16 Řízení a rozvoj talentů 8 až 16 Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců hodnotící pohovory 8 až 16 Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké výhody 8 až 16 Řízení kariéry a profesního růstu manažerů a zaměstnanců 8 až 16 Analýza vzdělávacích potřeb a hodnocení vzdělávacího programu 8 až 16 Personální práce jako požadavek systému managementu kvality 8 až 16 Pracovní právo pro personalisty 8 až 16 Vedení personální agendy v praxi 8 až 16 Systematický rozvoj osobností 8 až 16 SEKRETÁŘKA VIZITKA ORGANIZACE Externí a interní komunikace pracovníka 8 až 16 Zvládání konfliktních situací 8 až 16 Asertivita trochu jinak 8 až 16 Hezky česky v pravopise i v komunikaci 8 Úprava písemností dle ČSN 8 Spisová služba v komerční a veřejné sféře 8 Time management pro sekretářky 8 Gastronomická pravidla pro asistentky a sekretářky 6 až 8 Barvová typologie a image 4 až 6 Rétorické dovednosti pro sekretářky, asistentky a referentky 8 až 16 Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace 8 Vitality management pro sekretářky a asistentky 8 až 16 Efektivní komunikace po telefonu 8 Základy ekonomických znalostí pro administrativu 8 Dress code jak sestavit profesionální šatník? 4 SERVISNÍ TECHNIK V AKCI - MONTÁŽNÍ TECHNIK V AKCI Externí a interní komunikace pracovníka 8 až 16 Zvládání konfliktních situací 8 až 16 Asertivita trochu jinak 8 až 16 Time management 6 až 8 SKLADNÍK (144 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Posuzování kvality zboží 7 Plánování zásob pro obchod. provoz. jednotku dle před. prodeje 16 Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce 24

7 únor / 2015 AKTUÁLNÍ SEZNAM KURZŮ 7 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Zajištění a poskytování doplň. služeb spojených s prodejem a odběrem 20 Přejímka, výkup, skladování, ošetřování zboží, manipulace se zásobami 24 Orientace v příslušné oborové legislativě 8 Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení 44 STAVAŘI Přípravný kurz pro ČKAIT (Česká komora autor. inženýrů a techniků) 40 až 120 Vnitrofiremní dokumentace IMS 8 až 16 Smlouva o dílo, objednávky 8 Legislativa stavební zákon 8 Příprava a vedení stavby 8 Výroba speciálních betonových bloků podle technologie STANGLAG 8 Technologie betonu a jeho kvalita při výrobě atypických výrobků 8 Údržba forem a jejich nástřik seperátorem pro udržení kvality výrobku 8 Obsluha a údržba betonárny a systém kontroly pro specif. výrobků 8 Vedení stavebního deníku 8 Zobrazování v technické dokumentaci 8 až 40 Kotování v technické dokumentace 8 až 40 Čtení schémat a technické dokumentace 8 až 40 Zkušenosti s protlaky pod komunikacemi I8 až 16 Školení a certifikace zateplování budov 8 Malá důlní díla 8 Přípravný kurz pro ÈKAIT (pozemní stavitelství) Vnitrofiremní dokumentace IMS Smlouva o dílo, objednávky Legislativa stavební zákon Příprava a vedení stavby Seminář pro stavbyvedoucí a mistry 8 až 16 Školení důležitosti geometrické přesnosti při výrobě a skládání forem 8 Tryskání povrchu betonu - jemným pískem 8 Chování konstrukcí za požáru 8 Ochrana budov před radonem 8 Problematika v oblasti staveb 8 Tepelné ztráty 8 Vyzdívky vysokých pecí 8 Zatížení ocelových konstrukcí 8 Navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle EUROCODE 8 až 16 FIDIC 8 STRÁŽNÝ (150 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT Provádění ochrany a ostrahy majetku 16 Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti 8 Obsluhování technických bezpečnostních systémů 16 Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS 8 Řešení konfliktních situací a komunikaci 8 Základy psychologie 8 Kontrola osob na vrátnicích a branách 4 Kontrolní činnost ve střežených objektech 4 Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 4 Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách 4 Provádění úkonů k zajištění, obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát 16 Používání věcných bezpečnostních prostředků 8 Základy práce na PC 8 Základy sebeobrany a první pomoci 8 Praxe 30 ŠKOLENÍ OBSLUHY MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ Vozíky s volantovým řízením základní kurz, opakování školení 8 až 40 Ruční vedené vozíky 8 Vozíky nízkozdvižné s el. pohonem 8 až 16 Vozíky vysokozdvižné s el. pohonem 8 až 16 Vozíky vysokozdvižné se spalovacím motorem 8 až 16 Školení řidičů čelních nakladačů 8 až 24 TECHNICKÉ OBORY Školení pracovníků znalých s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Nástroje pro posuzování rizik FMEA a FTA 16 PPAP schvalování dílů do výroby 8 Stavební zákon a jeho novelizace (zákon č. 183/2006 Sb.) 8 Čtení technické dokumentace ve strojírenství základ 24 Školení řidičů referentů 6 Vedení stavebního deníků 8 Obsluha plynových zařízení 8 Obsluha tlakových nádob stabilních 8 Základní školení řidičů motorových vozíků (manipulačních, VZV) 32 Základní školení jeřábníků sk. O 48 Základní školení vazačů břemen 24 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE (136 HODIN, AKREDIT. KURZ MŠMT) 18 Úvod do daňové evidence 3 Daňová evidence a daňová soustava 32 Mzdová evidence 4 Úvod do problematiky účetnictví 4 Zásada podvojnosti, rozvaha a výsledovka 4 Problematika zásob 8 Finanční účty 20 Zúčtovací vztahy 16 Náklady a výnosy 16 Leasing, majetek, odpisování, rezervy 16 Závěrečné účetní operace 12 ÚŘEDNÍK - VIZITKA ÚŘADU Externí a interní komunikace pracovníka 8 až 16 Zvládání konfliktních situací 8 až 16 Asertivita trochu jinak 8 až 16 Hezky česky v pravopise i v komunikaci 6 až 8 Úprava písemností dle ČSN 6 až 8 Spisová služba v komerční a veřejné sféře 6 až 8 Time management úředníka 6 až 8 Rétorické dovednosti úředníka 8 až 16 Příprava na hodnotící pohovor podpora realizace 6 až 8 Umění efektivního projevu 8 až 16 Komunikace se smyslově postiženým klientem, či komunik. partnerem 8 Náhradní rodinná péče Profesionální pěstounská péče 8 Dress code jak sestavit profesionální šatník? 4 Základy první pomoci 8 Sebeobrana a právo 8 VAZAČ BŘEMEN (40 HODIN, AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT) Úvodní informace 1 Bezpečnost a hygiena práce 4 Výklad ČSN a přepisů o vázání břemen 6 Praktická cvičení 28 VEDENÍ TÝMU, OSOBNÍ A MANAŽERSKÉ KOMPETENCE Uspějte ve své první manažerské funkci nastartujte svoji kariéru 8 až 16 Kompetentní manažer rozvoj manažerských dovedností 8 až 16 Efektivní manažer nástroje zvyšování výkonnosti týmu 8 až 16 Jak úspěšně jednat s lidmu 8 až 16 Vedení pracovního týmu 8 až 16 Týmová spolupráce 8 až 16 Nástroje manažera k řízení a motivování pracovníků 8 až 16 Koučink pro manažery a trenéry 8 až 16 Jak efektivně motivovat 8 až 16 Efektivní řízení porad 8 až 16 Efektivní komunikace 8 až 16 Manažerské pohovory 8 až 16 Asertivita v praxi 8 až 16 Řízení konfliktů 8 až 16 Manažerské vyjednávání nová dynamika pro Váš podnik 8 až 16 Strategie a taktika argumentace umění přesvědčit 8 až 16 Prezentační dovednosti 8 až 16 Prezentační dovednosti v anglickém nebo německém jazyce 8 až 16 Rétorika zdokonalení veřejného projevu 8 až 16 Skupinové řešení problémů 8 až 16 Time management řízení času 8 až 16 Jak zvládat pracovní stres 8 až 16 Umění efektivního projevu 8 až 16 Dress code jak sestavit profesionální šatník? 4 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR/MISTROVÁ (120 HODIN, AKREDIT. KURZ MŠMT) Poučení o bezpečnosi a ochraně zdraví při práci 1 Postavení a kompetence mistra 3 Manažerské dovednosti mistra 16 Efektivní komunikace 16 Spolupráce v týmu a vedení týmu 12 Umění efektivního školení podřízených a prezentační dovednsoti 16 Management stresu 8 Time management 8 Zákoník práce, znalosti důležité pro mistra 4 Trvalé zlepšování výrobních procesů a optimalizace organizace práce 20 Řízení změn a vedení porad 8 Počítačové dovednosti 8 ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE (40 H., AKREDIT. KURZ MŠMT) Operační systéma správa soubprů 9 MS WORD 10 MS EXCEL 10 MS OUTLOOK A INTERNET 10 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Jeřábník třídy A, AS, O základní kurz 24 až 60 Vazač základní kurz 16 Dozor výtahu 8 Řidič výtahu 8 Osoba pověřená řízením 8 Obsluha pracovních plošin 16 Obsluha hydraulické ruky 16 Obsluha regálového zakladače s aut. řízením včetně praktické zkoušky 16 Obsluha regálového zakladače na jiný typ RZ 16 Obsluha závěsných plošin 16 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Akreditace Základní evropské znalostní dovednosti v soc. péči (ECC) 16 A Náhradní rodinná péče Profesionální pěstounská péče 8 Pracovník v sociálních službách přímá obslužná čnnost s evropským certifikátem Sebeobrana pro zdravotnický personál 8 až 16 ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 150 A Akreditace Finanční plánování a řízení 24 A Jednání s problémovým klientem 8 A Komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu 8 A Komunikace s veřejností 16 A Komunikační a prezentační dovednosti úředníka 16 A Komunikační a prezentační dovednosti úředníka 112 A Komunikační a prezentační dovednosti ve veřejné správě 32 A Komunikační dovednosti manažera 16 A Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě 40 A Legislativní úprava činností malých obcí 16 A Manažerské dovednosti ve státní správě 48 A Normy a úprava písemností 8 A Pracovněprávní vztahy 40 A Prevence pro sociální pracovníky 24 A Procesní řízení 16 A Projektové řízení 24 A Projektové řízení 32 A Přesvědčivá prezentace 16 A Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 64 A Řízení s vazbou na veřejnou správu 160 A Správní řád 16 A Strategické plánování 24 A Účetnictví pro kontrolory ÚSC 40 A Účetnictví územních samosprávných celků 56 A Veřejné zakázky 32 A Veřejné zakázky malého rozsahu 8 A Veřejné zakázky ve veřejné správě 48 A Vybrané kapitoly z legislativy 24 A Vzdělávání v lektorských dovednostech 32 A Zvládání stresu v profesi úředníka ÚSC 8 A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOG. PRACOVNÍKŮ (AKREDIT. KURZ MŠMT) Akreditace Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky 24 A Personalistika pro vedoucí pracovníky 24 A Vybrané kapitoly z legislativy pro vedoucí pracovníky 24 A Ekonomická gramotnost 24 A Celoživotní učení jako cesta k osobnímu rozvoji 8 A Zdroje lidských možností 8 A Čeština pro učitele aneb ústní a písemná komunikace v souladu s normami 8 A Zvládání konfliktních situací 8 A Prevence syndromu vyhoření 8 A Zvládání stresu a stresových faktorů 8 A Emoční kompetence a emoční inteligence 8 A * Délka výuky, tzn. možný rozsah výuky v počtu vyučovacích hodin (vyučovací hodina = 45 min.). U jednodenních kurzů doporučujeme vždy 8 vyučovacích hodin. Začátek, průběh a konec výuky je variabilní. Naše odbornost Vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s., má status akreditovaného vzdělávacího střediska Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na řadu vzdělávacích akcí. Dále nám byla udělena podle ust. 30 odst. 5 zák. č. 312/2002 Sb. akreditace vzdělávací instituce MV ČR a akreditace mnoha odborných vzdělávacích programů podle ust. 31 ods. 5 zákona č. 312/2002 Sb. pro úředníky a vedoucí úředníky. Dále jsme akreditovanou vzdělávací organizací MPSV ČR na celou řadu kurzů v oblasti sociální sféry. Při realizaci kurzů pro zdravotnický personál a lékaře standardně zajišťujeme akreditace u jednotlivých zdravotnických profesních komor.

8 8 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY únor / 2015 Představujeme naše vybrané lektory a konzultanty Ing. Renata Urmaničová Lektorská specializace Téma Komunikační dovednosti Jednání se zákazníkem Zvládání stresu Budování týmu Hodnotící pohovory Základy ekonomické gramotnosti Lektorská praxe Popis Komunikace verbální a neverbální, zásadní význam pro spokojenost ve vztahu, komunikační zlozvyky na obou stranách, aktivní naslouchání, dotazování, základní principy efektivní komunikace Projevy, ovlivňování, řeč těla, gesta, první dojem, anatomie setkání, osobní zóny, přesilové hry, typy zákazníků Stres a příznaky syndromu vyhoření, stresory, příčiny spuštění, stadia, strategie řešení, klíčové principy chování, nastavení nových parametrů, program prevence Spojitost manažer - tým, motivace vnější a vnitřní, osobní rozvoj, spokojenost, budování angažovanosti zaměstnance, autorita, motivační typy, finanční a nefinanční motivace, benefity Hodnotící pohovory - očekávané přínosy, oblasti a kritéria hodnocení, metody, zásady pro úspěšné hodnocení, příprava a vedení efektivní komunikace v průběhu pohovoru, fáze, chyby, možné reakce zaměstnanců Základy ekonomické gramotnosti pro neekonomy se zaměřením na finanční gramotnost Zadavatel Cílová skupina Témata Magistrát města Ostrava Tonak, a. s. Magneton, a. s. Gienger, a. s. Stora Enso Wood Product Ždírec Hunter Douglas Kadaň s. r. o. Česká pojišťovna, a. s. JMK, MSK, OLK Vedoucí oddělení, vybraní úředníci TOP management společnosti, obchodníci TOP management společnosti, vedoucí odd. Vedoucí expresních skladů, řidiči Vybraní pracovníci IT Vedoucí oddělení Obchodníci Vedoucí pracovníci a vybraní pracovníci odboru sociálních služeb, neziskové organizace Prevence syndromu vyhoření Neverbální komunikace Time management Plánování a delegování Hodnotící pohovory Komunikace a zvládání konfliktů Stres a prevence syndromu vyhoření Dlouhodobé budování vztahu se zákazníkem Motivace zaměstnanců Hodnotící pohovory Komunikační dovednosti Asertivita Řešení konfliktů Motivace Trénink komunikačních dovedností Prevence syndromu vyhoření Motivace pracovníka a systémy odměňování Hodnotící pohovory Komunikace, neverbální komunikace Prevence syndromu vyhoření Řízení času, prokrastinace Budování týmu Ekonomická gramotnost Insolvenční zákon a konsolidace půjček Čerpání úvěrů a půjček Bankovní a nebankovní poskytovatelé půjček Jednání s bankou Platební karty jako další zdroj financí Produkty finančního trhu se zaměřením na běžného občana Ing. Dušan Jeřábek Lektorská specializace Téma Řízení firmy Manažerské dovednosti Základní nástroje řízení jakosti Řízení kvality Štíhlá výroba Procesní řízení Lektorská praxe Zadavatel DTO Ostrava, spol. s r. o. DTO Ostrava, spol. s r. o. HM Partners, Třinecké železárny, a. s. Everesta, s. r. o. Strojírny Třinec, a. s. MAGNE- TON, a. s. Tonak, a. s. Dongwon CZ, Roscomac CZ,, Brno Brück AM, s. r. o. LINAPLAST s. r. o Daikin Czech Hyundai Motor Manufacturing Czech Alco Controls. Popis Organizace a řízení firmy, stanovování strategie a strategického rámce podnikání, příprava a implementace změn organizace a řízení Manažerské dovednosti včetně soft skills (motivace, komunikace, řízení porad, řešení konfliktů, prezentace, leadership, koučování, osobní rozvoj) Zavádění, rozvoj a neustálé zlepšování systémů kvality a EMS (včetně nástrojů řízení a zlepšování kvality, metod QFD, FMEA, 8D Report, SPC, řešení neshod, APQP, PPAP, ISO 9001, TS16949, provádění auditů podle ISO 19011, VDA 6.3 a VDA 6.5 Řízení kvality v průmyslovém podniku (metody a nástroje, řešení neshod, ad.), systém, metody a nástroje neustálého zlepšování inovace v podnikání Metody a nástroje štíhlé výroby, metody průmyslového inženýrství (SMED, 5S, Kaizen, workshopy ke zlepšování, atd.) Principy procesního řízení (zavádění a rozvoj procesního řízení a uplatňování procesního přístupu v řízení), efektivní využívání procesního řízení pro neustálé zlepšování Cílová skupina Mistři Specialisté kvality Mistři a pracovníci ve výrobě Mistři a střední management Mistři Střední a vrcholový management Střední a vrcholový management, mistři Management společnosti Interní auditoři Střední management Manažeři a kontroloři kvality Kontroloři kvality Manažeři kvality Manažeři a pracovníci kvality Pracovníci kvality Témata Kvalita, týmová práce, strategie a komunikace, řízení konfliktů. Kaizen neustálé zlepšování Metody kvality, FMEA, QFD, Řešení neshod, Technik kvality Metody štíhlé výroby, Osobnost mistra, Metoda 5S Systém kvality, motivace, procesní řízení, týmová práce Procesní řízení, zlepšování procesů ve výrobě, Metoda 5S, Pokročilé plánování kvality, APQP, FMEA, PPAP, Osobnost mistra, Motivace mistrů, Vedení pracovní skupiny Procesní řízení, systém kvality a EMS, průmyslové inženýrství, strategie Proces schvalování dílů ve výrobě, Analýza možných důsledků vad, Řešení technologie výroby Strategické řízení a myšlení manažera, Prezentační dovednosti, Řízení změn, Porada jako nástroj výkonného řízení Interní audity podle VDA 6.2, 6.3 a 6.5 Štíhlá výroba metody a nástroje Metoda 8D a neustál zlepšování Řešení neshod Metody FMEA a FTA TS , Interní audity podle VDA 6.3 a 6.5 Štíhlá výroba Ing. Michal Bohuš, Ph.D. Lektorská specializace Téma Cyklus zlepšování výkonnosti procesů DMAIC Základní nástroje řízení jakosti Statistické metody Řízení reklamací formou 8-D reportu Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) SPC (Statistical Process Control) Hodnocení způsobilosti procesů pomocí indexů způsobilosti Plánování jakosti produktů metodikou APQP (Advanced Product Quality Planning) PPAP, EMPB DOE (Design of Experiments) - plánování experimentů Audity Metoda 5S Kvalita a neustálé zlepšování. Inženýr kvality Hodnocení způsobilosti měřidel, MSA (Measurement System Analysis) Lektorská praxe Popis Tento cyklus vytváří metodický rámec při uplatňování metodiky Six Sigma Kontrolní tabulky a záznamníky, histogram, vývojový diagram, bodový diagram, Ishikawův diagram rybí kosti, Paretova analýza, regulační diagramy. Tyto nástroje slouží pro aplikaci přístupů Six Sigma v praxi Aplikace vybraných statistických metod v praxi, základy matematické statistiky a její aplikace v praxi Nástroj k prevenci proti zbytečným nákladům na vady (8 kroků, jak se v řešitelském týmu vypořádat s reklamacemi a jak zamezit jejich opakovanému výskytu) Analýza možnosti vzniku vad a ohodnocení jejich rizik. Metoda se využívá k prevenci výskytu neshod Statistická regulace procesu. Praktická aplikace regulačních diagramů Jedná se o jeden z požadavků v automobilovém průmyslu Plánování jakosti produktů od fáze návrhu až po zavedení programu do sériové výroby Vzorkování výrobků pro automobilový průmysl Statistická metoda k odhalení významných faktorů, které se podílí např. na životnosti výrobku, jeho kvalitě, s cílem určit optimální úroveň těch faktorů, které mají významný vliv na kvalitu výrobku Procesní audit dle VDA 6.3, Výrobkový audit dle VDA 6.5 Metoda zaměřená na nastolení a udržení pořádku na pracovišti Cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), jedná se o základní model zlepšování Základní požadavky na pozici inženýra kvality v automobilovém průmyslu Analýza systému měření, R&R (reproducibility and repeatibility). Metody k ověření, že používaná měřidla a obsluha (za vnějších podmínek) jsou vyhovující a poskytují objektivní výsledky měření Zadavatel Cílová skupina Témata Fond dalšího vzdělávání Pont, Aurell y Armengol CZ Demoautoplast, s.r.o. Pont, Aurell y Armengol CZ Demoautoplast, s. r. o MAGNETON, a. s. Demoautoplast, Inženýři kvality Mistři THP a mistři THP, mistři, dělníci THP a mistři THP THP mentor projektu Manažer projektu v trvání 4 měsíců Kvalita pro mistry Statistická regulace procesu Praktické využití analýzy FMEA Řešení problémů metodikou 8D Statistické regulace procesu Statistika za využití programu Minitab a Excel TEKNIA, a. s. THP Výrobkový audit MAGNETON, a. s. THP Systémy měření

9 únor / / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Představujeme naše vybrané lektory a konzultanty Mgr. Hana Šundová Ing. Radovan Bena Vít Baloušek Lektorská specializace Téma Písemná komunikace v praxi Trénink komunikačních dovedností Prezentační dovednosti Prodejní dovednosti Umění telefonovat Jednání s problematickým partnerem Jak získat a udržet zákazníka Lektorská praxe Zadavatel Krajský úřad Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje, Plzeňského kraje. Městský úřad Ústí nad Orlicí. Městský úřad Klatovy Městský úřad Cheb Městský úřad Česká Lípa Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Česká pojišťovna Toni and Guy, kadeřnický salón Veterinární univerzita Brno Zbrojovka Uherský Brod Rádio Svobodná Evropa Raiffeisen stavební spořitelna Popis Hezky česky - základní pravidla technické normy písemností, pravopis českého jazyka a jeho úskalí, stylistika, etiketa písemné komunikace, ová korespondence Verbální a nonverbální komunikace, umění naslouchat Příprava prezentace, téma, průběh prezentace, úskalí prezentace, pravidla přesvědčivé prezentace, trénink zaměřen na umění přesvědčivě předat informace, umění prodat sám sebe a to, co umím co nejširšímu publiku Účastníci se naučí prodávat, zdokonalí se v obchodních činnostech, komunikaci s klientem, zaměří se na zjišťování potřeb klienta, naučí se vyhledat a oslovit klienty a osvojí si techniky jak úspěšně obchod ukončit Pravidla telefonické komunikace, správné načasování během dne a týdne, struktura telefonátu, práce s hlasem Tento kurz rozvíjí prodejní dovednosti, je zaměřen na jednání s problematickým zákazníkem Typologie osobnosti, budování vztahu, vedení prodejního rozhovoru zaměřeného na zákazníka a jeho potřeby, vyjednávací techniky, budování dlouhodobého vztahu se zákazníkem Cílová skupina Úředníci krajských a okresních úřadů Úředníci poboček Kladno a Praha Alliance Healthcare, lékárenský velkoobchod Zaměstnanci infolinky Obchodní zástupci Zaměstnanci pobočky Praha Studenti Ph.D. a mladí vědečtí pracovníci Asistentky ředitelů závodů Zaměstnanci komunikující v češtině vně rádia Obchodní zástupci Témata Hezky česky v pravopise a ko-munikaci pravidla písemné komunikace vně i uvnitř úřadu Hezky česky v pravopise a ko-munikaci pravidla písemné komunikace s klienty i institucemi a lékaři Písemná ová komunikace, etiketa písemného styku se zákazníky a obchodními partnery Telefonování, komunikace s klienty Jednání s obtížným klientem Umění prodat sám sebe Jak prezentovat výsledky vědecké práce Zásady vyjednávání Etiketa firemní komunikace Komunikace s obchodními partnery Písemná komunikace v češtině, pravidla českého pravopisu, specifika česky psané obchodní korespondence Prodejní dovednosti Komunikace se zákazníkem Zásady telefonování Produktové semináře Lektorská specializace Téma Obsluha zdvihacích zařízení (jeřábník), vazač břemen Čtení a kreslení technické dokumentace Průmyslové nátěry Kamenické stroje Údržba v automobilovém průmyslu Kovové materiály Obráběč kovů Dělník ve strojírenské výrobě Zámečník rekvalifikační kurz Zámečník Lektorská praxe Zadavatel Arcelor Mittal Ostrava Popis Oblast manipulace s břemeny pomocí jeřábu (školeni jeřábníci, vazači, osoby pověřené za provoz, autozvedáky atd.), v rámci školení zpracovávám legislativní dokumentaci (projekt školení, osnovy, testy pro ověření znalosti, atd.) dle požadavku školení, včetně ověření znalostí, pro nově vyškolené vystavení průkazu Technická dokumentace (čtení výkresů technologické postupy, kreslení atd.), cílové skupiny: dělnické pozice, mistři, údržba, produktoví pracovníci (se zaměřením ucházet se o výrobní zakázky), referenti obchodu a nákupu, pracovníci oddělení technologie Nanášení nátěrů stříkacím zařízením Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů Údržba strojů pro automobilový průmysl Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracování Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačky, hoblovky, soustruhy, schepingy) Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě Rekvalifikace obor zámečník Odborné vzdělávání zámečníků Cílová skupina Dělníci Jeřábník, Vazač Beton Těšovice Dělníci Jeřábník, Vazač HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH Dělníci Jeřábník, Vazač LB Minerals Dělníci Jeřábník, Vazač LASSELSBERGER Dělníci Jeřábník, Vazač Silnice Group Dělníci Jeřábník, Vazač Témata OK ZÁCHLUMÍ THP Čtení technické dokumentace Jinpo Plus THP Čtení technické dokumentace BLANCO CS CZ THP Čtení technické dokumentace Platon s.r.o Šluknov Lom Matula Hlinsko Hunter Douglas Kadaň AXTONE Prostějov Velvana s. r. o, Velvary Revimont, Ostrava THP, dělníci THP, dělníci THP, dělníci THP, dělníci THP, dělníci Dělníci Nanášení nátěrů stříkacím zařízením Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení pro úpravu kamenů Údržba strojů pro automobilový průmysl Kovové materiály, tváření kovů, tepelné zpracován Rozšíření kvalifikace vybraných zaměstnanců o znalosti a dovednosti v oblasti práce s obráběcími stroji (frézky, brusky, vrtačka, hoblovky, soustruhy, schepinky) Rekvalifikace obor zámečník Uniwel, Teplice Dělníci Rekvalifikace obor zámečník VETOS dveře a zárubně s. r. o, Benešov Dělníci Technické minimum pro montážníky Lektorská specializace Téma Budování image, značky Marketingová strategie Tvůrčí psaní Marketingový manažer Direct marketing Mediální školení Tiskové zprávy Nová média Digitální komunikace Podpora prodeje Obchodní dovednosti Neverbální komunikace Lektorská praxe Popis Tvorba komunikačních strategií a poradenství pro tvorbu značky, kreativní práce, textařské práce a tvorba image značky, vymýšlení originálních reklamních kampaní Kreativní marketing, reklama a její tvorba, jak dělat reklamu kreativně Tvůrčí psaní v reklamě, jak psát obchodní texty Efektivita práce a projektové řízení v marketingu a reklamě Vztah se zákazníkem a CRM Jak komunikovat s médií, krizová komunikace Psaní tiskových zpráv Nová média a sociální sítě, tvorba virálního videa Internetový marketing, online marketing Prodej a nákupní proces, podpora prodeje Obchodní jednání, prezentační techniky, jednání se zákazníkem, řízení vztahů se zákazníky Řeč těla v každodenní praxi Zadavatel Cílová skupina Témata Ministerstvo pro místní rozvoj Management úředníci a klíčoví pracovníci Leadership, Stress management, Time management Czech Tourism Management Komunikační dovednosti, Stress management, Time management Aurelia Morava Centrum služeb pro podnikání Agrotec, člen skupiny Agrofert Cech obkladačů Computer Press Comtech Group Rekvalifikační kurzy Rekvalifikační kurzy Management a marketing, obchod Management a specialisté Obchodní oddělení Top management, management a kreativní plus account oddělení Marketing a reklama Marketing a reklamní tvorba, On-line marketing, Tvorba značky Brand management Marketingová strategie Komunikační, presentační a obchodní dovednosti Kreativní tvorba reklamy CSA Services Odbor vzdělávání HR marketing Eset GFK Czech Fiat/ Chrysler/ Jeep Hošek Motor Mercedes Benz Ingersoll Rand Inova centrum ČVUT Lipnoservis LMC Marketing management Marketing a reklama oddělení Top management, management a klíčoví pracovníci autorisovaní dealeři v české a Slovenské republice Top management Top management a klíčoví pracovníci Začínající podnikatelé Top management, management a klíčoví pracovníci Marketing management Video marketing, Kreativní tvorba reklamy Tvorba značky Marketing pro automotive Strategický marketing Základy marketingu Destinační marketing Kreativní tvorba reklamy Internetový marketing Kreativita v marketingu

10 10 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY únor / 2015 Úspěšně realizované projekty naší společnosti Kurz totálně produktivní údržba HUNTER DOUGLAS KADAŇ Ve dnech 11. a proběhl vzdělávací kurz s názvem TPM (totálně produktivní údržba pro firmu HUNTER DOUGLAS KADAŇ, v rámci projektu Vzdělávejte se pro stabilitu. V kurzu se vzdělávali především pracovníci dělnických profesí. Seminář probíhal v přátelské a neformální atmosféře. Školení teorie dle legislativy (norma pro údržbu) a seznámení s novými poznatky a trendy v rámci dané problematiky. Veškeré předávání znalostí bylo podpořeno ukázkami plánu údržby, zapracování do koncepce firemní kultury se zaměřením na systém jakosti, projektové řízení, včetně manuálu pro provádění údržby na jednotlivých zařízeních. Dále byly použity fotografie z praxe provádění údržby, animace základních principů, videoukázky (vývojové diagramy, manuály pro stroje, výkresová dokumentace, atd.) a ukázky praktického použití v rámci aplikace na daném úseku. Závěrečné hodnocení účastníky bylo vysoké. Doporučuji provést toto školení pro management firmy (úsek vedoucí výroby, technická příprava výroby, SŘJ, ekonomika, projektové řízení, nákup), poněvadž jsem usoudil, že v rámci výše uvedené problematiky jsou znalosti legislativy a principu TPM povrchní. Lektor Ing. Radovan Bena. Písemná komunikace ČPZP v Praze jsem se podruhé setkala se zaměstnanci ČPZP. Sešlo se 25 účastníků. Většinou měli připravená konkrétní témata, která chtěli probrat. To velmi usnadnilo práci v tak početném kolektivu. Protože většinou znali své pracovní zařazení, vzájemně se doplňovali a diskutovali o rozdílnosti konkrétních řešení vzhledem k jejich pracovním pozicím. Opravdu se mi potvrdil odhad z prvního setkání v Kladně. ČPZP vznikla sloučením různých pojišťoven, stejně různá je i mentalita jednotlivých poboček. Tato skutečnost vnáší různost pohledů na komunikaci mezi zaměstnanci i navenek s klienty. Společně jsme došli k závěru, že kultivovaná komunikace usnadní život všem zúčastněným, ať jsou odkudkoli. Lektorka Mgr. Hana Šundová. Programování CNC strojů pro mistry a technology Strojferr, V termínu mezi až proběhl ve školicí místnosti společnosti Strojferr, ve Frýdlantu nad Ostravicí pětidenní kurz pro pracovníky společnosti z oddělení konstrukce, technologie a mistrů zaměřený třískové obrábění na CNC strojích. Cílem kurzu bylo předat účastníkům kurzu teoretický základ v oblasti technologie obrábění na CNC strojích a seznámení se základy obsluhy a programování řídícího systému stroje a ukázat možnosti výhod uplatnění těchto metod v praxi. Účastníci kurzu se aktivně zapojovali do problematiky praktickým řešením příkladů, které byly voleny s ohledem na charakter výroby ve společnosti Strojferr, Hlavním cílem kurzu bylo vysvětlit a prakticky prezentovat postupy vhodné k nasazení do výroby pro zefektivnění práce na CNC strojích. Tento cíl se podařilo splnit. Tomáš Krupa, lektor Trestní odpovědnost vedoucího úředníka Krajský úřad Olomouc Dne proběhlo ve velkém přednáškovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje školení na téma trestní odpovědnost vedoucích úředníků. Semináře se celkem zúčastnilo okolo 60 vedoucích úředníků. Pro posluchače byl Interní komunikace a konflikty na pracovišti Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Dne proběhl ve společnosti Krajská hygienická stanice Zlínského kraje seminář na téma interní komunikace a konflikty na pracovišti. Interaktivní forma práce s účastníky se zaměřením na jednotlivce a jejich odborné a praktické znalosti v oblasti managementu přinesla nové podněty a úhel pohledu na probíranou problematiku. Hlavní témata tréninku: firemní kultura, konflikt a firemní kultura, interní komunikace, konfliktní situace a jejich řešení, praxe je jiná, jak na to?, zpětná vazba a výstupy aplikované do praxe. Seminář byl veden ve V termínu 21. až 22. listopadu 2014 proběhl dvoudenní seminář na témata projektového managementu, krizového řízení a reengineeringu změn v salonku hotelu Zlatá štika v Pardubicích. Interaktivní forma práce s účastníky se zaměřením na jednotlivce a jejich odborné a praktické znalosti v oblasti řízení projektů a krizového managementu proběhla na platformě konkrétních příkladů z praxe a předávání zkušeností v oblasti automotivu. Velmi pozitivně bylo vnímáno propojení zkušeností lektora s návaznosti do pracovního prostředí společnosti Panasonic Automotive tento seminář velkým přínosem pro jejich stávající pracovní náplň a účastníci získali mnoho poznatků z oblasti trestní odpovědnosti úředních osob dle stávající právní úpravy trestního zákoníku. JUDr. Lenka Mecová, lektorka. velmi aktivním tempu, vzájemné interaktivní komunikaci s návazností na dosavadní zkušenosti jednotlivých účastníků v jejich pracovní praxi. Tento způsob vedení semináře byl účastníky ohodnocen jako přínosný, ale náročný. Vedl k požadavku účastníků se dále rozvíjet. Trénink byl pozitivně hodnocen, zpětná vazba pro jednotlivce byla velkým přínosem především pro jejich osobní rozvoj a uvědomění si chyb a slabších stránek v interní komunikaci a konfliktech. Lektor, konzultant: Eduard Borufka, dipl. ekonom. Krizové řízení Panasonic Automotive Systems Czech, Systems Czech, Seminář byl veden ve velmi aktivním tempu, vzájemné interaktivní komunikaci s návazností na dosavadní zkušenosti jednotlivých účastníků v jejich pracovní praxi. Celý trénink byl účastníky pozitivně hodnocen, zpětná vazba pro jednotlivce byla určitě velkým přínosem, především pro jejich osobní rozvoj a uvědomění si chyb a slabších stránek v oblasti řízení změn a krizového managementu. Se skupinou se pracovalo velmi pozitivně s reálnou možností využití většiny informací v praxi. Lektor, konzultant: Eduard Borufka, dipl. ekonom. Plánování, delegování a kontrola v praxi Magistrát města Ostravy Pracovní workshop se zaměřením na manažerské dovednosti Ostravské vodovody a kanalizace, a. s. Dne proběhl seminář na téma Plánování, delegování a kontrola v praxi. Interaktivní forma práce s účastníky se zaměřením na jednotlivce a jejich odborné a praktické znalosti v oblasti managementu přinesla nové podněty a úhel pohledu na probíranou problematiku. Hlavní témata tréninku: Váš klíč k úspěšnému plánování, Plánování a vazba na Time management, SMART cíle v plánování, Delegování jako manažerská dovednost, Transakční analýza, Námitky proč nedelegovat, Kontrola plnění úkolů v praxi, EQ manažerské dovednosti, Zpětná vazba a výstupy aplikované do praxe. Seminář byl veden ve velmi aktivním tempu, vzájemné interaktivní komunikaci s návazností na dosavadní zkušenosti jednotlivých účastníků v jejich pracovní praxi. Tento způsob vedení semináře vedl k požadavku účastníků se dále rozvíjet. Trénink byl účastníky pozitivně hodnocen, zpětná vazba pro jednotlivce byla velkým přínosem pro jejich osobní rozvoj a uvědomění si chyb a slabších stránek v práci s plánováním a v oblasti delegování. Lektor, konzultant: Eduard Borufka, dipl. ekonom. Asertivní komunikace Bosch Diesel Ve čtvrtek byl v prostorách společnosti Bosch Diesel v Pávově u Jihlavy pořádán trénink klíčových dovedností pro pracovníky společnosti Bosch Diesel s názvem: ASERTIVNÍ KOMUNIKA- CE. Nosným tématem bylo, co je to asertivita a kdy ji použít, tři způsoby komunikace, asertivní práva a odpovědnosti, řešení sporů, asertivní dovednosti a techniky zvládání manipulací. Výuka byla provázena praktickým příklady z praxe a vzájemnou výměnou zkušeností v této oblasti. Frekventanti v závěrečném zhodnocení právě tuto formu interakce nejvíce ocenili. Ing. Vladimír Prokeš, MBA, lektor. Ve dnech 9. a proběhl dvoudenní pracovní workshop středního managementu v hotelu Relax, Rožnov pod Radhoštěm. Workshop byl veden interaktivní formou se zaměřením na jednotlivce a jejich odborné a praktické znalosti v oblasti managementu a řízení podřízených. Účastníky byli zástupci středního managementu z útvarů Ostravské vodovody a kanalizace, a. s. Hlavní témata tréninku: vliv firemní kultury na chod firmy, SWOT analýza, interní a útvarová komunikace, výstupy a rozbor swot analýzy, možnosti změn a přístupů v interní komunikaci, jak vnímat sebe jako vedoucího, transakční analýza, IQ, EQ, PQ manažerské dovednosti, paradox volby, emoční rovnice, vyjednávání a negociace. Workshop byl veden v náročném tempu, vzájemné interaktivní komunikaci s návazností na dosavadní zkušenosti jednotlivých účastníků v manažerské praxi v úrovni středního managementu. Způsob vedení semináře a tréninku byl účastníky ohodnocen jako přínosným. Po celou dobu semináře byla ve skupině příjemná atmosféra. Tento pracovní workshop byl vstupním krokem pro následné další vzdělávací akce. Lektor, konzultant: Eduard Borufka, dipl. ekonom.

11 únor / / ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšně realizované projekty naší společnosti Soft skills Fakultní nemocnice Ostrava Zahraniční stáže ERASMUS+ Mgr. Hana Fabíková koordinátorka projektu Program je zaměřen na projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých. Podporuje mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost. Mobility podporují profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zkvalitnění výuky či práce s mládeží. Účastníci si zdokonalí znalosti cizích Školení Soft skills komunikace s problémovými skupinami pacientů a příbuzných (agrese, arogance, sociálně problémové skupiny ). Dne proběhlo ve školicí místnosti společnosti Fakultní nemocnice Ostrava školení se skupinou zaměstnanců, pracujících v nelékařských oborech, kteří denně vstupují po celou svou pracovní dobu do komunikace s pacienty a jejich rodinami, známými a přáteli. Tyto situace jsou často velmi náročné, často zátěžové a vedoucí ke konfliktům. Některé sociální skupiny mají navíc tendenci takové situace záměrně vyhrocovat, což je pro zaměstnance velmi vyčerpávající, protože jsou nuceni čelit atakům a jednat přitom zcela profesionálně a podle norem interní kultury firmy i požadavků a zásad nadřízeného orgánu. Školení se proto zaměřilo na řešení zátěžových a citově vypjatých situací. Sledovali jsme v něm nové trendy a nároky na jednání a komunikaci s problémovými pacienty a lidmi, se kterými se obtížně jedná. Cílem školení bylo popsat situace, které vedou k emoční i profesní zátěži, charakterizovat pacienty a další přítomné s ohledem na způsoby jednání a vystupování, odhalit slabé stránky těchto typů a možné obtíže, které jejich jednání často vyvolává. Následně jsme společně hledali cesty, jak takovým situacím předcházet nebo je úspěšně řešit. V průběhu školení byly na základě informací ze strany lektora diskutovány konkrétní příklady z praxe a řešeny situace, kde by bylo možno najít nesoulad s kulturou firmy i nároky na profesionalitu a pracovní výkon. Účastní- ci diskutovali o náročnosti jednání s lidmi v současné době, o možnostech plnění jejich očekávání i o schopnosti slaďovat vzájemná očekávání s možnostmi profese. Využili jsme skupinové výuky a společně řešili konkrétní situace z provozu a následně diskutovali o možných variantách přístupu a jejich optimálnosti pro dané prostředí. Všichni účastníci byli velmi aktivní, jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu. Do jakých zemí mohou být realizovány výjezdy na mobility? Členské státy EU, země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko, Makedonie. Kdo může o dotaci žádat? Mohou žádat tyto typy institucí: centra či instituty vzdělávání dospělých, vzdělávací instituce zaměřené na dospělé se specifickými potřebami, vysokoškolské instituce působící v oblasti vzdělávání dospělých, soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků, sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací, místní, regionální či národní veřejné instituce, výzkumné organizace, nadace, kulturní organizace, knihovny, muzea, neziskové organizace a nevládní asociace, organizace poskytující kariérové a profesní poradenství. Na co lze v rámci programu žádat? Na odbornou jazykovou přípravu, na pobytové náklady (ubytování, stravné), náklady na dopravu a na náklady spojené s organizací celého projektu. Jaké jsou praktické zkušenosti? V posledních letech jsme pro naše klienty připravili a administrovali bezmála stovku projektů zahraničních stáží. Optimální délka odborné stáže se ukázala jako čtrnáct kalendářních dnů, kdy zaměstnanci mají možnost čerpat informace, ale zároveň nejsou nezbytně nutní ve své mateřské organizaci. Optimální velikost skupiny je osm osob, a to s ohledem na finanční možnosti grantu a přepravu v cílové destinaci mezi navštěvovanými organizacemi. Účastníci nejlépe hodnotili spolupráci s partnerskými organizacemi v Portugalsku, Španělsku, Irsku a v Německu. dobře spolupracovali a téma vnímali jako vklad do reálných situací velmi blízké budoucnosti. Doporučujeme v tématu pokračovat a dále trénovat a řešit konkrétní příklady pomocí využití nových technik komunikace, persvazivnívh technik, technik transakční analýzy a asertivity i dalších úspěšných postupů v moderní komunikaci. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka. Čtení technické dokumentace ve strojírenství KAMOKO, V září, říjnu a listopadu 2014 proběhl ve firmě KAMOKO,, osmidenní akreditovaný seminář s názvem Čtení a kreslení technické dokumentace. Cílem výuky zaměstnanců firmy KAMOKO,, bylo zdokonalit se ve čtení technické dokumentace a v tvorbě výrobních postupů. Především ve čtení výrobních výkresů i výkresů sestavení a ve zdokonalení Zkouška profesní kvalifikace lektor dalšího vzdělávání Mgr. Hana Fabíková koordinátorka projektu znalostí ohledně předepisování přesnosti na výkrese - tolerované i netolerované rozměry. V neposlední řadě se také zdokonalit ve znalostech úchylek tvaru a polohy a také v tvorbě jednoduchých výrobních postupů. K dalším cílům patřilo osvěžit si principy pravoúhlého promítání těles, zásady a způsoby kótování, náležitosti výkresů svarků, ohýbaných součástí, náležitosti a význam údajů v popisovém poli a nad ním. Důležitou součástí bylo čtení složitějších výrobních postupů a tvorba jednoduchých výrobních postupů pro výrobu. Seminář probíhal ve velmi dobré pracovní atmosféře. Byl veden převážně formou problémových úloh. Účastníci se zapojovali do řešení zpočátku jednoduchých a později složitějších problémů, kdy četli i načrtávali výkresy a dokumentaci související s jejich praxí. Předávání znalostí bylo podpořeno Trénink komunikačních dovedností Gienger, spol. s r. o. pomůckami ve formě 3D dřevěných modelů, virtuálních 3D modelů, animacemi základních principů a ukázkami z praxe. Akreditovaný kurz byl ukončen písemným testem, který prověřil dovednosti pracovníků ve čtení technické dokumentace a v tvorbě jednoduchých výrobních postupů. Všichni účastníci, kteří test absolvovali, prospěli. Seminář dostal od účastníků kurzu vysoké hodnocení. Ing. Marie Dostálová, lektorka kurzu. Dne proběhla v penzionu Celnica ve Velkých Karlovicích vzdělávací akce pro společnost Gienger, spol. s r. o., na téma Trénink komunikačních dovedností. Cílem semináře bylo aktivní opakování a prověření znalostí z předchozích dvou seminářů věnovaným komunikačním dovednostem a řešení konfliktů, nácvik efektivní komunikace v různých situacích, trénink účinných asertivních technik na konkrétních modelových situacích. Účastníci se do výuky zapojili s pozitivním přístupem, s problematikou již byli dobře seznámeni, na jednotlivá zadání tréninku reagovali samostatně nebo ve vytvořených skupinách, úroveň znalostí a předvedených dovedností byla velmi dobrá. Účastníci ocenili posílení své schopnosti uplatnit získané vědomosti v praxi pro zvýšení spokojenosti svých zákazníků. Ing. Renata Urmaničová, lektorka. Vzdělávací a poradenský institut Petr Otáhal, a. s, se stal druhou organizací v ČR, která získala status autorizované osoby a může tak provádět zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, kterou stanovuje Národní soustava kvalifikací. Národní soustava kvalifikací je databáze všech profesních kvalifikací. Tato nová právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal, tedy zdali studiem, či praxí. Proč zkoušku absolvovat: Zkouška je určena pracovníkům na všech úrovních řízení, personalistům a interním lektorům, kteří si v rámci své profese chtějí oficiálně ověřit své lektorské kompetence. Úspěšný absolvent získá celostátně platné osvědčení prokazující kvalitu lektorských dovedností. Krátký popis zkoušky: Samotná zkouška je kombinací písemného ověření znalostí s ústní obhajobou a praktického předvedení lektorských dovedností. Rozhodnete-li se pro zkoušku u vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., můžete zcela zdarma absolvovat jednodenní seminář, který výrazně zefektivní Vaši přípravu na zkoušku. Cena zkoušky: Cena zkoušky je Kč bez DPH. V ceně je zajištění kvalifikovaných lektorů, učební pomůcky, interaktivní učební manuál, osvědčení pro účastníka, nápoje a občerstvení. Organizační informace: Přípravný seminář i zkouš - ka probíhají v sídle vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s., na ulici Jiráskova 490 ve Frýdku-Místku. Před budovou je dostatek parkovacích míst (za poplatek). Vynikající je také spojení vlakem, autobusem či MHD. Zahájení přípravného semináře je vždy v 9:00 h a konec semináře je v 15:00 h. Zájemce bude v den přípravného semináře informován o čase zahájení závěrečné zkoušky. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 4 hodiny.

12 12 / ANDRAGOGICKÉ NOVINY únor / 2015 Rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců a zajištění konkurenceschopnosti společnosti Ingeteam, a. s. Společnost Ingeteam, a. s., již druhý rok úspěšně realizuje projekt číslo CZ.1.04/1.1.02/ , na který jsme obdrželi finanční dotaci ve výši ,49 Kč z ESF a státního rozpočtu, v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Cíle projektu budou naplňovány do konce června Hlavním cílem projektu je prohloubit odborné a obecné dovednosti zaměstnanců firmy Ingeteam, a. s., a to především prostřednictvím interních lektorů, ale také externích dodavatelů služeb. Projekt kombinuje různé formy vzdělávání, které jsou nezbytné pro výkon vysoce specializovaných pozic ve společnosti Ingeteam, a. s. Navržená školení jsou přesně zacílena na zvyšování flexibility a odbornosti jednotlivých zaměstnanců a zapadají tak do systému vzdělávání. Rostoucí konkurenční tlak na cenu a kvalitu zboží a služeb ze strany odběratelů na domácím i zahraničním trhu si žádá neustálé posilování konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování kvality projektů, efektivity a flexibility realizace zakázek a rovněž inovací portfolia nabízených produktů a služeb. Navržený systém vzdělávání tak zajistí větší profesionalitu jednotlivých zaměstnanců a podpoří kvalitu poskytovaných služeb. Úspěšná absolventka studia MBA Bc. Jana Sviežená, MBA Představujeme Vám jednu z úspěšných absolventek studia MBA. Je to paní Bc. Jana Sviežená, MBA, personální ředitelka společnosti Smart AD z Dobré u Frýdku-Místku. Můžete krátce představit Vaši organizaci? Společnost Smart AD (www.smartad.cz, poznámka redakce) je outsourcingovou společností pohybující se již mnoho let na farmaceutickém trhu. Mj. provozujeme 341 digital POS systémů v českých a slovenských lékárnách. V současné době máme cca 50 pracovníků a spolupracovníků. Já jsem v manažerské funkci 10 let. Proč jste se rozhodla pro studium MBA? Kromě manažerské práce se zabývám také lektorskou činností a neustále potřebuji nové informace pro správné rozhodování. Ve studiu MBA jsem viděla ideální příležitost prohloubit si vzdělání a setkat se se zajímavými lidmi. Co se Vám, s odstupem času, na studiu líbilo? Všechno (smích). Byli jsme výborná studijní skupina. Měla jsem štěstí, že jsem byla v malé skupině, díky čemuž jsme si rychle vytvořili pozitivní a přátelské vazby jak se spolužáky, tak s lektory. Dále se díky studiu spojily mé praktické zkušenosti s praktickými a teoretickými znalostmi lektorů, ale i ostatních účastníků. Také jsem měla možnost se profesně obohatit zkušenostmi ostatních spolužáků z jejich podnikání a vedení firem. A co lektoři? Oceňuji u nich vysokou míru interaktivity, chuť diskutovat a nepřednášet teoretické poučky. Zajímavý byl také jiný pohled lektorů na mé manažerské starosti. Komu byste doporučila studium MBA? Bez nadsázky všem majitelům a manažerům malých, středních a velkých firem, kteří mají své specifické problémy, které chtějí mimo své organizace konzultovat a vyřešit je. A samozřejmě studium jedině ve Vašem vzdělávacím institutu. Projekt Odborné vzdělávání zaměstnanců cesta ke konkurenceschopnosti firmy MSV STUDÉNKA, Dne bude ukončen projekt odborného vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MSV STUDÉNKA,, v rámci vyhlášené výzvy číslo 94 operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/ byl zahájen dne Projektu byla přidělena dotace ve výši ,96 Kč v režimu podpory de minimis. Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení adaptibility zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Na základě pozitivních zkušeností s předchozím projektem a analýze vzdělávacích potřeb navázal projekt na propracovaný systém řízení lidských zdrojů, a doplnil tak chybějící část o odborná školení. Cílovou skupinu tvořilo 25 zaměstnanců společnosti, kteří absolvovali celkem 14 druhů odborných školení, jako např. štíhlá výroba kaizen, defektoskopie, evropský lepičský praktik a lepičský specialista, školení svářečů s certifikací, výuka cizích jazyků s technickým zaměřením aj. Do projektu byli zahrnuti i zaměstnanci nad 50 let. Projekt tedy naplňoval princip EY 2012 (Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity). Součástí projektu byla také samostatná klíčová aktivita zaměřená na rovné příležitosti žen a mužů, jejímž výstupem je zhodnocení rovných příležitostí ve firmě a návrh zlepšení v této oblasti ve společnosti MSV STUDÉN- KA, Projekt je financován prostřednictvím OP LZZ z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Rozhovor s obchodním ředitelem Bc. Lukášem Velkým

Rozhovor s obchodním ředitelem Bc. Lukášem Velkým www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 9 DNES

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Identifikační údaje Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců POEX Velké Meziříčí, a.s. Zadavatel POEX Velké Meziříčí,a.s. IČ 25518356 Sídlo Třebíčská

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s.

Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. Zadávací dokumentace pro zakázku: Osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců DACHSER E. S. T. a. s. CZ.1.04/1.1.02/35.00377 DACHSER E.S.T. a.s. se sídlem v Kladně patří do celosvětové sítě DACHSER

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více