V SLEDKY VE ZKRATCE. obrat (v tis. Kč) tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V SLEDKY VE ZKRATCE. obrat (v tis. Kč) 1 061 300 1 225 309 1 475 523. tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč) 1 055 526 1 219 071 1 447 463"

Transkript

1 V SLEDKY VE ZKRATCE obrat (v tis. Kč) tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč) zisk před zdaněním (v tis. Kč) čistý zisk (v tis. Kč) navrhovaná a vyplacená dividenda (Kč/a) EPS - čistý zisk na akcii (v Kč) stálá aktiva (v tis. Kč) oběžná aktiva (v tis. Kč) vlastní jmění (v tis. Kč) zákonný rezervní fond (v tis. Kč) nerozdělený zisk minulých let (v tis. Kč) cizí zdroje (v tis. Kč) bankovní úvěry (v tis. Kč) produktivita práce z výkonů (v tis. Kč na osobu) mzdové a sociální náklady (v tis. Kč) průměrná mzda na 1 pracovníka (Kč/měs.) průměrný počet pracovníků (fyzické osoby) z celkového průměrného počtu: THP + vedení podíl přímých nákladů na výkonech (v %) 36,79 31,94 32,04 export na Slovensko (v tis. Kč) * podíl nákladů na výkonech (v %) 72,11 66,78 66,31 *od je export realizován prostřednictvím dceřiné společnosti STOCK Export - Import, s.r.o. 3

2 VODNÕ SLOVO K V RO»NÕ ZPR VÃ 1999 Vážení akcionáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu společnosti STOCK Plzeň a. s. za hospodářský rok Tato výroční zpráva Vám podává veškeré informace o vývoji a průběhu hospodaření naší firmy v roce 1999 a poslouží Vám jako podklad pro Vaši účast na jednání valné hromady akcionářů. Výsledky za rok 1999, které vykazujeme, ať už objemové či finanční, jsou rekordní, a jako takové navazují na pozitivní vývoj let předchozích. Navzdory hospodářské stagnaci v České republice, celkově klesajícímu trhu lihovin a zásadnímu zostření konkurenčního prostředí jsme dosáhli výrazného nárůstu prodeje našich výrobků. STOCK Plzeň a. s. překonal v roce 1999 hranici tržního podílu 30 %. Pokrýváme dnes téměř třetinu legálního trhu lihovin v České republice a výrazně jsme upevnili naši vedoucí pozici. Následující kapitoly Vám podají přesný obraz a detailní informace o práci a výsledcích jednotlivých úseků či oddělení naší společnosti. Na závěr této krátké úvodní části nám dovolte, abychom poděkovali všem našim spolupracovníkům za vysoké úsilí a obětavou práci v roce 1999 a našim akcionářům za důvěru, se kterou nám svěřili do péče své investice. Předložené výsledky Vám ukazují, že jsme tuto důvěru nezklamali. Ujišťujeme Vás, že i v budoucnosti budeme činit vše pro to, abychom majetek společnosti dále rozmnožovali. Za představenstvo Michael John předseda představenstva 4

3 5

4 S ÕDLO A STATUT RNÕ ORG NY SPOLE»NOSTI SÕDLO SPOLE»NOSTI STOCK Plzeň a. s. Palírenská Plzeň - Božkov IČO: DIČ: DOZOR»Õ RADA předseda: místopředseda: členové: Axel Thies Ing. Robert Plavec Miroslava Vojtová Igor Hurčík Erhard Kriese Jaroslav Šizling PÿEDSTAVENSTVO předseda: místopředseda: členové: Michael John Ing. Martin Petrášek Zdeňka Kavková Ing. Antonín Nasler Ing. Vladimír Steiner VEDENÕ SPOLE»NOSTI / MANAGEMENT generální ředitel: finanční ředitel: výrobní ředitel: technický ředitel: ředitel prodeje: ředitel marketingu: Ing. Martin Petrášek Zdeňka Kavková Ing. Vladimír Steiner Ing. Antonín Nasler Ing. Radek Svoboda Ing. Richard Švéda 6

5 7

6 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 TUZEMSK PRODEJ Obchodní rok 1999 znamenal absolutní rekord v dlouhé historii firmy STOCK Plzeň a. s., když celkový prodej lihovin překonal magickou hranici 25 milionů litrů. Již od prvních měsíců roku 1999 se nám dařilo průběžně plnit vysoce stanovené cíle a výsledný prodej 25,019 milionu litrů tak v meziročním srovnání znamená nárůst o plných 14,7 %. V období, kdy se nadále plně projevovaly důsledky nepříznivé ekonomické situace v České republice, jsou tato čísla o to cennějším výsledkem. Enormního úspěchu jsme dosáhli přes pokračující pokles spotřeby lihovin na domácím trhu, který jen za rok 1999 odhadujeme na zhruba 5 %. Konečným výsledkem je nárůst podílu naší společnosti na domácím trhu lihovin na více než 30 %. K upevňování pozice firmy STOCK Plzeň a. s. přispěla celá řada faktorů, přičemž stěžejní zásluhu je možné připsat dokonalé kvalitě výrobků, dobrému prodejnímu servisu, naprosto koncepční marketingové podpoře a spolehlivosti logistických služeb. Jednoznačně dominantní postavení v portfoliu produktů STOCK Plzeň a. s. během roku 1999 potvrdila značka Fernet Stock. Celkový prodej produktů této kategorie, tedy Fernetu Stock a mladšího Fernetu Stock Citrus, činil 16,9 milionu litrů. Mimořádně úspěšnou kombinací odbytu obou našich fernetů překonal objem prodeje roku 1999 předcházející období o 2,2 milionu litrů, což znamená nárůst o celých 15 %. Absolutní rekord zlomily značky Fernet Stock a Fernet Stock Citrus během závěrečných měsíců roku, kdy se jich například jen během prosince prodalo téměř 2,4 milionu litrů. Především mladší z obou produktů potvrdil rapidně rostoucí oblibu u spotřebitelů. Přestože již výsledky roku 1998 naznačovaly vysoký potenciál 8

7 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 Fernetu Stock Citrus a kladly mu vysoké ambice, nárůst prodeje o 33,5 % v roce 1999 předčil veškerá očekávání. Fernet Stock Citrus se během krátké doby dvou let bezpečně zařadil mezi tři nejprodávanější značky na českém trhu lihovin. Velmi zdatně si však v roce 1999 vedl i klasický Fernet Stock, který se v Božkově vyrábí již více než sedmdesát let, když meziroční nárůst jeho prodeje dosáhl 6,8 %. Kromě objemu prodeje je nutné vyzvednout u obou produktů i vysoce uspokojivou hodnotu vážené distribuce, která podle údajů výzkumné agentury ANR Amer Nielsen v průběhu roku neklesla pod 98 %. V kategorii mezinárodních značkových lihovin, kam patří mimo jiné ovocné vodky Ice Breaker nebo Vodka Keglevich, dosáhla naše společnost nejvyššího prodeje u Brandy Stock 84 V.S.O.P. Portfolio mezinárodních značkových lihovin bylo v průběhu roku 1999 postupně rozšiřováno o nové distribuční značky. Jako první byl v měsíci červnu uveden na český trh produkt z nabídky naší mateřské společnosti Eckes - Cognac Chantré. Dalším významným krokem k naplňování strategie rozšiřování portfolia byl podpis smlouvy se společností Berry Bros. & Rudd o výhradní distribuci známých skotských whisky Cutty Sark, Emerald a Glengoyne. Tyto prémiové produkty se staly významným doplňkem nabídky firmy STOCK Plzeň a. s. zejména pro oblast gastronomie. Meziroční nárůst prodeje o téměř 30 % zaznamenala kategorie domácích značkových lihovin, do níž se řadí například Whisky Printer s Stock, Whisky Cream Stock nebo Brandy Stock Original, kdy celkový prodej roku 1999 dosáhl 1,96 milionu litrů. Přestože se u Whisky Cream Stock, který byl na trh uveden na konci září 1998, nepodařilo zcela splnit ambiciózní prodejní plán, dokázal si tento smetanový likér ve velmi krátké době získat oblibu mnoha 9

8 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 spotřebitelů. Svědčí o tom nejen celkový prodaný objem Whisky Cream Stock, ale také dosažení 57% vážené distribuce, což je nejlepší výsledek na českém trhu v kategorii smetanových likérů. Poslední, ale neméně důležitou skupinou výrobků, jsou konzumní lihoviny. Rovněž v této kategorii, pro kterou je charakteristické ostré konkurenční prostředí, se nám podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. Pro rychle rostoucí skupinu zákazníků se totiž značka Božkov stává zárukou prvotřídní kvality, a především tato skutečnost přinesla pozitivní výsledky v podobě nárůstu prodeje. Celkem 5,7 milionu prodaných litrů, na nichž měly lví podíl úspěšné produkty Rum a Vodka Božkov, zvýšily objem prodeje této kategorie o 8 % ve srovnání s rokem V rámci posilování pozice společnosti STOCK Plzeň a. s. na domácím trhu se hlavním úkolem roku 1999 stalo zlepšení vlastní prodejní činnosti v oblasti gastronomie. Stávající prodejní oddělení bylo proto rozšířeno o tým obchodních zástupců pro gastronomii. Tento krok byl velmi pozitivně hodnocen zejména ze strany 10

9 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 velkoobchodů, pro které hotely, restaurace či jídelny představují v některých případech až 80 % objemu celkových prodejů. Ve struktuře přímých odběratelů nedošlo během roku 1999 k zásadním změnám. Expanze maloobchodních řetězců pokračovala v ostrém tempu započatém již v roce 1997 a díky tomuto vývoji se dále navýšil podíl maloobchodních sítí na celkovém prodeji společnosti STOCK Plzeň a. s. v období následujícím. K tomuto posunu v roce 1999 nejvíce přispěly maloobchodní řetězce s diskontní cenovou politikou. Velmi pozitivně lze hodnotit úroveň vztahů se všemi 250 přímými zákazníky firmy STOCK Plzeň a. s., které se v průběhu roku 1999 výrazně stabilizovaly. To se mimo jiné značně příznivě projevilo i na vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti. ze 30 % v roce 1998 až na konečných 38 % EXPORT Rok 1999 přinesl několik radikálních změn v oblasti exportních aktivit společnosti STOCK Plzeň a. s. Jedním ze zásadních kroků bylo uzavření smlouvy o výhradní distribuci našich výrobků na Slovensku s akciovou Navzdory náročnosti při přípravě a realizaci významných změn exportní činnosti se podařilo udržet v roce 1999 objem vývozu na Slovensko ve výši roku Celkový vývoz dosáhl dobré úrovně 966 tisíc litrů. společností PST Slovakia. Od počátku dubna 1999 je zároveň veškerá exportní činnost realizována prostřednictvím dceřiné společnosti STOCK Export Import, s.r.o. Uvedené razantní změny v systému vývozu měly přispět ke splnění několika základních cílů: především vytvořit podmínky pro další růst exportu, snížit náklady a administrativní náročnost vývozu, optimalizovat skladbu sortimentu na vývoz a v neposlední řadě rovněž vylepšit distribuci pro export stěžejních produktů. 11

10 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 PRODEJ OVOCN CH äç V A NEKTARŸ Prodej ovocných šťáv a nektarů značek Granini, Hohes C a YO, o jejichž distribuci na český trh se STOCK Plzeň a. s. stará od září 1998, dosáhl v roce 1999 objemu 693 tisíc litrů a zůstal tak hluboko za očekáváním. Hlavním důvodem nedosažení plánovaného množství jednoho milionu prodaných litrů je především stále trvající pokles cen konkurenčních tuzemských výrobců. Pozitivním faktem roku 1999 však zůstává, že se i přes značné cenové znevýhodnění dařilo nadále vylepšovat distribuci a především zajistit pozitivní finanční výsledek z této činnosti. MARKETING Marketingové aktivity firmy STOCK Plzeň a. s. v roce 1999 navázaly na předcházející léta a znamenaly další zintenzivnění činnosti s cílem dosáhnout maximálního efektu všech vložených investic. Vzhledem k dalšímu nárůstu marketingového rozpočtu bylo možné nejen výrazně podporovat stávající značky a budovat značky nově uvedené na trh, ale pracovat rovněž na přípravě zcela nových produktů. Upevnění pozice naší společnosti a rozšíření jejího tržního podílu o další 4 % oproti roku 1998 svědčí o tom, že marketingová podpora byla nejen intenzivní, ale rovněž vhodně naplánovaná a cílená. STOCK Plzeň a. s. dnes ovládá téměř třetinu trhu lihovin a tento úspěch je o to cennější, že celková spotřeba lihovin v České republice v roce 1999 nadále klesala. Rok 1999 byl pro marketingové aktivity specifický tím, že naše firma musela poprvé čelit zásadnímu útoku konkurence. Právě proto byla značná část rozpočtu využita k upevnění značky Fernet Stock, jež byla silně atakována novým konkurenčním výrobkem. Z tohoto pohledu byl rok 1999 nadmíru úspěšný: podařilo se nám pozice Fernetu Stock nejen uhájit, ale došlo dokonce i k jejich významnému posílení. Fernet Stock je s velkým odstupem absolutní jedničkou na domácím trhu lihovin z hlediska objemového podílu a navíc se probojoval na první místo žebříčku znalosti a obliby značek a reklamních kampaní. Ani v roce 1999 neustal vývoj nových produktů, jejichž postupné uvádění na trh v roce 2000 dále posílí pozice firmy STOCK Plzeň a. s. v oblasti produktového portfolia. Intenzivní příprava Vodky Amundsen a dalších novinek je důležitá zejména tím, že se jedná o výrobky směřující do spotřebitelsky největších kategorií lihovin 12

11 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 na českém trhu. Zároveň by jejich úspěšné prosazení znamenalo další snížení jednostranné závislosti společnosti na jediné značce - Fernet Stock, respektive Fernet Stock a Fernet Stock Citrus. V průběhu celého roku 1999 docházelo na základě informací z průzkumů trhu k celé řadě změn týkajících se designu jednotlivých značek. Nová dárková balení pro Fernet Stock a Whisky Cream Stock slavila u spotřebitelů úspěch pro svou vysokou úroveň a cenovou dostupnost. Zároveň pomohla pokrýt doposud ne zcela využitý prostor na trhu. Úprav se samozřejmě dočkaly mnohé etikety našich produktů a logicky také odpovídající kartony. Všechny tyto kroky by měly přinést pozitivní změny ve vnímání značek naší společnosti spotřebiteli. Prostředky vložené do reklamních kampaní na podporu jednotlivých značek v roce 1999 dále upevnily nebo zlepšily jejich pozice na domácím trhu lihovin. Po celý rok pokračovala kampaň na jméno výrobce Stock Plzeň - Božkov, respektive zastřešující značku Stock, která byla poprvé zahájena v posledních dvou měsících roku Sponzorský vzkaz byl vysílán před zábavnými 13

12 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 televizními pořady s nejvyšší sledovaností. Zároveň byla do nejčtenějších titulů umísťována tisková reklama. Uvedené aktivity posilují pozitivní vnímání společnosti STOCK Plzeň a. s. veřejností. Výraznou změnou oproti předcházejícímu období byla v podstatě celoroční kampaň na Fernet Stock. Televizní reklamní spot "I muži mají své dny" byl vysílán téměř každý měsíc. Tato kampaň byla v průběhu roku doplněna ještě třemi rádiovými a dvěma silnými tiskovými kampaněmi. Celonárodní turnaj v šipkách organizovaný v gastronomických zařízeních nesl jméno Fernetu Stock a umožnil podporu této značky v místech přímé konzumace. Veškeré mediální kampaně i promo aktivity směřovaly k tomu, aby byl oslaben vstup nového konkurenčního produktu na trh. Díky detailně a přesně naplánované protikampani se nám podařilo tento cíl splnit, takže konkurenční výrobek pozice Fernetu Stock v žádném směru neoslabil. Také pro Fernet Stock Bavorák byla reklamní kampaň v roce 1999 charakteristická vyšší intenzitou než v minulých letech. Billboardy a rádio byly doplněny city lights na diskotékách a v klubech, tedy v místech přímé konzumace nejoblíbenějšího long drinku v České republice. Značka Fernet Stock Citrus se v roce 1999 dočkala zcela nového televizního spotu "Nejlepší jízda na ledu", který byl přijat velmi pozitivně. Mediální mix zahrnoval vedle televize rovněž rádio, city lights na diskotékách a vysílání spotů ve vybraných kinech. Neustálým výrazným zvyšováním výdajů a díky tomu všech komunikačních ukazatelů v průběhu celého roku 1999 se Fernet Stock Citrus po třech letech od uvedení na trh stal nejlépe hodnoceným produktem z hlediska budování nové značky. Rok 1999 znamenal úspěch též pro Whisky Cream Stock, protože se z tohoto produktu podařilo vybudovat nejprodávanější značku v kategorii smetanových likérů. Dvě vlny televizní reklamy, rádiové a tiskové kampaně či city lights na diskotékách a v klubech vytvořily ze značky Whisky Cream Stock nepostradatelnou součást portfolia naší společnosti. Pro přesné zasažení vytipovaného segmentu spotřebitelů byly kampaně spojeny s vybranými událostmi jako Valentýn či Den matek. Také sponzoring dvou módních přehlídek Stock Mode Collection za účasti Miss Universe byl vybrán s jasným záměrem oslovit cílovou skupinu spotřebitelek smetanových likérů. V roce 1999 byl sortiment firmy STOCK Plzeň a. s. obohacen o několik nových distribučních značek. Cognac Chantré z produkce mateřské společnosti Eckes si během krátké doby od zahájení distribuce vybudoval své místo v kategorii cognaců. Podpis smlouvy s firmou Berry Bros. & Rudd v polovině roku 1999 umožnil převzetí distribuce skotských whisky Cutty Sark, Emerald a Glengoyne, jež začaly být na konci 14

13 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 roku marketingově podporovány. Hlavní část aktivit byla formou ochutnávek zaměřena na místa prodeje a na vybraná gastronomická zařízení, v nichž proběhla soutěž pro spotřebitele. a přispět tak k dalšímu zvýšení prodejů naší firmy. Vedle mnoha dalších aktivit umožnil i tento program prezentovat značky společnosti STOCK Plzeň a. s. jako moderní a dynamické. Prostřednictvím nově vzniklého týmu obchodních zástupců pro gastronomii se v roce 1999 podařilo zahájit intenzivní cílenou spolupráci s vybranými gastronomickými provozovnami. Celá řada POS materiálů byla využita právě v gastronomii při organizaci Fernet Stock, Fernet Stock Citrus a Whisky Cream Stock párty v klubech, barech a diskotékách po celé republice. Naprostá novinka - program koktejlů vyvinutý speciálně pro gastronomii s názvem Long Stock Drinks - znamenala průlom ve vnímání značek společnosti STOCK Plzeň a. s. konzumenty. Dříve nemyslitelné využití Fernetu Stock pro přípravu koktejlů bylo překonáno a nové produkty v portfoliu umožnily připravit řadu míchaných nápojů, jež jsou schopny velice rychle oslovit barmany a návštěvníky gastronomických zařízení PUBLIC RELATIONS V roce 1999 byla plně rozvinuta nová strategie public relations naší společnosti, kterou představenstvo připravilo v roce O správnosti rozhodnutí intenzivně pečovat o image firmy svědčí zásadní pozitivní zlom v úrovni informací zveřejněných o společnosti STOCK Plzeň a. s. v médiích, a to jak v kvantitativním vyjádření, tak především v kvalitě. Novináři a média začali naši firmu plně respektovat jako autoritu ve svém oboru 15

14 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 a nezřídka nás sami oslovují s cílem získat informace o trhu lihovin, konkurenci či našich postojích k aktuálním problémům. Styk s médii, monitoring, vyhodnocování tisku a veškeré působení společnosti STOCK Plzeň a. s. navenek zajišťovala v roce 1999 úspěšně externí agentura 4Jan Public Relations a vzhledem k dobrým výsledkům byla smlouva s touto agenturou prodloužena i pro rok Vedení aktivit public relations společnosti STOCK Plzeň a. s. včetně dalšího rozvíjení strategie má na starosti generální ředitel spolu s ředitelem marketingu a generální ředitel zastává rovněž funkci tiskového mluvčího firmy. Celkem bylo během roku 1999 v tisku publikováno 279 článků nebo zpráv o naší společnosti. Informace o firmě STOCK Plzeň a. s. a jejích produktech se objevily v celostátním i regionálním tisku, v odborných i společenských časopisech a vyznění této publicity bylo 16

15 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 bez výjimek neutrální až pozitivní. Televizní stanice ČT 1 a Nova přinesly pětkrát vystoupení představitelů firmy STOCK Plzeň a. s. k různým aktuálním tématům. V roce 1999 jsme pro vyšší zviditelnění naší společnosti jako předního domácího výrobce lihovin vydali 17 tiskových zpráv a k upevnění dobrých vztahů se zástupci médií bylo ve spolupráci s PR agenturou uspořádáno celkem 10 tiskových konferencí nebo setkání s novináři. Jako příklady úspěšných aktivit v oblasti public relations jmenujme namátkou velkou publicitu představitelů STOCK Plzeň a. s. v mediální kampani výrobců lihovin proti zavedení povinného kolkování lahví nebo velmi široký a pozitivní ohlas na přátelské setkání s novináři v provoze Prádlo 11. listopadu Neopomenutelnou částí strategie public relations je také interní PR, což znamená budování a rozvíjení vztahů společnosti s vlastními spolupracovníky. Za tímto účelem začal v roce 1999 vycházet interní podnikový časopis Stock Echo. Během roku byla zveřejněna 4 čísla a ohlas na tento časopis je mezi zaměstnanci velmi pozitivní. Do strategie public relations je zahrnuta rovněž prezentace naší společnosti na veřejnosti formou sponzorských a humanitárních aktivit. HUMANIT RNÕ A SPONZORSK»INNOST Akciová společnost STOCK Plzeň jako úspěšná domácí firma považuje za svou povinnost pomáhat svému regionu, a proto v roce 1999 věnovala značné částky na zdravotnické, kulturní i sportovní účely v západočeském kraji. Celkem 940 tisíc korun bylo věnováno oblasti zdravotnictví, přičemž z této částky bylo 880 tisíc házená a tenis byly podpořeny částkou celkem tisíc korun. Ryze humanitární pomoc byla poskytnuta v závěru roku, kdy dětským domovům, vesničce SOS a Fakultní nemocnici Plzeň darovala naše společnost džusy v celkové hodnotě 155 tisíc korun. korun poskytnuto Fakultní nemocnici Plzeň. 250 tisíc korun putovalo na konto Nadace města Plzně a dalších 200 tisíc korun bylo vydáno na kulturní akce v západočeské metropoli. Plzeňský hokej, sportovní střelci, cyklokros, 17

16 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 LOGISTIKA Spolupráce s firmou Transkam Hořovice, která pro STOCK Plzeň a. s. zajišťuje skladování a distribuci hotových výrobků, probíhala stejně jako v minulých letech i v roce 1999 hladce a veškeré vzniklé problémy byly vždy operativně vyřešeny. V letních měsících byl na základě připomínek pracovníků nádvorní čety změněn způsob přistavení vozidel při nakládce u staré stáčírny v Božkově, čímž došlo ke zkrácení převozních vzdáleností vysokozdvižných vozíků a tím i celkové doby nakládky. Pro hladké zabezpečení očekávaných zvýšených prodejů v závěru roku 1999 bylo nutné v průběhu listopadu přechodně zvýšit skladovou kapacitu z původních až na paletových míst. Společnost Transkam tento požadavek beze zbytku zajistila, což spolu s plynulým rozvozem velkou měrou přispělo k dosažení rekordních prodejů v listopadu a prosinci. Od 1. dubna zajišťuje veškeré exportní aktivity pro STOCK Plzeň a. s. dceřiná společnost STOCK Export - Import, s.r.o. Tato změna se promítla též do oblasti logistiky, takže bylo nutné uzavřít novou smlouvu o přepravě pro STOCK Export - Import, s.r.o. a změny nastaly i ve smlouvě o přepravě a skladování pro STOCK Plzeň a. s. FINANCE Výsledky hospodaření společnosti STOCK Plzeň a. s. za rok 1999 jsou navzdory celkově neuspokojivému vývoji ekonomiky České republiky a klesající kupní síle obyvatelstva ještě o mnoho lepší než v roce předcházejícím a mnohé ukazatele hospodaření firmy dosáhly skutečně rekordních hodnot. Nejpřesvědčivějšími důkazy jsou dosažený zisk, který se meziročně zvýšil o plných 24 %, a rovněž důležitý ukazatel přidané hodnoty, který je o 17 % vyšší než v roce Tohoto vynikajícího výsledku jsme mohli dosáhnout především příznivou skladbou sortimentu, kdy největší přírůstky v prodeji patřily výrobkům s vyšší ziskovostí, konkrétně Fernetu Stock, Fernetu Stock Citrus a také Brandy Stock Original. Úspěšné prodeje dokládají tržby za prodej lihovin vlastní výroby, které vzrostly oproti roku 1998 o 19 %. Pozitivní vliv na tvorbu zisku měl rovněž uspokojivý vývoj nákladů. Stejně jako v roce 1998 nedošlo totiž k žádnému podstatnému cenovému navýšení základních surovin potřebných k výrobě, 18

17 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 o čemž svědčí podíl přímých nákladů na výkonech. Zatímco v roce 1998 činil tento ukazatel 31,94 %, v roce 1999 se zvýšil na 32,04 %. V procentním vyjádření se přitom mírný nárůst projevil pouze v přímých osobních nákladech (0,3 %). Ostatní přímé náklady poklesly. Fixní náklady společnosti (služby, cestovné, odpisy, poplatky, režijní osobní náklady atd.) svůj podíl na výkonech díky nárůstu výroby a odbytu nezvýšily, přestože mzdový nárůst v roce 1999 dosáhl 10 % a vyšší byly i náklady na odpisy. Podíl fixních nákladů na výkonech v roce 1998 činil 34,84 % a během roku 1999 vykázal klesající trend na 34,27 %. Velmi uspokojivě se v roce 1999 vyvíjela oblast neuhrazených pohledávek po splatnosti, jejichž podíl na celkovém obratu nadále klesal. Ještě 19

18 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 v roce 1997 se neuhrazené pohledávky podílely na obratu 0,99 %, v roce 1998 klesl tento podíl na 0,66 % a v roce 1999 dokonce na 0,50 %, což je s ohledem na neuspokojivou právní situaci v České republice vynikající výsledek. Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou v současnosti buď zažalovány u soudu nebo se jimi zabývají specializované firmy. V každém případě má STOCK Plzeň a. s. na veškeré rizikové pohledávky po lhůtě splatnosti vytvořeny a zaúčtovány opravné položky. Významná investice roku 1998, nový informační systém SAP R/3, nám pomohla bezproblémově zvládnout přechod do roku 2000 a zasloužila se o dobrý chod celého účetnictví od výroby až po prodej roku

19 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 Dceřiná společnost Eckes Ybbstaler s.r.o., nyní STOCK Export - Import, s.r.o., která byla převzata v roce 1998, vytvořila v roce 1999 zisk ve výši tisíc korun. Tato dceřiná společnost zajišťuje pro STOCK Plzeň a. s. dovoz džusů, materiálu pro výrobu a export lihovin. Výše celkového zisku roku 1999 byla pozitivně ovlivněna také výnosovými úroky ze všech volných finančních prostředků, které společnost aktuálně nepotřebovala k obchodování a investování. Celkové finanční prostředky společnosti STOCK Plzeň a. s. ke konci roku 1999 činily tisíc korun (v roce 1998 to bylo tisíc korun), přičemž tyto prostředky vzrostly zejména v závěru roku díky mimořádnému nárůstu tržeb. V důsledku toho dosahovaly ke konci roku závazky vůči státnímu rozpočtu (spotřební daň, DPH a daň z příjmu) výše tisíc korun (v roce 1998 to bylo tisíc korun). Stav zásob naší společnosti se v roce 1999 sice zvýšil ze tisíc korun v roce 1998 na tisíc korun, ale šlo o navýšení pouze u zboží (džusy a nakoupené lihoviny). STOCK Plzeň a. s. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a žádné krátkodobé či dlouhodobé úvěry. INFORMA»NÕ SYST MY Na začátku roku 1999 byl uveden do provozu standardní informační systém SAP R/3, který nahradil stávající systém LISTO vyvinutý firmou Likosoft, s.r.o. Oproti původnímu informačnímu systému nový SAP R/3 dokonale propojuje jednotlivé podnikové subsystémy, zejména výrobu, logistiku, zásobování, odbyt, controlling, finanční účetnictví a investice. Zároveň nám tento nový systém pomohl bezproblémově zvládnout i přechod do roku Se systémem pracuje v současnosti asi 45 uživatelů, kteří jeho obsluhu zvládli velmi dobře, a to také díky fungující spolupráci s implementačním partnerem, firmou Logica, s.r.o. Na konci roku 1999 byla zahájena implementace odbytového informačního systému z řady MIS - Oracle Discoverer, který bude plně využíván již v průběhu roku Systém umožní manažerům na různých stupních řízení a obchodním zástupcům společnosti rychlý přístup k odbytovým datům tak, aby mohli operativně provádět analýzy prodeje podle svých individuálních potřeb a aktuálních požadavků. 21

20 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 V ROBA V roce 1999 bylo stočeno 25,06 milionu litrů lihovin, což představuje meziroční nárůst o 13,3 % a absolutní rekord nejen v historii společnosti STOCK Plzeň a. s., ale i v historii celého odvětví výroby lihovin v České republice. Oblast výroby tak více než uspokojivě dokázala splnit svůj základní úkol, kterým je trvalé zajištění kompletního sortimentu vyráběných lihovin ve vysoké kvalitě. Další rekord v objemu výroby si na svůj účet připsala skupina Fernet Stock a její podíl na celkové výrobě díky tomu loni přesáhl již 68 %. Přestože si přední pozici v této skupině udržel Fernet Stock, více než třetina objemu připadla na sladší modifikaci s citrusovou příchutí Fernet Stock Citrus. Výroba ochucených vodek Ice Breaker na bázi přírodních surovin, jemné Vodky Keglevich a špičkového Brandy Stock 84 V.S.O.P. 22

21 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 reagovala během celého roku na aktuální požadavky obchodu. Zejména Brandy Stock 84 V.S.O.P. vyráběné z minimálně čtyřletého italského vinného destilátu vykázalo loni vysokou dynamiku růstu výroby, jejíž objem se ve srovnání s rokem 1998 zvýšil o 80 %. Očekávání překonaly také značkové tuzemské výrobky. Brandy Stock Original si udržel pozici čtvrté nejprodávanější lihoviny naší společnosti a u Whisky Printer's Stock byl objem výroby roku 1998 překročen o 34,5 %. Smetanový likér Whisky Cream Stock vyráběný z Whisky Printer s Stock a smetanové báze se na trhu uvedl velmi dobře, a jeho výroba proto činila 400 tisíc litrů. Z ostatních lihovin doplňujících sortiment bylo největší množství vyrobeno Rumu tuzemského s meziročním nárůstem 9,2 %, jehož označení Božkov představuje pro zákazníky jistotu kvality. Pro zajištění plynulé výroby o vysoké kvalitě proběhla celá řada akcí investičního i neinvestičního charakteru. Jednou z nejdůležitějších byl nákup nové stáčecí linky na kapesní balení lihovin s výkonem 26 tisíc lahví za směnu, což umožnilo rozšířit sortiment o nové tvary lahví 0,2 a 0,1 litru. Během roku proběhla rovněž příprava stáčecí linky pro stáčení nového tvaru lahve na vodku 0,5 litru. V provoze Prádlo byl výrazně rozšířen sklad bylin a instalováno unikátní řezací zařízení, které upraví byliny na rozměry vhodné k maceraci. Již tradičně byla také v roce 1999 věnována mimořádná pozornost inovacím s cílem vyrobit a uvést na trh nové perspektivní produkty. Nesporně úspěšnou inovací bylo rozšíření výrobkového portfolia společnosti STOCK Plzeň a. s. o kapesní balení lihovin 23

22 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE ,2 a 0,1 litru produktů Fernet Stock, Fernet Stock Citrus, Rum Božkov, Vodka Božkov a Meruňka. Po technologické stránce byl připraven značkový domácí výrobek Vodka Amundsen, jejíž stáčení a prodej bude zahájen počátkem roku Celý proces vývoje nových výrobků a změn adjustace je považován za trvalý a důležitý úkol. Také v roce 2000 je plánováno další rozšíření výrobkového portfolia STOCK Plzeň a. s. Útvar jištění kvality STOCK Plzeň a. s. zajišťoval v roce 1999 pečlivé kontroly jakosti nejen finálních výrobků, ale rovněž všech vstupních surovin. Zcela zanedbatelné množství zákaznických reklamací a bez výjimek negativní nálezy namátkových kontrol České zemědělské a potravinářské inspekce v naší firmě svědčí o vysoké péči, která je kvalitě a její důsledné kontrole věnována. V souladu se zákonem č. 110/97 Sb. O potravinách a prováděcí vyhláškou č. 147/98 Sb. zajistil útvar jištění jakosti spolu s výrobním útvarem v roce 1999 vytvoření systému HACCP (systém kritických bodů) a jeho uvedení do denní praxe. 24

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více