V SLEDKY VE ZKRATCE. obrat (v tis. Kč) tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V SLEDKY VE ZKRATCE. obrat (v tis. Kč) 1 061 300 1 225 309 1 475 523. tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč) 1 055 526 1 219 071 1 447 463"

Transkript

1 V SLEDKY VE ZKRATCE obrat (v tis. Kč) tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč) zisk před zdaněním (v tis. Kč) čistý zisk (v tis. Kč) navrhovaná a vyplacená dividenda (Kč/a) EPS - čistý zisk na akcii (v Kč) stálá aktiva (v tis. Kč) oběžná aktiva (v tis. Kč) vlastní jmění (v tis. Kč) zákonný rezervní fond (v tis. Kč) nerozdělený zisk minulých let (v tis. Kč) cizí zdroje (v tis. Kč) bankovní úvěry (v tis. Kč) produktivita práce z výkonů (v tis. Kč na osobu) mzdové a sociální náklady (v tis. Kč) průměrná mzda na 1 pracovníka (Kč/měs.) průměrný počet pracovníků (fyzické osoby) z celkového průměrného počtu: THP + vedení podíl přímých nákladů na výkonech (v %) 36,79 31,94 32,04 export na Slovensko (v tis. Kč) * podíl nákladů na výkonech (v %) 72,11 66,78 66,31 *od je export realizován prostřednictvím dceřiné společnosti STOCK Export - Import, s.r.o. 3

2 VODNÕ SLOVO K V RO»NÕ ZPR VÃ 1999 Vážení akcionáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu společnosti STOCK Plzeň a. s. za hospodářský rok Tato výroční zpráva Vám podává veškeré informace o vývoji a průběhu hospodaření naší firmy v roce 1999 a poslouží Vám jako podklad pro Vaši účast na jednání valné hromady akcionářů. Výsledky za rok 1999, které vykazujeme, ať už objemové či finanční, jsou rekordní, a jako takové navazují na pozitivní vývoj let předchozích. Navzdory hospodářské stagnaci v České republice, celkově klesajícímu trhu lihovin a zásadnímu zostření konkurenčního prostředí jsme dosáhli výrazného nárůstu prodeje našich výrobků. STOCK Plzeň a. s. překonal v roce 1999 hranici tržního podílu 30 %. Pokrýváme dnes téměř třetinu legálního trhu lihovin v České republice a výrazně jsme upevnili naši vedoucí pozici. Následující kapitoly Vám podají přesný obraz a detailní informace o práci a výsledcích jednotlivých úseků či oddělení naší společnosti. Na závěr této krátké úvodní části nám dovolte, abychom poděkovali všem našim spolupracovníkům za vysoké úsilí a obětavou práci v roce 1999 a našim akcionářům za důvěru, se kterou nám svěřili do péče své investice. Předložené výsledky Vám ukazují, že jsme tuto důvěru nezklamali. Ujišťujeme Vás, že i v budoucnosti budeme činit vše pro to, abychom majetek společnosti dále rozmnožovali. Za představenstvo Michael John předseda představenstva 4

3 5

4 S ÕDLO A STATUT RNÕ ORG NY SPOLE»NOSTI SÕDLO SPOLE»NOSTI STOCK Plzeň a. s. Palírenská Plzeň - Božkov IČO: DIČ: DOZOR»Õ RADA předseda: místopředseda: členové: Axel Thies Ing. Robert Plavec Miroslava Vojtová Igor Hurčík Erhard Kriese Jaroslav Šizling PÿEDSTAVENSTVO předseda: místopředseda: členové: Michael John Ing. Martin Petrášek Zdeňka Kavková Ing. Antonín Nasler Ing. Vladimír Steiner VEDENÕ SPOLE»NOSTI / MANAGEMENT generální ředitel: finanční ředitel: výrobní ředitel: technický ředitel: ředitel prodeje: ředitel marketingu: Ing. Martin Petrášek Zdeňka Kavková Ing. Vladimír Steiner Ing. Antonín Nasler Ing. Radek Svoboda Ing. Richard Švéda 6

5 7

6 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 TUZEMSK PRODEJ Obchodní rok 1999 znamenal absolutní rekord v dlouhé historii firmy STOCK Plzeň a. s., když celkový prodej lihovin překonal magickou hranici 25 milionů litrů. Již od prvních měsíců roku 1999 se nám dařilo průběžně plnit vysoce stanovené cíle a výsledný prodej 25,019 milionu litrů tak v meziročním srovnání znamená nárůst o plných 14,7 %. V období, kdy se nadále plně projevovaly důsledky nepříznivé ekonomické situace v České republice, jsou tato čísla o to cennějším výsledkem. Enormního úspěchu jsme dosáhli přes pokračující pokles spotřeby lihovin na domácím trhu, který jen za rok 1999 odhadujeme na zhruba 5 %. Konečným výsledkem je nárůst podílu naší společnosti na domácím trhu lihovin na více než 30 %. K upevňování pozice firmy STOCK Plzeň a. s. přispěla celá řada faktorů, přičemž stěžejní zásluhu je možné připsat dokonalé kvalitě výrobků, dobrému prodejnímu servisu, naprosto koncepční marketingové podpoře a spolehlivosti logistických služeb. Jednoznačně dominantní postavení v portfoliu produktů STOCK Plzeň a. s. během roku 1999 potvrdila značka Fernet Stock. Celkový prodej produktů této kategorie, tedy Fernetu Stock a mladšího Fernetu Stock Citrus, činil 16,9 milionu litrů. Mimořádně úspěšnou kombinací odbytu obou našich fernetů překonal objem prodeje roku 1999 předcházející období o 2,2 milionu litrů, což znamená nárůst o celých 15 %. Absolutní rekord zlomily značky Fernet Stock a Fernet Stock Citrus během závěrečných měsíců roku, kdy se jich například jen během prosince prodalo téměř 2,4 milionu litrů. Především mladší z obou produktů potvrdil rapidně rostoucí oblibu u spotřebitelů. Přestože již výsledky roku 1998 naznačovaly vysoký potenciál 8

7 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 Fernetu Stock Citrus a kladly mu vysoké ambice, nárůst prodeje o 33,5 % v roce 1999 předčil veškerá očekávání. Fernet Stock Citrus se během krátké doby dvou let bezpečně zařadil mezi tři nejprodávanější značky na českém trhu lihovin. Velmi zdatně si však v roce 1999 vedl i klasický Fernet Stock, který se v Božkově vyrábí již více než sedmdesát let, když meziroční nárůst jeho prodeje dosáhl 6,8 %. Kromě objemu prodeje je nutné vyzvednout u obou produktů i vysoce uspokojivou hodnotu vážené distribuce, která podle údajů výzkumné agentury ANR Amer Nielsen v průběhu roku neklesla pod 98 %. V kategorii mezinárodních značkových lihovin, kam patří mimo jiné ovocné vodky Ice Breaker nebo Vodka Keglevich, dosáhla naše společnost nejvyššího prodeje u Brandy Stock 84 V.S.O.P. Portfolio mezinárodních značkových lihovin bylo v průběhu roku 1999 postupně rozšiřováno o nové distribuční značky. Jako první byl v měsíci červnu uveden na český trh produkt z nabídky naší mateřské společnosti Eckes - Cognac Chantré. Dalším významným krokem k naplňování strategie rozšiřování portfolia byl podpis smlouvy se společností Berry Bros. & Rudd o výhradní distribuci známých skotských whisky Cutty Sark, Emerald a Glengoyne. Tyto prémiové produkty se staly významným doplňkem nabídky firmy STOCK Plzeň a. s. zejména pro oblast gastronomie. Meziroční nárůst prodeje o téměř 30 % zaznamenala kategorie domácích značkových lihovin, do níž se řadí například Whisky Printer s Stock, Whisky Cream Stock nebo Brandy Stock Original, kdy celkový prodej roku 1999 dosáhl 1,96 milionu litrů. Přestože se u Whisky Cream Stock, který byl na trh uveden na konci září 1998, nepodařilo zcela splnit ambiciózní prodejní plán, dokázal si tento smetanový likér ve velmi krátké době získat oblibu mnoha 9

8 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 spotřebitelů. Svědčí o tom nejen celkový prodaný objem Whisky Cream Stock, ale také dosažení 57% vážené distribuce, což je nejlepší výsledek na českém trhu v kategorii smetanových likérů. Poslední, ale neméně důležitou skupinou výrobků, jsou konzumní lihoviny. Rovněž v této kategorii, pro kterou je charakteristické ostré konkurenční prostředí, se nám podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. Pro rychle rostoucí skupinu zákazníků se totiž značka Božkov stává zárukou prvotřídní kvality, a především tato skutečnost přinesla pozitivní výsledky v podobě nárůstu prodeje. Celkem 5,7 milionu prodaných litrů, na nichž měly lví podíl úspěšné produkty Rum a Vodka Božkov, zvýšily objem prodeje této kategorie o 8 % ve srovnání s rokem V rámci posilování pozice společnosti STOCK Plzeň a. s. na domácím trhu se hlavním úkolem roku 1999 stalo zlepšení vlastní prodejní činnosti v oblasti gastronomie. Stávající prodejní oddělení bylo proto rozšířeno o tým obchodních zástupců pro gastronomii. Tento krok byl velmi pozitivně hodnocen zejména ze strany 10

9 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 velkoobchodů, pro které hotely, restaurace či jídelny představují v některých případech až 80 % objemu celkových prodejů. Ve struktuře přímých odběratelů nedošlo během roku 1999 k zásadním změnám. Expanze maloobchodních řetězců pokračovala v ostrém tempu započatém již v roce 1997 a díky tomuto vývoji se dále navýšil podíl maloobchodních sítí na celkovém prodeji společnosti STOCK Plzeň a. s. v období následujícím. K tomuto posunu v roce 1999 nejvíce přispěly maloobchodní řetězce s diskontní cenovou politikou. Velmi pozitivně lze hodnotit úroveň vztahů se všemi 250 přímými zákazníky firmy STOCK Plzeň a. s., které se v průběhu roku 1999 výrazně stabilizovaly. To se mimo jiné značně příznivě projevilo i na vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti. ze 30 % v roce 1998 až na konečných 38 % EXPORT Rok 1999 přinesl několik radikálních změn v oblasti exportních aktivit společnosti STOCK Plzeň a. s. Jedním ze zásadních kroků bylo uzavření smlouvy o výhradní distribuci našich výrobků na Slovensku s akciovou Navzdory náročnosti při přípravě a realizaci významných změn exportní činnosti se podařilo udržet v roce 1999 objem vývozu na Slovensko ve výši roku Celkový vývoz dosáhl dobré úrovně 966 tisíc litrů. společností PST Slovakia. Od počátku dubna 1999 je zároveň veškerá exportní činnost realizována prostřednictvím dceřiné společnosti STOCK Export Import, s.r.o. Uvedené razantní změny v systému vývozu měly přispět ke splnění několika základních cílů: především vytvořit podmínky pro další růst exportu, snížit náklady a administrativní náročnost vývozu, optimalizovat skladbu sortimentu na vývoz a v neposlední řadě rovněž vylepšit distribuci pro export stěžejních produktů. 11

10 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 PRODEJ OVOCN CH äç V A NEKTARŸ Prodej ovocných šťáv a nektarů značek Granini, Hohes C a YO, o jejichž distribuci na český trh se STOCK Plzeň a. s. stará od září 1998, dosáhl v roce 1999 objemu 693 tisíc litrů a zůstal tak hluboko za očekáváním. Hlavním důvodem nedosažení plánovaného množství jednoho milionu prodaných litrů je především stále trvající pokles cen konkurenčních tuzemských výrobců. Pozitivním faktem roku 1999 však zůstává, že se i přes značné cenové znevýhodnění dařilo nadále vylepšovat distribuci a především zajistit pozitivní finanční výsledek z této činnosti. MARKETING Marketingové aktivity firmy STOCK Plzeň a. s. v roce 1999 navázaly na předcházející léta a znamenaly další zintenzivnění činnosti s cílem dosáhnout maximálního efektu všech vložených investic. Vzhledem k dalšímu nárůstu marketingového rozpočtu bylo možné nejen výrazně podporovat stávající značky a budovat značky nově uvedené na trh, ale pracovat rovněž na přípravě zcela nových produktů. Upevnění pozice naší společnosti a rozšíření jejího tržního podílu o další 4 % oproti roku 1998 svědčí o tom, že marketingová podpora byla nejen intenzivní, ale rovněž vhodně naplánovaná a cílená. STOCK Plzeň a. s. dnes ovládá téměř třetinu trhu lihovin a tento úspěch je o to cennější, že celková spotřeba lihovin v České republice v roce 1999 nadále klesala. Rok 1999 byl pro marketingové aktivity specifický tím, že naše firma musela poprvé čelit zásadnímu útoku konkurence. Právě proto byla značná část rozpočtu využita k upevnění značky Fernet Stock, jež byla silně atakována novým konkurenčním výrobkem. Z tohoto pohledu byl rok 1999 nadmíru úspěšný: podařilo se nám pozice Fernetu Stock nejen uhájit, ale došlo dokonce i k jejich významnému posílení. Fernet Stock je s velkým odstupem absolutní jedničkou na domácím trhu lihovin z hlediska objemového podílu a navíc se probojoval na první místo žebříčku znalosti a obliby značek a reklamních kampaní. Ani v roce 1999 neustal vývoj nových produktů, jejichž postupné uvádění na trh v roce 2000 dále posílí pozice firmy STOCK Plzeň a. s. v oblasti produktového portfolia. Intenzivní příprava Vodky Amundsen a dalších novinek je důležitá zejména tím, že se jedná o výrobky směřující do spotřebitelsky největších kategorií lihovin 12

11 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 na českém trhu. Zároveň by jejich úspěšné prosazení znamenalo další snížení jednostranné závislosti společnosti na jediné značce - Fernet Stock, respektive Fernet Stock a Fernet Stock Citrus. V průběhu celého roku 1999 docházelo na základě informací z průzkumů trhu k celé řadě změn týkajících se designu jednotlivých značek. Nová dárková balení pro Fernet Stock a Whisky Cream Stock slavila u spotřebitelů úspěch pro svou vysokou úroveň a cenovou dostupnost. Zároveň pomohla pokrýt doposud ne zcela využitý prostor na trhu. Úprav se samozřejmě dočkaly mnohé etikety našich produktů a logicky také odpovídající kartony. Všechny tyto kroky by měly přinést pozitivní změny ve vnímání značek naší společnosti spotřebiteli. Prostředky vložené do reklamních kampaní na podporu jednotlivých značek v roce 1999 dále upevnily nebo zlepšily jejich pozice na domácím trhu lihovin. Po celý rok pokračovala kampaň na jméno výrobce Stock Plzeň - Božkov, respektive zastřešující značku Stock, která byla poprvé zahájena v posledních dvou měsících roku Sponzorský vzkaz byl vysílán před zábavnými 13

12 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 televizními pořady s nejvyšší sledovaností. Zároveň byla do nejčtenějších titulů umísťována tisková reklama. Uvedené aktivity posilují pozitivní vnímání společnosti STOCK Plzeň a. s. veřejností. Výraznou změnou oproti předcházejícímu období byla v podstatě celoroční kampaň na Fernet Stock. Televizní reklamní spot "I muži mají své dny" byl vysílán téměř každý měsíc. Tato kampaň byla v průběhu roku doplněna ještě třemi rádiovými a dvěma silnými tiskovými kampaněmi. Celonárodní turnaj v šipkách organizovaný v gastronomických zařízeních nesl jméno Fernetu Stock a umožnil podporu této značky v místech přímé konzumace. Veškeré mediální kampaně i promo aktivity směřovaly k tomu, aby byl oslaben vstup nového konkurenčního produktu na trh. Díky detailně a přesně naplánované protikampani se nám podařilo tento cíl splnit, takže konkurenční výrobek pozice Fernetu Stock v žádném směru neoslabil. Také pro Fernet Stock Bavorák byla reklamní kampaň v roce 1999 charakteristická vyšší intenzitou než v minulých letech. Billboardy a rádio byly doplněny city lights na diskotékách a v klubech, tedy v místech přímé konzumace nejoblíbenějšího long drinku v České republice. Značka Fernet Stock Citrus se v roce 1999 dočkala zcela nového televizního spotu "Nejlepší jízda na ledu", který byl přijat velmi pozitivně. Mediální mix zahrnoval vedle televize rovněž rádio, city lights na diskotékách a vysílání spotů ve vybraných kinech. Neustálým výrazným zvyšováním výdajů a díky tomu všech komunikačních ukazatelů v průběhu celého roku 1999 se Fernet Stock Citrus po třech letech od uvedení na trh stal nejlépe hodnoceným produktem z hlediska budování nové značky. Rok 1999 znamenal úspěch též pro Whisky Cream Stock, protože se z tohoto produktu podařilo vybudovat nejprodávanější značku v kategorii smetanových likérů. Dvě vlny televizní reklamy, rádiové a tiskové kampaně či city lights na diskotékách a v klubech vytvořily ze značky Whisky Cream Stock nepostradatelnou součást portfolia naší společnosti. Pro přesné zasažení vytipovaného segmentu spotřebitelů byly kampaně spojeny s vybranými událostmi jako Valentýn či Den matek. Také sponzoring dvou módních přehlídek Stock Mode Collection za účasti Miss Universe byl vybrán s jasným záměrem oslovit cílovou skupinu spotřebitelek smetanových likérů. V roce 1999 byl sortiment firmy STOCK Plzeň a. s. obohacen o několik nových distribučních značek. Cognac Chantré z produkce mateřské společnosti Eckes si během krátké doby od zahájení distribuce vybudoval své místo v kategorii cognaců. Podpis smlouvy s firmou Berry Bros. & Rudd v polovině roku 1999 umožnil převzetí distribuce skotských whisky Cutty Sark, Emerald a Glengoyne, jež začaly být na konci 14

13 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 roku marketingově podporovány. Hlavní část aktivit byla formou ochutnávek zaměřena na místa prodeje a na vybraná gastronomická zařízení, v nichž proběhla soutěž pro spotřebitele. a přispět tak k dalšímu zvýšení prodejů naší firmy. Vedle mnoha dalších aktivit umožnil i tento program prezentovat značky společnosti STOCK Plzeň a. s. jako moderní a dynamické. Prostřednictvím nově vzniklého týmu obchodních zástupců pro gastronomii se v roce 1999 podařilo zahájit intenzivní cílenou spolupráci s vybranými gastronomickými provozovnami. Celá řada POS materiálů byla využita právě v gastronomii při organizaci Fernet Stock, Fernet Stock Citrus a Whisky Cream Stock párty v klubech, barech a diskotékách po celé republice. Naprostá novinka - program koktejlů vyvinutý speciálně pro gastronomii s názvem Long Stock Drinks - znamenala průlom ve vnímání značek společnosti STOCK Plzeň a. s. konzumenty. Dříve nemyslitelné využití Fernetu Stock pro přípravu koktejlů bylo překonáno a nové produkty v portfoliu umožnily připravit řadu míchaných nápojů, jež jsou schopny velice rychle oslovit barmany a návštěvníky gastronomických zařízení PUBLIC RELATIONS V roce 1999 byla plně rozvinuta nová strategie public relations naší společnosti, kterou představenstvo připravilo v roce O správnosti rozhodnutí intenzivně pečovat o image firmy svědčí zásadní pozitivní zlom v úrovni informací zveřejněných o společnosti STOCK Plzeň a. s. v médiích, a to jak v kvantitativním vyjádření, tak především v kvalitě. Novináři a média začali naši firmu plně respektovat jako autoritu ve svém oboru 15

14 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 a nezřídka nás sami oslovují s cílem získat informace o trhu lihovin, konkurenci či našich postojích k aktuálním problémům. Styk s médii, monitoring, vyhodnocování tisku a veškeré působení společnosti STOCK Plzeň a. s. navenek zajišťovala v roce 1999 úspěšně externí agentura 4Jan Public Relations a vzhledem k dobrým výsledkům byla smlouva s touto agenturou prodloužena i pro rok Vedení aktivit public relations společnosti STOCK Plzeň a. s. včetně dalšího rozvíjení strategie má na starosti generální ředitel spolu s ředitelem marketingu a generální ředitel zastává rovněž funkci tiskového mluvčího firmy. Celkem bylo během roku 1999 v tisku publikováno 279 článků nebo zpráv o naší společnosti. Informace o firmě STOCK Plzeň a. s. a jejích produktech se objevily v celostátním i regionálním tisku, v odborných i společenských časopisech a vyznění této publicity bylo 16

15 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 bez výjimek neutrální až pozitivní. Televizní stanice ČT 1 a Nova přinesly pětkrát vystoupení představitelů firmy STOCK Plzeň a. s. k různým aktuálním tématům. V roce 1999 jsme pro vyšší zviditelnění naší společnosti jako předního domácího výrobce lihovin vydali 17 tiskových zpráv a k upevnění dobrých vztahů se zástupci médií bylo ve spolupráci s PR agenturou uspořádáno celkem 10 tiskových konferencí nebo setkání s novináři. Jako příklady úspěšných aktivit v oblasti public relations jmenujme namátkou velkou publicitu představitelů STOCK Plzeň a. s. v mediální kampani výrobců lihovin proti zavedení povinného kolkování lahví nebo velmi široký a pozitivní ohlas na přátelské setkání s novináři v provoze Prádlo 11. listopadu Neopomenutelnou částí strategie public relations je také interní PR, což znamená budování a rozvíjení vztahů společnosti s vlastními spolupracovníky. Za tímto účelem začal v roce 1999 vycházet interní podnikový časopis Stock Echo. Během roku byla zveřejněna 4 čísla a ohlas na tento časopis je mezi zaměstnanci velmi pozitivní. Do strategie public relations je zahrnuta rovněž prezentace naší společnosti na veřejnosti formou sponzorských a humanitárních aktivit. HUMANIT RNÕ A SPONZORSK»INNOST Akciová společnost STOCK Plzeň jako úspěšná domácí firma považuje za svou povinnost pomáhat svému regionu, a proto v roce 1999 věnovala značné částky na zdravotnické, kulturní i sportovní účely v západočeském kraji. Celkem 940 tisíc korun bylo věnováno oblasti zdravotnictví, přičemž z této částky bylo 880 tisíc házená a tenis byly podpořeny částkou celkem tisíc korun. Ryze humanitární pomoc byla poskytnuta v závěru roku, kdy dětským domovům, vesničce SOS a Fakultní nemocnici Plzeň darovala naše společnost džusy v celkové hodnotě 155 tisíc korun. korun poskytnuto Fakultní nemocnici Plzeň. 250 tisíc korun putovalo na konto Nadace města Plzně a dalších 200 tisíc korun bylo vydáno na kulturní akce v západočeské metropoli. Plzeňský hokej, sportovní střelci, cyklokros, 17

16 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 LOGISTIKA Spolupráce s firmou Transkam Hořovice, která pro STOCK Plzeň a. s. zajišťuje skladování a distribuci hotových výrobků, probíhala stejně jako v minulých letech i v roce 1999 hladce a veškeré vzniklé problémy byly vždy operativně vyřešeny. V letních měsících byl na základě připomínek pracovníků nádvorní čety změněn způsob přistavení vozidel při nakládce u staré stáčírny v Božkově, čímž došlo ke zkrácení převozních vzdáleností vysokozdvižných vozíků a tím i celkové doby nakládky. Pro hladké zabezpečení očekávaných zvýšených prodejů v závěru roku 1999 bylo nutné v průběhu listopadu přechodně zvýšit skladovou kapacitu z původních až na paletových míst. Společnost Transkam tento požadavek beze zbytku zajistila, což spolu s plynulým rozvozem velkou měrou přispělo k dosažení rekordních prodejů v listopadu a prosinci. Od 1. dubna zajišťuje veškeré exportní aktivity pro STOCK Plzeň a. s. dceřiná společnost STOCK Export - Import, s.r.o. Tato změna se promítla též do oblasti logistiky, takže bylo nutné uzavřít novou smlouvu o přepravě pro STOCK Export - Import, s.r.o. a změny nastaly i ve smlouvě o přepravě a skladování pro STOCK Plzeň a. s. FINANCE Výsledky hospodaření společnosti STOCK Plzeň a. s. za rok 1999 jsou navzdory celkově neuspokojivému vývoji ekonomiky České republiky a klesající kupní síle obyvatelstva ještě o mnoho lepší než v roce předcházejícím a mnohé ukazatele hospodaření firmy dosáhly skutečně rekordních hodnot. Nejpřesvědčivějšími důkazy jsou dosažený zisk, který se meziročně zvýšil o plných 24 %, a rovněž důležitý ukazatel přidané hodnoty, který je o 17 % vyšší než v roce Tohoto vynikajícího výsledku jsme mohli dosáhnout především příznivou skladbou sortimentu, kdy největší přírůstky v prodeji patřily výrobkům s vyšší ziskovostí, konkrétně Fernetu Stock, Fernetu Stock Citrus a také Brandy Stock Original. Úspěšné prodeje dokládají tržby za prodej lihovin vlastní výroby, které vzrostly oproti roku 1998 o 19 %. Pozitivní vliv na tvorbu zisku měl rovněž uspokojivý vývoj nákladů. Stejně jako v roce 1998 nedošlo totiž k žádnému podstatnému cenovému navýšení základních surovin potřebných k výrobě, 18

17 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 o čemž svědčí podíl přímých nákladů na výkonech. Zatímco v roce 1998 činil tento ukazatel 31,94 %, v roce 1999 se zvýšil na 32,04 %. V procentním vyjádření se přitom mírný nárůst projevil pouze v přímých osobních nákladech (0,3 %). Ostatní přímé náklady poklesly. Fixní náklady společnosti (služby, cestovné, odpisy, poplatky, režijní osobní náklady atd.) svůj podíl na výkonech díky nárůstu výroby a odbytu nezvýšily, přestože mzdový nárůst v roce 1999 dosáhl 10 % a vyšší byly i náklady na odpisy. Podíl fixních nákladů na výkonech v roce 1998 činil 34,84 % a během roku 1999 vykázal klesající trend na 34,27 %. Velmi uspokojivě se v roce 1999 vyvíjela oblast neuhrazených pohledávek po splatnosti, jejichž podíl na celkovém obratu nadále klesal. Ještě 19

18 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 v roce 1997 se neuhrazené pohledávky podílely na obratu 0,99 %, v roce 1998 klesl tento podíl na 0,66 % a v roce 1999 dokonce na 0,50 %, což je s ohledem na neuspokojivou právní situaci v České republice vynikající výsledek. Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou v současnosti buď zažalovány u soudu nebo se jimi zabývají specializované firmy. V každém případě má STOCK Plzeň a. s. na veškeré rizikové pohledávky po lhůtě splatnosti vytvořeny a zaúčtovány opravné položky. Významná investice roku 1998, nový informační systém SAP R/3, nám pomohla bezproblémově zvládnout přechod do roku 2000 a zasloužila se o dobrý chod celého účetnictví od výroby až po prodej roku

19 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 Dceřiná společnost Eckes Ybbstaler s.r.o., nyní STOCK Export - Import, s.r.o., která byla převzata v roce 1998, vytvořila v roce 1999 zisk ve výši tisíc korun. Tato dceřiná společnost zajišťuje pro STOCK Plzeň a. s. dovoz džusů, materiálu pro výrobu a export lihovin. Výše celkového zisku roku 1999 byla pozitivně ovlivněna také výnosovými úroky ze všech volných finančních prostředků, které společnost aktuálně nepotřebovala k obchodování a investování. Celkové finanční prostředky společnosti STOCK Plzeň a. s. ke konci roku 1999 činily tisíc korun (v roce 1998 to bylo tisíc korun), přičemž tyto prostředky vzrostly zejména v závěru roku díky mimořádnému nárůstu tržeb. V důsledku toho dosahovaly ke konci roku závazky vůči státnímu rozpočtu (spotřební daň, DPH a daň z příjmu) výše tisíc korun (v roce 1998 to bylo tisíc korun). Stav zásob naší společnosti se v roce 1999 sice zvýšil ze tisíc korun v roce 1998 na tisíc korun, ale šlo o navýšení pouze u zboží (džusy a nakoupené lihoviny). STOCK Plzeň a. s. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a žádné krátkodobé či dlouhodobé úvěry. INFORMA»NÕ SYST MY Na začátku roku 1999 byl uveden do provozu standardní informační systém SAP R/3, který nahradil stávající systém LISTO vyvinutý firmou Likosoft, s.r.o. Oproti původnímu informačnímu systému nový SAP R/3 dokonale propojuje jednotlivé podnikové subsystémy, zejména výrobu, logistiku, zásobování, odbyt, controlling, finanční účetnictví a investice. Zároveň nám tento nový systém pomohl bezproblémově zvládnout i přechod do roku Se systémem pracuje v současnosti asi 45 uživatelů, kteří jeho obsluhu zvládli velmi dobře, a to také díky fungující spolupráci s implementačním partnerem, firmou Logica, s.r.o. Na konci roku 1999 byla zahájena implementace odbytového informačního systému z řady MIS - Oracle Discoverer, který bude plně využíván již v průběhu roku Systém umožní manažerům na různých stupních řízení a obchodním zástupcům společnosti rychlý přístup k odbytovým datům tak, aby mohli operativně provádět analýzy prodeje podle svých individuálních potřeb a aktuálních požadavků. 21

20 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 V ROBA V roce 1999 bylo stočeno 25,06 milionu litrů lihovin, což představuje meziroční nárůst o 13,3 % a absolutní rekord nejen v historii společnosti STOCK Plzeň a. s., ale i v historii celého odvětví výroby lihovin v České republice. Oblast výroby tak více než uspokojivě dokázala splnit svůj základní úkol, kterým je trvalé zajištění kompletního sortimentu vyráběných lihovin ve vysoké kvalitě. Další rekord v objemu výroby si na svůj účet připsala skupina Fernet Stock a její podíl na celkové výrobě díky tomu loni přesáhl již 68 %. Přestože si přední pozici v této skupině udržel Fernet Stock, více než třetina objemu připadla na sladší modifikaci s citrusovou příchutí Fernet Stock Citrus. Výroba ochucených vodek Ice Breaker na bázi přírodních surovin, jemné Vodky Keglevich a špičkového Brandy Stock 84 V.S.O.P. 22

21 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 reagovala během celého roku na aktuální požadavky obchodu. Zejména Brandy Stock 84 V.S.O.P. vyráběné z minimálně čtyřletého italského vinného destilátu vykázalo loni vysokou dynamiku růstu výroby, jejíž objem se ve srovnání s rokem 1998 zvýšil o 80 %. Očekávání překonaly také značkové tuzemské výrobky. Brandy Stock Original si udržel pozici čtvrté nejprodávanější lihoviny naší společnosti a u Whisky Printer's Stock byl objem výroby roku 1998 překročen o 34,5 %. Smetanový likér Whisky Cream Stock vyráběný z Whisky Printer s Stock a smetanové báze se na trhu uvedl velmi dobře, a jeho výroba proto činila 400 tisíc litrů. Z ostatních lihovin doplňujících sortiment bylo největší množství vyrobeno Rumu tuzemského s meziročním nárůstem 9,2 %, jehož označení Božkov představuje pro zákazníky jistotu kvality. Pro zajištění plynulé výroby o vysoké kvalitě proběhla celá řada akcí investičního i neinvestičního charakteru. Jednou z nejdůležitějších byl nákup nové stáčecí linky na kapesní balení lihovin s výkonem 26 tisíc lahví za směnu, což umožnilo rozšířit sortiment o nové tvary lahví 0,2 a 0,1 litru. Během roku proběhla rovněž příprava stáčecí linky pro stáčení nového tvaru lahve na vodku 0,5 litru. V provoze Prádlo byl výrazně rozšířen sklad bylin a instalováno unikátní řezací zařízení, které upraví byliny na rozměry vhodné k maceraci. Již tradičně byla také v roce 1999 věnována mimořádná pozornost inovacím s cílem vyrobit a uvést na trh nové perspektivní produkty. Nesporně úspěšnou inovací bylo rozšíření výrobkového portfolia společnosti STOCK Plzeň a. s. o kapesní balení lihovin 23

22 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE ,2 a 0,1 litru produktů Fernet Stock, Fernet Stock Citrus, Rum Božkov, Vodka Božkov a Meruňka. Po technologické stránce byl připraven značkový domácí výrobek Vodka Amundsen, jejíž stáčení a prodej bude zahájen počátkem roku Celý proces vývoje nových výrobků a změn adjustace je považován za trvalý a důležitý úkol. Také v roce 2000 je plánováno další rozšíření výrobkového portfolia STOCK Plzeň a. s. Útvar jištění kvality STOCK Plzeň a. s. zajišťoval v roce 1999 pečlivé kontroly jakosti nejen finálních výrobků, ale rovněž všech vstupních surovin. Zcela zanedbatelné množství zákaznických reklamací a bez výjimek negativní nálezy namátkových kontrol České zemědělské a potravinářské inspekce v naší firmě svědčí o vysoké péči, která je kvalitě a její důsledné kontrole věnována. V souladu se zákonem č. 110/97 Sb. O potravinách a prováděcí vyhláškou č. 147/98 Sb. zajistil útvar jištění jakosti spolu s výrobním útvarem v roce 1999 vytvoření systému HACCP (systém kritických bodů) a jeho uvedení do denní praxe. 24

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více