V SLEDKY VE ZKRATCE. obrat (v tis. Kč) tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V SLEDKY VE ZKRATCE. obrat (v tis. Kč) 1 061 300 1 225 309 1 475 523. tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč) 1 055 526 1 219 071 1 447 463"

Transkript

1 V SLEDKY VE ZKRATCE obrat (v tis. Kč) tržby za prodej lihovin vlastní výroby (v tis. Kč) zisk před zdaněním (v tis. Kč) čistý zisk (v tis. Kč) navrhovaná a vyplacená dividenda (Kč/a) EPS - čistý zisk na akcii (v Kč) stálá aktiva (v tis. Kč) oběžná aktiva (v tis. Kč) vlastní jmění (v tis. Kč) zákonný rezervní fond (v tis. Kč) nerozdělený zisk minulých let (v tis. Kč) cizí zdroje (v tis. Kč) bankovní úvěry (v tis. Kč) produktivita práce z výkonů (v tis. Kč na osobu) mzdové a sociální náklady (v tis. Kč) průměrná mzda na 1 pracovníka (Kč/měs.) průměrný počet pracovníků (fyzické osoby) z celkového průměrného počtu: THP + vedení podíl přímých nákladů na výkonech (v %) 36,79 31,94 32,04 export na Slovensko (v tis. Kč) * podíl nákladů na výkonech (v %) 72,11 66,78 66,31 *od je export realizován prostřednictvím dceřiné společnosti STOCK Export - Import, s.r.o. 3

2 VODNÕ SLOVO K V RO»NÕ ZPR VÃ 1999 Vážení akcionáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu společnosti STOCK Plzeň a. s. za hospodářský rok Tato výroční zpráva Vám podává veškeré informace o vývoji a průběhu hospodaření naší firmy v roce 1999 a poslouží Vám jako podklad pro Vaši účast na jednání valné hromady akcionářů. Výsledky za rok 1999, které vykazujeme, ať už objemové či finanční, jsou rekordní, a jako takové navazují na pozitivní vývoj let předchozích. Navzdory hospodářské stagnaci v České republice, celkově klesajícímu trhu lihovin a zásadnímu zostření konkurenčního prostředí jsme dosáhli výrazného nárůstu prodeje našich výrobků. STOCK Plzeň a. s. překonal v roce 1999 hranici tržního podílu 30 %. Pokrýváme dnes téměř třetinu legálního trhu lihovin v České republice a výrazně jsme upevnili naši vedoucí pozici. Následující kapitoly Vám podají přesný obraz a detailní informace o práci a výsledcích jednotlivých úseků či oddělení naší společnosti. Na závěr této krátké úvodní části nám dovolte, abychom poděkovali všem našim spolupracovníkům za vysoké úsilí a obětavou práci v roce 1999 a našim akcionářům za důvěru, se kterou nám svěřili do péče své investice. Předložené výsledky Vám ukazují, že jsme tuto důvěru nezklamali. Ujišťujeme Vás, že i v budoucnosti budeme činit vše pro to, abychom majetek společnosti dále rozmnožovali. Za představenstvo Michael John předseda představenstva 4

3 5

4 S ÕDLO A STATUT RNÕ ORG NY SPOLE»NOSTI SÕDLO SPOLE»NOSTI STOCK Plzeň a. s. Palírenská Plzeň - Božkov IČO: DIČ: DOZOR»Õ RADA předseda: místopředseda: členové: Axel Thies Ing. Robert Plavec Miroslava Vojtová Igor Hurčík Erhard Kriese Jaroslav Šizling PÿEDSTAVENSTVO předseda: místopředseda: členové: Michael John Ing. Martin Petrášek Zdeňka Kavková Ing. Antonín Nasler Ing. Vladimír Steiner VEDENÕ SPOLE»NOSTI / MANAGEMENT generální ředitel: finanční ředitel: výrobní ředitel: technický ředitel: ředitel prodeje: ředitel marketingu: Ing. Martin Petrášek Zdeňka Kavková Ing. Vladimír Steiner Ing. Antonín Nasler Ing. Radek Svoboda Ing. Richard Švéda 6

5 7

6 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 TUZEMSK PRODEJ Obchodní rok 1999 znamenal absolutní rekord v dlouhé historii firmy STOCK Plzeň a. s., když celkový prodej lihovin překonal magickou hranici 25 milionů litrů. Již od prvních měsíců roku 1999 se nám dařilo průběžně plnit vysoce stanovené cíle a výsledný prodej 25,019 milionu litrů tak v meziročním srovnání znamená nárůst o plných 14,7 %. V období, kdy se nadále plně projevovaly důsledky nepříznivé ekonomické situace v České republice, jsou tato čísla o to cennějším výsledkem. Enormního úspěchu jsme dosáhli přes pokračující pokles spotřeby lihovin na domácím trhu, který jen za rok 1999 odhadujeme na zhruba 5 %. Konečným výsledkem je nárůst podílu naší společnosti na domácím trhu lihovin na více než 30 %. K upevňování pozice firmy STOCK Plzeň a. s. přispěla celá řada faktorů, přičemž stěžejní zásluhu je možné připsat dokonalé kvalitě výrobků, dobrému prodejnímu servisu, naprosto koncepční marketingové podpoře a spolehlivosti logistických služeb. Jednoznačně dominantní postavení v portfoliu produktů STOCK Plzeň a. s. během roku 1999 potvrdila značka Fernet Stock. Celkový prodej produktů této kategorie, tedy Fernetu Stock a mladšího Fernetu Stock Citrus, činil 16,9 milionu litrů. Mimořádně úspěšnou kombinací odbytu obou našich fernetů překonal objem prodeje roku 1999 předcházející období o 2,2 milionu litrů, což znamená nárůst o celých 15 %. Absolutní rekord zlomily značky Fernet Stock a Fernet Stock Citrus během závěrečných měsíců roku, kdy se jich například jen během prosince prodalo téměř 2,4 milionu litrů. Především mladší z obou produktů potvrdil rapidně rostoucí oblibu u spotřebitelů. Přestože již výsledky roku 1998 naznačovaly vysoký potenciál 8

7 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 Fernetu Stock Citrus a kladly mu vysoké ambice, nárůst prodeje o 33,5 % v roce 1999 předčil veškerá očekávání. Fernet Stock Citrus se během krátké doby dvou let bezpečně zařadil mezi tři nejprodávanější značky na českém trhu lihovin. Velmi zdatně si však v roce 1999 vedl i klasický Fernet Stock, který se v Božkově vyrábí již více než sedmdesát let, když meziroční nárůst jeho prodeje dosáhl 6,8 %. Kromě objemu prodeje je nutné vyzvednout u obou produktů i vysoce uspokojivou hodnotu vážené distribuce, která podle údajů výzkumné agentury ANR Amer Nielsen v průběhu roku neklesla pod 98 %. V kategorii mezinárodních značkových lihovin, kam patří mimo jiné ovocné vodky Ice Breaker nebo Vodka Keglevich, dosáhla naše společnost nejvyššího prodeje u Brandy Stock 84 V.S.O.P. Portfolio mezinárodních značkových lihovin bylo v průběhu roku 1999 postupně rozšiřováno o nové distribuční značky. Jako první byl v měsíci červnu uveden na český trh produkt z nabídky naší mateřské společnosti Eckes - Cognac Chantré. Dalším významným krokem k naplňování strategie rozšiřování portfolia byl podpis smlouvy se společností Berry Bros. & Rudd o výhradní distribuci známých skotských whisky Cutty Sark, Emerald a Glengoyne. Tyto prémiové produkty se staly významným doplňkem nabídky firmy STOCK Plzeň a. s. zejména pro oblast gastronomie. Meziroční nárůst prodeje o téměř 30 % zaznamenala kategorie domácích značkových lihovin, do níž se řadí například Whisky Printer s Stock, Whisky Cream Stock nebo Brandy Stock Original, kdy celkový prodej roku 1999 dosáhl 1,96 milionu litrů. Přestože se u Whisky Cream Stock, který byl na trh uveden na konci září 1998, nepodařilo zcela splnit ambiciózní prodejní plán, dokázal si tento smetanový likér ve velmi krátké době získat oblibu mnoha 9

8 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 spotřebitelů. Svědčí o tom nejen celkový prodaný objem Whisky Cream Stock, ale také dosažení 57% vážené distribuce, což je nejlepší výsledek na českém trhu v kategorii smetanových likérů. Poslední, ale neméně důležitou skupinou výrobků, jsou konzumní lihoviny. Rovněž v této kategorii, pro kterou je charakteristické ostré konkurenční prostředí, se nám podařilo dosáhnout výrazných úspěchů. Pro rychle rostoucí skupinu zákazníků se totiž značka Božkov stává zárukou prvotřídní kvality, a především tato skutečnost přinesla pozitivní výsledky v podobě nárůstu prodeje. Celkem 5,7 milionu prodaných litrů, na nichž měly lví podíl úspěšné produkty Rum a Vodka Božkov, zvýšily objem prodeje této kategorie o 8 % ve srovnání s rokem V rámci posilování pozice společnosti STOCK Plzeň a. s. na domácím trhu se hlavním úkolem roku 1999 stalo zlepšení vlastní prodejní činnosti v oblasti gastronomie. Stávající prodejní oddělení bylo proto rozšířeno o tým obchodních zástupců pro gastronomii. Tento krok byl velmi pozitivně hodnocen zejména ze strany 10

9 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 velkoobchodů, pro které hotely, restaurace či jídelny představují v některých případech až 80 % objemu celkových prodejů. Ve struktuře přímých odběratelů nedošlo během roku 1999 k zásadním změnám. Expanze maloobchodních řetězců pokračovala v ostrém tempu započatém již v roce 1997 a díky tomuto vývoji se dále navýšil podíl maloobchodních sítí na celkovém prodeji společnosti STOCK Plzeň a. s. v období následujícím. K tomuto posunu v roce 1999 nejvíce přispěly maloobchodní řetězce s diskontní cenovou politikou. Velmi pozitivně lze hodnotit úroveň vztahů se všemi 250 přímými zákazníky firmy STOCK Plzeň a. s., které se v průběhu roku 1999 výrazně stabilizovaly. To se mimo jiné značně příznivě projevilo i na vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti. ze 30 % v roce 1998 až na konečných 38 % EXPORT Rok 1999 přinesl několik radikálních změn v oblasti exportních aktivit společnosti STOCK Plzeň a. s. Jedním ze zásadních kroků bylo uzavření smlouvy o výhradní distribuci našich výrobků na Slovensku s akciovou Navzdory náročnosti při přípravě a realizaci významných změn exportní činnosti se podařilo udržet v roce 1999 objem vývozu na Slovensko ve výši roku Celkový vývoz dosáhl dobré úrovně 966 tisíc litrů. společností PST Slovakia. Od počátku dubna 1999 je zároveň veškerá exportní činnost realizována prostřednictvím dceřiné společnosti STOCK Export Import, s.r.o. Uvedené razantní změny v systému vývozu měly přispět ke splnění několika základních cílů: především vytvořit podmínky pro další růst exportu, snížit náklady a administrativní náročnost vývozu, optimalizovat skladbu sortimentu na vývoz a v neposlední řadě rovněž vylepšit distribuci pro export stěžejních produktů. 11

10 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 PRODEJ OVOCN CH äç V A NEKTARŸ Prodej ovocných šťáv a nektarů značek Granini, Hohes C a YO, o jejichž distribuci na český trh se STOCK Plzeň a. s. stará od září 1998, dosáhl v roce 1999 objemu 693 tisíc litrů a zůstal tak hluboko za očekáváním. Hlavním důvodem nedosažení plánovaného množství jednoho milionu prodaných litrů je především stále trvající pokles cen konkurenčních tuzemských výrobců. Pozitivním faktem roku 1999 však zůstává, že se i přes značné cenové znevýhodnění dařilo nadále vylepšovat distribuci a především zajistit pozitivní finanční výsledek z této činnosti. MARKETING Marketingové aktivity firmy STOCK Plzeň a. s. v roce 1999 navázaly na předcházející léta a znamenaly další zintenzivnění činnosti s cílem dosáhnout maximálního efektu všech vložených investic. Vzhledem k dalšímu nárůstu marketingového rozpočtu bylo možné nejen výrazně podporovat stávající značky a budovat značky nově uvedené na trh, ale pracovat rovněž na přípravě zcela nových produktů. Upevnění pozice naší společnosti a rozšíření jejího tržního podílu o další 4 % oproti roku 1998 svědčí o tom, že marketingová podpora byla nejen intenzivní, ale rovněž vhodně naplánovaná a cílená. STOCK Plzeň a. s. dnes ovládá téměř třetinu trhu lihovin a tento úspěch je o to cennější, že celková spotřeba lihovin v České republice v roce 1999 nadále klesala. Rok 1999 byl pro marketingové aktivity specifický tím, že naše firma musela poprvé čelit zásadnímu útoku konkurence. Právě proto byla značná část rozpočtu využita k upevnění značky Fernet Stock, jež byla silně atakována novým konkurenčním výrobkem. Z tohoto pohledu byl rok 1999 nadmíru úspěšný: podařilo se nám pozice Fernetu Stock nejen uhájit, ale došlo dokonce i k jejich významnému posílení. Fernet Stock je s velkým odstupem absolutní jedničkou na domácím trhu lihovin z hlediska objemového podílu a navíc se probojoval na první místo žebříčku znalosti a obliby značek a reklamních kampaní. Ani v roce 1999 neustal vývoj nových produktů, jejichž postupné uvádění na trh v roce 2000 dále posílí pozice firmy STOCK Plzeň a. s. v oblasti produktového portfolia. Intenzivní příprava Vodky Amundsen a dalších novinek je důležitá zejména tím, že se jedná o výrobky směřující do spotřebitelsky největších kategorií lihovin 12

11 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 na českém trhu. Zároveň by jejich úspěšné prosazení znamenalo další snížení jednostranné závislosti společnosti na jediné značce - Fernet Stock, respektive Fernet Stock a Fernet Stock Citrus. V průběhu celého roku 1999 docházelo na základě informací z průzkumů trhu k celé řadě změn týkajících se designu jednotlivých značek. Nová dárková balení pro Fernet Stock a Whisky Cream Stock slavila u spotřebitelů úspěch pro svou vysokou úroveň a cenovou dostupnost. Zároveň pomohla pokrýt doposud ne zcela využitý prostor na trhu. Úprav se samozřejmě dočkaly mnohé etikety našich produktů a logicky také odpovídající kartony. Všechny tyto kroky by měly přinést pozitivní změny ve vnímání značek naší společnosti spotřebiteli. Prostředky vložené do reklamních kampaní na podporu jednotlivých značek v roce 1999 dále upevnily nebo zlepšily jejich pozice na domácím trhu lihovin. Po celý rok pokračovala kampaň na jméno výrobce Stock Plzeň - Božkov, respektive zastřešující značku Stock, která byla poprvé zahájena v posledních dvou měsících roku Sponzorský vzkaz byl vysílán před zábavnými 13

12 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 televizními pořady s nejvyšší sledovaností. Zároveň byla do nejčtenějších titulů umísťována tisková reklama. Uvedené aktivity posilují pozitivní vnímání společnosti STOCK Plzeň a. s. veřejností. Výraznou změnou oproti předcházejícímu období byla v podstatě celoroční kampaň na Fernet Stock. Televizní reklamní spot "I muži mají své dny" byl vysílán téměř každý měsíc. Tato kampaň byla v průběhu roku doplněna ještě třemi rádiovými a dvěma silnými tiskovými kampaněmi. Celonárodní turnaj v šipkách organizovaný v gastronomických zařízeních nesl jméno Fernetu Stock a umožnil podporu této značky v místech přímé konzumace. Veškeré mediální kampaně i promo aktivity směřovaly k tomu, aby byl oslaben vstup nového konkurenčního produktu na trh. Díky detailně a přesně naplánované protikampani se nám podařilo tento cíl splnit, takže konkurenční výrobek pozice Fernetu Stock v žádném směru neoslabil. Také pro Fernet Stock Bavorák byla reklamní kampaň v roce 1999 charakteristická vyšší intenzitou než v minulých letech. Billboardy a rádio byly doplněny city lights na diskotékách a v klubech, tedy v místech přímé konzumace nejoblíbenějšího long drinku v České republice. Značka Fernet Stock Citrus se v roce 1999 dočkala zcela nového televizního spotu "Nejlepší jízda na ledu", který byl přijat velmi pozitivně. Mediální mix zahrnoval vedle televize rovněž rádio, city lights na diskotékách a vysílání spotů ve vybraných kinech. Neustálým výrazným zvyšováním výdajů a díky tomu všech komunikačních ukazatelů v průběhu celého roku 1999 se Fernet Stock Citrus po třech letech od uvedení na trh stal nejlépe hodnoceným produktem z hlediska budování nové značky. Rok 1999 znamenal úspěch též pro Whisky Cream Stock, protože se z tohoto produktu podařilo vybudovat nejprodávanější značku v kategorii smetanových likérů. Dvě vlny televizní reklamy, rádiové a tiskové kampaně či city lights na diskotékách a v klubech vytvořily ze značky Whisky Cream Stock nepostradatelnou součást portfolia naší společnosti. Pro přesné zasažení vytipovaného segmentu spotřebitelů byly kampaně spojeny s vybranými událostmi jako Valentýn či Den matek. Také sponzoring dvou módních přehlídek Stock Mode Collection za účasti Miss Universe byl vybrán s jasným záměrem oslovit cílovou skupinu spotřebitelek smetanových likérů. V roce 1999 byl sortiment firmy STOCK Plzeň a. s. obohacen o několik nových distribučních značek. Cognac Chantré z produkce mateřské společnosti Eckes si během krátké doby od zahájení distribuce vybudoval své místo v kategorii cognaců. Podpis smlouvy s firmou Berry Bros. & Rudd v polovině roku 1999 umožnil převzetí distribuce skotských whisky Cutty Sark, Emerald a Glengoyne, jež začaly být na konci 14

13 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 roku marketingově podporovány. Hlavní část aktivit byla formou ochutnávek zaměřena na místa prodeje a na vybraná gastronomická zařízení, v nichž proběhla soutěž pro spotřebitele. a přispět tak k dalšímu zvýšení prodejů naší firmy. Vedle mnoha dalších aktivit umožnil i tento program prezentovat značky společnosti STOCK Plzeň a. s. jako moderní a dynamické. Prostřednictvím nově vzniklého týmu obchodních zástupců pro gastronomii se v roce 1999 podařilo zahájit intenzivní cílenou spolupráci s vybranými gastronomickými provozovnami. Celá řada POS materiálů byla využita právě v gastronomii při organizaci Fernet Stock, Fernet Stock Citrus a Whisky Cream Stock párty v klubech, barech a diskotékách po celé republice. Naprostá novinka - program koktejlů vyvinutý speciálně pro gastronomii s názvem Long Stock Drinks - znamenala průlom ve vnímání značek společnosti STOCK Plzeň a. s. konzumenty. Dříve nemyslitelné využití Fernetu Stock pro přípravu koktejlů bylo překonáno a nové produkty v portfoliu umožnily připravit řadu míchaných nápojů, jež jsou schopny velice rychle oslovit barmany a návštěvníky gastronomických zařízení PUBLIC RELATIONS V roce 1999 byla plně rozvinuta nová strategie public relations naší společnosti, kterou představenstvo připravilo v roce O správnosti rozhodnutí intenzivně pečovat o image firmy svědčí zásadní pozitivní zlom v úrovni informací zveřejněných o společnosti STOCK Plzeň a. s. v médiích, a to jak v kvantitativním vyjádření, tak především v kvalitě. Novináři a média začali naši firmu plně respektovat jako autoritu ve svém oboru 15

14 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 a nezřídka nás sami oslovují s cílem získat informace o trhu lihovin, konkurenci či našich postojích k aktuálním problémům. Styk s médii, monitoring, vyhodnocování tisku a veškeré působení společnosti STOCK Plzeň a. s. navenek zajišťovala v roce 1999 úspěšně externí agentura 4Jan Public Relations a vzhledem k dobrým výsledkům byla smlouva s touto agenturou prodloužena i pro rok Vedení aktivit public relations společnosti STOCK Plzeň a. s. včetně dalšího rozvíjení strategie má na starosti generální ředitel spolu s ředitelem marketingu a generální ředitel zastává rovněž funkci tiskového mluvčího firmy. Celkem bylo během roku 1999 v tisku publikováno 279 článků nebo zpráv o naší společnosti. Informace o firmě STOCK Plzeň a. s. a jejích produktech se objevily v celostátním i regionálním tisku, v odborných i společenských časopisech a vyznění této publicity bylo 16

15 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 bez výjimek neutrální až pozitivní. Televizní stanice ČT 1 a Nova přinesly pětkrát vystoupení představitelů firmy STOCK Plzeň a. s. k různým aktuálním tématům. V roce 1999 jsme pro vyšší zviditelnění naší společnosti jako předního domácího výrobce lihovin vydali 17 tiskových zpráv a k upevnění dobrých vztahů se zástupci médií bylo ve spolupráci s PR agenturou uspořádáno celkem 10 tiskových konferencí nebo setkání s novináři. Jako příklady úspěšných aktivit v oblasti public relations jmenujme namátkou velkou publicitu představitelů STOCK Plzeň a. s. v mediální kampani výrobců lihovin proti zavedení povinného kolkování lahví nebo velmi široký a pozitivní ohlas na přátelské setkání s novináři v provoze Prádlo 11. listopadu Neopomenutelnou částí strategie public relations je také interní PR, což znamená budování a rozvíjení vztahů společnosti s vlastními spolupracovníky. Za tímto účelem začal v roce 1999 vycházet interní podnikový časopis Stock Echo. Během roku byla zveřejněna 4 čísla a ohlas na tento časopis je mezi zaměstnanci velmi pozitivní. Do strategie public relations je zahrnuta rovněž prezentace naší společnosti na veřejnosti formou sponzorských a humanitárních aktivit. HUMANIT RNÕ A SPONZORSK»INNOST Akciová společnost STOCK Plzeň jako úspěšná domácí firma považuje za svou povinnost pomáhat svému regionu, a proto v roce 1999 věnovala značné částky na zdravotnické, kulturní i sportovní účely v západočeském kraji. Celkem 940 tisíc korun bylo věnováno oblasti zdravotnictví, přičemž z této částky bylo 880 tisíc házená a tenis byly podpořeny částkou celkem tisíc korun. Ryze humanitární pomoc byla poskytnuta v závěru roku, kdy dětským domovům, vesničce SOS a Fakultní nemocnici Plzeň darovala naše společnost džusy v celkové hodnotě 155 tisíc korun. korun poskytnuto Fakultní nemocnici Plzeň. 250 tisíc korun putovalo na konto Nadace města Plzně a dalších 200 tisíc korun bylo vydáno na kulturní akce v západočeské metropoli. Plzeňský hokej, sportovní střelci, cyklokros, 17

16 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 LOGISTIKA Spolupráce s firmou Transkam Hořovice, která pro STOCK Plzeň a. s. zajišťuje skladování a distribuci hotových výrobků, probíhala stejně jako v minulých letech i v roce 1999 hladce a veškeré vzniklé problémy byly vždy operativně vyřešeny. V letních měsících byl na základě připomínek pracovníků nádvorní čety změněn způsob přistavení vozidel při nakládce u staré stáčírny v Božkově, čímž došlo ke zkrácení převozních vzdáleností vysokozdvižných vozíků a tím i celkové doby nakládky. Pro hladké zabezpečení očekávaných zvýšených prodejů v závěru roku 1999 bylo nutné v průběhu listopadu přechodně zvýšit skladovou kapacitu z původních až na paletových míst. Společnost Transkam tento požadavek beze zbytku zajistila, což spolu s plynulým rozvozem velkou měrou přispělo k dosažení rekordních prodejů v listopadu a prosinci. Od 1. dubna zajišťuje veškeré exportní aktivity pro STOCK Plzeň a. s. dceřiná společnost STOCK Export - Import, s.r.o. Tato změna se promítla též do oblasti logistiky, takže bylo nutné uzavřít novou smlouvu o přepravě pro STOCK Export - Import, s.r.o. a změny nastaly i ve smlouvě o přepravě a skladování pro STOCK Plzeň a. s. FINANCE Výsledky hospodaření společnosti STOCK Plzeň a. s. za rok 1999 jsou navzdory celkově neuspokojivému vývoji ekonomiky České republiky a klesající kupní síle obyvatelstva ještě o mnoho lepší než v roce předcházejícím a mnohé ukazatele hospodaření firmy dosáhly skutečně rekordních hodnot. Nejpřesvědčivějšími důkazy jsou dosažený zisk, který se meziročně zvýšil o plných 24 %, a rovněž důležitý ukazatel přidané hodnoty, který je o 17 % vyšší než v roce Tohoto vynikajícího výsledku jsme mohli dosáhnout především příznivou skladbou sortimentu, kdy největší přírůstky v prodeji patřily výrobkům s vyšší ziskovostí, konkrétně Fernetu Stock, Fernetu Stock Citrus a také Brandy Stock Original. Úspěšné prodeje dokládají tržby za prodej lihovin vlastní výroby, které vzrostly oproti roku 1998 o 19 %. Pozitivní vliv na tvorbu zisku měl rovněž uspokojivý vývoj nákladů. Stejně jako v roce 1998 nedošlo totiž k žádnému podstatnému cenovému navýšení základních surovin potřebných k výrobě, 18

17 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 o čemž svědčí podíl přímých nákladů na výkonech. Zatímco v roce 1998 činil tento ukazatel 31,94 %, v roce 1999 se zvýšil na 32,04 %. V procentním vyjádření se přitom mírný nárůst projevil pouze v přímých osobních nákladech (0,3 %). Ostatní přímé náklady poklesly. Fixní náklady společnosti (služby, cestovné, odpisy, poplatky, režijní osobní náklady atd.) svůj podíl na výkonech díky nárůstu výroby a odbytu nezvýšily, přestože mzdový nárůst v roce 1999 dosáhl 10 % a vyšší byly i náklady na odpisy. Podíl fixních nákladů na výkonech v roce 1998 činil 34,84 % a během roku 1999 vykázal klesající trend na 34,27 %. Velmi uspokojivě se v roce 1999 vyvíjela oblast neuhrazených pohledávek po splatnosti, jejichž podíl na celkovém obratu nadále klesal. Ještě 19

18 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 v roce 1997 se neuhrazené pohledávky podílely na obratu 0,99 %, v roce 1998 klesl tento podíl na 0,66 % a v roce 1999 dokonce na 0,50 %, což je s ohledem na neuspokojivou právní situaci v České republice vynikající výsledek. Veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti jsou v současnosti buď zažalovány u soudu nebo se jimi zabývají specializované firmy. V každém případě má STOCK Plzeň a. s. na veškeré rizikové pohledávky po lhůtě splatnosti vytvořeny a zaúčtovány opravné položky. Významná investice roku 1998, nový informační systém SAP R/3, nám pomohla bezproblémově zvládnout přechod do roku 2000 a zasloužila se o dobrý chod celého účetnictví od výroby až po prodej roku

19 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 Dceřiná společnost Eckes Ybbstaler s.r.o., nyní STOCK Export - Import, s.r.o., která byla převzata v roce 1998, vytvořila v roce 1999 zisk ve výši tisíc korun. Tato dceřiná společnost zajišťuje pro STOCK Plzeň a. s. dovoz džusů, materiálu pro výrobu a export lihovin. Výše celkového zisku roku 1999 byla pozitivně ovlivněna také výnosovými úroky ze všech volných finančních prostředků, které společnost aktuálně nepotřebovala k obchodování a investování. Celkové finanční prostředky společnosti STOCK Plzeň a. s. ke konci roku 1999 činily tisíc korun (v roce 1998 to bylo tisíc korun), přičemž tyto prostředky vzrostly zejména v závěru roku díky mimořádnému nárůstu tržeb. V důsledku toho dosahovaly ke konci roku závazky vůči státnímu rozpočtu (spotřební daň, DPH a daň z příjmu) výše tisíc korun (v roce 1998 to bylo tisíc korun). Stav zásob naší společnosti se v roce 1999 sice zvýšil ze tisíc korun v roce 1998 na tisíc korun, ale šlo o navýšení pouze u zboží (džusy a nakoupené lihoviny). STOCK Plzeň a. s. nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti a žádné krátkodobé či dlouhodobé úvěry. INFORMA»NÕ SYST MY Na začátku roku 1999 byl uveden do provozu standardní informační systém SAP R/3, který nahradil stávající systém LISTO vyvinutý firmou Likosoft, s.r.o. Oproti původnímu informačnímu systému nový SAP R/3 dokonale propojuje jednotlivé podnikové subsystémy, zejména výrobu, logistiku, zásobování, odbyt, controlling, finanční účetnictví a investice. Zároveň nám tento nový systém pomohl bezproblémově zvládnout i přechod do roku Se systémem pracuje v současnosti asi 45 uživatelů, kteří jeho obsluhu zvládli velmi dobře, a to také díky fungující spolupráci s implementačním partnerem, firmou Logica, s.r.o. Na konci roku 1999 byla zahájena implementace odbytového informačního systému z řady MIS - Oracle Discoverer, který bude plně využíván již v průběhu roku Systém umožní manažerům na různých stupních řízení a obchodním zástupcům společnosti rychlý přístup k odbytovým datům tak, aby mohli operativně provádět analýzy prodeje podle svých individuálních potřeb a aktuálních požadavků. 21

20 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 V ROBA V roce 1999 bylo stočeno 25,06 milionu litrů lihovin, což představuje meziroční nárůst o 13,3 % a absolutní rekord nejen v historii společnosti STOCK Plzeň a. s., ale i v historii celého odvětví výroby lihovin v České republice. Oblast výroby tak více než uspokojivě dokázala splnit svůj základní úkol, kterým je trvalé zajištění kompletního sortimentu vyráběných lihovin ve vysoké kvalitě. Další rekord v objemu výroby si na svůj účet připsala skupina Fernet Stock a její podíl na celkové výrobě díky tomu loni přesáhl již 68 %. Přestože si přední pozici v této skupině udržel Fernet Stock, více než třetina objemu připadla na sladší modifikaci s citrusovou příchutí Fernet Stock Citrus. Výroba ochucených vodek Ice Breaker na bázi přírodních surovin, jemné Vodky Keglevich a špičkového Brandy Stock 84 V.S.O.P. 22

21 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE 1999 reagovala během celého roku na aktuální požadavky obchodu. Zejména Brandy Stock 84 V.S.O.P. vyráběné z minimálně čtyřletého italského vinného destilátu vykázalo loni vysokou dynamiku růstu výroby, jejíž objem se ve srovnání s rokem 1998 zvýšil o 80 %. Očekávání překonaly také značkové tuzemské výrobky. Brandy Stock Original si udržel pozici čtvrté nejprodávanější lihoviny naší společnosti a u Whisky Printer's Stock byl objem výroby roku 1998 překročen o 34,5 %. Smetanový likér Whisky Cream Stock vyráběný z Whisky Printer s Stock a smetanové báze se na trhu uvedl velmi dobře, a jeho výroba proto činila 400 tisíc litrů. Z ostatních lihovin doplňujících sortiment bylo největší množství vyrobeno Rumu tuzemského s meziročním nárůstem 9,2 %, jehož označení Božkov představuje pro zákazníky jistotu kvality. Pro zajištění plynulé výroby o vysoké kvalitě proběhla celá řada akcí investičního i neinvestičního charakteru. Jednou z nejdůležitějších byl nákup nové stáčecí linky na kapesní balení lihovin s výkonem 26 tisíc lahví za směnu, což umožnilo rozšířit sortiment o nové tvary lahví 0,2 a 0,1 litru. Během roku proběhla rovněž příprava stáčecí linky pro stáčení nového tvaru lahve na vodku 0,5 litru. V provoze Prádlo byl výrazně rozšířen sklad bylin a instalováno unikátní řezací zařízení, které upraví byliny na rozměry vhodné k maceraci. Již tradičně byla také v roce 1999 věnována mimořádná pozornost inovacím s cílem vyrobit a uvést na trh nové perspektivní produkty. Nesporně úspěšnou inovací bylo rozšíření výrobkového portfolia společnosti STOCK Plzeň a. s. o kapesní balení lihovin 23

22 Z PR VA PÿEDSTAVENSTVA O»INNOSTI STOCK PLZE A. S. V ROCE ,2 a 0,1 litru produktů Fernet Stock, Fernet Stock Citrus, Rum Božkov, Vodka Božkov a Meruňka. Po technologické stránce byl připraven značkový domácí výrobek Vodka Amundsen, jejíž stáčení a prodej bude zahájen počátkem roku Celý proces vývoje nových výrobků a změn adjustace je považován za trvalý a důležitý úkol. Také v roce 2000 je plánováno další rozšíření výrobkového portfolia STOCK Plzeň a. s. Útvar jištění kvality STOCK Plzeň a. s. zajišťoval v roce 1999 pečlivé kontroly jakosti nejen finálních výrobků, ale rovněž všech vstupních surovin. Zcela zanedbatelné množství zákaznických reklamací a bez výjimek negativní nálezy namátkových kontrol České zemědělské a potravinářské inspekce v naší firmě svědčí o vysoké péči, která je kvalitě a její důsledné kontrole věnována. V souladu se zákonem č. 110/97 Sb. O potravinách a prováděcí vyhláškou č. 147/98 Sb. zajistil útvar jištění jakosti spolu s výrobním útvarem v roce 1999 vytvoření systému HACCP (systém kritických bodů) a jeho uvedení do denní praxe. 24

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více