Rozbor činnosti a hospodaření Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozbor činnosti a hospodaření Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace za rok 2013"

Transkript

1 Rozbor činnosti a hospodaření Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace za rok Zhodnocení hlavní činnosti Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace zahrnuje jak nejstarší zoologickou zahradu v Čechách, tak Středisko ekologické výchovy Divizna, Centrum pro zvířata v nouzi Archa a nejnověji Kulturní a společenské centrum Lidové sady. V roce 2013 navštívilo ZOO Liberec celkem návštěvníků. Samotnou zoo z toho lidí, dalších osob se zúčastnilo vzdělávacích a kulturních akcí v Lidových sadech účastníků absolvovalo vzdělávací programy v Divizně a Arše. Přes nepřízeň počasí zejména mimo letní prázdniny se podařilo zvýšit nízkou návštěvnost řadou akcí. Těmi nejzajímavějšími byly příjezd slonice Baly z Münstru, rozšíření chovaných druhů o soba lesního a četné odchovy mláďat. Řadu akcí vytvořila naše vzdělávací centra ve spolupráci s marketingovým oddělením pro odbornou veřejnost i neorganizované zájemce, např. již tradiční ZOOriskuj pro školy, zážitkový program Ošetřovatelem v zoo, krajskou konferenci o ekologické výchově M.R.K.E.V., workshop projektů terénních vědeckých a ochranářských in-situ projektů. Úspěšně se rozvíjí zejména projekty Poksai (Sumatra, Indonésie) a Talarak (Negros, Filipíny). Projekt ve Středoafrické republice brzdí aktuální občanská válka. ZOO Liberec se účastní i ochrany mořských želv či ve spolupráci s Kölner ZOO záchrany endemického loskutáka z ostrov Nias a dalších. Od roku 2013 pořádá navíc zoologické oddělení setkávání návštěvníků zoo s chovateli po celém areálu zoo. I v roce 2013 byly naši pracovníci zapojení do otevřené spolupráce s kolegy ze všech oborů. Zejména byli naši odborníci zapojeni do spolupráce v rámci světové (WAZA) a evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), sítě středisek ekologické výchovy Pavučina či Národní sítě záchranných stanic pro handicapované živočichy (NSZS). Se ZOO Liberec spolupracuje i skupina deseti dobrovolníků. Podílejí se na informování a vzdělávání návštěvníků, pomáhají při aktivitách pro návštěvníky či vyrábí tzv. enrichment pro chovná zvířata. Ve spolupráci ZOO Liberec a Faunus o.s. se účastní i projektových dnů a dalších rozvojových aktivit. Celkově odpracovali 700 hodin za rok 2013 bez nároku na odměnu. 2 Rozbor oprav, údržby a čerpání investičních prostředků Díky spojené podpoře zřizovatele a dotací z fondů EU jsme v roce 2013 dostavěli důstojné zázemí stanice pro handicapované živočichy v centru Archa a rozestavěli jsme Centrum aktivního odpočinku Lidové sady, zahrnující nový vstup do zoo, a budovu chovatelského a vzdělávacího centra. Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec p.o. jsme připravili projektovou dokumentaci Lesního informačního centra, které v budoucnu rozšíří působnost střediska Divizna. Další investiční činnost a opravy a udržování zachycuje následující přehled.

2 a) výstavba zařízení investiční činnost investice hmotný majetek Parkovací automaty + automat na výměnu bankovek Kč Dopravní poutače 3ks Kč Vysokozdvižný vozík Kč Líheň Kč b) projektové dokumentace Dendrologický posudek zahrady Lidových sadů Kč Zásobovací cesta parkem Kč Oprava bazénu lachtanů Kč Pasportizace pavilonu slonů Kč c) opravy a udržování chovných a obslužných zařízení Opravy drobné, dílčí pro všechny jednotlivé zoologické úseky údržbářského charakteru obsahující práce těchto stavebních profesí (zámečník, vnitřní rozvody ZTI, venkovní rozvody ZTI, vytápění, vzduchotechnika a elektroinstalace). Areál zoologické zahrady Uvolnění objektu před demolicí Výměna nouzových svítidel v objektech Stavební úpravy výběhu pro soby Stavební úpravy výběhu pro tapíry a nosály Výměny parkosů v expozicích Výměny dřevěných obkladů u levhartů ve spodní části Pomocná lávka přes Jizerský potok Uvolnění prostor pro odchovnu krmných zvířat Odchovna krmných zvířat Stavební úpravy a montáž odchovny krmného hmyzu Výměna zábradlí v areálu zoo lanoví Výměna zábradlí výběh mini appallosa Výměna zábradlí soví stezka Výroba ocelových a ocelodřevěných přepravních boxů na zvířata Areál střediska ARCHA Montáž voliér a zastřešení Oprava osvětlení zadních kotců Lidové sady, zahrada, R-klub a dětský koutek Výměna nouzových svítidel v objektu Oprava světel v restauraci Formanka, suterénní prostory Výměna ventilátorů v restauraci Formanka Výměna rozvodů pro regulaci osvětlení jeviště, včetně úprav v rozvaděčích Výměna osvětlení pod jevištěm Opravy kabelů venkovních rozvodů v zahradě pro napájení venkovních skříní

3 Zapojení zmrzlinového stánku v dětském koutku Opravy rozvaděčů v objektu R-klub, vytvoření podružného měření Opravy akumulačních kamen v objektu R-klub d) opravy a práce provedené dodavatelsky Areál zoologické zahrady, střediska DIVIZNA, střediska ARCHA Oprava povodňových škod Kč Oprava pokladní buňky Kč Opravy pavilonu lachtanů Kč Opravy výstupních turniketů Kč Opravy zasíťování voliér dravců Kč Opravy střech Kč Stavební opravy zednické Kč Opravy vypouštění bazénu ubikace tučňáků Kč Opravy EZS Kč Opravy slaboproudých rozvodů Kč Opravy elektrických rozvodů a hromosvodů Kč Opravy elektrických ohradníků Kč Opravy výtahů Kč Opravy zasklení Kč Výměny písků filtračních jednotek Kč Opravy sanity a vytápění Kč Malby a nátěry Kč Opravy vozidel Kč Opravy strojů a zařízení Kč Lidové sady, zahrada, R-klub a dětský koutek Opravy sádrokartonových konstrukcí v podstřešním prostoru Kč Opravy sádrokartonových konstrukcí na sále Kč Stavební opravy zednické Kč Opravy střech Kč Opravy sanity Kč Opravy kanalizace a septiku Kč Opravy kotelny a regulace Kč Opravy elektroinstalace Kč Opravy elektroinstalace R-klub Kč Oprava přívodu do amfiteátru Kč Opravy EZS Kč Opravy čerpadel dětského koutku 8783 Kč Opravy vzduchotechniky Kč Čerpání investičního fondu obsahuje následující přehled: Počáteční stav fondu k , Tvorba fondu 12,766, Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 10,304,524.00

4 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2,320, Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů 141, Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu 0.00 Čerpání fondu 9,981, Financování investičních výdajů 1,874, Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele 8,107, Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00 Konečný stav fondu 3,756, Vyhodnocení čerpání přijatých finančních prostředků Zoologická zahrada získala v roce 2013 v rámci projektu Příspěvek zoologickým zahradám dotaci v celkové výši Kč, která byla využita především na pokrytí nákladů na krmiva. Od SFŽP obdržela ZOO Liberec účelovou investiční dotaci ve výši tis. Kč, která byla plně využita na stavbu výše zmíněné stanice pro handicapované živočichy v centru Archa. Na tuto stavbu obdržela také dotaci od města ve výši tis. Kč, ze které bylo prozatím vyčerpáno tis. Kč. Vyúčtování dotací proběhne v květnu Dalšími významnými dotacemi byly provozní příspěvek NSZS na stanici pro handicapy ve výši 755 tis. Kč a doplatek dotačního programu z roku 2012 Divizna pedagogům ve výši 302 tis. Kč. Dotace přehledně zobrazují následující tabulky. Investiční dotace: Rozpočet Nevyčerpáno Inv.příspěvek zřizovatele , ,29 (přesun do 2014) Inkubace ptáků - KU 5 500,00 0,00 Invest. dotace státní ,82 0,00 Ostatní dotační programy Rozpočet Nevyčerpáno Odvod Divizna pedagogům (KÚKL) ,00 0,00 0,00 Divizna Rýchory ,00 0,00 0,00 MŽP - příspěvek ZOO ,00 0,00 0,00 EU Slunce v ZOO ,06 0,00 0,00 NSZS Stanice pro handicapy ,00 0,00 0,00 MŽP Péče o krajinu ,00 0,00 0,00 KÚ Péče o handicap. mláďata ,00 0,00 0,00 KÚ Podp. pohody zvířat v út ,00 0,00 0,00 KÚ Péče o handicap. netopýry ,00 0,00 0,00 MML KF dotace , ,00 0,00 MML příspěvek KF , , ,00 Řešení nákazové situace koček ,00 0,00 0,00 Dar SML (primátorka) ,00 0,00 0,00

5 4 Komentář k daňovým povinnostem organizace ZOO Liberec je plátce DPH. Daňové přiznání podává měsíčně. V roce 2013 odvedla organizace na DPH celkem tis. Kč. Na dani z příjmů právnických osob ZOO Liberec odvedla 68,8 tis. Kč. V Liberci 30.dubna 2014 MVDr. David Nejedlo ředitel

6 Výnosy a náklady 2013 hlavní + doplňková činnost celkem Tabulka č. 1 Účet Název Skutečnost Rozpočet Skutečnost % plnění skut.13/ plánu (%) 501 Spotřeba materiálu ,9% 119,2% 502,3 Spotřeba energie a jiných neskladov.dodávek ,1% 75,3% 504 Prodané zboží ,7% 84,3% Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku 508 Změna stavu zásob vlastní výroby celkem seskupení ,4% 97,9% 511 Opravy a udržování ,8% 138,8% 512 Cestovné ,9% 99,7% 513 Náklady na reprezentaci ,7% 97,6% 518 Ostatní služby ,0% 91,9% celkem seskupení ,0% 99,8% 521 Mzdové náklady ,5% 100,3% 524 Zákonné sociální pojištění ,6% 99,6% 525 Jiné sociální pojištění ,0% 93,2% 527 Zákonné sociální náklady ,4% 103,3% 528 Jiné sociální náklady 26 0,0% celkem seskupení ,7% 100,1% Daň silniční Jiné daně a poplatky ,8% 82,9% celkem seskupení ,8% 82,9% 541,2 Pokuty,penále a úroky z prodlení Prodaný materiál 547 Manka a škody 14 0,0% 549 Ostatní náklady z činnosti ,7% 108,9% celkem seskupení ,9% 110,5% 551 Odpisy dlouhodobého majetku ,7% 101,4% Prodaný dlouh.hm. a nehm.majetek + pozemky celkem ,7% 101,4% Tvorba a zúčt.rezerv a opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,2% celkem ,2% 562 Uroky Kursové ztráty ,6% 564,9 Ostatní finanční náklady celkem seskupení ,5% 591 Daň z příjmů ,6% N Á K L A D Y celkem tis. Kč ,2% 98,9% 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb ,2% 93,1% 603 Výnosy z pronájmu ,5% 108,3% 604 Výnosy z prodaného zboží ,9% 90,5% 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641-7,649 Ostatní výnosy z činnosti ,7% 90,1% Finanční výnosy ,4% 133,3% 648 Čerpání fondů 1) ,1% 92,4% VLASTNÍ VÝNOSY celkem ,7% 93,3% 671 Výnosy vybraných ústředních vládních instituc z transferů 500 0,0% 672 Výnosy vybraných místních vládních instituc z transferů PŘÍSPĚVKY a DOTACE celkem ,0% 99,9% ,0% 105,6% ,1% 138,1% ,4% 106,3% V Ý N O S Y vč. dotací celkem ,2% 98,9% Hospodářský výsledek +/- Příspěvek na odpisy Příspěvek na provoz Účelové příspěvky a dotace ) Zoologická zahrada použila rezervní fond na pokrytí ztráty hlavní činnosti.

7 Skutečnost Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti Účet Název Hlavní činnost Doplňková činnost Tabulka č. 2 v tis. Kč Celkem 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Prodaný materiál Manka a škody Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhod. hm. a nehm. majetku Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba zák.opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Daň z příjmů N Á K L A D Y celkem Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy za prodané zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní a jiné pokuty a úroky z prodlení Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu,dhm Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Kurzové zisky Ostatní finanční výnosy 0 V Ý N O S Y celkem

8 Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady řádek číslo v Kč Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců 1 104,00 404,00 Mzdové náklady (bez OON) celkem Čerpání fondu odměn na mzdy Ostatní osobní náklady celkem v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom odstupné příp. jiné ostatní osobní náklady * Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč - bez FO (ř.2 : ř.1 : 12) včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12)) Zákonné zdravotní pojistné - nákladové Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové Povinný příděl do FKSP (1 %) * uvést podrobněji v komentáři Tabulka č. 3a Usměrňování prostředků na platy v Kč Ukazatel stanoven skutečnost Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)

9 Tabulka č. 4 Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy v tis. Kč Fond odměn kult. a soc. rezervní investiční Celkem potřeb Stav k Tvorba fondu Čerpání fondu Stav k Návrh přídělů fondům z HV r x 0 x 0 - z hlavní činnosti x x 0 - z doplňkové činnosti x x 0 Předpokládaný stav po přídělu

10 Tabulka č. 5 Tvorba a čerpání investičního fondu: Tabulka č. 5 Stav investičního fondu k Tvorba: odpisy r zůstatková cena prod. majetku investiční dotace z rozpočtu zřizovatele investiční příspěvky ze státních fondů výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku investiční dary a příspěvky od jiných subjektů posílení invest. fondu z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem) příp. jiný zdroj 1): Čerpání: na pořízení investic 2) jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3) odvod zřizovateli (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.) příp. jiné čerpání 4): Stav investičního fondu k v Kč 1) konkrétně - doplnit 2) rozepsat v textu rozboru v části čerpání investičních prostředků v členění na projekce, stavební práce, pořízení movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotlivé akce 3) rozepsat v textu rozboru v části rozbor oprav a údržby na jednotlivé akce 4) konkrétně - doplnit Tvorba a čerpání rezervního fondu: Tabulka č. 6 Stav rezervního fondu k Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r finanční dary příp. jiný zdroj 1): Čerpání: další rozvoj své činnosti úhrada ztráty minulých let časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem) na projekty zajištované z poskytnutých grantů příp. jiné čerpání 1): úhrada zhoršeného výsledku hospodaření v Kč Stav rezervního fondu k ) konkrétně - doplnit

11 Poznámka: V tabulkách č. 4 a 6 jsou uváděny údaje o rezervním fondu. Stavy a obraty fondu se pro účely rozboru 2013 budou v tabulce č.4 vykazovat jako součet účtů č. 413 a 414. Stejně je třeba postupovat i u tabulky č. 6.

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2013 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací,

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 DUBEN 2004 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2003,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 KVĚTEN 2003 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2002,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více