KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex"

Transkript

1 KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

2 Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti stejně jako dobré pověsti získané zásluhou poskytování kvalitních služeb. Věříme, že jednání v souladu s nejvyššími etickými standardy není jen správná věc pomáhá také budovat důvěru našich zákazníků a přispívá k dlouhodobému úspěchu. I když je dodržování zákonů, pravidel a nařízení vztahujících se k našemu podnikání povinné, naše závazky zde nekončí. Zavazujeme se žít v souladu s našimi základními hodnotami a uplatňovat je denně a při všem, co podnikáme. A konečně je naším závazkem jednat správně, což nám skutečně umožňuje žít v souladu s našimi závazky. Etický a obchodní kodex nám pomůže porozumět tomu, co při obchodování ve společnosti Iron Mountain považujeme za správné a co za špatné. Poskytne nám nástroje potřebné k rozhodování, které je zákonné i etické, a nasměruje vás správným směrem v případě, že budete potřebovat další pomoc. Jménem rady ředitelů a našeho výkonného představenstva bych vám rád poděkoval za nepřetržitý závazek vůči našim základním hodnotám a za váš závazek řídit se tímto etickým a obchodním kodexem.

3 Obsah OBSAH Sdělení Richarda Reeseho, 1 generálního ředitele společnosti Obsah 2 Přehled 4 > Získání další pomoci > Porušení v oblasti podávání zpráv > Žádná protiopatření > Kdo se musí řídit pravidly kodexu? > Linka pomoci pro dodržování předpisů Naše základní hodnoty 7 1 ZABEZPEČENÍ 9 > Zdraví a bezpečnost > Ochrana a zabezpečení dat > Násilí na pracovišti > Důvěrné a vlastnické informace 2 CELKOVÁ SPOKOJENOST 13 ZÁKAZNÍKŮ > Mimořádné zákaznické služby > Spravedlivé a etické prodejní postupy > Ochrana naší značky a dobré pověsti > Životní prostředí a udržitelnost > Členství ve společnosti 3 OTEVŘENOST 17 > Zneužívání vnitřních informací > Dohled nad rodinou a přáteli > Politické a jiná osobní přesvědčení 4 BEZÚHONNOST 21 > Spravedlivá soutěž/antimonopolní zákony > Korupce a defraudace > Dary a zábava > Konfl ikty zájmů 5 ZODPOVĚDNOST 25 > Ochrana fi remního majetku > Kontrola dovozu a vývozu > Práce u jiných zaměstnavatelů > Přesné fi nanční záznamy/zveřejňování informací > Lidská práce 6 ZAMĚŘENÍ AKCÍ 29 > Boj s diskriminací, respektování různorodosti a rovnocenné zaměstnanecké příležitosti > Uzavírání smluv s vládami > Správa fi remních záznamů 7 TÝMOVÁ PRÁCE 33 > Obtěžování > Soukromí zaměstnanců > Správné používání počítačů Jak získat další informace 36 > Zásady a postupy Osvědčení o dodržování předpisů ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 3

4 Přehled PŘEHLED Etický a obchodní kodex spolu s dokumentem Základní hodnoty poskytuje směrnice k přijatelnému chování ve společnosti Iron Mountain. I když neexistuje dokument, který by řešil každou situaci, s níž se můžete setkat, tento kodex poskytuje nástroje a zdroje, které vám pomohou se správně rozhodnout v situacích, kdy nemusí být správná odpověď zřejmá. ZÍSKÁNÍ DALŠÍ POMOCI Pokud si ani po přečtení tohoto Kodexu nebudete jistí, jak se v určité situaci zachovat, promluvte si prosím se svým nadřízeným nebo zástupcem místního oddělení personalistiky. Můžete se ptát nebo hledat pomoc prostřednictvím politiky otevřených dveří nebo kontaktováním Linky pomoci pro dodržování předpisů. Organizace po celém světě věří, že jim pomůžeme zpracovat jejich zásadně důležité informace. PORUŠENÍ V OBLASTI PODÁVÁNÍ ZPRÁV Po zaměstnancích společnosti Iron Mountain se požaduje, aby oznamovali všechna známá nebo domnělá porušení Etického a obchodního kodexu. Porušení můžete oznámit kontaktováním těchto subjektů: > Váš manažer nebo nadřízený > Vyšší vedení (prostřednictvím politiky otevřených dveří) > Zástupce místního oddělení personalistiky > Generální rada společnosti > Právní oddělení Globální ochrana osobních údajů & Skupina pro dodržování předpisů > Globální služby zabezpečení > Linka pomoci pro dodržování předpisů Pokud nahlásíte nějako pochybnost prostřednictvím Linky pomoci pro dodržování předpisů (tam, kde to umožňuje zákon) se můžete rozhodnout zůstat zcela anonymní. ŽÁDNÁ PROTIOPATŘENÍ Společnost Iron Mountain netoleruje protiopatření proti zaměstnancům, kteří v dobré víře oznámí porušení předpisů. S každým zaměstnanec nebo manažerem, který se pokusí o protiopatření, nebo nabádá ostatní k protiopatřením proti osobě, která porušení oznámila, bude vedeno vážné disciplinární řízení, které může vyústit až v ukončení pracovního poměru. KDO SE MUSÍ ŘÍDIT PRAVIDLY KODEXU? Etický a obchodního kodex se vztahuje ke všem obchodním jednotkám, právnickým osobám, řízeným podnikům se společnou majetkovou účastí, poboček a partnerů společnosti Iron Mountain. Všichni zaměstnanci, zástupci, úředníci a členové rady ředitelů společnosti Iron Mountain se musí kodexem řídit. Prostřednictvím přísného procesu pro poskytovatele služeb třetích stran hledáme dodavatele, prodejce, smluvní strany a konzultanty, kteří udržují etické standardy odpovídající těm, které jsou zakotveny v Etickém a obchodním kodexu. LINKA POMOCI PRO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ Pokud se obrátíte na Linku pomoci pro dodržování předpisů, můžete oznamovat pochybnosti nebo porušení morálních zásad a zadávat dotazy 24 hodin denně, 365 dní v roce. Naši Linku pomoci provozuje nezávislá společnost a můžete se rozhodnout zůstat zcela v anonymitě (tam, kde to umožňuje zákon). Volejte zdarma po celém světě. Na vnitřním zadním krytu je uveden seznam telefonních čísel. Případně můžete vyplnit zprávu prostřednictvím Internetu na stránkách: ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 5

5 ZÁKLADNÍ HODNOTY Ve společnosti Iron Mountain nás spojují naše základní hodnoty. Bez ohledu na to, zda se jedná o závazek dosahovat celkové spokojenosti zákazníků nebo neustálou ostražitost nezbytnou k udržování zabezpečení, naši klíčoví zaměstnanci jednají každý den a všude v souladu se Naše základní hodnoty Cesta společnosti Iron Mountain. základními hodnotami. Zabezpečení Celková spokojenost zákazníků Otevřenost Bezúhonnost Zodpovědnost Zaměření akcí Týmová práce Informace našich zákazníků chráníme tak, jako by byly naše vlastní. Poskytujeme to, co naši zákazníci očekávají, a tehdy, když to očekávají. Komunikujeme otevřeným a pravdivým způsobem, který je konstruktivní a zdvořilý. Jsme vždy upřímní a nikdy nejednáme v rozporu se základními hodnotami. Vždy sebe sami považujeme za osobně zodpovědné za naše akce, závazky a výsledky. Všímáme si příležitostí a problémů a jednáme se smyslem pro naléhavost. Pracujeme v týmech, abychom společně dosáhli mnohem více, než by se nám podařilo jako jednotlivcům. 7

6 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Společnost Iron Mountain byla založena roku 1951, když Herman Knaust převedl svoji podzemní houbařskou farmu na první zabezpečené podzemní centrum pro uchovávání záznamů v Americe. Původně měla společnost název Iron Mountain Atomic Storage a představovala bezpečný přístav pro ochranu všech důležitých informací před hrozbou nukleární války. Zabezpečení Informace našich zákazníků chráníme tak, jako by byly naše vlastní. Střed naší kultury a operací představuje zabezpečení, ochrana dat a ochrana informací na této základní hodnotě se zakládá naše pověst. Uzamykání našich vozidel, zabezpečení zařízení alarmy a šifrování osobních údajů to je jen pár způsobů, kterými zajišťujeme zabezpečení. Zabezpečení sahá nad rámec fyzické ochrany informací zahrnuje ochranu našeho osobního zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme zabezpečení těmito prostředky: > Poskytování bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro nás samé i naše spolupracovníky > Ochrana fyzického zabezpečení našich zařízení a jejich obsahu > Udržování bezpečnosti informací, které spravujeme jménem našich zákazníků > Udržování důvěrných a vlastnických informací společnosti ve správných rukou > Dodržování všech příslušných zákonů a zásad týkajících se ochrany osobních informací > Včasné oznamování jakýchkoli okolností, které by mohly mít vliv na zabezpečení společnosti Iron Mountain nebo vašeho vlastního zdraví či bezpečnosti 9

7 ZÁKLADNÍ HODNOTA ZABEZPEČENÍ ZABEZPEČENÍ Jak byste měli postupovat? ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Bezpečnost na pracovišti začíná zajištěním bezpečného a zdvořilého pracovního prostředí. Dodržujeme a stále zlepšujeme provozní postupy tak, NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI Udržujeme bezpečné pracovní prostředí se zdvořilými a uctivými vztahy tím, že netolerujeme zastrašující, nepřátelské, urážlivé nebo násilnické chování. SCÉNÁŘ: Došlo k poškození krabice a záznamy některých zákazníků vypadly. Co mám dělat? A. Prověříte vysypané dokumenty a určíte, zda nedošlo k ohrožení bezpečnosti dat. B. Umístíte materiály do nové krabice, vrátíte zpět do regálu a pokračujete v práci. C. Řeknete svému nadřízenému, co se stalo, protože může být nutné vyplnit zprávu o případu. D. Roztrháte dokumenty, aby se zabránilo porušení zabezpečení dat. Správná odpověď je C. I když je důležité uklidit vysypané záznamy, měli byste také uvědomit svého nadřízeného. V některých případech máme smluvně odsouhlaseno, že dáme zákazníkům vědět, pokud dochází k možnému porušení zabezpečení, to znamená, že je nutné vyplnit zprávu o případu. aby se minimalizovaly a eliminovaly případy ohrožení zdraví a bezpečnosti. Ať již jste v kanceláři, v terénu, na cestách nebo u zákazníka, vždy jednejte v souladu se zásadami a standardy společnosti a dodržujte všechny příslušné zákony o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Pokud však k nehodě dojde, je vaší povinností ji oznámit. Po sepsání zprávy můžete očekávat rychlou a efektivní akci ze strany managementu, která vede k nápravě situace. Pokud se však domníváte, že nebyla provedena správná akce, eskalujte celou záležitost na vyšší management a oznamte ji lince pomoci pro dodržování předpisů. OCHRANA A ZABEZPEČENÍ DAT Naším cílem je zajistit nejvyšší úroveň správy informací po celém světě. To vyžaduje neustálou pozornost věnovanou ochraně osobních údajů a zabezpečení údajů o zákazníkovi i zaměstnanci. Následující postupy slouží k zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení informací ve společnosti Iron Mountain: - Nepoužívejte informace zákazníka, pokud to nevyžaduje vaše práce. - Minimalizujte sběr, uchovávání a odhalení osobních údajů. - Neukládejte citlivé údaje na přenosná média, jako jsou disky CD nebo Jakékoli projevy takovéhoto chování neprodleně oznamte svému vedoucímu. Máte-li pocit, že jste vy nebo některý z vašich spolupracovníků v bezprostředním ohrožení, zavolejte na místní linku pro uplatňování zákonů a pak to oznamte svému vedoucímu. DŮVĚRNÉ A VLASTNICKÉ INFORMACE Veškeré informace o naší společnosti mohou být cenné pro konkurenci. Proto je důležité chránit naše důvěrné a vlastnické obchodní informace. Patří sem smlouvy, ceníky a seznamy zákazníků, strategická dokumentace, obchodní tajemství, duševní vlastnictví a veškeré další informace, které by mohly konkurentovi pomoci zjistit, v čem je společnost Iron Mountain úspěšná na trhu. Při projednávání obchodních záležitostí mimo kancelář vždy buďte obezřetní. To je důležité zejména na veřejných místech, jako jsou letiště, vlaky, restaurace, hospody a hotely. V místě pracoviště zajistěte řádný doprovod návštěvníků a nepovolte jim vstup do omezených oblastí. Při spolupráci s prodejci se vždy ujistěte, zda jsou natolik důvěryhodní, aby měli přístup do našich zařízení a k našim citlivým údajům. CO KDYŽ? OTÁZKA: Někdy jsou při používání propanových vysokozdvižných vozíků uvnitř cítit výpary výfukových plynů. Myslím si, že je to kvůli zavřeným oknům a dveřím a nejsem si jistý, že to je bezpečné. Mám někomu něco říci? ODPOVĚĎ: Ano. I když je možné, že je všechno v pořádku, může se stát, že provozování vysokozdvižných vozíků v uzavřeném prostoru vede k problémům s kvalitou vzduchu. Tento stav byste měli oznámit tak, aby společnost mohla zahájit šetření a určit, zda je třeba provést nějakou akci. jednotky fl ash. - Neposílejte citlivá data přes Internet, ani zašifrovaná. - Pokud pracujete z domova, pravidelně aktualizujte software pro zabezpečení počítače. Další informace získáte v dokumentu popisujícím místní zásady ochrany OTÁZKA: V místnosti s kopírkou jsem našel nějaké dokumenty, které mi nepatří. Co mám dělat? OTÁZKA: Právě mě požádal o podržení dveří někdo, koho neznám. Neměl identifi kační kartu společnosti Mountain ID. Je to problém? osobních údajů a zabezpečení. ODPOVĚĎ: Do maximální možné míry se vyhýbejte jejich přečtení. Pokud znáte nebo odhadnete jejich vlastníka, předejte mu dokumenty nebo ho informujte, kde se nacházejí. Pokud není vlastník zřejmý nebo ho nelze vyhledat, sdělte to svému vedoucímu. V nejkrajnějším případě můžete z důvodu ochrany osobních údajů a zabezpečení informací dokumenty zlikvidovat v bezpečné skartovačce. ODPOVĚĎ: Ano. Neoprávněné osoby (nebo osoby pokoušející se proniknout) ve společnosti Iron Mountain by měly být zastaveny, protože představují riziko pro bezpečnost či zabezpečení. Zdvořile je požádejte o předložení identifi kační nebo návštěvnické karty společnosti Iron Mountain. Pokud vám daná osoba tuto kartu neukáže, odkažte ji na recepci, kde ji obdrží. 10 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 11

8 Celková spokojenost zákazníků Poskytujeme to, co naši zákazníci očekávají, a tehdy, když to očekávají. Ve společnost Iron Mountain dbáme na to, abychom plnili nebo dokonce překračovali očekávání našich zákazníků poskytováním prvotřídních služeb, které jsou zdvořilé, vstřícné a spravedlivé. Tento závazek sahá za rámec našeho centra záznamů, datových center a kancelářských budov zahrnuje prostředí a místní komunity, v nichž žijeme a působíme. VĚDĚLI JSTE, ŽE? Oddělení společnosti Iron Mountain pro archivaci fi lmů a zvuků pomáhá zábavnímu průmyslu uchovávat a chránit nenahraditelná kreativní umělecká díla. Uchováváme tisíce neocenitelných kulturních pokladů včetně původních fi lmových negativů ze všech hlavních fi lmových studií a mistrovské nahrávky některých nejslavnějších umělců v hudební historii. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme celkovou spokojenost zákazníků následujícími prostředky: > Otevřená a upřímná komunikace se zákazníky > Plnění očekávání zákazníků dodržením toho, co slíbíme > Poskytování přesných a včasných informací zákazníkům > Respekt vůči zákazníkům, potenciálním zákazníkům a dodavatelům prostřednictvím spravedlivého a etického přístupu > Informování našich zákazníků o hodnotě našich služeb (nejen o jejich ceně) > Propagace značky a pověsti společnosti Iron Mountain pozitivním prezentováním společnosti na veřejnosti > Uplatňování správného členství ve společnosti realizací etických obchodních postupů a přispíváním do místních komunit > Respektování prostředí a hledání způsobů vylepšení udržitelnosti pracovních postupů 13

9 ZÁKLADNÍ HODNOTA CELKOVÁ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ CELKOVÁ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ Jak byste měli postupovat? SCÉNÁŘ: Během pravidelné cesty s doručováním zásilek si uvědomíte, že jste se spletli. Krabice Dr. Millera jste doručili Dr. Katzovi a naopak. Kdybyste se měli vrátit s cílem napravit situaci, znamenalo by to posunutí celého vašeho časového rozvrhu. Jak byste měli postupovat? A. Neděláte si starosti. Dr. Miller a Dr. Katz si tuto chybu uvědomí a napraví ji. B. Vrátíte se do obou poboček a uděláte vše pro to, abyste chybu napravil/a. Doufáte, že se vám podaří problém napravit bez nutnosti informovat vedoucího. C. Ihned kontaktujete svého vedoucího. Vysvětlíte mu, co se stalo, a zeptáte se, jak máte postupovat. D. V daném okamžiku nic nepodniknete. Pokračujete na trase a na konci směny řeknete svému vedoucímu, co se stalo. Správná odpověď je C. Existují problémy spojené s nesprávným doručením dokumentů, které mají závažnější důsledky, než jen nepříjemnosti pro zákazníka nebo porušení vašeho časového plánu. Dokumenty mohou například obsahovat citlivé osobní informace, které může vidět jen zamýšlený příjemce. Management je vyškolený tak, aby vám pomohl vypořádat se s důsledky těchto typů situací a minimalizovat je. Ihned kontaktujete svého vedoucího. MIMOŘÁDNÉ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY Plnění závazků poskytování služeb a uspokojování potřeb našich zákazníků a kolegů je zdrojem hrdosti na zaměstnance společnosti Iron Mountain. Těchto cílů dosahujeme následujícími prostředky: - Sledování problémů až k vyřešení - Plnění očekávání poskytováním častých a včasných aktualizací - Rychlé reakce na telefonáty a y - Dostavení se na schůzky včas a připravení SPRAVEDLIVÉ A ETICKÉ PRODEJNÍ POSTUPY Zajištění celkové spokojenosti případných zákazníků během procesu prodeje je nejlepším způsobem, jak v podnikání vyhrát. Při aktivitách spojených s prodejem vždy jednáme spravedlivě a upřímně. Aktivně se vyhýbejte těmto situacím: - Nesprávné informování o produktech a službách nebo jejich přeceňování - Opovrhování konkurenty - Nepřesná právní nebo technická prohlášení - Právní poradenství - Porušování autorských práv, log nebo práv na duševní vlastnictví - Pokus o získání důvěrných informací o potenciálních zákaznících nebo konkurentech - Nucení zákazníků, aby kupovali více, než potřebují - Vyzývání zákazníků, aby nejednali s konkurenty výměnou za snížení cen nebo další výhody - Nereálné sliby, pokud jde o časové plány - Sjednání obchodu, když k tomu nemáte řádné oprávnění OCHRANA NAŠÍ ZNAČKY A DOBRÉ POVĚSTI Značka Iron Mountain je více než jen logo na našich nákladních vozech a krabicích je to dojem, který ostatní získají, když slyší naše jméno, vidí naše vozidla nebo mluví s našimi zaměstnancem. Ochrana naší značky a dobré pověsti je zásadní pro poskytování mimořádných služeb a jako zaměstnanci firmy bychom měli považovat sebe sami za vyslance a strážce názvu Iron Mountain. Společnost bychom na veřejnosti vždy prezentovat v pozitivním světle. Je však důležité mít na paměti, že existuje pouze málo pověřených zaměstnanců, kteří mají ofi ciální schválení mluvit jménem společnosti Iron Mountain. Všichni ostatní by se měli vyhýbat situacím, kdy mohou jejich názory či přesvědčení být považovány za reprezentaci společnosti. To platí pro názory prezentované osobně, telefonicky, na papíře nebo prostřednictvím Internetu (včetně sociálních sítí, blogů, fór a informačních tabulí). Pokud se na vás obrátí zástupci médií, zdržte se komentářů a odkažte je na oddělení fi remních komunikací. Při vytváření dokumentů, které budou prezentovány na veřejnosti zajistěte, aby všechna loga, barvy a písma odpovídaly pokynům pro styl značky a marketingu. Chcete-li získat další informace, obraťte se na oddělení fi remních komunikací, marketingové oddělení, právní oddělení zajišťující ochranu duševního vlastnictví nebo Linku pomoci pro dodržování předpisů. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST Máme závazek podnikat způsobem, který je zodpovědný vůči životnímu prostředí. Uplatňováním následujících postupů v zaměstnání pomůžete společnosti Iron Mountain dosahovat jejích cílů v oblasti ochrany životního prostředí: V TERÉNU: Bezpečně likvidujte rizikový odpad a materiály, dodržujte všechny příslušné zákony, nařízení a firemní zásady. Kdykoli je to možné, recyklujte odpad a nezapomínejte zhasínat světla a vypínat spotřebiče, když je nepoužíváte. V KANCELÁŘI: Tiskárnu používejte, jen když je to nezbytně nutné, a papírový odpad vždy skartujte. Oddělení bezpečného skartování společnosti Iron Mountain Secure Shredding recykluje značnou většinu papíru, který zpracovává, to znamená, že při likvidaci papíru v bezpečné skartovačce nepomáháte nejen zabezpečit ochranu osobních údajů, ale také chránit životní prostředí. Předměty, jako jsou použité tiskové kazety, toner a další počítačové příslušenství, likvidujte způsobem, který nepoškozuje životní prostředí, a dodržujte všechny příslušné zákony, nařízení a fi remní zásady. ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI Podporujeme a povzbuzujeme dobré členství ve společnosti. To znamená, že věnujeme pozornost tomu, jak naše akce a rozhodnutí ovlivňují naše zaměstnance, jejich rodiny, naši komunitu, společnost a životní prostředí. Dodržujeme úrovně výkonu, které sahají nad rámec právních požadavků. To se projevuje dodržováním základních hodnot, důležitosti, jakou přikládáme etickým obchodním praktikám, a vysokým standardům, které máme nastaveny pro globální obchodní operace. Mimo pracoviště se zavazujeme pozitivně jednat s komunitami, v nichž žijeme a působíme, prostřednictvím dobrovolnické práce, sponzorství a jiných charitativních iniciativ, jako je například nadace Iron Mountain Foundation. CO KDYŽ? OTÁZKA: Na webu jsem si přečetl článek o generálním řediteli konkurenční společnosti, který řekl, že služby jeho společnosti jsou lepší než poskytuje společnost Iron Mountain. Na tomto webu mohou čtenáři uvést své komentáře. Vím, že naše služby jsou lepší, mohu odpovědět? ODPOVĚĎ: Ano. Pokud se však rozhodnete vyjádřit názor na společnost Iron Mountain v online fóru, webu sítě sociálních médií, blogu apod., musíte uvést, že vaše názory nevyjadřují názory společnosti. Další rady získáte v oddělení fi remní komunikace nebo na Lince pomoci pro dodržování předpisů. OTÁZKA: Jeden můj kamarád má spojení s konkurentem a nabídl mi, že mi ukáže jeho ceník. Vím, že by nám to mohlo pomoci získat zakázku. Mám to přijmout? ODPOVĚĎ: Ne. Bylo by neetické a proti zásadám představovaným našimi základními hodnotami, kdybyste přijali ceník konkurenta. Mohlo by to být také v rozporu se zákonem. Takovouto nabídku byste měli odmítnout a na celou záležitost upozornit svého nadřízeného. 14 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 15

10 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Společnost Iron Mountain se stala veřejnou společností v roce 1996, kdy začala obchodovat na burzovním trhu NASDAQ. Roku 1999 se společnost přesunula na Newyorskou burzu cenných papírů, kde je zapsána pod symbolem IRM. V letech následujících poté, co se stala veřejnou společností, se zvýšil výnos společnosti Iron Mountain ze 139 milionů USD na více než 3 miliardy dolarů ročně a roku 2009 byla přidána na prestižní index S&P 500 Index. Otevřenost Komunikujeme otevřeným a pravdivým způsobem, který je konstruktivní a zdvořilý. Otevřená komunikace nám umožňuje řešit problémy produktivně a včas. Umožňuje nám také činit obchodní rozhodnutí na základě plného porozumění všem okolnostem. Ceníme si otevřené komunikace nejen se spolupracovníky, ale také s dalšími partnery fi rmy včetně zákazníků, prodejců a investorů. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme otevřenost těmito prostředky: > Včasné oznamování problémů bez zpoždění > Poskytování upřímné a konstruktivní zpětné vazby spolupracovníkům > Nečiníme závěry týkající se sporů na pracovišti, dokud neznáme všechna fakta > Poskytování obchodního poradenství, které odráží naši plnou znalost problematiky > Odhalení osobních vztahů tam, kde mohou budit dojem zaujatosti nebo náklonnosti > Udržování vnitřních fi nančních informací v utajení a zajištění, aby nebyly využívány k investicím > Respektování spolupracovníků nevyvoláváním osobních kauz na pracovišti 17

11 ZÁKLADNÍ HODNOTA OTEVŘENOST OTEVŘENOST Jak byste měli postupovat? SCÉNÁŘ: Náhodně vyslechnete konverzaci ve vstupní hale, z níž se dozvíte, že výhled zisků společnosti se po vydání nejnovějších fi nančních zpráv značně změní. Jak byste měli postupovat? A. Na základě této informace zakoupíte akcie. Protože jste tuto informaci jen zaslechl/a a nedozvěděl/a jste se ji při výkonu svých pracovních povinností, neplatí zde pravidla zneužívání vnitřních informací. B. Sám/sama nepodniknete nic, ale řeknete to svému bratrovi. Rád obchoduje na burze a bude tyto informace považovat za užitečné. C. Řeknete to svým kolegům. I když sám/sama nemůžete obchodovat, protože jste informaci získal/a přímo, oni mohou. D. Neuděláte nic. Vyhýbáte se investicím, dokud nebudou informace veřejně známy a neumožní vám to zásady společnosti. Neopakujete, co jste slyšel/a. Správná odpověď je D. Máte vnitřní informace o společnosti, na jejichž základě nesmíte obchodovat, ani dát někomu jinému tip k obchodování. Je to nezákonné a v rozporu se zásadami společnosti. Nezáleží na tom, zda jste se informace dozvěděli při výkonu své práce, záleží na tom, že máte informaci, kterou veřejnost nemá. ZNEUŽÍVÁNÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ Někteří zaměstnanci společnosti mají v rámci svých pracovních povinností přístup k citlivým vnitřním fi nančním o společnosti Iron Mountain nebo fi rmách, s nimiž spolupracujeme. Většina těchto informací může být zveřejňována v souladu s vládními nařízeními, ale některé nemohou být odhaleny nikdy. Je v rozporu se zákonem a zásadami společnosti investovat na základě vnitřních informací, které získáte ve společnosti Iron Mountain. Patří sem poskytnutí tipů nebo doporučení členům rodiny či přátelům, kteří mohou na základě těchto informací investovat. Zaměstnanci, kteří mají k těmto informacím přístup, mají důvěru, že je udrží v utajení a chráněné. Výbor pro cenné papíry a obchodování aktivně monitoruje transakce cennými papíry a potrestají každého, kdo s vnitřními informacemi obchoduje. Pokud máte pochybnosti, zda je správné investovat, obraťte se na Právní oddělení nebo Linku pomoci pro dodržování předpisů. Pokud se dozvíte o situaci, kdy někdo využil výhody svých znalostí vnitřních informací, oznamte to prosím na Linku pomoci pro dodržování předpisů. DOHLED NAD RODINOU A PŘÁTELI I když podporujeme přátelské vztahy mezi kolegy, naše loajalita je orientována především na společnost a mělo by tak tomu být vždy. Vyhýbejte se situacím, kdy by mohly osobní nebo rodinné vztahy zastínit váš obchodní úsudek nebo ovlivnit vaši produktivitu. Nikdo by neměl stavět rozhodování, kariérní růst nebo přímého nadřízeného nad člena rodiny, blízkého osobního přítele nebo svého partnera. I když se domníváte, že je určitý vztah zcela vhodný, mějte na paměti, že i pouhý dojem zaujatosti nebo zájmu může ovlivnit morálku spolupracovníků a negativně se projevit na obrazu společnosti jako celku. Pokud máte dojem, že mezi zaměstnanci existují nevhodné vztahy, oznamte to prosím manažerovi nebo oddělení personalistiky, nebo se obraťte na Linku pomoci pro dodržování předpisů. POLITICKÉ A JINÁ OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ Povzbuzujeme otevřenou a upřímnou komunikaci o naší společnosti. Firemní aktiva a prostředky (včetně našeho času) by však neměly být využívány při budoucích osobních přesvědčeních, ať již politických, náboženských nebo sociálních. Měli bychom se aktivně podílet na našich komunitních a na politickém procesu. Na pracovišti je však nevhodné vést kampaně, konat veřejné sbírky, žádat podporu, distribuovat literaturu nebo obhajovat politické, náboženské či sociální záležitosti. Mimo práci jednejte tak, aby osobní přesvědčení nebyla omylem zaměňována za přesvědčení společnosti. Při fi nančním přispívání na náboženské, sociální nebo politické kauzy přispívejte pouze v rámci své osobní kapacity a nikoli jako zaměstnanec společnosti Iron Mountain. Mohlo by to vzbudit falešný dojem, že společnost Iron Mountain tyto kauzy podporuje nebo se snaží získat vliv. Důsledkem by mohlo být závažné poškození naší značky a dobré pověsti. Domníváte-li se, že někdo ve společnosti Iron Mountain využívá fi remní prostředky k propagaci svého osobního přesvědčení, nebo budí mimo zaměstnání dojem, že společnost Iron Mountain jeho osobní kauzu podporuje, oznamte tuto situaci prosím zástupci personálního oddělení nebo na Linku pomoci pro dodržování předpisů. OTÁZKA: Ve vašem oddělení se právě uvolnilo pracovní místo a vy máte blízkou osobní přítelkyni, kterou byste na něm rád/a viděl/a. Ve skutečnosti nemá zkušenosti požadované pro tuto pozici, ale myslíte si, že byste jí díky svým vazbám na společnost mohl/a pomoci. Je na tom něco špatného? ODPOVĚĎ: Možná. Společnost Iron Mountain rozhoduje o svých zaměstnancích na základě osobních zásluh a kvalifi kace. I když je správné (a podporované) společnosti doporučit vhodné kandidáty, pokus o ovlivnění rozhodnutí o přijetí může způsobit vznik konfl iktu zájmů kvůli osobním vazbám. CO KDYŽ? OTÁZKA: Moje sestra se uchází o místo v místní školní radě a já jí pomáhám s kampaní. Mohu na kopírkách a tiskárnách společnosti Iron Mountain připravit letáky pro tuto akci? ODPOVĚĎ: Ne. Jednalo by se o nežádoucí využívání fi remních prostředků. Firemní tiskárny, kopírky, telefony nebo nelze používat k podpoře osobních politických případů. Mohlo by to vzbudit zavádějící dojem, že společnost Iron Mountain podporuje kandidáty nebo má na kampaň vlastní názor. OTÁZKA: Společnost Iron Mountain koupila moji fi rmu. Předtím jsme pro některé služby využívali dopravní fi rmu mého švagra. Poskytoval nám vynikající služby za rozumnou cenu. Můžeme nadále využívat jeho služeb? ODPOVĚĎ: Tuto situaci byste měl/a probrat se svým manažerem. Jde o typ situace, kdy by mohl osobní vztah ovlivnit vaši schopnost objektivního obchodního rozhodování. V tomto případě se může jednat o upřednostňování švagra i v případě, že jiná společnost nabízí stejnou službu za méně peněz. Z důvodu zajištění spravedlivého jednání můžete být z procesu rozhodování vyloučen/a. 18 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 19

12 Bezúhonnost Jsme vždy upřímní a nikdy nejednáme v rozporu se základními hodnotami. Aktivně prosazujeme zásady začleněné do našich základních hodnot v každém z našich obchodních rozhodnutí. Naši spolupracovníci, zákazníci a další obchodní spolupracovníci se mohou spolehnout, že uděláme, co řekneme a splníme své sliby. Prostřednictvím důvěry, respektu a upřímnosti nejen posilujeme naši vlastní dobrou pověst, ale také pověst společnosti Iron Mountain jako celku. VĚDĚLI JSTE, ŽE? Největší zařízení společnosti Iron Mountain v podzemí leží více než 67 metrů pod kopci venkovské Pensylvánie. Dlouhá přibližně pět kilometrů a široká přes tři kilometry má přes 32 kilometrů silnic a více než 518 kilometrů čtverečních zastavěné plochy. Uvnitř pracuje přibližně lidí, které chrání několik ochranných vrstev a dva vlastní motory společnosti Iron Mountain, požární brigáda certifi kovaná agenturou OSHA. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme bezúhonnost těmito prostředky: > Snaha dělat správnou věc, i když možnosti volby nejsou zřejmé > Upřímné jednání se zákazníky a spolupracovníky > Čestné jednání na trhu za všech okolností > Nenabízení ani nepřijímání úplatků nebo provizí > Vyhýbání se konfl iktům zájmů mezi společností Iron Mountain a osobními vztahy nebo vnějšími aktivitami > Nabízení nebo přijímání darů a pozvánek za zábavou se děje jen v souladu se zásadami společnosti > Vedení přesných fi nančních informací a záznamů > Oznámení každé situaci, která podle našeho názoru porušuje náš Etický a obchodní kodex 21

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více