KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex"

Transkript

1 KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

2 Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti stejně jako dobré pověsti získané zásluhou poskytování kvalitních služeb. Věříme, že jednání v souladu s nejvyššími etickými standardy není jen správná věc pomáhá také budovat důvěru našich zákazníků a přispívá k dlouhodobému úspěchu. I když je dodržování zákonů, pravidel a nařízení vztahujících se k našemu podnikání povinné, naše závazky zde nekončí. Zavazujeme se žít v souladu s našimi základními hodnotami a uplatňovat je denně a při všem, co podnikáme. A konečně je naším závazkem jednat správně, což nám skutečně umožňuje žít v souladu s našimi závazky. Etický a obchodní kodex nám pomůže porozumět tomu, co při obchodování ve společnosti Iron Mountain považujeme za správné a co za špatné. Poskytne nám nástroje potřebné k rozhodování, které je zákonné i etické, a nasměruje vás správným směrem v případě, že budete potřebovat další pomoc. Jménem rady ředitelů a našeho výkonného představenstva bych vám rád poděkoval za nepřetržitý závazek vůči našim základním hodnotám a za váš závazek řídit se tímto etickým a obchodním kodexem.

3 Obsah OBSAH Sdělení Richarda Reeseho, 1 generálního ředitele společnosti Obsah 2 Přehled 4 > Získání další pomoci > Porušení v oblasti podávání zpráv > Žádná protiopatření > Kdo se musí řídit pravidly kodexu? > Linka pomoci pro dodržování předpisů Naše základní hodnoty 7 1 ZABEZPEČENÍ 9 > Zdraví a bezpečnost > Ochrana a zabezpečení dat > Násilí na pracovišti > Důvěrné a vlastnické informace 2 CELKOVÁ SPOKOJENOST 13 ZÁKAZNÍKŮ > Mimořádné zákaznické služby > Spravedlivé a etické prodejní postupy > Ochrana naší značky a dobré pověsti > Životní prostředí a udržitelnost > Členství ve společnosti 3 OTEVŘENOST 17 > Zneužívání vnitřních informací > Dohled nad rodinou a přáteli > Politické a jiná osobní přesvědčení 4 BEZÚHONNOST 21 > Spravedlivá soutěž/antimonopolní zákony > Korupce a defraudace > Dary a zábava > Konfl ikty zájmů 5 ZODPOVĚDNOST 25 > Ochrana fi remního majetku > Kontrola dovozu a vývozu > Práce u jiných zaměstnavatelů > Přesné fi nanční záznamy/zveřejňování informací > Lidská práce 6 ZAMĚŘENÍ AKCÍ 29 > Boj s diskriminací, respektování různorodosti a rovnocenné zaměstnanecké příležitosti > Uzavírání smluv s vládami > Správa fi remních záznamů 7 TÝMOVÁ PRÁCE 33 > Obtěžování > Soukromí zaměstnanců > Správné používání počítačů Jak získat další informace 36 > Zásady a postupy Osvědčení o dodržování předpisů ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 3

4 Přehled PŘEHLED Etický a obchodní kodex spolu s dokumentem Základní hodnoty poskytuje směrnice k přijatelnému chování ve společnosti Iron Mountain. I když neexistuje dokument, který by řešil každou situaci, s níž se můžete setkat, tento kodex poskytuje nástroje a zdroje, které vám pomohou se správně rozhodnout v situacích, kdy nemusí být správná odpověď zřejmá. ZÍSKÁNÍ DALŠÍ POMOCI Pokud si ani po přečtení tohoto Kodexu nebudete jistí, jak se v určité situaci zachovat, promluvte si prosím se svým nadřízeným nebo zástupcem místního oddělení personalistiky. Můžete se ptát nebo hledat pomoc prostřednictvím politiky otevřených dveří nebo kontaktováním Linky pomoci pro dodržování předpisů. Organizace po celém světě věří, že jim pomůžeme zpracovat jejich zásadně důležité informace. PORUŠENÍ V OBLASTI PODÁVÁNÍ ZPRÁV Po zaměstnancích společnosti Iron Mountain se požaduje, aby oznamovali všechna známá nebo domnělá porušení Etického a obchodního kodexu. Porušení můžete oznámit kontaktováním těchto subjektů: > Váš manažer nebo nadřízený > Vyšší vedení (prostřednictvím politiky otevřených dveří) > Zástupce místního oddělení personalistiky > Generální rada společnosti > Právní oddělení Globální ochrana osobních údajů & Skupina pro dodržování předpisů > Globální služby zabezpečení > Linka pomoci pro dodržování předpisů Pokud nahlásíte nějako pochybnost prostřednictvím Linky pomoci pro dodržování předpisů (tam, kde to umožňuje zákon) se můžete rozhodnout zůstat zcela anonymní. ŽÁDNÁ PROTIOPATŘENÍ Společnost Iron Mountain netoleruje protiopatření proti zaměstnancům, kteří v dobré víře oznámí porušení předpisů. S každým zaměstnanec nebo manažerem, který se pokusí o protiopatření, nebo nabádá ostatní k protiopatřením proti osobě, která porušení oznámila, bude vedeno vážné disciplinární řízení, které může vyústit až v ukončení pracovního poměru. KDO SE MUSÍ ŘÍDIT PRAVIDLY KODEXU? Etický a obchodního kodex se vztahuje ke všem obchodním jednotkám, právnickým osobám, řízeným podnikům se společnou majetkovou účastí, poboček a partnerů společnosti Iron Mountain. Všichni zaměstnanci, zástupci, úředníci a členové rady ředitelů společnosti Iron Mountain se musí kodexem řídit. Prostřednictvím přísného procesu pro poskytovatele služeb třetích stran hledáme dodavatele, prodejce, smluvní strany a konzultanty, kteří udržují etické standardy odpovídající těm, které jsou zakotveny v Etickém a obchodním kodexu. LINKA POMOCI PRO DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ Pokud se obrátíte na Linku pomoci pro dodržování předpisů, můžete oznamovat pochybnosti nebo porušení morálních zásad a zadávat dotazy 24 hodin denně, 365 dní v roce. Naši Linku pomoci provozuje nezávislá společnost a můžete se rozhodnout zůstat zcela v anonymitě (tam, kde to umožňuje zákon). Volejte zdarma po celém světě. Na vnitřním zadním krytu je uveden seznam telefonních čísel. Případně můžete vyplnit zprávu prostřednictvím Internetu na stránkách: ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 5

5 ZÁKLADNÍ HODNOTY Ve společnosti Iron Mountain nás spojují naše základní hodnoty. Bez ohledu na to, zda se jedná o závazek dosahovat celkové spokojenosti zákazníků nebo neustálou ostražitost nezbytnou k udržování zabezpečení, naši klíčoví zaměstnanci jednají každý den a všude v souladu se Naše základní hodnoty Cesta společnosti Iron Mountain. základními hodnotami. Zabezpečení Celková spokojenost zákazníků Otevřenost Bezúhonnost Zodpovědnost Zaměření akcí Týmová práce Informace našich zákazníků chráníme tak, jako by byly naše vlastní. Poskytujeme to, co naši zákazníci očekávají, a tehdy, když to očekávají. Komunikujeme otevřeným a pravdivým způsobem, který je konstruktivní a zdvořilý. Jsme vždy upřímní a nikdy nejednáme v rozporu se základními hodnotami. Vždy sebe sami považujeme za osobně zodpovědné za naše akce, závazky a výsledky. Všímáme si příležitostí a problémů a jednáme se smyslem pro naléhavost. Pracujeme v týmech, abychom společně dosáhli mnohem více, než by se nám podařilo jako jednotlivcům. 7

6 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Společnost Iron Mountain byla založena roku 1951, když Herman Knaust převedl svoji podzemní houbařskou farmu na první zabezpečené podzemní centrum pro uchovávání záznamů v Americe. Původně měla společnost název Iron Mountain Atomic Storage a představovala bezpečný přístav pro ochranu všech důležitých informací před hrozbou nukleární války. Zabezpečení Informace našich zákazníků chráníme tak, jako by byly naše vlastní. Střed naší kultury a operací představuje zabezpečení, ochrana dat a ochrana informací na této základní hodnotě se zakládá naše pověst. Uzamykání našich vozidel, zabezpečení zařízení alarmy a šifrování osobních údajů to je jen pár způsobů, kterými zajišťujeme zabezpečení. Zabezpečení sahá nad rámec fyzické ochrany informací zahrnuje ochranu našeho osobního zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme zabezpečení těmito prostředky: > Poskytování bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro nás samé i naše spolupracovníky > Ochrana fyzického zabezpečení našich zařízení a jejich obsahu > Udržování bezpečnosti informací, které spravujeme jménem našich zákazníků > Udržování důvěrných a vlastnických informací společnosti ve správných rukou > Dodržování všech příslušných zákonů a zásad týkajících se ochrany osobních informací > Včasné oznamování jakýchkoli okolností, které by mohly mít vliv na zabezpečení společnosti Iron Mountain nebo vašeho vlastního zdraví či bezpečnosti 9

7 ZÁKLADNÍ HODNOTA ZABEZPEČENÍ ZABEZPEČENÍ Jak byste měli postupovat? ZDRAVÍ A BEZPEČNOST Bezpečnost na pracovišti začíná zajištěním bezpečného a zdvořilého pracovního prostředí. Dodržujeme a stále zlepšujeme provozní postupy tak, NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI Udržujeme bezpečné pracovní prostředí se zdvořilými a uctivými vztahy tím, že netolerujeme zastrašující, nepřátelské, urážlivé nebo násilnické chování. SCÉNÁŘ: Došlo k poškození krabice a záznamy některých zákazníků vypadly. Co mám dělat? A. Prověříte vysypané dokumenty a určíte, zda nedošlo k ohrožení bezpečnosti dat. B. Umístíte materiály do nové krabice, vrátíte zpět do regálu a pokračujete v práci. C. Řeknete svému nadřízenému, co se stalo, protože může být nutné vyplnit zprávu o případu. D. Roztrháte dokumenty, aby se zabránilo porušení zabezpečení dat. Správná odpověď je C. I když je důležité uklidit vysypané záznamy, měli byste také uvědomit svého nadřízeného. V některých případech máme smluvně odsouhlaseno, že dáme zákazníkům vědět, pokud dochází k možnému porušení zabezpečení, to znamená, že je nutné vyplnit zprávu o případu. aby se minimalizovaly a eliminovaly případy ohrožení zdraví a bezpečnosti. Ať již jste v kanceláři, v terénu, na cestách nebo u zákazníka, vždy jednejte v souladu se zásadami a standardy společnosti a dodržujte všechny příslušné zákony o zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Pokud však k nehodě dojde, je vaší povinností ji oznámit. Po sepsání zprávy můžete očekávat rychlou a efektivní akci ze strany managementu, která vede k nápravě situace. Pokud se však domníváte, že nebyla provedena správná akce, eskalujte celou záležitost na vyšší management a oznamte ji lince pomoci pro dodržování předpisů. OCHRANA A ZABEZPEČENÍ DAT Naším cílem je zajistit nejvyšší úroveň správy informací po celém světě. To vyžaduje neustálou pozornost věnovanou ochraně osobních údajů a zabezpečení údajů o zákazníkovi i zaměstnanci. Následující postupy slouží k zajištění ochrany osobních údajů a zabezpečení informací ve společnosti Iron Mountain: - Nepoužívejte informace zákazníka, pokud to nevyžaduje vaše práce. - Minimalizujte sběr, uchovávání a odhalení osobních údajů. - Neukládejte citlivé údaje na přenosná média, jako jsou disky CD nebo Jakékoli projevy takovéhoto chování neprodleně oznamte svému vedoucímu. Máte-li pocit, že jste vy nebo některý z vašich spolupracovníků v bezprostředním ohrožení, zavolejte na místní linku pro uplatňování zákonů a pak to oznamte svému vedoucímu. DŮVĚRNÉ A VLASTNICKÉ INFORMACE Veškeré informace o naší společnosti mohou být cenné pro konkurenci. Proto je důležité chránit naše důvěrné a vlastnické obchodní informace. Patří sem smlouvy, ceníky a seznamy zákazníků, strategická dokumentace, obchodní tajemství, duševní vlastnictví a veškeré další informace, které by mohly konkurentovi pomoci zjistit, v čem je společnost Iron Mountain úspěšná na trhu. Při projednávání obchodních záležitostí mimo kancelář vždy buďte obezřetní. To je důležité zejména na veřejných místech, jako jsou letiště, vlaky, restaurace, hospody a hotely. V místě pracoviště zajistěte řádný doprovod návštěvníků a nepovolte jim vstup do omezených oblastí. Při spolupráci s prodejci se vždy ujistěte, zda jsou natolik důvěryhodní, aby měli přístup do našich zařízení a k našim citlivým údajům. CO KDYŽ? OTÁZKA: Někdy jsou při používání propanových vysokozdvižných vozíků uvnitř cítit výpary výfukových plynů. Myslím si, že je to kvůli zavřeným oknům a dveřím a nejsem si jistý, že to je bezpečné. Mám někomu něco říci? ODPOVĚĎ: Ano. I když je možné, že je všechno v pořádku, může se stát, že provozování vysokozdvižných vozíků v uzavřeném prostoru vede k problémům s kvalitou vzduchu. Tento stav byste měli oznámit tak, aby společnost mohla zahájit šetření a určit, zda je třeba provést nějakou akci. jednotky fl ash. - Neposílejte citlivá data přes Internet, ani zašifrovaná. - Pokud pracujete z domova, pravidelně aktualizujte software pro zabezpečení počítače. Další informace získáte v dokumentu popisujícím místní zásady ochrany OTÁZKA: V místnosti s kopírkou jsem našel nějaké dokumenty, které mi nepatří. Co mám dělat? OTÁZKA: Právě mě požádal o podržení dveří někdo, koho neznám. Neměl identifi kační kartu společnosti Mountain ID. Je to problém? osobních údajů a zabezpečení. ODPOVĚĎ: Do maximální možné míry se vyhýbejte jejich přečtení. Pokud znáte nebo odhadnete jejich vlastníka, předejte mu dokumenty nebo ho informujte, kde se nacházejí. Pokud není vlastník zřejmý nebo ho nelze vyhledat, sdělte to svému vedoucímu. V nejkrajnějším případě můžete z důvodu ochrany osobních údajů a zabezpečení informací dokumenty zlikvidovat v bezpečné skartovačce. ODPOVĚĎ: Ano. Neoprávněné osoby (nebo osoby pokoušející se proniknout) ve společnosti Iron Mountain by měly být zastaveny, protože představují riziko pro bezpečnost či zabezpečení. Zdvořile je požádejte o předložení identifi kační nebo návštěvnické karty společnosti Iron Mountain. Pokud vám daná osoba tuto kartu neukáže, odkažte ji na recepci, kde ji obdrží. 10 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 11

8 Celková spokojenost zákazníků Poskytujeme to, co naši zákazníci očekávají, a tehdy, když to očekávají. Ve společnost Iron Mountain dbáme na to, abychom plnili nebo dokonce překračovali očekávání našich zákazníků poskytováním prvotřídních služeb, které jsou zdvořilé, vstřícné a spravedlivé. Tento závazek sahá za rámec našeho centra záznamů, datových center a kancelářských budov zahrnuje prostředí a místní komunity, v nichž žijeme a působíme. VĚDĚLI JSTE, ŽE? Oddělení společnosti Iron Mountain pro archivaci fi lmů a zvuků pomáhá zábavnímu průmyslu uchovávat a chránit nenahraditelná kreativní umělecká díla. Uchováváme tisíce neocenitelných kulturních pokladů včetně původních fi lmových negativů ze všech hlavních fi lmových studií a mistrovské nahrávky některých nejslavnějších umělců v hudební historii. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme celkovou spokojenost zákazníků následujícími prostředky: > Otevřená a upřímná komunikace se zákazníky > Plnění očekávání zákazníků dodržením toho, co slíbíme > Poskytování přesných a včasných informací zákazníkům > Respekt vůči zákazníkům, potenciálním zákazníkům a dodavatelům prostřednictvím spravedlivého a etického přístupu > Informování našich zákazníků o hodnotě našich služeb (nejen o jejich ceně) > Propagace značky a pověsti společnosti Iron Mountain pozitivním prezentováním společnosti na veřejnosti > Uplatňování správného členství ve společnosti realizací etických obchodních postupů a přispíváním do místních komunit > Respektování prostředí a hledání způsobů vylepšení udržitelnosti pracovních postupů 13

9 ZÁKLADNÍ HODNOTA CELKOVÁ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ CELKOVÁ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ Jak byste měli postupovat? SCÉNÁŘ: Během pravidelné cesty s doručováním zásilek si uvědomíte, že jste se spletli. Krabice Dr. Millera jste doručili Dr. Katzovi a naopak. Kdybyste se měli vrátit s cílem napravit situaci, znamenalo by to posunutí celého vašeho časového rozvrhu. Jak byste měli postupovat? A. Neděláte si starosti. Dr. Miller a Dr. Katz si tuto chybu uvědomí a napraví ji. B. Vrátíte se do obou poboček a uděláte vše pro to, abyste chybu napravil/a. Doufáte, že se vám podaří problém napravit bez nutnosti informovat vedoucího. C. Ihned kontaktujete svého vedoucího. Vysvětlíte mu, co se stalo, a zeptáte se, jak máte postupovat. D. V daném okamžiku nic nepodniknete. Pokračujete na trase a na konci směny řeknete svému vedoucímu, co se stalo. Správná odpověď je C. Existují problémy spojené s nesprávným doručením dokumentů, které mají závažnější důsledky, než jen nepříjemnosti pro zákazníka nebo porušení vašeho časového plánu. Dokumenty mohou například obsahovat citlivé osobní informace, které může vidět jen zamýšlený příjemce. Management je vyškolený tak, aby vám pomohl vypořádat se s důsledky těchto typů situací a minimalizovat je. Ihned kontaktujete svého vedoucího. MIMOŘÁDNÉ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY Plnění závazků poskytování služeb a uspokojování potřeb našich zákazníků a kolegů je zdrojem hrdosti na zaměstnance společnosti Iron Mountain. Těchto cílů dosahujeme následujícími prostředky: - Sledování problémů až k vyřešení - Plnění očekávání poskytováním častých a včasných aktualizací - Rychlé reakce na telefonáty a y - Dostavení se na schůzky včas a připravení SPRAVEDLIVÉ A ETICKÉ PRODEJNÍ POSTUPY Zajištění celkové spokojenosti případných zákazníků během procesu prodeje je nejlepším způsobem, jak v podnikání vyhrát. Při aktivitách spojených s prodejem vždy jednáme spravedlivě a upřímně. Aktivně se vyhýbejte těmto situacím: - Nesprávné informování o produktech a službách nebo jejich přeceňování - Opovrhování konkurenty - Nepřesná právní nebo technická prohlášení - Právní poradenství - Porušování autorských práv, log nebo práv na duševní vlastnictví - Pokus o získání důvěrných informací o potenciálních zákaznících nebo konkurentech - Nucení zákazníků, aby kupovali více, než potřebují - Vyzývání zákazníků, aby nejednali s konkurenty výměnou za snížení cen nebo další výhody - Nereálné sliby, pokud jde o časové plány - Sjednání obchodu, když k tomu nemáte řádné oprávnění OCHRANA NAŠÍ ZNAČKY A DOBRÉ POVĚSTI Značka Iron Mountain je více než jen logo na našich nákladních vozech a krabicích je to dojem, který ostatní získají, když slyší naše jméno, vidí naše vozidla nebo mluví s našimi zaměstnancem. Ochrana naší značky a dobré pověsti je zásadní pro poskytování mimořádných služeb a jako zaměstnanci firmy bychom měli považovat sebe sami za vyslance a strážce názvu Iron Mountain. Společnost bychom na veřejnosti vždy prezentovat v pozitivním světle. Je však důležité mít na paměti, že existuje pouze málo pověřených zaměstnanců, kteří mají ofi ciální schválení mluvit jménem společnosti Iron Mountain. Všichni ostatní by se měli vyhýbat situacím, kdy mohou jejich názory či přesvědčení být považovány za reprezentaci společnosti. To platí pro názory prezentované osobně, telefonicky, na papíře nebo prostřednictvím Internetu (včetně sociálních sítí, blogů, fór a informačních tabulí). Pokud se na vás obrátí zástupci médií, zdržte se komentářů a odkažte je na oddělení fi remních komunikací. Při vytváření dokumentů, které budou prezentovány na veřejnosti zajistěte, aby všechna loga, barvy a písma odpovídaly pokynům pro styl značky a marketingu. Chcete-li získat další informace, obraťte se na oddělení fi remních komunikací, marketingové oddělení, právní oddělení zajišťující ochranu duševního vlastnictví nebo Linku pomoci pro dodržování předpisů. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST Máme závazek podnikat způsobem, který je zodpovědný vůči životnímu prostředí. Uplatňováním následujících postupů v zaměstnání pomůžete společnosti Iron Mountain dosahovat jejích cílů v oblasti ochrany životního prostředí: V TERÉNU: Bezpečně likvidujte rizikový odpad a materiály, dodržujte všechny příslušné zákony, nařízení a firemní zásady. Kdykoli je to možné, recyklujte odpad a nezapomínejte zhasínat světla a vypínat spotřebiče, když je nepoužíváte. V KANCELÁŘI: Tiskárnu používejte, jen když je to nezbytně nutné, a papírový odpad vždy skartujte. Oddělení bezpečného skartování společnosti Iron Mountain Secure Shredding recykluje značnou většinu papíru, který zpracovává, to znamená, že při likvidaci papíru v bezpečné skartovačce nepomáháte nejen zabezpečit ochranu osobních údajů, ale také chránit životní prostředí. Předměty, jako jsou použité tiskové kazety, toner a další počítačové příslušenství, likvidujte způsobem, který nepoškozuje životní prostředí, a dodržujte všechny příslušné zákony, nařízení a fi remní zásady. ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI Podporujeme a povzbuzujeme dobré členství ve společnosti. To znamená, že věnujeme pozornost tomu, jak naše akce a rozhodnutí ovlivňují naše zaměstnance, jejich rodiny, naši komunitu, společnost a životní prostředí. Dodržujeme úrovně výkonu, které sahají nad rámec právních požadavků. To se projevuje dodržováním základních hodnot, důležitosti, jakou přikládáme etickým obchodním praktikám, a vysokým standardům, které máme nastaveny pro globální obchodní operace. Mimo pracoviště se zavazujeme pozitivně jednat s komunitami, v nichž žijeme a působíme, prostřednictvím dobrovolnické práce, sponzorství a jiných charitativních iniciativ, jako je například nadace Iron Mountain Foundation. CO KDYŽ? OTÁZKA: Na webu jsem si přečetl článek o generálním řediteli konkurenční společnosti, který řekl, že služby jeho společnosti jsou lepší než poskytuje společnost Iron Mountain. Na tomto webu mohou čtenáři uvést své komentáře. Vím, že naše služby jsou lepší, mohu odpovědět? ODPOVĚĎ: Ano. Pokud se však rozhodnete vyjádřit názor na společnost Iron Mountain v online fóru, webu sítě sociálních médií, blogu apod., musíte uvést, že vaše názory nevyjadřují názory společnosti. Další rady získáte v oddělení fi remní komunikace nebo na Lince pomoci pro dodržování předpisů. OTÁZKA: Jeden můj kamarád má spojení s konkurentem a nabídl mi, že mi ukáže jeho ceník. Vím, že by nám to mohlo pomoci získat zakázku. Mám to přijmout? ODPOVĚĎ: Ne. Bylo by neetické a proti zásadám představovaným našimi základními hodnotami, kdybyste přijali ceník konkurenta. Mohlo by to být také v rozporu se zákonem. Takovouto nabídku byste měli odmítnout a na celou záležitost upozornit svého nadřízeného. 14 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 15

10 VĚDĚLI JSTE, ŽE? Společnost Iron Mountain se stala veřejnou společností v roce 1996, kdy začala obchodovat na burzovním trhu NASDAQ. Roku 1999 se společnost přesunula na Newyorskou burzu cenných papírů, kde je zapsána pod symbolem IRM. V letech následujících poté, co se stala veřejnou společností, se zvýšil výnos společnosti Iron Mountain ze 139 milionů USD na více než 3 miliardy dolarů ročně a roku 2009 byla přidána na prestižní index S&P 500 Index. Otevřenost Komunikujeme otevřeným a pravdivým způsobem, který je konstruktivní a zdvořilý. Otevřená komunikace nám umožňuje řešit problémy produktivně a včas. Umožňuje nám také činit obchodní rozhodnutí na základě plného porozumění všem okolnostem. Ceníme si otevřené komunikace nejen se spolupracovníky, ale také s dalšími partnery fi rmy včetně zákazníků, prodejců a investorů. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme otevřenost těmito prostředky: > Včasné oznamování problémů bez zpoždění > Poskytování upřímné a konstruktivní zpětné vazby spolupracovníkům > Nečiníme závěry týkající se sporů na pracovišti, dokud neznáme všechna fakta > Poskytování obchodního poradenství, které odráží naši plnou znalost problematiky > Odhalení osobních vztahů tam, kde mohou budit dojem zaujatosti nebo náklonnosti > Udržování vnitřních fi nančních informací v utajení a zajištění, aby nebyly využívány k investicím > Respektování spolupracovníků nevyvoláváním osobních kauz na pracovišti 17

11 ZÁKLADNÍ HODNOTA OTEVŘENOST OTEVŘENOST Jak byste měli postupovat? SCÉNÁŘ: Náhodně vyslechnete konverzaci ve vstupní hale, z níž se dozvíte, že výhled zisků společnosti se po vydání nejnovějších fi nančních zpráv značně změní. Jak byste měli postupovat? A. Na základě této informace zakoupíte akcie. Protože jste tuto informaci jen zaslechl/a a nedozvěděl/a jste se ji při výkonu svých pracovních povinností, neplatí zde pravidla zneužívání vnitřních informací. B. Sám/sama nepodniknete nic, ale řeknete to svému bratrovi. Rád obchoduje na burze a bude tyto informace považovat za užitečné. C. Řeknete to svým kolegům. I když sám/sama nemůžete obchodovat, protože jste informaci získal/a přímo, oni mohou. D. Neuděláte nic. Vyhýbáte se investicím, dokud nebudou informace veřejně známy a neumožní vám to zásady společnosti. Neopakujete, co jste slyšel/a. Správná odpověď je D. Máte vnitřní informace o společnosti, na jejichž základě nesmíte obchodovat, ani dát někomu jinému tip k obchodování. Je to nezákonné a v rozporu se zásadami společnosti. Nezáleží na tom, zda jste se informace dozvěděli při výkonu své práce, záleží na tom, že máte informaci, kterou veřejnost nemá. ZNEUŽÍVÁNÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ Někteří zaměstnanci společnosti mají v rámci svých pracovních povinností přístup k citlivým vnitřním fi nančním o společnosti Iron Mountain nebo fi rmách, s nimiž spolupracujeme. Většina těchto informací může být zveřejňována v souladu s vládními nařízeními, ale některé nemohou být odhaleny nikdy. Je v rozporu se zákonem a zásadami společnosti investovat na základě vnitřních informací, které získáte ve společnosti Iron Mountain. Patří sem poskytnutí tipů nebo doporučení členům rodiny či přátelům, kteří mohou na základě těchto informací investovat. Zaměstnanci, kteří mají k těmto informacím přístup, mají důvěru, že je udrží v utajení a chráněné. Výbor pro cenné papíry a obchodování aktivně monitoruje transakce cennými papíry a potrestají každého, kdo s vnitřními informacemi obchoduje. Pokud máte pochybnosti, zda je správné investovat, obraťte se na Právní oddělení nebo Linku pomoci pro dodržování předpisů. Pokud se dozvíte o situaci, kdy někdo využil výhody svých znalostí vnitřních informací, oznamte to prosím na Linku pomoci pro dodržování předpisů. DOHLED NAD RODINOU A PŘÁTELI I když podporujeme přátelské vztahy mezi kolegy, naše loajalita je orientována především na společnost a mělo by tak tomu být vždy. Vyhýbejte se situacím, kdy by mohly osobní nebo rodinné vztahy zastínit váš obchodní úsudek nebo ovlivnit vaši produktivitu. Nikdo by neměl stavět rozhodování, kariérní růst nebo přímého nadřízeného nad člena rodiny, blízkého osobního přítele nebo svého partnera. I když se domníváte, že je určitý vztah zcela vhodný, mějte na paměti, že i pouhý dojem zaujatosti nebo zájmu může ovlivnit morálku spolupracovníků a negativně se projevit na obrazu společnosti jako celku. Pokud máte dojem, že mezi zaměstnanci existují nevhodné vztahy, oznamte to prosím manažerovi nebo oddělení personalistiky, nebo se obraťte na Linku pomoci pro dodržování předpisů. POLITICKÉ A JINÁ OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ Povzbuzujeme otevřenou a upřímnou komunikaci o naší společnosti. Firemní aktiva a prostředky (včetně našeho času) by však neměly být využívány při budoucích osobních přesvědčeních, ať již politických, náboženských nebo sociálních. Měli bychom se aktivně podílet na našich komunitních a na politickém procesu. Na pracovišti je však nevhodné vést kampaně, konat veřejné sbírky, žádat podporu, distribuovat literaturu nebo obhajovat politické, náboženské či sociální záležitosti. Mimo práci jednejte tak, aby osobní přesvědčení nebyla omylem zaměňována za přesvědčení společnosti. Při fi nančním přispívání na náboženské, sociální nebo politické kauzy přispívejte pouze v rámci své osobní kapacity a nikoli jako zaměstnanec společnosti Iron Mountain. Mohlo by to vzbudit falešný dojem, že společnost Iron Mountain tyto kauzy podporuje nebo se snaží získat vliv. Důsledkem by mohlo být závažné poškození naší značky a dobré pověsti. Domníváte-li se, že někdo ve společnosti Iron Mountain využívá fi remní prostředky k propagaci svého osobního přesvědčení, nebo budí mimo zaměstnání dojem, že společnost Iron Mountain jeho osobní kauzu podporuje, oznamte tuto situaci prosím zástupci personálního oddělení nebo na Linku pomoci pro dodržování předpisů. OTÁZKA: Ve vašem oddělení se právě uvolnilo pracovní místo a vy máte blízkou osobní přítelkyni, kterou byste na něm rád/a viděl/a. Ve skutečnosti nemá zkušenosti požadované pro tuto pozici, ale myslíte si, že byste jí díky svým vazbám na společnost mohl/a pomoci. Je na tom něco špatného? ODPOVĚĎ: Možná. Společnost Iron Mountain rozhoduje o svých zaměstnancích na základě osobních zásluh a kvalifi kace. I když je správné (a podporované) společnosti doporučit vhodné kandidáty, pokus o ovlivnění rozhodnutí o přijetí může způsobit vznik konfl iktu zájmů kvůli osobním vazbám. CO KDYŽ? OTÁZKA: Moje sestra se uchází o místo v místní školní radě a já jí pomáhám s kampaní. Mohu na kopírkách a tiskárnách společnosti Iron Mountain připravit letáky pro tuto akci? ODPOVĚĎ: Ne. Jednalo by se o nežádoucí využívání fi remních prostředků. Firemní tiskárny, kopírky, telefony nebo nelze používat k podpoře osobních politických případů. Mohlo by to vzbudit zavádějící dojem, že společnost Iron Mountain podporuje kandidáty nebo má na kampaň vlastní názor. OTÁZKA: Společnost Iron Mountain koupila moji fi rmu. Předtím jsme pro některé služby využívali dopravní fi rmu mého švagra. Poskytoval nám vynikající služby za rozumnou cenu. Můžeme nadále využívat jeho služeb? ODPOVĚĎ: Tuto situaci byste měl/a probrat se svým manažerem. Jde o typ situace, kdy by mohl osobní vztah ovlivnit vaši schopnost objektivního obchodního rozhodování. V tomto případě se může jednat o upřednostňování švagra i v případě, že jiná společnost nabízí stejnou službu za méně peněz. Z důvodu zajištění spravedlivého jednání můžete být z procesu rozhodování vyloučen/a. 18 ETICKÝ A OBCHODNÍ KODEX SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN 19

12 Bezúhonnost Jsme vždy upřímní a nikdy nejednáme v rozporu se základními hodnotami. Aktivně prosazujeme zásady začleněné do našich základních hodnot v každém z našich obchodních rozhodnutí. Naši spolupracovníci, zákazníci a další obchodní spolupracovníci se mohou spolehnout, že uděláme, co řekneme a splníme své sliby. Prostřednictvím důvěry, respektu a upřímnosti nejen posilujeme naši vlastní dobrou pověst, ale také pověst společnosti Iron Mountain jako celku. VĚDĚLI JSTE, ŽE? Největší zařízení společnosti Iron Mountain v podzemí leží více než 67 metrů pod kopci venkovské Pensylvánie. Dlouhá přibližně pět kilometrů a široká přes tři kilometry má přes 32 kilometrů silnic a více než 518 kilometrů čtverečních zastavěné plochy. Uvnitř pracuje přibližně lidí, které chrání několik ochranných vrstev a dva vlastní motory společnosti Iron Mountain, požární brigáda certifi kovaná agenturou OSHA. Jako zaměstnanci fi rmy demonstrujeme bezúhonnost těmito prostředky: > Snaha dělat správnou věc, i když možnosti volby nejsou zřejmé > Upřímné jednání se zákazníky a spolupracovníky > Čestné jednání na trhu za všech okolností > Nenabízení ani nepřijímání úplatků nebo provizí > Vyhýbání se konfl iktům zájmů mezi společností Iron Mountain a osobními vztahy nebo vnějšími aktivitami > Nabízení nebo přijímání darů a pozvánek za zábavou se děje jen v souladu se zásadami společnosti > Vedení přesných fi nančních informací a záznamů > Oznámení každé situaci, která podle našeho názoru porušuje náš Etický a obchodní kodex 21

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ETICKÝ KODEX HLAVNÍ ZÁSADY CHOVÁNÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 1 Naše podnikání se neustále vyvíjí, ale požadavek chovat se za všech okolností eticky nezměníme nikdy. Povinností nás všech je jednat s úctou abezúhonně

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák Často se diskutují i v souvislosti se vzděláváním pro potřeby stavebního průmyslu. Oba pojmy se často zaměňují: Morálka - konkrétní chování lidí. Etika

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

1. ÚVOD. Jménem společnosti Jan Hotels

1. ÚVOD. Jménem společnosti Jan Hotels KODEX CHOVÁNÍ OBSAH 1. Úvod 2. Naše hodnoty 3. Podpora rovných příležitostí diskriminace a obtěžování 4. Vytváření dobrých pracovních podmínek ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti 5. Ochrana lidských

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více