Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR , Hotel Adria Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha"

Transkript

1 Tisková zpráva k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR , Hotel Adria Praha

2 Porota již vybrala finálové projekty E.ON Energy Globe Award ČR 2011 V pořadí již třetí ročník soutěže oceňující projekty, které šetrně využívají energii, už zná své finálové projekty. Vybrala je odborná porota ze všech přihlášených projektů, kterých bylo i letos více než dvě stovky. Rozhodování poroty přitom nebylo vůbec jednoduché. Většina přihlášených projektů třetího ročníku této prestižní soutěže se vyznačovala vysokou kvalitou svých nápadů a řešení pro úsporné využívání energie. Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, která je často označována také jako udělování ekologických Oskarů, má také letos v České republice sedm soutěžních kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil. Porota složená z odborníků na problematiku hospodárného využívání energií v minulých dnech vybrala v každé kategorii 3 nejlepší projekty. V srpnu 2011 bude známo, který z těchto nominovaných projektů v jednotlivé kategorii zvítězil, následně pak budou projekty představeny široké veřejnosti. Ta pak může vyjádřit své hodnocení prostřednictvím internetového hlasování a pomoci tak zvolit celkového vítěze letošní soutěže. Hlavní cenou je letos nově odměna , Kč. Vedle hlasování na internetu o vítězi rozhodnou i diváci v sále a televizní porota při slavnostním vyhlášení. To letos proběhne 11. října na jednom netradičním místě v Praze za účasti řady zajímavých hostů a atraktivních interpretů, kteří společně se zábavnými moderátory jistě vytvoří všem finalistům skvělou atmosféru. Slavnostní vyhlášení budou moci sledovat i diváci doma u svých televizorů díky přímému přenosu ČT. Nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích získávají prestižní ocenění a vítězný projekt celého ročníku navíc postoupí do celosvětového finále soutěže Energy Globe Award. Další novinkou letošního ročníku je vyhlášení tzv. Ceny eko energie. Členové odborné poroty nominují tři projekty s ekologickou tématikou, z nichž bude široká veřejnost prostřednictvím internetu a SMS vybírat ten nejlepší. Ten pak získá od společnosti E.ON finanční odměnu, jež bude vyčleněna z prodeje eko elektřiny. Také letos je soutěž zajímavá pestrostí jednotlivých soutěžních projektů. V prestižním klání se znovu objevily nejen zajímavé projekty na úspory energie v podobě průmyslových řešení, ale také neuvěřitelně vynalézavá řešení soukromých osob v kategorii Kutil. Bez povšimnutí nemohly při hodnocení poroty zůstat letos ani projekty řady českých obcí, které hledají možnosti úsporného využívání energie a tím i obecního rozpočtu tak také možnosti pro motivaci svých obyvatel k úsporám energie v každodenním životě. Neopomenutelnou kategorií soutěže je Mládež, ve které představují své nápady a řešení žáci základních, středních i vysokých škol. Ve třetím ročníku soutěže tuto kategorii zdobí nejen důmyslné vynálezy mladých studentů, ale také unikátní projekty pro zviditelnění a propagaci problematiky úspor energie. Zajímavých projektů se v letošní soutěži objevilo takové množství, že se energetická společnost E.ON rozhodla udělat zvláštní Cenu energetické společnosti E.ON a to za rozšiřování povědomí o tématu energetické efektivity mezi mládeží. Navíc se také porota rozhodla krom 21 nominovaných projektů ocenit speciální cenou poroty i nejlepší průmyslové řešení pro úspory energie. To vybírala ze všech přihlášených projektů firem v jednotlivých kategoriích. Zájem českých společností a podniků o prezentaci Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

3 realizovaných úsporných řešení v jejich provozech je tak jednoznačným dokladem, že problematika úspor energie a efektivního nakládání s nimi se i v České republice stává důležitým tématem. Dokládá to mimo jiné i podpora institucí a firem, které se staly partnery projektu. Ať již se jedná o dlouhodobou podporu projektu ze strany Česko německé obchodní a průmyslové komory či letos nově o spolupráci s nadací Forum 2000, kterou založil bývalý prezident Václav Havel, a která již od roku 1997 pořádá setkání význačných osobností z celého světa. Dalším partnerem je akciová společnost Wienerberger cihlářský průmysl, která se stala patronem kategorie Země; v kategorii Oheň je to společnost PREOL, a.s. Dlouholetým partnerem je také společnost Whirlpool ČR, spol. s r.o., která se stala partnerem kategorie Voda. Kategorie Vzduch je v patronaci společnosti Mercedes Benz Česká republika s.r.o. a kategorii Mládež podpořili společně Vodafone Czech Republic a.s. a Sdružení Tereza. Ti všichni svou podporou dokazují, že jim na trvale udržitelném životě a na zachování čistého životního prostředí příštím generacím záleží. E.ON Energy Globe Award ČR je jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí. Vyznamenává energeticky úsporné projekty tzn. projekty, které šetří energii, přírodu a přispívají k ochraně životního prostředí. Hlavním posláním soutěže je národní i mezinárodní zviditelnění úspěšných ekologicky zaměřených projektů a především pak podpora vědomí všech lidí na naší planetě, že mohou a musejí něco udělat pro kvalitní životní prostředí. Hlavním iniciátorem soutěže E.ON Energy Globe Award ČR je již třetím rokem v České republice energetická společnost E.ON. V roce 2008 se energetická společnost E.ON rozhodla zatraktivnit téma ekologie a hospodárného využívání energií, a ukázat široké veřejnosti, že již existují řešení na problémy s ochranou životního prostředí a úbytku energií. Prostřednictvím soutěže E.ON Energy Globe Award ČR jsou občanům České republiky prezentovány srozumitelnou formou energeticky úsporné projekty a na základě motivace v podobě finančních výher a možnosti propagace vlastního projektu je tak zvyšován zájem občanů o tuto oblast. Co je Energy Globe Award? Energy Globe Award je nejvýznamnějším světovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Bylo založeno v Rakousku v roce 1999 ing. Wolfgangem Neumannem, který se již přes 25 let věnuje oblasti úspor energií. Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR má v České republice sedm soutěžních kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil. Přihlásit se do ní může opravdu každý a navíc zcela zdarma. Nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích získávají prestižní ocenění a také možnost účastnit se světového finále soutěže zaměřené na úspory energií a ochranu životního prostředí. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

4 Soutěžní kategorie: Země: projekty na téma zemědělství, energetické plodiny, stavební materiály, budovy, izolace, pozemní komunikace Oheň: projekty na téma získávání, distribuce a dodávek energie a efektivního využívání energie ve všech oblastech jejího použití, využití obnovitelných zdrojů energie Voda: projekty na téma získávání pitné vody, rozličné využití a možnosti úprav vody, omezení a likvidace odpadních vod, lodní doprava, ochrana podzemních vod Vzduch: projekty na téma ochrany čistoty ovzduší, zlepšení kvality ovzduší ve vnitřních prostorách, optimalizace spalovacích procesů, snížení emisí skleníkových plynů Mládež: projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami Obec: projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila obec Kutil: všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti Členové odborné poroty: Ing. Wolfgang Neumann zakladatel soutěže Energy Globe Award, čestný předseda poroty Ing. Bc. Pavel Maďar ředitel technické sekce, pověřený vedením Státní energetické inspekce prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. zástupce vedoucího, oddělení elektrofyzika, AV ČR prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK Ing. Irena Plocková poradce pro energetiku Ing. Roman Šubrt energetický auditor Ing. Martin Škopek, PhD. energetický auditor Ing. Dana Bérová ředitelka pro rozvoj obchodu poradenské firmy Gartner Michael Fehn předseda představenstva, E.ON Czech Holding AG, čestný člen poroty Mirjam Schwan zástupkyně výkonného člena představenstva, Česko německá obchodní a průmyslová komora Dipl. Ing. Matthias Schmuderer odborný poradce, Associate Partner BASE TECHNOLOGIES Markus Rövekamp managing director, CYRCO Consulting GmbH Pavel Hájek mediální poradce Stručně o soutěži: zúčastnit se může každý (firmy, soukromé osoby, nestátní organizace, spolky, obce, města, školy atd.); projekty musí být již realizované, nebo alespoň musí existovat ve fázi dokončení; přihlášku s dokumentací k projektu bylo možné zasílat do ; Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

5 celkem bylo do letošního ročníku doručeno 221 projektů; projekty jsou rozděleny porotou do 7 soutěžních kategorií (Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil); odborná porota v každé kategorii nominuje tři projekty; o celkovém vítězi rozhodně pak široká veřejnost formou hlasování, hlasy odborné poroty a diváků v sále při slavnostním galavečeru; hlavní cena pro vítěze: , Kč Ceny vítězům jednotlivých kategorií předají zástupci partnerů soutěže. O velkém zájmu o českou část prestižní soutěže svědčí i minulý ročník, do kterého se přihlásilo celkem 276 projektů, ze kterých odborná porota vybírala tři finalisty v každé kategorii. Mezi vítězi se tak objevily nejen úsporné projekty velkých společností, ale i zajímavé a inovativní projekty drobných kutilů a mládeže. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

6 Vyjádření partnerů: Forum 2000 Konference Forum 2000 se od počátku zaměřuje na mapování procesu globalizace a klíčových výzev, kterým lidstvo čelí. Poskytuje světovým politickým, intelektuálním, duchovním a ekonomickým vůdcům prostor k tomu, aby vyjádřili své obavy a zároveň hledali způsoby, jak se jim postavit. Každoročně zde diskutuje řada odborníků o tématech týkajících se životního prostředí. V loňském roce jsme se zaměřili na změny klimatu a vodní zdroje na Blízkém východě za účasti libanonského odborníka na vodní zdroje Hameda Asafa, geologa a klimatologa Václava Cílka, zakladatele a jednatele společnosti Fonderie47 Petera Thuma. Letošní konference přináší témata jako právo vzhledem k životnímu prostředí či nutnost mezinárodních legislativních úprav využití pitné vody. Partnerství Nadace Forum 2000 a E.ON Energy Globe Award ČR je tedy logickým a přátelským svazkem, který podporuje oblast ochrany životního prostředí. Česko německá obchodní a průmyslová komora Jako Česko německou obchodní a průmyslovou komoru nás velmi zajímá hospodářská iniciativa a inovativní impulsy, které prostřednictvím soutěže Energy Globe Award ovlivňují firmy a podnikatelské prostředí. Tato soutěž zároveň velmi dobře navazuje na naše téma roku 2011 "Energetická efektivita a mobilita". Partner kategorie ZEMĚ Wienerberger cihlářský průmysl Nápadů vedoucích k úsporám energie si velmi ceníme, říká ing. Martin Sochor ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, která je partnerem kategorie Země. Sami se při vývoji cihel POROTHERM snažíme přicházet s takovými novinkami nebo inovacemi, které přinesou stavebníkům jak snadnou výstavbu, tak bydlení s co nejnižší energetickou náročností. Z našich vybraných výrobků dnes lidé mohou postavit nízkoenergetický či pasivní dům bez dodatečného zateplení obvodového zdiva. Tím v důsledku ušetří nejen za energie, ale sníží i náklady na stavbu. Partner kategorie VODA Whirlpool ČR Whirlpool v oblasti zelených technologií není žádným nováčkem, například korporátní oddělení pro životní prostředí založila společnost již v sedmdesátých letech. Dlouhodobě se tedy o snižování spotřeby zajímá. Důkazem je její vlajková inteligentní technologie 6. smysl, která u jednotlivých produktových skupin zaručuje úsporu vody, času i energie. Například myčky a pračky ušetří až 30 % vody, času i energie, chladničky se 6. smyslem zase zchladí potraviny díky speciálním senzorům až Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

7 5x rychleji. Důležitost zelených témat dokazuje Whirlpool také řadou spotřebičů Green Generation, která je charakteristická modely s nejnižší energetickou náročností. Spojením této řady a sensorové technologie 6. smysl je zaručena nejnižší možná spotřeba se zárukou dokonalých výsledků. Skutečným vrcholem vývoje společnosti Whirlpool je koncept Greenkitchen. Na první pohled se Greenkitchen podobá normální kuchyni. To, co ji odlišuje, je technologie ekosystému. Propojení spotřebičů využití tepla a vody s procesy, které zvyšují energetickou účinnost až na 70 %. Partnerství Whirlpool CR se společností E.ON je postaveno na dlouhodobé bázi a je výsledkem snahy pečovat co nejlépe o naši planetu. Zelený projekt, kterým E.ON Energy Globe bezpochyby je, musí být neodmyslitelnou součástí aktivit společnosti, která své snažení na poli životního prostředí myslí vážně a téma energetických úspor pro ni není pouze prázdným pojmem. Partner kategorie Mládež Vodafone Czech Republic Cenu Energy Globe Award vnímáme jako EkoOskara na poli úsporných a zároveň chytrých řešení pro planetu jako celek i pro nejbližší okolí. Vzhledem k mládí naší firmy i zaměstnanců jsme se rozhodli stát se partnerem kategorie Mládež. Myslíme si, že právě tato věková skupina chápe udržitelné chování jako běžný standard, což je pro životní prostředí výborná zpráva," řekl Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone. Partner kategorie Mládež Sdružení Tereza V České republice má soutěž E.ON Energy Globe Award celkem sedm kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Obec, Kutil a Mládež. Kategorie Mládež je určena především pro všechny vzdělávací instituce v ČR a jsme rádi, že naše sdružení se mohlo stát partnerem této soutěže. Jsme ekologická organizace zabývající se environmentální výchovou a hospodárné nakládání s energií je neodmyslitelnou součástí problematiky, kterou se zabýváme. Každý projekt, který má snahu, zasloužit se o osvětu v této oblasti, nám pomáhá v našem snažení. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

8 E.ON Česká republika, s.r.o. iniciátor soutěže v České republice E.ON je jednou z největších světových energetických společností vlastněných akcionáři, která odběratelům dodává elektřinu a plyn. Na pracovištích po celé Evropě, v Rusku a v Severní Americe našich více než zaměstnanců realizovalo v roce 2010 prodej ve výši necelých 93 miliard EUR. Máme náročný cíl: vyrobit čistší a lepší energii všude, kde působíme. A jdeme ještě dál máme v úmyslu rozšířit naše podnikání za hranice Evropy. Naše nová strategie, jejíž motto je čistší a lepší energie povede k transformaci společnosti E.ON na globálního poskytovatele specializovaných energetických řešení. Pod vedením skupiny, které má sídlo v Düsseldorfu, je skupina E.ON rozdělena do segmentů globálních jednotek (podle funkce) a do regionálních jednotek (podle země). Pět globálních jednotek řídí naše výrobní portfolio, obchodování s energiemi, projekty investiční výstavby a inovačních technologií a podnikání v oblasti zemního plynu v globálním měřítku. Dvanáct regionálních jednotek řídí naše maloobchodní transakce, regionální energetické sítě a výrobně distribuční aktivity v Evropě. Energetická skupina E.ON v České republice zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,2 milionu zákazníků a tím má podíl na trhu cca 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak km dlouhou sítí a zásobuje zákazníků plynem v jižních Čechách. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

9 Michael Fehn předseda představenstva E.ON Czech Holding AG Velmi mě těší, že se nám pomocí E.ON Energy Globe podařilo vyjmout téma efektivního využívání energií z expertních a vládních kruhů a představit jej srozumitelně a zajímavě pro každého. Více než 200 podaných projektů, které k nám dorazily v letošním soutěžním kole, jsou toho jasným důkazem. Současně je to signál toho, že energetická efektivita se stala celospolečensky diskutovaným tématem a že stále více lidí přemýšlí o tom, jak toto pojetí realizovat ve své každodenní činnosti. Náš zájem o toto téma se přitom neomezuje pouze na podnik i toto, myslím si, ukazuje E.ON Energy Globe zřetelně. Vedle našich stávajících produktů a služeb podporujeme aktivně iniciativy na efektivní využívání energií a stále hledáme inteligentní partnerství. Co si lze představit pod takovým inteligentním partnerstvím? Zřídkakdy budeme např. budovat plnicí stanici CNG sami. Přicházíme ke společnostem, které již mají svou síť plnicích stanic, můžeme tak využívat kompletní infrastrukturu, nepotřebujeme žádné vlastní účtovací systémy a zákazník má hned k dispozici úplnou nabídku. Podobné partnerství je možno realizovat i v rámci E.ON Energy Globe Award. Jestliže se ukáže, že ten nebo onen projekt z Energy Globe Pool má vhodný potenciál, jsme připraveni přijmout tento projekt do našeho poolu a dokonce to vítáme. Tato filozofie, kterou jsem Vám právě popsal, má za cíl jednu věc: nevidět našeho zákazníka jenom jako pouhého spotřebitele energie, ale jako partnera, s nímž budujeme partnerský vztah a vzájemnou důvěru. Tím přesouváme zákazníka do středu našich aktivit. Za zákazníky nepovažujeme samozřejmě pouze domácnosti, ale i např. obce nebo průmyslové závody či podniky. O všechny tyto segmenty pečujeme individuálně a poskytujeme jim řešení šitá přímo na míru.

10 Ing. Wolfgang Neumann zakladatel Energy Globe Award Když jsme se před více než 25 lety začínali intenzivně věnovat tématu hospodárného využívání energií, ne každý naše nadšení sdílel. Ovšem úspěchy při organizování Veletrhu úspor energií, při zakládání energetických poradenských center a při řadě kampaní směřujících k posílení povědomí o důležitosti tohoto tématu nás utvrdily v tom, že jsme se vydali správnou cestou. V roce 1999 jsme poprvé zorganizovali soutěž Energy Globe Award, abychom ukázali, že na světě existují výtečné energeticky úsporné projekty, které je možné realizovat i jinde. Mezitím se řada věcí změnila. V současné době je hospodárné využívání energií jedním z prioritních témat a na celém světě se k tomu hledají řešení. Díky ocenění Energy Globe Award můžeme každý rok představit výborné projekty z celého světa, která taková řešení na specifické problémy ve své zemi nalezly. V součtu se jedná o velký potenciál. Každoročně je do soutěže přihlášeno téměř 1000 projektů z více než 100 zemí i to je známka toho, jak palčivé je dnes toto téma. Obzvláště pyšný jsem na to, že se Energy Globe usadil také v České republice a nyní již každoročně vyznamenává nejlepší energeticky hospodárné projekty. Velmi obdivuji to, s jak velkým potenciálem nových nápadů a řešení se prezentují čeští občané a firmy. I proto jsem optimistický a věřím, že společnými silami problémy naší budoucnosti pro lepší život nás a našich dětí překonáme. Všem účastníkům soutěže E.ON Energy Globe Award ČR bych chtěl za jejich angažovanost poděkovat, a při této příležitosti bych rád zdůraznil, že každý předkladatel projektu je vítězem, neboť každý byť sebemenší příspěvek ke kvalitnějšímu životnímu prostředí má svůj význam a pomáhá.

11 Nominované projekty E.ON Energy Globe Award ČR 2011

12 Nominace v kategorii Země Název projektu: Bytový dům na Roli Předkladatel: Gärtner s.r.o. (Jablonec nad Nisou) STARTOVACÍ BYTY POMÁHAJÍ MLADÝM A ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nový bytový dům v Jablonci nad Nisou pomáhá hned dvěma potřebným oblastem najednou. Vznikl jako zázemí pro mladé rodiny, kterým nabízí tzv. startovací bydlení a navíc byl postaven v souladu s principy úspor energií a šetření životního prostředí. Ve čtyřpatrovém domě vzniklo celkem sedmnáct bytů, ve kterých dnes žije 34 nájemníků. Ty může kromě nového bydlení těšit také úsporný provoz budovy, která je navržena tak, aby spotřebovala co nejméně energií co nejefektivnějším způsobem. Důkladná izolované obvodové stěny, ploché střechy, podlahy na terénu i okna s dvojsklem zajišťují domu minimální úniky tepla každoročně tepelná ztráta nepřesáhne 48 kwh. Klíčovým konstrukčním prvkem je však rovná střecha, na které je umístěno šestnáct solárních panelů, které zajišťují ohřev teplé užitkové vody pro všechny domácnosti. Na ploše střechy je navíc jímána veškerá dešťová voda, která je vedena samostatným potrubím pro splachování WC. Tím ušetří 200 kubíků vody ročně. Samozřejmostí je také třídění odpadů, které mohou obyvatelé vhazovat do vlastních boxů ve speciální společné místnosti. Kromě nesporných výhod pro vlastníka domu přináší úsporné bydlení řadu předností i svým nájemníkům. Především získají zkušenost s ekologickým stylem bydlení a osvojí si šetrné návyky při provozu domácnosti. Navíc je tato zkušenost bude moci inspirovat při jejich další cestě za vysněným bydlením. 1

13 Nominace v kategorii Země Název projektu: První ekologicky šetrný obchod Tesco s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě Předkladatel: Tesco Stores a.s. (Jaroměř) HYPERMARKET TESCO MÁ NULOVOU UHLÍKOVOU STOPU Společnost Tesco patří mezi podniky, které do svého modelu řízení zahrnují i ekologické cíle. Již před čtyřmi lety otevřeli první ekologický obchod v Žatci, který se stal standardem všech nových prodejen Tesco a získal i ocenění Globe Award. Tento rok společnost představila další zlomový projekt první hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Česku. Ten vyrostl ve východočeské Jaroměři jako energeticky soběstačná dřevostavba postavená v co největší míře z přírodních, recyklovaných či recyklovatelných obnovitelných zdrojů. Cílem stavby bylo snížit produkci CO 2 na minimum a veškerý vyprodukovaný CO 2 využít pro provoz energetického zdroje. V obchodě proto využívají speciální chladicí technologii právě s využitím tohoto hlídaného plynu. Energii budově dodávají dvě samostatné kongregační jednotky spalující čistý řepkový olej a solární kolektory na střeše. Teplo a chlad jsou maximálně zužitkovány a recyklovány pomocí absorpčních výměníků. Systém osvětlení budovy také využívá intenzitu denního světla a automaticky upravuje doplňující umělé osvětlení. Akumulační nádrž zachycuje dešťovou vodu, která slouží pro splachování WC, mytí podlah, zalévání zeleně a podobně. Zajímavou chystanou součástí obchodu by mělo být též dobíjecí zařízení pro elektromobily. Projekt hypermarketu v Jaroměři výrazně spoří náklady na energie a produkci CO 2, na provozu obchodu ušetří společnost 700 tisíc korun ročně a do ovzduší vypustí o 13 tisíc tun CO 2 méně. Obchod navíc oživil zdevastovanou část města, protože vyrostl na místě zchátralé koželužny a přivedl tak na dříve opuštěné místo aktivní obecní ruch. Lokální význam projektu je nesporný, zároveň je i dalším krokem pro zlepšení životního prostředí na globální úrovni. Společnost Tesco se chce totiž do roku 2050 stát celosvětově společností s nulovou uhlíkovou stopou. 2

14 Nominace v kategorii Země Název projektu: TERMO obcím Předkladatel: AW TERMO s.r.o. (Hradec Králové) TERMOSNÍMKY POMÁHAJÍ INVESTOVAT EFEKTIVNĚJI Vsetínská pobočka společnosti AW TERMO s.r.o. firma Thermohospital pořizuje pomocí termovizní techniky snímky tepelných úniků budov. Ve spolupráci se vsetínskou radnicí začala systematicky mapovat obraz tepelných ztrát celého města a nejpotřebnějším obecním objektům, všem mateřským i základním školám, pak tyto snímky poskytla zdarma. Fotografie ukazující úniky tepla jsou pro školy velkou pomocí, nejen že jim šetří peníze, ale umožňují jim maximálně efektivní rekonstrukci izolačního systému. V Základní škole Jablůnka tak díky snímkům odhalili, že největší tepelné úniky kolem oken jsou způsobeny následkem nedbalé rekonstrukce z 80. let, během které byly do velkých okenních výklenků zabudovány podstatně menší okna a vzniklé prostory nebyly patřičně odizolovány. Termosnímky totiž často odhalí důležitá fakta, která jsou pouhým okem či rozumem nerozpoznatelná. Společnost Thermohospital navštívila na Vsetínsku již více než dva tisíce adres a pořídila téměř tři a půl tisíce snímků. Z nich je patrné, že nadměrné úniky tepla postihují 70% všech snímkovaných budov. Díky unikátnímu softwaru, který je schopný obrovské množství shromážděných dat propojit s čísly popisnými jednotlivých staveb, si tak každý obyvatel Vsetína může na internetu najít svůj vlastní termosnímek a posoudit stav tepelné izolace svého domu. Projekt snímkování tepelných úniků má v souvislosti s úsporami energií veliký význam a umožňuje investovat do přestavby tam, kde je to nejvíce potřeba. Společnost AW TERMO s.r.o. chce v průběhu následujících pěti let ve spolupráci se zastupiteli obcí zpracovat termosnímky pro dva miliony domácností v České republice, výhledově i pro celé Česko. 3

15 Nominace v kategorii Oheň Název projektu: Zvýšení efektivnosti energetického hospodářství v psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu Předkladatel: AB Facility a.s. (Praha) ENERGETICKÝ MANAGEMENT SE JIHLAVSKÉ LÉČEBNĚ VYPLATIL Provoz rozsáhlých komplexů starých budov bývá energeticky velmi náročný a v souladu s filozofií trvale udržitelného rozvoje vyžaduje změnu. Proto se Psychiatrická léčebna Jihlava rozhodla rozšířit své administrativní síly o energetický management. Ten pro ní zajišťuje společnost AB Facility a.s., která na základě vstupního auditu kompletně revitalizovala stávající energetický systém léčebny, v jejímž areálu se nachází 29 budov. Centrální parní výtopnu převedla na teplovodní soustavu, která je vedena novou distribuční sítí s předávacími stanicemi a centrálním dispečinkem. Moderní řídicí systém umí mimo jiné i vyhodnocovat data z meteo družice a umožňuje tak řídit spotřebu tepelné energie v závislosti na předpovědi počasí i s dvouhodinovým předstihem. Velkou výhodou projektu společnosti AB Facility a.s. je také způsob financování, který od jihlavské nemocnice nevyžadoval žádné investice. Takzvaná metoda Energy Performance Contracting (EPC) umožňuje investice splácet až z úspor vzniklých prostřednictvím restrukturalizace energetického hospodářství, zvýšením jeho účinnosti a snížením energetických ztrát. Návratnost projektu autoři očekávají do osmi let, úspory energie, financí i vypouštěných škodlivin však mohou pozorovat již nyní. Spotřeba energie je o 40% nižší a finanční náklady spojené s provozem energetického hospodářství klesly o více než deset milionů korun ročně. Navíc je jihlavský vzduch díky novým opatřením léčebny každoročně lehčí o 540 tun emisí. 4

16 Nominace v kategorii Oheň Název projektu: Využití odpadního tepla z kupolových pecí Předkladatel: Saint Gobain Isover ČR (Častolovice) ISOVER CHYTŘE VYUŽÍVÁ ODPADNÍ TEPLO I VENKOVNÍ CHLAD Společnost Saint Gobain Isover CZ s.r.o. vyrábí izolační materiály tavením přírodních surovin v kupolových pecí. Teplo je tedy nezbytnou součástí každodenní práce v jejich výrobních halách. Rozhodli se proto optimalizovat tepelný i chladicí systém v objektu a využít odpadního tepla i venkovních teplotních podmínek ve svůj prospěch. Původní parní topný systém pro vytápění výrobních hal a přilehlých budov vyměnili za nový, s výměníkovými stanicemi, který dokáže jímat odpadní teplo z chladícího okruhu kupolových pecí, kterým pak objekty vytápí. Pokud je výroba v provozu, systém topí zadarmo. Při odstávce výrobních linek pak topí záložní kotle. Stejně tak bylo potřeba změnit i systém chlazení, který je nezbytnou součástí všech výrobních postupů založených na tavení. Původní dvě freonové chladicí stanice vyměnili za jeden absorpční a dva hybridní chladiče. Ty jsou umístěny venku a využívají nízkých teplot ovzduší. Pokud je venkovní teplota nižší než 8 C, vystačí chladicí systém pouze s chladiči hybridními a ekologicky náročnější chladič absorpční je zcela odstaven. Restrukturalizace chladicí soustavy společně s topným systémem tak umožňuje společnosti maximálně efektivní využití okolních podmínek a co nejšetrnější nakládání s energií. Díky svému projektu se jí podařilo významně snížit množství vypouštěných zplodin, ušetřit přes sedm tisíc GJ energie a více než milion korun ročně. 5

17 Nominace v kategorii Oheň Název projektu: Solární vzduchový kolektor 1260 m 2 Předkladatel: Jan Novotný (Písek) SOUDOBÉ EKOLOGICKÉ TRENDY ZNALI V HEŘMANI JIŽ PŘED ČTVRT STOLETÍM Zajímavý projekt přihlásil do soutěže Jan Novotný z Písku. Představuje v něm svůj 25 let starý solární vzduchový kolektor, který byl ve své době největším solárním kolektorem v republice. Tehdy však nebyla obnovitelným zdrojům věnována téměř žádná pozornost a autorova iniciativa se nedočkala zaslouženého uznání. Při stavbě seníku v tehdejším zemědělském družstvu Heřmaň napadlo Jana Novotného, že by se důmyslnější konstrukcí stavby dalo mnohem efektivněji využít teplého vzduchu pro sušení sena. Pod střešní plášť proto instaloval betonové panely tak, že mezi nimi a střechou vznikl meziprostor, kde se vzduch díky teplu rozpálené střechy rychle ohříval. Teplý vzduch byl nasáván z obou bočních stran do potrubí a pomocí ventilátorů vháněn pod roštovou plochu seníku. Autor projektu nikdy neprováděl přesná měření, ale odhaduje, že při dnešní technologii by jeho kolektor mohl dosáhnout tepelného výkonu až 1000 kw. Ekonomické náklady na vybudování kolektoru byly v tehdejších poměrech minimální a Jana Novotného stály pouze více práce. Projekt je tak jedinečnou a inspirující ukázkou, že ekologické projekty nejsou podmíněny technickými či ekonomickými možnostmi, ale vyžadují především rozumné a šetrné uvažování. 6

18 Nominace v kategorii Voda Název projektu: EKOčištění a mytí cisteren, tanků a jiných hromadných obalů u společnosti Pražské služby, a.s. Předkladatel: Pražské služby a.s. (Praha) PRAŽSKÉ SLUŽBY MYJÍ CISTERNY RYCHLEJI A EKOLOGICKY V oblastech, které netrpí akutním nedostatkem vody, bohužel často dochází k jejímu plýtvání. Často si neuvědomujeme, kolik vody spotřebujeme pouze při každodenním umývání sebe i věcí, které používáme. Úsporné mytí proto zavedla i společnost Pražské služby, a.s. a efekt tohoto opatření se jí více než vyplatil. Kromě jiných služeb nabízí totiž tradičně také mytí autocisteren. Při důkladném čištění objemných a těžko přístupných prostor je přirozeně spotřeba vody i chemických prostředků velmi vysoká. Společnost proto zmodernizovala technologii tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí a zároveň docílila co nejvyšší kvality mytí. Ve spolupráci s firmou Kärcher pak vybudovala novou čisticí linku se speciálním systémem výplachu cisteren třemi vysokotlakými hlavami, kontinuální elektronickou kontrolou procesu mytí a minimální spotřebou vody a mycích prostředků. Tato technologie je navíc dvakrát rychlejší než dříve a šetří tak výrazně čas zaměstnanců i klientů. V rámci projektu hospodárného zacházení s vodou navíc Pražské služby, a.s. začaly čistit veškerou odpadní vodu, která z podniku odchází do městské kanalizace. Díky nové čistírně tato voda bez problémů splňuje hygienické normy a zatěžuje tak životní prostředí jen minimálně. 7

19 Nominace v kategorii Voda Název projektu: Využití popela z výroby tepla a elektřiny z biomasy Předkladatel: Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny (Trhové Sviny) NOVÝ KOTEL PÁLÍ ODPAD A ZÁSOBUJE MĚSTO ELEKTŘINOU Do centrální kotelny v Trhových Svinech přibyl nový kotel na spalování biomasy, který obci dodává nejen teplo, ale díky speciální technologii ORC i elektřinu. Jako jiné transformační systémy využívá i technologie ORC (Organic Rankine Cycle) pro přeměnu tepla v mechanickou práci Rankinova cyklu s tím rozdílem, že místo vody pracuje s organickými kapalinami. Ty mají unikátní vlastnosti, které umožňují provoz turbíny za mnohem příznivějších podmínek (nižší teploty kapalin i otáčky turbíny), zato s mnohem vyšší účinností. Kotel tak za nižší provozní náklady pracuje nanejvýš efektivně a spolehlivě a jeho mechanické opotřebení je zcela zanedbatelné. Projekt měl příznivý dopad i na rozvoj místního podnikání a zemědělství. Lokální zpracovatelé dřeva jsou výhradními dodavateli paliva do kotle, který umí spálit veškerou dřevní surovinu (piliny, kůru i odřezky) a umožňuje jim tak zpeněžit každodenní provozní odpad. Vzniklý popel je navíc podle laboratorních testů vhodný jako přírodní hnojivo a přináší tak užitek i svinenským zemědělcům. Investicí do nového kotle se v Trhových Svinech podařilo snížit provozní náklady kotelny, začít vyrábět (a následně i zpeněžit) vlastní elektřinu a podpořit celkový regionální rozvoj. 8

20 Nominace v kategorii Voda Název projektu: Energetické úspory v technologii zpracování zdravotnického materiálu Předkladatel: Jiří Chládek EKOREGULA (Ústí nad Labem) NOVÝ CHLADICÍ SYSTÉM ŠETŘÍ TISÍCE KUBÍKŮ VODY ROČNĚ Společnost Fuhrmann Verbandstoffe vyrábí v Harbartově obvazový zdravotnický materiál, který musí být stoprocentně sterilní. Horké sterilizační komory jsou pak velmi náročné na spotřebu pitné vody, pomocí které jsou chlazeny a která zpravidla proudí přímo do kanalizace. Společnost se proto rozhodla změnit stávající systém chlazení a vodu dále využívat. Dříve průtokový chladicí systém změnili na uzavřený okruh a vybavili jej tepelným čerpadlem. Studená voda proudí do sterilizační komory a zatímco se komora ochlazuje, voda se ohřívá odpadním teplem. Místo putování do kanalizace je voda schraňována uvnitř uzavřeného systému a tepelné čerpadlo si z ní teplo odebere. Voda tak vychladne a tím pádem je znovu použitelná pro další chlazení. Získané teplo se pak využívá pro vytápění, systém nuceného větrání a k přípravě pitné vody v podniku. Tato změna je pro podnikové hospodaření s vodou téměř revoluční společnost nyní totiž ušetří 90 % pitné vody, tedy přes tři tisíce kubíků každý rok. Recyklací odpadního tepla navíc přináší ročně úsporu energie téměř 43 tisíc kwh. Kromě přínosu životnímu prostředí společnost také každým rokem ušetří téměř čtvrt milionu korun. 9

Pressbook Našli jsme hlavy plné ekonápadů. Vyhlášení nominací soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2015.

Pressbook Našli jsme hlavy plné ekonápadů. Vyhlášení nominací soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2015. 23. června 2015 Konferenční centrum U Hájků Na Florenci 29, 110 00 Praha 1 Pressbook Našli jsme hlavy plné ekonápadů. Vyhlášení nominací soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2015. E.ON pomáhá šetřit peníze

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008

odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 9, SRPEN 2008 Firma a živnostník roku Zelená energie úspory energie elektrárna Hučák 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: Měl byste zájem o semináře, které by

Více

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti

Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti Obce a energetická efektivita v Evropě Sluňákov 2-3.11.2010 Výstup z konference sestavil a okomentoval Petr Lešek, Projektil architekti V objektu Centra ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, který

Více

Už známe letošní držitele ekologických oskarů

Už známe letošní držitele ekologických oskarů říjen 2014 E.ON Energy Globe Award ČR Elektronický magazín energetické společnosti E.ON Už známe letošní držitele ekologických oskarů Rozhovor s předkladateli vítězného projektu Ukliďme Česko Reportáž

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 6, SRPEN 2007 česká elektřina míří na burzu Zelená energie úspory elektřiny cyklostezky v okolí Dukovan 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: DÁVÁTE PŘEDNOST ELEKTRONICKÝM,

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody

Zpravodaj. Hlavní téma: Kvalita vody 02/2009 Zpravodaj pro partnery Hlavní téma: Kvalita vody www.energieag-wasser.at Obsah: Voda je život voda je kvalita Voda je život voda je kvalita... 2 Projekt Vodní kapky v České republice... 3 Situace

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie

Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie Hlavní téma energetika Zaměřeno na dopravu měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2011 Přehled elektráren na Moravě Biomasa pomůže pokrýt rostoucí spotřebu energie 2 E-aukce: Cesta k nižší ceně energií

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu)

ČEZINFO. Nový ipad s HN pro nové odběratele plynu Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu) ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 21 srpen 2012 Téměř 100 procent lidí je s námi spokojených a zhruba 86 procent z nich by naše služby a dodávky tepla doporučilo svým známým, říká Miroslav

Více

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004

č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 č íslo 5 roč ník 2 ř íjen 2004 h l a v n í t é m a : O C H R A N A K L I M A T U 12 tun CO 2 na naši hlavu V Krásensku se rozdávaly krabice energie Energy in Minds ve Zlíně Tony Blair mění žebříček politických

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

02/2008. Zvláštní téma:

02/2008. Zvláštní téma: 02/2008 Zvláštní téma: www.energieag.cz www.energieag.sk www.energieag.hu www.wdl.at www.energieag-wasser.at www.vakjc.cz www.vakberoun.cz www.vodoskolin.cz www.vschrudim.cz www.mth-kolin.cz www.avecz.cz

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah

Obsah ZPRÁVA O TRVALE UDRŽITELNÉM ROZVOJI 2011. Odpovědně pro budoucí generace. Obsah Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2011 Obsah Plzeňský Prazdroj si klade za cíl rozvíjet své podnikání tím správným směrem. Dosahujeme co největší úspěch, abychom mohli naplňovat očekávání našich spotřebitelů,

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více