Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR , Hotel Adria Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tisková zpráva. k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 28. 6. 2011, Hotel Adria Praha"

Transkript

1 Tisková zpráva k tiskové konferenci E.ON Energy Globe Award ČR , Hotel Adria Praha

2 Porota již vybrala finálové projekty E.ON Energy Globe Award ČR 2011 V pořadí již třetí ročník soutěže oceňující projekty, které šetrně využívají energii, už zná své finálové projekty. Vybrala je odborná porota ze všech přihlášených projektů, kterých bylo i letos více než dvě stovky. Rozhodování poroty přitom nebylo vůbec jednoduché. Většina přihlášených projektů třetího ročníku této prestižní soutěže se vyznačovala vysokou kvalitou svých nápadů a řešení pro úsporné využívání energie. Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, která je často označována také jako udělování ekologických Oskarů, má také letos v České republice sedm soutěžních kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil. Porota složená z odborníků na problematiku hospodárného využívání energií v minulých dnech vybrala v každé kategorii 3 nejlepší projekty. V srpnu 2011 bude známo, který z těchto nominovaných projektů v jednotlivé kategorii zvítězil, následně pak budou projekty představeny široké veřejnosti. Ta pak může vyjádřit své hodnocení prostřednictvím internetového hlasování a pomoci tak zvolit celkového vítěze letošní soutěže. Hlavní cenou je letos nově odměna , Kč. Vedle hlasování na internetu o vítězi rozhodnou i diváci v sále a televizní porota při slavnostním vyhlášení. To letos proběhne 11. října na jednom netradičním místě v Praze za účasti řady zajímavých hostů a atraktivních interpretů, kteří společně se zábavnými moderátory jistě vytvoří všem finalistům skvělou atmosféru. Slavnostní vyhlášení budou moci sledovat i diváci doma u svých televizorů díky přímému přenosu ČT. Nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích získávají prestižní ocenění a vítězný projekt celého ročníku navíc postoupí do celosvětového finále soutěže Energy Globe Award. Další novinkou letošního ročníku je vyhlášení tzv. Ceny eko energie. Členové odborné poroty nominují tři projekty s ekologickou tématikou, z nichž bude široká veřejnost prostřednictvím internetu a SMS vybírat ten nejlepší. Ten pak získá od společnosti E.ON finanční odměnu, jež bude vyčleněna z prodeje eko elektřiny. Také letos je soutěž zajímavá pestrostí jednotlivých soutěžních projektů. V prestižním klání se znovu objevily nejen zajímavé projekty na úspory energie v podobě průmyslových řešení, ale také neuvěřitelně vynalézavá řešení soukromých osob v kategorii Kutil. Bez povšimnutí nemohly při hodnocení poroty zůstat letos ani projekty řady českých obcí, které hledají možnosti úsporného využívání energie a tím i obecního rozpočtu tak také možnosti pro motivaci svých obyvatel k úsporám energie v každodenním životě. Neopomenutelnou kategorií soutěže je Mládež, ve které představují své nápady a řešení žáci základních, středních i vysokých škol. Ve třetím ročníku soutěže tuto kategorii zdobí nejen důmyslné vynálezy mladých studentů, ale také unikátní projekty pro zviditelnění a propagaci problematiky úspor energie. Zajímavých projektů se v letošní soutěži objevilo takové množství, že se energetická společnost E.ON rozhodla udělat zvláštní Cenu energetické společnosti E.ON a to za rozšiřování povědomí o tématu energetické efektivity mezi mládeží. Navíc se také porota rozhodla krom 21 nominovaných projektů ocenit speciální cenou poroty i nejlepší průmyslové řešení pro úspory energie. To vybírala ze všech přihlášených projektů firem v jednotlivých kategoriích. Zájem českých společností a podniků o prezentaci Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

3 realizovaných úsporných řešení v jejich provozech je tak jednoznačným dokladem, že problematika úspor energie a efektivního nakládání s nimi se i v České republice stává důležitým tématem. Dokládá to mimo jiné i podpora institucí a firem, které se staly partnery projektu. Ať již se jedná o dlouhodobou podporu projektu ze strany Česko německé obchodní a průmyslové komory či letos nově o spolupráci s nadací Forum 2000, kterou založil bývalý prezident Václav Havel, a která již od roku 1997 pořádá setkání význačných osobností z celého světa. Dalším partnerem je akciová společnost Wienerberger cihlářský průmysl, která se stala patronem kategorie Země; v kategorii Oheň je to společnost PREOL, a.s. Dlouholetým partnerem je také společnost Whirlpool ČR, spol. s r.o., která se stala partnerem kategorie Voda. Kategorie Vzduch je v patronaci společnosti Mercedes Benz Česká republika s.r.o. a kategorii Mládež podpořili společně Vodafone Czech Republic a.s. a Sdružení Tereza. Ti všichni svou podporou dokazují, že jim na trvale udržitelném životě a na zachování čistého životního prostředí příštím generacím záleží. E.ON Energy Globe Award ČR je jedno z nejuznávanějších ocenění v oblasti životního prostředí. Vyznamenává energeticky úsporné projekty tzn. projekty, které šetří energii, přírodu a přispívají k ochraně životního prostředí. Hlavním posláním soutěže je národní i mezinárodní zviditelnění úspěšných ekologicky zaměřených projektů a především pak podpora vědomí všech lidí na naší planetě, že mohou a musejí něco udělat pro kvalitní životní prostředí. Hlavním iniciátorem soutěže E.ON Energy Globe Award ČR je již třetím rokem v České republice energetická společnost E.ON. V roce 2008 se energetická společnost E.ON rozhodla zatraktivnit téma ekologie a hospodárného využívání energií, a ukázat široké veřejnosti, že již existují řešení na problémy s ochranou životního prostředí a úbytku energií. Prostřednictvím soutěže E.ON Energy Globe Award ČR jsou občanům České republiky prezentovány srozumitelnou formou energeticky úsporné projekty a na základě motivace v podobě finančních výher a možnosti propagace vlastního projektu je tak zvyšován zájem občanů o tuto oblast. Co je Energy Globe Award? Energy Globe Award je nejvýznamnějším světovým oceněním v oblasti ochrany životního prostředí. Bylo založeno v Rakousku v roce 1999 ing. Wolfgangem Neumannem, který se již přes 25 let věnuje oblasti úspor energií. Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR má v České republice sedm soutěžních kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil. Přihlásit se do ní může opravdu každý a navíc zcela zdarma. Nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích získávají prestižní ocenění a také možnost účastnit se světového finále soutěže zaměřené na úspory energií a ochranu životního prostředí. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

4 Soutěžní kategorie: Země: projekty na téma zemědělství, energetické plodiny, stavební materiály, budovy, izolace, pozemní komunikace Oheň: projekty na téma získávání, distribuce a dodávek energie a efektivního využívání energie ve všech oblastech jejího použití, využití obnovitelných zdrojů energie Voda: projekty na téma získávání pitné vody, rozličné využití a možnosti úprav vody, omezení a likvidace odpadních vod, lodní doprava, ochrana podzemních vod Vzduch: projekty na téma ochrany čistoty ovzduší, zlepšení kvality ovzduší ve vnitřních prostorách, optimalizace spalovacích procesů, snížení emisí skleníkových plynů Mládež: projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které podporují ekologické myšlení mladých a veškeré takové aktivity uskutečněné mládeží či školami Obec: projekty a opatření z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, o které se zasloužila obec Kutil: všechny malé i velké projekty z oblasti ekologie, úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů, které zpracoval člověk v domácnosti Členové odborné poroty: Ing. Wolfgang Neumann zakladatel soutěže Energy Globe Award, čestný předseda poroty Ing. Bc. Pavel Maďar ředitel technické sekce, pověřený vedením Státní energetické inspekce prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. zástupce vedoucího, oddělení elektrofyzika, AV ČR prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c. ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK Ing. Irena Plocková poradce pro energetiku Ing. Roman Šubrt energetický auditor Ing. Martin Škopek, PhD. energetický auditor Ing. Dana Bérová ředitelka pro rozvoj obchodu poradenské firmy Gartner Michael Fehn předseda představenstva, E.ON Czech Holding AG, čestný člen poroty Mirjam Schwan zástupkyně výkonného člena představenstva, Česko německá obchodní a průmyslová komora Dipl. Ing. Matthias Schmuderer odborný poradce, Associate Partner BASE TECHNOLOGIES Markus Rövekamp managing director, CYRCO Consulting GmbH Pavel Hájek mediální poradce Stručně o soutěži: zúčastnit se může každý (firmy, soukromé osoby, nestátní organizace, spolky, obce, města, školy atd.); projekty musí být již realizované, nebo alespoň musí existovat ve fázi dokončení; přihlášku s dokumentací k projektu bylo možné zasílat do ; Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

5 celkem bylo do letošního ročníku doručeno 221 projektů; projekty jsou rozděleny porotou do 7 soutěžních kategorií (Země, Oheň, Voda, Vzduch, Mládež, Obec a Kutil); odborná porota v každé kategorii nominuje tři projekty; o celkovém vítězi rozhodně pak široká veřejnost formou hlasování, hlasy odborné poroty a diváků v sále při slavnostním galavečeru; hlavní cena pro vítěze: , Kč Ceny vítězům jednotlivých kategorií předají zástupci partnerů soutěže. O velkém zájmu o českou část prestižní soutěže svědčí i minulý ročník, do kterého se přihlásilo celkem 276 projektů, ze kterých odborná porota vybírala tři finalisty v každé kategorii. Mezi vítězi se tak objevily nejen úsporné projekty velkých společností, ale i zajímavé a inovativní projekty drobných kutilů a mládeže. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

6 Vyjádření partnerů: Forum 2000 Konference Forum 2000 se od počátku zaměřuje na mapování procesu globalizace a klíčových výzev, kterým lidstvo čelí. Poskytuje světovým politickým, intelektuálním, duchovním a ekonomickým vůdcům prostor k tomu, aby vyjádřili své obavy a zároveň hledali způsoby, jak se jim postavit. Každoročně zde diskutuje řada odborníků o tématech týkajících se životního prostředí. V loňském roce jsme se zaměřili na změny klimatu a vodní zdroje na Blízkém východě za účasti libanonského odborníka na vodní zdroje Hameda Asafa, geologa a klimatologa Václava Cílka, zakladatele a jednatele společnosti Fonderie47 Petera Thuma. Letošní konference přináší témata jako právo vzhledem k životnímu prostředí či nutnost mezinárodních legislativních úprav využití pitné vody. Partnerství Nadace Forum 2000 a E.ON Energy Globe Award ČR je tedy logickým a přátelským svazkem, který podporuje oblast ochrany životního prostředí. Česko německá obchodní a průmyslová komora Jako Česko německou obchodní a průmyslovou komoru nás velmi zajímá hospodářská iniciativa a inovativní impulsy, které prostřednictvím soutěže Energy Globe Award ovlivňují firmy a podnikatelské prostředí. Tato soutěž zároveň velmi dobře navazuje na naše téma roku 2011 "Energetická efektivita a mobilita". Partner kategorie ZEMĚ Wienerberger cihlářský průmysl Nápadů vedoucích k úsporám energie si velmi ceníme, říká ing. Martin Sochor ze společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, která je partnerem kategorie Země. Sami se při vývoji cihel POROTHERM snažíme přicházet s takovými novinkami nebo inovacemi, které přinesou stavebníkům jak snadnou výstavbu, tak bydlení s co nejnižší energetickou náročností. Z našich vybraných výrobků dnes lidé mohou postavit nízkoenergetický či pasivní dům bez dodatečného zateplení obvodového zdiva. Tím v důsledku ušetří nejen za energie, ale sníží i náklady na stavbu. Partner kategorie VODA Whirlpool ČR Whirlpool v oblasti zelených technologií není žádným nováčkem, například korporátní oddělení pro životní prostředí založila společnost již v sedmdesátých letech. Dlouhodobě se tedy o snižování spotřeby zajímá. Důkazem je její vlajková inteligentní technologie 6. smysl, která u jednotlivých produktových skupin zaručuje úsporu vody, času i energie. Například myčky a pračky ušetří až 30 % vody, času i energie, chladničky se 6. smyslem zase zchladí potraviny díky speciálním senzorům až Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

7 5x rychleji. Důležitost zelených témat dokazuje Whirlpool také řadou spotřebičů Green Generation, která je charakteristická modely s nejnižší energetickou náročností. Spojením této řady a sensorové technologie 6. smysl je zaručena nejnižší možná spotřeba se zárukou dokonalých výsledků. Skutečným vrcholem vývoje společnosti Whirlpool je koncept Greenkitchen. Na první pohled se Greenkitchen podobá normální kuchyni. To, co ji odlišuje, je technologie ekosystému. Propojení spotřebičů využití tepla a vody s procesy, které zvyšují energetickou účinnost až na 70 %. Partnerství Whirlpool CR se společností E.ON je postaveno na dlouhodobé bázi a je výsledkem snahy pečovat co nejlépe o naši planetu. Zelený projekt, kterým E.ON Energy Globe bezpochyby je, musí být neodmyslitelnou součástí aktivit společnosti, která své snažení na poli životního prostředí myslí vážně a téma energetických úspor pro ni není pouze prázdným pojmem. Partner kategorie Mládež Vodafone Czech Republic Cenu Energy Globe Award vnímáme jako EkoOskara na poli úsporných a zároveň chytrých řešení pro planetu jako celek i pro nejbližší okolí. Vzhledem k mládí naší firmy i zaměstnanců jsme se rozhodli stát se partnerem kategorie Mládež. Myslíme si, že právě tato věková skupina chápe udržitelné chování jako běžný standard, což je pro životní prostředí výborná zpráva," řekl Přemysl Filip, Senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone. Partner kategorie Mládež Sdružení Tereza V České republice má soutěž E.ON Energy Globe Award celkem sedm kategorií: Země, Oheň, Voda, Vzduch, Obec, Kutil a Mládež. Kategorie Mládež je určena především pro všechny vzdělávací instituce v ČR a jsme rádi, že naše sdružení se mohlo stát partnerem této soutěže. Jsme ekologická organizace zabývající se environmentální výchovou a hospodárné nakládání s energií je neodmyslitelnou součástí problematiky, kterou se zabýváme. Každý projekt, který má snahu, zasloužit se o osvětu v této oblasti, nám pomáhá v našem snažení. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

8 E.ON Česká republika, s.r.o. iniciátor soutěže v České republice E.ON je jednou z největších světových energetických společností vlastněných akcionáři, která odběratelům dodává elektřinu a plyn. Na pracovištích po celé Evropě, v Rusku a v Severní Americe našich více než zaměstnanců realizovalo v roce 2010 prodej ve výši necelých 93 miliard EUR. Máme náročný cíl: vyrobit čistší a lepší energii všude, kde působíme. A jdeme ještě dál máme v úmyslu rozšířit naše podnikání za hranice Evropy. Naše nová strategie, jejíž motto je čistší a lepší energie povede k transformaci společnosti E.ON na globálního poskytovatele specializovaných energetických řešení. Pod vedením skupiny, které má sídlo v Düsseldorfu, je skupina E.ON rozdělena do segmentů globálních jednotek (podle funkce) a do regionálních jednotek (podle země). Pět globálních jednotek řídí naše výrobní portfolio, obchodování s energiemi, projekty investiční výstavby a inovačních technologií a podnikání v oblasti zemního plynu v globálním měřítku. Dvanáct regionálních jednotek řídí naše maloobchodní transakce, regionální energetické sítě a výrobně distribuční aktivity v Evropě. Energetická skupina E.ON v České republice zásobuje elektřinou v jižních Čechách a na jižní Moravě 1,2 milionu zákazníků a tím má podíl na trhu cca 20 %. V oblasti plynu disponuje více jak km dlouhou sítí a zásobuje zákazníků plynem v jižních Čechách. Tisková zpráva E.ON Energy Globe Award ČR

9 Michael Fehn předseda představenstva E.ON Czech Holding AG Velmi mě těší, že se nám pomocí E.ON Energy Globe podařilo vyjmout téma efektivního využívání energií z expertních a vládních kruhů a představit jej srozumitelně a zajímavě pro každého. Více než 200 podaných projektů, které k nám dorazily v letošním soutěžním kole, jsou toho jasným důkazem. Současně je to signál toho, že energetická efektivita se stala celospolečensky diskutovaným tématem a že stále více lidí přemýšlí o tom, jak toto pojetí realizovat ve své každodenní činnosti. Náš zájem o toto téma se přitom neomezuje pouze na podnik i toto, myslím si, ukazuje E.ON Energy Globe zřetelně. Vedle našich stávajících produktů a služeb podporujeme aktivně iniciativy na efektivní využívání energií a stále hledáme inteligentní partnerství. Co si lze představit pod takovým inteligentním partnerstvím? Zřídkakdy budeme např. budovat plnicí stanici CNG sami. Přicházíme ke společnostem, které již mají svou síť plnicích stanic, můžeme tak využívat kompletní infrastrukturu, nepotřebujeme žádné vlastní účtovací systémy a zákazník má hned k dispozici úplnou nabídku. Podobné partnerství je možno realizovat i v rámci E.ON Energy Globe Award. Jestliže se ukáže, že ten nebo onen projekt z Energy Globe Pool má vhodný potenciál, jsme připraveni přijmout tento projekt do našeho poolu a dokonce to vítáme. Tato filozofie, kterou jsem Vám právě popsal, má za cíl jednu věc: nevidět našeho zákazníka jenom jako pouhého spotřebitele energie, ale jako partnera, s nímž budujeme partnerský vztah a vzájemnou důvěru. Tím přesouváme zákazníka do středu našich aktivit. Za zákazníky nepovažujeme samozřejmě pouze domácnosti, ale i např. obce nebo průmyslové závody či podniky. O všechny tyto segmenty pečujeme individuálně a poskytujeme jim řešení šitá přímo na míru.

10 Ing. Wolfgang Neumann zakladatel Energy Globe Award Když jsme se před více než 25 lety začínali intenzivně věnovat tématu hospodárného využívání energií, ne každý naše nadšení sdílel. Ovšem úspěchy při organizování Veletrhu úspor energií, při zakládání energetických poradenských center a při řadě kampaní směřujících k posílení povědomí o důležitosti tohoto tématu nás utvrdily v tom, že jsme se vydali správnou cestou. V roce 1999 jsme poprvé zorganizovali soutěž Energy Globe Award, abychom ukázali, že na světě existují výtečné energeticky úsporné projekty, které je možné realizovat i jinde. Mezitím se řada věcí změnila. V současné době je hospodárné využívání energií jedním z prioritních témat a na celém světě se k tomu hledají řešení. Díky ocenění Energy Globe Award můžeme každý rok představit výborné projekty z celého světa, která taková řešení na specifické problémy ve své zemi nalezly. V součtu se jedná o velký potenciál. Každoročně je do soutěže přihlášeno téměř 1000 projektů z více než 100 zemí i to je známka toho, jak palčivé je dnes toto téma. Obzvláště pyšný jsem na to, že se Energy Globe usadil také v České republice a nyní již každoročně vyznamenává nejlepší energeticky hospodárné projekty. Velmi obdivuji to, s jak velkým potenciálem nových nápadů a řešení se prezentují čeští občané a firmy. I proto jsem optimistický a věřím, že společnými silami problémy naší budoucnosti pro lepší život nás a našich dětí překonáme. Všem účastníkům soutěže E.ON Energy Globe Award ČR bych chtěl za jejich angažovanost poděkovat, a při této příležitosti bych rád zdůraznil, že každý předkladatel projektu je vítězem, neboť každý byť sebemenší příspěvek ke kvalitnějšímu životnímu prostředí má svůj význam a pomáhá.

11 Nominované projekty E.ON Energy Globe Award ČR 2011

12 Nominace v kategorii Země Název projektu: Bytový dům na Roli Předkladatel: Gärtner s.r.o. (Jablonec nad Nisou) STARTOVACÍ BYTY POMÁHAJÍ MLADÝM A ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nový bytový dům v Jablonci nad Nisou pomáhá hned dvěma potřebným oblastem najednou. Vznikl jako zázemí pro mladé rodiny, kterým nabízí tzv. startovací bydlení a navíc byl postaven v souladu s principy úspor energií a šetření životního prostředí. Ve čtyřpatrovém domě vzniklo celkem sedmnáct bytů, ve kterých dnes žije 34 nájemníků. Ty může kromě nového bydlení těšit také úsporný provoz budovy, která je navržena tak, aby spotřebovala co nejméně energií co nejefektivnějším způsobem. Důkladná izolované obvodové stěny, ploché střechy, podlahy na terénu i okna s dvojsklem zajišťují domu minimální úniky tepla každoročně tepelná ztráta nepřesáhne 48 kwh. Klíčovým konstrukčním prvkem je však rovná střecha, na které je umístěno šestnáct solárních panelů, které zajišťují ohřev teplé užitkové vody pro všechny domácnosti. Na ploše střechy je navíc jímána veškerá dešťová voda, která je vedena samostatným potrubím pro splachování WC. Tím ušetří 200 kubíků vody ročně. Samozřejmostí je také třídění odpadů, které mohou obyvatelé vhazovat do vlastních boxů ve speciální společné místnosti. Kromě nesporných výhod pro vlastníka domu přináší úsporné bydlení řadu předností i svým nájemníkům. Především získají zkušenost s ekologickým stylem bydlení a osvojí si šetrné návyky při provozu domácnosti. Navíc je tato zkušenost bude moci inspirovat při jejich další cestě za vysněným bydlením. 1

13 Nominace v kategorii Země Název projektu: První ekologicky šetrný obchod Tesco s nulovou uhlíkovou stopou v kontinentální Evropě Předkladatel: Tesco Stores a.s. (Jaroměř) HYPERMARKET TESCO MÁ NULOVOU UHLÍKOVOU STOPU Společnost Tesco patří mezi podniky, které do svého modelu řízení zahrnují i ekologické cíle. Již před čtyřmi lety otevřeli první ekologický obchod v Žatci, který se stal standardem všech nových prodejen Tesco a získal i ocenění Globe Award. Tento rok společnost představila další zlomový projekt první hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou v Česku. Ten vyrostl ve východočeské Jaroměři jako energeticky soběstačná dřevostavba postavená v co největší míře z přírodních, recyklovaných či recyklovatelných obnovitelných zdrojů. Cílem stavby bylo snížit produkci CO 2 na minimum a veškerý vyprodukovaný CO 2 využít pro provoz energetického zdroje. V obchodě proto využívají speciální chladicí technologii právě s využitím tohoto hlídaného plynu. Energii budově dodávají dvě samostatné kongregační jednotky spalující čistý řepkový olej a solární kolektory na střeše. Teplo a chlad jsou maximálně zužitkovány a recyklovány pomocí absorpčních výměníků. Systém osvětlení budovy také využívá intenzitu denního světla a automaticky upravuje doplňující umělé osvětlení. Akumulační nádrž zachycuje dešťovou vodu, která slouží pro splachování WC, mytí podlah, zalévání zeleně a podobně. Zajímavou chystanou součástí obchodu by mělo být též dobíjecí zařízení pro elektromobily. Projekt hypermarketu v Jaroměři výrazně spoří náklady na energie a produkci CO 2, na provozu obchodu ušetří společnost 700 tisíc korun ročně a do ovzduší vypustí o 13 tisíc tun CO 2 méně. Obchod navíc oživil zdevastovanou část města, protože vyrostl na místě zchátralé koželužny a přivedl tak na dříve opuštěné místo aktivní obecní ruch. Lokální význam projektu je nesporný, zároveň je i dalším krokem pro zlepšení životního prostředí na globální úrovni. Společnost Tesco se chce totiž do roku 2050 stát celosvětově společností s nulovou uhlíkovou stopou. 2

14 Nominace v kategorii Země Název projektu: TERMO obcím Předkladatel: AW TERMO s.r.o. (Hradec Králové) TERMOSNÍMKY POMÁHAJÍ INVESTOVAT EFEKTIVNĚJI Vsetínská pobočka společnosti AW TERMO s.r.o. firma Thermohospital pořizuje pomocí termovizní techniky snímky tepelných úniků budov. Ve spolupráci se vsetínskou radnicí začala systematicky mapovat obraz tepelných ztrát celého města a nejpotřebnějším obecním objektům, všem mateřským i základním školám, pak tyto snímky poskytla zdarma. Fotografie ukazující úniky tepla jsou pro školy velkou pomocí, nejen že jim šetří peníze, ale umožňují jim maximálně efektivní rekonstrukci izolačního systému. V Základní škole Jablůnka tak díky snímkům odhalili, že největší tepelné úniky kolem oken jsou způsobeny následkem nedbalé rekonstrukce z 80. let, během které byly do velkých okenních výklenků zabudovány podstatně menší okna a vzniklé prostory nebyly patřičně odizolovány. Termosnímky totiž často odhalí důležitá fakta, která jsou pouhým okem či rozumem nerozpoznatelná. Společnost Thermohospital navštívila na Vsetínsku již více než dva tisíce adres a pořídila téměř tři a půl tisíce snímků. Z nich je patrné, že nadměrné úniky tepla postihují 70% všech snímkovaných budov. Díky unikátnímu softwaru, který je schopný obrovské množství shromážděných dat propojit s čísly popisnými jednotlivých staveb, si tak každý obyvatel Vsetína může na internetu najít svůj vlastní termosnímek a posoudit stav tepelné izolace svého domu. Projekt snímkování tepelných úniků má v souvislosti s úsporami energií veliký význam a umožňuje investovat do přestavby tam, kde je to nejvíce potřeba. Společnost AW TERMO s.r.o. chce v průběhu následujících pěti let ve spolupráci se zastupiteli obcí zpracovat termosnímky pro dva miliony domácností v České republice, výhledově i pro celé Česko. 3

15 Nominace v kategorii Oheň Název projektu: Zvýšení efektivnosti energetického hospodářství v psychiatrické léčebně Jihlava metodou energetického managementu Předkladatel: AB Facility a.s. (Praha) ENERGETICKÝ MANAGEMENT SE JIHLAVSKÉ LÉČEBNĚ VYPLATIL Provoz rozsáhlých komplexů starých budov bývá energeticky velmi náročný a v souladu s filozofií trvale udržitelného rozvoje vyžaduje změnu. Proto se Psychiatrická léčebna Jihlava rozhodla rozšířit své administrativní síly o energetický management. Ten pro ní zajišťuje společnost AB Facility a.s., která na základě vstupního auditu kompletně revitalizovala stávající energetický systém léčebny, v jejímž areálu se nachází 29 budov. Centrální parní výtopnu převedla na teplovodní soustavu, která je vedena novou distribuční sítí s předávacími stanicemi a centrálním dispečinkem. Moderní řídicí systém umí mimo jiné i vyhodnocovat data z meteo družice a umožňuje tak řídit spotřebu tepelné energie v závislosti na předpovědi počasí i s dvouhodinovým předstihem. Velkou výhodou projektu společnosti AB Facility a.s. je také způsob financování, který od jihlavské nemocnice nevyžadoval žádné investice. Takzvaná metoda Energy Performance Contracting (EPC) umožňuje investice splácet až z úspor vzniklých prostřednictvím restrukturalizace energetického hospodářství, zvýšením jeho účinnosti a snížením energetických ztrát. Návratnost projektu autoři očekávají do osmi let, úspory energie, financí i vypouštěných škodlivin však mohou pozorovat již nyní. Spotřeba energie je o 40% nižší a finanční náklady spojené s provozem energetického hospodářství klesly o více než deset milionů korun ročně. Navíc je jihlavský vzduch díky novým opatřením léčebny každoročně lehčí o 540 tun emisí. 4

16 Nominace v kategorii Oheň Název projektu: Využití odpadního tepla z kupolových pecí Předkladatel: Saint Gobain Isover ČR (Častolovice) ISOVER CHYTŘE VYUŽÍVÁ ODPADNÍ TEPLO I VENKOVNÍ CHLAD Společnost Saint Gobain Isover CZ s.r.o. vyrábí izolační materiály tavením přírodních surovin v kupolových pecí. Teplo je tedy nezbytnou součástí každodenní práce v jejich výrobních halách. Rozhodli se proto optimalizovat tepelný i chladicí systém v objektu a využít odpadního tepla i venkovních teplotních podmínek ve svůj prospěch. Původní parní topný systém pro vytápění výrobních hal a přilehlých budov vyměnili za nový, s výměníkovými stanicemi, který dokáže jímat odpadní teplo z chladícího okruhu kupolových pecí, kterým pak objekty vytápí. Pokud je výroba v provozu, systém topí zadarmo. Při odstávce výrobních linek pak topí záložní kotle. Stejně tak bylo potřeba změnit i systém chlazení, který je nezbytnou součástí všech výrobních postupů založených na tavení. Původní dvě freonové chladicí stanice vyměnili za jeden absorpční a dva hybridní chladiče. Ty jsou umístěny venku a využívají nízkých teplot ovzduší. Pokud je venkovní teplota nižší než 8 C, vystačí chladicí systém pouze s chladiči hybridními a ekologicky náročnější chladič absorpční je zcela odstaven. Restrukturalizace chladicí soustavy společně s topným systémem tak umožňuje společnosti maximálně efektivní využití okolních podmínek a co nejšetrnější nakládání s energií. Díky svému projektu se jí podařilo významně snížit množství vypouštěných zplodin, ušetřit přes sedm tisíc GJ energie a více než milion korun ročně. 5

17 Nominace v kategorii Oheň Název projektu: Solární vzduchový kolektor 1260 m 2 Předkladatel: Jan Novotný (Písek) SOUDOBÉ EKOLOGICKÉ TRENDY ZNALI V HEŘMANI JIŽ PŘED ČTVRT STOLETÍM Zajímavý projekt přihlásil do soutěže Jan Novotný z Písku. Představuje v něm svůj 25 let starý solární vzduchový kolektor, který byl ve své době největším solárním kolektorem v republice. Tehdy však nebyla obnovitelným zdrojům věnována téměř žádná pozornost a autorova iniciativa se nedočkala zaslouženého uznání. Při stavbě seníku v tehdejším zemědělském družstvu Heřmaň napadlo Jana Novotného, že by se důmyslnější konstrukcí stavby dalo mnohem efektivněji využít teplého vzduchu pro sušení sena. Pod střešní plášť proto instaloval betonové panely tak, že mezi nimi a střechou vznikl meziprostor, kde se vzduch díky teplu rozpálené střechy rychle ohříval. Teplý vzduch byl nasáván z obou bočních stran do potrubí a pomocí ventilátorů vháněn pod roštovou plochu seníku. Autor projektu nikdy neprováděl přesná měření, ale odhaduje, že při dnešní technologii by jeho kolektor mohl dosáhnout tepelného výkonu až 1000 kw. Ekonomické náklady na vybudování kolektoru byly v tehdejších poměrech minimální a Jana Novotného stály pouze více práce. Projekt je tak jedinečnou a inspirující ukázkou, že ekologické projekty nejsou podmíněny technickými či ekonomickými možnostmi, ale vyžadují především rozumné a šetrné uvažování. 6

18 Nominace v kategorii Voda Název projektu: EKOčištění a mytí cisteren, tanků a jiných hromadných obalů u společnosti Pražské služby, a.s. Předkladatel: Pražské služby a.s. (Praha) PRAŽSKÉ SLUŽBY MYJÍ CISTERNY RYCHLEJI A EKOLOGICKY V oblastech, které netrpí akutním nedostatkem vody, bohužel často dochází k jejímu plýtvání. Často si neuvědomujeme, kolik vody spotřebujeme pouze při každodenním umývání sebe i věcí, které používáme. Úsporné mytí proto zavedla i společnost Pražské služby, a.s. a efekt tohoto opatření se jí více než vyplatil. Kromě jiných služeb nabízí totiž tradičně také mytí autocisteren. Při důkladném čištění objemných a těžko přístupných prostor je přirozeně spotřeba vody i chemických prostředků velmi vysoká. Společnost proto zmodernizovala technologii tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí a zároveň docílila co nejvyšší kvality mytí. Ve spolupráci s firmou Kärcher pak vybudovala novou čisticí linku se speciálním systémem výplachu cisteren třemi vysokotlakými hlavami, kontinuální elektronickou kontrolou procesu mytí a minimální spotřebou vody a mycích prostředků. Tato technologie je navíc dvakrát rychlejší než dříve a šetří tak výrazně čas zaměstnanců i klientů. V rámci projektu hospodárného zacházení s vodou navíc Pražské služby, a.s. začaly čistit veškerou odpadní vodu, která z podniku odchází do městské kanalizace. Díky nové čistírně tato voda bez problémů splňuje hygienické normy a zatěžuje tak životní prostředí jen minimálně. 7

19 Nominace v kategorii Voda Název projektu: Využití popela z výroby tepla a elektřiny z biomasy Předkladatel: Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny (Trhové Sviny) NOVÝ KOTEL PÁLÍ ODPAD A ZÁSOBUJE MĚSTO ELEKTŘINOU Do centrální kotelny v Trhových Svinech přibyl nový kotel na spalování biomasy, který obci dodává nejen teplo, ale díky speciální technologii ORC i elektřinu. Jako jiné transformační systémy využívá i technologie ORC (Organic Rankine Cycle) pro přeměnu tepla v mechanickou práci Rankinova cyklu s tím rozdílem, že místo vody pracuje s organickými kapalinami. Ty mají unikátní vlastnosti, které umožňují provoz turbíny za mnohem příznivějších podmínek (nižší teploty kapalin i otáčky turbíny), zato s mnohem vyšší účinností. Kotel tak za nižší provozní náklady pracuje nanejvýš efektivně a spolehlivě a jeho mechanické opotřebení je zcela zanedbatelné. Projekt měl příznivý dopad i na rozvoj místního podnikání a zemědělství. Lokální zpracovatelé dřeva jsou výhradními dodavateli paliva do kotle, který umí spálit veškerou dřevní surovinu (piliny, kůru i odřezky) a umožňuje jim tak zpeněžit každodenní provozní odpad. Vzniklý popel je navíc podle laboratorních testů vhodný jako přírodní hnojivo a přináší tak užitek i svinenským zemědělcům. Investicí do nového kotle se v Trhových Svinech podařilo snížit provozní náklady kotelny, začít vyrábět (a následně i zpeněžit) vlastní elektřinu a podpořit celkový regionální rozvoj. 8

20 Nominace v kategorii Voda Název projektu: Energetické úspory v technologii zpracování zdravotnického materiálu Předkladatel: Jiří Chládek EKOREGULA (Ústí nad Labem) NOVÝ CHLADICÍ SYSTÉM ŠETŘÍ TISÍCE KUBÍKŮ VODY ROČNĚ Společnost Fuhrmann Verbandstoffe vyrábí v Harbartově obvazový zdravotnický materiál, který musí být stoprocentně sterilní. Horké sterilizační komory jsou pak velmi náročné na spotřebu pitné vody, pomocí které jsou chlazeny a která zpravidla proudí přímo do kanalizace. Společnost se proto rozhodla změnit stávající systém chlazení a vodu dále využívat. Dříve průtokový chladicí systém změnili na uzavřený okruh a vybavili jej tepelným čerpadlem. Studená voda proudí do sterilizační komory a zatímco se komora ochlazuje, voda se ohřívá odpadním teplem. Místo putování do kanalizace je voda schraňována uvnitř uzavřeného systému a tepelné čerpadlo si z ní teplo odebere. Voda tak vychladne a tím pádem je znovu použitelná pro další chlazení. Získané teplo se pak využívá pro vytápění, systém nuceného větrání a k přípravě pitné vody v podniku. Tato změna je pro podnikové hospodaření s vodou téměř revoluční společnost nyní totiž ušetří 90 % pitné vody, tedy přes tři tisíce kubíků každý rok. Recyklací odpadního tepla navíc přináší ročně úsporu energie téměř 43 tisíc kwh. Kromě přínosu životnímu prostředí společnost také každým rokem ušetří téměř čtvrt milionu korun. 9

Každá ze 7 kategorií E.ON Energy Globe Award ČR 2011 již zná své vítěze

Každá ze 7 kategorií E.ON Energy Globe Award ČR 2011 již zná své vítěze Každá ze 7 kategorií E.ON Energy Globe Award ČR 2011 již zná své vítěze Ochrana životního prostředí neznamená jen ochranu klimatu, ale rovněž ochranu podzemních vod a krajiny. Prioritou je také zachování

Více

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci

Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Retail & Energy Management: Efektivní využívání energie jako platforma pro spolupráci Dr. Martin Dvořák/E.ON Česká republika, s.r.o. Mag. Jiří Šimek/E.ON Energie, a.s. Retail Summit 2009, Praha, 3. 4.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Tisková zpráva. Prezentace vítězných projektů soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 1. 8. 2011, Hotel Adria, Praha

Tisková zpráva. Prezentace vítězných projektů soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2011. 1. 8. 2011, Hotel Adria, Praha Tisková zpráva Prezentace vítězných projektů soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2011 1. 8. 2011, Hotel Adria, Praha Iniciátor soutěže: Pod záštitou: Mediální partner: Chytrá ř ešení pro každého Partneři

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou TESCO Jaroměř první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Úvod Uhlíková stopa je množství oxidu uhličítého (CO 2 ), který každý z nás produkuje ve svém denním životě (například používáním elektřiny,

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting metoda financování úspor energie Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Konference energetického managementu, Litoměřice, 23.-24. října

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

edí inovace radim machů

edí inovace radim machů obec životní prostřed edí inovace radim machů obec Projekty realizované v posledních 15 letech: voda energie krajina ekologické stavitelství udržitelný regionáln lní rozvoj Ekonomické přínosy Udržitelnost

Více

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu

Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Pohled dodavatelů energie a energetických služeb na prosazování (projektů) energetických úspor v průmyslu Jan Louženský, E.ON Energie, a.s. 3.11.2015 Energetická skupina E.ON v České republice patří do

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů ASIO, spol. s r.o.,tuřanka 1, 627 00 Brno, tel.: 548 428 111, tel.: 725 374 042 e-mail: pinos@asio.cz, www.asio.cz Využití tepla z průmyslových a jiných procesů (Ing. Stanislav Piňos), Ing. Karel Plotěný

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 R.J. Dubos Koncept člověka, kterému byla Bohem svěřena Země, aby se o ni staral a tím na

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus

Kdo jsme a co děláme. Obrázek1: V roce 2014 osazena síť čerpacích stanic Globus Kdo jsme a co děláme Naše společnost, FlowMont s.r.o, byla založena v roce 2010 v České republice, jako firma, která se zaměřila na výrobu, montáž a distribuci výdejních systémů kapalin do ostřikovačů

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice

Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice Inovace a efektivita jsou naším měřítkem Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice 2 Systémy pro průmyslová zařízení v tepelné technice Vše má jeden cíl: Efektivní využívaní energie Efektivní

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování

Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Energetický management Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) Energetické audity (EA) Termovizní snímkování Nabízíme Vám kvalitní a odborné zpracování studií, posudků a jiných expertních dokumentů

Více