Marketing okrasného zahradnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing okrasného zahradnictví"

Transkript

1 S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE Marketing okrasného zahradnictví Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ DO VÝUKY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/ / konaného dne Česká zahradnická akademie Mělník - střední a vyšší odborná škola

2 Obsah Ing. Helena Součková, CSc. ČZA Mělník: Marketing okrasného zahradnictví 3 Ing. Václav Jošt, Joštimport Heřmanův Městec: Inovace sortimentu na trhu cibulovin 18 Ing. Zdeněk Nachlinger, Bohemiaseed Praha: Technologické novinky ve výrobě květin 24 Příloha Mgr. Natalie Sýkorová, DiS. : Katalog zahrad 2

3 Ing. Helena Součková, CSc. Marketing okrasného zahradnictví 3

4 Marketing je definován jako proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací. Na základě zjištěných skutečností tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu Podle většiny definic je marketing chápán jako proces zaměřený na zákazníka, který prostupuje všemi činnostmi firmy od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu, skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. Výklad pokrývá všechna hlavní témata marketingu od základů marketingu, vytváření marketingových strategií a plánů, marketingový výzkum a odhad poptávky přes navazování dlouhodobých vztahů se zákazníky, analýzu spotřebních trhů, produktové, cenové, distribuční a komunikační strategie a programy až po zajištění úspěšného dlouhodobého růstu zahrnujícího uvádění nových tržních nabídek, účast na globálních trzích a řízení marketingové organizace. Mezi oborově specifické kompetence se řadí: kompetence k volbě manažerských nástrojů vedoucích k dosažení cílů podnikatelských subjektů; schopnost chápat produkt, cenu, distribuci a propagaci v širším marketingovém kontextu; schopnost posoudit kvalitu využití marketingových nástrojů; schopnost využití znalostí v přípravě marketingového plánu a marketingových strategií v praxi. Cílem příspěvku je upozornit zahradníky na důležitost správného marketingu pro ziskovost v zahradnictví. Jen trochu slušný a průměrný absolvent zahradnické školy, umí li dobře zhodnotit vypěstované okrasné zboží jak květiny, tak produkty okrasného školkařství se nemůže ocitnout na okraji trhu práce, nebo dokonce na Úřadu práce jako nezaměstnaný. Nejprve uvádíme SWOT analýzu okrasného zahradnictví jako základ pro další strategie. Silné stránky Květinářství na celém světě je velmi konkurenční. Pěstitelé v EU mají hlavní výhody v porovnání s jejich konkurenty v rozvojových zemích jako je dostupnost kapitálu, logistika a rozsáhlý domácí trh. Květinové aukce hrají velmi důležitou roli v distribučním řetězci nejen z hlediska množství, ale i z hlediska kvality. Slabé stránky Náhražky květin na trhu jsou nejen jiné květiny, ale i různé výrobky jako je například čokoláda, alkohol, sklo. 4

5 Příležitosti Možnost získání dotací jak národních tak evropských; Diverzifikace produkce a její pozitivní vliv na ekonomickou stabilitu; Rizika Vandalství a krádeže na veřejném prostoru; Vliv nepříznivého počasí se projeví na odbytu zboží větší mírou než ekonomická krize (lze doložit nepříznivým a krátkým jarem roku 2013); Nepředvídatelný pokles poptávky; V úvodu se nejprve podívejme na rozsah a produkci okrasného zahradnictví, dále na zahraniční obchod v zahradnictví a na zahraniční trendy. Je dobré sledovat nejen sousední a přední země v okrasném zahradnictví v Evropské unii, ale důležité je znát i trendy světového okrasného zahradnictví. Hodnota produkce v květinářství představuje kolem 5 % z celkové hrubé produkce zemědělské v zemích EU 27. Plocha se stabilizovala na 400 tis. ha, z toho 40 % se nachází v Nizozemí. Foto Ezechel 5

6 Následující tabulky a grafy jsou převzaty z materiálů Eurostatu a OECD. 6

7 Tab. Produkční plocha okrasného zahradnictví včetně vánočních stromků v EU v ha. Podržené údaje v tabulce jsou odhady. V tabulce vidíme pokles plochy z roku 1995 do roku 2004 o ha v EU 25. Nárůsty jsou v některých zemích, jako je Nizozemí, ČR, Maďarsko, Polsko, Francie. Zajímavější je údaj v další tabulce, kde jsou uvedeny produkce v mil.. 7

8 Tab. 3 Produkce okrasného zahradnictví v mil. za jednotlivé země, kde můžeme sledovat trendy nárůstu nejen u EU 25, ale u řady zemí. Pochopitelně dále se podrobněji podíváme na nárůsty vyjádřené ve stálých a běžných cenách podle jednotlivých zemí, kde máme data do roku Produkce v mil. v běžných cenách v tab. 1.1.a v tab. 1.1.b jsou hodnoty ve stálých cenách porovnány a základ roku 2005 =

9 9

10 Následuje grafické vyjádření produkce vybraných zemí. 10

11 11

12 V následujícím grafu a tabulce je uveden podíl produkce podle zemí v roce

13 13

14 Hlavní exportéři EU do třetích zemí v t (celkem, a)řezané zboží, b)hrnkové rostliny) 14

15 Uvedli jsme pár čísel k zamyšlení úvodem. Podrobněji se podíváte do přiložených dalších materiálů. Být dobří v zahradnickém marketingu, to je nejen umět dobře prodat vypěstované rostliny, ale i je prodat v dobré ceně. V ceně, kdy zboží bude kvalitní a cena nízká. Zákazník musí odcházet spokojen a jen dobře obsloužený klient se vrací. Takovému zákazníkovi se dostalo odborných rad, zahradník mu ukázal jak zacházet s vybranou rostlinou, jaké má nároky. Zahrádkář se vrátí i na podzim, ale musí být přesvědčen, že ve vašem zahradnictví najde novinky na trhu, že je vítán a že vše v zahradnickém centru je jen pro něj nachystáno. Je spokojený, má li, kde zaparkovat před zahradnickým centrem. V zahradnickém centru uvažujeme s návštěvností celé rodiny, máme zde dětský koutek, občerstvení, zajímavé inovace jak pro muže, tak i pro ženy. Návštěva v zahradnickém centru je potěšení, je to relax na duši. Kvalita rostlinného materiálu, který je nabízen, je velmi různá. Najdete jistě zahradnictví a zahradnická centra, kde se o okrasné rostliny i keře dobře starají, koupíte je ve výborném stavu, bez nemocí, plísní či škůdců. Daleko více je ale těch, které rostlinám příliš nerozumí, a záruka i servis Vám skončí v okamžiku, kdy zaplatíte u pokladny. 15

16 Zahradnická centra soustředěná do Sdružení zahradnických center zaručují: vzájemná informovanost mezi členskými zahradnickými centry; zvýšení kultury prodeje a kvality nabízeného zboží; sdružení finančních prostředků na společný marketing; pětkrát ročně vydávání Zpravodaje zahradnických center pro bezplatné poskytnutí informací zákazníkům; vzájemná spolupráce s dodavateli za účelem vylepšení odběratelsko dodavatelských vztahů; podpora prodeje v zahradnických centrech. Více informací najdete zde: centra.cz/ Z hlediska marketingu se v dalších příspěvcích budeme věnovat novinkám na trhu a změnám v zahradnických technologiích v květinářství. Oba referující jak ing. V. Jošt, tak Ing. Zdeněk Nachlinger jsou nanejvýše povolaní odborníci a stále mají co předávat dalším. Snažte se, prosím, zamyslet nad obsahem jejich příspěvků, dopadem na výrobní ceny, dopadem na marketing a nad dalšími souvislostmi. 16

17 Ing. Václav Jošt Inovace sortimentu cibulovin 17

18 Inovace sortimentu cibulovin Cibuloviny patří mezi velmi důležitou skupinu okrasných rostlin, která obsahuje desítky rodů, stovky druhů a tisíce odrůd. Máme však několik důležitých druhů, kterým bych věnoval pozornost. TULIPÁNY Tulipány jsou původem z Turecka a středoasijských stepí, kde roste více jak sto botanických druhů. V kultuře se nám již objevují více než 400 let. V roce 1554 byly první cibule přivezeny z Cařihradu do Vídně a odtud se následně dostaly do Holandska, kde našly velkou oblibu. V 20. až 30. letech 17. století dochází k prvnímu komerčnímu pěstování a šlechtění. Cibule tulipánů se stávají cílem spekulantů a vyvolávají tzv. tulipánové šílenství, kdy se dokonce prodávají virtuální odrůdy, takže dochází k totálnímu krachu obchodu s tulipány. Počátkem 20. století se zásluhou šlechtitele E. H. Krelage objevují první vysoké, velkokvěté tulipány a celá skupina je nazvána Darwinovy tulipány. V téže době firma van Tubergen získává ze střední Asie původní botanické druhy, které začíná množit a používá je pro další šlechtění. Od 30. let se řada firem v Holandsku věnuje šlechtění. Mezi nejúspěšnější patří D. W. Lefeber z Lisse, který zkřížil Darwinovy tulipány s formou Tulipa fosteriana. Výsledkem tohoto křížení byly triploidní rostliny, které se vyznačovaly velkými květy a výškou až 50 cm. V roce 1941 byla vyselektována 1 cibule a tento klon byl v roce 1951 zaregistrován pod názvem Apeldoorn. V roce 1955 se tato odrůda pěstuje již na výměře 1,82 ha a v roce 1971 dosahuje výměra této odrůdy v Holandsku 804 ha. Byla to největší množitelská plocha od jedné odrůdy. Odrůda Apeldoorn byla významnou odrůdou pro parkové výsadby, ale hlavní roli sehrála na poli řezaných květů, kde byla nepostradatelnou odrůdou pro termínované rychlení. Nevýhodou této odrůdy bylo, že se květy v teplém prostředí široce otevřely. Tato odrůda si udržela pevné postavení na trhu do konce 90. let, kdy celý východní blok používal cibule k produkci květů na svátek MDŽ. Otevření hranic a zrušení svátku způsobilo nezájem o tuto odrůdu a redukci množitelských ploch, které v současné době klesly na výměru 21 ha. Vyšlechtění nové odrůdy tulipánu a dostatečné namnožení trvá let. Každoročně je zaregistrováno dalších 100 nových odrůd. Tulipány mají rozmanitý tvar květu a výšku, proto pro lepší orientaci jsou rozděleny do skupin. V současné době třídíme tulipány do 14 skupin: Jednoduché rané Plné rané Triumph Darwin hybridy Jednoduché pozdní Liliokvěté Třepenité Crispa Viridiflora Papouškovité Plné pozdní Kaufmaniana Fosteriana 18

19 Greigii Všechny odrůdy z uvedených skupin lze používat pro výsadby do parků a zahrad. Ne všechny odrůdy a skupiny se hodí pro rychlení na řez květů nebo pro hrnkovou kulturu. Jelikož tulipány zaujímají významné místo na trhu řezaných květů, hledaly se nové technologie pěstování. V roce 2002 u příležitosti výstavy Floriade byla představena nová technologie hydroponického pěstování. Výhody oproti rychlení v kontejnerech naplněných zeminou: redukce nákladů díky skutečnosti, že nepotřebujete substrát kontejner může být použit několikrát za rychlící sezónu zakořeňovací místnost lze využít několikrát za sezónu, a tudíž může být menší rychlení na vodě vykazuje rychlejší růst, takže ve skleníku může být udržována o něco nižší teplota zařízení a produkt zůstává čistější snížené riziko chorob botrytis žádné problémy s vytlačováním cibulí při zakořeňování Pro pěstování tulipánů na vodě potřebujeme speciální plastové přepravky tzv. pin trays, jejichž dno je vybaveno řadami bodců, mezi které se cibule napichují. Teploty chlazení pro suché cibule období 9 C do 20. října 7 C 20. října až 10. listopadu 5 C od 10. listopadu 1 2 C od 1. prosince Teplota pro zakořenění na vodě 5 9 C listopad březen Doba kořenění je 3 4 týdny Doba rychlení ve skleníku je 21 až 25 dní při teplotě 16 C. Pro rychlení na vodě se používají převážně odrůdy ze skupiny Triumph, lze však též použít plné rané, crispa a papouškovité. V roce 2013 bylo v Holandsku vysázeno 1788 odrůd o výměře od 1 aru na ploše ha. Uvedu takzvané Top Ten odrůdy: Strong Gold Leen van der Mark Purple Prince Purple Flag Ile de France Ben van Zanten Debutante Viking Yellow Flight Dynasty 556 ha 423 ha 238 ha 216 ha 212 ha 185 ha 147 ha 141 ha 131 ha 118 ha 19

20 I v Československu se pěstovali a šlechtili tulipány na několika pracovištích a to na celkové výměře 50 ha. V polovině 90. let však vlivem silné konkurence holandských dovozů tyto pracoviště zanikly. Byla zde vyšlechtěna řada dobrých odrůd, z nichž však většina zanikla. V holandském sortimentu se stále drží 4 původní české odrůdy Gavota, Havran, Rajka z Heřmanova Městce a Antarctica z Průhonic. LILIE Rod Lilium čítá více jak 130 druhů, které rostou v mírném pásmu východní a západní polokoule. Do počátku 30. let minulého století se o tento rod zajímali pouze botanici a sběratelé květin. První pokusy šlechtění byly v Kanadě. V roce 1928 založil Holanďan Jan de Graaff v USA ve státě Oregon podnik na pěstování cibulovin. Kromě narcisů a holandských kosatců se začal zajímat o také lilie. Obklopil se skupinou nadšených zahradníků a botaniků a společně se pustili do intenzivního šlechtění tohoto doposud neprobádaného rodu. V roce 1949 je vyselektován klon Enchantment, který se stal světově nejznámější odrůdou a odstartoval velkovýrobní množení lilií. Jan de Graaff věnoval velké úsilí nejen šlechtění, ale i marketingu. Zaměstnal hollywoodského fotografa Hermana Walla, jehož perfektní snímky propagovaly lilie v předních časopisech v USA. Taktéž exklusivní katalog napomohl k propagaci a zájmu o lilie na celém světě. V roce 1970 patřila Oregon Bulb Farm se svými 90 ha lilií k největším producentům cibulí na světě. Vypracování metodiky rychlení lilií dalo impuls holandským pěstitelům. Hlavní lilií pro řez květů se stala odrůda Enchantmet se vzpřímenými oranžově červenými, tečkovanými květy. V roce 1968 zakoupil Jan de Graaff od šlechtitelů Stone a Payne skupinu jejich odrůd, které byly v čistých barvách bez teček. Odrůda Connecticut King způsobila doslova revoluci ve šlechtění a množení lilií. Protože se z lilií stala významná komodita, začíná se v Holandsku několik firem intenzivně zabývat šlechtěním lilií. Hlavním cílem bylo vypěstovat odrůdy se vzpřímenými květy, což je důležité pro expedici řezaných květů. Problém byl stále u skupiny orientálních hybridů, protože všechny pěstované odrůdy měly květy obráceny do stran. V roce 1974 se podařilo kalifornskému šlechtiteli Leslie Woodriffovi vyselektovat typ orientální lilie se vzpřímenými květy. Je to druhá nejznámější světová odrůda Star Gazer, která předala geny vzpřímenosti květů všem stávajícím odrůdám ze skupiny orientálních hybridů. Taktéž lilie se třídí podle původu a postavení květu do několika skupin a během posledních třiceti let vznikly i skupiny nové. Pro komerční pěstování mají největší význam tzv. asijské hybridy, orientální hybridy a longiflorum hybridy. Nové techniky křížení a pěstování umožnily vznik zcela novým hybridům, které dříve běžnými metodami nebylo možné získat. Takže máme nové skupiny lilií tzv. LA hybridy, které vznikly zkřížením Lilium longiflorum s asijskými hybridy, tyto nové odrůdy se vyznačují velkými květy v pastelových barvách, krásným olistěním a výškou. Další skupinou jsou tzv. OT hybridy, které vznikly křížením orientálních hybridů z trubkovitými hybridy. Tato skupina se vyznačuje vysokou odolností vůči fusariu, kratší dobou rychlení oproti orientálním hybridům. Lze ji ještě rozdělit na dvě podskupiny, první pro rychlení na řez květů a druhou pro výsadbu do zahrad, této skupině se říká sequoia nebo baum lilie. Tyto odrůdy dosahují výšky až 250 cm a mohou nést i 45 květů na lodyze. Protože trh s hrnkovými rostlinami se rozrůstá, bylo šlechtění lilií zaměřeno na nízké odrůdy pro pěstování v kontejnerech. V současné době je vyšlechtěna skupina odrůd v široké škále barev ve skupině asijských a orientálních hybridů. Chlazené cibule lilií lze pěstovat během celého roku, v zimních měsících je však nutné umělé přisvětlování. Závěrem bych chtěl ukázat rozvoj množitelských ploch během posledních 50 ti let v Holandsku: 20

21 rok ha ha z toho 200 ha odrůda Enchantment ha 400 ha odrůda Enchantment 200 ha odrůda Connecticut King ha zastoupení jednotlivých skupin v roce 2012: Asijské hybridy 316 ha 122 odrůd LA hybridy 932 ha 99 odrůd Orientální hybridy 1561 ha 214 odrůd OT hybridy 356 ha 53 odrůd Longiflorum 112 ha 13 odrůd LO hybridy 60 ha 17 odrůd Nové technologie množení, především tkáňové kultury, umožňují získání velkého množství materiálu během krátkého období. Jestliže dříve byla odrůda introdukovaná po 10 letech, nyní je to pouze 5 let, ale též dochází k rychle obměně sortimentu. Jen v Holandsku je ročně zaregistrováno až 150 odrůd lilií. MODŘENEC Rozsáhlý rod, který se vyskytuje v mnoha desítkách druhů v Turecku. Pro komerční účely především parkové výsadby se používá Muscari armeniacum. Rovněž v tomto rodě šlechtěním vznikly nové odrůdy, které mají velký význam pro hrnkovou kulturu. Celkově se Muscari pěstuje na ploše 179 ha z toho M. armeniacum 89 ha M. aucheri Blue Magic 25 ha M. aucheri White Magic 24 ha NARCIS Cibulovitá rostlina z čeledi Amarylidaceae, která má široké použití v zahradnické praxi. Především se využívá na rychlení pro řez květů a v posledních letech úspěšně jako hrnková rostlina. Barevná škála není tak pestrá jako u tulipánu, převažují žluté, bílé, oranžové a růžové tóny a jejich kombinace. Kromě použití na řez květů, lze narcisy použít pro výsadby veřejných ploch, kde mohou sloužit jako mnoholetá výsadba v trávníku. I když Holandsko patří k největším producentům narcisových cibulí, tak značná část odrůd byla vyšlechtěna v Anglii, Irsku, USA a na Novém Zélandě. V roce 2013 bylo v Holandsku vysázeno 468 odrůd na ploše 1610 ha. Odrůdy pro produkci květů Dutch Master 41 ha Carlton Ice Folies 26 ha 25 ha Hrnkové odrůdy Jetfire 29 ha Tete a Tete 737 ha 21

22 HYACINT Další významná cibulovina, která se především využívá pro termínované rychlení v kontejnerech. Sortiment hyacintů není tak obsáhlý jako u předchozích rodů, ale obohacuje pěstovaný sortiment o odstíny modré. Značná část pěstovaných odrůd byla vyšlechtěna v první polovině minulého století. Nyní je práce šlechtitelů zaměřena na získání zvýšené odolnosti vůči hnilobě, kterou způsobuje bakterie Erwinia. Již na počátku minulého století bylo známo rychlení cibulí ve speciálních skleněných nebo keramických nádobách. Úspěch rychlení tulipánů na vodě dal impuls k vyšlechtění odrůd hyacintů k řezu s dostatečně dlouhým stonkem. U současných odrůd je nutno květní stvol z cibule vyříznout, aby se docílilo patřičné délky. V roce 2013 bylo v Holandsku vysázeno 112 odrůd hyacintů na ploše 1220 ha. 22

23 Technologické novinky ve výrobě květin Ing. Zdeněk Nachlinger Bohemiaseed Praha 23

24 Úvod Zaměřím se na pěstování květin ve sklenících, což je moje osobní specializace podpořená praxí. Pod pojmem technologie si mnozí představíte něco jiného. Vyhledal jsem si proto pojem technologie ve wikipedii a našel jsem tuto definici: Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη dovednost + λογος slovo, nauka, znalost + přípona ια) je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Dnes se pojem technologie často používá ve významu technika, díky nepřesnému překladu anglického slova technology. Výraz technologie dále může znamenat: souhrn výrobních, služebních prostředků nebo prostředků opravy daného podniku veškeré použité prostředky pro danou práci, týkající se výroby, opravy nebo služby souhrn dokumentů, nazývaných výrobní tajemství nebo know how, patřících danému podniku, mezi něž patří prospekty, technické výkresy, plány, výrobní postupy a podobně. oddělení technické přípravy výroby ve výrobním podniku. Konstruktér nakreslí technický výkres a připraví kusovník materiálu, ze kterého se má vyrábět. Technolog (pracovník oddělení technologie) určí, na kterých strojích, jakým nářadím a za kolik peněz se bude vyrábět. Zůstanu u definice, že technologie: je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Jinak řečeno pro naše téma, je to využití techniky v pěstebních postupech. Pro někoho mohou být novinkou jen technologie nové, pro někoho i takové, které se již jinde uplatnily v Holandsku či jinde ve světě jde o běžnou technologii, ale u nás se dosud neuplatnily z různých důvodů. Věnuji se proto novinkám, které se u nás dosud neuplatnily nebo jen částečně a které i v našich podmínkách skýtají naději na přínosy v ekonomice pěstování. Současně se zmíním o nedostatcích, které se v našich podnicích opakují, přestože nejde o novinky. Ekonomické předpoklady Nemusím připomínat, že v tržním hospodářství je ekonomika každé činnosti rozhodující parametr míry její úspěšnosti. Při pěstování květin ve sklenících (nejdražší forma pěstování rostlin) jsou rozhodujícími parametry ovlivňující výslednou ekonomiku tyto: a) v oblasti tržeb za produkci dosažení nejvyšší možné prodejní ceny dáno kvalitou výpěstku, originalitou na trhu, termínem uvedení na trh, částečně využitím technologických novinek, 24

25 ale i výběrem vhodných druhů a odrůd, správné a řízené výživy, správné a včasné ochrany rostlin atd. b) v oblasti výrobních nákladů produkce za co nejnižší náklady s využitím technologických novinek Které jsou nejdůležitější nákladové položky? V pořadí důležitosti pro naši ekonomiku pěstování (průměrné hodnoty): energetické náklady topení, elektřina, voda (u nás řádově 35% nákladů) osobní náklady mzdové náklady, pojištění, sociální náklady (řádově 25% nákladů) materiálové náklady osiva, sazenice, květináče, substráty, hnojiva, pesticidy (řádově 25% nákladů) Mezi další méně významné nákladové položky patří: doprava na přísun materiálů, na expedici výpěstků (řádově 5% nákladů) odpisy základních prostředků řádově 5% nákladů V zahraničí jsou tyto podíly jiné, např. v NSR a Holandsku je hlavní položka osobní náklady (až 50%), energie (cca 15%), materiály (asi 20%), náklady prodeje (asi 10%). Ziskovost květinářské výroby ve sklenících je u nás velmi nízká a pohybuje se průměrně pod 5% zisku z tržeb. To znamená, že každý výkyv v ekonomice pěstování a zpeněžení nebo pěstitelská chyba stlačí výsledek činnosti do ztráty. V našich podmínkách s průměrně velmi starými skleníky (asi 45 let) je nutno též brát ohled na realitu technických možností takových objektů. Technologické možnosti zlepšení zpeněžení produkce 1. volba vhodného druhu do sortimentu vybrat do výrobního sortimentu druhy, pro které mám příznivé vybavení celého zařízení stavby, zdroje tepla a vody, stroje, zaměstnance a odbytové možnosti. Příklad nemá cenu zavádět pěstování poinsetií, když nemám dostatečný zdroj tepla nebo opačně zavádět Cyclamen, když mám staré a špatně větratelné skleníky. 2. volba vhodné odrůdy dnešní nabídkové sortimenty množitelských firem skýtají velmi široký výběr odrůd a není problém si z nabídky vybrat, vyzkoušet a využít pro sebe to nejvhodnější. Množitelské firmy přichází každoročně s celou řadou novinek, které mají vždy nějaké nové vlastnosti. Např.: nižší potřebu tepla kratší pěstební dobu kompaktnější vzrůst odolnost proti významným chorobám zajímavější barvy květů a listů 25

26 V posledních letech je obměna odrůdových sortimentů velmi rychlá a je problém se s těmito změnami stačit seznamovat. Uvádí se, že se každoročně nahradí asi 10 15% odrůd, v některých druzích až 30%. Zde je na místě, aby svoje odrůdy vhodně prezentovali množitelské firmy nebo jejich distributoři. 3. správná výživa potřeba živin se dá nalistovat pro každý druh, skutečnost v půdě se dá zjistit přesně laboratorním rozborem nebo v dobré toleranci přístroji. Přísun živin se dá podle toho zajistit dávkováním zvolených hnojiv v pevné nebo tekuté formě. Zde se projeví výhodnost substrátů z rašeliny, o které se ví, že sama o sobě neobsahuje žádné živiny. Co do substrátu namícháme nebo si necháme namíchat, to tam je. Pro rostliny je to potom startovací dávka (nejčastěji 1,5 kg/m 3 ), se kterou začínají a která postačí alespoň po stadium zakořeňování. Výhodné je použití hnojiv s řízeným uvolňováním (např. Osmocote), které uvolní živiny přesně podle známého klíče: Při teplotě půdy 21 C se z hnojiva Osmocote Exact 3 4 M (= asi 100 dní) uvolní 1% obsahu živin denně. Pro pěstitele, kteří nemají možnost tekutého přihnojování během kultury, je to vhodné řešení při jednom (správném) nadávkování je zajištěna průměrná výživa na celou pěstební dobu. Čím je nižší dávka hnojiv do substrátu, tím je nižší hodnota solí v substrátu rozpuštěných a tím lepší je rozvoj kořenů v půdě. Dokonalejší metodou je proto snížená dávka základního hnojení do substrátu před sázením (1,5 kg plného hnojiva NPK) a po určitém čase pravidelné přihnojování v zálivce. Kdo má k dispozici dávkovací čerpadla (např. Dosatron), může přihnojovat v každé zálivce slabým roztokem (např. 0,05 0,1%). Tato forma přihnojování umožní přizpůsobení druhu hnojiva potřebě rostlin zejména potřebě dusíku či draslíku během vývojových etap. Které hnojivo použít závisí na laboratorním rozboru půdy a aktuální nabídce hnojiv na trhu. Významnou roli ve volbě hnojiva hraje i zkušenost, kdy pěstitel podle vzhledu porostu umí vyhodnotit, která živina je na minimu a potřebuje doplnit nebo jaká živina v určitém stadiu potřebuje změnit. Podobné údaje o stavu živin v půdě, ale ne zcela přesné, poskytují speciální přístroje, kterými se změří obsah všech rozpuštěných solí v půdě. V případě použití opakovaně jsou údaje o dynamice živin v půdě dobrým vodítkem. Ukazují, kolik živin celkem se spotřebovalo. Dále je potřebné zjišťovat, jaká je hodnota kyselosti půdy (ph). Jednak odběrem živin z půdy se hodnota ph posunuje nahoru a za druhé v ČR má v hlavních produkčních oblastech závlahová voda vyšší až vysokou hodnotu ph. Zálivkou se postupně posouvá její hodnota nad 7,0. Nad touto hodnotou se v rašelinových substrátech blokuje příjem některých prvků rostlinou, především stopových prvků. Výsledkem jsou chlorózy a tedy zhoršené vybarvení rostlin. Postižená rostlina je neprodejná. Opatřením je přihnojování dusíkem ve formě amonných hnojiv, která lehce okyselují substrát nebo přímý přídavek kyseliny do přihnojování. Hnojiva ze skupiny Universol mají přimíchanou okyselující přísadu, která především podporuje rozpustnost hnojiva ve vodě, ale ovlivňuje trochu i výsledné ph roztoku. Pro dlouhodobé kultury je potřeba asi 2x do roka nechat udělat laboratorní rozbor, který zjistí obsahy jednotlivých živin. To je již dražší forma a dělá se méně často. I proto, že dlouhodobých kultur u nás moc není. Důležité je, aby byl výsledek k dispozici v řádu dní, jinak ztrácí aktuálnost, protože mezitím se většinou již přihnojovalo. 26

27 Obecně ze zkušenosti konstatuji, že častější chybou je u našich pěstitelů nedostatek živin. Ke kvalitě vody se ještě vrátím v tématu zálivka. 4. správná ochrana před chorobami a škůdci rostliny nemocné nebo poškozené škůdci jsou špatně prodejné nebo prodejné za minimální cenu. Rovněž rostliny vyléčené s viditelnými příznaky napadení se prodají jen těžko. Patří mezi základní kvalifikaci pěstitele, aby napadení včas a správně identifikoval a správně nasadil vhodný přípravek. Sice se sortiment přípravků stále administrativně omezuje, ale zatím je dostačující. Musím upozornit, že přípravky podléhají registraci výrobcem u státního ústavu a každoročně se vydává registr povolených přípravků. Použití jiného nebo pro jiný účel je trestné (ale dělá se). V zahraničí běžné rostlinolékařské poradenství je u nás jen výjimečné, jen málo odborníků se tím zabývá a nestačí pokrýt poptávku. Propagovaný biologický boj proti škodlivým činitelům má u květin omezené použití. Výpěstek se prodává svojí krásou a nesmí tedy být na vzhledu poškozen. Při použití predátorů na živočišné škůdce je na rostlině rovnováha škůdců a predátorů, a ty jsou viditelné i s následky. Jedinou výhodou při pěstování květin je, že se nekonzumují a výběr i aplikace přípravků mají širší výběr. Aplikace pesticidů má charakter technologie používá se technika. Ke splnění účelu postřiku proti chorobám a škůdcům musí být zajištěno: správná identifikace škodlivého činitele správný výběr přípravku, je li ochrana možná jen chemicky správná aplikace přípravku Pro aplikaci platí zásady: aplikují se nejlépe večer bez slunce, bez zaměstnanců přípravek musí být zmlžen na co nejmenší kapičky, čehož se dosáhne buď vysokým tlakem (nad 30 atm) nebo vytvořením teplého aerosolu porost musí být postřikem orosen ze všech stran, přípravkem obalen skleník musí být po nezbytně nutnou dobu uzavřen, aby se udržela ve vzduchu účinná koncentrace Aplikační technika: vysokotlaká čerpadla (pístová) pro skleníky malá MARUYAMA, jsou v používání, mají servis vyvíječe teplého aerosolu IGEBA, SWINGFOG, PUSLFOG, používají se, mají servis 5. termín uvedení na trh pro květiny platí, že jsou připravovány pro prodej k určitému účelu a tedy i termínu. Jeho nedodržení má masivní dopady do realizované ceny. V některých případech to znamená i likvidaci porostu v podniku. Např. přivést poinsetie na znamená velký objem červeného kompostu. Prakticky u poinsetií takový scénář nehrozí, protože nové odrůdy jsou stále ranější a při dodržení správných teplot ve skleníku přichází do prodejního stadia dříve. Nové odrůdy se dokonce spokojí s nižšími teplotami. 27

28 Existuje celá řada pěstovaných druhů, u kterých se dá termín nakvetení řídit na přesný termín. Zkrácení dne zatemňováním je účinné u chryzantém, poinsetií, begonií, kalanchoe, aster, Celosia venezuella a dalších. Přisvětlováním se stanoví termín nakvetení u fuchsií, některé Campanula, Calceolaria a urychlí u všech balkonových rostlin. Účinnost záleží na tom, zda jde o rostliny dlouhodenní nebo fakultativně dlouhodenní. Zatemňování je technicky řešitelné jako pevná instalace do skleníku, kdy je spolehlivě funkční a dá se řídit jednoduchým časovým programem. Levnější na pořízení je improvizovaná forma, kdy se na stoly či záhony porostu na jednoduchou konstrukci denně rozloží a složí vhodná černá tkanina. Nevýhodou je, že musí denně večer někdo (2 osoby) zatemnění rozložit, dopoledne složení už nečiní potíže, zaměstnanci jsou na pracovišti. Časem se tkanina manipulacemi potrhá a propouští světlo, což zpožďuje vývoj poupat, až se účinek nedostaví. Přisvětlování je technicky jednodušší nad porosty se ve vhodné výši a sponu zavěsí svítidla se sodíkovými výbojkami a zapínání se řídí spínacími hodinami i bez obsluhy. Doba přisvětlování může být rozdílná pro krátkodenní rostliny (aby nekvetly) stačí prodloužit den na 14 hodin denně, pro fakultativně dlouhodenní to může být až 24 hodin (včetně denního světla). Obvyklá svítidla se dodávají s různými reflektory přizpůsobenými možné výšce zavěšení a požadované ploše osvětlení. Dalšími metodami řízení termínu kvetení jsou: chlazení např. Epiphyllum, Zygocactus, Phalaenopsis změna režimu závlahy ( přisušení ) např. Aeschynanthus chemickým účinkem např. bromeliovité pomocí etylénu Tato opatření obvykle nevyžadují další technická řešení. 6. originalitou nabídky sice to není technologie v původním smyslu, ale ovlivňuje prodejnost výpěstků. V poslední době se rozšiřuje použití barevných květináčů, květináčů s potiskem, barevných etiket s návody, QR kódů s odkazem na webové stránky s návody. Novinkou je nová známka Česká květina jako značka kvality a původu. V zahraničí přichází firmy s dalšími metodami, jak upoutat spotřebitele a přimět ho ke koupi. Nazývají to marketinkové koncepty. Přestože uvedené formy podpory prodeje zvyšují náklady výroby, akceptuje trh i zvýšení ceny a konečným efektem je, že spotřebitel kupuje více. 7. Dodavatelské smlouvy za obecný problém u nás považuji stav, kdy nefungují normální obchodní vztahy na bázi smluv. Pěstitel tak nese celé odbytové riziko a reaguje tak, že nedělá velké partie, které přináší šanci na kvalitnější výpěstky a nižší náklady. U našich západních sousedů to tak není pěstitelé, kteří neprodávají přímo ve svém podniku, mají alespoň na ¾ produkce smlouvy. Čím je podnik větší, tím má vyšší podíl nasmlouvaného zboží. Smlouvy tam dělají rády i obchodní organizace typu řetězců, pro které je dodavatel partner. U nás i u stejných řetězců je to jinak! Technologické možnosti snižování výrobních nákladů 1. energetické náklady 28

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza efektivnosti podnikových výrobních procesů An analysis of the efficiency of corporate production processes Šárka Kosobudová Cheb

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA 2 2003 ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA A BIOMASA Sborník přednášek Červen 2003 Editor: D. Andert a kolektiv autorů Výzkumný ústav zemědělské techniky, Konzultační a poradenské středisko Drnovská 507, 161 01 Praha

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více