Marketing okrasného zahradnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing okrasného zahradnictví"

Transkript

1 S B O R N Í K ZE SEMINÁŘE Marketing okrasného zahradnictví Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ DO VÝUKY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/ / konaného dne Česká zahradnická akademie Mělník - střední a vyšší odborná škola

2 Obsah Ing. Helena Součková, CSc. ČZA Mělník: Marketing okrasného zahradnictví 3 Ing. Václav Jošt, Joštimport Heřmanův Městec: Inovace sortimentu na trhu cibulovin 18 Ing. Zdeněk Nachlinger, Bohemiaseed Praha: Technologické novinky ve výrobě květin 24 Příloha Mgr. Natalie Sýkorová, DiS. : Katalog zahrad 2

3 Ing. Helena Součková, CSc. Marketing okrasného zahradnictví 3

4 Marketing je definován jako proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací. Na základě zjištěných skutečností tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu Podle většiny definic je marketing chápán jako proces zaměřený na zákazníka, který prostupuje všemi činnostmi firmy od zajištění zdrojů, přes logistiku, výrobu, skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. Výklad pokrývá všechna hlavní témata marketingu od základů marketingu, vytváření marketingových strategií a plánů, marketingový výzkum a odhad poptávky přes navazování dlouhodobých vztahů se zákazníky, analýzu spotřebních trhů, produktové, cenové, distribuční a komunikační strategie a programy až po zajištění úspěšného dlouhodobého růstu zahrnujícího uvádění nových tržních nabídek, účast na globálních trzích a řízení marketingové organizace. Mezi oborově specifické kompetence se řadí: kompetence k volbě manažerských nástrojů vedoucích k dosažení cílů podnikatelských subjektů; schopnost chápat produkt, cenu, distribuci a propagaci v širším marketingovém kontextu; schopnost posoudit kvalitu využití marketingových nástrojů; schopnost využití znalostí v přípravě marketingového plánu a marketingových strategií v praxi. Cílem příspěvku je upozornit zahradníky na důležitost správného marketingu pro ziskovost v zahradnictví. Jen trochu slušný a průměrný absolvent zahradnické školy, umí li dobře zhodnotit vypěstované okrasné zboží jak květiny, tak produkty okrasného školkařství se nemůže ocitnout na okraji trhu práce, nebo dokonce na Úřadu práce jako nezaměstnaný. Nejprve uvádíme SWOT analýzu okrasného zahradnictví jako základ pro další strategie. Silné stránky Květinářství na celém světě je velmi konkurenční. Pěstitelé v EU mají hlavní výhody v porovnání s jejich konkurenty v rozvojových zemích jako je dostupnost kapitálu, logistika a rozsáhlý domácí trh. Květinové aukce hrají velmi důležitou roli v distribučním řetězci nejen z hlediska množství, ale i z hlediska kvality. Slabé stránky Náhražky květin na trhu jsou nejen jiné květiny, ale i různé výrobky jako je například čokoláda, alkohol, sklo. 4

5 Příležitosti Možnost získání dotací jak národních tak evropských; Diverzifikace produkce a její pozitivní vliv na ekonomickou stabilitu; Rizika Vandalství a krádeže na veřejném prostoru; Vliv nepříznivého počasí se projeví na odbytu zboží větší mírou než ekonomická krize (lze doložit nepříznivým a krátkým jarem roku 2013); Nepředvídatelný pokles poptávky; V úvodu se nejprve podívejme na rozsah a produkci okrasného zahradnictví, dále na zahraniční obchod v zahradnictví a na zahraniční trendy. Je dobré sledovat nejen sousední a přední země v okrasném zahradnictví v Evropské unii, ale důležité je znát i trendy světového okrasného zahradnictví. Hodnota produkce v květinářství představuje kolem 5 % z celkové hrubé produkce zemědělské v zemích EU 27. Plocha se stabilizovala na 400 tis. ha, z toho 40 % se nachází v Nizozemí. Foto Ezechel 5

6 Následující tabulky a grafy jsou převzaty z materiálů Eurostatu a OECD. 6

7 Tab. Produkční plocha okrasného zahradnictví včetně vánočních stromků v EU v ha. Podržené údaje v tabulce jsou odhady. V tabulce vidíme pokles plochy z roku 1995 do roku 2004 o ha v EU 25. Nárůsty jsou v některých zemích, jako je Nizozemí, ČR, Maďarsko, Polsko, Francie. Zajímavější je údaj v další tabulce, kde jsou uvedeny produkce v mil.. 7

8 Tab. 3 Produkce okrasného zahradnictví v mil. za jednotlivé země, kde můžeme sledovat trendy nárůstu nejen u EU 25, ale u řady zemí. Pochopitelně dále se podrobněji podíváme na nárůsty vyjádřené ve stálých a běžných cenách podle jednotlivých zemí, kde máme data do roku Produkce v mil. v běžných cenách v tab. 1.1.a v tab. 1.1.b jsou hodnoty ve stálých cenách porovnány a základ roku 2005 =

9 9

10 Následuje grafické vyjádření produkce vybraných zemí. 10

11 11

12 V následujícím grafu a tabulce je uveden podíl produkce podle zemí v roce

13 13

14 Hlavní exportéři EU do třetích zemí v t (celkem, a)řezané zboží, b)hrnkové rostliny) 14

15 Uvedli jsme pár čísel k zamyšlení úvodem. Podrobněji se podíváte do přiložených dalších materiálů. Být dobří v zahradnickém marketingu, to je nejen umět dobře prodat vypěstované rostliny, ale i je prodat v dobré ceně. V ceně, kdy zboží bude kvalitní a cena nízká. Zákazník musí odcházet spokojen a jen dobře obsloužený klient se vrací. Takovému zákazníkovi se dostalo odborných rad, zahradník mu ukázal jak zacházet s vybranou rostlinou, jaké má nároky. Zahrádkář se vrátí i na podzim, ale musí být přesvědčen, že ve vašem zahradnictví najde novinky na trhu, že je vítán a že vše v zahradnickém centru je jen pro něj nachystáno. Je spokojený, má li, kde zaparkovat před zahradnickým centrem. V zahradnickém centru uvažujeme s návštěvností celé rodiny, máme zde dětský koutek, občerstvení, zajímavé inovace jak pro muže, tak i pro ženy. Návštěva v zahradnickém centru je potěšení, je to relax na duši. Kvalita rostlinného materiálu, který je nabízen, je velmi různá. Najdete jistě zahradnictví a zahradnická centra, kde se o okrasné rostliny i keře dobře starají, koupíte je ve výborném stavu, bez nemocí, plísní či škůdců. Daleko více je ale těch, které rostlinám příliš nerozumí, a záruka i servis Vám skončí v okamžiku, kdy zaplatíte u pokladny. 15

16 Zahradnická centra soustředěná do Sdružení zahradnických center zaručují: vzájemná informovanost mezi členskými zahradnickými centry; zvýšení kultury prodeje a kvality nabízeného zboží; sdružení finančních prostředků na společný marketing; pětkrát ročně vydávání Zpravodaje zahradnických center pro bezplatné poskytnutí informací zákazníkům; vzájemná spolupráce s dodavateli za účelem vylepšení odběratelsko dodavatelských vztahů; podpora prodeje v zahradnických centrech. Více informací najdete zde: centra.cz/ Z hlediska marketingu se v dalších příspěvcích budeme věnovat novinkám na trhu a změnám v zahradnických technologiích v květinářství. Oba referující jak ing. V. Jošt, tak Ing. Zdeněk Nachlinger jsou nanejvýše povolaní odborníci a stále mají co předávat dalším. Snažte se, prosím, zamyslet nad obsahem jejich příspěvků, dopadem na výrobní ceny, dopadem na marketing a nad dalšími souvislostmi. 16

17 Ing. Václav Jošt Inovace sortimentu cibulovin 17

18 Inovace sortimentu cibulovin Cibuloviny patří mezi velmi důležitou skupinu okrasných rostlin, která obsahuje desítky rodů, stovky druhů a tisíce odrůd. Máme však několik důležitých druhů, kterým bych věnoval pozornost. TULIPÁNY Tulipány jsou původem z Turecka a středoasijských stepí, kde roste více jak sto botanických druhů. V kultuře se nám již objevují více než 400 let. V roce 1554 byly první cibule přivezeny z Cařihradu do Vídně a odtud se následně dostaly do Holandska, kde našly velkou oblibu. V 20. až 30. letech 17. století dochází k prvnímu komerčnímu pěstování a šlechtění. Cibule tulipánů se stávají cílem spekulantů a vyvolávají tzv. tulipánové šílenství, kdy se dokonce prodávají virtuální odrůdy, takže dochází k totálnímu krachu obchodu s tulipány. Počátkem 20. století se zásluhou šlechtitele E. H. Krelage objevují první vysoké, velkokvěté tulipány a celá skupina je nazvána Darwinovy tulipány. V téže době firma van Tubergen získává ze střední Asie původní botanické druhy, které začíná množit a používá je pro další šlechtění. Od 30. let se řada firem v Holandsku věnuje šlechtění. Mezi nejúspěšnější patří D. W. Lefeber z Lisse, který zkřížil Darwinovy tulipány s formou Tulipa fosteriana. Výsledkem tohoto křížení byly triploidní rostliny, které se vyznačovaly velkými květy a výškou až 50 cm. V roce 1941 byla vyselektována 1 cibule a tento klon byl v roce 1951 zaregistrován pod názvem Apeldoorn. V roce 1955 se tato odrůda pěstuje již na výměře 1,82 ha a v roce 1971 dosahuje výměra této odrůdy v Holandsku 804 ha. Byla to největší množitelská plocha od jedné odrůdy. Odrůda Apeldoorn byla významnou odrůdou pro parkové výsadby, ale hlavní roli sehrála na poli řezaných květů, kde byla nepostradatelnou odrůdou pro termínované rychlení. Nevýhodou této odrůdy bylo, že se květy v teplém prostředí široce otevřely. Tato odrůda si udržela pevné postavení na trhu do konce 90. let, kdy celý východní blok používal cibule k produkci květů na svátek MDŽ. Otevření hranic a zrušení svátku způsobilo nezájem o tuto odrůdu a redukci množitelských ploch, které v současné době klesly na výměru 21 ha. Vyšlechtění nové odrůdy tulipánu a dostatečné namnožení trvá let. Každoročně je zaregistrováno dalších 100 nových odrůd. Tulipány mají rozmanitý tvar květu a výšku, proto pro lepší orientaci jsou rozděleny do skupin. V současné době třídíme tulipány do 14 skupin: Jednoduché rané Plné rané Triumph Darwin hybridy Jednoduché pozdní Liliokvěté Třepenité Crispa Viridiflora Papouškovité Plné pozdní Kaufmaniana Fosteriana 18

19 Greigii Všechny odrůdy z uvedených skupin lze používat pro výsadby do parků a zahrad. Ne všechny odrůdy a skupiny se hodí pro rychlení na řez květů nebo pro hrnkovou kulturu. Jelikož tulipány zaujímají významné místo na trhu řezaných květů, hledaly se nové technologie pěstování. V roce 2002 u příležitosti výstavy Floriade byla představena nová technologie hydroponického pěstování. Výhody oproti rychlení v kontejnerech naplněných zeminou: redukce nákladů díky skutečnosti, že nepotřebujete substrát kontejner může být použit několikrát za rychlící sezónu zakořeňovací místnost lze využít několikrát za sezónu, a tudíž může být menší rychlení na vodě vykazuje rychlejší růst, takže ve skleníku může být udržována o něco nižší teplota zařízení a produkt zůstává čistější snížené riziko chorob botrytis žádné problémy s vytlačováním cibulí při zakořeňování Pro pěstování tulipánů na vodě potřebujeme speciální plastové přepravky tzv. pin trays, jejichž dno je vybaveno řadami bodců, mezi které se cibule napichují. Teploty chlazení pro suché cibule období 9 C do 20. října 7 C 20. října až 10. listopadu 5 C od 10. listopadu 1 2 C od 1. prosince Teplota pro zakořenění na vodě 5 9 C listopad březen Doba kořenění je 3 4 týdny Doba rychlení ve skleníku je 21 až 25 dní při teplotě 16 C. Pro rychlení na vodě se používají převážně odrůdy ze skupiny Triumph, lze však též použít plné rané, crispa a papouškovité. V roce 2013 bylo v Holandsku vysázeno 1788 odrůd o výměře od 1 aru na ploše ha. Uvedu takzvané Top Ten odrůdy: Strong Gold Leen van der Mark Purple Prince Purple Flag Ile de France Ben van Zanten Debutante Viking Yellow Flight Dynasty 556 ha 423 ha 238 ha 216 ha 212 ha 185 ha 147 ha 141 ha 131 ha 118 ha 19

20 I v Československu se pěstovali a šlechtili tulipány na několika pracovištích a to na celkové výměře 50 ha. V polovině 90. let však vlivem silné konkurence holandských dovozů tyto pracoviště zanikly. Byla zde vyšlechtěna řada dobrých odrůd, z nichž však většina zanikla. V holandském sortimentu se stále drží 4 původní české odrůdy Gavota, Havran, Rajka z Heřmanova Městce a Antarctica z Průhonic. LILIE Rod Lilium čítá více jak 130 druhů, které rostou v mírném pásmu východní a západní polokoule. Do počátku 30. let minulého století se o tento rod zajímali pouze botanici a sběratelé květin. První pokusy šlechtění byly v Kanadě. V roce 1928 založil Holanďan Jan de Graaff v USA ve státě Oregon podnik na pěstování cibulovin. Kromě narcisů a holandských kosatců se začal zajímat o také lilie. Obklopil se skupinou nadšených zahradníků a botaniků a společně se pustili do intenzivního šlechtění tohoto doposud neprobádaného rodu. V roce 1949 je vyselektován klon Enchantment, který se stal světově nejznámější odrůdou a odstartoval velkovýrobní množení lilií. Jan de Graaff věnoval velké úsilí nejen šlechtění, ale i marketingu. Zaměstnal hollywoodského fotografa Hermana Walla, jehož perfektní snímky propagovaly lilie v předních časopisech v USA. Taktéž exklusivní katalog napomohl k propagaci a zájmu o lilie na celém světě. V roce 1970 patřila Oregon Bulb Farm se svými 90 ha lilií k největším producentům cibulí na světě. Vypracování metodiky rychlení lilií dalo impuls holandským pěstitelům. Hlavní lilií pro řez květů se stala odrůda Enchantmet se vzpřímenými oranžově červenými, tečkovanými květy. V roce 1968 zakoupil Jan de Graaff od šlechtitelů Stone a Payne skupinu jejich odrůd, které byly v čistých barvách bez teček. Odrůda Connecticut King způsobila doslova revoluci ve šlechtění a množení lilií. Protože se z lilií stala významná komodita, začíná se v Holandsku několik firem intenzivně zabývat šlechtěním lilií. Hlavním cílem bylo vypěstovat odrůdy se vzpřímenými květy, což je důležité pro expedici řezaných květů. Problém byl stále u skupiny orientálních hybridů, protože všechny pěstované odrůdy měly květy obráceny do stran. V roce 1974 se podařilo kalifornskému šlechtiteli Leslie Woodriffovi vyselektovat typ orientální lilie se vzpřímenými květy. Je to druhá nejznámější světová odrůda Star Gazer, která předala geny vzpřímenosti květů všem stávajícím odrůdám ze skupiny orientálních hybridů. Taktéž lilie se třídí podle původu a postavení květu do několika skupin a během posledních třiceti let vznikly i skupiny nové. Pro komerční pěstování mají největší význam tzv. asijské hybridy, orientální hybridy a longiflorum hybridy. Nové techniky křížení a pěstování umožnily vznik zcela novým hybridům, které dříve běžnými metodami nebylo možné získat. Takže máme nové skupiny lilií tzv. LA hybridy, které vznikly zkřížením Lilium longiflorum s asijskými hybridy, tyto nové odrůdy se vyznačují velkými květy v pastelových barvách, krásným olistěním a výškou. Další skupinou jsou tzv. OT hybridy, které vznikly křížením orientálních hybridů z trubkovitými hybridy. Tato skupina se vyznačuje vysokou odolností vůči fusariu, kratší dobou rychlení oproti orientálním hybridům. Lze ji ještě rozdělit na dvě podskupiny, první pro rychlení na řez květů a druhou pro výsadbu do zahrad, této skupině se říká sequoia nebo baum lilie. Tyto odrůdy dosahují výšky až 250 cm a mohou nést i 45 květů na lodyze. Protože trh s hrnkovými rostlinami se rozrůstá, bylo šlechtění lilií zaměřeno na nízké odrůdy pro pěstování v kontejnerech. V současné době je vyšlechtěna skupina odrůd v široké škále barev ve skupině asijských a orientálních hybridů. Chlazené cibule lilií lze pěstovat během celého roku, v zimních měsících je však nutné umělé přisvětlování. Závěrem bych chtěl ukázat rozvoj množitelských ploch během posledních 50 ti let v Holandsku: 20

21 rok ha ha z toho 200 ha odrůda Enchantment ha 400 ha odrůda Enchantment 200 ha odrůda Connecticut King ha zastoupení jednotlivých skupin v roce 2012: Asijské hybridy 316 ha 122 odrůd LA hybridy 932 ha 99 odrůd Orientální hybridy 1561 ha 214 odrůd OT hybridy 356 ha 53 odrůd Longiflorum 112 ha 13 odrůd LO hybridy 60 ha 17 odrůd Nové technologie množení, především tkáňové kultury, umožňují získání velkého množství materiálu během krátkého období. Jestliže dříve byla odrůda introdukovaná po 10 letech, nyní je to pouze 5 let, ale též dochází k rychle obměně sortimentu. Jen v Holandsku je ročně zaregistrováno až 150 odrůd lilií. MODŘENEC Rozsáhlý rod, který se vyskytuje v mnoha desítkách druhů v Turecku. Pro komerční účely především parkové výsadby se používá Muscari armeniacum. Rovněž v tomto rodě šlechtěním vznikly nové odrůdy, které mají velký význam pro hrnkovou kulturu. Celkově se Muscari pěstuje na ploše 179 ha z toho M. armeniacum 89 ha M. aucheri Blue Magic 25 ha M. aucheri White Magic 24 ha NARCIS Cibulovitá rostlina z čeledi Amarylidaceae, která má široké použití v zahradnické praxi. Především se využívá na rychlení pro řez květů a v posledních letech úspěšně jako hrnková rostlina. Barevná škála není tak pestrá jako u tulipánu, převažují žluté, bílé, oranžové a růžové tóny a jejich kombinace. Kromě použití na řez květů, lze narcisy použít pro výsadby veřejných ploch, kde mohou sloužit jako mnoholetá výsadba v trávníku. I když Holandsko patří k největším producentům narcisových cibulí, tak značná část odrůd byla vyšlechtěna v Anglii, Irsku, USA a na Novém Zélandě. V roce 2013 bylo v Holandsku vysázeno 468 odrůd na ploše 1610 ha. Odrůdy pro produkci květů Dutch Master 41 ha Carlton Ice Folies 26 ha 25 ha Hrnkové odrůdy Jetfire 29 ha Tete a Tete 737 ha 21

22 HYACINT Další významná cibulovina, která se především využívá pro termínované rychlení v kontejnerech. Sortiment hyacintů není tak obsáhlý jako u předchozích rodů, ale obohacuje pěstovaný sortiment o odstíny modré. Značná část pěstovaných odrůd byla vyšlechtěna v první polovině minulého století. Nyní je práce šlechtitelů zaměřena na získání zvýšené odolnosti vůči hnilobě, kterou způsobuje bakterie Erwinia. Již na počátku minulého století bylo známo rychlení cibulí ve speciálních skleněných nebo keramických nádobách. Úspěch rychlení tulipánů na vodě dal impuls k vyšlechtění odrůd hyacintů k řezu s dostatečně dlouhým stonkem. U současných odrůd je nutno květní stvol z cibule vyříznout, aby se docílilo patřičné délky. V roce 2013 bylo v Holandsku vysázeno 112 odrůd hyacintů na ploše 1220 ha. 22

23 Technologické novinky ve výrobě květin Ing. Zdeněk Nachlinger Bohemiaseed Praha 23

24 Úvod Zaměřím se na pěstování květin ve sklenících, což je moje osobní specializace podpořená praxí. Pod pojmem technologie si mnozí představíte něco jiného. Vyhledal jsem si proto pojem technologie ve wikipedii a našel jsem tuto definici: Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη dovednost + λογος slovo, nauka, znalost + přípona ια) je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Dnes se pojem technologie často používá ve významu technika, díky nepřesnému překladu anglického slova technology. Výraz technologie dále může znamenat: souhrn výrobních, služebních prostředků nebo prostředků opravy daného podniku veškeré použité prostředky pro danou práci, týkající se výroby, opravy nebo služby souhrn dokumentů, nazývaných výrobní tajemství nebo know how, patřících danému podniku, mezi něž patří prospekty, technické výkresy, plány, výrobní postupy a podobně. oddělení technické přípravy výroby ve výrobním podniku. Konstruktér nakreslí technický výkres a připraví kusovník materiálu, ze kterého se má vyrábět. Technolog (pracovník oddělení technologie) určí, na kterých strojích, jakým nářadím a za kolik peněz se bude vyrábět. Zůstanu u definice, že technologie: je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů. Jinak řečeno pro naše téma, je to využití techniky v pěstebních postupech. Pro někoho mohou být novinkou jen technologie nové, pro někoho i takové, které se již jinde uplatnily v Holandsku či jinde ve světě jde o běžnou technologii, ale u nás se dosud neuplatnily z různých důvodů. Věnuji se proto novinkám, které se u nás dosud neuplatnily nebo jen částečně a které i v našich podmínkách skýtají naději na přínosy v ekonomice pěstování. Současně se zmíním o nedostatcích, které se v našich podnicích opakují, přestože nejde o novinky. Ekonomické předpoklady Nemusím připomínat, že v tržním hospodářství je ekonomika každé činnosti rozhodující parametr míry její úspěšnosti. Při pěstování květin ve sklenících (nejdražší forma pěstování rostlin) jsou rozhodujícími parametry ovlivňující výslednou ekonomiku tyto: a) v oblasti tržeb za produkci dosažení nejvyšší možné prodejní ceny dáno kvalitou výpěstku, originalitou na trhu, termínem uvedení na trh, částečně využitím technologických novinek, 24

25 ale i výběrem vhodných druhů a odrůd, správné a řízené výživy, správné a včasné ochrany rostlin atd. b) v oblasti výrobních nákladů produkce za co nejnižší náklady s využitím technologických novinek Které jsou nejdůležitější nákladové položky? V pořadí důležitosti pro naši ekonomiku pěstování (průměrné hodnoty): energetické náklady topení, elektřina, voda (u nás řádově 35% nákladů) osobní náklady mzdové náklady, pojištění, sociální náklady (řádově 25% nákladů) materiálové náklady osiva, sazenice, květináče, substráty, hnojiva, pesticidy (řádově 25% nákladů) Mezi další méně významné nákladové položky patří: doprava na přísun materiálů, na expedici výpěstků (řádově 5% nákladů) odpisy základních prostředků řádově 5% nákladů V zahraničí jsou tyto podíly jiné, např. v NSR a Holandsku je hlavní položka osobní náklady (až 50%), energie (cca 15%), materiály (asi 20%), náklady prodeje (asi 10%). Ziskovost květinářské výroby ve sklenících je u nás velmi nízká a pohybuje se průměrně pod 5% zisku z tržeb. To znamená, že každý výkyv v ekonomice pěstování a zpeněžení nebo pěstitelská chyba stlačí výsledek činnosti do ztráty. V našich podmínkách s průměrně velmi starými skleníky (asi 45 let) je nutno též brát ohled na realitu technických možností takových objektů. Technologické možnosti zlepšení zpeněžení produkce 1. volba vhodného druhu do sortimentu vybrat do výrobního sortimentu druhy, pro které mám příznivé vybavení celého zařízení stavby, zdroje tepla a vody, stroje, zaměstnance a odbytové možnosti. Příklad nemá cenu zavádět pěstování poinsetií, když nemám dostatečný zdroj tepla nebo opačně zavádět Cyclamen, když mám staré a špatně větratelné skleníky. 2. volba vhodné odrůdy dnešní nabídkové sortimenty množitelských firem skýtají velmi široký výběr odrůd a není problém si z nabídky vybrat, vyzkoušet a využít pro sebe to nejvhodnější. Množitelské firmy přichází každoročně s celou řadou novinek, které mají vždy nějaké nové vlastnosti. Např.: nižší potřebu tepla kratší pěstební dobu kompaktnější vzrůst odolnost proti významným chorobám zajímavější barvy květů a listů 25

26 V posledních letech je obměna odrůdových sortimentů velmi rychlá a je problém se s těmito změnami stačit seznamovat. Uvádí se, že se každoročně nahradí asi 10 15% odrůd, v některých druzích až 30%. Zde je na místě, aby svoje odrůdy vhodně prezentovali množitelské firmy nebo jejich distributoři. 3. správná výživa potřeba živin se dá nalistovat pro každý druh, skutečnost v půdě se dá zjistit přesně laboratorním rozborem nebo v dobré toleranci přístroji. Přísun živin se dá podle toho zajistit dávkováním zvolených hnojiv v pevné nebo tekuté formě. Zde se projeví výhodnost substrátů z rašeliny, o které se ví, že sama o sobě neobsahuje žádné živiny. Co do substrátu namícháme nebo si necháme namíchat, to tam je. Pro rostliny je to potom startovací dávka (nejčastěji 1,5 kg/m 3 ), se kterou začínají a která postačí alespoň po stadium zakořeňování. Výhodné je použití hnojiv s řízeným uvolňováním (např. Osmocote), které uvolní živiny přesně podle známého klíče: Při teplotě půdy 21 C se z hnojiva Osmocote Exact 3 4 M (= asi 100 dní) uvolní 1% obsahu živin denně. Pro pěstitele, kteří nemají možnost tekutého přihnojování během kultury, je to vhodné řešení při jednom (správném) nadávkování je zajištěna průměrná výživa na celou pěstební dobu. Čím je nižší dávka hnojiv do substrátu, tím je nižší hodnota solí v substrátu rozpuštěných a tím lepší je rozvoj kořenů v půdě. Dokonalejší metodou je proto snížená dávka základního hnojení do substrátu před sázením (1,5 kg plného hnojiva NPK) a po určitém čase pravidelné přihnojování v zálivce. Kdo má k dispozici dávkovací čerpadla (např. Dosatron), může přihnojovat v každé zálivce slabým roztokem (např. 0,05 0,1%). Tato forma přihnojování umožní přizpůsobení druhu hnojiva potřebě rostlin zejména potřebě dusíku či draslíku během vývojových etap. Které hnojivo použít závisí na laboratorním rozboru půdy a aktuální nabídce hnojiv na trhu. Významnou roli ve volbě hnojiva hraje i zkušenost, kdy pěstitel podle vzhledu porostu umí vyhodnotit, která živina je na minimu a potřebuje doplnit nebo jaká živina v určitém stadiu potřebuje změnit. Podobné údaje o stavu živin v půdě, ale ne zcela přesné, poskytují speciální přístroje, kterými se změří obsah všech rozpuštěných solí v půdě. V případě použití opakovaně jsou údaje o dynamice živin v půdě dobrým vodítkem. Ukazují, kolik živin celkem se spotřebovalo. Dále je potřebné zjišťovat, jaká je hodnota kyselosti půdy (ph). Jednak odběrem živin z půdy se hodnota ph posunuje nahoru a za druhé v ČR má v hlavních produkčních oblastech závlahová voda vyšší až vysokou hodnotu ph. Zálivkou se postupně posouvá její hodnota nad 7,0. Nad touto hodnotou se v rašelinových substrátech blokuje příjem některých prvků rostlinou, především stopových prvků. Výsledkem jsou chlorózy a tedy zhoršené vybarvení rostlin. Postižená rostlina je neprodejná. Opatřením je přihnojování dusíkem ve formě amonných hnojiv, která lehce okyselují substrát nebo přímý přídavek kyseliny do přihnojování. Hnojiva ze skupiny Universol mají přimíchanou okyselující přísadu, která především podporuje rozpustnost hnojiva ve vodě, ale ovlivňuje trochu i výsledné ph roztoku. Pro dlouhodobé kultury je potřeba asi 2x do roka nechat udělat laboratorní rozbor, který zjistí obsahy jednotlivých živin. To je již dražší forma a dělá se méně často. I proto, že dlouhodobých kultur u nás moc není. Důležité je, aby byl výsledek k dispozici v řádu dní, jinak ztrácí aktuálnost, protože mezitím se většinou již přihnojovalo. 26

27 Obecně ze zkušenosti konstatuji, že častější chybou je u našich pěstitelů nedostatek živin. Ke kvalitě vody se ještě vrátím v tématu zálivka. 4. správná ochrana před chorobami a škůdci rostliny nemocné nebo poškozené škůdci jsou špatně prodejné nebo prodejné za minimální cenu. Rovněž rostliny vyléčené s viditelnými příznaky napadení se prodají jen těžko. Patří mezi základní kvalifikaci pěstitele, aby napadení včas a správně identifikoval a správně nasadil vhodný přípravek. Sice se sortiment přípravků stále administrativně omezuje, ale zatím je dostačující. Musím upozornit, že přípravky podléhají registraci výrobcem u státního ústavu a každoročně se vydává registr povolených přípravků. Použití jiného nebo pro jiný účel je trestné (ale dělá se). V zahraničí běžné rostlinolékařské poradenství je u nás jen výjimečné, jen málo odborníků se tím zabývá a nestačí pokrýt poptávku. Propagovaný biologický boj proti škodlivým činitelům má u květin omezené použití. Výpěstek se prodává svojí krásou a nesmí tedy být na vzhledu poškozen. Při použití predátorů na živočišné škůdce je na rostlině rovnováha škůdců a predátorů, a ty jsou viditelné i s následky. Jedinou výhodou při pěstování květin je, že se nekonzumují a výběr i aplikace přípravků mají širší výběr. Aplikace pesticidů má charakter technologie používá se technika. Ke splnění účelu postřiku proti chorobám a škůdcům musí být zajištěno: správná identifikace škodlivého činitele správný výběr přípravku, je li ochrana možná jen chemicky správná aplikace přípravku Pro aplikaci platí zásady: aplikují se nejlépe večer bez slunce, bez zaměstnanců přípravek musí být zmlžen na co nejmenší kapičky, čehož se dosáhne buď vysokým tlakem (nad 30 atm) nebo vytvořením teplého aerosolu porost musí být postřikem orosen ze všech stran, přípravkem obalen skleník musí být po nezbytně nutnou dobu uzavřen, aby se udržela ve vzduchu účinná koncentrace Aplikační technika: vysokotlaká čerpadla (pístová) pro skleníky malá MARUYAMA, jsou v používání, mají servis vyvíječe teplého aerosolu IGEBA, SWINGFOG, PUSLFOG, používají se, mají servis 5. termín uvedení na trh pro květiny platí, že jsou připravovány pro prodej k určitému účelu a tedy i termínu. Jeho nedodržení má masivní dopady do realizované ceny. V některých případech to znamená i likvidaci porostu v podniku. Např. přivést poinsetie na znamená velký objem červeného kompostu. Prakticky u poinsetií takový scénář nehrozí, protože nové odrůdy jsou stále ranější a při dodržení správných teplot ve skleníku přichází do prodejního stadia dříve. Nové odrůdy se dokonce spokojí s nižšími teplotami. 27

28 Existuje celá řada pěstovaných druhů, u kterých se dá termín nakvetení řídit na přesný termín. Zkrácení dne zatemňováním je účinné u chryzantém, poinsetií, begonií, kalanchoe, aster, Celosia venezuella a dalších. Přisvětlováním se stanoví termín nakvetení u fuchsií, některé Campanula, Calceolaria a urychlí u všech balkonových rostlin. Účinnost záleží na tom, zda jde o rostliny dlouhodenní nebo fakultativně dlouhodenní. Zatemňování je technicky řešitelné jako pevná instalace do skleníku, kdy je spolehlivě funkční a dá se řídit jednoduchým časovým programem. Levnější na pořízení je improvizovaná forma, kdy se na stoly či záhony porostu na jednoduchou konstrukci denně rozloží a složí vhodná černá tkanina. Nevýhodou je, že musí denně večer někdo (2 osoby) zatemnění rozložit, dopoledne složení už nečiní potíže, zaměstnanci jsou na pracovišti. Časem se tkanina manipulacemi potrhá a propouští světlo, což zpožďuje vývoj poupat, až se účinek nedostaví. Přisvětlování je technicky jednodušší nad porosty se ve vhodné výši a sponu zavěsí svítidla se sodíkovými výbojkami a zapínání se řídí spínacími hodinami i bez obsluhy. Doba přisvětlování může být rozdílná pro krátkodenní rostliny (aby nekvetly) stačí prodloužit den na 14 hodin denně, pro fakultativně dlouhodenní to může být až 24 hodin (včetně denního světla). Obvyklá svítidla se dodávají s různými reflektory přizpůsobenými možné výšce zavěšení a požadované ploše osvětlení. Dalšími metodami řízení termínu kvetení jsou: chlazení např. Epiphyllum, Zygocactus, Phalaenopsis změna režimu závlahy ( přisušení ) např. Aeschynanthus chemickým účinkem např. bromeliovité pomocí etylénu Tato opatření obvykle nevyžadují další technická řešení. 6. originalitou nabídky sice to není technologie v původním smyslu, ale ovlivňuje prodejnost výpěstků. V poslední době se rozšiřuje použití barevných květináčů, květináčů s potiskem, barevných etiket s návody, QR kódů s odkazem na webové stránky s návody. Novinkou je nová známka Česká květina jako značka kvality a původu. V zahraničí přichází firmy s dalšími metodami, jak upoutat spotřebitele a přimět ho ke koupi. Nazývají to marketinkové koncepty. Přestože uvedené formy podpory prodeje zvyšují náklady výroby, akceptuje trh i zvýšení ceny a konečným efektem je, že spotřebitel kupuje více. 7. Dodavatelské smlouvy za obecný problém u nás považuji stav, kdy nefungují normální obchodní vztahy na bázi smluv. Pěstitel tak nese celé odbytové riziko a reaguje tak, že nedělá velké partie, které přináší šanci na kvalitnější výpěstky a nižší náklady. U našich západních sousedů to tak není pěstitelé, kteří neprodávají přímo ve svém podniku, mají alespoň na ¾ produkce smlouvy. Čím je podnik větší, tím má vyšší podíl nasmlouvaného zboží. Smlouvy tam dělají rády i obchodní organizace typu řetězců, pro které je dodavatel partner. U nás i u stejných řetězců je to jinak! Technologické možnosti snižování výrobních nákladů 1. energetické náklady 28

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

kompaktní akumulační kamna

kompaktní akumulační kamna kompaktní akumulační kamna RoVe ucelená stavebnice kompaktních akumulačních kamen Kamnová stavebnice RoVe byla vyvinuta na základě dvanáctiletých zkušeností s navrhováním a stavbou akumulačních kamen.

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY SETÍ A SÁZENÍ Duben je měsíc, kde se příroda probouzí a kdy naplno začínáme zahradnické aktivity v zahradě. Je to období jarní přípravy půdy pro pěstování a období setí. Půdu (záhony) bychom měli mít připravené z podzimu

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Ing. Josef Sklenář v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Obecné údaje 24 ha orné půdy cca 6 ha ve vlastnictví

Více

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004

Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004 Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015

Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Zahraniční obchod s okrasnými rostlinami 2015 Školkařské dny Skalský Dvůr 9.2.2016 Ing. Zdeněk Nachlinger Příloha 1 31.10.2014 Úřední věstník Evropské unie L 312/85 TŘÍDA II ROSTLINNÉ PRODUKTY Poznámka

Více

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů.

Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní. Systémy dávkování. Leonardo de Vinci Project. Modul 4. Používání energie a detergentů. Leonardo de Vinci Project Udržitelný rozvoj při procesech komerčního praní Modul 4 Používání energie a detergentů Kapitola 3 Systémy dávkování Modul 4 Energie a detergenty Kapitola 3 Systémy dávkování

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA

novostavby pro a jako náhrada za původní Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma Vytápění a teplá užitková voda APLIKACE ZEMĚ - VODA APLIKACE ZEMĚ - VODA Vytápění a teplá užitková voda pro novostavby a jako náhrada za původní Geotermální energie představuje bezplatný zdroj energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Přináší mimořádné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. ADAM - zahradnická a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ADAM - zahradnická a.s. Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 1. Identifikace společnosti 2. Předmět podnikání 3. Členové statutárních

Více

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak.

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak. 2015 Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí ENAPO a PRAMEN CZ 1 Kvetinový ráj okolo vás 139 Kč Flower Balconia OVI ø 30 cm k umístění na zábradlí 259 Kč Flower Balconia OVI ø 60

Více

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU

ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU ZMĚNY V PRODUKCI ROSTLIN JAKO ODRAZ VSTUPŮ A PRODUKČNÍHO POTENCIÁLU Prof. Ing. Lubomír Minx, DrSc. Vysoká škola zemědělská Brno Rostlinná výroba prochází od začátku devadesátých let velmi složitým obdobím.

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

NOVÝ Universol a Osmocote (top-dressing) v okrasné školce. Skalský Dvůr 10. 2. 2015

NOVÝ Universol a Osmocote (top-dressing) v okrasné školce. Skalský Dvůr 10. 2. 2015 NOVÝ Universol a Osmocote (top-dressing) v okrasné školce Skalský Dvůr 10. 2. 2015 Scotts Professional EVERRIS dříve nyní Akvizice ICL NOVÁ Standardní vodorozpustná výživa 6 dobrý důvodů proč zvolit Universol

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Používání energie v prádelnách

Používání energie v prádelnách Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie v prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 2 Používání energie 1

Více

1. Produktová řada Venkovní jednotky

1. Produktová řada Venkovní jednotky 1. Produktová řada Venkovní jednotky Název modelu F5MDV 200 BR F5MDV 260 BR Rozměr těla (mm) Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Šířka: 1120 Výška:1558 Hloubka: 400 Čistá/hrubá hmotnost (kg) Napájení 137/153

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: 62 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí,

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A

GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A GLOBALGAP - ROSTLINNÁ PRODUKCE (CB- CROP BASE ČESKÁ VERZE V 3.0-2_Sep07) část A CB.1 SLEDOVATENOST CB. 1.1. požadavek na písemný identifikační systém umožňující registrovaný produkt Globalgapu vysledovat

Více

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou TESCO Jaroměř první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Úvod Uhlíková stopa je množství oxidu uhličítého (CO 2 ), který každý z nás produkuje ve svém denním životě (například používáním elektřiny,

Více

Při volbě repelentu musíme brát v úvahu zastoupení základních složek:

Při volbě repelentu musíme brát v úvahu zastoupení základních složek: EKONOMIKA APLIKACE REPELENTNÍCH PŘÍPRAVKŮ Objemem spotřeby se jedná o nejvýznamnější skupinu přípravků používaných v lesním hospodářství. Vlivem celé řady faktorů u velkospotřebitelských repelentů se během

Více

Správný substrát Vás může stát jenom pár haléřů navíc. Špatný substrát Vás může stát existenci...

Správný substrát Vás může stát jenom pár haléřů navíc. Špatný substrát Vás může stát existenci... Firma Klasmann-Deilmann GmbH, výrobce rašelinových substrátů, má dominantní postavení na evropském trhu. Vysokou kvalitu těchto substrátů zastřešují následující tři přísné normy... Naše substráty jsou

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

LuminiGrow Asta 120R1

LuminiGrow Asta 120R1 LuminiGrow Asta 120R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti Asta 120R1 je vhodné svítidlo pro všechny fáze růstu rostlin od sazenic až po květ. Skvěle se hodí do zimních zahrad,

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice

Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický ohřev teplé vody v zásobnících DZ Dražice Fotovoltaický systém využívá k ohřevu teplé vody elektrickou energii, která je vyrobena fotovoltaickými panely. K přenosu tepla do vody se využívá

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody

Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody ~ 1 ~ Tepelná čerpadla přivádí teplo do domu rovnou z přírody Bohuslav Hatina Právo foto: TC MACH, Buderus, Tepelná čerpadla IVT, Climatec Systémy s tepelným čerpadlem jsou třikrát až pětkrát účinnější

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice

Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání. Seminář Lednice Nabídka služeb a energií v oblasti hospodárného využívání Seminář Lednice Proč společnost E.ON podporuje energeticky úsporná opatření? Cílem E.ONu je nabízet zákazníkovi komplexní řešení, nejen dodávku

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie

Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie Ing. Karel Kuchta, CSc., IAEE Member, Marketing Manager Phoenix-Zeppelin, spol.s r.o., Energetické systémy Caterpillar a Zeppelin dva pilíře naší firmy Phoenix-Zeppelin

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu

Tepelná čerpadla. špičková kvalita a design... vzduch / voda země / voda voda / voda. www.kostecka.eu Tepelná čerpadla vzduch / voda země / voda voda / voda špičková kvalita a design... www.kostecka.eu VZDUCH-VODA Vzduch je nejdostupnější a neomezený zdroj tepla s celoročním využitím pro vytápění, ohřev

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů

Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství. 21. století je doba energií a zdrojů Energetická linie Premisa: Lidé vždy pečovali o své bohatství 21. století je doba energií a zdrojů Zajistíme klientům snížení výdajů za energie a tím prostor pro INVESTICE V historii byla hospodářství

Více

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Průběžné tryskače s válečkovou tratí Průběžné tryskače s válečkovou tratí Tryskací technika Použitá tryskací zařízení Dopravní systémy Servis a náhradní díly Průběžné tryskače s válečkovou tratí se používají k odstraňování okují a rzi z povrchu

Více

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH ERGIE Třída: Spotřeba energií představuje největší ekologickou zátěž provozu školy. Jak zjistíte, stojí také školu mnoho peněz. Nižší spotřeby energie můžete dosáhnout pomocí třech kroků, jejichž realizace

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů Mgr. Ing. Marie Nejedlá, Ph. D. Technologický projekt Technologický projekt je souhrn různých komponent

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

Pěstební postupy při výrobě

Pěstební postupy při výrobě Pěstební postupy při výrobě Rozmnožování květin generativní vegetativní Licence, licenční poplatky Rostlinolékařská kontrola výpěstků Generativní rozmnožování květin nákup osiva od certifikovaných firem

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote.

Originální obalovaná hnojiva Everris. Osmocote Exact, nejbezpečnější a nejúčinnější hnojivo z řady Osmocote vůbec! Výhody. hnojiv Osmocote. Originální obalovaná hnojiva Everris Výhody použití hnojiv Osmocote Mohutnější růst rostlin a silnější výpěstky, protože je zajištěn trvalý přísun všech potřebných živin Minimální chemické zatížení životního

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více