Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL

2 Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační systém - řešení vztahů se zákazníky (Bakalářská práce) Autor: Karel Perzl Vedoucí práce: Ing. Viktor Fromm Kunovice, červen 2009

3

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Viktora Fromma literatury. s použitím pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité Kunovice, červen 2009

5 Dovoluji si tímto poděkovat panu Ing. Viktorovi Frommovi a kolektivu dalších pracovníků společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o. za odborné vedení při vypracování této bakalářské práce, za metodické pokyny, konzultace a podnětné připomínky, které mi byly poskytnuty v průběhu jejího zpracování. Kunovice, červen podpis

6 Obsah: Úvod Představení firmy Fronius FRONIUS International GmbH FRONIUS Česká republika s.r.o Firemní informační systém Definice pojmu Význam IS/IT pro moderní firmu Požadavky, trendy Popis stávajícího řešení firemního IS Přehled IT infrastruktury Řízení vztahů se zákazníky - CRM Historie Současnost Návrh řešení Vize Stanovení cílů Řešení Microsoft Dynamics TM CRM Závěr...41 Abstrakt...42 Seznam použité literatury...44 Přílohy...46

7 Úvod V práci se zabývám popisem současného stavu informačního systému firmy FRONIUS Česká republika s.r.o., jeho přednostmi a nedostatky. Cílem této práce je pak především návrh rozšíření informačního systému o řízení vztahu se zákazníky, které může přinést celkové zlepšení hospodářských výsledků, nástroje pro oslovení nových zákazníků, vylepšení trvalé péče o stávající zákazníky, celou řadu analytických nástrojů a tím i možnou přidanou hodnotu výrobkům. Tento návrh povede nejen k určitému získání náskoku firmy ve stále silnějším konkurenčním prostředí, ale pomůže i k možnému zlepšení sociálních aspektů ve společnosti a také ke splnění strategického cíle stát se podnikem s vedoucím postavením ve světě. Dle stupně vývoje společnosti lidí a trhu v dané oblasti je nutné sladit řízení vztahů s lokálními podmínkami. V rámci mezinárodně působící firmy je tedy nutností volit systém podporující právě procesy upravené na lokální podmínky trhu, ale také takový, který umožňuje zpracování údajů na mezinárodní úrovni. Po vývoji přístupů k řešení vztahů se zákazníky v několika vlnách od roku 1980 až po rok 2005 lze právě nyní vstoupit aktivně s podporou oblasti vytvoření struktury a procesů zákaznicky orientované společnosti. První část je zaměřena na analýzu firmy FRONIUS Česká republika s.r.o. a popis současného informačního systému. Její historii, postavení a vztahy v globálním měřítku a dále pak vazby z hlediska člena mezinárodního koncernu. Druhá část se zaměřuje na obecný popis řešení provozu informačního systému a technologií s ním spojených. V závěrečné části se pak podrobně věnuji návrhu rozšíření stávajícího systému o řízení vztahu se zákazníky. 6

8 1 Představení firmy Fronius 1.1 FRONIUS International GmbH Vznik firmy Fronius spadá do června roku 1945, kdy pan Günter Kurt Fronius zakládá v Rakousku elektrotechnickou firmu, jejíž první výrobky jsou transformátory a nabíječky akumulátorů. Tímto aktem byl položen základní kámen dnešní firmy FRONIUS International GmbH. V začátcích se zabývala prodejem elektrických spotřebičů. Poté byla zahájena vlastní výroba svařovacích transformátorů a nabíjecích zdrojů pro akumulátory. Rok 1962 byl rokem vývoje vlastních svařovacích zařízení typu MIG s ochranným plynem. Po třech letech FRONIUS vyráběl vlastní elektronické řídící komponenty. V roce 1968 zahájil navíc výrobu svařovacích hořáků. V roce 1980 dochází k převzetí vedení firmy potomky manželů Fronius, paní Brigitte Strauss a panem Klausem Fronius. Po celou dobu probíhá intenzivní vývoj nových zařízení a svařovacích systémů, a tak již v roce 1981 je na trh uveden první primárně řízený invertorový proudový zdroj na bázi tranzistorů. V roce 1991 je otevřena pobočka na Ukrajině s výrobním a prodejním oddělením. Další rok je totéž provedeno v České republice. Následuje vytvoření prodejních středisek v Německu, Švýcarsku, Norsku a Francii. Jedním z velkých úspěchů je v roce 1998 uvedení výrobní řady produktů Digitální revoluce na trh. V roce 1999 se zakládají čtyři divize: svařovací technika, nabíječky akumulátorů, solární elektronika a plazmová technika. V roce 2001 dochází k rozšíření vedení na 6 osob, v letech jsou otevřena další obchodní střediska, a to v USA, Brazílii, následuje Mexiko. Roky jsou pro společnost důležité vždy uvedením některé světové novinky. Lze upozornit na uvedení postupu CMT (Cold Metal Transfer). Jde o nový svařovací proces MIG/MAG umožňující termické spojování oceli s hliníkem a přesvědčuje bezrozstřikovým pájením potažených plechů, i u tenkostěnných spojů. Společnost Fronius uvádí také na trh první plazmové řezací zařízení. U zařízení používá jako řezné médium kapalinu. Celosvětovou novinku u odporového bodového svařování představuje obíhající procesní pás, který chrání elektrodu a materiál a dramaticky zlepšuje kvalitu svarů. 7

9 Zároveň velmi investuje do svého zázemí. Byl postaven nový výrobní závod v Pettenbachu, nové výrobní a logistické centrum v Sattledtu a pod. Tři výrobní centra se nacházejí v Rakousku a po jednom v České republice a na Ukrajině. Formou přímého obchodního zastoupení ji lze tedy nalézt přímo v Rakousku, Brazílii, Kanadě, České republice, Francii, Německu, Mexiku, Norsku, Slovensku, Švýcarsku, USA a Ukrajině. Mimo tato významná obchodní střediska má FRONIUS po celém světě smluvní obchodní partnery, kteří prodávají celý výrobní sortiment. Neméně se společnost věnuje také ochraně životního prostředí. Důkazem může být udělení ceny Energy Globe World Award 2008 dne v Evropském parlamentu v Bruselu za nejlepším projekt budoucnosti HyLOG, systém přepravy vyvinutý firmou Fronius pro bezemisní přepravu pomocí vodíku a fotovoltaiky ve výrobním závodě v Sattledtu, Fronius svým systémem HyLOG opět určuje trend: Přeprava je slučitelná s čistým ovzduším!. Společnost Fronius přeměňuje energii a závazkem číslo jedna je jedinečnost. Ukazuje své kompetence a je považována za technologickou jedničku v následujících třech oblastech: Divize nabíječek akumulátorů: Profesionální nabíjecí systémy akumulátorů pro startovací a pohonné akumulátory pro průmyslové použití. Nabíjecí zařízení jsou vyvinuta speciálně pro profesionální použití. Všechny akumulátory však nejsou stejné, existují startovací akumulátory pro použití např. v automobilech a pohonné akumulátory, které jsou určeny například pro vysokozdvižné vozíky. Pro oba druhy akumulátorů má společnost optimální nabíjecí systémy. Není náhodou, že společnost Fronius patří k předním dodavatelům v Evropě. Výrobci automobilů, vysokozdvižných vozíků a mnoho známých výrobců akumulátorů již desetiletí spoléhá na jejich kvalitu. V oblasti hospodárných akumulátorových systémů má společnost vedoucí postavení v oboru. Divize svařovací techniky: Obloukové svařovací systémy pro dílenské a průmyslové použití. Manuální i zcela automatizovaná zařízení. Svařování znamená spojování materiálů za použití tepla nebo síly, s přídavným materiálem nebo bez něj. Tento princip byl známý již před lety, ale teprve v posledních stoletích mohlo dojít k opravdovému rozmachu svařovací techniky. Společnost je jako jedna z mála po celém světě a usiluje stát se v tomto odvětví celosvětovou jedničkou. V oblasti svařovací techniky je společnost kompetentním partnerem pro mezinárodní automobilový průmysl a jiná kovozpracující odvětví s vysokými nároky na kvalitu. 8

10 Divize solární elektroniky: Špičkové know-how využívá společnost i v oblasti fotovoltaiky a vyrábí vysoce kvalitní solární elektroniku. Střídače a řešení pro datovou komunikaci pro zasíťovaná fotovoltaická zařízení. Společnost se tomuto oboru věnuje od roku 1992, speciálně solární elektronikou řízením fotovoltaických zařízení. Vyvinula inovativní systémy střídačů, které převádí stejnosměrný proud získaný solárními moduly na použitelný střídavý proud. Vyrobený proud je poté dodáván do veřejné elektrické sítě. Vlastníci: Soukromá nadace Friedly a Güntera Froniusových (od roku 1999) Obrat 298,5 mil. EUR 235,12 mil. EUR Export 88,2 % 85,5 % Podíl investic 16,8 % 18,5 % Výdaje na výzkum a vývoj 6,8 % 9,4 % Zaměstnanci 2221 (1661 Rak.) 1831 (1370 Rak.) Aktivní patenty Tabulka 1 - Přehled vybraných údajů Zdroj: [5] Výsledkem je méně než 200 bodů KSV (hodnocení ÖNB: schopný refinancování - bezvadná bonita) neboli ohodnocení nejvyšším stupeň bonity Rakouskou státní bankou ve své zemi. 1.2 FRONIUS Česká republika s.r.o. FRONIUS Česká republika s. r. o. byla založena v roce Je 100% dceřinou společností FRONIUS International GmbH, Rakousko. V Českém Krumlově byl na zelené louce postaven zcela nový výrobní závod. S výstavbou nové haly se začalo 1. října 1991, výroba se rozběhla 1. listopadu Firma se rozkládá na m2, z toho plocha produkce zabírá 5000 m2. Tehdejší investice činily 55 mil. CZK do stavby, 52 mil. CZK stály stroje a zařízení, do práškové lakovny se vložilo 20 mil. CZK. Fronius byl též prvním zahraničním investorem v tomto městě. Souběžně se zahájením výroby byla založena první obchodní centra v Praze, Jihlavě a Ostravě. Výrobní závod v Českém Krumlově (Viz obr.č.1) má za sebou více než 16 let úspěšné historie. V roce 2007 se stal kompetenčním místem výroby transformátorů pro celý koncern Fronius. V Českém Krumlově je také sídlo firmy Fronius Česká republika s.r.o. 9

11 Obrázek 1 - Výrobní závod a sídlo firmy Zdroj: [20] Obchodně firma působí na našem trhu od roku V současné době zaměstnává cca. 250 lidí a v rámci České republiky má 9 přímých obchodních zastoupení a jeden výrobní závod. V současné době lze ji nalézt formou přímého obchodního zastoupení v Praze, Teplicích, Plzni, Hradci Králové, Jihlavě, Zlíně, Olomouci a Ostravě. V Českých Budějovicích pak Certifikovaného partnera (Viz obr.č..2). Obrázek 2 Obchodní zastoupení v ČR Zdroj: [21] Řídící procesy ve firmě jsou totožné s procesy mateřské společnosti. Systém strategického rozhodování a určování směrů vývoje je pak závazný ve všech oblastech. 10

12 2 Firemní informační systém 2.1 Definice pojmu Obecně se uznává, že bez managementu nelze úspěšně podnikat a zajistit tak prosperitu podnikatelských organizací v tržním hospodářství. Podnikatelé a manažeři firem do svých rukou berou plnou zodpovědnost za úspěchy i neúspěchy v podnikatelské činnosti, a tím i za sociálně-ekonomickou prosperitu vedených kolektivů. Pro management v podmínkách stálých změn je podstatné, že informační technologie mu účinně pomáhají identifikovat, zobrazit a pochopit vnější i vnitřní podmínky manažerské práce. Poskytuje mu k zvládnutí nových nároků řadu nástrojů a metod, z nichž k nejdůležitějším patří informační systémy. Informační systémy jsou chápány jako účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků. IS organizace je soubor informačních technologií, dat a lidí, jejichž cílem je efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních organizace. Informační technologie = hardwarové a softwarové prostředky pro sběr dat, přenos, ukládání, zpracování a distribuci informací. Vztah mezi informačním systémem a informačními technologiemi (IS/IT 1 ) můžeme chápat tak, že informační systém nám reprezentuje potřebu informací, zatímco informační technologie nám reprezentují uspokojení této potřeby. 2.2 Význam IS/IT pro moderní firmu Informační systémy patří mezi nejdůležitější firemní mechanismy pro získání či udržení konkurenční výhody. Potřeba kvalitního informačního systému a informačních technologií je vyvolána charakterem současného hospodářského prostředí a významem informace 2 v tomto prostředí. Kvalita informačního sytému firmy patří mezi strategické faktory prosperity a konkurenceschopnosti. IS/IT jsou jedním z rozhodujících faktorů efektivnosti řízení. O tom, jak vysoký bude jejich výsledný přínos, rozhoduje kromě způsobu a rozsahu jejich integrace i schopnost firmy a použitého systému akceptovat obecné perspektivní trendy. 1 IS/IT - informační systémy/informační technologie 2 Informace = znalosti - v současnosti jeden z klíčových podnikových zdrojů 11

13 IS může mít různou úroveň a různý způsob používání. Ve své práci se věnuji výhradně počítačem podporovaným řešením založeným na moderních informačních technologiích často označovaným zkratkou IS/IT. 2.3 Požadavky, trendy Veškeré firmy využívající IS/IT systémy pro podporu firemních procesů a činností se každodenně setkávají s požadavky na kvalitu, stabilitu, zjednodušení informačního systému a potřebu propojování s novými technologiemi. První požadavek - tlak na kvalitní provoz tohoto celku - tedy každodenní využitelnost pro všechny koncové uživatele, přínos pro podnikání, zjednodušení rutinních transakcí a především pak podpora kritických nebo z pohledu podnikání nejdůležitějších procesů. Druhým požadavkem je stabilita. Tedy taková údržba systému, aby se každý uživatel na tento systém mohl spolehnout, ať už se jedná o koncového pracovníka například ve výrobě, který zde nachází pracovní příkazy a vše co s tím souvisí, nebo o manažera, který od systému očekává okamžitou reakci na kolize nebo výjimečné situace. Třetím důležitým požadavkem je možnost průběžného zavádění nových aktuálně užitečných či perspektivních technologií. V souvislosti se zaváděním nových technologií je důležité, zda je informační systém jako celek schopen se těmto novým trendům otevřít, zda je na tento rozvoj připraven nebo konstruován. Právě podpora směrem vzad tak, aby něco nového umělo spolupracovat s tím starým, je limitujícím prvkem. Dlouhodobé technologické trendy se prosazují ve všech dostupných informačních systémech. Je třeba vzít v úvahu vzájemný vztah podnikových cílů a metod řízení na jedné straně a IS/IT na straně druhé. Jednoznačným trendem v IS firem je požadavek: Řídit a mít nástroje k řízení (Např. Workflow 3 ). S trendy je také třeba zmínit sílící podporu obchodní činnosti, podporu pružných organizačních struktur ( virtuální team, práce z domova), vazbu mezi IS/IT a BPR 4, mobilní služby, vysokou flexibilitu podnikových IS/IT v přizpůsobování dynamice 3 Procesy řízení toku práce 4 BPR (Business Process Re-engineering) - optimalizace podnikových procesů. 12

14 světového vývoje, ideální nástroj pro uložení a zpřístupňování podnikových znalostí, podpora strategického řízení podniku OLAP 5 či BI 6 apod. Trendy IS směřují ke zrychlení komunikace příkladem takového silného soudobého trendu je otevřenost systémů vůči rychlé komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení a net technologií. Je nutné, aby byla podchycena komunikace uvnitř firmy (koncoví uživatelé, manažeři) a současně komunikace externí (dodavatelé, odběratelé, státní správa). Zvýšení rychlosti výměny dat a současně zpřesnění této komunikace je velmi důležité, jak v odběratelských a dodavatelských vztazích, tak i uvnitř firmy, kde se tímto způsobem dále snižuje režijní neproduktivní čas. Zefektivnit práci s informacemi a tím získat náskok před konkurencí. IS směřuje také ke stále většímu propojení s obchodními odděleními. Této snaze může pomoci zavádění procesů dle ITIL (Information Technology Infrastructure Library což je procesně orientovaný rámec pro řízení služeb IT. Obsahuje sadu nejlepších praktik či doporučení vytvořených na základě zkušeností mnoha IT organizací po celém světě. Svým přístupem zjednodušuje orientaci v problematice řízení IT, jak IT specialistům, tak i vedoucím pracovníkům ostatních podnikových procesů). V technologické oblasti jsou zase trendy tyto: více jádrové CPU, 64-bitové architektury, virtualizace, propojení a pod. Jak obstojí těmto požadavkům informační systém, jehož jádro tvoří Infor ERP 7 BaaN IV osvědčené řešení pro průmysl? 2.4 Popis stávajícího řešení firemního IS Vzhledem k tomu, že společnost je řízena mateřskou firmou, není kvůli dostatku informací možné se věnovat popisu globální architektury IS/IT. Pohled bude tedy omezen na společnost a její dílčí architektury IS/IT. Popis a hodnocení dosavadního stavu bude tedy charakterizovat silné a slabé stránky současného IS/IT a určí jeho rozšíření o podporu řízení vztahu se zákazníky s odhadem nákladů. 5 OLAP technologie (On-Line Analytical Processing) - nástroje pro tvorbu multidimenzionálních pohledů. 6 BI (Bussines Inteligence) - sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. 7 ERP (Enterprise Resource Planning) řízení podnikových zdrojů. 13

15 Jádro aplikační architektury IS firem představuje ERP a pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů. Klíčovým slovem zde není řízení, ani zde nejde výhradně o zdroje, ale hlavní myšlenkou při vzniku bylo sjednotit podnikové aplikace na úrovni celého podniku (enterprise). ERP je výsledkem snahy integrovat programy uspokojující informační potřeby všech oddělení a funkcí v podniku do jedné aplikace, sdílející jednu databázi tak, aby řešení vyhovovalo různým potřebám zaměstnanců a přitom si udrželo kontinuitu a konzistenci předávaných informací a omezilo plýtvání při několikanásobném zpracování týchž dat. ERP nebývá jedinou aplikací ve firmách a vytváří spolu s dalšími programy IS. ERP je back-office aplikace, takže přímo nevytváří přidanou hodnotu pro zákazníka. Ne jinak je tomu ve firmě FRONIUS. V roce 2004/2005 byl na základě rozhodnutí managementu ve společnosti Fronius Česká republika s.r.o. úspěšně implementován Infor BaaN IV (Viz obr.č.3). V mateřské společnosti je používán od a po Rakousku, Německu, Francii, USA, Brasilii byla Česká republika další lokalitou. Zpřístupnění IS společnosti pro partnery šlo o další projekt realizovaný mezinárodní teamovou spoluprací vlastními silami. Obrázek 3 - Ukázka hl.menu BaaN IV Zdroj: [21] Infor ERP Baan IV je z generace produktů vzniklých na osvědčených technologiích a dlouholetých zkušenostech s integrovanými a navzájem propojenými podnikovými řešeními. Základem je Infor ERP Baan IV, může být doplněný řadou rozšiřujících produktů v oblastech jako Infor Supply Chain Scheduler and Planner (SC Scheduler - nástroj pro pokročilé plánování), Infor Supply Chain Management (SCM řízení dodavatelského řetězce), Infor Customer Relationship Management (CRM řízení vztahů se zákazníky), Infor Supplier Relationship Management (SRM - řízení vztahů s dodavateli), Infor Collaborative Order Management (COM řízení úzké spolupráce), Infor 14

16 Product Lifecycle Management (PLM řízení životního cyklu produktů), Infor Corporate Performance Management (CPM řízení firemní výkonnosti). Výše uvedený produkt byl tedy v základu ( Common, Finance, Manufacturing, Distribution, Project, Transportation, Service, Controlling, Tools, Dynamic Enterprise Modeler, Add-On) bez rozšiřujících modulů implementován dle best practice Target metodou rozděleně do fází: Simulace1 (Mapping sestavení, popis výchozího stavu) Simulace2 (Piloting - vedení) Simulace3 (Migration - migrace) To zaručilo plnou implementaci s požadovanými podnikovými procesy. Právě převzetí procesů zabezpečujících mimo jiné obslužnost zákazníků na celosvětově stejných standardech bylo rozhodujícím faktorem pro zavedení tohoto systému. Strategické a rozhodovací procesy, jakožto trendy a směry vývoje mateřské firmy jsou platné pro všechny dceřiné společnosti, jak jsem již zmínil. Datová základna ERP systému je realizována na relační databázi Oracle. Firmu lze definovat jako obchodně-výrobní, zákaznicky a procesně orientovanou 8 společnost. Z pohledu druhu zákazníků je podnik klasifikován v kategorii B2BC 9. Tomu odpovídá model IS (Viz obr.č.4). 8 Orientace na zákazníka znamená mimo jiné připravování služeb a produktů pro zákazníka tak aby splnily jeho očekávání. Stávat se tímto nenahraditelným bez ohledu na obor / Procesní orientace zpětný přínos užitku = nezávislost na zaměstnancích. 9 B2C - business-to-customer : zákazníci jsou zároveň konečnými spotřebiteli / B2B business-to-busines: služby a výrobky pro jiné podniky. 15

17 Obrázek 4 - Architektura IS/IT obchodně-výrobní organizace Zdroj [11] Samotné využívání jednotných databází, různých přístupů k informačním zdrojům v rámci internacionální struktury společnosti, nezávislost na časovém posunu či pracovišti jsou pak nespornou výhodou. Důkazem výše uvedeného tvrzení může být způsob nasazení systému při zastoupení tzv. vlastníka procesu (Process Owner) s internacionální působností, odpovědného implementátora procesu (Expert User) a definicí klíčových uživatelů (Key Users) pro danou oblast s lokální působností. Jedná se o podporu následujících oblastí: Finance & Controlling (Finanční účetnictví & Kontrola chodu společnosti ) Finanční a nákladové účetnictví, jehož cílem je detailní sledování a řízení struktury nákladů a výnosů v podniku. Tuto činnosti podporují moduly: Hlavní kniha: Kmenové údaje, Účtování a automatické účtování, Měsíční a roční uzávěrky, DPH. Odběratelé: Kmenové údaje, Saldo, Upomínky, Fakturace, Fakturace úroků z prodlení Dodavatelé: Kmenové údaje, Saldo, Platby Výkazy: Kmenová data, Zpracování výkazů Controlling: Kmenové údaje, Kalkulace, Plánování nákladů a Vnitropodnikové výkazy 16

18 V každém modulu lze dle oprávnění vstupovat, prohlížet, tisknout sestavy, upravovat či měnit základní údaje o podniku, zaměstnancích, odběratelích či dodavatelích. PreSales Management & Sales Pricing (Příprava prodeje & Tvorba prodejních cen) Pro předprodejní přípravu tvorbu nabídek a ceníků Technical development & Calculation (Příprava výroby & Kalkulace) Pro tvorbu kusovníků, technologických postupů a kalkulací Production (Výroba) Je důležité zmínit nahrazení modulu Výroba aplikací systémů štíhlé výroby Kanban 10 v předloňském roce. K tomuto kroku vedla úvaha o snaze perfektně plnit přání zákazníka, zpružnit výrobu, zkrátit výrobní proces vývoj-výroba-prodej, snížit náklady, zvýšit produktivitu a obecně zvyšovat kvalitu. Minimalizovány byly tímto krokem požadavky na podporu IS/IT firmy ve směru řízení výroby jako takové a centrální plánování. Místo podrobných výrobních příkazů pro každou operaci a pracoviště uvedené v kusovníku a technologickém postupu výrobku se plánování omezilo na zadání pouze finálního produktu. Logistic: Purchase, Sales Operations, Warehouse (Logistika: Nákup, Prodejní operace, Skladové hospodářství). Zde se jedná o podporu následujících procesů: Prodejní zakázky Prodejní zakázky jsou zpracovávány oddělením plánování výroby. Prodejní zakázky pro mateřskou firmu jsou kopírovány z příchozích nákupních objednávek přímo do systému, od ostatních zákazníků jsou zakládány ručně. Expedice každý den ráno obdrží sestavu otevřených prodejních zakázek. Do cca hodin pracovníci expedice v sestavě označí ty zakázky a položky, které týž den odpoledne budou vyexpedovány na základě dodávek výrobků z výroby do expedice. Oddělení nákupu pak provede v BaaNu kompletní proces od návrhu na vyskladnění až po fakturaci prodávaných výrobků. S prodejní zakázkou se setkáváme také při prodeji výrobků a služeb směrem k zákazníkovi. To probíhá jednotlivě u všech obchodních teamů. Postup je následující: na základě poptávek zákazníků jsou dělány nabídky. Ty je možno tisknout s obrázky jednotlivých položek. 10 Kanban=karta=informace, využívá při řízení produkce princip výroby na výzvu (tahový systém). 17

19 Prodejní zakázky pro zákazníky jsou zpracovávány na jednotlivých obchodních pobočkách. Každý tým má svojí řadu zakázek. Jsou zadávány ručně na základě objednávek od zákazníků nebo převáděny z vytvořených nabídek. Položky v zakázkách jsou vyskladněny a fakturovány hned (při prodeji za hotové nebo když je zboží skladem) nebo jsou převedeny do nákupních objednávek jako přímé dodávky. Zpracování těchto přímých dodávek probíhá na základě došlých faktur z mateřské firmy, které jsou zaneseny do systému, kde každou hodinu probíhá jejich zpracování a následně mohou být prodejní zakázky fakturovány. Tyto položky již neprochází lokálním skladem. Nákupní objednávky Systém BaaN denně zpracovává návrhy nákupních objednávek (MRP). Při zpracování se vychází z následujících údajů v kmenových datech a v plánovaných změnách: - pojistná zásoba - doba obrátky zásob - rezervace materiálu (výrobní či prodejní objednávka) BaaN tedy navrhne objednané množství dle údaje o minimálním objednacím množství a dodací termín podle doby obrátky zásob. Návrhy jsou zpracovávány pro jednicový materiál z hlavního skladu. Návrhy jsou řazeny podle odpovědného disponenta. Každý disponent tedy sestavu zpracovává a buď návrhy 100% přijme nebo je opraví dle aktuálního vývoje spotřeb nebo návrhy neakceptuje. V obchodním úseku jsou nákupní objednávky tvořeny na základě prodejních zakázek rovnou s dodáním zákazníkovi nebo jako doplňující objednávky na sklad ze sestav, které vychází z nastavených dat jednotlivých týmů. (pojistná zásoba, rezervace). Z mateřské firmy chodí ke každé objednávce potvrzení objednávky s datem odeslání. Data jsou zapisována do systému, který pak případně urguje objednávky u dodavatelů. Příjem materiálu Fyzická přejímka zahrnuje vždy kontrolu množství a druhu dodávaného materiálu a porovnání skutečnosti s dodacím listem. Pracovník skladu poté zaznamenává příjem materiálu na sklad v IS a uložení materiálu na předem definované skladové místo. Pro obchodní úsek příjem materiálu probíhá obdobně jako u výroby ale sklad je vždy na určeném obchodním zastoupení. Je provedena kontrola dodaného množství s dodacím listem a následné předání tohoto potvrzeného listu asistentovi prodeje, který zboží přijme do systému. 18

20 Skladové hospodářství Materiál pro výrobu je vydáván z hlavního skladu. Výdeje materiálu se provádí na základě KANBAN karet a prázdných přepravek, které pracovník logistiky do skladu dopraví. Pracovníci skladu vydávají materiál fyzicky a zároveň ihned odepisují v IS z hlavního skladu na patřičné výrobní středisko. Po naplnění přepravek a vychystání materiálu dle karet vyjíždí opět pracovník logistiky s vláčkem a materiál rozváží. Logistický cyklus je stanoven na dvě hodiny. Skladové hospodářství se pro úsek obchodu řídí prodejními, servisními zakázkami a nákupními objednávkami. Tím probíhá veškerý pohyb na prodejních skladech. Service & Rental (Servis & Pronájem) SMA (Service Maintenance Administration) podporuje v rámci IS procesy pro: Servis - opravy u zákazníků, servis v zastoupení Fronius, údržba svářecích systémů (Kalibrace, roční revizní prohlídky..), interní servisní objednávky, zpětné zásilky od zákazníků a jejich dobropisy, údržba demo zařízení, údržba zápůjčních zařízení. Pronájem - má svojí zvláštní sekci. Je založena nájemní zakázka, vytištěna nájemní smlouva a dodací list. Při navrácení je překontrolován stav techniky, ukončena doba nájmu v nájemní zakázce, doplnění položky přezkoušení a nakonec je vytištěna faktura. ERP není jedinou aplikací ve firmě a celý IS vytváří spolu s dalšími programy. Kromě výše uvedeného jej např. kvůli nepokrytí národních legislativ doplňují následující aplikace: Řízení lidských zdrojů (Mzdy a personalistika) - tato oblast představuje správu kmenových dat o zaměstnancích a plánování personálního rozvoje. Systém podporuje zpracování a následné vyhodnocení mezd (HeliosOrange). Dále Pokladny, Evidence majetku, Doprava a Manažérské rozhraní (také HeliosOrange) Docházkový systém (PWK 3.0) řešení v souladu s legislativou evidence docházky včetně propojení na mzdový systém. Bankovní systémy pro automatizovanou obsluhu účtů (ProfiBanka, Gemini, MultiCash) Právní předpisy (Konzultant) 19

21 Firma vynakládá také velké prostředky do rozšíření jádra IS. Např. pro nutné zpracovávání statistický a výkonnostních přehledů a rozborů ve směru podpory prodeje a managementu jako analýzu na obr.č.5. Dále výkonnostní charakteristiky a hodnotící materiály (Performance a Benchmarking paper - viz. obr.č.6), službu poskytující automatizované denní zprostředkování statistických informací a ukazatelů prostřednictvím zpráv SMS před zahájením práce (místního času) pokaždé s pěti upravenými ukazateli: vlastní obrat v aktuálním měsíci, obrat týmu v aktuálním měsíci, vlastní stav objednávek a zakázkové krytí, stav objednávek týmu a zakázkové krytí prodejního týmu a hodnotu zboží na skladě skladů prodejního týmu (Intelligent Messaging Service), periodické porovnání plánovaných a skutečných nákladů apod. Obrázek 5 - Ukázka analýzy aktivní zákazníci/team v SW District 8 GfK Macom Zdroj [10] 20

22 Obrázek 6 - Ukázka výkonnostní charakteristiky týmu Zdroj [10] Firma mimo to shromažďuje a připravuje prodejní a servisní informace (např. reference, řešení atd.) na mezinárodní úrovni a ty jsou poskytovány celé společnosti, aby všichni v mezinárodní síti mohli profitovat z úspěchů a ze zkušeností. Nasazuje projekty jako Kontakt management pro správu kontaktů, zpracovává marketingové akce směřující k zjištění spokojenosti zákazníků, TPOZ trvalá péče o zákazníka, zajišťuje technologií BlackBerry 11 dostupnost svých zaměstnanců. A další a další části a subsystémy IS umožňující firmě obousměrnou komunikaci, podporu mobilních uživatelů, skupinovou práci, kontakt management, vztah se státní správou (ČSÚ, Intrastat) apod. Jejich vzájemná spolupráce je zajišťována dle potřeby a povahy agendy dávkově či on-line. Samozřejmostí jsou podpory běžné kancelářské práce i specializované software z oblasti aplikací osobní informatiky. 11 BlackBerry registrovaná značka společnosti RIM pro mobilní technologii umožňující snadný přístup k e- mailovým zprávám, kalendáři a datům. Pro tento systém se používají speciální mobilní zařízení. 21

23 2.4.1 Přehled IT infrastruktury Pro napojení k mateřské firmě byla přepracována IT infrastruktura. To zabezpečuje stejné prostředí a zdroje pro všechny zaměstnance. Provoz a údržba je ošetřena vlastními tak externími zdroji. Vybudování fungující a spolehlivé IT infrastruktury patřilo mezi klíčové projekty. Zahrnuje v tomto pojetí následující okruhy technických prostředků, služeb a řešení: Počítače a software, počítačové sítě a systémové služby v síti, serverovny a datové centrum, internet a , řízení a správu IT, vzdálené přístupy, zálohování a obnova dat, ochrana dat před zneužitím, viry a nevyžádanými informacemi, efektivní tisk, optimalizace IT. Významnou roli zde hraje také zajištění pomocí SLA 12. Popis HW a SW vybavení není relevantní pro cíl této práce. Na této infrastruktuře (Viz obr.č.7) je pro firmu na zdrojích mateřské společnosti provozován samotný ERP systém, systém podporující Groupware - skupinovou spolupráci (MS Exchange) a internet/intranet. Na lokální úrovni pak ostatní součásti IS/IT. Obrázek 7 - Globální síť společnosti Fronius Zdroj: [5] 12 SLA - Service level agreement: kontrakt mezi subjekty obecně o garanci úrovně služby 22

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase.

Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase. Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase. Jan Denemark Konference ARBES FINANCE DAY, 19.6.2014, AUSTRIA TREND HOTEL, Bratislava www.arbes.com Situace

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner

/ Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika. / Program Fronius Service Partner / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika / Program Fronius Service Partner / Nainstalujete dokonalé fotovoltaické elektrárny. A co bude pak? Nabídněte svým zákazníkům více:

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

www.productoo.com E-SHOP

www.productoo.com E-SHOP Jedinečný způsob on-line prezentace, prodeje a řízení výroby Vašich produktů. Productoo je původní český software určený pro on-line prezentaci a prodej produktů. Kombinuje klasický způsob prodeje na internetu

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics. Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics Společnost HAWLE získala jednotný obchodně publikační systém s napojením na Microsoft Dynamics NAV Přehled Země: Česká republika Odvětví: Výroba, prodej Profil zákazníka Společnost HAWLE

Více

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Microsoft Business Solutions Navision vám dává volnost můžete se soustředit pouze na vaše podnikání. Microsoft Navision zajišťuje

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Developer > investor -> provozovatel > vlastník

Developer > investor -> provozovatel > vlastník Developer > investor -> provozovatel > vlastník Nabízené řešení SAP ERP SmartBUILDING + GTFacility S&T CZ a ASP vyvinuté All in One řešení pro potřeby stavebnictví, developerských a správcovských organizací

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Jak efektivněji řídit skladové procesy

Jak efektivněji řídit skladové procesy Jak efektivněji řídit skladové procesy Josef Černý, ICZ a. s. 9.10.2012 www.i.cz 1 Agenda Logistické náklady a možnosti jejich snižování Evidovaný sklad Řízený sklad WMS OSIRIS Příklad z praxe www.i.cz

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser

Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Organizace a řízení retailingové firmy I, II, Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu I. Popis retailingové firmy Charakteristika retailingové firmy (RF) Koncentrace, kooperace, internacionalizace Charakteristika

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více