Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL

2 Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační systém - řešení vztahů se zákazníky (Bakalářská práce) Autor: Karel Perzl Vedoucí práce: Ing. Viktor Fromm Kunovice, červen 2009

3

4 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Viktora Fromma literatury. s použitím pramenů, které cituji a uvádím v seznamu použité Kunovice, červen 2009

5 Dovoluji si tímto poděkovat panu Ing. Viktorovi Frommovi a kolektivu dalších pracovníků společnosti FRONIUS Česká republika s.r.o. za odborné vedení při vypracování této bakalářské práce, za metodické pokyny, konzultace a podnětné připomínky, které mi byly poskytnuty v průběhu jejího zpracování. Kunovice, červen podpis

6 Obsah: Úvod Představení firmy Fronius FRONIUS International GmbH FRONIUS Česká republika s.r.o Firemní informační systém Definice pojmu Význam IS/IT pro moderní firmu Požadavky, trendy Popis stávajícího řešení firemního IS Přehled IT infrastruktury Řízení vztahů se zákazníky - CRM Historie Současnost Návrh řešení Vize Stanovení cílů Řešení Microsoft Dynamics TM CRM Závěr...41 Abstrakt...42 Seznam použité literatury...44 Přílohy...46

7 Úvod V práci se zabývám popisem současného stavu informačního systému firmy FRONIUS Česká republika s.r.o., jeho přednostmi a nedostatky. Cílem této práce je pak především návrh rozšíření informačního systému o řízení vztahu se zákazníky, které může přinést celkové zlepšení hospodářských výsledků, nástroje pro oslovení nových zákazníků, vylepšení trvalé péče o stávající zákazníky, celou řadu analytických nástrojů a tím i možnou přidanou hodnotu výrobkům. Tento návrh povede nejen k určitému získání náskoku firmy ve stále silnějším konkurenčním prostředí, ale pomůže i k možnému zlepšení sociálních aspektů ve společnosti a také ke splnění strategického cíle stát se podnikem s vedoucím postavením ve světě. Dle stupně vývoje společnosti lidí a trhu v dané oblasti je nutné sladit řízení vztahů s lokálními podmínkami. V rámci mezinárodně působící firmy je tedy nutností volit systém podporující právě procesy upravené na lokální podmínky trhu, ale také takový, který umožňuje zpracování údajů na mezinárodní úrovni. Po vývoji přístupů k řešení vztahů se zákazníky v několika vlnách od roku 1980 až po rok 2005 lze právě nyní vstoupit aktivně s podporou oblasti vytvoření struktury a procesů zákaznicky orientované společnosti. První část je zaměřena na analýzu firmy FRONIUS Česká republika s.r.o. a popis současného informačního systému. Její historii, postavení a vztahy v globálním měřítku a dále pak vazby z hlediska člena mezinárodního koncernu. Druhá část se zaměřuje na obecný popis řešení provozu informačního systému a technologií s ním spojených. V závěrečné části se pak podrobně věnuji návrhu rozšíření stávajícího systému o řízení vztahu se zákazníky. 6

8 1 Představení firmy Fronius 1.1 FRONIUS International GmbH Vznik firmy Fronius spadá do června roku 1945, kdy pan Günter Kurt Fronius zakládá v Rakousku elektrotechnickou firmu, jejíž první výrobky jsou transformátory a nabíječky akumulátorů. Tímto aktem byl položen základní kámen dnešní firmy FRONIUS International GmbH. V začátcích se zabývala prodejem elektrických spotřebičů. Poté byla zahájena vlastní výroba svařovacích transformátorů a nabíjecích zdrojů pro akumulátory. Rok 1962 byl rokem vývoje vlastních svařovacích zařízení typu MIG s ochranným plynem. Po třech letech FRONIUS vyráběl vlastní elektronické řídící komponenty. V roce 1968 zahájil navíc výrobu svařovacích hořáků. V roce 1980 dochází k převzetí vedení firmy potomky manželů Fronius, paní Brigitte Strauss a panem Klausem Fronius. Po celou dobu probíhá intenzivní vývoj nových zařízení a svařovacích systémů, a tak již v roce 1981 je na trh uveden první primárně řízený invertorový proudový zdroj na bázi tranzistorů. V roce 1991 je otevřena pobočka na Ukrajině s výrobním a prodejním oddělením. Další rok je totéž provedeno v České republice. Následuje vytvoření prodejních středisek v Německu, Švýcarsku, Norsku a Francii. Jedním z velkých úspěchů je v roce 1998 uvedení výrobní řady produktů Digitální revoluce na trh. V roce 1999 se zakládají čtyři divize: svařovací technika, nabíječky akumulátorů, solární elektronika a plazmová technika. V roce 2001 dochází k rozšíření vedení na 6 osob, v letech jsou otevřena další obchodní střediska, a to v USA, Brazílii, následuje Mexiko. Roky jsou pro společnost důležité vždy uvedením některé světové novinky. Lze upozornit na uvedení postupu CMT (Cold Metal Transfer). Jde o nový svařovací proces MIG/MAG umožňující termické spojování oceli s hliníkem a přesvědčuje bezrozstřikovým pájením potažených plechů, i u tenkostěnných spojů. Společnost Fronius uvádí také na trh první plazmové řezací zařízení. U zařízení používá jako řezné médium kapalinu. Celosvětovou novinku u odporového bodového svařování představuje obíhající procesní pás, který chrání elektrodu a materiál a dramaticky zlepšuje kvalitu svarů. 7

9 Zároveň velmi investuje do svého zázemí. Byl postaven nový výrobní závod v Pettenbachu, nové výrobní a logistické centrum v Sattledtu a pod. Tři výrobní centra se nacházejí v Rakousku a po jednom v České republice a na Ukrajině. Formou přímého obchodního zastoupení ji lze tedy nalézt přímo v Rakousku, Brazílii, Kanadě, České republice, Francii, Německu, Mexiku, Norsku, Slovensku, Švýcarsku, USA a Ukrajině. Mimo tato významná obchodní střediska má FRONIUS po celém světě smluvní obchodní partnery, kteří prodávají celý výrobní sortiment. Neméně se společnost věnuje také ochraně životního prostředí. Důkazem může být udělení ceny Energy Globe World Award 2008 dne v Evropském parlamentu v Bruselu za nejlepším projekt budoucnosti HyLOG, systém přepravy vyvinutý firmou Fronius pro bezemisní přepravu pomocí vodíku a fotovoltaiky ve výrobním závodě v Sattledtu, Fronius svým systémem HyLOG opět určuje trend: Přeprava je slučitelná s čistým ovzduším!. Společnost Fronius přeměňuje energii a závazkem číslo jedna je jedinečnost. Ukazuje své kompetence a je považována za technologickou jedničku v následujících třech oblastech: Divize nabíječek akumulátorů: Profesionální nabíjecí systémy akumulátorů pro startovací a pohonné akumulátory pro průmyslové použití. Nabíjecí zařízení jsou vyvinuta speciálně pro profesionální použití. Všechny akumulátory však nejsou stejné, existují startovací akumulátory pro použití např. v automobilech a pohonné akumulátory, které jsou určeny například pro vysokozdvižné vozíky. Pro oba druhy akumulátorů má společnost optimální nabíjecí systémy. Není náhodou, že společnost Fronius patří k předním dodavatelům v Evropě. Výrobci automobilů, vysokozdvižných vozíků a mnoho známých výrobců akumulátorů již desetiletí spoléhá na jejich kvalitu. V oblasti hospodárných akumulátorových systémů má společnost vedoucí postavení v oboru. Divize svařovací techniky: Obloukové svařovací systémy pro dílenské a průmyslové použití. Manuální i zcela automatizovaná zařízení. Svařování znamená spojování materiálů za použití tepla nebo síly, s přídavným materiálem nebo bez něj. Tento princip byl známý již před lety, ale teprve v posledních stoletích mohlo dojít k opravdovému rozmachu svařovací techniky. Společnost je jako jedna z mála po celém světě a usiluje stát se v tomto odvětví celosvětovou jedničkou. V oblasti svařovací techniky je společnost kompetentním partnerem pro mezinárodní automobilový průmysl a jiná kovozpracující odvětví s vysokými nároky na kvalitu. 8

10 Divize solární elektroniky: Špičkové know-how využívá společnost i v oblasti fotovoltaiky a vyrábí vysoce kvalitní solární elektroniku. Střídače a řešení pro datovou komunikaci pro zasíťovaná fotovoltaická zařízení. Společnost se tomuto oboru věnuje od roku 1992, speciálně solární elektronikou řízením fotovoltaických zařízení. Vyvinula inovativní systémy střídačů, které převádí stejnosměrný proud získaný solárními moduly na použitelný střídavý proud. Vyrobený proud je poté dodáván do veřejné elektrické sítě. Vlastníci: Soukromá nadace Friedly a Güntera Froniusových (od roku 1999) Obrat 298,5 mil. EUR 235,12 mil. EUR Export 88,2 % 85,5 % Podíl investic 16,8 % 18,5 % Výdaje na výzkum a vývoj 6,8 % 9,4 % Zaměstnanci 2221 (1661 Rak.) 1831 (1370 Rak.) Aktivní patenty Tabulka 1 - Přehled vybraných údajů Zdroj: [5] Výsledkem je méně než 200 bodů KSV (hodnocení ÖNB: schopný refinancování - bezvadná bonita) neboli ohodnocení nejvyšším stupeň bonity Rakouskou státní bankou ve své zemi. 1.2 FRONIUS Česká republika s.r.o. FRONIUS Česká republika s. r. o. byla založena v roce Je 100% dceřinou společností FRONIUS International GmbH, Rakousko. V Českém Krumlově byl na zelené louce postaven zcela nový výrobní závod. S výstavbou nové haly se začalo 1. října 1991, výroba se rozběhla 1. listopadu Firma se rozkládá na m2, z toho plocha produkce zabírá 5000 m2. Tehdejší investice činily 55 mil. CZK do stavby, 52 mil. CZK stály stroje a zařízení, do práškové lakovny se vložilo 20 mil. CZK. Fronius byl též prvním zahraničním investorem v tomto městě. Souběžně se zahájením výroby byla založena první obchodní centra v Praze, Jihlavě a Ostravě. Výrobní závod v Českém Krumlově (Viz obr.č.1) má za sebou více než 16 let úspěšné historie. V roce 2007 se stal kompetenčním místem výroby transformátorů pro celý koncern Fronius. V Českém Krumlově je také sídlo firmy Fronius Česká republika s.r.o. 9

11 Obrázek 1 - Výrobní závod a sídlo firmy Zdroj: [20] Obchodně firma působí na našem trhu od roku V současné době zaměstnává cca. 250 lidí a v rámci České republiky má 9 přímých obchodních zastoupení a jeden výrobní závod. V současné době lze ji nalézt formou přímého obchodního zastoupení v Praze, Teplicích, Plzni, Hradci Králové, Jihlavě, Zlíně, Olomouci a Ostravě. V Českých Budějovicích pak Certifikovaného partnera (Viz obr.č..2). Obrázek 2 Obchodní zastoupení v ČR Zdroj: [21] Řídící procesy ve firmě jsou totožné s procesy mateřské společnosti. Systém strategického rozhodování a určování směrů vývoje je pak závazný ve všech oblastech. 10

12 2 Firemní informační systém 2.1 Definice pojmu Obecně se uznává, že bez managementu nelze úspěšně podnikat a zajistit tak prosperitu podnikatelských organizací v tržním hospodářství. Podnikatelé a manažeři firem do svých rukou berou plnou zodpovědnost za úspěchy i neúspěchy v podnikatelské činnosti, a tím i za sociálně-ekonomickou prosperitu vedených kolektivů. Pro management v podmínkách stálých změn je podstatné, že informační technologie mu účinně pomáhají identifikovat, zobrazit a pochopit vnější i vnitřní podmínky manažerské práce. Poskytuje mu k zvládnutí nových nároků řadu nástrojů a metod, z nichž k nejdůležitějším patří informační systémy. Informační systémy jsou chápány jako účelové uspořádání vztahů mezi lidmi, datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to včetně technologických prostředků. IS organizace je soubor informačních technologií, dat a lidí, jejichž cílem je efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních organizace. Informační technologie = hardwarové a softwarové prostředky pro sběr dat, přenos, ukládání, zpracování a distribuci informací. Vztah mezi informačním systémem a informačními technologiemi (IS/IT 1 ) můžeme chápat tak, že informační systém nám reprezentuje potřebu informací, zatímco informační technologie nám reprezentují uspokojení této potřeby. 2.2 Význam IS/IT pro moderní firmu Informační systémy patří mezi nejdůležitější firemní mechanismy pro získání či udržení konkurenční výhody. Potřeba kvalitního informačního systému a informačních technologií je vyvolána charakterem současného hospodářského prostředí a významem informace 2 v tomto prostředí. Kvalita informačního sytému firmy patří mezi strategické faktory prosperity a konkurenceschopnosti. IS/IT jsou jedním z rozhodujících faktorů efektivnosti řízení. O tom, jak vysoký bude jejich výsledný přínos, rozhoduje kromě způsobu a rozsahu jejich integrace i schopnost firmy a použitého systému akceptovat obecné perspektivní trendy. 1 IS/IT - informační systémy/informační technologie 2 Informace = znalosti - v současnosti jeden z klíčových podnikových zdrojů 11

13 IS může mít různou úroveň a různý způsob používání. Ve své práci se věnuji výhradně počítačem podporovaným řešením založeným na moderních informačních technologiích často označovaným zkratkou IS/IT. 2.3 Požadavky, trendy Veškeré firmy využívající IS/IT systémy pro podporu firemních procesů a činností se každodenně setkávají s požadavky na kvalitu, stabilitu, zjednodušení informačního systému a potřebu propojování s novými technologiemi. První požadavek - tlak na kvalitní provoz tohoto celku - tedy každodenní využitelnost pro všechny koncové uživatele, přínos pro podnikání, zjednodušení rutinních transakcí a především pak podpora kritických nebo z pohledu podnikání nejdůležitějších procesů. Druhým požadavkem je stabilita. Tedy taková údržba systému, aby se každý uživatel na tento systém mohl spolehnout, ať už se jedná o koncového pracovníka například ve výrobě, který zde nachází pracovní příkazy a vše co s tím souvisí, nebo o manažera, který od systému očekává okamžitou reakci na kolize nebo výjimečné situace. Třetím důležitým požadavkem je možnost průběžného zavádění nových aktuálně užitečných či perspektivních technologií. V souvislosti se zaváděním nových technologií je důležité, zda je informační systém jako celek schopen se těmto novým trendům otevřít, zda je na tento rozvoj připraven nebo konstruován. Právě podpora směrem vzad tak, aby něco nového umělo spolupracovat s tím starým, je limitujícím prvkem. Dlouhodobé technologické trendy se prosazují ve všech dostupných informačních systémech. Je třeba vzít v úvahu vzájemný vztah podnikových cílů a metod řízení na jedné straně a IS/IT na straně druhé. Jednoznačným trendem v IS firem je požadavek: Řídit a mít nástroje k řízení (Např. Workflow 3 ). S trendy je také třeba zmínit sílící podporu obchodní činnosti, podporu pružných organizačních struktur ( virtuální team, práce z domova), vazbu mezi IS/IT a BPR 4, mobilní služby, vysokou flexibilitu podnikových IS/IT v přizpůsobování dynamice 3 Procesy řízení toku práce 4 BPR (Business Process Re-engineering) - optimalizace podnikových procesů. 12

14 světového vývoje, ideální nástroj pro uložení a zpřístupňování podnikových znalostí, podpora strategického řízení podniku OLAP 5 či BI 6 apod. Trendy IS směřují ke zrychlení komunikace příkladem takového silného soudobého trendu je otevřenost systémů vůči rychlé komunikaci prostřednictvím mobilních zařízení a net technologií. Je nutné, aby byla podchycena komunikace uvnitř firmy (koncoví uživatelé, manažeři) a současně komunikace externí (dodavatelé, odběratelé, státní správa). Zvýšení rychlosti výměny dat a současně zpřesnění této komunikace je velmi důležité, jak v odběratelských a dodavatelských vztazích, tak i uvnitř firmy, kde se tímto způsobem dále snižuje režijní neproduktivní čas. Zefektivnit práci s informacemi a tím získat náskok před konkurencí. IS směřuje také ke stále většímu propojení s obchodními odděleními. Této snaze může pomoci zavádění procesů dle ITIL (Information Technology Infrastructure Library což je procesně orientovaný rámec pro řízení služeb IT. Obsahuje sadu nejlepších praktik či doporučení vytvořených na základě zkušeností mnoha IT organizací po celém světě. Svým přístupem zjednodušuje orientaci v problematice řízení IT, jak IT specialistům, tak i vedoucím pracovníkům ostatních podnikových procesů). V technologické oblasti jsou zase trendy tyto: více jádrové CPU, 64-bitové architektury, virtualizace, propojení a pod. Jak obstojí těmto požadavkům informační systém, jehož jádro tvoří Infor ERP 7 BaaN IV osvědčené řešení pro průmysl? 2.4 Popis stávajícího řešení firemního IS Vzhledem k tomu, že společnost je řízena mateřskou firmou, není kvůli dostatku informací možné se věnovat popisu globální architektury IS/IT. Pohled bude tedy omezen na společnost a její dílčí architektury IS/IT. Popis a hodnocení dosavadního stavu bude tedy charakterizovat silné a slabé stránky současného IS/IT a určí jeho rozšíření o podporu řízení vztahu se zákazníky s odhadem nákladů. 5 OLAP technologie (On-Line Analytical Processing) - nástroje pro tvorbu multidimenzionálních pohledů. 6 BI (Bussines Inteligence) - sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. 7 ERP (Enterprise Resource Planning) řízení podnikových zdrojů. 13

15 Jádro aplikační architektury IS firem představuje ERP a pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů. Klíčovým slovem zde není řízení, ani zde nejde výhradně o zdroje, ale hlavní myšlenkou při vzniku bylo sjednotit podnikové aplikace na úrovni celého podniku (enterprise). ERP je výsledkem snahy integrovat programy uspokojující informační potřeby všech oddělení a funkcí v podniku do jedné aplikace, sdílející jednu databázi tak, aby řešení vyhovovalo různým potřebám zaměstnanců a přitom si udrželo kontinuitu a konzistenci předávaných informací a omezilo plýtvání při několikanásobném zpracování týchž dat. ERP nebývá jedinou aplikací ve firmách a vytváří spolu s dalšími programy IS. ERP je back-office aplikace, takže přímo nevytváří přidanou hodnotu pro zákazníka. Ne jinak je tomu ve firmě FRONIUS. V roce 2004/2005 byl na základě rozhodnutí managementu ve společnosti Fronius Česká republika s.r.o. úspěšně implementován Infor BaaN IV (Viz obr.č.3). V mateřské společnosti je používán od a po Rakousku, Německu, Francii, USA, Brasilii byla Česká republika další lokalitou. Zpřístupnění IS společnosti pro partnery šlo o další projekt realizovaný mezinárodní teamovou spoluprací vlastními silami. Obrázek 3 - Ukázka hl.menu BaaN IV Zdroj: [21] Infor ERP Baan IV je z generace produktů vzniklých na osvědčených technologiích a dlouholetých zkušenostech s integrovanými a navzájem propojenými podnikovými řešeními. Základem je Infor ERP Baan IV, může být doplněný řadou rozšiřujících produktů v oblastech jako Infor Supply Chain Scheduler and Planner (SC Scheduler - nástroj pro pokročilé plánování), Infor Supply Chain Management (SCM řízení dodavatelského řetězce), Infor Customer Relationship Management (CRM řízení vztahů se zákazníky), Infor Supplier Relationship Management (SRM - řízení vztahů s dodavateli), Infor Collaborative Order Management (COM řízení úzké spolupráce), Infor 14

16 Product Lifecycle Management (PLM řízení životního cyklu produktů), Infor Corporate Performance Management (CPM řízení firemní výkonnosti). Výše uvedený produkt byl tedy v základu ( Common, Finance, Manufacturing, Distribution, Project, Transportation, Service, Controlling, Tools, Dynamic Enterprise Modeler, Add-On) bez rozšiřujících modulů implementován dle best practice Target metodou rozděleně do fází: Simulace1 (Mapping sestavení, popis výchozího stavu) Simulace2 (Piloting - vedení) Simulace3 (Migration - migrace) To zaručilo plnou implementaci s požadovanými podnikovými procesy. Právě převzetí procesů zabezpečujících mimo jiné obslužnost zákazníků na celosvětově stejných standardech bylo rozhodujícím faktorem pro zavedení tohoto systému. Strategické a rozhodovací procesy, jakožto trendy a směry vývoje mateřské firmy jsou platné pro všechny dceřiné společnosti, jak jsem již zmínil. Datová základna ERP systému je realizována na relační databázi Oracle. Firmu lze definovat jako obchodně-výrobní, zákaznicky a procesně orientovanou 8 společnost. Z pohledu druhu zákazníků je podnik klasifikován v kategorii B2BC 9. Tomu odpovídá model IS (Viz obr.č.4). 8 Orientace na zákazníka znamená mimo jiné připravování služeb a produktů pro zákazníka tak aby splnily jeho očekávání. Stávat se tímto nenahraditelným bez ohledu na obor / Procesní orientace zpětný přínos užitku = nezávislost na zaměstnancích. 9 B2C - business-to-customer : zákazníci jsou zároveň konečnými spotřebiteli / B2B business-to-busines: služby a výrobky pro jiné podniky. 15

17 Obrázek 4 - Architektura IS/IT obchodně-výrobní organizace Zdroj [11] Samotné využívání jednotných databází, různých přístupů k informačním zdrojům v rámci internacionální struktury společnosti, nezávislost na časovém posunu či pracovišti jsou pak nespornou výhodou. Důkazem výše uvedeného tvrzení může být způsob nasazení systému při zastoupení tzv. vlastníka procesu (Process Owner) s internacionální působností, odpovědného implementátora procesu (Expert User) a definicí klíčových uživatelů (Key Users) pro danou oblast s lokální působností. Jedná se o podporu následujících oblastí: Finance & Controlling (Finanční účetnictví & Kontrola chodu společnosti ) Finanční a nákladové účetnictví, jehož cílem je detailní sledování a řízení struktury nákladů a výnosů v podniku. Tuto činnosti podporují moduly: Hlavní kniha: Kmenové údaje, Účtování a automatické účtování, Měsíční a roční uzávěrky, DPH. Odběratelé: Kmenové údaje, Saldo, Upomínky, Fakturace, Fakturace úroků z prodlení Dodavatelé: Kmenové údaje, Saldo, Platby Výkazy: Kmenová data, Zpracování výkazů Controlling: Kmenové údaje, Kalkulace, Plánování nákladů a Vnitropodnikové výkazy 16

18 V každém modulu lze dle oprávnění vstupovat, prohlížet, tisknout sestavy, upravovat či měnit základní údaje o podniku, zaměstnancích, odběratelích či dodavatelích. PreSales Management & Sales Pricing (Příprava prodeje & Tvorba prodejních cen) Pro předprodejní přípravu tvorbu nabídek a ceníků Technical development & Calculation (Příprava výroby & Kalkulace) Pro tvorbu kusovníků, technologických postupů a kalkulací Production (Výroba) Je důležité zmínit nahrazení modulu Výroba aplikací systémů štíhlé výroby Kanban 10 v předloňském roce. K tomuto kroku vedla úvaha o snaze perfektně plnit přání zákazníka, zpružnit výrobu, zkrátit výrobní proces vývoj-výroba-prodej, snížit náklady, zvýšit produktivitu a obecně zvyšovat kvalitu. Minimalizovány byly tímto krokem požadavky na podporu IS/IT firmy ve směru řízení výroby jako takové a centrální plánování. Místo podrobných výrobních příkazů pro každou operaci a pracoviště uvedené v kusovníku a technologickém postupu výrobku se plánování omezilo na zadání pouze finálního produktu. Logistic: Purchase, Sales Operations, Warehouse (Logistika: Nákup, Prodejní operace, Skladové hospodářství). Zde se jedná o podporu následujících procesů: Prodejní zakázky Prodejní zakázky jsou zpracovávány oddělením plánování výroby. Prodejní zakázky pro mateřskou firmu jsou kopírovány z příchozích nákupních objednávek přímo do systému, od ostatních zákazníků jsou zakládány ručně. Expedice každý den ráno obdrží sestavu otevřených prodejních zakázek. Do cca hodin pracovníci expedice v sestavě označí ty zakázky a položky, které týž den odpoledne budou vyexpedovány na základě dodávek výrobků z výroby do expedice. Oddělení nákupu pak provede v BaaNu kompletní proces od návrhu na vyskladnění až po fakturaci prodávaných výrobků. S prodejní zakázkou se setkáváme také při prodeji výrobků a služeb směrem k zákazníkovi. To probíhá jednotlivě u všech obchodních teamů. Postup je následující: na základě poptávek zákazníků jsou dělány nabídky. Ty je možno tisknout s obrázky jednotlivých položek. 10 Kanban=karta=informace, využívá při řízení produkce princip výroby na výzvu (tahový systém). 17

19 Prodejní zakázky pro zákazníky jsou zpracovávány na jednotlivých obchodních pobočkách. Každý tým má svojí řadu zakázek. Jsou zadávány ručně na základě objednávek od zákazníků nebo převáděny z vytvořených nabídek. Položky v zakázkách jsou vyskladněny a fakturovány hned (při prodeji za hotové nebo když je zboží skladem) nebo jsou převedeny do nákupních objednávek jako přímé dodávky. Zpracování těchto přímých dodávek probíhá na základě došlých faktur z mateřské firmy, které jsou zaneseny do systému, kde každou hodinu probíhá jejich zpracování a následně mohou být prodejní zakázky fakturovány. Tyto položky již neprochází lokálním skladem. Nákupní objednávky Systém BaaN denně zpracovává návrhy nákupních objednávek (MRP). Při zpracování se vychází z následujících údajů v kmenových datech a v plánovaných změnách: - pojistná zásoba - doba obrátky zásob - rezervace materiálu (výrobní či prodejní objednávka) BaaN tedy navrhne objednané množství dle údaje o minimálním objednacím množství a dodací termín podle doby obrátky zásob. Návrhy jsou zpracovávány pro jednicový materiál z hlavního skladu. Návrhy jsou řazeny podle odpovědného disponenta. Každý disponent tedy sestavu zpracovává a buď návrhy 100% přijme nebo je opraví dle aktuálního vývoje spotřeb nebo návrhy neakceptuje. V obchodním úseku jsou nákupní objednávky tvořeny na základě prodejních zakázek rovnou s dodáním zákazníkovi nebo jako doplňující objednávky na sklad ze sestav, které vychází z nastavených dat jednotlivých týmů. (pojistná zásoba, rezervace). Z mateřské firmy chodí ke každé objednávce potvrzení objednávky s datem odeslání. Data jsou zapisována do systému, který pak případně urguje objednávky u dodavatelů. Příjem materiálu Fyzická přejímka zahrnuje vždy kontrolu množství a druhu dodávaného materiálu a porovnání skutečnosti s dodacím listem. Pracovník skladu poté zaznamenává příjem materiálu na sklad v IS a uložení materiálu na předem definované skladové místo. Pro obchodní úsek příjem materiálu probíhá obdobně jako u výroby ale sklad je vždy na určeném obchodním zastoupení. Je provedena kontrola dodaného množství s dodacím listem a následné předání tohoto potvrzeného listu asistentovi prodeje, který zboží přijme do systému. 18

20 Skladové hospodářství Materiál pro výrobu je vydáván z hlavního skladu. Výdeje materiálu se provádí na základě KANBAN karet a prázdných přepravek, které pracovník logistiky do skladu dopraví. Pracovníci skladu vydávají materiál fyzicky a zároveň ihned odepisují v IS z hlavního skladu na patřičné výrobní středisko. Po naplnění přepravek a vychystání materiálu dle karet vyjíždí opět pracovník logistiky s vláčkem a materiál rozváží. Logistický cyklus je stanoven na dvě hodiny. Skladové hospodářství se pro úsek obchodu řídí prodejními, servisními zakázkami a nákupními objednávkami. Tím probíhá veškerý pohyb na prodejních skladech. Service & Rental (Servis & Pronájem) SMA (Service Maintenance Administration) podporuje v rámci IS procesy pro: Servis - opravy u zákazníků, servis v zastoupení Fronius, údržba svářecích systémů (Kalibrace, roční revizní prohlídky..), interní servisní objednávky, zpětné zásilky od zákazníků a jejich dobropisy, údržba demo zařízení, údržba zápůjčních zařízení. Pronájem - má svojí zvláštní sekci. Je založena nájemní zakázka, vytištěna nájemní smlouva a dodací list. Při navrácení je překontrolován stav techniky, ukončena doba nájmu v nájemní zakázce, doplnění položky přezkoušení a nakonec je vytištěna faktura. ERP není jedinou aplikací ve firmě a celý IS vytváří spolu s dalšími programy. Kromě výše uvedeného jej např. kvůli nepokrytí národních legislativ doplňují následující aplikace: Řízení lidských zdrojů (Mzdy a personalistika) - tato oblast představuje správu kmenových dat o zaměstnancích a plánování personálního rozvoje. Systém podporuje zpracování a následné vyhodnocení mezd (HeliosOrange). Dále Pokladny, Evidence majetku, Doprava a Manažérské rozhraní (také HeliosOrange) Docházkový systém (PWK 3.0) řešení v souladu s legislativou evidence docházky včetně propojení na mzdový systém. Bankovní systémy pro automatizovanou obsluhu účtů (ProfiBanka, Gemini, MultiCash) Právní předpisy (Konzultant) 19

21 Firma vynakládá také velké prostředky do rozšíření jádra IS. Např. pro nutné zpracovávání statistický a výkonnostních přehledů a rozborů ve směru podpory prodeje a managementu jako analýzu na obr.č.5. Dále výkonnostní charakteristiky a hodnotící materiály (Performance a Benchmarking paper - viz. obr.č.6), službu poskytující automatizované denní zprostředkování statistických informací a ukazatelů prostřednictvím zpráv SMS před zahájením práce (místního času) pokaždé s pěti upravenými ukazateli: vlastní obrat v aktuálním měsíci, obrat týmu v aktuálním měsíci, vlastní stav objednávek a zakázkové krytí, stav objednávek týmu a zakázkové krytí prodejního týmu a hodnotu zboží na skladě skladů prodejního týmu (Intelligent Messaging Service), periodické porovnání plánovaných a skutečných nákladů apod. Obrázek 5 - Ukázka analýzy aktivní zákazníci/team v SW District 8 GfK Macom Zdroj [10] 20

22 Obrázek 6 - Ukázka výkonnostní charakteristiky týmu Zdroj [10] Firma mimo to shromažďuje a připravuje prodejní a servisní informace (např. reference, řešení atd.) na mezinárodní úrovni a ty jsou poskytovány celé společnosti, aby všichni v mezinárodní síti mohli profitovat z úspěchů a ze zkušeností. Nasazuje projekty jako Kontakt management pro správu kontaktů, zpracovává marketingové akce směřující k zjištění spokojenosti zákazníků, TPOZ trvalá péče o zákazníka, zajišťuje technologií BlackBerry 11 dostupnost svých zaměstnanců. A další a další části a subsystémy IS umožňující firmě obousměrnou komunikaci, podporu mobilních uživatelů, skupinovou práci, kontakt management, vztah se státní správou (ČSÚ, Intrastat) apod. Jejich vzájemná spolupráce je zajišťována dle potřeby a povahy agendy dávkově či on-line. Samozřejmostí jsou podpory běžné kancelářské práce i specializované software z oblasti aplikací osobní informatiky. 11 BlackBerry registrovaná značka společnosti RIM pro mobilní technologii umožňující snadný přístup k e- mailovým zprávám, kalendáři a datům. Pro tento systém se používají speciální mobilní zařízení. 21

23 2.4.1 Přehled IT infrastruktury Pro napojení k mateřské firmě byla přepracována IT infrastruktura. To zabezpečuje stejné prostředí a zdroje pro všechny zaměstnance. Provoz a údržba je ošetřena vlastními tak externími zdroji. Vybudování fungující a spolehlivé IT infrastruktury patřilo mezi klíčové projekty. Zahrnuje v tomto pojetí následující okruhy technických prostředků, služeb a řešení: Počítače a software, počítačové sítě a systémové služby v síti, serverovny a datové centrum, internet a , řízení a správu IT, vzdálené přístupy, zálohování a obnova dat, ochrana dat před zneužitím, viry a nevyžádanými informacemi, efektivní tisk, optimalizace IT. Významnou roli zde hraje také zajištění pomocí SLA 12. Popis HW a SW vybavení není relevantní pro cíl této práce. Na této infrastruktuře (Viz obr.č.7) je pro firmu na zdrojích mateřské společnosti provozován samotný ERP systém, systém podporující Groupware - skupinovou spolupráci (MS Exchange) a internet/intranet. Na lokální úrovni pak ostatní součásti IS/IT. Obrázek 7 - Globální síť společnosti Fronius Zdroj: [5] 12 SLA - Service level agreement: kontrakt mezi subjekty obecně o garanci úrovně služby 22

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH ROZŠÍŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PODPORU

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Efektivní nákup a prodej podniku. Effective purchase and sale in the company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup a prodej podniku Effective purchase and sale in the company Zuzana Havlovičová Cheb 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku

Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Účetní a ekonomický software jako součást informačního systému podniku The Accounting and Economic Software as a Part of Information System

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více