RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S."

Transkript

1 RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S , Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D.

2 OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE ( ) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE ( ) VÍTKOVICE STEEL, a.s.

3 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE ( ) Základní milníky: leden 2000 společnost VÍTKOVICE, a.s. se kvůli neschopnosti plnit delší dobu své splatné závazky dostala dle zákona č.328/1991 Sb. do úpadku a hrozí vyhlášení konkursu Vládní usnesení č. 181 k financování VÍTKOVICE, a.s., formou tolling prostřednictvím firmy OSINEK, a.s Vládní usnesení č. 504 k programu restrukturalizace VÍTKOVICE, a.s. (záruka Konsolidační banky na směnky vystavené ve prospěch věřitelů ve vyrovnání, odkup pohledávek věřitelů Revitalizační agenturou, a.s., vyčlenění strategických podnikatelských jednotek) podání návrhu na zahájení vyrovnacího řízení u Krajského soudu v Ostravě povolení vyrovnání s věřiteli Krajským soudem v Ostravě (stanovení vyrovnacího správce, vyzvání věřitelů k přihlášení pohledávek) prodej Divize Energetika VÍTKOVICE STEEL, a.s.

4 Základní milníky (pokračování): nabytí právní moci povolení vyrovnání se zpětnou účinností ke dni vyčlenění Divize VÍKOVICE Ploché výrobky do samostatné společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s rozhodnutí o potvrzení vyrovnání břez prodej 98,96 % akcií VÍTKOVICE STEEL, a.s. společnosti OSINEK, a.s OSINEK, a.s. uhradil 3,31 mld.kč za akcie VÍTKOVICE STEEL, a.s. (ze získaných finančních prostředků bylo použito 2,25 miliardy korun na dokončení procesu soudního vyrovnání, tato částka představovala 30 procent z hodnoty pohledávek 940 věřitelů, kteří se do něj přihlásili) zaplacení věřitelům směnkami Krajský soud v Ostravě prohlásil vyrovnání VÍTKOVICE, a.s. s věřiteli za skončené VÍTKOVICE STEEL, a.s.

5 Výsledky procesu věcné a finanční restrukturalizace VÍTKOVICE, a.s., v číslech: 1. Vývoj ukazatele vlastní kapitál 2. Vývoj ukazatele zadluženost 3. Vývoj ukazatele počet zaměstnanců 4. Vývoj ukazatele hospodářský výsledek 5. Vývoj ukazatele finanční majetek VÍTKOVICE STEEL, a.s.

6 1. Vývoj ukazatele vlastní kapitál Vlastní kapitál v tis. Kč Vývoj ukazatele "vlastní kapitál " v letech

7 2. Vývoj ukazatele zadluženost 200,00 Ukazatel zadluženosti v % 170,00 140,00 110,00 80,00 50,00 20, , Vývoj ukazatele "zadluženost" v letech

8 3. Vývoj počtu zaměstnanců Stav zaměs tnanců skupiny VÍTKOVICE, a.s., k : Počet zaměstnanců Vývoj počtu zaměstnanců v letech (k )

9 4. Vývoj ukazatele hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v tis. Kč Vývoj ukazatele "hospodářský výsledek" v letech

10 5. Vývoj ukazatele finanční majetek Finanční majetek v tis. Kč Vývoj ukazatele "finanční majetek" v letech

11 Privatizace VÍTKOVICE, a.s. Základní milníky: Vládní usnesení č. 198 k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti (prodej majetkové účasti FNM 67,31 % akciového podílu a postoupení veškerých zajištěných pohledávek ČKA ve výši mil.kč formou veřejného výběrového řízení) vyhlášení výběrové řízení na prodej holdingu VÍTKOVICE, a.s mezirezortní výběrová komise obdržela 7 nezávazných nabídek a v souladu s doporučením finančního poradce Deloitte & Touche byli vybráni 4 uchazeči, kterým bylo umožněno provést hloubkovou kontrolu mezirezortní výběrová komise obdržela dvě závazné nabídky od společností EXIMAT, a.s. a LAHVÁRNA OSTRAVA, a.s vláda zveřejnila vítěze výběrového řízení - společnost LAHVÁRNA OSTRAVA, a.s prodej holdingu VÍTKOVICE, a.s., společnosti LAHVÁRNA OSTRAVA, a.s. VÍTKOVICE STEEL, a.s.

12 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE STEEL, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE ( ) VÍTKOVICE STEEL, a.s.

13 HISTORIE Historie VÍTKOVICE STEEL, a.s., začala výrobou prvního zkujněného železa v Rudolfově huti v roce Předchůdce dnešních válcoven začal pracovat v roce Novodobá historie VÍTKOVICE STEEL, a.s.: 1995 Uvedení zařízení pro plynulé odlévání bram do provozu 1997 Uvedení linky pro párování a uzamykání štětovnic do provozu 1999 Generální oprava a modernizace teplého úseku 3.5 kvarto včetně nové a příčné jeřábové dráhy 2001 Vznik samostatné akciové společnosti převodem z bývalé Divize VÍTKOVICE Ploché výrobky ( ) 2004 Zahájení procesu prodeje VÍTKOVICE STEEL, a.s Počátek výstavby ISSM ve VÍTKOVICE STEEL, a.s.

14 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI lavní výrobní program VÍTKOVICE STEEL, a.s.: plechy profilová ocel štětovnice tvarové výpalky Výrobní střediska Ocelárna Válcovna plechů Válcovna profilů Pálící centrum Kapacita výroby za rok 950 kt 755 kt 140 kt 35 kt Vlastnická struktura : OSINEK, a.s. 98,96 % akcií (majoritní vlastník) VÍTKOVICE, a.s. 1,04 % akcií

15 KONSOLIDOVANÉ UKAZATELE Konsolidované ukazatele za VÍTKOVICE STEEL, a.s., a OSINEK, a.s., v letech 2002, 2003 a 2004 Ukazatel/rok Výroba oceli t t t Dlouhé výrobky - prodej t t t Ploché výrobky - prodej t t t Výnosy z prodeje vlastních výroků 268 mil. EUR 285 mil. EUR 423 mil. EUR Počet zaměstnanců Výnosy z prodeje vlastních výrobků celkem / zaměstnanci 148 tis. EUR 166 tis. EUR 273 tis. EUR CZK/EUR = ø 30,812 (2002) CZK/EUR = ø (2003) CZK/EUR = ø 31,904 (2004)

16 REAKCE NA VÝVOJ CEN VSTUPNÍHO MATERIÁLU A VÝVOJ SVĚTOVÝCH CEN OCELI Vývoj destinačních cen produktů 12/ /2004 v %, (12/03 = 100%) Vývoj průměrných destinačních cen.. 200% 180% 160% 140% 120% 100% Celkem produkty Plechy Trend vývoje prodejních cen reagova na několikanásobný růs cen ocelových výrobků a cen vstupních surovin Růst nákladů byl plně promítnut do prodejníc cen produktů Průměrné prodejní ceny se meziročně navýšily přes 70% 12/03 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 Období

17 SUROVÉ ŽELEZO VÍTKOVICE STEEL, a. s., v současné době a při stávající výrobní konfiguraci nezbytně potřebují pro svůj výrobní proces tekuté surové železo, jehož výhradním dodavatelem je společnost Vysoké pece Ostrava Tekuté surové železo představuje cca 65 % celkové spotřeby materiálu a má přibližně 44% podíl na celkových nákladech společnosti Cena surového železa by měla být stanovena podle skutečných výrobních nákladů VPO a přiměřené míry zisku, jak je uvedeno v zákoně o ochraně hospodářské soutěže (společnosti OSINEK, a.s., a VÍTKOVICE STEEL, a.s., jsou přesvědčeny o dominantním postavení VPO na trhu s dodávkami surového železa) Spory o cenu surového železa probíhaly od roku 2003 s INH Ostrava a pokračovaly v roce 2004 s firmou Mittal Steel. Spory vede firma OSINEK, a.s., která je v současné době majitelem VÍTKOVICE STEEL, a.s.

18 SROVNÁNÍ CENY POŽADOVANÉ SPOLEČNOSTÍ VPO, A.S., A ZNALECKÉHO ODHADU PŘIMĚŘENÉ CENY Cena surového železa CZK/t znalecký odhad (HZ Praha) cena požadovaná VPO Rozdíl celkem 2,06 mld. Kč Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Rozdíl (Kč/t)

19 ZÁSOBOVÁNÍ SUROVÝM ŽELEZEM VERZE I (současný stav) Výhody - Nevýhody - rychlá reakce na požadavky zákazníka malý objem skladových zásob bram závislost na dodavateli surového železa vysoké investiční náklady snížení kapacity oceli během modernizace konvertoru VERZE II (nový tavící agregát hybridní pec) Výhody - Nevýhody - VERZE III (bez výroby oceli) Výhody - Nevýhody - rychlá reakce na požadavky zákazníka malý objem skladových zásob bram nezávislost na dodávkách surového železa vysoká variabilita výstupních surovin oceli vysoké investiční náklady (705 mil. Kč) komplikace v logistice žádné investiční náklady vysoká tržní cena bram neschopnost rychlé reakce na požadavky zákazníka nízká schopnost výroby plechů vyšších jakostních stupňů velký objem skladových zásob bram ztráta přímého prodeje ztráta end-users nižší výtěžek oceli z bramy

20 VÝVOJ A POTŘEBA ZAMĚSTNANCŮ Vývoj stavu zaměstnanců VÍTKOVICE, a.s. - divize 200 Ploché výrobky VÍTKOVICE STEEL, a.s. přepočt. sta v ko nc. sta v Ke dni vzniku samostatné akciové společnosti k bylo ve stavu zaměstnanců. Vývoj restrukturalizace zaměstnanosti Kroky restrukturalizace směřující do oblasti zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy po vstupu do Evropské Unie, externalizace dílčích pracovišť a snižování správního aparátu VÍTKOVICE STEEL, a.s., realizujeme pod vedením poradenské firmy Mc Kinsey.

21 FINANČNÍ KRITÉRIA DLE DISPOZIC EU Společnost je kontrolována Evropskou komisí od r Kritéria dle dispozic EU jsou v letech 2004, 2005 splněna. V r bude záviset hodnota kriterií Hrubá marže a EBIT/obrat na ceně dodávaného surového železa. Při zajištění reálné ceny surového železa lze očekávat v roce 2006 splnění obou hlavních kritérií EU. Limity 2004 skutečnost 2005 plán 2006 PZ* Hlavní Kritéria Hrubá marže EBIT/tržby >13,5 % > 1,5 % 16,14 % 12,22 % 13,68 % 10,71 % 9,85 % 6,93 % Podpůrná Kritéria Odpisy/tržby Finanční majetek/tržby > 7,0 % > 3,5 % 3,20 % 0,34 % 2,87 % 0,12 % 2,95 % 0,42 % *Podnikatelský záměr ( )

22 DĚKUJI ZA POZORNOST VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2009 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010

CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010 CELKOVÉ FINANČNÍ VÝSLEDKY SKUPINY EVRAZ ZA ROK 2010 19. dubna 2011 Evraz Group S. A. (LSE: EVR) oznámil své auditované finanční výsledky za rok končící datem 31. prosince 2010. Hlavní body finančního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. OLMA, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 společnosti OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OLMA, a.s. strana 1 (celkem 49) OBSAH OBSAH,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ÚVODNÍ

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s.

PEGAS NONWOVENS SA. Vedoucí manažer Emise. Česká spořitelna, a.s. Administrátor a Kotační agent. Česká spořitelna, a.s. PEGAS NONWOVENS SA Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 2,85% p.a. v předpokládané jmenovité hodnotě emise do 2.500.000.000 Kč splatné v roce 2018 ISIN CZ0000000559 Tento dokument představuje prospekt (dále

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI...3

PROFIL SPOLEČNOSTI...3 OBSAH: TITULNÍ STRANA... 1 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...6 3. OBCHODNÍ A VÝROBNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...8 4. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI V ROCE 2004...10

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů

03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 364 03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum

ČEZ a.s. po valné hromadě. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80. Datum Update: 18.6.2004 ČEZ a.s. po valné hromadě Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1.1.2003 1.2.2003 1.3.2003 1.4.2003 1.5.2003 1.6.2003 1.7.2003 1.8.2003

Více

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy 2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy Obsah 4 i odpovědnost za Pololetní zprávu Skupiny ČD 5 ii hlavní pololetní ukazatele Skupiny ČD 6 iii Úvodní slovo předsedy představenstva 7 iv hlavní události

Více