Profil společnosti Company Profile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Company Profile"

Transkript

1 Profil společnosti Company Profile

2

3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné události roku 16 Záměry a cíle 18 Zhodnocení situace na leasingovém trhu v České republice v roce Statutární orgány 22 Zpráva představenstva 26 Mzdová a personální politika společnosti ČSOB Leasing 27 Zpráva dozorčí rady 29 Akcionář 31 Základní kapitál a rozdělení hospodářského výsledku 32 Analýza finanční situace 34 Kontaktní údaje 01 Contents 03 The Chairman s Opening Statement 05 Mission of ČSOB Leasing 06 Company Profile 11 Key Financial and Operating Indicators Highlights 16 Aims and Objectives 19 Evaluation of Leasing Market Situation in the Czech Republic in Statutory Bodies 22 Board of Directors' Report 26 Wage and Personnel Policy of ČSOB Leasing 27 Report of the Supervisory Board 29 The Shareholder 31 Registered Capital and Distribution of Profit 32 Analysis of the Financial Situation 35 Contact Information ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, Vážení obchodní partneři, Vážení zákazníci, s potěšením mohu konstatovat, že rok 2003 byl pro společnost ČSOB Leasing, a.s., (dále jen ČSOB Leasing) úspěšným rokem. Za situace neustále se zvyšujícího tlaku konkurenčních leasingových společností, bankovních společností s nabídkou alternativních možností financování a při trvale rostoucích nárocích našich zákazníků jsme i v loňském roce obhájili prvenství na českém leasingovém trhu. Tato skutečnost je důkazem vysoké stability naší společnosti a svědčí o kvalitě poskytovaných služeb. Přední postavení na trhu nám umožňuje dále rozšiřovat škálu našich služeb a připravovat nové finanční produkty. V průběhu minulého roku jsme vyvinuli nový produkt s využitím evropských zdrojů. Tato nová forma leasingového financování může významnou měrou přispět k uspokojování potřeb finančního krytí investičních projektů malých a středních podniků, které budou potřebovat ke zvýšení konkurenceschopnosti, obzvláště v podmínkách trhu Evropské unie. Společnost ČSOB Leasing i v loňském roce úspěšně prošla dalším prověřením kvality procesů svých služeb. Výsledkem byla recertifikace systémů řízení jakosti dle mezinárodní normy ISO 9001:2000. Vstup České republiky do Evropské unie chápeme jako výzvu do budoucna a další možnost rozšíření pole naší působnosti. Cílem je pro nás úspěšné zvládnutí s tím spojených změn v legislativě a využití veškerých příležitostí otevřeného evropského trhu. Za úspěšné uzavření roku 2003 patří mé poděkování všem obchodním partnerům, našemu akcionáři společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB), našim zákazníkům a v neposlední řadě i zaměstnancům naší společnosti. Ing. Karel Bouček předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing, a.s. 02 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

5 THE CHAIRMAN S OPENING STATEMENT Dear shareholder, business partners and customers, I am happy to conclude that 2003 was a successful year for ČSOB Leasing, a.s. (hereafter ČSOB Leasing, or the Company). In the situation of the ever-growing pressure of competing leasing companies and banks, which offer alternative funding schemes, and the ever-increasing demands coming from our customers, we again succeeded in defending our top position on the Czech Republic's leasing market last year. It proves our company's sound position and the quality of the provided services. T HE C HAIRMAN S O PENING S TATEMENT Our leading market position allows us to expand our product range and to prepare new financial products. Last year we developed a new product drawing on European resources. This new form of financing through leasing can considerably contribute to satisfying the need of financial coverage for investment projects of small and medium-sized enterprises. They will need such funding to increase their competitive edge especially in the new conditions prevailing on the EU market. ČSOB Leasing managed to pass another quality audit of the services and their processes last year. The audit resulted in recertification of the quality management systems in compliance with ISO 9001:2000. We understand the Czech Republic's accession to the European Union as a challenge, as another opportunity to expand our business. We want to cope with the related legislative changes successfully and use all the opportunities of the open European market. I would like to thank our business partners, our shareholder Československá obchodní banka, a. s. (hereafter ČSOB), our customers and, last but not least, our employees for making the year 2003 yet another success. Karel Bouček Chairman of the Board and CEO ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

6 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ČSOB LEASING P OSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ČSOB LEASING Posláním společnosti ČSOB Leasing je poskytovat svým zákazníkům a obchodním partnerům z řad dodavatelů finanční služby na nejvyšší úrovni s důrazem na kvalitu a individuální řešení jejich potřeb. ČSOB LEASING FINANCUJE NÁSLEDUJÍCÍ KOMODITY: Dopravní technika osobní automobily užitková vozidla nákladní vozidla autobusy motocykly speciální kolová technika Stroje a zařízení jednotlivé stroje a zařízení technologické celky servisní zařízení vysokozdvižné vozíky, traktory, stavební stroje, zemědělské stroje polygrafické stroje obráběcí stroje (včetně dřevoobráběcích a tvářecích strojů) výpočetní technika, telekomunikační technika zdravotní a kancelářská technika další nespecifikovaná zařízení v rámci odpisové skupiny Informační technologie hardware a software 04 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

7 MISSION OF ČSOB LEASING The aim of ČSOB Leasing is to provide customers and business partners drawn from among suppliers of top financial services with high quality and individual solutions for their needs. ČSOB LEASING FINANCES THE FOLLOWING COMMODITIES: Vehicles Cars Light commercial vehicles Lorries Buses Motorcycles Special wheeled vehicles M ISSION OF ČSOB LEASING Machinery and equipment Individual machines and equipment Plant and machinery Service equipment Fork-lift trucks, tractors, construction plant and farm machinery Printing presses Machine tools (including woodcutting and forming machines) Computer and telecommunications technology Health-care and office equipment Other non-specified equipment within the 1st-4th depreciation cetegories Information technology Hardware and software ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

8 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER Společnost ČSOB Leasing je stoprocentní dceřiná společnost ČSOB a je členem KBC Group. ČSOB Leasing zaujímá dlouhodobě přední místo mezi leasingovými společnostmi nejen v České republice, ale i v celém regionu střední a východní Evropy. ČSOB Leasing poskytuje finanční služby v oblasti financování investic, zejména financování hmotného investičního majetku. Rozsahem a kvalitou svých služeb naplňuje očekávání svého jediného akcionáře. ČSOB Leasing is a 100% subsidiary of ČSOB and member of the KBC Group. ČSOB Leasing has for a long time been a leading leasing company both in the Czech Republic, and in Central and Middle Europe. ČSOB Leasing provides financial services in the area of investment financing, particularly of tangible fixed assets. By the extent and quality of services the Company fulfils the expectations of its sole shareholder. ČSOB Leasing je univerzální leasingová společnost a poskytuje své služby podnikatelským i nepodnikatelským subjektům prostřednictvím svých 15 poboček (stav k 31. březnu 2004). Na Slovensku vlastní společně s ČSOB společnost ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing is a universal leasing company offering services to both companies and individuals through a network of 15 branches (as at 31 March 2004). Together with ČSOB the Company owns ČSOB Leasing, a.s. in Slovakia. ČSOB Leasing nabízí širokou škálu leasingových produktů, která zahrnuje finanční leasing v Kč i v EUR a USD, operativní leasing a full service leasing. Vedle leasingu poskytuje splátkový prodej a odkup pohledávek. ČSOB Leasing připravil projekt určený k financování malých a středních podniků (SME) s cílem podpory jejich investičních projektů v oblastech infrastruktury, průmyslu a služeb a s využitím evropských finančních zdrojů. ČSOB Leasing poskytuje financování všech druhů dopravních prostředků, a to nových i ojetých, od motocyklů až po nákladní vozy. Ve spolupráci s importéry automobilů značky Hyundai, Kia, Mazda a Suzuki exkluzivně nabízí značkový leasing, a navíc úzce spolupracuje s importéry značek Honda, Saab, Jaguar, DAF a Renault Truck. ČSOB Leasing nabízí prodejcům dopravní techniky podpůrné finanční produkty, kterými jsou financování dealerské sítě nebo skladových zásob a poskytování úvěrů. V oblasti leasingu strojů, zařízení, technologií a investičních celků realizuje obchodní případy od minimální pořizovací hodnoty 500 tis. Kč. Tento limit může být nižší pro financování, které společnost nabízí ve spolupráci s vybranými dodavateli. ČSOB Leasing nabízí finanční produkty splňující nejvyšší požadavky zákazníků a obchodních partnerů. Produkty společnosti jsou poskytovány podle evropských standardů, jsou ČSOB Leasing offers a wide range of leasing products which includes financial leasing in CZK, EUR and USD, operational leasing and full service leasing with additional services. Hire purchase and purchase of receivables is offered in addition to leasing. ČSOB Leasing prepared a project for financing small and medium-size firms (SME). It aims at supporting their investment projects in the area of infrastructure, industry and services with the help of the European financial resources. ČSOB Leasing provides financing of all kinds of vehicles, new and used, from motorcycles to lorries. In cooperation with importers of Hyundai, Kia, Mazda and Suzuki cars, the Company offers exclusive brand leasing and, in addition to this, closely cooperates with the importers of Honda, Saab, Jaguar, DAF and Renault Truck brands. ČSOB Leasing offers dealers of vehicles auxiliary financial products: financing of dealer networks, stocks and provision of credit. In the field of leasing machinery, equipment, technology and complete plant, the minimum acquisition cost is CZK 500,000. However, this can be lower in the case of financing offered in cooperation with certain suppliers. ČSOB Leasing offers financial products which meet the most demanding requirements of customers and business partners. 06 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

9 PROFIL COMPANY PROFILE plně konkurenceschopné a především snadno dostupné, a to i v místech prodeje financovaných předmětů. ČSOB Leasing poskytuje svým obchodním partnerům profesionální a zákaznicky orientovaný servis doprovázený finanční jistotou a silným zázemím ČSOB. PRODUKTOVÁ NABÍDKA ČSOB LEASING PRO DODAVATELE Financování skladových a předváděcích vozidel ČSOB Leasing nabízí spolupracujícím dodavatelům možnost financování skladových a předváděcích vozidel formou poskytnutí obchodního úvěru. Obchodní úvěr může být po smluvní dohodě mezi dodavatelem, importérem a ČSOB Leasing proplacen i přímo na účet importéra. Předfinancování dodavatelů zálohové platby ČSOB Leasing poskytuje spolupracujícím dodavatelům zálohu na budoucí předměty financování. Financování protiúčtů Vozidlo vykoupené dealerem od zákazníka může být financováno ze strany ČSOB Leasing formou obchodního úvěru, a to do doby jeho prodeje koncovému zákazníkovi. Financování vybavení servisu a prodejny ČSOB Leasing nabízí dealerům i možnost financování technologií pro vybavení servisu a prodejny se zvýhodněnými finančními podmínkami oproti standardu. Dealer má možnost pořídit si servisní zázemí jinak než prostřednictvím bankovního úvěru, který pro něj bývá často nedostupný a administrativně náročný. The Company s products are provided according to European standard, they are fully competitive and, primarily, easily accessible even in places where the financed products are sold. ČSOB Leasing provides its business partners a professional and customer-oriented service accompanied by all the ČSOB s financial security and facilities. ČSOB LEASING PRODUCTS FOR SUPPLIERS Financing stocks and demonstration vehicles ČSOB Leasing offers cooperating suppliers the possibility of financing stock and demonstration vehicles by providing commercial credit. Subject to agreement between the supplier, importer and ČSOB Leasing, the commercial credit can be paid directly to the importer s account. Advance payments for suppliers ČSOB Leasing provides cooperating suppliers with an advance payment for future financed goods. Financing of trade-in deals A vehicle purchased by a dealer from a customer may be financed by commercial credit provided by ČSOB Leasing, until the date it is sold to the end-customer. Financing equipment for service centres and showrooms ČSOB Leasing also offers dealers the possibility of financing technology for equiping service centres and showrooms on better than average terms. Dealers have the possibility to build service facilities without a loan which is often inaccessible to them and involves a lot of administration. P ROFIL COMPANY P ROFILER Systém přímého placení výrobci / dovozci Pro urychlení platebního styku a toku peněz ČSOB Leasing nabízí dodavatelům možnost přímého placení za financované zboží výrobci nebo dovozci formou dohody o postoupení pohledávky. Direct payments to producers / importers To speed up payment and cash flow ČSOB Leasing offers suppliers the possiblity of paying the producer or importer directly for financed goods in the form of an agreement on an assigned receivable. Provizní systém ČSOB Leasing nabízí standardně obchodním partnerům, resp. dodavatelům, provizi za spolupráci na základě podepsané a platné smlouvy o obchodní spolupráci nebo smlouvy o zprostředkování. System of commissions As a standard, ČSOB Leasing offers business partners, or suppliers, commission for cooperation on the basis of a signed and valid contract on commercial cooperation, or a mediation contract. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

10 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER Kalkulační software ČSOB Leasing poskytuje spolupracujícímu dodavateli kalkulační pomůcku, která umožní proškolenému prodejci sestavovat nabídky pro finanční leasing a splátkový prodej. ČSOB Leasing považuje kalkulační pomůcku za své výhradní know-how. Financování formou obchodního úvěru ČSOB Leasing nabízí spolupracujícím dodavatelům u vybraných komodit (např. manipulační technika) možnost financování předváděcích strojů a vozidel formou poskytnutí obchodního úvěru. Cena financování je vázána na sazbu 3M PRIBOR. Calculation software ČSOB Leasing provides cooperating suppliers with software with the help of which trained dealers can compile offers for financial leasing and hire purchase. ČSOB Leasing regards the software as its own exclusive know-how. Financing through commercial credit In certain commodities (for example handling technology), ČSOB Leasing offers cooperating suppliers the possibility to finance demonstration machines and vehicles through commercial credit. The cost of financing is dependent on the 3M PRIBOR rate. PRODUKTOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKY PRODUCTS OFFERED TO CUSTOMERS Finanční leasing Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Účelem finančního leasingu je na základě leasingové smlouvy umožnit zákazníkovi za úhradu trvalé užívání movitých věcí nebo jejich souboru (předmětu leasingu). Financial leasing Rental and subsequent purchase of rented goods. The purpose of financial leasing is to enable customers to have permanent use of the goods rented on the basis of a leasing contract ( leased goods ). Zpětný leasing Finanční leasing, při němž je dodavatelem předmětu leasingu leasingový nájemce. Releasing Finanční leasing, u něhož je dodavatelem leasingová společnost a předmětem leasingu je movitá věc, jež byla předmětem předčasně ukončené leasingové smlouvy. Subleasing Finanční leasing, kdy je předmět leasingu (na základě písemného souhlasu ČSOB Leasing) pronajat leasingovým nájemcem třetímu subjektu. Splátkový prodej Neboli prodej na splátky, při kterém je v kupní smlouvě dojednána kupní cena, která je hrazena ve splátkách. Zákazník trvale užívá movitou věc nebo soubor věcí. Zákazník je vlastníkem předmětu financování od počátku smlouvy a provádí jeho odpisy. Formou splátkového prodeje je nabízeno také financování software. Lease back A version of financial leasing where the supplier of the leased item is the lessee from whom the leasing company purchases the item and leases it back. Releasing Financial leasing where the supplier is the leasing company and the leased good is a movable item which was leased under the early terminated lease contract. Subleasing Financial leasing where the leased good is leased by the lessee to a third party (based on a written agreement of ČSOB Leasing). Hire purchase This involves sales whereby the purchase price is specified in the sales contract and payments are made by instalments. The customer has permanent use of the goods, is the owner of the goods from the beginning of the contract and depreciates the asset. Financing of software through hire purchase is also offered. 08 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

11 PROFIL COMPANY PROFILE Devizový leasing Finanční leasing v devizách (EUR, USD). Produkt je určen zejména pro zákazníky s převažujícím devizovým příjmem. PRIBOR+ Finanční leasing pro obchodní případy, kdy hodnota financování je zpravidla vyšší než 2 mil. Kč na jedné leasingové smlouvě. Leasingové navýšení je v tomto případě smluvně vázáno na pohyb sazby 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit. Osobní leasing Finanční produkt osobní leasing je určen pro soukromé osoby na financování osobních vozidel. Leasingová smlouva může být předčasně ukončena (dříve než za 36 měsíců) na žádost zákazníka po dohodě s ČSOB Leasing. Operativní leasing účetně daňový Účelem operativního leasingu je na základě smlouvy o operativním leasingu umožnit zákazníkovi za úhradu dočasné užívání movitých věcí nebo jejich souboru (předmětu leasingu). Operativní leasing účetně daňový je pronájem, který není spojen s dodávkou doprovodných služeb. Splátky jsou pro subjekty, které musí vykazovat hospodářské výsledky i podle mezinárodních účetních standardů, mimobilanční položkou. Full service Operativní leasing, při kterém jsou zákazníkovi poskytnuty také doprovodné služby. Umožňuje zákazníkům rozhodnout se pro využívání řady volitelných služeb, např. údržbu a servisní náklady vozidla, pneu servis, čerpání pohonných hmot a sledování nákladů, pojištění právní ochrany, doplňkové pojištění (např. úrazové, pojištění zavazadel), technické asistenční služby, dálniční poplatky atd. Foreign exchange leasing Financial leasing paid in foreign currency (EUR, USD). The product is mainly for customers with prevailing foreign currency income. PRIBOR+ Financial leasing for cases when the value of the leased goods in one lease contract is usually higher than CZK 2 million. The interest charge in this case is contractually tied to the fluctuations of the 3M PRIBOR rate on the inter-banking deposits market. Personal leasing Financial leasing designed for individuals and financing of cars. The lease contract can be terminated prematurely (before the standard 36 months) at the customer s request after agreement with ČSOB Leasing. Operational leasing for tax accounting purposes The purpose of operational leasing is to enable a client temporary use of the leased goods in return for payment on the basis of a contract on operational leasing. Operational leasing for tax accounting purposes does not include additional services. For companies which also prepare financial statements under international accounting standards, the instalments are treated as an off-balance sheet item. Full service leasing Operational leasing with additional services provided to customers. It allows customers to choose from a wide range of optional services, e.g. car maintenance and service, tyre service, fuel filling and cost accounting, legal protection insurance and additional insurance (e.g. accident and baggage insurance), road assistance services, motorway charges etc. P ROFIL COMPANY P ROFILER Služby související s provozem pronajatého vozidla zajišťuje ČSOB Leasing u autorizovaného smluvního servisu. Díky velkoodběratelským slevám zajišťuje ČSOB Leasing nižší cenu služeb. ČSOB Leasing arranges services related to the operation of the leased vehicle always with an authorized service centre. The Company guarantees lower prices for the services thanks to wholesale discounts. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

12 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER POJIŠTĚNÍ Pojištění dopravní techniky v rámci leasingové smlouvy ČSOB Leasing uzavírá pojistné smlouvy pro dopravní techniku s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa, UNIQA. Zákazníkovi stačí pouze podpis leasingové smlouvy, která zahrnuje i pojištění předmětu leasingu. Vozidlo je pojištěno na všechna běžná rizika, zákazník si může vybrat i nadstandardní připojištění. INSURANCE Vehicle insurance in the framework of the lease contract ČSOB Leasing makes contracts with the following insurance companies ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa, UNIQA. All the customer has to do is sign the lease contract which includes insurance cover for the leased vehicle. The vehicle is insured in the event of all common occurrances, but customers can opt for above-standard insurance cover. Pojištění strojů a zařízení ČSOB Leasing má v současné době uzavřené pojistné smlouvy pro stroje a zařízení s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a Allianz. Jedná se též o hromadné pojistné smlouvy. ČSOB Leasing nabízí svým zákazníkům možnost zprostředkování individuálního pojištění. Zprostředkování pojištění po skončení leasingové smlouvy ČSOB Leasing zprostředkovává svým zákazníkům zákonné i havarijní pojištění po skončení leasingové smlouvy, a to včetně převedení bonusu a za srovnatelných podmínek jako v době platnosti leasingové smlouvy. V tomto ohledu spolupracuje s vybranými pojišťovnami (ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, UNIQA). ČSOB Leasing má k dispozici veškerou dokumentaci k vozidlu a průběhu pojištění, proto může agendu vyřídit korespondenčně. VLASTNÍ PRODEJNA OJETÝCH AUTOMOBILŮ ČSOB LEASING Insurance of machinery and equipment ČSOB Leasing has concluded contracts on insurance of machinery and equipment with ČSOB Pojišťovna and Allianz in the form of group insurance policies. ČSOB Leasing offers to its customers a possibility to procure an individual insurance. Mediation of insurance after fulfilment of the lease contract ČSOB Leasing mediates third-party liability and comprehensive accident insurance after the termination of the lease contract for its customers, including the transfer of bonuses, under comparable conditions under which the vehicle was insured during the lease period. In this area it cooperates with selected insurance houses (ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, UNIQA). ČSOB Leasing has all the relevant documentation in relation to insurance of the vehicle and the claim insurance record and can therefore arrange further insurance by correspondece. Zákazníci po skončení leasingu mohou nabídnout svá ojetá vozidla k odkupu v prodejně ČSOB Leasing v Praze Čakovicích. ČSOB Leasing nabízí zájemcům vozidla z předčasně i řádně ukončených leasingových smluv či jiná vozidla s prokazatelným původem. ČSOB LEASING USED CAR STORE After the end of the lease, customers can offer their used cars for sale to the ČSOB Leasing used car store in Prague Čakovice. ČSOB Leasing sells vehicles from prematurely or duly terminated lease contracts, as well as other vehicles with full documentation of their origin. 10 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

13 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Základní finanční údaje (v tis. Kč) Key financial data (in CZK thousands) Aktiva celkem Total assets Stálá aktiva Fixed assets Vlastní kapitál Equity Tržby za prodej zboží a služeb Revenues from sales of goods and services Zisk před zdaněním Profit before tax Hospodářský výsledek běžného účetního období Profit in the current accounting period Oborové ukazatele Sector indicators Podíl na relevantním trhu (%)* Share of the relevant market (%)* 13,50 14,27 12,53 12,72 Počet aktivních smluv Number of active contracts Počet nově uzavřených smluv Number of new contracts Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH) New business at acquisition cost (excluding VAT) Ostatní ukazatele Other indicators Počet zaměstnanců** Number of employees** Tržby na zaměstnance (v tis. Kč)*** Revenue per employee (in CZK thousands)*** Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS * Relevantní trh zahrnuje leasingový trh a relevantní trh splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. * The relevant market includes the leasing market and relevant hire purchase and consumer credit markets. ** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. ** The average number of employees. *** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období. *** Revenues per employee are calculated from the average adjusted number of employees in the respective period. Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

14 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before tax (in CZK thousands) Počet nově uzavřených smluv Number of new contracts Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH v tis. Kč) New business at acquisition cost (exluding VAT in CZK thousands) Podíl na relevantním trhu (v %) Share of the relevant market (in %) 14, ,5 12,53 12, ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

15 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Komentář k vlivu produktů na uváděné výsledky V roce 2003 byl dominantní v objemu realizovaných obchodů leasing dopravní techniky, který představuje 66 % z celkového objemu. Rozhodující měrou se na dosažených výsledcích podílel leasing osobních a lehkých užitkových automobilů. Leasing strojů a zařízení dosáhl podílu 26 %. V roce 2003 uvedla společnost na trh ve zkušebním provozu nový produkt pro bonitní zákazníky, odkup pohledávek, prostřednictvím kterého je možné financovat nákup strojů a softwarového vybavení. Charakteristikou produktu je postoupení pohledávky dodavatele za zákazníkem (splátkový kalendář). ČSOB Leasing tak přebere finanční nároky dodavatele, nikoliv však jeho závazky týkající se např. servisu. Komentář k vlivu pohybu úrokových měr na leasingový úrok Na rozdíl od roku 2002, v jehož průběhu postupně docházelo k výraznému snižování úrokových měr, což mělo přímý dopad na cenu refinančních zdrojů společnosti ČSOB Leasing a vedlo k výraznému poklesu leasingových úrokových měr nově uzavíraných smluv, došlo v roce 2003 ke stagnaci úrokových měr. V průběhu roku 2003 docházelo pouze k menším výkyvům tržních úrokových sazeb, a tím i refinančních zdrojů ČSOB Leasing na obě strany. ČSOB Leasing má plně zajištěno úrokové riziko svých refinančních zdrojů. Komentář k vlivu pohybu devizových kurzů na hospodářský výsledek Společnost ČSOB Leasing financuje většinu předmětů leasingu v českých korunách. Navíc měnová struktura splátek z leasingových smluv odpovídá měnové struktuře úvěrů. Proto je dopad změny devizových kurzů do hospodaření společnosti minimální. Comments on the influence of products on business results In 2003, very good results were achieved in vehicle leasing which accounted for 66% of total business results. This included mainly leasing of cars and light commercial vehicles. Leasing of machinery and equipment accounted for 26%. In 2003, the Company marketed a new product for creditworthy customers (in a trial operation) purchase of receivables through which it is possible to finance machines and software. A typical feature of this product is assigment of a supplier s receivable from a customer (payment calendar). In this way, ČSOB Leasing takes over the supplier s financial claim but not his obligations concerning, for example the provision of service. Comments on the influence of interest rate fluctuation on leasing interest In 2003, interest rates stagnated - as opposed to 2002, when interest rates were gradually substantially reduced. This had a direct impact on the cost of ČSOB Leasing refinancing resources and resulted in marked decline in leasing interest rates for new contracts. Throughout 2003, market interest rates fluctuated only slightly and so did the ČSOB Leasing refinancing resources. The interest risk related to ČSOB Leasing s refinancing resources is fully secured. Comments on the influence of exchange rates on business results ČSOB Leasing finances the majority of leased items in Czech crowns. In addition, the currency of the instalments under lease contracts corresponds to the currency structure of credits. The impact of changes in exchange rates on the Company s performance is minimal. Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS Plán investic společnosti ČSOB Leasing pro léta Nejvýznamnější investicí v roce 2004 je nákup nového informačního systému, přičemž jeho implementace bude částečně pokračovat i v letech dalších. Finanční investice do ČSOB Leasing, a.s. SR K 31. prosinci 2003 byla výše investice 150 mil. Sk (nominální hodnota), respektive 162,9 mil Kč (aktuální hodnota přepočítaná na základě aktuálního vlastního kapitálu ČSOBL SR). Z této investice se v průběhu roku 2004 neočekává vyplacení dividendy, neboť dosažený zisk bude ponechán ve společnosti za účelem realizace rozvojových investic. ČSOB Leasing investment plan for The purchase of a new information system is a major investment in 2004, while its implementation will continue in future years. Financial investments in ČSOB Leasing, a.s. Slovak Republic As at 31 December 2003, investments stood at Sk 150 million (nominal value), or CZK 162,9 million (current value of the investment as recalculated on the basis of ČSOB Leasing Slovak Republic current equity). No dividend is expected from this investment during 2004 because the profit will be retained in the Company to fund development investments. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

16 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 V ÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 leden únor Společnost ČSOB Leasing uzavřela s francouzskou Banque PSA Finance smlouvu o spolupráci v oblasti finančních služeb pro značky Peugeot a Citroen. Společnost ČSOB Leasing se stala opět generálním partnerem ankety o Nejoblíbenější automobil roku Společnost ČSOB Leasing překročila hranici 70 tisíc aktivních smluv. Společnost ČSOB Leasing je opět generálním partnerem ankety o Nejoblíbenější motocykl roku květen V 7. ročníku prestižní národní soutěže Rhodos o nejpůsobivější image (za rok 2002) obsadil ČSOB Leasing 3. místo v kategorii Leasing. červen V hodnocení 100 nejvýznamnějších firem ČR, zveřejněném sdružením CZECH TOP 100, obsadila společnost ČSOB Leasing první místo v kategorii ostatních finančních společností. Vlastní prodejna ojetých automobilů v Praze 9 Čakovicích rozšířila své služby o výkup a zprostředkování prodeje ojetých automobilů. Společnost ČSOB Leasing se zúčastnila Mezinárodního veletrhu osobních automobilů v Brně formou nabídky služeb na vlastním stánku. Společnost ČSOB Leasing obdržela ocenění Ministerstva financí jako významný plátce daní. září Dne 29. září 2003 byl již potřetí za sebou zvolen předsedou představenstva Ing. Karel Bouček. Karel Bouček působí rovněž jako generální ředitel společnosti ČSOB Leasing, a to již od jejího založení v roce Člen představenstva Ing. Ota Mandys byl vystřídán Ing. Petrem Jeníčkem, který současně zastává pozici výkonného ředitele pro finanční řízení. Společnost ČSOB Leasing se zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně formou nabídky služeb na vlastním stánku. prosinec Společnost ČSOB Leasing znovu potvrdila kvalitu svých služeb a získala recertifikaci dle normy ISO 9001: ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

17 2003 HIGHLIGHTS January February May June September December ČSOB Leasing concluded a cooperation agreement with Banque PSA Finance with respect to the financial services for Peugeot and Citroen. ČSOB Leasing again became the general partner of the 2003 Best Car competition. ČSOB Leasing had over 70,000 active contracts. ČSOB Leasing was again the general partner of the 2003 Best Motorcycle competition. ČSOB Leasing placed third in the Leasing category of the 7th prestigious national Rhodos competition of the most impressive brand images (for 2002). In the ranking of the Czech Republic's 100 most important companies, published by CZECH TOP 100, ČSOB Leasing placed first in the category of other funding companies. The Company's own used car store in Prague 9 Čakovice extended its service portfolio by adding the purchase and sale brokerage of used cars. ČSOB Leasing participated in the International Automobile Trade Fair in Brno offering its services in its own stand. ČSOB Leasing won the Czech Republic s Ministry of Finance award A Significant Tax Payer On 29 September, 2003 Mr. Karel Bouček was elected the Company's Board Chairman for the third consecutive term. Mr. Karel Bouček has also been acting as ČSOB Leasing's Chief Executive Officer since its founding in Mr. Ota Mandys, Board member, was replaced by Mr. Petr Jeníček, who also acts as the Company's Chief Finance Officer. ČSOB Leasing participated in the International Machinery Trade Fair in Brno offering its services in its own stand. ČSOB Leasing again confirmed the quality of its services and was certified under ISO 9001:2000 standard HIGHLIGHTS ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

18 ZÁMĚRY A CÍLE AIMS AND OBJECTIVES Z ÁMĚRY A CÍLE AIMS AND O BJECTIVES OBCHODNÍ VYHLÍDKY V rámci obchodních cílů pro rok 2004 bude ČSOB Leasing usilovat především o udržení dominantního postavení na trhu při zachování ziskovosti přinejmenším tak, jak se to dařilo v roce Společnosti ČSOB Leasing patří v současnosti první místo na trhu v objemu nově uzavřených obchodů mezi leasingovými společnostmi v České republice. Kudržení a dalšímu posílení této vedoucí pozice bude směřovat i další rozvoj obchodních aktivit. BUSINESS OUTLOOK ČSOB Leasing's business targets for 2004 will especially include the maintenance of its dominant market position and its profitability, at least to the extent achieved in Currently, ČSOB Leasing holds the first position on the Czech Republic market regarding the volume of newly concluded contracts. Its future business activities will be aimed at keeping and further strenghtening this leading position. V rámci hlavní komodity, leasingu automobilů, je cílem společnosti ČSOB Leasing prohloubit dosavadní úspěšné výsledky pomocí rozvoje spolupráce s výrobci a importéry a nabídkou služeb a produktů pro dealery. I nadále bude ČSOB Leasing budovat dobré obchodní vztahy s dodavateli a podporovat jejich obchodní aktivity ve spojení s nabídkou ČSOB Leasing. Produktová řada ČSOB Leasing se bude ještě více diverzifikovat, a to nejen na operativní leasing, splátkový prodej, ale nově i odkup pohledávek především ve spolupráci s dodavateli zařízení hi-tech a v neposlední řadě i spotřebitelské úvěry. V rámci mezinárodních programů bude ČSOB Leasing prohlubovat spolupráci s KBC Lease. V průběhu roku 2004 bude založena společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Tato 100% dceřiná společnost ČSOB Leasing bude specializovaná na zprostředkování pojištění. Cílem je optimalizace a zrychlení procesů v pojištění. ČSOB Leasing's goal in the field of its primary service, i.e. car leasing, is to improve existing successful results through the development of cooperation with producers and through the offering of services and products for dealers. ČSOB Leasing will continue to build its good business relations with suppliers and to promote their business activities in combination with ČSOB Leasing's offer. ČSOB Leasing will further diversify its range of products, not only in the field of operational leasing and hire purchase, but newly also purchase of receivables (primarily in cooperation with hi-tech equipment suppliers) and last but not least consumer credits. ČSOB Leasing aims at strengthening its cooperation with KBC Lease within the framework of international programs. A new company - ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. (insurance broker) - will be established in This 100% subsidiary of ČSOB Leasing will specialise in insurance mediation. The aim is to optimize and accelerate processes in the area of insurance. Po vstupu České republiky do Evropské unie bude ČSOB Leasing budovat spolupráci se zahraničními partnery a poskytováním svých finančních služeb podporovat jejich obchodní aktivity v České republice, resp. v zemích Evropské unie. Odbourání obchodních a legislativních bariér mezi členskými státy umožní také ve větší míře poskytování přeshraničního leasingu. V rámci zkvalitňování svých služeb a zvyšování efektivity procesů ČSOB Leasing zavádí nový globální informační systém, který bude postupně implementován v průběhu celého roku Tento informační sytém, který je vyvíjen ve spolupráci se společností Oracle a SAP, bude tvořit páteř všech činností ve společnosti a významnou měrou zrychlí a zkvalitní její procesy. Following the Czech Republic's accession to the European Union, ČSOB Leasing wants to establish cooperation with foreign partners and support their business activities in the Czech Republic and in EU countries through the delivery of its financial services. The elimination of business and legislative barriers between the member countries will also allow the delivery of crossborder leasing to a greater extent. To improve the quality of its services and increase its process efficiency, ČSOB Leasing will introduce a new global information system, which will be gradually implemented during This information system, developed in cooperation with Oracle and SAP, will form the backbone for all of the company's activities and will considerably speed up and improve its processes. 16 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

19 ZÁMĚRY A CÍLE AIMS AND OBJECTIVES Od 7. července 2004 bude ČSOB Leasing sídlit v nových moderních prostorách v Praze 4, v ulici Na Pankráci 60. ČSOB Leasing zde bude využívat přes m2 kancelářských prostor v 2., 3., a 4. patře a zákaznické prostory v přízemí. Hlavním cílem přesunu do nového sídla jsou rychlejší, kvalitnější a flexibilnější služby zákazníkům a využití všech výhod open space prostor. From 7 July, 2004 ČSOB Leasing will be seated in new, modern building at Na Pankráci 60, Prague 4. ČSOB Leasing will occupy over 3,400 square meters of office space, namely on the 2nd, 3rd and 4th floors; its customer service desks will be situated on the ground floor. The Company moved to the new building especially to secure faster, higher-quality and more flexible customer services and make use of all advantages of openspace office premises. Z ÁMĚRY A CÍLE AIMS AND O BJECTIVES Obchodní a finanční plán dle IFRS do konce dalšího účetního období Business and financial plan based on IFRS until the end of the next accounting period 2004 Základní finanční plán (v tis. Kč) Basic financial plan (in CZK thousands) Aktiva celkem Total assets Vlastní kapitál Shareholder s equity Úroky přijaté Interest earned Zisk před zdaněním Pretax profit Plánovaný hospodářský výsledek účetního období Planned trading profit of the accounting period Počet plánovaných nově uzavřených smluv Planned number of new contracts Nové plánované obchody v pořizovací ceně (bez DPH) New planned business at acquisition cost (excl. VAT) Ostatní ukazatele Other indicators Počet zaměstnanců Number of employees 357 Úroky přijaté na zaměstnance (v tis. Kč) Interest earned per employee (in CZK thousands) ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

20 ZHODNOCENÍ SITUACE NA LEASINGOVÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2003 Z HODNOCENÍ SITUACE NA LEASINGOVÉM TRHU V Č ESKÉ REPUBLICE V ROCE 2003 Leasingový trh movitostí v roce 2003 vzrostl v meziročním srovnání pouze o 0,4 %, tedy potvrdil velmi mírný nárůst z roku 2002, kdy vzrostl o 1 %. Společnosti se sídlem v České republice poskytly v roce 2003 do leasingového užívání movitosti v celkové hodnotě cca 102,4 mld. Kč. Celkové portfolio majetkových hodnot poskytnutých do leasingového užívání převyšuje hranici 209 mld. Kč (po odpisech za rok 2003). Podíl operativního leasingu na celkových leasingových objemech movitostí v roce 2003 meziročně mírně vzrostl, a to na 4,63 %. V ČSOB Leasing dosáhl podíl operativního leasingu 1,05 %. Údaje za rok 2003 potvrzují komoditní stabilitu leasingového trhu v České republice. Podíl osobních automobilů na celkovém leasingu movitých věcí dosáhl 48,7 %. Podíl objemu leasingu ojetých vozů v rámci leasingu osobních aut byl v roce ,7 %, bez výrazné meziroční změny. Podíl nákladních aut a autobusů poklesl na 27,1 %. Mírně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení, v roce 2003 dosáhl 19,6 %. V roce 2003 se potvrdila vysoká koncentrace českého leasingového trhu. Podíl pěti největších leasingových společností na celkovém objemu leasingu v České republice dosáhl téměř 45,9 %, podíl největších patnácti společností se mírně zvýšil na 81,9 %. V roce 2003 zaznamenaly členské společnosti Asociace leasingových společností výrazný růst objemu obchodů v neleasingových finančních produktech. ČSOB Leasing uzavřel v produktu splátkový prodej obchody v objemu 1, 235 mld. Kč, což znamená meziroční růst o téměř 87 %. Leasingový trh v České republice je nadále největším trhem ve střední a východní Evropě, zaujímá místo v rámci celé Evropy. 18 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

V roãní zpráva Annual Report 2002

V roãní zpráva Annual Report 2002 V roãní zpráva Annual Report 2002 obsah contents 2 Ú VODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA 4 P OSLÁNÍ SPOLEâNOSTI âsob LEASING 6 P ROFIL 11 F INANâNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE 14 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2002

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, již pátým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

ekonomické výsledky unileasing člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association

ekonomické výsledky unileasing člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association výroční zpráva 2006 ekonomické výsledky člen české leasingové a finanční asociace member of the Czech leasing and financial association ve zkráceném rozsahu in short space obchodní firma commercial name:

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více