Profil společnosti Company Profile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Company Profile"

Transkript

1 Profil společnosti Company Profile

2

3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné události roku 16 Záměry a cíle 18 Zhodnocení situace na leasingovém trhu v České republice v roce Statutární orgány 22 Zpráva představenstva 26 Mzdová a personální politika společnosti ČSOB Leasing 27 Zpráva dozorčí rady 29 Akcionář 31 Základní kapitál a rozdělení hospodářského výsledku 32 Analýza finanční situace 34 Kontaktní údaje 01 Contents 03 The Chairman s Opening Statement 05 Mission of ČSOB Leasing 06 Company Profile 11 Key Financial and Operating Indicators Highlights 16 Aims and Objectives 19 Evaluation of Leasing Market Situation in the Czech Republic in Statutory Bodies 22 Board of Directors' Report 26 Wage and Personnel Policy of ČSOB Leasing 27 Report of the Supervisory Board 29 The Shareholder 31 Registered Capital and Distribution of Profit 32 Analysis of the Financial Situation 35 Contact Information ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Ú VODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, Vážení obchodní partneři, Vážení zákazníci, s potěšením mohu konstatovat, že rok 2003 byl pro společnost ČSOB Leasing, a.s., (dále jen ČSOB Leasing) úspěšným rokem. Za situace neustále se zvyšujícího tlaku konkurenčních leasingových společností, bankovních společností s nabídkou alternativních možností financování a při trvale rostoucích nárocích našich zákazníků jsme i v loňském roce obhájili prvenství na českém leasingovém trhu. Tato skutečnost je důkazem vysoké stability naší společnosti a svědčí o kvalitě poskytovaných služeb. Přední postavení na trhu nám umožňuje dále rozšiřovat škálu našich služeb a připravovat nové finanční produkty. V průběhu minulého roku jsme vyvinuli nový produkt s využitím evropských zdrojů. Tato nová forma leasingového financování může významnou měrou přispět k uspokojování potřeb finančního krytí investičních projektů malých a středních podniků, které budou potřebovat ke zvýšení konkurenceschopnosti, obzvláště v podmínkách trhu Evropské unie. Společnost ČSOB Leasing i v loňském roce úspěšně prošla dalším prověřením kvality procesů svých služeb. Výsledkem byla recertifikace systémů řízení jakosti dle mezinárodní normy ISO 9001:2000. Vstup České republiky do Evropské unie chápeme jako výzvu do budoucna a další možnost rozšíření pole naší působnosti. Cílem je pro nás úspěšné zvládnutí s tím spojených změn v legislativě a využití veškerých příležitostí otevřeného evropského trhu. Za úspěšné uzavření roku 2003 patří mé poděkování všem obchodním partnerům, našemu akcionáři společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB), našim zákazníkům a v neposlední řadě i zaměstnancům naší společnosti. Ing. Karel Bouček předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing, a.s. 02 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

5 THE CHAIRMAN S OPENING STATEMENT Dear shareholder, business partners and customers, I am happy to conclude that 2003 was a successful year for ČSOB Leasing, a.s. (hereafter ČSOB Leasing, or the Company). In the situation of the ever-growing pressure of competing leasing companies and banks, which offer alternative funding schemes, and the ever-increasing demands coming from our customers, we again succeeded in defending our top position on the Czech Republic's leasing market last year. It proves our company's sound position and the quality of the provided services. T HE C HAIRMAN S O PENING S TATEMENT Our leading market position allows us to expand our product range and to prepare new financial products. Last year we developed a new product drawing on European resources. This new form of financing through leasing can considerably contribute to satisfying the need of financial coverage for investment projects of small and medium-sized enterprises. They will need such funding to increase their competitive edge especially in the new conditions prevailing on the EU market. ČSOB Leasing managed to pass another quality audit of the services and their processes last year. The audit resulted in recertification of the quality management systems in compliance with ISO 9001:2000. We understand the Czech Republic's accession to the European Union as a challenge, as another opportunity to expand our business. We want to cope with the related legislative changes successfully and use all the opportunities of the open European market. I would like to thank our business partners, our shareholder Československá obchodní banka, a. s. (hereafter ČSOB), our customers and, last but not least, our employees for making the year 2003 yet another success. Karel Bouček Chairman of the Board and CEO ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

6 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ČSOB LEASING P OSLÁNÍ SPOLEČNOSTI ČSOB LEASING Posláním společnosti ČSOB Leasing je poskytovat svým zákazníkům a obchodním partnerům z řad dodavatelů finanční služby na nejvyšší úrovni s důrazem na kvalitu a individuální řešení jejich potřeb. ČSOB LEASING FINANCUJE NÁSLEDUJÍCÍ KOMODITY: Dopravní technika osobní automobily užitková vozidla nákladní vozidla autobusy motocykly speciální kolová technika Stroje a zařízení jednotlivé stroje a zařízení technologické celky servisní zařízení vysokozdvižné vozíky, traktory, stavební stroje, zemědělské stroje polygrafické stroje obráběcí stroje (včetně dřevoobráběcích a tvářecích strojů) výpočetní technika, telekomunikační technika zdravotní a kancelářská technika další nespecifikovaná zařízení v rámci odpisové skupiny Informační technologie hardware a software 04 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

7 MISSION OF ČSOB LEASING The aim of ČSOB Leasing is to provide customers and business partners drawn from among suppliers of top financial services with high quality and individual solutions for their needs. ČSOB LEASING FINANCES THE FOLLOWING COMMODITIES: Vehicles Cars Light commercial vehicles Lorries Buses Motorcycles Special wheeled vehicles M ISSION OF ČSOB LEASING Machinery and equipment Individual machines and equipment Plant and machinery Service equipment Fork-lift trucks, tractors, construction plant and farm machinery Printing presses Machine tools (including woodcutting and forming machines) Computer and telecommunications technology Health-care and office equipment Other non-specified equipment within the 1st-4th depreciation cetegories Information technology Hardware and software ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

8 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER Společnost ČSOB Leasing je stoprocentní dceřiná společnost ČSOB a je členem KBC Group. ČSOB Leasing zaujímá dlouhodobě přední místo mezi leasingovými společnostmi nejen v České republice, ale i v celém regionu střední a východní Evropy. ČSOB Leasing poskytuje finanční služby v oblasti financování investic, zejména financování hmotného investičního majetku. Rozsahem a kvalitou svých služeb naplňuje očekávání svého jediného akcionáře. ČSOB Leasing is a 100% subsidiary of ČSOB and member of the KBC Group. ČSOB Leasing has for a long time been a leading leasing company both in the Czech Republic, and in Central and Middle Europe. ČSOB Leasing provides financial services in the area of investment financing, particularly of tangible fixed assets. By the extent and quality of services the Company fulfils the expectations of its sole shareholder. ČSOB Leasing je univerzální leasingová společnost a poskytuje své služby podnikatelským i nepodnikatelským subjektům prostřednictvím svých 15 poboček (stav k 31. březnu 2004). Na Slovensku vlastní společně s ČSOB společnost ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing is a universal leasing company offering services to both companies and individuals through a network of 15 branches (as at 31 March 2004). Together with ČSOB the Company owns ČSOB Leasing, a.s. in Slovakia. ČSOB Leasing nabízí širokou škálu leasingových produktů, která zahrnuje finanční leasing v Kč i v EUR a USD, operativní leasing a full service leasing. Vedle leasingu poskytuje splátkový prodej a odkup pohledávek. ČSOB Leasing připravil projekt určený k financování malých a středních podniků (SME) s cílem podpory jejich investičních projektů v oblastech infrastruktury, průmyslu a služeb a s využitím evropských finančních zdrojů. ČSOB Leasing poskytuje financování všech druhů dopravních prostředků, a to nových i ojetých, od motocyklů až po nákladní vozy. Ve spolupráci s importéry automobilů značky Hyundai, Kia, Mazda a Suzuki exkluzivně nabízí značkový leasing, a navíc úzce spolupracuje s importéry značek Honda, Saab, Jaguar, DAF a Renault Truck. ČSOB Leasing nabízí prodejcům dopravní techniky podpůrné finanční produkty, kterými jsou financování dealerské sítě nebo skladových zásob a poskytování úvěrů. V oblasti leasingu strojů, zařízení, technologií a investičních celků realizuje obchodní případy od minimální pořizovací hodnoty 500 tis. Kč. Tento limit může být nižší pro financování, které společnost nabízí ve spolupráci s vybranými dodavateli. ČSOB Leasing nabízí finanční produkty splňující nejvyšší požadavky zákazníků a obchodních partnerů. Produkty společnosti jsou poskytovány podle evropských standardů, jsou ČSOB Leasing offers a wide range of leasing products which includes financial leasing in CZK, EUR and USD, operational leasing and full service leasing with additional services. Hire purchase and purchase of receivables is offered in addition to leasing. ČSOB Leasing prepared a project for financing small and medium-size firms (SME). It aims at supporting their investment projects in the area of infrastructure, industry and services with the help of the European financial resources. ČSOB Leasing provides financing of all kinds of vehicles, new and used, from motorcycles to lorries. In cooperation with importers of Hyundai, Kia, Mazda and Suzuki cars, the Company offers exclusive brand leasing and, in addition to this, closely cooperates with the importers of Honda, Saab, Jaguar, DAF and Renault Truck brands. ČSOB Leasing offers dealers of vehicles auxiliary financial products: financing of dealer networks, stocks and provision of credit. In the field of leasing machinery, equipment, technology and complete plant, the minimum acquisition cost is CZK 500,000. However, this can be lower in the case of financing offered in cooperation with certain suppliers. ČSOB Leasing offers financial products which meet the most demanding requirements of customers and business partners. 06 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

9 PROFIL COMPANY PROFILE plně konkurenceschopné a především snadno dostupné, a to i v místech prodeje financovaných předmětů. ČSOB Leasing poskytuje svým obchodním partnerům profesionální a zákaznicky orientovaný servis doprovázený finanční jistotou a silným zázemím ČSOB. PRODUKTOVÁ NABÍDKA ČSOB LEASING PRO DODAVATELE Financování skladových a předváděcích vozidel ČSOB Leasing nabízí spolupracujícím dodavatelům možnost financování skladových a předváděcích vozidel formou poskytnutí obchodního úvěru. Obchodní úvěr může být po smluvní dohodě mezi dodavatelem, importérem a ČSOB Leasing proplacen i přímo na účet importéra. Předfinancování dodavatelů zálohové platby ČSOB Leasing poskytuje spolupracujícím dodavatelům zálohu na budoucí předměty financování. Financování protiúčtů Vozidlo vykoupené dealerem od zákazníka může být financováno ze strany ČSOB Leasing formou obchodního úvěru, a to do doby jeho prodeje koncovému zákazníkovi. Financování vybavení servisu a prodejny ČSOB Leasing nabízí dealerům i možnost financování technologií pro vybavení servisu a prodejny se zvýhodněnými finančními podmínkami oproti standardu. Dealer má možnost pořídit si servisní zázemí jinak než prostřednictvím bankovního úvěru, který pro něj bývá často nedostupný a administrativně náročný. The Company s products are provided according to European standard, they are fully competitive and, primarily, easily accessible even in places where the financed products are sold. ČSOB Leasing provides its business partners a professional and customer-oriented service accompanied by all the ČSOB s financial security and facilities. ČSOB LEASING PRODUCTS FOR SUPPLIERS Financing stocks and demonstration vehicles ČSOB Leasing offers cooperating suppliers the possibility of financing stock and demonstration vehicles by providing commercial credit. Subject to agreement between the supplier, importer and ČSOB Leasing, the commercial credit can be paid directly to the importer s account. Advance payments for suppliers ČSOB Leasing provides cooperating suppliers with an advance payment for future financed goods. Financing of trade-in deals A vehicle purchased by a dealer from a customer may be financed by commercial credit provided by ČSOB Leasing, until the date it is sold to the end-customer. Financing equipment for service centres and showrooms ČSOB Leasing also offers dealers the possibility of financing technology for equiping service centres and showrooms on better than average terms. Dealers have the possibility to build service facilities without a loan which is often inaccessible to them and involves a lot of administration. P ROFIL COMPANY P ROFILER Systém přímého placení výrobci / dovozci Pro urychlení platebního styku a toku peněz ČSOB Leasing nabízí dodavatelům možnost přímého placení za financované zboží výrobci nebo dovozci formou dohody o postoupení pohledávky. Direct payments to producers / importers To speed up payment and cash flow ČSOB Leasing offers suppliers the possiblity of paying the producer or importer directly for financed goods in the form of an agreement on an assigned receivable. Provizní systém ČSOB Leasing nabízí standardně obchodním partnerům, resp. dodavatelům, provizi za spolupráci na základě podepsané a platné smlouvy o obchodní spolupráci nebo smlouvy o zprostředkování. System of commissions As a standard, ČSOB Leasing offers business partners, or suppliers, commission for cooperation on the basis of a signed and valid contract on commercial cooperation, or a mediation contract. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

10 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER Kalkulační software ČSOB Leasing poskytuje spolupracujícímu dodavateli kalkulační pomůcku, která umožní proškolenému prodejci sestavovat nabídky pro finanční leasing a splátkový prodej. ČSOB Leasing považuje kalkulační pomůcku za své výhradní know-how. Financování formou obchodního úvěru ČSOB Leasing nabízí spolupracujícím dodavatelům u vybraných komodit (např. manipulační technika) možnost financování předváděcích strojů a vozidel formou poskytnutí obchodního úvěru. Cena financování je vázána na sazbu 3M PRIBOR. Calculation software ČSOB Leasing provides cooperating suppliers with software with the help of which trained dealers can compile offers for financial leasing and hire purchase. ČSOB Leasing regards the software as its own exclusive know-how. Financing through commercial credit In certain commodities (for example handling technology), ČSOB Leasing offers cooperating suppliers the possibility to finance demonstration machines and vehicles through commercial credit. The cost of financing is dependent on the 3M PRIBOR rate. PRODUKTOVÁ NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKY PRODUCTS OFFERED TO CUSTOMERS Finanční leasing Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. Účelem finančního leasingu je na základě leasingové smlouvy umožnit zákazníkovi za úhradu trvalé užívání movitých věcí nebo jejich souboru (předmětu leasingu). Financial leasing Rental and subsequent purchase of rented goods. The purpose of financial leasing is to enable customers to have permanent use of the goods rented on the basis of a leasing contract ( leased goods ). Zpětný leasing Finanční leasing, při němž je dodavatelem předmětu leasingu leasingový nájemce. Releasing Finanční leasing, u něhož je dodavatelem leasingová společnost a předmětem leasingu je movitá věc, jež byla předmětem předčasně ukončené leasingové smlouvy. Subleasing Finanční leasing, kdy je předmět leasingu (na základě písemného souhlasu ČSOB Leasing) pronajat leasingovým nájemcem třetímu subjektu. Splátkový prodej Neboli prodej na splátky, při kterém je v kupní smlouvě dojednána kupní cena, která je hrazena ve splátkách. Zákazník trvale užívá movitou věc nebo soubor věcí. Zákazník je vlastníkem předmětu financování od počátku smlouvy a provádí jeho odpisy. Formou splátkového prodeje je nabízeno také financování software. Lease back A version of financial leasing where the supplier of the leased item is the lessee from whom the leasing company purchases the item and leases it back. Releasing Financial leasing where the supplier is the leasing company and the leased good is a movable item which was leased under the early terminated lease contract. Subleasing Financial leasing where the leased good is leased by the lessee to a third party (based on a written agreement of ČSOB Leasing). Hire purchase This involves sales whereby the purchase price is specified in the sales contract and payments are made by instalments. The customer has permanent use of the goods, is the owner of the goods from the beginning of the contract and depreciates the asset. Financing of software through hire purchase is also offered. 08 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

11 PROFIL COMPANY PROFILE Devizový leasing Finanční leasing v devizách (EUR, USD). Produkt je určen zejména pro zákazníky s převažujícím devizovým příjmem. PRIBOR+ Finanční leasing pro obchodní případy, kdy hodnota financování je zpravidla vyšší než 2 mil. Kč na jedné leasingové smlouvě. Leasingové navýšení je v tomto případě smluvně vázáno na pohyb sazby 3M PRIBOR na trhu mezibankovních depozit. Osobní leasing Finanční produkt osobní leasing je určen pro soukromé osoby na financování osobních vozidel. Leasingová smlouva může být předčasně ukončena (dříve než za 36 měsíců) na žádost zákazníka po dohodě s ČSOB Leasing. Operativní leasing účetně daňový Účelem operativního leasingu je na základě smlouvy o operativním leasingu umožnit zákazníkovi za úhradu dočasné užívání movitých věcí nebo jejich souboru (předmětu leasingu). Operativní leasing účetně daňový je pronájem, který není spojen s dodávkou doprovodných služeb. Splátky jsou pro subjekty, které musí vykazovat hospodářské výsledky i podle mezinárodních účetních standardů, mimobilanční položkou. Full service Operativní leasing, při kterém jsou zákazníkovi poskytnuty také doprovodné služby. Umožňuje zákazníkům rozhodnout se pro využívání řady volitelných služeb, např. údržbu a servisní náklady vozidla, pneu servis, čerpání pohonných hmot a sledování nákladů, pojištění právní ochrany, doplňkové pojištění (např. úrazové, pojištění zavazadel), technické asistenční služby, dálniční poplatky atd. Foreign exchange leasing Financial leasing paid in foreign currency (EUR, USD). The product is mainly for customers with prevailing foreign currency income. PRIBOR+ Financial leasing for cases when the value of the leased goods in one lease contract is usually higher than CZK 2 million. The interest charge in this case is contractually tied to the fluctuations of the 3M PRIBOR rate on the inter-banking deposits market. Personal leasing Financial leasing designed for individuals and financing of cars. The lease contract can be terminated prematurely (before the standard 36 months) at the customer s request after agreement with ČSOB Leasing. Operational leasing for tax accounting purposes The purpose of operational leasing is to enable a client temporary use of the leased goods in return for payment on the basis of a contract on operational leasing. Operational leasing for tax accounting purposes does not include additional services. For companies which also prepare financial statements under international accounting standards, the instalments are treated as an off-balance sheet item. Full service leasing Operational leasing with additional services provided to customers. It allows customers to choose from a wide range of optional services, e.g. car maintenance and service, tyre service, fuel filling and cost accounting, legal protection insurance and additional insurance (e.g. accident and baggage insurance), road assistance services, motorway charges etc. P ROFIL COMPANY P ROFILER Služby související s provozem pronajatého vozidla zajišťuje ČSOB Leasing u autorizovaného smluvního servisu. Díky velkoodběratelským slevám zajišťuje ČSOB Leasing nižší cenu služeb. ČSOB Leasing arranges services related to the operation of the leased vehicle always with an authorized service centre. The Company guarantees lower prices for the services thanks to wholesale discounts. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

12 PROFIL COMPANY PROFILE P ROFIL COMPANY P ROFILER POJIŠTĚNÍ Pojištění dopravní techniky v rámci leasingové smlouvy ČSOB Leasing uzavírá pojistné smlouvy pro dopravní techniku s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa, UNIQA. Zákazníkovi stačí pouze podpis leasingové smlouvy, která zahrnuje i pojištění předmětu leasingu. Vozidlo je pojištěno na všechna běžná rizika, zákazník si může vybrat i nadstandardní připojištění. INSURANCE Vehicle insurance in the framework of the lease contract ČSOB Leasing makes contracts with the following insurance companies ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, Kooperativa, UNIQA. All the customer has to do is sign the lease contract which includes insurance cover for the leased vehicle. The vehicle is insured in the event of all common occurrances, but customers can opt for above-standard insurance cover. Pojištění strojů a zařízení ČSOB Leasing má v současné době uzavřené pojistné smlouvy pro stroje a zařízení s pojišťovnami ČSOB Pojišťovna a Allianz. Jedná se též o hromadné pojistné smlouvy. ČSOB Leasing nabízí svým zákazníkům možnost zprostředkování individuálního pojištění. Zprostředkování pojištění po skončení leasingové smlouvy ČSOB Leasing zprostředkovává svým zákazníkům zákonné i havarijní pojištění po skončení leasingové smlouvy, a to včetně převedení bonusu a za srovnatelných podmínek jako v době platnosti leasingové smlouvy. V tomto ohledu spolupracuje s vybranými pojišťovnami (ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, UNIQA). ČSOB Leasing má k dispozici veškerou dokumentaci k vozidlu a průběhu pojištění, proto může agendu vyřídit korespondenčně. VLASTNÍ PRODEJNA OJETÝCH AUTOMOBILŮ ČSOB LEASING Insurance of machinery and equipment ČSOB Leasing has concluded contracts on insurance of machinery and equipment with ČSOB Pojišťovna and Allianz in the form of group insurance policies. ČSOB Leasing offers to its customers a possibility to procure an individual insurance. Mediation of insurance after fulfilment of the lease contract ČSOB Leasing mediates third-party liability and comprehensive accident insurance after the termination of the lease contract for its customers, including the transfer of bonuses, under comparable conditions under which the vehicle was insured during the lease period. In this area it cooperates with selected insurance houses (ČSOB Pojišťovna, Allianz, Česká pojišťovna, Generali, UNIQA). ČSOB Leasing has all the relevant documentation in relation to insurance of the vehicle and the claim insurance record and can therefore arrange further insurance by correspondece. Zákazníci po skončení leasingu mohou nabídnout svá ojetá vozidla k odkupu v prodejně ČSOB Leasing v Praze Čakovicích. ČSOB Leasing nabízí zájemcům vozidla z předčasně i řádně ukončených leasingových smluv či jiná vozidla s prokazatelným původem. ČSOB LEASING USED CAR STORE After the end of the lease, customers can offer their used cars for sale to the ČSOB Leasing used car store in Prague Čakovice. ČSOB Leasing sells vehicles from prematurely or duly terminated lease contracts, as well as other vehicles with full documentation of their origin. 10 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

13 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Základní finanční údaje (v tis. Kč) Key financial data (in CZK thousands) Aktiva celkem Total assets Stálá aktiva Fixed assets Vlastní kapitál Equity Tržby za prodej zboží a služeb Revenues from sales of goods and services Zisk před zdaněním Profit before tax Hospodářský výsledek běžného účetního období Profit in the current accounting period Oborové ukazatele Sector indicators Podíl na relevantním trhu (%)* Share of the relevant market (%)* 13,50 14,27 12,53 12,72 Počet aktivních smluv Number of active contracts Počet nově uzavřených smluv Number of new contracts Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH) New business at acquisition cost (excluding VAT) Ostatní ukazatele Other indicators Počet zaměstnanců** Number of employees** Tržby na zaměstnance (v tis. Kč)*** Revenue per employee (in CZK thousands)*** Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS * Relevantní trh zahrnuje leasingový trh a relevantní trh splátkového prodeje a spotřebitelských úvěrů. * The relevant market includes the leasing market and relevant hire purchase and consumer credit markets. ** Jedná se o průměrný počet zaměstnanců. ** The average number of employees. *** Tržby na zaměstnance jsou počítány z průměrného přepočteného počtu pracovníků v příslušném období. *** Revenues per employee are calculated from the average adjusted number of employees in the respective period. Note: Czech convention has been applied to all Czech/English charts and tables contained in this Annual Report, which means that a decimal comma is used instead of decimal point and thousands are separated by a space instead of a comma. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

14 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS Zisk před zdaněním (v tis. Kč) Profit before tax (in CZK thousands) Počet nově uzavřených smluv Number of new contracts Nové obchody v pořizovací ceně (bez DPH v tis. Kč) New business at acquisition cost (exluding VAT in CZK thousands) Podíl na relevantním trhu (v %) Share of the relevant market (in %) 14, ,5 12,53 12, ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

15 ZÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY FINANCIAL AND OPERATING INDICATORS Komentář k vlivu produktů na uváděné výsledky V roce 2003 byl dominantní v objemu realizovaných obchodů leasing dopravní techniky, který představuje 66 % z celkového objemu. Rozhodující měrou se na dosažených výsledcích podílel leasing osobních a lehkých užitkových automobilů. Leasing strojů a zařízení dosáhl podílu 26 %. V roce 2003 uvedla společnost na trh ve zkušebním provozu nový produkt pro bonitní zákazníky, odkup pohledávek, prostřednictvím kterého je možné financovat nákup strojů a softwarového vybavení. Charakteristikou produktu je postoupení pohledávky dodavatele za zákazníkem (splátkový kalendář). ČSOB Leasing tak přebere finanční nároky dodavatele, nikoliv však jeho závazky týkající se např. servisu. Komentář k vlivu pohybu úrokových měr na leasingový úrok Na rozdíl od roku 2002, v jehož průběhu postupně docházelo k výraznému snižování úrokových měr, což mělo přímý dopad na cenu refinančních zdrojů společnosti ČSOB Leasing a vedlo k výraznému poklesu leasingových úrokových měr nově uzavíraných smluv, došlo v roce 2003 ke stagnaci úrokových měr. V průběhu roku 2003 docházelo pouze k menším výkyvům tržních úrokových sazeb, a tím i refinančních zdrojů ČSOB Leasing na obě strany. ČSOB Leasing má plně zajištěno úrokové riziko svých refinančních zdrojů. Komentář k vlivu pohybu devizových kurzů na hospodářský výsledek Společnost ČSOB Leasing financuje většinu předmětů leasingu v českých korunách. Navíc měnová struktura splátek z leasingových smluv odpovídá měnové struktuře úvěrů. Proto je dopad změny devizových kurzů do hospodaření společnosti minimální. Comments on the influence of products on business results In 2003, very good results were achieved in vehicle leasing which accounted for 66% of total business results. This included mainly leasing of cars and light commercial vehicles. Leasing of machinery and equipment accounted for 26%. In 2003, the Company marketed a new product for creditworthy customers (in a trial operation) purchase of receivables through which it is possible to finance machines and software. A typical feature of this product is assigment of a supplier s receivable from a customer (payment calendar). In this way, ČSOB Leasing takes over the supplier s financial claim but not his obligations concerning, for example the provision of service. Comments on the influence of interest rate fluctuation on leasing interest In 2003, interest rates stagnated - as opposed to 2002, when interest rates were gradually substantially reduced. This had a direct impact on the cost of ČSOB Leasing refinancing resources and resulted in marked decline in leasing interest rates for new contracts. Throughout 2003, market interest rates fluctuated only slightly and so did the ČSOB Leasing refinancing resources. The interest risk related to ČSOB Leasing s refinancing resources is fully secured. Comments on the influence of exchange rates on business results ČSOB Leasing finances the majority of leased items in Czech crowns. In addition, the currency of the instalments under lease contracts corresponds to the currency structure of credits. The impact of changes in exchange rates on the Company s performance is minimal. Z ÁKLADNÍ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE KEY F INANCIAL AND O PERATING I NDICATORS Plán investic společnosti ČSOB Leasing pro léta Nejvýznamnější investicí v roce 2004 je nákup nového informačního systému, přičemž jeho implementace bude částečně pokračovat i v letech dalších. Finanční investice do ČSOB Leasing, a.s. SR K 31. prosinci 2003 byla výše investice 150 mil. Sk (nominální hodnota), respektive 162,9 mil Kč (aktuální hodnota přepočítaná na základě aktuálního vlastního kapitálu ČSOBL SR). Z této investice se v průběhu roku 2004 neočekává vyplacení dividendy, neboť dosažený zisk bude ponechán ve společnosti za účelem realizace rozvojových investic. ČSOB Leasing investment plan for The purchase of a new information system is a major investment in 2004, while its implementation will continue in future years. Financial investments in ČSOB Leasing, a.s. Slovak Republic As at 31 December 2003, investments stood at Sk 150 million (nominal value), or CZK 162,9 million (current value of the investment as recalculated on the basis of ČSOB Leasing Slovak Republic current equity). No dividend is expected from this investment during 2004 because the profit will be retained in the Company to fund development investments. ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

16 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 V ÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 leden únor Společnost ČSOB Leasing uzavřela s francouzskou Banque PSA Finance smlouvu o spolupráci v oblasti finančních služeb pro značky Peugeot a Citroen. Společnost ČSOB Leasing se stala opět generálním partnerem ankety o Nejoblíbenější automobil roku Společnost ČSOB Leasing překročila hranici 70 tisíc aktivních smluv. Společnost ČSOB Leasing je opět generálním partnerem ankety o Nejoblíbenější motocykl roku květen V 7. ročníku prestižní národní soutěže Rhodos o nejpůsobivější image (za rok 2002) obsadil ČSOB Leasing 3. místo v kategorii Leasing. červen V hodnocení 100 nejvýznamnějších firem ČR, zveřejněném sdružením CZECH TOP 100, obsadila společnost ČSOB Leasing první místo v kategorii ostatních finančních společností. Vlastní prodejna ojetých automobilů v Praze 9 Čakovicích rozšířila své služby o výkup a zprostředkování prodeje ojetých automobilů. Společnost ČSOB Leasing se zúčastnila Mezinárodního veletrhu osobních automobilů v Brně formou nabídky služeb na vlastním stánku. Společnost ČSOB Leasing obdržela ocenění Ministerstva financí jako významný plátce daní. září Dne 29. září 2003 byl již potřetí za sebou zvolen předsedou představenstva Ing. Karel Bouček. Karel Bouček působí rovněž jako generální ředitel společnosti ČSOB Leasing, a to již od jejího založení v roce Člen představenstva Ing. Ota Mandys byl vystřídán Ing. Petrem Jeníčkem, který současně zastává pozici výkonného ředitele pro finanční řízení. Společnost ČSOB Leasing se zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně formou nabídky služeb na vlastním stánku. prosinec Společnost ČSOB Leasing znovu potvrdila kvalitu svých služeb a získala recertifikaci dle normy ISO 9001: ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

17 2003 HIGHLIGHTS January February May June September December ČSOB Leasing concluded a cooperation agreement with Banque PSA Finance with respect to the financial services for Peugeot and Citroen. ČSOB Leasing again became the general partner of the 2003 Best Car competition. ČSOB Leasing had over 70,000 active contracts. ČSOB Leasing was again the general partner of the 2003 Best Motorcycle competition. ČSOB Leasing placed third in the Leasing category of the 7th prestigious national Rhodos competition of the most impressive brand images (for 2002). In the ranking of the Czech Republic's 100 most important companies, published by CZECH TOP 100, ČSOB Leasing placed first in the category of other funding companies. The Company's own used car store in Prague 9 Čakovice extended its service portfolio by adding the purchase and sale brokerage of used cars. ČSOB Leasing participated in the International Automobile Trade Fair in Brno offering its services in its own stand. ČSOB Leasing won the Czech Republic s Ministry of Finance award A Significant Tax Payer On 29 September, 2003 Mr. Karel Bouček was elected the Company's Board Chairman for the third consecutive term. Mr. Karel Bouček has also been acting as ČSOB Leasing's Chief Executive Officer since its founding in Mr. Ota Mandys, Board member, was replaced by Mr. Petr Jeníček, who also acts as the Company's Chief Finance Officer. ČSOB Leasing participated in the International Machinery Trade Fair in Brno offering its services in its own stand. ČSOB Leasing again confirmed the quality of its services and was certified under ISO 9001:2000 standard HIGHLIGHTS ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

18 ZÁMĚRY A CÍLE AIMS AND OBJECTIVES Z ÁMĚRY A CÍLE AIMS AND O BJECTIVES OBCHODNÍ VYHLÍDKY V rámci obchodních cílů pro rok 2004 bude ČSOB Leasing usilovat především o udržení dominantního postavení na trhu při zachování ziskovosti přinejmenším tak, jak se to dařilo v roce Společnosti ČSOB Leasing patří v současnosti první místo na trhu v objemu nově uzavřených obchodů mezi leasingovými společnostmi v České republice. Kudržení a dalšímu posílení této vedoucí pozice bude směřovat i další rozvoj obchodních aktivit. BUSINESS OUTLOOK ČSOB Leasing's business targets for 2004 will especially include the maintenance of its dominant market position and its profitability, at least to the extent achieved in Currently, ČSOB Leasing holds the first position on the Czech Republic market regarding the volume of newly concluded contracts. Its future business activities will be aimed at keeping and further strenghtening this leading position. V rámci hlavní komodity, leasingu automobilů, je cílem společnosti ČSOB Leasing prohloubit dosavadní úspěšné výsledky pomocí rozvoje spolupráce s výrobci a importéry a nabídkou služeb a produktů pro dealery. I nadále bude ČSOB Leasing budovat dobré obchodní vztahy s dodavateli a podporovat jejich obchodní aktivity ve spojení s nabídkou ČSOB Leasing. Produktová řada ČSOB Leasing se bude ještě více diverzifikovat, a to nejen na operativní leasing, splátkový prodej, ale nově i odkup pohledávek především ve spolupráci s dodavateli zařízení hi-tech a v neposlední řadě i spotřebitelské úvěry. V rámci mezinárodních programů bude ČSOB Leasing prohlubovat spolupráci s KBC Lease. V průběhu roku 2004 bude založena společnost ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Tato 100% dceřiná společnost ČSOB Leasing bude specializovaná na zprostředkování pojištění. Cílem je optimalizace a zrychlení procesů v pojištění. ČSOB Leasing's goal in the field of its primary service, i.e. car leasing, is to improve existing successful results through the development of cooperation with producers and through the offering of services and products for dealers. ČSOB Leasing will continue to build its good business relations with suppliers and to promote their business activities in combination with ČSOB Leasing's offer. ČSOB Leasing will further diversify its range of products, not only in the field of operational leasing and hire purchase, but newly also purchase of receivables (primarily in cooperation with hi-tech equipment suppliers) and last but not least consumer credits. ČSOB Leasing aims at strengthening its cooperation with KBC Lease within the framework of international programs. A new company - ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. (insurance broker) - will be established in This 100% subsidiary of ČSOB Leasing will specialise in insurance mediation. The aim is to optimize and accelerate processes in the area of insurance. Po vstupu České republiky do Evropské unie bude ČSOB Leasing budovat spolupráci se zahraničními partnery a poskytováním svých finančních služeb podporovat jejich obchodní aktivity v České republice, resp. v zemích Evropské unie. Odbourání obchodních a legislativních bariér mezi členskými státy umožní také ve větší míře poskytování přeshraničního leasingu. V rámci zkvalitňování svých služeb a zvyšování efektivity procesů ČSOB Leasing zavádí nový globální informační systém, který bude postupně implementován v průběhu celého roku Tento informační sytém, který je vyvíjen ve spolupráci se společností Oracle a SAP, bude tvořit páteř všech činností ve společnosti a významnou měrou zrychlí a zkvalitní její procesy. Following the Czech Republic's accession to the European Union, ČSOB Leasing wants to establish cooperation with foreign partners and support their business activities in the Czech Republic and in EU countries through the delivery of its financial services. The elimination of business and legislative barriers between the member countries will also allow the delivery of crossborder leasing to a greater extent. To improve the quality of its services and increase its process efficiency, ČSOB Leasing will introduce a new global information system, which will be gradually implemented during This information system, developed in cooperation with Oracle and SAP, will form the backbone for all of the company's activities and will considerably speed up and improve its processes. 16 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

19 ZÁMĚRY A CÍLE AIMS AND OBJECTIVES Od 7. července 2004 bude ČSOB Leasing sídlit v nových moderních prostorách v Praze 4, v ulici Na Pankráci 60. ČSOB Leasing zde bude využívat přes m2 kancelářských prostor v 2., 3., a 4. patře a zákaznické prostory v přízemí. Hlavním cílem přesunu do nového sídla jsou rychlejší, kvalitnější a flexibilnější služby zákazníkům a využití všech výhod open space prostor. From 7 July, 2004 ČSOB Leasing will be seated in new, modern building at Na Pankráci 60, Prague 4. ČSOB Leasing will occupy over 3,400 square meters of office space, namely on the 2nd, 3rd and 4th floors; its customer service desks will be situated on the ground floor. The Company moved to the new building especially to secure faster, higher-quality and more flexible customer services and make use of all advantages of openspace office premises. Z ÁMĚRY A CÍLE AIMS AND O BJECTIVES Obchodní a finanční plán dle IFRS do konce dalšího účetního období Business and financial plan based on IFRS until the end of the next accounting period 2004 Základní finanční plán (v tis. Kč) Basic financial plan (in CZK thousands) Aktiva celkem Total assets Vlastní kapitál Shareholder s equity Úroky přijaté Interest earned Zisk před zdaněním Pretax profit Plánovaný hospodářský výsledek účetního období Planned trading profit of the accounting period Počet plánovaných nově uzavřených smluv Planned number of new contracts Nové plánované obchody v pořizovací ceně (bez DPH) New planned business at acquisition cost (excl. VAT) Ostatní ukazatele Other indicators Počet zaměstnanců Number of employees 357 Úroky přijaté na zaměstnance (v tis. Kč) Interest earned per employee (in CZK thousands) ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile

20 ZHODNOCENÍ SITUACE NA LEASINGOVÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2003 Z HODNOCENÍ SITUACE NA LEASINGOVÉM TRHU V Č ESKÉ REPUBLICE V ROCE 2003 Leasingový trh movitostí v roce 2003 vzrostl v meziročním srovnání pouze o 0,4 %, tedy potvrdil velmi mírný nárůst z roku 2002, kdy vzrostl o 1 %. Společnosti se sídlem v České republice poskytly v roce 2003 do leasingového užívání movitosti v celkové hodnotě cca 102,4 mld. Kč. Celkové portfolio majetkových hodnot poskytnutých do leasingového užívání převyšuje hranici 209 mld. Kč (po odpisech za rok 2003). Podíl operativního leasingu na celkových leasingových objemech movitostí v roce 2003 meziročně mírně vzrostl, a to na 4,63 %. V ČSOB Leasing dosáhl podíl operativního leasingu 1,05 %. Údaje za rok 2003 potvrzují komoditní stabilitu leasingového trhu v České republice. Podíl osobních automobilů na celkovém leasingu movitých věcí dosáhl 48,7 %. Podíl objemu leasingu ojetých vozů v rámci leasingu osobních aut byl v roce ,7 %, bez výrazné meziroční změny. Podíl nákladních aut a autobusů poklesl na 27,1 %. Mírně se zvýšil podíl leasingu strojů a zařízení, v roce 2003 dosáhl 19,6 %. V roce 2003 se potvrdila vysoká koncentrace českého leasingového trhu. Podíl pěti největších leasingových společností na celkovém objemu leasingu v České republice dosáhl téměř 45,9 %, podíl největších patnácti společností se mírně zvýšil na 81,9 %. V roce 2003 zaznamenaly členské společnosti Asociace leasingových společností výrazný růst objemu obchodů v neleasingových finančních produktech. ČSOB Leasing uzavřel v produktu splátkový prodej obchody v objemu 1, 235 mld. Kč, což znamená meziroční růst o téměř 87 %. Leasingový trh v České republice je nadále největším trhem ve střední a východní Evropě, zaujímá místo v rámci celé Evropy. 18 ČSOB Leasing, a.s. Profil společnosti Company Profile 2003

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2. INFORMACE O ZÁSADÁCH ÚČTOVÁNÍ, ÚČETNÍCH METODÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Účetní postupy a způsoby oceňování pro jednotlivé druhy majetku používané ve společnosti v roce 2012 a) Dlouhodobý nehmotný

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005

ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2005 obsah 1. úvod 4 1.1. poslání společnosti 4 1.2. úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. 10 let úspěchů 6 1.4. významné

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období.

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. Společnost tvoří opravné položky na základě inventarizace, pokud se při ní prokáže, že účetní ocenění příslušného

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráva Annual report 2009 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Zpráva o činnosti společnosti 11 Report of the

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight

Umíme vdechnout život vašim představám. We can make your plans take flight Umíme vdechnout život vašim představám We can make your plans take flight Profil společnosti / Company profile 01 ČSOB Leasing, Budoucnost, která má jméno 2 ČSOB Leasing, Your credible future 02 Historické

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více