Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém."

Transkript

1 è. 23 / 2006 Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém. niky, kterou budeme moci používat i v následujících letech, popisuje radní Petr Michálek. Přísná kritéria museli splnit i samotní prodejci v pětadvaceti stáncích. Nabízené zboží nesmí kazit vánoční atmosféru. Návštěvníci trhů si budou moci koupit například vánoční pečivo, koblihy, svařené víno, drobné dárky nebo ozdoby na vánoční stromek a jmelí. Na prodej budou i hračky. Magistrát vymáhá dluhy Vánoce v Děčíně - vánoèní trhy - topení vánoèního kapra - novoroèní výstup INZERCE - Tel.: , Vážení Děčané, rád bych Vám touto cestou popřál příjemné vánoční svátky a šťastné vkročení do nového roku. Děčín letos zažívá intenzivnější vánoční atmosféru než v minulých letech. Magistrát rozšířil slavnostní výzdobu v ulicích a nově budou vypadat i trhy. Do modra se zbarvilo Masarykovo náměstí. Vánoční osvětlení je totiž laděno právě do této barvy. Vedle velkého vánočního stromu zdobí náměstí i desítky menších světel v korunách stromů, které celý prostor lemují. Uvažuje se, že sváteční osvětlení tu zůstane i po skončení svátků a bude náměstí zdobit po celý rok. Nové světelné prvky jsou i na ulici Prokopa Holého. Magistrát za ně zaplatil zhruba 120 tisíc korun. Do nového kabátu se obléknou i vánoční trhy. Ty začaly v neděli 17. prosince na děčínském zámku. Od pondělí se pak budou konat na pěší zóně v Podmoklech. Otevřeno budou mít vždy od 9 do 17 hodin. Poslední den, v sobotu 23. prosince jen do 16 hodin. O výzdobu všech stánků se postará Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda. Město na jejich pořádání přispěje až korun. Je to částka maximální, která nesmí být překročena. Může být ale i menší, záleží až na konečném vyúčtování celé akce, vysvětluje primátor Vladislav Raška. Podle pořadatele trhů bude částka ve finále zhruba poloviční, protože město získá desítky tisíc korun na povinných poplatcích od trhovců. Součástí dotace je i nákup osvětlení do stánků, protože před Vánoci se brzy stmívá. Celé trhy budou nově ozvučeny, takže návštěvníci trhů budou moci poslouchat koledy a další vánoční písně. Jde vlastně o jednorázový nákup tech- Vladislav Raška, primátor Magistrát rozhoduje o budoucnosti plavecké haly Společnost DC Relax provozující děčínskou plaveckou halu dostala výpověď a město se rozhoduje, kdo se dál bude starat o chod plavecké haly. Podle primátora Vladislava Rašky by ale obyvatelé města neměli žádnou změnu pocítit a hala bude dál sloužit tomu, pro co byla postavena, tedy především pro aktivní odpočinek Kdy dostal provozovatel haly výpověď a proč? Rozhodně nejde o žádnou novinku. Výpověď jsem dali už před čtyřmi lety. Když jsem nastoupil do funkce starosty, nechal jsem si prověřit všechny klíčové smlouvy. Přijde mi logické, když přebíráte úřad, že chcete vědět za jakých podmínek. Některé ze smluv byly, řekněme, nestandartní a mezi nimi právě ta s provozovatelem plavecké haly. Udávala mimo jiné čtyřletou výpovědní dobu, která začíná běžet prvním lednem následujícího roku od doručení výpovědi. Proto jsem se rozhodli, že ji vypovíme a buď podepíšeme novou, nebo jiným způsobem vyřešíme provozování haly. Výpovědní doba skončí letos 31. prosince. Kdy bude jasné, kdo bude halu provozovat? Pokud budeme řešit vzdálenější budoucnost, máme dvě možnosti: plaveckou halu a celý areál opět pronajmout soukromé společnosti, která ji bude na pokračování na str. 2 OÈNÍ OPTIKA vyšetøení zraku aplikace kontaktních èoèek velký výbìr brýlových obrub sluneèní brýle POLAROID, ADIDAS brýlová skla NIKON, TRANSITIONS kontaktní èoèky O2 OPTIX Bc. Pavel Kròák Tø. Ès. legií 1083/10, Dìèín IV telefon:

2 Magistrát rozhoduje o budoucnosti plavecké haly OÈNÍ OPTIKA pokračování ze str. 1 základě nájemní smlouvy provozovat. Druhou je zřídit příspěvkovou organizaci a o provoz haly se jako město starat sami. Osobně podporuji druhou možnost. Přesto do konce výpovědní doby zbývá jen pár týdnů Osobně bych viděl jako ideální řešení podepsat smlouvu se současným provozovatelem a s přiměřenou výpovědní dobou.v přístím roce bychom připravovili vznik nové příspěvkové organizace, výběrovým řízením vybrali jejího ředitele a poté začali postupně přebírat halu včetně zaměstnanců,závazků a práv vyplývajících z obchodních styků. Rozhodně není naším cílem připravit současné zaměstnanci o práci. Smlouvu s provozovatelem ale stále nemáte podepsanou. Co když se nebude chtít dohodnout? Za město říkám, že jsme připraveni k jednání a co nejrychlejší dohodě. Samozřejmě stále existuje možnost, že nájemce na naše podmínky nepřistoupí a halu k 31. prosinci přestane provozovat. Je tedy možné, že by bylo nutné halu na přechodnou dobu uzavřít. Mluvíme ale řádově o hodinách, rozhodně ne o týdnech. Je to sice krajní varianta, ale je pro nás přijatelnější než podepsání pro město nevýhodné smlouvy. Je nutné si uvědomit, že jde o více než 200 milionový městský majetek a my nechceme a ani nemůžeme jednat lehkovážně. Výpovědní doba, jak už bylo řečeno, trvala čtyři roky. Proč je vše řešeno až nyní během jejího posledního měsíce? A kdy jindy než před jejím vypršením? V prosinci a listopadu 2002 jsme opakovaně jednali s provozovatelem o změně délky výpovědi. Bohužel bez výsledku. Je třeba si také uvědomit, že v říjnu letošního roku se konaly komunální volby a bylo by nerozumné dělat, tak důležitá rozhodnutí před nimi, protože případné nové vedení města by nemuselo souhlasit. Nyní jsme odhodláni věci narovnat a dotáhnout do konce. Rozhodnutí rady města z 28. listopadu vzala na vědomí - informaci o pohledávkách města vyšších než ,00 Kč po lhůtě splatnosti k 30. září přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem ekonomickým ve III. čtvrtletí 2006 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín. - výpověď Dohody o provozování turistického informačního střediska v Děčíně. - logo procesu komunitního plánování sociálních služeb a způsob jeho používání v souladu s grafickým manuálem. - program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství pro rok žádost o státní účelovou dotaci. schválila - změnu termínu dokončení stavby Zámek Děčín celková obnova 3 objektů včetně statického zajištění s ohledem na poskytnutou dotaci - pronájem nebytového prostoru garážového stání č. 20 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, pro pana Koutského z Děčína, za nájemné 600,- Kč/měsíc včetně nákladů na provoz. - návrh koncepce podpory výstavby infrastruktury dle varianty č. 1, tj. účelová dotace na podporu výstavby infrastruktury ve výši 40 % z rozpočtových nákladů maximálně však do výše 1.500,- Kč/m 2 vybudované komunikace včetně veřejných inženýrských sítí s tím, že celková výše účelové dotace i Upozornění na uzavření pokladny Z provozních důvodů je do konce roku uzavřena pokladna v budově magistrátu v ul. 28. října. bude maximálně ,00 Kč. - návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním: Mgr. Václava Lešanovského, Ing. Danuše Bednářové, JUDr. pplk. Bohuslava Horníka - OO PČR, por. Jany Žežulkové OŘ PČR a jmenováním: Mgr. Miroslava Samlera náměstka primátora, Ing. Dalibora Deutsche vedoucího odboru školství a kultury, Mgr. Petry Ludwigové projektový manažer Centra sociálních služeb Děčín a ppor. Mgr. Anety Zdobylakové OŘ PČR, za členy komise s účinností od vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok zveřejnění záměru města pronajmout Plavecký areál Děčín a to budovu č. p na pozemku p. č. 2463/18 včetně pozemku, budovy č. p na pozemku p. č. 2463/6 včetně pozemku a pozemky p. č. 2463/2, p. č. 2463/3, p. č. 2463/5, p. č. 2463/7, p. č. 2463/8, p. č. 2463/9, p. č. 2463/10, p. č. 2463/12, p. č. 2463/15, p. č.2463/17, p. č. 2463/20, část pozemku p. č. 2463/22 vymezená oplocením areálu, pozemky p. č. 2463/ 29, p. č. 2465, p. č a část pozemku p. č. 2468/1 vymezená oplocením areálu, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k. ú. Děčín. souhlasila - s užitím znaku města Děčína na dvou smaltovaných pamětních deskách na objektu Občanského sdružení Jurta. Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - mìøení zraku - sluneèní brýle - vrtané obruby - divadelní kukátka - zvìtšovací lupy na mobilní telefony s.r.o. Jana Hrdlièková Spokojené, láskou a porozumìním naplnìné vánoèní svátky, hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce vám pøeje Oèní optika Jana Hrdlièková Budeme velmi potìšeni, pokud k našim spokojeným zákazníkùm budete patøit i Vy! Najdete nás na Masarykovì nám. 2/2 nad budovou soudu v Dìèínì I (tel.: ; provozní doba: po-pá 8-17 hod.). Karneval media s.r.o. pøeje svým stávajícím i budoucím klientùm z dìèínska klidné pro ití vánoèních svátkù a mnoho osobních i pracovních úspìchù v roce Pro ijte Vánoce s námi a nebudete sami! Jako dárek pøinášíme spoustu zajímavých akcí. Vyberte si z nabídek vysokorychlostního internetu, kabelové televize a telefonních slu eb. Kontaktujte nás na Modré lince Karnevalu nebo Magistrát věnuje velkou pozornost vymáhání pohledávek Nejvíce lidé dluží za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, na pokutách za přestupky na úseku občanského soužití, dopravy a na blokových pokutách uložených městskou policií. Vymáhání pohledávek zajišťuje odbor ekonomický, nedoplatky za oblast sociálních dávek pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Vymáhání pohledávek věnujeme velkou pozornost a je v podstatě úspěšné. Využíváme všech forem daňové exekuce, spolupráce s právním zástupcem města, exekutorským úřadem a okresním soudem, vysvětluje způsoby vymáhání dluhů vedoucí odboru ekonomického rozhodla - poskytnout finanční dar ve výši 9.096,00 Kč Střední zdravotnické škole, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace na nákup záchranářských bund. zřídila - kulturní komisi, dále schválila 1. statut kulturní komise, 2. po úpravě jednací řád kulturní komise a jmenovala předsedou komise MgA. Petra Michálka a členy komise Mgr. Miroslava Samlera, Ing. Valdemara Grešíka, Mgr. Otto Chmelíka, Ing. Dalibora Deutsche, Markétu Lakomou a Mgr. Janu Stejskalovou. pověřila - 1. náměstka Mgr. Miroslava Samlera zastupováním Statutárního města Děčín v Radě Euroregionu Elbe/Labe. Hana Hlaváčková a dodává, že neúspěšný je magistrát u dlouhodobě problematických poplatníků pobývajících ve vězení, se špatnou sociální situací, neznámým pobytem a u firem v konkurzu nebo v likvidaci. Nejvíce narostly pohledávky u pokut uložených městskou policií a také u přestupků na úseku občanského soužití a dopravy. Nevybraný poplatek za odpad činí asi 12% a jde zejména o poplatníky, kteří mají v Děčíně trvalý pobyt, ale dlouhodobě se zde nezdržují a z důvodu neznámého pobytu nemůže magistrát realizovat žádnou z forem daňové exekuce.

3 Změna zákona pro současné a budoucí stavebníky Od začínají platit nové právní předpisy ve výstavbě. Jedná se především o zákon 183/2006 Sb. a sedm prováděcích vyhlášek. Je nutné zdůraznit, že jde o právní normu, která je oproti současné právní úpravě, tj. zák. 50/1976 Sb., koncepčně nová. Jsou zde obsaženy nejen nové instituty, které platný zákon nezná, ale také navrženy nové postupy a procesy. Z těchto důvodů bude uvedení nového stavebního zákona do praxe poněkud náročnější a složitější. Stavebníci, investoři a odborníci soukromého sektoru se budou muset s novou navrženou koncepcí stavebního zákona pečlivě seznámit pro správnou aplikaci v praxi. Média před schválením zákona zejména v 1. pol. roku 2006 mylně informovala veřejnost ve smyslu, že proces povolování je jednodušší a především stavebníci menších staveb nic pro uskutečnění stavby nepotřebují. Je tedy nutné tyto informace trochu poopravit. Na základě nového zákona vznikly dvě nové složky úřad územního plánování, který se stává dotčeným orgánem státní správy a vyvlastňovací úřad, který se bude řídit samostatným zákonem č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbám. Prvním krokem stavebníka při přípravě svého záměru by měla být žádost o tzv. územně plánovací informaci, ve které stavební úřad kromě jiného sdělí podmínky provedení např. jednoduchých staveb. Povinností stavebníka bude zveřejnit navrhovaný záměr výstavby v jednoduché textové a grafické podobě na budoucím staveništi. Další částí stavebního zákona je vydávání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a novým institutem, který stavební zákon uvádí, je územní souhlas. Územní souhlas představuje v případech stanovených zákonem souhlas SÚ s oznámením požadovaného záměru v území a nahrazuje územní rozhodnutí. Na úseku stavebního řádu je rozšířen okruh staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které nebude třeba povolovat nebo ohlašovat (pozor na předchozí územně plánovací informaci nebo územní souhlas!). Dále dochází k přesunutí řady staveb ze správního režimu (tzn. povolování formou správního rozhodnutí) do procesu ohlašování. Zavádí se podmínky pro zkrácené stavební řízení. Zákon umožňuje procesní zjednodušení a jeho omezení na určení stavebně technických podmínek pro provedení stavby s tím, že těžiště posuzování a projednávání navrhovaných staveb bude v územním řízení. V zákoně byl ustanoven statut autorizovaných inspektorů a jejich pověření některými úkony, které se týkají povolování staveb. Důležitým opatřením je změna současného státního stavebního dohledu na pravidelné a systematické prohlídky stavebního úřadu na stavbách s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi. Stavebníci přivítají výrazné procesní zjednodušení a zkrácení doby pro započetí užívání dokončené stavby uplatněním zásady, že stavebník má právo stavbu užívat, pokud ji provedl v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací a bez problémů při kontrolních prohlídkách. V tomto případě se kolaudační rozhodnutí nahrazuje kolaudačním souhlasem. V prováděcích vyhláškách, které upřesňují výklad zákona, jsou přesně specifikovány požadavky na rozsah projektové dokumentace, úprava územního a stavebního řízení a obecné požadavky na využívání území. Důležitou částí vyhlášek pro veřejnost jsou přílohy, které zahrnují formuláře žádostí, oznámení apod., jsou jednotné a nezbytné při podání ve všech správních územích ČR. Stavební úřad si je vědom počátečních potíží stavebníků při přípravě staveb od nového roku. Z tohoto důvodu připravuje podklady požadované vyhláškami zveřejněním na webových stránkách statutárního města a v listinné podobě v recepci budovy magistrátu města na Mírovém náměstí v Děčíně IV. Pro získání a upřesnění informací a pro konzultaci jsou k dispozici pracovníci stavebního řadu. Ing. Arch. Aleš Höll vedoucí odboru stavební úřad Nespalujte odpad doma! Letošní topná sezóna se díky teplému počasí rozjíždí pomaleji než jiné roky, přesto přibývá upozornění občanů na spalování odpadů v lokálních topidlech domácností. Jako palivo nelze použít odpad (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Zákonem o ochraně ovzduší je povoleno spalovat ve zdrojích jen palivo určené výrobcem spalovacího zařízení. Při spalování odpadu v kamnech, kotli nebo na ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně. Hlavní příčiny jsou dvě: - teploty, při nichž hoření probíhá, jsou nízké. - palivo je nedokonale okysličováno Výsledkem je nedokonalé hoření. Spalujete-li v kamnech odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy, dehet Tyto látky nepříjemně zapáchají, dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy či působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek! Ještě nebezpečnějšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Pokud doma přiložíte do kotle kousek plastu, starší dřevotřísku, překližku, gumu nebo oblečení, vězte, že to, co poté vychází z Vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř. Do vašich kamen či do kotle tedy nepatří žádné plasty, guma, dřevotříska ani umělá vlákna. Nepatří tam ani žádný jiný odpad. Při nedokonalém hoření z něj vždy vznikne zbytečně mnoho škodlivých plynů a moc výhřevný také není. Máte-li možnost třídit, zbavíte se odpadu nejlépe. Nepřipravíte tak vaše blízké či sebe o zdraví, a navíc ulevíte přírodě. V-PAPÍR Dìèín velkoobchod a maloobchod papírem KUPÓN - SLEVA do % nabízíme Vám vánoèní papíry, stuhy, svíèky, okenní folie, ubrousky, tašky, sáèky a mnoho dalšího Rozhodnutí zastupitelstva města z 30. listopadu areál ZZN Jezdecká 32 Dìèín 3 tel.: Pøijïte nakoupit na Vánoce provozní doba: po-èt hod. pá hod. schválilo - Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu Statutárního města Děčín nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu s účinností od předložený návrh na prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví Statutárního města Děčín bývalým zastupitelům města. - předložený návrh - smlouvu na správu DTMM Děčín tvorba souborového díla z dostupných podkladů, se zajištěním jejich evidence a vzájemných vztahů. - Zásady poskytování dotací a hodnocení projektů OSV dle důvodové zprávy a Zásad, které jsou její přílohou. rozhodlo - o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro sportovní subjekt Kobra Boletice na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na sportovních akcích: Euromaratón ve Frankfurtu nad Mohanem a Supermaratón Miláno v běhu v předloženém znění. - poskytnout dotace sportovním subjektům dle důvodové zprávy ve výši nad ,- Kč. - o uzavření smluv o poskytnutí dotací sportovním subjektům dle předloženého znění. - uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ZO SCHK Děčín. zvolilo - předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města RSDr. Jaroslava Horáka a další členy kontrolního výboru zastupitelstva města Vlastimila Lhotáka, Ivanu Stárkovou, Ing. Petra Sukdola, Šárku Dostálovou, MUDr. Annu Briestenskou a MUDr. Ladislava Trněného. - předsedu finančního výboru zastupitelstva města Ing. Janu Bártovou a další členy finančního výboru zastupitelstva města Ing. Valdemara Grešíka, Ing. Rostislava Donáta, MUDr. Ivana Stríbrského, Ing. Rostislava Úlehlu, Ing. Radka Rozsypala a Ing. Miloše Rýznara. Přihláška a pravidla FOTOSOUTĚŽE ZIMNÍ DĚČÍN OBJEKTIVEM Soutěž vyhlašuje primátor města a pořádá Statutární město Děčín Podmínky účasti v soutěži: 1. Téma soutěžních snímků - Město Děčín v zimě. Forma libovolná. 2. Soutěž je určena pro širokou veřejnost. 3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit maximálně 5 snímky. 4. Do soutěže budou přijaty pouze snímky v datové podobě. Formát JPG. Velikost dat na jedno foto do 5 MG. Kvalita pro zhotovení snímků 15x21. Snímky zasílejte na nebo doručte na technickém nosiči na podatelnu Magistrátu města Děčína. 5. Uzávěrka soutěže je , včetně. Snímky, které nebudou do této doby doručeny na nebo na podatelnu magistrátu, nebudou do soutěže přijaty. 6. Snímky musí být doručeny s přiloženou kompletně vyplněnou přihláškou. 7. Od budou všechny snímky zveřejněny na kde bude probíhat hodnocení volně příchozími návštěvníky stránek. Ukončení hodnocení: , včetně. 8. Předání cen bude uskutečněno v březnu Ocenění soutěžící budou kontaktováni. 9. Hlavní cena odborné poroty: 5000 Kč Hlavní cena návštěvníků stránek: 5000 Kč Vedlejší ceny: 5 x 1000 Kč 10. Soutěžící se zavazuje, že snímky nafotil sám a nejsou prací jiné osoby. Jméno a příjmení:... Adresa:... Věk: Telefonní číslo:... Soutěžní snímky:... Číslo snímku Název snímku Typ fotoaparátu Souhlasím s použitím fotografií pro propagační potřeby soutěže a pro webovou prezentaci města Děčín. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že uvedení nepravdivých údajů může vést k vyřazení ze soutěže. dne...podpis...

4 CSS: Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Statutárního města Děčín, má připravenou nabídku služeb pro občany s mentálním postižením. O mentálně postižené dospělé ženy je pečováno v Ústavu sociální péče Horní Žleb v Děčíně XI. Služby sociální péče jsou v památkově chráněné vile Waldstein poskytovány již od 20. let minulého století. I když je ústav umístěn v historicky velmi zajímavé a krásné budově, tak tato není pro ústavní péči, která je zde poskytována, zrovna nejlepším zázemím. O to více se personál snaží nevyhovující zázemí (bariérovost, nedostatek prostoru, chybějící venkovní hřiště pro klientky) budovy vynahradit vysokým standardem péče a služeb, které jsou zde poskytovány. Jak to vlastně v ústavu chodí, jsme se zeptali několika jeho klientek a také vedoucího ústavu, pana Pavla Filipa. Mnozí Děčínští nevědí, že zde takové zařízení vůbec existuje a kde se nachází? P.F.: Naše zařízení se nachází na levém břehu řeky Labe, ve svahu, naproti společenskému domu Střelnice, v bývalé lázeňské čtvrti na okraji města. Z oken ústavu vidíme přímo na řeku a začátek loubského překladiště na druhém břehu. Jak se vám v ústavu žije? Klientky: Bydlíme ve dvou a vícelůžkových pokojích, které si můžeme vyzdobit podle svých představ a přání samy. I barvy pokojů jsme si mohly zvolit. Během dne máme připravený bohatý program a nenudíme se. Nejvíce se nám líbí cvičení na míči a ruční práce. Zúčastnily jsme se olympiády a přivezly jsme několik medailí za úspěchy v petangue. P.F.: Doplnil bych ještě, že v průběhu celého dne je klientkám zajišťována zdravotnická, ošetřovatelská a rehabilitační péče. Denně je pro klientky připraveno mnoho volnočasových aktivit, her i programů jak společných, tak individuálních. Klientky dojíždí na programy hippoterapie, canisterapie, pravidelně navštěvují plavecký areál, jezdí několikrát ročně na rekreaci a průběžně na četné výlety do okolí, navštěvují kino i divadlo. A jako správné ženské si některé klientky zajdou společně s pečovatelkami popovídat na kávu do restaurace. Jsou klientky ústavu nějakým způsobem začleňovány do běžného života? P.F.: Snažíme se klientky zapojit podle jejich aktuálních zdravotních možností a schopností do běžných pracovních činností, zatím zejména v rámci areálu ústavu, dle harmonogramu uklízí na svým pokojích. Pravidelně klientky vypomáhají v prádelně a žehlírně, pečují o zahradu a zeleň v ústavu. Tato činnost jim přináší radost a rády vidí, když výsledky jejich práce potěší i někoho jiného. Dále mají klientky možnost práce na PC, s pečovatelkami nakupují, a pak si společně vyrábějí občerstvení k odpolednímu posezení. A co říci závěrem? P.F.: Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za jejich štědrost a ochotu, díky které nám bylo zakoupeno auto. Naše zařízení je poněkud stranou, a tak nám právě toto vozidlo umožňuje dopravovat klientky na výlety, rekreace, do kina i divadla. Kontakt: Pavel Filip, vedoucí ÚSP tel.: oficiální stránky statutárního města Děčína naleznete na adrese: A6 sire color :15 Page 1 s.r.o. PLASTOVÁ OKNA A DVEØE VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mù ete objednat vèetnì aluzií SLEVA a 35% * na okna a dveøe dle objemu zakázky garantujeme minimální slevu 25% DÌÈÍN tel.: Benešovská 432, Dìèín II mobil.: Pùjèovna míchaèky 150 l el. vrátky 125, 300 kg Zámeènická a kováøská výroba dvoukøídlá gará ová vrata (i zateplená) branky, plotové dílce, poklopy, dr áky ocelová schodištì a zábradlí kovové møí e, vjezdová vrata, branky kované møí e na pøízemní balkóny kování krumpáèù, sekáèù, apod. støíhání a ohýbání betonáøské oceli PF , , space.cz Přivítejte se s penězi, se kterými jste už nepočítali! i Uzávěrka tohoto čísla: Roznos zpravodaje: Uzávěrka příštího čísla: Převeďte své půjčky do GE Money Bank, kde Vám Vaše splátky sloučíme do jediné, a měsíčně pak budete splácet méně. Převod Vašich splátek od jiných bank nebo splátkových společností navíc vyřídíme za Vás a to zcela zdarma. Více na nebo RPSN od 10,62 %. Příklad je pouze orientační. Děčín, Ovenecká 28. října 15, /1, 00 Praha tel Roosveltova 151 Rumburk, 28, 160 Lužické 00 Praha nám , Ovenecká tel.: 41215, Praha 7 Roosveltova 28, Varnsdorf, Praha nám. 6 E. Ovenecká Beneše 465, 15, tel Praha Šluknov, Roosveltova nám. 28, Míru , 00 Praha tel Ovenecká , Praha 7

5 Program kina Sněžník Pokud není uvedeno jinak, jsou začátky představení v 17:30 a ve 20:00, v pondělí pouze ve 20: od sobota od a od KLIK-ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ od LOVECKÁ SEZONA od HAPPY FEET od MRAVENČÍ POLEPŠOVNA od SKRYTÁ IDENTITA DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ od HVĚZDA BETLÉMSKÁ KOČIČÍ SLOVO FILMOVÝ KLUB od od a od ARIZONA DREAM Vánoce s Dádou pátek od Spoleèenský dùm mìsta Dìèína - Støelnice pøedprodej: pokladna SD Støelnice - tel.: jednotné vstupné: 120,- Kè i pøedstavení Vám pøináší mediální agentura Program Střelnice od 9 do 18 hodin Prodejní akce od 18 do 20 hodin Nejúspěšnější sportovec roku od 20 hodin Myslivecký ples od 20 hodin Lidový ples od 9 do 10 hodin Akvaristické trhy Pondělí Velký vánoční koncert /Bendův komorní orchestr a jeho hosté/ Program: G.P.Pergolesi Sinfonia in D; A.Vivaldi Concerto in A pro hoboj a orchestr; J.I.Linek Pastorela in A; K.B.Kopřiva Salve Regina in E; F.X.Brixi Moteto pastorale a další skladby. Vstupné: 140, 150,- Kč /slevy o 30,- Kč, KPH o 50,- Kč/. Úterý Láska a porozumění /Divadlo Ungelt, Praha/ Břitce vtipná komedie o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Hrají: Martina Delišová nebo Linda Rybová, David Švehlík a Richard Krajčo (nominovaný za tuto roli na Cenu Thálie za rok 2004). Vstupné: 90, 180, 190, 200,- Kč. PUBLIC RELATIONS & PROMOTIONS INFORMACE magistrátu Magistrát má ovou adresu: Tento kontakt slouží jak pro elektronické podání s ověřeným zaručeným podpisem, tak k veškeré komunikaci s Městským úřadem Děčín. Vánoční akce v Děčíně Zámek: od 18 hodin Předvánoční jazzík MarkOĹeary a spol. Divadlo: Velký vánoční koncert /Bendův komorní orchestr a jeho hosté/ Evangelický kostel: od 15 hodin Hudba lidem dobré vůle (Děčínské barokní kvarteto s přáteli) Muzeum: do vánoční výstava betlémů Střelnice: od 18 hodin Vánoce s Dádou od 19 hodin koncert skupiny Couvej Synagoga: do Vánoce v centru sociálních služeb (Prodejní výstava prací klientů Centra sociálních služeb. V rámci akce proběhne vánoční sbírka Strom splněných přání.) do výstava v rámci 10. výročí Steglova plenéru Vánoční trhy: od 18. do od 9 do 17 hodin ulice Prokopa Holého Topení vánočního kapra: hodin, zámecký rybník Vánoce na koních: hodin vždy od 15 hodin, krytá jízdárna Libverda, pro děti zdarma Vynášení zimy do hor: start v 10 hodin v Bynově /stará konečná autobusu/ - cíl rozhledna na Sněžníku. Novoroční výstup na Chmelník: sraz na vrcholku hodin Štěkání na Ježíška v městském útulku V městském útulku bude ve dnech až opět probíhat již tradiční Štěkání na Ježíška. Pod vánoční stromek může každý psíkům a kočičkám nadělit dárek. Pokud chcete zvířátka podarovat a nevíte, čím jim udělat radost, tak doporučujeme např. granule pro psy všech věkových kategorií, granule pro koťata, pamlsky, stelivo pro kočky, deky, kýble na vodu, hřebeny a kartáče, aj. Dárečky lze nosit i v době konání vánočních trhů v Děčíně 4 do stánku útulku, kde se zájemci dozvědí i řadu informací o útulku, ošetřovatelé rádi poradí např. s chovem psíka či kočičky, jejich výchovou či výcvikem. Poprask na laguně Středa :00 Večer přátel divadla Setkání pod vánočním stromečkem s vůní legendárního punče a cukroví od maminky. Součástí večera bude i vyhlášení vítězů Literární soutěže V srdci Děčína Děčín v srdci a jevištní rozhovor s Ing.Valdemarem Grešíkem. Vstupné: 20,- Kč /a cukroví/. PŮJČKY Zaměstnanci - od 6 tis. Kč Důchodci - do 75 let tis. Kč Bez poplatku a bez problémů!!! Přijedeme až k Vám Tel.: i ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY termín výměn prodloužen Řidičské průkazy vydané: povinná výměna do povinná výměna do povinná výměna do Oddělení správních agend doporučuje včasnou výměnu dokladů.

6 Výstava koček děčínského útulku Stovky lidí navštívily výstavu koček, jejíž organizátoři se rozhodli pomoci děčínskému útulku. Akce se konala poslední listopadový víkend v Klubu důchodců a přispěl na ni děčínský magistrát. Lidé si z výstavy mohli odnést opuštěné kočičky a také se seznámit s chovem ušlechtilých koček. Děčínské sdružení chovatelů koček pomáhá nejen lidem, kteří mají ušlechtilá zvířata, ale sdružuje všechny chovatele. Na jaře plánujeme uspořádat větší národní nebo propagační výstavu. Rozhodně i na této výstavě budeme pomáhat opuštěným kočkám, které na své nové majitele čekají v útulku, říká předsedkyně sdružení Marcela Mikešová. Budoucí zdravotníci dostali nové bundy Město přispělo Střední zdravotnické škole Děčín částkou 8 tisíc korun na nákup záchranářských bund pro studenty. Studenti této školy se spolu se svými pedagogy podílí na odborném zdravotnickém dozoru při různých společenských a kulturních akcích ve městě, na základních školách provádějí kurzy první pomoci, účastní se soutěží ve zdravotnických disciplínách, a to i na mezinárodní úrovni, kde také reprezentují město Děčín. Statutární město Děčín přijme do pracovního poměru právníka Více infomací na úřední desce nebo na tel (oddělení personální a mzdové). Sběr tetrapacků v měsíci prosinci První neděli v měsíci prosinci opět proběhl sběr nápojových kartonů. Bylo předáno 553 oranžových pytlů o celkové hmotnosti 760 kg. V některých částech města si třídění této komodity již vzali za své. Např. na Jalůvčí se u jednoho sběrného místa sešlo 15 pytlů, dobré výsledky jsou i ze želenického sídliště. Celkově bylo v tomto roce shromážděno přes 8 tun tetrapacků, které byly dále využity na výrobu papíru v papírnách v Bělé pod Bezdězem a neskončily na skládce. Tím si občané uspořili i místo ve sběrné nádobě na vytříděný komunální odpad a přispěli tím k čistotě města a životnímu prostředí. Všem, kteří se připojili ke sběru, děkujeme a vyzýváme další k následování. Oranžové pytle jsou zdarma k dispozici v úřadovnách magistrátu. POZVÁNKA Zveme Vás na informativní schůzku týkající se poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Děčína nestátním a neziskovým organizacím na podporu kulturních aktivit a sportu v roce Datum a čas konání: 18. prosince 2006 v 15:00 hodin kulturní subjekty v 16:00 hodin sportovní subjekty ve velké zasedací místnosti v budově Magistrátu města Děčín ul. 28. října, Děčín I. Děčín oceňuje každoročně sportovce z řad dospělých, ale i děti a mládež V letošním roce město ocenilo 25 sportovců nad 18 let a 29 sportovců do 18 let. Dospělá čekala finanční odměna, děti získaly poukázku na nákup sportovního zboží. Sportovci si odnesli Kč za úspěch na mistrovství světa, Kč za úspěch na mistrovství Evropy a Kč za úspěch na mistrovství Dotazy občanů Dotazy občanů Dobrý den, doslechla jsem se, že je potřeba do konce roku nahlásit veškeré, i jen malé, stavby na pozemku. V mém případě se jedná o zahrádku, na které je pergola a dvě kůlny na nářadí. Jediné, co je uvedeno na katastru, je chata. Kde mám tuto změnu (pergola+2 kůlny) nahlásit? Mohu využít některý z formulářů na tomto webu? Vlastníky pozemku jsou moji rodiče a proto se chci zeptat, zda musí být plná moc (jsou většinu období roku pracovně mimo Děčín), kterou mi podepíší ověřena i notářem. Děkuji za Vaši radu, K. Budínová Pokud máte na pozemku stavby, na které neproběhlo stavební řízení nebo ohlášení, nebo se jedná o objekty realizované před r. 1976, bylo by žádoucí uvést věci do pořádku. Bude vhodná konzultace s technikem na stavebním úřadě. Plná moc v tomto případě nemusí být ověřená. Aleš Höll, ved. odboru stavební úřad Dobrý den, ráda bych vás poprosila o informaci, zda se v přístím roce 2007 bude navyšovat najemné v nájemních domech, a pokud ano, tak o kolik % a od jakého data v části Děčína IV. Předem děkuji za odpověd. Renata Město Děčín v současné době neplánuje pro rok 2007 zvýšení nájemného v bytových domech, které vlastní. Tomáš Martinček, OMH Na internetových stránkách www. České republiky. Poukázky na sportovní zboží jsou v hodnotě Kč. Úspěchy sportovců nahlásily na odbor školství a kultury jednotlivé sportovní kluby. Odměnu si sportovci převzali od primátora na Přátelském večeru 11. prosince na Střelnici, děti byly oceněné na tiskové konferenci města. decin.cz je článek z Děčínského deníku Kamiony začínají děsit lidi mezi dálnicí a Děčínem.V tomto článku se píše o nové variantě plánovaného dálničního přivaděče, v následující diskuzi někteří píší, že již viděli návrh trasy. Kde je možné tento návrh vidět? Je již zpracovaná studie k tomuto návrhu? Plánuje město předložit tuto variantu k zapracování do ÚP VÚC? Dina Domnívám se, že informace diskutujících není podložena znalostí věci.levnější, reálnější a výhodnější trasa byla zpracována ve variantě a předložena dne (úterý) a tudíž k ní neproběhla nějaká veřejná prezentace vzhledem k tomu, že není kompletně projednána. K nahlédnutí je materiál přístupný na stavebním úřadě magistrátu města. Upozorňuji, že se jedná pouze o informativní dokument, který nemá žádný právní statut. Aleš Höll, ved. odboru stavební úřad Vydává MM Děčín, informační středisko nebo příp. někdo jiný nástěnný kalendář s fotografiemi města na rok 2007? Pokud ano, kde se dá sehnat? Díky. Sylva K. Tiskárna Delta Print vydala nástěnný kalendář s historickými fotografiemi města na rok Tento kalendář je možné zakoupit v prodejnách papírnictví a v děčínských knihkupectvích. Odbor rozvoje CreditUnion s.r.o., poboèka Teplice, námìstí Svobody 42/5 DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE americké i klasické hypotéky sjednáme Vám hypotéku i pøes exekuci na zastavenou nemovitost, najdeme øešení i pro klienty s nízkou bonitou èi negativním záznamem v rejstøíku CBCB pùjèky z bankovního i nebankovního sektoru úvìry pro zaèínající podnikatele a do výše 0,5 mil. speciální hypotéky pro klientelu bez nutnosti prokazování pøíjmù právní vymáhání pohledávek, odkup pohledávek správa portfolia Vašich objednávek Tel.: Fax: GSM: URL: Úøední hodiny: po - pá

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Co přinese novela stavebního zákona do praxe? František Konečný Katedra stavebnictví, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Novela stavebního zákona přinese do praxe stavebníků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Český červený kříž OS Děčín

Český červený kříž OS Děčín Český červený kříž OS Děčín pořádá od 20.4. do 24.4.2015 Oblastní studijní středisko pro děti od 7 15 let v rekreačních středisek OS TOK MAXOV Sloup v Čechách Ubytování : v budově Doprava : autobusem Stravování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více