Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém."

Transkript

1 è. 23 / 2006 Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém. niky, kterou budeme moci používat i v následujících letech, popisuje radní Petr Michálek. Přísná kritéria museli splnit i samotní prodejci v pětadvaceti stáncích. Nabízené zboží nesmí kazit vánoční atmosféru. Návštěvníci trhů si budou moci koupit například vánoční pečivo, koblihy, svařené víno, drobné dárky nebo ozdoby na vánoční stromek a jmelí. Na prodej budou i hračky. Magistrát vymáhá dluhy Vánoce v Děčíně - vánoèní trhy - topení vánoèního kapra - novoroèní výstup INZERCE - Tel.: , Vážení Děčané, rád bych Vám touto cestou popřál příjemné vánoční svátky a šťastné vkročení do nového roku. Děčín letos zažívá intenzivnější vánoční atmosféru než v minulých letech. Magistrát rozšířil slavnostní výzdobu v ulicích a nově budou vypadat i trhy. Do modra se zbarvilo Masarykovo náměstí. Vánoční osvětlení je totiž laděno právě do této barvy. Vedle velkého vánočního stromu zdobí náměstí i desítky menších světel v korunách stromů, které celý prostor lemují. Uvažuje se, že sváteční osvětlení tu zůstane i po skončení svátků a bude náměstí zdobit po celý rok. Nové světelné prvky jsou i na ulici Prokopa Holého. Magistrát za ně zaplatil zhruba 120 tisíc korun. Do nového kabátu se obléknou i vánoční trhy. Ty začaly v neděli 17. prosince na děčínském zámku. Od pondělí se pak budou konat na pěší zóně v Podmoklech. Otevřeno budou mít vždy od 9 do 17 hodin. Poslední den, v sobotu 23. prosince jen do 16 hodin. O výzdobu všech stánků se postará Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda. Město na jejich pořádání přispěje až korun. Je to částka maximální, která nesmí být překročena. Může být ale i menší, záleží až na konečném vyúčtování celé akce, vysvětluje primátor Vladislav Raška. Podle pořadatele trhů bude částka ve finále zhruba poloviční, protože město získá desítky tisíc korun na povinných poplatcích od trhovců. Součástí dotace je i nákup osvětlení do stánků, protože před Vánoci se brzy stmívá. Celé trhy budou nově ozvučeny, takže návštěvníci trhů budou moci poslouchat koledy a další vánoční písně. Jde vlastně o jednorázový nákup tech- Vladislav Raška, primátor Magistrát rozhoduje o budoucnosti plavecké haly Společnost DC Relax provozující děčínskou plaveckou halu dostala výpověď a město se rozhoduje, kdo se dál bude starat o chod plavecké haly. Podle primátora Vladislava Rašky by ale obyvatelé města neměli žádnou změnu pocítit a hala bude dál sloužit tomu, pro co byla postavena, tedy především pro aktivní odpočinek Kdy dostal provozovatel haly výpověď a proč? Rozhodně nejde o žádnou novinku. Výpověď jsem dali už před čtyřmi lety. Když jsem nastoupil do funkce starosty, nechal jsem si prověřit všechny klíčové smlouvy. Přijde mi logické, když přebíráte úřad, že chcete vědět za jakých podmínek. Některé ze smluv byly, řekněme, nestandartní a mezi nimi právě ta s provozovatelem plavecké haly. Udávala mimo jiné čtyřletou výpovědní dobu, která začíná běžet prvním lednem následujícího roku od doručení výpovědi. Proto jsem se rozhodli, že ji vypovíme a buď podepíšeme novou, nebo jiným způsobem vyřešíme provozování haly. Výpovědní doba skončí letos 31. prosince. Kdy bude jasné, kdo bude halu provozovat? Pokud budeme řešit vzdálenější budoucnost, máme dvě možnosti: plaveckou halu a celý areál opět pronajmout soukromé společnosti, která ji bude na pokračování na str. 2 OÈNÍ OPTIKA vyšetøení zraku aplikace kontaktních èoèek velký výbìr brýlových obrub sluneèní brýle POLAROID, ADIDAS brýlová skla NIKON, TRANSITIONS kontaktní èoèky O2 OPTIX Bc. Pavel Kròák Tø. Ès. legií 1083/10, Dìèín IV telefon:

2 Magistrát rozhoduje o budoucnosti plavecké haly OÈNÍ OPTIKA pokračování ze str. 1 základě nájemní smlouvy provozovat. Druhou je zřídit příspěvkovou organizaci a o provoz haly se jako město starat sami. Osobně podporuji druhou možnost. Přesto do konce výpovědní doby zbývá jen pár týdnů Osobně bych viděl jako ideální řešení podepsat smlouvu se současným provozovatelem a s přiměřenou výpovědní dobou.v přístím roce bychom připravovili vznik nové příspěvkové organizace, výběrovým řízením vybrali jejího ředitele a poté začali postupně přebírat halu včetně zaměstnanců,závazků a práv vyplývajících z obchodních styků. Rozhodně není naším cílem připravit současné zaměstnanci o práci. Smlouvu s provozovatelem ale stále nemáte podepsanou. Co když se nebude chtít dohodnout? Za město říkám, že jsme připraveni k jednání a co nejrychlejší dohodě. Samozřejmě stále existuje možnost, že nájemce na naše podmínky nepřistoupí a halu k 31. prosinci přestane provozovat. Je tedy možné, že by bylo nutné halu na přechodnou dobu uzavřít. Mluvíme ale řádově o hodinách, rozhodně ne o týdnech. Je to sice krajní varianta, ale je pro nás přijatelnější než podepsání pro město nevýhodné smlouvy. Je nutné si uvědomit, že jde o více než 200 milionový městský majetek a my nechceme a ani nemůžeme jednat lehkovážně. Výpovědní doba, jak už bylo řečeno, trvala čtyři roky. Proč je vše řešeno až nyní během jejího posledního měsíce? A kdy jindy než před jejím vypršením? V prosinci a listopadu 2002 jsme opakovaně jednali s provozovatelem o změně délky výpovědi. Bohužel bez výsledku. Je třeba si také uvědomit, že v říjnu letošního roku se konaly komunální volby a bylo by nerozumné dělat, tak důležitá rozhodnutí před nimi, protože případné nové vedení města by nemuselo souhlasit. Nyní jsme odhodláni věci narovnat a dotáhnout do konce. Rozhodnutí rady města z 28. listopadu vzala na vědomí - informaci o pohledávkách města vyšších než ,00 Kč po lhůtě splatnosti k 30. září přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem ekonomickým ve III. čtvrtletí 2006 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín. - výpověď Dohody o provozování turistického informačního střediska v Děčíně. - logo procesu komunitního plánování sociálních služeb a způsob jeho používání v souladu s grafickým manuálem. - program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství pro rok žádost o státní účelovou dotaci. schválila - změnu termínu dokončení stavby Zámek Děčín celková obnova 3 objektů včetně statického zajištění s ohledem na poskytnutou dotaci - pronájem nebytového prostoru garážového stání č. 20 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, pro pana Koutského z Děčína, za nájemné 600,- Kč/měsíc včetně nákladů na provoz. - návrh koncepce podpory výstavby infrastruktury dle varianty č. 1, tj. účelová dotace na podporu výstavby infrastruktury ve výši 40 % z rozpočtových nákladů maximálně však do výše 1.500,- Kč/m 2 vybudované komunikace včetně veřejných inženýrských sítí s tím, že celková výše účelové dotace i Upozornění na uzavření pokladny Z provozních důvodů je do konce roku uzavřena pokladna v budově magistrátu v ul. 28. října. bude maximálně ,00 Kč. - návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním: Mgr. Václava Lešanovského, Ing. Danuše Bednářové, JUDr. pplk. Bohuslava Horníka - OO PČR, por. Jany Žežulkové OŘ PČR a jmenováním: Mgr. Miroslava Samlera náměstka primátora, Ing. Dalibora Deutsche vedoucího odboru školství a kultury, Mgr. Petry Ludwigové projektový manažer Centra sociálních služeb Děčín a ppor. Mgr. Anety Zdobylakové OŘ PČR, za členy komise s účinností od vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok zveřejnění záměru města pronajmout Plavecký areál Děčín a to budovu č. p na pozemku p. č. 2463/18 včetně pozemku, budovy č. p na pozemku p. č. 2463/6 včetně pozemku a pozemky p. č. 2463/2, p. č. 2463/3, p. č. 2463/5, p. č. 2463/7, p. č. 2463/8, p. č. 2463/9, p. č. 2463/10, p. č. 2463/12, p. č. 2463/15, p. č.2463/17, p. č. 2463/20, část pozemku p. č. 2463/22 vymezená oplocením areálu, pozemky p. č. 2463/ 29, p. č. 2465, p. č a část pozemku p. č. 2468/1 vymezená oplocením areálu, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k. ú. Děčín. souhlasila - s užitím znaku města Děčína na dvou smaltovaných pamětních deskách na objektu Občanského sdružení Jurta. Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - mìøení zraku - sluneèní brýle - vrtané obruby - divadelní kukátka - zvìtšovací lupy na mobilní telefony s.r.o. Jana Hrdlièková Spokojené, láskou a porozumìním naplnìné vánoèní svátky, hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce vám pøeje Oèní optika Jana Hrdlièková Budeme velmi potìšeni, pokud k našim spokojeným zákazníkùm budete patøit i Vy! Najdete nás na Masarykovì nám. 2/2 nad budovou soudu v Dìèínì I (tel.: ; provozní doba: po-pá 8-17 hod.). Karneval media s.r.o. pøeje svým stávajícím i budoucím klientùm z dìèínska klidné pro ití vánoèních svátkù a mnoho osobních i pracovních úspìchù v roce Pro ijte Vánoce s námi a nebudete sami! Jako dárek pøinášíme spoustu zajímavých akcí. Vyberte si z nabídek vysokorychlostního internetu, kabelové televize a telefonních slu eb. Kontaktujte nás na Modré lince Karnevalu nebo Magistrát věnuje velkou pozornost vymáhání pohledávek Nejvíce lidé dluží za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, na pokutách za přestupky na úseku občanského soužití, dopravy a na blokových pokutách uložených městskou policií. Vymáhání pohledávek zajišťuje odbor ekonomický, nedoplatky za oblast sociálních dávek pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Vymáhání pohledávek věnujeme velkou pozornost a je v podstatě úspěšné. Využíváme všech forem daňové exekuce, spolupráce s právním zástupcem města, exekutorským úřadem a okresním soudem, vysvětluje způsoby vymáhání dluhů vedoucí odboru ekonomického rozhodla - poskytnout finanční dar ve výši 9.096,00 Kč Střední zdravotnické škole, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace na nákup záchranářských bund. zřídila - kulturní komisi, dále schválila 1. statut kulturní komise, 2. po úpravě jednací řád kulturní komise a jmenovala předsedou komise MgA. Petra Michálka a členy komise Mgr. Miroslava Samlera, Ing. Valdemara Grešíka, Mgr. Otto Chmelíka, Ing. Dalibora Deutsche, Markétu Lakomou a Mgr. Janu Stejskalovou. pověřila - 1. náměstka Mgr. Miroslava Samlera zastupováním Statutárního města Děčín v Radě Euroregionu Elbe/Labe. Hana Hlaváčková a dodává, že neúspěšný je magistrát u dlouhodobě problematických poplatníků pobývajících ve vězení, se špatnou sociální situací, neznámým pobytem a u firem v konkurzu nebo v likvidaci. Nejvíce narostly pohledávky u pokut uložených městskou policií a také u přestupků na úseku občanského soužití a dopravy. Nevybraný poplatek za odpad činí asi 12% a jde zejména o poplatníky, kteří mají v Děčíně trvalý pobyt, ale dlouhodobě se zde nezdržují a z důvodu neznámého pobytu nemůže magistrát realizovat žádnou z forem daňové exekuce.

3 Změna zákona pro současné a budoucí stavebníky Od začínají platit nové právní předpisy ve výstavbě. Jedná se především o zákon 183/2006 Sb. a sedm prováděcích vyhlášek. Je nutné zdůraznit, že jde o právní normu, která je oproti současné právní úpravě, tj. zák. 50/1976 Sb., koncepčně nová. Jsou zde obsaženy nejen nové instituty, které platný zákon nezná, ale také navrženy nové postupy a procesy. Z těchto důvodů bude uvedení nového stavebního zákona do praxe poněkud náročnější a složitější. Stavebníci, investoři a odborníci soukromého sektoru se budou muset s novou navrženou koncepcí stavebního zákona pečlivě seznámit pro správnou aplikaci v praxi. Média před schválením zákona zejména v 1. pol. roku 2006 mylně informovala veřejnost ve smyslu, že proces povolování je jednodušší a především stavebníci menších staveb nic pro uskutečnění stavby nepotřebují. Je tedy nutné tyto informace trochu poopravit. Na základě nového zákona vznikly dvě nové složky úřad územního plánování, který se stává dotčeným orgánem státní správy a vyvlastňovací úřad, který se bude řídit samostatným zákonem č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbám. Prvním krokem stavebníka při přípravě svého záměru by měla být žádost o tzv. územně plánovací informaci, ve které stavební úřad kromě jiného sdělí podmínky provedení např. jednoduchých staveb. Povinností stavebníka bude zveřejnit navrhovaný záměr výstavby v jednoduché textové a grafické podobě na budoucím staveništi. Další částí stavebního zákona je vydávání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a novým institutem, který stavební zákon uvádí, je územní souhlas. Územní souhlas představuje v případech stanovených zákonem souhlas SÚ s oznámením požadovaného záměru v území a nahrazuje územní rozhodnutí. Na úseku stavebního řádu je rozšířen okruh staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které nebude třeba povolovat nebo ohlašovat (pozor na předchozí územně plánovací informaci nebo územní souhlas!). Dále dochází k přesunutí řady staveb ze správního režimu (tzn. povolování formou správního rozhodnutí) do procesu ohlašování. Zavádí se podmínky pro zkrácené stavební řízení. Zákon umožňuje procesní zjednodušení a jeho omezení na určení stavebně technických podmínek pro provedení stavby s tím, že těžiště posuzování a projednávání navrhovaných staveb bude v územním řízení. V zákoně byl ustanoven statut autorizovaných inspektorů a jejich pověření některými úkony, které se týkají povolování staveb. Důležitým opatřením je změna současného státního stavebního dohledu na pravidelné a systematické prohlídky stavebního úřadu na stavbách s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi. Stavebníci přivítají výrazné procesní zjednodušení a zkrácení doby pro započetí užívání dokončené stavby uplatněním zásady, že stavebník má právo stavbu užívat, pokud ji provedl v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací a bez problémů při kontrolních prohlídkách. V tomto případě se kolaudační rozhodnutí nahrazuje kolaudačním souhlasem. V prováděcích vyhláškách, které upřesňují výklad zákona, jsou přesně specifikovány požadavky na rozsah projektové dokumentace, úprava územního a stavebního řízení a obecné požadavky na využívání území. Důležitou částí vyhlášek pro veřejnost jsou přílohy, které zahrnují formuláře žádostí, oznámení apod., jsou jednotné a nezbytné při podání ve všech správních územích ČR. Stavební úřad si je vědom počátečních potíží stavebníků při přípravě staveb od nového roku. Z tohoto důvodu připravuje podklady požadované vyhláškami zveřejněním na webových stránkách statutárního města a v listinné podobě v recepci budovy magistrátu města na Mírovém náměstí v Děčíně IV. Pro získání a upřesnění informací a pro konzultaci jsou k dispozici pracovníci stavebního řadu. Ing. Arch. Aleš Höll vedoucí odboru stavební úřad Nespalujte odpad doma! Letošní topná sezóna se díky teplému počasí rozjíždí pomaleji než jiné roky, přesto přibývá upozornění občanů na spalování odpadů v lokálních topidlech domácností. Jako palivo nelze použít odpad (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Zákonem o ochraně ovzduší je povoleno spalovat ve zdrojích jen palivo určené výrobcem spalovacího zařízení. Při spalování odpadu v kamnech, kotli nebo na ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně. Hlavní příčiny jsou dvě: - teploty, při nichž hoření probíhá, jsou nízké. - palivo je nedokonale okysličováno Výsledkem je nedokonalé hoření. Spalujete-li v kamnech odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy, dehet Tyto látky nepříjemně zapáchají, dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy či působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek! Ještě nebezpečnějšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Pokud doma přiložíte do kotle kousek plastu, starší dřevotřísku, překližku, gumu nebo oblečení, vězte, že to, co poté vychází z Vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř. Do vašich kamen či do kotle tedy nepatří žádné plasty, guma, dřevotříska ani umělá vlákna. Nepatří tam ani žádný jiný odpad. Při nedokonalém hoření z něj vždy vznikne zbytečně mnoho škodlivých plynů a moc výhřevný také není. Máte-li možnost třídit, zbavíte se odpadu nejlépe. Nepřipravíte tak vaše blízké či sebe o zdraví, a navíc ulevíte přírodě. V-PAPÍR Dìèín velkoobchod a maloobchod papírem KUPÓN - SLEVA do % nabízíme Vám vánoèní papíry, stuhy, svíèky, okenní folie, ubrousky, tašky, sáèky a mnoho dalšího Rozhodnutí zastupitelstva města z 30. listopadu areál ZZN Jezdecká 32 Dìèín 3 tel.: Pøijïte nakoupit na Vánoce provozní doba: po-èt hod. pá hod. schválilo - Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu Statutárního města Děčín nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu s účinností od předložený návrh na prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví Statutárního města Děčín bývalým zastupitelům města. - předložený návrh - smlouvu na správu DTMM Děčín tvorba souborového díla z dostupných podkladů, se zajištěním jejich evidence a vzájemných vztahů. - Zásady poskytování dotací a hodnocení projektů OSV dle důvodové zprávy a Zásad, které jsou její přílohou. rozhodlo - o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro sportovní subjekt Kobra Boletice na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na sportovních akcích: Euromaratón ve Frankfurtu nad Mohanem a Supermaratón Miláno v běhu v předloženém znění. - poskytnout dotace sportovním subjektům dle důvodové zprávy ve výši nad ,- Kč. - o uzavření smluv o poskytnutí dotací sportovním subjektům dle předloženého znění. - uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ZO SCHK Děčín. zvolilo - předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města RSDr. Jaroslava Horáka a další členy kontrolního výboru zastupitelstva města Vlastimila Lhotáka, Ivanu Stárkovou, Ing. Petra Sukdola, Šárku Dostálovou, MUDr. Annu Briestenskou a MUDr. Ladislava Trněného. - předsedu finančního výboru zastupitelstva města Ing. Janu Bártovou a další členy finančního výboru zastupitelstva města Ing. Valdemara Grešíka, Ing. Rostislava Donáta, MUDr. Ivana Stríbrského, Ing. Rostislava Úlehlu, Ing. Radka Rozsypala a Ing. Miloše Rýznara. Přihláška a pravidla FOTOSOUTĚŽE ZIMNÍ DĚČÍN OBJEKTIVEM Soutěž vyhlašuje primátor města a pořádá Statutární město Děčín Podmínky účasti v soutěži: 1. Téma soutěžních snímků - Město Děčín v zimě. Forma libovolná. 2. Soutěž je určena pro širokou veřejnost. 3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit maximálně 5 snímky. 4. Do soutěže budou přijaty pouze snímky v datové podobě. Formát JPG. Velikost dat na jedno foto do 5 MG. Kvalita pro zhotovení snímků 15x21. Snímky zasílejte na nebo doručte na technickém nosiči na podatelnu Magistrátu města Děčína. 5. Uzávěrka soutěže je , včetně. Snímky, které nebudou do této doby doručeny na nebo na podatelnu magistrátu, nebudou do soutěže přijaty. 6. Snímky musí být doručeny s přiloženou kompletně vyplněnou přihláškou. 7. Od budou všechny snímky zveřejněny na kde bude probíhat hodnocení volně příchozími návštěvníky stránek. Ukončení hodnocení: , včetně. 8. Předání cen bude uskutečněno v březnu Ocenění soutěžící budou kontaktováni. 9. Hlavní cena odborné poroty: 5000 Kč Hlavní cena návštěvníků stránek: 5000 Kč Vedlejší ceny: 5 x 1000 Kč 10. Soutěžící se zavazuje, že snímky nafotil sám a nejsou prací jiné osoby. Jméno a příjmení:... Adresa:... Věk: Telefonní číslo:... Soutěžní snímky:... Číslo snímku Název snímku Typ fotoaparátu Souhlasím s použitím fotografií pro propagační potřeby soutěže a pro webovou prezentaci města Děčín. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že uvedení nepravdivých údajů může vést k vyřazení ze soutěže. dne...podpis...

4 CSS: Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Statutárního města Děčín, má připravenou nabídku služeb pro občany s mentálním postižením. O mentálně postižené dospělé ženy je pečováno v Ústavu sociální péče Horní Žleb v Děčíně XI. Služby sociální péče jsou v památkově chráněné vile Waldstein poskytovány již od 20. let minulého století. I když je ústav umístěn v historicky velmi zajímavé a krásné budově, tak tato není pro ústavní péči, která je zde poskytována, zrovna nejlepším zázemím. O to více se personál snaží nevyhovující zázemí (bariérovost, nedostatek prostoru, chybějící venkovní hřiště pro klientky) budovy vynahradit vysokým standardem péče a služeb, které jsou zde poskytovány. Jak to vlastně v ústavu chodí, jsme se zeptali několika jeho klientek a také vedoucího ústavu, pana Pavla Filipa. Mnozí Děčínští nevědí, že zde takové zařízení vůbec existuje a kde se nachází? P.F.: Naše zařízení se nachází na levém břehu řeky Labe, ve svahu, naproti společenskému domu Střelnice, v bývalé lázeňské čtvrti na okraji města. Z oken ústavu vidíme přímo na řeku a začátek loubského překladiště na druhém břehu. Jak se vám v ústavu žije? Klientky: Bydlíme ve dvou a vícelůžkových pokojích, které si můžeme vyzdobit podle svých představ a přání samy. I barvy pokojů jsme si mohly zvolit. Během dne máme připravený bohatý program a nenudíme se. Nejvíce se nám líbí cvičení na míči a ruční práce. Zúčastnily jsme se olympiády a přivezly jsme několik medailí za úspěchy v petangue. P.F.: Doplnil bych ještě, že v průběhu celého dne je klientkám zajišťována zdravotnická, ošetřovatelská a rehabilitační péče. Denně je pro klientky připraveno mnoho volnočasových aktivit, her i programů jak společných, tak individuálních. Klientky dojíždí na programy hippoterapie, canisterapie, pravidelně navštěvují plavecký areál, jezdí několikrát ročně na rekreaci a průběžně na četné výlety do okolí, navštěvují kino i divadlo. A jako správné ženské si některé klientky zajdou společně s pečovatelkami popovídat na kávu do restaurace. Jsou klientky ústavu nějakým způsobem začleňovány do běžného života? P.F.: Snažíme se klientky zapojit podle jejich aktuálních zdravotních možností a schopností do běžných pracovních činností, zatím zejména v rámci areálu ústavu, dle harmonogramu uklízí na svým pokojích. Pravidelně klientky vypomáhají v prádelně a žehlírně, pečují o zahradu a zeleň v ústavu. Tato činnost jim přináší radost a rády vidí, když výsledky jejich práce potěší i někoho jiného. Dále mají klientky možnost práce na PC, s pečovatelkami nakupují, a pak si společně vyrábějí občerstvení k odpolednímu posezení. A co říci závěrem? P.F.: Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za jejich štědrost a ochotu, díky které nám bylo zakoupeno auto. Naše zařízení je poněkud stranou, a tak nám právě toto vozidlo umožňuje dopravovat klientky na výlety, rekreace, do kina i divadla. Kontakt: Pavel Filip, vedoucí ÚSP tel.: oficiální stránky statutárního města Děčína naleznete na adrese: A6 sire color :15 Page 1 s.r.o. PLASTOVÁ OKNA A DVEØE VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mù ete objednat vèetnì aluzií SLEVA a 35% * na okna a dveøe dle objemu zakázky garantujeme minimální slevu 25% DÌÈÍN tel.: Benešovská 432, Dìèín II mobil.: Pùjèovna míchaèky 150 l el. vrátky 125, 300 kg Zámeènická a kováøská výroba dvoukøídlá gará ová vrata (i zateplená) branky, plotové dílce, poklopy, dr áky ocelová schodištì a zábradlí kovové møí e, vjezdová vrata, branky kované møí e na pøízemní balkóny kování krumpáèù, sekáèù, apod. støíhání a ohýbání betonáøské oceli PF , , space.cz Přivítejte se s penězi, se kterými jste už nepočítali! i Uzávěrka tohoto čísla: Roznos zpravodaje: Uzávěrka příštího čísla: Převeďte své půjčky do GE Money Bank, kde Vám Vaše splátky sloučíme do jediné, a měsíčně pak budete splácet méně. Převod Vašich splátek od jiných bank nebo splátkových společností navíc vyřídíme za Vás a to zcela zdarma. Více na nebo RPSN od 10,62 %. Příklad je pouze orientační. Děčín, Ovenecká 28. října 15, /1, 00 Praha tel Roosveltova 151 Rumburk, 28, 160 Lužické 00 Praha nám , Ovenecká tel.: 41215, Praha 7 Roosveltova 28, Varnsdorf, Praha nám. 6 E. Ovenecká Beneše 465, 15, tel Praha Šluknov, Roosveltova nám. 28, Míru , 00 Praha tel Ovenecká , Praha 7

5 Program kina Sněžník Pokud není uvedeno jinak, jsou začátky představení v 17:30 a ve 20:00, v pondělí pouze ve 20: od sobota od a od KLIK-ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ od LOVECKÁ SEZONA od HAPPY FEET od MRAVENČÍ POLEPŠOVNA od SKRYTÁ IDENTITA DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ od HVĚZDA BETLÉMSKÁ KOČIČÍ SLOVO FILMOVÝ KLUB od od a od ARIZONA DREAM Vánoce s Dádou pátek od Spoleèenský dùm mìsta Dìèína - Støelnice pøedprodej: pokladna SD Støelnice - tel.: jednotné vstupné: 120,- Kè i pøedstavení Vám pøináší mediální agentura Program Střelnice od 9 do 18 hodin Prodejní akce od 18 do 20 hodin Nejúspěšnější sportovec roku od 20 hodin Myslivecký ples od 20 hodin Lidový ples od 9 do 10 hodin Akvaristické trhy Pondělí Velký vánoční koncert /Bendův komorní orchestr a jeho hosté/ Program: G.P.Pergolesi Sinfonia in D; A.Vivaldi Concerto in A pro hoboj a orchestr; J.I.Linek Pastorela in A; K.B.Kopřiva Salve Regina in E; F.X.Brixi Moteto pastorale a další skladby. Vstupné: 140, 150,- Kč /slevy o 30,- Kč, KPH o 50,- Kč/. Úterý Láska a porozumění /Divadlo Ungelt, Praha/ Břitce vtipná komedie o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Hrají: Martina Delišová nebo Linda Rybová, David Švehlík a Richard Krajčo (nominovaný za tuto roli na Cenu Thálie za rok 2004). Vstupné: 90, 180, 190, 200,- Kč. PUBLIC RELATIONS & PROMOTIONS INFORMACE magistrátu Magistrát má ovou adresu: Tento kontakt slouží jak pro elektronické podání s ověřeným zaručeným podpisem, tak k veškeré komunikaci s Městským úřadem Děčín. Vánoční akce v Děčíně Zámek: od 18 hodin Předvánoční jazzík MarkOĹeary a spol. Divadlo: Velký vánoční koncert /Bendův komorní orchestr a jeho hosté/ Evangelický kostel: od 15 hodin Hudba lidem dobré vůle (Děčínské barokní kvarteto s přáteli) Muzeum: do vánoční výstava betlémů Střelnice: od 18 hodin Vánoce s Dádou od 19 hodin koncert skupiny Couvej Synagoga: do Vánoce v centru sociálních služeb (Prodejní výstava prací klientů Centra sociálních služeb. V rámci akce proběhne vánoční sbírka Strom splněných přání.) do výstava v rámci 10. výročí Steglova plenéru Vánoční trhy: od 18. do od 9 do 17 hodin ulice Prokopa Holého Topení vánočního kapra: hodin, zámecký rybník Vánoce na koních: hodin vždy od 15 hodin, krytá jízdárna Libverda, pro děti zdarma Vynášení zimy do hor: start v 10 hodin v Bynově /stará konečná autobusu/ - cíl rozhledna na Sněžníku. Novoroční výstup na Chmelník: sraz na vrcholku hodin Štěkání na Ježíška v městském útulku V městském útulku bude ve dnech až opět probíhat již tradiční Štěkání na Ježíška. Pod vánoční stromek může každý psíkům a kočičkám nadělit dárek. Pokud chcete zvířátka podarovat a nevíte, čím jim udělat radost, tak doporučujeme např. granule pro psy všech věkových kategorií, granule pro koťata, pamlsky, stelivo pro kočky, deky, kýble na vodu, hřebeny a kartáče, aj. Dárečky lze nosit i v době konání vánočních trhů v Děčíně 4 do stánku útulku, kde se zájemci dozvědí i řadu informací o útulku, ošetřovatelé rádi poradí např. s chovem psíka či kočičky, jejich výchovou či výcvikem. Poprask na laguně Středa :00 Večer přátel divadla Setkání pod vánočním stromečkem s vůní legendárního punče a cukroví od maminky. Součástí večera bude i vyhlášení vítězů Literární soutěže V srdci Děčína Děčín v srdci a jevištní rozhovor s Ing.Valdemarem Grešíkem. Vstupné: 20,- Kč /a cukroví/. PŮJČKY Zaměstnanci - od 6 tis. Kč Důchodci - do 75 let tis. Kč Bez poplatku a bez problémů!!! Přijedeme až k Vám Tel.: i ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY termín výměn prodloužen Řidičské průkazy vydané: povinná výměna do povinná výměna do povinná výměna do Oddělení správních agend doporučuje včasnou výměnu dokladů.

6 Výstava koček děčínského útulku Stovky lidí navštívily výstavu koček, jejíž organizátoři se rozhodli pomoci děčínskému útulku. Akce se konala poslední listopadový víkend v Klubu důchodců a přispěl na ni děčínský magistrát. Lidé si z výstavy mohli odnést opuštěné kočičky a také se seznámit s chovem ušlechtilých koček. Děčínské sdružení chovatelů koček pomáhá nejen lidem, kteří mají ušlechtilá zvířata, ale sdružuje všechny chovatele. Na jaře plánujeme uspořádat větší národní nebo propagační výstavu. Rozhodně i na této výstavě budeme pomáhat opuštěným kočkám, které na své nové majitele čekají v útulku, říká předsedkyně sdružení Marcela Mikešová. Budoucí zdravotníci dostali nové bundy Město přispělo Střední zdravotnické škole Děčín částkou 8 tisíc korun na nákup záchranářských bund pro studenty. Studenti této školy se spolu se svými pedagogy podílí na odborném zdravotnickém dozoru při různých společenských a kulturních akcích ve městě, na základních školách provádějí kurzy první pomoci, účastní se soutěží ve zdravotnických disciplínách, a to i na mezinárodní úrovni, kde také reprezentují město Děčín. Statutární město Děčín přijme do pracovního poměru právníka Více infomací na úřední desce nebo na tel (oddělení personální a mzdové). Sběr tetrapacků v měsíci prosinci První neděli v měsíci prosinci opět proběhl sběr nápojových kartonů. Bylo předáno 553 oranžových pytlů o celkové hmotnosti 760 kg. V některých částech města si třídění této komodity již vzali za své. Např. na Jalůvčí se u jednoho sběrného místa sešlo 15 pytlů, dobré výsledky jsou i ze želenického sídliště. Celkově bylo v tomto roce shromážděno přes 8 tun tetrapacků, které byly dále využity na výrobu papíru v papírnách v Bělé pod Bezdězem a neskončily na skládce. Tím si občané uspořili i místo ve sběrné nádobě na vytříděný komunální odpad a přispěli tím k čistotě města a životnímu prostředí. Všem, kteří se připojili ke sběru, děkujeme a vyzýváme další k následování. Oranžové pytle jsou zdarma k dispozici v úřadovnách magistrátu. POZVÁNKA Zveme Vás na informativní schůzku týkající se poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Děčína nestátním a neziskovým organizacím na podporu kulturních aktivit a sportu v roce Datum a čas konání: 18. prosince 2006 v 15:00 hodin kulturní subjekty v 16:00 hodin sportovní subjekty ve velké zasedací místnosti v budově Magistrátu města Děčín ul. 28. října, Děčín I. Děčín oceňuje každoročně sportovce z řad dospělých, ale i děti a mládež V letošním roce město ocenilo 25 sportovců nad 18 let a 29 sportovců do 18 let. Dospělá čekala finanční odměna, děti získaly poukázku na nákup sportovního zboží. Sportovci si odnesli Kč za úspěch na mistrovství světa, Kč za úspěch na mistrovství Evropy a Kč za úspěch na mistrovství Dotazy občanů Dotazy občanů Dobrý den, doslechla jsem se, že je potřeba do konce roku nahlásit veškeré, i jen malé, stavby na pozemku. V mém případě se jedná o zahrádku, na které je pergola a dvě kůlny na nářadí. Jediné, co je uvedeno na katastru, je chata. Kde mám tuto změnu (pergola+2 kůlny) nahlásit? Mohu využít některý z formulářů na tomto webu? Vlastníky pozemku jsou moji rodiče a proto se chci zeptat, zda musí být plná moc (jsou většinu období roku pracovně mimo Děčín), kterou mi podepíší ověřena i notářem. Děkuji za Vaši radu, K. Budínová Pokud máte na pozemku stavby, na které neproběhlo stavební řízení nebo ohlášení, nebo se jedná o objekty realizované před r. 1976, bylo by žádoucí uvést věci do pořádku. Bude vhodná konzultace s technikem na stavebním úřadě. Plná moc v tomto případě nemusí být ověřená. Aleš Höll, ved. odboru stavební úřad Dobrý den, ráda bych vás poprosila o informaci, zda se v přístím roce 2007 bude navyšovat najemné v nájemních domech, a pokud ano, tak o kolik % a od jakého data v části Děčína IV. Předem děkuji za odpověd. Renata Město Děčín v současné době neplánuje pro rok 2007 zvýšení nájemného v bytových domech, které vlastní. Tomáš Martinček, OMH Na internetových stránkách www. České republiky. Poukázky na sportovní zboží jsou v hodnotě Kč. Úspěchy sportovců nahlásily na odbor školství a kultury jednotlivé sportovní kluby. Odměnu si sportovci převzali od primátora na Přátelském večeru 11. prosince na Střelnici, děti byly oceněné na tiskové konferenci města. decin.cz je článek z Děčínského deníku Kamiony začínají děsit lidi mezi dálnicí a Děčínem.V tomto článku se píše o nové variantě plánovaného dálničního přivaděče, v následující diskuzi někteří píší, že již viděli návrh trasy. Kde je možné tento návrh vidět? Je již zpracovaná studie k tomuto návrhu? Plánuje město předložit tuto variantu k zapracování do ÚP VÚC? Dina Domnívám se, že informace diskutujících není podložena znalostí věci.levnější, reálnější a výhodnější trasa byla zpracována ve variantě a předložena dne (úterý) a tudíž k ní neproběhla nějaká veřejná prezentace vzhledem k tomu, že není kompletně projednána. K nahlédnutí je materiál přístupný na stavebním úřadě magistrátu města. Upozorňuji, že se jedná pouze o informativní dokument, který nemá žádný právní statut. Aleš Höll, ved. odboru stavební úřad Vydává MM Děčín, informační středisko nebo příp. někdo jiný nástěnný kalendář s fotografiemi města na rok 2007? Pokud ano, kde se dá sehnat? Díky. Sylva K. Tiskárna Delta Print vydala nástěnný kalendář s historickými fotografiemi města na rok Tento kalendář je možné zakoupit v prodejnách papírnictví a v děčínských knihkupectvích. Odbor rozvoje CreditUnion s.r.o., poboèka Teplice, námìstí Svobody 42/5 DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE americké i klasické hypotéky sjednáme Vám hypotéku i pøes exekuci na zastavenou nemovitost, najdeme øešení i pro klienty s nízkou bonitou èi negativním záznamem v rejstøíku CBCB pùjèky z bankovního i nebankovního sektoru úvìry pro zaèínající podnikatele a do výše 0,5 mil. speciální hypotéky pro klientelu bez nutnosti prokazování pøíjmù právní vymáhání pohledávek, odkup pohledávek správa portfolia Vašich objednávek Tel.: Fax: GSM: URL: Úøední hodiny: po - pá

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1)

Usn.č. 19/02 1) schvaluje výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu. Usn.č. 19/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Adamova pro přímou podporu sportu a tělovýchovy v Adamově na období 2015 2018 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Poskytování

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

soutěžní přehlídku popularizace

soutěžní přehlídku popularizace Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje soutěžní přehlídku popularizace vědy SCIAP 2013 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú.

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 30-V Název: Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly záměr N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Varianta 1 Rada města projednala návrh na prodej části pozemku

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ

2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ MĚSTO PROSEČ Nařízení města Proseč č. 2/2013, TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA PROSEČ Číslo: N/02/2013 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 7. 2013 Účinnost od: 1. 8. 2013 Platnost

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování

(1) Pro účely tohoto nařízení se druhy prodeje a poskytování M Ě S T O P Ř Í B R A M Nařízení města č. 19/2003 ze dne 10.11.2003 Tržní řád Rada města Příbram se na svém zasedání dne 10.11.2003 usnesla v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písmeno d) zákona č.

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 43. schůze Rady města Šluknov konané dne 2. dubna 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI NOVÝ KURZ V NABÍDCE OD 1. 11. 2012 STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Autorský tým: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek Cíl kurzu: Obsah kurzu Kurz seznámí účastníky s jednotlivými oblastmi, které stavební

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU POPULARIZACE VĚDY SCIAP 2014 Motto: Svět vědy je světem poznávání a soustavného rozšiřování bohatství kultury lidstva. Cílem popularizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 32. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 11. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 26926/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slavičky se sídlem Slavičky 29, 675 01 Vladislav,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Životní situace podle stavebního a vodního zákona 1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 3. Pojmenování

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry

Městská část Praha-Dolní Chabry dne 29. března 20 IO č.487/10/rmč Žádost o řešení majetkoprávních vztahů - odsvěření vlastnického podílu Středního rybníka Rada MČ Praha - Dolní nesouhlasí s odsvěřením vlastnického podílu 1/13 pozemku

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015

MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 MĚSTO VARNSDORF GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2015 Schváleno: Radou města Varnsdorf dne 27.11.2014 usnesením č. 414/2014 1 Grantový program města Varnsdorf pro rok 2015 (zásady pro poskytování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více