Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém."

Transkript

1 è. 23 / 2006 Vánoční výzdoba v Děčíně se rozrostla. Trhy budou v novém. niky, kterou budeme moci používat i v následujících letech, popisuje radní Petr Michálek. Přísná kritéria museli splnit i samotní prodejci v pětadvaceti stáncích. Nabízené zboží nesmí kazit vánoční atmosféru. Návštěvníci trhů si budou moci koupit například vánoční pečivo, koblihy, svařené víno, drobné dárky nebo ozdoby na vánoční stromek a jmelí. Na prodej budou i hračky. Magistrát vymáhá dluhy Vánoce v Děčíně - vánoèní trhy - topení vánoèního kapra - novoroèní výstup INZERCE - Tel.: , Vážení Děčané, rád bych Vám touto cestou popřál příjemné vánoční svátky a šťastné vkročení do nového roku. Děčín letos zažívá intenzivnější vánoční atmosféru než v minulých letech. Magistrát rozšířil slavnostní výzdobu v ulicích a nově budou vypadat i trhy. Do modra se zbarvilo Masarykovo náměstí. Vánoční osvětlení je totiž laděno právě do této barvy. Vedle velkého vánočního stromu zdobí náměstí i desítky menších světel v korunách stromů, které celý prostor lemují. Uvažuje se, že sváteční osvětlení tu zůstane i po skončení svátků a bude náměstí zdobit po celý rok. Nové světelné prvky jsou i na ulici Prokopa Holého. Magistrát za ně zaplatil zhruba 120 tisíc korun. Do nového kabátu se obléknou i vánoční trhy. Ty začaly v neděli 17. prosince na děčínském zámku. Od pondělí se pak budou konat na pěší zóně v Podmoklech. Otevřeno budou mít vždy od 9 do 17 hodin. Poslední den, v sobotu 23. prosince jen do 16 hodin. O výzdobu všech stánků se postará Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda. Město na jejich pořádání přispěje až korun. Je to částka maximální, která nesmí být překročena. Může být ale i menší, záleží až na konečném vyúčtování celé akce, vysvětluje primátor Vladislav Raška. Podle pořadatele trhů bude částka ve finále zhruba poloviční, protože město získá desítky tisíc korun na povinných poplatcích od trhovců. Součástí dotace je i nákup osvětlení do stánků, protože před Vánoci se brzy stmívá. Celé trhy budou nově ozvučeny, takže návštěvníci trhů budou moci poslouchat koledy a další vánoční písně. Jde vlastně o jednorázový nákup tech- Vladislav Raška, primátor Magistrát rozhoduje o budoucnosti plavecké haly Společnost DC Relax provozující děčínskou plaveckou halu dostala výpověď a město se rozhoduje, kdo se dál bude starat o chod plavecké haly. Podle primátora Vladislava Rašky by ale obyvatelé města neměli žádnou změnu pocítit a hala bude dál sloužit tomu, pro co byla postavena, tedy především pro aktivní odpočinek Kdy dostal provozovatel haly výpověď a proč? Rozhodně nejde o žádnou novinku. Výpověď jsem dali už před čtyřmi lety. Když jsem nastoupil do funkce starosty, nechal jsem si prověřit všechny klíčové smlouvy. Přijde mi logické, když přebíráte úřad, že chcete vědět za jakých podmínek. Některé ze smluv byly, řekněme, nestandartní a mezi nimi právě ta s provozovatelem plavecké haly. Udávala mimo jiné čtyřletou výpovědní dobu, která začíná běžet prvním lednem následujícího roku od doručení výpovědi. Proto jsem se rozhodli, že ji vypovíme a buď podepíšeme novou, nebo jiným způsobem vyřešíme provozování haly. Výpovědní doba skončí letos 31. prosince. Kdy bude jasné, kdo bude halu provozovat? Pokud budeme řešit vzdálenější budoucnost, máme dvě možnosti: plaveckou halu a celý areál opět pronajmout soukromé společnosti, která ji bude na pokračování na str. 2 OÈNÍ OPTIKA vyšetøení zraku aplikace kontaktních èoèek velký výbìr brýlových obrub sluneèní brýle POLAROID, ADIDAS brýlová skla NIKON, TRANSITIONS kontaktní èoèky O2 OPTIX Bc. Pavel Kròák Tø. Ès. legií 1083/10, Dìèín IV telefon:

2 Magistrát rozhoduje o budoucnosti plavecké haly OÈNÍ OPTIKA pokračování ze str. 1 základě nájemní smlouvy provozovat. Druhou je zřídit příspěvkovou organizaci a o provoz haly se jako město starat sami. Osobně podporuji druhou možnost. Přesto do konce výpovědní doby zbývá jen pár týdnů Osobně bych viděl jako ideální řešení podepsat smlouvu se současným provozovatelem a s přiměřenou výpovědní dobou.v přístím roce bychom připravovili vznik nové příspěvkové organizace, výběrovým řízením vybrali jejího ředitele a poté začali postupně přebírat halu včetně zaměstnanců,závazků a práv vyplývajících z obchodních styků. Rozhodně není naším cílem připravit současné zaměstnanci o práci. Smlouvu s provozovatelem ale stále nemáte podepsanou. Co když se nebude chtít dohodnout? Za město říkám, že jsme připraveni k jednání a co nejrychlejší dohodě. Samozřejmě stále existuje možnost, že nájemce na naše podmínky nepřistoupí a halu k 31. prosinci přestane provozovat. Je tedy možné, že by bylo nutné halu na přechodnou dobu uzavřít. Mluvíme ale řádově o hodinách, rozhodně ne o týdnech. Je to sice krajní varianta, ale je pro nás přijatelnější než podepsání pro město nevýhodné smlouvy. Je nutné si uvědomit, že jde o více než 200 milionový městský majetek a my nechceme a ani nemůžeme jednat lehkovážně. Výpovědní doba, jak už bylo řečeno, trvala čtyři roky. Proč je vše řešeno až nyní během jejího posledního měsíce? A kdy jindy než před jejím vypršením? V prosinci a listopadu 2002 jsme opakovaně jednali s provozovatelem o změně délky výpovědi. Bohužel bez výsledku. Je třeba si také uvědomit, že v říjnu letošního roku se konaly komunální volby a bylo by nerozumné dělat, tak důležitá rozhodnutí před nimi, protože případné nové vedení města by nemuselo souhlasit. Nyní jsme odhodláni věci narovnat a dotáhnout do konce. Rozhodnutí rady města z 28. listopadu vzala na vědomí - informaci o pohledávkách města vyšších než ,00 Kč po lhůtě splatnosti k 30. září přehled pohledávek odepsaných a prominutých odborem ekonomickým ve III. čtvrtletí 2006 dle Směrnice č. 4 města Děčín a MěÚ Děčín. - výpověď Dohody o provozování turistického informačního střediska v Děčíně. - logo procesu komunitního plánování sociálních služeb a způsob jeho používání v souladu s grafickým manuálem. - program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství pro rok žádost o státní účelovou dotaci. schválila - změnu termínu dokončení stavby Zámek Děčín celková obnova 3 objektů včetně statického zajištění s ohledem na poskytnutou dotaci - pronájem nebytového prostoru garážového stání č. 20 v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV, pro pana Koutského z Děčína, za nájemné 600,- Kč/měsíc včetně nákladů na provoz. - návrh koncepce podpory výstavby infrastruktury dle varianty č. 1, tj. účelová dotace na podporu výstavby infrastruktury ve výši 40 % z rozpočtových nákladů maximálně však do výše 1.500,- Kč/m 2 vybudované komunikace včetně veřejných inženýrských sítí s tím, že celková výše účelové dotace i Upozornění na uzavření pokladny Z provozních důvodů je do konce roku uzavřena pokladna v budově magistrátu v ul. 28. října. bude maximálně ,00 Kč. - návrh na změnu obsazení komise prevence kriminality odvoláním: Mgr. Václava Lešanovského, Ing. Danuše Bednářové, JUDr. pplk. Bohuslava Horníka - OO PČR, por. Jany Žežulkové OŘ PČR a jmenováním: Mgr. Miroslava Samlera náměstka primátora, Ing. Dalibora Deutsche vedoucího odboru školství a kultury, Mgr. Petry Ludwigové projektový manažer Centra sociálních služeb Děčín a ppor. Mgr. Anety Zdobylakové OŘ PČR, za členy komise s účinností od vyhodnocení nejlepších sportovců města Děčín za rok zveřejnění záměru města pronajmout Plavecký areál Děčín a to budovu č. p na pozemku p. č. 2463/18 včetně pozemku, budovy č. p na pozemku p. č. 2463/6 včetně pozemku a pozemky p. č. 2463/2, p. č. 2463/3, p. č. 2463/5, p. č. 2463/7, p. č. 2463/8, p. č. 2463/9, p. č. 2463/10, p. č. 2463/12, p. č. 2463/15, p. č.2463/17, p. č. 2463/20, část pozemku p. č. 2463/22 vymezená oplocením areálu, pozemky p. č. 2463/ 29, p. č. 2465, p. č a část pozemku p. č. 2468/1 vymezená oplocením areálu, se všemi součástmi a příslušenstvím, vše v k. ú. Děčín. souhlasila - s užitím znaku města Děčína na dvou smaltovaných pamětních deskách na objektu Občanského sdružení Jurta. Masarykovo nám. 2/2, Dìèín I (nad budovou soudu), tel.: , po - pá 8-17 hod. - mìøení zraku - sluneèní brýle - vrtané obruby - divadelní kukátka - zvìtšovací lupy na mobilní telefony s.r.o. Jana Hrdlièková Spokojené, láskou a porozumìním naplnìné vánoèní svátky, hodnì zdraví, štìstí a úspìchù v novém roce vám pøeje Oèní optika Jana Hrdlièková Budeme velmi potìšeni, pokud k našim spokojeným zákazníkùm budete patøit i Vy! Najdete nás na Masarykovì nám. 2/2 nad budovou soudu v Dìèínì I (tel.: ; provozní doba: po-pá 8-17 hod.). Karneval media s.r.o. pøeje svým stávajícím i budoucím klientùm z dìèínska klidné pro ití vánoèních svátkù a mnoho osobních i pracovních úspìchù v roce Pro ijte Vánoce s námi a nebudete sami! Jako dárek pøinášíme spoustu zajímavých akcí. Vyberte si z nabídek vysokorychlostního internetu, kabelové televize a telefonních slu eb. Kontaktujte nás na Modré lince Karnevalu nebo Magistrát věnuje velkou pozornost vymáhání pohledávek Nejvíce lidé dluží za provoz systému nakládání s komunálním odpadem, na pokutách za přestupky na úseku občanského soužití, dopravy a na blokových pokutách uložených městskou policií. Vymáhání pohledávek zajišťuje odbor ekonomický, nedoplatky za oblast sociálních dávek pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Vymáhání pohledávek věnujeme velkou pozornost a je v podstatě úspěšné. Využíváme všech forem daňové exekuce, spolupráce s právním zástupcem města, exekutorským úřadem a okresním soudem, vysvětluje způsoby vymáhání dluhů vedoucí odboru ekonomického rozhodla - poskytnout finanční dar ve výši 9.096,00 Kč Střední zdravotnické škole, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace na nákup záchranářských bund. zřídila - kulturní komisi, dále schválila 1. statut kulturní komise, 2. po úpravě jednací řád kulturní komise a jmenovala předsedou komise MgA. Petra Michálka a členy komise Mgr. Miroslava Samlera, Ing. Valdemara Grešíka, Mgr. Otto Chmelíka, Ing. Dalibora Deutsche, Markétu Lakomou a Mgr. Janu Stejskalovou. pověřila - 1. náměstka Mgr. Miroslava Samlera zastupováním Statutárního města Děčín v Radě Euroregionu Elbe/Labe. Hana Hlaváčková a dodává, že neúspěšný je magistrát u dlouhodobě problematických poplatníků pobývajících ve vězení, se špatnou sociální situací, neznámým pobytem a u firem v konkurzu nebo v likvidaci. Nejvíce narostly pohledávky u pokut uložených městskou policií a také u přestupků na úseku občanského soužití a dopravy. Nevybraný poplatek za odpad činí asi 12% a jde zejména o poplatníky, kteří mají v Děčíně trvalý pobyt, ale dlouhodobě se zde nezdržují a z důvodu neznámého pobytu nemůže magistrát realizovat žádnou z forem daňové exekuce.

3 Změna zákona pro současné a budoucí stavebníky Od začínají platit nové právní předpisy ve výstavbě. Jedná se především o zákon 183/2006 Sb. a sedm prováděcích vyhlášek. Je nutné zdůraznit, že jde o právní normu, která je oproti současné právní úpravě, tj. zák. 50/1976 Sb., koncepčně nová. Jsou zde obsaženy nejen nové instituty, které platný zákon nezná, ale také navrženy nové postupy a procesy. Z těchto důvodů bude uvedení nového stavebního zákona do praxe poněkud náročnější a složitější. Stavebníci, investoři a odborníci soukromého sektoru se budou muset s novou navrženou koncepcí stavebního zákona pečlivě seznámit pro správnou aplikaci v praxi. Média před schválením zákona zejména v 1. pol. roku 2006 mylně informovala veřejnost ve smyslu, že proces povolování je jednodušší a především stavebníci menších staveb nic pro uskutečnění stavby nepotřebují. Je tedy nutné tyto informace trochu poopravit. Na základě nového zákona vznikly dvě nové složky úřad územního plánování, který se stává dotčeným orgánem státní správy a vyvlastňovací úřad, který se bude řídit samostatným zákonem č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemkům nebo stavbám. Prvním krokem stavebníka při přípravě svého záměru by měla být žádost o tzv. územně plánovací informaci, ve které stavební úřad kromě jiného sdělí podmínky provedení např. jednoduchých staveb. Povinností stavebníka bude zveřejnit navrhovaný záměr výstavby v jednoduché textové a grafické podobě na budoucím staveništi. Další částí stavebního zákona je vydávání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a novým institutem, který stavební zákon uvádí, je územní souhlas. Územní souhlas představuje v případech stanovených zákonem souhlas SÚ s oznámením požadovaného záměru v území a nahrazuje územní rozhodnutí. Na úseku stavebního řádu je rozšířen okruh staveb, jejich změn, zařízení a udržovacích prací, které nebude třeba povolovat nebo ohlašovat (pozor na předchozí územně plánovací informaci nebo územní souhlas!). Dále dochází k přesunutí řady staveb ze správního režimu (tzn. povolování formou správního rozhodnutí) do procesu ohlašování. Zavádí se podmínky pro zkrácené stavební řízení. Zákon umožňuje procesní zjednodušení a jeho omezení na určení stavebně technických podmínek pro provedení stavby s tím, že těžiště posuzování a projednávání navrhovaných staveb bude v územním řízení. V zákoně byl ustanoven statut autorizovaných inspektorů a jejich pověření některými úkony, které se týkají povolování staveb. Důležitým opatřením je změna současného státního stavebního dohledu na pravidelné a systematické prohlídky stavebního úřadu na stavbách s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi. Stavebníci přivítají výrazné procesní zjednodušení a zkrácení doby pro započetí užívání dokončené stavby uplatněním zásady, že stavebník má právo stavbu užívat, pokud ji provedl v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací a bez problémů při kontrolních prohlídkách. V tomto případě se kolaudační rozhodnutí nahrazuje kolaudačním souhlasem. V prováděcích vyhláškách, které upřesňují výklad zákona, jsou přesně specifikovány požadavky na rozsah projektové dokumentace, úprava územního a stavebního řízení a obecné požadavky na využívání území. Důležitou částí vyhlášek pro veřejnost jsou přílohy, které zahrnují formuláře žádostí, oznámení apod., jsou jednotné a nezbytné při podání ve všech správních územích ČR. Stavební úřad si je vědom počátečních potíží stavebníků při přípravě staveb od nového roku. Z tohoto důvodu připravuje podklady požadované vyhláškami zveřejněním na webových stránkách statutárního města a v listinné podobě v recepci budovy magistrátu města na Mírovém náměstí v Děčíně IV. Pro získání a upřesnění informací a pro konzultaci jsou k dispozici pracovníci stavebního řadu. Ing. Arch. Aleš Höll vedoucí odboru stavební úřad Nespalujte odpad doma! Letošní topná sezóna se díky teplému počasí rozjíždí pomaleji než jiné roky, přesto přibývá upozornění občanů na spalování odpadů v lokálních topidlech domácností. Jako palivo nelze použít odpad (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). Zákonem o ochraně ovzduší je povoleno spalovat ve zdrojích jen palivo určené výrobcem spalovacího zařízení. Při spalování odpadu v kamnech, kotli nebo na ohništi může vznikat mnohem více nebezpečných škodlivin než v průměrné spalovně. Hlavní příčiny jsou dvě: - teploty, při nichž hoření probíhá, jsou nízké. - palivo je nedokonale okysličováno Výsledkem je nedokonalé hoření. Spalujete-li v kamnech odpad, uniká z vašeho komína čpavek, fenoly, kyanidy, dehet Tyto látky nepříjemně zapáchají, dráždí sliznice horních cest dýchacích, vedou k bolestem hlavy či působí jako nervový jed. Polyaromatické uhlovodíky obsažené v dehtu jsou dokonce prvními látkami, u nichž byl prokázán rakovinotvorný účinek! Ještě nebezpečnějšími produkty spalování jsou tzv. dioxiny. Způsobují vývojové vady, neplodnost, hormonální a imunitní poruchy. Například tetrachlorodibenzodioxin (TCDD) patří mezi nejsilnější syntetické jedy. Věcí, které do Vašeho kotle nepatří, je mnoho. Pokud doma přiložíte do kotle kousek plastu, starší dřevotřísku, překližku, gumu nebo oblečení, vězte, že to, co poté vychází z Vašeho komína, není jen tak obyčejný kouř. Do vašich kamen či do kotle tedy nepatří žádné plasty, guma, dřevotříska ani umělá vlákna. Nepatří tam ani žádný jiný odpad. Při nedokonalém hoření z něj vždy vznikne zbytečně mnoho škodlivých plynů a moc výhřevný také není. Máte-li možnost třídit, zbavíte se odpadu nejlépe. Nepřipravíte tak vaše blízké či sebe o zdraví, a navíc ulevíte přírodě. V-PAPÍR Dìèín velkoobchod a maloobchod papírem KUPÓN - SLEVA do % nabízíme Vám vánoèní papíry, stuhy, svíèky, okenní folie, ubrousky, tašky, sáèky a mnoho dalšího Rozhodnutí zastupitelstva města z 30. listopadu areál ZZN Jezdecká 32 Dìèín 3 tel.: Pøijïte nakoupit na Vánoce provozní doba: po-èt hod. pá hod. schválilo - Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu Statutárního města Děčín nestátním neziskovým organizacím na podporu sportu s účinností od předložený návrh na prodej starší výpočetní techniky z vlastnictví Statutárního města Děčín bývalým zastupitelům města. - předložený návrh - smlouvu na správu DTMM Děčín tvorba souborového díla z dostupných podkladů, se zajištěním jejich evidence a vzájemných vztahů. - Zásady poskytování dotací a hodnocení projektů OSV dle důvodové zprávy a Zásad, které jsou její přílohou. rozhodlo - o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro sportovní subjekt Kobra Boletice na pokrytí nákladů souvisejících s účastí na sportovních akcích: Euromaratón ve Frankfurtu nad Mohanem a Supermaratón Miláno v běhu v předloženém znění. - poskytnout dotace sportovním subjektům dle důvodové zprávy ve výši nad ,- Kč. - o uzavření smluv o poskytnutí dotací sportovním subjektům dle předloženého znění. - uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ZO SCHK Děčín. zvolilo - předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města RSDr. Jaroslava Horáka a další členy kontrolního výboru zastupitelstva města Vlastimila Lhotáka, Ivanu Stárkovou, Ing. Petra Sukdola, Šárku Dostálovou, MUDr. Annu Briestenskou a MUDr. Ladislava Trněného. - předsedu finančního výboru zastupitelstva města Ing. Janu Bártovou a další členy finančního výboru zastupitelstva města Ing. Valdemara Grešíka, Ing. Rostislava Donáta, MUDr. Ivana Stríbrského, Ing. Rostislava Úlehlu, Ing. Radka Rozsypala a Ing. Miloše Rýznara. Přihláška a pravidla FOTOSOUTĚŽE ZIMNÍ DĚČÍN OBJEKTIVEM Soutěž vyhlašuje primátor města a pořádá Statutární město Děčín Podmínky účasti v soutěži: 1. Téma soutěžních snímků - Město Děčín v zimě. Forma libovolná. 2. Soutěž je určena pro širokou veřejnost. 3. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit maximálně 5 snímky. 4. Do soutěže budou přijaty pouze snímky v datové podobě. Formát JPG. Velikost dat na jedno foto do 5 MG. Kvalita pro zhotovení snímků 15x21. Snímky zasílejte na nebo doručte na technickém nosiči na podatelnu Magistrátu města Děčína. 5. Uzávěrka soutěže je , včetně. Snímky, které nebudou do této doby doručeny na nebo na podatelnu magistrátu, nebudou do soutěže přijaty. 6. Snímky musí být doručeny s přiloženou kompletně vyplněnou přihláškou. 7. Od budou všechny snímky zveřejněny na kde bude probíhat hodnocení volně příchozími návštěvníky stránek. Ukončení hodnocení: , včetně. 8. Předání cen bude uskutečněno v březnu Ocenění soutěžící budou kontaktováni. 9. Hlavní cena odborné poroty: 5000 Kč Hlavní cena návštěvníků stránek: 5000 Kč Vedlejší ceny: 5 x 1000 Kč 10. Soutěžící se zavazuje, že snímky nafotil sám a nejsou prací jiné osoby. Jméno a příjmení:... Adresa:... Věk: Telefonní číslo:... Soutěžní snímky:... Číslo snímku Název snímku Typ fotoaparátu Souhlasím s použitím fotografií pro propagační potřeby soutěže a pro webovou prezentaci města Děčín. Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a že uvedení nepravdivých údajů může vést k vyřazení ze soutěže. dne...podpis...

4 CSS: Domov pro seniory Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Statutárního města Děčín, má připravenou nabídku služeb pro občany s mentálním postižením. O mentálně postižené dospělé ženy je pečováno v Ústavu sociální péče Horní Žleb v Děčíně XI. Služby sociální péče jsou v památkově chráněné vile Waldstein poskytovány již od 20. let minulého století. I když je ústav umístěn v historicky velmi zajímavé a krásné budově, tak tato není pro ústavní péči, která je zde poskytována, zrovna nejlepším zázemím. O to více se personál snaží nevyhovující zázemí (bariérovost, nedostatek prostoru, chybějící venkovní hřiště pro klientky) budovy vynahradit vysokým standardem péče a služeb, které jsou zde poskytovány. Jak to vlastně v ústavu chodí, jsme se zeptali několika jeho klientek a také vedoucího ústavu, pana Pavla Filipa. Mnozí Děčínští nevědí, že zde takové zařízení vůbec existuje a kde se nachází? P.F.: Naše zařízení se nachází na levém břehu řeky Labe, ve svahu, naproti společenskému domu Střelnice, v bývalé lázeňské čtvrti na okraji města. Z oken ústavu vidíme přímo na řeku a začátek loubského překladiště na druhém břehu. Jak se vám v ústavu žije? Klientky: Bydlíme ve dvou a vícelůžkových pokojích, které si můžeme vyzdobit podle svých představ a přání samy. I barvy pokojů jsme si mohly zvolit. Během dne máme připravený bohatý program a nenudíme se. Nejvíce se nám líbí cvičení na míči a ruční práce. Zúčastnily jsme se olympiády a přivezly jsme několik medailí za úspěchy v petangue. P.F.: Doplnil bych ještě, že v průběhu celého dne je klientkám zajišťována zdravotnická, ošetřovatelská a rehabilitační péče. Denně je pro klientky připraveno mnoho volnočasových aktivit, her i programů jak společných, tak individuálních. Klientky dojíždí na programy hippoterapie, canisterapie, pravidelně navštěvují plavecký areál, jezdí několikrát ročně na rekreaci a průběžně na četné výlety do okolí, navštěvují kino i divadlo. A jako správné ženské si některé klientky zajdou společně s pečovatelkami popovídat na kávu do restaurace. Jsou klientky ústavu nějakým způsobem začleňovány do běžného života? P.F.: Snažíme se klientky zapojit podle jejich aktuálních zdravotních možností a schopností do běžných pracovních činností, zatím zejména v rámci areálu ústavu, dle harmonogramu uklízí na svým pokojích. Pravidelně klientky vypomáhají v prádelně a žehlírně, pečují o zahradu a zeleň v ústavu. Tato činnost jim přináší radost a rády vidí, když výsledky jejich práce potěší i někoho jiného. Dále mají klientky možnost práce na PC, s pečovatelkami nakupují, a pak si společně vyrábějí občerstvení k odpolednímu posezení. A co říci závěrem? P.F.: Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům za jejich štědrost a ochotu, díky které nám bylo zakoupeno auto. Naše zařízení je poněkud stranou, a tak nám právě toto vozidlo umožňuje dopravovat klientky na výlety, rekreace, do kina i divadla. Kontakt: Pavel Filip, vedoucí ÚSP tel.: oficiální stránky statutárního města Děčína naleznete na adrese: A6 sire color :15 Page 1 s.r.o. PLASTOVÁ OKNA A DVEØE VHODNÉ PRO RODINNÉ I PANELOVÉ DOMY okna i dveøe si mù ete objednat vèetnì aluzií SLEVA a 35% * na okna a dveøe dle objemu zakázky garantujeme minimální slevu 25% DÌÈÍN tel.: Benešovská 432, Dìèín II mobil.: Pùjèovna míchaèky 150 l el. vrátky 125, 300 kg Zámeènická a kováøská výroba dvoukøídlá gará ová vrata (i zateplená) branky, plotové dílce, poklopy, dr áky ocelová schodištì a zábradlí kovové møí e, vjezdová vrata, branky kované møí e na pøízemní balkóny kování krumpáèù, sekáèù, apod. støíhání a ohýbání betonáøské oceli PF , , space.cz Přivítejte se s penězi, se kterými jste už nepočítali! i Uzávěrka tohoto čísla: Roznos zpravodaje: Uzávěrka příštího čísla: Převeďte své půjčky do GE Money Bank, kde Vám Vaše splátky sloučíme do jediné, a měsíčně pak budete splácet méně. Převod Vašich splátek od jiných bank nebo splátkových společností navíc vyřídíme za Vás a to zcela zdarma. Více na nebo RPSN od 10,62 %. Příklad je pouze orientační. Děčín, Ovenecká 28. října 15, /1, 00 Praha tel Roosveltova 151 Rumburk, 28, 160 Lužické 00 Praha nám , Ovenecká tel.: 41215, Praha 7 Roosveltova 28, Varnsdorf, Praha nám. 6 E. Ovenecká Beneše 465, 15, tel Praha Šluknov, Roosveltova nám. 28, Míru , 00 Praha tel Ovenecká , Praha 7

5 Program kina Sněžník Pokud není uvedeno jinak, jsou začátky představení v 17:30 a ve 20:00, v pondělí pouze ve 20: od sobota od a od KLIK-ŽIVOT NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ od LOVECKÁ SEZONA od HAPPY FEET od MRAVENČÍ POLEPŠOVNA od SKRYTÁ IDENTITA DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ od HVĚZDA BETLÉMSKÁ KOČIČÍ SLOVO FILMOVÝ KLUB od od a od ARIZONA DREAM Vánoce s Dádou pátek od Spoleèenský dùm mìsta Dìèína - Støelnice pøedprodej: pokladna SD Støelnice - tel.: jednotné vstupné: 120,- Kè i pøedstavení Vám pøináší mediální agentura Program Střelnice od 9 do 18 hodin Prodejní akce od 18 do 20 hodin Nejúspěšnější sportovec roku od 20 hodin Myslivecký ples od 20 hodin Lidový ples od 9 do 10 hodin Akvaristické trhy Pondělí Velký vánoční koncert /Bendův komorní orchestr a jeho hosté/ Program: G.P.Pergolesi Sinfonia in D; A.Vivaldi Concerto in A pro hoboj a orchestr; J.I.Linek Pastorela in A; K.B.Kopřiva Salve Regina in E; F.X.Brixi Moteto pastorale a další skladby. Vstupné: 140, 150,- Kč /slevy o 30,- Kč, KPH o 50,- Kč/. Úterý Láska a porozumění /Divadlo Ungelt, Praha/ Břitce vtipná komedie o životních strastech a slastech tří mladých lidí. Hrají: Martina Delišová nebo Linda Rybová, David Švehlík a Richard Krajčo (nominovaný za tuto roli na Cenu Thálie za rok 2004). Vstupné: 90, 180, 190, 200,- Kč. PUBLIC RELATIONS & PROMOTIONS INFORMACE magistrátu Magistrát má ovou adresu: Tento kontakt slouží jak pro elektronické podání s ověřeným zaručeným podpisem, tak k veškeré komunikaci s Městským úřadem Děčín. Vánoční akce v Děčíně Zámek: od 18 hodin Předvánoční jazzík MarkOĹeary a spol. Divadlo: Velký vánoční koncert /Bendův komorní orchestr a jeho hosté/ Evangelický kostel: od 15 hodin Hudba lidem dobré vůle (Děčínské barokní kvarteto s přáteli) Muzeum: do vánoční výstava betlémů Střelnice: od 18 hodin Vánoce s Dádou od 19 hodin koncert skupiny Couvej Synagoga: do Vánoce v centru sociálních služeb (Prodejní výstava prací klientů Centra sociálních služeb. V rámci akce proběhne vánoční sbírka Strom splněných přání.) do výstava v rámci 10. výročí Steglova plenéru Vánoční trhy: od 18. do od 9 do 17 hodin ulice Prokopa Holého Topení vánočního kapra: hodin, zámecký rybník Vánoce na koních: hodin vždy od 15 hodin, krytá jízdárna Libverda, pro děti zdarma Vynášení zimy do hor: start v 10 hodin v Bynově /stará konečná autobusu/ - cíl rozhledna na Sněžníku. Novoroční výstup na Chmelník: sraz na vrcholku hodin Štěkání na Ježíška v městském útulku V městském útulku bude ve dnech až opět probíhat již tradiční Štěkání na Ježíška. Pod vánoční stromek může každý psíkům a kočičkám nadělit dárek. Pokud chcete zvířátka podarovat a nevíte, čím jim udělat radost, tak doporučujeme např. granule pro psy všech věkových kategorií, granule pro koťata, pamlsky, stelivo pro kočky, deky, kýble na vodu, hřebeny a kartáče, aj. Dárečky lze nosit i v době konání vánočních trhů v Děčíně 4 do stánku útulku, kde se zájemci dozvědí i řadu informací o útulku, ošetřovatelé rádi poradí např. s chovem psíka či kočičky, jejich výchovou či výcvikem. Poprask na laguně Středa :00 Večer přátel divadla Setkání pod vánočním stromečkem s vůní legendárního punče a cukroví od maminky. Součástí večera bude i vyhlášení vítězů Literární soutěže V srdci Děčína Děčín v srdci a jevištní rozhovor s Ing.Valdemarem Grešíkem. Vstupné: 20,- Kč /a cukroví/. PŮJČKY Zaměstnanci - od 6 tis. Kč Důchodci - do 75 let tis. Kč Bez poplatku a bez problémů!!! Přijedeme až k Vám Tel.: i ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY termín výměn prodloužen Řidičské průkazy vydané: povinná výměna do povinná výměna do povinná výměna do Oddělení správních agend doporučuje včasnou výměnu dokladů.

6 Výstava koček děčínského útulku Stovky lidí navštívily výstavu koček, jejíž organizátoři se rozhodli pomoci děčínskému útulku. Akce se konala poslední listopadový víkend v Klubu důchodců a přispěl na ni děčínský magistrát. Lidé si z výstavy mohli odnést opuštěné kočičky a také se seznámit s chovem ušlechtilých koček. Děčínské sdružení chovatelů koček pomáhá nejen lidem, kteří mají ušlechtilá zvířata, ale sdružuje všechny chovatele. Na jaře plánujeme uspořádat větší národní nebo propagační výstavu. Rozhodně i na této výstavě budeme pomáhat opuštěným kočkám, které na své nové majitele čekají v útulku, říká předsedkyně sdružení Marcela Mikešová. Budoucí zdravotníci dostali nové bundy Město přispělo Střední zdravotnické škole Děčín částkou 8 tisíc korun na nákup záchranářských bund pro studenty. Studenti této školy se spolu se svými pedagogy podílí na odborném zdravotnickém dozoru při různých společenských a kulturních akcích ve městě, na základních školách provádějí kurzy první pomoci, účastní se soutěží ve zdravotnických disciplínách, a to i na mezinárodní úrovni, kde také reprezentují město Děčín. Statutární město Děčín přijme do pracovního poměru právníka Více infomací na úřední desce nebo na tel (oddělení personální a mzdové). Sběr tetrapacků v měsíci prosinci První neděli v měsíci prosinci opět proběhl sběr nápojových kartonů. Bylo předáno 553 oranžových pytlů o celkové hmotnosti 760 kg. V některých částech města si třídění této komodity již vzali za své. Např. na Jalůvčí se u jednoho sběrného místa sešlo 15 pytlů, dobré výsledky jsou i ze želenického sídliště. Celkově bylo v tomto roce shromážděno přes 8 tun tetrapacků, které byly dále využity na výrobu papíru v papírnách v Bělé pod Bezdězem a neskončily na skládce. Tím si občané uspořili i místo ve sběrné nádobě na vytříděný komunální odpad a přispěli tím k čistotě města a životnímu prostředí. Všem, kteří se připojili ke sběru, děkujeme a vyzýváme další k následování. Oranžové pytle jsou zdarma k dispozici v úřadovnách magistrátu. POZVÁNKA Zveme Vás na informativní schůzku týkající se poskytování příspěvků z rozpočtu Statutárního města Děčína nestátním a neziskovým organizacím na podporu kulturních aktivit a sportu v roce Datum a čas konání: 18. prosince 2006 v 15:00 hodin kulturní subjekty v 16:00 hodin sportovní subjekty ve velké zasedací místnosti v budově Magistrátu města Děčín ul. 28. října, Děčín I. Děčín oceňuje každoročně sportovce z řad dospělých, ale i děti a mládež V letošním roce město ocenilo 25 sportovců nad 18 let a 29 sportovců do 18 let. Dospělá čekala finanční odměna, děti získaly poukázku na nákup sportovního zboží. Sportovci si odnesli Kč za úspěch na mistrovství světa, Kč za úspěch na mistrovství Evropy a Kč za úspěch na mistrovství Dotazy občanů Dotazy občanů Dobrý den, doslechla jsem se, že je potřeba do konce roku nahlásit veškeré, i jen malé, stavby na pozemku. V mém případě se jedná o zahrádku, na které je pergola a dvě kůlny na nářadí. Jediné, co je uvedeno na katastru, je chata. Kde mám tuto změnu (pergola+2 kůlny) nahlásit? Mohu využít některý z formulářů na tomto webu? Vlastníky pozemku jsou moji rodiče a proto se chci zeptat, zda musí být plná moc (jsou většinu období roku pracovně mimo Děčín), kterou mi podepíší ověřena i notářem. Děkuji za Vaši radu, K. Budínová Pokud máte na pozemku stavby, na které neproběhlo stavební řízení nebo ohlášení, nebo se jedná o objekty realizované před r. 1976, bylo by žádoucí uvést věci do pořádku. Bude vhodná konzultace s technikem na stavebním úřadě. Plná moc v tomto případě nemusí být ověřená. Aleš Höll, ved. odboru stavební úřad Dobrý den, ráda bych vás poprosila o informaci, zda se v přístím roce 2007 bude navyšovat najemné v nájemních domech, a pokud ano, tak o kolik % a od jakého data v části Děčína IV. Předem děkuji za odpověd. Renata Město Děčín v současné době neplánuje pro rok 2007 zvýšení nájemného v bytových domech, které vlastní. Tomáš Martinček, OMH Na internetových stránkách www. České republiky. Poukázky na sportovní zboží jsou v hodnotě Kč. Úspěchy sportovců nahlásily na odbor školství a kultury jednotlivé sportovní kluby. Odměnu si sportovci převzali od primátora na Přátelském večeru 11. prosince na Střelnici, děti byly oceněné na tiskové konferenci města. decin.cz je článek z Děčínského deníku Kamiony začínají děsit lidi mezi dálnicí a Děčínem.V tomto článku se píše o nové variantě plánovaného dálničního přivaděče, v následující diskuzi někteří píší, že již viděli návrh trasy. Kde je možné tento návrh vidět? Je již zpracovaná studie k tomuto návrhu? Plánuje město předložit tuto variantu k zapracování do ÚP VÚC? Dina Domnívám se, že informace diskutujících není podložena znalostí věci.levnější, reálnější a výhodnější trasa byla zpracována ve variantě a předložena dne (úterý) a tudíž k ní neproběhla nějaká veřejná prezentace vzhledem k tomu, že není kompletně projednána. K nahlédnutí je materiál přístupný na stavebním úřadě magistrátu města. Upozorňuji, že se jedná pouze o informativní dokument, který nemá žádný právní statut. Aleš Höll, ved. odboru stavební úřad Vydává MM Děčín, informační středisko nebo příp. někdo jiný nástěnný kalendář s fotografiemi města na rok 2007? Pokud ano, kde se dá sehnat? Díky. Sylva K. Tiskárna Delta Print vydala nástěnný kalendář s historickými fotografiemi města na rok Tento kalendář je možné zakoupit v prodejnách papírnictví a v děčínských knihkupectvích. Odbor rozvoje CreditUnion s.r.o., poboèka Teplice, námìstí Svobody 42/5 DEJTE SVÉ TVÁŘI IMAGE - LÉPE VIDĚT ZNAMENÁ LÉPE ŽÍT Formánková & syn VYŠETŘENÍ ZRAKU Masarykovo nám. 193/20, Děčín I (Najdete nás mezi ČSOB a Komerční bankou!) tel./fax: po-pá: UNIKÁTNÍ MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE ŠIROKÝ VÝBĚR OPTIK ZBOŽÍ ZHOTOVENÍ BRÝLÍ I NA PŘEDPIS OPTIK - SERVIS MULTIMEDIÁLNÍ PORADCE americké i klasické hypotéky sjednáme Vám hypotéku i pøes exekuci na zastavenou nemovitost, najdeme øešení i pro klienty s nízkou bonitou èi negativním záznamem v rejstøíku CBCB pùjèky z bankovního i nebankovního sektoru úvìry pro zaèínající podnikatele a do výše 0,5 mil. speciální hypotéky pro klientelu bez nutnosti prokazování pøíjmù právní vymáhání pohledávek, odkup pohledávek správa portfolia Vašich objednávek Tel.: Fax: GSM: URL: Úøední hodiny: po - pá

DECIN OÈNÍ OPTIKA. Mìsto ZPRAVODAJ. Na sídlištích se bude lépe parkovat. Opravy na Teplické ulici potrvají do léta

DECIN OÈNÍ OPTIKA. Mìsto ZPRAVODAJ. Na sídlištích se bude lépe parkovat. Opravy na Teplické ulici potrvají do léta Rozhovor s Marcelou Suchánkovou (strana ) ZPRAVODAJ è. /200 DECIN Mìsto Náklad 25.000 ks ZDARMA do všech domácností Formánková & syn Masarykovo nám. 193/20-Dìèín 1 Tel./Fax: 12 513 000 - E-mail: foptika@seznam.cz

Více

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší,

Život. městě odehrálo v uplynulém. Nejprve si dovoluji Vám popřát vše nejlepší, Život 1-2/2007 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXXVII OBSAH Slovo starosty 1 Slovo starosty 2 Zpráva o činnosti města 3 Z jednání zastupitelstva 6 Stavební úřad informuje

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska.

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska. 352 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 11. června krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 28. května 2009 Jeden projekt končí, další začíná Slavnostním odhalením pamětní desky na nově zrekonstruované krásnolipské

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 1. února 2012 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník Ro očn č ík 13 3 číslo čís slo o1 ZDARMA ZD ZDAR ARMA MA 1. února 2012 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Vícegenerační hřiště otevřeno! Foto: archiv MěÚ Valentýne,

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci

Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Únor 2003 č. 2 Ročník XIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Frýdecké nádraží je po zdařilé rekonstrukci Starostka Města Frýdku-Místku Ing. Eva Richtrová, zástupce hejtmana Moravskoslezského kraje

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více