Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, Praha 9. Záznam z 10. kola kolektivního vyjednávání ze dne 14.6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9. Záznam z 10. kola kolektivního vyjednávání ze dne 14.6."

Transkript

1 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42, Praha 9 Záznam z 10. kola kolektivního vyjednávání ze dne Legenda: (červeně = návrhy a zdůvodnění OO) (modře = návrhy a zdůvodnění zaměstnavatele) (nový návrh zaměstnavatele) (zeleně= shoda na textu mezi zaměstnavatelem a OO) dohody KV.doc ) Zaměstnavatel souhlasí s nárůstem tarifních mezd a tarifních středů v tabulkách 2.1, 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o 1%, ale od , protože není technicky možné tento nárůst promítnout do mezd za červen ) Zaměstnavatel souhlasí od s nárůstem příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 250,- Kč/měsíc, ale dle bodu KS. 3) Od zaměstnavatel navrhuje navýšení MT u ŘMHD o 1,85 % na navýšený MT o 1%. 4) Od zaměstnavatel navrhuje navýšení výkonnostních odměn o 2 % (tzn. na 10% VO - sjednocení) u kat. D, POP a TH. 5) Od zaměstnavatel souhlasí s návrhem OO s navýšením tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středů mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,5 %. 6) Od zaměstnavatel souhlasí s navýšením tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středů mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o 0,5 % nad roční inflaci CPI roku předchozího plus 0,5 % OO ve shodě navrhují řešení roku 2012: 1) navýšit tarifní stupně v tabulkách o 1% k u rozpěťových tarifů nedojde k navýšení horního rozpětí. Od dojde k navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění v souhrnné výši max. 750,- Kč/1 zaměstnanec. V měsíci září 2012 budou zaměstnancům poskytnuty poukázky FlexiPASS s poukázkami na stravování ve výši 1100,- Kč/1 zaměstnance s možností převést tento obnos jako mimořádnou splátku na penzijní připojištění. 1

2 2) V roce 2013 OO nesouhlasí s nárůstem výkonnostních odměn. Požadují nárůst tarifních stupňů o 3%, výši poukázky na stravování 85,-Kč z toho bude zaměstnanec hradit 40,-Kč. Dále odstupují od svého návrhu bodu KS a bodu 4.30 Přílohy KS. 3) V roce 2014 a 2015 souhlasí s návrhem zaměstnavatele za předpokladu ustanovení KS, které by umožňovalo jednat, v případě potřeby zahájit jednání o navýšení mezd na požadovanou výši ) nesouhlas se zvýšením poukázek na stravování, 2) možnost navýšení tarifů o 2% od , 3) navýšení penzijního připojištění o 100,- Kč od , 4) primární návrh nesjednávat navýšení mezd a KV o mzdách v roce 2014 a v roce 2015 nebo v roce 2014 inflace + 0,7 %, v roce 2015 inflace + 1%, OO ve shodě navrhují: 1) v roce 2014 inflace + 0,7 %, v roce 2015 inflace + 1%, shoda se zaměstnavatelem 2) v měsíci září 2012 současně s poukázkami na stravování poskytnout zaměstnancům poukázky FlexiPASS 1.900,- Kč. 3) Od roku 2013 změna bodu e) KS na 1 rok, a zvýšit s účinnosti od součet příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění na částku 850,- Kč 4) nárůst tarifních středů od o 3%, Souhlas s uvedenými návrhy OO v bodech Dodatek č. 4 - KS Návrh zaměstnavatele: 1.1. Tato kolektivní smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a všemi zaměstnanci, jakož i vzájemné vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavatelem. Ustanovení této kolektivní smlouvy platí pro všechny zaměstnance v pracovním poměru. Pro zaměstnance pracující na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se KS vztahuje v případech, kde je to výslovně uvedeno. Zdůvodnění zaměstnavatele: Sjednávání pracovních podmínek, při kterých bude vykonávána práce na základě dohod uzavřených dle ust ZP, včetně výše odměny za práci a podmínek pro její poskytování ( 138 ZP), bude řešeno ve vlastních dohodách. Dohoda mezi zaměstnavatelem a OO.doc 2

3 OO ve shodě konstatují: Návrh dohody O způsobu stanovení výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr není v souladu s dohodami vůči OO učiněnými při přechodu z pracovních poměrů (souběžných a vedlejších s účinností od ). Tyto dohody byly dodržovány od OO požadují zajistit odměňování těchto zaměstnanců v souladu s uzavřenými dohodami. Zaměstnavatel předložil návrh dohody o způsobu stanovení výše odměny v DPP mimo prac. poměr a je připraven k diskuzi ke svému návrhu s OO. Návrh zaměstnavatele: Zaměstnavatel poskytne všem zaměstnancům v pracovním poměru dovolenou za kalendářní rok v délce pěti týdnů v kalendářním roce. Zdůvodnění zaměstnavatele: Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti sjednávat případně v uzavřených dohodách (v souladu s 77 odst. 3 ZP.). Požadavek OO: OO požadují vysvětlení zaměstnavatele z jakého důvodu nebyla poskytována dovolená za kalendářní rok všem zaměstnancům DP od roku Dovolená nebyla poskytnuta, protože ze zákona nevznikl nárok. Návrh zaměstnavatele: Zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ve funkcích, na které se vztahuje ustanovení bodu a) jsou odměňováni jako zaměstnanci v nerovnoměrně rozvrženém pracovním režimu. Zdůvodnění zaměstnavatele: V souladu s 138 ZP odměňování zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr sjednávat v dohodách. viz. bod 1.1 příloha 3

4 Vložený bod z KS Zaměstnancům, pracujícím na základě dohody o pracovní činnosti, bude pro účely výplaty náhrady odměny za dobu nemoci stanoven fiktivní rozvrh směn ve dnech pondělí pátek dle sjednaného úvazku. 4.2 Mzdy v letech a) Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v roce 2010 nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledovaných kategorií, vyjma zaměstnanců dle bodu 2.7. přílohy KS Mzdového předpisu, pod úroveň dosaženou v předchozím roce. b) Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v jednotlivých letech nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledovaných kategorií pod úroveň dosaženou v předchozím roce. Zdůvodnění OO: Harmonizace s novým bodem Mzdy v letech a) Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v roce 2010 nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledovaných kategorií, vyjma zaměstnanců dle bodu 2.7. přílohy KS Mzdového předpisu, pod úroveň dosaženou v předchozím roce. b) Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v jednotlivých letech nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledovaných kategorií pod úroveň dosaženou v předchozím roce Shoda mezi zaměstnavatelem a OO. Návrh zaměstnavatele: Zaměstnancům pracujícím na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr bude odměna stanovena v uzavřené dohodě. Zdůvodnění zaměstnavatele: Doplnění nového bodu - úprava dle ustanovení 138 ZP. viz. bod 1.1 příloha Poukázky na stravování budou zaměstnancům poskytovány v hodnotě 90 80,- Kč, z toho 49 40,- Kč poskytne zaměstnavatel a 41 40,- Kč hradí zaměstnanec. Zdůvodnění OO: Navýšení hodnoty poukázek na stravování z důvodu navyšování nákladů zaměstnanců na stravování v rámci DP. 4

5 Trvá nesouhlas. Dopad do rozpočtu DP cca ,-Kč Zaměstnanec, který nevyužije možnosti uzavření penzijního připojištění za uvedených podmínek a má uzavřenu smlouvu o životním pojištění v souladu s platnou kolektivní smlouvou, může požádat o navýšení příspěvku na životní pojištění o ,- Kč. Zaměstnanec, který požádá o příspěvek na penzijní připojištění, již nemůže požádat o navýšení příspěvku na životní pojištění OO odstupují od původního návrhu. Návrh OO: Zaměstnanec, který nevyužije možnosti uzavření penzijního připojištění za uvedených podmínek a má uzavřenu smlouvu o životním pojištění v souladu s platnou kolektivní smlouvou, může požádat o navýšení příspěvku na životní pojištění o ,- Kč. Zaměstnanec, který požádá o příspěvek na penzijní připojištění, již nemůže požádat o navýšení příspěvku na životní pojištění Obě strany odstupují od svého návrhu Zaměstnanec, který nevyužije možnosti uzavření penzijního připojištění za uvedených podmínek a má uzavřenu smlouvu o životním pojištění v souladu s platnou kolektivní smlouvou, může požádat o navýšení příspěvku na životní pojištění o 200,- Kč. Zaměstnanec, který požádá o příspěvek na penzijní připojištění, již nemůže požádat o navýšení příspěvku na životní pojištění Nový návrh OO: Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění za níže uvedených podmínek: a) zaměstnanec si sám zvolí, zda chce možnost penzijního připojištění využít za podmínek stanovených zaměstnavatelem, b) zaměstnavatel bude přispívat do všech penzijních fondů, se kterými mají zaměstnanci již uzavřené smlouvy o penzijním připojištění, c) příspěvek od zaměstnavatele je podmíněn příspěvkem zaměstnance ve výši minimálně 100,- Kč/měsíc srážkou ze mzdy, d) zaměstnavatel bude zaměstnanci přispívat částkou ve výši minimálně 300,- Kč/měsíc převedením částky do zaměstnancem vybraného penzijního fondu, e) zaměstnanec musí být v pracovním poměru u DP nepřetržitě nejméně 2 roky (od rok), příspěvek bude zaměstnanci poskytnut od měsíce následujícího po měsíci vzniku práva, f) zaměstnanec, který v průběhu měsíce končí pracovní poměr již za tento měsíc nemá právo na příspěvek zaměstnavatele, s výjimkou úmrtí nebo odchodu do důchodu. g) zaměstnanec, který pobíral po celý kalendářní měsíc pouze dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné apod.) a dodatečně doloží zaměstnavateli řádné zaplacení 5

6 příspěvku zaměstnance ve výši minimálně 100,- Kč/měsíc jinou formou než srážkou ze mzdy. V případě doložení bude příspěvek zaměstnavatele poskytnut zpětně Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění za níže uvedených podmínek: a) zaměstnanec si sám zvolí, zda chce možnost penzijního připojištění využít za podmínek stanovených zaměstnavatelem, b) zaměstnavatel bude přispívat do všech penzijních fondů, se kterými mají zaměstnanci již uzavřené smlouvy o penzijním připojištění, c) příspěvek od zaměstnavatele je podmíněn příspěvkem zaměstnance ve výši minimálně 100,- Kč/měsíc srážkou ze mzdy, d) zaměstnavatel bude zaměstnanci přispívat částkou ve výši minimálně 300,- Kč/měsíc převedením částky do zaměstnancem vybraného penzijního fondu, e) zaměstnanec musí být v pracovním poměru u DP nepřetržitě nejméně 2 roky (od rok), příspěvek bude zaměstnanci poskytnut od měsíce následujícího po měsíci vzniku práva, f) zaměstnanec, který v průběhu měsíce končí pracovní poměr již za tento měsíc nemá právo na příspěvek zaměstnavatele, s výjimkou úmrtí nebo odchodu do důchodu. g) zaměstnanec, který pobíral po celý kalendářní měsíc pouze dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné apod.) a dodatečně doloží zaměstnavateli řádné zaplacení příspěvku zaměstnance ve výši minimálně 100,- Kč/měsíc jinou formou než srážkou ze mzdy. V případě doložení bude příspěvek zaměstnavatele poskytnut zpětně Shoda mezi zaměstnavatelem a OO Nový návrh OO: V případě, že zaměstnanec využívá nabídku příspěvků na životní pojištění a penzijní připojištění ve shodné výši 300,- Kč na každý příspěvek zvlášť v souladu s touto KS, může požádat od o navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 250,- Kč V případě, že zaměstnanec využívá nabídku příspěvků na životní pojištění a penzijní připojištění ve shodné výši 300,- Kč na každý příspěvek zvlášť v souladu s touto KS, může požádat od o navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 250,- Kč Shoda mezi zaměstnavatelem a OO V případě, že zaměstnanec nabídku příspěvku na životní pojištění za uvedených podmínek nevyužije a má uzavřeno penzijní připojištění v souladu s touto KS, může požádat o navýšení příspěvku na penzijní připojištění o ,- Kč. Zaměstnanec, který požádá o příspěvek na životní pojištění, již nemůže požádat o navýšení příspěvku na penzijní připojištění OO odstupují od původního návrhu. Návrh OO: 6

7 5.7.4 V případě, že zaměstnanec nabídku příspěvku na životní pojištění za uvedených podmínek nevyužije a má uzavřeno penzijní připojištění v souladu s touto KS, může požádat o navýšení příspěvku na penzijní připojištění o ,- Kč. Zaměstnanec, který požádá o příspěvek na životní pojištění, již nemůže požádat o navýšení příspěvku na penzijní připojištění. Souhlas, cca 20 mil.kč Nový návrh OO: Od pozbývá účinnosti bod a platí: V případě, že zaměstnanec nabídku příspěvku na životní pojištění za podmínek dle bodu nevyužije a má uzavřeno penzijní připojištění v souladu s touto KS, může požádat o navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 550,- Kč Od pozbývá účinnosti bod a platí: V případě, že zaměstnanec nabídku příspěvku na životní pojištění za podmínek dle bodu nevyužije a má uzavřeno penzijní připojištění v souladu s touto KS, může požádat o navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 550,- Kč Shoda mezi zaměstnavatelem a OO. Návrh OO: Doplnění nového odstavce na konec bodu O zaměstnanecké jízdné může požádat i zaměstnanec (student nebo učeň SPŠD a.s.) v pracovně právním vztahu k DP, připravující se na budoucí povolání. Zdůvodnění OO: Zajištění lepší propagace SPŠD a.s. a motivace pro učně a studenty vstoupit do pracovně právního vztahu v DP po ukončení studia (omlazení kolektivu). Návrh by se týkal cca 75 osob, zaměstnavatel nebude rozšiřovat tento benefit na jiné kategorie. Doplnění informace: Studenti, kteří jsou na praxi v DP, pracují na dohody o praxi, nikoliv na DPP nebo DPČ OO odstupují od svého návrhu. Návrh zaměstnavatele Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na kalendářní rok volnočasové poukázky vysoutěžené na základě zadávacích podmínek splňujících minimálně podmínky pro poukázky FlexiPASS od firmy SodexoPASS. Poukázky lze využít k úhradě v lékárnách, rekreace nebo zájezdů, využití v tělovýchovných a sportovních zařízeních, vzdělávacích zařízeních 7

8 a na kulturní akce v široké síti smluvních partnerů. Poukázky jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, sociálního i zdravotního pojištění. Výše hodnoty poukázky je stanovena na částku 1 200,- Kč, v roce 2012 na částku 1 900,-Kč. Právo na poukázky, vzniká zaměstnanci po uplynutí sjednané zkušební doby, a to v alikvotní výši ode dne nástupu. Při skončení pracovního poměru (s výjimkou výpovědi dle 52 písm. a) až d) ZP a výpovědi dle ust. 50 odst. 3 ZP z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu a dohodou z týchž důvodů) náleží zaměstnanci alikvotní výše poukázek. Vypořádání poukázek (vrácení poukázek nebo nominální hodnoty v Kč) bude provedeno v rámci výstupního řízení. Právo na poskytnutí poukázek nemají zaměstnanci (rozhoduje datum výdeje poukázek): a) kteří nepobírali mzdu bezhotovostně v uplynulých 12 kalendářních měsících b) kteří konají práce na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, c) kteří jsou v mimoevidenčním stavu s výjimkou uvolněných odborových funkcionářů pracujících pro DP, d) kteří jsou vysláni do škol a kurzů, jimž zaměstnavatel neposkytuje mzdu, e) se sjednaným týdenním úvazkem kratším než 30 h (s výjimkou důchodu pro invaliditu třetího stupně), f) ve výpovědní době (výpověď jak ze strany zaměstnance tak i zaměstnavatele) s výjimkou výpovědi dle ust. 52 písm. a) až d) ZP a výpovědi dle ust. 50 odst. 3 ZP z důvodu odchodu do starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu. Zrušit tuto podmínku (diskriminační hledisko). Nový návrh OO Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na kalendářní rok volnočasové poukázky vysoutěžené na základě zadávacích podmínek splňujících minimálně podmínky pro poukázky FlexiPASS od firmy SodexoPASS. Poukázky lze využít k úhradě v lékárnách, rekreace nebo zájezdů, využití v tělovýchovných a sportovních zařízeních, vzdělávacích zařízeních a na kulturní akce v široké síti smluvních partnerů. Poukázky jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, sociálního i zdravotního pojištění. Výše hodnoty poukázky je stanovena na částku 1 200,- Kč, v roce 2012 na částku 1 900,-Kč. Od roku 2013 je stanovena hodnota poukázek na částku 2 500,-Kč. Právo na poukázky, vzniká zaměstnanci po uplynutí sjednané zkušební doby, a to v alikvotní výši ode dne nástupu. Při skončení pracovního poměru (s výjimkou výpovědi dle 52 písm. a) až d) ZP a výpovědi dle ust. 50 odst. 3 ZP z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu a dohodou z týchž důvodů) náleží zaměstnanci alikvotní výše poukázek. Vypořádání poukázek (vrácení poukázek nebo nominální hodnoty v Kč) bude provedeno v rámci výstupního řízení. Právo na poskytnutí poukázek nemají zaměstnanci (rozhoduje datum výdeje poukázek): 8

9 a) kteří nepobírali mzdu bezhotovostně v uplynulých 12 kalendářních měsících b) kteří konají práce na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce, c) kteří jsou v mimoevidenčním stavu s výjimkou uvolněných odborových funkcionářů pracujících pro DP, d) kteří jsou vysláni do škol a kurzů, jimž zaměstnavatel neposkytuje mzdu, e) se sjednaným týdenním úvazkem kratším než 30 h (s výjimkou důchodu pro invaliditu třetího stupně), f) ve výpovědní době (výpověď jak ze strany zaměstnance tak i zaměstnavatele) s výjimkou výpovědi dle ust. 52 písm. a) až d) ZP a výpovědi dle ust. 50 odst. 3 ZP z důvodu odchodu do starobního důchodu nebo důchodu pro invaliditu. Nesouhlas se zvýšením FlexiPass na výši 2500,- Kč, dopad do rozpočtu DP Kč ( zaměstnanců * 600 navýšení hodnoty Flexipassů oproti roku 2012). Nový návrh OO a) Zaměstnanec, kterému vzniklo právo na poukázky FlexiPASS a nemá o ně zájem, může do kalendářního roku závazně požádat místo poukázek o zaslání částky 1 200,-Kč, v roce 2012 částky 1 900,- Kč, od roku 2013 částky 2 500,-Kč, na účet životního pojištění nebo penzijního připojištění, na který je mu zasílán příspěvek zaměstnavatele. Na účet bude částka zaslána v říjnu kalendářního roku. V případě ukončení pracovního poměru před kalendářního roku bude alikvotní částka na účet penzijního připojištění nebo životního pojištění zaslána v měsíci ukončení pracovního poměru. b) Zaměstnanec, kterému vzniklo právo na poskytnutí příspěvku dle bodu a nepožaduje jeho výplatu jako součást vyúčtování mzdy, může nejpozději 14 dní před dnem vzniku nároku na tento příspěvek závazně požádat o poskytnutí poukázek FlexiPASS nebo o zaslání částky na účet životního pojištění nebo penzijního připojištění, na který je mu zasílán příspěvek zaměstnavatele nebo o nepeněžní příspěvek na rekreaci. Jednotlivé varianty příspěvků nelze kombinovat. c) Zaměstnanec, kterému vzniklo právo na poskytnutí příspěvku dle bodu a nepožaduje jeho výplatu jako součást vyúčtování mzdy, může nejpozději 14 dní před ukončením pracovního poměru nebo jeho změně na dobu určitou závazně požádat o poskytnutí poukázek FlexiPASS nebo o zaslání částky na účet životního pojištění nebo penzijního připojištění, na který je mu zasílán příspěvek zaměstnavatele nebo o nepeněžní příspěvek na rekreaci. Jednotlivé varianty příspěvků nelze kombinovat. Nesouhlas zaměstnavatele s částkou 2 500,- Kč. 9

10 Nový návrh OO: V září 2012 poskytne zaměstnavatel poukázky FlexiPASS ve výši 1 900,- Kč s možností převést částku na penzijní připojištění zaměstnancům, kteří mají tento produkt s jednán v souladu s touto KS V září 2012 poskytne zaměstnavatel poukázky FlexiPASS ve výši 1 900,- Kč s možností převést částku na penzijní připojištění zaměstnancům, kteří mají tento produkt sjednán v souladu s touto KS Shoda mezi zaměstnavatelem a OO. Návrh OO: 9.18 Platnost KS se po vzájemné dohodě všech účastníků prodlužuje do Zdůvodnění OO: Prodloužení účinnosti KS, zajišťující stabilitu DP a sociální smír mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem Platnost KS se po vzájemné dohodě všech účastníků prodlužuje do Shoda mezi zaměstnavatelem a OO. 10

11 Dodatek č. 3 Mzdový předpis - Pravidla pro odměňování zaměstnanců DPP 1.2 Pravidla pro odměňování se vztahují na všechny zaměstnance DP v pracovním poměru bez ohledu na charakter pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli včetně případů odměňování činností vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (podle 74 a násl. ZP). Vyjádření OO: OO ve shodě prohlašují: ze zákona nevyplývá povinnost poskytovat odměnu v závislosti na složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, na obtížnosti pracovních podmínek, výkonnosti nebo na pracovních výsledcích. Přesto trvají, aby tyto okolnosti ocenění práce podle uvedených hledisek byly součástí sjednané odměny, zejména v případech práce stejné hodnoty, případně srovnatelné hodnoty vykonávána rovněž zaměstnanci v pracovním poměru. Sjednání podmínek rovnajících se v případě blížící se podmínkám pro poskytování mzdy, považuji za spravedlivé. Návrh zaměstnavatele: 1.2 Pravidla pro odměňování se vztahují na všechny zaměstnance DP v pracovním poměru.bez ohledu na charakter pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli včetně případů odměňování činností vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (podle 74 a násl. ZP). Na zaměstnance pracující v DP na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se Mzdový předpis vztahuje tam, kde je to výslovně uvedeno. Zdůvodnění zaměstnavatele: Úprava v souladu s 138 ZP sjednání výše odměny a podmínek pro její poskytování ve vlastních dohodách. viz. bod 1.1 příloha Návrh zaměstnavatele: 1.5 Pravidla pro odměňování platí pro přiznávání základních měsíčních a hodinových základních mezd nebo odměn z dohod a dalších mzdových složek příplatků, výkonnostních odměn, prémií, mimořádných a ostatních odměn atd. Úprava v souladu s 138 ZP sjednání výše odměny a podmínek pro její poskytování ve vlastních dohodách. 11

12 Návrh zaměstnavatele: 2. Základní mzda nebo odměna z dohod Zdůvodnění zaměstnavatele: Úprava v souladu s 138 ZP sjednání výše odměny a podmínek pro její poskytování ve vlastních dohodách Zaměstnavatel předloží nové návrhy tabulek respektující návrhy DP pro rok viz. bod 1.1 příloha 2.1 Mzdový tarif řidičů MHD hodinový tarif v Kč/hod Strojvedoucí-instruktor 178,70 185,70 Strojvedoucí metra 153,90 159,90 Řidič tramvaje 132,10 137,30 Řidič autobusu 132,10 137,30 Zdůvodnění OO: Zvýšení hodinových tarifů řidičů MHD o 3.9 %. Návrh OO bodu Mzdový tarif manuálních zaměstnanců tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/hod) 1. 81,10-85,70 83,40 86, ,70-94,10 89,90 93, ,10-100,70 97,40 101, ,70-111,30 106,00 110, ,30-120,50 115,90 120, ,50-133,30 126,90 131, ,30-144,90 139,10 144, ,90-159,50 152,20 158, ,50-172,90 166,20 172, ,90-185,10 179,00 186,00 Zdůvodnění OO: Zvýšení hodinových tarifů manuálních zaměstnanců o 3.9 %. 12

13 2.3 a) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu b) této smlouvy a zaměstnanců trvale pracujících v nočních směnách tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) Zdůvodnění OO: Zvýšení tarifních středů TH zaměstnanců o 3,9 %. Tarifní rozpětí navýšit v souladu s bodem 2.5 Mzdového předpisu. 2.3 b) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu a) této smlouvy tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) Zdůvodnění OO: Zvýšení tarifních středů zaměstnanců MHD o 3,9 %. Tarifní rozpětí navýšit v souladu s bodem 2.5 Mzdového předpisu. 13

14 Zdůvodnění OO: Přepočet technické chyby. 2.4 Mzdový tarif přepravních kontrolorů tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) Zdůvodnění OO: Zvýšení tarifních středů přepravních kontrolorů o 3,9 %. Tarifní rozpětí navýšit v souladu s bodem 2.5 Mzdového předpisu. Vyjádření OO: Spodní a horní rozhraní tarifních stupňů TH zaměstnanců a přepravních kontrolorů bude dohodnuto v průběhu KV s ohledem na ustanovení bodu 2.5 KS. Návrh zaměstnavatele k bodům 2.1 až 2.4 platný od : 2.1 Mzdový tarif řidičů MHD hodinový tarif Kč/hod Strojvedoucí-instruktor 178,90 Strojvedoucí metra 154,10 Řidič tramvaje 132,20 Řidič autobusu 132, Mzdový tarif manuálních zaměstnanců tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/hod) 1. 81,20-85,80 83, ,80-94,20 90, ,20-100,80 97, ,80-111,40 106, ,40-120,60 116, ,60-133,40 127, ,40-145,00 139, ,00-159,80 152, ,80-173,00 166, ,00-185,40 179,20 14

15 2.3 a) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu b) této smlouvy a zaměstnanců trvale pracujících v nočních směnách tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) b) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu a) této smlouvy tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) Mzdový tarif přepravních kontrolorů tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) Zdůvodnění zaměstnavatele k bodu Mzdový tarif upraven 0,1% dle bodu 2.5 mzdového předpisu, 15

16 s výjimkou MT dle bodu 2.3 a)mzdového předpisu v 1. a 2. TS a bodu 2.3 b) mzdového předpisu v 1. a 2. TS Zaměstnavatel odstupuje od návrhu zvýšení mzdového tarifu o 0,1% od Nový návrh zaměstnavatele od : 2.1 Mzdový tarif řidičů MHD hodinový tarif Kč/hod Strojvedoucí-instruktor 180,50 Strojvedoucí metra 155,40 Řidič tramvaje 133,40 Řidič autobusu 133, Mzdový tarif manuálních zaměstnanců tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/hod) 1. 81,90-86,50 84, ,50-95,10 90, ,10-101,70 98, ,70-112,50 107, ,50-121,70 117, ,70-134,70 128, ,70-146,30 140, ,30-161,10 153, ,10-174,70 167, ,70-186,90 180, a) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu b) této smlouvy a zaměstnanců trvale pracujících v nočních směnách tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc)

17 b) Mzdový tarif TH zaměstnanců pracujících dle bodu a) této smlouvy tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) Mzdový tarif přepravních kontrolorů tarifní stupeň tarifní rozpětí tarifní střed (Kč/měsíc) Nárůst tarifních mezd a tarifních středů v tabulkách 2.1, 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o 1%, od Návrh zaměstnavatele k bodu 2.1 od Mzdový tarif řidičů MHD hodinový tarif Kč/hod Strojvedoucí-instruktor 182,20 Strojvedoucí metra 157,00 Řidič tramvaje 134,60 Řidič autobusu 134, Zaměstnavatel odstupuje od svého návrhu 17

18 Nový návrh zaměstnavatele k bodu 2.1 od hodinový tarif Kč/hod Strojvedoucí-instruktor 183,80 Strojvedoucí metra 158,30 Řidič tramvaje 135,90 Řidič autobusu 135,90 Zdůvodnění zaměstnavatele k bodu 2.1. Zvýšení hodinových tarifů řidičů MHD o 1.85 % od na mzdový tarif platný od Nový návrh OO 2.6 Od budou navýšeny tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o 3 %. V roce 2014 budou navýšeny k 1. lednu tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,7 %. V roce 2015 budou navýšeny k 1. lednu tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o 1 % nad roční inflaci CPI roku předchozího. 2.6 Od budou navýšeny tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o 3 %. V roce 2014 budou navýšeny k 1. lednu tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů u tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o polovinu součtu ročních CPI let 2012 a 2013 plus 0,7 %. V roce 2015 budou navýšeny k 1. lednu tarifní mzdy (mzdové tarify) u bodu 2.1 a středy mzdových tarifů tarifních rozpětí dle bodů 2.2, 2.3 a), 2.3 b) a 2.4 o 1 % nad roční inflaci CPI roku předchozího Shoda mezi zaměstnavatelem a OO. Návrh zaměstnavatele: 4.4 Za práci v sobotu a v neděli bude zaměstnanci poskytnut příplatek ve výši 35 % jeho průměrného výdělku. Příplatek náleží za definici směny, která začíná v sobotu nebo neděli, nikoliv z pátku na sobotu. U zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se prací Prací v sobotu a v neděli se rozumí práce v době od soboty 0:00 do neděle 24:00 h. Zdůvodnění zaměstnavatele: Dle původního znění byl příplatek poskytován v rozporu se ZP. Chybné uplatňování ust. 91 odst. 6 ZP, podle něhož koná-li zaměstnanec práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle 18

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020

Příloha KS. Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2016-2020 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA METROSTAV a.s., Metrostav Development a.s., Metrostav Facillity s.r.o., Metros s.r.o., SQZ s.r.o., CCE s.r.o. na rok 2013 uzavřená mezi Metrostav a.s. se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují:

Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Příloha č. 7 KS 2004 SPECIFICKÉ PODMÍNKY V DIVIZI AUTOBUSY Specifické podmínky v divizi Autobusy obsahují: Strana 1 (celkem 24) strana: 1. Základní ustanovení 3 2. Dovolená, pracovně právní vztahy 3 3.

Více

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní předpis Č.j.: OUKR/1/2015 Spis. sk.: 10.1. A5 V Křenovicích dne 1. ledna 2015 Působnost Všichni zaměstnanci

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2010 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Vladimírem

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Směrnice SŽDC č. 39 Pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa

Více