Úvodní slovo Kdo jsme? Organizační struktura OS Krok Zaměstnanci Historie Občanského sdružení Krok... 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo... 2. Kdo jsme?... 3. Organizační struktura OS Krok... 4. Zaměstnanci... 5. Historie Občanského sdružení Krok... 8"

Transkript

1 OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme?... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Zaměstnanci... 5 Historie Občanského sdružení Krok... 8 Základní informace o programech Terapeutická komunita Program následní péče Agentura pro občany Sociálně aktivizační služby Realizované evropské projekty Finační zpráva o.s. Krok za rok Poděkování Literární tvorba Kontakty

2 ÚVODNÍ SLOVO O setkání, pádech a zázracích Dokázal by někdo spočítat, kolik lidí za celý svůj život potkáme? Jsou lidé, které potkáváme rádi a jsou lidé, které bychom raději nikdy nepotkali. Z některých se stanou naši přátelé na chvíli, prožijeme s nimi kus života, a pak se naše cesty rozejdou. Jsou přátelství, která vydrží celý život. A pak jsou tady první lásky, pak ty opravdové a všechny v nás něco zanechají. Když máme štěstí, máme partnera, děti, rodinu. O některých setkáních lidé mluví jako o osudových. Někdo nám vstoupí do života takovým způsobem, že jej celý změní a my už nikdy nebudeme takoví, jako před tím. Pro mě to už navždy budou lidé z Kroku. Každý z nás v životě zažil i pády. Je zvláštní, jak se nezdary a prohry střídají s úspěchy, snad abychom lépe jedno od druhého poznali a uměli ty chvíle štěstí lépe prožít. Říká se, že člověk může upadnout, ale musí zase vstát. Někdy se ale síla ke zvednutí hledá velmi těžko. Setkání s drogou může znamenat pád až na dno. A pak jsou tady zázraky. V dětství jsme na ně věřili. V mládí jsme v ně alespoň doufali. V dospělosti o nich už jen čteme, možná občas sníme, ale schopnost věřit jsme nějak ztratili. A přesto se dějí. Jak jinak popsat skutečnost, že ten největší životní pád se díky Kroku změnil v to nejlepší, co se vám v životě mohlo stát? A nebo je to všechno jinak, zázraky přece nejsou, musí to mít rozumné vysvětlení. Třeba je to jednoduché, jako většina geniálních věcí. Možná je to těmi lidmi z Kroku. Na první pohled vypadají obyčejně, jako lidé, co denně potkáváme. Ale uvnitř musí být jiní. Terapeuti, kteří se plně věnují nejen klientům, ale i celým rodinám. Nikdy nekončící práce, zřejmě nemůžou úplně vypnout, ani když mají volno. Na rodinných setkáních, individuálních, párových a skupinových terapiích přimějí člověka nejen přemýšlet, ale i mluvit o svých pocitech, křivdách, vztazích, rozmotávají uzly, které vznikly ve vzájemné komunikaci. Přiznávám, že je to bolestný proces, ale brzy se vám dostane odměny a tou je naděje. Moc se těším na letošní Výročí Kroku. Je to úžasná oslava abstinence. Nejvíce se těším na tu část, kdy na pódium za potlesku vybíhají současní a bývalí klienti, čtou se jména a počet dnů abstinence. Těším se, jak je všechny uvidím, někteří už mají své rodiny. Těším se i na ten pocit dojetí a hrdosti, že mnohé znám, s některými jsem sdílela kousek jejich abstinentského života, máme společné zážitky a vzpomínky. Těším se z toho, že tam už počtvrté bude i moje dcera. Přeji všem nejen za mě, ale i za vás všechny, kteří tam budete se mnou, aby si nenechali ujít tu příležitost. Žít podle komunitních pravidel čestnost, upřímnost, pokora. Příležitost prožít výjimečný život. Marie Jordánová maminka absolventky TK Krok 2

3 KDO JSME? Občanské sdružení Krok v Kyjově je dobrovolné, nezávislé a nepolitické seskupení, které sdružuje členy na základě společného zájmu v souladu s Ústavou, zákony České republiky a stanovami sdružení. Cíle a poslání programů OS Krok odpovídají odborným a humanistickým principům a jsou v souladu s aktuální Národní strategií protidrogové politiky. Posláním sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou bezpečné a odborné. Cílem naší organizace je pomáhat v řešení drogové problematiky, resocializační ochrana a pomoc občanům, kteří se stali drogově závislými a jejich rodinám, prevence rizikového chování vedoucího k užívání drog, kriminalitě a nezaměstnanosti. Strategickým cílem je poskytovat péči klientům, zaměřenou na zmírnění, překonání a zabránění opakování dlouhodobě přetrvávající sociální nouze s cílem zapojit klienty do života v přirozeném prostředí. Cílem sociálních služeb je pomáhat lidem, kteří se stali drogově či jinak závislými a jejich rodinám a působit na pozitivní změnu kvality života všech našich klientů. Hlavní naší službou je Terapeutická resocializační komunita pro drogově závislé, dalšími programy jsou Agentura pro občany a Program následné péče. Poskytování pomoci a léčby drogově závislým, kteří chtějí abstinovat Integrace uživatele do společnosti, rodiny Profesionalizace a aktualizace nabízené služby Získávání všestranné pomoci pro zajištění fungujících programů Registrace : O. s. Krok vzniklo zaregistrováním u Ministerstva vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů Datum registrace : Číslo spisu : VS/1 1/38 347/98 R IČO : Bankovní spojení : ČSOB, pobočka Kyjov, č.ú /0300 Sídlo : Občanské sdružení Krok Třída Komenského 2124/88, Kyjov tel : , e- mail: web: 3

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OS KROK Výbor sdružení Statutární zástupce Mgr. Hana Čamlíková Bc. Milan Čamlík Mgr. Blanka Pokorná Kancelář sdružení Ředitelka Mgr. Hana Čamlíková Účetní Mgr. Radomíra Otrubová Terapeutická resocializační komunita Program následné péče Projektová manažerka Hlavní terapeut Bc. Veronika Vašíčková Bc. Milan Čamlík Terapeuti Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Jan Konečný * Mgr. Tomáš Galan Sociální pracovník Bc. Dominika Dziaková * Michaela Jahodová Pracovní terapeuti František Příkaský Stanislav Šalomoun Štepán Pantlík Vedoucí programu,psycholog Mgr. Lucie Lévková Agentura pro občany Vedoucí programu Bc. Zuzana Hrbotická,DiS. Sociální pracovníci Martina Chovancová Veronika Janůšová, DiS. Prádelna pro občany Pracovníci v sociálních službách * Mgr. Jan Konečný - ukončení prac. poměru Bc.Dominika Dziaková ukončení prac. poměru Hedvika Kučerová Ivana Lesová Iveta Trojanová Výbor sdružení Mgr. Hana Čamlíková - předseda Bc. Milan Čamlík Mgr. Blanka Pokorná Kancelář sdružení Mgr. Hana Čamlíková - ředitelka Mgr. Radomíra Otrubová - účetní Bc. Veronika Vašíčková - project manager Terapeutická resocializační komunita Krok Terapeuti Bc. Milan Čamlík - vedoucí programu Mgr. Hana Čamlíková Mgr. Jan Konečný Mgr. Tomáš Galan Mgr. Lucie Lévková Sociální pracovníci Bc. Dominika Dziaková Michaela Jahodová Pracovní terapeuti František Příkaský Stanislav Šalomoun Štěpán Pantlík Program následné péče Terapeuti Mgr. Lucie Lévková-vedoucí programu Bc. Milan Čamlík Agentura pro občany Sociální pracovníci Bc. Zuzana Hrbotická, DiS. - vedoucí programu Mgr. Hana Čamlíková Martina Chovancová Bc. Veronika Janůšová, DiS. Pracovníci v sociálních službách Ivana Lesová Hedvika Kučerová 4

5 ZAMĚSTNANCI Mgr. Hana Čamlíková Ředitelka sdružení, profesně adiktolog, lektor, supervizor, psychoterapeut. Ve své práci se zaměřuje na rodinnou terapii, arteterapii, práci s traumou a násilím v rodině, ztrátou a zármutkem. Absolvovala Psychoterapeutický výcvik INTEGRA IV, krátkodobá systematická terapie,proces rodinné rekonstrukce, Rodinné mapy, Práce s depresivním a suicidálním klientem/pacientem, terapeutické výcviky v modelu rodinné terapie V.Satirové, supervizní výcvik, Výcvik The Thirst For Freedom, Výcvik SIS - Say It Straight. Bc. Milan Čamlík Hlavní terapeut Terapeutické komunity Krok, sociální pracovník. Při své práci se opírá o model rodinné terapie dle Virginie Satirové, pracuje s jednotlivcem, párem a rodinou. Absolvoval řadu výcviků a workshopů, jako Krátkodobá systematická terapie, Práce se ztrátou a zármutkem, Proces rodinné rekonstrukce, Rodinné mapy, Kaleidoskop a další terapeutické výcviky v modelu rodinné terapie Virginie Satirové, Výcvik The Thirst For Freedom, Výcvik SIS - Say It Straight, v současnosti studium sociální práce na VŠ. Mgr. Jan Konečný Psycholog, terapeut, dlouhodobě pracoval s klienty individuálně a ve skupině v Terapeutické komunitě Krok. Ve své práci pomáhal vytvářet týdenní plánování klienta, vedl klienty v jejich umělecké tvorbě, např. divadelní představení k různým akcím. Michaela Jahodová Pracovnice v sociálních službách, vykonává sociálně-správní činnosti související s uplatněním nároku a poskytováním finanční a věcné podpory a pomoci v systému sociálního zabezpečení, sociálně-právní poradenství, orientace v legislativních a správních možnostech, sociální intervence, provázení, vyjednávání, zastupování klientů. Mgr. Tomáš Galan Sociální pracovník, psychoterapeut, preventista, lektor, zaměření na rodinnou terapii v modelu růstu dle Virginie Satirové, tréner komunikačních technik v terapii, práce s jednotlivcem, rodinou, vedením skupin. Absolvoval akreditovaný 4 letý intenzivní systemický psychoterapeutický výcvik dle modelu V. Satirové, Model růstu, Mužské komunity pro muže, Práce s depresivním a suicidálním klientem/pacientem, Kaleidoskop člověka, Teorie lidského chování, Budování kongruence, Certifikovaný lektorský výcvik v preventivním programu Say it straight, Rodinné rekonstrukce a další terapeutické výcviky v modelu růstu dle V.Satirové. Bc. Veronika Vašíčková Project manager, dlouhodobě se věnuje řízení, projektování, implementaci a následnému monitoringu našich projektů, koordinovala evropský projekt Dobrý job, věnuje se fundraisingu a PR v organizaci. Má zkušenosti s hodnocením projektů OP LZZ. Dlouhodobě je asistentkou ředitelky a pracuje s klienty TK. Věnuje se studiu Andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. 5

6 Mgr. Lucie Lévková Psycholog v programu PNP a TK, ve své práci se zaměřuje na poskytování individuálních a skupinových sezení, absolvovala kurz první psychologické pomoci a arteterapie, Kurz profesních dovedností I., II. Odbornost v mediální oblasti, výrobě zpráv. Vystudovala obor psychologie, Masarykova Univerzita Brno. Mgr. Radomíra Otrubová Ekonom, účetní, rozpočtář, vedení účetnictví samotné organizace, jednotlivých programů a projektů OS Krok, finanční poradenství, rozšiřování manažerských a personálních kompetencí, absolvovala kurzy cash-flow a účetnictví v neziskových organizacích, vystudovala obor andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Stanislav Šalomoun Pracovní terapeut, ex-user, je zaměřením elektrikář pro silnoproud, absolvoval kurz pracovníka v sociálních službách, kurz-alkoholismus a přidružené závislosti, v naší komunitě vede klienty v pracovní terapii, zabezpečuje výbavu a výstroj klientů pro volnočasové aktivity. František Příkaský Pracovní terapeut, soustružník, opravář obráběcích strojů, opravář vah, důlní zámečník, živnostník, instalatér, monter bazénů a bazénové techniky, práce na čističkách odpadních vod., kurzy: svářecký kov a plasty,montáže plynových armatur zn. Hawle, jeřábnícký, řízení vysokozdvižných vozíků řidický průkaz skupin A.B.C.BE.CE.T., kurz pracovníka v socialních službách,kurz-alkoholismus a přidružené závislosti. Štěpán Pantlík Pracovní terapeut, absolvoval Střední průmyslovou školu, kurz pracovníka v socialních službách, kurz-alkoholismus a přidružené závislosti, kurz krizové intervence I, II, v organizaci vede klienty v pracovní terapii, vedení projektu Chci práci a fundraisingu, v současnosti studium sociální pedagogiky na VŠ. Ivana Lesová Pracovník v sociálních službách, ve své práci se věnuje přímé práci s uživateli v terénu, pracovních dílnách, lektorsky zastřešuje program primární prevence ve školních zařízeních, pracuje v programech pro veřejnost, podílí se na tvorbě projektů, současně studuje obor Sociální práce, absolvovala kurzy managementu NNO, dvouletý sebezkušenostní výcvik v modelu V.Satirové, Krizovou intervenci a kurz Terénní sociální pracovník, v současnosti studium sociální práce na VŠ. Bc. Zuzana Hrbotická, DiS. Vedoucí Agentury pro občany sociální pracovník, odborně se věnuje přímé práci s uživateli v terénu, lektorsky zastřešuje program primární prevence ve školních zařízeních, pracuje v programech pro veřejnost, poskytuje odborné poradenství, současně absolvuje studium Sociální pedagogika, absolvovala kurzy Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem, Pozvání do psychopatologie I, II, Hra jako prevence závislostních poruch, Komunikace, vyjednávání a mediace, Právní minimum pro pomáhající profese, Workshop - Rodinné mapy. 6

7 Bc. Veronika Janůšová, DiS. Sociální pracovník, ve své práci se věnuje přímé práci s uživateli v terénu, podílí se na programech pro veřejnost, absolvovala bakalářské studium v oboru Ekonomika, sociální politika, řízení sociálních služeb, ve své práci využívá poznatky a zkušenosti z Sociálně psychologického výcviku, kurzu Sociální mysl, Kurz profesních dovedností I., II a Principy efektivní komunikace s rodinou. Martina Chovancová Sociální pracovník ve službách Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Odborné sociální poradenství, podílí se na tvorbě a implementaci projektů, aktuálně studium VŠ, Institut mezioborových studií Brno, obor sociální pedagogika, absolvovala Seminář Principy efektivní komunikace s rodinou, Specializační studium společenských věd, Vedení a řízení času jako jeden z faktorů sebekontroly, kurz profesních dovedností I., II., Krizová intervence, Práce s klientem v Občanské poradně, Poradenské dovednosti, Zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem. Hedvika Kučerová Pracovník v sociálních službách, pracuje v programu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pracovní terapeut pro klienty TK, vykonává pracovně výchovné činnosti, tvorba a realizace tvořivých aktivit, patchwork pro širokou veřejnost. Absolvovala kurz pracovníka v sociálních službách, Krizová intervence I., Práce s klientem a zvládání obtížných životních situací, Odborné tvořivé kurzy Brýdová. 7

8 HISTORIE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KROK 1998 Mapování problematiky alkoholu a drog na celé Moravě. Konzultace s odbornou veřejností, se státními a neziskovými organizacemi, které se zabývají touto problematikou. Na tomto základě vznikají projekty, které mají financovat vznik TK. Dne vzniká O.s Krok a je registrován u MV ČR Hledá se finanční podpora, hledají se prostory a podpora pro vznik TK v Kyjově. Město Kyjov pronajímá budovu na ulici Komenského. Komunita je situována ve městě, řešíme tak vztahy s veřejností, upozorňujeme na tuto problematiku a na výhody takového propojení Zahajuje komunita svoji činnost. Intenzivně se zařizují prostory, probíhají pohovory s prvními budoucími klienty Nastupují první čtyři klienti. V komunitě jsou vypracována přesná pravidla, začínají probíhat terapeutické skupiny, individuální, skupinová a pracovní terapie. Skupinová a individuální terapie se opírá o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Během celého roku 1999 získáváme podporu pro realizaci cílů sdružení, navazujeme spolupráci s celou řadou dalších organizací vytvářejících nabídku pomoci v drogové problematice. Projekt resocializační komunity se nám daří realizovat s podporou Okresní protidrogové komise v Hodoníně, významnou podporou MÚ Kyjov, který má zájem podílet se na řešení problémů mladých lidí, s podporou a zdravotní garancí Okresní nemocnice v Kyjově, úřadu práce v Hodoníně a mnohých podnikatelů, dobrovolníků, atd. MÚ Kyjov nám pronajímá budovu pro činnost TK a jeho pracovníci nám pomáhají překonat těžké začátky bez finanční dotace. Tu dostáváme až v prosinci, do té doby fungujeme na základě nadšení a přesvědčení ve smysluplnosti této práce Terapeutická komunita pokračuje ve své činnosti. Všechna existující pravidla se v komunitě dynamicky rozvíjí a doplňují pro upevnění kvality TK a na odstranění nedostatků. Klienti rekonstruují v rámci pracovní terapie budovu a zvyšuje se kapacita komunity na 6-8 klientů Vzniká myšlenka programu následné péče Krok a začínají jeho intenzivní přípravy. Terapeutická komunita pracuje a prochází jí stále víc klientů. Zaměřujeme se především na klienty z tohoto regionu, což umožňuje úzkou spolupráci a bezpečný návrat do přirozeného prostředí Zahájení programu následné péče - služby pro klienty po léčbě, abstinující závislé, kterým se nabízí i chráněné bydlení v Kyjově. Klienti si budují samostatnost s terapeutickou podporou. Poskytujeme poradenství a aktivity pro veřejnost, které souvisí částečně s činností komunity. Vnímáme zájem veřejnosti o službu poradenství a následné pomoci a podpory lidem v jejich problémech. Velmi kvalitně funguje spolupráce s rodinami klientů. Intenzivně je využívaná nabídka pro rodinné příslušníky klientů na krátkodobý terapeutický pobyt v komunitě. TK nabízí možnost výkonu alternativních trestů obecně prospěšných prací pro odsouzené klienty, rozšiřujeme spolupráci s Probační a mediační službou ČR. 8

9 2003 Problematika klientely přicházející žádat o poradenství v drogové problematice se významně rozšiřuje na témata, která z drog vycházejí, nebo ke drogám směřují. Dále je to problém nezaměstnanosti, kriminality, celé řady výchovných a rodinných problémů. Ukazuje se nutnost program osamostatnit. Vzniká nový projekt Agentura pro občany určená pro širší veřejnost. Zatím funguje v provizorních podmínkách. Terapeutická komunita a Následná péče pracují v plném provozu. Na výročním setkání se setkává velké množství abstinujících, kteří prošli naší léčbou. Začínáme s akcemi pro rodiny klientů - rodinný výlet, vánoční program Zvyšuje se zájem o program TK. V tomto roce jsme registrovali 34 klientů. Program Agentura pro občany intenzivně funguje s poradenským a psychosociálním zaměřením pro širší veřejnost. V červnu zahajujeme probační program pro souzené klienty. Pro činnost Agentury kupujeme z prostředků EU nový objekt. Rozšiřuje se nabídka služeb v Dílny pro muže a ženy, počítačovou učebnu a další alternativní programy Prudce stoupá zájem o léčbu. Z důvodů omezené kapacity poptávku poprvé v historii nemůžeme uspokojit. Léčby se zúčastnilo 44 klientů, z toho 27 mužů a 17 žen. Je dokončena rekonstrukce objektu Agentury pro občany. Nadále poskytujeme všechny programy, skupin pořádaných pro veřejnost se účastní 130 osob. Prostory Agentury vytváří příjemné prostředí pro nejrůznější aktivity O.s. Krok. Přebíráme provoz Prádelny v tomto objektu. O jeho udržitelnost usiluje Město Kyjov. Dokončili jsme stavební úpravy chráněného bydlení mužů v rámci projektu následné péče Stabilizujeme všechny služby sdružení. V TK zaznamenávána 100% obložnost. Vzniká nový projekt Vzdělávání a spolupráce. Občanské sdružení Krok realizuje probační program Krok za Krokem. V areálu Terapeutické komunity klienti svépomocí přestavují hospodářskou budovu na dílnu pro muže Probíhá registrace Terapeutické komunity, Programu Následné péče a Agentury jako sociální služby. V tomto roce je realizován nový projekt Rozvoj a stabilita. Je rozvíjena spolupráce s městem Kyjov. Pokračuje spolupráce s Probační a mediační službou ČR Stabilizujeme pracovní tým, přijímáme nové zaměstnance, udržujeme si 100% obložnost Terapeutické komunity. Projekty Vzdělávání a spolupráce, Rozvoj a stabilita dosáhly svoje cíle a byly ukončeny. Agentura pro občany rozšířila svoje služby o Odborné poradenství. Vytvoření Strategického plánu organizace, systematické odborné vzdělávání týmu, rozvoj fundraisngových aktivit. Zahájení revitalizace venkovních prostor terapeutické komunity na multifunkční prostor pro potřeby klientů, týmu a návštěvy Oslava desetileté existence Občanského sdružení Krok s sebou přinesla ohlédnutí se do historie a hledání nových nápadů a návrhů, jejich další tvořivé kombinování a zlepšování, revizi úspěšnosti léčby za 10 let existence. Rozšíření aktivit: směřování pracovní terapie na ekologické aktivity aktivní zapojení se do osvěty den země, výroba a implementace umělých ostrovů, 9

10 úprava přírodních lokalit fundraising zaměřen na snížení finančního deficitu výměna přepravního tranzitu organizace Týdne pro rodinu realizace programu pro nemocnici Kyjov Čteme dětem 2010 Občanské sdružení Krok poskytovalo standardní nabídku registrovaných služeb. Nad rámec jsme začali realizaci evropského projektu Dobrý job na podporu zaměstnanosti našich klientů. Klienti doléčovacího procesu se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci kterého četli dětem v nemocnici Kyjov Daří se nám získat finanční podporu k projektům se zaměřením na sebeprosazení, pracovní zkušenosti, rekvalifikaci a samotný koučink uživatelů našich služeb, podporujeme práci se sourozenci a rodinami uživatelů. Jednotlivé služby úspěšně procházejí inspekcemi a kontrolami na různých stupních, zaštiťujících garanci a následnost fungování našich služeb Prožili jsme náročný rok, ve kterém jsme se zaměřili na udržení kvality všech poskytovaných služeb. Terapeutická komunita poskytuje léčbu a umožňuje klientům průběžně řešit závažné sociální, právní a rodinné problémy. V rámci pracovní terapie jsme pokračovali v ekologických aktivitách. Realizovali jsme evropské projekty, které přinesly klientům a jejich rodinám možnosti nadstandardní terapeutické práce. V rámci odborného sociálního poradenství funguje právní poradna, tradičně s velkým zájmem z veřejnosti. Zájem se zvýšil i o rodinnou poradnu, která je součástí OSP v Agentuře. V programu následné péče se vytvořil plán otevřených klubů, které jsou tematicky orientované na bývalé klienty programu. 10

11 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMECH Pro koho jsou naše služby určené? Odborné služby jsou přístupné široké veřejnosti bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné také bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Cílové skupiny: lidé s drogovou závislostí od 15 let (muži i ženy bez rozdílu vzdělání, vyznání, národnosti, politické příslušnosti apod.) jejich rodiny ohrožená mládež let, mladí dospělí do 26 let dospělá veřejnost, lidé v sociální nouzi děti od 3 do 15 let preventivní programy kolegové ze spolupracujících organizací, zájemci o práci v sociální sféře, studenti humanitních oborů sebezkušenostní stáže a vzdělávání Co nabízíme? Občanské sdružení Krok má tři stěžejní programy: Terapeutická resocializační komunita Krok dlouhodobá rezidenční léčba pro drogově závislé dívky a chlapce od 15 let Program následné péče Krok doléčování klientů, kteří prošli dlouhodobou léčbou, včetně možnosti chráněného bydlení Agentura pro občany sociální, rodinné, výchovné, právní a drogové poradenství pro osoby v krizi, společensky znevýhodněné nebo nezaměstnané Mezi naše další aktivity patří: Preventivní programy komponované programy a programy pro veřejnost:, Racek II., Rodiny kolem nás, Prostor pro tebe Programy pro posílení zaměstnanosti našich klientů: Dobrý job, Chci práci Certifikace, registrace registrované sociální služby: Terapeutická komunita Program následné péče Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Odborné sociální poradenství pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace Rezidenční péče v terapeutických komunitách Certifikát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky o odborné způsobilosti organizace Ambulantní doléčovací program 11

12 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA Poslání TK: Pomáháme měnit životy lidí zasaženými závislostí Terapeutická komunita představuje nabídku dlouhodobé rezidenční léčby pro klienty s drogovou závislostí od 15 let. Významným specifikem léčby v komunitě je postupný vývoj klienta od vzorců chování ovlivněných užíváním drog přes systém kontroly, sebekontroly k sebedisciplíně a samostatnému odpovědnému fungování směrem k sobě i směrem ven, ke společnosti. Skupinová a individuální terapie se opírá především o Model růstu Virginie Satirové, terapii rodinných systémů. Práce v tomto modelu umožňuje systematickou terapii a rozvoj vnitřních zdrojů klienta, jeho růst. Dalším významným specifikem je regionální zaměření komunity - tzn. že intenzivně pracujeme na motivování k léčbě především klientů z Jihomoravského a Zlínského kraje. Komunita Krok je komunitou ve městě, což umožňuje běžné aktivity, kontakty a také každodenní konfrontaci s reálným světem. Délka pobytu klienta se pohybuje kolem jednoho roku a rozděluje se do čtyř fází. Klienti postupují do jednotlivých fází podle aktivity a osobních posunů. Rozdělení pobytu na fáze vytváří přirozený motivační prostor, ve kterém lze využívat systém různých výhod a omezení. Fáze umožňují klientům přirozený vývoj, učí je odpovědnosti za své chování, učí je přijímat odpovědnost i za klienty v nižších fázích, celou skupinu a chod komunity. Součástí terapie je dodržování denního režimu, který vymezuje časově a obsahově program komunity. Dodržování režimu je zásadní pro fungování komunity a průběh každého dne. Režim slouží k získání nebo obnovení určitých návyků, uvědomění si svých povinností a odpovědností vůči sobě a druhým. V rámci pobytu se klienti účastní pracovní terapie, jejímž cílem je osvojení základních dovedností, které klienti využijí v běžném životě. Nacvičují si pravidelnost, pracovní návyky, zručnosti v různých typech prací, nedílnou součástí je možnost získání osvědčení potvrzující stupeň zručnosti v dovednostech jako je šití, práce s PC atd. Na skupinové terapii se řeší problémy jednotlivých klientů, interpersonální a intrapsychické konflikty, diskutuje se o různých tématech, nacvičují se potřebné dovednosti, klienti se učí tvořivosti za použití různých terapeutických technik. Při skupinové práci se využívá skupinová dynamika, tj. vztahy a interakce mezi členy skupiny. Nedílnou součástí terapie je Individuální plán léčby, který je zpracován do jednoho týdne po nástupu klienta. Individuální plán reflektuje po celou dobu pobytu potřeby a cíle, kterých chce klient prostřednictvím odborné péče dosáhnout a jednou měsíčně je aktualizován. V rámci volnočasových a zážitkových aktivit jako např. výlety do okolí, hry, sport, organizování akcí pro veřejnost, návštěva kina, divadla, koncertů, zátěžové tábory, pobyty v přírodě atp. se mají klienti možnost seznámit s činnostmi, ke kterým se často v běžném životě nedostali, nebo se jim v období užívání drog přestali věnovat. Významnou součástí léčby je spolupráce s rodinou. Rodinní příslušníci klienta se aktivně podílejí na klientově léčbě v TK. Účastní se aktivit pořádaných pro rodiny klientů, rodičovských skupin, mužských a ženských skupin i ostatních akcí TK. Rodinní příslušníci mohou kdykoli požádat o individuální konzultaci. V TK je zajištěna veškerá péče o zdravotní stav klientů. Pokud je klient pozitivní na hepatitidu, kontaktujeme infekční oddělení v místní nemocnici, kde mu je zajištěna pravidelná péče. Sociální práce je prováděna s cílem maximálně stabilizovat sociální podmínky klienta pro jeho následnou abstinenci. V oblasti rodinných vztahů, bydlení, studia, zaměstnání, soudních řízení, finančních záležitostí a jiných dle potřeby. S klienty pracuje sociální pracovník, který chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Žádnou informaci o klientovi neposkytne bez jeho souhlasu. Sociální pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na něž mají nárok, a to nejen od instituce, ve které je zaměstnán, ale i ostatních příslušných 12

13 zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, jež vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné záležitosti a problémy klienta týkající se jiné složky jeho života. Při sociální práci s klientem jsou hledány možnosti, jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů. Klienti se učí komunikačním dovednostem, jsou vedeni k odstraňování bariér a nefunkčních vzorců chování, provádějí nácvik asertivního chování. Výkon trestu obecně prospěšných prací v TK funguje v součinnosti s probační a mediační službou ČR v Hodoníně. Během pobytu v TK má klient odsouzený k výkonu OPP možnost si tento trest odpracovat. Celkově se našeho programu zúčastnilo 33 uživatelů služby při kapacitě 15 klientů. Obložnost za rok 2012 tvoří 80% celkové kapacity. Věková skladba uživatelů se pohybuje od 15 do 35 let, z toho jsou 2 mladiství, největší skupinu tvoří mladí dospělí (20) a dospělí (11) uživatelé. Tato skutečnost se promítla do věkového průměru 23,6 let. Programu se účastnilo 9 žen a 24 mužů. Úspěšně s rituálem ukončilo léčbu 9 klientů, 13 klientů ukončilo program předčasně. Rozdělení podle typu závislosti: Nejčastěji k nám přicházejí klienti závislí na návykových látkách ve středním až těžkém stupni závislosti, typicky užívající několik let nitrožilně. Velkou skupinu tvoří uživatelé s diagnostikovanou závislostí na pervitinu. Z toho vyplývá i jejich psychosociální a někdy i somatické poškození. Je potřeba uvést i nárůst sociální problematiky, se kterou uživatelé služby přicházejí. Zaznamenáváme zvýšený podíl kriminality, komplikace dluhové problematiky a různé právní problémy. Aktivity, které jsme letos absolvovali nad rámec standardní nabídky služeb: Leden: ženská skupina workshop dospělé zručnosti Duben: workshop dospělé zručnosti ženská skupina Únor: víkendová ženská skupina Květen: rodinné setkání pro klienty a jejich rodinné příslušníky Březen: víkendové rodinné setkání pro klienty a jejich rodinné příslušníky Červen: oslava založení TK Krok Červenec: vodácky výlet pro klienty TK terapeutický víkend pro klienty TK a PNP Říjen: skupina matky a dcery Srpen: ekologické aktivity pro klienty TK týmové setkání pracovníků O.s.Krok Listopad: ženská / mužská skupina Září: ekologické aktivity pro klienty ženská skupina Prosinec: workshop dospělé zručnosti ženská skupina pro veřejnost vánoční setkání pro rodiny klientů 13

14 Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili Počet klientů, kteří program ukončili předčasně z toho do 2 týdnů léčby z toho do 3 měsíců léčby z toho po 3 měsících léčby 14

15 15

16 PROGRAM NÁSLEDNÉ PÉČE Poslání PNP: Sociální znovuzačlenění do života a společnosti Program následné péče O.s. Krok funguje od roku Jde o poskytování následné péče v rámci strukturovaného přibližně půlročního programu osobám, které se léčily se závislostí a chtějí při návratu do běžného života ve společnosti odbornou pomoc a podporu. Naše cíle Podpora klienta ve fungování v běžném životě - podpora v abstinenci, pravidelném režimu, plánování volného času, pomoc při hledání práce a podpora v získávání nebo udržování si pracovních návyků, v samostatném fungování. Podpora klienta v jeho samostatném fungování, které směřuje k znovuzačlenění do společnosti - klient má práci a hledá si vlastní bydlení, zlepšuje komunikaci se svými blízkými. Podpora klienta v jeho individuálních potřebách - pomoc při stanovování si reálných cílů (řešení konkrétních problémů z minulosti a cíle pro dosažení spokojenosti, úspěchu), podpora v jejich naplňování (důležitý je pro nás zájem daného klienta). Komu je program určen Našimi uživateli jsou lidé od 15-ti let věku, závislí na návykových látkách/automatech, kteří absolvovali tři a více měsíční rezidenční léčbu závislosti. Chtějí abstinovat, začlenit se zpět do společnosti, pracovat. Mají zájem o naši podporu a pomoc při přechodu do běžného života bez drog. Naším uživatelem se stává člověk, který spadá do cílové skupiny a projeví zájem o poskytnutí služby, splní vstupní podmínky a je rozhodnutím týmu pracovníků PNP přijat. Vstupní kritéria pro přijetí do PNP věk nad 15 let (u bydlení min. 18 let) mají diagnostikovanou závislost (drogová, alkoholová, patologické hráčství aj.) jsou po rezidenční léčbě v terapeutické komunitě nebo po jiné léčbě - dlouhodobé sociální rehabilitaci a v současnosti abstinují jsou motivovaní, chtějí spolupracovat, mají potřebu a zájem se úspěšně zařadit do společnosti jsou zaměstnáni (příp. registrováni na ÚP), nebo studují Kontraindikace pro přijetí do PNP stav intoxikace výrazné projevy syndromu odnětí látky akutní psychotický stav závažná psychiatrická diagnóza vyžadující zdravotnické zařízení neakceptace abstinence v širším slova smyslu - drogy, alkohol, herní automaty nepřijetí pravidel programu Před nástupem Kontakt zájemce Zájemce může pracovníka Programu následné péče kontaktovat pomocí u telefonicky (vedoucí: , hlavní terapeut: ), písemně na adresu: Sídliště Za Stadionem 1358, Kyjov, osobně v prostorách Agentury pro občany v pondělí, úterý a pátek. Domluví si s hlavním terapeutem nebo vedoucí termín prvního setkání, kde se zájemce dozví základní informace o programu. 16

17 Co je potřeba před nástupem: napsat a odevzdat svůj osobní životopis žádost o službu (s datem nástupu) v případě Bydlení potvrzení od lékaře vytvořit se sociálním pracovníkem prevenci relapsu a zakázku (max. do dvou týdnu po nástupu) z předchozí léčby propouštěcí zpráva Více informací se dozvíte na setkání s vedoucí nebo hlavním terapeutem. Dostanete také k nastudování průvodce programem Pod střechou. Z čeho se program skládá V rámci služby je poskytováno ubytování, rozsah a podmínky ubytování je vymezeno ve smlouvě. a) Poskytnutí ubytování: V pobytové variantě služby poskytujeme uživatelům ubytování. V prostorách bydlení jsou vytvořeny podmínky pro úklid, praní ložního prádla a žehlení. Současně zajišťujeme podmínky pro celkovou hygienu těla. b) Poskytnutí stravy: V pobytové variantě služby vytváříme v rámci bydlení podmínky pro samostatnou přípravu stravy (technické vybavení kuchyně), zázemí pro přípravu a konzumaci jídel. c) Sociálně terapeutické činnosti: Poskytování socioterapeutických činností vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Zpráva o činnosti PNP za rok 2012 V roce 2012 se účastnilo strukturovaného programu následné péče celkem 9 klientů, z toho 5 klientů už program ukončilo úspěšně, jeden předčasně musel nastoupit na výkon trestu. Z těchto 9 klientů jich 7 využilo možnosti pobytové varianty služby (Bydlení), která nabízí čisté, bezdrogové a bezalkoholové prostředí. Průměrný věk klientů se nepatrně zvedl na 28 let. Mimo strukturovaný program využilo možností a nabídek Programu následné péče za 13 klientů. V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený zájem o páteční skupiny (Kluby abstinentů), na tyto setkání docházelo klientů. Ke konci roku se také zvýšila poptávka po rodinné terapii a následně i skupinové terapii partnerů, v příštím roce tedy plánujeme zavést i Skupiny pro páry. 17

18 18

19 AGENTURA PRO OBČANY Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení Krok Podporujeme osobní růst ke změně kvality života. Pomáhá lidem rozvinout nebo získat schopnosti a dovednosti vedoucí k bohatšímu životu. Realizujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen Sas) a odborné sociální poradenství (dále jen Osp). Součástí Osp je občanská poradna (OP). Odborné sociální poradenství Sídlo: Komenského 2124/ Kyjov Statutární zástupce organizace: Mgr. Hana Čamlíková Tel.: Místo poskytované služby: Agentura pro občany Odborné sociální poradenství Za Stadionem 1358/ Kyjov Kapacita: Okamžitá kapacita služby je 2. Maximální denní kapacita je 15. IČO: Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Hrbotická, DiS. Kontakt: Tel , Provozní doba: Út: Čt: Poslední konzultace je 30 minut před koncem provozní doby. Popis služby: Klient nás kontaktuje osobně, telefonicky nebo em v Občanské poradně Krok. Sociální pracovník seznámí klienta se službami a principy jejich poskytování (nezávislost, nestrannost, diskrétnost, bezplatnost, respektování). Může zprostředkovat externí poradenství (právní, rodinné, v problematice závislostí), popř. odkáže či zprostředkuje kontakt na jinou službu, instituci, případně doprovodí. Odborné sociální poradenství (občanská poradna Krok) poskytuje informace, rady a pomoc všem lidem, kteří se na ni obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, případně jejím ohrožením a obtížností řešit ji vlastními silami. Snahou poradny je usilovat o to, aby lidé znali svá práva a povinnosti a byli sami schopni hájit své oprávněné zájmy. Občanská poradna Krok nabízí poradenství zejména v těchto oblastech: pracovně právní vztahy a zaměstnanost bydlení rodina a mezilidské vztahy majetkoprávní vztahy a náhrada škody problematika závislostí ochrana spotřebitele občanské soudní řízení veřejná správa trestní právo V roce 2012 je nadále nejvíce dotazů směřováno na dluhovou problematiku. Vzrostl počet zájemců o řešení dluhů formou podání insolvenčního návrhu. Občanská poradna Krok 19

20 v tomto směru pomáhá svým uživatelům s jeho vypracováním. Právní konzultace zabezpečuje externí odborník právník v rámci občanské poradny každý čtvrtek od 15 17:30 na objednání. Občanské poradenství v České republice je poskytováno v duchu občan radí občanovi. Pracovníci poradny tudíž nemají práva ani pravomoce k zastupování klientů před soudem ani na základě plné moci. Poradci nejsou právníci, ale sociální pracovníci speciálně vyškolení v oblasti právních norem, podávající informace o právech a povinnostech klienta dle aktuálních právních norem a předpisů. Rodinné a výchovné poradenství a poradenství v problematice závislostí je poskytováno v rámci rodinné poradny každý čtvrtek od 12:00 15:30 na objednání. Zabezpečuje ho externí odborník na danou problematiku psychoterapeut, psycholog, rodinný poradce, adiktolog. Rodinná poradna Krok nabízí pomoc v oblastech: komunikace osobních, rodinných, pracovních děti a výchova partnerských a manželských krizí alkohol a drogy v rodině mediace Posláním rodinné poradny Krok je poskytovat: poradenskou a psychoterapeutickou pomoc jednotlivcům, párům, manželům a rodinám rodinnou terapii rozvodové poradenství a porozvodové vedení (především v zájmu nezletilých dětí) odborné etopedické poradenství psychologickou pomoc rodinám s fyzicky, sociálně či jinak handicapovaným člověkem Obrátit se na nás mohou: rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit své problémy zasahující celou rodinu nebo partnerské problémy, problémy, které s rodinou souvisí manželé, partneři, kteří potřebují řešit problémy ve vztazích rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných otázkách děti a mládež osoby v krizi oběti domácího násilí senioři Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. Spoluúčast může být pouze dobrovolná formou sponzorského příspěvku nebo daru. Počet uživatelů Počet konzultací Počet dotazů

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

RIAPS výroční zpráva 2013

RIAPS výroční zpráva 2013 RIAPS výroční zpráva 2013 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 RIAPS TRUTNOV REGIONÁLNÍ INSTITUT AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANEB RYCHLÁ INTENZIVNÍ A PŘÁTELSKÁ SLUŽBA... 4 6 AMBULANCE.... 7 11 KONTAKTNÍ

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI. SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ POČERNICE str. 30. KOMUNITNÍ CENTRUM MAJÁK str. 38 EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 4 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 11 SKP HOPO, STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI HORNÍ

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

ADVAITA, o. s. výroční zpráva

ADVAITA, o. s. výroční zpráva 2014 ADVAITA, o. s. výroční zpráva ADVAITA, o. s. Základní údaje o spolku ADVAITA, o. s.................................................................................... 2 Úvodní slovo předsedy................................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo 4 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 5 Základní údaje a kontakty 6 Struktura společnosti 7 Poskytované služby 9 Další aktivity SKP-CENTRUM, o.p.s. v roce 2012 35

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Lotos Brno. Občanské sdružení. Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Lotos Brno Občanské sdružení Centrum rehabilitace pro osoby závislé na alkoholu O.s. Lotos Brno, Dvořákova 13, 602 00 Brno www.lotos-brno.cz OBSAH: PŘEDSTAVENÍ O. S. LOTOS BRNO 5 ÚVODNÍ

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 2010 VÝRO NÍ ZPRÁVA VÝRO NÍ ZPRÁVA SPOLE NOSTI SKP-CENTRUM, o.p.s. za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Poděkování ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s 3 Základní údaje a

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula.

IUCUNDA MEMORIA EST PRAETERITORUM MALORUM (Cicero) Příjemné je vzpomínat na nebezpečí, která již minula. Obsah Slovo úvodem.............................................. 2 Důležité události roku 2008................................... 3 Poskytované služby......................................... 4 A Poradna.................................................

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 www.pestalozzi.cz Obsah Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Česká verze English version 1 2 Úvodní slovo... 1 O společnosti 2/1 Řídící orgány... 3 1 About the company 1/1 Managing

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více