VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok (včetně účetní uzávěrky)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2010. (včetně účetní uzávěrky)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2010 (včetně účetní uzávěrky)

2 Obchodní firma: PRO-DOMA, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Identifikační číslo: Adresa: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Datum vzniku: 12. července 1990 Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel společnosti Josef Mařinec Základní kapitál: Kč

3 Zpráva managementu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku Plán tržeb a zisku na rok 2010 byl vedení společnosti stanoven jediným společníkem. Hlavním úkolem managementu bylo naplnění požadovaných hospodářských ukazatelů, především plánovaného zisku. K tomuto účelu byl zpracován plán pro rok 2010 rozpracovaný pro jednotlivá střediska společnosti a stanoveny cíle. Management společnosti PRO-DOMA se v rozhodující míře věnoval především hodnocení obchodní a ekonomické oblasti, pohledávkám po lhůtě splatnosti a finanční situaci společnosti. Plnění stanoveného plánu společnosti se v hodnoceném roce vyvíjelo v intencích roku Společnost dosáhla tržeb za prodané zboží a poskytnuté služby ve výši ,-- Kč oproti ,-- Kč v roce Vývoj tržeb v daném fiskálním období byl nad relací vývoje hospodářského cyklu na trhu distribuce stavebnin v roce 2010 a souběžně lze tento rok označit za stabilizovaný ve výčtu odběratelů. Marže se v tomto sledovaném období vyvíjela na hodnotu 12,77% proti 13,00% v roce Procento obchodního rozpětí se podařilo v relaci desetin procenta udržet. Mírný pokles marže neměl zásadní dopad na tvorbu hospodářského výsledku. Ten pak dosáhl hodnoty před zdaněním ,-- Kč. Bilanční suma společnosti se zvýšila meziročně z ,-- Kč na konečných ,-Kč netto, přičemž vlastní kapitál narostl z hodnoty na ,-Kč. Rok 2010 byl prvním rokem fúzované společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. a PRO-DOMA Trade, s.r.o., což mělo dopad na změny výkonů a poměrových ukazatelů. Blíže ve zprávě fůze PRO-DOMA Trade, s.r.o. V roce 2010 došlo k navýšení základního kapitálu z tis. Kč na tis. Kč. Společnost zaměstnávala k celkem 292 zaměstnanců, z toho 5 řídících pracovníků. Delikventní pohledávky byly řešeny po účetní stránce tvorbou opravných položek a tyto pohledávky jsou průběžně právně vymáhány. Jako prevence vzniku problematických pohledávek je uplatněno rozsáhlé pojištění a také kvalifikovaný scoring, který je nasazen na celé portfolio odběratelů. Hospodaření po stránce zajištěných peněžních toků bylo po celý rok vyrovnané a společnost se nedostávala do platební neschopnosti.

4 Základní údaje o společnosti Společnost PRO-DOMA vznikla jako rodinná firma se zaměřením na prodej stavebních materiálů a průmyslového zboží. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost Pro-Doma Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. V průběhu let si firma PRO-DOMA vybudovala silnou pozici na českém trhu se stavebními materiály a v nynější době nabízí své služby svým zákazníkům ve svých 46- ti prodejnách. V roce 2010 proběhla zdárně fúze se společností PRO-DOMA Trade, s r.o. a také došlo k nákupu 100% podílu ve společnosti Stavebniny NYPRO, a.s., která bude integrována do společnosti PRO-DOMA v roce 2011 také formou fúze (detaily týkající se spojení viz níže) Zde jsou vytčeny klíčové milníky vývoje společnosti převzetí 5ti poboček spol. Stavoartikel, a.s Převzetí 4 poboček spol. Falco převzetí 10ti poboček spol. Bierhanzl Group, a.s převzetí spol. Stavebniny Nypro, a.s poboček Pro rok 2011 PRO-DOMA vstupuje na trh s celkovým počtem 46 poboček Pobočky jsou umístěny na většině území naší republiky a jsou tak blízko ke svým zákazníkům. Do budoucna se plánuje otevření nových prodejních středisek v dosud námi neobsazených lokalitách, což přispěje k nárůstu počtu zákazníků a k dalšímu upevnění pozice na trhu. Důležitou zásadou naší společnosti je spokojený zákazník. Takového zákazníka si představujeme jako člověka, který se během své návštěvy na kterémkoliv z našich středisek

5 cítí uvolněně, pořídí vše dle svých představ, získá odborné rady, odejde domů spokojený a doporučí nás svým přátelům. Pro tuto firemní filozofii přizpůsobujeme a modernizujeme naše střediska a zaměstnáváme odborný personál. Z přiložené mapky provozoven lze vyčíst, kde všude firma PRO-DOMA působí a zeleně označená střediska jsou provozy, které budou integrovány do společnosti fúzi v roce 2011, jako stávající střediska STAVEBNINY NYPRO, a.s. Vývoj tržeb Společnost od roku 2007 dosahuje téměr 2 mld tržeb, přičemž v roce 2010 dosáhla firma tržby celkem ,-Kč. Ve spojení s firmou Stavebniny NYPRO, a.s., se kterou je firma PRO-DOMA od ve fúzi a jejíž podíl byl nakoupen by rok 2010 vypadal následovně: Obrat v ČR 2010 (v tis. Kč) PRO-DOMA, spol.. s r. o. 1, STAVEBNINY NYPRO, a.s CELKEM: 2,

6 Vývoj vlastního kapitálu Společnost trvale posiluje v oblasti vlastního kapitálu a to jak z HV, tak i prostřednictvím úpisu peněžitých vkladů do základního jmění společnosti Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni Za podstatné skutečnosti, které je potřeba zmínit, považuje společnost PRO-DOMA vstup do fúze se společností STAVEBNINY NYPRO, a.s.. Tato fúze byla připravována jako plánovaná po nákupu podílu v této společnosti, kde firma PRO-DOMA zakoupila 100% ovládací podíl ke dni Za rozhodné datum pro fúzi obou společností v nástupnickou PRO-DOMA, spol. s r.o. byl zvolen den Od tohoto dne jsou vyvíjeny veškeré aktivity směřující k zápisu fúze podle zákona o přeměnách společností. Předpokládaný zápis fúze do příslušného obchodního rejstříku je V roce 2011 proběhne fúze společností STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. se společností PRO-DOMA, spol. s r.o. Základní kapitál uvedených společností bude upsán do společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. Společnosti STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. sloučením zaniknou. Rozhodné datum fůze je Předpokládané datum zápisu do obchodního rejstříku je

7 Splynutím organizací posílí firma PRO-DOMA o 10 provozoven, avšak předpokládá se uzavření některých nerentabilních provozů jako jsou Neratovice a Písečná. Do tržeb celého podniku by měla PRO-DOMA zaznamenat přírůstek tržby cca ,-Kč. Nákup podílu ve společnosti byl potvrzen souhlasem Úřadu pro hospodářskou soutěž a celá integrace započata bezprostředně po datu nákupu. K dalším významným skutečnostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, které by nebyly popsány v příloze tvořící součást účetní závěrky k 31.prosinci 2010, nedošlo. Významné majetkové změny Za významnou majetkovou změnu lze považovat nabytí majetků prostřednictvím fúze se společností PRO-DOMA Trade, s.r.o. a také majetkové pohyby uvnitř PRO DOMA, spol. s r.o. Uspořádání firem ve skupině a režim fúzí PRO-DOMA Holding AG, SWITZERLAND PRO-DOMA, spol. s r.o. PRO-DOMA Trade, s.r.o. STAVEBNINY NYPRO, a.s. PRO-VM Invest, s.r.o. (Nástupnická organizace) (splynutí v roce 2010 ) (nákup podílu v roce 2010 a plánované splynutí v roce 2011) (plánované splynutí v roce 2011)

8 Pohyby v majetku Nemovitosti Hlavní přírůstky majetku souvisí se zařazením areálu Přeštice v ceně 18,000 tis.kč, areálů Březnice, Sedlčany a Rožmitál v ceně 18,386 tis. Kč, areálu Mohelnice v ceně 5,029 tis. Kč, části areálu v Hořicích v ceně 2,324 tis. Kč a s výstavbou haly Kostelec v ceně 2,509 tis. Kč. Pozemky Hlavní přírůstky majetku v roce 2010 souvisí se zařazením areálů v Přešticích 2,000 tis. Kč, Mohelnici 992 tis. Kč, Březnici, Sedlčanech a Rožmitále 710 tis. Kč, Čelákovicích 3,474 tis. Kč a nákupem pozemků v Horažďovicích 4,000 tis. Kč. Fúze PRO-DOMA spol. s r.o. a PRO-DOMA Trade, s.r.o. Společnosti PRO-DOMA a PRO-DOMA Trade, s.r.o. IČ: na základě zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, splynuly v nástupnickou organizaci PRO-DOMA, spol. s r.o., ke dni , přičemž zápis do obchodního rejstříku byl vykonán ke dni Ke dni došlo k zápisu fúze společností PRO-DOMA, spol. s r.o. a PRO-DOMA trade s.r.o do OR: Dle projektu vnitrostátní fúze sloučením na nástupnickou společnost PRO-DOMA, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Praha 9, Újezd n. L., Budčická 1479,PSČ: , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 67 přešlo veškeré jmění včetně práva a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti PRO-DOMA trade s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy, Budčická 1479, PSČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka Nákup podílu ve společnosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. a plánovaná fúze K byla podepsána smlouva o úplatném převodu cenných papírů a postoupení pohledávek, kterou se prodala 100% akcie RIEN, a.s. a novým, jediným akcionářem se stala PRO-DOMA, spol. s r.o.. Tato společnosti k započne fúzi sloučením s úpisem základního kapitálu společnosti NYPRO Stavebniny, a.s. a to podle par 73 zákona 125, 2008Sb. Je zvolena varianta, kdy bude účelem transakce zvýšit jmění PRO- DOMA o již upsaný kapitál NYPRO Stavebniny, a.s ,-Kč.

9 V průběhu roku tedy dojde k zápisu splynutí, kdy dojde ke spojení společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. se společností Stavebniny NYPRO, a.s.. Zanikající organizací bude Stavebniny NYPRO, a.s. a nástupnickou PRO-DOMA spol. s r.o.. Zároveň je plánován úpis základního jmění společnosti Stavebniny NYPRO,a.s. ve výši ,-Kč do jmění PRO-DOMA, spol. s r.o.. Budoucí uspořádání a funkcionalita Stavebniny NYPRO, bude tedy zásadně dotčena a restrukturována. Pravděpodobně dojde k uzavření některých provozů, které byly v roce 2010 ztrátové a u kterých není vyhlídek na reálné narovnání ekonomiky do černých čísel tak, aby byla narovnána celková ekonomika subjektu. Za zásadní považujeme, že jen 3 střediska v červených číslech svým uzavřením dopomohou znásobit ostatním střediskům jejich schopnost generovat celé budoucí společnosti zisk. Navíc dojde k sekundárním úsporám na zajištění zdrojů. Svoje zákazníky i nadále bude budoucí část podniku PRO-DOMA, spol. s r.o. hledat zejména mezi menšími a středně velkými firmami a soukromými stavebníky. Cestou k úspěchu je i pečlivý výběr prodávaného sortimentu a jeho rozšiřování. Velký důraz bude kladen na cenotvorbu, zvyšování úrovně prodeje, vztah k zásobě a obalovému hospodářství a logistice dopravy. Statutární orgány a management Statutární orgány a management pracují v níže uvedeném složení Jednatel společnosti Josef Mařinec od 1990 Management Ředitel společnosti Petr Vaněrka od 2009 Obchodní ředitel Daniel Křížek, MBA od 2010 Ekonomický ředitel Ing. Pavel Kostrhoun od 2003 Provozní ředitel oblasti I Jan Mařinec od 2002 Provozní ředitel oblasti II Josef Mařinec, ml. od 1997

10 Náhled organizační struktury Budoucí vývoj společnosti V následujícím období bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. zajišťovat fúzi se společností STAVEBNINY NYPRO, a.s., věnovat se případným dalším příležitostem v oblasti akvizic dalších vhodných subjektů. Také se bude věnovat precizaci obchodních i provozních procesů, aby dokázala čelit změnám na trhu distribuce stavebními materiály. Jedná se především o nové přístupy k zákazníkovi v oblasti tvorby individuálních cen, vyhledávání nového sortimentu, který bude kopírovat aktuální trendy ve stavebnictví. Vše bude pokračovat v souladu se strategií, kterou prosazuje PRO-DOMA, spol. s r.o. ve svých aktivitách. Společnost plánuje další rozvoj informačního systému Microsoft Solution Navision, kde se hodlá zaměřit zejména na cenotvorbu, controlling, hospodaření se zásobami a v neposlední řadě masovému nasazení elektronické fakturace. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost v roce 2010 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Vzhledem ke skutečnosti, že firma PRO-DOMA je obchodní organizací, není nutné se zabývat otázkami výzkumu. Za podstatnější v oblasti vývoje můžeme považovat opatření týkající se vývoje procesů zakotvující pravidla v oblasti koncepce obchodu, cenotvorby, kreditní politiky a péče

11 o majetek. V těchto oblastech však nejsou náklady outsourcované a tudíž se jedná o náklady vnitřní a jako takové nejsou vyčísleny. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů S ohledem na předmět podnikání nemá společnost žádné zvláštní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. Tzn jakéhokoli jiné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů než ty, které vyplývají z plnění povinností daných zákonem a ostatními platnými předpisy, společnost nemá. Lze tedy říci, že společnost v roce 2010 plnila veškeré předepsané normy týkající se oblasti ochrany životního prostředí. PRO-DOMA plní povinnosti v souvislosti se zpětným odběrem a využitím odpadů z obalů, kdy podle zákona mají tuto povinnost plnit osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh, nebo do oběhu, tzn dovážejí, plní, importují do ČR, nebo prodávají. Proto firma PRO-DOMA, uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti. EKO-KOM, a.s., v ČR zajišťuje systém sběru a recyklace odpadových obalů Oblast rozvoje lidských zdrojů PRO-DOMA, spol. s r.o. začala realizovat projekt zaměřený na vzdělávání svých zaměstnanců v prosinci Tento projekt je hrazený z ESF (Evropský sociální fond) a SR ČR (Státní rozpočet České republiky) v rámci OP LZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost). Společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. získala dotaci ve výši , 11,- Kč. Projekt bude realizován v období prosinec 2010 až srpen Do projektu je zapojeno celkem 147 zaměstnanců společnosti PRO-DOMA od obchodních zástupců, přes vedoucí středisek až k vrcholovému managementu. V rámci tohoto vzdělávacího programu bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. školit své zaměstnance hned ve třech oblastech. První oblastí, na kterou je kladen velký důraz, je školení zaměstnanců v oblasti Informačních technologií. Tato školení jsou zaměřená na ovládání informačního systému a dále na práci v excelu, tvoření tabulek, grafů, atd. Dalším neméně důležitým okruhem vzdělávání je oblast tzv. SOFT SKILLS (měkké dovednosti), kterého se zúčastní zaměstnanci napříč spektrem pracovních pozic a budou si upevňovat, nebo získávat nové znalosti v oblasti práce se zákazníkem nebo podřízenými. Třetí oblastí je výuka Anglického jazyka. Obsah této výuky je zaměřen na obchodní angličtinu a používání odborné terminologie v oblasti stavebnictví.

12 Platební kázeň Pohledávky Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Částka v tis. Kč Pohledávky po splatnosti z toho do 180 dní po z toho dní po z toho nad 360 dní po K pohledávkám po splatnosti je vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč. Závazky - Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti nejsou. Obrátky zásob, pohledávek a závazků v letech Vlastnictví cenných papírů Společnost vlastní podíly ve společnostech STAVEBNINY NYPRO, a.s. a EURO-MATériaux S.A.. Ve společnosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. 100% akciového podílu v hodnotě ,-Kč na základním jmění této společnosti Dále PRO-DOMA, spol. s r.o. vlastní cenné papíry v hodnotě ,-Kč v podobě akcií společnosti EURO-MATériaux S.A..

13 Cíle a metody řízení rizik společnosti Společnost rozděluje rizika do tří základních skupin Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv Rizika spojená s ekonomickým vývojem Rizika vnější trhu Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv (oběžná a stálá aktiva) Oběžná aktiva Pohledávky V oblasti správy pohledávek, se firma zaměřuje zejména na prevenci vzniku delikventních pohledávek. Každý zákazník podléhá pravidelným revizím, kde prostřednictvím kvalifikovaného scoringu dochází k vyhodnocování způsobilosti zákazníka dostát svým závazkům. Tato prověrka je zajišťována v důsledku podnětů, jako jsou: změna kreditních limitů platební podmínky expirace kreditu změna platební kázně zalistování nového zákazníka V souvislosti s vývojem platební morálky odběratelů je implementován detailní proces, kde jsou veškeré pohledávky systematicky sledovány a v okamžiku prodlení řešeny. V okamžiku vzniku delikvence je pohledávka převedena do režimu nestandardu a jako taková vymáhána právně. Souběžně PRO-DOMA zajišťuje ve spolupráci s pojišťovnou KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., pojištění pohledávek. To se děje jak v prostoru nejmenovitého limitu tak i jmenovitého. Pojištěno je cca ,-Kč, které představují rizikovější skupinu, která je identifikována scoringem. Veškeré pohledávky, které jsou v prodlení více jak 180-dní po lhůtě splatnosti, jsou oprávkovány a opravné položky na nedobytné pohledávky do roku 2010 dosáhly hodnoty ,-Kč

14 Zde je přehled hodnot stavu roku 2010 a kumulace Pohledávky opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem , , ,94 Celkem , , ,12 Zásoby a obalové hospodářství Oblast péče o zásobu společnost rozděluje zásoby na zboží a obalové hospodářství Zásoby Vzhledem ke skutečnosti, že firma považuje problematiku zásob za neméně rizikovou, než je oblast pohledávek, vypracovala metodiku, na základě níž budou v roce 2011 zásoby řešeny. Nasazení nových přístupů by mělo přispět k omezení vzniku problematických zásob. Zásoby jsou členěny: Zásoby standardní ty které nevykazují parametr nelikvidní zásoby tzn takové, jejichž prodejnost není ohrožena Zásoby nízkoobrátkové a nelikvidní ty které vykazují parametry, které signalizují prodejnost. Jedná se zejména o zásoby, jejichž prodejnost je více než 1000 dní do vyprodání, nebo jsou bez pohybu 365 dní. Zároveň jsou to takové zásoby, které jeví známky poškození, či jsou expirované a jinak znehodnocené. Podnik eviduje zásobu a její hodnoty v průměrných cenách. Na zásoby je taktéž tvořeny opravné položky tak, aby byla průběžně řešena otázka jejich věrohodného oceňování. V roce 2010 byla vytvořena opravná položka ve výši ,-Kč a celkem odpis do roku 2010 činí ,-Kč Zboží opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem , ,10 Celkem , ,96

15 Obalové hospodářství palety PRO-DOMA eviduje cca 8% celkového objemu skladové zásoby v paletách, které leží pod zbožím, nebo jsou potenciálně vratné od zákazníků, či jsou na skladech podniku a čekají na naplnění kvót pro odvoz k dodavateli Pro rok 2011 společnost nasazuje poplatek 20,-Kč za vracení palety odběratelem jako jistou formu manipulačního poplatku tak, aby bylo zabráněno vzniku problematického salda a částečně eliminován vznik škod na straně PRO-DOMA spojených se vznikem objemu problematicky vratných palet v důsledku jejich špatné kvality. Firma má vyvážená salda v evidenci dodavatelů a tudíž je možné konstatovat, že v každý okamžik má firma prostor vracet palety dodavatelům bez rizika odmítnutí jejich zpětného odkupu. Stálá aktiva Na straně stálých aktiv firma vlastní nemovitosti a movité věci, kde jsou vždy uplatňovány odpisy v souladu se zákonem o účetnictví, daňové pak podle zákona o dani z příjmu. Vzhledem k provedeným oceněním u nemovitého majetku lze konstatovat, že hodnota majetku je stejná a vyšší, než jeho zůstatková účetní hodnota. Naprostá většina nemovitého majetku souvisí s hlavní činností tzn prodej a distribuce stavebních hmot. Movitý majetek je evidován v ceně převyšující ,-Kč bez DPH a je taktéž odepisován. Jedná se zejména o osobní a nákladní automobily a také skladovací technologie. Rizika - spojená s ekonomickým vývojem Společnost trvale vyhodnocuje na úrovni managementu jak oblast výnosů, tak oblast nákladů. Zatímco v oblasti výnosů se jedná o cenotvorbu, na níž je závislá rentabilita prodeje, na straně nákladů jsou klíčovými položkami: - mzdové náklady - náklady na energie a služby Mzdové náklady jsou průběžně porovnávány s produktivitou a jako důsledek jsou regulovány úvazky vázané na produkt. Tzn v praxi se trvale konfrontuje velikost produktu měřená tržbou a přidanou hodnotou, proti počtu úvazků a výší nákladů na jejich zajištění.

16 Oblast motivace je řízena motivačními systémy na úrovni každého zaměstnance a systém funguje na bázi malusů a bonusů prostřednictvím negativní a pozitivní motivace. Náklady na energie a služby zahrnují zejména položky jako jsou náklady na elektrickou energii, vytápění, PHM, nájmy a služby (například datové linky a telefonní připojení) Veškeré služby jsou 1x ročně prověřovány a dodavatelé sjednocováni podle úspěchů v nabídkách. V důsledku aplikovaných přístupů k řešení oblasti nákladů a výnosů se podařilo nastartovat příznivý trend v oblasti nákladů a jasnou motivaci na straně prodejců směřující k dosažení maximálních možných výkonů, při zachování konkurenceschopnosti a produktivity. Rizika vnější trhu Vzhledem k pokračující recesi stavebního trhu a prohlubující se situaci v oblasti platební insolvence, firma PRO-DOMA předpokládá další tlak na zajištění příjmů. Očekávané postupné sjednocování sazby DPH v základní sazbě, může vést k turbulencím zákaznické vůle a proto společnost pečlivě zvažuje kroky vedoucí k oslabení ekonomické pozice. Vysoká schopnost čelit výkyvům vnějších vlivů je dána ekonomickou stabilitou. Cenová, úvěrová a likvidní rizika související s tokem hotovosti Cenová rizika Společnost se zaměřuje na respektování cenových indikátorů, ale věnuje maximální péči cenotvorbě. Jelikož vztah přidané hodnoty k výsledku je natolik těsný, že 2% marže by smazala celou platební schopnost roku 2010, lze považovat cenu a její udržitelnost za klíčový parametr s dopadem na tvorbu hospodářského výsledku. Proto vznikl v roce 2010 projekt cenotvorba, který bude nasazen v roce 2012 a je zaměřen zejména na udržitelnost marží a to jak na straně maximální, tak i minimální úvratě jejich

17 hodnot. Respektuje i distribuční kanály, kde je nezbytné přistupovat k dané problematice různě Úvěrová rizika Společnost čerpá úvěry na zajištění provozních potřeb a také zdroje na investiční projekty. Koncem roku 2010 byl čerpán úvěr na nákup podílu ve společnosti Stavebniny NYPRO, a.s., ve výši ,-Kč a tento výrazněji navýšil stav dlouhodobých úvěrů společnosti. Krátkodobé úvěry slouží k zajištění peněžních toků a jsou čerpány sezonně do výše smluvních rámců, které jsou zasmluvněny vždy s ohledem na nadcházející sezonu podle předpokládané potřeby. Souběžně lze konstatovat, že byl nastolen příznivý trend v oblasti ceny zajištěných zdrojů, neboť úrokové sazby jsou v roce 2010 sníženy u provozních financování na sazby, které v součtu oscilují kolem 2,3% p.a..

18 Zároveň celková úvěrová zadluženost činí 33% v roce 2010 a celková pak pouhých 41%. Likvidní rizika PRO-DOMA má trvale výborné kondice v oblasti jak běžné, tak okamžité likvidity a velice příznivá je pak hodnota pracovního kapitálu, který činí ,-Kč v roce 2010 a trvale roste Pokrytí dluhů Pokrytí dluhů je dáno podílem platební schopnosti a platební povinnosti. Jak je vidět z přiloženého přehledu, tak společnost končila rok 2010 pod šestinásobkem velikosti úvěrů na platební schopnosti a celkové cizí zdroje jsou pod sedminásobkem. Tyto hodnoty jsou příznivé a do budoucna je firma hodlá udržet. Organizační složka v zahraničí Společnost v roce 2010 nezaložila žádnou organizační složku v zahraničí. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost PRO- DOMA Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. Výrok auditora k účetní závěrce k 31. prosinci 2010 Auditem společnosti byla pověřena společnost BDO CA s.r.o. Výrok auditora k účetní závěrce k včetně účetní závěrky, kterou tvoří výkaz zisků a ztrát, příloha,výkaz cash flow a výkaz o stavu a pohybu kapitálu je samostatnou přílohu této výroční zprávy.

19 Rozvaha Rozvaha a výsledovka v letech

20 Výsledovka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011. (včetně účetní uzávěrky)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011. (včetně účetní uzávěrky) VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2011 (včetně účetní uzávěrky) Obchodní firma: PRO-DOMA, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ 190 00 Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PD MONT s.r.o. CZ25788434 1 300 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

PD MONT s.r.o. CZ25788434 1 300 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název PD MONT s.r.o. IČ 25788434 DIČ CZ25788434 datum vzniku 16.08.1999 základní kapitál 1 300 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.09.1999 nespolehlivý plátce DPH

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI Apollon Property investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Žerotínovo nám. 218/5, Olomouc, PSČ 779 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více