VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok (včetně účetní uzávěrky)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2010. (včetně účetní uzávěrky)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO-DOMA, spol. s r.o. za rok 2010 (včetně účetní uzávěrky)

2 Obchodní firma: PRO-DOMA, spol. s r.o. Sídlo: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s poskytováním jen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Identifikační číslo: Adresa: Praha 9 Újezd n. L., Budčická 1479, PSČ Datum vzniku: 12. července 1990 Právní forma: společnost s ručením omezeným Statutární orgán: jednatel společnosti Josef Mařinec Základní kapitál: Kč

3 Zpráva managementu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku Plán tržeb a zisku na rok 2010 byl vedení společnosti stanoven jediným společníkem. Hlavním úkolem managementu bylo naplnění požadovaných hospodářských ukazatelů, především plánovaného zisku. K tomuto účelu byl zpracován plán pro rok 2010 rozpracovaný pro jednotlivá střediska společnosti a stanoveny cíle. Management společnosti PRO-DOMA se v rozhodující míře věnoval především hodnocení obchodní a ekonomické oblasti, pohledávkám po lhůtě splatnosti a finanční situaci společnosti. Plnění stanoveného plánu společnosti se v hodnoceném roce vyvíjelo v intencích roku Společnost dosáhla tržeb za prodané zboží a poskytnuté služby ve výši ,-- Kč oproti ,-- Kč v roce Vývoj tržeb v daném fiskálním období byl nad relací vývoje hospodářského cyklu na trhu distribuce stavebnin v roce 2010 a souběžně lze tento rok označit za stabilizovaný ve výčtu odběratelů. Marže se v tomto sledovaném období vyvíjela na hodnotu 12,77% proti 13,00% v roce Procento obchodního rozpětí se podařilo v relaci desetin procenta udržet. Mírný pokles marže neměl zásadní dopad na tvorbu hospodářského výsledku. Ten pak dosáhl hodnoty před zdaněním ,-- Kč. Bilanční suma společnosti se zvýšila meziročně z ,-- Kč na konečných ,-Kč netto, přičemž vlastní kapitál narostl z hodnoty na ,-Kč. Rok 2010 byl prvním rokem fúzované společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. a PRO-DOMA Trade, s.r.o., což mělo dopad na změny výkonů a poměrových ukazatelů. Blíže ve zprávě fůze PRO-DOMA Trade, s.r.o. V roce 2010 došlo k navýšení základního kapitálu z tis. Kč na tis. Kč. Společnost zaměstnávala k celkem 292 zaměstnanců, z toho 5 řídících pracovníků. Delikventní pohledávky byly řešeny po účetní stránce tvorbou opravných položek a tyto pohledávky jsou průběžně právně vymáhány. Jako prevence vzniku problematických pohledávek je uplatněno rozsáhlé pojištění a také kvalifikovaný scoring, který je nasazen na celé portfolio odběratelů. Hospodaření po stránce zajištěných peněžních toků bylo po celý rok vyrovnané a společnost se nedostávala do platební neschopnosti.

4 Základní údaje o společnosti Společnost PRO-DOMA vznikla jako rodinná firma se zaměřením na prodej stavebních materiálů a průmyslového zboží. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost Pro-Doma Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. V průběhu let si firma PRO-DOMA vybudovala silnou pozici na českém trhu se stavebními materiály a v nynější době nabízí své služby svým zákazníkům ve svých 46- ti prodejnách. V roce 2010 proběhla zdárně fúze se společností PRO-DOMA Trade, s r.o. a také došlo k nákupu 100% podílu ve společnosti Stavebniny NYPRO, a.s., která bude integrována do společnosti PRO-DOMA v roce 2011 také formou fúze (detaily týkající se spojení viz níže) Zde jsou vytčeny klíčové milníky vývoje společnosti převzetí 5ti poboček spol. Stavoartikel, a.s Převzetí 4 poboček spol. Falco převzetí 10ti poboček spol. Bierhanzl Group, a.s převzetí spol. Stavebniny Nypro, a.s poboček Pro rok 2011 PRO-DOMA vstupuje na trh s celkovým počtem 46 poboček Pobočky jsou umístěny na většině území naší republiky a jsou tak blízko ke svým zákazníkům. Do budoucna se plánuje otevření nových prodejních středisek v dosud námi neobsazených lokalitách, což přispěje k nárůstu počtu zákazníků a k dalšímu upevnění pozice na trhu. Důležitou zásadou naší společnosti je spokojený zákazník. Takového zákazníka si představujeme jako člověka, který se během své návštěvy na kterémkoliv z našich středisek

5 cítí uvolněně, pořídí vše dle svých představ, získá odborné rady, odejde domů spokojený a doporučí nás svým přátelům. Pro tuto firemní filozofii přizpůsobujeme a modernizujeme naše střediska a zaměstnáváme odborný personál. Z přiložené mapky provozoven lze vyčíst, kde všude firma PRO-DOMA působí a zeleně označená střediska jsou provozy, které budou integrovány do společnosti fúzi v roce 2011, jako stávající střediska STAVEBNINY NYPRO, a.s. Vývoj tržeb Společnost od roku 2007 dosahuje téměr 2 mld tržeb, přičemž v roce 2010 dosáhla firma tržby celkem ,-Kč. Ve spojení s firmou Stavebniny NYPRO, a.s., se kterou je firma PRO-DOMA od ve fúzi a jejíž podíl byl nakoupen by rok 2010 vypadal následovně: Obrat v ČR 2010 (v tis. Kč) PRO-DOMA, spol.. s r. o. 1, STAVEBNINY NYPRO, a.s CELKEM: 2,

6 Vývoj vlastního kapitálu Společnost trvale posiluje v oblasti vlastního kapitálu a to jak z HV, tak i prostřednictvím úpisu peněžitých vkladů do základního jmění společnosti Informace o významných skutečnostech, které nastaly po rozvahovém dni Za podstatné skutečnosti, které je potřeba zmínit, považuje společnost PRO-DOMA vstup do fúze se společností STAVEBNINY NYPRO, a.s.. Tato fúze byla připravována jako plánovaná po nákupu podílu v této společnosti, kde firma PRO-DOMA zakoupila 100% ovládací podíl ke dni Za rozhodné datum pro fúzi obou společností v nástupnickou PRO-DOMA, spol. s r.o. byl zvolen den Od tohoto dne jsou vyvíjeny veškeré aktivity směřující k zápisu fúze podle zákona o přeměnách společností. Předpokládaný zápis fúze do příslušného obchodního rejstříku je V roce 2011 proběhne fúze společností STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. se společností PRO-DOMA, spol. s r.o. Základní kapitál uvedených společností bude upsán do společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. Společnosti STAVEBNINY NYPRO a.s. a PRO-VM invest s.r.o. sloučením zaniknou. Rozhodné datum fůze je Předpokládané datum zápisu do obchodního rejstříku je

7 Splynutím organizací posílí firma PRO-DOMA o 10 provozoven, avšak předpokládá se uzavření některých nerentabilních provozů jako jsou Neratovice a Písečná. Do tržeb celého podniku by měla PRO-DOMA zaznamenat přírůstek tržby cca ,-Kč. Nákup podílu ve společnosti byl potvrzen souhlasem Úřadu pro hospodářskou soutěž a celá integrace započata bezprostředně po datu nákupu. K dalším významným skutečnostem mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, které by nebyly popsány v příloze tvořící součást účetní závěrky k 31.prosinci 2010, nedošlo. Významné majetkové změny Za významnou majetkovou změnu lze považovat nabytí majetků prostřednictvím fúze se společností PRO-DOMA Trade, s.r.o. a také majetkové pohyby uvnitř PRO DOMA, spol. s r.o. Uspořádání firem ve skupině a režim fúzí PRO-DOMA Holding AG, SWITZERLAND PRO-DOMA, spol. s r.o. PRO-DOMA Trade, s.r.o. STAVEBNINY NYPRO, a.s. PRO-VM Invest, s.r.o. (Nástupnická organizace) (splynutí v roce 2010 ) (nákup podílu v roce 2010 a plánované splynutí v roce 2011) (plánované splynutí v roce 2011)

8 Pohyby v majetku Nemovitosti Hlavní přírůstky majetku souvisí se zařazením areálu Přeštice v ceně 18,000 tis.kč, areálů Březnice, Sedlčany a Rožmitál v ceně 18,386 tis. Kč, areálu Mohelnice v ceně 5,029 tis. Kč, části areálu v Hořicích v ceně 2,324 tis. Kč a s výstavbou haly Kostelec v ceně 2,509 tis. Kč. Pozemky Hlavní přírůstky majetku v roce 2010 souvisí se zařazením areálů v Přešticích 2,000 tis. Kč, Mohelnici 992 tis. Kč, Březnici, Sedlčanech a Rožmitále 710 tis. Kč, Čelákovicích 3,474 tis. Kč a nákupem pozemků v Horažďovicích 4,000 tis. Kč. Fúze PRO-DOMA spol. s r.o. a PRO-DOMA Trade, s.r.o. Společnosti PRO-DOMA a PRO-DOMA Trade, s.r.o. IČ: na základě zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, splynuly v nástupnickou organizaci PRO-DOMA, spol. s r.o., ke dni , přičemž zápis do obchodního rejstříku byl vykonán ke dni Ke dni došlo k zápisu fúze společností PRO-DOMA, spol. s r.o. a PRO-DOMA trade s.r.o do OR: Dle projektu vnitrostátní fúze sloučením na nástupnickou společnost PRO-DOMA, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Praha 9, Újezd n. L., Budčická 1479,PSČ: , zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 67 přešlo veškeré jmění včetně práva a povinností z pracovněprávních vztahů zanikající společnosti PRO-DOMA trade s.r.o., IČ: , se sídlem Praha 9, Újezd nad Lesy, Budčická 1479, PSČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka Nákup podílu ve společnosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. a plánovaná fúze K byla podepsána smlouva o úplatném převodu cenných papírů a postoupení pohledávek, kterou se prodala 100% akcie RIEN, a.s. a novým, jediným akcionářem se stala PRO-DOMA, spol. s r.o.. Tato společnosti k započne fúzi sloučením s úpisem základního kapitálu společnosti NYPRO Stavebniny, a.s. a to podle par 73 zákona 125, 2008Sb. Je zvolena varianta, kdy bude účelem transakce zvýšit jmění PRO- DOMA o již upsaný kapitál NYPRO Stavebniny, a.s ,-Kč.

9 V průběhu roku tedy dojde k zápisu splynutí, kdy dojde ke spojení společnosti PRO-DOMA, spol. s r.o. se společností Stavebniny NYPRO, a.s.. Zanikající organizací bude Stavebniny NYPRO, a.s. a nástupnickou PRO-DOMA spol. s r.o.. Zároveň je plánován úpis základního jmění společnosti Stavebniny NYPRO,a.s. ve výši ,-Kč do jmění PRO-DOMA, spol. s r.o.. Budoucí uspořádání a funkcionalita Stavebniny NYPRO, bude tedy zásadně dotčena a restrukturována. Pravděpodobně dojde k uzavření některých provozů, které byly v roce 2010 ztrátové a u kterých není vyhlídek na reálné narovnání ekonomiky do černých čísel tak, aby byla narovnána celková ekonomika subjektu. Za zásadní považujeme, že jen 3 střediska v červených číslech svým uzavřením dopomohou znásobit ostatním střediskům jejich schopnost generovat celé budoucí společnosti zisk. Navíc dojde k sekundárním úsporám na zajištění zdrojů. Svoje zákazníky i nadále bude budoucí část podniku PRO-DOMA, spol. s r.o. hledat zejména mezi menšími a středně velkými firmami a soukromými stavebníky. Cestou k úspěchu je i pečlivý výběr prodávaného sortimentu a jeho rozšiřování. Velký důraz bude kladen na cenotvorbu, zvyšování úrovně prodeje, vztah k zásobě a obalovému hospodářství a logistice dopravy. Statutární orgány a management Statutární orgány a management pracují v níže uvedeném složení Jednatel společnosti Josef Mařinec od 1990 Management Ředitel společnosti Petr Vaněrka od 2009 Obchodní ředitel Daniel Křížek, MBA od 2010 Ekonomický ředitel Ing. Pavel Kostrhoun od 2003 Provozní ředitel oblasti I Jan Mařinec od 2002 Provozní ředitel oblasti II Josef Mařinec, ml. od 1997

10 Náhled organizační struktury Budoucí vývoj společnosti V následujícím období bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. zajišťovat fúzi se společností STAVEBNINY NYPRO, a.s., věnovat se případným dalším příležitostem v oblasti akvizic dalších vhodných subjektů. Také se bude věnovat precizaci obchodních i provozních procesů, aby dokázala čelit změnám na trhu distribuce stavebními materiály. Jedná se především o nové přístupy k zákazníkovi v oblasti tvorby individuálních cen, vyhledávání nového sortimentu, který bude kopírovat aktuální trendy ve stavebnictví. Vše bude pokračovat v souladu se strategií, kterou prosazuje PRO-DOMA, spol. s r.o. ve svých aktivitách. Společnost plánuje další rozvoj informačního systému Microsoft Solution Navision, kde se hodlá zaměřit zejména na cenotvorbu, controlling, hospodaření se zásobami a v neposlední řadě masovému nasazení elektronické fakturace. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost v roce 2010 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Vzhledem ke skutečnosti, že firma PRO-DOMA je obchodní organizací, není nutné se zabývat otázkami výzkumu. Za podstatnější v oblasti vývoje můžeme považovat opatření týkající se vývoje procesů zakotvující pravidla v oblasti koncepce obchodu, cenotvorby, kreditní politiky a péče

11 o majetek. V těchto oblastech však nejsou náklady outsourcované a tudíž se jedná o náklady vnitřní a jako takové nejsou vyčísleny. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů S ohledem na předmět podnikání nemá společnost žádné zvláštní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů. Tzn jakéhokoli jiné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů než ty, které vyplývají z plnění povinností daných zákonem a ostatními platnými předpisy, společnost nemá. Lze tedy říci, že společnost v roce 2010 plnila veškeré předepsané normy týkající se oblasti ochrany životního prostředí. PRO-DOMA plní povinnosti v souvislosti se zpětným odběrem a využitím odpadů z obalů, kdy podle zákona mají tuto povinnost plnit osoby (podnikající právnické a fyzické osoby), které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh, nebo do oběhu, tzn dovážejí, plní, importují do ČR, nebo prodávají. Proto firma PRO-DOMA, uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která byla vytvořena za účelem zajištění plnění zákonné povinnosti. EKO-KOM, a.s., v ČR zajišťuje systém sběru a recyklace odpadových obalů Oblast rozvoje lidských zdrojů PRO-DOMA, spol. s r.o. začala realizovat projekt zaměřený na vzdělávání svých zaměstnanců v prosinci Tento projekt je hrazený z ESF (Evropský sociální fond) a SR ČR (Státní rozpočet České republiky) v rámci OP LZZ (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost). Společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. získala dotaci ve výši , 11,- Kč. Projekt bude realizován v období prosinec 2010 až srpen Do projektu je zapojeno celkem 147 zaměstnanců společnosti PRO-DOMA od obchodních zástupců, přes vedoucí středisek až k vrcholovému managementu. V rámci tohoto vzdělávacího programu bude společnost PRO-DOMA, spol. s r.o. školit své zaměstnance hned ve třech oblastech. První oblastí, na kterou je kladen velký důraz, je školení zaměstnanců v oblasti Informačních technologií. Tato školení jsou zaměřená na ovládání informačního systému a dále na práci v excelu, tvoření tabulek, grafů, atd. Dalším neméně důležitým okruhem vzdělávání je oblast tzv. SOFT SKILLS (měkké dovednosti), kterého se zúčastní zaměstnanci napříč spektrem pracovních pozic a budou si upevňovat, nebo získávat nové znalosti v oblasti práce se zákazníkem nebo podřízenými. Třetí oblastí je výuka Anglického jazyka. Obsah této výuky je zaměřen na obchodní angličtinu a používání odborné terminologie v oblasti stavebnictví.

12 Platební kázeň Pohledávky Pohledávky z obchodního styku po splatnosti Částka v tis. Kč Pohledávky po splatnosti z toho do 180 dní po z toho dní po z toho nad 360 dní po K pohledávkám po splatnosti je vytvořena opravná položka ve výši tis. Kč. Závazky - Závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti nejsou. Obrátky zásob, pohledávek a závazků v letech Vlastnictví cenných papírů Společnost vlastní podíly ve společnostech STAVEBNINY NYPRO, a.s. a EURO-MATériaux S.A.. Ve společnosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. 100% akciového podílu v hodnotě ,-Kč na základním jmění této společnosti Dále PRO-DOMA, spol. s r.o. vlastní cenné papíry v hodnotě ,-Kč v podobě akcií společnosti EURO-MATériaux S.A..

13 Cíle a metody řízení rizik společnosti Společnost rozděluje rizika do tří základních skupin Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv Rizika spojená s ekonomickým vývojem Rizika vnější trhu Rizika spojená se vznikem nelikvidních aktiv (oběžná a stálá aktiva) Oběžná aktiva Pohledávky V oblasti správy pohledávek, se firma zaměřuje zejména na prevenci vzniku delikventních pohledávek. Každý zákazník podléhá pravidelným revizím, kde prostřednictvím kvalifikovaného scoringu dochází k vyhodnocování způsobilosti zákazníka dostát svým závazkům. Tato prověrka je zajišťována v důsledku podnětů, jako jsou: změna kreditních limitů platební podmínky expirace kreditu změna platební kázně zalistování nového zákazníka V souvislosti s vývojem platební morálky odběratelů je implementován detailní proces, kde jsou veškeré pohledávky systematicky sledovány a v okamžiku prodlení řešeny. V okamžiku vzniku delikvence je pohledávka převedena do režimu nestandardu a jako taková vymáhána právně. Souběžně PRO-DOMA zajišťuje ve spolupráci s pojišťovnou KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s., pojištění pohledávek. To se děje jak v prostoru nejmenovitého limitu tak i jmenovitého. Pojištěno je cca ,-Kč, které představují rizikovější skupinu, která je identifikována scoringem. Veškeré pohledávky, které jsou v prodlení více jak 180-dní po lhůtě splatnosti, jsou oprávkovány a opravné položky na nedobytné pohledávky do roku 2010 dosáhly hodnoty ,-Kč

14 Zde je přehled hodnot stavu roku 2010 a kumulace Pohledávky opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem , , ,94 Celkem , , ,12 Zásoby a obalové hospodářství Oblast péče o zásobu společnost rozděluje zásoby na zboží a obalové hospodářství Zásoby Vzhledem ke skutečnosti, že firma považuje problematiku zásob za neméně rizikovou, než je oblast pohledávek, vypracovala metodiku, na základě níž budou v roce 2011 zásoby řešeny. Nasazení nových přístupů by mělo přispět k omezení vzniku problematických zásob. Zásoby jsou členěny: Zásoby standardní ty které nevykazují parametr nelikvidní zásoby tzn takové, jejichž prodejnost není ohrožena Zásoby nízkoobrátkové a nelikvidní ty které vykazují parametry, které signalizují prodejnost. Jedná se zejména o zásoby, jejichž prodejnost je více než 1000 dní do vyprodání, nebo jsou bez pohybu 365 dní. Zároveň jsou to takové zásoby, které jeví známky poškození, či jsou expirované a jinak znehodnocené. Podnik eviduje zásobu a její hodnoty v průměrných cenách. Na zásoby je taktéž tvořeny opravné položky tak, aby byla průběžně řešena otázka jejich věrohodného oceňování. V roce 2010 byla vytvořena opravná položka ve výši ,-Kč a celkem odpis do roku 2010 činí ,-Kč Zboží opravné položky Rok Částka daňová Částka nedaňová Součet z Celkem , ,10 Celkem , ,96

15 Obalové hospodářství palety PRO-DOMA eviduje cca 8% celkového objemu skladové zásoby v paletách, které leží pod zbožím, nebo jsou potenciálně vratné od zákazníků, či jsou na skladech podniku a čekají na naplnění kvót pro odvoz k dodavateli Pro rok 2011 společnost nasazuje poplatek 20,-Kč za vracení palety odběratelem jako jistou formu manipulačního poplatku tak, aby bylo zabráněno vzniku problematického salda a částečně eliminován vznik škod na straně PRO-DOMA spojených se vznikem objemu problematicky vratných palet v důsledku jejich špatné kvality. Firma má vyvážená salda v evidenci dodavatelů a tudíž je možné konstatovat, že v každý okamžik má firma prostor vracet palety dodavatelům bez rizika odmítnutí jejich zpětného odkupu. Stálá aktiva Na straně stálých aktiv firma vlastní nemovitosti a movité věci, kde jsou vždy uplatňovány odpisy v souladu se zákonem o účetnictví, daňové pak podle zákona o dani z příjmu. Vzhledem k provedeným oceněním u nemovitého majetku lze konstatovat, že hodnota majetku je stejná a vyšší, než jeho zůstatková účetní hodnota. Naprostá většina nemovitého majetku souvisí s hlavní činností tzn prodej a distribuce stavebních hmot. Movitý majetek je evidován v ceně převyšující ,-Kč bez DPH a je taktéž odepisován. Jedná se zejména o osobní a nákladní automobily a také skladovací technologie. Rizika - spojená s ekonomickým vývojem Společnost trvale vyhodnocuje na úrovni managementu jak oblast výnosů, tak oblast nákladů. Zatímco v oblasti výnosů se jedná o cenotvorbu, na níž je závislá rentabilita prodeje, na straně nákladů jsou klíčovými položkami: - mzdové náklady - náklady na energie a služby Mzdové náklady jsou průběžně porovnávány s produktivitou a jako důsledek jsou regulovány úvazky vázané na produkt. Tzn v praxi se trvale konfrontuje velikost produktu měřená tržbou a přidanou hodnotou, proti počtu úvazků a výší nákladů na jejich zajištění.

16 Oblast motivace je řízena motivačními systémy na úrovni každého zaměstnance a systém funguje na bázi malusů a bonusů prostřednictvím negativní a pozitivní motivace. Náklady na energie a služby zahrnují zejména položky jako jsou náklady na elektrickou energii, vytápění, PHM, nájmy a služby (například datové linky a telefonní připojení) Veškeré služby jsou 1x ročně prověřovány a dodavatelé sjednocováni podle úspěchů v nabídkách. V důsledku aplikovaných přístupů k řešení oblasti nákladů a výnosů se podařilo nastartovat příznivý trend v oblasti nákladů a jasnou motivaci na straně prodejců směřující k dosažení maximálních možných výkonů, při zachování konkurenceschopnosti a produktivity. Rizika vnější trhu Vzhledem k pokračující recesi stavebního trhu a prohlubující se situaci v oblasti platební insolvence, firma PRO-DOMA předpokládá další tlak na zajištění příjmů. Očekávané postupné sjednocování sazby DPH v základní sazbě, může vést k turbulencím zákaznické vůle a proto společnost pečlivě zvažuje kroky vedoucí k oslabení ekonomické pozice. Vysoká schopnost čelit výkyvům vnějších vlivů je dána ekonomickou stabilitou. Cenová, úvěrová a likvidní rizika související s tokem hotovosti Cenová rizika Společnost se zaměřuje na respektování cenových indikátorů, ale věnuje maximální péči cenotvorbě. Jelikož vztah přidané hodnoty k výsledku je natolik těsný, že 2% marže by smazala celou platební schopnost roku 2010, lze považovat cenu a její udržitelnost za klíčový parametr s dopadem na tvorbu hospodářského výsledku. Proto vznikl v roce 2010 projekt cenotvorba, který bude nasazen v roce 2012 a je zaměřen zejména na udržitelnost marží a to jak na straně maximální, tak i minimální úvratě jejich

17 hodnot. Respektuje i distribuční kanály, kde je nezbytné přistupovat k dané problematice různě Úvěrová rizika Společnost čerpá úvěry na zajištění provozních potřeb a také zdroje na investiční projekty. Koncem roku 2010 byl čerpán úvěr na nákup podílu ve společnosti Stavebniny NYPRO, a.s., ve výši ,-Kč a tento výrazněji navýšil stav dlouhodobých úvěrů společnosti. Krátkodobé úvěry slouží k zajištění peněžních toků a jsou čerpány sezonně do výše smluvních rámců, které jsou zasmluvněny vždy s ohledem na nadcházející sezonu podle předpokládané potřeby. Souběžně lze konstatovat, že byl nastolen příznivý trend v oblasti ceny zajištěných zdrojů, neboť úrokové sazby jsou v roce 2010 sníženy u provozních financování na sazby, které v součtu oscilují kolem 2,3% p.a..

18 Zároveň celková úvěrová zadluženost činí 33% v roce 2010 a celková pak pouhých 41%. Likvidní rizika PRO-DOMA má trvale výborné kondice v oblasti jak běžné, tak okamžité likvidity a velice příznivá je pak hodnota pracovního kapitálu, který činí ,-Kč v roce 2010 a trvale roste Pokrytí dluhů Pokrytí dluhů je dáno podílem platební schopnosti a platební povinnosti. Jak je vidět z přiloženého přehledu, tak společnost končila rok 2010 pod šestinásobkem velikosti úvěrů na platební schopnosti a celkové cizí zdroje jsou pod sedminásobkem. Tyto hodnoty jsou příznivé a do budoucna je firma hodlá udržet. Organizační složka v zahraničí Společnost v roce 2010 nezaložila žádnou organizační složku v zahraničí. V lednu roku 2004 došlo k převedení podílů firmy PRO-DOMA, spol. s r.o. na novou mateřskou společnost PRO- DOMA Holding AG se sídlem ve Švýcarsku. Výrok auditora k účetní závěrce k 31. prosinci 2010 Auditem společnosti byla pověřena společnost BDO CA s.r.o. Výrok auditora k účetní závěrce k včetně účetní závěrky, kterou tvoří výkaz zisků a ztrát, příloha,výkaz cash flow a výkaz o stavu a pohybu kapitálu je samostatnou přílohu této výroční zprávy.

19 Rozvaha Rozvaha a výsledovka v letech

20 Výsledovka

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. AKCENTA CZ a.s. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 Motto Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. Johann Wolfgang Goethe Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Klíčové ukazatele výkonnosti Nejvýznamnější události

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více