Č E R V E N ročník XVIII/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E R V E N ročník XVIII/2008"

Transkript

1 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba Obrovského (bylo zaregistrováno v r. 1997) za finančního přispění MČ Brno-Bystrc, MMB a jeho příbuzného Miloše Obrovského v r v nákladu 2000 kusů a v současné době je rozebrána. Je načase připravit nové vydání monografie o Jakubu Obrovském. Občanské sdružení na ně nejprve musí shromáždit finanční prostředky. Za tímto účelem byl otevřen účet pod názvem Odkaz J. Obrovského s číslem /0100. Na vydání knihy patrně opět přispěje MČ Brno-Bystrc, o pomoc požádáme také Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj. Byli bychom Samka Píškova a... Již dávno tomu co samoobslužná prodejna potravin a dalšího zboží na Píškově ulici skončila svoji činnost. Několik roků se vedlo soudní řízení o tom, komu pozemek patří. Následně se hledal investor. V současné době je vydáno stavební povolení na stavbu prodejny. Došlo ke změnám v investorské činnosti. Dle dnešních ( ) telefonických informací zástupce řetězce PLUS DISKONT bude stavba zahájena do 14 dnů. Stavby tohoto typu obvykle netrvají dlouho a věřím, že nejdéle do roku bude prodejna v provozu a lidé z okolí budou mít potraviny už konečně blíž. Brněnská přehrada v roce 2009 V příštím roce nebude Brněnská přehrada zajímavá jen svoji hladinou a okolím, ale i obnaženými břehy jezera, které budou svírat docela úzký pás zbytku vodního toku. Nízká hladina nedovolí zahájit provoz lodní dopravy a na své si nepřijdou ani milovníci vodních sportů. Pro Dopravní podnik města Brna, a.s., bude tato celoroční přestávka v provozování lodní dopravy na Brněnské přehradě využita na rádi, kdybyste podle možností přispěli i vy. Jména přispěvatelů, popř. název firmy, s poděkováním zveřejníme. Publikace by tentokrát měla větší rozměr a pozměněný vzhled, obsahovala by navíc fotografie několika obrazů Jakuba Obrovského ze soukromých sbírek i zatím nepublikované zajímavosti z umělcova života ze vzpomínek jeho příbuzných, především nedávno zemřelého syna Bohdana Obrovského. V úvodu budou zmíněny změny, ke kterým došlo v Bystrci z podnětu Občanského sdružení Odkaz Jakuba Obrovského a za vydatného přispění Rady MČ Brno-Bystrc a zdejšího odboru kultury. Všechny tyto aktivity mají významný dopad na povědomí obyvatel městské části, jsou stálou Dovolím si k tomu určitý komentář. Proč, uvidíte. Dnes jedna obyvatelka přišla za mnou, že chce uveřejnit článek v Bystrckých novinách, kterým se chce zeptat jak to se stavbou prodejny je. To že se lidé zajímají je určitě dobře. Ale proč se tak komplikovaně ptát. Máme telefon, máme elektronickou poštu, lze na úřad i přijít. Dotyčná paní a i ostatní obyvatelé se stav mohli dozvědět již dříve. Kdybychom všechno řešili přes Bystrcké noviny, byly by tlustší než deník MF DNES. Ale potom by nemohla vzniknout zaručená informace, že se prodejna stavět nebude. Paní jsem ještě dnes zatelefonoval a se zástupcem firmy mám jednání za týden. Svatopluk Beneš, starosta opravy a rekonstrukce na březích přehrady, kde hlavní změnu zaznamená lodní nástupiště v Bystrci, a to stržením staré budovy. Na jejím místě bude postaven nový objekt pro odbavení cestujících a lodí. Změny zaznamenáme i na březích přehrady. Nové molo a další různé úpravy a rekonstrukce. Jedno z překvapení má dopravní podnik nachystané pro rekreanty v roce 2010, kdy spustí na přehradní hladinu novou moderní loď a tím zahájí postupné obnovení celé lodní flotily. Staré lodě mají za sebou Č E R V E N ročník XVIII/ připomínkou, jaký byl život ve vesnici Bystrc, na jejíchž pozemcích se dnes rozkládá mnohonásobně větší městská část. Důkazem toho jsou práce žáků bystrckých škol v loňské literární soutěži na téma Bystrc, můj domov, kde se vzpomínka na Jakuba Obrovského často opakuje. I proto se Občanské sdružení Odkaz bystrckého rodáka Jakuba Obrovského rozhodlo, že knihu, která se prostřednictvím slavného rodáka vrací do historie Bystrce, vydá znovu. Kromě krásné přírody, kvalitního bydlení s vyhovující občanskou vybaveností a dobrou dopravní dostupností, je totiž právě historie obce, do které slavný rodák a jeho dílo neodmyslitelně patří, tím, co z Bystrce dělá skutečný domov. Za Občanské sdružení Odkaz Jakuba Obrovského PhDr. Pavla Valčáková, CSc. a Mgr. Eliška Kovářová Program na červen ZOO BRNO DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO , hod je pro malé návštěvníky a rodiče připraven kulturní a soutěžní program, Ing. M. Kříž, tel NOC SNŮ V ZOO Brno , hod kulturní program pro pozvané mentálně a tělesně postižené děti a mládež, Mgr.Vítková, tel již dlouhou službu provozu a musí ustoupit nové generaci vodních plavidel. Všechny nové parníky o obdobném výtlaku jako má stará flotila budou i nadále poháněny stejnosměrným proudem a zlepšený komfort lodí vylepší pohodlí cestujícím, říká generální ředitel DPMB pan Bedřich Prokeš. Abychom nezapomněli na naše staré oblíbené parníky, které známe již od dětských let, tak máme ještě letos možnost si je na fotografii zachytit v plné parádě. Vladimír Borský, místostarosta Redakční rada přeje všem čtenářům Bystrckých novin příjemnou dovolenou a hodně sil do dalších pracovních dnů. Pozvánka na 5/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 11. června 2008 v 17 hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: v Zástavba území v Brně-Bystrci při ulici Kachlíkova, posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v Kontrolní výbor - Zpráva o kontrole plnění usnesení 5/4. Z (Podnět občanů z ulice Černého ze dne ) v Plnění usnesení Z 5/4 - ZMČ, bod 3.17, podnět občanů z ul. Černého ze dne v 2. změna rozpočtu MČ Brno- Bystrc na rok 2008 v Smlouva o poskytnutí příspěvku na vybudování TI v lokalitě Kamechy se společností JET IMPERA, a.s. - schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 3, ,- Kč v Seznam velkých oprav a investic, aktualizace v Novelizace vyhlášky o místních poplatcích v Katastrální hranice v oblasti Kamech, úpravy hranic mezi k.ú. Bystrc a k.ú. Žebětín. Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska. Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Příští 5/12. zasedání ZMČ Brno- Bystrc se bude konat Vážení čtenáři, určitě všichni dávno víte o úspěších bystrcké, no dobře, brněnské zoologické zahrady, která odchovává dvě lední medvíďata. Je to velká vzácnost, lední medvědi se v zajetí rozmnožují jen výjimečně. Ještě větší je tento úspěch i proto, že v květnu byli lední medvědi zapsáni na seznam ohrožených druhů. Náš brněnský medvědí samec Umca, původem z Ruska, byl už zapůjčen i do Prahy, kde se chtějí pokusit o podobný úspěch. Zároveň se tak na čas vyřešil problém kam s ním, protože s mláďaty pohromadě být nemůže, byl by pro ně nebezpečný. Tak přejme i Pražanům, aby v jejich ZOO mohli za čas obdivovat roztomilé bílé nezbedy, vždyť jsou spolu s námi jediní, kdo v České republice lední medvědy chová. Alena Křivánková, předsedkyně RR

2 2 INFOSLOUPEK Mistrovství Města Brna v pétanque 2008 konané pod záštitou primátora statutárního města Brna R. Onderky, v hod v ŽEBĚTÍNĚ - sportovní areál Pod Kopcem. Systém: skupiny, melée. Účastníci: reprezentační výběry MČ Statut. města Brna, reprezentační výběr Statut. města Brna a reprezentační výběr Alliance Française Brno. Pořadatelé: MČ BOSONOHY, MČ ŽEBĚ- TÍN, CZ PETANQUE, SVČ LUŽÁNKY, AL- LIANCE FRANCAISE BRNO. Program: prezentace účastníků - reprezentací jednotlivých radnic slavnostní zahájení, přivítání V.I.P. hostů, představení partnerů, technické záležitosti zahájení - start prvních herních kol (14.30) přestávka, oběd, občerstvení (14.30) pokračování soutěže zpracování výsledků vyhlášení výsledků, slavnostní dekorování vítězů, zakončení. Doprovodné programy: turnaj V.I.P. a představení aktivit jednotlivých MČ, partnerů podle zájmu zúčastněných. P. Juráček, A. Jiaxis, Bosonožský zpravodaj KSČM v Bystrci Dovolujeme si pozvat mezi nás občany Bystrce. Zájemci o členství v naší straně se mohou informovat na elektronické adrese nebo přímo na Městském výboru KSČM na ulici Křenova 67. Tomsa V., člen MíV KSČM CYKLISTICKÁ 24 HODINOVKA Ve dnech pořádá Montana Brno TK 24 hodinovku na kolech na Třech Studních na Vysočině. Přihlášky a informace: tel.: Za pořadatele Jiří Havel Strana Zelených v Bystrci a její zastupitelé zvou všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají každé druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin - nejbližší termín je 10. června Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Také bych vás rád pozval k návštěvě našich internetových stránek jejich adresa je wz.cz. Od 19 hodin na naše setkání s vámi vždy navazuje setkání občanských sdružení proti R43, na které jste též srdečně zváni. Petr Laštůvka, zastupitel za Stranu zelených Občanská demokratická strana Nastává čas Festivalu Brno, město uprostřed Evropy mezi hrady Špilberk a Veveří. Nastává i čas koupání. Rádi bychom vám všem popřáli hezkou zábavu a rekreaci. Upozorňuji, že dříve používaná elektronická adresa našeho Místního sdružení s ohledem na množství SPAMů končí. Používejte, prosím, adresu Informace o ODS a o místním sdružení v Bystrci najdete na webové stránce bystrckého sdružení případně na centrální adrese Našim členům můžete poslat zprávu na výše uvedenou adresu elektronicky nebo písemně na poštovní adresu Občanská demokratická strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, Brno. Svatopluk Beneš, předseda MS ODS v Bystrci V poslední době se s nimi roztrhl pytel. Ne že by to byly zrovna anonymy útočné, spílající, jak bývá většinou u anonymů zvykem. Někdy přijde sice dopis kritický, jindy ale jen reakce na nějaký uveřejněný článek, dopis, který poukazuje na nějaký nešvar, kterému by bylo potřeba věnovat pozornost, dokonce dopis, který chce někoho pochválit. Společným znakem však je, že jsou to dopisy nepodepsané, bez zpáteční adresy. Někdy bývají podepsané naškrábnutým nečitelným jménem, někdy přijdou z naprosto anonymního u typu což silně zavání jednoúčelově vytvořenou schránkou a případné jméno, jímž je takový mail podepsaný, nemá žádnou hodnotu. Není možné zpětně kontaktovat autora a třeba si nějaké jeho informace ověřit, upřesnit, ANONYMOVÉ není možné zvednout telefon a s autorem pohovořit. Stane se, že si někdo stěžuje velmi razantně na nešvary, které třeba i doloží fotografií, ale které nekonkretizuje datem a časem, kdy nastaly, takže je naprosto nemožné požadovat postih nějakých osob, když jejich zaměstnavatel vůbec nemá šanci zjistit, kdo to byl. Vážení čtenáři, nebojte se podepsat svůj dopis, ať už stížnost nebo polemiku nebo poděkování. Pokud si to nepřejete, jméno se zásadně neuveřejňuje, samozřejmě ani nesděluje objektu stížnosti, to by bylo naprosto neetické. Ale Redakční rada znát autora potřebuje. Pracují tak redakce všech tiskovin, i našeho zpravodaje. Anonymní dopisy neuveřejňujeme. Alena Křivánková, předsedkyně RR BN Dne 29. května 2008 od do hod. se koná setkání občanů se zástupci SNK ED při cimbálu a ochutnávce vín. Setkání je v Bystrci - Přístaviště na točně (nad zastávkou tramvaje). Srdečně vás zve za SNK ED Eliška Kovářová a Jan Strmiska Výskyt a lokalizace kontaminovaných míst na katastru Bystrce Vážení spoluobčané, v rámci přípravy na čerpání prostředků EU pro operační program Životní prostředí je v Jihomoravském kraji realizován přípravný projekt inventarizace (vyhledávání a zaevidování) starých ekologických zátěží (resp. kontaminovaných míst a potenciálně kontaminovaných míst). Projekt řeší pro Ministerstvo životního prostředí společnost DHV CR ve spolupráci s Masarykovou universitou v Brně. Krajský úřad Jihomoravského kraje tuto aktivitu podporuje. Předpokládá se, že inventarizace bude následně provedena pro celý kraj a pro vybrané lokality budou navrženy průzkumné a sanační projekty. Cílem tohoto projektu je vzorově provést inventarizaci starých ekologických zátěží (kontaminovaných míst) na vybraném modelovém regionu obce s rozšířenou působností Brno-město, a to ve všech jeho městských částech. V období jara léta 2008 navštíví naši obec terénní pracovníci řešitelského týmu. Pokud máte konkrétní poznatky o možných místech znečištění životního prostředí, můžete si dojednat schůzku nebo informaci předat v době rozhovoru terénního pracovníka s představitelem obce. Termín schůzky bude veřejně oznámen. Doprovod na vytipovaná místa s podezřením na znečištění životního prostředí je vítán, není však podmínkou spolupráce. Ing. E. Kubátová, odbor životního prostředí a dopravy Z m ě n y v M Š a Z Š P r a m í n e k Již 10 let působí v Bystrci ZŠ a MŠ Pramínek. Tuto alternativní školu založily paní PaedDr. Božena Havelková a Mgr. Eliška Kovářová. Učí se zde v programu Začít spolu a jednou z hlavních předností je, že se zde setkávají zdravé děti s handicapovanými. V současné době dochází ke změně na postu ředitelky. Stávající ředitelka paní Mgr. Zita Fedorková odchází na vlastní žádost a novou ředitelkou se stala paní Mgr. Irena Rotreklová. Toto je její představení: Jmenuji se Mgr. Irena Rotreklová, jsem vdaná, mám dvě děti a již delší dobu učím na prvním stupni základní školy Vejrostova v Bystrci. Po celou dobu mé praxe jsem se věnovala dětem se speciálními potřebami. PRAMÍNEK je škola, která svým programem, přístupem k žákům, místem, kde se nachází a přímou návazností na školku vybízí rodiče k úvaze, kam přihlásit své dítě. Budu se snažit, aby rodiče, kteří hledají školu, která bude pamatovat na všechny potřeby jejich dětí, na jejich dobré vzdělání a přitom individuální a citlivý přístup učitelů, tuto školu objevili právě v PRAMÍNKU. To je zásadní změna, ale čeká nás tato změna ve správě a dozorčí radě školy a s tou vás seznámím zase příště. Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka ÚSPĚCH VOLEJBALU ZŠ VEJROSTOVA 15. a 16. května se družstvo děvčat 7. A třídy se sportovním zaměřením naší školy ve složení K. Vašáková, Ž. Kalmárová, K. Tunová, G. Přikrylová, T. Lattová a M. Havlíková zúčastnilo v Třebíči 8. ročníku republikového finále srovnávací soutěže základních škol se zaměřením na volejbal. V kategorii mladších žákyň si naše děvčata přivezla pohár a bronzové medaile za celkové 3. místo! Být třetí v republice ze 26 škol vyučujících volejbal je obrovským úspěchem jak samotných dívek, tak i jejich trenérů a zároveň motivací a závazkem pro další volejbalovou sezónu. Rád bych, aby v budoucnu i ostatní naši mladí sportovci zažili takové krásné chvíle jako my. Foto našeho úspěšného družstva přidáme do dalšího vydání Bystrckých novin. Zakončil bych pozdravem Sportu zdar a volejbalu zvlášť! Mgr. Zdeněk Černošek A Kluby ČR, o.p.s., otevírají novou službu pro maminky, tatínky s dětmi Potřebujete si něco zařídit a nemá vám kdo pohlídat děti? Sháníte práci, brigádu a řešíte co s dětmi? Chcete se naučit na počítači, ale je těžké sehnat pravidelné hlídání? A Klubíčko nabízí: Hlídání dětí od 3 do 6 roků až 3 hodiny denně v jednom kuse. Vašim dětem se zde věnují odborní pedagogové, kteří s dětmi aktivně tráví volný čas, hrají si s nimi, podporují jejich tvořivost a kreativitu. Rodiče mají možnost vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech a institucích, mají možnost využít poradenské a vzdělávací aktivity A Klubů ČR, o.p.s., (PC kurzy, AJ kurzy, Poradnu pro zaměstnanost, A poradnu, Sociální poradnu) nebo jen tak posedět u kávy či čaje s ostatními rodiči a odpočinout si. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. A Kluby ČR, o.p.s., Křenová 62a, Brno, tel.: Brněnská společnost SMART Comp., a.s., slaví 10 let - NETBOX Internet zrychluje, ceny tarifů zůstávají nezměněny V nabídce služeb NETBOX se vedle cenově zvýhodněného balíčku obsahujícího vysokorychlostní internet, digitální televizi a VoIP telefon, jako novinka objeví i NETBOX Videotéka. Zákazník služeb NETBOX TV nebo NETBOX Balíček, si tak bude moci přímo z pohodlí svého domova objednat film, který mu bude k dispozici 24 hodin a po tuto dobu si jej bude moci přehrát opakovaně. Více informací o navyšování rychlosti, akční nabídce a službách NETBOX obecně se dozvíte na webových stránkách společnosti SMART Comp, a.s.

3 Nástavby obecních panelových domů V Městské části Brno-Bystrc probíhá již několik let výstavba bytových jednotek formou půdní nástavby na panelových domech. Každá stavba vždy představuje určitou míru zátěže pro její bezprostřední okolí a výstavba v Bystrci není výjimkou. Děkujeme proto všem občanům za jejich pochopení a současně se těm nejvíce dotčeným omlouváme (nájemníkům v obecních domech, ve kterých probíhá výstavba, je standardně poskytována mírná sleva na nájemném). V nejbližší době je připravována výstavba bytových jednotek na obecním domě na ulici Píškova 8, 10, 12. Před započetím samotné výstavby je povinností investora (tzn. stavebníka) zajistit si na vlastní náklad vydání územního rozhodnutí, pro jehož vydání je nezbytné i souhlasné vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Následuje stavební povolení, které stavebníkovi stanoví přesné podmínky, za kterých je povinen stavbu provádět. Spolu se smlouvu, uzavřenou s Městskou částí Brno- Bystrc, tvoří tyto dokumenty právní rámec výstavby bytových jednotek. Snad téměř každý z nás to zná. Napsaná slova zní jasně a přesně a vše se zdá být jednoduché, ale životní realita je někdy odlišná. A snad téměř každý kdo stavěl, přistavoval nebo nadstavoval tuší, že provádění staveb je činností, která má problémy už ve svojí povaze. Trvalým cílem ÚMČ je, aby tyto obtíže a nepohodlí byly pro občany Bystrce co nejméně patrné a proto spolu s externími odbornými spolupracovníky ve funkci technických dozorů neustále kontrolujeme, upozorňujeme a v případě porušení povinností stavebníkem uplatňujeme sankce. Věříme, že problémy související s výstavbou bytových jednotek formou půdní nástavby budou pro občany v Bystrci co nejmenší a na závěr chceme ještě poděkovat všem, kterým nebylo jejich okolí lhostejné a kteří nás upozornili na nevhodné chování zaměstnanců jednotlivých společností provádějící výstavbu a na porušování jejich povinností při provádění stavebních prací. Ing. Josef Vaverka, odbor majetkový a investiční SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno (st) Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Zač.: hod. (Předprodej vstupenek od ) BYSTRCKÉ HODY viz pozvánka Nabízíme pronájem prostor Společenského centra: velký sál (204 m 2 ) kapacita cca 240 osob, cena od 800,- Kč/hod. učebna (37 m 2 ) - kapacita cca 35 osob, cena od 300,- Kč/hod. vstupní hala (146 m 2 ) - vhodná pro menší prodejní akce, cena od 400,- Kč/hod. Další informace na (odbor kultury) nebo na telefonu a Zaměstnanci Společenského centra Bystrc přejí všem hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. Předprodej vstupenek v pokladně Společenského centra po-čt hod. Informace na tel.: , Doprava tramvajemi č. 1, 3 zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbusem č. 30 zast. Vondrákova. Stalo se před 70 lety Rok 1938 je ve staré bystrcké kronice popisován jako jedno z nejsmutnějších období obce i celého našeho státu. Cituji: Lid naší vesnice sledoval pozorně světový vývoj a dobře tušil, že Hitler v Německu znamená válku. Proto mobilizace vyhlášená dne 21. května 1938 a všeobecná mobilizace oznámená dne 22. září roku 1938 nikoho mnoho nepřekvapila. Mobilizace byly provedeny v klidu a pořádku s nadšením. Každý si byl vědom toho, že nastane s německým nacismem boj na život a na smrt. Nikdo se nebál a každý věřil, že Československá republika se svými spojenci konečně s nacismem zúčtují. Nezapomenutelné zůstanou chvíle v noci dne 22. září Z rozhlasu se ve večerních hodinách ozývala po dlouhou dobu pouze znělka pražské stanice akordy z Vyšehradu od Bedřicha Smetany. Občas zazněly vojenské pochody. Po dlouhé, netrpělivostí posluchačů do nekonečna se zdající době - ozval se konečně hlas, oznamující, že vláda republiky v čele s presidentem Dr. Ed. Benešem nařizuje všeobecnou mobilizaci. Po hlášení byl ihned vypnut elektrický proud. Nastala tma a hrozno v myslích i srdcích všech lidí......jenom na okamžik. V domech se rozsvěcovalo nouzové osvětlení a muži rychle připravovali svá zavazadla k nastoupení vojenské služby. Mnozí nečekali na ráno, jak bylo hlášeno, ale již kolem půlnoci bylo možno spatřiti hloučky záložníků, kteří se ubírali k Brnu, aby nastoupili vojenskou službu. Klid a současně pevné odhodlání postaviti se se zbraní v ruce na odpor útočníkovi byl krásným dokladem lásky k vlasti. Takoví byli naši lidé již v roce Milovali příliš svůj národ a republiku, než aby se rozpakovali položiti na oltář vlasti to nejdražší, co člověk má svůj život. Tím větší bylo zklamání, když nás západní spojenci zradili. Každý tušil, co to znamená. Přišel Mnichov! Náš stát byl zmrzačen. Přirozená hranice příhraniční hory s přilehlým územím, které bylo obýváno Němci byla odstoupena Německu. Živořili jsme ještě několik měsíců jako samostatný stát vydáni na milost a nemilost Německu. Zatrpklost ze zrady bývalých spojenců zůstala ve všech smutno a ticho bylo v českých zemích. President Dr. Edvard Beneš se vzdal svého úřadu a odjel za hranice, aby podruhé se vydal na trpkou cestu za osvobození milovaného národa. Hlavou státu byl zvolen Dr. Emil Hácha. I vláda byla podstatně změněna. Nastal jiný život a všichni jsme si uvědomovali, že již nejsme pány ve svém domě. Státní svátek 28. říjen byl všedním pracovním dnem. Z pohraničí krajů odstoupených Německu přicházeli uprchlíci ve zbědovaném stavu. Majetkem mnohých bylo pouze to, co měli na sobě. Bystrčtí občané provedli sbírku peněžitou i šatstva. Výsledek byl opravdu pěkný. Občané Bystrce dokázali, že nemají zatvrzelá srdce. Rok 1938 patří k nejsmutnějším letům naší historie. Byl to však teprve úvod do hrůz, které přinesly roky následující. A co ze současného pohledu dodat? Ani si mnohdy neuvědomujeme, jak spokojeně si v dnešní poklidné a prosperující době - po 70 letech žijeme. Snad to pochopí i ti, kdo tuto dobu na vlastní kůži neprožili. Ing. Zdeněk Zych MČ Brno - Bystrc vás června 2008 srdečně zve na BYSTRCKÉ HODY Program: STAVĚNÍ MÁJE sobota - před budovou Společenského centra (cca hod.) HODOVÁ VESELICE Taneční zábava a vystoupení krojovaných párů v sále Společenského centra. K tanci a poslechu hraje kapela GRYF. (Předprodej vstupenek od ) Zač.: hod Slavnostní průvod krojovaných párů neděle - průvod vychází v 11 hod. od kostela HODOVÁ ZÁBAVA - volné prostranství před Společenským centrem Taneční zábava u máje, vystoupení krojovaných párů, vystoupení dětí ze souboru SKŘIVÁNEK, atrakce pro děti. Občerstvení zajištěno, vstup volný. K tanci a poslechu hraje MORAVSKÁ KAPE- LA. Zač.: hod.

4 Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Prodám PEUGEOT RV 1996, 3 dveřový. Cena Kč. Obsah 1,1 litrů. Najeto km, vín. metalíza. Tel.: n Stříhání, koupání a úprava psů. Foltýnova 5. Tel.: n Počítačové služby instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě. Tel.: , n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, Kohoutovice. Po pá hod. Tel.: n Med přímo od včelaře, 1kg 75,- Kč. Tel.: , mobil n Dětské tábory sportovní, pro teenagery, jazykové, výtvarné, cyklistické, s flétnou a minitábor rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: , n Čištění koberců. Tel.: n Vyměním SB 2+kk nový u divadla za větší 2+1 nebo 1+1 (sídliště). Tel.: n Vyměním OB komora, nový balkón, plast. okna, zateplený za OB 3+1 Bystrc. Tel.: n Vyměníme OB 2+1, I. kat. /nový/ za OB 2 až 3+1 v privatiz. Tel.: n Autodílna a pneuservis mechanické klempířské lakýrnické práce. Příprava na STK, přezutí pneu již od 300,- Kč. Možnost nákupu pneu, vše za velmi příznivé ceny. Kontakt tel.: , mobil , n Provádíme malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Po nás se neuklízí. Tel.: , n Vyměním 3 pokojový obecní byt v Bystrci, Rerychova 14 za 2-3 pokojový OB k prodeji v Bystrci. Tel.: , n Výuka AJ - individuální i skupinová. Tel.: n Spouštěcí garnýže, pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výšky a po zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa VENTYŠ tel , mobil n Šikovnému údržbáři nabízíme spolupráci. Volná pracovní doba, možnost práce z domova. Auto a vyhl. č. 50 výhoda. Tel.: n Vyměním OB 2+1 v Bystrci za OB 3+1. Tel.: n Rozvoz krmiv - n Prodám byt v OV 3+1 v Bystrci na Lýskově ulici. Cena: 2, ,- Kč. Tel.: n Nepůjčí Vám v bance? Nebankovní půjčky do ,- Kč. Rychlé jednání. Tel.: n Instalatérské práce. Tel.: n Hledám garáž k pronájmu. Dobrá dostupnost MHD. Červen-říjen. Tel.: n Prodám auto Škoda 105 v dobrém stavu, garážované, najeto km. Tel.: n Vyměním OB 2+1 na ulici Černého za OB 3+1. Tel.: n Vyměním OB 1+1 ul. Laštůvkova za OB 2+1 Bystrci. Tel.: n Prodám DB 1+1 ve 3.p. na ul. Laštůvkova. Cena ,- Kč. Volný ihned. Tel.: n Vyměním OB 3+1 v Bystrci, nová koupelna a kuchyň, za dva menší. Tel.: n Koupím byt či RD. Platím hotově. Nabídněte i SMS. Tel.: n Koupím garáž na Černého. Platba hotově. Spěchá. Tel.: n Pronajmu zahradu IHNED! Střelice u Brna. Tel.: n Pronajmu garáž na ulici Valouškova. Tel.: n Vyměním OB 1+1 za OB 2+1 Bystrc, Žabovřesky, Komín. ZN: rychlé jednání. Tel.: n Hotel SANTON - Přístavní 38 příjme do HPP pokojskou, uklízečku, cukrářku. Tel.: , mobil n Hledám byt 2+1 nebo chatu pro celor. užívání. Tel.: n Pronajmu garáž na ul. Výhon. Tel.: n Hledáme správce domu v Brně s možností bydlení vhodné pro zdatnějšího důchodce. Kontakt tel.: n Chcete si udělat hezký večer s partnerem či přítelkyní a nemáte komu svěřit dítko na hlídání? Volejte tel.: n Koupím byt 1+1 v Bystrci. Platba v hotovosti. Tel.: n Půjčky bez ručitele, bez popl., předem i důch. a ženy na mateřské dovolené. Tel.: n Opravna oděvů v text. galant. Dons, Rerychova 2, konečná tram. 1 a 3 Po Pá 8-12, Tel.: n Dovolená na Vysočině, stylová chalupa samostatný apartmán 3+kk. Pěkné prostředí. Info.: seznam.cz, tel.: n Odkup pohledávek. Tel n UNIQA Všechny druhy pojištění můžete uzavřít v budově polikliniky Bystrc nebo u Vás doma. Nyní na vybrané druhy až 30% sleva a nemocnice zdarma. F. Foltýn, tel.: n Hledáme zahradu v Bystrci. Ševčíková tel.: n Znáte přírodní kosmetiku ORIF- LAME? Chcete si nakupovat v nákupních cenách? ZDARMA vyřídím členství. Odběr zboží v Bystrci. Tel.: , n S-REALITY RK, tel.: , , hledáme: byt 2+1 OV, DB v Bystrci. Pro prodávající veškeré služby zdarma. n Doučím kvalitně Vaše dítě ZŠ (MAT, FYZ, AJ, ČJ, vše). Tel.: n Prosíme nálezce, který našel vysílačku zn. Motorola (s nápisem MOBIL- KOM), ztracené v noci ze dne na v okolí hotelu Santon, ať volá informace na tel Nálezci bude vyplacena odměna 1000 Kč. Základní škola Brno Heyrovského 32, Brno Bystrc Nabídka zaměstnání Hledáme uklízečku do částečného pracovního úvazku na 5,5 hodiny týdně. Nástup možný od Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Eliášová, tel.: Pálení čarodějnic v MŠ ZVÍDÁLEK, Kachlíkova 17 V pondělí dne , jsme se se svou dcerou zúčastnili Pálení čarodějnic, které nás velmi příjemně překvapilo a potěšilo. Myslíme, že se velmi bavily nejen děti, ale především vystoupením a kostýmy kolektivu pracovníků celé MŠ Kachlíkova 17 i rodiče. Moc se nám líbil celý program i stanoviště, krásně vyzdobená zahrada a i počasí jste objednali příjemné. Moc děkujeme za pohodově strávené odpoledne a podvečer, za dceru děkujeme za odměny a paním kuchařkám za výborné čarodějnické menu. Knoflíčkovi, rodiče Adélky ze třídy Motýlků K a m n a p í s k o v i š t ě? V měsíci dubnu jsme stejně jako v předchozích letech nechali provést ve smyslu vyhlášky č.135/2004 Sb., kterou se stanoví mimo jiné hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch vyšetření všech stávajících čtyřiadvaceti oplocených pískovišť. Vzorky písku ze všech těchto pískovišť po stránce parazitologické vyhovují požadavkům normy. V současné době je tedy možné bez obav využívat oplocená pískoviště v následujících lokalitách: Pod Horkou, Filipova 3, Opálkova 12, Vondrákova u knihovny, Vondrákova 23, Černého 39, Laštůvkova 13, Laštůvkova 8, Větrná 3, Štouračova u MŠ, Ondrouškova sudá, Centrální park při ulici Fleischnerova, Centrální park při ulici Kachlíkova, Fleischnerova za č.11, Kuršova 1, Rerychova 14, Foltýnova 11, Teyschlova 1, Teyschlova 2, Teyschlova 29, Kachlíkova 2, Valouškova 12, Píškova a Heyrovského. Ve všech těchto lokalitách je písek pravidelně vyměňován a budou i nadále prováděny kontroly hygienických limitů. Současně bychom tímto chtěli apelovat na majitele psů a koček, aby důsledně dodržovali zákaz vstupu s těmito zvířaty na všechna pískoviště a plochy dětských hřišť. V letošním roce pak budeme i nadále pokračovat v nastoupené cestě odstraňování betonových nevyužívaných pískovišť a také rekonstrukcí těch hojně používaných. Odstraněno tak bude 8 ks pískovišť v lokalitách: Teyschlova 23 (2x), Teyschlova 24 (2x), Foltýnoa 2 (1x), Kachlíkova 8 (1x), Vondrákova 23 (1x), Vondrákova 42 (1x). Rekonstrukce spočívající v celkovém rozšíření a doplnění o skluzavku, trojhoupačku, lanovou sestavu a další herní prvky bude provedena u pískoviště Laštůvkova 8. Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy K soutěži Bystrc můj domov Práce, která se umístila v soutěži na 3. místě Bystrc můj domov chat. V létě je sice trošku zelená, ale v zimě je to ideální místo pro bruslení. Bystrc je nádherná část města Brna. Je zde hodně zelených ploch, Součástí přehrady je mimo jiné ale také místa, jako jsou kostely i velké přístaviště, kde se celoročně a radnice. konají různá vystoupení a soutěže. Já zde žiji od svého narození. Bydlím na okraji Bystrce v předposled- Z přístaviště odplouvá parník, s nímž se lze dostat až na hrad Veveří. ním patře panelového domu postaveného přímo na kopci, takže když menout zmínit řeku Svratku, která je Když už píši o vodě, nesmím zapo- se podívám z okna, vidím Bystrc jako také v Bystrci. na dlani. Navštěvuji základní školu, Takže když to shrneme, je Bystrc strašně zajímavé a krásné mís- která se také nalézá v Bystrci. Na Bystrci se mi nejvíce líbí starodávná lípa, která si podle mě zaslouží na popsání všech jejích předností to, ale ani celý sešit by mi nestačil uznání všech obyvatel ne proto, že a krás. Některá z nich ani nelze je to památka, ale proto, že je to tak popsat slovy, to musí člověk vidět na starý a přesto krásný strom. vlastní oči, teprve potom uvěří. V Bystrci nalezneme také zoologickou zahradu. Navštívila jsem ji měnila bych ji ani za přepychový Žiji v Bystrci již čtrnáct let a nevy- už mnohokrát, ale nikdy mě nenudila. Pokaždé tam najdu svá oblíbená stě můj domov a já pevně doufám, že dům v Paříži. To nikdy! Bystrc je pro- zvířata a něco nového, to je na ní to jím ještě dlouho zůstane. hezké. Gabriela Šemberová, Bystrckou přehradu nelze vyne- ZŠ Heyrovského 32, 8. A

5 5 Přijmeme číšníka/servírku, praxe v oboru. Přijďte k nám i Vy, těšíme se na Vás restaurace Le gusta v areálu polikliniky Bystrc, Lýskova 2 Tel , Polední obědové menu 55,- Kč Po předložení kuponu 5% sleva z účtu (nevztahuje se na obědové menu) SOLNÁ JESKYNĚ ORCHIDEA Zveme Vás do nově otevřené solné jeskyně ORCHIDEA, která se nachází v přízemí budovy Medispol, Makovského nám. 2 v Brně Žabovřeskách. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. objednávky: Sbor Evangelické církve metodistické v Brně zve zájemce na Prázdinovo biblickou školu (Vacation Bible School), která se bude konat ve dnech , vždy od 9:00 do 12:00, v křesťanském centru Archa, Lýskova ul., Brno Bystrc. Čeká nás program pro předškolní děti a školní mládež připravený našimi přáteli z Tennessee: hry, písničky a povídání na biblická témata. Bližší informace na: www: tel: Desatero bezpečného pobytu u vody 1) Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody. 2) Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup. 3) Neplav, jsi-li rozpáleny nebo unavený. 4) Neplav daleko od břehu, máš-li potřebu, zajisti si doprovod lodičky. 5) Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest. 6) Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný. 7) Neplav a neskákej do vody v neznámých místech. 8) Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy. 9) Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života v případě, že se dostaneš do potíží. 10) Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci. Každý člověk plavcem, každý plavec zachráncem. Více na ing. S. Kocmanová, krizové řízení ÚMČ Kam: Rerychova 4, Bystrc (konečná tram. 1) Pedikúra, manikúra, modeláž nehtů, parafínové zábaly, korekce nehtů na nohou, Nail Art a další Široký výběr relaxačních masáží (havajská, thajská, horké kameny, medová, růžová aj.), detoxikace organismu. Zeštíhlení postavy (přístrojová a manuální lymfatická masáž, speciální zábaly rašelinový, bahenní, anti-celulitidový, poradenství aj.). Prodlužování vlasů metodou Keratin za studena. Zuzka, mob: , tel: , A to vše za ty nejlepší ceny!! Přijďte k nám nabrat nové síly! MUDr. MONIKA SMOLKOVÁ privátní praktická lékařka nám. 28. dubna Brno Bystrc tel.: ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY 2 x týdně odpolední ordinace Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přijmeme obsluhu na čerpací stanici D-OIL v Troubsku - Veselka. Kontakt tel.:

6 obchod s oþní optikou nižší ceny než ve mčstč MAX CENTRUM (OD AKÁT), KUBÍþKOVA 8, BRNO-BYSTRC (pĝízemí - naproti poštč) OTEVĜENO: PO-PÁ: 9:00-18:00 SO: 9:00-12:00 hod. tel.: MČĜENÍ ZRAKU OþNÍM LÉKAĜEM ZDARMA (pĝi zakoupení obruby) APLIKACE A PRODEJ KONTAKTNÍCH þoþek ZHOTOVENÍ BRÝLÍ DO 1 HODINY u bčžných skladových ÿoÿek. BČŽNÉ OPRAVY A ÚPRAVY NA POþKÁNÍ NABÍZÍME: DIOPTRICKÉ A SLUNEýNÍ BRÝLE ADIDAS, ESPRIT, ELLE, JAGUAR, JOOP, PUMA, TOMMY HILFIGER Novč - polarizaþní sluneþní brýle POLAROID a dioptrické brýle þeského výrobce OKULA DċTSKÉ DIOPTRICKÉ A SLUNEýNÍ BRÝLE LYŽAěSKÉ BRÝLE, PLAVECKÉ BRÝLE, SPORTOVNÍ BRÝLE možné i v dioptrickém provedení SPECIALISTA NA MULUTIFOKÁLNÍ þoþky NIKON Samozabarvovací þoþky Transitions NABÍZÍ k dlouhodobému pronájmu krytá a zároveň uzavřená parkovací stání s automatickými garážovými vraty na dálkové ovládání na ulici Adamcova (zadní strana Autosalonu HORA). Předběžný termín zahájení provozu od Zájemci o parkovací stání mohou reagovat prostřednictvím u: nebo poštou na adresu Autosalon HORA CZ,a.s., Štouračova 1a, Brno POZVÁNÍ NA PRODEJNÍ VÝSTAVU Uzávěrka příštího čísla je 13. června 2008 ve 12 hodin. náměstí 28. dubna 40. Těšíme se na Vaši účast! Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. L. Sedláčková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma. amerických a španělských šperků a bižuterie poprvé v ČR. Dne 14. června od hod. v cukrárně u kostela, Za organizátory: Mgr. Eva Adamová a Lenka Nedvědová

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz starolískovecký Prosinec 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Ve středu 5. 12. 2012

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák České přísloví měsíce: PEČENÍ HOLUBI DO HUBY NELÉTAJÍ. ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2011 Číslo 203 Povídání o knize Jiřího Jezerského V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Měření

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 9 září 2005 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1, 2 a 11 Kameňák se baví strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák Citát měsíce: NA SVĚTĚ BY SE UDĚLALO VELICE MÁLO, KDYBYCHOM SE STÁLE OHLÍŽELI NA TO, JAK TO DOPADNE. Gotthold Ephraim Lessing ZPRAVODAJ Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti Listopad 2008

Více

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě,

se již objevila a to ohledně kotelen. Chci se zeptat lidí z přípravného výboru - paní Santariusové a paní Putniorzové - zdali vždy v případě, ZPRAVODAJ města Český Těšín Číslo 2. Ročník I. Starosta k Těšínskému zrcadlu: Sami si byty koupili, ostatním je nepřejí. Iniciativa zrušení záměru prodeje městských bytů a domů z majetku města vznikla

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více