Č E R V E N ročník XVIII/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č E R V E N ročník XVIII/2008"

Transkript

1 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba Obrovského (bylo zaregistrováno v r. 1997) za finančního přispění MČ Brno-Bystrc, MMB a jeho příbuzného Miloše Obrovského v r v nákladu 2000 kusů a v současné době je rozebrána. Je načase připravit nové vydání monografie o Jakubu Obrovském. Občanské sdružení na ně nejprve musí shromáždit finanční prostředky. Za tímto účelem byl otevřen účet pod názvem Odkaz J. Obrovského s číslem /0100. Na vydání knihy patrně opět přispěje MČ Brno-Bystrc, o pomoc požádáme také Magistrát města Brna a Jihomoravský kraj. Byli bychom Samka Píškova a... Již dávno tomu co samoobslužná prodejna potravin a dalšího zboží na Píškově ulici skončila svoji činnost. Několik roků se vedlo soudní řízení o tom, komu pozemek patří. Následně se hledal investor. V současné době je vydáno stavební povolení na stavbu prodejny. Došlo ke změnám v investorské činnosti. Dle dnešních ( ) telefonických informací zástupce řetězce PLUS DISKONT bude stavba zahájena do 14 dnů. Stavby tohoto typu obvykle netrvají dlouho a věřím, že nejdéle do roku bude prodejna v provozu a lidé z okolí budou mít potraviny už konečně blíž. Brněnská přehrada v roce 2009 V příštím roce nebude Brněnská přehrada zajímavá jen svoji hladinou a okolím, ale i obnaženými břehy jezera, které budou svírat docela úzký pás zbytku vodního toku. Nízká hladina nedovolí zahájit provoz lodní dopravy a na své si nepřijdou ani milovníci vodních sportů. Pro Dopravní podnik města Brna, a.s., bude tato celoroční přestávka v provozování lodní dopravy na Brněnské přehradě využita na rádi, kdybyste podle možností přispěli i vy. Jména přispěvatelů, popř. název firmy, s poděkováním zveřejníme. Publikace by tentokrát měla větší rozměr a pozměněný vzhled, obsahovala by navíc fotografie několika obrazů Jakuba Obrovského ze soukromých sbírek i zatím nepublikované zajímavosti z umělcova života ze vzpomínek jeho příbuzných, především nedávno zemřelého syna Bohdana Obrovského. V úvodu budou zmíněny změny, ke kterým došlo v Bystrci z podnětu Občanského sdružení Odkaz Jakuba Obrovského a za vydatného přispění Rady MČ Brno-Bystrc a zdejšího odboru kultury. Všechny tyto aktivity mají významný dopad na povědomí obyvatel městské části, jsou stálou Dovolím si k tomu určitý komentář. Proč, uvidíte. Dnes jedna obyvatelka přišla za mnou, že chce uveřejnit článek v Bystrckých novinách, kterým se chce zeptat jak to se stavbou prodejny je. To že se lidé zajímají je určitě dobře. Ale proč se tak komplikovaně ptát. Máme telefon, máme elektronickou poštu, lze na úřad i přijít. Dotyčná paní a i ostatní obyvatelé se stav mohli dozvědět již dříve. Kdybychom všechno řešili přes Bystrcké noviny, byly by tlustší než deník MF DNES. Ale potom by nemohla vzniknout zaručená informace, že se prodejna stavět nebude. Paní jsem ještě dnes zatelefonoval a se zástupcem firmy mám jednání za týden. Svatopluk Beneš, starosta opravy a rekonstrukce na březích přehrady, kde hlavní změnu zaznamená lodní nástupiště v Bystrci, a to stržením staré budovy. Na jejím místě bude postaven nový objekt pro odbavení cestujících a lodí. Změny zaznamenáme i na březích přehrady. Nové molo a další různé úpravy a rekonstrukce. Jedno z překvapení má dopravní podnik nachystané pro rekreanty v roce 2010, kdy spustí na přehradní hladinu novou moderní loď a tím zahájí postupné obnovení celé lodní flotily. Staré lodě mají za sebou Č E R V E N ročník XVIII/ připomínkou, jaký byl život ve vesnici Bystrc, na jejíchž pozemcích se dnes rozkládá mnohonásobně větší městská část. Důkazem toho jsou práce žáků bystrckých škol v loňské literární soutěži na téma Bystrc, můj domov, kde se vzpomínka na Jakuba Obrovského často opakuje. I proto se Občanské sdružení Odkaz bystrckého rodáka Jakuba Obrovského rozhodlo, že knihu, která se prostřednictvím slavného rodáka vrací do historie Bystrce, vydá znovu. Kromě krásné přírody, kvalitního bydlení s vyhovující občanskou vybaveností a dobrou dopravní dostupností, je totiž právě historie obce, do které slavný rodák a jeho dílo neodmyslitelně patří, tím, co z Bystrce dělá skutečný domov. Za Občanské sdružení Odkaz Jakuba Obrovského PhDr. Pavla Valčáková, CSc. a Mgr. Eliška Kovářová Program na červen ZOO BRNO DEN DĚTÍ SE ZOO BRNO , hod je pro malé návštěvníky a rodiče připraven kulturní a soutěžní program, Ing. M. Kříž, tel NOC SNŮ V ZOO Brno , hod kulturní program pro pozvané mentálně a tělesně postižené děti a mládež, Mgr.Vítková, tel již dlouhou službu provozu a musí ustoupit nové generaci vodních plavidel. Všechny nové parníky o obdobném výtlaku jako má stará flotila budou i nadále poháněny stejnosměrným proudem a zlepšený komfort lodí vylepší pohodlí cestujícím, říká generální ředitel DPMB pan Bedřich Prokeš. Abychom nezapomněli na naše staré oblíbené parníky, které známe již od dětských let, tak máme ještě letos možnost si je na fotografii zachytit v plné parádě. Vladimír Borský, místostarosta Redakční rada přeje všem čtenářům Bystrckých novin příjemnou dovolenou a hodně sil do dalších pracovních dnů. Pozvánka na 5/11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, které se uskuteční ve středu 11. června 2008 v 17 hod. ve Společenském centru. Předběžný program jednání: v Zástavba území v Brně-Bystrci při ulici Kachlíkova, posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v Kontrolní výbor - Zpráva o kontrole plnění usnesení 5/4. Z (Podnět občanů z ulice Černého ze dne ) v Plnění usnesení Z 5/4 - ZMČ, bod 3.17, podnět občanů z ul. Černého ze dne v 2. změna rozpočtu MČ Brno- Bystrc na rok 2008 v Smlouva o poskytnutí příspěvku na vybudování TI v lokalitě Kamechy se společností JET IMPERA, a.s. - schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 3, ,- Kč v Seznam velkých oprav a investic, aktualizace v Novelizace vyhlášky o místních poplatcích v Katastrální hranice v oblasti Kamech, úpravy hranic mezi k.ú. Bystrc a k.ú. Žebětín. Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na jednání svá stanoviska. Srdečně zve Ing. Svatopluk Beneš, starosta Příští 5/12. zasedání ZMČ Brno- Bystrc se bude konat Vážení čtenáři, určitě všichni dávno víte o úspěších bystrcké, no dobře, brněnské zoologické zahrady, která odchovává dvě lední medvíďata. Je to velká vzácnost, lední medvědi se v zajetí rozmnožují jen výjimečně. Ještě větší je tento úspěch i proto, že v květnu byli lední medvědi zapsáni na seznam ohrožených druhů. Náš brněnský medvědí samec Umca, původem z Ruska, byl už zapůjčen i do Prahy, kde se chtějí pokusit o podobný úspěch. Zároveň se tak na čas vyřešil problém kam s ním, protože s mláďaty pohromadě být nemůže, byl by pro ně nebezpečný. Tak přejme i Pražanům, aby v jejich ZOO mohli za čas obdivovat roztomilé bílé nezbedy, vždyť jsou spolu s námi jediní, kdo v České republice lední medvědy chová. Alena Křivánková, předsedkyně RR

2 2 INFOSLOUPEK Mistrovství Města Brna v pétanque 2008 konané pod záštitou primátora statutárního města Brna R. Onderky, v hod v ŽEBĚTÍNĚ - sportovní areál Pod Kopcem. Systém: skupiny, melée. Účastníci: reprezentační výběry MČ Statut. města Brna, reprezentační výběr Statut. města Brna a reprezentační výběr Alliance Française Brno. Pořadatelé: MČ BOSONOHY, MČ ŽEBĚ- TÍN, CZ PETANQUE, SVČ LUŽÁNKY, AL- LIANCE FRANCAISE BRNO. Program: prezentace účastníků - reprezentací jednotlivých radnic slavnostní zahájení, přivítání V.I.P. hostů, představení partnerů, technické záležitosti zahájení - start prvních herních kol (14.30) přestávka, oběd, občerstvení (14.30) pokračování soutěže zpracování výsledků vyhlášení výsledků, slavnostní dekorování vítězů, zakončení. Doprovodné programy: turnaj V.I.P. a představení aktivit jednotlivých MČ, partnerů podle zájmu zúčastněných. P. Juráček, A. Jiaxis, Bosonožský zpravodaj KSČM v Bystrci Dovolujeme si pozvat mezi nás občany Bystrce. Zájemci o členství v naší straně se mohou informovat na elektronické adrese nebo přímo na Městském výboru KSČM na ulici Křenova 67. Tomsa V., člen MíV KSČM CYKLISTICKÁ 24 HODINOVKA Ve dnech pořádá Montana Brno TK 24 hodinovku na kolech na Třech Studních na Vysočině. Přihlášky a informace: tel.: Za pořadatele Jiří Havel Strana Zelených v Bystrci a její zastupitelé zvou všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají každé druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin - nejbližší termín je 10. června Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Také bych vás rád pozval k návštěvě našich internetových stránek jejich adresa je wz.cz. Od 19 hodin na naše setkání s vámi vždy navazuje setkání občanských sdružení proti R43, na které jste též srdečně zváni. Petr Laštůvka, zastupitel za Stranu zelených Občanská demokratická strana Nastává čas Festivalu Brno, město uprostřed Evropy mezi hrady Špilberk a Veveří. Nastává i čas koupání. Rádi bychom vám všem popřáli hezkou zábavu a rekreaci. Upozorňuji, že dříve používaná elektronická adresa našeho Místního sdružení s ohledem na množství SPAMů končí. Používejte, prosím, adresu Informace o ODS a o místním sdružení v Bystrci najdete na webové stránce bystrckého sdružení případně na centrální adrese Našim členům můžete poslat zprávu na výše uvedenou adresu elektronicky nebo písemně na poštovní adresu Občanská demokratická strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, Brno. Svatopluk Beneš, předseda MS ODS v Bystrci V poslední době se s nimi roztrhl pytel. Ne že by to byly zrovna anonymy útočné, spílající, jak bývá většinou u anonymů zvykem. Někdy přijde sice dopis kritický, jindy ale jen reakce na nějaký uveřejněný článek, dopis, který poukazuje na nějaký nešvar, kterému by bylo potřeba věnovat pozornost, dokonce dopis, který chce někoho pochválit. Společným znakem však je, že jsou to dopisy nepodepsané, bez zpáteční adresy. Někdy bývají podepsané naškrábnutým nečitelným jménem, někdy přijdou z naprosto anonymního u typu což silně zavání jednoúčelově vytvořenou schránkou a případné jméno, jímž je takový mail podepsaný, nemá žádnou hodnotu. Není možné zpětně kontaktovat autora a třeba si nějaké jeho informace ověřit, upřesnit, ANONYMOVÉ není možné zvednout telefon a s autorem pohovořit. Stane se, že si někdo stěžuje velmi razantně na nešvary, které třeba i doloží fotografií, ale které nekonkretizuje datem a časem, kdy nastaly, takže je naprosto nemožné požadovat postih nějakých osob, když jejich zaměstnavatel vůbec nemá šanci zjistit, kdo to byl. Vážení čtenáři, nebojte se podepsat svůj dopis, ať už stížnost nebo polemiku nebo poděkování. Pokud si to nepřejete, jméno se zásadně neuveřejňuje, samozřejmě ani nesděluje objektu stížnosti, to by bylo naprosto neetické. Ale Redakční rada znát autora potřebuje. Pracují tak redakce všech tiskovin, i našeho zpravodaje. Anonymní dopisy neuveřejňujeme. Alena Křivánková, předsedkyně RR BN Dne 29. května 2008 od do hod. se koná setkání občanů se zástupci SNK ED při cimbálu a ochutnávce vín. Setkání je v Bystrci - Přístaviště na točně (nad zastávkou tramvaje). Srdečně vás zve za SNK ED Eliška Kovářová a Jan Strmiska Výskyt a lokalizace kontaminovaných míst na katastru Bystrce Vážení spoluobčané, v rámci přípravy na čerpání prostředků EU pro operační program Životní prostředí je v Jihomoravském kraji realizován přípravný projekt inventarizace (vyhledávání a zaevidování) starých ekologických zátěží (resp. kontaminovaných míst a potenciálně kontaminovaných míst). Projekt řeší pro Ministerstvo životního prostředí společnost DHV CR ve spolupráci s Masarykovou universitou v Brně. Krajský úřad Jihomoravského kraje tuto aktivitu podporuje. Předpokládá se, že inventarizace bude následně provedena pro celý kraj a pro vybrané lokality budou navrženy průzkumné a sanační projekty. Cílem tohoto projektu je vzorově provést inventarizaci starých ekologických zátěží (kontaminovaných míst) na vybraném modelovém regionu obce s rozšířenou působností Brno-město, a to ve všech jeho městských částech. V období jara léta 2008 navštíví naši obec terénní pracovníci řešitelského týmu. Pokud máte konkrétní poznatky o možných místech znečištění životního prostředí, můžete si dojednat schůzku nebo informaci předat v době rozhovoru terénního pracovníka s představitelem obce. Termín schůzky bude veřejně oznámen. Doprovod na vytipovaná místa s podezřením na znečištění životního prostředí je vítán, není však podmínkou spolupráce. Ing. E. Kubátová, odbor životního prostředí a dopravy Z m ě n y v M Š a Z Š P r a m í n e k Již 10 let působí v Bystrci ZŠ a MŠ Pramínek. Tuto alternativní školu založily paní PaedDr. Božena Havelková a Mgr. Eliška Kovářová. Učí se zde v programu Začít spolu a jednou z hlavních předností je, že se zde setkávají zdravé děti s handicapovanými. V současné době dochází ke změně na postu ředitelky. Stávající ředitelka paní Mgr. Zita Fedorková odchází na vlastní žádost a novou ředitelkou se stala paní Mgr. Irena Rotreklová. Toto je její představení: Jmenuji se Mgr. Irena Rotreklová, jsem vdaná, mám dvě děti a již delší dobu učím na prvním stupni základní školy Vejrostova v Bystrci. Po celou dobu mé praxe jsem se věnovala dětem se speciálními potřebami. PRAMÍNEK je škola, která svým programem, přístupem k žákům, místem, kde se nachází a přímou návazností na školku vybízí rodiče k úvaze, kam přihlásit své dítě. Budu se snažit, aby rodiče, kteří hledají školu, která bude pamatovat na všechny potřeby jejich dětí, na jejich dobré vzdělání a přitom individuální a citlivý přístup učitelů, tuto školu objevili právě v PRAMÍNKU. To je zásadní změna, ale čeká nás tato změna ve správě a dozorčí radě školy a s tou vás seznámím zase příště. Mgr. Eliška Kovářová, místostarostka ÚSPĚCH VOLEJBALU ZŠ VEJROSTOVA 15. a 16. května se družstvo děvčat 7. A třídy se sportovním zaměřením naší školy ve složení K. Vašáková, Ž. Kalmárová, K. Tunová, G. Přikrylová, T. Lattová a M. Havlíková zúčastnilo v Třebíči 8. ročníku republikového finále srovnávací soutěže základních škol se zaměřením na volejbal. V kategorii mladších žákyň si naše děvčata přivezla pohár a bronzové medaile za celkové 3. místo! Být třetí v republice ze 26 škol vyučujících volejbal je obrovským úspěchem jak samotných dívek, tak i jejich trenérů a zároveň motivací a závazkem pro další volejbalovou sezónu. Rád bych, aby v budoucnu i ostatní naši mladí sportovci zažili takové krásné chvíle jako my. Foto našeho úspěšného družstva přidáme do dalšího vydání Bystrckých novin. Zakončil bych pozdravem Sportu zdar a volejbalu zvlášť! Mgr. Zdeněk Černošek A Kluby ČR, o.p.s., otevírají novou službu pro maminky, tatínky s dětmi Potřebujete si něco zařídit a nemá vám kdo pohlídat děti? Sháníte práci, brigádu a řešíte co s dětmi? Chcete se naučit na počítači, ale je těžké sehnat pravidelné hlídání? A Klubíčko nabízí: Hlídání dětí od 3 do 6 roků až 3 hodiny denně v jednom kuse. Vašim dětem se zde věnují odborní pedagogové, kteří s dětmi aktivně tráví volný čas, hrají si s nimi, podporují jejich tvořivost a kreativitu. Rodiče mají možnost vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech a institucích, mají možnost využít poradenské a vzdělávací aktivity A Klubů ČR, o.p.s., (PC kurzy, AJ kurzy, Poradnu pro zaměstnanost, A poradnu, Sociální poradnu) nebo jen tak posedět u kávy či čaje s ostatními rodiči a odpočinout si. Všechny služby jsou poskytovány zdarma. A Kluby ČR, o.p.s., Křenová 62a, Brno, tel.: Brněnská společnost SMART Comp., a.s., slaví 10 let - NETBOX Internet zrychluje, ceny tarifů zůstávají nezměněny V nabídce služeb NETBOX se vedle cenově zvýhodněného balíčku obsahujícího vysokorychlostní internet, digitální televizi a VoIP telefon, jako novinka objeví i NETBOX Videotéka. Zákazník služeb NETBOX TV nebo NETBOX Balíček, si tak bude moci přímo z pohodlí svého domova objednat film, který mu bude k dispozici 24 hodin a po tuto dobu si jej bude moci přehrát opakovaně. Více informací o navyšování rychlosti, akční nabídce a službách NETBOX obecně se dozvíte na webových stránkách společnosti SMART Comp, a.s.

3 Nástavby obecních panelových domů V Městské části Brno-Bystrc probíhá již několik let výstavba bytových jednotek formou půdní nástavby na panelových domech. Každá stavba vždy představuje určitou míru zátěže pro její bezprostřední okolí a výstavba v Bystrci není výjimkou. Děkujeme proto všem občanům za jejich pochopení a současně se těm nejvíce dotčeným omlouváme (nájemníkům v obecních domech, ve kterých probíhá výstavba, je standardně poskytována mírná sleva na nájemném). V nejbližší době je připravována výstavba bytových jednotek na obecním domě na ulici Píškova 8, 10, 12. Před započetím samotné výstavby je povinností investora (tzn. stavebníka) zajistit si na vlastní náklad vydání územního rozhodnutí, pro jehož vydání je nezbytné i souhlasné vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Následuje stavební povolení, které stavebníkovi stanoví přesné podmínky, za kterých je povinen stavbu provádět. Spolu se smlouvu, uzavřenou s Městskou částí Brno- Bystrc, tvoří tyto dokumenty právní rámec výstavby bytových jednotek. Snad téměř každý z nás to zná. Napsaná slova zní jasně a přesně a vše se zdá být jednoduché, ale životní realita je někdy odlišná. A snad téměř každý kdo stavěl, přistavoval nebo nadstavoval tuší, že provádění staveb je činností, která má problémy už ve svojí povaze. Trvalým cílem ÚMČ je, aby tyto obtíže a nepohodlí byly pro občany Bystrce co nejméně patrné a proto spolu s externími odbornými spolupracovníky ve funkci technických dozorů neustále kontrolujeme, upozorňujeme a v případě porušení povinností stavebníkem uplatňujeme sankce. Věříme, že problémy související s výstavbou bytových jednotek formou půdní nástavby budou pro občany v Bystrci co nejmenší a na závěr chceme ještě poděkovat všem, kterým nebylo jejich okolí lhostejné a kteří nás upozornili na nevhodné chování zaměstnanců jednotlivých společností provádějící výstavbu a na porušování jejich povinností při provádění stavebních prací. Ing. Josef Vaverka, odbor majetkový a investiční SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno (st) Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Zač.: hod. (Předprodej vstupenek od ) BYSTRCKÉ HODY viz pozvánka Nabízíme pronájem prostor Společenského centra: velký sál (204 m 2 ) kapacita cca 240 osob, cena od 800,- Kč/hod. učebna (37 m 2 ) - kapacita cca 35 osob, cena od 300,- Kč/hod. vstupní hala (146 m 2 ) - vhodná pro menší prodejní akce, cena od 400,- Kč/hod. Další informace na (odbor kultury) nebo na telefonu a Zaměstnanci Společenského centra Bystrc přejí všem hezké prázdniny a příjemnou dovolenou. Předprodej vstupenek v pokladně Společenského centra po-čt hod. Informace na tel.: , Doprava tramvajemi č. 1, 3 zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbusem č. 30 zast. Vondrákova. Stalo se před 70 lety Rok 1938 je ve staré bystrcké kronice popisován jako jedno z nejsmutnějších období obce i celého našeho státu. Cituji: Lid naší vesnice sledoval pozorně světový vývoj a dobře tušil, že Hitler v Německu znamená válku. Proto mobilizace vyhlášená dne 21. května 1938 a všeobecná mobilizace oznámená dne 22. září roku 1938 nikoho mnoho nepřekvapila. Mobilizace byly provedeny v klidu a pořádku s nadšením. Každý si byl vědom toho, že nastane s německým nacismem boj na život a na smrt. Nikdo se nebál a každý věřil, že Československá republika se svými spojenci konečně s nacismem zúčtují. Nezapomenutelné zůstanou chvíle v noci dne 22. září Z rozhlasu se ve večerních hodinách ozývala po dlouhou dobu pouze znělka pražské stanice akordy z Vyšehradu od Bedřicha Smetany. Občas zazněly vojenské pochody. Po dlouhé, netrpělivostí posluchačů do nekonečna se zdající době - ozval se konečně hlas, oznamující, že vláda republiky v čele s presidentem Dr. Ed. Benešem nařizuje všeobecnou mobilizaci. Po hlášení byl ihned vypnut elektrický proud. Nastala tma a hrozno v myslích i srdcích všech lidí......jenom na okamžik. V domech se rozsvěcovalo nouzové osvětlení a muži rychle připravovali svá zavazadla k nastoupení vojenské služby. Mnozí nečekali na ráno, jak bylo hlášeno, ale již kolem půlnoci bylo možno spatřiti hloučky záložníků, kteří se ubírali k Brnu, aby nastoupili vojenskou službu. Klid a současně pevné odhodlání postaviti se se zbraní v ruce na odpor útočníkovi byl krásným dokladem lásky k vlasti. Takoví byli naši lidé již v roce Milovali příliš svůj národ a republiku, než aby se rozpakovali položiti na oltář vlasti to nejdražší, co člověk má svůj život. Tím větší bylo zklamání, když nás západní spojenci zradili. Každý tušil, co to znamená. Přišel Mnichov! Náš stát byl zmrzačen. Přirozená hranice příhraniční hory s přilehlým územím, které bylo obýváno Němci byla odstoupena Německu. Živořili jsme ještě několik měsíců jako samostatný stát vydáni na milost a nemilost Německu. Zatrpklost ze zrady bývalých spojenců zůstala ve všech smutno a ticho bylo v českých zemích. President Dr. Edvard Beneš se vzdal svého úřadu a odjel za hranice, aby podruhé se vydal na trpkou cestu za osvobození milovaného národa. Hlavou státu byl zvolen Dr. Emil Hácha. I vláda byla podstatně změněna. Nastal jiný život a všichni jsme si uvědomovali, že již nejsme pány ve svém domě. Státní svátek 28. říjen byl všedním pracovním dnem. Z pohraničí krajů odstoupených Německu přicházeli uprchlíci ve zbědovaném stavu. Majetkem mnohých bylo pouze to, co měli na sobě. Bystrčtí občané provedli sbírku peněžitou i šatstva. Výsledek byl opravdu pěkný. Občané Bystrce dokázali, že nemají zatvrzelá srdce. Rok 1938 patří k nejsmutnějším letům naší historie. Byl to však teprve úvod do hrůz, které přinesly roky následující. A co ze současného pohledu dodat? Ani si mnohdy neuvědomujeme, jak spokojeně si v dnešní poklidné a prosperující době - po 70 letech žijeme. Snad to pochopí i ti, kdo tuto dobu na vlastní kůži neprožili. Ing. Zdeněk Zych MČ Brno - Bystrc vás června 2008 srdečně zve na BYSTRCKÉ HODY Program: STAVĚNÍ MÁJE sobota - před budovou Společenského centra (cca hod.) HODOVÁ VESELICE Taneční zábava a vystoupení krojovaných párů v sále Společenského centra. K tanci a poslechu hraje kapela GRYF. (Předprodej vstupenek od ) Zač.: hod Slavnostní průvod krojovaných párů neděle - průvod vychází v 11 hod. od kostela HODOVÁ ZÁBAVA - volné prostranství před Společenským centrem Taneční zábava u máje, vystoupení krojovaných párů, vystoupení dětí ze souboru SKŘIVÁNEK, atrakce pro děti. Občerstvení zajištěno, vstup volný. K tanci a poslechu hraje MORAVSKÁ KAPE- LA. Zač.: hod.

4 Ř Á D K O V Á I N Z E R C E n Prodám PEUGEOT RV 1996, 3 dveřový. Cena Kč. Obsah 1,1 litrů. Najeto km, vín. metalíza. Tel.: n Stříhání, koupání a úprava psů. Foltýnova 5. Tel.: n Počítačové služby instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě. Tel.: , n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, Kohoutovice. Po pá hod. Tel.: n Med přímo od včelaře, 1kg 75,- Kč. Tel.: , mobil n Dětské tábory sportovní, pro teenagery, jazykové, výtvarné, cyklistické, s flétnou a minitábor rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: , n Čištění koberců. Tel.: n Vyměním SB 2+kk nový u divadla za větší 2+1 nebo 1+1 (sídliště). Tel.: n Vyměním OB komora, nový balkón, plast. okna, zateplený za OB 3+1 Bystrc. Tel.: n Vyměníme OB 2+1, I. kat. /nový/ za OB 2 až 3+1 v privatiz. Tel.: n Autodílna a pneuservis mechanické klempířské lakýrnické práce. Příprava na STK, přezutí pneu již od 300,- Kč. Možnost nákupu pneu, vše za velmi příznivé ceny. Kontakt tel.: , mobil , n Provádíme malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Po nás se neuklízí. Tel.: , n Vyměním 3 pokojový obecní byt v Bystrci, Rerychova 14 za 2-3 pokojový OB k prodeji v Bystrci. Tel.: , n Výuka AJ - individuální i skupinová. Tel.: n Spouštěcí garnýže, pohodlně spustíte kolejnice se záclonami a závěsy do potřebné výšky a po zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Fa VENTYŠ tel , mobil n Šikovnému údržbáři nabízíme spolupráci. Volná pracovní doba, možnost práce z domova. Auto a vyhl. č. 50 výhoda. Tel.: n Vyměním OB 2+1 v Bystrci za OB 3+1. Tel.: n Rozvoz krmiv - n Prodám byt v OV 3+1 v Bystrci na Lýskově ulici. Cena: 2, ,- Kč. Tel.: n Nepůjčí Vám v bance? Nebankovní půjčky do ,- Kč. Rychlé jednání. Tel.: n Instalatérské práce. Tel.: n Hledám garáž k pronájmu. Dobrá dostupnost MHD. Červen-říjen. Tel.: n Prodám auto Škoda 105 v dobrém stavu, garážované, najeto km. Tel.: n Vyměním OB 2+1 na ulici Černého za OB 3+1. Tel.: n Vyměním OB 1+1 ul. Laštůvkova za OB 2+1 Bystrci. Tel.: n Prodám DB 1+1 ve 3.p. na ul. Laštůvkova. Cena ,- Kč. Volný ihned. Tel.: n Vyměním OB 3+1 v Bystrci, nová koupelna a kuchyň, za dva menší. Tel.: n Koupím byt či RD. Platím hotově. Nabídněte i SMS. Tel.: n Koupím garáž na Černého. Platba hotově. Spěchá. Tel.: n Pronajmu zahradu IHNED! Střelice u Brna. Tel.: n Pronajmu garáž na ulici Valouškova. Tel.: n Vyměním OB 1+1 za OB 2+1 Bystrc, Žabovřesky, Komín. ZN: rychlé jednání. Tel.: n Hotel SANTON - Přístavní 38 příjme do HPP pokojskou, uklízečku, cukrářku. Tel.: , mobil n Hledám byt 2+1 nebo chatu pro celor. užívání. Tel.: n Pronajmu garáž na ul. Výhon. Tel.: n Hledáme správce domu v Brně s možností bydlení vhodné pro zdatnějšího důchodce. Kontakt tel.: n Chcete si udělat hezký večer s partnerem či přítelkyní a nemáte komu svěřit dítko na hlídání? Volejte tel.: n Koupím byt 1+1 v Bystrci. Platba v hotovosti. Tel.: n Půjčky bez ručitele, bez popl., předem i důch. a ženy na mateřské dovolené. Tel.: n Opravna oděvů v text. galant. Dons, Rerychova 2, konečná tram. 1 a 3 Po Pá 8-12, Tel.: n Dovolená na Vysočině, stylová chalupa samostatný apartmán 3+kk. Pěkné prostředí. Info.: seznam.cz, tel.: n Odkup pohledávek. Tel n UNIQA Všechny druhy pojištění můžete uzavřít v budově polikliniky Bystrc nebo u Vás doma. Nyní na vybrané druhy až 30% sleva a nemocnice zdarma. F. Foltýn, tel.: n Hledáme zahradu v Bystrci. Ševčíková tel.: n Znáte přírodní kosmetiku ORIF- LAME? Chcete si nakupovat v nákupních cenách? ZDARMA vyřídím členství. Odběr zboží v Bystrci. Tel.: , n S-REALITY RK, tel.: , , hledáme: byt 2+1 OV, DB v Bystrci. Pro prodávající veškeré služby zdarma. n Doučím kvalitně Vaše dítě ZŠ (MAT, FYZ, AJ, ČJ, vše). Tel.: n Prosíme nálezce, který našel vysílačku zn. Motorola (s nápisem MOBIL- KOM), ztracené v noci ze dne na v okolí hotelu Santon, ať volá informace na tel Nálezci bude vyplacena odměna 1000 Kč. Základní škola Brno Heyrovského 32, Brno Bystrc Nabídka zaměstnání Hledáme uklízečku do částečného pracovního úvazku na 5,5 hodiny týdně. Nástup možný od Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Eliášová, tel.: Pálení čarodějnic v MŠ ZVÍDÁLEK, Kachlíkova 17 V pondělí dne , jsme se se svou dcerou zúčastnili Pálení čarodějnic, které nás velmi příjemně překvapilo a potěšilo. Myslíme, že se velmi bavily nejen děti, ale především vystoupením a kostýmy kolektivu pracovníků celé MŠ Kachlíkova 17 i rodiče. Moc se nám líbil celý program i stanoviště, krásně vyzdobená zahrada a i počasí jste objednali příjemné. Moc děkujeme za pohodově strávené odpoledne a podvečer, za dceru děkujeme za odměny a paním kuchařkám za výborné čarodějnické menu. Knoflíčkovi, rodiče Adélky ze třídy Motýlků K a m n a p í s k o v i š t ě? V měsíci dubnu jsme stejně jako v předchozích letech nechali provést ve smyslu vyhlášky č.135/2004 Sb., kterou se stanoví mimo jiné hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch vyšetření všech stávajících čtyřiadvaceti oplocených pískovišť. Vzorky písku ze všech těchto pískovišť po stránce parazitologické vyhovují požadavkům normy. V současné době je tedy možné bez obav využívat oplocená pískoviště v následujících lokalitách: Pod Horkou, Filipova 3, Opálkova 12, Vondrákova u knihovny, Vondrákova 23, Černého 39, Laštůvkova 13, Laštůvkova 8, Větrná 3, Štouračova u MŠ, Ondrouškova sudá, Centrální park při ulici Fleischnerova, Centrální park při ulici Kachlíkova, Fleischnerova za č.11, Kuršova 1, Rerychova 14, Foltýnova 11, Teyschlova 1, Teyschlova 2, Teyschlova 29, Kachlíkova 2, Valouškova 12, Píškova a Heyrovského. Ve všech těchto lokalitách je písek pravidelně vyměňován a budou i nadále prováděny kontroly hygienických limitů. Současně bychom tímto chtěli apelovat na majitele psů a koček, aby důsledně dodržovali zákaz vstupu s těmito zvířaty na všechna pískoviště a plochy dětských hřišť. V letošním roce pak budeme i nadále pokračovat v nastoupené cestě odstraňování betonových nevyužívaných pískovišť a také rekonstrukcí těch hojně používaných. Odstraněno tak bude 8 ks pískovišť v lokalitách: Teyschlova 23 (2x), Teyschlova 24 (2x), Foltýnoa 2 (1x), Kachlíkova 8 (1x), Vondrákova 23 (1x), Vondrákova 42 (1x). Rekonstrukce spočívající v celkovém rozšíření a doplnění o skluzavku, trojhoupačku, lanovou sestavu a další herní prvky bude provedena u pískoviště Laštůvkova 8. Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy K soutěži Bystrc můj domov Práce, která se umístila v soutěži na 3. místě Bystrc můj domov chat. V létě je sice trošku zelená, ale v zimě je to ideální místo pro bruslení. Bystrc je nádherná část města Brna. Je zde hodně zelených ploch, Součástí přehrady je mimo jiné ale také místa, jako jsou kostely i velké přístaviště, kde se celoročně a radnice. konají různá vystoupení a soutěže. Já zde žiji od svého narození. Bydlím na okraji Bystrce v předposled- Z přístaviště odplouvá parník, s nímž se lze dostat až na hrad Veveří. ním patře panelového domu postaveného přímo na kopci, takže když menout zmínit řeku Svratku, která je Když už píši o vodě, nesmím zapo- se podívám z okna, vidím Bystrc jako také v Bystrci. na dlani. Navštěvuji základní školu, Takže když to shrneme, je Bystrc strašně zajímavé a krásné mís- která se také nalézá v Bystrci. Na Bystrci se mi nejvíce líbí starodávná lípa, která si podle mě zaslouží na popsání všech jejích předností to, ale ani celý sešit by mi nestačil uznání všech obyvatel ne proto, že a krás. Některá z nich ani nelze je to památka, ale proto, že je to tak popsat slovy, to musí člověk vidět na starý a přesto krásný strom. vlastní oči, teprve potom uvěří. V Bystrci nalezneme také zoologickou zahradu. Navštívila jsem ji měnila bych ji ani za přepychový Žiji v Bystrci již čtrnáct let a nevy- už mnohokrát, ale nikdy mě nenudila. Pokaždé tam najdu svá oblíbená stě můj domov a já pevně doufám, že dům v Paříži. To nikdy! Bystrc je pro- zvířata a něco nového, to je na ní to jím ještě dlouho zůstane. hezké. Gabriela Šemberová, Bystrckou přehradu nelze vyne- ZŠ Heyrovského 32, 8. A

5 5 Přijmeme číšníka/servírku, praxe v oboru. Přijďte k nám i Vy, těšíme se na Vás restaurace Le gusta v areálu polikliniky Bystrc, Lýskova 2 Tel , Polední obědové menu 55,- Kč Po předložení kuponu 5% sleva z účtu (nevztahuje se na obědové menu) SOLNÁ JESKYNĚ ORCHIDEA Zveme Vás do nově otevřené solné jeskyně ORCHIDEA, která se nachází v přízemí budovy Medispol, Makovského nám. 2 v Brně Žabovřeskách. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. objednávky: Sbor Evangelické církve metodistické v Brně zve zájemce na Prázdinovo biblickou školu (Vacation Bible School), která se bude konat ve dnech , vždy od 9:00 do 12:00, v křesťanském centru Archa, Lýskova ul., Brno Bystrc. Čeká nás program pro předškolní děti a školní mládež připravený našimi přáteli z Tennessee: hry, písničky a povídání na biblická témata. Bližší informace na: www: tel: Desatero bezpečného pobytu u vody 1) Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody. 2) Neplav hned po jídle, nech si alespoň 1 hodinu odstup. 3) Neplav, jsi-li rozpáleny nebo unavený. 4) Neplav daleko od břehu, máš-li potřebu, zajisti si doprovod lodičky. 5) Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest. 6) Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný. 7) Neplav a neskákej do vody v neznámých místech. 8) Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy. 9) Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života v případě, že se dostaneš do potíží. 10) Důvěřuj členům Vodní záchranné služby, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci. Každý člověk plavcem, každý plavec zachráncem. Více na ing. S. Kocmanová, krizové řízení ÚMČ Kam: Rerychova 4, Bystrc (konečná tram. 1) Pedikúra, manikúra, modeláž nehtů, parafínové zábaly, korekce nehtů na nohou, Nail Art a další Široký výběr relaxačních masáží (havajská, thajská, horké kameny, medová, růžová aj.), detoxikace organismu. Zeštíhlení postavy (přístrojová a manuální lymfatická masáž, speciální zábaly rašelinový, bahenní, anti-celulitidový, poradenství aj.). Prodlužování vlasů metodou Keratin za studena. Zuzka, mob: , tel: , A to vše za ty nejlepší ceny!! Přijďte k nám nabrat nové síly! MUDr. MONIKA SMOLKOVÁ privátní praktická lékařka nám. 28. dubna Brno Bystrc tel.: ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY 2 x týdně odpolední ordinace Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přijmeme obsluhu na čerpací stanici D-OIL v Troubsku - Veselka. Kontakt tel.:

6 obchod s oþní optikou nižší ceny než ve mčstč MAX CENTRUM (OD AKÁT), KUBÍþKOVA 8, BRNO-BYSTRC (pĝízemí - naproti poštč) OTEVĜENO: PO-PÁ: 9:00-18:00 SO: 9:00-12:00 hod. tel.: MČĜENÍ ZRAKU OþNÍM LÉKAĜEM ZDARMA (pĝi zakoupení obruby) APLIKACE A PRODEJ KONTAKTNÍCH þoþek ZHOTOVENÍ BRÝLÍ DO 1 HODINY u bčžných skladových ÿoÿek. BČŽNÉ OPRAVY A ÚPRAVY NA POþKÁNÍ NABÍZÍME: DIOPTRICKÉ A SLUNEýNÍ BRÝLE ADIDAS, ESPRIT, ELLE, JAGUAR, JOOP, PUMA, TOMMY HILFIGER Novč - polarizaþní sluneþní brýle POLAROID a dioptrické brýle þeského výrobce OKULA DċTSKÉ DIOPTRICKÉ A SLUNEýNÍ BRÝLE LYŽAěSKÉ BRÝLE, PLAVECKÉ BRÝLE, SPORTOVNÍ BRÝLE možné i v dioptrickém provedení SPECIALISTA NA MULUTIFOKÁLNÍ þoþky NIKON Samozabarvovací þoþky Transitions NABÍZÍ k dlouhodobému pronájmu krytá a zároveň uzavřená parkovací stání s automatickými garážovými vraty na dálkové ovládání na ulici Adamcova (zadní strana Autosalonu HORA). Předběžný termín zahájení provozu od Zájemci o parkovací stání mohou reagovat prostřednictvím u: nebo poštou na adresu Autosalon HORA CZ,a.s., Štouračova 1a, Brno POZVÁNÍ NA PRODEJNÍ VÝSTAVU Uzávěrka příštího čísla je 13. června 2008 ve 12 hodin. náměstí 28. dubna 40. Těšíme se na Vaši účast! Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. L. Sedláčková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma. amerických a španělských šperků a bižuterie poprvé v ČR. Dne 14. června od hod. v cukrárně u kostela, Za organizátory: Mgr. Eva Adamová a Lenka Nedvědová

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na desátý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Spolupořadatel: OR AŠSK Litoměřice

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/030/15 ze dne 4.11.2015 číslo 1/030/15 k návrhu na schválení programu 30. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 30. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 30. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012

Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Zápis č. 23/Z6 z 23. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 12. listopadu 2012 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 8 zastupitelů Ing. Jiroušek, p. Smejkal, Mgr. Procházková

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou

Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nabídka pozemku v Lipně nad Vltavou Pozemek v žádané rekreační lokalitě Celková plocha pozemku 644 m² Dle aktuálně platného územního plánu - plocha pro bydlení +420 224 217 217 Knight

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Výjezd státní reprezentace č. 1/2012 Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko

Výjezd státní reprezentace č. 1/2012 Mistrovství světa juniorů 9. - 15. 9. 2012 Bratislava, Slovensko Název: WAKO WORLD KICKBOXING CHAMPIONSHIPS 2012 CADETS & JUNIORS Pořadatel: SZKB Slovenský zväz kickboxu (SLOVAK Kickboxing Union) Místo konání: Sportovní hala Pasienky Trnavská cesta 29, Termín: 9. 15.

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice Výstavba tělocvičny u základní školy byla zahájena Obec Dobratice získala po několikaletém úsilí dotaci z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu ve výši

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Rehabilitační pobyty v r. 2012

Rehabilitační pobyty v r. 2012 Všem základním organizacím ČMOSA Vážení přátelé, Rehabilitační pobyty v r. 2012 253001/13 Zabilanská/222713722 8.11.2011 vzhledem k velmi kladným ohlasům na rehabilitační pobyty našich členů v letošním

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více