NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM"

Transkript

1 NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM Specifikace XML struktury pro příjem dopravních informací Verze: 3.05 Datum: Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 80, Brno Tel.: , Fax:

2 1 Obsah 2 Návrh struktury XML protokolu Popis struktury XML xml DOC INF DAT EVTT LOCT SNET UIRADR MJD MSG MTIME TGEN TSTA TSTO TUPD MTXT MEVT TMCE ROTXT EVI TXUCL TXEVC SPI DIV TXTMCE WCOND TEMP CLD PREC WIND VIS WTXT TTXT MTNCOND ISTN RCOND RSCOND TXISTN WDEST OTXT MLOC GEO COORD VARS BRNO a.s. Strana 2 / 53

3 3.44 PARTS POINTS MBR TMCL SNTL TXPL SBEG SEND STEP STEL CHAIN MDST DEST STRE ROAD DIVLOC DIVROUTE Ukázka XML dokumentů XML zpráva z CEU XML zpráva z aplikace ZIMA VARS BRNO a.s. Strana 3 / 53

4 2 Návrh struktury XML protokolu Tento dokument obsahuje specifikaci výměnného formátu pro výměnu informací mezi dopravním informačním centrem a externími dodavateli dopravních informací. Popis struktury XML uvádí: elementu Cestu od kořenového elementu dat Zda je povinný a zda se může opakovat Dále je uveden seznam všech atributů elementu včetně všech parametrů, které jsou uvedeny u elementu. VARS BRNO a.s. Strana 4 / 53

5 3 Popis struktury XML 3.1 xml xml Záhlaví XML dokumentu Ano version Verze parseru XML 1 encoding Kódování souboru "UTF-8" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 3.2 DOC DOC DOC zapouzdřuje celý dokument pro výměnu informací Ano version verze XML definice kladné reální číslo VARS BRNO a.s. Strana 5 / 53

6 id Jednoznačný identifikátor dokumentu Krátký guid 6-4 znaky country Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází. Pozn.: V jedné zprávě se smí nacházet událostí z více států. dvoumístný text CZ AT DE SK PL number Pořadí gerovaného dokumentu Dlouhé celé kladné číslo <DOC version="3.0" id="{b7e48e7c-4c78}" number="112" country="cz"> 3.3 INF INF DOC\INF Informace o subjektech, které si vyměňují XML dokument sender Zkratka systému ve kterém byla dopravní informace pořízena např. CEU alfanumerický kód bez diakritiky VARS BRNO a.s. Strana 6 / 53

7 NDIC Národní dopravní informační centrum CDI2 CEUNN CEU SYSHZS USDI ZIMA DIC VIA GEWI JMIS ADD DEU ERDIS SYSZZSP4M PČr - Eastwood Nadměry Centrální evidence uzavírek Hasiči (RCS Kladno) Universální sběr dopravních informací Zimní zpravodajská služba Redaktor DIC Systém VIA Systém GEWI - converter TIC Info XML Jednotný meteorologický informační systém Automatický detektor dopravy Dálniční evidence uzavírek Redakční systém Eastwood Systém Zdravotního záchranného sboru (P4MANCE) receiver Zkratka systému, pro který je zpráva určena např. NDIC transmission Typ přenosu použitý k předání dokumentu "HTTP", SMTP, FTP <INF sender="ceu" receiver="ndic" transmission="http"> 3.4 DAT DAT DOC\INF\DAT TAG zapouzdřující informace o verzích jednotlivých datových sad VARS BRNO a.s. Strana 7 / 53

8 3.5 EVTT EVTT DOC\INF\DAT\EVTT Obsahuje informace o katalogu událostí Alert-C version Verze katalogu Alert-C kladné reálné číslo language Jazyková verze "CZ" <EVTT version="2.01" language="cz" /> VARS BRNO a.s. Strana 8 / 53

9 3.6 LOCT LOCT DOC\INF\DAT\LOCT Obsahuje informace o lokalizační databázi v případě, že zpráva obsahuje lokalizaci na síť komunikací. Jedna z položek LOCT bo SNET musí být uvedena version informace o verzi lokalizační databáze kladné reálné číslo number číslo lokalizační tabulky kladné celé číslo 25 country číslo země lokalizační tabulky Jeden znak odpovídající šestnáctkovému číslu <LOCT version="1.36" number="25" country="2" /> 3.7 SNET SNET DOC\INF\DAT\SNET Informace o datové sadě sítě komunikací, na kterou jsou lokalizovány dopravní události VARS BRNO a.s. Strana 9 / 53

10 v případě, že zpráva obsahuje lokalizaci na síť komunikací. Jedna z položek SNET bo LOCT musí být uvedena type informace o typu použité sítě komunikací "SN" = streett "GN" = GlobalNetwork version informace o verzi sítě kladné reálné číslo country země, pro kterou je vytvořena síť komunikací "CZ" <SNET type="sn" version="1.00" country="cz" /> 3.8 UIRADR UIRADR DOC\INF\DAT\UIRADR Informace o datové sadě UIRADR v případě, že zpráva obsahuje české události s vyplněnou informací o místu události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR. structure informace o verzi struktury VARS BRNO a.s. Strana 10 / 53

11 version informace o verzi dat kladné reálné číslo date datum vydání verze dat <UIRADR structure="4.2" version="522" date=" " /> 3.9 MJD MJD DOC\MJD Zapouzdřuje veškeré informace o dopravních informacích. count počet dopravních informací, které jsou zapouzdřeny v MJD kladné celé číslo <MJD count="2"> 3.10 MSG MSG DOC\MJD\MSG TAG zapouzdřující jednu zprávu v dokumentu VARS BRNO a.s. Strana 11 / 53

12 , může se opakovat id Jednoznačný identifikátor zprávy dlouhý guid znaků version číslo verze zprávy; nová = 1, aktualizace, vždy +1, celé číslo sysid systémový identifikátor pro interní potřeby (např identifikace karty vozidla NN) text provider Poskytovatel typ organizace (Subjekt) poskytující dopravní informace alfanumerický kód bez diakritiky RSD Ředitelství silnic a dálnic SUS Správa a údržba silnic PCR Policie České republiky SSU Silniční správní úřad HZS Hasičský záchranný sbor MP Městská policie SIS Správce inženýrských sítí CHMU Český hydrometeorologický úřad ITSPARKING Správci parkovišť ITSADD Správci detektorů dopravy ASM Asistenční služba pro motoristy BKOM Brněnské komunikace ORF Österreichischen Rundfunk ITSMETEO Správci meteohlásek ZZS Zdravotní záchranná služba VARS BRNO a.s. Strana 12 / 53

13 TSK Technická správa komunikací Praha CRO Český rozhlas author Pořizovatel dopravní informace (fyzická osoba/uživatel systému) text valid Udává platnost události. Maximálně jeden ze záznamů se zhodným ID_Event může mít Valid = true true / false True platná událost False platná událost LifeCycle Informace o stavu životního cyklu zprávy w nová událost update aktualizace události cancel zrušení události progress Informace o stavu zpracování z hlediska životního cyklu zprávy future budoucí non-start - zahájená non-verify - ověřená in-progress - probíhající type Typ poskytované informace TI dopravní informace (událost typu Běžná, obsahující ALERT-C kód vymezený pro definici intenzity dopravy ) VARS BRNO a.s. Strana 13 / 53

14 WCOND zimní zpravodajství (událost ze zimního zpravodajství lokalizovaná na oblast) TL dopravní intenzita (událost typu Běžná, obsahující ALERT-C kód vymezený pro definici intenzity dopravy) recurrent Opakující se událost. Pouze pro speciální typy událostí, jako je např. nadměrná přeprava true / false true opakující se událost false událost s normálním jednoprůchodovým životním cyklem GeometryType Informace o typu geometrie události text point bodová geometrie continuous spojitá geometrie non-continuous spojitá geometrie area plošná geometrie pland typ poskytované informace z hlediska úředního povolení True/False True plánovaná False normální <MSG id= eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54" LifeCycle="w" progress="future" type="ti" version="1" sysid="6541" recurrent="false" GeometryType="continuous" provider="ssu" author="franta Voňásek" valid="true"> 3.11 MTIME MTIME DOC\MJD\MSG\MTIME Tag zapouzdřující časové informace o zprávě VARS BRNO a.s. Strana 14 / 53

15 format Popisuje datový formát datetime dle W3C uvedených časů. Je využíváno aplikacemi při příjmu XML. YYYY = four-digit year MM = two-digit month (01=January, etc.) DD = two-digit day of month (01 through 31) hh = two digits of hour (00 through 23) (am/pm NOT allowed) mm = two digits of minute (00 through 59) ss = two digits of second (00 through 59) TZD = time zo designator (Z or +hh:mm or -hh:mm) <MTIME format="yyyy-mm-ddthh:mm:sstzd"> 3.12 TGEN TGEN DOC\MJD\MSG\MTIME\TGEN čas kdy byla zpráva vygerována datový formát datetime dle W3C <TGEN> T08:27:19+02:00 </TGEN> 3.13 TSTA TSTA DOC\MJD\MSG\MTIME\TSTA čas od kdy zpráva platí bo bude platná datový formát datetime dle W3C <TSTA> T08:27:19+02:00</TSTA> VARS BRNO a.s. Strana 15 / 53

16 3.14 TSTO TSTO DOC\MJD\MSG\MTIME\TSTO čas do kdy bude zpráva platná datový formát datetime dle W3C <TSTO> T08:27:19+02:00</TSTO> 3.15 TUPD TUPD DOC\MJD\MSG\MTIME\TUPD čas, do kterého by měla přijít další aktualizace zprávy datový formát datetime dle W3C <TUPD> T08:27:19+02:00</TUPD> 3.16 MTXT MTXT DOC\MJD\MSG\MTXT Kompletní textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY a JAK dlouho platí. language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" VARS BRNO a.s. Strana 16 / 53

17 <MTXT language="cz">d8, ve směru Praha, mezi 7,50 km a 7,00 km, odklízecí práce, po zbytek d</mtxt> 3.17 MEVT MEVT DOC\MJD\MSG\MEVT zapouzdřuje veškeré informace o události 3.18 TMCE TMCE DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE zapouzdřuje veškeré TMC informace o události, atributy jsou vázány na normu , v případě, že zpráva obsahuje informace v kódování ALERT-C. urgency určuje jakou má mít zpráva prioritu, jestli normální (0), zvýšenou o 1 (1) bo sníženou o 1 (-1) vzhledem k původní definované hodnotě v ALERT- C celé číslo urgencyvalue určuje skutečnou hodnotu urgentnosti události zadané operátorem dle ALERT-C jeden znak typu text N normální U je standardní VARS BRNO a.s. Strana 17 / 53

18 X jsou mimořádně urgentní directionality určuje jestli je zachovaná přirozená směrovost popisované TMC zprávy (0) bo je obrácená (1) tj. z jednosměrné na obousměrnou a naopak. true / false "true" = zachovaná směrovost "false" = obrácená směrovost directionalityvalue určuje skutečnou hodnotu směrovosti události zadané operátorem vzhledem k ovlivněnému směru provozu dle ALERT-C kladné celé číslo 1 událostí je ovlivněn jeden směr provozu 2, událostí jsou ovlivněny oba dva směry timescale určuje jestli je zachovaný stav časové platnosti popisované TMC zprávy (0) bo jestli je obrácený (1) tj. z dynamické na dlouho-trvající událost a naopak. true / false "true" = zachovaný stav časové platnosti "false" = obrácený stav časové platnosti timescalevalue určuje skutečnou hodnotu typu trvání události zadané operátorem dle ALERT-C kladné celé číslo D krátkodobá (D) L déletrvající (L) duration určuje dobu platnosti celku zprávy viz číselník Alert-C VARS BRNO a.s. Strana 18 / 53

19 0.. 7 durationtext textový popis doby platnosti celku zprávy viz číselník Alert-C text diversion určuje jestli operátor doporučuje objížďku či True/False True doporučuje objížďku False doporučuje objížďku credibility určuje důvěryhodnost zprávy 1 = málo důvěryhodná 2 = důvěryhodná 3 = vysoce důvěryhodná authorized určuje, zda je zpráva autorizovaná pověřenou osobou bo organizací True/False "True" = autorizovaná "False" = autorizovaná <TMCE urgency="0" urgencyvalue="u" directionality="false" directionalityvalue="1" timescale="false" timescalevalue="d" duration="7" durationtext="po zbytek d" diversion="true" credibility="3" authorized="false"> 3.19 ROTXT ROTXT VARS BRNO a.s. Strana 19 / 53

20 DOC\MJD\MSG\MEVT\ROTXT Volný text, který je vzhledem ke svému obsahu důvěrný 3.20 EVI EVI DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\EVI Tag zapouzdřující informace o čísle události v katalogu událostí o jeho aktualizační třídě, kvantifikátoru, pořadí (pokud je zpráv více za sebou) včetně textového popisu aktualizační třídy a události., může se max. 3x opakovat eventcode číslo z katalogu událostí Alert-C celé kladné číslo odpovídá číselníku Alert-C updateclass informace o aktualizační třídě události celé kladné číslo odpovídá číselníku Alert-C quantifier kvantifikátor události podle číselníku Alert-C celé kladné číslo odpovídá číselníku Alert-C eventorder pořadí kódu ALERT-C ve zprávě kladné celé číslo VARS BRNO a.s. Strana 20 / 53

21 1.. 3 <EVI eventcode="1112" quantifier="4" updateclass="1" eventorder="1" /> 3.21 TXUCL TXUCL DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\EVI\TXUCL textový popis skupiny události podle ALERT-C language jazyk ve kterém text psaný CZ <TXUCL language="cz"> Nebezpečné situace</txucl> 3.22 TXEVC TXEVC DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\EVI\TXEVC textový popis kódu události podle ALERT-C language jazyk, ve kterém text psaný CZ <TXEVC language="cz">turisté komplikují příjezd</txevc> VARS BRNO a.s. Strana 21 / 53

22 3.23 SPI SPI DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\SPI informace o čísle doplňkové události, rychlostním limitu a délce ovlivněného úseku komunikace supinfocode Číslo doplňkové události podle katalogu Alert-C kladné celé číslo odpovídá číselníku Alert-C pokud je uveden tag SPI, alespoň jeden z atributů musí být uveden supinfotext Text doplňkové události podle katalogu Alert-C text odpovídá číselníku Alert-C speedlimit kód rychlostního limitu podle Alert-C kladné celé číslo = 5km/h, 2 = 10 km/h, 26 = 130 km/h pokud je uveden nod SPI, alespoň jeden z atributů musí být uveden length kód délky ovlivněné komunikace podle katalogu Alert-C kladné celé číslo = úsek je delší ž 100 km 1-10 = úsek je 1 až 10 km (1 km interval) = úsek je 12 až 20 km (2 km interval) = úsek je 25 až 100 km (5 km interval) VARS BRNO a.s. Strana 22 / 53

23 pokud je uveden nod SPI, alespoň jeden z atributů musí být uveden <SPI supinfocode ="129" supinfotext= uvolněte cestu pro sněžný pluh a posypové vozidlo speedlimit ="4" length ="3" /> 3.24 DIV DIV DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\DIV TAG zapouzdřující informace o objížďce dle ALERT-C. Ano, pouze v případě, je-li doporučena objížďka diversioncode kód doplňkové informace dle ALERT-C kladné celé číslo, pouze v případě, že je specifikována doplňková informace ze skupiny Objížďky diversiontext text doplňkové informace dle jejího kódu ALERT-C text ní-li zadán diversioncode je hodnota Doporučuje se objetí místa události language jazyk ve kterém je zpráva napsaná CZ <DIV diversioncode="61" language="cz" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku"> VARS BRNO a.s. Strana 23 / 53

24 3.25 TXTMCE TXTMCE DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\TXTMCE Text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí z ALERT-C katalogu událostí language jazyk ve kterém je zpráva napsaná CZ <TXTMCE language="cz">průjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek d, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku</txtmce> 3.26 WCOND WCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND zapouzdřuje informace o povětrnostních podmínkách týkajících se události typu zimní zpravodajství, v případě, že událost typu WCOND urgency určuje hodnotu naléhavosti situace celé kladné číslo 1 normální 2 naléhavá 3 mimořádně naléhavá VARS BRNO a.s. Strana 24 / 53

25 <WCOND urgency="1"> 3.27 TEMP TEMP DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\TEMP informace o teplotě definovu rozsahem od-do unit jednotka ve které je hodnota prezentována C - Celsius F - Fahrenheit from hodnota od celé číslo -40/+40 to hodnota do celé číslo -40/+40 <TEMP unit=" C" from="1" to="3" /> 3.28 CLD CLD DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\CLD informace o oblačnosti VARS BRNO a.s. Strana 25 / 53

26 CloudyCode kód reprezentující stav oblačnosti kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <CLD CloudyCode="2" language="cz">jasno</cld> 3.29 PREC PREC DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\PREC informace o srážkách PrecipitationCode kód reprezentující stav srážek kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <PREC PrecipitationCode="2" language="cz">bez srážek</prec> VARS BRNO a.s. Strana 26 / 53

27 3.30 WIND WIND DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\WIND informace o síle a směru větru WindCode kód reprezentující hodnotu větru kladné číslo WindDirectionCode kód reprezentující směr větru kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <WIND WindCode="3" WindDirectionCode="9" language="cz">slabý vítr, západní</wind> 3.31 VIS VIS DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\VIS informace o viditelnosti VisibilityCode VARS BRNO a.s. Strana 27 / 53

28 kód reprezentující stav viditelnosti kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <VIS VisibilityCode="2" language="cz">viditelnost bez omezení</vis> 3.32 WTXT WTXT DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\WTXT agregovaná textová informace o povětrnostních podmínkách language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <WTXT language="cz">počasí: jasno, bez srážek, bezvětří, viditelnost bez omezení</wtxt> 3.33 TTXT TTXT DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\TTXT agregovaná textová informace o teplotních podmínkách VARS BRNO a.s. Strana 28 / 53

29 language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <TTXT language="cz">teplota od 1 do 3 C</TTXT> 3.34 MTNCOND MTNCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND zapouzdřuje informace o sjízdnosti a stavu povrchu u sledovaných částí silniční sítě (třídy komunikace, část komunikace apod.), v případě, že událost typu WCOND 3.35 ISTN ISTN DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN zapouzdřuje informace o sjízdnosti a stavu povrchu u sledovaných částí silniční sítě (třídy komunikace, část komunikace apod.), TAG se může opakovat pouze v případě, jedná-li se o událost s plošnou geometrií (atribut GeometryType =area) InterestsSectionCode kód reprezentující zájmovou sekci silniční sítě kladné celé číslo VARS BRNO a.s. Strana 29 / 53

30 InterestsSectionName název zájmové sekce text urgency určuje hodnotu naléhavosti situace celé kladné číslo 1 normální 2 naléhavá 3 mimořádně naléhavá <ISTN InterestsSectionCode="2" InterestsSectionName="Silnice I. třídy" urgency="1"> 3.36 RCOND RCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN\RCOND informace o sjízdnosti RoadConditionCode kód reprezentující sjízdnost kladné celé číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <RCOND RoadConditionCode="2" language="cz">sjízdné bez VARS BRNO a.s. Strana 30 / 53

31 omezení</rcond> 3.37 RSCOND RSCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN\RSCOND informace o stavu povrchu vozovky RoadSurfaceConditionCode kód reprezentující stavu povrchu vozovky kladné celé číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="2" language="cz">holé suché</rscond> 3.38 TXISTN TXISTN DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN\TXISTN agregovaná textová informace o sjízdnosti stavu povrchu vozovky language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná VARS BRNO a.s. Strana 31 / 53

32 "CZ" <TXRCLS language="cz">holé suché, sjízdné bez omezení</txrcls> 3.39 WDEST WDEST DOC\MJD\MSG\WDEST zapouzdřuje informace o místu a názvu zpravodajské oblasti, v případě, že událost typu WCOND coordsystem název použitého souřadného systému "S-JTSK" NewsRegionCode identifikátor zpravodajské oblasti kladné celé číslo NewsRegionName název zpravodajské oblasti text <WDEST coordsystem="s-jtsk" NewsRegionCode="165" NewsRegionName="Kralovicko"> 3.40 OTXT OTXT VARS BRNO a.s. Strana 32 / 53

33 DOC\MJD\MSG\MEVT\OTXT Volný text zadaný operátorem 3.41 MLOC MLOC DOC\MJD\MSG\MLOC TAG zapouzdřující informace o místu liniové události, ní-li geometrie události typu area PrimaryLocalization Druh lokalizace, kterou byla událost lokalizována SNTL událost lokalizaovaná na síť komunikací TMCL událost lokalizovaná pomocí lokalizačních tabulek <MLOC PrimaryLocalization = SNTL > 3.42 GEO GEO DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO TAG zapouzdřující informace o geometrii mapového objektu NoOfPoints Počet vrcholů geometrie VARS BRNO a.s. Strana 33 / 53

34 kladné celé číslo NoOfParts Počet částí geometrie kladné celé číslo <GEO NoOfPoints="5" NoOfParts="1"> 3.43 COORD COORD DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\COORD DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\COORD DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\COORD souřadnice mapového objektu v souřadnicovém systému x souřadnice x reálné číslo y souřadnice y reálné číslo <COORD x=" " y=" " /> VARS BRNO a.s. Strana 34 / 53

35 3.44 PARTS PARTS DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\PARTS DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\PARTS DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\PARTS vrcholy geometrie v binárním tvaru Rozsah hodnot xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64" <PARTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaa</parts> 3.45 POINTS POINTS DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\POINTS DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\POINTS DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\POINTS část geometrie v binárním tvaru Rozsah hodnot xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64" <POINTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaa</points> 3.46 MBR MBR DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\MBR DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\MBR DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\MBR TAG zapouzdřuje informace o MBR (minimum bounding rectangle) VARS BRNO a.s. Strana 35 / 53

36 MBRLeft souřadnice x levého okraje MBR reálné číslo MBRTop souřadnice y horního okraje MBR reálné číslo MBRRight souřadnice x pravého okraje MBR reálné číslo MBRBottom souřadnice y lspodního okraje MBR reálné číslo <MBR MBRLeft=" " MBRTop=" " MBRRight=" " MBRBottom=" " /> 3.47 TMCL TMCL DOC\MJD\MSG\MLOC\TMCL TAG zapouzdřující informace o místu události zakódované pomocí lokalizační databáze Alespoň jeden z tagů TMCL, SNTL bo CHAIN musí být použit VARS BRNO a.s. Strana 36 / 53

37 primarycode číselný kód primární TMC lokace kladné celé číslo musí být v seznamu kódů lokalizačních bodů extent rozsah lokace kladné číslo direction udává směr dopravního problému "+" "-" roadid kód komunikace v lokalizační databázi kladné celé číslo musí být v seznamu kódů komunikací <TMCL primarycode="1112" extent="2" direction="+" roadid="454"> 3.48 SNTL SNTL DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL informace o místu události bo trasy objížďky zadané pomocí úseků použité sítě komunikací Alespoň jeden z tagů TMCL, SNTL bo CHAIN musí být použit coordsystem název použitého souřadného systému VARS BRNO a.s. Strana 37 / 53

38 "S-JTSK" count počet ovlivněných úseků sítě komunikací kladné celé číslo RouteFile název a cesta shapefile obsahující geometrii. Pouze pro interní použití. <SNTL coordsystem="wgs84" count="2" RouteFile="c:\temp\Geom1.shp"> 3.49 TXPL TXPL DOC\MJD\MSG\MLOC\TXPL DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\TXPL textová informace popisující místo události bo trasu objížďky <TXPL> silnice 1. třídy č.9, ve směru Praha</TXPL> 3.50 SBEG SBEG DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\SBEG DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL\SBEG poloha počátku události bo objížďky v souřadnicovém systému VARS BRNO a.s. Strana 38 / 53

39 x souřadnice x počátku reálné číslo y souřadnice y počátku reálné číslo <SBEG x=" " y=" "/> 3.51 SEND SBEG DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\SEND DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL\SEND poloha konce události bo objížďky v souřadnicovém systému x souřadnice x konce reálné číslo y souřadnice y konce reálné číslo <SBEG x=" " y=" "/> VARS BRNO a.s. Strana 39 / 53

40 3.52 STEP STEP DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\STEP Vzdálenost (staničení) udávaná v bezrozměrném čísle (0-1) mezi počátkem prvního elementu a počátečním místem události a obráceně. Bezrozměrné číslo udává poměr mezi vzdáleností bodu od počátku úseku / délka úseku. begin vzdálenost počátku události od počátku úseku kladné reálné číslo end vzdálenost konce události od počátku úseku kladné reálné číslo <STEP begin="0.5321" end="0.1132"/> 3.53 STEL STEL DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\STEL DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL\STEL Seznam čísel ovlivněných úseku s pořadím, může se opakovat el_code identifikátor úseku v síti komunikací kladné celé číslo VARS BRNO a.s. Strana 40 / 53

41 el_dir vztah mezi směrem dopravního proudu čí události a orientací geometrie úseku sítě komunikací "s" "+", "-" order pořadí úseku od počátku dopravního problému kladné celé číslo <STEL el_code=" " el_dir="+" order="1"/> 3.54 CHAIN CHAIN DOC\MJD\MSG\MLOC\CHAIN Informace o poloze události udávaná hodnotou názvu komunikace a počátečním a koncový provozním staničením. Udává se pouze na směrově dělených rychlostních komunikacích Alespoň jeden z tagů TMCL, SNTL bo CHAIN musí být použit road název komunikace text from Hodnota provozního staničení počátku události. Pokud je událost orientována ve směru vzrůstajícího provozního staničení, pak je hodnota from menší ž hodnota to. reálné číslo VARS BRNO a.s. Strana 41 / 53

42 to hodnota provozního staničení konce události reálné číslo direction udává orientaci dopravního proudu či události vzhledem ke vzrůstajícímu staničení komunikace kladné celé číslo = dopravní proud či událost je orientován ve směru vzrůstajícího staničení 2 = dopravní proud či událost je orientován proti směru vzrůstajícího staničení Událost ve směru na Brno: <CHAIN road="d1 " from="119.38" to="121.78" direction="1"/> Událost ve směru na Prahu: <CHAIN road="d1 " from="123.23" to="121.78" direction="2"/> 3.55 MDST MDST DOC\MJD\MSG\MDST Tag zapouzdřující informace o místa události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR <MDST> 3.56 DEST DEST DOC\MJD\MSG\MDST\DEST VARS BRNO a.s. Strana 42 / 53

43 Informace o názvu a kódu administrativních jednotek Ano, může se opakovat v případě že událost leží na hranici administrativní jednotky, resp. v několika jednotkách CountryName název státu text Česká republika TownDistrictName městské části text Ano, pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním TownDistrictCode Kód městské části kladné celé číslo Ano, pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním TownName obce text TownCode Kód obce kladné celé číslo TownShip okresu text VARS BRNO a.s. Strana 43 / 53

44 TownShipCode Kód okresu kladné celé číslo RegionName kraje text RegionCode Kód kraje kladné celé číslo <DEST countryname="česká republika" regioncode="116" regionname=" Jihomoravský " townshipcode="3702" township="brno-město" towncode="582786" towname="brno" towndistrictcode="550990" towndistrictname="brno-žabovřesky"> 3.57 STRE STRE DOC\MJD\MSG\MDST\DEST\STRE Informace o administrativní jednotce ulice Ano, pro každý úsek, kterým událost prochází bude gerován jeden node STRE. Opakující se názvy jsou vyloučeny. StreetName název ulice text, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací VARS BRNO a.s. Strana 44 / 53

45 StreetCode kód ulice kladné celé číslo, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací <STRE streetcode="24015" streetname="hlavní"</stre> 3.58 ROAD Rozsah hodnot Rozsah hodnot Rozsah hodnot ROAD DOC\MJD\MSG\MDST\DEST\ROAD Informace o komunikaci vzhledem k UIRADR Ano, pro každý úsek, kterým událost prochází bude gerován jeden node ROAD. Opakující se názvy jsou vyloučeny. RoadNumber Číslo komunikace text, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací RoadClass Třída komunikace text 0 - dálnice 1 - silnice 1.třídy 2 - silnice 2.třídy 3 - silnice 3.třídy 4 - ostatní silnice <ROAD roadnumber="42" roadclass="1"</road> VARS BRNO a.s. Strana 45 / 53

46 3.59 DIVLOC Rozsah hodnot DIVLOC DOC\MJD\MSG\DIVLOC TAG zapouzdřující informace o trase objížďky Ano, pouze v případě, je-li trasa objížďky lokalizovaná 3.60 DIVROUTE DIVROUTE DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE TAG zapouzdřující lokalizaci a detailní informace o trase objížďky Ano, TAG se může opakovat description podrobnější informace týkající se charakteru objížďky text <DIVROUTE description="pro nákladní automobily ze směru Brno"> VARS BRNO a.s. Strana 46 / 53

47 4 Ukázka XML dokumentů 4.1 XML zpráva z CEU <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DOC version="3.0" id="{b7e48e7c-4c78}" number="112" country="cz"> <INF sender="ceu" receiver="ndic" transmission="http"> <DAT> <EVTT version="2.01" language="cz" /> <LOCT version="1.36" number="25" country="2" /> <SNET type="gn" version="1.00" country="cz" /> <UIRADR structure="4.2" version="522" date=" " /> </DAT> </INF> <MJD count="1"> <MSG id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54" LifeCycle="w" progress="future" type="ti" version="1" sysid="6541" recurrent="false" GeometryType="continuous" provider="ssu" author="franta Voňásek" valid="true"> <MTIME format="yyyy-mm-ddthh:mm:sstzd"> <TGEN> T08:27:19+02:00</TGEN> <TSTA> T08:27:19+02:00</TSTA> <TSTO> T08:27:19+02:00</TSTO> <TUPD> T08:27:19+02:00</TUPD> </MTIME> <MTXT language="cz">z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníkova, průjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek d, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku, volný text</mtxt> <MEVT> <TMCE urgency="0" urgencyvalue="u" directionality="false" directionalityvalue="1" timescale="false" timescalevalue="d" duration="7" durationtext="po zbytek d" diversion="true" credibility="3" authorized="false"> <EVI eventcode="980" updateclass="5" eventorder="1"> <TXUCL language="cz">dopravní uzavírky a omezení</txucl> <TXEVC language="cz">průjezdné, překážka na vozovce</txevc> </EVI> <EVI eventcode="102" updateclass="1" eventorder="2"> <TXUCL language="cz">dopravní situace</txucl> <TXEVC language="cz">dopravní kolaps v úseku 1 km</txevc> </EVI> <EVI eventcode="1685" updateclass="38" eventorder="3"> <TXUCL language="cz">předpověď zdržení</txucl> <TXEVC language="cz">mimořádná událost, očekávejte zdržení</txevc> </EVI> <SPI supinfocode="13" supinfotext="udržujte vzdálenost mezi vozidly" /> <DIV diversioncode="61" language="cz" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku"/> VARS BRNO a.s. Strana 47 / 53

48 <TXTMCE language="cz">průjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek d, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku</txtmce></tmce> <OTXT language="cz">volný text</otxt> <ROTXT language="cz">důvěrný text</rotxt> </MEVT> <MLOC PrimaryLocalization="SNTL"> <TXPL>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníkova</TXPL> <GEO NoOfPoints="5" NoOfParts="1"> <COORD x=" " y=" "/> <PARTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaaaaaaaaaaaabecqaaragaacbftuyaa AEAeGoAAKcA AAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAALAEAABAAQAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADiBACAqQMA</PAR TS> <POINTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaaaaaaaaaaaabecqaaragaacbftuyaa AEAeGoAAKcA AAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAALAEAABAAQAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADiBACAqQMA</POI NTS> <MBR MBRLeft=" " MBRTop=" " MBRRight=" " MBRBottom=" "/> </GEO> <TMCL primarycode="4662" extent="1" direction="+" roadid="537" /> <TMCL primarycode="4668" extent="1" direction="+" roadid="539" /> <TMCL primarycode="4673" extent="1" direction="+" roadid="541" /> <TMCL primarycode="4677" extent="1" direction="+" roadid="542" /> <TMCL primarycode="4714" extent="1" direction="+" roadid="554" /> <TMCL primarycode="4751" extent="3" direction="+" roadid="562" /> <SNTL coordsystem="s-jtsk" count="52"> <SBEG x=" " y=" " /> <SEND x=" " y=" " /> <STEL el_code="725704" el_dir="-" order="0" /> <STEL el_code="725706" el_dir="+" order="1" /> <STEL el_code="638420" el_dir="+" order="2" /> <STEL el_code="638412" el_dir="+" order="3" /> <STEL el_code="638377" el_dir="-" order="4" /> <STEL el_code="638014" el_dir="-" order="5" /> <STEL el_code="637681" el_dir="-" order="6" /> <STEL el_code="637300" el_dir="-" order="7" /> <STEL el_code="636982" el_dir="-" order="8" /> <STEL el_code="720057" el_dir="-" order="9" /> <STEL el_code="720028" el_dir="-" order="10" /> <STEL el_code="729310" el_dir="-" order="11" /> <STEL el_code="729313" el_dir="-" order="12" /> <STEL el_code="720013" el_dir="-" order="13" /> <STEL el_code="720008" el_dir="-" order="14" /> <STEL el_code="719987" el_dir="-" order="15" /> <STEL el_code="719880" el_dir="-" order="16" /> <STEL el_code="719875" el_dir="-" order="17" /> <STEL el_code="719865" el_dir="-" order="18" /> <STEL el_code="719854" el_dir="-" order="19" /> VARS BRNO a.s. Strana 48 / 53

Distribuce dopravních informací prostřednictvím datového distribučního rozhraní

Distribuce dopravních informací prostřednictvím datového distribučního rozhraní Jednotný systém dopravních informací pro ČR Jednotný systém dopravních informací pro ČR Společný projekt ministerstev dopravy, vnitra a informatiky na základě usnesení Vlády ČR 590 ze dne 18.5.2005, podle

Více

Jednotný systém dopravních informací pro ČR Společný projekt ministerstev dopravy, vnitra a informatiky na základě usnesení Vlády ČR 590 ze dne 18.5.2005, podle 124, odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov e-mail: zdenek.cujan@vslg.cz Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/03.0032

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví...

A. Datové prvky a jejich struktura... 5. Identifikátory... 6. Identifikace ÚJ... 6. Identifikace ZO... 6. Identifikace CSÚIS... 6. Záhlaví... Technický manuál (Pracovní verze k 10.12.2009) Slovník pojmů... 5 A. Datové prvky a jejich struktura... 5 Struktura komunikační obálky... 6 Identifikátory... 6 Identifikátor přenosu... 6 Identifikace ÚJ...

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495513335 fax 495513371 e-mail: tmapy@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Plzeňský kraj Škroupova 18 306 13 Plzeň tel. 377

Více

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZA ROK 2005 SBP Consult 2005 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Příloha č. 1 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 5 červen 2013 FORMÁTY ZPRÁV XML OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3. PRINCIPY KOMUNIKACE... 5 4. FORMÁTY ZPRÁV XML DLE STANDARDU

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Národní elektronický nástroj. Technická specifikace rozhraní pro IEN

Národní elektronický nástroj. Technická specifikace rozhraní pro IEN Národní elektronický nástroj Technická specifikace rozhraní pro IEN V 1.1 1.10.2014 Verze dokumentu Verze Datum Popis 1.0 10.3.2014 Vytvoření dokumentu 1..10.2014 Gramatická korektura Tabulka 1 Historie

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více