NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM"

Transkript

1 NÁRODNÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM Specifikace XML struktury pro příjem dopravních informací Verze: 3.05 Datum: Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 80, Brno Tel.: , Fax:

2 1 Obsah 2 Návrh struktury XML protokolu Popis struktury XML xml DOC INF DAT EVTT LOCT SNET UIRADR MJD MSG MTIME TGEN TSTA TSTO TUPD MTXT MEVT TMCE ROTXT EVI TXUCL TXEVC SPI DIV TXTMCE WCOND TEMP CLD PREC WIND VIS WTXT TTXT MTNCOND ISTN RCOND RSCOND TXISTN WDEST OTXT MLOC GEO COORD VARS BRNO a.s. Strana 2 / 53

3 3.44 PARTS POINTS MBR TMCL SNTL TXPL SBEG SEND STEP STEL CHAIN MDST DEST STRE ROAD DIVLOC DIVROUTE Ukázka XML dokumentů XML zpráva z CEU XML zpráva z aplikace ZIMA VARS BRNO a.s. Strana 3 / 53

4 2 Návrh struktury XML protokolu Tento dokument obsahuje specifikaci výměnného formátu pro výměnu informací mezi dopravním informačním centrem a externími dodavateli dopravních informací. Popis struktury XML uvádí: elementu Cestu od kořenového elementu dat Zda je povinný a zda se může opakovat Dále je uveden seznam všech atributů elementu včetně všech parametrů, které jsou uvedeny u elementu. VARS BRNO a.s. Strana 4 / 53

5 3 Popis struktury XML 3.1 xml xml Záhlaví XML dokumentu Ano version Verze parseru XML 1 encoding Kódování souboru "UTF-8" <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 3.2 DOC DOC DOC zapouzdřuje celý dokument pro výměnu informací Ano version verze XML definice kladné reální číslo VARS BRNO a.s. Strana 5 / 53

6 id Jednoznačný identifikátor dokumentu Krátký guid 6-4 znaky country Kód země, ve které se události obsažené ve zprávě nachází. Pozn.: V jedné zprávě se smí nacházet událostí z více států. dvoumístný text CZ AT DE SK PL number Pořadí gerovaného dokumentu Dlouhé celé kladné číslo <DOC version="3.0" id="{b7e48e7c-4c78}" number="112" country="cz"> 3.3 INF INF DOC\INF Informace o subjektech, které si vyměňují XML dokument sender Zkratka systému ve kterém byla dopravní informace pořízena např. CEU alfanumerický kód bez diakritiky VARS BRNO a.s. Strana 6 / 53

7 NDIC Národní dopravní informační centrum CDI2 CEUNN CEU SYSHZS USDI ZIMA DIC VIA GEWI JMIS ADD DEU ERDIS SYSZZSP4M PČr - Eastwood Nadměry Centrální evidence uzavírek Hasiči (RCS Kladno) Universální sběr dopravních informací Zimní zpravodajská služba Redaktor DIC Systém VIA Systém GEWI - converter TIC Info XML Jednotný meteorologický informační systém Automatický detektor dopravy Dálniční evidence uzavírek Redakční systém Eastwood Systém Zdravotního záchranného sboru (P4MANCE) receiver Zkratka systému, pro který je zpráva určena např. NDIC transmission Typ přenosu použitý k předání dokumentu "HTTP", SMTP, FTP <INF sender="ceu" receiver="ndic" transmission="http"> 3.4 DAT DAT DOC\INF\DAT TAG zapouzdřující informace o verzích jednotlivých datových sad VARS BRNO a.s. Strana 7 / 53

8 3.5 EVTT EVTT DOC\INF\DAT\EVTT Obsahuje informace o katalogu událostí Alert-C version Verze katalogu Alert-C kladné reálné číslo language Jazyková verze "CZ" <EVTT version="2.01" language="cz" /> VARS BRNO a.s. Strana 8 / 53

9 3.6 LOCT LOCT DOC\INF\DAT\LOCT Obsahuje informace o lokalizační databázi v případě, že zpráva obsahuje lokalizaci na síť komunikací. Jedna z položek LOCT bo SNET musí být uvedena version informace o verzi lokalizační databáze kladné reálné číslo number číslo lokalizační tabulky kladné celé číslo 25 country číslo země lokalizační tabulky Jeden znak odpovídající šestnáctkovému číslu <LOCT version="1.36" number="25" country="2" /> 3.7 SNET SNET DOC\INF\DAT\SNET Informace o datové sadě sítě komunikací, na kterou jsou lokalizovány dopravní události VARS BRNO a.s. Strana 9 / 53

10 v případě, že zpráva obsahuje lokalizaci na síť komunikací. Jedna z položek SNET bo LOCT musí být uvedena type informace o typu použité sítě komunikací "SN" = streett "GN" = GlobalNetwork version informace o verzi sítě kladné reálné číslo country země, pro kterou je vytvořena síť komunikací "CZ" <SNET type="sn" version="1.00" country="cz" /> 3.8 UIRADR UIRADR DOC\INF\DAT\UIRADR Informace o datové sadě UIRADR v případě, že zpráva obsahuje české události s vyplněnou informací o místu události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR. structure informace o verzi struktury VARS BRNO a.s. Strana 10 / 53

11 version informace o verzi dat kladné reálné číslo date datum vydání verze dat <UIRADR structure="4.2" version="522" date=" " /> 3.9 MJD MJD DOC\MJD Zapouzdřuje veškeré informace o dopravních informacích. count počet dopravních informací, které jsou zapouzdřeny v MJD kladné celé číslo <MJD count="2"> 3.10 MSG MSG DOC\MJD\MSG TAG zapouzdřující jednu zprávu v dokumentu VARS BRNO a.s. Strana 11 / 53

12 , může se opakovat id Jednoznačný identifikátor zprávy dlouhý guid znaků version číslo verze zprávy; nová = 1, aktualizace, vždy +1, celé číslo sysid systémový identifikátor pro interní potřeby (např identifikace karty vozidla NN) text provider Poskytovatel typ organizace (Subjekt) poskytující dopravní informace alfanumerický kód bez diakritiky RSD Ředitelství silnic a dálnic SUS Správa a údržba silnic PCR Policie České republiky SSU Silniční správní úřad HZS Hasičský záchranný sbor MP Městská policie SIS Správce inženýrských sítí CHMU Český hydrometeorologický úřad ITSPARKING Správci parkovišť ITSADD Správci detektorů dopravy ASM Asistenční služba pro motoristy BKOM Brněnské komunikace ORF Österreichischen Rundfunk ITSMETEO Správci meteohlásek ZZS Zdravotní záchranná služba VARS BRNO a.s. Strana 12 / 53

13 TSK Technická správa komunikací Praha CRO Český rozhlas author Pořizovatel dopravní informace (fyzická osoba/uživatel systému) text valid Udává platnost události. Maximálně jeden ze záznamů se zhodným ID_Event může mít Valid = true true / false True platná událost False platná událost LifeCycle Informace o stavu životního cyklu zprávy w nová událost update aktualizace události cancel zrušení události progress Informace o stavu zpracování z hlediska životního cyklu zprávy future budoucí non-start - zahájená non-verify - ověřená in-progress - probíhající type Typ poskytované informace TI dopravní informace (událost typu Běžná, obsahující ALERT-C kód vymezený pro definici intenzity dopravy ) VARS BRNO a.s. Strana 13 / 53

14 WCOND zimní zpravodajství (událost ze zimního zpravodajství lokalizovaná na oblast) TL dopravní intenzita (událost typu Běžná, obsahující ALERT-C kód vymezený pro definici intenzity dopravy) recurrent Opakující se událost. Pouze pro speciální typy událostí, jako je např. nadměrná přeprava true / false true opakující se událost false událost s normálním jednoprůchodovým životním cyklem GeometryType Informace o typu geometrie události text point bodová geometrie continuous spojitá geometrie non-continuous spojitá geometrie area plošná geometrie pland typ poskytované informace z hlediska úředního povolení True/False True plánovaná False normální <MSG id= eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54" LifeCycle="w" progress="future" type="ti" version="1" sysid="6541" recurrent="false" GeometryType="continuous" provider="ssu" author="franta Voňásek" valid="true"> 3.11 MTIME MTIME DOC\MJD\MSG\MTIME Tag zapouzdřující časové informace o zprávě VARS BRNO a.s. Strana 14 / 53

15 format Popisuje datový formát datetime dle W3C uvedených časů. Je využíváno aplikacemi při příjmu XML. YYYY = four-digit year MM = two-digit month (01=January, etc.) DD = two-digit day of month (01 through 31) hh = two digits of hour (00 through 23) (am/pm NOT allowed) mm = two digits of minute (00 through 59) ss = two digits of second (00 through 59) TZD = time zo designator (Z or +hh:mm or -hh:mm) <MTIME format="yyyy-mm-ddthh:mm:sstzd"> 3.12 TGEN TGEN DOC\MJD\MSG\MTIME\TGEN čas kdy byla zpráva vygerována datový formát datetime dle W3C <TGEN> T08:27:19+02:00 </TGEN> 3.13 TSTA TSTA DOC\MJD\MSG\MTIME\TSTA čas od kdy zpráva platí bo bude platná datový formát datetime dle W3C <TSTA> T08:27:19+02:00</TSTA> VARS BRNO a.s. Strana 15 / 53

16 3.14 TSTO TSTO DOC\MJD\MSG\MTIME\TSTO čas do kdy bude zpráva platná datový formát datetime dle W3C <TSTO> T08:27:19+02:00</TSTO> 3.15 TUPD TUPD DOC\MJD\MSG\MTIME\TUPD čas, do kterého by měla přijít další aktualizace zprávy datový formát datetime dle W3C <TUPD> T08:27:19+02:00</TUPD> 3.16 MTXT MTXT DOC\MJD\MSG\MTXT Kompletní textový popis události vyjadřující KDE, CO, KDY a JAK dlouho platí. language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" VARS BRNO a.s. Strana 16 / 53

17 <MTXT language="cz">d8, ve směru Praha, mezi 7,50 km a 7,00 km, odklízecí práce, po zbytek d</mtxt> 3.17 MEVT MEVT DOC\MJD\MSG\MEVT zapouzdřuje veškeré informace o události 3.18 TMCE TMCE DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE zapouzdřuje veškeré TMC informace o události, atributy jsou vázány na normu , v případě, že zpráva obsahuje informace v kódování ALERT-C. urgency určuje jakou má mít zpráva prioritu, jestli normální (0), zvýšenou o 1 (1) bo sníženou o 1 (-1) vzhledem k původní definované hodnotě v ALERT- C celé číslo urgencyvalue určuje skutečnou hodnotu urgentnosti události zadané operátorem dle ALERT-C jeden znak typu text N normální U je standardní VARS BRNO a.s. Strana 17 / 53

18 X jsou mimořádně urgentní directionality určuje jestli je zachovaná přirozená směrovost popisované TMC zprávy (0) bo je obrácená (1) tj. z jednosměrné na obousměrnou a naopak. true / false "true" = zachovaná směrovost "false" = obrácená směrovost directionalityvalue určuje skutečnou hodnotu směrovosti události zadané operátorem vzhledem k ovlivněnému směru provozu dle ALERT-C kladné celé číslo 1 událostí je ovlivněn jeden směr provozu 2, událostí jsou ovlivněny oba dva směry timescale určuje jestli je zachovaný stav časové platnosti popisované TMC zprávy (0) bo jestli je obrácený (1) tj. z dynamické na dlouho-trvající událost a naopak. true / false "true" = zachovaný stav časové platnosti "false" = obrácený stav časové platnosti timescalevalue určuje skutečnou hodnotu typu trvání události zadané operátorem dle ALERT-C kladné celé číslo D krátkodobá (D) L déletrvající (L) duration určuje dobu platnosti celku zprávy viz číselník Alert-C VARS BRNO a.s. Strana 18 / 53

19 0.. 7 durationtext textový popis doby platnosti celku zprávy viz číselník Alert-C text diversion určuje jestli operátor doporučuje objížďku či True/False True doporučuje objížďku False doporučuje objížďku credibility určuje důvěryhodnost zprávy 1 = málo důvěryhodná 2 = důvěryhodná 3 = vysoce důvěryhodná authorized určuje, zda je zpráva autorizovaná pověřenou osobou bo organizací True/False "True" = autorizovaná "False" = autorizovaná <TMCE urgency="0" urgencyvalue="u" directionality="false" directionalityvalue="1" timescale="false" timescalevalue="d" duration="7" durationtext="po zbytek d" diversion="true" credibility="3" authorized="false"> 3.19 ROTXT ROTXT VARS BRNO a.s. Strana 19 / 53

20 DOC\MJD\MSG\MEVT\ROTXT Volný text, který je vzhledem ke svému obsahu důvěrný 3.20 EVI EVI DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\EVI Tag zapouzdřující informace o čísle události v katalogu událostí o jeho aktualizační třídě, kvantifikátoru, pořadí (pokud je zpráv více za sebou) včetně textového popisu aktualizační třídy a události., může se max. 3x opakovat eventcode číslo z katalogu událostí Alert-C celé kladné číslo odpovídá číselníku Alert-C updateclass informace o aktualizační třídě události celé kladné číslo odpovídá číselníku Alert-C quantifier kvantifikátor události podle číselníku Alert-C celé kladné číslo odpovídá číselníku Alert-C eventorder pořadí kódu ALERT-C ve zprávě kladné celé číslo VARS BRNO a.s. Strana 20 / 53

21 1.. 3 <EVI eventcode="1112" quantifier="4" updateclass="1" eventorder="1" /> 3.21 TXUCL TXUCL DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\EVI\TXUCL textový popis skupiny události podle ALERT-C language jazyk ve kterém text psaný CZ <TXUCL language="cz"> Nebezpečné situace</txucl> 3.22 TXEVC TXEVC DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\EVI\TXEVC textový popis kódu události podle ALERT-C language jazyk, ve kterém text psaný CZ <TXEVC language="cz">turisté komplikují příjezd</txevc> VARS BRNO a.s. Strana 21 / 53

22 3.23 SPI SPI DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\SPI informace o čísle doplňkové události, rychlostním limitu a délce ovlivněného úseku komunikace supinfocode Číslo doplňkové události podle katalogu Alert-C kladné celé číslo odpovídá číselníku Alert-C pokud je uveden tag SPI, alespoň jeden z atributů musí být uveden supinfotext Text doplňkové události podle katalogu Alert-C text odpovídá číselníku Alert-C speedlimit kód rychlostního limitu podle Alert-C kladné celé číslo = 5km/h, 2 = 10 km/h, 26 = 130 km/h pokud je uveden nod SPI, alespoň jeden z atributů musí být uveden length kód délky ovlivněné komunikace podle katalogu Alert-C kladné celé číslo = úsek je delší ž 100 km 1-10 = úsek je 1 až 10 km (1 km interval) = úsek je 12 až 20 km (2 km interval) = úsek je 25 až 100 km (5 km interval) VARS BRNO a.s. Strana 22 / 53

23 pokud je uveden nod SPI, alespoň jeden z atributů musí být uveden <SPI supinfocode ="129" supinfotext= uvolněte cestu pro sněžný pluh a posypové vozidlo speedlimit ="4" length ="3" /> 3.24 DIV DIV DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\DIV TAG zapouzdřující informace o objížďce dle ALERT-C. Ano, pouze v případě, je-li doporučena objížďka diversioncode kód doplňkové informace dle ALERT-C kladné celé číslo, pouze v případě, že je specifikována doplňková informace ze skupiny Objížďky diversiontext text doplňkové informace dle jejího kódu ALERT-C text ní-li zadán diversioncode je hodnota Doporučuje se objetí místa události language jazyk ve kterém je zpráva napsaná CZ <DIV diversioncode="61" language="cz" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku"> VARS BRNO a.s. Strana 23 / 53

24 3.25 TXTMCE TXTMCE DOC\MJD\MSG\MEVT\TMCE\TXTMCE Text zprávy složený z hodnot jednotlivých událostí z ALERT-C katalogu událostí language jazyk ve kterém je zpráva napsaná CZ <TXTMCE language="cz">průjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek d, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku</txtmce> 3.26 WCOND WCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND zapouzdřuje informace o povětrnostních podmínkách týkajících se události typu zimní zpravodajství, v případě, že událost typu WCOND urgency určuje hodnotu naléhavosti situace celé kladné číslo 1 normální 2 naléhavá 3 mimořádně naléhavá VARS BRNO a.s. Strana 24 / 53

25 <WCOND urgency="1"> 3.27 TEMP TEMP DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\TEMP informace o teplotě definovu rozsahem od-do unit jednotka ve které je hodnota prezentována C - Celsius F - Fahrenheit from hodnota od celé číslo -40/+40 to hodnota do celé číslo -40/+40 <TEMP unit=" C" from="1" to="3" /> 3.28 CLD CLD DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\CLD informace o oblačnosti VARS BRNO a.s. Strana 25 / 53

26 CloudyCode kód reprezentující stav oblačnosti kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <CLD CloudyCode="2" language="cz">jasno</cld> 3.29 PREC PREC DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\PREC informace o srážkách PrecipitationCode kód reprezentující stav srážek kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <PREC PrecipitationCode="2" language="cz">bez srážek</prec> VARS BRNO a.s. Strana 26 / 53

27 3.30 WIND WIND DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\WIND informace o síle a směru větru WindCode kód reprezentující hodnotu větru kladné číslo WindDirectionCode kód reprezentující směr větru kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <WIND WindCode="3" WindDirectionCode="9" language="cz">slabý vítr, západní</wind> 3.31 VIS VIS DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\VIS informace o viditelnosti VisibilityCode VARS BRNO a.s. Strana 27 / 53

28 kód reprezentující stav viditelnosti kladné číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <VIS VisibilityCode="2" language="cz">viditelnost bez omezení</vis> 3.32 WTXT WTXT DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\WTXT agregovaná textová informace o povětrnostních podmínkách language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <WTXT language="cz">počasí: jasno, bez srážek, bezvětří, viditelnost bez omezení</wtxt> 3.33 TTXT TTXT DOC\MJD\MSG\MEVT\WCOND\TTXT agregovaná textová informace o teplotních podmínkách VARS BRNO a.s. Strana 28 / 53

29 language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <TTXT language="cz">teplota od 1 do 3 C</TTXT> 3.34 MTNCOND MTNCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND zapouzdřuje informace o sjízdnosti a stavu povrchu u sledovaných částí silniční sítě (třídy komunikace, část komunikace apod.), v případě, že událost typu WCOND 3.35 ISTN ISTN DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN zapouzdřuje informace o sjízdnosti a stavu povrchu u sledovaných částí silniční sítě (třídy komunikace, část komunikace apod.), TAG se může opakovat pouze v případě, jedná-li se o událost s plošnou geometrií (atribut GeometryType =area) InterestsSectionCode kód reprezentující zájmovou sekci silniční sítě kladné celé číslo VARS BRNO a.s. Strana 29 / 53

30 InterestsSectionName název zájmové sekce text urgency určuje hodnotu naléhavosti situace celé kladné číslo 1 normální 2 naléhavá 3 mimořádně naléhavá <ISTN InterestsSectionCode="2" InterestsSectionName="Silnice I. třídy" urgency="1"> 3.36 RCOND RCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN\RCOND informace o sjízdnosti RoadConditionCode kód reprezentující sjízdnost kladné celé číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <RCOND RoadConditionCode="2" language="cz">sjízdné bez VARS BRNO a.s. Strana 30 / 53

31 omezení</rcond> 3.37 RSCOND RSCOND DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN\RSCOND informace o stavu povrchu vozovky RoadSurfaceConditionCode kód reprezentující stavu povrchu vozovky kladné celé číslo language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná "CZ" <RSCOND RoadSurfaceConditionCode="2" language="cz">holé suché</rscond> 3.38 TXISTN TXISTN DOC\MJD\MSG\MEVT\MTNCOND\ISTN\TXISTN agregovaná textová informace o sjízdnosti stavu povrchu vozovky language jazyk, ve kterém je zpráva napsaná VARS BRNO a.s. Strana 31 / 53

32 "CZ" <TXRCLS language="cz">holé suché, sjízdné bez omezení</txrcls> 3.39 WDEST WDEST DOC\MJD\MSG\WDEST zapouzdřuje informace o místu a názvu zpravodajské oblasti, v případě, že událost typu WCOND coordsystem název použitého souřadného systému "S-JTSK" NewsRegionCode identifikátor zpravodajské oblasti kladné celé číslo NewsRegionName název zpravodajské oblasti text <WDEST coordsystem="s-jtsk" NewsRegionCode="165" NewsRegionName="Kralovicko"> 3.40 OTXT OTXT VARS BRNO a.s. Strana 32 / 53

33 DOC\MJD\MSG\MEVT\OTXT Volný text zadaný operátorem 3.41 MLOC MLOC DOC\MJD\MSG\MLOC TAG zapouzdřující informace o místu liniové události, ní-li geometrie události typu area PrimaryLocalization Druh lokalizace, kterou byla událost lokalizována SNTL událost lokalizaovaná na síť komunikací TMCL událost lokalizovaná pomocí lokalizačních tabulek <MLOC PrimaryLocalization = SNTL > 3.42 GEO GEO DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO TAG zapouzdřující informace o geometrii mapového objektu NoOfPoints Počet vrcholů geometrie VARS BRNO a.s. Strana 33 / 53

34 kladné celé číslo NoOfParts Počet částí geometrie kladné celé číslo <GEO NoOfPoints="5" NoOfParts="1"> 3.43 COORD COORD DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\COORD DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\COORD DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\COORD souřadnice mapového objektu v souřadnicovém systému x souřadnice x reálné číslo y souřadnice y reálné číslo <COORD x=" " y=" " /> VARS BRNO a.s. Strana 34 / 53

35 3.44 PARTS PARTS DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\PARTS DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\PARTS DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\PARTS vrcholy geometrie v binárním tvaru Rozsah hodnot xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64" <PARTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaa</parts> 3.45 POINTS POINTS DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\POINTS DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\POINTS DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\POINTS část geometrie v binárním tvaru Rozsah hodnot xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64" <POINTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaa</points> 3.46 MBR MBR DOC\MJD\MSG\MLOC\GEO\MBR DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\GEO\MBR DOC\MJD\MSG\WDEST\GEO\MBR TAG zapouzdřuje informace o MBR (minimum bounding rectangle) VARS BRNO a.s. Strana 35 / 53

36 MBRLeft souřadnice x levého okraje MBR reálné číslo MBRTop souřadnice y horního okraje MBR reálné číslo MBRRight souřadnice x pravého okraje MBR reálné číslo MBRBottom souřadnice y lspodního okraje MBR reálné číslo <MBR MBRLeft=" " MBRTop=" " MBRRight=" " MBRBottom=" " /> 3.47 TMCL TMCL DOC\MJD\MSG\MLOC\TMCL TAG zapouzdřující informace o místu události zakódované pomocí lokalizační databáze Alespoň jeden z tagů TMCL, SNTL bo CHAIN musí být použit VARS BRNO a.s. Strana 36 / 53

37 primarycode číselný kód primární TMC lokace kladné celé číslo musí být v seznamu kódů lokalizačních bodů extent rozsah lokace kladné číslo direction udává směr dopravního problému "+" "-" roadid kód komunikace v lokalizační databázi kladné celé číslo musí být v seznamu kódů komunikací <TMCL primarycode="1112" extent="2" direction="+" roadid="454"> 3.48 SNTL SNTL DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL informace o místu události bo trasy objížďky zadané pomocí úseků použité sítě komunikací Alespoň jeden z tagů TMCL, SNTL bo CHAIN musí být použit coordsystem název použitého souřadného systému VARS BRNO a.s. Strana 37 / 53

38 "S-JTSK" count počet ovlivněných úseků sítě komunikací kladné celé číslo RouteFile název a cesta shapefile obsahující geometrii. Pouze pro interní použití. <SNTL coordsystem="wgs84" count="2" RouteFile="c:\temp\Geom1.shp"> 3.49 TXPL TXPL DOC\MJD\MSG\MLOC\TXPL DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\TXPL textová informace popisující místo události bo trasu objížďky <TXPL> silnice 1. třídy č.9, ve směru Praha</TXPL> 3.50 SBEG SBEG DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\SBEG DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL\SBEG poloha počátku události bo objížďky v souřadnicovém systému VARS BRNO a.s. Strana 38 / 53

39 x souřadnice x počátku reálné číslo y souřadnice y počátku reálné číslo <SBEG x=" " y=" "/> 3.51 SEND SBEG DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\SEND DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL\SEND poloha konce události bo objížďky v souřadnicovém systému x souřadnice x konce reálné číslo y souřadnice y konce reálné číslo <SBEG x=" " y=" "/> VARS BRNO a.s. Strana 39 / 53

40 3.52 STEP STEP DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\STEP Vzdálenost (staničení) udávaná v bezrozměrném čísle (0-1) mezi počátkem prvního elementu a počátečním místem události a obráceně. Bezrozměrné číslo udává poměr mezi vzdáleností bodu od počátku úseku / délka úseku. begin vzdálenost počátku události od počátku úseku kladné reálné číslo end vzdálenost konce události od počátku úseku kladné reálné číslo <STEP begin="0.5321" end="0.1132"/> 3.53 STEL STEL DOC\MJD\MSG\MLOC\SNTL\STEL DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE\SNTL\STEL Seznam čísel ovlivněných úseku s pořadím, může se opakovat el_code identifikátor úseku v síti komunikací kladné celé číslo VARS BRNO a.s. Strana 40 / 53

41 el_dir vztah mezi směrem dopravního proudu čí události a orientací geometrie úseku sítě komunikací "s" "+", "-" order pořadí úseku od počátku dopravního problému kladné celé číslo <STEL el_code=" " el_dir="+" order="1"/> 3.54 CHAIN CHAIN DOC\MJD\MSG\MLOC\CHAIN Informace o poloze události udávaná hodnotou názvu komunikace a počátečním a koncový provozním staničením. Udává se pouze na směrově dělených rychlostních komunikacích Alespoň jeden z tagů TMCL, SNTL bo CHAIN musí být použit road název komunikace text from Hodnota provozního staničení počátku události. Pokud je událost orientována ve směru vzrůstajícího provozního staničení, pak je hodnota from menší ž hodnota to. reálné číslo VARS BRNO a.s. Strana 41 / 53

42 to hodnota provozního staničení konce události reálné číslo direction udává orientaci dopravního proudu či události vzhledem ke vzrůstajícímu staničení komunikace kladné celé číslo = dopravní proud či událost je orientován ve směru vzrůstajícího staničení 2 = dopravní proud či událost je orientován proti směru vzrůstajícího staničení Událost ve směru na Brno: <CHAIN road="d1 " from="119.38" to="121.78" direction="1"/> Událost ve směru na Prahu: <CHAIN road="d1 " from="123.23" to="121.78" direction="2"/> 3.55 MDST MDST DOC\MJD\MSG\MDST Tag zapouzdřující informace o místa události v souladu s republikovým číselníkem UIRADR <MDST> 3.56 DEST DEST DOC\MJD\MSG\MDST\DEST VARS BRNO a.s. Strana 42 / 53

43 Informace o názvu a kódu administrativních jednotek Ano, může se opakovat v případě že událost leží na hranici administrativní jednotky, resp. v několika jednotkách CountryName název státu text Česká republika TownDistrictName městské části text Ano, pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním TownDistrictCode Kód městské části kladné celé číslo Ano, pouze v případě, že událost leží v obci s tímto členěním TownName obce text TownCode Kód obce kladné celé číslo TownShip okresu text VARS BRNO a.s. Strana 43 / 53

44 TownShipCode Kód okresu kladné celé číslo RegionName kraje text RegionCode Kód kraje kladné celé číslo <DEST countryname="česká republika" regioncode="116" regionname=" Jihomoravský " townshipcode="3702" township="brno-město" towncode="582786" towname="brno" towndistrictcode="550990" towndistrictname="brno-žabovřesky"> 3.57 STRE STRE DOC\MJD\MSG\MDST\DEST\STRE Informace o administrativní jednotce ulice Ano, pro každý úsek, kterým událost prochází bude gerován jeden node STRE. Opakující se názvy jsou vyloučeny. StreetName název ulice text, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací VARS BRNO a.s. Strana 44 / 53

45 StreetCode kód ulice kladné celé číslo, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací <STRE streetcode="24015" streetname="hlavní"</stre> 3.58 ROAD Rozsah hodnot Rozsah hodnot Rozsah hodnot ROAD DOC\MJD\MSG\MDST\DEST\ROAD Informace o komunikaci vzhledem k UIRADR Ano, pro každý úsek, kterým událost prochází bude gerován jeden node ROAD. Opakující se názvy jsou vyloučeny. RoadNumber Číslo komunikace text, je-li k dispozici v datech podkladové sítě komunikací RoadClass Třída komunikace text 0 - dálnice 1 - silnice 1.třídy 2 - silnice 2.třídy 3 - silnice 3.třídy 4 - ostatní silnice <ROAD roadnumber="42" roadclass="1"</road> VARS BRNO a.s. Strana 45 / 53

46 3.59 DIVLOC Rozsah hodnot DIVLOC DOC\MJD\MSG\DIVLOC TAG zapouzdřující informace o trase objížďky Ano, pouze v případě, je-li trasa objížďky lokalizovaná 3.60 DIVROUTE DIVROUTE DOC\MJD\MSG\DIVLOC\DIVROUTE TAG zapouzdřující lokalizaci a detailní informace o trase objížďky Ano, TAG se může opakovat description podrobnější informace týkající se charakteru objížďky text <DIVROUTE description="pro nákladní automobily ze směru Brno"> VARS BRNO a.s. Strana 46 / 53

47 4 Ukázka XML dokumentů 4.1 XML zpráva z CEU <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DOC version="3.0" id="{b7e48e7c-4c78}" number="112" country="cz"> <INF sender="ceu" receiver="ndic" transmission="http"> <DAT> <EVTT version="2.01" language="cz" /> <LOCT version="1.36" number="25" country="2" /> <SNET type="gn" version="1.00" country="cz" /> <UIRADR structure="4.2" version="522" date=" " /> </DAT> </INF> <MJD count="1"> <MSG id="eca17d6a-5eea-48e6-b61f-f6060f6ada54" LifeCycle="w" progress="future" type="ti" version="1" sysid="6541" recurrent="false" GeometryType="continuous" provider="ssu" author="franta Voňásek" valid="true"> <MTIME format="yyyy-mm-ddthh:mm:sstzd"> <TGEN> T08:27:19+02:00</TGEN> <TSTA> T08:27:19+02:00</TSTA> <TSTO> T08:27:19+02:00</TSTO> <TUPD> T08:27:19+02:00</TUPD> </MTIME> <MTXT language="cz">z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníkova, průjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek d, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku, volný text</mtxt> <MEVT> <TMCE urgency="0" urgencyvalue="u" directionality="false" directionalityvalue="1" timescale="false" timescalevalue="d" duration="7" durationtext="po zbytek d" diversion="true" credibility="3" authorized="false"> <EVI eventcode="980" updateclass="5" eventorder="1"> <TXUCL language="cz">dopravní uzavírky a omezení</txucl> <TXEVC language="cz">průjezdné, překážka na vozovce</txevc> </EVI> <EVI eventcode="102" updateclass="1" eventorder="2"> <TXUCL language="cz">dopravní situace</txucl> <TXEVC language="cz">dopravní kolaps v úseku 1 km</txevc> </EVI> <EVI eventcode="1685" updateclass="38" eventorder="3"> <TXUCL language="cz">předpověď zdržení</txucl> <TXEVC language="cz">mimořádná událost, očekávejte zdržení</txevc> </EVI> <SPI supinfocode="13" supinfotext="udržujte vzdálenost mezi vozidly" /> <DIV diversioncode="61" language="cz" diversiontext="sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku"/> VARS BRNO a.s. Strana 47 / 53

48 <TXTMCE language="cz">průjezdné, překážka na vozovce, dopravní kolaps v úseku 1 km, mimořádná událost, očekávejte zdržení, po zbytek d, udržujte vzdálenost mezi vozidly, sledujte zvláštní ukazatele pro objížďku</txtmce></tmce> <OTXT language="cz">volný text</otxt> <ROTXT language="cz">důvěrný text</rotxt> </MEVT> <MLOC PrimaryLocalization="SNTL"> <TXPL>Z ulice Vídeňská - Merhautova, do ulice Provazníkova</TXPL> <GEO NoOfPoints="5" NoOfParts="1"> <COORD x=" " y=" "/> <PARTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaaaaaaaaaaaabecqaaragaacbftuyaa AEAeGoAAKcA AAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAALAEAABAAQAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADiBACAqQMA</PAR TS> <POINTS xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes" dt:dt="bin.base64">aqaaagwaaaaaaaaaaqaaahgaaabqaaaaaaaaaaaaaabecqaaragaacbftuyaa AEAeGoAAKcA AAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAALAEAABAAQAA8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADiBACAqQMA</POI NTS> <MBR MBRLeft=" " MBRTop=" " MBRRight=" " MBRBottom=" "/> </GEO> <TMCL primarycode="4662" extent="1" direction="+" roadid="537" /> <TMCL primarycode="4668" extent="1" direction="+" roadid="539" /> <TMCL primarycode="4673" extent="1" direction="+" roadid="541" /> <TMCL primarycode="4677" extent="1" direction="+" roadid="542" /> <TMCL primarycode="4714" extent="1" direction="+" roadid="554" /> <TMCL primarycode="4751" extent="3" direction="+" roadid="562" /> <SNTL coordsystem="s-jtsk" count="52"> <SBEG x=" " y=" " /> <SEND x=" " y=" " /> <STEL el_code="725704" el_dir="-" order="0" /> <STEL el_code="725706" el_dir="+" order="1" /> <STEL el_code="638420" el_dir="+" order="2" /> <STEL el_code="638412" el_dir="+" order="3" /> <STEL el_code="638377" el_dir="-" order="4" /> <STEL el_code="638014" el_dir="-" order="5" /> <STEL el_code="637681" el_dir="-" order="6" /> <STEL el_code="637300" el_dir="-" order="7" /> <STEL el_code="636982" el_dir="-" order="8" /> <STEL el_code="720057" el_dir="-" order="9" /> <STEL el_code="720028" el_dir="-" order="10" /> <STEL el_code="729310" el_dir="-" order="11" /> <STEL el_code="729313" el_dir="-" order="12" /> <STEL el_code="720013" el_dir="-" order="13" /> <STEL el_code="720008" el_dir="-" order="14" /> <STEL el_code="719987" el_dir="-" order="15" /> <STEL el_code="719880" el_dir="-" order="16" /> <STEL el_code="719875" el_dir="-" order="17" /> <STEL el_code="719865" el_dir="-" order="18" /> <STEL el_code="719854" el_dir="-" order="19" /> VARS BRNO a.s. Strana 48 / 53

Distribuce dopravních informací prostřednictvím datového distribučního rozhraní

Distribuce dopravních informací prostřednictvím datového distribučního rozhraní Jednotný systém dopravních informací pro ČR Jednotný systém dopravních informací pro ČR Společný projekt ministerstev dopravy, vnitra a informatiky na základě usnesení Vlády ČR 590 ze dne 18.5.2005, podle

Více

Jednotný systém dopravních informací pro ČR Společný projekt ministerstev dopravy, vnitra a informatiky na základě usnesení Vlády ČR 590 ze dne 18.5.2005, podle 124, odst. 3, zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky

Více

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009

VARS BRNO a.s. Agendy JSDI. RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 VARS BRNO a.s. Agendy JSDI RNDr. Marie Filakovská projektový manažer Konference ISSS 6.-7.4.2009 Provozní a telematické agendy JSDI Provozní agendy - podpora dispečerského řízení zimní údržby Jednotný

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010

GIS v Dopravě. Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 GIS v Dopravě Marek Wija, WIJ003 1.4.2010 Obsah Příklady využití GIS v dopravě Mapování silničních a uličních sítí Jednotný systém dopravních informací v ČR Sledování vozidel pomocí GPS Příklady využití

Více

Možnost využití komunikačního standardu DATEX II pro výměnu dat ze silničních meteostanic

Možnost využití komunikačního standardu DATEX II pro výměnu dat ze silničních meteostanic 07/11/2014 Možnost využití komunikačního standardu DATEX II pro výměnu dat ze silničních meteostanic Ing. David DORŇÁK Meteorologické systémy CROSS Zlín, a.s. Silniční meteostanice v ČR Technologie Boschung

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

TRANSPORTY výbušnin (TranV)

TRANSPORTY výbušnin (TranV) TRANSPORTY výbušnin (TranV) Ze zákona vyplývá povinnost sledování přeprav výbušnin. Předpokladem zajištění provázanosti polohy vozidel v čase a PČR je poskytování polohy vozidla předepsaným způsobem. Komunikace

Více

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod

Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Rizikové úseky silnic z pohledu dopravních nehod Ing. Jan TESLA, Ing. Igor IVAN, Ph.D. INSTITUT GEOINFORMATIKY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Cíle projektu Zpracování dat o dopravních

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Oznámení FATCA Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury

Více

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016

Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Informace k nadcházejícímu zimnímu období 2015/2016 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zajišťuje: komplexní výkon vlastnických práv ke krajským silnicím II. a III. třídy v celkové pasportní

Více

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD S VYUŽITÍM GPS. Ing. Pavel Tučka pavel.tucka@cdv.cz

LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD S VYUŽITÍM GPS. Ing. Pavel Tučka pavel.tucka@cdv.cz LOKALIZACE DOPRAVNÍCH NEHOD S VYUŽITÍM GPS Ing. Pavel Tučka pavel.tucka@cdv.cz 1 Projekty řešící lokalizaci DN Informační systém na podporu rozhodování v oblasti bezpečnosti silničního provozu (INFOBESI)

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru

V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru Příloha 1: Struktura XML dokumentu V této příloze je podrobně popsána struktura XML dokumentu s mapou (viz kapitolu 5.3), příklad tohoto XML dokumentu je na přiloženém CD v souboru /mapa/map.xml. Obsah

Více

Změny datového modelu ZABAGED

Změny datového modelu ZABAGED Změny ZABAGED Praha Leden ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Popis změn za rok Většina změn se týká kategorie komunikace, kdy na základě dat správce (Silniční databanka Ostrava) byl rozšířen výčet atributů u typů objektů

Více

Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/

Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/ Datové rozhraní pro výměnu dat ve stavebnictví XC4 Verze 2.5 https://www.xc4.cz/ Smyslem tohoto předpisu je definovat jednoznačné podmínky pro výměnu dat v oblasti stavebních rozpočtů, především při tvorbě

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy (ITS) Označení poloh pro geografické databáze Část 3:

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Ředitelství silnic a dálnic CR. odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200

Ředitelství silnic a dálnic CR. odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200 KUMSP00QID7X Ředitelství silnic a dálnic CR Ií 1 '. 00 Mt. fyff /#? odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Více

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 PavEx Consulting, s.r.o. 2011 1. Úvod Stav povrchu vozovek sítě silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji k 30. 4. 2010

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Brněnské komunikace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Mendelova

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy

Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje. I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Příklady využití GIS pro práci odboru dopravy Libereckého kraje I. Analýza nehodových úseků z roku 2005 dílčí výstupy Úvodní informace k nehodovosti LK ročně registruje přes 9 000 nehod Úlohy kraje - monitorovat

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 CALM Systém managementu hlášení sond dat ISO 25114 37 stran

Více

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy

3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy 3. přednáška z předmětu GIS1 atributové a prostorové dotazy Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1]

Obr. 2: Systém hospodaření s vozovkou RoSy PMS [1] GIS v dopravě Lucie Mališová 1. ročník N GK-KARTKART PavEx Consulting s.r.o. Specializovaná konzultační firma v silničním hospodářství Založena 1.1.1996 Je výhradním dodavatelem systému hospodaření s vozovkou

Více

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1

Informace o připravovaných. telematických aplikacích na dálnici D1 Informace o připravovaných telematických aplikacích na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 Plánované telematické aplikace na dálnici D1 neintrusivní dopravní detektory zařízení pro

Více

Požadavky na technické zpracování pasportů

Požadavky na technické zpracování pasportů Zakázka: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Požadavky na technické zpracování pasportů Příloha č. 1 OBSAH Pasport komunikací a dopravního značení... 2 Pasport komunikací:...

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č. 7 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu XML Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu

Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Systémy pro sběr a poskytování dopravních informací v evropském kontextu Petr Bureš, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze Obsah prezentace historický vývoj a použití dopravních informací současná situace v poskytování

Více

Modernizace dálnice D1

Modernizace dálnice D1 Zbyněk Stanjura, ministr dopravy David Čermák, generální ředitel ŘSD Modernizace dálnice D1 10. dubna 2013 D1 nutnost modernizace Nejstarší dálnice v ČR, která je již za hranicí životnosti Dlouhodobé úvahy

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171

IP 10b >>> VACOV, SIL. II/171 A15 >>> SOBĚŠICE SIL. II/172 C3a IP 10b IP 10b E13 C3a A15 IS 11b IS 11a B1 > VACOV, SIL. II/171 >>> SOBĚŠICE SIL. I/172 IS 11b > NOVÁ VES, SIL. III/17220

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 4 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti cyklistiky Aktualizace portálu Cykloturistika jižní Moravy Vytvoření systému

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 druhé vydání říjen 2012 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 Říjen 2012 2 Druhé vydání,

Více

DAB a TPEG. Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací

DAB a TPEG. Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací DAB a TPEG Využití nových protokolů a přenosových prostředků pro poskytování dopravních informací D14 Test protokolu TPEG prostřednictvím internetu a v prostředí DAB verze 1.0 Status dokumentu Veřejný

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu na vybrané pozemní komunikaci v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ

METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ Aplikace Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě METODIKA PRÁCE S TOUTO APLIKACÍ červen 13 Obsah ÚVOD 3 PŘÍSTUP DO APLIKACE 3 DEFINOVÁNÍ KRITÉRIÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60; 43.040.15 Inteligentní dopravní systémy Specifikace výměnného formátu

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17753/2014-3 tel/fax:

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA

Digitální mapa v projektech veřejné správy. Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Digitální mapa v projektech veřejné správy Radek Kuttelwascher ARCDATA PRAHA Projekty veřejné správy ARCDATA PRAHA malý tým služeb Partneři DIGIS Georeal T-MAPY VARS KRI 2009 2 Výdejní modul dat ÚAP KÚKK

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.

Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny. Městský úřad Trhové Sviny Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkovo nám. 32, PSČ 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Značka Číslo jednací Trhové Sviny ODSH/09/155/Č-II/154 28812/09 dne:15.10.2009

Více

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups Popis Webová služba Webová služba umožnuje komunikovat se systémem CentralNews přes protokol http. Přístup k systému CentralNews je chráněn loginem a heslem. Navíc je nutné zaslat api klíč, který definuje

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EUROVIA CS, a.s. IČO: 452 74 924 sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EUROVIA CS, a.s. IČO: 452 74 924 sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: EUROVIA CS, a.s., IČO: 452 74 924, Národní 138/10, 110 00 Praha

Více

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů PELIKAN DANIEL Definice XML exportů 21.10.2013 Aktualizace stavů skladu (dostupnost produktů) Verze: 2.2 30 x denně PELIKAN-DANIEL_Availability.xml (komprimováno v archivu PELIKAN-DANIEL_Availability_XML.zip)

Více

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EDIKT a.s. IČ: 251 72 328 Rudolfská 461/95, 370 01 České Budějovice. silnice I/19 v km: 201,400 201,840

Rozhodnutí. p o v o l u j e. právnické osobě: EDIKT a.s. IČ: 251 72 328 Rudolfská 461/95, 370 01 České Budějovice. silnice I/19 v km: 201,400 201,840 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení: EDIKT a.s., IČ: 251 72 328, Rudolfská 461/95, 370 01 České Budějovice

Více

Komunikace CTS s okolím. Registrovaní závodníci v CTS. Příloha č. 2. Verze 3.0 z 22.2.2011. (Změny proti V2 jsou žlutě podbarvené)

Komunikace CTS s okolím. Registrovaní závodníci v CTS. Příloha č. 2. Verze 3.0 z 22.2.2011. (Změny proti V2 jsou žlutě podbarvené) Příloha č. 2 Komunikace CTS s okolím Verze 3.0 z 22.2.2011. (Změny proti V2 jsou žlutě podbarvené) Registrovaní závodníci v CTS Typ komunikace: obousměrná Jméno souboru: Download - CTSDATA.XML Upload FINALSTARTINGLIST.XML

Více

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny

Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny Knihovna XmlLib TXV 003 63.01 první vydání prosinec 2010 změny vyhrazeny 1 TXV 003 63.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Prosinec 2010 1 První vydání, popis odpovídá XmlLib_v13 OBSAH 1 Úvod...3 2

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. ICS 35.240.60; 03.220.20 Elektronický výběr poplatků (EFC) Definice aplikačního

Více

N á v r h USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 2005 č. k projektu Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku

N á v r h USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 2005 č. k projektu Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku N á v r h USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2005 č. k projektu Jednotného systému dopravních informací pro Českou republiku Vláda I. bere na vědomí materiál Návrh realizace projektu Jednotného systému

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR

WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Uživatelská dokumentace Datum: 3. 5. 2016 Verze: 1.2 WEBOVÁ APLIKACE GEOPORTÁL ŘSD ČR Zpracoval VARS BRNO a.s. A:: Kroftova 3167/80c 616 00 Brno T:: +420 515 514 111 E:: info@vars.cz IČ:: 634 819 01 DIČ::

Více

Obsah zákona o pozemních komunikací

Obsah zákona o pozemních komunikací Obsah zákona o pozemních komunikací ANOTACE 1. Obsah zákona o pozemních komunikacíh 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DGN Příloha č. 4 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 9 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM... 2 1.1 Platnost... 3 1.2 Práva... 3 2 STRUKTURA

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Odkaz na WSDL Testovací verze:

Odkaz na WSDL Testovací verze: Webové služby ODOK - Univerzální komunikační rozhraní Speciální komunikační rozhraní slouží pro vzájemnou výměnu informací mezi eklep a aplikacemi třetích stran, zejména spisové služby. Komunikační rozhraní

Více

P Í Ř KL K A L D A Ř D E Ř Š E E Š N E Í N KR K A R J A E J

P Í Ř KL K A L D A Ř D E Ř Š E E Š N E Í N KR K A R J A E J PŘÍKLAD ŘEŠENÍ KRAJE Ing. Stanislava Jakešová Sledování lokalit s vysokou nehodovostí DMT GEODIS BRNO Bezpečnostní audit komunikací Ročně registruje LK přes 7 900 nehod Představa o budoucnosti Vizi LK

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje COLAS CZ, a.s. Provoz Hradec Králové Petra Jilemnického 21 503 01 Hraec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 13.4.2011 7769/DS/2011/MT

Více

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS

Digitální plán města. Ing. Miloš Lulay správce GIS Digitální plán města Ing. Miloš Lulay správce GIS Statutární město Pardubice rozloha v km 2 82,5 počet katastrálních území 20 počet městských obvodů 8 počet parcel 56 500 počet částí obce 27 počet volebních

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

PELIKAN DANIEL - Definice CSV exportů

PELIKAN DANIEL - Definice CSV exportů PELIKAN DANIEL - Definice CSV exportů 21.10.2013 Aktualizace stavů skladu (dostupnost produktů) Availability.csv (komprimováno v archivu PELIKAN-DANIEL_Availability_CSV.zip) Data pro pravidelnou aktualizaci

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROBLEMATICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 26.6.2012 OBSAH ZÁKONNÝ RÁMEC AKTUALIZACE ÚAP OBCÍ DATOVÝ MODEL DMG ÚAP 4.0, 4.1 DATA, POSKYTOVATELÉ METODIKA ÚÚR, MMR ŽÁDOSTI O AKTUALIZACI

Více

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Geoinformatika geoinformatics, Geoinformatik, геоинформатика věda a technologie, která rozvíjí

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP Tento materiál popisuje veřejně dostupná rozhraní na serveru www.nsp.cz, pomocí kterých je možno získat informace o jednotkách práce ve formátu XML. Jsou

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje

Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje Pravidla pro tvorbu ÚKM Jihočeského kraje stanovují způsob tvorby ÚKM Jihočeského kraje a její aktualizace do doby než dojde ke zprovoznění RUIAN, poté přechází

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. srpen 2015 Ing. Pavel Hamal KUZL 50893/2015 KUSP 50893/2015 DOPHa R O Z H O D N U T Í

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. srpen 2015 Ing. Pavel Hamal KUZL 50893/2015 KUSP 50893/2015 DOPHa R O Z H O D N U T Í Odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení silničního hospodářství Obdrží: dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. srpen 2015 Ing. Pavel Hamal KUZL 50893/2015

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti dle rozdělovníku. ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 727/2015-4/280.8/Hol Ing. Martin Holubec /482 20.10.2015 martin.holubec@kraj-lbc.cz

Více

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806)

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA02030806) 1.část programů Předzpracování dat Program sloužící k vytvoření Digitálního modelu reliéfu, povrchu a bezpečnostní hladiny, do formátu grid, s konstantním

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce

Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Využití geografických informačních systémů v analýzách místních trhů práce Šimek Milan - Horák Jiří VŠB Technická univerzita Ostrava tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava Poruba e-mail: milan.simek@vsb.cz,

Více

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 5/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10.

Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax: 546419537, 546451516 V Ivančicích Vyřizuje: Ing. Michaela Sochorová e-mail: sochorova@muiv.cz dne 9.10. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI17515/2014-6 tel/fax:

Více

Popis výměnného formátu SHP

Popis výměnného formátu SHP Příloha č. 6 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu SHP Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více