Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav"

Transkript

1 Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

2 Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje MD ČR Systémové modely v ITS architektuře Postavení city logistiky v architektuře ITS aglomerace Základní systémové problémy rozvoje dopravní telematiky

3 Druhové rozdělení dopravní telematiky Dopravní telematika Technické systémy dopravních procesů Systémy řízení dopravních procesů Ekonomické a pasportní systémy Technické systémy mobilních prostředků Řízení mobilních prostředků Ekonomika dopravců 5. Technické vrstvasystémy - Výkon státní dopravní Řízenípolitiky, provozu dopravních fond dopravy, kontrola dotačních prostředků, dopravních cest atd. cest Ekonomika správců dopravních cest Technické systémy dopravních terminálů SILNIČNÍ DOPRAVA Technické služby 3. vrstva centralní řízení 4. vrstva národní řízení Řízení dopravních terminálů Další druhy doprav: ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA LODNÍ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA Logistika, spedice, přeprava Ekonomika dopravních terminálů Ekonomika řízení dopravních MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA procesů Výkon regionální dopravní politiky Výkon státní a evropské dopravní politiky Uživatel systému

4 Železniční telematika v projektech výzkumu a vývoje MD ČR ITS v dopravně-telekomunikačním prostředí ČR(doba řešení , FD ČVUT) - procesní model jednotný přístup ve všech dopr. oborech - funkce, makrofunkce, datové toky, systémové modely atd. Účast ČR v evropském projektu GALILEO (doba řešení , FEL ČVUT) - mobilní jednotka FEL ČVUT - železnice- mimokoridorové tratě AŽD, s.r.o. - silnice Eltodo, a.s. - přeprava nebezpečných nákladů, pohyb vozidel po letišti-fd ČVUT Rozvoj ITS ve vazbě na výkon státní správy a územní samosprávy(2002, KPM+FD ČVUT) - zavedení pojmu CONTROLLING veřejné dopravy - právní analýza problematiky rozvoje dopravní telematiky - doporučení pro zabezpečení interoperability v ITS systémech

5 Příklad sestavy architektury ITS- dopravní terminál Zdroj:Projekt ITS v dopr. telekomunikačním prostředí ČR-autoři Věžník, Svítek

6 Managerská telematika na železnici systémové modely. Infrastructure side Applicant side Level I. European Transport Authority Level II. European & National level Level III. Local level

7 Managerská telematika na železnici systémové modely. Applicant Applicant Applicant Level II. Data Bus Line IM 1 IM 2 IM n INTERFACE Charging subsystem Capacity allocation subsystem Train control subsystem Management Level II. Level III. Infrastructure manager Data Bus Line LTD 1 LTD 2 LTD 3 LTD n Obrázek 5. Vnitřní struktura Správce infrastruktury

8 Telematika v intermodální a multimodální dopravě. Informační vazby city logistiky Systém logistických řetězců Dopravní ústředna Dopravní ústředna Dispečink CITY logistiky Dispečink PMDP Dispečink PMDP Příjemci Správci cest Správci cest Zdroj: Koncepce dispečerského řízení města Plzně - zpracovatel KPM CONSULT

9 Zapojení mimokoridorových železnic do dopr. syst. krajů Rozvojově- Controlling (dispečink) koordinátora veřejné dopravy Rozvojově- Controlling (dispečink) koordinátora veřejné dopravy Integrovaný Integrovaný záchranný záchranný systém systém Dispečink Dispečink Dopravního Dopravního podniku podniku Dispečink Dispečink řízení provozu řízení provozu (Dopravní (Dopravní ústředna) ústředna) Dispečink Dispečink správy správy komunikací komunikací Dispečink Dispečink CITY CITY logistiky logistiky inteligence vozidla informace cestujícím přestupové uzlu informační tabule odb. systémy informace zaměstnancům řadič křižovatky obraz represe-rychlost informační tabule proměnné značení kamera Vozidla údržby Parkoviště Kamery Meteor hlásky Internet Obchodní centra Výrobní podniky Inteligence vozidla Informace pro uživatele Internet

10 Telematika z hlediska interoperability v evropském kontextu. Telematika v železniční nákladní dopravě Využití telematiky v nákladní dopravě je definován přílohou II směrnice 2001/16/ES, Zahrnuje zejména: využití v nákladní dopravě, včetně informačních systémů (sledování nákladů a polohy), systémy seřaďování a přidělování, přičemž systémem seřaďování se rozumí řazení vlaků, rezervační systémy, kterými se rozumí rezervace tras vlaků, zabezpečování spojení s jinými druhy dopravy a pořizování elektronických dokumentů. Návrh TSI - TAF je upřesněno v dokumentu: NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 62/2006 ze dne 23. prosince 2005 O technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému viz úřední věstník EU,

11 Základní systémové problémy rozvoje dopravní telematiky Jednotná informační báze-synchronizace informací. - jednotný popis dopravní infrastruktůry - jednotný popis událostí a dějů na dopravní infrastruktuře - popis dějů a událostí v jednotném čase Systémové požadavky (bezpečnost, spolehlivost, přesnost, interoperabilita, kontinuita, integrita). Legislativa předpisy, standardy, zákonné normy Organizační zajištění autorizační autorita

12 Dodržování závazné metodiky ITS architektury

13 Analýza služeb ITS architektura Analýza, Koncepce, Studie, Vize ITS systému Uživ. potřeby Makrofunkce Funkce Datové toky T#1 T#n Makrofunkce Filtrované Funkce Filtrované vnitřní datové toky Filtrované vnější datové toky

14 Služby Obecné rozdělení Plánovací úroveň Organizační úroveň Řídící úroveň

15 Systémové parametry Dynamika odezvy

16 Plánovací úroveň Systém umožňuje sběr dopravních dat, pro silniční síť používá analýzy a prognózy Systém umožní modelování silniční sítě pro strategické plánování Systém je využíván při plánování (inter-modálních) cest A Systém umožní sdílení informací dopravním manažerům a úřadům Systém umožní sběr (přehled) historických dat na dopravním požadavku a dopravní nabídce pro všechny způsoby dopravy Systém bude schopen předem vypočítat předpokládanou dobu jízdy po zvolené trase Systém poskytne výpočet vzdálenosti místa zahájení a ukončení trasy a odhad pro silniční síť A Systém bude schopen uplatňovat různé strategie v oblasti stanovení plateb, s dopadem na kolísání tarifů mýtného, parkovného, popř. jízdného ve veřejných dopravních prostředcích.

17 Plánovací úroveň

18 Podněty standardizace IS DC z EU Projekt INSPIRE popis infrastruktury státu typu GIS Priorita : pozemní komunikace Základní komponenty ZABAGED, DMU Prohlášení o dráze (směrnice EU 2001/16) Registr infrastruktury ŽDC Platný pro vysokorychlostní trati Připravován pro trati konvenční TSI TAF nákladní železniční doprava Zahrnuje mj. i standardizaci popisu železničních lokalit

19 Telematika v intermodální a multimodální dopravě -shrnutí- Základní požadavky na telematické systémy logistických center: Informační vazby na systémy v evropském prostoru Zabezpečení informační interoperability v jednotlivých dopravních modech Postavení logistických center v národní legislativě City logistika a centra multimodální dopravy TSI telematiky nákladní dopravy na transevropských koridorech Postavení v architektuře města, kraje, dopravců, správců cest atd. A další problémy(viz projekty ITS) Bez telematiky rozvoj intermodální a multimodální dopravy je nemožný!!

20 Výběr referencí DIT KPM CONSULT a.s. Projekty ČR V+V MD ČR Železniční přejezd v dopravním systému ČR Konfigurace uzlů železní sítěčr z pohledu integrálních grafikonů Telematická podpora udržitelného rozvoje dopravy v regionech Procesní, bezpečnostní, legislativní a provozní problematika nových telematických Veřejná doprava IDS Možnost operativního řízení IDS JMK Rozvahová studie dispečerského řízení v městě Plzni 2006 Studie proveditelnosti dispečerského řízení prostředků veřejné dopravy v městě Plzni Model architektury dopravní telematiky v městě Plzni 2006 Studie proveditelnosti IS pro cestující u dopravního podniku města České Budějovice 2007 Železniční doprava Modernizace železničních tratí Šumava Modernizace železničních tratí Pošumaví, Český les

21 Výběr referencí referencí DIT KPM CONSULT a.s. Zahraniční projekty Městská aglomerace - YONYAKARTA Indonésie Studie proveditelnosti komplexního řešení dopravní obslužnosti v městské aglomeraci IDS + telematika městské aglomerace Městská aglomerace Kábul - Afganistan Studie proveditelnosti MHD v městě Kábul s podporou dopravní telematiky v městské aglomeraci Městská aglomerace Bištěk Kyrgyzstán Studie proveditelnosti rozvoje IDS s podporou telematiky městské aglomerace

22 Kontakty Ing. František Kopecký, Ph.D. Vedoucí oddělení dopravního inženýrství a telematiky Ing. Miroslav Věžník Systémový specialista dopravního inženýrství a telematiky KPM CONSULT, a.s. Kounicova 688/26, Brno Česká republika

23 Děkuji Vám za pozornost

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008 motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ www.kpmconsult.cz KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR, pořádá 3. ročník odborné konference TELEMATIKA

Více

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o.

Kooperant. Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení. Atelier T - plan, spol. s r.o. Název akce Koncepce dopravy Plzeňského kraje - 2. etapa Koncept návrhu řešení Druh dokumentace Část Objednatel Členové konsorcia Kooperant Studie koncepční A - Textová část Plzeňský kraj Škroupova 18 306

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

PERSPEKTIVY ROZVOJE DOPRAVY

PERSPEKTIVY ROZVOJE DOPRAVY Abstrakt PERSPEKTIVY ROZVOJE DOPRAVY Prospects for development of transport Prof. Ing. Karel Voleský, CSc. - Ing. Jitka Němcová Vysoká škola logistiky v Přerově, katedra logistiky a technických disciplin

Více

Obor: Životní prostředí - 0200. Obor: Energie - 0400. Obor: Stavebnictví - 0600. Obor: Doprava - 0800. Registr. Tech. pomoc. PC modely.

Obor: Životní prostředí - 0200. Obor: Energie - 0400. Obor: Stavebnictví - 0600. Obor: Doprava - 0800. Registr. Tech. pomoc. PC modely. Obor: Životní prostředí - 0200 1 Návrh ekonomické politiky MŽP ČR v oblasti rozvoje dopravy z 1996 MŽP ČR hlediska životního prostředí 2 Metodika kvantifikace externalit v dopravě v souladu s přístupy

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY TELEMATIKA A INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. Vysoká škola logistiky, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov e-mail: zdenek.cujan@vslg.cz Příspěvek je součástí projektu OPVK CZ.1.07/3.2.05/03.0032

Více

Použití čipové karty v podmínkách dopravy

Použití čipové karty v podmínkách dopravy Použití čipové karty v podmínkách dopravy SMART WORLD 2013 26. 9. 2013 Ing. Jiří Matějec Koordinátor pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech Republic) www.sdt.cz Osnova 1. Čipová karta v podmínkách

Více

Inteligentní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy AKCNÍ ˆ PLÁN 5 Inteligentní řízení dopravy Zefektivněním řízení dopravy přispět k udržitelnému rozvoji dopravy. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod...........................................................................................................................................................................

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE. Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 886 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě CS CS SDĚLENÍ KOMISE Akční

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část

Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část Realizační projekt Strategie parkování ve městě Brně Etapa I. analytická část OBSAH DOKUMENTACE 1. Přehled způsobů organizace dopravy v klidu ve městech obdobného typu v EU 2. Analýza stávající úrovně

Více

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR

Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Další rozvoj elektronických odbavovacích a informačních systémů v ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku IDS 2014, Žďár nad Sázavou, 20.5.2014 Interoperabilita a standardizace systémů elektronického

Více

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Členové Zpracovatelského týmu Obsah - Základní informace o projektu - Obsah GeoInfoStrategie - Vize a cíle

Více

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104

31996D1692. Avis juridique important. Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 Avis juridique important 31996D1692 Official Journal L 228, 09/09/1996 P. 0001-0104 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA

INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA MOBILITA INTEGROVANÝ PLÁN MOBILITY OSTRAVA ást I. - strategická EDSTAVÍTE-LI SI VAŠE MSTO ZA DVACET LET, JAK BYSTE CHTLI, ABY VYPADALO? Integrovaný plán mobility Ostrava část I. - strategická Finální verze

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN

Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN Základní údaje Záměr činnosti zrcadlové skupiny Systém solutions projektu IRICoN - Název projektu: Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury/ Interoperability of Railway Infrastructure

Více

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita

Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita Česko hledá budoucnost: Doprava a mobilita úvodní studie DRAFT Martin Robeš, srpen 2011 Úvod Obsahem této studie je stručný popis existující dopravní politiky na národní a evropské úrovni, dilemat a otázek

Více