Můj Mendlák - mojenamesti.com

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Můj Mendlák - mojenamesti.com"

Transkript

1 Můj Mendlák - mojenamesti.com

2 ANOTACE Tento materiál dokumentuje výsledky akce Můj Mendlák, pořádané autory projektu Moje náměstí za podpory Nadace Veronica v rámci programu Společně pro Brno. V termínu od 12. do 16. května 2014 byla dočasně oživena nevyužitá část Mendlova náměstí v Brně. V prostoru byl umístěn skladový kontejner sloužící jako zázemí, židle navržené studenty Fakulty architektury a klavír. Na informačních panelech byl prezentován projekt Moje náměstí. Kolemjdoucí byli lákáni neobvyklým děním k zastavení a vlastnímu zamyšlení se, jak by bylo možné Mendlovo náměstí využít lépe, než je tomu v současnosti. Své názory vyjadřovali formou odpovědí v krátkém dotazníku. Součástí programu akce bylo mimo jiné také divadelní představení nebo komentovaná procházka s architektem. Projekt Moje náměstí vznikl v akademickém roce 2013/2014 v rámci ateliérové práce skupiny studentů pod vedením doc. Ing. arch. Gabriela Kopáčika, Dr. na Fakultě architektury VUT v Brně. Zabývá se hodnocením kvality náměstí. Autoři projektu usilují o vyzdvižení hodnot jednotlivých prostranství, ale také se snaží upozornit na jejich nedostatky a hledat způsoby jejich nápravy. Za tímto účelem byla vyvinuta jednoduchá metodika hodnocení, která byla aplikována na všechna brněnská náměstí a rozšiřuje se i do dalších měst. Výsledky z Mendlova náměstí si můžete prohlédnout na následující straně.

3 MENDLOVO NÁMĚSTÍ Městská část: Střed (Staré Brno) Doba vzniku/revitalizace: 19. století Charakter: městský Funkce: dopravní Význam: celoměstský VÍCEHLEDISKOVÉ HODNOCENÍ NÁMĚSTÍ Živý prostor 63% Možnost chodit 20% Možnost stát 100% Možnost sedět 71% Možnost hrát si 0% Dostupnost 100% Bezpečný prostor 50% Dopravní bezpečnost 30% Sociální bezpečnost 70% Udržitelný prostor 33% Lidské měřítko 35% Komunikující parter 32% Zdravý prostor 42% Zvuky 0% Kvalita vzduchu 75% Vizuální zážitek 38% Pohoda prostředí 75% více informací Kvalita vzduchu Pohoda prostředí Vizuální zážitek Možnost chodit 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Možnost stát Možnost sedět Možnost hrát si Zvuky Dostupnost Komunikující parter Dopravní bezpečnost Lidské měřítko Sociální bezpečnost

4 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Informace o respondentech Jak často navštěvujete náměstí? 87 % respondentů odpovědělo, že Mendlovo náměstí navštěvuje denně nebo vícekrát do týdne. Z grafu je patrné, že dotazníky vyplňovali především lidé, kteří se na náměstí pohybují velmi často, dobře jej znají a pravděpodobně k němu mají osobní vztah. Právě na tuto skupinu lidí bylo dotazníkové šetření zaměřeno. Denně 95 Víckrát do týdne 49 Asi jednou týdně 13 Jednou za měsíc 7 Ostatní 1 Jednou za čtvrt roku, půl roku a méně 87% Věkové rozložení respondentů: Více než čtvrtina dotazovaných spadá do věkové kategorie do 25 let, což je způsobeno hlavně zájmem studentů blízké Fakulty architektury, ale výrazně se zapojili i lidé vyššího věku. Forma dotazníkového šetření v rámci akce přímo na náměstí byla zaměřena na sběr názorů i od starších lidí a důchodců, kteří mají obecně horší přístup k internetu a webovým médiím. Jaký je Váš vztah k náměstí? 64 % dotazovaných bydlí nebo pracuje na náměstí nebo v jeho blízkosti. Do dotazníku se tedy zapojili především lidé, kterým není lhostejné, jak náměstí vypadá a jaká jej čeká budoucnost. Bydlím tady, nebo do 5 min. chůze Pracuji tady, nebo do 5 min. chůze Nemám k náměstí přímý vztah Ostatní % let let let let let let let let Jak dlouho na náměstí bydlíte/pracujete? Tato otázka dále rozvádí otázku předchozí, z odpovědí zástupců místní komunity se dovídáme, že poměrně velká část z nich zde žije nebo pracuje již dlouhou řadu let. Tito respondenti se tak mohou podělit o svou dlouholetou zkušenost s místem a jeho vývojem, což jsou velmi cenné informace pro odborníky, kteří budou spolupracovat na jeho obnově. Pohlaví respondentů: Mezi respondenty byly více zastoupeny ženy. méně než 5 let 6-15 let více než 15 let

5 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Informace o Mendlově náměstí Ve které denní době se obvykle na náměstí vyskytujete? Rozvržení návštěvnosti Mendlova náměstí v různých denních dobách je podle odpovědí poměrně rovnoměrné a koresponduje s měřeními, která byla provedena v rámci projektu na jiných brněnských náměstích (např. na Halasově náměstí). Lidé se na náměstí pohybují nejčastěji v odpoledních hodinách, zatímco v době oběda dochází k mírnému zklidnění. Tento poznatek bude v budoucnu upřesněn analýzou života náměstí v průběhu celého dne. Ráno (cca 5:00-8:00) 65 Dopoledne (cca 8:00-11:00) 88 V čase oběda (cca 11:00-13:00) 53 Odpoledne (cca 13:00-18:00) 126 Večer (cca 18:00-22:00) 62 V noci (cca 22:00-5:00) 21 Cítíte se zde bezpečně z hlediska kriminality? Hlavním důvodem, proč se více než polovina dotazovaných na Mendlově náměstí necítí bezpečně, je přítomnost slabších sociálních vrstev - bezdomovců, nepřizpůsobivých a narkomanů. Jakým aktivitám se zde obvykle věnujete? 83 % aktivit vykonávaných v prostoru Mendlova náměstí spadá do kategorie tzv. nutných aktivit, tedy takových, které nejsou závislé na počasí ani kvalitě prostředí, protože je lidé prostě vykonat musí. Patří mezi ně např. čekání na zastávce nebo nakupování. Zbylých 17 % náleží aktivitám volitelným, např. procházení se nebo trávení volného času na zahrádce restaurace. Obecně je možné říci, že vyšší procento volitelných aktivit značí vyšší kvalitu prostředí. Pouze procházím Čekám na zastávce Nakupuji Procházím se Scházím se s lidmi Ostatní Trávím čas s rodinou nebo přáteli 83% Cítíte se zde bezpečně z hlediska dopravy? Obavy o dopravní bezpečí respondentů vyplývají ze stávající organizace uzlu městské hromadné dopravy a také z rychlé tranzitní automobilové dopravy. K zlepšení by měla přispět plánovaná úprava uzlu (více informací mezi odkazy v závěru). Jak byste ohodnotil/a jeho celkovou kvalitu? Většina respondentů ohodnotila celkovou kvalitu náměstí jako podprůměrnou. Mezi komentáři se nejčastěji objevovala nízká vizuální kvalita zástavby, absence městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše), nadměrné dopravní zatížení a nedostatečná občanská vybavenost v parteru domů. velmi vysoká vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká velmi nízká

6 VYJÁDŘENÍ UŽIVATELŮ V DOTAZNÍCÍCH Moc dopravy, málo náměstí. Muž, 24 let Cítíme se bezpečně díky městské policii, která tady často projíždí. Dík. Žena, 67 let Je tu tak rušno a chaoticky, že nemám pocit, že se jedná o náměstí. Nemám toto náměstí ráda, využívám jej pouze jako dopravní uzel. Žena, 33 let Přeji sobě i mladým, aby se vedení města zaměřilo na čistotu a zeleň a vytvořilo krásné město jako je tomu např. v Německu. Děkuji a přeji úspěch. Žena, 66 let MHD je vyřešena celkem dobře, ale lidem jako takovým se nikdo moc nevěnuje bezdomovců si nikdo moc nevšímá, park na západní straně náměstí je nepříliš udržován. Muž, 16 let Rušná silnice, vadí mi bezdomovci, kteří jsou opilí, smrdí, a chovají se vulgárně!!! Žena, 38 let Nebojím se, není to samota, je to zabydlené, vždy jsou tu lidé i večer, bezdomovců se nebojím, i když mi vadí. Žena, 46 let Nedostatečná vybavenost, obchody, služby, zeleň, odhlučnit koleje tramvajové dopravy, řešit omezení průjezdu aut po Veletržní ulici. Řešit veřejné WC! Žena, 73 let Chodec pořád jen čeká na přechodech. Žena, 25 let Hrůza děs. Muž, 20 let Dosavadní zásadní nedořešenost pro pobývaní pěších, významný dopravní uzel, náměstí v minulosti působilo přímo idylicky (podle fotografií), dnes je to docela hrozné. Myslím si, že podstatné je dořešení dopravy. Muž, 70 let Chybí tu pro děti hrací koutek, více laviček pro posezení, a chtělo by to i více zeleně, občas i více policie, aby chodili a dohlíželi na veřejný pořádek. Žena, 25 let Není to náměstí (chybí tak 20 domů). Není to místo k obytu. Hnus. Sbírka zbytkových ploch. Chybí bydlení v poledne a v noci město duchů. Muž, 35 let Beru to spíš jako nádraží než náměstí. Tramvajema a busama se cítím občas ohroženej. To co tady mám fakt rád je vůně sladu, tu miluju. Muž, 21 let Jestli pro tento prostor použiji slovo bordel, tak to je nejmírnější výraz. Kdo za to odpovídá? Nechápu jak takový prostor po bývalém Krasu není již dávno zastavěný odpovídajícími obchody (dnešní Albert je naprosto nedostačující) a službami. Budova uprostřed taky dobrou reklamu nedělá, navrhuji urychlené zboření. Dále řešit WC a dopravu aut po veletržní. Muž, 79 let Jsem skutečně ráda za nové dětské hřiště, jsem pohoršena zrušením laviček. A o život se bojím na semaforech, kdy mají auta i chodci zelenou, už několikrát nás málem srazilo auto. Žena, 28 let Prostor před Albertem nic moc. Chybí zeleň, park, ve kterém kdysi stály veřejné lázně je taky nevyužitý. Není tu moc možností trávit volný čas kavárna, venkovní posezení, ale rušil by hluk... Toto náměstí má ale tak jako tak úžasného genia loci klášter, pivovar, pohled na Špilberk... Žena, 61 let Kvůli nepřizpůsobivým občanům jsem omezila nákupy v potravinách! Žena, 45 let Nepřehlednost dopravní situace, náměstí není pedestrian-friendly. Chybí důvod zastavit se na delší dobu než čekání na šalinu. Muž, 26 let Velice rušné prostředí, velice špatné ovzduší, minimum zeleně. Volný čas se zde nedá vůbec trávit. Žena, 76 let Nepřizpůsobiví spoluobčané, nedostatek hygieny a nezájem policie o tyto jevy. Žena, 51 let Bezdomovci, velký provoz kvůli rušnému dopravnímu uzlu, v podvečer se tu scházejí divné existence. Žena, 23 let Toto moje zamilované náměstí není ani tak náměstí jako sběrná část města pro bezdomovce. Žena, 56 let Nelíbí se mi dům uprostřed náměstí. Vše je tady jaksi provizorní. Muž, 45 let Neberu to jako náměstí v pravém slova smyslu, a říkám si jestli by to vůbec šlo, trávit zde čas? Žena, 25 let Nepřehledné, nebezpečné, pomohla by přestavba, odstranění bariér pro chodce a změna trasování osobní dopravy. Žena, 27 let Myslím, že by se zde nemuselo dělat nic. Buďme realisti, z tohohle náměstí nikdy nebude růžová zahrada. Je tu přehršel budov, které nejsou stejnorodé, některé vazby jsou jak pěst na oko, brněnskou dominantu Špilberk z celé poloviny náměstí zakrývá velká šedá krabice. Jako cestovní uzel náměstí slouží dobře. Muž, 18 let Chybí klidové zóny a prvky, které by prostředí zklidnily, zejména zeleň. Prostor působí zanedbaně. Pozitivně hodnotím přítomnost pekárny a zeleniny, příležitostných stánků s květinami, zdravá výživa, MHD, velký bonus je přítomnost významné kulturní památky. Žena, 33 let Celkově špatně řešené, dlouhodobě bez vize. Žena, 23 let

7 VYJÁDŘENÍ UŽIVATELŮ V DOTAZNÍCÍCH Občas je možné potkat spoluobčany, kteří se nechovají nejlépe. Muž, 18 let Z historicky velmi zajímavé lokality vznikl nesourodý paskvil rušného a nevlídného dopravního uzlu! Muž, 24 let Busy i šaliny jezdí jedna přes druhou, člověk někdy neví, kudy jít. Žena, 24 let Náměstí, respektive jeho podoba, je smutná. Muž, 21 let Vadí mi povalující se bezdomovci, nedostatečná vybavenost obchody, nedostatek zeleně a možností k odpočinku. Žena, 65 let Blízko do přírody Myslivna, Riviera. Žena, 80 let Je potřeba předláždit ulici Veletržní, od začátku Mendlova náměstí až po výstaviště. Žena, 77 let Přehuštěná doprava, s tím související hlučnost, prašnost a zplodiny, koncentrace bezdomovců. Velký počet restaurací barů a heren, neprůchodné chodníky z důvodu umístění zastávek MHD. Všechny dosavadní úpravy za 51 roků byly k horšímu. Náměstí se stalo nádražím, chybí zeleň, lavičky. Náměstí je koncipováno tak, že prioritu mají motoristé a doprava vůbec. Mendlovo náměstí v současné podobě není vhodným místem pro bydlení ani pro odpočinek či aktivity. Žena, 74 let Příliš mnoho komunikací, dopravních spojů, chaotické chovaní mnohých cestujících. Chudáci lidé, kteří jsou zde výjimečně, a cizinci! Jestliže Mendlák musí zůstat dopravním uzlem, měl by se trochu vyspravit. Náměstí není celistvé díky budově, která ční uprostřed a z mnoha míst brání výhledu na Špilberk. Chtělo by to jenom přízemí: WC, občerstvení, informace o dopravě, ale i o Brně, s případnou nabídkou literatury. (Ke staré radnici je to daleko!) Naprosto chybí tabule s plánkem, jaké spoje tu projíždí a kde jsou zastávky. Žena, 79 let Zlikvidovat dům uprostřed náměstí, zlepšení zeleně, čistoty. Žena, 77 let Dlažba je hrozná, když špatně chodíte a máte hůlku je popraskaná. Žena, 79 let

8 FOTODOKUMENTACE AKCE

9 FOTODOKUMENTACE AKCE

10 ZÁVĚR Z výsledků dotazníkového šetření, zejména z odpovědí respondentů na otevřené otázky s možností se rozepsat, i z neformálních rozhovorů s občany, probíhajících během happeningu, je zjevné, že mezi občany převládá pocit pesimizmu a rezignovanosti. Lidé jsou nešťastní z aktuálního stavu Mendlova náměstí a veškeré změny, které se odehrály, vnímají jako změny k horšímu. Mají pocit křivdy, když pozorují celkem zdařilé rekonstrukce náměstí v historickém jádru, zatímco Mendlovo náměstí jen upadá. Velká část občanů eviduje skutečnost, že problémy bezdomovectví a vandalismu nejsou řešeny komplexně, prostřednictvím prevence a pomoci vedoucí k snižování počtu lidí bez domova, ale pouze prostřednictvím provizorních řešení na úkor běžných uživatelů náměstí, odsouvajících problém jinam. Zároveň ale vnímají silné historické pozadí Mendlova náměstí i pozůstatky jeho génia loci. Cítí, že Mendlovo náměstí je jejich náměstím, že má skutečně potenciál, a proto litují, že se nerozvíjí.

11 ODKAZY brnensky.denik.cz - článek o plánované rekonstrukci náměstí brnensky.denik.cz - článek o dostavbě domovního bloku stred.brno.cz - oficiální web městské části mojenamesti.com - hodnocení kvality náměstí bam.brno - o domovním bloku na náměstí

Oživení městského centra

Oživení městského centra Expertní analýza na téma: Oživení městského centra Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Oživení městského centra Zpracovatelé expertní analýzy: Michaela

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI

OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR A VÝSTUPY Z VEŘEJNÉHO PLÁNOVÁNÍ LEDEN BŘEZEN 2015 OBNOVA JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY V PLZNI PROJEKTOVÝ ZÁMĚR ÚVOD Snaha o obnovu Jiráskova náměstí v Plzni je živá již několik

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA

ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH SLUŽEB A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE V LOKALITĚ VELKÁ OHRADA PROXIMA SOCIALE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Rakovského 3138, Praha 12 Modřany, telefon 241 770 232 office@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz ANALÝZA SOCIÁLNÍHO KLIMATU SE ZAMĚŘENÍM NA POTŘEBNOST NÍZKOPRAHOVÝCH

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Pohádkové bytosti přivítaly školáky

Pohádkové bytosti přivítaly školáky Vybíráme z obsahu: Petr Hejma: Mít čistý štít str.2 Rozhovor s kandidátem ODS na starostu Petrem Hejmou Setkání sousedů str. 7 Rozhovor s Martinem Ručinským Kompletní přehled dětských hřišť str. 9 Pohádkové

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

PROBLEMATIKA SENIORŮ A OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SO ORP PŘEŠTICE

PROBLEMATIKA SENIORŮ A OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SO ORP PŘEŠTICE PROBLEMATIKA SENIORŮ A OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SO ORP PŘEŠTICE Tento průzkum byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice,

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza potřeb a přání veřejnosti ve vybrané obci, samosprávném celku a návrhy řešení Needs and wishes analysis of the public in the selected

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2010 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2010 Ř E S P R Á H PŘES PRÁH 4/2010 Obsah Slovo na úvod... 1 Informační

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více