Národní výzkum dopravních nehod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní výzkum dopravních nehod"

Transkript

1 Národní výzkum dopravních nehod

2 Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti týmu (vlastní analýza vč. zpětné simulace). Nedílnou součástí analýzy je i návrh doporučení k eliminaci příčin a následků nehod).

3 Odbornosti HADN Dopravně technické Humanitní Dopravní infrastruktura Vozidlo Dopravní psychologie Zdraví

4 Územní působnost v Brně a okolí

5 Mapa nehod za období 2011 květen 2015

6 V období 2011 květen 2015 bylo šetřeno více jak 800 dopravních nehod.

7 Hlavní příčiny a důsledky dopravních nehod

8 Zdravotní následky dopravních nehod ,4% 75,8% 76,6% 78,2% ,6% 19,4% 16,0% 12,2% 23,3% ,7% 2,6% 4,1% 4,4% 5,8% Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění

9 Podíl zraněných podle typu nárazu OA 3 25,0% 23,9% 2 15,0% 14,1% 1 11,5% 10,1% 1 8,4% 8,2% 8,1% 5,0% 4,3% 1,4% Čelní náraz Čelní vlevo Převrácení Náraz zezadu Čelní vpravo Boční vpravo NA+A(cestující) Boční vlevo Rotace Převrácení na bok

10 1,6% 2,2% 3,1% 4,2% 3,4% 6,6% 5,6% 5,9% 4,4% 4,7% 5,2% 8,3% 8,3% 9,6% 8,8% 1 12,1% 12,1% 12,5% 12,5% 12,6% 13,3% 14,8% 18,0% 17,8% 22,7% 20,7% 20,6% 26,1% 26,8% 29,2% 35,0% Podíl zranění lidského těla v závislosti na účastníku DN 3 25,0% 2 Chodci Moto 15,0% Cyklisti NA+A(cestující) 1 5,0% páteř krční páteř hlava tvář hrudník břicho horní končetiny dolní končetiny

11 3,3% 3,3% 3,1% 1,4% 2,8% 2,2% 5,2% 3,4% 5,3% 2,7% 3,3% 0,7% 1,3% 2,7% 1,0% 1,0% 0,5% 0,7% 1,5% 2,9% 3,1% 2,1% 2,1% 4,3% 4,3% 5,6% 6,9% 6,9% 6,9% 6,7% 5,2% 4,4% 4,7% 4,1% 6,6% 8,2% 9,8% 6,3% 6,7% 6,7% 6,7% 9,2% 7,7% 7,4% 5,9% 8,1% 6,7% 7,2% 6,7% 8,9% 10,4% 9,4% 8,7% 8,0% 9,7% 10,4% 13,1% 12,0% 14,8% 13,4% 18,8% 20,8% 21,5% 31,1% Podíl zranění lidského těla v závislosti na typu nárazu OA 35,0% 3 25,0% Boční vlevo Boční vpravo 2 Čelní náraz Čelní vlevo 15,0% Čelní vpravo Náraz zezadu 1 Převrácení přes střechu Převrácení na bok Rotace 5,0% páteř krční páteř hlava tvář hrudník břicho horní končetiny dolní končetiny

12 12 ISS zraněných osob ISS 21 a více ISS ISS ISS 6-10 ISS ,1% 5,6% 5,6% 4,8% 3,9% 4,8% 7,8% 13,8% 4,8% 9,8% 3,4% 13,8% 9,8% 4,0% 3,4% 3,4% 8,0% 4,0% 10,3% 1 12,0% 1 8,0% 12,0% 15,6% 13,3% 2,2% 11,1% 3,7% 3,7% 22,2% 6,3% ,8% 85,7% 68,6% 69,0% 84,0% 10 82,8% ,0% 56,0% 26,7% 59,3% 93,8% 2 42,2%

13 4,8% 8,2% 6,80% 13,5% 10,00% 13,70% 12,90% 20,4% 53,1% 56,70% Porovnání poměru zraněných osob podle účastníků DN v databázích PČR a CDV Databáze CDV PČR 2 1 OA Chodci Moto Cyklisti NA+A(cestující)

14 1. Přesah do praxe Výstupy projektu Legislativní činnost pro Evropský parlament ve věci silničních technických kontrol užitkových vozidel (např. směrnice 2000/30 ES), Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu, atd. Návrhy doporučených opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu úpravy infrastruktury. Prostřednictvím PČR jsou naše doporučení podávána jako podněty Silničnímu správnímu úřadu. Expertní vstup pro hodnocení efektivnosti projektů navrhovaných pro financování z Fondu zábrany škod

15 Výstupy projektu 2. Další možnosti využití dat v praxi Podklad pro pojišťovny (katalog poškození vozidel sloužící pro odhalování pojistných podvodů, detailní statistika nehod se zraněním, data mohou sloužit jako podklad pro přesnější stanovení pojistného). Revize metody TRIAGE v části mechanismus úrazu (současná metodika přejatá ze zahraničí). Spolupráce s automobilovým průmyslem (Škoda auto a. s., data mohou sloužit např. pro vývoj nových bezpečnostních systémů). Návrhy bezpečnostních opatření Akčního programu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

16 Výstupy projektu 3. Vědecký Rozsáhlé poznatky o infrastruktuře i dopravní technice, zkoumání možného vlivu na vznik nebo průběh dopravní nehody. Psychologické poznatky. Databáze dopravních nehod, čítající přes 800 případů.

17 Výstupy projektu 4. Společenský Naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu Naše poznatky je možno využít k účinnému snižování ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti (52,8 mld.kč r. 2013). Spolupráce na tvorbě evropské i národní legislativy a technických předpisů.

18 Výstupy projektu 5. Lidský Primárním cílem je poskytování krizové intervence a pomoc účastníkům DN, případným dalším osobám a jejich blízkým na místě DN. Jen tehdy, je-li to možné a vhodné, po krizové intervenci pokračujeme v získávání dat pro projekt. Lidský rozměr projektu je významnou přidanou hodnotou, která pomáhá budovat jeho prestiž.

19 Poznatky z oblasti psychologie - chování účastníků po DN Typické reakce na trauma emoční šok, smutek koncentrace na strach a úzkost tělesná únava stažení se do sebe (uzavření se) Další reakce nutkavé pocity otupující prázdnota nadměrná vzrušivost (nabuzenost) deprese disociace

20 Krizová intervence zahrnuje Okamžité řešení své situace a stabilizace stavu v bezpečném prostředí. Ventilaci emocí (snížení úzkosti, stabilizace stavu, zklidnění účastníka). Podporu v náročné (zátěžové) situaci. Zpřehlednění a strukturování situace (např. sled jednotlivých událostí, udržování kontaktu s realitou). Podporu klientových strategií zvládání stresu. Praktické rady (např. o průběhu a délce vyšetřování).

21 Dopady na psychiku účastníka dopravní nehody FEVR- Evropský svaz obětí DN (1995) rodin, u kterých došlo v důsledku DN k závažnému zranění nebo usmrcení jednoho z členů rodiny První 3 roky: 72 % ztráta zájmu o všední činnosti (povolání, studium, domácí práce, zájmy, ) 70 % trpělo: 78 % strach 71 % hněv 71 % extrémní přecitlivělost 64 % deprese 49 % ztráta sebevědomí 46 % ataky úzkosti 37 % suicidální myšlenky 27 % fobie 25 % poruchy příjmu potravy

22 Možnosti řešení problematiky psychických následků účastníků DN v budoucnu Zvýšit informovanost účastníků DN o možných negativních jevech (na místě DN, v nemocnicích,...). Distribuovat kontakty na organizace či osoby zabývající se touto problematikou v případech výskytu negativních jevů u osob zasažených DN (na místě DN, v nemocnicích, ). Sekundární podchycení následků u obvodního lékaře - informovanost obvodních lékařů o této problematice + kontakty, které mohou dále distribuovat osobám zasažených DN. Hlubší sledování negativních dopadů DN, vytipování potřeb a možnosti řešení těchto dopadů, např. pomocí retrográdních studií.

23 Děkuji Vám za pozornost! Ing. Jindřich Frič, Ph.D Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, Brno telefon:

24 1,4% 2,2% 2,2% 5,1% 3,6% 5,3% 7,9% 10,5% 7,9% 10,5% 10,5% 5,8% 5,4% 3,9% 4,8% 7,7% 6,8% 8,8% 10,5% 8,8% 7,0% 8,8% 12,8% 13,1% 13,9% 10,2% 13,1% 13,5% 13,3% 11,7% 11,7% 9,1% 14,3% 15,6% 10,4% 9,5% 9,5% 9,5% 13,5% 17,9% 17,9% 15,4% 18,4% 19,0% 15,8% 17,5% 21,6% 18,9% 18,9% 2 17,8% ,0% 19,0% 23,1% 21,2% 22,8% 23,4% 28,9% 28,6% 4 44,4% Typ nárazu OA podle zranění lidského těla 5 45,0% 4 35,0% páteř 3 krční páteř 25,0% hlava tvář 2 hrudník břicho 15,0% horní končetiny dolní končetiny 1 5,0% Boční vlevo Boční vpravo Čelní náraz Čelní vlevo Čelní vpravo Náraz zezadu Převrácení přes střechu Převrácení na bok Rotace

25 1,2% 2,6% 4,5% 4,0% 3,0% 3,7% 5,5% 4,9% 6,2% 5,5% 8,5% 7,6% 9,0% 10,4% 9,8% 11,0% 10,3% 10,3% 15,4% 16,9% 17,2% 18,3% 17,9% 17,9% 21,4% 20,7% 26,9% 25,9% 25,6% 27,6% 30,5% 35,0% Zranění účastníků DN 3 25,0% 2 15,0% 1 páteř krční páteř hlava tvář hrudník břicho horní končetiny dolní končetiny 5,0% Chodci Moto Cyklisti NA+A(cestující)

26 Rozložení zranění 12 smrtelné zranění těžké zranění lehké zranění ,7% 4,8% 11,4% 9,5% 11,4% 19,0% 4,7% 7,0% 4,3% 6,8% 5,5% 3,7% 9,4% 15,9% 15,8% 16,7% 23,3% 31,9% ,9% 85,7% 69,5% 85,9% 93,0% 95,7% 84,1% 10 84,2% 69,9% 62,6% 79,6% 9 2

27 2,8% 1,4% 1,9% 0,6% 0,6% 7,3% 8,9% 4,8% 7,0% 3,6% 2,5% 2,7% 2,4% 7,5% 8,8% 5,3% 9,7% 6,3% 7,6% 6,8% 12,8% 13,2% 13,2% 12,5% 12,5% 11,8% 17,9% 17,9% 15,4% 16,9% 16,9% 19,3% 15,8% 16,4% 14,5% 12,7% 16,7% 18,5% 16,8% 16,7% 14,3% 11,9% 25,6% 23,1% 20,8% 23,4% 25,5% 27,4% 26,3% 24,6% 23,6% 29,6% 29,1% 28,6% 26,2% 34,7% 33,3% 33,3% 38,3% 38,6% 38,4% 42,3% 43,4% 41,7% 44,3% 42,9% 5 52,1% Rychlost střetu u zraněných osob km/h km/h km/h km/h km/h a více

28 12 Stav vozovky u DN se zraněním sníh/náledí mokro/vlhko sucho ,3% 27,7% 12,2% 20,4% 5,8% 18,0% 11,0% 19,5% 3,4% 3,4% 13,8% 11,9% 10,4% 17,9% 12,5% 2 2,0% 5,9% 2,1% 8,5% 10,4% 22,9% ,1% 67,3% 76,3% 69,5% 82,8% 84,7% 71,6% 87,5% 75,1% 94,1% 91,5% 87,5% 2 4

29 Dopravní nehody s chodci Na obrázku jsou označena místa vzájemného kontaktu chodce a osobního vozidla, v důsledku, kterých následně došlo k poškozením na vozidlech.

30 Rozdělení pneumatik podle stáří Stáří pneumatik zjištěné při dopravních nehodách rozdělené na letní a zimní.

31

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017

V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j.:8019/2006 Vl. č.j. 1182/2007 V Praze dne 2007 Výtisk: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 2017 Důvod předložení: Materiál je

Více

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015

Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 Koncepce rozvoje Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010-2015 1. Identifikace výzkumné organizace Název : Institut pro kriminologii a sociální prevenci Právní forma : Organizační složka

Více

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu

ÚVOD. Cíl 1. Solidarita pro zdraví v evropském regionu ÚVOD Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho

Více

Národní Strategie Bezpečnosti Silničního Provozu 2011 2020. Příloha č. 2

Národní Strategie Bezpečnosti Silničního Provozu 2011 2020. Příloha č. 2 Národní Strategie Bezpečnosti Silničního Provozu 2011 2020 Příloha č. 2 EKONOMICKÉ ASPEKTY NEHODOVOSTI A MOŽNOSTI ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU OBSAH ÚVOD. 3 1.

Více

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká

Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě. Renáta Divoká Organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě Renáta Divoká Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce na téma organizace složek IZS u zásahu při dopravní nehodě pojednává o problematice

Více

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI EKONOMICKÉ NÁSLEDKY DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI Ing. Alena Vyskočilová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 24.4.2014, Praha Dopravní nehodovost ve světě Celkový počet usmrcených osob v celém světě se pohybuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie Prevence úrazů v podmínkách školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jana Uhlíková Učitelství pro 2. Stupeň ZŠ, obor Vy-Bi Vedoucí práce: PhDr. Mgr.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

DOPRAVNÍ NEHODA JAKO TRAUMATICKÁ UDÁLOST A POTŘEBA POMOCI TRAFFIC ACCIDENT AS A TRAUMATIC EVENT AND THE NEED OF HELP

DOPRAVNÍ NEHODA JAKO TRAUMATICKÁ UDÁLOST A POTŘEBA POMOCI TRAFFIC ACCIDENT AS A TRAUMATIC EVENT AND THE NEED OF HELP ODBORNÁ PRÁCE DOPRAVNÍ NEHODA JAKO TRAUMATICKÁ UDÁLOST A POTŘEBA POMOCI TRAFFIC ACCIDENT AS A TRAUMATIC EVENT AND THE NEED OF HELP Čapková Magdalena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová

Autoři: Martin Rejmíš Lucie Časarová Studie: Srovnání Islandského a Českého systému dopravy a bezpečnosti silničního provozu vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Výměna zkušeností bezpečnosti provozu v oblasti motocyklismu Autoři: Martin

Více

5% Otravy 7% Popáleniny

5% Otravy 7% Popáleniny 5. DOPRAVNÍ ÚRAZY A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE Dopravní úrazy V současné době neustále dochází ke zvyšování počtu dopravních nehod. Úrazovost při dopravních nehodách se v poměru k nárůstu dopravy dlouhodobě

Více

Nahradit logo předchozím logem BESIP

Nahradit logo předchozím logem BESIP Nahradit logo předchozím logem BESIP NÁRODNÍ STRATEGIE bezpečnosti silničního provozu Informace o plnění v roce 2011 Obsah OBSAH... 2 SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 8 A SNÍŽENÍ POČTU NEHOD A JEJICH NÁSLEDKŮ

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech

Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pravidla dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech Pracovní skupina při Ministerstvu vnitra České republiky Dobrovolníci při mimořádných událostech a krizových stavech Pomůcka pro občany, veřejnou

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více