Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června Modernizace dálnice D1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1"

Transkript

1 Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Modernizace dálnice D1

2 Základní informace Pavel Dobeš 20. června 2012

3 Základní informace Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější komunikací na celé dálniční síti Intenzity v obou směrech za 24 hodin: u Prahy téměř 100 tisíc vozidel u Brna 70 tisíc vozidel na Vysočině kolem 35 tisíc vozidel V letech bylo přistoupeno k rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání mezi Prahou a Mirošovicemi V prostoru Brna mezi Kývalkou a Holubicemi se rozšíření připravuje v nejbližších letech

4 Rozsah modernizace D1 Úsek Mirošovice Kývalka se předpokládá provozovat nadále jako čtyřpruhový Po desítkách let provozu je dálnice na konci plánované životnosti a je nutné přistoupit k celkové modernizaci cementobetonový kryt vozovky vykazuje poruchy v podobě trhlin a výškového posunu cementobetonových desek na asfaltobetonovém krytu se objevují vyjeté koleje a plošný rozpad Místní opravy těchto poruch již nejsou nadále efektivní Je nutné postupně nutné celých 160,8 km modernizovat

5 Důvody modernizace dálnice D1 Naprosto nevyhovující technický stav vozovky po více než čtyřicetiletém provozu Vznikají komplikace v dopravě při opravách aktuálně nelze vést dopravu ve 2 pruzích v každém směru na jedné polovině dálnice, to znamená, že dochází k omezení na 1 jízdní pruh, což při opravách vyvolává dopravní omezení a kolony Velmi špatný je technický stav většiny mostů Parametry odbočovacích a připojovacích pruhů jsou v rozporu s technickými předpisy a nevyhovují bezpečnosti dopravy Nevyhovující je stav záchytných zařízení (někde dokonce chybí, jinde jsou zastaralá) Na dálnici se vyskytují kolizní místa a neochráněné nebezpečné překážky (zejména stromy, skály apod.)

6 Důvody modernizace dálnice D1 Chybí standardní vybavení telekomunikačními sítěmi a optickými kabely (například absence moderního optického kabelu pro obsluhu hlásek SOS) Úzké zpevněné krajnice zvyšující nebezpečí v dopravě při odstavení autobusů nebo nákladních vozidel Chybějí odstavné zálivy v místech stoupacích pruhů bez zpevněné krajnice (na dálnici v těchto místech není možnost odstavit vozidlo mimo jízdní pruh) Nevyhovující je stav odvodnění dálnice (špatný vliv na životní prostředí, riziko nebezpečí nehody při jízdě za deště a námrazy z důvodu špatného příčného klopení dálnice)

7 Přínosy modernizace dálnice D1 Dálnice dostane nový betonový povrch odpovídající nejvyšším standardům v silniční dopravě Modernizací dálnice se zlepší bezpečnost silničního provozu ve standardních i ztížených podmínkách (déšť, námraza) Sníží se počet dopravních kolon a tím i zdržení pro řidiče, protože při navazujících opravách a rekonstrukcích na D1 bude možné vést dopravu vždy v režimu 2+2 jízdní pruhy na jedné polovině dálnice Dojde ke zlepšení dopravního komfortu (úspora času řidičů), což bude mít pozitivní vliv na ekonomiku a hospodářství, které je závislé na silniční dopravě, především: Úspora času řidičů Příjmy z mýtného do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Úspory nákladů ze snižování nehodovosti

8 Přínosy modernizace dálnice D1 Doplněním telematických zařízení se zlepší prevence a dohled nad bezpečností dopravy na dálnici D1 - a zlepší se informovanost řidičů o dopravních kolonách a nehodách Doplněním protihlukových opatření se sníží hlukové zatížení v okolí dálnice Dojde k úspoře nákladů ve snížení počtu dopravních nehod (nižší počet nehod, zranění a úmrtí) Rekonstrukce odvodňovacích zařízení bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, dojde k odstranění nebo ochraně nebezpečných překážek, k sanaci okolních skal, zlepší se kultura cestování (čistota, vegetační úpravy apod.) Další pozitivní vlivy vyvolané moderní komunikací na hospodářství ČR (např. zaměstnanost) Dojde k úspoře provozních nákladů v dopravní infrastruktuře (snížení velkého množství dílčích a neefektivních oprav)

9 Výběr zhotovitele změna zadávacích podmínek Prověření možnosti čerpat prostředky na modernizaci z OPD Otevření soutěže většímu počtu uchazečů Úprava diskriminačních kvalifikačních podmínek soutěže Soulad s podepsaným memorandem mezi MD a MŽP (výstavba migračních koridorů místo drahých ekoduktů) Zohlednění připomínek profesorů z ČVUT a Technické university Pardubice

10 David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Technický popis modernizace

11 O co jde v modernizaci D1 Modernizace úseku spočívá v úpravě šířky ze stávajících 26,5 metrů na 28 metrů Modernizací dojde k rozšíření zpevněné krajnice (odstavného pruhu) dálnice na každé straně o 0,75 metrů a tím ke zvýšení bezpečnosti v případě odstavení vozidla Možnost vedení provozu v režimu 2+2 jízdní pruhy v jednom směru v době uzavírky jednoho jízdního pásu V tuto chvíli není režim 2+2 možný, proto vznikají při jakékoliv uzavírce či nehodě kongesce, způsobené zúžením jízdního proudu do jednoho jízdního pruhu (režim 2+1)

12 O co jde v modernizaci D1 Modernizace zahrnuje: opravu konstrukce vozovky úpravu odbočovacích a připojovacích pruhů a přejezdů středního dělícího pásu rozšíření dálničních mostů a nadjezdů opravu kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky výměnu svodidel v celém úseku opravu a modernizaci stávajícího systému tísňového volání SOS doplnění telematických zařízení výměnu veškerých kabelových vedení ve středním dělícím pásu (SDP) a doplnění protihlukových opatření doplnění protihlukových opatření

13 O co jde v modernizaci D1 Modernizace je rozdělena na 21 dílčích úseků Součástí stavebního úseku je vždy s ohledem na omezení provozu jedna mimoúrovňová křižovatka Z těchto podmínek vyplývají začátky a konce staveb jednotlivých úseků, které jsou dlouhé od tří do 14,7 kilometrů

14 Rozsah modernizace D1 Stávající dálnice D1 je na konci plánované životnosti Nutná modernizace v úseku Mirošovice Kývalka (160,8 km) Úprava kategorie ze stávající D26,5 na kategorii D28 (D27,5 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m) šířka zpevnění jízdního pásu 11,5 m rozšíření zpevněné krajnice (odstavného pruhu) dálnice na každé straně o 0,75 m (zvýšení bezpečnosti v případě odstavení vozidla)

15 Rozdělení na stavební úseky Základním kritériem bylo rozdělení modernizované části dálnice D1 na mezikřižovatkové úseky, tj. MÚK MÚK (EXIT EXIT) Nejvhodnější z hlediska provizorního vedení dopravy během stavby Celkem je navrženo 21 úseků, z nichž na 5 je zpracována projektová dokumentace: úsek 01, most Šmejkalka úsek 02, EXIT 21 Mirošovice EXIT 29 Hvězdonice úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice EXIT 34 Ostředek úsek 04, EXIT 34 Ostředek EXIT 41 Šternov úsek 05, EXIT 41 Šternov EXIT 49 Psáře úsek 06, EXIT 49 Psáře EXIT 56 Soutice úsek 07, EXIT 56 Soutice EXIT 66 Loket úsek 09, EXIT 66 Loket EXIT 75 Hořice

16 Rozdělení na stavební úseky úsek 10, EXIT 75 Hořice EXIT 81 Koberovice úsek 11, EXIT 81 Koberovice EXIT 90 Humpolec úsek 12, EXIT 90 Humpolec EXIT 104 Větrný Jeníkov úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava úsek 15, EXIT 112 Jihlava EXIT 119 Velký Beranov úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov EXIT 134 Měřín úsek 18, EXIT 134 Měřín EXIT 141 V. Meziříčí západ úsek 19, EXIT 141 V. Meziříčí západ EXIT 146 V. Meziříčí východ úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ EXIT 153 Lhotka úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Bíteš úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš EXIT 168 Devět křížů úsek 23, EXIT 168 Devět křížů EXIT 178 Ostrovačice úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice EXIT 182 Kývalka

17 Rozdělení na stavební úseky

18 Video

19 Dopravní opatření při modernizaci D1 Postup prací vychází z požadavku zachování 2 jízdních pruhů v každém směru po celou dobu modernizace Levý jízdní pruh bude určen pouze pro vozidla šířky do 2,0 metrů Dalším určujícím prvkem je zahájení stavby 10/2012 Při tomto postupu výstavby se předpokládá trvání dopravních omezení v délce cca 11 měsíců (+ zimní přestávka) po tuto dobu bude snížena rychlost a zvyšuje se riziko závažných nehod při obousměrném provozu Uzavírky silnic I., II. a III. tříd, které jsou vedeny přes dálniční nadjezdy

20 Telematické systémy v rámci uzavírek V rámci dopravních opatření budou mimo běžná zařízení instalovány též telematické systémy umožňující operativní řízení a sledování dopravní situace v uzavírkách. Jedná se o kamerový dohled poskytující obrazové informace a detekující tvorbu kolon v uzávěře a před ní: hustota kamerových bodů v uzávěře cca po 2 km, další tři kamery budou před uzavírkou v každém směru až do vzdálenosti cca 5 km Údaje z kamer budou přenášeny na NDIC a na příslušné SSÚD. Mobilní informační plnomaticové LED vozíky pro zobrazování aktuálních dopravních informací.

21 Další opatření Zvýšená přítomnost odtahové služby a Policie ČR u každého úseku před omezeními, aby drobné excesy snižující plynulost provozu mohly být co nejdříve odstraněny Řidiči také při spatření vozidla Policie zvyšují pozornost a více dodržují pravidla provozu Detekce vozidel pro okamžité zjišťování stavu provozu a doby průjezdu úsekem s výstupem na mobilní informační tabule LED informující o blízké nehodě nebo narůstající koloně Webové rozhraní umožní též prognózu doby průjezdu na základě dat z předchozích období Informační mediální systém rozhlas, televize, internet. Sklopné proměnné značky na vozidlech SSÚD pro možnost předání informací řidičům před uzavírkou

22 Postup prací 3 4 měsíce I. a II. etapa - realizace provizorní rozšíření vozovky v jednom směru a další s tím související práce (rozšíření mostů ). Dále budou realizovány inženýrské sítě v SDP (kanalizace, kabely) cca 4 měsíce III. etapa - modernizace jednoho jízdního pásu cca 4 měsíce IV. etapa - modernizace druhého jízdního pásu Období prosinec březen - práce musí být přerušeny z důvodu období zimní údržby (pouze práce bez omezení provozu)

23 Jiří Švorc 20. června 2012 Aktuální stav a další postup

24 Aktuální stav a další kroky Dokončování přípravných prací na prvních 5ti úsecích provádění průzkumů (například diagnostika vozovky) geodetická zaměření ověření majetkoprávních vztahů zpracování dokumentace pro stavební povolení zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele Aktuálně získané stavební povolení na úseky: 05 (D1 Mirošovice Kývalka, exit 41 Šternov exit 49 Psáře) 21 (D1 Mirošovice Kývalka, exit 153 Lhotka exit 162 Velká Bíteš) 09 (D1 Mirošovice Kývalka, exit 66 Loket exit 75 Hořice) - nepravomocné Očekávaná stavební povolení na úseky: 14 (D1 Mirošovice Kývalka, exit 104 Větrný Jeníkov exit 112 Jihlava) 22 (D1 Mirošovice Kývalka, exit 162 Velká Bíteš exit 168 Devět křížů)

25 Shrnutí Modernizace dálnice bude probíhat za plného provozu: je nutné zvolit optimální počet současně modernizovaných úseků Zvažovaná celková doba modernizace se pohybuje od pěti do deseti let na úseku o délce 160ti kilometrů Celková modernizace se vztahuje na 160 km dálnice, tj. 320 km vozovky, které je třeba mezi jednotlivé roky stavebních prací rozpočítat Při průměrné opravě jednoho kilometru dálnice zahrnujícího obě poloviny dálnice jsou předpokládané náklady 150 milionů korun na kilometr

26 2012

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o.,

Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., Důvodová zpráva pro vybrané úseky silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina II. Etapa srrpen 2007 Zpracovala RRA Vysočina, z.s.p.o., www.rrav.cz, region@rrav.cz Úvod Prognóza vývoje dopravy je poměrně

Více

Inteligentní řízení dopravy

Inteligentní řízení dopravy AKCNÍ ˆ PLÁN 5 Inteligentní řízení dopravy Zefektivněním řízení dopravy přispět k udržitelnému rozvoji dopravy. Listopad 2012 Obsah 1 Úvod...........................................................................................................................................................................

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

je projekt obsažen v materiálu "Dopravní sektorové strategie, 2. fáze"? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis.

je projekt obsažen v materiálu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze? předpokládaná hodnota zakázky bez rezervy a bez DPH v tis. III. SEZNAM VŠECH VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REZORTU DOPRAVY za rok 2015 ve smylu 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů P. č. Resort Zadavatel Název projektu

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 27. března 2015 verze 5.0 Obsah 1. Úvod... 7 2. Příprava Akčního plánu rozvoje ITS a zapojení partnerů...12

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Projekty Fondu soudržnosti

Projekty Fondu soudržnosti Projekty Fondu soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení operačních programů, řídící orgán Fondu soudržnosti Úvodní slovo Publikace, kterou právě držíte v ruce, završuje významnou etapu příjmu

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/27 Peněžní prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku

Úvodní slovo. km rozestavěných dálnic chátralo na našem území po druhé světové válce. let od uvedení do provozu prvního dálničního úseku Úvodní slovo Historie dálnice D1 sahá na začátek minulého století. Plány na její výstavbu se výrazně měnily a ani dnes není dokončená. Její první úsek se otevřel v roce 1971 a od roku 1980 spojuje Prahu

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU 2011 2020 PŘÍLOHA Č. 1 AKČNÍ PROGRAM 1 OBSAH AKČNÍ PROGRAM... 1 ÚVOD... 4 KOMUNIKACE... 6 OPATŘENÍ K1...6 APLIKACE EVROPSKÉ SMĚRNICE BEZPEČNÁ INFRASTRUKTURA

Více

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy

Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy Příloha k č. j. MHMP 1573312/2012 Skupina 1: Opatření ke snížení emisní a imisní zátěže z automobilové dopravy 1.1. Výstavba tratí kolejové veřejné dopravy - V rámci přípravy nového územního plánu vytvořit

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Zpracovatel kapitoly Dopravní infrastruktura: Ing. František Nantl Zpracovatel výchozí kapitoly v roce 2006: Ing. Stanislav Prokeš Zveřejněno:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A.

Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K PŘELOŽCE SILNICE II/449 V ÚSEKU UNIČOV SILNICE R 35 A. Ing.arch.Haluza Jaroslav Hynaisova 3, Ostrava Mariánské Hory, 709 00 UDI MORAVA s.r.o. Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava Ú Z E M N Í S T U D I E PROVĚŘENÍ ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH SOUVISLOSTÍ VE VZTAHU K

Více

Dopravní a vodohospodářské stavby

Dopravní a vodohospodářské stavby Dopravní a vodohospodářské stavby Studijní text Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ. Bc. Jitka Valenová Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera INFORMAČNÍ A NAVIGAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ Bc. Jitka Valenová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA. Učební text. Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 2. SILNIČNÍ DOPRAVA Učební text Vladislav Křivda, Michal Richtář, Ivana Olivková Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Jaroslav Muller, CSc. Název: Autor: Vladislav

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více