KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky"

Transkript

1 Autorádio CD/MP3 přehrávač KSC-101 Pracuje s: CD SD/MMC kartami USB disky

2 UPOZORNĚNÍ Pečlivě si přečtěte návod k použití a dodržujte pokyny v něm uvedené. Používejte přístroj jen tak, jak je zde popsáno. Použití v rozporu s tímto návodem může způsobit poškození přístroje, jeho špatnou funkci nebo neuznání záruky. Bezpečnostní a montážní upozornění Přístroj je určen pro palubní napětí 12V s ukostřeným záporným pólem. Nepokoušejte se přístroj demontovat, ani opravit, opravy prostřednictvím prodejce svěřte servisu dovozce. Před montáží odstraňte oba aretační transportní šrouby v horní části přístroje. Přístroj není konstruován jako odolný proti vniknutí kapaliny. Přístroj čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem. Pokud máte ve vozidle příliš vysokou nebo nízkou teplotu, se zapnutím přístroje počkejte, dokud se teplota ve vozidle neupraví. Instalujte jen reproduktory dimenzované na výstupní výkon dodávaný autorádiem. K napájení autorádia použijte napájecí okruh zvlášť jištěný odpovídající pojistkou. Nikdy například nepřipojujte přívod přímo na autobaterii. Pokud používáte přístroj delší dobu bez běžícího motoru, může zcela vybít baterii. Při instalaci musíte vodiče vést tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození (teplotou, mechanicky). Při eventuální výměně pojistky použijte jen předepsaný typ. Nepřiměřeně vysoká hladina reprodukce odvádí pozornost od dopravní situace! Provozní upozornění Nevkládejte do přístroje jakkoli mechanicky poškozené CD disky, nezasouvejte disky násilím! Nikdy do diskové mechaniky ani konektorů SD/MMC a USB nestrkejte žádný jiný předmět. CD mechanika je určena pouze pro standardní 8/12cm disky. Po odpojení přístroje od baterie se uložená data vymažou. V některých případech nemusí být (v závislosti na nastavení PC, použitém SW apod.) reprodukce hudby z CD vzniklého na PC možná. Obsah balení Autorádio KSC 101 Čelní panel & pouzdro Montážní klíč Montážní pásek Šrouby, matičky, podložky USB prodlužovací kabel 1

3 Odnímatelný čelní panel: Po stisknutí tlačítka OPEN je možno čelní panel vyklopit. Popis ovládacích prvků. Stiskem západky RELEASE se uvolní zámek a je možno panel vytáhnout. Nasazení zpět proveďte dle šipek na obrázku. Zavřený čelní panel Otevřený čelní panel 2

4 1. PWR zapnuto/vypnuto 2. SD/MMC CARD slot pro paměťovou kartu 3. VOL hlasitost, stlačení - volba 4. USB zástrčka USB 5. MUTE umlčení zvuku 6. AS/PS Ukládání/prohledávání 7. DIS Přepnutí zobrazovaných informací. 8. PAUSE /1 předvolba 1, pauza 9. RPT / 2 předvolba 2, opakování 10. INT / 3 předvolba 3 / úvod 11. SHF / 4 předvolba 4 / náhodné přehrávání / 5 předvolba 5/-10 stop zpět / 6 předvolba 6 / +10 stop vpřed. 14. TA/TP poslech dopravních hlášení/programové okruhy 15. PTY volba typu programu 16. AF/REG přelaďování na alternativní kmitočty. 17. MODE režim 18. ladění dolů 19. BAND/ENT pásmo 20. ladění nahoru 21. OPEN vyklopení čelního panelu 22. IR přijímač dálkového ovládání 23. LED kontrolka 24. RESET Resetovací tlačítko 25. tlačítko pro vysunutí disku 26. slot pro CD 3

5 Popis funkce jednotlivých ovládacích prvků: 1. PWR stisknutím tohoto tlačítka zapínáte a vypínáte přístroj. 2. SD / MMC CARD Zasuňte paměťovou kartu. Správně vložená karta je ve slotu zcela zasunutá. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Po chvíli automaticky začne přehrávání hudebních souborů na kartě. Další stisk paměťovou vysune, přehrávání se zastaví. Některé karty nelze stisknutím vysunout, vyjměte tedy kartu prstem. 3. Multifunkční ovládací tlačítko 3.1. Ovládání hlasitosti hlasitost měníte otáčením knoflíku Nastavení korekcí po krátkém stisknutí knoflíku se vstoupíte do nabídky nastavení korekcí. Každý stisk vyvolá další položku kterou můžete nastavit. Položky se zobrazují v tomto pořadí: Vol (hlasitost) - Bas (basy) - Tre (výšky) - Bal (vyvážení pravý levý) Fad (vyvážení přední zadní). Požadovanou hodnotu nastavte otáčením kolečka. Po cca 5s bez manipulace s kolečkem přístroj automaticky nabídku opustí Nastavení funkcí stiskem tlačítka na více než 2 sekundy vstoupíte do menu nastavení funkcí. Krátkými stisky poté vybíráte položky menu: DSP (nastavení ekvalizéru): FLAT, NONE, CLASS, ROCK, POP INVOL (hlasitost po zapnutí): Nastavení hlasitosti, jakou bude přístroj hrát po zapnutí CT (čas): Otáčením doleva nastavíte minuty, otáčením doprava hodiny. TAVOL: nastavení hlasitosti dopravních hlášení (v rozmezí 16 42). EON: zapnutí/vypnutí identifikace programových okruhů. 4. USB konektor - Pod gumovou krytkou se skrývá klasický USB Konektor. Po připojení USB flash disku se začnou soubory v něm uložené automaticky přehrávat. Info: Vzhledem k rychlých technologickým změnám nemusí být tento přístroj kompatibilní s některými USB flash disky. 5. Umlčovač vypíná/zapíná zvukový výstup. 6. AS/PS V režimu přijímače krátkým stiskem procházíte stanice uložené v předvolbách. U každé předvolby se zastaví na 5s. Dlouhý stisk zahájí automatické vyhledávání stanic s nejsilnějším signálem a jejich ukládání do předvoleb. V režimu přehrávání hudebních souborů můžete vyhledat soubor k přehrání. Postup je popsán dále v návodu v sekci o ovládání CD. 7. Displej - Stiskněte a prohlédněte si aktuální informace o naladěné stanici (název, kmitočet), příjmu PTY signálu, času, přehrávané stopě. Zobrazované informace závisí na aktuálním provozním režimu. 8. PAUSE/1 Pozastavení přehrávání (při přehrávání z média) / předvolba 1 (při příjmu stanice). 9. RPT/2 Opakování přehrávané skladby, dalším stiskem přejdete zpět k normálnímu přehrávání / předvolba INT/3 Přehraje 10 sekund ze začátku každé skladby / předvolba SHF/4 Přehraje skladby v náhodném pořadí / předvolba /5 Přeskočí deset skladeb / předvolba /6 Vrátí se zpět o deset skladeb / předvolba TA/TP Příjem dopravního hlášení. Jakmile je přijímáno dopravní hlášení, přístroj přepne reprodukci na toto hlášení. Zapnutí této funkce identifikuje ikona TP na displeji. Pokud přijímaný signál neobsahuje informaci, že stanice vysílá dopravní informace tak ikona bliká. 4

6 15. PTY - Typ programu. Krátký stisk zapne/vypne funkci identifikace typu programu, dlouhý stisk aktivuje menu pro nastavení jednoho z 32 žánrů. Při automatickém ladění stanic se ladění zastaví na stanici, která vysílá požadovaný žánr. Po nastavení začne automatické vyhledávání stanice se zvoleným žánrem. Po jejím nalezení se zobrazí ikona PTY. Jestliže je funkce zapnutá a naladěná stanice nevysílá informaci PTY nebo se žánry neshodují ikona PTY bliká. 16. AF/REG - alternativní frekvence / regionální Pokud během jízdy signál přijímané stanice zeslábne, přijímač se pokusí vyhledat stanici na jiném kmitočtu. Přítomnost informace identifikující stanice indikuje displej symbolem AF. Když je funkce zapnutá, ale signál neobsahuje potřebnou informaci tak ikona bliká. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka zapínáte/vypínáte rozlišování stanic podle regionu. 17. MODE Přepínání zdrojů signálu. 18. Ladění nahoru, další stopa Režim rádio Krátkým stiskem začne přijímač vyhledávat stanici ve směru ladění. Pokud je aktivní funkce PTY naladí se stanice vysílající odpovídající žánr. Dlouhým stiskem přepnete na manuální ladění. Poté můžete ručně naladit přijímaný kmitočet. Stisknutím tlačítka předvolby režim manuálního ladění opustíte Režim přehrávání Po krátkém stisku se začne přehrávat další skladba, stiskem a držením se plynule posouváte skladbou. 19. BAND/ENT V režimu rádio přepínáte přijímaná pásma a skupiny předvoleb (FM1 - FM2 - FM3 - MW1 - MW2). 20. Ladění dolů, předchozí stopa Funkce jsou stejné, jako u tlačítka pro ladění nahoru, směr opačný. 21. OPEN - (otevřít přední panel) Stiskněte a otevřete přední panel 22. Okno IR dálkového ovládání 23. Blikající kontrolka LED Při vyjmutém čelním panelu kontrolka bliká. 24. RESET Stiskem tohoto tlačítka obnovíte tovární nastavení. 25. Vysunutí disku Po stisku tohoto tlačítka se vysune vložený disk. 26. Disková mechanika Slot pro vložení disku. Přehrávání MP3 Po vložení datového nosiče (CD, flash disku, MMC/SD karty) se začnou přehrávat na něm uložené skladby. K vyklopení předního panelu a vkládání CD nepožívejte nepřiměřenou sílu. Na displeji se zobrazují informace o právě přehrávané skladbě. Zobrazuje se informace jaké médium je vloženo (DISK, MMC, USB), formátu skladby (MP3, WMA), pořadí přehrávané skladby celkově/pořadí ve složce, formát, průběh přehrávané skladby, informace z ID3 tagu. 5

7 Po stisku tlačítka AS/PS se aktivuje vyhledávací režim. Můžete zadat pořadové číslo skladby nebo část názvu. 1. Hledání podle pořadí souboru Po prvním stisku tlačítka AS/PS a zobrazí se zobrazí 001, číslice 1 bliká. Pomocí / nebo otáčením VOLUME nastavte požadovanou číslici. Stiskem VOLUME přepnete na nastavení další číslice. Po nastavení požadovaného čísla skladby tlačítkem BAND zahájíte její přehrávání. 2. Hledání podle názvu: Další stisk AS/PS, aktivuje vyhledávání dle názvu skladby. Obdobně jako výše čísla nyní můžete zadat až tři písmena názvu skladby. Volbu potvrdíte stiskem BAND. Přehrávač najde první skladbu, která odpovídá zadání (pokud existuje). Stiskem / se přesunete na další nalezenou skladbu. Přehrávání zobrazené skladby potvrdíte stiskem BAND. Montáž do vozu Info: Přístroj musí být instalován vodorovně v úhlu menším než 30. Před dokončením montáže přezkoušejte funkci přístroje. K montáži použijte pouze příslušenství dodané s přístrojem. Kabeláž veďte tak, aby se zamezilo jakémukoli poškození vodičů. Nespojujte minus póly reproduktorů, přívody veďte separátně. 1. Montáž do palubní desky: Do otvoru v palubní desce zasuňte montážní rámeček, vyhněte montážní úchytky a rámeček připevněte. Pokud to bude potřeba, použijte k upevnění přístroje montážní pásek. Zasuňte přístroj do rámečku. Po zacvaknutí je přístroj správně upevněn. Nasaďte krycí rámeček. Montážní pásek Montážní rámeček Krycí rámeček Demontážní klíč 6

8 2. Demontáž: Sejměte krycí rámeček, zasuňte demontážní klíče a vytáhněte přístroj z palubní desky. 3. Montáž připevněním z boku: Přístroj jednoduše z boku přišroubujte dodanými šrouby M5x6. Montážní ani krycí rámeček nejsou zapotřebí. Zapojení Většina vozidel je již vybavena zapojenými konektory ISO za palubní deskou. Potom můžete autorádio přímo zapojit do těchto konektorů. Pokud vaše auto těmito konektory není vybaveno, zakupte konektor ve specializované prodejně nebo u prodejce vozu. Na poškození přístroje způsobené nesprávným zapojením se záruka nevztahuje! Zapojení ISO konektorů (barevné značení bez záruky). ISO A napájení ISO B - reproduktory Kontakt č. Barva vodiče funkce Kontakt č. Barva vodiče funkce 4 Žlutá Napájení paměti 1 fialová Zadní pravý + 5 Modrá anténa 2 Fialová/černá Zadní pravý - 7 Červená Napájení 3 Šedá Přední pravý + 8 Černá Zem (-) 4 Šedá/černá Přední pravý - 5 Bílá Přední levý + 6 Bílá/černá Přední levý - 7 Zelená Zadní levý + 8 Zelená/černá Zadní levý - Výstup na externí zesilovač AUX - vstup Anténa. ISO konektory 7

9 Technická data Napájení 10,8-15.1V (jmenovité 12V) Odběr Až 10A (jištění pojistkou 10A) Výstupní výkon 4x45W Impedance repra 4Ω Linkový výstup 1V (1kHz, 0dB) Přijímač Rozsah FM MW Paměti předvoleb Kmitočet Mhz kHz Citlivost 15dB µv 30dB µv Odstup stereo 28dB 12 Přehrávač Média, formáty Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 Frekvenční rozsah 20Hz-20kHz Zkreslení do 0,5% Odstup s/š 60dB Audio CD MP3 WMA ESP datový zásobník 12s 120s 150s Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: Compex spol. s r.o., Palackého 105, Brno ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese ; Přístroj je schválen pro používání v zemích CE a tedy i v ČR. Veškeré patřičné CE Certifikáty a prohlášení o shodě je k dispozici u prodejce, firmy Compex spol. s r.o. 8

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽ A K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 92 Poznámka: Tento návod k montáži a k obsluze popisuje i modely rádia DEH-3900MP, DEH-2920MP a DEH-2900MPB. Toto kvalitní stereofonní autorádio se všemi běžnými

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze

SIMPLY CLEVER. Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze SIMPLY CLEVER Infotainment rádio Bolero Návod k obsluze Uspořádání tohoto Návodu k obsluze (vysvětlivky) Tento Návod k obsluze je členěn podle zcela přesných pravidel tak, aby Vám ulehčil hledání a čerpání

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT

ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT K POUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R ADVANCED NAVI STATION INE-W990BT CZ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Před použitím tohoto zařízení důkladně prostudujte. Výhradní distributor v ČR Servis: PERFECT SOUND s.r.o. ODIS Čerčanská

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština

Návod k obsluze ARIVA 200. Čeština Návod k obsluze ARIVA 200 Čeština VAROVÁNÍ!!! Satelitní přijímače značky Ferguson umožňují nahrávat na externí pevné disky HDD a paměti typu flash (flash disky). Správná funkce nahrávání závisí na druhu

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

TH-M303 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA Česky DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM DVD SYSTÉM DIGITÁLNÍHO KINA DVD CYFROWY SYSTEM KINA DOMOWEGO DIGITÁLIS DVD-MOZIRENDSZER Polski TH-M303 Consists of XV-THM303, SP-PWM303, SP-THM303F, SP-THM303C and SP-THM303S

Více

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu

Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ. Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Navigační systém/autorádio s CD přehrávačem KD-NX1R NÁVOD K POUŽITÍ Instalační/připojovací návod viz. konec tohoto návodu Bezpečnostní upozornění Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU

7. PŘIPOJENÍ VAŠEHO SYSTÉMU TM OBSAH 1. BEZPEČNOST................... 3 2. ÚVOD.......................... 3 3. VLASTNOSTI.................... 3 4. DÁLKOVÝ OVLADAČ............. 4 5. FRONT PANEL.................. 5 6. ZADNÍ PANEL...................

Více

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology

Návod k použití. Digital. Digital. Digital. Innovative Mobile Technology Návod k použití Digital Digital Digital Innovative Mobile Technology Stav: 08/2011 Jazyk: čeština Obsah Všeobecné Úvod 3 Účelové použití 5 Mít zvláště na zřeteli 6 Ovládací prvky přijímače Dálkové ovládání

Více