Návod k obsluze GPS 420

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze GPS 420"

Transkript

1 N á v o d k o b s l u z e GPS 420

2 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku z oblasti videorekordérů, CD a DVD přehrávačů a rekordérů, receiverů, sestav pro domácí kino nebo z bohatého sortimentu mini a mikro hi-fi systémů, rádi bychom vám poradili a upozornili vás na několik důležitých skutečností. - Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený český návod, který dodává firma THOMSON multimedia Czech s.r.o. ke všem dodávaným výrobkům, a důsledně se jím řiďte. - Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem zaniká nárok na uplatnění záruky. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Dodržování těchto zásad povede k vaší spokojenosti. V případě jejich nedodržování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport. Další informace vám poskytne: THOMSON multimedia Czech s.r.o. Tel (Po - Pá hod.) Fax Internetová adresa: Přejeme vám mnoho radosti s výrobkem Thomson! Záruční podmínky: Na shora uvedené výrobky přebírá firma Thomson záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu konečnému uživateli (dále jen spotřebiteli), a to pouze tehdy, byl-li spotřebitel seznámen s obsluhou výrobku (s návodem k obsluze) i se záručními podmínkami, a toto je stvrzeno podpisem na tomto záručním listě. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u některého z autorizovaných servisů, uvedených na platném seznamu vydaném firmou THOMSON multimedia Czech s.r.o., který najdete na výše uvedené internetové adrese nebo vám jej poskytne prodejce. Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (pádem, teplem, zlomením nebo přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy), nešetrným a nesprávným používáním (použití nevhodných nebo znečistěných médií, dlouhodobé zatížení výrobku statickým neměnným obrazem vedoucí k nevratnému trvalému vypálení tohoto obrazu), přetěžováním, nepozorností (nesprávné vložení kazety, zalití tekutinou, vniknutí předmětu), znečištěním (dálkového ovladače, částí výrobku vč. audio a video hlav) a zanedbanou údržbou, změnou barvy či povrchové úpravy způsobenou vnějším vlivem. Dále nárok na záruku zaniká v případě vlivu jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, nevhodné a nedostatečné větrání, živelná pohroma apod.), byl-li výrobek připojen na jiné elektrické napětí nebo na napětí jiné polarity, než pro jaké je určen, a také v případě sejmutí ochranného krytu, úprav nebo oprav včetně poškození plomb či šroubů provedených neautorizovanými osobami či firmami. Nárok zaniká také v případě, že byly kýmkoliv provedeny modifikace nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Nárok nebude uznán u částí podléhajících běžné spotřebě (baterie, obaly apod.) nebo částí, které se při používání opotřebovávají a byly v provozu déle než 4500 hodin (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti), případně 6000 hodin (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, displeje nebo jejich součásti). Nárok na záruku nebude akceptován a firma Thomson nenese odpovědnost za poruchy a nesprávný provoz zaviněný nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, vlivem rušivého elektromagnetického pole a jiných vnějších vlivů. Nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady vzniklé vlivem použitých optických, magnetických, paměťových a dalších médií těch výrobců, jejichž kvalita výrobku neodpovídá příslušným technickým normám a standardům pro uvedený výrobek, stejně jako použitím poškozených a znečistěných médií. LCD televizor/monitor může vykazovat v průběhu své funkčnosti jisté kosmetické efekty. Jedná se zejména o pixel(y), které mohou vykazovat efekt stálého jasu, stabilní barvy, nebo naopak efekt stálého zatmění. Mezinárodní technické parametry povolují maximální počet 7 (sedm) tmavých pixelů, 3 (tři) světlé pixely nebo při kombinaci celkem 8 pixelů, které mohou vykazovat takovéto odchylky. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou podle zvláštních právních předpisů. Televizory značky THOMSON a SABA jsou vyráběny TCL Thomson Electronics Europe SAS. Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami a souhlasím s nimi. Podpis spotřebitele:...

3 Obsah OBSAH TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY...3 IKONY...4 Klíčové vlastnosti...5 SPUŠTĚNÍ APLIKACE...6 PODROBNÝ POPIS...7 Používání mapy...7 Režim sledování a režim výběru Výběr a vyhledávání místa...9 Výběr místa na mapě Vyhledávání adresy Vyhledávání a výběr POI (bodů zájmu) Prohlížení nebo vyhledávání průvodce Oblíbené Navigace Navigační obrazovka Možnosti v průběhu navigace Plánování trasy Nastavení Možnosti trasy Jazyk Nastavení mapy Mapa DOPLŇKOVÉ FUNKCE...28 Průvodci Kanál dopravního zpravodajství (TMC) Záznam trasy Upozornění na rychlostní radar PRŮVODCE NASTAVENÍM SMART2GO...30 ČASTO KLADENÉ DOTAZY...32 REJSTŘÍK...33 AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE...35 Průvodce rychlým uvedením do provozu pro Navigátor GPS...36 Upozornění Jak zdarma získat mapu západní Evropy?...47 Seznam Thomson autorizovaných servisních partnerů ČR...50 Informace pro uživatele

4 Typografické značky TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY Tučně Položky, které musíte vybrat, například položky menu, příkazová tlačítka nebo položky v seznamu. Silná tečka Postup krok za krokem. Pro dokončení určitého procesu je potřeba postupovat podle těchto pokynů. Komentář Zvláště důležité nebo zajímavé informace. Neproporcionální text Informace, které musíte zadat, nebo například názvy složek nebo souborů. VELKÁ PÍSMENA Názvy tlačítek na klávesnici. Například SHIFT, CTRL nebo ALT. 3

5 Ikony IKONY V aplikaci se používají následující ikony a symboly: Ikona Název Funkce Ikona menu Otevření menu s různými možnostmi. Ikona zpět Návrat na předchozí obrazovku. Ikona navigace Spuštění navigace. Ikona vyhledávání Otevření obrazovky vyhledávání. Ikona potvrzení Ikona opuštění Ikona GPS Použití nastavení. Výběr/zrušení výběru všech možností. Opuštění aplikace. Je viditelná pouze v režimu sledování (viz Režim sledování a režim vyhledávání na straně 7). Stisknutím se vrátí mapa zpět na vaši polohu podle souřadnic GPS. Je viditelná pouze v režimu výběru (viz Režim sledování a režim vyhledávání na straně 7). 4

6 Úvod ÚVOD Vybrali jste si špičkový navigační systém. Gratulujeme! Užívejte si jej prosím. Tento navigační systém vás povede přímo k cíli, ať již cestujete autem, nebo pěšky. Navigace a plánování trasy jsou v jednoduchém a intuitivním rozhraní snadné, pouhým klepnutím prstu. Aplikaci je také možné používat pro naplánování výletu podle vašich požadavků a zájmů a pro uložení zajímavých míst před tím, než vyrazíte na cestu. Tento návod vás provede hlavními funkcemi systému. Klíčové vlastnosti Mezinárodní navigace na mapě Evropy o velikosti 1 GB (volitelná funkce) Dynamické dopravní informace, TMC (volitelná funkce) Režim pro běžného chodce Funkce pro vyhledávání dopředu Nejmodernější polygonální zobrazení jednotlivých domů pro vybraná evropská města (volitelná funkce) Procházení atlasu planety Země Unikátní noční režim Vylepšený systém průvodce Prvotřídní obsah značkových průvodců (volitelná funkce) 5

7 Spuštění aplikace SPUŠTĚNÍ APLIKACE Nabijte akumulátor a umístěte přístroj do polohy s neblokovaným výhledem na oblohu pro navázání prvního spojení se satelity. V automobilu to bude obvykle poloha na palubní desce. Navázání prvního spojení může trvat několik minut. Přístroj zapněte a stiskněte ikonu NAVI nebo NAVIGATION (Navigace) na první obrazovce. Je-li přístroj vybaven menu ve více jazycích, budete upozorněni na výběr jazyka. Po načtení aplikace se objeví obrazovka s bezpečnostními pokyny. Pozorně si je přečtěte. Později můžete zobrazování těchto pokynů pro další starty vypnout. Zobrazí se náhled atlasu Země s náhledem na vaši zemi. Užijte si přeletu nad vaší zemí a dotkněte se zaměřovače vaší aktuální pozice. (Poklepáním na obrazovku můžete také vybrat přeskočení tohoto úvodu.) Na konci trasy se zobrazí mapa. 6

8 Podrobný popis PODROBNÝ POPIS Tato kapitola podrobně popisuje funkce Navigátoru. Na následujících stránkách se naučíte jak: - Používat mapu (viz strana 7). - Najít a vybrat určité místo (viz strana 9). - Spustit navigaci do vašeho cíle (viz strana 19). - Používat plánovač trasy (viz strana 22). - Konfigurovat aplikaci (viz strana 24). Používání mapy Mapa je základní součást Navigátoru. Ve výchozím nastavení se centruje podle vaší aktuální pozice, určené ze souřadnic poskytnutých GPS. Mapu si můžete procházet, zobrazovat informace o různých místech na ní zobrazených a třeba je vybírat pro trasu a navigaci. Režim sledování a režim výběru Mapa se zobrazuje ve dvou základních režimech - sledování a výběr. V režimu sledování mapa sleduje vaši aktuální pozici (souřadnice GPS), zobrazuje informace o zeměpisné poloze, rychlosti pohybu atd. Rychlost Zeměpisné souřadnice Oddálit Čas Nadmořská výška Stav GPS Pozice podle GPS Růžice kompasu Přiblížit Menu Informační okno Opuštění aplikace 7

9 Podrobný popis Jakmile začnete procházet mapu, vstoupíte do režimu výběru: Oddálit Aktuální pozice (GPS) Kurzor Růžice kompasu Přiblížit Ikona menu Informační okno Ikona sledování Mapu procházejte klepnutím perem nebo prstem. Skutečná pozice je identifikována kurzorem. Klepnutím na ikonu na mapě se otevře překrývací okno s informacemi o vybrané položce. Pro přiblížení nebo oddálení náhledu mapy stiskněte ikony + nebo -. Po stisknutí ikony se zobrazí ukazatel přiblížení, který můžete použít pro plynulé přiblížení nebo oddálení. Pomocí ikony kompasu (ve spodním levém rohu) můžete upravit orientaci. Chcete-li se vrátit do režimu sledování, stiskněte ikonu sledování. Dalším stisknutím tohoto tlačítka aplikaci opustíte. 8

10 Podrobný popis Výběr a vyhledávání místa Tato část popisuje různé způsoby vyhledávání a výběru místa. Můžete si vybrat místo na mapě, vyhledávat adresu, vybrat oblíbené místo (například adresu domu a práce, vaše záložky a naposledy navštívená místa) a procházet složky POI a průvodce. Výběr místa na mapě Ukažte kurzorem na jakékoliv místo na mapě. V informačním okně se objeví název vybraného místa/ulice. Stiskněte informační okno pro otevření obrazovky s podrobnostmi: Stiskněte ikonu menu pro zobrazení dalších možností: Zpět Navigovat Přes Uložit Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). 9

11 Podrobný popis Vyhledávání adresy Adresu můžete vyhledat zadáním informací o požadovaném cíli (ulice a město). Poté můžete adresu vybrat klepnutím v seznamu výsledků a použít ji pro různé účely, například její přesné určení místa na mapě, plánování trasy a navigaci. Na mapě vyberte ikonu menu. Otevře se hlavní menu: Podle Adresy Najít cíl Podle Vyber z POI Změnit nastavení Podle Průvodce Podle Oblíbené Vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Adresy. Zobrazí se okno Najít adresu: Najít adresu Země PSČ Město Ulice Číslo Zadejte odpovídající údaje pro nalezení požadované adresy. 10

12 Podrobný popis Jak vyhledávat Navigátor nabízí pohodlné interaktivní dopředné vyhledávání pro prevenci pravopisných chyb při zadávání. Je možné stisknout pouze tlačítka, která dávají výsledek ostatní mají šedou barvu! Zadejte první znak. Uvidíte, že některá tlačítka změní barvu na šedou. Můžete vybírat pouze černá tlačítka: Zadejte... Ulice: Zadejte druhý znak. Znovu některá tlačítka změní barvu na šedou, jiná na černou, v závislosti na vašem výběru. nebo Pokračujte v zadávání znaků, až zúžíte vyhledávání na jediný výsledek. Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající položku. Mezi režimem zadávání písmen a číslic přepínejte stisknutím 123 nebo ABC. Mezi režimem zadávání velkých a malých písmen přepínejte stisknutím ^. Kdykoliv se budete chtít vrátit zpět a vymazat znak, stiskněte tlačítko zpětné klávesy <- na obrazovce. Pro vložení mezery stiskněte mezerník _. 11

13 Podrobný popis Nastavení země Stiskněte Země pro zadání země. Zemi vyberte ze seznamu. Pole Země se vyplní názvem vybrané země. Zadejte poštovní směrovací číslo Místo města můžete zadat poštovní směrovací číslo. Stiskněte PSČ pro zadávání poštovního směrovacího čísla. Zadejte poštovní směrovací číslo města, které hledáte. Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající město. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Pole Město PSČ se vyplní názvem vybraného města (poštovním směrovacím kódem). Můžete také zadat unikátní 7číselný poštovní kód. V takovém případě nemusíte zadávat název ulice. (Volitelná funkce.) Vyhledávání města Stiskněte Město pro zadání města. Město najděte podle výše uvedeného popisu. Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající město. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Pole Město se vyplní názvem vybraného města. Vyhledávání ulice Stiskněte Ulice pro zadání ulice. Ulici najděte podle výše uvedeného popisu. Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající ulici. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Bude vyplněna dříve nalezenými daty. Navíc můžete zadat číslo popisné. 12

14 Podrobný popis Navigace na nalezenou adresu Jakmile zúžíte vyhledávání na jedinečnou adresu, můžete spustit navigaci. Stiskněte šipku směřující vpřed. Adresa se zobrazí v navigační mapě. Nyní si můžete vybrat spuštění navigace na určenou adresu, použít ji pro plánování trasy atd. (viz Navigace na straně 19). Vyhledávání a výběr POI Prostřednictvím vyhledávání POI můžete rychle najít důležitá místa, jako jsou benzínové stanice a restaurace, která jsou vybírána z databáze milionů POI, ať již v blízkém, nebo vzdáleném místě. Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle výběr z POI. Zobrazí se menu kategorií POI: Kde: Londýn Nocleh Občerstvení Nákupní střediska Doprava Auto Služby Památky Kultůra V titulu této obrazovky můžete vidět adresu. Zobrazí se vám body zájmu, které jsou v blízkosti vaší polohy. Vyberte ikonu menu pro výběr jiné adresy jako startovní bod pro výběr POI (viz Vyhledávání adresy na straně 10). V titulu obrazovky kategorií bodů zájmu se zobrazí nově vybraná adresa. Nyní můžete procházet body zájmu podle kategorií nebo vyhledávat určité body zájmu. 13

15 Podrobný popis Výběr bodu zájmu (POI) Vyberte požadovanou kategorii POI. Zobrazí se menu s podkategoriemi. Vyberte podkategorii. Zobrazí se seznam POI. Klepnutím na POI jej vyberte. Zobrazí se poloha místa na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Vyhledávání POI Stiskněte ikonu lupy. Ve vyhledávacím okně zadejte položku pro vyhledávání (nejméně tři znaky) a spusťte vyhledávání stisknutím šipky vpravo. Zobrazí se seznam POI. Klepnutím na POI jej vyberte. POI se zobrazí na mapě podle výše uvedeného popisu. 14

16 Podrobný popis Prohlížení nebo vyhledávání průvodce V menu uvidíte položku Podle průvodce, volitelnou a velmi doporučovanou funkci. Značkoví průvodci městem vám pomohou najít nejbližší místa a poskytnou cenné informace o zajímavostech, restauracích, hotelích atd. s podrobným popisem. Položky obsažené v průvodcích můžete používat pro navigaci nebo je uložit do záložek. Průvodci jsou nabízeni jako volitelná funkce a je nutné je zakoupit na (Digital Store/GPS) Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Průvodce. Zobrazí se seznam průvodců: Vyberte přidaného průvodce Průvodce, kterého chcete použít, vyberete klepnutím na něj. Zobrazí se stránka kategorií vybraného průvodce: Vyberte kategorii průvodce Auto Občerstvení Nocleh Služby Nákupní střediska Památky Nyní můžete průvodce procházet podle kategorií nebo v něm vyhledávat. 15

17 Podrobný popis Vyhledávání v průvodci Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Ve vyhledávacím okně zadejte položku pro vyhledávání (nejméně tři znaky) a spusťte vyhledávání stisknutím ikony vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Klepnutím na místo jej vyberte. Zobrazí se jeho poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Procházení průvodce podle kategorií Na stránce kategorií si můžete vybírat z různých kategorií Průvodce (například restaurace, hotely, bary, muzea atd.). Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Někteří průvodci nabízejí také podkagorie. Pro vyhledání určité odpovídající položky klepněte na kategorii nebo podkategorii. Výsledky hledání se zobrazí v seznamu, uspořádané podle vzdálenosti. Klepnutím na položku ji vyberte. Místo se zobrazí na mapě podle výše uvedeného popisu. Oblíbené Pro navigaci můžete zvolit často používané nebo oblíbené cíle. Můžete si vybírat mezi vaším domovem, místem zaměstnání, sadou osobních záložek a posledními navštívenými místy. Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Oblíbené. 16

18 Podrobný popis Na obrazovce se objeví menu Oblíbené: Oblíbené Můj domov Zaměstnání Oblíbené Poslední Můj domov Klepněte na Můj domov. Na mapě se zobrazí adresa vašeho domu: Dom. adres Vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Navigovat, čímž se spustí navigace na adresu vašeho domu (stiskněte Změnit nebo Vymazat, chcete-li změnit/vymazat adresu vašeho domu). Navigace se spustí přímo. Nebyla-li ještě nastavena adresa domu, budete upozornění na její zadání. Můžete ji vybrat vyhledáváním adresy, podle vaší aktuální GPS pozice, nebo výběrem nedávno navštívených míst. Nastavte adresu podle Zrušit Adresa Pozice Posledni 17

19 Podrobný popis Zaměstnání Stisknutím Zaměstnání se na mapě zobrazí adresa vašeho zaměstnání. Vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Navigovat, čímž se spustí navigace na adresu vašeho pracoviště (stiskněte Změnit nebo Vymazat, chcete-li změnit/vymazat adresu vašeho pracoviště). Navigace se spustí přímo. Nebyla-li ještě nastavena adresa pracoviště, budete upozornění na její zadání. Můžete ji vybrat vyhledáváním adresy, podle vaší aktuální GPS pozice GPS nebo výběrem nedávno navštívených míst. Oblíbené Seznam záložek obsahuje cílová místa, která jste si uložili jako oblíbená (z průvodce, výběrem na mapě atd.). To znamená, že nebudete muset provádět opakované vyhledávání těchto míst. Stiskněte Oblíbené. Na obrazovce se objeví seznam záložek: Oblíbené Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Klepnutím na položku ji vyberte. Zobrazí se její poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). 18

20 Podrobný popis Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Všechny uživatelské informace, například nastavení záložky a nedávno navštívená místa, se ukládají na paměťovou kartu a nikoliv do navigátoru. Nedávno navštívená místa Stisknutím Poslední se zobrazí seznam nedávno navštívených nebo vyhledávaných míst. Stiskněte Poslední. Na obrazovce se objeví seznam nedávno použitých položek. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Klepnutím na položku ji vyberte. Zobrazí se její poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Navigace Výkonné možnosti navigace smart2go vás povedou nejkratší nebo nejrychlejší cestou z bodu A do bodu B pomocí hlasových pokynů a 3D zobrazení. Tato část popisuje navigační funkce. Viz Výběr místa na mapě na straně 4, kde naleznete informace o výběru prvků na mapě. Podívejte se do části Výběr a vyhledávání místa na straně 10, kde naleznete informace o vyhledávání a výběru adres, POI a míst v průvodci. Vyberte místo na mapě nebo pomocí Najít cíl a pak stiskněte Navigovat v odpovídajícím menu. 19

21 Podrobný popis Místo se zobrazí na navigační mapě: Více zastávek Nastavení trasy Na mapě Stiskněte ikonu navigace pro navádění na určené místo. Stisknutím Více zastávek použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stiskněte Nastavení trasy pro změnu nastavení navigování (viz Možnosti trasy na straně 25). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na mapě. Provede se výpočet trasy. Zobrazí se navigační obrazovka. Navigační obrazovka Na navigační obrazovce je trasa vyznačena modrou barvou. Červená šipka označuje směr příští změny směru. Kříž označuje vaši aktuální polohu. Když se přiblížíte k zatáčce nebo další změně směru, uslyšíte ve vhodný čas hlasový pokyn. Pro jednosměrné ulice je směr průjezdu indikován červenou šipkou. Ikona změny směru Vzdálenost k další změně směru Další odbočka/křižovatka/ sjezd číslo Rychlost Aktuální čas Čas příjezdu Vzdálenost do cíle GPS informace Růžice kompasu Oddálit Směr Trasa Aktuální pozice Přiblížit Ikona menu Informační okno Zastavit navigaci nebo obnovit navigaci 20

22 Podrobný popis Možnosti v průběhu navigace Mapu můžete procházet dokonce i během navigace. Tímto způsobem můžete snadno vybrat jiný cíl v případě, že změníte rozhodnutí. Navigace samozřejmě nebude přerušena budete stále naváděni hlasovými pokyny. Stiskněte ikonu zpět pro opětovné zobrazení sledování trasy. Možnosti menu Během navigace vyberte ikonu menu pro zobrazení možností navigace: Zpět Nastavení trasy Nastavení mapy Hlasitost Zde naleznete následující položky: Nastavení trasy Můžete změnit možnosti navádění podle popisu v části Možnosti trasy na straně 25. Nastavení Otevře menu nastavení mapy podle popisu v části Nastavení mapy na straně 26. Zde můžete také přepínat mezi režimem mapy a režimem ukazatele pro navigování. Po změně na režim ukazatele nebude navigační obrazovka ukazovat mapu, ale pouze šipku naznačující následující změnu směru. 21

23 Podrobný popis Hlasitost Změna hlasitosti hlasových pokynů. Možnosti informačního okna Během navigace vyberte informační okno pro zobrazení možností navigace: Alternativní trasa: Touto možností můžete vybrat část vypočítané trasy pro danou vzdálenost (např. 0,5 km) a zadat náhradní trasu. Jednoduše klepněte na ikonu, která zobrazuje požadovanou vzdálenost. Trasa bude přepočítána a předchozí trasa bude pro danou vzdálenost odstraněna. Uložit Uložení aktuální pozice jako záložky. Seznam bodů trasy Zobrazení seznamu bodů trasy ve vašem itineráři. Hledat Přesměrovat trasu můžete po výběru POI, například benzínové stanice. Všechny uživatelské informace, například nastavení záložky a nedávno navštívená místa, se ukládají na paměťovou kartu a nikoliv do navigátoru. Plánování trasy Tato část popisuje funkce plánování trasy. Tato funkce vám umožňuje plánování trasy dopředu, s výběrem různých zastávek během cesty. Viz Výběr místa na mapě na straně 4, kde naleznete informace o výběru prvků na mapě. Podívejte se do části Výběr a vyhledávání místa na straně 9, kde naleznete informace o vyhledávání a výběru adres, POI a míst v průvodci. Vyberte místo na mapě nebo pomocí Najít cíl a pak stiskněte Více zastávek v odpovídajícím menu. 22

24 Podrobný popis Zobrazí se Seznam cílů: Seznam cílů Místo bude přidáno do Seznam cílů. Stiskněte ikonu + pro přidání další zastávky. Přepnete se na obrazovku Vybrat zastávku. Jako zastávky můžete vybrat například adresu domu nebo pracoviště, záložku, POI a nedávno navštívená místa. Můžete také vyhledat adresu nebo určit přesné místo dotekem na mapě. Vybrat zastávku Můj domov Adresa Oblíbené Zaměstnání Poslední Mapa MZ Jakmile přidáte zastávky (pomocí ikony +) a vrátíte se na menu Seznam cílů, máte několik možností: Pomocí ikony + můžete vybrat další zastávky. Pro změnu pořadí zastávek vyberte zastávku a pak použijte šipky nahoru a dolů pro její přesunutí v seznamu nahoru/dolů. Vybranou zastávku můžete vymazat pomocí ikony koše. 23

25 Podrobný popis Po výběru trasy máte několik možností. K těmto možnostem se dostanete stisknutím ikony menu (spodní pravý roh obrazovky). Zpět Spustit simulaci Spustit navigaci Ukázat trasu Stisknutím Spustit simulaci spustíte simulaci průběhu trasy. Stisknutím Spustit navigaci spustíte navádění. Obrazovka se přepne na navigační mapu. Pomocí systému Ukázat trasu dojde k výpočtu trasy. Zobrazí se Souhrn cesty. Klepnutím na některou položku v okně Souhrn cesty se zobrazí Body trasy. Dalším klepnutím zobrazíte mapu. Body trasy Nastavení Konfiguraci Navigátoru si můžete přizpůsobit podle vašich potřeb. Například při navigaci můžete vybrat nepoužívání nebo používání placených silnic nebo trajektů nebo vybrat způsob dopravy, jako je rychlé nebo pomalé auto, skútr, nebo dokonce vlastní nohy. Můžete také upravit různá nastavení zobrazení, například režim 2D nebo 3D, denní nebo noční režim, složitost mapy atd. Na mapě vyberte ikonu menu. 24

26 Podrobný popis Vyberte Změnit nastavení. Otevře se hlavní menu: Najít cíl Změnit nastavení trasy Změnit jazyk Změnit nastavení Změnit nastavení map Vybrat Mapy Možnosti trasy Vyberte Změnit nastavení trasy pro nastavení možností trasy. Zobrazí se okno s nastavením možností trasy: Průvodce Rychle Nejrychlejší Silniční poplatky Dálnice Trajekt Míle Pro přepínání mezi režimy se jednoduše dotkněte ikon. Režimy se budou měnit, takže můžete okamžitě vidět aktivovaná nastavení. Můžete si vybírat mezi následujícími možnostmi: Způsob dopravy (rychlé auto, pomalé auto, motocykl, chodec atd.), nejrychlejší nebo nejkratší trasa, používat nebo nepoužívat placené silnice a trajekty. Můžete také vybrat jednotky vzdálenosti (míle/kilometry). London Congestion Zone v části Central London je považována navigačním systémem za placený úsek. To znamená, že když vyberete nepoužívání placených silnic, nebudete navigování přes tuto oblast. Při náhodném vjezdu do této oblasti nebudete ovšem varováni. Po výběru nastavení stiskněte ikonu potvrzení pro návrat do hlavního menu. 25

27 Podrobný popis Způsob dopravy přehled Rychle předpokládá rychlou jízdu na dálnicích. Výběrem této možnosti budou při navigaci upřednostňovány rychlostní silnice. Pomalu předpokládá pomalejší jízdu na dálnicích. Výběrem této možnosti se omezí upřednostňování rychlostních silnic při výběru trasy. Kolo navigace počítá s cyklistickými stezkami a vynechá rychlostní silnice, na které je zákaz vjezdu cyklistů. Motorka navigace počítá s omezeními pro motocykly v místech, kde se uplatní. Skútr navigace počítá s omezeními pro skútry v místech, kde se uplatní. Dodávka navigace počítá s omezeními pro dodávky v místech, kde se uplatní. Chodec navigace používá skutečné směrování pro chodce, s plným přístupem do jednosměrných ulic a pěších zón, kde to je možné. Jazyk Vyberte Změnit jazyk pro výběr jazyka navigačního systému. Nastavení mapy Vyberte Změnit nastavení map pro změnu nastavení mapy. Zobrazí se okno s nastavením možností mapy: Nastavení mapy Informační hladiny Denní Hlasitost 2D S/J Stisknutím odpovídající ikony můžete přepínat mezi nočním a denním režimem. Stisknutím odpovídající ikony můžete přepínat mezi režimem zobrazení 2D a 3D. 26

28 Podrobný popis Vyberte Trasa pro optimalizaci orientace mapy během navigace. Vyberte S/J pro zachování orientace mapy na sever. Vyberte Informační hladiny pro výběr, jaké druhy prvků se budou zobrazovat na mapě: Bankomat Letiště Restaurace Zabávní park Vodní sporty Zajímavosti Auto Gril bar Hranice Označte okénka u kategorií, které chcete, aby se na mapě zobrazovaly. Neoznačené kategorie zůstanou skryté. Stiskněte potvrzovací ikonu v dolním pravém rohu pro výběr/zrušení výběru všech kategorií. Pro návrat stiskněte ikonu šipky. Mapa Vyberte Vybrat mapy pro výběr mapy. Máte-li na paměťové kartě mapová data pro různé regiony/města, klepněte na název aktuálního regionu (London). V seznamu jsou uvedeny všechny mapy dostupné na paměťové kartě. Požadovaný region můžete vybrat jednoduše klepnutím na jeho název. 27

29 Podrobný popis DOPLŇKOVÉ FUNKCE Váš Navigátor si můžete vylepšit o různé doplňkové vlastnosti. Následující funkce jsou volitelné jako doplňky pro váš navigační systém: Průvodci. Kanál dopravního zpravodajství (TMC). Záznam trasy. Upozornění na rychlostní radar. Průvodci Na internetových stránkách (Digital Store/GPS) naleznete velké množství cenných informačních služeb, včetně adresářových služeb, vyhledávačů přípojných bodů WiFi (hotspotů) a průvodců městem. Průvodci městem (City guides) obsahují podrobné informace o místech, například popis, kontaktní informace, ceny, otevírací dobu atd. Pro zakoupení průvodců a zjištění, jak je stáhnout, navštivte prosím stránky (Digital Store/GPS). Způsob používání průvodců naleznete v části Vyhledávání a výběr POI na straně 13. Kanál dopravního zpravodajství (TMC) V závislosti na vašem navigátoru můžete aktualizovat navigační systém a přijímat dynamické dopravní zpravodajství (Kanál dopravního zpravodajství, TMC). Na mapě vyberte ikonu menu. Otevře se hlavní menu: Na následující obrazovce vyberte Změnit nastavení. Vyberte Změnit nastavení trasy. Zobrazí se okno s nastavením možností navigace: Stiskněte tlačítko TMC (ikona vysílače) pro přepnutí mezi nastavením TMC: Automaticky, Ručně a Vyp. 28

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350 Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350-1 - Obsah: ÚVOD... 3 Hlavní funkce...3 RYCHLÝ START... 3 Startovní obrazovka...3 Volba cíle...4 Režim Pomocí šipek...5 DETAILNÍ

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

Bezpečnostní opatření pro používání

Bezpečnostní opatření pro používání Následující symboly jsou uvedeny jak v tomto návodu k použití, tak i na samotném přístroji. Jejich smyslem je zajistit správné a bezpečné používání zařízení a zabránit případnému poranění nebo škodám na

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili Dynavix Delta Black Edition se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili Dynavix Delta Black Edition se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili Dynavix Delta Black Edition se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta Black Edition je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání hudebních

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T PlayTAB 01 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Drahý

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet

*CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet *CA0056 Návod k instalaci FP52 Čtečka čipových karet Čtečka čipových karet FP52 slouží pro ovládání dvou relé pomocí načtení magnetického kódu na přístupové kartě Technická data: Napájení: 12V AC/DC +/-

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA... Obsah Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...2 OBSAH BALENÍ...2 POUŽITÍ A PŘÍPRAVA...2 STAVOVÝ ŘÁDEK...3 USB PŘIPOJENÍ...4 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ...5 FUNKČNÍ TLAČÍTKA...5 INFORMACE O ZAŘÍZENÍ...9 MULTIMÉDIA...9 KLÁVESNICE

Více

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy.

3. Přijímá GPSBIKE signál uvnitř budovy? - GPS signál bývá rušen kovy a zdmi, z tohoto důvodu nedoporučujeme používání GPSBIKE uvnitř budovy. NÁVOD K POUŽITÍ 1. UPOZORNĚNÍ 1.1 Informace Před používáním si přečtěte následující informace. 1.2 Bezpečnostní informace 1. Během řízení vždy sledujte silniční provoz. 2. Během jízdy neměňte nastavení

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více