Návod k obsluze GPS 420

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze GPS 420"

Transkript

1 N á v o d k o b s l u z e GPS 420

2 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku z oblasti videorekordérů, CD a DVD přehrávačů a rekordérů, receiverů, sestav pro domácí kino nebo z bohatého sortimentu mini a mikro hi-fi systémů, rádi bychom vám poradili a upozornili vás na několik důležitých skutečností. - Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený český návod, který dodává firma THOMSON multimedia Czech s.r.o. ke všem dodávaným výrobkům, a důsledně se jím řiďte. - Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem zaniká nárok na uplatnění záruky. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Dodržování těchto zásad povede k vaší spokojenosti. V případě jejich nedodržování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport. Další informace vám poskytne: THOMSON multimedia Czech s.r.o. Tel (Po - Pá hod.) Fax Internetová adresa: Přejeme vám mnoho radosti s výrobkem Thomson! Záruční podmínky: Na shora uvedené výrobky přebírá firma Thomson záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu konečnému uživateli (dále jen spotřebiteli), a to pouze tehdy, byl-li spotřebitel seznámen s obsluhou výrobku (s návodem k obsluze) i se záručními podmínkami, a toto je stvrzeno podpisem na tomto záručním listě. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u některého z autorizovaných servisů, uvedených na platném seznamu vydaném firmou THOMSON multimedia Czech s.r.o., který najdete na výše uvedené internetové adrese nebo vám jej poskytne prodejce. Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (pádem, teplem, zlomením nebo přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy), nešetrným a nesprávným používáním (použití nevhodných nebo znečistěných médií, dlouhodobé zatížení výrobku statickým neměnným obrazem vedoucí k nevratnému trvalému vypálení tohoto obrazu), přetěžováním, nepozorností (nesprávné vložení kazety, zalití tekutinou, vniknutí předmětu), znečištěním (dálkového ovladače, částí výrobku vč. audio a video hlav) a zanedbanou údržbou, změnou barvy či povrchové úpravy způsobenou vnějším vlivem. Dále nárok na záruku zaniká v případě vlivu jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, nevhodné a nedostatečné větrání, živelná pohroma apod.), byl-li výrobek připojen na jiné elektrické napětí nebo na napětí jiné polarity, než pro jaké je určen, a také v případě sejmutí ochranného krytu, úprav nebo oprav včetně poškození plomb či šroubů provedených neautorizovanými osobami či firmami. Nárok zaniká také v případě, že byly kýmkoliv provedeny modifikace nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Nárok nebude uznán u částí podléhajících běžné spotřebě (baterie, obaly apod.) nebo částí, které se při používání opotřebovávají a byly v provozu déle než 4500 hodin (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti), případně 6000 hodin (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, displeje nebo jejich součásti). Nárok na záruku nebude akceptován a firma Thomson nenese odpovědnost za poruchy a nesprávný provoz zaviněný nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, vlivem rušivého elektromagnetického pole a jiných vnějších vlivů. Nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady vzniklé vlivem použitých optických, magnetických, paměťových a dalších médií těch výrobců, jejichž kvalita výrobku neodpovídá příslušným technickým normám a standardům pro uvedený výrobek, stejně jako použitím poškozených a znečistěných médií. LCD televizor/monitor může vykazovat v průběhu své funkčnosti jisté kosmetické efekty. Jedná se zejména o pixel(y), které mohou vykazovat efekt stálého jasu, stabilní barvy, nebo naopak efekt stálého zatmění. Mezinárodní technické parametry povolují maximální počet 7 (sedm) tmavých pixelů, 3 (tři) světlé pixely nebo při kombinaci celkem 8 pixelů, které mohou vykazovat takovéto odchylky. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou podle zvláštních právních předpisů. Televizory značky THOMSON a SABA jsou vyráběny TCL Thomson Electronics Europe SAS. Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami a souhlasím s nimi. Podpis spotřebitele:...

3 Obsah OBSAH TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY...3 IKONY...4 Klíčové vlastnosti...5 SPUŠTĚNÍ APLIKACE...6 PODROBNÝ POPIS...7 Používání mapy...7 Režim sledování a režim výběru Výběr a vyhledávání místa...9 Výběr místa na mapě Vyhledávání adresy Vyhledávání a výběr POI (bodů zájmu) Prohlížení nebo vyhledávání průvodce Oblíbené Navigace Navigační obrazovka Možnosti v průběhu navigace Plánování trasy Nastavení Možnosti trasy Jazyk Nastavení mapy Mapa DOPLŇKOVÉ FUNKCE...28 Průvodci Kanál dopravního zpravodajství (TMC) Záznam trasy Upozornění na rychlostní radar PRŮVODCE NASTAVENÍM SMART2GO...30 ČASTO KLADENÉ DOTAZY...32 REJSTŘÍK...33 AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE...35 Průvodce rychlým uvedením do provozu pro Navigátor GPS...36 Upozornění Jak zdarma získat mapu západní Evropy?...47 Seznam Thomson autorizovaných servisních partnerů ČR...50 Informace pro uživatele

4 Typografické značky TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY Tučně Položky, které musíte vybrat, například položky menu, příkazová tlačítka nebo položky v seznamu. Silná tečka Postup krok za krokem. Pro dokončení určitého procesu je potřeba postupovat podle těchto pokynů. Komentář Zvláště důležité nebo zajímavé informace. Neproporcionální text Informace, které musíte zadat, nebo například názvy složek nebo souborů. VELKÁ PÍSMENA Názvy tlačítek na klávesnici. Například SHIFT, CTRL nebo ALT. 3

5 Ikony IKONY V aplikaci se používají následující ikony a symboly: Ikona Název Funkce Ikona menu Otevření menu s různými možnostmi. Ikona zpět Návrat na předchozí obrazovku. Ikona navigace Spuštění navigace. Ikona vyhledávání Otevření obrazovky vyhledávání. Ikona potvrzení Ikona opuštění Ikona GPS Použití nastavení. Výběr/zrušení výběru všech možností. Opuštění aplikace. Je viditelná pouze v režimu sledování (viz Režim sledování a režim vyhledávání na straně 7). Stisknutím se vrátí mapa zpět na vaši polohu podle souřadnic GPS. Je viditelná pouze v režimu výběru (viz Režim sledování a režim vyhledávání na straně 7). 4

6 Úvod ÚVOD Vybrali jste si špičkový navigační systém. Gratulujeme! Užívejte si jej prosím. Tento navigační systém vás povede přímo k cíli, ať již cestujete autem, nebo pěšky. Navigace a plánování trasy jsou v jednoduchém a intuitivním rozhraní snadné, pouhým klepnutím prstu. Aplikaci je také možné používat pro naplánování výletu podle vašich požadavků a zájmů a pro uložení zajímavých míst před tím, než vyrazíte na cestu. Tento návod vás provede hlavními funkcemi systému. Klíčové vlastnosti Mezinárodní navigace na mapě Evropy o velikosti 1 GB (volitelná funkce) Dynamické dopravní informace, TMC (volitelná funkce) Režim pro běžného chodce Funkce pro vyhledávání dopředu Nejmodernější polygonální zobrazení jednotlivých domů pro vybraná evropská města (volitelná funkce) Procházení atlasu planety Země Unikátní noční režim Vylepšený systém průvodce Prvotřídní obsah značkových průvodců (volitelná funkce) 5

7 Spuštění aplikace SPUŠTĚNÍ APLIKACE Nabijte akumulátor a umístěte přístroj do polohy s neblokovaným výhledem na oblohu pro navázání prvního spojení se satelity. V automobilu to bude obvykle poloha na palubní desce. Navázání prvního spojení může trvat několik minut. Přístroj zapněte a stiskněte ikonu NAVI nebo NAVIGATION (Navigace) na první obrazovce. Je-li přístroj vybaven menu ve více jazycích, budete upozorněni na výběr jazyka. Po načtení aplikace se objeví obrazovka s bezpečnostními pokyny. Pozorně si je přečtěte. Později můžete zobrazování těchto pokynů pro další starty vypnout. Zobrazí se náhled atlasu Země s náhledem na vaši zemi. Užijte si přeletu nad vaší zemí a dotkněte se zaměřovače vaší aktuální pozice. (Poklepáním na obrazovku můžete také vybrat přeskočení tohoto úvodu.) Na konci trasy se zobrazí mapa. 6

8 Podrobný popis PODROBNÝ POPIS Tato kapitola podrobně popisuje funkce Navigátoru. Na následujících stránkách se naučíte jak: - Používat mapu (viz strana 7). - Najít a vybrat určité místo (viz strana 9). - Spustit navigaci do vašeho cíle (viz strana 19). - Používat plánovač trasy (viz strana 22). - Konfigurovat aplikaci (viz strana 24). Používání mapy Mapa je základní součást Navigátoru. Ve výchozím nastavení se centruje podle vaší aktuální pozice, určené ze souřadnic poskytnutých GPS. Mapu si můžete procházet, zobrazovat informace o různých místech na ní zobrazených a třeba je vybírat pro trasu a navigaci. Režim sledování a režim výběru Mapa se zobrazuje ve dvou základních režimech - sledování a výběr. V režimu sledování mapa sleduje vaši aktuální pozici (souřadnice GPS), zobrazuje informace o zeměpisné poloze, rychlosti pohybu atd. Rychlost Zeměpisné souřadnice Oddálit Čas Nadmořská výška Stav GPS Pozice podle GPS Růžice kompasu Přiblížit Menu Informační okno Opuštění aplikace 7

9 Podrobný popis Jakmile začnete procházet mapu, vstoupíte do režimu výběru: Oddálit Aktuální pozice (GPS) Kurzor Růžice kompasu Přiblížit Ikona menu Informační okno Ikona sledování Mapu procházejte klepnutím perem nebo prstem. Skutečná pozice je identifikována kurzorem. Klepnutím na ikonu na mapě se otevře překrývací okno s informacemi o vybrané položce. Pro přiblížení nebo oddálení náhledu mapy stiskněte ikony + nebo -. Po stisknutí ikony se zobrazí ukazatel přiblížení, který můžete použít pro plynulé přiblížení nebo oddálení. Pomocí ikony kompasu (ve spodním levém rohu) můžete upravit orientaci. Chcete-li se vrátit do režimu sledování, stiskněte ikonu sledování. Dalším stisknutím tohoto tlačítka aplikaci opustíte. 8

10 Podrobný popis Výběr a vyhledávání místa Tato část popisuje různé způsoby vyhledávání a výběru místa. Můžete si vybrat místo na mapě, vyhledávat adresu, vybrat oblíbené místo (například adresu domu a práce, vaše záložky a naposledy navštívená místa) a procházet složky POI a průvodce. Výběr místa na mapě Ukažte kurzorem na jakékoliv místo na mapě. V informačním okně se objeví název vybraného místa/ulice. Stiskněte informační okno pro otevření obrazovky s podrobnostmi: Stiskněte ikonu menu pro zobrazení dalších možností: Zpět Navigovat Přes Uložit Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). 9

11 Podrobný popis Vyhledávání adresy Adresu můžete vyhledat zadáním informací o požadovaném cíli (ulice a město). Poté můžete adresu vybrat klepnutím v seznamu výsledků a použít ji pro různé účely, například její přesné určení místa na mapě, plánování trasy a navigaci. Na mapě vyberte ikonu menu. Otevře se hlavní menu: Podle Adresy Najít cíl Podle Vyber z POI Změnit nastavení Podle Průvodce Podle Oblíbené Vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Adresy. Zobrazí se okno Najít adresu: Najít adresu Země PSČ Město Ulice Číslo Zadejte odpovídající údaje pro nalezení požadované adresy. 10

12 Podrobný popis Jak vyhledávat Navigátor nabízí pohodlné interaktivní dopředné vyhledávání pro prevenci pravopisných chyb při zadávání. Je možné stisknout pouze tlačítka, která dávají výsledek ostatní mají šedou barvu! Zadejte první znak. Uvidíte, že některá tlačítka změní barvu na šedou. Můžete vybírat pouze černá tlačítka: Zadejte... Ulice: Zadejte druhý znak. Znovu některá tlačítka změní barvu na šedou, jiná na černou, v závislosti na vašem výběru. nebo Pokračujte v zadávání znaků, až zúžíte vyhledávání na jediný výsledek. Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající položku. Mezi režimem zadávání písmen a číslic přepínejte stisknutím 123 nebo ABC. Mezi režimem zadávání velkých a malých písmen přepínejte stisknutím ^. Kdykoliv se budete chtít vrátit zpět a vymazat znak, stiskněte tlačítko zpětné klávesy <- na obrazovce. Pro vložení mezery stiskněte mezerník _. 11

13 Podrobný popis Nastavení země Stiskněte Země pro zadání země. Zemi vyberte ze seznamu. Pole Země se vyplní názvem vybrané země. Zadejte poštovní směrovací číslo Místo města můžete zadat poštovní směrovací číslo. Stiskněte PSČ pro zadávání poštovního směrovacího čísla. Zadejte poštovní směrovací číslo města, které hledáte. Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající město. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Pole Město PSČ se vyplní názvem vybraného města (poštovním směrovacím kódem). Můžete také zadat unikátní 7číselný poštovní kód. V takovém případě nemusíte zadávat název ulice. (Volitelná funkce.) Vyhledávání města Stiskněte Město pro zadání města. Město najděte podle výše uvedeného popisu. Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající město. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Pole Město se vyplní názvem vybraného města. Vyhledávání ulice Stiskněte Ulice pro zadání ulice. Ulici najděte podle výše uvedeného popisu. Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající ulici. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Bude vyplněna dříve nalezenými daty. Navíc můžete zadat číslo popisné. 12

14 Podrobný popis Navigace na nalezenou adresu Jakmile zúžíte vyhledávání na jedinečnou adresu, můžete spustit navigaci. Stiskněte šipku směřující vpřed. Adresa se zobrazí v navigační mapě. Nyní si můžete vybrat spuštění navigace na určenou adresu, použít ji pro plánování trasy atd. (viz Navigace na straně 19). Vyhledávání a výběr POI Prostřednictvím vyhledávání POI můžete rychle najít důležitá místa, jako jsou benzínové stanice a restaurace, která jsou vybírána z databáze milionů POI, ať již v blízkém, nebo vzdáleném místě. Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle výběr z POI. Zobrazí se menu kategorií POI: Kde: Londýn Nocleh Občerstvení Nákupní střediska Doprava Auto Služby Památky Kultůra V titulu této obrazovky můžete vidět adresu. Zobrazí se vám body zájmu, které jsou v blízkosti vaší polohy. Vyberte ikonu menu pro výběr jiné adresy jako startovní bod pro výběr POI (viz Vyhledávání adresy na straně 10). V titulu obrazovky kategorií bodů zájmu se zobrazí nově vybraná adresa. Nyní můžete procházet body zájmu podle kategorií nebo vyhledávat určité body zájmu. 13

15 Podrobný popis Výběr bodu zájmu (POI) Vyberte požadovanou kategorii POI. Zobrazí se menu s podkategoriemi. Vyberte podkategorii. Zobrazí se seznam POI. Klepnutím na POI jej vyberte. Zobrazí se poloha místa na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Vyhledávání POI Stiskněte ikonu lupy. Ve vyhledávacím okně zadejte položku pro vyhledávání (nejméně tři znaky) a spusťte vyhledávání stisknutím šipky vpravo. Zobrazí se seznam POI. Klepnutím na POI jej vyberte. POI se zobrazí na mapě podle výše uvedeného popisu. 14

16 Podrobný popis Prohlížení nebo vyhledávání průvodce V menu uvidíte položku Podle průvodce, volitelnou a velmi doporučovanou funkci. Značkoví průvodci městem vám pomohou najít nejbližší místa a poskytnou cenné informace o zajímavostech, restauracích, hotelích atd. s podrobným popisem. Položky obsažené v průvodcích můžete používat pro navigaci nebo je uložit do záložek. Průvodci jsou nabízeni jako volitelná funkce a je nutné je zakoupit na (Digital Store/GPS) Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Průvodce. Zobrazí se seznam průvodců: Vyberte přidaného průvodce Průvodce, kterého chcete použít, vyberete klepnutím na něj. Zobrazí se stránka kategorií vybraného průvodce: Vyberte kategorii průvodce Auto Občerstvení Nocleh Služby Nákupní střediska Památky Nyní můžete průvodce procházet podle kategorií nebo v něm vyhledávat. 15

17 Podrobný popis Vyhledávání v průvodci Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Ve vyhledávacím okně zadejte položku pro vyhledávání (nejméně tři znaky) a spusťte vyhledávání stisknutím ikony vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Klepnutím na místo jej vyberte. Zobrazí se jeho poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Procházení průvodce podle kategorií Na stránce kategorií si můžete vybírat z různých kategorií Průvodce (například restaurace, hotely, bary, muzea atd.). Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Někteří průvodci nabízejí také podkagorie. Pro vyhledání určité odpovídající položky klepněte na kategorii nebo podkategorii. Výsledky hledání se zobrazí v seznamu, uspořádané podle vzdálenosti. Klepnutím na položku ji vyberte. Místo se zobrazí na mapě podle výše uvedeného popisu. Oblíbené Pro navigaci můžete zvolit často používané nebo oblíbené cíle. Můžete si vybírat mezi vaším domovem, místem zaměstnání, sadou osobních záložek a posledními navštívenými místy. Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Oblíbené. 16

18 Podrobný popis Na obrazovce se objeví menu Oblíbené: Oblíbené Můj domov Zaměstnání Oblíbené Poslední Můj domov Klepněte na Můj domov. Na mapě se zobrazí adresa vašeho domu: Dom. adres Vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Navigovat, čímž se spustí navigace na adresu vašeho domu (stiskněte Změnit nebo Vymazat, chcete-li změnit/vymazat adresu vašeho domu). Navigace se spustí přímo. Nebyla-li ještě nastavena adresa domu, budete upozornění na její zadání. Můžete ji vybrat vyhledáváním adresy, podle vaší aktuální GPS pozice, nebo výběrem nedávno navštívených míst. Nastavte adresu podle Zrušit Adresa Pozice Posledni 17

19 Podrobný popis Zaměstnání Stisknutím Zaměstnání se na mapě zobrazí adresa vašeho zaměstnání. Vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Navigovat, čímž se spustí navigace na adresu vašeho pracoviště (stiskněte Změnit nebo Vymazat, chcete-li změnit/vymazat adresu vašeho pracoviště). Navigace se spustí přímo. Nebyla-li ještě nastavena adresa pracoviště, budete upozornění na její zadání. Můžete ji vybrat vyhledáváním adresy, podle vaší aktuální GPS pozice GPS nebo výběrem nedávno navštívených míst. Oblíbené Seznam záložek obsahuje cílová místa, která jste si uložili jako oblíbená (z průvodce, výběrem na mapě atd.). To znamená, že nebudete muset provádět opakované vyhledávání těchto míst. Stiskněte Oblíbené. Na obrazovce se objeví seznam záložek: Oblíbené Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Klepnutím na položku ji vyberte. Zobrazí se její poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). 18

20 Podrobný popis Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Všechny uživatelské informace, například nastavení záložky a nedávno navštívená místa, se ukládají na paměťovou kartu a nikoliv do navigátoru. Nedávno navštívená místa Stisknutím Poslední se zobrazí seznam nedávno navštívených nebo vyhledávaných míst. Stiskněte Poslední. Na obrazovce se objeví seznam nedávno použitých položek. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Klepnutím na položku ji vyberte. Zobrazí se její poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Navigace Výkonné možnosti navigace smart2go vás povedou nejkratší nebo nejrychlejší cestou z bodu A do bodu B pomocí hlasových pokynů a 3D zobrazení. Tato část popisuje navigační funkce. Viz Výběr místa na mapě na straně 4, kde naleznete informace o výběru prvků na mapě. Podívejte se do části Výběr a vyhledávání místa na straně 10, kde naleznete informace o vyhledávání a výběru adres, POI a míst v průvodci. Vyberte místo na mapě nebo pomocí Najít cíl a pak stiskněte Navigovat v odpovídajícím menu. 19

21 Podrobný popis Místo se zobrazí na navigační mapě: Více zastávek Nastavení trasy Na mapě Stiskněte ikonu navigace pro navádění na určené místo. Stisknutím Více zastávek použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stiskněte Nastavení trasy pro změnu nastavení navigování (viz Možnosti trasy na straně 25). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na mapě. Provede se výpočet trasy. Zobrazí se navigační obrazovka. Navigační obrazovka Na navigační obrazovce je trasa vyznačena modrou barvou. Červená šipka označuje směr příští změny směru. Kříž označuje vaši aktuální polohu. Když se přiblížíte k zatáčce nebo další změně směru, uslyšíte ve vhodný čas hlasový pokyn. Pro jednosměrné ulice je směr průjezdu indikován červenou šipkou. Ikona změny směru Vzdálenost k další změně směru Další odbočka/křižovatka/ sjezd číslo Rychlost Aktuální čas Čas příjezdu Vzdálenost do cíle GPS informace Růžice kompasu Oddálit Směr Trasa Aktuální pozice Přiblížit Ikona menu Informační okno Zastavit navigaci nebo obnovit navigaci 20

22 Podrobný popis Možnosti v průběhu navigace Mapu můžete procházet dokonce i během navigace. Tímto způsobem můžete snadno vybrat jiný cíl v případě, že změníte rozhodnutí. Navigace samozřejmě nebude přerušena budete stále naváděni hlasovými pokyny. Stiskněte ikonu zpět pro opětovné zobrazení sledování trasy. Možnosti menu Během navigace vyberte ikonu menu pro zobrazení možností navigace: Zpět Nastavení trasy Nastavení mapy Hlasitost Zde naleznete následující položky: Nastavení trasy Můžete změnit možnosti navádění podle popisu v části Možnosti trasy na straně 25. Nastavení Otevře menu nastavení mapy podle popisu v části Nastavení mapy na straně 26. Zde můžete také přepínat mezi režimem mapy a režimem ukazatele pro navigování. Po změně na režim ukazatele nebude navigační obrazovka ukazovat mapu, ale pouze šipku naznačující následující změnu směru. 21

23 Podrobný popis Hlasitost Změna hlasitosti hlasových pokynů. Možnosti informačního okna Během navigace vyberte informační okno pro zobrazení možností navigace: Alternativní trasa: Touto možností můžete vybrat část vypočítané trasy pro danou vzdálenost (např. 0,5 km) a zadat náhradní trasu. Jednoduše klepněte na ikonu, která zobrazuje požadovanou vzdálenost. Trasa bude přepočítána a předchozí trasa bude pro danou vzdálenost odstraněna. Uložit Uložení aktuální pozice jako záložky. Seznam bodů trasy Zobrazení seznamu bodů trasy ve vašem itineráři. Hledat Přesměrovat trasu můžete po výběru POI, například benzínové stanice. Všechny uživatelské informace, například nastavení záložky a nedávno navštívená místa, se ukládají na paměťovou kartu a nikoliv do navigátoru. Plánování trasy Tato část popisuje funkce plánování trasy. Tato funkce vám umožňuje plánování trasy dopředu, s výběrem různých zastávek během cesty. Viz Výběr místa na mapě na straně 4, kde naleznete informace o výběru prvků na mapě. Podívejte se do části Výběr a vyhledávání místa na straně 9, kde naleznete informace o vyhledávání a výběru adres, POI a míst v průvodci. Vyberte místo na mapě nebo pomocí Najít cíl a pak stiskněte Více zastávek v odpovídajícím menu. 22

24 Podrobný popis Zobrazí se Seznam cílů: Seznam cílů Místo bude přidáno do Seznam cílů. Stiskněte ikonu + pro přidání další zastávky. Přepnete se na obrazovku Vybrat zastávku. Jako zastávky můžete vybrat například adresu domu nebo pracoviště, záložku, POI a nedávno navštívená místa. Můžete také vyhledat adresu nebo určit přesné místo dotekem na mapě. Vybrat zastávku Můj domov Adresa Oblíbené Zaměstnání Poslední Mapa MZ Jakmile přidáte zastávky (pomocí ikony +) a vrátíte se na menu Seznam cílů, máte několik možností: Pomocí ikony + můžete vybrat další zastávky. Pro změnu pořadí zastávek vyberte zastávku a pak použijte šipky nahoru a dolů pro její přesunutí v seznamu nahoru/dolů. Vybranou zastávku můžete vymazat pomocí ikony koše. 23

25 Podrobný popis Po výběru trasy máte několik možností. K těmto možnostem se dostanete stisknutím ikony menu (spodní pravý roh obrazovky). Zpět Spustit simulaci Spustit navigaci Ukázat trasu Stisknutím Spustit simulaci spustíte simulaci průběhu trasy. Stisknutím Spustit navigaci spustíte navádění. Obrazovka se přepne na navigační mapu. Pomocí systému Ukázat trasu dojde k výpočtu trasy. Zobrazí se Souhrn cesty. Klepnutím na některou položku v okně Souhrn cesty se zobrazí Body trasy. Dalším klepnutím zobrazíte mapu. Body trasy Nastavení Konfiguraci Navigátoru si můžete přizpůsobit podle vašich potřeb. Například při navigaci můžete vybrat nepoužívání nebo používání placených silnic nebo trajektů nebo vybrat způsob dopravy, jako je rychlé nebo pomalé auto, skútr, nebo dokonce vlastní nohy. Můžete také upravit různá nastavení zobrazení, například režim 2D nebo 3D, denní nebo noční režim, složitost mapy atd. Na mapě vyberte ikonu menu. 24

26 Podrobný popis Vyberte Změnit nastavení. Otevře se hlavní menu: Najít cíl Změnit nastavení trasy Změnit jazyk Změnit nastavení Změnit nastavení map Vybrat Mapy Možnosti trasy Vyberte Změnit nastavení trasy pro nastavení možností trasy. Zobrazí se okno s nastavením možností trasy: Průvodce Rychle Nejrychlejší Silniční poplatky Dálnice Trajekt Míle Pro přepínání mezi režimy se jednoduše dotkněte ikon. Režimy se budou měnit, takže můžete okamžitě vidět aktivovaná nastavení. Můžete si vybírat mezi následujícími možnostmi: Způsob dopravy (rychlé auto, pomalé auto, motocykl, chodec atd.), nejrychlejší nebo nejkratší trasa, používat nebo nepoužívat placené silnice a trajekty. Můžete také vybrat jednotky vzdálenosti (míle/kilometry). London Congestion Zone v části Central London je považována navigačním systémem za placený úsek. To znamená, že když vyberete nepoužívání placených silnic, nebudete navigování přes tuto oblast. Při náhodném vjezdu do této oblasti nebudete ovšem varováni. Po výběru nastavení stiskněte ikonu potvrzení pro návrat do hlavního menu. 25

27 Podrobný popis Způsob dopravy přehled Rychle předpokládá rychlou jízdu na dálnicích. Výběrem této možnosti budou při navigaci upřednostňovány rychlostní silnice. Pomalu předpokládá pomalejší jízdu na dálnicích. Výběrem této možnosti se omezí upřednostňování rychlostních silnic při výběru trasy. Kolo navigace počítá s cyklistickými stezkami a vynechá rychlostní silnice, na které je zákaz vjezdu cyklistů. Motorka navigace počítá s omezeními pro motocykly v místech, kde se uplatní. Skútr navigace počítá s omezeními pro skútry v místech, kde se uplatní. Dodávka navigace počítá s omezeními pro dodávky v místech, kde se uplatní. Chodec navigace používá skutečné směrování pro chodce, s plným přístupem do jednosměrných ulic a pěších zón, kde to je možné. Jazyk Vyberte Změnit jazyk pro výběr jazyka navigačního systému. Nastavení mapy Vyberte Změnit nastavení map pro změnu nastavení mapy. Zobrazí se okno s nastavením možností mapy: Nastavení mapy Informační hladiny Denní Hlasitost 2D S/J Stisknutím odpovídající ikony můžete přepínat mezi nočním a denním režimem. Stisknutím odpovídající ikony můžete přepínat mezi režimem zobrazení 2D a 3D. 26

28 Podrobný popis Vyberte Trasa pro optimalizaci orientace mapy během navigace. Vyberte S/J pro zachování orientace mapy na sever. Vyberte Informační hladiny pro výběr, jaké druhy prvků se budou zobrazovat na mapě: Bankomat Letiště Restaurace Zabávní park Vodní sporty Zajímavosti Auto Gril bar Hranice Označte okénka u kategorií, které chcete, aby se na mapě zobrazovaly. Neoznačené kategorie zůstanou skryté. Stiskněte potvrzovací ikonu v dolním pravém rohu pro výběr/zrušení výběru všech kategorií. Pro návrat stiskněte ikonu šipky. Mapa Vyberte Vybrat mapy pro výběr mapy. Máte-li na paměťové kartě mapová data pro různé regiony/města, klepněte na název aktuálního regionu (London). V seznamu jsou uvedeny všechny mapy dostupné na paměťové kartě. Požadovaný region můžete vybrat jednoduše klepnutím na jeho název. 27

29 Podrobný popis DOPLŇKOVÉ FUNKCE Váš Navigátor si můžete vylepšit o různé doplňkové vlastnosti. Následující funkce jsou volitelné jako doplňky pro váš navigační systém: Průvodci. Kanál dopravního zpravodajství (TMC). Záznam trasy. Upozornění na rychlostní radar. Průvodci Na internetových stránkách (Digital Store/GPS) naleznete velké množství cenných informačních služeb, včetně adresářových služeb, vyhledávačů přípojných bodů WiFi (hotspotů) a průvodců městem. Průvodci městem (City guides) obsahují podrobné informace o místech, například popis, kontaktní informace, ceny, otevírací dobu atd. Pro zakoupení průvodců a zjištění, jak je stáhnout, navštivte prosím stránky (Digital Store/GPS). Způsob používání průvodců naleznete v části Vyhledávání a výběr POI na straně 13. Kanál dopravního zpravodajství (TMC) V závislosti na vašem navigátoru můžete aktualizovat navigační systém a přijímat dynamické dopravní zpravodajství (Kanál dopravního zpravodajství, TMC). Na mapě vyberte ikonu menu. Otevře se hlavní menu: Na následující obrazovce vyberte Změnit nastavení. Vyberte Změnit nastavení trasy. Zobrazí se okno s nastavením možností navigace: Stiskněte tlačítko TMC (ikona vysílače) pro přepnutí mezi nastavením TMC: Automaticky, Ručně a Vyp. 28

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350 Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350-1 - Obsah: ÚVOD... 3 Hlavní funkce...3 RYCHLÝ START... 3 Startovní obrazovka...3 Volba cíle...4 Režim Pomocí šipek...5 DETAILNÍ

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít.

Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1. Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Návod k NOOK Simple Touch / NOOK Simple Touch s Glow Light 1 1. Nabijte Váš NOOK Dříve než Váš NOOK poprvé použijete, musíte jej napřed nabít. Nabijte Váš Nook dodávanou síťovou nabíječkou a USB kabelem.

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Nokia N9 postupy. 1. vydání

Nokia N9 postupy. 1. vydání Nokia N9 postupy 1. vydání 2 Mapy a navigace Mapy a navigace Mapy O Mapách Aplikace Mapy vám ukáže, co najdete v okolí, a zavede vás tam, kam míříte. Hledání měst, ulic a zajímavých míst. Plánování trasy.

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více