Návod k obsluze GPS 420

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze GPS 420"

Transkript

1 N á v o d k o b s l u z e GPS 420

2 Záruční podmínky Vážený zákazníku, děkujeme za váš zájem o výrobek firmy Thomson. Naším přáním je vaše maximální spokojenost. Pokud se rozhodnete pro koupi některého výrobku z oblasti videorekordérů, CD a DVD přehrávačů a rekordérů, receiverů, sestav pro domácí kino nebo z bohatého sortimentu mini a mikro hi-fi systémů, rádi bychom vám poradili a upozornili vás na několik důležitých skutečností. - Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje vašim pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený český návod, který dodává firma THOMSON multimedia Czech s.r.o. ke všem dodávaným výrobkům, a důsledně se jím řiďte. - Veškeré výrobky jsou určeny pro domácí použití. Při používání jiným způsobem nebo používáním v rozporu s návodem zaniká nárok na uplatnění záruky. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Dodržování těchto zásad povede k vaší spokojenosti. V případě jejich nedodržování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku pro případný transport. Další informace vám poskytne: THOMSON multimedia Czech s.r.o. Tel (Po - Pá hod.) Fax Internetová adresa: Přejeme vám mnoho radosti s výrobkem Thomson! Záruční podmínky: Na shora uvedené výrobky přebírá firma Thomson záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje výrobku kupujícímu konečnému uživateli (dále jen spotřebiteli), a to pouze tehdy, byl-li spotřebitel seznámen s obsluhou výrobku (s návodem k obsluze) i se záručními podmínkami, a toto je stvrzeno podpisem na tomto záručním listě. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení správně a úplně vyplněného záručního listu v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku a datem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u některého z autorizovaných servisů, uvedených na platném seznamu vydaném firmou THOMSON multimedia Czech s.r.o., který najdete na výše uvedené internetové adrese nebo vám jej poskytne prodejce. Nárok na záruku zaniká, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (pádem, teplem, zlomením nebo přetržením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy), nešetrným a nesprávným používáním (použití nevhodných nebo znečistěných médií, dlouhodobé zatížení výrobku statickým neměnným obrazem vedoucí k nevratnému trvalému vypálení tohoto obrazu), přetěžováním, nepozorností (nesprávné vložení kazety, zalití tekutinou, vniknutí předmětu), znečištěním (dálkového ovladače, částí výrobku vč. audio a video hlav) a zanedbanou údržbou, změnou barvy či povrchové úpravy způsobenou vnějším vlivem. Dále nárok na záruku zaniká v případě vlivu jiné vnější události (přepětí v síti, elektromagnetické pole, prašné nebo zakouřené prostředí, nevhodná teplota, nevhodné a nedostatečné větrání, živelná pohroma apod.), byl-li výrobek připojen na jiné elektrické napětí nebo na napětí jiné polarity, než pro jaké je určen, a také v případě sejmutí ochranného krytu, úprav nebo oprav včetně poškození plomb či šroubů provedených neautorizovanými osobami či firmami. Nárok zaniká také v případě, že byly kýmkoliv provedeny modifikace nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení nebo pro možnost jeho provozu v jiné zemi, než pro kterou byl navržen, vyroben a schválen. Nárok nebude uznán u částí podléhajících běžné spotřebě (baterie, obaly apod.) nebo částí, které se při používání opotřebovávají a byly v provozu déle než 4500 hodin (např. snímací hlavy, páskové a CD mechaniky nebo jejich součásti), případně 6000 hodin (např. obrazovky, signalizační či kontrolní panely, displeje nebo jejich součásti). Nárok na záruku nebude akceptován a firma Thomson nenese odpovědnost za poruchy a nesprávný provoz zaviněný nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, vlivem rušivého elektromagnetického pole a jiných vnějších vlivů. Nenese odpovědnost za nesprávný chod a případné vady vzniklé vlivem použitých optických, magnetických, paměťových a dalších médií těch výrobců, jejichž kvalita výrobku neodpovídá příslušným technickým normám a standardům pro uvedený výrobek, stejně jako použitím poškozených a znečistěných médií. LCD televizor/monitor může vykazovat v průběhu své funkčnosti jisté kosmetické efekty. Jedná se zejména o pixel(y), které mohou vykazovat efekt stálého jasu, stabilní barvy, nebo naopak efekt stálého zatmění. Mezinárodní technické parametry povolují maximální počet 7 (sedm) tmavých pixelů, 3 (tři) světlé pixely nebo při kombinaci celkem 8 pixelů, které mohou vykazovat takovéto odchylky. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou podle zvláštních právních předpisů. Televizory značky THOMSON a SABA jsou vyráběny TCL Thomson Electronics Europe SAS. Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s obsluhou výrobku a záručními podmínkami a souhlasím s nimi. Podpis spotřebitele:...

3 Obsah OBSAH TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY...3 IKONY...4 Klíčové vlastnosti...5 SPUŠTĚNÍ APLIKACE...6 PODROBNÝ POPIS...7 Používání mapy...7 Režim sledování a režim výběru Výběr a vyhledávání místa...9 Výběr místa na mapě Vyhledávání adresy Vyhledávání a výběr POI (bodů zájmu) Prohlížení nebo vyhledávání průvodce Oblíbené Navigace Navigační obrazovka Možnosti v průběhu navigace Plánování trasy Nastavení Možnosti trasy Jazyk Nastavení mapy Mapa DOPLŇKOVÉ FUNKCE...28 Průvodci Kanál dopravního zpravodajství (TMC) Záznam trasy Upozornění na rychlostní radar PRŮVODCE NASTAVENÍM SMART2GO...30 ČASTO KLADENÉ DOTAZY...32 REJSTŘÍK...33 AUTORSKÁ PRÁVA A LICENCE...35 Průvodce rychlým uvedením do provozu pro Navigátor GPS...36 Upozornění Jak zdarma získat mapu západní Evropy?...47 Seznam Thomson autorizovaných servisních partnerů ČR...50 Informace pro uživatele

4 Typografické značky TYPOGRAFICKÉ ZNAČKY Tučně Položky, které musíte vybrat, například položky menu, příkazová tlačítka nebo položky v seznamu. Silná tečka Postup krok za krokem. Pro dokončení určitého procesu je potřeba postupovat podle těchto pokynů. Komentář Zvláště důležité nebo zajímavé informace. Neproporcionální text Informace, které musíte zadat, nebo například názvy složek nebo souborů. VELKÁ PÍSMENA Názvy tlačítek na klávesnici. Například SHIFT, CTRL nebo ALT. 3

5 Ikony IKONY V aplikaci se používají následující ikony a symboly: Ikona Název Funkce Ikona menu Otevření menu s různými možnostmi. Ikona zpět Návrat na předchozí obrazovku. Ikona navigace Spuštění navigace. Ikona vyhledávání Otevření obrazovky vyhledávání. Ikona potvrzení Ikona opuštění Ikona GPS Použití nastavení. Výběr/zrušení výběru všech možností. Opuštění aplikace. Je viditelná pouze v režimu sledování (viz Režim sledování a režim vyhledávání na straně 7). Stisknutím se vrátí mapa zpět na vaši polohu podle souřadnic GPS. Je viditelná pouze v režimu výběru (viz Režim sledování a režim vyhledávání na straně 7). 4

6 Úvod ÚVOD Vybrali jste si špičkový navigační systém. Gratulujeme! Užívejte si jej prosím. Tento navigační systém vás povede přímo k cíli, ať již cestujete autem, nebo pěšky. Navigace a plánování trasy jsou v jednoduchém a intuitivním rozhraní snadné, pouhým klepnutím prstu. Aplikaci je také možné používat pro naplánování výletu podle vašich požadavků a zájmů a pro uložení zajímavých míst před tím, než vyrazíte na cestu. Tento návod vás provede hlavními funkcemi systému. Klíčové vlastnosti Mezinárodní navigace na mapě Evropy o velikosti 1 GB (volitelná funkce) Dynamické dopravní informace, TMC (volitelná funkce) Režim pro běžného chodce Funkce pro vyhledávání dopředu Nejmodernější polygonální zobrazení jednotlivých domů pro vybraná evropská města (volitelná funkce) Procházení atlasu planety Země Unikátní noční režim Vylepšený systém průvodce Prvotřídní obsah značkových průvodců (volitelná funkce) 5

7 Spuštění aplikace SPUŠTĚNÍ APLIKACE Nabijte akumulátor a umístěte přístroj do polohy s neblokovaným výhledem na oblohu pro navázání prvního spojení se satelity. V automobilu to bude obvykle poloha na palubní desce. Navázání prvního spojení může trvat několik minut. Přístroj zapněte a stiskněte ikonu NAVI nebo NAVIGATION (Navigace) na první obrazovce. Je-li přístroj vybaven menu ve více jazycích, budete upozorněni na výběr jazyka. Po načtení aplikace se objeví obrazovka s bezpečnostními pokyny. Pozorně si je přečtěte. Později můžete zobrazování těchto pokynů pro další starty vypnout. Zobrazí se náhled atlasu Země s náhledem na vaši zemi. Užijte si přeletu nad vaší zemí a dotkněte se zaměřovače vaší aktuální pozice. (Poklepáním na obrazovku můžete také vybrat přeskočení tohoto úvodu.) Na konci trasy se zobrazí mapa. 6

8 Podrobný popis PODROBNÝ POPIS Tato kapitola podrobně popisuje funkce Navigátoru. Na následujících stránkách se naučíte jak: - Používat mapu (viz strana 7). - Najít a vybrat určité místo (viz strana 9). - Spustit navigaci do vašeho cíle (viz strana 19). - Používat plánovač trasy (viz strana 22). - Konfigurovat aplikaci (viz strana 24). Používání mapy Mapa je základní součást Navigátoru. Ve výchozím nastavení se centruje podle vaší aktuální pozice, určené ze souřadnic poskytnutých GPS. Mapu si můžete procházet, zobrazovat informace o různých místech na ní zobrazených a třeba je vybírat pro trasu a navigaci. Režim sledování a režim výběru Mapa se zobrazuje ve dvou základních režimech - sledování a výběr. V režimu sledování mapa sleduje vaši aktuální pozici (souřadnice GPS), zobrazuje informace o zeměpisné poloze, rychlosti pohybu atd. Rychlost Zeměpisné souřadnice Oddálit Čas Nadmořská výška Stav GPS Pozice podle GPS Růžice kompasu Přiblížit Menu Informační okno Opuštění aplikace 7

9 Podrobný popis Jakmile začnete procházet mapu, vstoupíte do režimu výběru: Oddálit Aktuální pozice (GPS) Kurzor Růžice kompasu Přiblížit Ikona menu Informační okno Ikona sledování Mapu procházejte klepnutím perem nebo prstem. Skutečná pozice je identifikována kurzorem. Klepnutím na ikonu na mapě se otevře překrývací okno s informacemi o vybrané položce. Pro přiblížení nebo oddálení náhledu mapy stiskněte ikony + nebo -. Po stisknutí ikony se zobrazí ukazatel přiblížení, který můžete použít pro plynulé přiblížení nebo oddálení. Pomocí ikony kompasu (ve spodním levém rohu) můžete upravit orientaci. Chcete-li se vrátit do režimu sledování, stiskněte ikonu sledování. Dalším stisknutím tohoto tlačítka aplikaci opustíte. 8

10 Podrobný popis Výběr a vyhledávání místa Tato část popisuje různé způsoby vyhledávání a výběru místa. Můžete si vybrat místo na mapě, vyhledávat adresu, vybrat oblíbené místo (například adresu domu a práce, vaše záložky a naposledy navštívená místa) a procházet složky POI a průvodce. Výběr místa na mapě Ukažte kurzorem na jakékoliv místo na mapě. V informačním okně se objeví název vybraného místa/ulice. Stiskněte informační okno pro otevření obrazovky s podrobnostmi: Stiskněte ikonu menu pro zobrazení dalších možností: Zpět Navigovat Přes Uložit Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). 9

11 Podrobný popis Vyhledávání adresy Adresu můžete vyhledat zadáním informací o požadovaném cíli (ulice a město). Poté můžete adresu vybrat klepnutím v seznamu výsledků a použít ji pro různé účely, například její přesné určení místa na mapě, plánování trasy a navigaci. Na mapě vyberte ikonu menu. Otevře se hlavní menu: Podle Adresy Najít cíl Podle Vyber z POI Změnit nastavení Podle Průvodce Podle Oblíbené Vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Adresy. Zobrazí se okno Najít adresu: Najít adresu Země PSČ Město Ulice Číslo Zadejte odpovídající údaje pro nalezení požadované adresy. 10

12 Podrobný popis Jak vyhledávat Navigátor nabízí pohodlné interaktivní dopředné vyhledávání pro prevenci pravopisných chyb při zadávání. Je možné stisknout pouze tlačítka, která dávají výsledek ostatní mají šedou barvu! Zadejte první znak. Uvidíte, že některá tlačítka změní barvu na šedou. Můžete vybírat pouze černá tlačítka: Zadejte... Ulice: Zadejte druhý znak. Znovu některá tlačítka změní barvu na šedou, jiná na černou, v závislosti na vašem výběru. nebo Pokračujte v zadávání znaků, až zúžíte vyhledávání na jediný výsledek. Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající položku. Mezi režimem zadávání písmen a číslic přepínejte stisknutím 123 nebo ABC. Mezi režimem zadávání velkých a malých písmen přepínejte stisknutím ^. Kdykoliv se budete chtít vrátit zpět a vymazat znak, stiskněte tlačítko zpětné klávesy <- na obrazovce. Pro vložení mezery stiskněte mezerník _. 11

13 Podrobný popis Nastavení země Stiskněte Země pro zadání země. Zemi vyberte ze seznamu. Pole Země se vyplní názvem vybrané země. Zadejte poštovní směrovací číslo Místo města můžete zadat poštovní směrovací číslo. Stiskněte PSČ pro zadávání poštovního směrovacího čísla. Zadejte poštovní směrovací číslo města, které hledáte. Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající město. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Pole Město PSČ se vyplní názvem vybraného města (poštovním směrovacím kódem). Můžete také zadat unikátní 7číselný poštovní kód. V takovém případě nemusíte zadávat název ulice. (Volitelná funkce.) Vyhledávání města Stiskněte Město pro zadání města. Město najděte podle výše uvedeného popisu. Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající město. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Pole Město se vyplní názvem vybraného města. Vyhledávání ulice Stiskněte Ulice pro zadání ulice. Ulici najděte podle výše uvedeného popisu. Zobrazí se seznam výsledků. Ze seznamu vyberte odpovídající ulici. Vrátíte se na obrazovku Najít adresu. Bude vyplněna dříve nalezenými daty. Navíc můžete zadat číslo popisné. 12

14 Podrobný popis Navigace na nalezenou adresu Jakmile zúžíte vyhledávání na jedinečnou adresu, můžete spustit navigaci. Stiskněte šipku směřující vpřed. Adresa se zobrazí v navigační mapě. Nyní si můžete vybrat spuštění navigace na určenou adresu, použít ji pro plánování trasy atd. (viz Navigace na straně 19). Vyhledávání a výběr POI Prostřednictvím vyhledávání POI můžete rychle najít důležitá místa, jako jsou benzínové stanice a restaurace, která jsou vybírána z databáze milionů POI, ať již v blízkém, nebo vzdáleném místě. Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle výběr z POI. Zobrazí se menu kategorií POI: Kde: Londýn Nocleh Občerstvení Nákupní střediska Doprava Auto Služby Památky Kultůra V titulu této obrazovky můžete vidět adresu. Zobrazí se vám body zájmu, které jsou v blízkosti vaší polohy. Vyberte ikonu menu pro výběr jiné adresy jako startovní bod pro výběr POI (viz Vyhledávání adresy na straně 10). V titulu obrazovky kategorií bodů zájmu se zobrazí nově vybraná adresa. Nyní můžete procházet body zájmu podle kategorií nebo vyhledávat určité body zájmu. 13

15 Podrobný popis Výběr bodu zájmu (POI) Vyberte požadovanou kategorii POI. Zobrazí se menu s podkategoriemi. Vyberte podkategorii. Zobrazí se seznam POI. Klepnutím na POI jej vyberte. Zobrazí se poloha místa na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Vyhledávání POI Stiskněte ikonu lupy. Ve vyhledávacím okně zadejte položku pro vyhledávání (nejméně tři znaky) a spusťte vyhledávání stisknutím šipky vpravo. Zobrazí se seznam POI. Klepnutím na POI jej vyberte. POI se zobrazí na mapě podle výše uvedeného popisu. 14

16 Podrobný popis Prohlížení nebo vyhledávání průvodce V menu uvidíte položku Podle průvodce, volitelnou a velmi doporučovanou funkci. Značkoví průvodci městem vám pomohou najít nejbližší místa a poskytnou cenné informace o zajímavostech, restauracích, hotelích atd. s podrobným popisem. Položky obsažené v průvodcích můžete používat pro navigaci nebo je uložit do záložek. Průvodci jsou nabízeni jako volitelná funkce a je nutné je zakoupit na (Digital Store/GPS) Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Průvodce. Zobrazí se seznam průvodců: Vyberte přidaného průvodce Průvodce, kterého chcete použít, vyberete klepnutím na něj. Zobrazí se stránka kategorií vybraného průvodce: Vyberte kategorii průvodce Auto Občerstvení Nocleh Služby Nákupní střediska Památky Nyní můžete průvodce procházet podle kategorií nebo v něm vyhledávat. 15

17 Podrobný popis Vyhledávání v průvodci Stiskněte ikonu vyhledávání (lupa). Ve vyhledávacím okně zadejte položku pro vyhledávání (nejméně tři znaky) a spusťte vyhledávání stisknutím ikony vyhledávání (lupa). Zobrazí se seznam výsledků. Klepnutím na místo jej vyberte. Zobrazí se jeho poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Procházení průvodce podle kategorií Na stránce kategorií si můžete vybírat z různých kategorií Průvodce (například restaurace, hotely, bary, muzea atd.). Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Někteří průvodci nabízejí také podkagorie. Pro vyhledání určité odpovídající položky klepněte na kategorii nebo podkategorii. Výsledky hledání se zobrazí v seznamu, uspořádané podle vzdálenosti. Klepnutím na položku ji vyberte. Místo se zobrazí na mapě podle výše uvedeného popisu. Oblíbené Pro navigaci můžete zvolit často používané nebo oblíbené cíle. Můžete si vybírat mezi vaším domovem, místem zaměstnání, sadou osobních záložek a posledními navštívenými místy. Na mapě vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Najít cíl. Vyberte Podle Oblíbené. 16

18 Podrobný popis Na obrazovce se objeví menu Oblíbené: Oblíbené Můj domov Zaměstnání Oblíbené Poslední Můj domov Klepněte na Můj domov. Na mapě se zobrazí adresa vašeho domu: Dom. adres Vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Navigovat, čímž se spustí navigace na adresu vašeho domu (stiskněte Změnit nebo Vymazat, chcete-li změnit/vymazat adresu vašeho domu). Navigace se spustí přímo. Nebyla-li ještě nastavena adresa domu, budete upozornění na její zadání. Můžete ji vybrat vyhledáváním adresy, podle vaší aktuální GPS pozice, nebo výběrem nedávno navštívených míst. Nastavte adresu podle Zrušit Adresa Pozice Posledni 17

19 Podrobný popis Zaměstnání Stisknutím Zaměstnání se na mapě zobrazí adresa vašeho zaměstnání. Vyberte ikonu menu. Na následující obrazovce vyberte Navigovat, čímž se spustí navigace na adresu vašeho pracoviště (stiskněte Změnit nebo Vymazat, chcete-li změnit/vymazat adresu vašeho pracoviště). Navigace se spustí přímo. Nebyla-li ještě nastavena adresa pracoviště, budete upozornění na její zadání. Můžete ji vybrat vyhledáváním adresy, podle vaší aktuální GPS pozice GPS nebo výběrem nedávno navštívených míst. Oblíbené Seznam záložek obsahuje cílová místa, která jste si uložili jako oblíbená (z průvodce, výběrem na mapě atd.). To znamená, že nebudete muset provádět opakované vyhledávání těchto míst. Stiskněte Oblíbené. Na obrazovce se objeví seznam záložek: Oblíbené Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Klepnutím na položku ji vyberte. Zobrazí se její poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). 18

20 Podrobný popis Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Všechny uživatelské informace, například nastavení záložky a nedávno navštívená místa, se ukládají na paměťovou kartu a nikoliv do navigátoru. Nedávno navštívená místa Stisknutím Poslední se zobrazí seznam nedávno navštívených nebo vyhledávaných míst. Stiskněte Poslední. Na obrazovce se objeví seznam nedávno použitých položek. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru a dolů. Klepnutím na položku ji vyberte. Zobrazí se její poloha na mapě: Stiskněte šipky vedle názvu místa pro přepínání mezi výsledky. Stisknutím i otevřete obrazovku s podrobnostmi o místě. Stisknutím ikony menu získáte přístup k sadě funkcí: Stisknutím Navigovat spustíte navigaci do určeného místa (viz Navigace na straně 19). Stisknutím Přes použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stisknutím Uložit uložíte místo jako záložku (viz Oblíbené na straně 16). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na hlavní mapě. Navigace Výkonné možnosti navigace smart2go vás povedou nejkratší nebo nejrychlejší cestou z bodu A do bodu B pomocí hlasových pokynů a 3D zobrazení. Tato část popisuje navigační funkce. Viz Výběr místa na mapě na straně 4, kde naleznete informace o výběru prvků na mapě. Podívejte se do části Výběr a vyhledávání místa na straně 10, kde naleznete informace o vyhledávání a výběru adres, POI a míst v průvodci. Vyberte místo na mapě nebo pomocí Najít cíl a pak stiskněte Navigovat v odpovídajícím menu. 19

21 Podrobný popis Místo se zobrazí na navigační mapě: Více zastávek Nastavení trasy Na mapě Stiskněte ikonu navigace pro navádění na určené místo. Stisknutím Více zastávek použijete místo jako bod trasy (viz Plánování trasy na straně 22). Stiskněte Nastavení trasy pro změnu nastavení navigování (viz Možnosti trasy na straně 25). Stisknutím Na mapě zobrazíte místo na mapě. Provede se výpočet trasy. Zobrazí se navigační obrazovka. Navigační obrazovka Na navigační obrazovce je trasa vyznačena modrou barvou. Červená šipka označuje směr příští změny směru. Kříž označuje vaši aktuální polohu. Když se přiblížíte k zatáčce nebo další změně směru, uslyšíte ve vhodný čas hlasový pokyn. Pro jednosměrné ulice je směr průjezdu indikován červenou šipkou. Ikona změny směru Vzdálenost k další změně směru Další odbočka/křižovatka/ sjezd číslo Rychlost Aktuální čas Čas příjezdu Vzdálenost do cíle GPS informace Růžice kompasu Oddálit Směr Trasa Aktuální pozice Přiblížit Ikona menu Informační okno Zastavit navigaci nebo obnovit navigaci 20

22 Podrobný popis Možnosti v průběhu navigace Mapu můžete procházet dokonce i během navigace. Tímto způsobem můžete snadno vybrat jiný cíl v případě, že změníte rozhodnutí. Navigace samozřejmě nebude přerušena budete stále naváděni hlasovými pokyny. Stiskněte ikonu zpět pro opětovné zobrazení sledování trasy. Možnosti menu Během navigace vyberte ikonu menu pro zobrazení možností navigace: Zpět Nastavení trasy Nastavení mapy Hlasitost Zde naleznete následující položky: Nastavení trasy Můžete změnit možnosti navádění podle popisu v části Možnosti trasy na straně 25. Nastavení Otevře menu nastavení mapy podle popisu v části Nastavení mapy na straně 26. Zde můžete také přepínat mezi režimem mapy a režimem ukazatele pro navigování. Po změně na režim ukazatele nebude navigační obrazovka ukazovat mapu, ale pouze šipku naznačující následující změnu směru. 21

23 Podrobný popis Hlasitost Změna hlasitosti hlasových pokynů. Možnosti informačního okna Během navigace vyberte informační okno pro zobrazení možností navigace: Alternativní trasa: Touto možností můžete vybrat část vypočítané trasy pro danou vzdálenost (např. 0,5 km) a zadat náhradní trasu. Jednoduše klepněte na ikonu, která zobrazuje požadovanou vzdálenost. Trasa bude přepočítána a předchozí trasa bude pro danou vzdálenost odstraněna. Uložit Uložení aktuální pozice jako záložky. Seznam bodů trasy Zobrazení seznamu bodů trasy ve vašem itineráři. Hledat Přesměrovat trasu můžete po výběru POI, například benzínové stanice. Všechny uživatelské informace, například nastavení záložky a nedávno navštívená místa, se ukládají na paměťovou kartu a nikoliv do navigátoru. Plánování trasy Tato část popisuje funkce plánování trasy. Tato funkce vám umožňuje plánování trasy dopředu, s výběrem různých zastávek během cesty. Viz Výběr místa na mapě na straně 4, kde naleznete informace o výběru prvků na mapě. Podívejte se do části Výběr a vyhledávání místa na straně 9, kde naleznete informace o vyhledávání a výběru adres, POI a míst v průvodci. Vyberte místo na mapě nebo pomocí Najít cíl a pak stiskněte Více zastávek v odpovídajícím menu. 22

24 Podrobný popis Zobrazí se Seznam cílů: Seznam cílů Místo bude přidáno do Seznam cílů. Stiskněte ikonu + pro přidání další zastávky. Přepnete se na obrazovku Vybrat zastávku. Jako zastávky můžete vybrat například adresu domu nebo pracoviště, záložku, POI a nedávno navštívená místa. Můžete také vyhledat adresu nebo určit přesné místo dotekem na mapě. Vybrat zastávku Můj domov Adresa Oblíbené Zaměstnání Poslední Mapa MZ Jakmile přidáte zastávky (pomocí ikony +) a vrátíte se na menu Seznam cílů, máte několik možností: Pomocí ikony + můžete vybrat další zastávky. Pro změnu pořadí zastávek vyberte zastávku a pak použijte šipky nahoru a dolů pro její přesunutí v seznamu nahoru/dolů. Vybranou zastávku můžete vymazat pomocí ikony koše. 23

25 Podrobný popis Po výběru trasy máte několik možností. K těmto možnostem se dostanete stisknutím ikony menu (spodní pravý roh obrazovky). Zpět Spustit simulaci Spustit navigaci Ukázat trasu Stisknutím Spustit simulaci spustíte simulaci průběhu trasy. Stisknutím Spustit navigaci spustíte navádění. Obrazovka se přepne na navigační mapu. Pomocí systému Ukázat trasu dojde k výpočtu trasy. Zobrazí se Souhrn cesty. Klepnutím na některou položku v okně Souhrn cesty se zobrazí Body trasy. Dalším klepnutím zobrazíte mapu. Body trasy Nastavení Konfiguraci Navigátoru si můžete přizpůsobit podle vašich potřeb. Například při navigaci můžete vybrat nepoužívání nebo používání placených silnic nebo trajektů nebo vybrat způsob dopravy, jako je rychlé nebo pomalé auto, skútr, nebo dokonce vlastní nohy. Můžete také upravit různá nastavení zobrazení, například režim 2D nebo 3D, denní nebo noční režim, složitost mapy atd. Na mapě vyberte ikonu menu. 24

26 Podrobný popis Vyberte Změnit nastavení. Otevře se hlavní menu: Najít cíl Změnit nastavení trasy Změnit jazyk Změnit nastavení Změnit nastavení map Vybrat Mapy Možnosti trasy Vyberte Změnit nastavení trasy pro nastavení možností trasy. Zobrazí se okno s nastavením možností trasy: Průvodce Rychle Nejrychlejší Silniční poplatky Dálnice Trajekt Míle Pro přepínání mezi režimy se jednoduše dotkněte ikon. Režimy se budou měnit, takže můžete okamžitě vidět aktivovaná nastavení. Můžete si vybírat mezi následujícími možnostmi: Způsob dopravy (rychlé auto, pomalé auto, motocykl, chodec atd.), nejrychlejší nebo nejkratší trasa, používat nebo nepoužívat placené silnice a trajekty. Můžete také vybrat jednotky vzdálenosti (míle/kilometry). London Congestion Zone v části Central London je považována navigačním systémem za placený úsek. To znamená, že když vyberete nepoužívání placených silnic, nebudete navigování přes tuto oblast. Při náhodném vjezdu do této oblasti nebudete ovšem varováni. Po výběru nastavení stiskněte ikonu potvrzení pro návrat do hlavního menu. 25

27 Podrobný popis Způsob dopravy přehled Rychle předpokládá rychlou jízdu na dálnicích. Výběrem této možnosti budou při navigaci upřednostňovány rychlostní silnice. Pomalu předpokládá pomalejší jízdu na dálnicích. Výběrem této možnosti se omezí upřednostňování rychlostních silnic při výběru trasy. Kolo navigace počítá s cyklistickými stezkami a vynechá rychlostní silnice, na které je zákaz vjezdu cyklistů. Motorka navigace počítá s omezeními pro motocykly v místech, kde se uplatní. Skútr navigace počítá s omezeními pro skútry v místech, kde se uplatní. Dodávka navigace počítá s omezeními pro dodávky v místech, kde se uplatní. Chodec navigace používá skutečné směrování pro chodce, s plným přístupem do jednosměrných ulic a pěších zón, kde to je možné. Jazyk Vyberte Změnit jazyk pro výběr jazyka navigačního systému. Nastavení mapy Vyberte Změnit nastavení map pro změnu nastavení mapy. Zobrazí se okno s nastavením možností mapy: Nastavení mapy Informační hladiny Denní Hlasitost 2D S/J Stisknutím odpovídající ikony můžete přepínat mezi nočním a denním režimem. Stisknutím odpovídající ikony můžete přepínat mezi režimem zobrazení 2D a 3D. 26

28 Podrobný popis Vyberte Trasa pro optimalizaci orientace mapy během navigace. Vyberte S/J pro zachování orientace mapy na sever. Vyberte Informační hladiny pro výběr, jaké druhy prvků se budou zobrazovat na mapě: Bankomat Letiště Restaurace Zabávní park Vodní sporty Zajímavosti Auto Gril bar Hranice Označte okénka u kategorií, které chcete, aby se na mapě zobrazovaly. Neoznačené kategorie zůstanou skryté. Stiskněte potvrzovací ikonu v dolním pravém rohu pro výběr/zrušení výběru všech kategorií. Pro návrat stiskněte ikonu šipky. Mapa Vyberte Vybrat mapy pro výběr mapy. Máte-li na paměťové kartě mapová data pro různé regiony/města, klepněte na název aktuálního regionu (London). V seznamu jsou uvedeny všechny mapy dostupné na paměťové kartě. Požadovaný region můžete vybrat jednoduše klepnutím na jeho název. 27

29 Podrobný popis DOPLŇKOVÉ FUNKCE Váš Navigátor si můžete vylepšit o různé doplňkové vlastnosti. Následující funkce jsou volitelné jako doplňky pro váš navigační systém: Průvodci. Kanál dopravního zpravodajství (TMC). Záznam trasy. Upozornění na rychlostní radar. Průvodci Na internetových stránkách (Digital Store/GPS) naleznete velké množství cenných informačních služeb, včetně adresářových služeb, vyhledávačů přípojných bodů WiFi (hotspotů) a průvodců městem. Průvodci městem (City guides) obsahují podrobné informace o místech, například popis, kontaktní informace, ceny, otevírací dobu atd. Pro zakoupení průvodců a zjištění, jak je stáhnout, navštivte prosím stránky (Digital Store/GPS). Způsob používání průvodců naleznete v části Vyhledávání a výběr POI na straně 13. Kanál dopravního zpravodajství (TMC) V závislosti na vašem navigátoru můžete aktualizovat navigační systém a přijímat dynamické dopravní zpravodajství (Kanál dopravního zpravodajství, TMC). Na mapě vyberte ikonu menu. Otevře se hlavní menu: Na následující obrazovce vyberte Změnit nastavení. Vyberte Změnit nastavení trasy. Zobrazí se okno s nastavením možností navigace: Stiskněte tlačítko TMC (ikona vysílače) pro přepnutí mezi nastavením TMC: Automaticky, Ručně a Vyp. 28

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

F10. Uzivatelská. Cestina

F10. Uzivatelská. Cestina F10 Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

TomTom TRUCKER Referenční příručka

TomTom TRUCKER Referenční příručka TomTom TRUCKER Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Start 7 Instalace do automobilu... 7 Umístění zařízení... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Bezpečnostní upozornění... 8 Nastavení...

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Novinky v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE

Navigační systém vozidla. Rio NÁVOD K OBSLUZE Navigační systém vozidla NÁVOD K OBSLUZE Rio Prosím, prostudujte si tuto příručku pečlivě, než začnete svoji jednotku používat, a příručku uschovejte pro budoucí použití. Design a technické parametry se

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 4 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 4 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 4 2. INSTALACE... 5 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 5 2.2. INSTALACE

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o.

Uživatelský Manuál Actis 7 WiFi. 2015... MapFactor s.r.o. Uživatelský Manuál 2 1 Úvod Děkujeme, že jste si zakoupili navigaci Actis 7 wifi - Actis 7 wifi uživatelský manuál slouží k Vašemu pohodlí a bezpečnosti při užívání tohoto produktu. - Před manipulací s

Více

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština

Navigace vozidla. Sorento UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Čeština Navigace vozidla UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sorento Před použitím zařízení si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Provedení a technické podmínky jsou předmětem

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3

POKYNY PRO POUŽITÍ CZ.3 R-Link Pokyny pro uživatele..................................................................... CZ.3 Obecné informace....................................................................... CZ.4 Celkový

Více

GT-P7300. Uživatelská příručka

GT-P7300. Uživatelská příručka GT-P7300 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více