Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j /2001-O11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11"

Transkript

1 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j /2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ nedostatečně brzděn, ale pro rychlost 90 km/h je vlak brzděn dostatečně. Strojvedoucí chce rozkaz o tom, že je vlaku snížená rychlost z důvodu nedostatečného brzdění na rychlost větší než je konstrukční rychlost. Musí mu výpravčí dát rozkaz? Ano, výpravčí musí na základě oznámených skutečných brzdících procent zjistit, na jakou rychlost je vlak brzděn (protože by třeba nemusel být brzděn ani pro rychlost 90 km/h) a o této rychlosti zpraví strojvedoucího. D2/2 16, vzor č /05 Otázka: Pokud bude přes přejezd s vypnutým PZZ jízda silničních vozidel znemožněna panelovou zábranou: 1) musí se ve zpravování uvádět, že byla provedena změna kategorie PZZ na PZM trvale uzavřené? Ano. 2) pokud ano, může se znění doplnit o text Mechanické závory jsou nahrazeny panelovou zábranou. (slouží k upozornění strojvedoucího, aby nemusel zastavovat a hlásit závadu, že chybí závory na toto přejezdu). Nikoliv, přejezd musí být uzavřen závorou. 3) pokud bychom ale panelovou zábranu opatřili nátěrem jako mechanickou závoru, je nutné přijmout nějaké další opatření pro zpravování? (považovala by se takto označená zábrana za mechanické závory?) ano, považovala. 4) ve sloupci Popis situace se hovoří pouze o silničních vozidlech - a co další účastníci silničního provozu (chodci)? Uzavření přejezdu musí být pro všechny účastníky silničního provozu, tedy včetně chodců. 5) pokud bychom přejezd na základě podkladů Policie ČR (dopravních odborů obecních/městských úřadů) uzavřeli pouze silničními značkami Zákaz vjezdu všech vozidel a Zákaz vstupu chodců, mohli bychom využít tohoto vzoru ke zpravování? (jízda silničních vozidel a nad rámec popisu této situace i pohyb ostatních účastníků silničního provozu je znemožněna legálním a legislativním způsobem). Dle DÚ stačí umístit značku Slepá ulice a těsně před přejezdem Zákaz vjezdu všech vozidel. Legislativně je to tedy možné, ale gestor ČD D2 má názor, že je to vzhledem k nekázni řidičů nedostačující. 6) na poradě Chřibská bylo k čl. 907 ČD D2 zodpovězeno, že pokud je strojvedoucí zpravován o dočasném zrušení přejezdu, je to informace o tom, že byla učiněna taková opatření, aby na přejezd nemohl vjet uživatel silniční komunikace (strojvedoucí jede jako by zde přejezd nebyl) z výše uvedeného vyplývá, že se mohou oba způsoby využít rovnocenně (ačkoliv oba opomíjejí další účastníky silničního provozu chodce) Oba způsoby jsou rovnocenné, ale je nutno zamezit přístup i chodcům (chodec je také uživatel silniční komunikace). 1

2 D2/2 16, vzor 135 6/05 Otázka: je dočasné zrušení přejezdu podmíněno takto formulovaným písemným vyjádřením Policie ČR (dopravního odboru obecního / městského úřadu) čili že souhlasí po dobu stavebních prací se zrušením přejezdu anebo je to na zpracovateli VR, kterou možnost využije (vypnutí PZZ anebo dočasné zrušení přejezdu)? Ano, je nutno zpravovat dle vyjádření PČR. D 2/2 5/03 Otázka: musí být zpraven vlak dle vzoru č. 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 111, 112, 113, 114, 115 o nepřekročení rychlosti 100 km/h v případě, že traťová rychlost v daných úsecích není vyšší než 100 km/h (ve vzorech je uvedena stanovená rychlost)? není to nutné. D 2/ /03 Otázka: pro uváznutý vlak jede pomocné hnací vozidlo ze zadní stanice jako PMD. Smí po najetí na vlak pokračovat v původním směru jízdy vlaku s vlakem jako nezavěšený postrk buď až do sousední stanice (kde vlak projede), nebo do určeného místa na širé trati, odkud by vrátil zpět? ne, tuto situaci předpis ČD D2 nezná. Bylo by to administrativně velice složité - zpravení strojvedoucího vlaku, zaměstnanců na trati, vyřešit způsob dávání odhlášek na trati s traťovými oddíly apod. D2/2 09/09 Otázka: Jsou vzory řešení některých dopravních situací, uvedené v předpise SŽDC (ČD) D2/2, závazné? Ne, v tomto předpise jsou uvedeny jen možnosti, jak příslušnou dopravní situaci řešit. Výpravčí však může v konkrétní dopravní situaci postupovat jinak (samozřejmě v rámci možností, daných příslušnými předpisy). D2/2 a D /02 Otázka 1: Vlak dle VR končí jízdu ve stanici bez závislých návěstidel a je o tom zpraven písemným rozkazem [SŽDC (ČD) D2/2 vzor znění pořadové číslo 192 Jízdu ukončete ve Stochově. ]. Dle TJŘ je v této stanici vlakem pravidelně projíždějícím. Nahrazuje zpravení o ukončení jízdy zpravení o mimořádném zastavení? Zpravení vlaku písemným rozkazem o ukončení jízdy v dotčené stanici jeho zpravení o mimořádném zastavení v této stanici nenahrazuje. Otázka 2: Lze v tomto případě takový vlak o mimořádném zastavení zpravit dle VR již ve výchozí (dispoziční) stanici? Ne, podle čl. 548 předpisu SŽDC (ČD) D2 je nutno o mimořádném zastavení tento vlak zpravit až ve stanici, kde vlak naposledy zastavuje. Otázka 3: Ze zpravení vlaku vyplývá, že ve stanici bez závislých návěstidel končí jízdu [SŽDC (ČD) D2, čl. 1390, SŽDC (ČD) D2/2 vzor znění pořadové. číslo 61 Z Kolína do Pardubic pojedete jako soupravový vlak, vzor znění pořadové číslo 150 Z Valšova do Olomouce hl.n. pojedete jako Lv 1. nsl 3514 ]. Dle TJŘ je v této stanici vlakem pravidelně projíždějícím. Nahrazuje zpravení o ukončení jízdy zpravení o mimořádném zastavení? Zpravení vlaku o ukončení jízdy v dotčené stanici jeho zpravení o mimořádném zastavení v této stanici nenahrazuje. 2

3 D2/2 pořadové číslo 134 a D2, čl /D5, čl. 138 SŘ a D2, čl. 960 a 970 1/D5 a D2, čl. 508 Prováděcí nařízení k D7, část A. 11/09 Otázka: V předpise SŽDC (ČD) D2/2 je v pořadovém čísle 134 uveden vzor zpravení: " Mezi stanicemi Povrly - Děčín hl.n. je na přejezdu v km 526,810 provedena změna kategorie PZZ na PZM trvale uzavřené." Musí se strojvedoucí zpravovat i při změně kategorie PZS - v TTP je uveden typ např. PZS 3SNI, nově je aktivován typ PZS 3SBI - viz čl. 145 SŽDC (ČD) D2. Podle článku 864 předpisu SŽDC (ČD) D2 rozeznáváme pouze PZS se závorami, PZS bez závor a PZM. Podrobnější rozlišení typu PZZ je pouze technického charakteru, které nemá na činnost strojvedoucího žádný vliv. Zpravování strojvedoucího je tedy nutné pouze v případě změny kategorií, stanovených tímto článkem. 11/09 Otázka: Bylo by možné do čl.138 SŘ uvádět podklady pro nepředpokládané napěťové výluky, vypracované od dynamika? Jde o podmínky, za nichž vlak elektrické trakce projede beznapěťový úsek. Tato opatření byla dříve vypracována vlakovým dynamikem a nebyla zrušena. Na základě opatření ředitele RCP by bylo možné tato opatření zapracovat. V konkrétních případech se musí dohodnout výpravčí a strojvedoucí. Ne každý strojvedoucí beznapěťový úsek v každém případě projede. 11/11 Otázka: SDC dodalo podklady do SŘ s tím, že v určitých stanicích budou administrativně zrušena nástupiště, ale fyzicky budou nástupiště ve stanicích pořád. Jedná se o stanice, kde nezastavují žádné vlaky osobní dopravy, vlaky s přepravou cestujících tam pouze křižují (tudíž v těch stanicích mají zastavení z dopravních důvodů). Jak se tedy má výpravčí v daných stanicích zachovat ohledně výpravy vlaků, zastaví-li tam vlak s přepravou cestujících v nástupišti z důvodu křižování, tedy z dopravních důvodů? Jedná se o stanice, kde je výprava vlaků návěstí Odjezd, tzv. červený výpravčí. Jako u vlaku, který nestojí u nástupiště. 9/03 Otázka: při jízdě proti správnému směru není přenášen kód VZ na hnací vozidlo. Musí výpravčí vlaky zpravovat o snížení rychlosti na 100km/h? odpovědnost je na SDC. V tomto případě musí být pro jízdu proti správnému směru umístěny rychlostníky pro rychlost 100 km/h. Rychlostníky musí zohledňovat vybavení tratě pro příslušnou rychlost podle vyhlášky. 6/05 Otázka: - je nutné řešit případy jízd vlaků na/z koleje, které jsou v dopravním programu stanice a jsou součástí dráhy vlečky? pokud je smluvně ošetřeno, že provozovatel dráhy celostátní nebo regionální (ČD a.s.) může tyto koleje používat i pro jízdy vlaků, které nejsou určeny na/z vlečku, musí být v tabulce 3 SJŘ povolena jízda po objízdné trase po kolejích vlečky. Například: Všechny vlaky, jedoucí přes ŽST Praha - Malešice, mohou být bez předchozího informování vedeny objízdnou trasou po kolejích vlečky Teplárna (staniční koleje č. 9, 11). Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdící procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. 04/06 Otázka: Z Lysé nad Labem výchozí osobní vlak sestávající z dvou jednotek 451 odjíždí do Prahy Masarykova nádraží. Dispoziční úsek je z Lysé nad Labem, ale z Prahy Libně dochází k jízdě úvrati. Lze zpravit rozkazem V o pomale jízdě v Praze Libni a dále oba dva strojvedoucí již ve výchozí stanici? Ano, lze. Nutno zajistit tento údaj v poznámkách příslušného úseku pro zpravování vlaků Prováděcího nařízení k předpisu pro řízení provozu D7, část A. 3

4 D7/2, čl. 159 D7/2, čl. 158 Dp17 102, 106 Dp17 (prozatím ní), /09 Otázka: V tomto článku je pojednáno o náležitostech zápisu OZOV v telefonním zápisníku. Dotaz směřuji na plánovanou výlukovou akci, kde příjmení zaměstnanců jsou dána zmocňovací depeší a nemění se. Je nutné i v tomto případě uvádět příjmení pod zápisem v telefonním zápisníku? Domnívám se, že text o určení zaměstnance, který bude komunikovat s výpravčím, není v souladu s předpisy SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D7/2, kde jsou zejména pro OZOV a ZPŘS jasně stanoveny povinnosti vzhledem k OOD. Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) D7/2 stanovuje jasně povinnosti jednotlivých zaměstnanců ve vztahu v výpravčímu. Upozorňuji, že podle předpisu SŽDC (ČD) D7/2 má OZOV za povinnost pouze zahájení, přerušení a ukončení výluky a ZPŘS organizuje jízdy vozidel na/z vyloučené koleje. potřebné úkony ve vztahu k zařízení dopravní cesty během výluky zajišťuje s výpravčím vedoucí práce. Proto je nutné tato příjmení (včetně spojení) v telefonním zápisníku uvádět. 11/05 Otázka: Dle ROV má výluka několik etap. Některé etapy se konají současně (v souběhu), ale každá má dle zmocnění svého OZOV. Není to v rozporu s čl. 158 uvedeného předpisu? Čl. 158 předpisu SŽDC (ČD) D7/2, opravený výnosem č. 1, stanovuje: 158. Pro každý výlukou dotčený mezistaničním úsek a přilehlé ŽST smí být ustanoven vždy pouze jeden OZOV, jeden organizační zástupce zhotovitele a maximálně dva ZPŘS. Tzn., že koná-li se výluka (ať se jedná o samostatnou etapu, nebo souběh etap), tak na tuto výluku smí být ustanoven pouze jeden OZOV. Jedná-li se o souběh etap výluk s různým začátkem, popř. různým koncem, tak pro tyto výluky bude ustanoven vždy jeden stejný OZOV, tzn., že nemůže dojít při částečném souběhu ke stavu, kdy v jednom mezistaničním úseku a přilehlé ŽST budou dva OZOV. 11/02 Otázka: Kdo je v současné době při MU C8 (předčasná změna návěstního znaku hlavního návěstidla a jeho následné projetí) oprávněn dát svolení k další jízdě vlaku? Pověřený zaměstnanec operátora obsluhy dráhy. Podmínkou je, že byly provedeny zajišťovací úkony. 11/09 Otázka: V Ostravě se obvod pracoviště OMU zvětšil. U MU bude první dozorčí provozu z PO. Smí provádět zkoušky na požití alkoholu? Tento zaměstnanec je pověřenou osobou. Tato osoba provádí dle čl. 104 předpisu SŽDC Dp17 zajišťovací úkony, mezi které patří i zajištění provedení orientační dechové zkoušky na požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Na základě uzavřených smluv o spolupráci při šetření MU je tedy i pověřenou osobou těchto smluvních partnerů, za které provádí zajišťovací úkony. dopravci musí sami řešit zajištění povinností dle vyhlášky č. 376/2006 Sb., v platném znění tj. mimo jiné i zajištění provedení orientační dechové zkoušky na požití alkoholu či jiné návykové látky. Bez pověření od dopravce musíme jedině zavolat policii, každý zaměstnavatel dělá zkoušku na požití alkoholu u svého zaměstnance. Pro zaměstnance SŽDC obecně platí Pracovní řád. 4

5 Dp17 (prozatím ní), příl. 30 D32 a 403 D2 11/09 Otázka: Jak to bude s úrazy cestujících na našem pozemku? Podle přílohy 30 SŽDC Dp17 má mít výpravčí tiskopis o úraze cestujícího. Ale není nikde popsáno, jak se s ním manipuluje. Dříve byl tento formulář v předpise ČD Hm4. Jeho platnost ale k 7. února 2011 skončila. Takže nevíme, co s tiskopisem. Kam patří řešení úrazů cestujících? Musíme se o to starat? Musíme zapisovat i úrazy, které se přihodily ve vlaku? Právní oddělení odboru majetkového a správního připravuje v této věci pokyn (v současné době v připomínkovém řízení). 5/10 Otázka: Jízda vlaku převážejícího jaderné palivo má být zabezpečena telefonickou nabídkou, přijetím a odhláškou. Pokud je klasický dopravní deník, tak problém není, ale EDD vyžaduje zavést telefonické dorozumívání, bez něj nelze dokumentovat nabídku a přijetí. Proto i výpravčí ze sousední stanice po mě chtěl, abych zavedl telefonické dorozumívání. Ač jsem ho nakonec zavedl (s ohledem na EDD), dost se mi to příčilo, protože předpis SŽDC (ČD) D2 jasně stanoví případy, kdy se telefonické dorozumívání zavádí a tento případ (mimořádná jízda vlaku) tam uveden není. Výpravčí buď ukončí vedení dopravní dokumentace na EDD a přejde na papírový deník, nebo do sloupce poznámka v EDD zapíše přijetí dal v 16:20 hod., přijetí dostal v 16:30 hod. Sloupec odhláška zůstává otevřen, takže odhlášku může výpravčí v EDD normálně zapsat. Do poznámky vždy napíše, že se jedná o přepravu ČJP nebo VJP V 62 09/09 Otázka: Jak postupovat při posunu s vozy s prošlou revizí a s vozy nezařazenými do vozového parku (neschválený typ), např. vozy vlečkařů. Záleží na ustanovení předpisu ČD V 62 (resp. KV ČD Cargo, a.s.) a rozhodne vozmistr? Toto je problém dopravce. V65 a 976 D2 5/10 Otázka: Není rozpor mezi předpisem SŽDC (ČD) V65 a tímto článkem? Článek 976 SŽDC (ČD) D2 nařizuje při zjištění závady vlak co nejdříve zastavit. Důvodem je zjistit co nejdříve stav vozidel, aby se předešlo případnému poškození vozidel či tratě další jízdou. Po zastavení je povinností strojvedoucího zjistit stav vozidel a podle jejich stavu rozhodnout buď o jejich další jízdě (není-li závada nebo odstranil-li ji), nebo o odstavení vozidla v nejbližší stanici, nebo vůbec o zákazu jakéhokoliv pohybu. Pokud je na trati indikátor horkoběžnosti, provádí se zjištění stavu vozidel činností tohoto zařízení za jízdy. Do určité teploty ložiska indikátor "rozhodne", že vozidlo je v pořádku a může pokračovat v jízdě (tj. se nejedná o závadu), od určité teploty indikátor vyhodnotí závadu na vozidle a výší výchylky (tj. podle teploty ložiska) výpravčímu sdělí, zda je třeba vozidlo odstavit v nejbližší stanici nebo okamžitě zastavit. Jedná se o naprosto stejnou činnost, jako při kontrole závady strojvedoucím. Předpis SŽDC (ČD) V65 tedy pouze upřesňuje, jak výpravčí v případě závady pozná, zda má vozidla zastavit ihned nebo až ve stanici. 5

6 05/09 Otázka:Jakým způsobem Provozovatel dráhy v souladu se Zákonem č. 266 ( 4, 22) informuje osoby (cestující jednotlivých dopravců) vstupující do obvodu dráhy o podmínkách pobytu a pohybu, zda bude konečně vydána legální vyhláška Provozovatele dráhy. Doposud toto řešeno normou dopravce ČD - SPPO a zveřejněno na vývěsce ČD T1, která ale není zveřejněna tam, kde nejsou vykonávány přepravní činnosti ČD (prodej jízdenek), ale je tam zaměstnanec operátora obsluhy dráhy. Považujeme to za velký zákonný problém, protože dle výkladu mají všichni dopravci smlouvu s Provozovatelem dráhy a ne s vlastníky budov, nástupišť apod. Obdobný problém je i s označováním prostor ve vztahu k zákonu č. 379 (Zákaz kouření) - kdo označuje, kdo kontroluje a trestá, jak trestá a podle čeho? O vydání takového dokumentu SŽDC zatím neuvažuje. Vycházíme z toho, že obvod dráhy patří do prostor veřejnosti nepřístupných a je označen ve smyslu zákona určeným piktogramem. Záležitost zákazu kouření je věc daná zákonem a proto ji musí každý znát a není třeba označovat místo, kde se nesmí kouřit. Kontrola a vybírání pokut je opět zákonem dána určeným osobám. 05/09 Otázka: Může zastavovat silniční vozidla v případě střežení přejezdu i zaměstnanec dopravce? Ano, může. 05/09 Otázka: Pokud se v určité ŽST mění stanovená rychlost od vyšší hodnoty k nižší (např. z důvodu vyšší hodnoty potřebných brzdicích procent), je to uvedeno v SJŘ ve sloupci 8. Traťová rychlost je vyšší než stanovená. Zajímá mě, od jakého místa v dané ŽST musí strojvedoucí jet stanovenou rychlostí. Tento problém není žádným předpisem řešen. Jde-li o vlak zastavující, pak při vjezdu může vlak jet nejvíce rychlostí první (tj. v tomto případě vyšší), při odjezdu nejvíce rychlostí druhou (tj. nižší). Z toho vyplývá, že projíždějící vlak musí snížit rychlost tak, aby touto nižší rychlostí jel nejpozději v úrovni odjezdového návěstidla. Naopak pokud by se rychlost zvyšovala, může strojvedoucí začít zvyšovat rychlost, jakmile celý vlak mine obvod výhybek vjezdového zhlaví. 10/08 MPU pro přechody ČR PR (za RCP Ostrava, jinak neověřeno) Otázka: Změnou v textové části a odebráním přílohy číslo 3 ve všech MPU bylo zrušeno ustanovení o nemožném dorozumění. MPU tento stav vůbec neřeší. Jak má postupovat operátor obsluhy dráhy (výpravčí) nastane-li tato situace? KCOD oficiálně informováno nebylo? O tom, že vlak z těchto důvodů dále pojede opožděn, popř. vůbec nepojede nebo bude nahražen NAD, informuje výpravčí vlakový doprovod a vedoucího dispečera RCP (stejným způsobem, jako při jakýchkoli jiných provozních závadách). Jedná-li se o vlak osobní dopravy ČD, informuje o vzniklé situaci také příslušného dispečera O16. Není žádný důvod, aby o tomto postupu bylo KCOD informováno předem. DU Znojm 12/02 Otázka: Platí zvláštní pravidla DU pro pohraniční trať Znojmo - Retz až do ŽST Znojmo nebo jen do ŽST Šatov? Jaký jazyk je používán v ŽST o - Znojmo ve vztahu výpravčí - strojvedoucí ÖBB? Retz V současné době platí zvláštní pravidla DU pro pohraniční trať až do ŽST Znojmo. Jedná se o pohraniční ujednání starého typu. Toto pohraniční ujednání bude změněno na nový typ (předpoklad účinnosti od ). V novém DU již budou zvláštní pravidla platit jen na pohraniční trati Šatov - Retz. To samé platí i pro používání jazyka - v současné době ve vztahu výpravčí - strojvedoucí je používán ve Znojmě německý jazyk. 6

7 Výnosy k předpisům, pokyny provozovatele dráhy Úmluva RID 02/09 Otázka: V současné době vydává SŽDC Pokyny provozovatele, Výnosy k předpisům a ČD vydávají Výnosy dopravce k předpisům. Většina těchto dokumentů se ukládá do desek DV trvalé platnosti. Protože například Výnosy k předpisům vydávané SŽDC nejsou číslovány vzestupně jako celek a Výnosy dopravce ČD nejsou číslovány vůbec, vzniká chaos a nepřehlednost. A to i díky tomu, že informace a vydání takového dokumentu nepronikne vždy na pracoviště RCP, případně PO. Lze současně s vydáním takovéhoto dokumentu vydat v samostatném připojeném souboru vždy aktualizovaný seznam těchto dokumentů? Výnosy k předpisům jsou číslovány pro každý předpis samostatně, je tedy velice jednoduchý přehled o tom, jestli mám všechny. A výnosy dopravce výpravčího zajímat nemohou. Navíc SŽDC neví, jaké výnosy si dopravci vydávají, těžko tedy může s výnosem vydávat nějaký přehled (a to pomíjím skutečnost, že si teoreticky každý dopravce bude vydávat své výnosy...) 10/08 Otázka: Kdo bude odpovědný za povinnosti provozovatele železniční infrastruktury dle článku úmluvy RID, tuto otázku začínají vznášet PO na základě školení prováděných bezpečnostními poradci ČD Carga: - vypracování interních nouzových plánů pro seřaďovací nádraží podle kapitoly 1.11 úmluvy RID (zatím neexistují); - jak bude zajištěno, aby se kdykoliv během přepravy daly zjistit informace o sestavě vlaku, UN číslech přepravovaných nebezpečných věcí, zařazení vozů ve vlaku a hmotnosti nákladu. U vlaků ČD Carga jsou kompletní údaje (kromě UN čísel) v CEVISu, ale u vlaků ostatních smluvních dopravců všechny tyto údaje nemusí být vždy dosažitelné, bylo by vhodné jejich předávání s nimi smluvně dohodnout; - otázka další existence bezpečnostních plánů dle článku úmluvy RID, zatím je zpracovávaly PO, ale tak je výslovně uvedeno, že jde o záležitost dopravce, proto by je mělo urychleně převzít ČD Cargo do své gesce, zatím se tak nestalo. Na základě smlouvy vykonávají pro SŽDC funkci bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí pánové Vít Pavlíček (tel ), Jindřich Vaněk (tel ) a Čeněk Beran (tel ) z firmy DBV-ITL, s. r. o., Polepská 867, Kolín IV. S dotazy na toto téma je třeba se obracet na ně. 05/09 Otázka: Platí nebo neplatí Průkaz ke vstupu do prostor provozovatele dráhy osob jiných než ČD? Pokud se jedná o zaměstnance dopravce, kteří vykonávají činnosti na základě Licence dopravce (zaměstnanci dopravce, zajišťující provozování drážní dopravy, strojvedoucí, vozmistři apod.), tak ke vstupu do prostor provozovatele dráhy platí průkaz vydaný zaměstnavatelem. Pokud se jedná o zaměstnance, kteří zabezpečují práce na modernizaci a údržbě provozované dopravní cesty, potom služební průkaz vydává SŽDC na základě těchto požadavků: - lékařská prohlídka lékařem, který má oprávnění pro provádění prohlídek pro železniční provoz, - absolvování KBP u DVI, - smlouva se SŽDC (postačuje první a poslední strana). 05/09 Otázka: Má SŽDC stanoveny bezpečnostní rizika práce provozovatele dráhy? Ano, dokument je zpracovaný a byl schválen pod čj /09- OŘ 7

8 Op 16, čl. 52 Op16 čl. 44, resp. Výnos č.1 k tomuto předpisu 09/09 Otázka: Jaké bezpečnostní norma platí pro externí dopravce? Pro dopravce mimo ČD, a.s. platí ustanovení předpisu Op 16 02/10 Otázka: Lze nařídit zaměstnancům mazání a čištění výhybek i za snížené viditelnosti? V nejbližší době vyjde gestorský výklad gestora předpisu SŽDC (ČD) Op 16, který toto bude dovolovat. 5/10 Otázka: 1) Není chybou, že u bodu D.4 není uveden obdobný text jako u bodu D.5 (osmá černá ) V případě, že se dopravní.. informace o jízdě;? Při práci osamělého zaměstnance by to však mělo přece jednoznačně platit, především část.může dovolit jízdu až po předání informace o jízdě? 2a) Ustanovení bodu D.7 se týká jak prací v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, tak i prací na traťové koleji? b) Při práci na traťové koleji a možném dorozumění mezi osamělým zaměstnancem (vedoucím prací) a dopravním zaměstnancem platí ustanovení čl. 32 předpisu Op16? c) Musí takto být postupováno i v případě, že pracovní místo na trati je označeno přenosnými varovnými návěstidly? 1) Ano, mohlo to tam být napsáno, smyslem této novinky ve výnosu je nepovolit jízdu vozidla do střeženého úseku, pokud není předána informace o jízdě. V novém předpisu Bp1, kterým bude zcela nahrazovat současný předpis SŽDC (ČD) Op16 bude k osamělému zaměstnanci doplněno: Dopravní zaměstnanec může dovolit jízdu vozidla do střeženého úseku až po předání informace o jízdě osamělému zaměstnanci. 2a) Ano. b) Ano, v případě, že je možnost zmíněná v čl. 32 stanovena v ZDD (PŘ). c) Ano, takto musí být postupováno i v případě, že pracovní místo na trati je označeno přenosnými varovnými návěstidly. Op a 31 Op16, čl. 25, 26, 28 10/12 Otázka: V článku 36 je řešena dokumentace při odevzdání bezpečnostního štítku v dopravnách se zařízením JOP. Předpisem není řešena dokumentace v těchto dopravnách při vrácení bezpečnostního štítku. Při jeho vrácení se dokumentace provádí ve smyslu čl. 31 předpisu SŽDC (ČD) Op /09 Otázka: Neměl by se zaměstnancem organizujícím drážní dopravu (výpravčím) sjednávat práci v kolejišti zásadně zástupce SŽDC (vždyť tam takto může se souhlasem výpravčího "pracovat" i osoba s nekalými úmysly čili rozkrádač)? Toto dejte jako požadavek pro nový předpis, nahrazující předpis SŽDC (ČD) Op16. 8

9 Op16, čl. 28, 34 Op16, čl /09 Otázka: Je možné převzít bezpečnostní štítek pro zajištění bezpečnosti pracovní skupiny na trati? Dle článku 28 se bezpečnostní štítek předává pouze zaměstnanci, který má přidělen obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty. V textu článku 34, kde je řešeno zajištění bezpečnosti při práci na trati je uvedeno, cituji: "v tomto případě se bezpečnostní štítek neodevzdává"...a v kterém případě se tedy odevzdává? Dodavatelské organizace SŽDC a jejich subdodavatelé se odvolávají na předpis Op16, který vysloveně nezakazuje převzít bezpečnostní štítek k zajištění bezpečnosti pracovní skupiny pro práci na trati, a toto od výpravčích vyžadují - v ŽST obvodu našeho RCP se nejedná o ojedinělý případ (údajně jsou takto poučováni při provádění odborných zkoušek). Dle čl. 28 předpisu SŽDC (ČD) Op16 osamělý zaměstnanec či vedoucí práce jsou povinni předem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zaměstnanci, v jehož stanoveném obvodu pro zjišťování volnosti vlakových cest hodlají pracovat a předat mu bezpečnostní štítek. Výnosem č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Op16 byla tato problematika dále upřesněna. Z uvedeného vyplývá: Vedoucí práce (osamělý zaměstnanec) vždy oznámí druh a místo práce příslušnému dopravnímu zaměstnanci (mimo případů uvedených v čl. 39, SŽDC (ČD) Op16), a to: a) při práci v dopravně (v případě souhlasu) odevzdá vedoucí zaměstnanec (osamělý zaměstnanec) zároveň i bezpečnostní štítek, není-li stanoveno jinak, b) při práci na širé trati (v případě souhlasu) se bezpečnostní štítek dopravnímu zaměstnanci neodevzdává. Přesto se musí i v tomto případě činnost v kolejišti oznámit příslušnému, resp. příslušným dopravním zaměstnancům a případně se domluvit na způsobu vyrozumívání. Další podmínky ohledně způsobu předání, zápisu do tel. zápisníku apod. jsou popsány v předpisu SŽDC (ČD) Op16. Tento předpis bude nahrazen novým předpisem SŽDC Bp 1, s předpokládanou platností od /09 Otázka: Na trati s DOZ jde pohotovostní výpravčí 3-krát týdně do dálkově řízené stanice čistit a mazat výhybky. Ohlásí se dispečerovi, nastoupí službu jako pohotovostní výpravčí, ovšem nepřebírá stanici na místní ovládání. Je sám sobě vedoucím nebo je dispečerem? Lze jej považovat za výpravčího nebo za výhybkáře? Musí se provádět pohovor o BOZP? Zaměstnanec na dálkově řízené stanici byl zajisté mimo jiné o BOZP poučen před (prvním) nástupem, dále také s Provozním řádem a Základní dopravní dokumentací dané dopravny. Je tedy znalý místních podmínek a tudíž je i seznámen s BOZP dá se říct, že je to jedno z jeho pravidelných/nepravidelných pracovišť. V případě, že na dané dopravně nedošlo tedy ke změně podmínek, či nějaké mimořádné události, tak není třeba již provádět speciální pohovor o bezpečnosti práce. V opačném případě je ovšem nutností, aby byl pohotovostní výpravčí dispečerem informován o všem důležitém i z hlediska BOZP. 9

10 Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: V bodě D.5, písm. b), odst. 2,3 je uvedeno:.. - nebo v případě, že pracovní místo bude v dopravně neobsazené dopravním zaměstnancem, na širé trati nebo na záhlaví dopravny, může sjednat vedoucí práce s dopravním zaměstnancem, že střežení pracovního místa zajistí sám, popřípadě prostřednictvím bezpečnostní (předsunuté) hlídky. Záhlaví ŽST (dopravny) je vždy přiděleno dopravnímu zaměstnanci jako obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty. Lze na základě tohoto výkladu nedodržet ustanovení čl. 28 předpisu SŽDC (ČD) Op16 Osamělý zaměstnanec či vedoucí práce jsou povinni předem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zaměstnanci (výpravčímu, signalistovi, dozorci výhybek apod.), v jehož stanoveném obvodu pro zjišťování volnosti vlakových cest budou pracovat a předat mu bezpečnostní štítek. Smyslem Výnosu č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Op16 (dále jen Výnos č. 1 ) bylo vydat bezpečnostní opatření při práci v kolejišti i s ohledem na čas potřebný k vyklizení pracovního místa, kdy jde o střežení pracovního místa pracovních skupin nebo o vyrozumívání osamělých zaměstnanců či pracovních skupin. Bezpečnostní opatření se však netýká pouze čl. 44, ale i dalších na sobě navazujících článků, a proto byly Výnosem č. 1 upřesněny i obecné postupy, které danou problematiku řeší. Rozhodně uplatněním Výnosu č. 1 nelze mít za to, že se nebudou dodržovat platné články předpisu SŽDC (ČD) Op16. Jednotlivá ustanovení Výnosu č. 1 danou problematiku upřesňují a dále upravují obecné postupy při sjednávání prací a samotné práce v kolejišti, kdy je nutné mít na paměti, že bezpečnost práce je řešena i v dalších ustanoveních předpisu SŽDC (ČD) Op16 a předpisech SŽDC. Osamělý zaměstnanec nebo vedoucí práce vždy [pozn.: mimo případů uvedených v čl. 39, SŽDC (ČD) Op16] před zahájením práce oznámí druh a místo práce příslušnému dopravnímu zaměstnanci, sdělí mu čas potřebný k vyklizení pracovního místa a sjedná s ním způsob vzájemného dorozumívání, a to jak při práci v dopravně, tak při práci na širé trati. Při práci v dopravně osamělý zaměstnanec nebo vedoucí práce předává dopravnímu zaměstnanci bezpečnostní štítek, není-li v základní dopravní dokumentaci stanoveno jinak. Výnos č. 1 tuto část dále upřesňuje a upravuje tím, že je v možnostech vedoucího práce sjednat s dopravním zaměstnancem, že střežení pracovního místa v místě záhlaví dopravny zajistí vedoucí práce osobně, případně prostřednictvím bezpečnostní (předsunuté bezpečnostní) hlídky. Výnosem č. 1 je záhlaví dopravny dáno na úroveň dopravny neobsazené dopravním zaměstnancem. 10

11 Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: Bod D.3 zakazuje předávání informací o pohybu vozidel bezpečnostní (předsunutou bezpečnostní) hlídkou mobilním telefonem. Platí tento zákaz i pro hovory (předávání informací o pohybu vozidel) uskutečňované mezi dopravním zaměstnancem (výpravčím, signalistou, dozorcem výhybek) a osamělým zaměstnancem či vedoucím práce? Zákaz předávání informací o pohybu vozidel mobilním telefonem bezpečnostní (předsunutou bezpečnostní) hlídkou se týká jen při předávání informací mezi bezpečnostní (předsunutou bezpečnostní) hlídkou a pracovním místem. Jestliže jsou předávány informace o pohybu vozidel dopravním zaměstnancem osamělému zaměstnanci, vedoucímu práce či bezpečnostní (předsunuté bezpečnostní) hlídce, lze použít i mobilní telefon. Při užití mobilního telefonu dopravním zaměstnancem je bezpečnost dále zajištěna dle článku D.5 písm. b) Výnosu č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Op16 - v případě, že se dopravní zaměstnanec domluví s vedoucím práce na vyrozumívání o pohybu vozidel, může dovolit jízdu vozidla do střeženého úseku až po předání informace o jízdě. Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: Dopravní zaměstnanec oznámí podle bodu D.3 + D.4 telekomunikačním zařízením osamělému zaměstnanci (vedoucímu práce) informaci o jízdě vozidel. Potřebný čas k bezpečnému vyklizení pracovního místa byl sjednán např. na tři minuty. Kdy osamělý zaměstnanec (vedoucí práce) oznámí dopravnímu zaměstnanci, že informaci o jízdě vozidel rozuměl: a) ihned po přijetí informace od dopravního zaměstnance nebo až v době, kdy vyklidil pracovní místo (dopravní zaměstnanec zadokumentuje toto potvrzení v Telefonním zápisníku)? b) nebo nejdříve potvrdí informaci o jízdě vozidel (dopravní zaměstnanec zadokumentuje toto potvrzení v Telefonním zápisníku) a po vyklizení pracovního místa oznámí vyklizení pracovního místa (dopravní zaměstnanec zadokumentuje toto oznámení o vyklizení pracovního místa v Telefonním zápisníku)? Musí se hovory týkající se informací o jízdě vozidel (příp. o vyklizení pracovního místa) dokumentovat v Telefonním zápisníku i v případě, že jsou tyto hovory nahrávány na funkční záznamové zařízení? Osamělý zaměstnanec (vedoucí práce) potvrdí převzetí informace o jízdě vozidel ihned, jakmile jí obdrží. Oznámení dopravnímu zaměstnanci o vyklizení pracovního místa není ničím nařízeno. V rámci sjednávání podmínek pro výkon práce a způsobu vzájemné komunikace mezi dopravním zaměstnancem a osamělým zaměstnancem či vedoucím práce je však možno dohodnout i domluvení dalších důležitých okolností při vyklízení pracoviště (např. nutnost oznámení o vyklizení pracoviště apod.). Pro zápis informací o jízdě vozidel platí čl. 43 předpisu SŽDC (ČD) D2 záznam pořízený technickým zařízením nahrazuje zápisy v telefonním zápisníku. 11

12 Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: V části D, bodu D.6 uvedeného výnosu je zpracována tabulka Doba potřebná k vyklizení pracovního místa (v sekundách). Pod tabulkou je uveden vzorec k matematickému výpočtu v případě potřeby jiných rychlostí či jiné doby k vyklizení pracoviště. Kdo je povinen tento výpočet provést? Výpravčí, výhybkář nebo zaměstnanec, který tuto dobu požaduje? Tabulka je určena k tomu, aby vedoucí práce určil umístění bezpečnostní hlídky, popř. varovných návěstidel. Případný výpočet podle vzorce provádí tedy vedoucí práce. Op16 články a D2 čl /09 Popis situace: Ve stanici Sokolnice-Telnice je přímo před výpravní budovou kolej č. 4, která je však v majetku vlečky (vlečková kolej). Kolej č. 6 (rovněž vlečková) se nachází vedle výpravní budovy. Dále od budovy následují koleje č. 2 a č.1, které provozuje SŽDC (dopravní koleje). U těchto kolejí jsou nástupiště pro cestující. Stanice není vybavena podchody ani lávkami. Vjezd na vlečkovou kolej č. 4 je možný z obou zhlaví ve stanici - ze strany od St. 1 je vjezd na vlečkovou kolej možný po uvolnění souhlasového hradla výpravčím (poté signalista může přestavit odbočnou výhybku). Ze strany od St. 2 je vjezd na vlečku možný po uvolnění zástrčkového klíče od výhybky 11/12 z řídícího přístroje výpravčího. Poté posun řídí a výměny na vlečce přestavuje zaměstnanec řídící posun. Jízdu posunového dílu na vlečku samozřejmě musí výpravčí nejdříve sjednat s vlečkařem" a rovněž zadokumentovat v dopravním deníku. Otázka 1: Pokud na vlečkové koleji, přes kterou přecházejí cestující k/od vlaku, pracuje nějaká cizí firma (např. na opravě kolejí apod.), musí být s těmito pracemi seznámen výpravčí a musí mu zaměstnanci této firmy odevzdat bezpečnostní štítek? Kdo má za povinnost upozornit pracující četu, pokud se po této koleji vlečky bude posunovat? Výpravčí musí vědět, že na vlečkové koleji jsou prováděny práce, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících. Toto by mělo být zapracováno ve smlouvě o styku drah. Za bezpečnost pracující čety odpovídá provozovatel dráhy vlečky. Otázka 2: Kdo zodpovídá za bezpečnost cestujících při příchodu k/odchodu od vlaku, pokud se na vlečkové koleji posunuje? Obsluhu pro vlečkaře provádí firma ČD Cargo. Jedná se o vlečku, tedy o samostatnou dráhu a výpravčí nemusí vůbec vědět, jaký posun tam je právě prováděn. Je dostačující opatření ustanovení čl. 109 SŘ Místní podmínky pro posun ( Posun na odevzdávkovém kolejišti vlečky (koleje č. 4 a 6) je prováděn pouze po souhlasu výpravčího, tak aby byla zajištěna bezpečnost cestujících )? Za bezpečnost cestujících odpovídá výpravčí. Ustanovení SŘ je dostačující. 12

13 SŽDC Ob1, čl. 12e ČD P1 02/10 Provozní aplikace SGVD 11/09 Otázka: Je průkaz zaměstnance provozovatele drážní dopravy dle čl. 12e) bez ohledu na právě vykonávanou činnost v provozované dopravní cestě považován za doklad opravňující ke vstupu do prostorů SŽDC veřejnosti nepřístupných, bude-li vydán: 1. pro osoby dodavatele (pojem dle odst. 2.7 Směrnice SŽDC č. 50) vykonávající práce jak na modernizaci a údržbě provozované dopravní cesty, tak i ve smyslu licence (řidič SHDV s OZ F-11)? 2. pro vedoucí zaměstnance dopravce, kteří jsou současně osobami dodavatele (pojem dle odst. 2.7 Směrnice SŽDC č. 50), tj. pro pracovní pozice, pod které spadají činnosti dopravce i dodavatele (viz obdobný dotaz dopravce Viamont zápis z předpisové porady 05/2009 Kostelec nad Orlicí)? V obou případech postačuje v průkaz dopravce. Otázka: Platí předpis ČD P1? Výnos č. 78 DDC se na předpis ČD P1 odvolává. SŽDC tento předpis nepřevzala. 11/09 Otázka: Na trati je uvázlý vlak ČD. Jako pomocné hnací vozidlo pojede pro uvázlý vlak hnací vozidlo OKD. Pod jakou licencí pojede vlak s pomocnou lokomotivou do stanice? Při jízdě pomocného hnacího vozidla na trať (jako PMD) jde jednoznačně o dopravce OKD. Pokud bude po spojení pomocného hnacího vozidla s vlakem další jízda uskutečněna jako vlak, musí být jeho jízda uskutečněna jako dopravce ČD (mimo jiné i z důvodu přidělení kapacity dopravní cesty pro dopravce ČD a placení poplatků ze její použití). Strojvedoucí vlakového hnacího vozidla (ČD) musí strojvedoucího pomocného hnacího vozidla poučit o skutečnostech, které mu nemohou být známy - např. zastavování na zastávkách apod. Pokud bude po spojení pomocného hnacího vozidla s vlakem další jízda uskutečněna jako PMD, je možné postupovat stejně. Oba dopravci se však mohou dohodnout na jiném řešení. 09/09 Otázka: Pokud dirigující dispečer řídí provoz na více tratích (Suchdol n. O. 4 tratě) je značně časově náročné vést tuto aplikaci v souladu s pokyny pro obsluhu. Po ohlášení příjezdu, udělení svolení k odjezdu a ohlášení předvídaného odjezdu je nutné samostatným technologickým úkonem (otevíráním nových oken aplikace) vložit příslušný symbol. Bylo by možné, aby se po vložení uvedených časových údajů a jejich odsouhlasení současně vygeneroval a v síti SGVD zobrazil příslušný technologický úkon: - červené kolečko = ohlášení příjezdu vlaku do dopravny D3 nebo přilehlé stanice; - zelený trojúhelník = dané svolení k odjezdu z dopravny D3 nebo přilehlé stanice; - zelené kolečko = ohlášení předvídaného odjezdu z dopravny D3 do přilehlé stanice. Došlo by k značnému zjednodušení. Bylo by to vhodné. S požadavkem je však třeba se obrátit na příslušného správce aplikace (O11 ČD). 13

14 11/09 Problematika záznamového zařízení Může obsluhující zaměstnanec (výpravčí nebo dispečer) považovat svou komunikaci za archivovanou na záznamovém zařízení v případě, když na svém pracovišti nemá indikovánu činnost záznamového zařízení (samostatná optická indikace nebo přídavná indikace na dalším sdělovacím zařízení)? Mohou být v tomto případě nadále příslušné zápisy týkající se dopravní dokumentace nahrazeny záznamem na záznamovém zařízení? Předpis SŽDC (ČD) D2 v článku 43 připouští možnost náhrady určitých písemných záznamů v dopravní dokumentaci záznamem pořízeným technickým zařízením. Proto musí mít výpravčí kontrolu správné činnosti tohoto zařízení, aby v případě jeho poruchy věděl, že musí vést záznamy v dopravní dokumentaci písemně. Bez této kontroly nemohou být písemné záznamy v dopravní dokumentaci nahrazeny záznamy technickým zařízením. Kontrola nemusí být prováděna přímo, ale postačuje kontrola prostřednictvím jiného určeného zaměstnance. Systém CSV 02/10 Otázka: Má CSV manuál? Proč CSV nezná pojem záhlaví TK? CSV má manuál, je uveden přímo v aplikaci pod "Nápovědou". Je aktuální a průběžně se aktualizuje. CSV pojem "záhlaví" zná, ale je to jinak definovaný úsek koleje, než je definován v Ověřovacím provozu modulu "záhlaví" v informačním systému Sledování pomalých jízd, čj. 4457/2005-O13 ze dne Rozdílnost těchto definicí (číslování traťových úseků) je příčinou toho, že není dosud vytvořena aplikace automatického generování písemných rozkazů z aplikace CSV a modulu Sledování pomalých jízd. ZDD 02/10 Otázka: Je možné požádat si o obsluhu UTZ na vlečkách STORA ENSO TIMBER a LS HK ve Ždírci nad Doubravou? Jde o obsluhu PZS a výkolejek DVk1 a LVk1, jež nejsou naše, ale nacházejí se na naší vlečce? Povinností provozovatele dráhy-vlečky je zpracování vnitřního předpisu vlečky. Zde musí být mimo jiné uvedeno, kdo a za jakých podmínek obsluhuje jednotlivá zabezpečovací zařízení, umístěná na dráze-vlečce, také kdo je jejich správcem a provozovatelem. Ten také dodá podklady zpracovateli vnitřního předpisu. Pokud obsluhu provádí zaměstnanec operátora obsluhy dráhy a je-li zpracováno doplňující ustanovení, předá se i toto provozovateli dráhy-vlečky. Obsluhující zaměstnanci by měli mít v dotčeném předpise předepsanou znalost a pak to musí být součástí jejich odborné způsobilosti (včetně ověření znalostí a školení). Pokud je vše uvedeno v PPŘ, tam má výpravčí znalost úplnou. 14

15 Vyhláška 177/1995 Sb., 23d) Číslování přejezdů 12/02 Otázka: Obdrželi jsme hlášení strojvedoucího na nepřítomnost kódu v ŽST Poříčany při jízdě z 2. TK do 2. SK na návěst Rychlost 120 km/h a volno. Chtěl jsem se Vás zeptat, zda i při jízdě do odbočky je nutné zajistit přenos návěstních znaků na hnací vozidlo při jízdě rychlostí vyšší než 100 km/h. Traťová část kódu vlakového zabezpečovače vysílá v ŽST Poříčany při vlakových cestách od Peček z 2. traťové koleje na 2. staniční kolej v souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/1995 Sb., 7, odst. 3 a 9, odst. 2. Traťová část VZ vysílá kód VZ při jízdě po 2. staniční koleji, kde vzhledem k její délce 874 m a dovolené rychlosti 120 km/h, se přenáší kód VZ nejméně 26 s. Při reakci palubní části 3 s je informace o návěsti zobrazena na stanovišti strojvedoucího po dobu 23 s, což je výrazně více, než předepisuje již zmíněný 7, odst. 3 vyhlášky. Pokud by měl být přenášen kód VZ již při jízdě v záhlaví i zhlaví vjezdové vlakové cesty podle návěsti odjezdového návěstidla, mohla by nastat situace, kdy by v záhlaví byl přenášen kód zeleného světla, který vyjadřuje možnost jet traťovou rychlostí, přitom před vlakem by teprve následovalo omezení rychlosti. To je zřejmě důvod, proč jak stávající TNŽ (schválena GŘ ČD dne ), tak i předchozí TNŽ (schválena FMD jako ON dne ) zakazovaly přenos kódu VZ při jízdě ve vlakové cestě na návěst omezující rychlost (tj. s dolním žlutým světlem) ve zhlaví a při vjezdové vlakové cestě i v záhlaví. Považujeme případný přenos kódu zeleného světla, či žlutého světla v místě, kdy se čelo vlaku pohybuje v oblasti, kde je vyžadováno návěstí hlavního návěstidla omezení rychlosti (a před ním), za rizikové. Existuje několik možností jak toto řešit, ovšem možná řešení vyžadují buď: a) stejnou traťovou rychlost i pro jízdu přímým směrem (tj. na jednosvětlové návěsti), tedy v případě Poříčan její snížení na 120 km/h i při jízdě na 0. staniční kolej nebo b) doplnění ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. tak, aby se při přenosu kódu VZ ve zhlaví při vlakových cestách s omezením rychlosti přenášel v závislosti na návěsti následujícího návěstidla místo kódu žlutého a zeleného světla kód žlutého mezikruží nebo c) konsenzus o přenosu kódu při vlakových cestách s omezením rychlosti až od místa, kde již omezení rychlosti není potřebné (tj. další výhybky se pojíždějí pouze přímým směrem). Pro možnosti b) a c) by ovšem muselo být provedeno hodnocení rizik podle nařízení komise (ES) 352/2009, protože se jedná o významnou změnu. Na téma přenosu kódu VZ na zhlaví a v záhlaví při vlakových cestách proběhlo dne jednání v Brně za účasti FS ČR, SŽDC OAE, AŽD a RCP Brno. 02/10 Otázka: Musejí být očíslovány i přejezdy na vlečkách, které nepatří SŽDC? Jakým způsobem? Přejezdová čísla budou přidělena přejezdům na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy, na místních a účelových komunikacích a na vlečkách mimo uzavřené areály. Přejezdy na vlečkách v uzavřených areálech nebudou očíslovány. Rovněž nebudou číslovány přechody v železničních stanicích, které nejsou označeny výstražným křížem. Č.j /09-OTH - Opatření GŘ SŽDC k zavedení jednoznačné identifikace žel. přejezdů na drahách celostátních, regionálních a vlečkách ve vlastnictví státu. Příloha č

16 Směrnice SŽDC č. 70 Pokyn GŘ č. 10/2009 Pokyn GŘ č. 10/ /10 Otázka: Jakým způsobem bude reagovat provozovatel dráhy na nároky dopravců na posun při velkých stavebních pracech v uzlech? Bude dávat případná omezení do přídělu kapacity? Při přidělování kapacity dopravní cesty a vlakových tras není možné brát ohled na posun v uzlech, neboť nejsou dostupné žádné přehledné podklady, popisující posun a jeho časový a prostorový rozsah v uzlu. Pokud víme, že by v případě velkých odklonů mohly vzniknout problémy, snažíme se kontaktovat technologa ve stanici. Např. při odklonech přes Prahu hl. n. při výluce v Praze Libni se časová poloha a počet odklonových tras dohadoval s technologem ŽST Praha hl. n. Toto je však možné jen při zpracovávání velkého množství tras najednou. Pokud posuzujeme jen jednu trasu, tak posun v uzlu nelze zohlednit. 02/10 Otázka: Na základě ustanovení Pokynu GŘ č. 10/2009 oznamuje SDC stanicím při vyhlášeném 2. stupni čas, potřebný pro potvrzení sjízdnosti manipulačních kolejí. Jak se zachovat, je-li třeba na manipulační koleji posunovat od okamžiku vyhlášení 2. stupně dříve, než je potřebná doba pro potvrzení sjízdnosti (např. 2. stupeň je vyhlášen v 18,00 hod., ve je zapotřebí posunovat přistavit soupravu osobního vlaku - a SDC oznámí, že čas pro vyžádání potvrzení sjízdnost je 12 hodin před dobou posunu. Ve 14,00 však ještě nikdo nevěděl, že bude 2. stupeň vyhlášen)? Pokyn č. 10/2009 určuje pouze obecné zásady organizování provozu v zimních podmínkách. Konkrétní podmínky fungování v obvodu SDC určuje buď opatření ředitele příslušné SDC (viz část první, odstavec 1 Pokynu ) nebo jsou tyto podmínky uvedeny v zápisu z prvního zasedání ŠZO příslušné SDC. V části čtvrté, odrážce deváté Pokynu je dále uvedeno, cituji: při vyhlášení 2. stupně si zaměstnanec, který dává svolení k posunu podle článku 717, předpisu D2 s předstihem vyžádá... To znamená, že ne až v době, kdy potřebuje posunovat. Seznamy odborně způsobilých osob z SDC jsou součástí zimní dokumentace. Čas, který potřebuje SDC k nástupu při vyhlášení 2. stupně v pracovní i mimopracovní době je součástí zápisu z prvního zasedání ŠZO. Vše tedy záleží na plnění zásady podle části třetí, odstavce 1 Pokynu, který všem složkám zastoupeným v ŠZO ukládá sledovat regionální předpovědi počasí a podle toho včas vyhlašovat (požádat o vyhlášení) stupně zimního opatření. Když je včas vyhlášen 1. stupeň (podle regionální předpovědi počasí a ne až když začne sněžit) pak i časy nástupu SDC nebo zaměstnanců cizích právních subjektů, dohodnuté na prvním zasedání ŠZO, jsou dostačující. Příklad uvedený v otázce je typickým příkladem, jak by to nemělo fungovat (pozdní vyhlášení 1. nebo 2. stupně v hod., když již ve hod. je pochybnost o sjízdnosti koleje). (p. Syrotiuk, OP) OŘ doporučuje uvést problémy při vyhlašování 2. stupně ve vyhodnocení ZO. 02/10 Otázka: Může být ukončen 2. stupeň, aniž by byly provedeny prohlídky sjízdnosti manipulačních kolejí a proveden o tom zápis? Anebo ukončením 2. stupně se považují manipulační koleje za sjízdné, pokud není o nesjízdnosti proveden zápis? A musí být proveden zápis o tom, že kolej je nesjízdná, nebo naopak o tom, že kolej je sjízdná? Tento problém řeší část čtvrtá, odrážka 10 Pokynu. Pokud odborně způsobilý zaměstnanec SDC neurčí, na které koleje se smí nebo nesmí vjíždět, má se za to, že po ukončení 2. stupně zimního opatření jsou všechny koleje sjízdné. (p. Syrotiuk, OP) OŘ doporučuje uvést problémy při ukončování 2. stupně ve vyhodnocení ZO. 16

17 č.j. 648/2008 -O11 z příl.1 k čj /20 06-O11 a D2, čl. 16 MPU na přechodech ČR - PR 10/12 Otázka: Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati je nutné vydat písemný rozkaz pro přizpůsobení rychlosti jízdy tak aby na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, kterou vidí strojvedoucí před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. Je možné tento rozkaz vydat i pro více mezistaničních úseků. Ano, tento rozkaz je možné vydat pro úsek např. z Prahy až do České Třebové. 11/09 Otázka: Na základě jisté MU doplňují SDC do tab.3 TTP (dolní část) zákaz jízdy vozidel o rozvoru větším než jsou dané hodnoty. Jedná se o správný postup? Zatím se tyto údaje nacházejí v tabulce 3 TTP, ve spodní části. V připravované nové struktuře budou tyto údaje uváděny v tab. 4 TTP o stavebně technických parametrech, důležitých pro dopravu. 5/10 Otázka: Ve všech těchto dokumentech je uvedeno, že hnací vozidlo překračující státní hranici musí být vybaveno písemným rozkazem PKP O a S. Kde je mají dopravci vzít, kdo jim je dá? Postarat se musí dopravce, může to být smluvně ošetřeno mezi českým dopravcem a polským dopravcem, od kterého vlaky přebírá nebo mezi dopravcem a provozovatelem dráhy PKP-PLK. RID 5/10 Otázka: V předpise je uvedeno Provozovatel železniční infrastruktury V rámci oddílu má provozovatel železniční infrastruktury zejména následující povinnosti. Provozovatel železniční infrastruktury: a) se musí postarat o to, aby byly vypracovány interní nouzové plány pro seřaďovací nádraží podle kapitoly 1.11; b) musí zajistit, že se kdykoliv během přepravy dostane rychle a bez omezení nejméně k následujícím informacím: - sestava vlaku, - UN čísla přepravovaných nebezpečných věcí, - zařazení vozů ve vlaku, - hmotnost nákladu. Tyto údaje se smí poskytnout pouze těm místům, které je potřebují za účelem bezpečnosti, prevence a pro potřebu zásahových složek. Poznámka: Druh a způsob poskytování údajů se stanoví v pravidlech pro používání železniční infrastruktury. Je už vyřešeno, jakým způsobem budete chtít uvedené informace? Bude to řešeno u všech vlaků stejně, nebo bude odlišnost u Mn vlaků? Pokud je mi známo, tak nouzové plány pro seřaďovací nádraží se dělají na OKŘ. K tomu druhému - to je určitá novinka a já se sám sebe ptal, jestli bude dostačující vlaková hlášenka u strojvedoucího, který při mimořádnosti dál dá infromaci výpravčímu anebo jestli se požadované informace budou objevovat v elektronických systémech u dispečerů, kteří to budou dávat v dopravě anebo poskytovat o tom informace až při vzniku mimořádnosti. V každém případě je to na provozovateli dráhy a jeho technologických postupech. Provozovatel dráhy SŽDC 5/10 Otázka: Garantuje SŽDC, odbor provozu aktuálnost, úplnost a platnost předpisů SŽDC D1, D2, D3, D2/1, D2/81, D33, D31, Z1, Z2, Z11, T100, Op16, V65 které jsou zveřejněné na portálu SŽDC? Je SŽDC ochotné potvdit jejich akuálnost služebním dopisem Českým drahám tak, aby mohly být využívány v elektronické podobě jako předpisová sbírka? Aktuálnost předpisů může garantovat pouze jejich gestor. Předpisy SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D3, SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 a SŽDC (ČD) Z11 aktuální jsou. 17

18 5/10 Přidělování čísel tras vlaků K problematice přidělování tras nákladních vlaků (viz zápis z porady ve Velkém Oseku) oznámil odbor jízdního řádu a kapacity dráhy toto: Z předpisové porady s dopravci vyplynula připomínka, že na žádost dopravce o přidělení trasy a kapacity dráhy pro nákladní vlak v režimu brzdění G je často přidělováno číslo trasy v režimu brzdění P. Analýzou ustanovení vyhlášky č.173/1995 Sb. a předpisů D2, D7 a V15/1 (zkrácené názvy) bylo zjištěno, že jde o systémový nedostatek problematiky brzdění vlaku. Vlaky brzděné I. a II. způsobem mají úplně jinou technologii brzdění, která se liší zejména rychlostí náběhu brzdícího účinku a proto vlaky brzděné I.způsobem brzdění (režim P) mají nižší brzdící procento než vlaky brzděné II.způsobem brzdění (režim G). Nerozlišování způsobu brzdění při přidělování tras je tedy krok nesprávným směrem Proto s okamžitou platností při přidělování tras vlaků zajistěte, aby režim brzdění v žádosti dopravce a režim brzdění přiděleného čísla trasy byly shodné. Bude tolerováno pouze přidělení čísla trasy v režimu brzdění G, pokud v žádosti dopravce je požadován režim brzdění P, a to jen za předpokladu, že není v nabídce odpovídající vlak v režimu brzdění G. Doporučený postup je vydat ke každému takovému rozporu dopravní opatření pro stanovení potřebného brzdícího procenta, a to zejména při změně režimu brzdění v nebezpečném směru v žádosti požadován režim brzdění G a přidělená trasa je v režimu brzdění P. SŽDC (ČSD) T100, čl /09 Otázka: Vyčkávací návěstidlo je označeno modrým označovacím štítkem s písmenným označením Se - jde o závadu? Je to závada. Vyčkávací návěstidlo musí mít označení Vy s číslem. Podle současné normy může být označovací štítek šedý nebo modrý, s bílým nápisem. T108 10/09 Otázka: Počítá se výhledově se změnou předpisu SŽDC (ČD) T108? Pokyn provozo vatele dráhy č. 8/2011 č.j /1 1- OPD Pokyn 1/2008 Použití písku pro trakční účely Ano. 12/02 Otázka:Čl. 1.1, poslední věta a čl. 2.1 = platí toto omezení, týkající se motorových vozů ř. 840 a 841, také pro kolejové úseky vybavené počítači náprav? V tabulce jsou uvedeny pouze úseky, ve kterých se vyskytují kolejové obvody KO Úseků, vybavených jiným typem zabezpečovacího zařízení (kolejové obvody jiného typu, počítače náprav) se omezení netýká a proto tyto úseky nejsou v tabulce uvedeny. 11/02 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 1/2008 Použití písku pro trakční účely Otázka: V roce 2008 byl vydán tento Pokyn k použití písku pro trakční účely s účinností od 15. září K jeho úpravě došlo novelizací 09/2008 s účinností od 1. října Na Portále SŽDC je dokument vyvěšen s datem změny Dopravce AWT a. s. nebyl o vydání změny informován. Dokument Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 1/2008 Použití písku pro trakční účely změněn nebyl. Na portále Provozování dráhy ve sloupci Datum změny je zaznamenáno pouze datum poslední úpravy správcem portálu, nikoliv datum účinnosti změny příslušného dokumentu. 18

19 TTP 12/02 Otázka: Již několik let nejsou k dispozici ucelené pokyny pro zpracovávání TTP včetně vysvětlujících nových značek uváděných v TTP. Kdy budou? Platná směrnice pro tvorbu TTP je stále zveřejněna na portále v adresáři TTP, ve složce TTP pro dopravce. Nová směrnice je v posledním kole připomínkového řízení 19

20 TTP 12/02 Otázka:Jaký význam má zveřejňovaná rychle vzniklá tabulka 11 (souvislost s Pokynem provozovatele dráhy č. 8/2011) s pochybnými údaji, když obsah není uváděn dle pokynů pro vyplňování? Připadá mi, že dopravce bude muset jednat podle tabulky aniž by byl zpraven písemným rozkazem (vzor pokynů a tabulky viz níže). Písemný rozkaz Op přece nelze nahradit obecným textem v TTP? Navíc uvedené údaje se rozchází s údaji uvedenými v Pokynu provozovatele dráhy č. 8/2011. V tabulce 302 červeně návrh, jak by mohla vypadat a byla srozumitelná. TTP Trať 302A Podmínky pro jízdu jednotek a hnacích vozidel, jejichž jízda může nesprávným způsobem ovlivnit zabezpečovací zařízení. Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží (km 0,000) Konec trati: Meziříčí (km 61,133) Typ hnacího vozidla, jednotky Regio Shuttle řady 840, 841 Úsek nebo určení km polohy úseku: V úseku: Paskov - Lískovec u Frýdku Traťová kolej km16,870 - km 18,513 Rychlost nebo jiné omezení 1 2 Omezení rychlosti ZZ, jež může být nesprávným způsobem ovlivněno Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Paskov Lískovec u Frýdku V úseku: Pržno - Frýdlant nad Ostravicí Traťová kolej km 104,222 - km 101,591 TZZ a PZS v km a Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Pržno PZS v km Pržno Frýdlant nad Ostravicí TZZ a PZS v km V úseku: Frýdlant nad Ostravicí- Kunčice pod Ondřejníkem Traťová kolej km 100,669 - km 93,250 Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vo sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Kunčice pod Ondřejníkem V úseku: ŽST Kunčice pod Ondřejníkem Staniční koleje 1,2,3 a výhybky v celé stanici km 93,250 - km 92,195 Kunčice pod Ondřejníkem V úseku: Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm Traťová kolej km 92,195 - km 89,890 km 89,390 - km 86,990 PZS v km TZZ a PZS v km , , , , , , Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz SZZ včetně PZS v km a Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm PZZ v km , , , , , , Připomínka byla akceptována, zpracovatelem byl text tabulky upraven. Upraveny byly také pokyny pro její vyplnění, uvedené v připravované směrnici. 20

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11

Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Dopravní a návěstní předpis. Účinnost od: 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D1 Změna č. 3 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 8. dubna 2015 č.j.: S 7161/2015-O12

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

O B S L U H O V A C Í

O B S L U H O V A C Í ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Malonice Účinnost od 1.7.2002 Dana Šebestová přednosta stanice Jiří Stejskal dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

0 - A 0 - A 0 - A B B B

0 - A 0 - A 0 - A B B B 0 - A 0 - A 0 - A 300 m před místem zastavení musí provozní operátor vzdálenost odhadovat v: a) vozech b) metrech c) nápravách Anulační stav je a) stav PZS v době od obsazení přejezdu železničním kolejovým

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 13061

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 13061 České dráhy, a.s. RCP Ostrava Jízdní řád 2008/2009 V Ostravě dne 30.4.2009 Č.j.: 2745-2009-RCP/OVA Věc: TK Osíčko-Bystřice pod Hostýnem Zpracovatel: Marošková J. tel.: 972765189 e-mail: maroskova@rcp.cd.cz

Více

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice

Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Jemnice 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád vlečky DKV Brno Provozní pracoviště Jemnice Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1834/2013-012 Platí od: 01.10.2013 Jemnice 2 Seznam použitých zkratek :

Více

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

SŽDC D1 Změna č. 2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 2 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽD dne: 27. srpna 2014 č.j.:

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

České dráhy, a.s. ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM České dráhy, a.s. UŽST ČESKÝ TĚŠÍN ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UZLOVÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE k ZDD č. 1/2006 KE STANIČNÍMU ŘÁDU ŽST KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM Z důvodu zavedení APM DK Dopravní deník, změn některých

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0

: Výnos č. 4 k předpisům SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2 a. SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D3. Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Číslo jednací Věc Počet listů : 9 Počet příloh : 0 Počet listů příloh : 0 : 19899/11-OŘ : Výnos č. 4 k předpisům

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. duben/květen 2013. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ duben/květen 2013 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výprava vlaku Kaţdý dopravce musí svým předpisem stanovit postup pro doprovod vlaku před uvedením vlaku do pohybu,

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PŘEDPISY. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PŘEDPISY Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcka vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 302 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 302 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 302 nákladní pro tratě (Ostrava uhelné n.) Ostrava-Kunčice Valašské Meziříčí Český Těšín Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Ostravice

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3...

České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j...83/04-11/3... (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1117/04-11/3) České dráhy a.s. Přípojový provozní řád OPŘ PRAHA č.j....83/04-11/3... pro dráhu-vlečku Vlečka Cukrovary TTD a.s. cukrovar Mělník odbočující

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 O K D, D O P R A V A, a. s. O S T R A V A SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 303 pro tratě Ostrava střed - Zárubek Zárubek - Ostrava-Kunčice Bohumín - Louky nad Olší Karviná-Doly - Albrechtice u Českého Těšína Karviná-Doly

Více

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1

Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Otázky a odpovědi z předpisu SŽDC (ČD) D1 Názvy návěstí jsou uvedeny velkými písmeny Článek 1 1 Předpis SŽDC (ČD) D1 je předpis: pro používání návěstí při organizování a provozování drážní dopravy. pro

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy Č E S K É D R Á H Y, a. s. Generální ředitelství Odbor osobní dopravy a přepravy Krajské centrum osobní dopravy Liberec Č E K A C Í D O B Y a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy G r a f i k o n

Více

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice.

Provozní řád. místních rádiových sítí. ŽST Ostrava hl. n., Ostrava-Kunčice, Ostrava-Bartovice a Ostrava-Vítkovice. Oblastní ředitelství Ostrava číslo jednací 03919/2016-SŽDC-OŘ OVA-PO OVA vydání č. 01 účinnost od 24.05. 2016 změna č. účinnost změny od celkový počet stran 20 Provozní řád místních rádiových sítí ŽST

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

Výklady z předpisových porad

Výklady z předpisových porad Výklady z předpisových porad článek porada ČD D3 12 9/04 Otázka: PMD vjede v dopravně D3 na manipulační kolej. Naplňuje ohlášení příjezdu PMD skutečnost ukončení dopravní služby strojvedoucího (viz definice

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY České dráhy ČD D0 PŘEDPIS VŠECH NESMYSLŮ POUŽÍVANÝCH PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím genitálního ředitele Českých drah Účinnost od 1. 1. 2005 O B S A H Obsah 1 Záznam

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1

VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 VÝŇATEK Z PŘEDPISU SŽDC D1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK AB = automatický blok AH = automatické hradlo CDP = Centrální dispečerské pracoviště DI = Drážní inspekce DOZ = dálkové ovládání zabezpečovacích

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 315/326 osobní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 315/326 osobní pro tratě Nezamyslice Blažovice (Brno) Holubice Brno (Brno) Odb Brno-Židenice Svitavy Platí od 14. prosince 2014 Schváleno

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 507 nákladní pro tratě Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem (Pardubice hl.n.) Svitavy Žďárec u Skutče Platí od 14. prosince

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A:

Společná ustanovení pro všechny Etapy uvedené ve SROV A: České dráhy, a. s. Jízdní řád 2005 / 2006 RCP Česká Třebová V České Třebové dne 10. ledna 2006 Č.j.: 55-06 11 / 11 3 VR Zpracovatel: Horský (hlavní zpracovatel) 9723 25089 : Horsky@gr.cd.cz Rotrekl (osobní

Více

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 -

Příloha č.2. Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín. Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost od 30.9.2013 Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín Příloha č.2 Provozní řád radiostanic - 1 - Provozní řád DKV Plzeň PP Protivín, příloha č. 2- účinnost

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E. Účinnost od 01.07.2002 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE B R A N I C E Účinnost od 01.07.2002 VODÁK Milan PEKÁREK Petr...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 14/2002 - O

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 nákladní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Kutná Hora hl.n. Kolín) Platí od 15. prosince 2013

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 323 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 323 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 323 nákladní (Brno hl.n.) (Brno-Maloměřice) pro tratě Střelice Hrušovany nad Jevišovkou Moravské Bránice Oslavany Hrušovany nad Jevišovkou

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 23020

ROZKAZ O VÝLUCE Č. 23020 České dráhy, a.s. RCP Ostrava Jízdní řád 2009/2010 V Ostravě dne 12.5.2010 Č.j.: 23467/10-RCP/OVA Věc: ŽST Dětmarovice Zpracovatel: Marošková J. tel.čís.: 972765189 e-mail:maroskova@rcp.cd.cz Ing.Mudra

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček 1 2 3 4 5 6 7 Příklady testových otázek pro odvětví TH - mosty a tunely (část D) Příklady jsou informativního charakteru a nemusí plně korespondovat s otázkami v písemném testu. V případě opravy, změny

Více

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

SŽDC (ČD) D1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D1 PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím

Více

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04

Přípojový provozní řád. OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a provozování drážní dopravy č.j. N 3/215-67/2003 ze dne 1.6.2003 České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Brno č.j. N1/101-29/04 pro dráhu-vlečku

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE. Účinnost od 1.11.2005 ... Dopravní kontrolor ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE OLOVNICE Účinnost od 1.11.2005... Dopravní kontrolor Schválil: č.j...dne.... Vrchní přednosta UŽST Počet stran: 11 ZÁZNAM O

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Teplice nad Metují Účinnost od 01.10.2006... Dopravní kontrolor Schválil: č.j. ZDD 015/06-NA dne... Vrchní přednosta UŽST Počet stran:

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 307/310 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 307/310 nákladní pro tratě Hlučín Opava východ Chuchelná Kravaře ve Slezsku Odb Moravice Svobodné Heřmanice Opava východ Hradec nad

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka vlaků R 940 a Pn 1. nsl. 64439 v železniční

Více

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané

České dráhy STANIČNÍ ŘÁD. Senice na Hané České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Senice na Hané 1. změna Účinnost od 1. 5. 2005 Ing. Vladimír Fabík v.r Josef Spáčil v.r...... Vrchní přednosta UŽST dopravní kontrolor

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006

1. Změna Účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 1133/03-11/3) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 94/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Obchodní sladovny a.s. Prostějov,

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Dobrovice. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí A. v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Dobrovice Účinnost od 1.7.2002 Ing. Pecháček J. v.r. Merta J v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.: 49/02-11/3

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí

Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí UŽST Kolín Provozní řád rádiových sítí Příl. 21 SŘ Záznam o změnách a doplňcích Provozního řádu rádiových sítí Pořadové číslo změny: Schváleno č.j.: Účinnost od: Opravil: Dne: Podpis: 2 UŽST Kolín Provozní

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada

O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro nákladiště. Teplice zámecká zahrada ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště Teplice zámecká zahrada Účinnost od: 1.3.2004 Josef Kraus v.r.... přednosta stanice Václav Červenka v.r.... dopravní kontrolor

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD LUHAČOVICE ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE LUHAČOVICE Účinnost od : 15.2.2006...... dopravní kontrolor Schválil: č.j. 324 / 06 dne 27.1.2006...... vrchní přednosta UŽST Počet

Více

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,...

Obsah... 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ROZSAH ZNALOSTÍ DLE VYKONÁVANÉ FUNKCE... 5 ROZDĚLOVNÍK... 5 SEZNAM ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŽD,... Odborná způsobilost a znalost osob, zajišťujících provozování dráhy, způsob ověřování znalostí a systém pravidelného školení na Železnici Desná. Účinnost od 28. 12. 2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád

České dráhy s.o. Přípojový provozní řád (Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 239/2000-11/1) České dráhy s.o. Přípojový provozní řád OPŘ Ústí n. Labem č.j. 2012/2002-S pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici Impress a.s. Teplice

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více