Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j /2001-O11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j. 60656/2001-O11"

Transkript

1 Výklady z předpisových porad a z výnosu č.j /2001-O11 článek porada 05/09 Otázka: Konstrukční rychlost HV je 90 km/h a vlak jede podle TJŘ se stanovenou rychlostí 120 km/h. Vlak je podle tohoto TJŘ nedostatečně brzděn, ale pro rychlost 90 km/h je vlak brzděn dostatečně. Strojvedoucí chce rozkaz o tom, že je vlaku snížená rychlost z důvodu nedostatečného brzdění na rychlost větší než je konstrukční rychlost. Musí mu výpravčí dát rozkaz? Ano, výpravčí musí na základě oznámených skutečných brzdících procent zjistit, na jakou rychlost je vlak brzděn (protože by třeba nemusel být brzděn ani pro rychlost 90 km/h) a o této rychlosti zpraví strojvedoucího. D2/2 16, vzor č /05 Otázka: Pokud bude přes přejezd s vypnutým PZZ jízda silničních vozidel znemožněna panelovou zábranou: 1) musí se ve zpravování uvádět, že byla provedena změna kategorie PZZ na PZM trvale uzavřené? Ano. 2) pokud ano, může se znění doplnit o text Mechanické závory jsou nahrazeny panelovou zábranou. (slouží k upozornění strojvedoucího, aby nemusel zastavovat a hlásit závadu, že chybí závory na toto přejezdu). Nikoliv, přejezd musí být uzavřen závorou. 3) pokud bychom ale panelovou zábranu opatřili nátěrem jako mechanickou závoru, je nutné přijmout nějaké další opatření pro zpravování? (považovala by se takto označená zábrana za mechanické závory?) ano, považovala. 4) ve sloupci Popis situace se hovoří pouze o silničních vozidlech - a co další účastníci silničního provozu (chodci)? Uzavření přejezdu musí být pro všechny účastníky silničního provozu, tedy včetně chodců. 5) pokud bychom přejezd na základě podkladů Policie ČR (dopravních odborů obecních/městských úřadů) uzavřeli pouze silničními značkami Zákaz vjezdu všech vozidel a Zákaz vstupu chodců, mohli bychom využít tohoto vzoru ke zpravování? (jízda silničních vozidel a nad rámec popisu této situace i pohyb ostatních účastníků silničního provozu je znemožněna legálním a legislativním způsobem). Dle DÚ stačí umístit značku Slepá ulice a těsně před přejezdem Zákaz vjezdu všech vozidel. Legislativně je to tedy možné, ale gestor ČD D2 má názor, že je to vzhledem k nekázni řidičů nedostačující. 6) na poradě Chřibská bylo k čl. 907 ČD D2 zodpovězeno, že pokud je strojvedoucí zpravován o dočasném zrušení přejezdu, je to informace o tom, že byla učiněna taková opatření, aby na přejezd nemohl vjet uživatel silniční komunikace (strojvedoucí jede jako by zde přejezd nebyl) z výše uvedeného vyplývá, že se mohou oba způsoby využít rovnocenně (ačkoliv oba opomíjejí další účastníky silničního provozu chodce) Oba způsoby jsou rovnocenné, ale je nutno zamezit přístup i chodcům (chodec je také uživatel silniční komunikace). 1

2 D2/2 16, vzor 135 6/05 Otázka: je dočasné zrušení přejezdu podmíněno takto formulovaným písemným vyjádřením Policie ČR (dopravního odboru obecního / městského úřadu) čili že souhlasí po dobu stavebních prací se zrušením přejezdu anebo je to na zpracovateli VR, kterou možnost využije (vypnutí PZZ anebo dočasné zrušení přejezdu)? Ano, je nutno zpravovat dle vyjádření PČR. D 2/2 5/03 Otázka: musí být zpraven vlak dle vzoru č. 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 111, 112, 113, 114, 115 o nepřekročení rychlosti 100 km/h v případě, že traťová rychlost v daných úsecích není vyšší než 100 km/h (ve vzorech je uvedena stanovená rychlost)? není to nutné. D 2/ /03 Otázka: pro uváznutý vlak jede pomocné hnací vozidlo ze zadní stanice jako PMD. Smí po najetí na vlak pokračovat v původním směru jízdy vlaku s vlakem jako nezavěšený postrk buď až do sousední stanice (kde vlak projede), nebo do určeného místa na širé trati, odkud by vrátil zpět? ne, tuto situaci předpis ČD D2 nezná. Bylo by to administrativně velice složité - zpravení strojvedoucího vlaku, zaměstnanců na trati, vyřešit způsob dávání odhlášek na trati s traťovými oddíly apod. D2/2 09/09 Otázka: Jsou vzory řešení některých dopravních situací, uvedené v předpise SŽDC (ČD) D2/2, závazné? Ne, v tomto předpise jsou uvedeny jen možnosti, jak příslušnou dopravní situaci řešit. Výpravčí však může v konkrétní dopravní situaci postupovat jinak (samozřejmě v rámci možností, daných příslušnými předpisy). D2/2 a D /02 Otázka 1: Vlak dle VR končí jízdu ve stanici bez závislých návěstidel a je o tom zpraven písemným rozkazem [SŽDC (ČD) D2/2 vzor znění pořadové číslo 192 Jízdu ukončete ve Stochově. ]. Dle TJŘ je v této stanici vlakem pravidelně projíždějícím. Nahrazuje zpravení o ukončení jízdy zpravení o mimořádném zastavení? Zpravení vlaku písemným rozkazem o ukončení jízdy v dotčené stanici jeho zpravení o mimořádném zastavení v této stanici nenahrazuje. Otázka 2: Lze v tomto případě takový vlak o mimořádném zastavení zpravit dle VR již ve výchozí (dispoziční) stanici? Ne, podle čl. 548 předpisu SŽDC (ČD) D2 je nutno o mimořádném zastavení tento vlak zpravit až ve stanici, kde vlak naposledy zastavuje. Otázka 3: Ze zpravení vlaku vyplývá, že ve stanici bez závislých návěstidel končí jízdu [SŽDC (ČD) D2, čl. 1390, SŽDC (ČD) D2/2 vzor znění pořadové. číslo 61 Z Kolína do Pardubic pojedete jako soupravový vlak, vzor znění pořadové číslo 150 Z Valšova do Olomouce hl.n. pojedete jako Lv 1. nsl 3514 ]. Dle TJŘ je v této stanici vlakem pravidelně projíždějícím. Nahrazuje zpravení o ukončení jízdy zpravení o mimořádném zastavení? Zpravení vlaku o ukončení jízdy v dotčené stanici jeho zpravení o mimořádném zastavení v této stanici nenahrazuje. 2

3 D2/2 pořadové číslo 134 a D2, čl /D5, čl. 138 SŘ a D2, čl. 960 a 970 1/D5 a D2, čl. 508 Prováděcí nařízení k D7, část A. 11/09 Otázka: V předpise SŽDC (ČD) D2/2 je v pořadovém čísle 134 uveden vzor zpravení: " Mezi stanicemi Povrly - Děčín hl.n. je na přejezdu v km 526,810 provedena změna kategorie PZZ na PZM trvale uzavřené." Musí se strojvedoucí zpravovat i při změně kategorie PZS - v TTP je uveden typ např. PZS 3SNI, nově je aktivován typ PZS 3SBI - viz čl. 145 SŽDC (ČD) D2. Podle článku 864 předpisu SŽDC (ČD) D2 rozeznáváme pouze PZS se závorami, PZS bez závor a PZM. Podrobnější rozlišení typu PZZ je pouze technického charakteru, které nemá na činnost strojvedoucího žádný vliv. Zpravování strojvedoucího je tedy nutné pouze v případě změny kategorií, stanovených tímto článkem. 11/09 Otázka: Bylo by možné do čl.138 SŘ uvádět podklady pro nepředpokládané napěťové výluky, vypracované od dynamika? Jde o podmínky, za nichž vlak elektrické trakce projede beznapěťový úsek. Tato opatření byla dříve vypracována vlakovým dynamikem a nebyla zrušena. Na základě opatření ředitele RCP by bylo možné tato opatření zapracovat. V konkrétních případech se musí dohodnout výpravčí a strojvedoucí. Ne každý strojvedoucí beznapěťový úsek v každém případě projede. 11/11 Otázka: SDC dodalo podklady do SŘ s tím, že v určitých stanicích budou administrativně zrušena nástupiště, ale fyzicky budou nástupiště ve stanicích pořád. Jedná se o stanice, kde nezastavují žádné vlaky osobní dopravy, vlaky s přepravou cestujících tam pouze křižují (tudíž v těch stanicích mají zastavení z dopravních důvodů). Jak se tedy má výpravčí v daných stanicích zachovat ohledně výpravy vlaků, zastaví-li tam vlak s přepravou cestujících v nástupišti z důvodu křižování, tedy z dopravních důvodů? Jedná se o stanice, kde je výprava vlaků návěstí Odjezd, tzv. červený výpravčí. Jako u vlaku, který nestojí u nástupiště. 9/03 Otázka: při jízdě proti správnému směru není přenášen kód VZ na hnací vozidlo. Musí výpravčí vlaky zpravovat o snížení rychlosti na 100km/h? odpovědnost je na SDC. V tomto případě musí být pro jízdu proti správnému směru umístěny rychlostníky pro rychlost 100 km/h. Rychlostníky musí zohledňovat vybavení tratě pro příslušnou rychlost podle vyhlášky. 6/05 Otázka: - je nutné řešit případy jízd vlaků na/z koleje, které jsou v dopravním programu stanice a jsou součástí dráhy vlečky? pokud je smluvně ošetřeno, že provozovatel dráhy celostátní nebo regionální (ČD a.s.) může tyto koleje používat i pro jízdy vlaků, které nejsou určeny na/z vlečku, musí být v tabulce 3 SJŘ povolena jízda po objízdné trase po kolejích vlečky. Například: Všechny vlaky, jedoucí přes ŽST Praha - Malešice, mohou být bez předchozího informování vedeny objízdnou trasou po kolejích vlečky Teplárna (staniční koleje č. 9, 11). Jízdní doby, stanovená rychlost a brzdící procenta předepsaná tabelárním jízdním řádem se nemění. 04/06 Otázka: Z Lysé nad Labem výchozí osobní vlak sestávající z dvou jednotek 451 odjíždí do Prahy Masarykova nádraží. Dispoziční úsek je z Lysé nad Labem, ale z Prahy Libně dochází k jízdě úvrati. Lze zpravit rozkazem V o pomale jízdě v Praze Libni a dále oba dva strojvedoucí již ve výchozí stanici? Ano, lze. Nutno zajistit tento údaj v poznámkách příslušného úseku pro zpravování vlaků Prováděcího nařízení k předpisu pro řízení provozu D7, část A. 3

4 D7/2, čl. 159 D7/2, čl. 158 Dp17 102, 106 Dp17 (prozatím ní), /09 Otázka: V tomto článku je pojednáno o náležitostech zápisu OZOV v telefonním zápisníku. Dotaz směřuji na plánovanou výlukovou akci, kde příjmení zaměstnanců jsou dána zmocňovací depeší a nemění se. Je nutné i v tomto případě uvádět příjmení pod zápisem v telefonním zápisníku? Domnívám se, že text o určení zaměstnance, který bude komunikovat s výpravčím, není v souladu s předpisy SŽDC (ČD) D2 a SŽDC (ČD) D7/2, kde jsou zejména pro OZOV a ZPŘS jasně stanoveny povinnosti vzhledem k OOD. Výnos č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) D7/2 stanovuje jasně povinnosti jednotlivých zaměstnanců ve vztahu v výpravčímu. Upozorňuji, že podle předpisu SŽDC (ČD) D7/2 má OZOV za povinnost pouze zahájení, přerušení a ukončení výluky a ZPŘS organizuje jízdy vozidel na/z vyloučené koleje. potřebné úkony ve vztahu k zařízení dopravní cesty během výluky zajišťuje s výpravčím vedoucí práce. Proto je nutné tato příjmení (včetně spojení) v telefonním zápisníku uvádět. 11/05 Otázka: Dle ROV má výluka několik etap. Některé etapy se konají současně (v souběhu), ale každá má dle zmocnění svého OZOV. Není to v rozporu s čl. 158 uvedeného předpisu? Čl. 158 předpisu SŽDC (ČD) D7/2, opravený výnosem č. 1, stanovuje: 158. Pro každý výlukou dotčený mezistaničním úsek a přilehlé ŽST smí být ustanoven vždy pouze jeden OZOV, jeden organizační zástupce zhotovitele a maximálně dva ZPŘS. Tzn., že koná-li se výluka (ať se jedná o samostatnou etapu, nebo souběh etap), tak na tuto výluku smí být ustanoven pouze jeden OZOV. Jedná-li se o souběh etap výluk s různým začátkem, popř. různým koncem, tak pro tyto výluky bude ustanoven vždy jeden stejný OZOV, tzn., že nemůže dojít při částečném souběhu ke stavu, kdy v jednom mezistaničním úseku a přilehlé ŽST budou dva OZOV. 11/02 Otázka: Kdo je v současné době při MU C8 (předčasná změna návěstního znaku hlavního návěstidla a jeho následné projetí) oprávněn dát svolení k další jízdě vlaku? Pověřený zaměstnanec operátora obsluhy dráhy. Podmínkou je, že byly provedeny zajišťovací úkony. 11/09 Otázka: V Ostravě se obvod pracoviště OMU zvětšil. U MU bude první dozorčí provozu z PO. Smí provádět zkoušky na požití alkoholu? Tento zaměstnanec je pověřenou osobou. Tato osoba provádí dle čl. 104 předpisu SŽDC Dp17 zajišťovací úkony, mezi které patří i zajištění provedení orientační dechové zkoušky na požití alkoholu nebo jiných návykových látek. Na základě uzavřených smluv o spolupráci při šetření MU je tedy i pověřenou osobou těchto smluvních partnerů, za které provádí zajišťovací úkony. dopravci musí sami řešit zajištění povinností dle vyhlášky č. 376/2006 Sb., v platném znění tj. mimo jiné i zajištění provedení orientační dechové zkoušky na požití alkoholu či jiné návykové látky. Bez pověření od dopravce musíme jedině zavolat policii, každý zaměstnavatel dělá zkoušku na požití alkoholu u svého zaměstnance. Pro zaměstnance SŽDC obecně platí Pracovní řád. 4

5 Dp17 (prozatím ní), příl. 30 D32 a 403 D2 11/09 Otázka: Jak to bude s úrazy cestujících na našem pozemku? Podle přílohy 30 SŽDC Dp17 má mít výpravčí tiskopis o úraze cestujícího. Ale není nikde popsáno, jak se s ním manipuluje. Dříve byl tento formulář v předpise ČD Hm4. Jeho platnost ale k 7. února 2011 skončila. Takže nevíme, co s tiskopisem. Kam patří řešení úrazů cestujících? Musíme se o to starat? Musíme zapisovat i úrazy, které se přihodily ve vlaku? Právní oddělení odboru majetkového a správního připravuje v této věci pokyn (v současné době v připomínkovém řízení). 5/10 Otázka: Jízda vlaku převážejícího jaderné palivo má být zabezpečena telefonickou nabídkou, přijetím a odhláškou. Pokud je klasický dopravní deník, tak problém není, ale EDD vyžaduje zavést telefonické dorozumívání, bez něj nelze dokumentovat nabídku a přijetí. Proto i výpravčí ze sousední stanice po mě chtěl, abych zavedl telefonické dorozumívání. Ač jsem ho nakonec zavedl (s ohledem na EDD), dost se mi to příčilo, protože předpis SŽDC (ČD) D2 jasně stanoví případy, kdy se telefonické dorozumívání zavádí a tento případ (mimořádná jízda vlaku) tam uveden není. Výpravčí buď ukončí vedení dopravní dokumentace na EDD a přejde na papírový deník, nebo do sloupce poznámka v EDD zapíše přijetí dal v 16:20 hod., přijetí dostal v 16:30 hod. Sloupec odhláška zůstává otevřen, takže odhlášku může výpravčí v EDD normálně zapsat. Do poznámky vždy napíše, že se jedná o přepravu ČJP nebo VJP V 62 09/09 Otázka: Jak postupovat při posunu s vozy s prošlou revizí a s vozy nezařazenými do vozového parku (neschválený typ), např. vozy vlečkařů. Záleží na ustanovení předpisu ČD V 62 (resp. KV ČD Cargo, a.s.) a rozhodne vozmistr? Toto je problém dopravce. V65 a 976 D2 5/10 Otázka: Není rozpor mezi předpisem SŽDC (ČD) V65 a tímto článkem? Článek 976 SŽDC (ČD) D2 nařizuje při zjištění závady vlak co nejdříve zastavit. Důvodem je zjistit co nejdříve stav vozidel, aby se předešlo případnému poškození vozidel či tratě další jízdou. Po zastavení je povinností strojvedoucího zjistit stav vozidel a podle jejich stavu rozhodnout buď o jejich další jízdě (není-li závada nebo odstranil-li ji), nebo o odstavení vozidla v nejbližší stanici, nebo vůbec o zákazu jakéhokoliv pohybu. Pokud je na trati indikátor horkoběžnosti, provádí se zjištění stavu vozidel činností tohoto zařízení za jízdy. Do určité teploty ložiska indikátor "rozhodne", že vozidlo je v pořádku a může pokračovat v jízdě (tj. se nejedná o závadu), od určité teploty indikátor vyhodnotí závadu na vozidle a výší výchylky (tj. podle teploty ložiska) výpravčímu sdělí, zda je třeba vozidlo odstavit v nejbližší stanici nebo okamžitě zastavit. Jedná se o naprosto stejnou činnost, jako při kontrole závady strojvedoucím. Předpis SŽDC (ČD) V65 tedy pouze upřesňuje, jak výpravčí v případě závady pozná, zda má vozidla zastavit ihned nebo až ve stanici. 5

6 05/09 Otázka:Jakým způsobem Provozovatel dráhy v souladu se Zákonem č. 266 ( 4, 22) informuje osoby (cestující jednotlivých dopravců) vstupující do obvodu dráhy o podmínkách pobytu a pohybu, zda bude konečně vydána legální vyhláška Provozovatele dráhy. Doposud toto řešeno normou dopravce ČD - SPPO a zveřejněno na vývěsce ČD T1, která ale není zveřejněna tam, kde nejsou vykonávány přepravní činnosti ČD (prodej jízdenek), ale je tam zaměstnanec operátora obsluhy dráhy. Považujeme to za velký zákonný problém, protože dle výkladu mají všichni dopravci smlouvu s Provozovatelem dráhy a ne s vlastníky budov, nástupišť apod. Obdobný problém je i s označováním prostor ve vztahu k zákonu č. 379 (Zákaz kouření) - kdo označuje, kdo kontroluje a trestá, jak trestá a podle čeho? O vydání takového dokumentu SŽDC zatím neuvažuje. Vycházíme z toho, že obvod dráhy patří do prostor veřejnosti nepřístupných a je označen ve smyslu zákona určeným piktogramem. Záležitost zákazu kouření je věc daná zákonem a proto ji musí každý znát a není třeba označovat místo, kde se nesmí kouřit. Kontrola a vybírání pokut je opět zákonem dána určeným osobám. 05/09 Otázka: Může zastavovat silniční vozidla v případě střežení přejezdu i zaměstnanec dopravce? Ano, může. 05/09 Otázka: Pokud se v určité ŽST mění stanovená rychlost od vyšší hodnoty k nižší (např. z důvodu vyšší hodnoty potřebných brzdicích procent), je to uvedeno v SJŘ ve sloupci 8. Traťová rychlost je vyšší než stanovená. Zajímá mě, od jakého místa v dané ŽST musí strojvedoucí jet stanovenou rychlostí. Tento problém není žádným předpisem řešen. Jde-li o vlak zastavující, pak při vjezdu může vlak jet nejvíce rychlostí první (tj. v tomto případě vyšší), při odjezdu nejvíce rychlostí druhou (tj. nižší). Z toho vyplývá, že projíždějící vlak musí snížit rychlost tak, aby touto nižší rychlostí jel nejpozději v úrovni odjezdového návěstidla. Naopak pokud by se rychlost zvyšovala, může strojvedoucí začít zvyšovat rychlost, jakmile celý vlak mine obvod výhybek vjezdového zhlaví. 10/08 MPU pro přechody ČR PR (za RCP Ostrava, jinak neověřeno) Otázka: Změnou v textové části a odebráním přílohy číslo 3 ve všech MPU bylo zrušeno ustanovení o nemožném dorozumění. MPU tento stav vůbec neřeší. Jak má postupovat operátor obsluhy dráhy (výpravčí) nastane-li tato situace? KCOD oficiálně informováno nebylo? O tom, že vlak z těchto důvodů dále pojede opožděn, popř. vůbec nepojede nebo bude nahražen NAD, informuje výpravčí vlakový doprovod a vedoucího dispečera RCP (stejným způsobem, jako při jakýchkoli jiných provozních závadách). Jedná-li se o vlak osobní dopravy ČD, informuje o vzniklé situaci také příslušného dispečera O16. Není žádný důvod, aby o tomto postupu bylo KCOD informováno předem. DU Znojm 12/02 Otázka: Platí zvláštní pravidla DU pro pohraniční trať Znojmo - Retz až do ŽST Znojmo nebo jen do ŽST Šatov? Jaký jazyk je používán v ŽST o - Znojmo ve vztahu výpravčí - strojvedoucí ÖBB? Retz V současné době platí zvláštní pravidla DU pro pohraniční trať až do ŽST Znojmo. Jedná se o pohraniční ujednání starého typu. Toto pohraniční ujednání bude změněno na nový typ (předpoklad účinnosti od ). V novém DU již budou zvláštní pravidla platit jen na pohraniční trati Šatov - Retz. To samé platí i pro používání jazyka - v současné době ve vztahu výpravčí - strojvedoucí je používán ve Znojmě německý jazyk. 6

7 Výnosy k předpisům, pokyny provozovatele dráhy Úmluva RID 02/09 Otázka: V současné době vydává SŽDC Pokyny provozovatele, Výnosy k předpisům a ČD vydávají Výnosy dopravce k předpisům. Většina těchto dokumentů se ukládá do desek DV trvalé platnosti. Protože například Výnosy k předpisům vydávané SŽDC nejsou číslovány vzestupně jako celek a Výnosy dopravce ČD nejsou číslovány vůbec, vzniká chaos a nepřehlednost. A to i díky tomu, že informace a vydání takového dokumentu nepronikne vždy na pracoviště RCP, případně PO. Lze současně s vydáním takovéhoto dokumentu vydat v samostatném připojeném souboru vždy aktualizovaný seznam těchto dokumentů? Výnosy k předpisům jsou číslovány pro každý předpis samostatně, je tedy velice jednoduchý přehled o tom, jestli mám všechny. A výnosy dopravce výpravčího zajímat nemohou. Navíc SŽDC neví, jaké výnosy si dopravci vydávají, těžko tedy může s výnosem vydávat nějaký přehled (a to pomíjím skutečnost, že si teoreticky každý dopravce bude vydávat své výnosy...) 10/08 Otázka: Kdo bude odpovědný za povinnosti provozovatele železniční infrastruktury dle článku úmluvy RID, tuto otázku začínají vznášet PO na základě školení prováděných bezpečnostními poradci ČD Carga: - vypracování interních nouzových plánů pro seřaďovací nádraží podle kapitoly 1.11 úmluvy RID (zatím neexistují); - jak bude zajištěno, aby se kdykoliv během přepravy daly zjistit informace o sestavě vlaku, UN číslech přepravovaných nebezpečných věcí, zařazení vozů ve vlaku a hmotnosti nákladu. U vlaků ČD Carga jsou kompletní údaje (kromě UN čísel) v CEVISu, ale u vlaků ostatních smluvních dopravců všechny tyto údaje nemusí být vždy dosažitelné, bylo by vhodné jejich předávání s nimi smluvně dohodnout; - otázka další existence bezpečnostních plánů dle článku úmluvy RID, zatím je zpracovávaly PO, ale tak je výslovně uvedeno, že jde o záležitost dopravce, proto by je mělo urychleně převzít ČD Cargo do své gesce, zatím se tak nestalo. Na základě smlouvy vykonávají pro SŽDC funkci bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí pánové Vít Pavlíček (tel ), Jindřich Vaněk (tel ) a Čeněk Beran (tel ) z firmy DBV-ITL, s. r. o., Polepská 867, Kolín IV. S dotazy na toto téma je třeba se obracet na ně. 05/09 Otázka: Platí nebo neplatí Průkaz ke vstupu do prostor provozovatele dráhy osob jiných než ČD? Pokud se jedná o zaměstnance dopravce, kteří vykonávají činnosti na základě Licence dopravce (zaměstnanci dopravce, zajišťující provozování drážní dopravy, strojvedoucí, vozmistři apod.), tak ke vstupu do prostor provozovatele dráhy platí průkaz vydaný zaměstnavatelem. Pokud se jedná o zaměstnance, kteří zabezpečují práce na modernizaci a údržbě provozované dopravní cesty, potom služební průkaz vydává SŽDC na základě těchto požadavků: - lékařská prohlídka lékařem, který má oprávnění pro provádění prohlídek pro železniční provoz, - absolvování KBP u DVI, - smlouva se SŽDC (postačuje první a poslední strana). 05/09 Otázka: Má SŽDC stanoveny bezpečnostní rizika práce provozovatele dráhy? Ano, dokument je zpracovaný a byl schválen pod čj /09- OŘ 7

8 Op 16, čl. 52 Op16 čl. 44, resp. Výnos č.1 k tomuto předpisu 09/09 Otázka: Jaké bezpečnostní norma platí pro externí dopravce? Pro dopravce mimo ČD, a.s. platí ustanovení předpisu Op 16 02/10 Otázka: Lze nařídit zaměstnancům mazání a čištění výhybek i za snížené viditelnosti? V nejbližší době vyjde gestorský výklad gestora předpisu SŽDC (ČD) Op 16, který toto bude dovolovat. 5/10 Otázka: 1) Není chybou, že u bodu D.4 není uveden obdobný text jako u bodu D.5 (osmá černá ) V případě, že se dopravní.. informace o jízdě;? Při práci osamělého zaměstnance by to však mělo přece jednoznačně platit, především část.může dovolit jízdu až po předání informace o jízdě? 2a) Ustanovení bodu D.7 se týká jak prací v obvodu dopravny s kolejovým rozvětvením, tak i prací na traťové koleji? b) Při práci na traťové koleji a možném dorozumění mezi osamělým zaměstnancem (vedoucím prací) a dopravním zaměstnancem platí ustanovení čl. 32 předpisu Op16? c) Musí takto být postupováno i v případě, že pracovní místo na trati je označeno přenosnými varovnými návěstidly? 1) Ano, mohlo to tam být napsáno, smyslem této novinky ve výnosu je nepovolit jízdu vozidla do střeženého úseku, pokud není předána informace o jízdě. V novém předpisu Bp1, kterým bude zcela nahrazovat současný předpis SŽDC (ČD) Op16 bude k osamělému zaměstnanci doplněno: Dopravní zaměstnanec může dovolit jízdu vozidla do střeženého úseku až po předání informace o jízdě osamělému zaměstnanci. 2a) Ano. b) Ano, v případě, že je možnost zmíněná v čl. 32 stanovena v ZDD (PŘ). c) Ano, takto musí být postupováno i v případě, že pracovní místo na trati je označeno přenosnými varovnými návěstidly. Op a 31 Op16, čl. 25, 26, 28 10/12 Otázka: V článku 36 je řešena dokumentace při odevzdání bezpečnostního štítku v dopravnách se zařízením JOP. Předpisem není řešena dokumentace v těchto dopravnách při vrácení bezpečnostního štítku. Při jeho vrácení se dokumentace provádí ve smyslu čl. 31 předpisu SŽDC (ČD) Op /09 Otázka: Neměl by se zaměstnancem organizujícím drážní dopravu (výpravčím) sjednávat práci v kolejišti zásadně zástupce SŽDC (vždyť tam takto může se souhlasem výpravčího "pracovat" i osoba s nekalými úmysly čili rozkrádač)? Toto dejte jako požadavek pro nový předpis, nahrazující předpis SŽDC (ČD) Op16. 8

9 Op16, čl. 28, 34 Op16, čl /09 Otázka: Je možné převzít bezpečnostní štítek pro zajištění bezpečnosti pracovní skupiny na trati? Dle článku 28 se bezpečnostní štítek předává pouze zaměstnanci, který má přidělen obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty. V textu článku 34, kde je řešeno zajištění bezpečnosti při práci na trati je uvedeno, cituji: "v tomto případě se bezpečnostní štítek neodevzdává"...a v kterém případě se tedy odevzdává? Dodavatelské organizace SŽDC a jejich subdodavatelé se odvolávají na předpis Op16, který vysloveně nezakazuje převzít bezpečnostní štítek k zajištění bezpečnosti pracovní skupiny pro práci na trati, a toto od výpravčích vyžadují - v ŽST obvodu našeho RCP se nejedná o ojedinělý případ (údajně jsou takto poučováni při provádění odborných zkoušek). Dle čl. 28 předpisu SŽDC (ČD) Op16 osamělý zaměstnanec či vedoucí práce jsou povinni předem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zaměstnanci, v jehož stanoveném obvodu pro zjišťování volnosti vlakových cest hodlají pracovat a předat mu bezpečnostní štítek. Výnosem č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Op16 byla tato problematika dále upřesněna. Z uvedeného vyplývá: Vedoucí práce (osamělý zaměstnanec) vždy oznámí druh a místo práce příslušnému dopravnímu zaměstnanci (mimo případů uvedených v čl. 39, SŽDC (ČD) Op16), a to: a) při práci v dopravně (v případě souhlasu) odevzdá vedoucí zaměstnanec (osamělý zaměstnanec) zároveň i bezpečnostní štítek, není-li stanoveno jinak, b) při práci na širé trati (v případě souhlasu) se bezpečnostní štítek dopravnímu zaměstnanci neodevzdává. Přesto se musí i v tomto případě činnost v kolejišti oznámit příslušnému, resp. příslušným dopravním zaměstnancům a případně se domluvit na způsobu vyrozumívání. Další podmínky ohledně způsobu předání, zápisu do tel. zápisníku apod. jsou popsány v předpisu SŽDC (ČD) Op16. Tento předpis bude nahrazen novým předpisem SŽDC Bp 1, s předpokládanou platností od /09 Otázka: Na trati s DOZ jde pohotovostní výpravčí 3-krát týdně do dálkově řízené stanice čistit a mazat výhybky. Ohlásí se dispečerovi, nastoupí službu jako pohotovostní výpravčí, ovšem nepřebírá stanici na místní ovládání. Je sám sobě vedoucím nebo je dispečerem? Lze jej považovat za výpravčího nebo za výhybkáře? Musí se provádět pohovor o BOZP? Zaměstnanec na dálkově řízené stanici byl zajisté mimo jiné o BOZP poučen před (prvním) nástupem, dále také s Provozním řádem a Základní dopravní dokumentací dané dopravny. Je tedy znalý místních podmínek a tudíž je i seznámen s BOZP dá se říct, že je to jedno z jeho pravidelných/nepravidelných pracovišť. V případě, že na dané dopravně nedošlo tedy ke změně podmínek, či nějaké mimořádné události, tak není třeba již provádět speciální pohovor o bezpečnosti práce. V opačném případě je ovšem nutností, aby byl pohotovostní výpravčí dispečerem informován o všem důležitém i z hlediska BOZP. 9

10 Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: V bodě D.5, písm. b), odst. 2,3 je uvedeno:.. - nebo v případě, že pracovní místo bude v dopravně neobsazené dopravním zaměstnancem, na širé trati nebo na záhlaví dopravny, může sjednat vedoucí práce s dopravním zaměstnancem, že střežení pracovního místa zajistí sám, popřípadě prostřednictvím bezpečnostní (předsunuté) hlídky. Záhlaví ŽST (dopravny) je vždy přiděleno dopravnímu zaměstnanci jako obvod pro zjišťování volnosti vlakové cesty. Lze na základě tohoto výkladu nedodržet ustanovení čl. 28 předpisu SŽDC (ČD) Op16 Osamělý zaměstnanec či vedoucí práce jsou povinni předem oznámit druh a konkrétní místo práce dopravnímu zaměstnanci (výpravčímu, signalistovi, dozorci výhybek apod.), v jehož stanoveném obvodu pro zjišťování volnosti vlakových cest budou pracovat a předat mu bezpečnostní štítek. Smyslem Výnosu č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Op16 (dále jen Výnos č. 1 ) bylo vydat bezpečnostní opatření při práci v kolejišti i s ohledem na čas potřebný k vyklizení pracovního místa, kdy jde o střežení pracovního místa pracovních skupin nebo o vyrozumívání osamělých zaměstnanců či pracovních skupin. Bezpečnostní opatření se však netýká pouze čl. 44, ale i dalších na sobě navazujících článků, a proto byly Výnosem č. 1 upřesněny i obecné postupy, které danou problematiku řeší. Rozhodně uplatněním Výnosu č. 1 nelze mít za to, že se nebudou dodržovat platné články předpisu SŽDC (ČD) Op16. Jednotlivá ustanovení Výnosu č. 1 danou problematiku upřesňují a dále upravují obecné postupy při sjednávání prací a samotné práce v kolejišti, kdy je nutné mít na paměti, že bezpečnost práce je řešena i v dalších ustanoveních předpisu SŽDC (ČD) Op16 a předpisech SŽDC. Osamělý zaměstnanec nebo vedoucí práce vždy [pozn.: mimo případů uvedených v čl. 39, SŽDC (ČD) Op16] před zahájením práce oznámí druh a místo práce příslušnému dopravnímu zaměstnanci, sdělí mu čas potřebný k vyklizení pracovního místa a sjedná s ním způsob vzájemného dorozumívání, a to jak při práci v dopravně, tak při práci na širé trati. Při práci v dopravně osamělý zaměstnanec nebo vedoucí práce předává dopravnímu zaměstnanci bezpečnostní štítek, není-li v základní dopravní dokumentaci stanoveno jinak. Výnos č. 1 tuto část dále upřesňuje a upravuje tím, že je v možnostech vedoucího práce sjednat s dopravním zaměstnancem, že střežení pracovního místa v místě záhlaví dopravny zajistí vedoucí práce osobně, případně prostřednictvím bezpečnostní (předsunuté bezpečnostní) hlídky. Výnosem č. 1 je záhlaví dopravny dáno na úroveň dopravny neobsazené dopravním zaměstnancem. 10

11 Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: Bod D.3 zakazuje předávání informací o pohybu vozidel bezpečnostní (předsunutou bezpečnostní) hlídkou mobilním telefonem. Platí tento zákaz i pro hovory (předávání informací o pohybu vozidel) uskutečňované mezi dopravním zaměstnancem (výpravčím, signalistou, dozorcem výhybek) a osamělým zaměstnancem či vedoucím práce? Zákaz předávání informací o pohybu vozidel mobilním telefonem bezpečnostní (předsunutou bezpečnostní) hlídkou se týká jen při předávání informací mezi bezpečnostní (předsunutou bezpečnostní) hlídkou a pracovním místem. Jestliže jsou předávány informace o pohybu vozidel dopravním zaměstnancem osamělému zaměstnanci, vedoucímu práce či bezpečnostní (předsunuté bezpečnostní) hlídce, lze použít i mobilní telefon. Při užití mobilního telefonu dopravním zaměstnancem je bezpečnost dále zajištěna dle článku D.5 písm. b) Výnosu č. 1 k předpisu SŽDC (ČD) Op16 - v případě, že se dopravní zaměstnanec domluví s vedoucím práce na vyrozumívání o pohybu vozidel, může dovolit jízdu vozidla do střeženého úseku až po předání informace o jízdě. Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: Dopravní zaměstnanec oznámí podle bodu D.3 + D.4 telekomunikačním zařízením osamělému zaměstnanci (vedoucímu práce) informaci o jízdě vozidel. Potřebný čas k bezpečnému vyklizení pracovního místa byl sjednán např. na tři minuty. Kdy osamělý zaměstnanec (vedoucí práce) oznámí dopravnímu zaměstnanci, že informaci o jízdě vozidel rozuměl: a) ihned po přijetí informace od dopravního zaměstnance nebo až v době, kdy vyklidil pracovní místo (dopravní zaměstnanec zadokumentuje toto potvrzení v Telefonním zápisníku)? b) nebo nejdříve potvrdí informaci o jízdě vozidel (dopravní zaměstnanec zadokumentuje toto potvrzení v Telefonním zápisníku) a po vyklizení pracovního místa oznámí vyklizení pracovního místa (dopravní zaměstnanec zadokumentuje toto oznámení o vyklizení pracovního místa v Telefonním zápisníku)? Musí se hovory týkající se informací o jízdě vozidel (příp. o vyklizení pracovního místa) dokumentovat v Telefonním zápisníku i v případě, že jsou tyto hovory nahrávány na funkční záznamové zařízení? Osamělý zaměstnanec (vedoucí práce) potvrdí převzetí informace o jízdě vozidel ihned, jakmile jí obdrží. Oznámení dopravnímu zaměstnanci o vyklizení pracovního místa není ničím nařízeno. V rámci sjednávání podmínek pro výkon práce a způsobu vzájemné komunikace mezi dopravním zaměstnancem a osamělým zaměstnancem či vedoucím práce je však možno dohodnout i domluvení dalších důležitých okolností při vyklízení pracoviště (např. nutnost oznámení o vyklizení pracoviště apod.). Pro zápis informací o jízdě vozidel platí čl. 43 předpisu SŽDC (ČD) D2 záznam pořízený technickým zařízením nahrazuje zápisy v telefonním zápisníku. 11

12 Výnos č.1 k předpi su SŽDC (ČD) Op16 12/06 Otázka: V části D, bodu D.6 uvedeného výnosu je zpracována tabulka Doba potřebná k vyklizení pracovního místa (v sekundách). Pod tabulkou je uveden vzorec k matematickému výpočtu v případě potřeby jiných rychlostí či jiné doby k vyklizení pracoviště. Kdo je povinen tento výpočet provést? Výpravčí, výhybkář nebo zaměstnanec, který tuto dobu požaduje? Tabulka je určena k tomu, aby vedoucí práce určil umístění bezpečnostní hlídky, popř. varovných návěstidel. Případný výpočet podle vzorce provádí tedy vedoucí práce. Op16 články a D2 čl /09 Popis situace: Ve stanici Sokolnice-Telnice je přímo před výpravní budovou kolej č. 4, která je však v majetku vlečky (vlečková kolej). Kolej č. 6 (rovněž vlečková) se nachází vedle výpravní budovy. Dále od budovy následují koleje č. 2 a č.1, které provozuje SŽDC (dopravní koleje). U těchto kolejí jsou nástupiště pro cestující. Stanice není vybavena podchody ani lávkami. Vjezd na vlečkovou kolej č. 4 je možný z obou zhlaví ve stanici - ze strany od St. 1 je vjezd na vlečkovou kolej možný po uvolnění souhlasového hradla výpravčím (poté signalista může přestavit odbočnou výhybku). Ze strany od St. 2 je vjezd na vlečku možný po uvolnění zástrčkového klíče od výhybky 11/12 z řídícího přístroje výpravčího. Poté posun řídí a výměny na vlečce přestavuje zaměstnanec řídící posun. Jízdu posunového dílu na vlečku samozřejmě musí výpravčí nejdříve sjednat s vlečkařem" a rovněž zadokumentovat v dopravním deníku. Otázka 1: Pokud na vlečkové koleji, přes kterou přecházejí cestující k/od vlaku, pracuje nějaká cizí firma (např. na opravě kolejí apod.), musí být s těmito pracemi seznámen výpravčí a musí mu zaměstnanci této firmy odevzdat bezpečnostní štítek? Kdo má za povinnost upozornit pracující četu, pokud se po této koleji vlečky bude posunovat? Výpravčí musí vědět, že na vlečkové koleji jsou prováděny práce, kterými by mohla být ohrožena bezpečnost cestujících. Toto by mělo být zapracováno ve smlouvě o styku drah. Za bezpečnost pracující čety odpovídá provozovatel dráhy vlečky. Otázka 2: Kdo zodpovídá za bezpečnost cestujících při příchodu k/odchodu od vlaku, pokud se na vlečkové koleji posunuje? Obsluhu pro vlečkaře provádí firma ČD Cargo. Jedná se o vlečku, tedy o samostatnou dráhu a výpravčí nemusí vůbec vědět, jaký posun tam je právě prováděn. Je dostačující opatření ustanovení čl. 109 SŘ Místní podmínky pro posun ( Posun na odevzdávkovém kolejišti vlečky (koleje č. 4 a 6) je prováděn pouze po souhlasu výpravčího, tak aby byla zajištěna bezpečnost cestujících )? Za bezpečnost cestujících odpovídá výpravčí. Ustanovení SŘ je dostačující. 12

13 SŽDC Ob1, čl. 12e ČD P1 02/10 Provozní aplikace SGVD 11/09 Otázka: Je průkaz zaměstnance provozovatele drážní dopravy dle čl. 12e) bez ohledu na právě vykonávanou činnost v provozované dopravní cestě považován za doklad opravňující ke vstupu do prostorů SŽDC veřejnosti nepřístupných, bude-li vydán: 1. pro osoby dodavatele (pojem dle odst. 2.7 Směrnice SŽDC č. 50) vykonávající práce jak na modernizaci a údržbě provozované dopravní cesty, tak i ve smyslu licence (řidič SHDV s OZ F-11)? 2. pro vedoucí zaměstnance dopravce, kteří jsou současně osobami dodavatele (pojem dle odst. 2.7 Směrnice SŽDC č. 50), tj. pro pracovní pozice, pod které spadají činnosti dopravce i dodavatele (viz obdobný dotaz dopravce Viamont zápis z předpisové porady 05/2009 Kostelec nad Orlicí)? V obou případech postačuje v průkaz dopravce. Otázka: Platí předpis ČD P1? Výnos č. 78 DDC se na předpis ČD P1 odvolává. SŽDC tento předpis nepřevzala. 11/09 Otázka: Na trati je uvázlý vlak ČD. Jako pomocné hnací vozidlo pojede pro uvázlý vlak hnací vozidlo OKD. Pod jakou licencí pojede vlak s pomocnou lokomotivou do stanice? Při jízdě pomocného hnacího vozidla na trať (jako PMD) jde jednoznačně o dopravce OKD. Pokud bude po spojení pomocného hnacího vozidla s vlakem další jízda uskutečněna jako vlak, musí být jeho jízda uskutečněna jako dopravce ČD (mimo jiné i z důvodu přidělení kapacity dopravní cesty pro dopravce ČD a placení poplatků ze její použití). Strojvedoucí vlakového hnacího vozidla (ČD) musí strojvedoucího pomocného hnacího vozidla poučit o skutečnostech, které mu nemohou být známy - např. zastavování na zastávkách apod. Pokud bude po spojení pomocného hnacího vozidla s vlakem další jízda uskutečněna jako PMD, je možné postupovat stejně. Oba dopravci se však mohou dohodnout na jiném řešení. 09/09 Otázka: Pokud dirigující dispečer řídí provoz na více tratích (Suchdol n. O. 4 tratě) je značně časově náročné vést tuto aplikaci v souladu s pokyny pro obsluhu. Po ohlášení příjezdu, udělení svolení k odjezdu a ohlášení předvídaného odjezdu je nutné samostatným technologickým úkonem (otevíráním nových oken aplikace) vložit příslušný symbol. Bylo by možné, aby se po vložení uvedených časových údajů a jejich odsouhlasení současně vygeneroval a v síti SGVD zobrazil příslušný technologický úkon: - červené kolečko = ohlášení příjezdu vlaku do dopravny D3 nebo přilehlé stanice; - zelený trojúhelník = dané svolení k odjezdu z dopravny D3 nebo přilehlé stanice; - zelené kolečko = ohlášení předvídaného odjezdu z dopravny D3 do přilehlé stanice. Došlo by k značnému zjednodušení. Bylo by to vhodné. S požadavkem je však třeba se obrátit na příslušného správce aplikace (O11 ČD). 13

14 11/09 Problematika záznamového zařízení Může obsluhující zaměstnanec (výpravčí nebo dispečer) považovat svou komunikaci za archivovanou na záznamovém zařízení v případě, když na svém pracovišti nemá indikovánu činnost záznamového zařízení (samostatná optická indikace nebo přídavná indikace na dalším sdělovacím zařízení)? Mohou být v tomto případě nadále příslušné zápisy týkající se dopravní dokumentace nahrazeny záznamem na záznamovém zařízení? Předpis SŽDC (ČD) D2 v článku 43 připouští možnost náhrady určitých písemných záznamů v dopravní dokumentaci záznamem pořízeným technickým zařízením. Proto musí mít výpravčí kontrolu správné činnosti tohoto zařízení, aby v případě jeho poruchy věděl, že musí vést záznamy v dopravní dokumentaci písemně. Bez této kontroly nemohou být písemné záznamy v dopravní dokumentaci nahrazeny záznamy technickým zařízením. Kontrola nemusí být prováděna přímo, ale postačuje kontrola prostřednictvím jiného určeného zaměstnance. Systém CSV 02/10 Otázka: Má CSV manuál? Proč CSV nezná pojem záhlaví TK? CSV má manuál, je uveden přímo v aplikaci pod "Nápovědou". Je aktuální a průběžně se aktualizuje. CSV pojem "záhlaví" zná, ale je to jinak definovaný úsek koleje, než je definován v Ověřovacím provozu modulu "záhlaví" v informačním systému Sledování pomalých jízd, čj. 4457/2005-O13 ze dne Rozdílnost těchto definicí (číslování traťových úseků) je příčinou toho, že není dosud vytvořena aplikace automatického generování písemných rozkazů z aplikace CSV a modulu Sledování pomalých jízd. ZDD 02/10 Otázka: Je možné požádat si o obsluhu UTZ na vlečkách STORA ENSO TIMBER a LS HK ve Ždírci nad Doubravou? Jde o obsluhu PZS a výkolejek DVk1 a LVk1, jež nejsou naše, ale nacházejí se na naší vlečce? Povinností provozovatele dráhy-vlečky je zpracování vnitřního předpisu vlečky. Zde musí být mimo jiné uvedeno, kdo a za jakých podmínek obsluhuje jednotlivá zabezpečovací zařízení, umístěná na dráze-vlečce, také kdo je jejich správcem a provozovatelem. Ten také dodá podklady zpracovateli vnitřního předpisu. Pokud obsluhu provádí zaměstnanec operátora obsluhy dráhy a je-li zpracováno doplňující ustanovení, předá se i toto provozovateli dráhy-vlečky. Obsluhující zaměstnanci by měli mít v dotčeném předpise předepsanou znalost a pak to musí být součástí jejich odborné způsobilosti (včetně ověření znalostí a školení). Pokud je vše uvedeno v PPŘ, tam má výpravčí znalost úplnou. 14

15 Vyhláška 177/1995 Sb., 23d) Číslování přejezdů 12/02 Otázka: Obdrželi jsme hlášení strojvedoucího na nepřítomnost kódu v ŽST Poříčany při jízdě z 2. TK do 2. SK na návěst Rychlost 120 km/h a volno. Chtěl jsem se Vás zeptat, zda i při jízdě do odbočky je nutné zajistit přenos návěstních znaků na hnací vozidlo při jízdě rychlostí vyšší než 100 km/h. Traťová část kódu vlakového zabezpečovače vysílá v ŽST Poříčany při vlakových cestách od Peček z 2. traťové koleje na 2. staniční kolej v souladu s ustanovením vyhlášky č. 177/1995 Sb., 7, odst. 3 a 9, odst. 2. Traťová část VZ vysílá kód VZ při jízdě po 2. staniční koleji, kde vzhledem k její délce 874 m a dovolené rychlosti 120 km/h, se přenáší kód VZ nejméně 26 s. Při reakci palubní části 3 s je informace o návěsti zobrazena na stanovišti strojvedoucího po dobu 23 s, což je výrazně více, než předepisuje již zmíněný 7, odst. 3 vyhlášky. Pokud by měl být přenášen kód VZ již při jízdě v záhlaví i zhlaví vjezdové vlakové cesty podle návěsti odjezdového návěstidla, mohla by nastat situace, kdy by v záhlaví byl přenášen kód zeleného světla, který vyjadřuje možnost jet traťovou rychlostí, přitom před vlakem by teprve následovalo omezení rychlosti. To je zřejmě důvod, proč jak stávající TNŽ (schválena GŘ ČD dne ), tak i předchozí TNŽ (schválena FMD jako ON dne ) zakazovaly přenos kódu VZ při jízdě ve vlakové cestě na návěst omezující rychlost (tj. s dolním žlutým světlem) ve zhlaví a při vjezdové vlakové cestě i v záhlaví. Považujeme případný přenos kódu zeleného světla, či žlutého světla v místě, kdy se čelo vlaku pohybuje v oblasti, kde je vyžadováno návěstí hlavního návěstidla omezení rychlosti (a před ním), za rizikové. Existuje několik možností jak toto řešit, ovšem možná řešení vyžadují buď: a) stejnou traťovou rychlost i pro jízdu přímým směrem (tj. na jednosvětlové návěsti), tedy v případě Poříčan její snížení na 120 km/h i při jízdě na 0. staniční kolej nebo b) doplnění ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. tak, aby se při přenosu kódu VZ ve zhlaví při vlakových cestách s omezením rychlosti přenášel v závislosti na návěsti následujícího návěstidla místo kódu žlutého a zeleného světla kód žlutého mezikruží nebo c) konsenzus o přenosu kódu při vlakových cestách s omezením rychlosti až od místa, kde již omezení rychlosti není potřebné (tj. další výhybky se pojíždějí pouze přímým směrem). Pro možnosti b) a c) by ovšem muselo být provedeno hodnocení rizik podle nařízení komise (ES) 352/2009, protože se jedná o významnou změnu. Na téma přenosu kódu VZ na zhlaví a v záhlaví při vlakových cestách proběhlo dne jednání v Brně za účasti FS ČR, SŽDC OAE, AŽD a RCP Brno. 02/10 Otázka: Musejí být očíslovány i přejezdy na vlečkách, které nepatří SŽDC? Jakým způsobem? Přejezdová čísla budou přidělena přejezdům na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy, na místních a účelových komunikacích a na vlečkách mimo uzavřené areály. Přejezdy na vlečkách v uzavřených areálech nebudou očíslovány. Rovněž nebudou číslovány přechody v železničních stanicích, které nejsou označeny výstražným křížem. Č.j /09-OTH - Opatření GŘ SŽDC k zavedení jednoznačné identifikace žel. přejezdů na drahách celostátních, regionálních a vlečkách ve vlastnictví státu. Příloha č

16 Směrnice SŽDC č. 70 Pokyn GŘ č. 10/2009 Pokyn GŘ č. 10/ /10 Otázka: Jakým způsobem bude reagovat provozovatel dráhy na nároky dopravců na posun při velkých stavebních pracech v uzlech? Bude dávat případná omezení do přídělu kapacity? Při přidělování kapacity dopravní cesty a vlakových tras není možné brát ohled na posun v uzlech, neboť nejsou dostupné žádné přehledné podklady, popisující posun a jeho časový a prostorový rozsah v uzlu. Pokud víme, že by v případě velkých odklonů mohly vzniknout problémy, snažíme se kontaktovat technologa ve stanici. Např. při odklonech přes Prahu hl. n. při výluce v Praze Libni se časová poloha a počet odklonových tras dohadoval s technologem ŽST Praha hl. n. Toto je však možné jen při zpracovávání velkého množství tras najednou. Pokud posuzujeme jen jednu trasu, tak posun v uzlu nelze zohlednit. 02/10 Otázka: Na základě ustanovení Pokynu GŘ č. 10/2009 oznamuje SDC stanicím při vyhlášeném 2. stupni čas, potřebný pro potvrzení sjízdnosti manipulačních kolejí. Jak se zachovat, je-li třeba na manipulační koleji posunovat od okamžiku vyhlášení 2. stupně dříve, než je potřebná doba pro potvrzení sjízdnosti (např. 2. stupeň je vyhlášen v 18,00 hod., ve je zapotřebí posunovat přistavit soupravu osobního vlaku - a SDC oznámí, že čas pro vyžádání potvrzení sjízdnost je 12 hodin před dobou posunu. Ve 14,00 však ještě nikdo nevěděl, že bude 2. stupeň vyhlášen)? Pokyn č. 10/2009 určuje pouze obecné zásady organizování provozu v zimních podmínkách. Konkrétní podmínky fungování v obvodu SDC určuje buď opatření ředitele příslušné SDC (viz část první, odstavec 1 Pokynu ) nebo jsou tyto podmínky uvedeny v zápisu z prvního zasedání ŠZO příslušné SDC. V části čtvrté, odrážce deváté Pokynu je dále uvedeno, cituji: při vyhlášení 2. stupně si zaměstnanec, který dává svolení k posunu podle článku 717, předpisu D2 s předstihem vyžádá... To znamená, že ne až v době, kdy potřebuje posunovat. Seznamy odborně způsobilých osob z SDC jsou součástí zimní dokumentace. Čas, který potřebuje SDC k nástupu při vyhlášení 2. stupně v pracovní i mimopracovní době je součástí zápisu z prvního zasedání ŠZO. Vše tedy záleží na plnění zásady podle části třetí, odstavce 1 Pokynu, který všem složkám zastoupeným v ŠZO ukládá sledovat regionální předpovědi počasí a podle toho včas vyhlašovat (požádat o vyhlášení) stupně zimního opatření. Když je včas vyhlášen 1. stupeň (podle regionální předpovědi počasí a ne až když začne sněžit) pak i časy nástupu SDC nebo zaměstnanců cizích právních subjektů, dohodnuté na prvním zasedání ŠZO, jsou dostačující. Příklad uvedený v otázce je typickým příkladem, jak by to nemělo fungovat (pozdní vyhlášení 1. nebo 2. stupně v hod., když již ve hod. je pochybnost o sjízdnosti koleje). (p. Syrotiuk, OP) OŘ doporučuje uvést problémy při vyhlašování 2. stupně ve vyhodnocení ZO. 02/10 Otázka: Může být ukončen 2. stupeň, aniž by byly provedeny prohlídky sjízdnosti manipulačních kolejí a proveden o tom zápis? Anebo ukončením 2. stupně se považují manipulační koleje za sjízdné, pokud není o nesjízdnosti proveden zápis? A musí být proveden zápis o tom, že kolej je nesjízdná, nebo naopak o tom, že kolej je sjízdná? Tento problém řeší část čtvrtá, odrážka 10 Pokynu. Pokud odborně způsobilý zaměstnanec SDC neurčí, na které koleje se smí nebo nesmí vjíždět, má se za to, že po ukončení 2. stupně zimního opatření jsou všechny koleje sjízdné. (p. Syrotiuk, OP) OŘ doporučuje uvést problémy při ukončování 2. stupně ve vyhodnocení ZO. 16

17 č.j. 648/2008 -O11 z příl.1 k čj /20 06-O11 a D2, čl. 16 MPU na přechodech ČR - PR 10/12 Otázka: Z důvodu zhoršené povětrnostní situace a nebezpečí vzniku překážky na trati je nutné vydat písemný rozkaz pro přizpůsobení rychlosti jízdy tak aby na vzdálenost rovnající se délce volné koleje, kterou vidí strojvedoucí před sebou, zastavil před případnou překážkou na trati. Je možné tento rozkaz vydat i pro více mezistaničních úseků. Ano, tento rozkaz je možné vydat pro úsek např. z Prahy až do České Třebové. 11/09 Otázka: Na základě jisté MU doplňují SDC do tab.3 TTP (dolní část) zákaz jízdy vozidel o rozvoru větším než jsou dané hodnoty. Jedná se o správný postup? Zatím se tyto údaje nacházejí v tabulce 3 TTP, ve spodní části. V připravované nové struktuře budou tyto údaje uváděny v tab. 4 TTP o stavebně technických parametrech, důležitých pro dopravu. 5/10 Otázka: Ve všech těchto dokumentech je uvedeno, že hnací vozidlo překračující státní hranici musí být vybaveno písemným rozkazem PKP O a S. Kde je mají dopravci vzít, kdo jim je dá? Postarat se musí dopravce, může to být smluvně ošetřeno mezi českým dopravcem a polským dopravcem, od kterého vlaky přebírá nebo mezi dopravcem a provozovatelem dráhy PKP-PLK. RID 5/10 Otázka: V předpise je uvedeno Provozovatel železniční infrastruktury V rámci oddílu má provozovatel železniční infrastruktury zejména následující povinnosti. Provozovatel železniční infrastruktury: a) se musí postarat o to, aby byly vypracovány interní nouzové plány pro seřaďovací nádraží podle kapitoly 1.11; b) musí zajistit, že se kdykoliv během přepravy dostane rychle a bez omezení nejméně k následujícím informacím: - sestava vlaku, - UN čísla přepravovaných nebezpečných věcí, - zařazení vozů ve vlaku, - hmotnost nákladu. Tyto údaje se smí poskytnout pouze těm místům, které je potřebují za účelem bezpečnosti, prevence a pro potřebu zásahových složek. Poznámka: Druh a způsob poskytování údajů se stanoví v pravidlech pro používání železniční infrastruktury. Je už vyřešeno, jakým způsobem budete chtít uvedené informace? Bude to řešeno u všech vlaků stejně, nebo bude odlišnost u Mn vlaků? Pokud je mi známo, tak nouzové plány pro seřaďovací nádraží se dělají na OKŘ. K tomu druhému - to je určitá novinka a já se sám sebe ptal, jestli bude dostačující vlaková hlášenka u strojvedoucího, který při mimořádnosti dál dá infromaci výpravčímu anebo jestli se požadované informace budou objevovat v elektronických systémech u dispečerů, kteří to budou dávat v dopravě anebo poskytovat o tom informace až při vzniku mimořádnosti. V každém případě je to na provozovateli dráhy a jeho technologických postupech. Provozovatel dráhy SŽDC 5/10 Otázka: Garantuje SŽDC, odbor provozu aktuálnost, úplnost a platnost předpisů SŽDC D1, D2, D3, D2/1, D2/81, D33, D31, Z1, Z2, Z11, T100, Op16, V65 které jsou zveřejněné na portálu SŽDC? Je SŽDC ochotné potvdit jejich akuálnost služebním dopisem Českým drahám tak, aby mohly být využívány v elektronické podobě jako předpisová sbírka? Aktuálnost předpisů může garantovat pouze jejich gestor. Předpisy SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D3, SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 a SŽDC (ČD) Z11 aktuální jsou. 17

18 5/10 Přidělování čísel tras vlaků K problematice přidělování tras nákladních vlaků (viz zápis z porady ve Velkém Oseku) oznámil odbor jízdního řádu a kapacity dráhy toto: Z předpisové porady s dopravci vyplynula připomínka, že na žádost dopravce o přidělení trasy a kapacity dráhy pro nákladní vlak v režimu brzdění G je často přidělováno číslo trasy v režimu brzdění P. Analýzou ustanovení vyhlášky č.173/1995 Sb. a předpisů D2, D7 a V15/1 (zkrácené názvy) bylo zjištěno, že jde o systémový nedostatek problematiky brzdění vlaku. Vlaky brzděné I. a II. způsobem mají úplně jinou technologii brzdění, která se liší zejména rychlostí náběhu brzdícího účinku a proto vlaky brzděné I.způsobem brzdění (režim P) mají nižší brzdící procento než vlaky brzděné II.způsobem brzdění (režim G). Nerozlišování způsobu brzdění při přidělování tras je tedy krok nesprávným směrem Proto s okamžitou platností při přidělování tras vlaků zajistěte, aby režim brzdění v žádosti dopravce a režim brzdění přiděleného čísla trasy byly shodné. Bude tolerováno pouze přidělení čísla trasy v režimu brzdění G, pokud v žádosti dopravce je požadován režim brzdění P, a to jen za předpokladu, že není v nabídce odpovídající vlak v režimu brzdění G. Doporučený postup je vydat ke každému takovému rozporu dopravní opatření pro stanovení potřebného brzdícího procenta, a to zejména při změně režimu brzdění v nebezpečném směru v žádosti požadován režim brzdění G a přidělená trasa je v režimu brzdění P. SŽDC (ČSD) T100, čl /09 Otázka: Vyčkávací návěstidlo je označeno modrým označovacím štítkem s písmenným označením Se - jde o závadu? Je to závada. Vyčkávací návěstidlo musí mít označení Vy s číslem. Podle současné normy může být označovací štítek šedý nebo modrý, s bílým nápisem. T108 10/09 Otázka: Počítá se výhledově se změnou předpisu SŽDC (ČD) T108? Pokyn provozo vatele dráhy č. 8/2011 č.j /1 1- OPD Pokyn 1/2008 Použití písku pro trakční účely Ano. 12/02 Otázka:Čl. 1.1, poslední věta a čl. 2.1 = platí toto omezení, týkající se motorových vozů ř. 840 a 841, také pro kolejové úseky vybavené počítači náprav? V tabulce jsou uvedeny pouze úseky, ve kterých se vyskytují kolejové obvody KO Úseků, vybavených jiným typem zabezpečovacího zařízení (kolejové obvody jiného typu, počítače náprav) se omezení netýká a proto tyto úseky nejsou v tabulce uvedeny. 11/02 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 1/2008 Použití písku pro trakční účely Otázka: V roce 2008 byl vydán tento Pokyn k použití písku pro trakční účely s účinností od 15. září K jeho úpravě došlo novelizací 09/2008 s účinností od 1. října Na Portále SŽDC je dokument vyvěšen s datem změny Dopravce AWT a. s. nebyl o vydání změny informován. Dokument Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy 1/2008 Použití písku pro trakční účely změněn nebyl. Na portále Provozování dráhy ve sloupci Datum změny je zaznamenáno pouze datum poslední úpravy správcem portálu, nikoliv datum účinnosti změny příslušného dokumentu. 18

19 TTP 12/02 Otázka: Již několik let nejsou k dispozici ucelené pokyny pro zpracovávání TTP včetně vysvětlujících nových značek uváděných v TTP. Kdy budou? Platná směrnice pro tvorbu TTP je stále zveřejněna na portále v adresáři TTP, ve složce TTP pro dopravce. Nová směrnice je v posledním kole připomínkového řízení 19

20 TTP 12/02 Otázka:Jaký význam má zveřejňovaná rychle vzniklá tabulka 11 (souvislost s Pokynem provozovatele dráhy č. 8/2011) s pochybnými údaji, když obsah není uváděn dle pokynů pro vyplňování? Připadá mi, že dopravce bude muset jednat podle tabulky aniž by byl zpraven písemným rozkazem (vzor pokynů a tabulky viz níže). Písemný rozkaz Op přece nelze nahradit obecným textem v TTP? Navíc uvedené údaje se rozchází s údaji uvedenými v Pokynu provozovatele dráhy č. 8/2011. V tabulce 302 červeně návrh, jak by mohla vypadat a byla srozumitelná. TTP Trať 302A Podmínky pro jízdu jednotek a hnacích vozidel, jejichž jízda může nesprávným způsobem ovlivnit zabezpečovací zařízení. Začátek trati: Ostrava uhelné nádraží (km 0,000) Konec trati: Meziříčí (km 61,133) Typ hnacího vozidla, jednotky Regio Shuttle řady 840, 841 Úsek nebo určení km polohy úseku: V úseku: Paskov - Lískovec u Frýdku Traťová kolej km16,870 - km 18,513 Rychlost nebo jiné omezení 1 2 Omezení rychlosti ZZ, jež může být nesprávným způsobem ovlivněno Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Paskov Lískovec u Frýdku V úseku: Pržno - Frýdlant nad Ostravicí Traťová kolej km 104,222 - km 101,591 TZZ a PZS v km a Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Pržno PZS v km Pržno Frýdlant nad Ostravicí TZZ a PZS v km V úseku: Frýdlant nad Ostravicí- Kunčice pod Ondřejníkem Traťová kolej km 100,669 - km 93,250 Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vo sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí Kunčice pod Ondřejníkem V úseku: ŽST Kunčice pod Ondřejníkem Staniční koleje 1,2,3 a výhybky v celé stanici km 93,250 - km 92,195 Kunčice pod Ondřejníkem V úseku: Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm Traťová kolej km 92,195 - km 89,890 km 89,390 - km 86,990 PZS v km TZZ a PZS v km , , , , , , Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz SZZ včetně PZS v km a Vozidlo nezaručuje součinnost s kolejovými obvody nebo po náprav podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Platí i pro více vozidel za sebou. Jízda přes PZS jako na Op rozkaz Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm PZZ v km , , , , , , Připomínka byla akceptována, zpracovatelem byl text tabulky upraven. Upraveny byly také pokyny pro její vyplnění, uvedené v připravované směrnici. 20

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy

Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Směrnice SŽDC č. 100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 20. srpna 2012 č.j.: 24498/2012-OZŘP

Více

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ

POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ 1/36 Datum vytištění: 4. 1. 2012 POSUN DRÁŽNÍCH VOZIDEL MECHANIZAČNÍMI PROSTŘEDKY, SILNIČNÍMI VOZIDLY A POSUN RUČNÍ Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 2.1.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provoz a obsluha brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Typ interní normy Směrnice Označení KVs3-B-2010 Nahrazuje Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Vykolejení drážních vozidel při jízdě vlaku Pn

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Česká republika Czech Republic Drážní inspekce The Rail Safety Inspection Office Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Střetnutí vlaku Os 3610 s osobním automobilem s

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách č. 376/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. července 2006 o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách Změna: 248/2010 Sb. Ministerstvo dopravy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Září 2006 Vydává : Asociace autoškol ČR, 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení kolegové

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

1. Účel a platnost. Směrnice BOZP pro stavby. Obsah: 1. Účel a platnost...1. 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců Obsah: 1. Účel a platnost...1 2. Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců...1 3. Školení...2 4. Osobní ochranné pracovní prostředky...3 5. Chronologický postup při zajišťování bezpečnosti stavebních

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Bezpečnostní manuál pro rally

Bezpečnostní manuál pro rally Bezpečnostní manuál pro rally Vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2013 Úvodní ustanovení Pro automobilový sport v České republice platí Mezinárodní sportovní řády FIA (Ročenka FIA 2013) vč. změn a doplňků

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů.

Pro co největší srozumitelnost a přehlednost jsme se rozhodli vždy problém okomentovat a poté přinést doslovné výňatky z příslušných dokumentů. Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velkou noční můrou všech, kdo mají na starosti nějaké zaměstnance, zaměstnanců samotných, a v našem

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Aliance drážního provozu Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Demokratická

Více