> Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji"

Transkript

1 > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r k ý B r o d d u b e n č í s l o 4 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Město zahájilo realizaci 3 projektů spolufinancovaných EU z ROP Střední Morava Ve městě se psy podle nových pravidel Městská policie informuje Žijí mezi námi. Navštívili nás. Ohlédnutí za Dnem GIS Co nového v muzeu ZŠ Mariánské náměstí slaví 100 let Kulturní tipy Sport V současné době probíhá na území města realizace prvních 3 projektů, na něž byly v novém programovacím období poskytnuty finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. V souhrnu uvádíme nejvýznamnější přínosy jednotlivých projektů, v návaznosti na provedené výběrové řízení na dodavatele zpřesňujeme finanční částky a podáváme zpřesňující harmonogram realizace projektů oproti dříve uvedeným předběžným informacím. Dopravní terminál Uherský Brod přístupová lávka projekt byl realizačně zahájen v lednu 2009 průzkumem geologického podloží a následně demolicemi objektů, které bránily výstavbě. Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců oddělením pěší komunikace od automobilového provozu v ulici Pod Valy a současně povede k zajištění bezbariérového a rychlého propojení historického centra města s obchodní a obytnou zónou za železniční tratí. Přístup k přechodové lávce bude začínat v ul. Seichertova pomocí tzv. nástupní rampy. Zhruba v polovině celé lávky bude umístěn tzv. komunikační uzel (osobní výtah a schodiště), který umožní přístup k nádražní budově a zastávkám autobusové dopravy. Na druhém konci bude bezbariérovost zaručena pozvolným klesáním lávky podél hypermarketu. Stávající lávka zůstane po maximální možnou dobu výstavby zachována, dojde pouze ke zřízení provizorního schodiště a případným krátkodobým uzavírkám. Stavbu provádí firma SDS Exmost. Celkové náklady akce dosahují 75 mil. Kč, přibližně 54 % z nákladů přitom bude pokryto z přidělených dotací (20,6 mil. Kč představuje dotace z ROP Střední Morava, 20 mil. Kč dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury). Realizace projektu bude dokončena v červnu Pokračování na str. 3

2 Sněženky a jarní prázdniny. Text na str. 12. f o t o g a l e r i e Děti z Mateřské školy Obchodní si na pozvání ing. Horákové prohlédly třídicí linku v Rumpoldu a dozvěděly se, jak se zpracovává odpad. Letem světem aneb co se děje na škole v Újezdci. Více na str. 13. Karneval ve školní družina Na Výsluní. Text str. 7. Osvobození Uherského Brodu Město Uherský Brod oznamuje, že pietní vzpomínková akce u příležitosti 64. výročí osvobození Uherského Brodu a uctění památky obětem II. světové války se uskuteční v pátek 24. dubna Program akce: uctění památky padlých uherskobrodských občanů u pamětní desky arm. gen. ing. V. B. Lužovi, škpt. let. Vlad. Kubíčkovi, por. let. Janu Stanovskému a rtm. let. Janu Křivdovi na uherskobrodské radnici spolu se zástupci Klubu výsadkových veteránů Zlín položení kytice u památníku Rudoarmějcům pietní akt u památníku obětem II. světové války Město Uherský Brod zve všechny občany. v Na DDM proběhla tradiční soutěž Brodský zpěváček. Bližší informace a výsledky najdete na BZ Plus. Velikonoční dílny na ZŠ Mariánské náměstí. UHERSKOBRODSKO 1945 Vojensko-historická akce proběhne května 2009 ve Strání-Květné. Začínáme v pátek 1. května ve 14 hod napadením Uherského Brodu, a to přestřelkou německých a ruských jednotek. Toto se uskuteční na Masarykově náměstí za účasti SDH s historickou parní stříkačkou. Poté přejede kolona historických vozidel do Strání, v sobotu v 9 hod začne velkolepá rekonstrukce bitvy s doprovodným programem. Pořádá Vojensko historický klub Divize Bílé Karpaty Strání- -Květná, P_KVH Legie, KVH Lah a kluby vojenské historie z ČR i zahraničí za podpory města Uherský Brod, obcí Strání, Korytná, Suchá Loz, Slavkov a Březová.

3 Dokončení ze str. 1 Architektonické řešení obnovy parku Tyršovy sady fyzická realizace projektu byla oficiálně zahájena dne předáním staveniště. V rámci projektu dojde k úpravě stávající a dosadbě nové zeleně, rekonstrukci cestní sítě včetně rozmístění nového mobiliáře (lavičky a odpadkové koše), optimalizaci navržených tras chodníků a úpravě části z nich na bezbariérový přístup jak pro imobilní občany, tak pro jízdu s dětskými kočárky. Smyslem akce je zatraktivnění prostředí pro všechny návštěvníky parku, rozšíření a zkvalitnění procházkových tras, rozšíření odpočinkových zón, přeřešení systému zeleně vedoucí k prosvětlení prostor, a tím omezení sklonů k vandalským činům. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách byly vybrány 2 realizační firmy - Silamo, která provede veškeré stavební práce, a Strabag k realizaci vegetačních úprav (s využitím subdodavatelské firmy). Celkové náklady projektu byly na základě výsledku výběrového řízení výrazně sníženy a činí 10,6 mil. Kč (oproti původně předpokládaným 16,2 mil. Kč), z toho 85 % pokryje dotace z ROP Střední Morava (9 mil. Kč). Dotace se skládá z příspěvku Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu. Ukončení realizace je naplánováno na konec září Stezka městskou památkovou zónou Uherský Brod cílem projektu je vytvoření turistického okruhu, který provede návštěvníky města i místní obyvatele po nejvýznamnějších pamětihodnostech města. Realizace byla zahájena v únoru V rámci projektu dojde k vybudování odpočinkových míst (v místech u kostela Mistra Jana Husa, u dominikánského kostela Nanebevzetí Panny Marie, vedle Domu dětí a mládeže a u gymnázia), která budou doplněna o zvukové průvodce s informacemi o historii a zajímavostech o jednotlivých architektonických objektech. Po celé trase budou rozmístěny směrové ukazatele navádějící zájemce k jednotlivým atraktivním cílům, dále dojde k označení památkových objektů informačními tabulkami. Vše bude podpořeno nově vytvořenými propagačními tiskovinami. K výstavbě odpočinkových míst se zvukovými průvodci byla vybrána firma PSVS, další součásti projektu (rozmístění směrových ukazatelů, označení památkových objektů informačními tabulkami, vytvoření propagačních tiskovin) jsou předmětem samostatné zakázky, kterou bude realizovat firma JENA Jesenické nakladatelství (Ing. Dalibor Matějíček). Celkové náklady projektu činí po ukončení obou výběrových řízení 2,4 mil. Kč, dotačně bude projekt podpořen částkou 1,5 mil. Kč. Projekt bude kompletně zrealizován do konce června 2009, využívání jeho výstupů je tedy plánováno již na letošní turistickou sezónu. Prosíme občany, aby dbali na svou bezpečnost a věnovali zvýšenou pozornost při pohybu v místech realizace projektů. Za případné komplikace při průchodu se omlouváme. Celkový objem evropských dotací pro všechny 3 uvedené akce představuje cca 31 mil. Kč, které budou z převážné části čerpány prostřednictvím ROP Střední Morava již v tomto roce. Věříme, že připravené projekty výrazně přispějí k zatraktivnění veřejných prostranství a zkvalitnění infrastruktury pro místní občany i návštěvníky města. Oddělení strategického rozvoje z p r a v o d a j s t v í Naše město se představí v Praze Ve čtvrtek bude prezentováno Město Uherský Brod v Informačním centru Czechtourismu v Praze na Staroměstském náměstí. Toto informační centrum bylo otevřeno na sklonku roku 2007 ve zcela novém prostoru na Staroměstského náměstí v Praze. Navázalo tak na tradici prezentace regionů v centru Prahy a rozšířilo portfolium CzechTourism na počet dvou informačních center. Jeho cílem je podporovat rozvoj regionů nabídkou propagačních materiálů z celé ČR a pomocí prezentací a pořádání tiskových konferencí představovat regiony nejen Pražanům a odborné veřejnosti, ale také návštěvníkům Prahy ze všech koutů světa. Specifickým cílem je zvýšení počtu příjezdů turistů do regionů a oblastí a zároveň také propagace místních a regionálních akcí a atraktivit. Naše město zahájí svou prezentaci 2. dubna 2009 v hod. vystoupením folklorního souboru Olšava, který představí lidové písně a tance z Uherskobrodska. Představení města bude probíhat prostřednictvím DVD nahrávky o Uherském Brodě, ale také předáváním informací a propagačních materiálů. Zároveň budou také prezentovány úspěchy v oblasti informačních technologií města. Doprovodnou součástí akce pak bude ochutnávka krajových specialit: vdolečků, slivovice a piva z pivovaru Janáček. -red- OSLAVY 1. MÁJE V UHERSKÉM BRODĚ NA SOKOLSKÉM STADIONU 1. KVĚTNA, , BOHATÝ PROGRAM K POSLECHU HRAJE SKUPINA COUNTRIO OBČERSTVENÍ A ATRAKCE PRO DĚTI ZAJIŠTĚNY SRDEČNĚ ZVE MO ČSSD Našel se fotoaparát Skupina skautů z Kroměříže našla cestou k aquaparku Delfín fotoaparát, kde se nacházejí i fotky z porodu dítěte, které budou určitě pro majitele foťáku velmi vzácné. Pokud tento fotoaparát postrádáte, ohlaste se osobně nebo em v redakci Brodského zpravodaje na Domě kultury. Městská knihovna pořádá v úterý v 18 hodin přednášku Bc. Jaroslavy Vaculíkové na téma Historie zámku Pepčín Jste srdečně zváni. w

4 Ve městě se psy podle nových pravidel V těchto dnech nabyla účinnosti dlouho diskutovaná nová vyhláška vymezující pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve městě Uherském Brodě. Hlavním smyslem jejího přijetí je ochrana a zabezpečení přiměřených podmínek psů v zájmových chovech. Vedlejším, avšak neméně důležitým cílem je pak zvýšení bezpečnosti a čistoty ve městě. Podle jejího znění bude muset být pes na městských veřejných prostranstvích veden na vodítku, což je omezením jeho pohybu na nezbytně nutnou dobu právě v zájmu tohoto zvířete. Na silnicích a jiných dopravně zatížených komunikacích dochází ke stresování psů a k jejich přirozené snaze uniknout. Při tom dochází nejen k nehodám, při kterých jsou zvířata poraněna nebo usmrcena, ale i k jejich útěku, kdy přivolání je zejména při dopravní frekvenci ve městech a silnicích obtížné, zaběhlá zvířata při ztrátě původních sociálních kontaktů trpí. Vedení psa na vodítku umožňuje i kontrolu v době hárání fen, omezení nežádoucích stavů gravidity a porodů nežádoucích štěňat je jedním z účinných opatření k regulaci populace. Zabezpečení psa proti úniku, včetně jeho vedení na vodítku, omezuje i rizika napadení jiných druhů zvířat a nežádoucí vnikání psů do cizích objektů a na cizí pozemky; lze tak předejít i poškození zdraví psů, ke kterému může být veden majitel objektu ve snaze ochránit svůj majetek. Pokud je pes veden po veřejném prostranství či komunikaci na vodítku, je možné se v neposlední řadě vyhnout řadě konfliktů, snižuje se riziko nepřiměřených reakcí při setkání psa s malým dítětem, starým člověkem apod. Pokud pes vedený na vodítku znečistí komunikaci, lze majitele jednoznačné identifikovat. K významnému opatření, které řeší nová vyhláška, patří vymezení ploch, na kterých se budou moci psi pohybovat volně bez omezení. Samozřejmým předpokladem pro takový způsob venčení psa je jeho ovladatelnost osobou, která jej doprovází, poněvadž je dle Občanského zákoníku za svého psa plně zodpovědná. x z p r a v o d a j s t v í Při venčení psa nesmí dojít ke znečištění veřejného prostranství jeho výkaly, ať už je veden na vodítku či pobíhá volně. Po vykonání psí potřeby je tedy osoba, která zvíře venčí, povinna exkrementy odstranit. Sama vyhláška stanovuje výčet základních povinností osob doprovázejících psy při venčení: 1. na veřejném prostranství mít psa na vodítku, přičemž délka vodítka musí umožňovat ovladatelnost psa tak, aby neohrožoval bezpečnost, zdraví a majetek osob, 2. na veřejném prostranství vybavit psa náhubkem tak, aby znemožňoval kousnutí, není-li tato osoba schopna vzhledem ke svému fyzickému stavu či zdatnosti zajistit ovladatelnost psa nebo je-li mladší 15 let, 3. zajistit, aby byl pes při pohybu na veřejných prostranstvích viditelně označen platnou evidenční známkou, 4. zabránit vstupu psa na veškerá zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, nacházející se na veřejných prostranstvích, zejména na veřejně přístupná sportoviště, dětská a školní hřiště, pískoviště, veřejná prostranství vybavená dětským mobiliářem, která jsou označena zákazovou značkou uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Nově vydaná vyhláška je prvním krokem vedoucím ke stanovení podrobnějších pravidel upravujících chování psů a jejich majitelů na veřejných plochách. Lze předpokládat, že po vyhodnocení dopadů a účinků této vyhlášky v průběhu letošního roku bude vyhláška dle potřeby dále zpřesněna a upravena. Věříme, že dodržování výše uvedených zásad povede ke zlepšení soužití jak mezi lidmi a zvířaty, tak i lidí navzájem. Plné znění vyhlášky, včetně vymezených prostor pro volný pohyb psů, je uveden rovněž na webových stránkách města. Ing. Jiří Barčík, Městský úřad Uherský Brod, odbor životního prostředí Archeologická expozice v kostele Mistra Jana Husa V prosinci loňského roku město Uherský Brod v kostele Mistra Jana Husa na ulici Bří Lužů zrealizovalo archeologickou expozici zpřístupňující veřejnosti nálezy, které zde byly objeveny v rámci záchranného archeologického výzkumu provedeného pracovníky archeologického oddělení Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Výzkum byl vyvolán rekonstrukcí dřevěné podlahy kostela, který je významnou historickou památkou města Uherský Brod. Vlastnímu výzkumu předcházelo geofyzikální měření, které pomocí radarových paprsků ověřilo podpovrchové anomálie jako například pozůstatky starších zdí, hrobů, dutých prostor apod. Významným objevem bylo odkrytí původního gotického zdiva kostela ze 13. století v jihozápadní části stavby. Jedná se o kamenný sokl, pravděpodobně opěrák gotické stavby, ukrytý pod podlahou kostela. Postaven byl z masivních, velmi dobře opracovaných kamenných bloků spojovaných kvalitní tmavě šedou maltou. Na povrchu se dochoval i zbytek gotického nátěru bílé barvy. Původní zdivo gotické stavby bylo v této části narušeno stavbou opěrného sloupu lodi kostela pocházející pravděpodobně z roku 1494, kdy byla loď kostela upravována. V prostoru základového zdiva byly objeveny i pozůstatky dvou hrobů z přelomu 14. a 15. století. Po odkrytí původního gotického zdiva byl vznesen návrh na zpřístupnění tohoto archeologického nálezu širší veřejnosti. Prosklením části podlahy v místě zdiva tak vznikl v kostele velmi zajímavý prvek. Základy kostela byly očištěny a konzervovány v rozměru cca 1,2 x 1,2 a hloubce do -0,8 m tak, aby kromě vrchní plochy byly viditelné i boční stěny základu. Expozice byla oproti okolní zemině ohrazena betonovými stěnami a zakryta tvrzeným sklem vloženým do ocelového rámu o ploše cca 1,5 x 1,2m. Prostor archeologické expozice je osvětlen a kvůli zamlžení také odvětráván. Součástí expozice je i informační tabule o předmětném nálezu. Původní mosazná tabule byla na žádost památkářů nahrazena vyleptáním informací do skla překrývající tuto expozici. Veřejnost tímto zveme k návštěvě kostela a zejména ke zhlédnutí nové archeologické expozice, která má z historického pohledu jistě co nabídnout. Kostel je veřejnosti otevřen denně od cca 7 do 18 hodin, v zimních měsících do 16 hodin. Současně chceme poděkovat Nadaci Děti-kultura-sport za poskytnutí nadačního příspěvku ve výši Kč na realizaci této expozice. Moravsko-slezská křesťanská akademie, pobočka Uherský Brod Vás srdečně zve na přednášky 1) Ing. Pavel Jajtner: Zkušenosti a zážitky z diplomatického působení ve Vatikánu 15. dubna 2009 v hod. ve velkém sále farního úřadu v Uherském Brodě, Masarykovo nám. 68. Po přednášce bude v prodeji kniha P. Jajtnera: Zajisté, Excelence, vydaná v r ) Doc. Petr Chalupa, ThD.: Metody a přístupy k výkladu biblického textu 13. května 2009 v hod. ve velkém sále farního úřadu v Uherském Brodě, Masarykovo nám. 68.

5 Městská policie radí, doporučuje Konečně se oteplilo, prodloužily se dny a pěkné počasí nás láká k delším procházkám a cyklovýletům. Bývalo zvykem, že měsíc duben byl měsícem bezpečnosti. Majitelé osobních vozidel si nechávali po zimě zkontrolovat stav svých aut a co bylo třeba, opravilo se. Na silnicích se zvýší počet účastníků silničního provozu, vyjedou tzv. sváteční řidiči, na svých motorkách vyrazí po zimním spánku motorkáři a zvýší se i pohyb cyklistů po komunikacích. V Uherském Brodě je stále nejproblémovějším místem ulice U Korečnice od benzinky ke světelné křižovatce a naopak. Bohužel zimní měsíce nedovolily dokončit opravu vozovky, tato bude v celé délce opravena v průběhu měsíců duben a květen. Předpokládaný termín ukončení oprav je v polovině května, ovšem vše je odvislé od počasí. Chtěli bychom požádat řidiče o ohleduplnost a tolerantnost.vlivem uzavírky poloviny komunikace dojde ke zvýšení počtu vozidel, které budou projíždět po objízdné trase, a tím se zhorší průjezdnost i v centru města. Bude se opět jednat o trasu od Bánova k Tescu, kolem Kollera, přes železniční přejezd zpět na obchvat Uh. Brodu. Tato komunikace byla ve špatném stavu, proto bylo nutné ji opravit. Taktéž v měsíci dubnu budou na místních komunikacích probíhat opravy výtluků ve vozovkách po zimních měsících. I letošní zima zanechala po sobě hodně takto poškozených vozovek a to nejen v našem městě, proto by měli všichni řidiči dbát zvýšené opatrnosti při jízdách svými vozidly. Než vyrazí na své toulky cyklisté, měli by si taktéž nechat seřídit svá kola. Určitě není nic příjemného, když při jízdě z kopce nefungují brzdy, je špatně nastavený řetěz, nefungují přesně převody. Hlavně u dětských kol by rodiče měli dbát na kvalitní seřízení kola a vždy dětem nasazovat ochrannou přilbu před jízdou. Je vhodné dětem koupit sportovní oblečení ve výrazných barvách, umístit na již zakoupené reflexní pásky. Jarní počasí láká majitele psů k delším vycházkám. Chceme je upozornit, že nabyla účinnosti nová vyhláška města Uherský Brod, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Uherský Brod a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, Ve druhé polovině loňského roku byly úspěšně zrealizovány 2 projekty, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Další 2 projekty pokračují v realizaci v tomto roce. Prvním z nich je projekt ZŠ Újezdec realizace úspor energie, předložený v rámci 3. výzvy OPŽP v lednu V květnu téhož roku byl tento projekt vybrán k podpoře, následně se začalo připravovat zadávací řízení na dodavatele. Vybraná firma 3V&H s.r.o. zahájila stavební práce v polovině července, dne byl projekt kompletně zrealizován. V rámci projektu došlo k zateplení obvodových stěn budovy školy a výměně oken a dveří. Projekt tak přispěl ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy, k výraznému snížení nákladů souvisejících s vytápěním objektu a zároveň ke snížení emisí oxidu uhličitého. Dotace z evropského Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí činí 2,7 mil. Kč a pokrývá tak 78 % z celkových nákladů akce. V tomto roce dále pokračuje obdobná akce, avšak většího rozsahu, na ZŠ Na Výsluní. Akce zaměřená na kompletní zateplení odvodových stěn, střechy tělocvičny a výměna oken a dveří by měla být dokončena do konce října Druhým úspěšně zrealizovaným projektem je Revitalizace toku v lokalitě Jiřičky. Řešené území se nachází v těsné blízkosti vodního toku řeky Nivničky v prostoru za areálem Slováckých strojíren. O dotaci bylo zažádáno ve 2. výzvě OPŽP, která byla uzavřena rovněž v lednu V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byla vybrána firma Staveko, s.r.o., která projekt zrealizovala v době od 1. srpna do 15. prosince Účelem projektu bylo vytvoření mokřadu, jehož vzhled i charakter odpovídá místním přírodním podmínkám. Projekt svým zaměřením přispívá zejména ke zvýšení retenční schopnosti krajiny (tj. schopnosti krajiny zadržovat vodu a zpomalovat její odtok) a k vytvoření vhodných podmínek pro možnost z p r a v o d a j s t v í chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Prostor, kde je umožněno volné pobíhání psů, bude označen tabulkou s vyobrazením psa. Naopak tam, kde bude zákaz vstupu se psy, bude umístěna tabulka s vyobrazením psa přeškrtnutá. Seznam prostor, kde mohou psi volně pobíhat: Havřice: Ke Hřišti - zelená plocha naproti vstupu do sportovního areálu V Kútě zelená plocha v proluce mezi domy Dolní zelená plocha u zadní brány České zbrojovky k železničnímu přejezdu Uherský Brod: Na Dlouhých zelená plocha za muzeem Bří Lužů zelená plocha nad hotelem U Brány Za Humny zelená plocha za domy č.p a č.p Nám. 1. máje zelená plocha ke garážím u rybníka Osvoboditelů zelená plocha směrem k ulici Rychtalíkova Partyzánů zelená plocha vedle garáží pod rybníkem a chatovou oblastí E. Háby, Luhanova zelená plocha nad ul. Luhanova směrem k rybníku Pod starým hřbitovem zelená plocha směrem ke garážím Oba břehy řeky Olšavy vyjma 100m úseku u dětského hřiště na ul. Trávníky U Mlýnů zelená plocha u potoka po cyklostezku Těšov: Pod Rubanisky plocha úvozové cesty na konci ulice vpravo Újezdec u Luhačovic: Podhájí cesta se zelení mezi domem č.p. 241 a sportovištěm ZŠ Nádr. ČD zelená plocha u sběrného dvora Městská policie bude provádět časté kontroly na dodržování vyhlášky města a v případě zjištěného porušení věc bude řešena zpočátku domluvou, posléze dle zákona č. 553, O obecní policii. Buráňová Jana, MP Město realizuje první z projektů podpořených v rámci Operačního programu Životní prostředí rozšíření živočišných a rostlinných druhů z nedaleké evropsky významné lokality Natura Dotace ve výši 1 mil. Kč poskytnutá z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí pokrývá 84 % z celkových nákladů. Projekt Revitalizace Vinohradského potoka je téměř před dokončením. Realizace projektu na sídlišti Pod Vinohrady se skládá ze dvou částí úpravy koryta toku a vegetačních úprav. Úprava koryta toku byla dokončena na konci roku 2008, vegetační úpravy na ploše 5,6 ha budou dokončeny v květnu Úprava koryta toku v délce 270 m spočívá v prodloužení toku formou meandrů, úpravě břehů vysvahováním, vytvoření kaskády stupňů a drobných tůní pro lepší život vodních živočichů a rozvoj mokřadních rostlin. Snahou tak bylo vytvoření takového koryta toku, který se co nejvíc blíží jeho přirozené formě. Z vegetačních úprav bylo v roce 2008 zrealizováno vykácení nevhodných a poškozených dřevin a vysazeno 868 ks stromů a keřů. V letošním roce bude obnoven trávník na ploše 0,2 ha a vysazeno cca 800 ks trvalek. O dotaci na tento projekt bylo zažádáno ve 2. výzvě OPŽP v lednu V souladu se zákonem o veřejných zakázkách byly vybrány 2 firmy na realizaci jednotlivých částí. Úpravu koryta toku provedla firma SILAMO s.r.o. a vegetační úpravy provádí firma RUMPOLD UHB, s.r.o. Dotace ve výši 2,06 mil. Kč je poskytována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Státního fondu životního prostředí. Část dotace ve výši 1,4 mil Kč již byla Městu Uherský Brod proplacena a jedná se tak o první fyzicky obdržené dotační prostředky z Evropské unie v programovacím období Oddělení strategického rozvoje y

6 Žijí mezi námi. Navštívili nás. Výkon svěřené funkce přináší kromě řady starostí někdy i příjemné chvíle. K těm patří setkání s řadou pozoruhodných lidí, kteří mají k našemu městu nějaký vztah. V domnění, že by jejich osudy, názory či úspěchy mohly zajímat i naše čtenáře, dovolil jsem si tyto alespoň pro mne zajímavé lidi pozvat na radnici, a o tom všem se podělit i s Vámi, čtenáři Brodského zpravodaje. Pozvání na šálek čaje spojené s příjemným rozhovorem a společnou fotkou pod bustou J.A. Komenského tentokráte přijala Alena Mařicová a Ing. Martin Bříštěla. Alena Mařicová. Narodila se před 35 lety. Po předčasném úmrtí maminky prožila ve Vlčnově se svým otcem a dvěma sourozenci nelehké dětské období (mohu posoudit, byli jsme skoro sousedé), až nakonec našla spokojený domov v uherskobrodském Domově pro osoby s postižením (DZP). Odsud byla na základě výsledků na republikovém přeboru v Úpě nominována do výběru české reprezentace na Světové zimní hry 2009 v americkém městě Boise ve státě Idaho, odkud si přivezla tři medaile. Ing. Martin Bříštěla. Od letošního roku ředitel DZP v Uherském Brodě. Uherskobrodské sportovní veřejnosti je znám jako úspěšný dlouholetý brankář místního Hokejového klubu, ačkoli je odchovanec hradišťského hokeje. Zde začínal mimo jiné i s asi nejúspěšnějším uherskobrodským sportovcem Milošem Gureňem (v této rubrice ho představíme v některém z dalších čísel BZ) v superúspěšné přípravce trenérů Pšurného a Pochylého. S ní vlastní nejen titul přeborníka kraje, ale pak i bronzové medaile v republikové soutěži mladších žáků. Závěr kariéry (alespoň tak sám dosud tvrdí) strávil v brance Uherského Ostrohu, kde svými vynikajícími výkony v letošní kvalifikaci paradoxně přispěl k senzačnímu vyřazení našeho HC. Říká, že v nejlepším se má přestat a lepší závěr své brankářské kariéry si nemohl přát. z p r a v o d a j s t v í téměř minimální. My se snažíme v rámci možností o nějaké pobyty na horách, teď jsem byli na začátku roku ve Velkých Karlovicích, ale jen pár dní. Vybraní účastníci speciální olympiády také byli na sportovním soustředění v Krkonoších. Klasický trénink, jaký absolvují sportovci, u nás neprobíhá. Věnuje se jí kolega Roman Kunovjánek, ale jedná se o spíš nárazové akce. Alenka má to velké štěstí, že je přirozený talent. Systematický trénink bohužel nemá. Na čem Alenka závodí? M.B.: Nemá žádné speciální lyže, ale jezdí na obyčejných, běžných lyžích. Nyní máme slíbeno z Intersportu, že nám nachystají závodní lyže i sportovní oblečení. Doufám, že až za dva roky pojede Alenka medaile obhajovat, tak už bude lépe vybavená. Dostat se do Ameriky na závody jistě není jednoduché, vyžaduje to velké finanční náklady. Jak tuto problematiku řešíte? M.B.: Všechny náklady hradí České hnutí speciálních olympiád (ČHSO), které je oficiálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc. ČHSO sdružuje 147 sportovních klubů SO v celé ČR a do jeho programu pravidelného sportování je v těchto klubech zapojeno přes 3000 sportovců s mentálním postižením. Jaké sporty můžeme na speciální olympiádě vidět? M.B.: Na zimních světových hrách se soutěží v sedmi sportech olympijského typu: ve sjezdovém lyžování, běžeckém lyžování, krasobruslení, rychlobruslení, snowboardingu, snowshoeingu a ve speciálně olympijské variantě halového hokeje (floor hokej). Čeští sportovci se zapojili do soutěží ve sjezdovém i klasickém lyžování, v snowboardingu a ve své tradičně úspěšné disciplíně, ve floor hokeji. Získali zde 30 medailí, z toho 12 zlatých. Jaké další sporty máš ráda? Věnuješ se i jiným sportům? A.M.: Mám ráda jen běh, a to klasický i na lyžích. Jiné sporty nedělám. I těmto jsem se začala věnovat až od té doby, co jsem v Brodě. V televizi se ale nejraději dívám na krasobruslení a na sjezdové lyžování. Věnují se sportu i ostatní vaši uživatelé? M.B.: Jistě, hlavně chodíme pravidelně plavat do bazénu. Nabídky na sportoviště máme, ale je to složitější. Ve spolupráci s Rotary klubem děláme pro naše uživatele sportovní závody, ale spíš zábavnější formou. Nejen za rozhovor, ale i za vzornou reprezentaci Města Uherský Brod poděkoval. Ing. Pavel Josefík, místostarosta města Jak k tomu došlo, že jste se takové prestižní soutěže zúčastnili a už jste někdy v minulosti podobou soutěž absolvovali? M.B.: Už v 90. letech byli naši klienti v Americe, kdy se účastnili závodů v plavání, pak před dvěma lety v Irsku byli naši uživatelé na atletických závodech. Vojta Krušina měl tenkrát smůlu v tom, že byl v soutěži skoku do dálky diskvalifikován. Povedl se mu totiž výborný pokus až po kvalifikaci. Byla to taková smutná tečka za jeho účastí na takových velkých závodech. Zimní olympiádě předcházely české závody v Malé Úpě. Tam se jezdí každoročně v lednu a tím, že Alenka tyto závody vloni i letos vyhrála, kvalifikovala se na olympiádu. Jaké medaile Alenka z amerického Boise přivezla? M.B.: Získala v běhu na lyžích stříbro na 500 m a bronz na 1 km. K tomu stříbro v běžecké štafetě na 4 x 500 m. Jak probíhá trénink na takové závody? M.B.: To je velmi zajímavé, protože trénink je u našich uživatelů z Manželka prezidenta republika paní Livia Klausová přijala na Pražském hradě úspěšnou výpravu českých speciálních olympioniků, která na únorových světových zimních hrách speciálních olympiád získala celkem 30 medailí, z toho 12 zlatých. Alena Mařicová vpravo dole.

7 z p r a v o d a j s t v í Ohlédnutí za Dnem GIS na uherskobrodské radnici Odbor informatiky připravil další Den GIS, na kterém prezentoval obecné informace o geografických informačních systémech, ale i vlastní úspěchy při implementaci této technologie pro potřeby občanů města i zaměstnanců úřadu. Celý den měla veřejnost možnost zhlédnout výstavu map a specializovaných plakátů (posterů). Součástí výstavy byla rovněž soutěž, kde návštěvníci rozpoznávali objekty ze slepých leteckých snímků města Uherský Brod. Dopolední blok přednášek na radnici byl připraven pro studenty středních škol z Uherského Brodu. Nejprve Mgr. Martin Hudec, specialista GIS z Odboru informatiky, vysvětloval, co je GIS, a ukázal možnosti mapového serveru Poté Bc. Libor Hladiš z Katedry geoinformatiky UP v Olomouci předal posluchačům informace o studijním oboru geoinformatika. Studenti se tak dozvěděli, jak probíhá nejen samotná výuka, ale i mimoškolní aktivity. Odpolední blok přednášek patřil jak odborné, tak široké veřejnosti. První blok odborné prezentace byl určen pro projektanty a geodety zaregistrované na portále Ing. Ivan Kusák, správce datového skladu, nejprve prezentoval Jednotnou digitální technickou mapu (JDTM) a Jednotné územně analytické podklady (JUAP) Zlínského kraje (ZK). Poté názorně předvedl, jaké možnosti skýtají portály JDTM-ZK a JUAP-ZK. Na závěr byly zodpovězeny všechny dotazy přítomných. Na začátku druhého bloku přednášek určených pro veřejnost místostarosta města Ing. Pavel Josefík oficiálně zpřístupnil nový mapový projekt Životní prostředí pro veřejnost. V tomto projektu jsou shromažďována data o životním prostředí v celém správním obvodu Uherského Brodu. Jedná se např. o všechny typy chráněných území, sesuvy, ÚSESy atd. Předpokládá se také zapojení veřejnosti nebo škol. Rádi do mapy přidáme např. studánky, lokality se vzácnými rostlinami či stromy nebo výskyty ohrožených druhů živočichů (forma předání je libovolná, preferujeme lokalizaci v souřadnicích, popř. zákres přímo do mapy). Přítomní občané si následně vyslechli informace o mapových projektech města, koncepci GIS na městském úřadě a na závěr Ing. Karel Hanke ml. ve faktech shrnul informace o projektu Metropolitní komunikační síť (MAN-UB) společně s možnosti využití pro běžného občana. Novinky na mapovém serveru: * Projekt pro veřejnost - nastavení aktuálních vrstev. * Parkovací plochy - vrstva je ve skupině Dopravní informace a je na mapě vyznačena tmavě modrými plochami. Spolu s touto vrstvou je zobrazen i počet parkovacích míst. * Místní názvosloví - vrstva se nachází ve skupině Územní identifikace. * Nový projekt Životní prostředí - nastavena základní vrstva Ortofoto - ORP mapový server města Uherský Brod Zápisy dětí do mateřských škol Městský úřad v Uherském Brodě, odbor školství a kultury oznamuje, že zápisy dětí do mateřských škol v Uherském Brodě a jeho částech Těšov, Újezdec a Havřice se budou konat ve dnech dubna 2009 v čase od 10 hod. do 12 hod. v jednotlivých mateřských školách. Karneval ve školní družině Na Výsluní Ferda Mravenec a Beruška přivítali v pátek na družinovém karnevale nejen natěšené děti v maskách princezen, pirátů, upírů, klaunů, ale i více než 30 jejich rodinných příslušníků (maminek, tatínků, sourozenců ). Karnevalové odpoledne začalo promenádou masek a pokračovalo dovednostními soutěžemi, volným tancem i tancováním ve dvojicích s plněním úkolů. Obětavé maminky a babičky se staly rozhodčími a spolupracovníky vychovatelek při organizaci soutěží i při vedení tanečního hada. Největší radost udělaly dětem hry s nafukovacími balónky a papírové sáčky ukrývající drobnůstku pro každého. Bylo to krásné vykročení do prázdninového týdne! Vychovatelky {

8 Střípky z činnosti Městské policie :30 hod.: Telefonicky požádala dispečerka RZS o příjezd hlídky MP na nádraží ČD v Uherském Brodě. Na místě již byla lékařka RZS, která si vyžádala pomoc hlídky při naložení těžkého pacienta do sanitky. Za pomoci hlídky byl tento muž naložen do sanitního vozidla a převezen k dalšímu ošetření do nemocnice v Uh. Hradišti. z p r a v o d a j s t v í zdravotnického personálu nemocným pacientem. Byla vyslána hlídka MP, která pomocí hmatů a chvatů zamezila agresivnímu chování ze strany pacienta vůči lékařce. Poté byl muži injekčně aplikován zklidňující lék a po jeho zklidnění byl tento muž převezen sanitním vozidlem RZS do nemocnice v Uh. Hradišti :10 hod.: Hlídka MP při kontrole jedné z restaurací zpozorovala zjevně nezletilou dívku, která po spatření hlídky posunula sklenici malého piva, kterou měla před sebou, před muže, který s ní seděl společně u stolu. Hlídce uvedla, že personál jí odmítl alkohol prodat, a proto jí ho koupil její kamarád. Dechová zkouška na alkohol byla pozitivní a bylo naměřeno 0,78 promile alkoholu. Na místo byla přivolána pracovnice sociální péče, se kterou hlídka dívku převezla do místa bydliště, kde byla předána otci :10 hod.: Policie ČR telefonicky požádala o spolupráci hlídku MP při zajištění místa trestného činu. Jednalo se o podezření z nelegálně držených střelných zbraní v zavazadlovém prostoru motorového vozidla :27 hod.: Telefonické oznámení z jedné místní ubytovny, že zde došlo k fyzickému napadení. Po příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že napadená žena je v obličejové části od krve, stěžuje si na bolesti hlavy. Uvedla, že byla na návštěvě u známého a ten ji nejdříve slovně a potom fyzicky napadl. Zraněná žena byla předána k ošetření RZS. Hlídka dále zjistila, že onen muž celou věc popírá s tím, že si poškozená zranění způsobila sama. Jelikož vzniklo podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití se zraněním, byla věc předána k dořešení Policii ČR :15 hod.: Policie ČR telefonicky požádala o pomoc poté, co vrátný Slováckých strojíren oznámil, že v areálu leží na zemi poraněný dravec. Na místo byla vyslána hlídka MP. Po příjezdu zjistila, že se jedná o zraněné káně. Toto bylo hlídkou odchyceno a převezeno na odbor životního prostředí a zemědělství :20 hod.: Hlídka Městské policie prováděla kontrolu okolí místní diskotéky, kde v zastávce autobusu byla zastižena skupinka 6 zjevně nezletilých mladíků. Po provedené orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu byla u dvou z nich zkouška pozitivní. Na místo byla přivolána pracovnice sociální péče, se kterou hlídka poté oba mladíky převezla do místa bydliště. Zde byli předáni rodičům :25 hod.: Telefonická žádost Policie ČR o výjezd hlídky MP do místního baru, kde odsluha baru oznámila na linku 158, že je napadána hostem, který je zřejmě pod vlivem drog. Tento navíc ještě poškodil pevnou telefonní linku, poté vzal popelník, který stál na baru a řekl poškozené, že pokud bude volat policii, tak popelník po ní hodí. Po příjezdu hlídky MP na místo se zde již dotyčný nenacházel, nebyl nikde v okolí zastižen. Událost byla hlídkou MP na místě sepsána, jelikož totožnost dotyčného byla hlídce známa, celá věc byla předána PČR k dořešení :34 hod.: Telefonické oznámení žáka základní školy na linku 156, že spolu s kamarádem nalezli nějakou tašku na kolečkách v prostoru patrového parkoviště za poštou. Jedná se zřejmě o vozík, který používají pracovnice pošty při roznášce dopisů. Na místo byla vyslána hlídka MP. Po zjištění obsahu bylo zjištěno, že se opravdu jedná o kabelu poštovní doručovatelky, která téhož dne nahlásila její odcizení. Jelikož se jednalo o podezření z trestného činu, byla na místo přivolána Policie ČR, která si věc převzala k dořešení :07 hod.: Pracovnice nádraží ČD telefonicky požádala o příjezd hlídky MP, protože ji cestující informovali, že v kolejišti u Racioly leží neznámý starší muž, zřejmě v podnapilém stavu. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zkontrolovala udanou oblast, a dotyčný muž byl nalezen a hlídkou MP z kolejiště vykázán pryč :30 hod.: Policie ČR telefonicky požádala o výjezd hlídky MP na sídliště Pod Vinohrady, kde dochází k fyzickému napadání :43 hod.: Městská policie přijala telefonické oznámení, že na Kučerově náměstí spadla na jednom rodinném domě střecha a uvnitř domu by se měly nacházet osoby. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že na jednom starším domě je skutečně spadlá střecha, uvnitř domu se stále svítí a štěká tam pes. Na výzvu hlídky se ozval obyvatel domu, který sdělil, že je v pořádku, ale nemůže se nijak dostat ven. Hlídka MP ještě před příjezdem hasičů a záchranky pomohla dotyčnému muži dostat se z domu ven odklizením spadlých cihel od vstupních vrat. Dotyčný neutrpěl žádné zranění. Dům byl odpojen od přívodu el. energie. Hlídka MP zakázala obyvatelům domu, kteří se mezitím na místo dostavili, vstup do objektu do doby, než o stavu domu rozhodne statik. Hlídka MP vymezila zabezpečovací páskou okolí domu proti vstupu. Buráňová Jana, MP Nabízíme pronájem volného vytápěného nebytového prostoru o výměře 133 m2 v UB, Svatopluka Čecha 1137 (Sokolovna). Parkovací místa asi 50 metrů od objektu. Tel.: ,

9 Uherskobrodská ZUŠka opět úspěšná Soutěž mladých recitátorů k u l t u r a Každoročně se žáci hudebních oborů základních uměleckých škol účastní soutěží, které pro ně vyhlašuje MŠMT. Letos soutěžili všichni ti, kteří hrají na dechové nástroje, cimbál, bicí nebo ti, kteří navštěvují obor zpěv či cimbálovou muziku. Sítem školních kol se probojoval do kol okresních, konaných v měsíci únoru, velký počet žáků. Celkem se okresních kol za ZUŠ Uherský Brod v daných oborech účastnilo 24 soutěžících v nejrůznějších věkových kategoriích a jedna cimbálová muzika. O jejich výborné přípravě svědčí fakt, že z okresních kol postoupilo do kol krajských celkem 14 žáků! V oboru zpěv získaly v Uherském Hradišti první místa s postupem do krajského kola: Anna Talašová, Karolína Kukolová a Veronika Gajdůšková ze třídy uč. Jiřího Hrubého a komorní duo Karolína Kukolová a Zuzana Zámečníková, které připravovala uč. Květa Talašová, v oboru dechové nástroje žesťové a bicí to byl Jakub Štajner ze třídy uč. Pavla Vacka a Viktor Jahoda ze třídy uč. Radovana Mahdala. Velmi úspěšní byli žáci ze třídy uč. Stanislava Sládka v oboru dechových nástrojů dřevěných. Zde získali 1. místa s postupem: Lucie Mošťková (zobcová flétna), Radek Chýla a Tomáš Plášek (klarinet) a Martin Marášek (saxofon). Výborného výsledku dosáhli i žáci ze třídy uč. Lubomíra Valečky v oboru cimbál, kdy do krajského kola postoupili dva žáci: David Bruštík a Jan Malina. Postup do kraje si z okresního kola v Uherském Ostrohu zaslouženě odvezla i dětská cimbálová muzika ze Strání, kterou připravuje uč. Anna Přikrylová. Za zmínku určitě stojí i to, že žáci uherskobrodské ZUŠ dále získali v okresních kolech souhrnně šest druhých míst, dvě místa třetí a dvě čestná uznání. Další kolo soutěží proběhlo pouze v oboru zpěv. Tři děvčata ze ZUŠ Uh. Brod se umístila v kraji jako druhé nejlepší, což je na této úrovni krásný úspěch. Souběžně s těmito soutěžemi probíhá na ZUŠ Uh. Brod ještě každoročně interní soutěž školy s názvem MUZIKANT. Přehlídka vítězů proběhla v úterý v hodin v sále dominikánského kláštera v Uherském Brodě. V krásných historických prostorách kláštera vás rádi přivítáme i na žákovských absolventských koncertech, které se budou konat v měsících dubnu a květnu. Poslední květnové úterý si vyhraďte pro tradiční GALAKONCERT, na kterém si určitě budete moci poslechnout kromě dalších i některé úspěšné žáky z letošních soutěží. Veškeré informace a podrobnosti o připravovaných akcích uherskobrodské ZUŠky získáte na webových stránkách školy Foto na str. 23. (iba) Vydařené šibřinky TJ Sokol Přijela jsem k mamince do Uherského Brodu prožít jarní prázdniny se svými dcerami (1,5 a 7,5 let). Mimo jiných aktivit jsme v místní sokolovně navštívily šibřinky pro děti, které organizoval TJ Sokol. Ke svému úžasu jsem přihlížela, jak se obě dcery baví a mě téměř nepotřebují. Šibřinky začínaly fašankovým vystoupením dětí z Mateřské školky Svatopluka Čecha. Dále pokračovala taneční zábava na dětskou muziku. Úžasné paní učitelky v kostýmech s dětmi celou dobu tancovaly jednoduché motivy a děti byly k neudržení. Musím uznat, že něco takového jsem ještě nezažila. Nevolila se nejhezčí maska, ale každé dítě si nakonec odneslo balíček se sladkostmi a malým dárkem a nebylo zklamané z toho, že právě jeho maska nevyhrála. Děkuji všem organizátorům za příjemně strávené odpoledne. Hana Zbořilová, Prostějov U příležitosti 100. výročí narození Františka Kožíka vyhlašuje Galerie K Josefa Kollera výtvarnou soutěž pro děti do 15 let na téma P I E R O T podle nejslavnější knihy F. Kožíka. Práce vyhodnotí členové Sdružení výtvarníků moravsko-slezského pomezí. Práce označené jménem, věkem a kontaktem můžete odevzdávat v Galerii K, Seichertova ul. (vpravo od malých schodů) do pondělí 11. května 2009 včetně. Ve středu se v prostorách uherskobrodského Domu dětí a mládeže konalo okrskové kolo Celostátní přehlídky mladých recitátorů, kterého se zúčastnilo 100 žáků základních škol a nižších ročníků gymnázia. Do poroty zasedli Martina Dörrová, Bronislava Bujáčková, Eva Chludová, Elen Fremlová, Lukáš Fabián, Libuše Jančářová, Justina Bradáčová, David Kryštof, Saša Haluzová, Roman Švehlík, Hana Krajčová a Marcela Juráková. Rozhodování určitě neměli jednoduché, ale nakonec to dopadlo následovně. 0. kategorie 1. místo Jakub Janča, ZŠ Prakšice 2. místo Robert Goldmann, ZŠ Katolická Uh. Brod 3. místo Kateřina Hladíková, ZŠ a MŠ J. A. K. Komňa 3. místo Klára Velecká, ZŠ Prakšice 1. kategorie 1. místo Zita Klimčíková, ZŠ Katolická Uh. Brod 2. místo David Strnad, ZŠ pod Vinohrady Uh. Brod 3. místo Karolína Koníčková, ZŠ Hradčovice 3. místo Klára Michalcová, ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod 3. místo Dagmar Dvořáková, ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod 2. kategorie 1. místo Aneta Lukešová, ZŠ Na Výsluní Uh. Brod 2. místo Kamila Dolinská, ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod 3. místo Marian Flekač, ZŠ Strání 3. místo Jiří Kučera, ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod 3. kategorie 1. místo Šárka Lukešová, ZŠ Na Výsluní Uh. Brod 2. místo Aneta Mikesková, Gymnázium J. A. K. Uh. Brod 3. místo Šárka Beníčková, ZŠ Mariánské nám. Uh. Brod 4. kategorie 1. místo Tereza Surá, ZŠ Šumice 2. místo Marie Trtková, ZŠ Na Výsluní 3. místo Frederika Klčová, Gymnázium J. A. K. Uh. Brod 3. místo Kristýna Mlčochová, Gymnázium J. A. K. Uh. Brod Soutěžní atmosféru zpříjemnilo hudební sdružení Půl Písně s několika středověkými písněmi a svůj talent předvedly i Zuzka a Bára, kdysi nadějné recitátorky a dnes už zkušené konzervatoristky. Děkujeme firmě Tekoo a Městskému úřadu v Uherském Brodě za sponzorské dary. Vítězům blahopřejeme a přejeme úspěch i v následujícím oblastním kole, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti 26. března Hana Běhalová a Věra Lovecká I X. H U D E B N Í P O D V E Č E R S T A N E Č N Í M O R C H E S T R E M S T A N I S L A V A S L Á D K A z e Z á k l a d n í u m ě l e c k é š k o l y se koná v pátek 17. dubna od 18 hodin ve velkém sále Domu kultury. Pořad moderuje Roman Švehlík, Vstupné dobrovolné Vysoko zornička, dobrú noc, Anička, ešče vyšej nebe, dobrú noc aj Tobě, ešče vyšej nebe, dobrú noc aj Tobě Dne tomu budou tři roky, co nás navždy opustila paní Anna Škapová (rozená Mertová). Stále nám schází. Vzpomínají manžel Kamil a dcera Kamila s rodinou }

10 Co nového v muzeu? k u l t u r a KRASLICE A VELIKONOČNÍ ZVYKOSLOVNÉ PŘEDMĚTY trvá do Malý výstavní sál muzea Poněvadž téma výstavy natolik souvisí s obdobím, které právě prožíváme, připomeňme si u této příležitosti jeho tradiční kolorit z textu úvodního slova, jež přednesl PhDr. Pavel Popelka, CSc., ředitele muzea na vernisáži výstavy: Řada obřadních úkonů se vázala k velikonočnímu týdnu, kdy se všechno připravovalo k oslavě velikonoc. Výjimečnost těchto svátků potvrzuje i okolnost, že na velikonoce musel být dům z gruntu uklizen, vylíčen a bylo pravidlem, že se pořizovalo i nové oblečení, zejména dětem. K starým velikonočním zvykům patřily obchůzky chlapců s řehtačkami, tzv. hrkání či repotaní (název ze Strání), konající se od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Řehtaček se používalo několik chodili po pomlázce jednotlivě a navštěvovali převážně jen svoje příbuzné, větší chlapci a rekruti chodili ve skupinkách i ke svým vrstevnicím. Hlavním posláním obchůzky bylo vyšlehat děvčata a vůbec všechny ženy v domě jarními omlády, což mělo podle lidové víry příznivě působit na jejich zdraví a krásu. Místy se věřilo, že se tak zabrání jejich oprašivění. K dobrým mravům dívky náleželo na oko se před mládenci stydět a schovávat se před nimi. Na druhé straně se však prestiž děvčete a celé rodiny posuzovala podle počtu chlapců, kteří jejich dům navštívili. Název svazku prutů, se kterými se chodilo po pomlázce a jež se většinou umně splétaly, byl téměř vesnici od vesnice jiný. Na moravských Kopanicích se nazýval šibák, ve Strání mrskáč, ve Vlčnově kančúch, v Hradčovicích čugar, v Dolním Němčí kocvar. Nejčastěji se však setkáváme s názvy: tatar, korbáč, šlahačka, žila. Za šlehání menší chlapci dostávali především vajíčka a cukroví, větší byli pohoštěni a děvčata jim uvázala na tatar pentličky a darovala kraslice. Darování kraslice bylo velmi často milostným gestem, dívka tak navenek vyjadřovala svou náklonnost k chlapci. V Nivnici děvčata darovala svým nápadníkům kraslice ve zdobené kazetě, ve Strání ve vyšívaném šátku. Při šlehání se přednášelo mnoho koledních textů, ve kterých se pomlázka jakoby vymáhala. V Šumicích se např. říkalo: Hody, hody doprovody, dajte vajce malované. Nedáte-li malované, dajte aspoň bílé, šak vám slepička znese iné. Slepička gdák, vajíčko křáp. Nenechte mňa dlho stát, já mosím ovečky do hory hnát. Ve Strání se po koledování přidávalo: Dajte nám, dajte, co nám máte dáti, budeme vám stěnu dráti a pod nohy stláti. Děvčátka ze souboru Veleťánek na vernisáži výstavy Kraslice a velikonoční zvykoslovné předměty druhů; nejoblíbenější byly pojízdné hrkače, dále klepače opatřené jedním, dvěma i více dřevěnými kladivy a valchy (řehtačky poháněné klikou). Velikonoční hrkání mělo svůj pevný řád, byly přesně určeny trasy, kudy se chlapci ubírali, a samo hrkání se provádělo třikrát denně - ráno, v poledne a večer, v pátek ještě ve tři hodiny. Obchůzku řídil jeden z chlapců, jemuž byli všichni ostatní podřízeni. ( ) Nejvíce se mládež těšila na velikonoční pondělní pomlázku. Menší chlapci ANKETA: KNIHA MÉHO SRDCE I občané města Komenského mohou přispívat do celostátní ankety Kniha mého srdce - zvolte si svou nejmilovanější knihu!!! Hlasovat můžete od 4. dubna do 19. dubna 2009 prostřednictvím kuponu. Anketní lístek obdržíte v Městské knihovně a můžete ho tam i odevzdat, stejně jako na pobočce Máj v Uherském Brodě. Dále můžete prostřednictvím internetových stránek ut Velikonoční pomlázka je jedním z obyčejů, který se zachoval až do současnosti. Dodnes lze vidět na slováckých vesnicích, jak malí koledníčci navštěvují domy svých příbuzných, ale i skupiny mládenců navštěvujících své vrstevnice, či chlapce z folklórních souborů objíždějící často i v kroji své tanečnice. Výstava - Inspirace folklorem Pavel Popelka - etnograf, fotograf, sběratel, filmař - výstava u příležitosti jubilea 60 let; trvá do Velký výstavní sál muzea Houslový koncert - Barbora Valečková pátek 28. dubna 2009, 17:00 - Sloupový sál muzea Asc, MJAKUB Pozvánka na flamencový muzikál Don Quijote podle Sancha Historicky světoznámý námět o muži, který bojoval s větrnými mlýny, miloval život, lidi a spravedlnost, španělské rytmy, zajímavé zpracování, které vás udrží v pozornosti od první vteřiny až po poslední, to je velmi stručný pohled na vynikající první flamencový muzikál Don Quijote podle Sancha hudebního bratislavského divadla Wüstenrot. Ale tentokrát vtipným náhledem na život Dona Quijota očima jeho sluhy Sancho Panzy, což je herecký koncert Stano Dančiaka, Ivana Tuliho Vojteka anebo Jozefa Benedika. K tomu kouzelné, emocemi nabité flamengo v podání výborné bratislavské flamencové skupiny Remedios, živá hudba na jevišti a řada účinkujících to všechno čeká diváky tohoto multižánrového projektu. Představení je postavené na prolínání prvků černého divadla, hereckého a tanečního umění v kombinaci živé hudby, zpěvu a svérázného sanchovského humoru. Autorem hudby je Rudolf Geri, choreografií divadlo pověřilo jednoho z nejvýraznějších mistrů tohoto žánru, španělského mistra flamenca Ramóna Martinéze, a nácvik probíhal částečně přímo v centru světového flamenga, ve španělské Seville. Dům kultury v Uherském Brodě vám toto podívání nabízí ve čtvrtek 23.dubna.

11 k u l t u r a uu

12 Sněženky a jarní prázdniny Ve dnech od března proběhl dívčí tábor pod hlavičkou DDM Uh. Brod. Dvacet pět Sněženek si tyto dny i přes nepřízeň počasí hezky užilo. Výborným zázemím se pro ně stal internát COPt, kde byly dívky ubytované. Místní laserová střelnice a sauna, obědy v restauraci Panský dům a samozřejmě bohatý program, to vše jistě přispělo našim dětem jen k dobrému! Foto na straně 2. S. Jankulová a B. Bujáčková Sněženkový tábor Tábor, to je super věc, šel by tam i Japonec! Nikdo se tam nebojí, nikdo v řadě nestojí. Všichni si tu užívají, hrají si a povídají. Do střelnice chodíme a jeleny střílíme! Pak do sauny běžíme, na lehátkách ležíme. Pěkně si tam odpočinem a potom si krásně žijem. Jsme Sněženky krásné, jako hvězdy jasné! Holky jsme vždy prima, ať je léto nebo zima. autorky: Eliška Kubišová, Verča Hasoňová a Sára Křapová Po stopách Jiřího z Poděbrad... se vydali žáci 4. A společně s žáky 9. C, aby se o této významné postavě českých dějin nejen něco zajímavého dozvěděli, ale také navázali na svou předchozí spolupráci v dlouhodobém projektu Partnerské třídy. Deváťáci si zprvu trénovali výklad v praxi a zároveň si v rolích učitelů opakovali téma husitství. Jejich úkolem bylo podat svým mladším kamarádům co nejvýstižněji a nejjasněji informace o původu Jiříka z Poděbrad, vyložit zajímavosti o době jeho vlády a především pak zdůraznit jeho nadčasové myšlenky o sjednocené Evropě. Odměnou jim byly správné odpovědi šikovných čtvrťáků, kteří dávali při výkladu pozor a tak mohli hravě odpovědět na záludné otázky deváťáků. V druhé části hodiny si pak žáci role vyměnili a z 9. C se tak stali pozorní posluchači naslouchající četbě čtvrťáků o zmiňovaném králi. Nově nabyté vědomosti mohli všichni uplatnit v následujícím kvízu věnovaném tématu husitství. A kdyby nás ručičky na hodinách neupozornily, že je konec hodiny, možná bychom tam soutěžili ještě dnes... M. Krajčová, J.Dvořáková, Základní škola Mariánské náměstí Dům dětí a mládeže Uherský Brod š k o l s t v í DEN ZEMĚ 2009 Středa PRIMA KLIMA unikátní putovní výstava Ekologického institutu Veronica. Ve foyer DK kina Máj UB. Dopoledne vás výstavou provede zkušený lektor, tel. rezervace , Co je skleníkový efekt? Jak funguje sluneční energie? Jak reguluje teplotu plynný obal Země? Co způsobuje svým chováním člověk? Jde o problém lokální, či globální? Jak souvisí deštné pralesy s ochranou klimatu? Co může dělat každý z nás v každodenních rozhodnutích? Výstavu doplní projekce krátkých dokumentárních filmů o klimatu Čtvrtek Masarykovo náměstí UB od 8 do 15 hodin Motto programu a aktivit: NÁVRAT KE KOŘENŮM - výstava drobného domácího zvířectva (ČSCH) - výstavka včelařských pomůcek, ukázka výroby svíček (včelařský kroužek DDM) - pozorování Slunce dalekohledem přímo z náměstí, netradiční pohled z města na bělokarpatskou scenérii (hvězdárna DK) - rukodělná řemesla hrnčířství, drátenictví, košíkaření, předení, výrobky z kukuřičného šustí, tkaní - výstava fotografií fauny a flóry Uherskobrodska (odbor životního prostředí MÚ) - modrotisková dílna (výtvarný obor ZUŠ UB) - aktivity pro děti (Junák Uherský Brod) - rukodílny a tvoření (DDM) - ukázka činnosti sdružení debrujáři (Gymnázium JAK UB) Sobota Jarní úklid Maršov - od 14 do 17 hodin Brigáda v přilehlé lokalitě a okolí střediska environmentální výchovy ŠKOLA MARŠOV. uv

13 Letem světem: děním na Základní škole v Újezdci od ledna do dubna 2009 Po novém roce se na nás velmi rychle navalilo pololetní vysvědčení. To již tradičně rozdáváme po dopoledni prožitém na Domě dětí v Uherském Brodě. Letošní projekt s názvem Země Nezemě obohatil všechny zúčastněné o zajímavé a příjemné poznatky hlavně z exotických krajů. Krátký výdech a byl tu zápis budoucích školáků. Na něm se již tradičně velkou měrou podílejí naši páťáci. Stanou se z nich pohádkové bytosti, které své nejmladší kolegy provázejí pohádkovou říší plnou zábavných úkolů dokazujících školní zralost příchozích. Těšení a radost na fašankové diskotéce ve školní tělocvičně za doprovodu hudby DJ R. Mančíka a drobných soutěží připravených vyučujícími, včetně malé svačinky sponzorované rodiči, okouzlení tancem krásných tanečnic z Hawaye, radost z pohybu a obdiv nápaditým maskám to vše vládlo úternímu podvečeru 17. února. A pak tři týdny v kuse sněžilo a sněžilo, a tak jsme ten přírodní materiál museli využít ke stavbě Šneka i Dinosaura. Jarní prázdniny si každý užil po svém. Někdo sportuje, jiný si čte, případně navštěvuje příbuzné. Každopádně je to pohodička. I když: Ve čtvrtek 2. dubna spíme ve škole! Takže tak moc ani nevadí, že už je po prázdninách. Bude karaoke, noční cesta školou, čtení na dobrou noc. A noc ve spacích pytlích ve třídách to je ono! Snídaně ve školní jídelně a zpět do tříd, tentokrát se snahou něco se učit. A to je těžké, protože spánku mnoho nebylo. Jenže to je právě ta příprava na život překonávání překážek. (více na: Foto na str. 2 My ze ZŠ Uherský Brod-Újezdec Dopraváček informuje... Snažíme se Vás, čtenáře Brodského zpravodaje, pravidelně informovat o Dětském dopravním hřišti ZŠ Na Výsluní 2047, Uherský Brod. Pokud chodíte na procházky k brodské hvězdárně, pak tento nový objekt vybudovaný městem pro naše děti nepřehlédnete. Samozřejmě si všimnete i pěkného stadionu Lapač, překrásného fotbalového hřiště s atletickým zázemím. Vše je tu pro Vás a otvíráme jarní sezonu. Dopravní výchova začíná již v mateřských školách, a to různými leporely, pexesem, omalovánkami, procvičováním paměti na technickou představivost a návštěvou dopravního hřiště (DDH). V první a třetí třídě se provádí výchova v rozsahu znalostí pro chodce. V první třídě děti a rodiče obdrželi leták Cesta do školy, postup, jak mají rodiče naučit samostatnému orientování se v cestě do školy z hlediska dopravy. V druhé třídě se procvičuje přenos obrazotvornosti z levé strany na pravou a opačně nácvik správného rozhlížení. Ve čtvrté třídě je systematická výchova na dopravním hřišti v rozsahu normy 10 hodin znalosti teorie a praxe s ukončením závěrečného zkoušení a při splnění požadované normy znalostí získání Průkazu mladý cyklista. Máte však i jiné možnosti, jak s dětmi a vnuky navštívit DDH, kde jim pomocí dopravních značek či jízdou v improvizovaném provozu můžete sami vysvětlit, jak se mají chovat chodci a cyklisté. S doprovodem audiovizuální techniky vám přiblížíme ty nejpotřebnější informace. Máte lepší řešení? Otevřeno je v pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod. V sobotu od 8.30 do 12 hodin. Pokud máte o návštěvu zájem, informujte se na telefonu nebo u: Předpokládané otevření je od měsíce dubna. Váš DOPRAVÁČEK Školní drama Hanin kufřík š k o l s t v í K dramatické výchově neodmyslitelně patří prožitek, hra a zkušenost. Toto si vyzkoušeli žáci ZŠ Mariánské náměstí díky slečně Martině Kubišové, studentce PDF MU v Brně. Projekt byl realizován ve velmi vhodnou dobu, kdy jsme vzpomínali 70. výročí okupace ČSR a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Strukturované drama Hanin kufřík je zaměřeno především na multikulturní výchovu. Projekt jsme měli na škole vyzkoušený v minulosti s žáky 9. třídy a setkal se s velmi pozitivním ohlasem. Tentokrát jsme záměrně vybrali žáky mladší. Během samotného vyučovacího procesu se žáci ocitli v období druhé světové války a příběhu dvou židovských dětí. K autenticitě přispívaly i rekvizity, dobové fotografie, rozhlasové zprávy, zápisy z Jirkova deníku (výňatky z knihy), dopis k narozeninám, který dostala Hanička od maminky, oblečení s Davidovou hvězdou, láhev, kde kdysi Hana a Jiří uložili svá přání a tužby. Díky vhodně zpracovanému scénáři si dokázali i 13letí žáci představit, co prožívaly stejně staré židovské děti po vzniku protektorátu. A jak někteří odpověděli na otázku, co si představují pod pojmem holocaust po ukončení náročného projektu? Tady jsou některé odpovědi: Miliony mužů, žen a dětí byly bezcitně zavražděny ve jménu ideologie, jenž hlásala nadřazenost tzv. germánské rasy. Zákazy Židům normálně žít. Označení pasů Židům velkým červeným J = Jude. Oddělování matek od dětí. Často se hovoří o tom, že naše nejmladší generace není dostatečně informována o nejnovějších dějinách 20. století a má málo historických příkladů, vedoucích k poučení se z minulosti, což je, podle mého názoru, nejdůležitějším úkolem výuky dějepisu na školách. Myslím, že tento projekt je výborným příkladem, jak lze toto náročné téma uchopit a lidsky přiblížit i této věkové kategorii. Děkuji proto Martině za to, že se odvážila do tohoto náročného úkolu pustit a zvládla jej výborně. Jitka Hudečková C o s e d o B r o d s k é h o z p r a v o d a j e n e v e š l o, n a j d e t e n a a d r e s e h t t p : / / w w w. u b. c z / B Z p l u s uw

14 Rovné příležitosti pro všechny Rozhovor s předsedou Sdružení rovných šancí, o. s. Mgr. Janem Uherkou. Pane magistře, jste předsedou nového občanského sdružení osob se zdravotním postižením. Co vás vedlo k jeho ustavení? Po rozpadu bývalého Svazu invalidů na začátku devadesátých let vznikla celá řada občanských sdružení zaměřených na určité druhy zdravotního postižení. V řešení společných otázek, zvláště na regionální úrovni, však velmi často postupují nekoordinovaně, a proto nedovedou obhájit společné zájmy. Naše sdružení není orientováno na některé specifické zdravotní postižení. Jeho základním a nejdůležitější cílem je obhajovat a prosazovat oprávněné zájmy a potřeby všech osob se zdravotním postižením a jejich rodin. Toho chceme dosáhnout v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy, Národní radou osob se zdravotním postižením a ostatními organizacemi a institucemi usilujícími o zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením. Kromě toho chceme už v nejbližší budoucnosti věnovat pozornost poradenské, osvětové a vzdělávací činnosti a také organizaci společenského života svých členů a příznivců. Jste organizací s místním, či širším územním působením? Naše občanské sdružení působí v obcích Uherskobrodska. Proč deklarujete ve svém názvu rovné příležitosti? Především proto, že rovné příležitosti jsou předpokladem harmonického rozvoje celé společnosti. Nerovnost deformuje jednotlivce i celou společnost. Karneval v DZP Na konci února přišel dlouho očekávaný den, na který se naši uživatelé pečlivě připravovali. Výzdoba tělocvičny a výroba vlastnoručně zhotovených masek nám dala spousty práce. Všichni se předvedli v různých maskách, kterým nechyběl nápad, barvy a třásně. V průběhu odpoledne se všichni oddávali skotačení, které k pořádnému karnevalu patří. Celé odpoledne rychle uteklo a všichni si odnesli pěkné vzpomínky na další neobyčejně obyčejný den. Foto str. 23. Habrovanská Lenka, vychovatelka DZP s o c i á l n í v ě c i Můžete tuto myšlenku právě ve vztahu k lidem se zdravotním handikepem konkretizovat? Samozřejmě, mohu. Za poslední dvě desetiletí bylo sice vykonáno dost pro zrovnoprávnění osob se zdravotním postižením, ale dosažený stav neodpovídá našim kulturním a společenským tradicím, současným ekonomickým možnostem a v mnoha případech výrazně zaostává za vyspělými zeměmi EU. Zbývá ještě mnoho a mnoho vykonat. Například: - míra nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením je v ČR podstatně vyšší, než u většinové populace (podle údajů ÚP je přibližně 2x větší, ale ve skutečnosti až 50 % osob se zdrav. postižením, kteří by chtěli pracovat, práci nenajdou, rezignovali a tak se na ÚP ani nehlásí), - dopravní bariéry jsou v našem městě samostatnou kapitolou- -např. pro vozíčkáře je nepřístupný DK, sociální odbor MěÚ, řada chodníků, a to i těch opravených, autobusová doprava, atp. - obtížný přístup ke vzdělání, zvl. na středních školách, a pro žáky s mentálním postižením, - občané se zdravotním postižením, ale také senioři a ženy se stávají častěji obětí šikany a trestné činnosti, - systém sociálních služeb je u nás stále primárně založen na ústavní péči, zatímco podpora handikepovaných a seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí výrazně zaostává, - životní úroveň těch, kteří pobírají invalidní důchod je na hranici chudoby a jejich příjmy představují přibližně pouhých 30 % průměrné mzdy. Vaše občanské sdružení vzniklo před několika měsíci. Jste schopni plnit náročné úkoly, o kterých hovoříte? Naše sdružení má 22 členů. Rádi ve svých řadách přivítáme každého, kdo chce nezištně pomoci. Kontakt: tel , Děkuji za rozhovor. Stanislava Garžíková Sdružení rovných šancí, o. s., Uherský Brod zastupující oprávněné zájmy zdravotně postižených občanů pořádá přednášku významného lékařského astrologa Emila V. Havelky na téma: Lékařská astrologie a bylinná léčba - terapeutické postupy pro zlepšení zdravotního stavu Přednáška se koná ve čtvrtek 23. dubna 2009 v hod. na Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě. Těšíme se na setkání se všemi zájemci i z řad široké veřejnosti, kteří chtějí přiblížit alternativní způsob šetrné a velmi účinné přírodní léčby mnoha zdravotních potíží. Vstup volný. ux Humanitární ples Mozaika Uherský Brod, o. s., společně s Terapeutickou dílnou sv. Justiny navštívily dne Slovácký Humanitární ples zdravotně postižených občanů a lidí dobré vůle. Akce se konala v Obecním domě v Dolních Bojanovicích. Hlavními pořadateli bylo Občanské sdružení Oáza Hodonín a dolnobojanovická Diagonála. K tanci a poslechu hrála cimbálová muzika a DH Liduška. Mozaika UB, o. s., pořádala zájezd na tuto akci již druhým rokem a bylo potěšující, že se plesu zúčastnili nejen její členové, ale i klienti Terapeutické dílny sv. Justýny z místní Charity. Byla to výborná společenská akce, která zpestřila život nejen lidem s handicapem, ale i ostatním účastníkům. Kromě příjemné zábavy a navázání nových přátelství jsme nabyli zkušeností, které bychom chtěli uplatnit při pořádání II. ročníku Kateřinského posezení, jehož první ročník se uskutečnil v listopadu loňského roku. Petra Málková

15 Korálkový a čaganový bál Již tradičně v plesové sezoně pořádají SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, p. o. pro své klienty na DPS bály, které jsou vždy nějak tematicky zaměřeny. Letos na DPS, Za Humny 2467, proběhl KORÁLKOVÝ BÁL. Do hezky vyzdobené společenské místnosti přišli jak senioři tak zaměstnanci či hosté patřičně ozdobeni nějakými korálky. Pro ženy to nebyl žádný problém, vždyť k ženám ozdoby patří, ale byli jsme zvědaví, jak toto pojmou muži. Bylo moc hezké sledovat, jaký smysl pro humor mají naši senioři, protože všichni přišli s korály na krku, a mnohdy nešlo jen o jeden exemplář. Potěšilo nás, že téma korálků podpořil i pan starosta Kryštof, kterému korále barevně ladily s kravatou. K dobré náladě, poslechu i tanci hrál pan Karel Surý z Rudic. Jako obvykle byla připravena bohatá tombola a při jejím losování se ozývaly projevy skutečné radosti od jednotlivých stolů. Den poté se senioři v DPS, Za Humny 2292, mohli pobavit na ČAGANOVÉM BÁLE. V jídelně, kde se bál konal, impozantně visel na sloupu ozdobený klasický čagan, který připomínal téma večera. No a účastníci bálu to pojali po svém měli s sebou vycházkové hole, francouzské či jiné berle, vyřezávané valašky, a dokonce se objevily i turistické hole se zvonkem. Vyřezávanou valašku zvolil i pan starosta. K dobré náladě hráli manželé Miklovi z Ořechova. Pro zpestření udělali zaměstnanci mažoretkový průvod s čaganama, do kterého se pak zapojili i senioři. Také na Čaganovém bále byla přichystána tombola čítající téměř 120 cen. Kulturní vložkou na obou bálech bylo hezké tanečně-sportovní vystoupení breakdance, o které se postarali chlapci z nízkoprahového zařízení. Na obě kulturní akce byla připravena výborná večeře, za kterou děkujeme firmě HRABEC. Podle ohlasů byly oba bály velmi vydařené. Doufáme, že v podobném příjemném duchu se ponesou i další kulturní akce, které Sociální služby pro své klienty pořádají. Foto str. 23. CENTRUM SENIORŮ úterý Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v 8:30 hodin v budově Charity. s o c i á l n í v ě c i středa Mariánské večeřadlo, mše svatá, možnost svátosti smíření. Rozjímání s P. Stanislavem Weigelem. Začátek v 9:00 hodin v denním stacionáři Domovinka úterý Paličkování s paní Dolákovou. Začátek v 10:00 hodin v budově Charity čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Jiřím. Začátek v 8:30 hodin v budově Charity úterý Vzdělávání s otcem Sáviem. Téma: Ozeáš zasnoubím si tě věrností... zkouška a trest jako výraz Boží lásky k nám Začátek v 8: 30 hodin v budově Charity čtvrtek Videoprojekce Krásy světa. Přednášet bude Mgr. Jaromír Slavíček. Začátek v 8:30 hodin v budově Charity úterý Čaj o páté. Odpoledne s hudbou nejen pro seniory. Začátek v 15:00 hodin v Kulturním domě v Uherském Brodě čtvrtek Jak nenaletět II. Přednáší pan Julius Kunčar ze Sdružení ochrany spotřebitelů. (Sdružení ochrany spotřebitelů je poradna, která podává spotřebitelům pomocnou ruku ve všech spotřebitelských oblastech, upozorňuje, na co si dávat pozor při reklamacích, informuje o nových zákonech, varuje před nekalými praktikami prodávajících). Začátek v 8:30 hodin v budově Charity. Do 7. dubna máte možnost přihlásit se na Exercicie s Pannou Marií konané na Velehradě dne Exercicie povede P. J. Hladiš, SJ. Zajistíme vám odvoz na Velehrad a objednávku ubytování. Informace u paní Šulekové nebo Slivové v OCH v Centru seniorů. Telefon: nebo Pro rodiče s dětmi i ostatní zájemce pořádáme ozdravně-rehabilitační pobyt u Jaderského moře CHORVATSKO s Luisou června 2009, Ostrov Rab Camp San Marino přihlášky a informace na tel.: , KLUB DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Pro lidi s duševními obtížemi a jejich blízké. Poskytujeme možnost aktivního trávení volného času (stolní hry, keramika, společenské a kulturní akce, výlety, pobyty). Bezplatné sociální poradenství - zprostředkování kontaktu na specialisty. Pravidelná klubová setkání: každou středu od hodin. Místo konání: Luisa, Nadační dům, Bří Lužů 116, UB. Bližší informace na tel: Duben v Centru pro rodinu Zveme ženy na SOBOTU PRO OSAMĚLÉ MAMINKY. Půjde o neformální setkání spojené s přednáškou Marcely Řezníčkové, dlouholeté organizátorky programů pro ženy v obtížných životních situacích z CPRŽ Olomouc. Přednáška má název: SAMA NA VÝCHOVU DĚTÍ CO S TÍM? Po domluvě je možné vzít s sebou děti, pro které bude připraven program. Setkání se uskuteční v sobotu 25. dubna od hodin na faře v Uherském Brodě. Další informace na plakátech. Tradiční KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY se uskuteční v neděli 26. dubna od 15 hodin v zahradě kláštera. Malé děti se mohou zúčastnit závodů na tříkolkách a odrážedlech. Zveme všechny rodiče a jejich ratolesti. Křesťanský klub maminek s dětmi SVATOJÁNEK bude ve středu 15. dubna a 29. dubna od 9.30 do hodin na faře. Je připraven program pro děti, zpívání, povídání a jednoduché tvoření. Maminky se mohou pomodlit, vzájemně se sdílet o radostech i strastech rodičovství, inspirovat se a načerpat klid a pohodu. Přezůvky s sebou, občerstvení je zajištěno. První týden v srpnu chystáme DOVOLENOU PRO RODINY S DĚTMI v Hoješíně na Sečské přehradě, okr. Havlíčkův Brod. Informace na plakátech, webových stránkách a v Centru pro rodinu. Centrum pro rodinu Uherský Brod, Masarykovo nám. 68, tel.: uy

16 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ 100LETÁ h i s t o r i e Střípky ze školních kronik Ač je to k nevíře, v roce 2009 slaví nejstarší Základní škola v Uherském Brodě již 100. výročí svého otevření. Tak jak se měnilo v průběhu století jméno náměstí (Stalinovo, Vítězného února, Mariánské), tak se ve školní budově střídaly školy obecné chlapecké a dívčí a školy měšťanské. Jednou tu byla osmiletka, potom zase devítiletka či jedenáctiletka, a dokonce zde pobývala nějakou dobu i škola rodinná. Nejdříve ji řídili řídící páni učitelé, potom ředitelé škol. V kronikách školy, které se nám dochovaly a jsou dostupné od roku 1916, se dá vysledovat, jak postupně dochází k feminizaci našeho školství, kdy téměř výlučně mužský pedagogický sbor postupně nahrazují ženy učitelky. Ještě zajímavější je sledovat, jak dějinné události, které kroniky zaznamenávají, ovlivnily chod školy i města Komenského. Dovolte, abych se o některé z nich s vámi podělila. 1. období od vzniku Československa po 2. světovou válku První školní kroniku, do které nahlédneme, psal řídící pan učitel Tomáš Brázda a po něm řídící učitel Josef Hauerland. Začíná rokem Tenkrát obecná škola chlapecká, sídlící v budově, čítala 319 žáků a třídy od 1. do 5. ročníku měly od 33 žáků do 62 žáků. V roce 1916 nepostoupilo do vyššího ročníku 54 žáků. Ve školní kronice z této doby čteme například: 3. srpna 1921 byly zásluhou učitele Aloise Krále, spolupracovníka dr Absolona, objeveny v Demanovské dolině u Liptovského Mikuláše nové jeskyně. Nenastoupil do školy v září 1921, vzal si 1 měsíc dovolené na výzkum v jeskyních a později přešel do Liptovského Mikuláše. Velkou událostí bylo, když v roce 1924, 27. června, projížděl městem prezident T. G. Masaryk. Jeho vlak měl na nádraží desetiminutovou přestávku, všichni žáci školy se ve 12 hodin shromáždili na peroně, 2 žáci mu podali kytice a za město jej přivítal starosta. Pan prezident podal žákům ruku a krátce s nimi pohovořil. uz Další střípek do naší mozaiky nacházíme Tehdy z důvodu umístění rodinné školy v budově dochází ke stavbě 2. poschodí, dle návrhu okr. školního inspektora p. Vařechy firmou ing. Karla Kleina. 4. června 1927 došlo k zaplavení tříd v důsledku silné bouře a krupobití. Tato událost je řídícím učitelem v kronice komentována takto: S projevem radosti a díků na tomto místě zaznamenávám, že místní šk. rada s předsedou p. B. Lužou v čele všestranně se stará o zdejší školství, že p. předseda snaží se školu vybaviti všemi potřebnými pomůckami, budovu školní náležitě opravuje a přístavbou rozšiřuje a v dobrém pořádku udržuje, škole a učitelstvu přeje, je všemožně ve styku s rodiči podporuje, takže doba jeho předsednictví bude zlatým písmem ve vývoji zdejšího školství zaznamenána. Velmi významnou událost zaznamenává školní kronika 25. června dlel v Uh. Brodě poslední přímý mužský potomek J. A. Komenského inž. Jiří Viktor Figulus. Pobyl zde 3 dny. V průvodu členů Musejní společnosti prohlédl si město a všechny památky Komenského, jež se mu velmi líbily, a zjevně dojat řekl německy: Zde bych chtěl být pohřben. A té ironie osudu! Vrátiv se do Prahy těžce onemocněl zánětem plic a právě na měsíc po zdejší návštěvě zemřel dne 27. července 1927 v podolském sanatoriu...musejní společnost zdejší domáhá se, aby urna jeho byla převezena do Uh. Brodu a zde na důstojném místě uložena. Figulus choval u sebe prsten dcery Komenského Alžběty, provdané za oblíbeného žáka Komenského Petra Figula, kterážto památka přechází ve vlastnictví dcery Gertrudy. Do kroniky se dostaly i další významné události ve městě otevření Městského muzea zásluhou řídícího učitele ve výslužbě J. Hauerlanda či otevření nové nádražní budovy za účasti významných představitelů města i žáků školy Škola měla také štědré dárce. Trochu kuriózně působí záznam: Sl. Kvapilová darovala po zemřelém p. prof. Nejezchlebovi škole obecné tyto vycpaniny: káně, jestřáb, bažant, volavka, bukač. Možná jsou v bohatých sbírkách přírodopisu dodnes Ve školním roce 1928/29 oslavovala obecná škola chlapecká s obecnou školou dívčí a smíšenou školou měšťanskou dvacáté výročí. Při této příležitosti vznikla publikace 20 let národního školství v Uh. Brodě a byla pořádána výstava grafických a ručních prací žáků a památek na vývoj školství ve městě. V místním kině proběhla hudebně vzdělávací beseda. Při příležitosti oslav 80. narozenin TGM se žáci školy zúčastnili slavnostního odhalení pomníku padlých vojáků v 1. sv. válce na náměstí Svobody a odpoledne kladení základního kamene k budově nové Sokolovny. To už se ale přiblížil školní rok 1938/39 a záznamy předválečné kroniky nejsou vůbec optimistické: V listopadu 1938 se odstěhovalo mnoho vystěhovalců (nejspíš utečenců z pohraničí po Mnichovu 1938) z Uh. Brodu do Starého Hrozenkova a do Nivnického dvora nebo se navrátili do svého domova. S nimi odešlo mnoho jejich dětí, které byly žáky naší školy. Dne zúčastnil se sbor učitelský pohřbu Jos. Hauerlanda, prvního řídícího učitele obecné školy chlapecké. Dne 2. května 1939 svolána mimořádná konference dle výnosu okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne čís Výchova a vyučování na školách s českým jazykem vyučovacím v Protektorátě Čechy a Morava. Tím končí období první republiky a budování demokracie v ČSR a nastupuje období 2. světové války. Kronika z válečného období byla dopisována až po válce, jelikož protektorátní kroniky musely být na konci války zapečetěny a odevzdány. Při přechodu fronty byly zničeny. JH

17 v o l n ý č a s u{

18 i n z e r c e u

19 i n z e r c e Firma STŘECHY Libor Michalčík KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE STŘECH tel u}

20 Ř á d k o v á i n z e r c e Pronajmu ke komerčním účelům halu v Uherském Brodě, asi 300 m2. Informace na tel Prodám pevnou tašku zn. Argo pro přepravu malého psa v letadle pod sedadlem (akceptují letecké společnosti). Volejte Prodám dveře vchodové plastové, bílé a hnědé vč. rámu. Částečně prosklené, zdobené. Dále plastová okna bílá, dvoukřídlá 150 x 120 cm a různá jednokřídlá. Nová, z neuskutečněné stavby. Doklad a záruka, možnost splátek. Levně. Dopravu zajistím zdarma. Tel: Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Hluku pořádají DÁNSKO + LEGOLAND i n z e r c e Připravili jsme pro děti ročníku ZŠ pětidenní poznávací zájezd do Dánska spojený s návštěvou LEGOLANDU pohádkové země dětí, známého parku s mnoha atrakcemi, věrnými kopiemi světoznámých staveb i uměleckých děl, měst, zvířat aj. věcí postavených z milionů malých kostiček lega. Termín: pondělí 15. až pátek 19. června 2009 Odjezd: pondělí v hodin od ZŠ Na Výsluní, Uh. Brod Návrat: pátek v odpoledních hodinách Cena: 5.000,- Kč V ceně je: doprava luxusním autobusem, 2 noci v kempu, vstupné do Legolandu (ve vstupném jsou již všechny atrakce, tyto je možné navštívit v libovolném počtu) vstupné do ZOO Safariparku, vstupné do akvária a Muzea námořnictví, 2 polopenze, průvodce, pedagogický dozor, zdravotnický doprovod, propagační materiály. Rodina se třemi dětmi hledá podnájem ze rozumnou cenu s možností přihlášení trvalého pobytu kvůli příspěvku na bydlení. Děkujeme na nabídku na tel Nabízím doučování chemie a matematiky v Uherském Brodě. Kontakt: Mgr. Alena Hrdá, , Nocleh: 2 noci v kempu Holding City Camp, Vonsildvej 19, DK-6000 Kolding, Dánsko v chatkách nebo velkých karavanech (i patrové postele), vše na velmi dobré úrovni. Nutné vzít si vlastní spacák nebo povlečení! Strava: 2 snídaně a 2 večeře v ceně, ostatní z vlastních zásob. Doprava: luxusním klimatizovaným autobusem s WC a videem, v autobuse možno zakoupit teplé i studené nápoje za Kč po celou dobu. Během cesty bezpečnostní a hygienické přestávky. Trasa: Uh. Brod Praha Drážďany Berlin Hamburg Esbjerg Kolding. Program: 1. den pondělí Odjezd v hodin od ZŠ Na Výsluní Uh. Brod, noční přejezd přes Německo. 2. den úterý Dopoledne prohlídka starobylého městečka Ribe, odpoledne návštěva mořského akvária, tuleňária a Muzea námořnictví v Esbjergu, procházka u Severního moře, přejezd do kempu, ubytování, večeře. 3. den středa Snídaně v kempu, odjezd do Jellingu nejstarší runové kameny v Dánsku, přejezd do Givskudu návštěva ZOO a SAFARI PARKU, večer příjezd do kempu, večeře. 4. den čtvrtek Sbalení, snídaně, CELODENNÍ NÁVŠTĚVA LEGOLANDU, večer odjezd domů. 5. den pátek Přejezd autobusem přes Německo, v odpoledních hodinách návrat domů. Program může být aktuálně upraven (pochopitelně k lepšímu) např. 2 dny v Legolandu. Posledních 10 volných míst! Informace na tel.: , nebo vt

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA

MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA MĚSTO ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 07/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat Zastupitelstvo města Česká Skalice se na svém zasedání

Více

Svislé dopravní značení. Výška nástupní hrany. Vodorovné dopravní značení. Technický stav 1 - výborný stav 5 - havarijní stav.

Svislé dopravní značení. Výška nástupní hrany. Vodorovné dopravní značení. Technický stav 1 - výborný stav 5 - havarijní stav. 1 Újezdec, prodejna potravin - směr Luhačovice 49.0350736N, 17.6849192E ocelová konstrukce typ L 140 ne ano ne 3 v prostoru zastávky 285/2 - Přístřešek, úprava zálivu, nástupiště, obruba 200 2 Újezdec,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP

Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy. Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo dopravy BESIP Aktivity BESIP v oblasti dopravní výchovy 30% Počet usmrcených dětí do 15 let, ČR, leden - září 2007 15% 20% 35%

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v katastrálním území Varnsdorf a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a o trvalém

Více

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky

Čl. 1 Účel vyhlášky. Čl. 2 Rozsah působnosti vyhlášky Město PETŘVALD č. 3/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Petřvald se usneslo dne

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis:

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů v Žamberku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02

Více

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015

Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 Projekt Sportovního centra mládeže Zlín pro rok 2015 předkládaný na základě výběrové řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového programu na

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Uherský Brod se na svém 06. zasedání dne 23.09.2015 pod číslem usnesení

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL

SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL SEMILSKÉ DOTEKY VODY ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ VE FÁZI STUDIE TŘETÍ A ZÁVĚREČNÁ DEBATA ARCHIKTEKTŮ A OBČANŮ SEMIL Atakarchitekti: Jiří Jandourek Jana Medlíková Zuzana Paučová Jitka Trevisan

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více