SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9"

Transkript

1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 78, Architekt, 2008, č ASB (Č), 2008, č. 9, ASB (S), 2008, č. 8, 9, špeciál 5 5 Beton, 2008, č Eurostav, 2008, č. 9, HOME, 2008, č. 5, speciál 1 17 Projekt, 2008, č. 9, Průmysl, energetika, stavebnictví, 2008, č Silniční obzor, 2008, č. 9, SOVAK, 2008, č. 9, Stavební obzor, 2008, č Stavebnictví 2008, 2008, č. 8, Stavitel, 2008, č. 8, 9, Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2008, č Vodní hospodářství, 2008, č. 8, 9,

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH /2008 DANIEL, Peter Tower 115, Bratislava. P-T (Juraj Hermann, Patrik Pavlásek) ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: přestavby budov; budovy výškové; budovy věžové; budovy víceúčelové; budovy kancelářské; dominanty; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; pasáže; prodejny; divadla; řešení interiérů; design; měřítko; architektura soudobá Charakteristika rekonstrukce staronové budovy bývalého Presscentra, zejména dispoziční úpravy a řešení interiérů parteru objektu. ANDRÁŠIOVÁ, Katarína ŽSR - obnova a nadstavba, Bratislava : Reding a SPDE ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy atriové; výpočetní střediska; rekonstrukce budov; budovy obytné vícepodlažní; nástavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; řešení barevné; členění; řešení interiérů; půdorysné řešení; architektura soudobá; estetické působení Charakteristika rekonstrukce výpočetního střediska a na něj navazujícího bytového domu. GAŽÍKOVÁ, Zuzana Obchodné centrum Jasná, Liptovský Mikuláš : Barényi, Dzúr architekti ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; rekonstrukce budov; dostavby; budovy víceúčelové; střediska nákupní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; struktura materiálová; řešení interiérů; půdorysné řešení Původní projekt nového obchodního centra se začleněním neorenesanční vily do jeho komplexu a odlišnost konečné realizace z důvodu komerčního pragmatismu investora. GORYCZKOVÁ, Naďa Obnova mestského kúpaliska, Opava : SPS ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; kulturní památky; rekreační zařízení; budovy víceúčelové; koupaliště; bazény plavecké v přírodě; brouzdaliště; hřiště; poškození památek; památková péče; restaurace budov; obnova památek Charakteristika památkové obnovy rekreačního areálu opavské plovárny s koupalištěm, brouzdalištěm, tenisovým hřištěm, plochami pro míčové hry a volnou zábavu, hudebním pavilonem s tanečním parketem a víceúčelovou budovou s hostinskými pokoji s terasami, restaurací, hygienickým zařízeními a pod. Opavské koupaliště je jedním z mála autenticky dochovaných prvorepublikových areálů tohoto typu v českých zemích evidovaných v ústředním seznamu kulturních památek. Jeho osobitý návrh snoubí principy soudobé funkcionalistické architektury s výraznými prvky německého expresionismu. 3

4 DULLA, Matúš Statok Dojetřice : KSA ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; obytné domy nízkopodlažní; usedlosti zemědělské; přestavby budov; domy rodinné; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné Přestavba staré usedlosti ve vesničce Dojetřice nedaleko Prahy na rodinný dům se sochařským ateliérem. LANKOTS, Epp Fahleho dom, Tallinn ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; budovy vícepodlažní; konverze; památková péče; rekonstrukce budov; nástavby; budovy víceúčelové; kanceláře; byty; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; řešení interiérů Rekonstrukce a nástavba historické budovy v areálu bývalé továrny na výrobu papíru a celulózy, přeměněné na kanceláře a loftové byty. HABERLANDOVÁ, Katarína Priemyselná zóna, Bratislava : Paťo Safko ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; zóny průmyslové; stavby průmyslové; stavby historické; demolice; sklady přístavní; teplárny; průmyslové haly; kulturní památky; technické památky; využití architektonických památek Soumrak industriálu v Bratislavě aneb autentická kulturní stopa in memoriam; teorie památkové péče, chyby a omyly; hodnoty: nuda nebo vědomost vlastní historie; bourání industriálu - definitivum, co jsme měli a nemáme...nebo přece jen ještě něco máme; výstava Soumrak industrálu. TÓTHOVÁ, Zuzana Radové domy, Rovinka : Peter Hriň ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy řadové; obytné komplexy; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; řešení průčelí budov; členění; světlo a stín; řešení barevné; rytmus; architektura soudobá; estetické působení Kubické posunuté hmoty, poměrně velké střešní terasy, černé horizontálně členěné zábradlí a střídání modré s bílou, to je základní charakteristika řadových rodinných domů v příměstském satelitu. 4

5 ARCH /2008 ŠKROVINA, Michal Albrecht, Bratislava : Ilja Skoček ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; restaurace; kavárny; přestavby budov; hotely; památková péče; restaurace budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice osová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné Hotel Albrecht je reprezentativním ztělesněním naplnění koncepce butik hotelu se stylovým, důvěrným až intimním prostředím oslovujícím náročnou klientelu, který vznikl rekonstrukcí a adaptací památkově chráněného objektu výletní restaurace a kavárny z počátku 20. století. ŠTRBKOVÁ, Renata Tulip House hotel, Bratislava : Zuzana Cambelová ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; budovy nárožní; budovy obytné vícepodlažní; kavárny; obchody; poškození památek; restaurace budov; rekonstrukce budov; hotely; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; řešení dekorativní; secese; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; umění užité v architektuře; památková péče Rekonstrukce, dostavba a památková obnova secesního domu s pavlačovými nájemními byty, lékárnou a oblíbenou kavárnou a jeho přeměna na hotel se speciálním provozem typu "butik", vyznačující se neopakovatelnou atmosférou. KOBAN, Ďuro Jazz Pub Caffe, Košice : Valentová - Pahuli ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: kavárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; klenby; řešení dekorativní; řešení barevné; design; umění užité v architektuře Řešení interiéru luxusní kavárny odlišný od klasických kaváren - křížová klenba je vyzdobena drátěnými květy a řada dekorací je vyrobena z kovu, jako například květináč s plechovou květinou a trs trubek za barem. MITÁŠOVÁ, Monika Vináreň a vinotéka, kaštiel Mojmírovce : Barak architekti ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; podlaží podzemní; klenby; konstrukce zděné; restaurace specializované; vinné sklepy; kompozice architektonická; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; osvětlení umělé Revitalizace sklepa v podzemí zámku pro potřebu vinárny s vinotékou. 5

6 DULLA, Matúš Vinársky dom, Popice : AP atelier ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby potravinářského průmyslu; vinařské závody; vinné sklepy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; hmoty deskové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; zastřešení; řešení výtvarné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení nového vinařského závodu na Moravě, jehož autorem je architekt Josef Pleskot a jeho AP ateliér. SZALAY, Peter Veľkí františkáni, Bratislava : Ferdinand Milučký ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; kláštery; podlaží podzemní; restaurace speciální; vinné sklepy; kompozice architektonická; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; tradice; architektonické dědictví Architektonické řešení interiéru známé bratislavské vinárny v podzemí bývalého františkánského kláštera navržené architektem Ferdinandem Milučkým v 60. letech 20. století. ŠPAČEK, Robert Aula EU, Bratislava : Expo Line ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; školy vysoké; posluchárny; kongresové haly; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; orientace; řešení průčelí budov; monumentálnost; půdorysné řešení; řešení interiérů; řešení barevné; architektura soudobá Architektonické řešení auly bratislavské Ekonomické univerzity jako samostatně stojícího objektu. MORAVČÍK, Štefan Ihla, Zvolen : Martin Repický ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; zastavění proluk; budovy víceúčelové; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; plastičnost; průhlednost; řešení barevné; řešení výtvarné; harmonie; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá; estetické působení Urbanistické a architektonické řešení pětipodlažního městského polyfunkčního domu v proluce mezi dvěma nestejně vysokými budovami, u kterého je jasně zřetelný vklad architekta navzdory jednoduchosti, střídmosti a racionálnosti řešení. ARCH /2008 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta Slovenská sporiteľna, Bratislava : Jabornegg & Pálffy 6

7 ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy mnohopodlažní; budovy atriové; budovy kancelářské; spořitelny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; atria; proporce; zastřešení; konstrukce pneumatické; harmonie; řešení průčelí budov; členění; průhlednost; fasády dvojité; architektura soudobá Křehká podstata architektonického konceptu: nosné motivy - 1) atrium s pneumatickým průhledným zastřešením a jeho proporce, 2) transparentnost pravidelně členěné dvojité fasády s elegantním systémem stínění. VODRÁŽKA, Peter Budova Litexco, Bratislava : Rosta a Istenes ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; budovy nárožní; domy s vestavěnými nebo přistavěnými provozovnami; budovy obytné vícepodlažní; neogotika; kulturní památky; památková péče; rekonstrukce budov; přístavby; budovy víceúčelové; administrativní budovy; zařízení sportovní; podzemní garáže; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; harmonie; řešení průčelí budov; řešení barevné; textura; proporce; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Příklad netradičního a velmi dobrého architektonického řešení nekonfliktního vztahu eklektické historizující architektury se současnou hmotově a výrazově jednoduchou, v materiálech strohou, ale současně elegantní budovou, jejímž cílem není nadřazovat se nad svého staršího souseda. STEMPEL, Ján Starý mlyn, Branč : In Antis ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; mlýny obilí; přestavby budov; přístavby; budovy obytné; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; památková péče; architektura soudobá Příklad přestavby mlýna, která by měla být návodem jak přistupovat k rekonstrukcím průmyslových staveb a jakým způsobem je vrátit zpět do života i když v jiné poloze než pro kterou byly budovány. ZERVAN, Marian Dom K, Tisovec : N/A ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; budovy přízemní; rekonstrukce budov; nástavby; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; zastřešení; řešení výtvarné; architektura soudobá Malý dům s velkou střechou - kubistická střecha a interiér nástavby přízemního domu jako výsledek parametrických postupů architektů - dvou pedagogů Katedry architektury na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. BUJNA, Tomáš Vila na plese, Nová Lesná : Peter C. Abonyi 7

8 ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; hmoty deskové; orientace; řešení průčelí budov; struktura materiálová; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; funkční řešení; architektura soudobá Dům na severním okraji intravilánu obce, silně vybočující z tradiční výstavby pod Tatrami, obalený ve skle, který je remixem odkazů moderní architektury počínaje Le Corbusierem a konče Kahnem. BACOVÁ, Andrea Rodinný dom, Malokarpatská oblasť : Juraj Polyák ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; orientace; kompozice architektonická; kompozice prostorová ; hmotové řešení; harmonie; řešení objemové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; atria; řešení výtvarné; harmonie; funkční řešení; architektura soudobá Dům na vinohradech, citlivě vložený moderní prvek do krajiny - základní bílý kubus vily v podélném směru vrůstá do stoupajícího terénu tak, že jeho střešní rovina splývá s terénem horní terasy a na druhé straně je podélný hranol jemně vykonzolovaný, takže hmota hlavního průčelí přečnívá přes terénní hranu a odlehčuje prostorovou situaci. GÜRTLER, Ivan Rodinný dom, Bratislava-Kramáre : AK Závodný ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; gradace; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Rodinný dům na příkrém svahu na poměrně úzké a dlouhé parcele nad Bratislavou, v jehož jednoduchém hmotovém konceptu dominují dvě skutečnosti - jižní průčelí tvořené velkorozměrnou prosklenou plochou a "plechový" arkýř velké koupelny umožňující štěrbinovými okny dvoustranný optický kontakt s exteriérem. KRATOCHVÍL, Jan Dom 2050, Nové město nad Metují : AS2000 ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; prostorové řešení; plastičnost; měřítko; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; proporce; architektura soudobá Dům se strohou kubistickou hmotou bez nefunkčních přílepků vtipně osazený do svahu tak, že jeho vstupní část je výškově o půl patra posunuta vůči hlavní obytné části, takže ze zádveří se nastupuje na podestu schodiště, z níž jedno rameno stoupá k ložnicím a druhé klesá ke společenskému prostoru. Autor architekt Alexander Skalický ukazuje, že i komplikovaný typ nízkorozpočtového rodinného domu může ukrývat velký potenciál bravurní práce s prostorem a světlem. 8

9 Architekt /2008 TOPINKA, Jan - JUHA, Michal - MACHÁČEK, Julius - JANATA, Michal - POTŮČEK, Jakub - KOMÁREK, Stanislav Pohotovost - Emergency : Fakultní nemocnice Hradec Králové; Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 42 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; stavby historické; nemocnice; dostavby; stanice první pomoci; heliporty; budovy vícepodlažní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; orientace; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; řešení barevné; řešení výtvarné; řešení interiérů; střechy pojízdné; konstrukční řešení; detaily konstrukční; architektura soudobá Stručná autorská charakteristika urbanistického a koncepce architektonického a funkčního řešení budovy pohotovosti v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové; z historie výstavby Okresní nemocnice v Hradci Králové ve 20. letech 20. století; rozhovor s autory projektu objektu pohotovosti s heliportem na střeše - stavební část je dnes minoritou; konstrukce a stavební řešení objektu; kulatý stůl o projektu s projektanty a uživateli; recenze architektonického řešení budovy s heliportem; polemika o medicinsko průmyslových komplexech, sestávajících z lékařských fakult, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, nemocenských pojišťoven, firem vyrábějících léky a zdravotnickou techniku a dalších podobných institucí zaujímajících ve společnosti to místo, které kdysi zaujímala církev; konstrukce opláštění heliportu. NEŘOLD, Petr - MUTL, Jan - MED, Ian - KOLÁŘ, Jan Dostavba výzkumných laboratoří CEM IKEM : Praha 4-Krč Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: výzkumná zařízení; budovy laboratorní; dostavby; budovy pro pokusná zvířata; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; měřítko; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; střechy zatravněné; architektura soudobá Autorská charakteristika architektonického řešení přístavby přízemních objektů komplexu dvou zvěřinců pro malá laboratorní zvířata, chirurgické, radioizotopové a metabolické laboratoře Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze 4-Krči. FOUSKOVÁ, Lucie - FOUSEK, Jan - JANATA, Michal Přestavba pivovaru na rezidenční areál : Dobříš Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby průmyslové; pivovary a sladovny; konverze; rekonstrukce budov; dostavby; budovy obytné vícepodlažní; obytné soubory; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; měřítko; proporce; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; řešení barevné; struktura materiálová; architektura soudobá Autorská charakteristika a recenze rekonstrukce a dostavby areálu bývalého historického pivovaru z roku 1879 nedaleko centra města Dobříše na obytný soubor sestávající ze čtyř třípodlažních bytových domů a devítipodlažního hotelu. 9

10 JIŘIČNÁ, Eva - VÁGNER, Petr Univerzitní centrum Zlín Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; univerzity; knihovny vědecké; budovy kancelářské; budovy atriové; budovy vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Stavebně technické a dispoziční řešení budovy rektorátu a univerzitní knihovny tvořené dvěma segmenty s vnitřním zastřešeným atriem a nacházející se ve zlínském areálu Kongresového a univerzitního centra. OBENAUS, Milan Nové sídlo ÚOHS, Brno Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavby měst; stavby historické; penziony; rekonstrukce budov; přístavby; budovy kancelářské; budovy vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; kontrast; řešení barevné; struktura materiálová; budovy staré; památková péče; architektura soudobá Historie místa a původní budovy, architektonické řešení přístavby a rekonstrukce historické budovy pro potřeby Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Architekt /2008 FIALA, Stanislav - BÍLKOVÁ, Eva - MACHÁČEK, Julius - JANATA, Michal Rodinný dům Zdiměřice : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 29 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; stavby bezbariérové; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; průhlednost; řešení výtvarné; světlo a stín; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; kontrast; struktura materiálová; design; architektura soudobá Originální řešení přízemního rodinného domu s centrálním obytným prostorem ze tří stran po obvodu lemovaném jednotlivými místnostmi, které se skrývají za posuvnými dřevěnými dveřmi; zajímavým dělicím prvkem prostoru je uprostřed něho umístěná zimní zahrada nepravidelného tvaru zastřešená světlíkem; čelní strana obytného prostoru je prosklená ve tvaru vlny, velká terasa před ní je krytá pergolou; moderní design, originalita, jednoduchost, barevná střídmost, kontrast a zároveň funkčnost, tak lze charakterizovat interiér. O projektu s architektem Stanislavem Fialou, hlavním inženýrem Jiřím Václavů a projektantem vytápění Bořivojem Šourkem. Recenze Michala Janaty "světelnou draperií rozvlnit dům". GROŠUP, Michal - JANATA, Michal Rodinný dům Praha-Zbraslav 10

11 Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; orientace; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení interiérů; architektura soudobá Na rodinném domu v Praze-Zbraslavi od Adam Rujbr Architects je nejcharakterističtější křivka, která sleduje obrys ulice, ale zároveň se vůči němu vymezuje. Kromě způsobu zakřivení domu je důležitá i motivace. V tomto případě určila zakřivení půdorysu zatáčka. Nicméně právě zakřivení vneslo do až venkovsky tradiční zástavby patřičný vzruch. Tím spíše, že je dům včleněn do neuspořádaného sídelního agregátu. Svažitost terénu vtiskuje křivce ještě dynamičtější tvar. CIKÁN, Miroslav - MELKOVÁ, Pavla Nízkoenergetický rodinný dům, Praha 5-Jinonice Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; domy nízkoenergetické; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; budovy kompaktní; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; tepelná izolace optimální; tepelný odpor; tepelná akumulace; vytápění bivalentní; obnovitelné zdroje energie; tepelná čerpadla; energie tepelná zemní Objemově úsporný rodinný dům s variabilním vnitřním uspořádáním, prostorově velkorysý a reprezentativní; objekt má minimální ochlazované plochy bez tepelných mostů, akumulační konstrukční půdorysná plocha byla výpočtově bilancována s účinnou tepelnou izolací, základním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo "země-voda". LÁBUS, Ladislav - NÁBĚLEK, Marek - JELÍNKOVÁ, Eva - JANATA, Michal - POTŮČEK, Jakub Vila Nespeky : Sázavské tusculum s enfiládou, letní vily Jaroslava Frágnera v Nespekách Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 21 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; budovy přízemní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; proporce; kompozice prostorová; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; rytmus; řešení průčelí budov; řešení interiérů; design; řešení barevné; architektura soudobá; městská rekreační oblast; architektonické dědictví; domy rekreační; funkcionalismus Autorská charakteristika přízemní vily, u které je dovedeno do krajnosti propojení domu s okolní rozlehlou zahradou, vily, u níž hranice mezi mezi vnitřkem a vnějškem je záměrně a rafinovaně potlačována řešením jednotlivých detailů, např. podlahy, nosných stěn, způsobem zasklení nebo zastropení i celkovým prostorovým a hmotovým konceptem stavby; slovo uživatele domu - majitelky vily JUDr. Evy Jelínkové; recenze Michala Janaty s názvem "Sázavské tusculum s enfiládou"; popis tří sázavských letních vil od Jaroslava Frágnera postavených v 30. letech 20. století - letní vily JUDr. J. Moráka (Movila), letního domu se soláriem tanečnice Milči Mayerové a letní vily pana Orlického (Orvila). MRVA, Kamil Hotel Olympia, Kopřivnice 11

12 Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; hotely; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; zimní zahrady; řešení interiérů; architektura soudobá Urbanistické, architektonické a dispozičně provozní řešení pětipodlažního hotelu tvaru kvádru s úzkými vysokými okny, proskleným přízemím a vysunutou zimní zahradou. ASB (S) /2008 PETRÁNSKY, Ľudo Mestský dom, ktorý sebavedome vstúpil do Trenčína ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; budovy víceúčelové; prodejny; kanceláře; patrové garáže; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; monumentálnost; řešení průčelí budov; členění horizontální; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Nový moderní obchodně administrativní komplex navržený architektem Jurajem Polyákem - jeden z největších stavebních projektů v Trenčíně; urbanistické a architektonické řešení městského domu a parkovacího objektu; městotvorná hodnota obou objektů. TURANCOVÁ, Miriam Nové sídlo Phoenix Zeppelin ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; kanceláře; prodejny; půjčovny; opravny; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; budovy halové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; struktura materiálová; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce prosklené; detaily konstrukční; architektura soudobá; kontrola jakosti; řízení jakosti Architektonické, konstrukční a funkční řešení sídla firmy společnosti Phoenix Zeppelin, která zabezpečuje prodej, pronájem a servis stavebních strojů; materiálová báze a cena výstavby, systémová ekologie. PIFKO, Henrich Zelená architektura: desatoro ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: architektura; životní prostředí; ekologie; kompozice urbanistická; prostředí obytné; pohoda prostředí; ochrana krajiny; klimatické podmínky; sluneční energie; pasivní využití slunečního záření; tradice; bezodpadové technologie; stavební hmoty; dřevo; staviva přírodní; hlína; energetická náročnost; obnovitelné zdroje energie; životní cyklus; brownfields; konverze; koncepce ozelenění; kombinování; prostředí, ochrana Desatero zelené architektury: zelený urbanismus, vztah k přírodě a využití klimatických podmínek, zohlednění místních tradic, architektura jako ekosystém, použití materiálů ohleduplných k prostředí, 12

13 šetření energií v provozu staveb, využití alternativních zdrojů energie, life-cycle management, přizpůsobení potřebám, zeleň a architektura, kombinování principů. 13

14 ŠTEFKO, Jozef Nízkoenergetické drevené stavby z pohľadu trvalo udržateľnej výstavby ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: životní prostředí; prostředí, ochrana; stavební hmoty; dřevo; dřevostavby; tradice; trvale udržitelný rozvoj; energetická náročnost; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; konstrukce obvodové; konstrukční systémy; efektivnost Bohatá tradice dřevěné architektury, slabší současnost a její příčiny; situace využití dřevostaveb ve světě; dřevo - strategická surovina stavebnictví;téma dne - snížení energetické bilance; sendvičové obalové pláště na bázi dřeva;efektivní dřevěné konstrukční systémy. TURANCOVÁ, Miriam Stavebníctvo na Slovensku ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 5 figs., 3 tabs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; stavebnictví; stavební podniky; zaměstnanost; mzda průměrná; ceny stavební výroby; produkce stavebnictví; produktivita práce; vývojové tendence Struktura slovenských stavebních podniků a zaměstnanost, mzdy ve stavebnictví, vývoj cen stavebních prací, vývoj stavební produkce a produktivity práce, vliv finanční krize na další vývoj slovenského stavebnictví. JANKOVICHOVÁ, Eva Slovenské stavebné firmy a Európska menová únia ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 1 figs., 4 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; ekonomika; hrubý domácí produkt; zaměstnanost; mzda reálná; vývojové tendence; prognózy; měna; stavebnictví; produkce stavebnictví; stavební podniky; náklady, úroveň Proces zavedení eura na Slovensku, výhody a nevýhody pro podnikatelskou sféru; vliv slovenské ekonomiky na stavebnictví, příprava stavebních firem. PRIATKOVÁ, Adriana Ľudovít Oelschläger: Obchodná a priemyselná komora v Košiciach ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; budovy vícepodlažní; budovy nárožní; budovy kancelářské; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; monumentálnost; tektonika; členění; řešení barevné; hmotové řešení; architekti Význam architekta Oelschlägera v meziválečné architektuře východního Slovenska; charakteristika architektonického řešení Obchodní a průmyslové komory v Košicích, která patří k jeho raným dílům. NACHTMANNOVÁ, Iva Metropolitná veľryba medzi panelákmi ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 7 figs. - ISSN

15 Klíčová slova: stavby dopravní; dráhy podzemní; dopravní stavby pozemní; stanice podzemní dráhy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení výtvarné; bionika; oblouky; řešení průčelí budov; průhlednost; řešení barevné; konstrukční řešení; zastřešení; konstrukce zavěšené; architektura soudobá; stavby unikátní Unikátní architektonické řešení stanice pražského metra Střížkov, které se hlásí k organické architektuře a zároveň připomíná konstrukce mostů se dvěma překříženými nosnými oblouky, na kterých jsou zavěšeny další nosní prvky a zastřešení. ASB (S) /2008 SALVOVÁ, Anna Polyfunkcia so živou tvárou ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; budovy vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; měřítko; harmonie; řešení průčelí budov; členění horizontální; řešení barevné; řešení interiérů; ochrana proti slunci; žaluzie; detaily konstrukční Na tomto projektu se sešli lidé, kteří nepřestali snít. Investor, který poskytl architektům velkoryse prostor pro seberealizaci a architekti, kteří vytvořili koncept odpovídající investorovým představám o hodnotné stavbě. Na prvním místě stála vize díla, které nebude přinášet pouze zisk, ale dokáže s čistým svědomím reprezentovat samotnou architekturu i investora. Tento, dnes už splněný sen, nese jméno Milton House. PETRÁNSKY, Ľudo Vienna Gate otvára svoje krídla ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy s rozdílnou podlažností; budovy výškové; budovy vícepodlažní; budovy víceúčelové; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; harmonie; kontrast; funkční řešení; byty komfortní; řešení průčelí budov; energetická náročnost; architektura soudobá Dynamika investičních příležitostí začíná měnit panorama Bratislavy i na pravém břehu Dunaje. Patří k nim i nový developerský projekt Vienna Gate, který se nachází v lokalitě Matadorka proti železničnímu nádraží Bratislava-Petržalka. Dvě výškové budovy s podnoží obchodní galerie vytvářejí funkční propojení bytů, apartmánů s obchodem a službami. Polyfunkčnost objektu je navíc rozšířena o městotvorný prvek - objekt se přímo napojuje na tvořící se petržalské korzo. Podle hlavního architekta Bratislavy prof. Štefana Šlachty "je Vienna Gate prvním krokem při urbanizaci celého území, které má velký potenciál na další rozvoj". SALVOVÁ, Anna Moderná knižnica s duchom starých čítární ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; stavby kulturní; knihovny vědecké; knihovny veřejné; čítárny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové 15

16 řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Vytvořit "domov" několika milionům knih a datových nosičů a zároveň sloučit dvě knihovní instituce s rozdílnými tradicemi pod jednu střechu bylo základní úlohou pro autory návrhu nejnovější drážďanské knihovny Sächsiche Landesbibliothek. Mezi téměř čtyřiceti ateliéry se díky svému impozantnímu řešení nakonec prosadila kancelář Ordner, která navrhla dvě 18 metrů vysoké strohé budovy s množstvím úzkých a nepravidelně umístěných okenních otvorů. Plochu mezi nimi vyplňuje nízký trávník s oplocenými skleněnými tabulemi velkorozměrného světlíku, pod kterým se ukrývá čítárna v hloubce dvou podlaží zapuštěných do země. PETRÁNSKY, Ľudo Dom smútku otvára knihu s príbehmi ľudí ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; kaple; síně obřadní; umístění budov; hřbitovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení výtvarné; řešení interiérů; architektura soudobá Melancholie, královna podzimní nálady. Pro někoho přitažlivá, pro jiného příliš citlivá. V každém případě přiléhavá atmosféra pro obraz domu smutku. Blízko lesa a na mírném návrší začínajícího hřbitova se tyčí objekt posledního rozloučení s blízkými. Převládají v něm měkké křivky tvarů na půdoryse elipsy s dvěma významnými plochami - jedna symbolizuje život, druhá to, co přichází po něm... "Dům smutku jsme projektovali jako symbolického strážce na kopci, který by měl být zároveň i místem našeho zamyšlení", říká spoluautor projektu Domu smutku v Sliači ing. arch. Roman Turčan. TURANCOVÁ, Miriam Rekonštrukcia Apponyiho paláca ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; paláce; památková péče; restaurace budov; obnova památek; kompozice architektonická; řešení interiérů; design; využití architektonických památek; muzea V tomto roce byla ukončena rekonstrukce významné historické bratislavské budovy - Apponyiho paláce, ve kterém se nachází expozice Muzea města Bratislavy. Celkový návrh a realizace jsou výsledkem spolupráce více odborníků - architektů, historiků umění a restaurátorů. Kromě restaurování původních historicky hodnotných prvků si v interiéru našel uplatnění i moderní design. GAŽOVÁ, Daniela Prestavba Západného prístavu v Malmö ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Švédsko; města přístavní; zóny průmyslové; loděnice; konverze; obnova města; asanace starých částí; obytné čtvrti; univerzity; vývoj měst Třetí největší švédské město Malmö v současnosti žije revitalizací bývalého průmyslového areálu přístavu v těsné blízkosti městského centra. Město, které leží na jižním pobřeží Švédska při Öresundské úžině v těsném sousedství Kodaně, upustilo koncem minulého století od tradiční průmyslové báze hospodářské výroby. Loděnice byly zavřeny a velké plochy Západního přístavu zpustly. Úpadek průmyslových aktivit podnítil politiky a představitele města k tvorbě nové vize pro budoucí rozvoj města s dvěma hlavními cíli: založit univerzitu v centru Malmö a vytvořit atraktivní městskou čtvrť v Západním přístavu nedaleko univerzity. Jedním z výsledků tohoto strategického 16

17 záměru je vytváření nové obytné čtvrti pro obyvatel s pracovními a školskými zařízeními s kapacitou osob. SALVOVÁ, Anna Stanice zaliata denným svetlom ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: Německo; města hlavní; stavby dopravní; dopravní uzly; železniční stavby pozemní; budovy nádražní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; zastřešení; průhlednost; funkční řešení; osvětlení; architektura soudobá S přívlastkem největší křižovatky evropských železničních tratí se v Berlíně nad Sprévou tyčí nové Hlavní nádraží. Nemá pouze mezinárodní dopravní funkci, ale je současně symbolem sjednocení a propojení ve městě, které bylo rozděleno nejen fiktivní železnou oponou, ale reálnou betonovou zdí. Po jejím zboření se Německo ocitlo v nové infrastrukturní situaci. Budova bývalého nádraží Lehrter Bahnhof se nacházela na důležitém průsečíku mnoha dopravních spojení, ale rostoucí požadavky dynamické společnosti si vynutily realizaci moderního železničního komplexu. Nové berlínské Hlavní nádraží je jedním z milníků probíhající evropské integrace a zároveň důmyslnou symbiózou architektonického řešení a denního světla. Beton.... 6/2008 ALI, Mir M. Vývoj betonových mrakodrapů: od Ingalls k Buri Dubai Beton, 2008, V.8, No.6, p : 14 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; dějiny architektury; budovy mnohopodlažní; budovy výškové; budovy věžové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; vývojové tendence; bednění; složení betonové směsi; zpracovatelnost; přísady; doprava betonové směsi; technologie výstavby Článek popisuje historii vývoje vysokých betonových budov, evoluci betonových mrakodrapů od patnáct poschodí vysokého the Ingalls Building po moderní mrakodrapy Petronas a Jin Mao. Vývoj a inovace probíhaly v technologiích výstavby, bednění, míchání betonu, jeho dopravy a pumpování, byly zavedeny nové příměsi a přísady, které zlepšily zpracovatelnost betonu a přispěly k jeho širšímu použití na vysokých a velmi vysokých budovách. První část článku byla uveřejněna v předchozím čísle časopisu. HNILIČKA, Pavel Terasový dům v Praze 5 Košířích Beton, 2008, V.8, No.6, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné; domy terasové; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; řešení objemové; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; beton pohledový; beton barevný; řešení výtvarné; architektura soudobá Příspěvek popisuje projekt terasového domu postaveného ve svažitém terénu na místě původní vily. Terasové uspořádání objektu umožnilo ke každému ze čtyř bytů přiřadit střešní zahradu a vystavět tak kvalitu bydlení podobnou rodinnému domu bez velkých plošných nároků. Ve vnějších prostorách se 17

18 uplatňuje černý probarvený beton "soklu", šedý beton opěrných zídek a schodišť, doplněný kameny skládanými do drátěných košů, ocel zábradlí a teplé odstíny modřínových prken a měděných kazet. 18

19 ČVANČARA, Martin Zajímavá konstrukce budovy Galerie Fenix - Clarion Congress Hotel Beton, 2008, V.8, No.6, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; budovy nárožní; budovy mnohopodlažní; střediska nákupní; kongresové haly; posilovny; hotely; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; konstrukční řešení; základy deskové; stěny podzemní; podlaží nadzemní; konstrukce nosné; nosná jádra; konstrukce skeletové; konstrukce betonové; sály; konstrukce prostorové; konstrukce ocelové; konstrukční systémy; sekce dilatační Urbanistické a architektonické řešení víceúčelové budovy o celkových půdorysných rozměrech 185x105 m se třemi suterénními a devíti nadzemními podlažími; nosná konstrukce objektu - podzemních podlaží, horní stavby, hospodářského dvora; smršťovací sektory. POTŮČEK, Jakub Josef Gočár v Hradci Králové Beton, 2008, V.8, No.6, p : 16 figs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; architekti; architektonická tvorba; města krajská; 20. století; budovy obytné; řešení průčelí budov; schodiště vnější; konstrukce betonové; monumentálnost; kontrast; administrativní budovy; školy; kostely; kompozice architektonická; kompozice urbanistická; urbanistické studie Článek mapuje více než třicetileté působení architekta Josefa Gočára v Hradci Králové, které přineslo městu téměř tři desítky projektů a realizací a několik urbanistických studií. ZÍTEK, Zdeněk Administrativní centrum Kavčí Hory Beton, 2008, V.8, No.6, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; administrativní budovy; budovy vícepodlažní; budovy mnohopodlažní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; základy deskové; základy pilotové; geologické podmínky; podlaží podzemní; izolace vodotěsné; bílá vana; konstrukce betonové; beton vodotěsný; vyztužení; podlaží nadzemní; konstrukční systémy; sekce dilatační; těsnění spar; bentonit; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; fasády; prefabrikáty; panely; beton pohledový; technologie výroby; výroba ve vodorovné poloze; sanace konstrukcí Článek stručně charakterizuje stavbu administrativního centra a její architektonické řešení, hlavně je však zaměřen na konstrukci spodní stavby postavené ve formě bílé vany, konstrukci nadzemní části stavby a užití vč. technologie výroby fasádních panelů s povrchem z pohledového betonu. VAN DEN BOSSCHE, Bernd Ohnivzdorný beton Beton, 2008, V.8, No.6, p : 15 figs., 3 refs. ISSN Klíčová slova: tunely, ostění; konstrukce železobetonové; požární odolnost konstrukcí; výzkum; beton vyztužený; chování vůči ohni; odolnost proti ohni; zkoušky laboratorní; složení 19

20 betonové směsi; betonová směs; zpracovatelnost; obsah vody; beton zatvrdlý; pevnost v tlaku; pevnost v příčném tahu; vodotěsnost; hydratační teplo; objemová hmotnost; požární zkoušky, metody; výsledky měření; krycí vrstva; ošetřování betonu Bezpečnost tunelů nabývá v posledních letech na důležitosti. Ochrana proti účinkům ohně je jednou z položek, která musí sloužit k ochraně uživatelů tunelu. Na kvalitních betonech dochází k jevům jako je "explozivní odprýskávání". Degenerace mechanických vlastností betonu a výztuže může mít na následek nebezpečnou ztrátu stability betonových konstrukcí. Myšlenku "ohnivzdorného betonu" přinesl joint venture Besix-Dura Verner-GTI v průběhu výběrového řízení na "Zakrytí A2" v Utrechtu. Po přijetí předložené nabídky proběhl devítiměsíční výzkum zahrnující studium literatury, testování zkušebních záměsí, testování čerstvého a zatvrdlého betonu. Byly vyrobeny zkušební vzorky z dodatečně předpjatého betonu, u nichž byla testována konformita s požární křivkou RWS. Po ukončení výzkumu byl beton použit na stavbě. Příspěvek popisuje výzkum a zkoušky "ohnivzdorného betonu", dávkování jednotlivých složek a ošetřování betonu na stavbě. BEDNÁROVÁ, Lenka - HELA, Rudolf - SÍTEK, Libor - FOLDYNA, Josef Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí Beton, 2008, V.8, No.6, p : 13 figs., 5 tabs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: výzkum; konstrukce betonové; opravy renovační; sanace konstrukcí; čištění; reprofilace; vodní paprsky; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; abraze; vlastnosti povrchu Příspěvek přináší informace z oblasti výzkumu zaměřeného na sledování působení vysokorychlostních vodních paprsků na beton různé kvality. VANĚK, Pavel - SMÍŠEK, Pavel Bezesparé dodatečné předpínání betonové podlahy Beton, 2008, V.8, No.6, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy bezesparé; konstrukce betonové; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání dodatečné; předpínání ve dvou směrech; odolnost proti obrusu Technologie dodatečně předpínaných betonových podlah se celosvětově používá již několik desítek let. Je vhodná pro středně a těžce zatížené podlahové konstrukce, např. hangáry, sklady a výrobní haly. Předností dodatečně předpínaných podlah je jejich kvalita, konstrukce bez trhlin, minimalizace nebo úplné vyloučení dilatačních spár, odolnost na otluk a obrus a minimální nároky na údržbu. HELA, Rudolf - PŘIKRYL, Jan Stanovení povrchové pórovitosti pohledových betonů Beton, 2008, V.8, No.6, p : 6 figs., 1 tabs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: beton pohledový; vlastnosti povrchu; jakost; pórovitost; velikost pórů; kontrola jakosti; fotografie; fotografický proces; kalibrace; osvětlení; digitalizace; software; data, zpracování grafické; hodnocení jakosti Pohledový beton je v poslední době velmi populární formou povrchové úpravy betonových konstrukcí. Architekty, projektanty či investory jsou často kladeny nároky na kvalitní povrch betonu. V případě hladkých dodatečně neupravovaných ploch je požadován brilantní povrch bez povrchových pórů a kolísání barevnosti plochy. Ovšem beton jako složitý heterogenní materiál má v mnoha případech omezené možnosti pro dosažení jeho bezchybného povrchu. Pro definici kvalita povrchu a 20

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č.

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 0 9. ASB (Č), 2008, č. 11, 2009, č. 1 speciál, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H č e r v e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2009, č. 3 8 3 Architekt, 2009, č. 3 7 4 ASB (Č), 2008,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) d u b e n 2 0 0 9 Název periodika počet záznamů strana Architekt, 2009, č. 2 10 3 ASB (Č), 2009, č. 1-2 7 5 ASB (S), 2009,

Více

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č.

ř í j e n 2 0 0 7 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H ř í j e n 2 0 0 7 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2007, č. 7-8 3 Architekt, 2007, č. 9 ASB (Č), 2007, č. 6 ASB

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) s r p e n 2 0 0 8 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) O B S A H s r p e n 2 0 0 8 Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 4 8 3 Architekt, 2008, č. 4 4 5 Beton, 2008, č. 4

Více

Název časopisu Číslo Strana

Název časopisu Číslo Strana SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) b ř e z e n 2 0 1 5 OBSAH Název časopisu Číslo Strana Beton TKS 1/2015 3 Český instalatér 1/2015 7 Domov 1/2015 8 ELEKTRO 12/2014

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, středisko vzdělávání a informací, Sokolská 15, 120 00 Praha 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) z á ř í 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Beton TKS, 2012, č. 5 15 3 DEKTIME, 2012, č. 3, 4 7 7 Geotechnika,

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch.

HOTEL CONTINENTAL. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění. Bakalářská diplomová práce. Vypracovala: Ing. arch. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Seminář dějin umění HOTEL CONTINENTAL Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Ing. arch. Petra Gajdová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. Brno 2008 Prohlašuji,

Více

1/2010 POZEMNÍ STAVBY

1/2010 POZEMNÍ STAVBY 1/2010 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz

POROTHERM DŮM...hotová věc. Postavíme vám. dům DŮM ROKU 2012. www.porothermdum.cz POROTHERM DŮM...hotová věc Postavíme vám dům DŮM ROKU 2012 Vítězné realizace a studie soutěže POROTHERM DŮM BRICK AWARD www.porothermdum.cz Nejlepší dům je ten, který splňuje vaše sny Tak jako cihlový

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

polyfunkční a sportovní stavby

polyfunkční a sportovní stavby 2009 MK ČR E 17014 08/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

3/2013. SANACE A REKONSTRUKCE panelová sídliště

3/2013. SANACE A REKONSTRUKCE panelová sídliště 3/2013 SANACE A REKONSTRUKCE panelová sídliště SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ SVOČ 2014 STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST FAKULTNÍ SOUTĚŽ 2014 ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ BRNO, 24. DUBEN 2014 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Více

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT

JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT JOURNAL 3/2010 LAFARGE CEMENT obsah str. 6-9 str. 12 13 str. 14-15 str. 16 17 str. 18-19 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 3/2010, ročník 7 vychází 4x ročně, toto číslo vychází 30. 09. 2010 vydavatel: Lafarge

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

LiaporNews speciál: sportovní stavby

LiaporNews speciál: sportovní stavby liapornews 2_2008 Časopis pro architekty projektanty a stavebníky LiaporNews speciál: sportovní stavby Toto číslo Liapornewsu je zaměřeno především na realizaci sportovních staveb. Fotbalový stadion Slavie

Více

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984)

DAŠICKÁ 1 KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 26. října 1984) DAŠICKÁ SÍDLIŠTĚ KDO CHCE BYDLET, MUSÍ PŘILOŽIT RUKU K DÍLU. (Deník Zář, 6. října 984) INFO Lokalita Severně od ulice Dašické, mezi ulicemi Na Drážce a Spojilská Původní název: Na Slovanech, Familie, Vystrkov

Více