SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r 2 0 0 9"

Transkript

1 O B S A H SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) ú n o r Název periodika počet záznamů strana ARCH, 2008, č. 78, Architekt, 2008, č ASB (Č), 2008, č. 9, ASB (S), 2008, č. 8, 9, špeciál 5 5 Beton, 2008, č Eurostav, 2008, č. 9, HOME, 2008, č. 5, speciál 1 17 Projekt, 2008, č. 9, Průmysl, energetika, stavebnictví, 2008, č Silniční obzor, 2008, č. 9, SOVAK, 2008, č. 9, Stavební obzor, 2008, č Stavebnictví 2008, 2008, č. 8, Stavitel, 2008, č. 8, 9, Uhlí, rudy, geologický průzkum, 2008, č Vodní hospodářství, 2008, č. 8, 9,

2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) Signální informace zpracovává Informační centrum ČKAIT z odborných stavebních časopisů českých a slovenských a z časopisů příbuzných oborů; z ročenek a sborníků z odborných konferencí a seminářů. Formou bibliografických záznamů jsou sledovány odborné statě, články a příspěvky, informující o nových poznatcích, technologiích či výrobcích ve stavební teorii a praxi. Bibliografický záznam obsahuje údaje: jméno autora název článku (příspěvku) bibliografický popis (je uváděn v normalizované podobě:název periodika nebo sborníku, ročník, číslo periodika, čísla stránek, počet vyobrazení, číslo ISSN mezinárodně přidělovaný kód časopisu) klíčová slova (základní slovní hesla řízeného slovníku příslušné počítačové databáze) anotace (stručná charakteristika obsahu článku) Signální informace jsou zpřístupňovány v měsíčních dávkách. Měsíční dávka obsahuje bibliografické záznamy z odborných časopisů, které obdrželo IC ČKAIT v průběhu předcházejícího měsíce. Členové ČKAIT si mohou podle vlastního výběru následně objednat xerokopie článků, které je zajímají. V IC ČKAIT lze rovněž zadat zpracování r e š e r š e na zvolené téma (výběr bibliografických záznamů podle zadaných klíčových slov). Cenové podmínky: Roční předplatné signálních informací pro AO činí 400 Kč + poštovné. Zhotovení xerokopií článků bude účtováno v ceně výrobních nákladů, tj. 0,80 Kč jednostranná kopie A4; 1,20 oboustranná kopie A4 + poštovné. Příslušné částky za poskytované informační materiály a služby se zaznamenávají během roku na osobní konta jednotlivých členů komory a předepisují se k úhradě hromadně jednou ročně. 2

3 ARCH /2008 DANIEL, Peter Tower 115, Bratislava. P-T (Juraj Hermann, Patrik Pavlásek) ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: přestavby budov; budovy výškové; budovy věžové; budovy víceúčelové; budovy kancelářské; dominanty; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; funkční řešení; pasáže; prodejny; divadla; řešení interiérů; design; měřítko; architektura soudobá Charakteristika rekonstrukce staronové budovy bývalého Presscentra, zejména dispoziční úpravy a řešení interiérů parteru objektu. ANDRÁŠIOVÁ, Katarína ŽSR - obnova a nadstavba, Bratislava : Reding a SPDE ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 15 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; budovy atriové; výpočetní střediska; rekonstrukce budov; budovy obytné vícepodlažní; nástavby; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; řešení barevné; členění; řešení interiérů; půdorysné řešení; architektura soudobá; estetické působení Charakteristika rekonstrukce výpočetního střediska a na něj navazujícího bytového domu. GAŽÍKOVÁ, Zuzana Obchodné centrum Jasná, Liptovský Mikuláš : Barényi, Dzúr architekti ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; rekonstrukce budov; dostavby; budovy víceúčelové; střediska nákupní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; struktura materiálová; řešení interiérů; půdorysné řešení Původní projekt nového obchodního centra se začleněním neorenesanční vily do jeho komplexu a odlišnost konečné realizace z důvodu komerčního pragmatismu investora. GORYCZKOVÁ, Naďa Obnova mestského kúpaliska, Opava : SPS ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; kulturní památky; rekreační zařízení; budovy víceúčelové; koupaliště; bazény plavecké v přírodě; brouzdaliště; hřiště; poškození památek; památková péče; restaurace budov; obnova památek Charakteristika památkové obnovy rekreačního areálu opavské plovárny s koupalištěm, brouzdalištěm, tenisovým hřištěm, plochami pro míčové hry a volnou zábavu, hudebním pavilonem s tanečním parketem a víceúčelovou budovou s hostinskými pokoji s terasami, restaurací, hygienickým zařízeními a pod. Opavské koupaliště je jedním z mála autenticky dochovaných prvorepublikových areálů tohoto typu v českých zemích evidovaných v ústředním seznamu kulturních památek. Jeho osobitý návrh snoubí principy soudobé funkcionalistické architektury s výraznými prvky německého expresionismu. 3

4 DULLA, Matúš Statok Dojetřice : KSA ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 6 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; obytné domy nízkopodlažní; usedlosti zemědělské; přestavby budov; domy rodinné; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné Přestavba staré usedlosti ve vesničce Dojetřice nedaleko Prahy na rodinný dům se sochařským ateliérem. LANKOTS, Epp Fahleho dom, Tallinn ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby průmyslové; výrobní objekty; budovy vícepodlažní; konverze; památková péče; rekonstrukce budov; nástavby; budovy víceúčelové; kanceláře; byty; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; půdorysné řešení; řešení interiérů Rekonstrukce a nástavba historické budovy v areálu bývalé továrny na výrobu papíru a celulózy, přeměněné na kanceláře a loftové byty. HABERLANDOVÁ, Katarína Priemyselná zóna, Bratislava : Paťo Safko ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; města hlavní; zóny průmyslové; stavby průmyslové; stavby historické; demolice; sklady přístavní; teplárny; průmyslové haly; kulturní památky; technické památky; využití architektonických památek Soumrak industriálu v Bratislavě aneb autentická kulturní stopa in memoriam; teorie památkové péče, chyby a omyly; hodnoty: nuda nebo vědomost vlastní historie; bourání industriálu - definitivum, co jsme měli a nemáme...nebo přece jen ještě něco máme; výstava Soumrak industrálu. TÓTHOVÁ, Zuzana Radové domy, Rovinka : Peter Hriň ARCH, 2008, V.13, No.10, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy řadové; obytné komplexy; kompozice urbanistická; prostorové uspořádání; kompozice architektonická; hmotové řešení; půdorysné řešení; řešení průčelí budov; členění; světlo a stín; řešení barevné; rytmus; architektura soudobá; estetické působení Kubické posunuté hmoty, poměrně velké střešní terasy, černé horizontálně členěné zábradlí a střídání modré s bílou, to je základní charakteristika řadových rodinných domů v příměstském satelitu. 4

5 ARCH /2008 ŠKROVINA, Michal Albrecht, Bratislava : Ilja Skoček ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; restaurace; kavárny; přestavby budov; hotely; památková péče; restaurace budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice osová; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; řešení interiérů; řešení barevné Hotel Albrecht je reprezentativním ztělesněním naplnění koncepce butik hotelu se stylovým, důvěrným až intimním prostředím oslovujícím náročnou klientelu, který vznikl rekonstrukcí a adaptací památkově chráněného objektu výletní restaurace a kavárny z počátku 20. století. ŠTRBKOVÁ, Renata Tulip House hotel, Bratislava : Zuzana Cambelová ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; budovy nárožní; budovy obytné vícepodlažní; kavárny; obchody; poškození památek; restaurace budov; rekonstrukce budov; hotely; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; řešení dekorativní; secese; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; design; umění užité v architektuře; památková péče Rekonstrukce, dostavba a památková obnova secesního domu s pavlačovými nájemními byty, lékárnou a oblíbenou kavárnou a jeho přeměna na hotel se speciálním provozem typu "butik", vyznačující se neopakovatelnou atmosférou. KOBAN, Ďuro Jazz Pub Caffe, Košice : Valentová - Pahuli ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 3 figs. - ISSN Klíčová slova: kavárny; kompozice architektonická; kompozice prostorová; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; klenby; řešení dekorativní; řešení barevné; design; umění užité v architektuře Řešení interiéru luxusní kavárny odlišný od klasických kaváren - křížová klenba je vyzdobena drátěnými květy a řada dekorací je vyrobena z kovu, jako například květináč s plechovou květinou a trs trubek za barem. MITÁŠOVÁ, Monika Vináreň a vinotéka, kaštiel Mojmírovce : Barak architekti ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; podlaží podzemní; klenby; konstrukce zděné; restaurace specializované; vinné sklepy; kompozice architektonická; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; řešení barevné; osvětlení umělé Revitalizace sklepa v podzemí zámku pro potřebu vinárny s vinotékou. 5

6 DULLA, Matúš Vinársky dom, Popice : AP atelier ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; stavby potravinářského průmyslu; vinařské závody; vinné sklepy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; hmoty deskové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; zastřešení; řešení výtvarné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá Urbanistické a architektonické řešení nového vinařského závodu na Moravě, jehož autorem je architekt Josef Pleskot a jeho AP ateliér. SZALAY, Peter Veľkí františkáni, Bratislava : Ferdinand Milučký ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; kláštery; podlaží podzemní; restaurace speciální; vinné sklepy; kompozice architektonická; půdorysné řešení; řešení interiérů; interiér, řešení nábytku; interiér, výtvarná úprava; tradice; architektonické dědictví Architektonické řešení interiéru známé bratislavské vinárny v podzemí bývalého františkánského kláštera navržené architektem Ferdinandem Milučkým v 60. letech 20. století. ŠPAČEK, Robert Aula EU, Bratislava : Expo Line ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; školy vysoké; posluchárny; kongresové haly; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; orientace; řešení průčelí budov; monumentálnost; půdorysné řešení; řešení interiérů; řešení barevné; architektura soudobá Architektonické řešení auly bratislavské Ekonomické univerzity jako samostatně stojícího objektu. MORAVČÍK, Štefan Ihla, Zvolen : Martin Repický ARCH, 2008, V.13, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; zastavění proluk; budovy víceúčelové; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; plastičnost; průhlednost; řešení barevné; řešení výtvarné; harmonie; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; architektura soudobá; estetické působení Urbanistické a architektonické řešení pětipodlažního městského polyfunkčního domu v proluce mezi dvěma nestejně vysokými budovami, u kterého je jasně zřetelný vklad architekta navzdory jednoduchosti, střídmosti a racionálnosti řešení. ARCH /2008 MORAVČÍKOVÁ, Henrieta Slovenská sporiteľna, Bratislava : Jabornegg & Pálffy 6

7 ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy mnohopodlažní; budovy atriové; budovy kancelářské; spořitelny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; atria; proporce; zastřešení; konstrukce pneumatické; harmonie; řešení průčelí budov; členění; průhlednost; fasády dvojité; architektura soudobá Křehká podstata architektonického konceptu: nosné motivy - 1) atrium s pneumatickým průhledným zastřešením a jeho proporce, 2) transparentnost pravidelně členěné dvojité fasády s elegantním systémem stínění. VODRÁŽKA, Peter Budova Litexco, Bratislava : Rosta a Istenes ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; budovy nárožní; domy s vestavěnými nebo přistavěnými provozovnami; budovy obytné vícepodlažní; neogotika; kulturní památky; památková péče; rekonstrukce budov; přístavby; budovy víceúčelové; administrativní budovy; zařízení sportovní; podzemní garáže; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení objemové; harmonie; řešení průčelí budov; řešení barevné; textura; proporce; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Příklad netradičního a velmi dobrého architektonického řešení nekonfliktního vztahu eklektické historizující architektury se současnou hmotově a výrazově jednoduchou, v materiálech strohou, ale současně elegantní budovou, jejímž cílem není nadřazovat se nad svého staršího souseda. STEMPEL, Ján Starý mlyn, Branč : In Antis ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; mlýny obilí; přestavby budov; přístavby; budovy obytné; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; památková péče; architektura soudobá Příklad přestavby mlýna, která by měla být návodem jak přistupovat k rekonstrukcím průmyslových staveb a jakým způsobem je vrátit zpět do života i když v jiné poloze než pro kterou byly budovány. ZERVAN, Marian Dom K, Tisovec : N/A ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy staré; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; budovy přízemní; rekonstrukce budov; nástavby; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; zastřešení; řešení výtvarné; architektura soudobá Malý dům s velkou střechou - kubistická střecha a interiér nástavby přízemního domu jako výsledek parametrických postupů architektů - dvou pedagogů Katedry architektury na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. BUJNA, Tomáš Vila na plese, Nová Lesná : Peter C. Abonyi 7

8 ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; hmoty deskové; orientace; řešení průčelí budov; struktura materiálová; průhlednost; půdorysné řešení; půdorys, tvar; funkční řešení; architektura soudobá Dům na severním okraji intravilánu obce, silně vybočující z tradiční výstavby pod Tatrami, obalený ve skle, který je remixem odkazů moderní architektury počínaje Le Corbusierem a konče Kahnem. BACOVÁ, Andrea Rodinný dom, Malokarpatská oblasť : Juraj Polyák ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; orientace; kompozice architektonická; kompozice prostorová ; hmotové řešení; harmonie; řešení objemové; řešení průčelí budov; struktura materiálová; členění; řešení barevné; půdorysné řešení; atria; řešení výtvarné; harmonie; funkční řešení; architektura soudobá Dům na vinohradech, citlivě vložený moderní prvek do krajiny - základní bílý kubus vily v podélném směru vrůstá do stoupajícího terénu tak, že jeho střešní rovina splývá s terénem horní terasy a na druhé straně je podélný hranol jemně vykonzolovaný, takže hmota hlavního průčelí přečnívá přes terénní hranu a odlehčuje prostorovou situaci. GÜRTLER, Ivan Rodinný dom, Bratislava-Kramáre : AK Závodný ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; gradace; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Rodinný dům na příkrém svahu na poměrně úzké a dlouhé parcele nad Bratislavou, v jehož jednoduchém hmotovém konceptu dominují dvě skutečnosti - jižní průčelí tvořené velkorozměrnou prosklenou plochou a "plechový" arkýř velké koupelny umožňující štěrbinovými okny dvoustranný optický kontakt s exteriérem. KRATOCHVÍL, Jan Dom 2050, Nové město nad Metují : AS2000 ARCH, 2008, V.13, No.12, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; prostorové řešení; plastičnost; měřítko; řešení průčelí budov; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; proporce; architektura soudobá Dům se strohou kubistickou hmotou bez nefunkčních přílepků vtipně osazený do svahu tak, že jeho vstupní část je výškově o půl patra posunuta vůči hlavní obytné části, takže ze zádveří se nastupuje na podestu schodiště, z níž jedno rameno stoupá k ložnicím a druhé klesá ke společenskému prostoru. Autor architekt Alexander Skalický ukazuje, že i komplikovaný typ nízkorozpočtového rodinného domu může ukrývat velký potenciál bravurní práce s prostorem a světlem. 8

9 Architekt /2008 TOPINKA, Jan - JUHA, Michal - MACHÁČEK, Julius - JANATA, Michal - POTŮČEK, Jakub - KOMÁREK, Stanislav Pohotovost - Emergency : Fakultní nemocnice Hradec Králové; Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 42 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny architektury; stavby historické; nemocnice; dostavby; stanice první pomoci; heliporty; budovy vícepodlažní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; orientace; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; řešení barevné; řešení výtvarné; řešení interiérů; střechy pojízdné; konstrukční řešení; detaily konstrukční; architektura soudobá Stručná autorská charakteristika urbanistického a koncepce architektonického a funkčního řešení budovy pohotovosti v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové; z historie výstavby Okresní nemocnice v Hradci Králové ve 20. letech 20. století; rozhovor s autory projektu objektu pohotovosti s heliportem na střeše - stavební část je dnes minoritou; konstrukce a stavební řešení objektu; kulatý stůl o projektu s projektanty a uživateli; recenze architektonického řešení budovy s heliportem; polemika o medicinsko průmyslových komplexech, sestávajících z lékařských fakult, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, nemocenských pojišťoven, firem vyrábějících léky a zdravotnickou techniku a dalších podobných institucí zaujímajících ve společnosti to místo, které kdysi zaujímala církev; konstrukce opláštění heliportu. NEŘOLD, Petr - MUTL, Jan - MED, Ian - KOLÁŘ, Jan Dostavba výzkumných laboratoří CEM IKEM : Praha 4-Krč Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: výzkumná zařízení; budovy laboratorní; dostavby; budovy pro pokusná zvířata; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; měřítko; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; střechy zatravněné; architektura soudobá Autorská charakteristika architektonického řešení přístavby přízemních objektů komplexu dvou zvěřinců pro malá laboratorní zvířata, chirurgické, radioizotopové a metabolické laboratoře Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze 4-Krči. FOUSKOVÁ, Lucie - FOUSEK, Jan - JANATA, Michal Přestavba pivovaru na rezidenční areál : Dobříš Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 16 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; stavby průmyslové; pivovary a sladovny; konverze; rekonstrukce budov; dostavby; budovy obytné vícepodlažní; obytné soubory; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové řešení; měřítko; proporce; řešení průčelí budov; řešení výtvarné; řešení barevné; struktura materiálová; architektura soudobá Autorská charakteristika a recenze rekonstrukce a dostavby areálu bývalého historického pivovaru z roku 1879 nedaleko centra města Dobříše na obytný soubor sestávající ze čtyř třípodlažních bytových domů a devítipodlažního hotelu. 9

10 JIŘIČNÁ, Eva - VÁGNER, Petr Univerzitní centrum Zlín Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 12 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; univerzity; knihovny vědecké; budovy kancelářské; budovy atriové; budovy vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení výtvarné; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; architektura soudobá Stavebně technické a dispoziční řešení budovy rektorátu a univerzitní knihovny tvořené dvěma segmenty s vnitřním zastřešeným atriem a nacházející se ve zlínském areálu Kongresového a univerzitního centra. OBENAUS, Milan Nové sídlo ÚOHS, Brno Architekt, 2008, V.54, No.10, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavby měst; stavby historické; penziony; rekonstrukce budov; přístavby; budovy kancelářské; budovy vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; kontrast; řešení barevné; struktura materiálová; budovy staré; památková péče; architektura soudobá Historie místa a původní budovy, architektonické řešení přístavby a rekonstrukce historické budovy pro potřeby Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Architekt /2008 FIALA, Stanislav - BÍLKOVÁ, Eva - MACHÁČEK, Julius - JANATA, Michal Rodinný dům Zdiměřice : Top realizace Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 29 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; stavby bezbariérové; budovy přízemní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; průhlednost; řešení výtvarné; světlo a stín; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; interiér, výtvarná úprava; řešení barevné; kontrast; struktura materiálová; design; architektura soudobá Originální řešení přízemního rodinného domu s centrálním obytným prostorem ze tří stran po obvodu lemovaném jednotlivými místnostmi, které se skrývají za posuvnými dřevěnými dveřmi; zajímavým dělicím prvkem prostoru je uprostřed něho umístěná zimní zahrada nepravidelného tvaru zastřešená světlíkem; čelní strana obytného prostoru je prosklená ve tvaru vlny, velká terasa před ní je krytá pergolou; moderní design, originalita, jednoduchost, barevná střídmost, kontrast a zároveň funkčnost, tak lze charakterizovat interiér. O projektu s architektem Stanislavem Fialou, hlavním inženýrem Jiřím Václavů a projektantem vytápění Bořivojem Šourkem. Recenze Michala Janaty "světelnou draperií rozvlnit dům". GROŠUP, Michal - JANATA, Michal Rodinný dům Praha-Zbraslav 10

11 Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; kompozice urbanistická; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; orientace; hmotové řešení; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; řešení interiérů; architektura soudobá Na rodinném domu v Praze-Zbraslavi od Adam Rujbr Architects je nejcharakterističtější křivka, která sleduje obrys ulice, ale zároveň se vůči němu vymezuje. Kromě způsobu zakřivení domu je důležitá i motivace. V tomto případě určila zakřivení půdorysu zatáčka. Nicméně právě zakřivení vneslo do až venkovsky tradiční zástavby patřičný vzruch. Tím spíše, že je dům včleněn do neuspořádaného sídelního agregátu. Svažitost terénu vtiskuje křivce ještě dynamičtější tvar. CIKÁN, Miroslav - MELKOVÁ, Pavla Nízkoenergetický rodinný dům, Praha 5-Jinonice Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; domy nízkoenergetické; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; budovy kompaktní; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; řešení interiérů; tepelná izolace optimální; tepelný odpor; tepelná akumulace; vytápění bivalentní; obnovitelné zdroje energie; tepelná čerpadla; energie tepelná zemní Objemově úsporný rodinný dům s variabilním vnitřním uspořádáním, prostorově velkorysý a reprezentativní; objekt má minimální ochlazované plochy bez tepelných mostů, akumulační konstrukční půdorysná plocha byla výpočtově bilancována s účinnou tepelnou izolací, základním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo "země-voda". LÁBUS, Ladislav - NÁBĚLEK, Marek - JELÍNKOVÁ, Eva - JANATA, Michal - POTŮČEK, Jakub Vila Nespeky : Sázavské tusculum s enfiládou, letní vily Jaroslava Frágnera v Nespekách Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 21 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; obytné domy nízkopodlažní; domy rodinné; domy jednotlivé; budovy přízemní; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; řešení objemové; proporce; kompozice prostorová; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; rytmus; řešení průčelí budov; řešení interiérů; design; řešení barevné; architektura soudobá; městská rekreační oblast; architektonické dědictví; domy rekreační; funkcionalismus Autorská charakteristika přízemní vily, u které je dovedeno do krajnosti propojení domu s okolní rozlehlou zahradou, vily, u níž hranice mezi mezi vnitřkem a vnějškem je záměrně a rafinovaně potlačována řešením jednotlivých detailů, např. podlahy, nosných stěn, způsobem zasklení nebo zastropení i celkovým prostorovým a hmotovým konceptem stavby; slovo uživatele domu - majitelky vily JUDr. Evy Jelínkové; recenze Michala Janaty s názvem "Sázavské tusculum s enfiládou"; popis tří sázavských letních vil od Jaroslava Frágnera postavených v 30. letech 20. století - letní vily JUDr. J. Moráka (Movila), letního domu se soláriem tanečnice Milči Mayerové a letní vily pana Orlického (Orvila). MRVA, Kamil Hotel Olympia, Kopřivnice 11

12 Architekt, 2008, V.54, No.11, p : 10 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; hotely; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; půdorysné řešení; funkční řešení; zimní zahrady; řešení interiérů; architektura soudobá Urbanistické, architektonické a dispozičně provozní řešení pětipodlažního hotelu tvaru kvádru s úzkými vysokými okny, proskleným přízemím a vysunutou zimní zahradou. ASB (S) /2008 PETRÁNSKY, Ľudo Mestský dom, ktorý sebavedome vstúpil do Trenčína ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 11 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; budovy víceúčelové; prodejny; kanceláře; patrové garáže; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; monumentálnost; řešení průčelí budov; členění horizontální; řešení barevné; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Nový moderní obchodně administrativní komplex navržený architektem Jurajem Polyákem - jeden z největších stavebních projektů v Trenčíně; urbanistické a architektonické řešení městského domu a parkovacího objektu; městotvorná hodnota obou objektů. TURANCOVÁ, Miriam Nové sídlo Phoenix Zeppelin ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 13 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; kanceláře; prodejny; půjčovny; opravny; umístění budov; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; budovy halové; hmotové řešení; řešení průčelí budov; řešení barevné; struktura materiálová; funkční řešení; konstrukční řešení; konstrukce prosklené; detaily konstrukční; architektura soudobá; kontrola jakosti; řízení jakosti Architektonické, konstrukční a funkční řešení sídla firmy společnosti Phoenix Zeppelin, která zabezpečuje prodej, pronájem a servis stavebních strojů; materiálová báze a cena výstavby, systémová ekologie. PIFKO, Henrich Zelená architektura: desatoro ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: architektura; životní prostředí; ekologie; kompozice urbanistická; prostředí obytné; pohoda prostředí; ochrana krajiny; klimatické podmínky; sluneční energie; pasivní využití slunečního záření; tradice; bezodpadové technologie; stavební hmoty; dřevo; staviva přírodní; hlína; energetická náročnost; obnovitelné zdroje energie; životní cyklus; brownfields; konverze; koncepce ozelenění; kombinování; prostředí, ochrana Desatero zelené architektury: zelený urbanismus, vztah k přírodě a využití klimatických podmínek, zohlednění místních tradic, architektura jako ekosystém, použití materiálů ohleduplných k prostředí, 12

13 šetření energií v provozu staveb, využití alternativních zdrojů energie, life-cycle management, přizpůsobení potřebám, zeleň a architektura, kombinování principů. 13

14 ŠTEFKO, Jozef Nízkoenergetické drevené stavby z pohľadu trvalo udržateľnej výstavby ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: životní prostředí; prostředí, ochrana; stavební hmoty; dřevo; dřevostavby; tradice; trvale udržitelný rozvoj; energetická náročnost; konstrukce nosné; konstrukce dřevěné; konstrukce obvodové; konstrukční systémy; efektivnost Bohatá tradice dřevěné architektury, slabší současnost a její příčiny; situace využití dřevostaveb ve světě; dřevo - strategická surovina stavebnictví;téma dne - snížení energetické bilance; sendvičové obalové pláště na bázi dřeva;efektivní dřevěné konstrukční systémy. TURANCOVÁ, Miriam Stavebníctvo na Slovensku ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 5 figs., 3 tabs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; stavebnictví; stavební podniky; zaměstnanost; mzda průměrná; ceny stavební výroby; produkce stavebnictví; produktivita práce; vývojové tendence Struktura slovenských stavebních podniků a zaměstnanost, mzdy ve stavebnictví, vývoj cen stavebních prací, vývoj stavební produkce a produktivity práce, vliv finanční krize na další vývoj slovenského stavebnictví. JANKOVICHOVÁ, Eva Slovenské stavebné firmy a Európska menová únia ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 1 figs., 4 tabs., 5 refs. - ISSN Klíčová slova: Slovenská republika; ekonomika; hrubý domácí produkt; zaměstnanost; mzda reálná; vývojové tendence; prognózy; měna; stavebnictví; produkce stavebnictví; stavební podniky; náklady, úroveň Proces zavedení eura na Slovensku, výhody a nevýhody pro podnikatelskou sféru; vliv slovenské ekonomiky na stavebnictví, příprava stavebních firem. PRIATKOVÁ, Adriana Ľudovít Oelschläger: Obchodná a priemyselná komora v Košiciach ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; budovy vícepodlažní; budovy nárožní; budovy kancelářské; kompozice architektonická; řešení průčelí budov; monumentálnost; tektonika; členění; řešení barevné; hmotové řešení; architekti Význam architekta Oelschlägera v meziválečné architektuře východního Slovenska; charakteristika architektonického řešení Obchodní a průmyslové komory v Košicích, která patří k jeho raným dílům. NACHTMANNOVÁ, Iva Metropolitná veľryba medzi panelákmi ASB (S), 2008, V.15, No.10, p : 7 figs. - ISSN

15 Klíčová slova: stavby dopravní; dráhy podzemní; dopravní stavby pozemní; stanice podzemní dráhy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení výtvarné; bionika; oblouky; řešení průčelí budov; průhlednost; řešení barevné; konstrukční řešení; zastřešení; konstrukce zavěšené; architektura soudobá; stavby unikátní Unikátní architektonické řešení stanice pražského metra Střížkov, které se hlásí k organické architektuře a zároveň připomíná konstrukce mostů se dvěma překříženými nosnými oblouky, na kterých jsou zavěšeny další nosní prvky a zastřešení. ASB (S) /2008 SALVOVÁ, Anna Polyfunkcia so živou tvárou ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 14 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; budovy vícepodlažní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; měřítko; harmonie; řešení průčelí budov; členění horizontální; řešení barevné; řešení interiérů; ochrana proti slunci; žaluzie; detaily konstrukční Na tomto projektu se sešli lidé, kteří nepřestali snít. Investor, který poskytl architektům velkoryse prostor pro seberealizaci a architekti, kteří vytvořili koncept odpovídající investorovým představám o hodnotné stavbě. Na prvním místě stála vize díla, které nebude přinášet pouze zisk, ale dokáže s čistým svědomím reprezentovat samotnou architekturu i investora. Tento, dnes už splněný sen, nese jméno Milton House. PETRÁNSKY, Ľudo Vienna Gate otvára svoje krídla ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy s rozdílnou podlažností; budovy výškové; budovy vícepodlažní; budovy víceúčelové; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; harmonie; kontrast; funkční řešení; byty komfortní; řešení průčelí budov; energetická náročnost; architektura soudobá Dynamika investičních příležitostí začíná měnit panorama Bratislavy i na pravém břehu Dunaje. Patří k nim i nový developerský projekt Vienna Gate, který se nachází v lokalitě Matadorka proti železničnímu nádraží Bratislava-Petržalka. Dvě výškové budovy s podnoží obchodní galerie vytvářejí funkční propojení bytů, apartmánů s obchodem a službami. Polyfunkčnost objektu je navíc rozšířena o městotvorný prvek - objekt se přímo napojuje na tvořící se petržalské korzo. Podle hlavního architekta Bratislavy prof. Štefana Šlachty "je Vienna Gate prvním krokem při urbanizaci celého území, které má velký potenciál na další rozvoj". SALVOVÁ, Anna Moderná knižnica s duchom starých čítární ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy vícepodlažní; stavby kulturní; knihovny vědecké; knihovny veřejné; čítárny; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; hmotové 15

16 řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; půdorysné řešení; funkční řešení; architektura soudobá Vytvořit "domov" několika milionům knih a datových nosičů a zároveň sloučit dvě knihovní instituce s rozdílnými tradicemi pod jednu střechu bylo základní úlohou pro autory návrhu nejnovější drážďanské knihovny Sächsiche Landesbibliothek. Mezi téměř čtyřiceti ateliéry se díky svému impozantnímu řešení nakonec prosadila kancelář Ordner, která navrhla dvě 18 metrů vysoké strohé budovy s množstvím úzkých a nepravidelně umístěných okenních otvorů. Plochu mezi nimi vyplňuje nízký trávník s oplocenými skleněnými tabulemi velkorozměrného světlíku, pod kterým se ukrývá čítárna v hloubce dvou podlaží zapuštěných do země. PETRÁNSKY, Ľudo Dom smútku otvára knihu s príbehmi ľudí ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 5 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; kaple; síně obřadní; umístění budov; hřbitovy; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; struktura materiálová; řešení výtvarné; řešení interiérů; architektura soudobá Melancholie, královna podzimní nálady. Pro někoho přitažlivá, pro jiného příliš citlivá. V každém případě přiléhavá atmosféra pro obraz domu smutku. Blízko lesa a na mírném návrší začínajícího hřbitova se tyčí objekt posledního rozloučení s blízkými. Převládají v něm měkké křivky tvarů na půdoryse elipsy s dvěma významnými plochami - jedna symbolizuje život, druhá to, co přichází po něm... "Dům smutku jsme projektovali jako symbolického strážce na kopci, který by měl být zároveň i místem našeho zamyšlení", říká spoluautor projektu Domu smutku v Sliači ing. arch. Roman Turčan. TURANCOVÁ, Miriam Rekonštrukcia Apponyiho paláca ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: stavby historické; architektonické dědictví; paláce; památková péče; restaurace budov; obnova památek; kompozice architektonická; řešení interiérů; design; využití architektonických památek; muzea V tomto roce byla ukončena rekonstrukce významné historické bratislavské budovy - Apponyiho paláce, ve kterém se nachází expozice Muzea města Bratislavy. Celkový návrh a realizace jsou výsledkem spolupráce více odborníků - architektů, historiků umění a restaurátorů. Kromě restaurování původních historicky hodnotných prvků si v interiéru našel uplatnění i moderní design. GAŽOVÁ, Daniela Prestavba Západného prístavu v Malmö ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: Švédsko; města přístavní; zóny průmyslové; loděnice; konverze; obnova města; asanace starých částí; obytné čtvrti; univerzity; vývoj měst Třetí největší švédské město Malmö v současnosti žije revitalizací bývalého průmyslového areálu přístavu v těsné blízkosti městského centra. Město, které leží na jižním pobřeží Švédska při Öresundské úžině v těsném sousedství Kodaně, upustilo koncem minulého století od tradiční průmyslové báze hospodářské výroby. Loděnice byly zavřeny a velké plochy Západního přístavu zpustly. Úpadek průmyslových aktivit podnítil politiky a představitele města k tvorbě nové vize pro budoucí rozvoj města s dvěma hlavními cíli: založit univerzitu v centru Malmö a vytvořit atraktivní městskou čtvrť v Západním přístavu nedaleko univerzity. Jedním z výsledků tohoto strategického 16

17 záměru je vytváření nové obytné čtvrti pro obyvatel s pracovními a školskými zařízeními s kapacitou osob. SALVOVÁ, Anna Stanice zaliata denným svetlom ASB (S), 2008, V.15, No.11, p : 4 figs. - ISSN Klíčová slova: Německo; města hlavní; stavby dopravní; dopravní uzly; železniční stavby pozemní; budovy nádražní; kompozice urbanistická; kompozice architektonická; kompozice prostorová; řešení průčelí budov; zastřešení; průhlednost; funkční řešení; osvětlení; architektura soudobá S přívlastkem největší křižovatky evropských železničních tratí se v Berlíně nad Sprévou tyčí nové Hlavní nádraží. Nemá pouze mezinárodní dopravní funkci, ale je současně symbolem sjednocení a propojení ve městě, které bylo rozděleno nejen fiktivní železnou oponou, ale reálnou betonovou zdí. Po jejím zboření se Německo ocitlo v nové infrastrukturní situaci. Budova bývalého nádraží Lehrter Bahnhof se nacházela na důležitém průsečíku mnoha dopravních spojení, ale rostoucí požadavky dynamické společnosti si vynutily realizaci moderního železničního komplexu. Nové berlínské Hlavní nádraží je jedním z milníků probíhající evropské integrace a zároveň důmyslnou symbiózou architektonického řešení a denního světla. Beton.... 6/2008 ALI, Mir M. Vývoj betonových mrakodrapů: od Ingalls k Buri Dubai Beton, 2008, V.8, No.6, p : 14 figs., 2 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny stavitelství; dějiny stavební techniky; dějiny architektury; budovy mnohopodlažní; budovy výškové; budovy věžové; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; vývojové tendence; bednění; složení betonové směsi; zpracovatelnost; přísady; doprava betonové směsi; technologie výstavby Článek popisuje historii vývoje vysokých betonových budov, evoluci betonových mrakodrapů od patnáct poschodí vysokého the Ingalls Building po moderní mrakodrapy Petronas a Jin Mao. Vývoj a inovace probíhaly v technologiích výstavby, bednění, míchání betonu, jeho dopravy a pumpování, byly zavedeny nové příměsi a přísady, které zlepšily zpracovatelnost betonu a přispěly k jeho širšímu použití na vysokých a velmi vysokých budovách. První část článku byla uveřejněna v předchozím čísle časopisu. HNILIČKA, Pavel Terasový dům v Praze 5 Košířích Beton, 2008, V.8, No.6, p : 8 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy obytné; domy terasové; zástavba ve svahu; kompozice architektonická; řešení objemové; členění; řešení průčelí budov; řešení barevné; konstrukční řešení; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; beton pohledový; beton barevný; řešení výtvarné; architektura soudobá Příspěvek popisuje projekt terasového domu postaveného ve svažitém terénu na místě původní vily. Terasové uspořádání objektu umožnilo ke každému ze čtyř bytů přiřadit střešní zahradu a vystavět tak kvalitu bydlení podobnou rodinnému domu bez velkých plošných nároků. Ve vnějších prostorách se 17

18 uplatňuje černý probarvený beton "soklu", šedý beton opěrných zídek a schodišť, doplněný kameny skládanými do drátěných košů, ocel zábradlí a teplé odstíny modřínových prken a měděných kazet. 18

19 ČVANČARA, Martin Zajímavá konstrukce budovy Galerie Fenix - Clarion Congress Hotel Beton, 2008, V.8, No.6, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; budovy víceúčelové; budovy nárožní; budovy mnohopodlažní; střediska nákupní; kongresové haly; posilovny; hotely; kompozice urbanistická; dominanty; kompozice architektonická; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění; řešení barevné; konstrukční řešení; základy deskové; stěny podzemní; podlaží nadzemní; konstrukce nosné; nosná jádra; konstrukce skeletové; konstrukce betonové; sály; konstrukce prostorové; konstrukce ocelové; konstrukční systémy; sekce dilatační Urbanistické a architektonické řešení víceúčelové budovy o celkových půdorysných rozměrech 185x105 m se třemi suterénními a devíti nadzemními podlažími; nosná konstrukce objektu - podzemních podlaží, horní stavby, hospodářského dvora; smršťovací sektory. POTŮČEK, Jakub Josef Gočár v Hradci Králové Beton, 2008, V.8, No.6, p : 16 figs., 14 refs. - ISSN Klíčová slova: dějiny architektury; architekti; architektonická tvorba; města krajská; 20. století; budovy obytné; řešení průčelí budov; schodiště vnější; konstrukce betonové; monumentálnost; kontrast; administrativní budovy; školy; kostely; kompozice architektonická; kompozice urbanistická; urbanistické studie Článek mapuje více než třicetileté působení architekta Josefa Gočára v Hradci Králové, které přineslo městu téměř tři desítky projektů a realizací a několik urbanistických studií. ZÍTEK, Zdeněk Administrativní centrum Kavčí Hory Beton, 2008, V.8, No.6, p : 9 figs. - ISSN Klíčová slova: budovy nové; administrativní budovy; budovy vícepodlažní; budovy mnohopodlažní; kompozice architektonická; kompozice prostorová; hmotové řešení; řešení průčelí budov; členění horizontální; půdorysné řešení; funkční řešení; konstrukční řešení; základy deskové; základy pilotové; geologické podmínky; podlaží podzemní; izolace vodotěsné; bílá vana; konstrukce betonové; beton vodotěsný; vyztužení; podlaží nadzemní; konstrukční systémy; sekce dilatační; těsnění spar; bentonit; konstrukce nosné; konstrukce železobetonové; konstrukce monolitické; fasády; prefabrikáty; panely; beton pohledový; technologie výroby; výroba ve vodorovné poloze; sanace konstrukcí Článek stručně charakterizuje stavbu administrativního centra a její architektonické řešení, hlavně je však zaměřen na konstrukci spodní stavby postavené ve formě bílé vany, konstrukci nadzemní části stavby a užití vč. technologie výroby fasádních panelů s povrchem z pohledového betonu. VAN DEN BOSSCHE, Bernd Ohnivzdorný beton Beton, 2008, V.8, No.6, p : 15 figs., 3 refs. ISSN Klíčová slova: tunely, ostění; konstrukce železobetonové; požární odolnost konstrukcí; výzkum; beton vyztužený; chování vůči ohni; odolnost proti ohni; zkoušky laboratorní; složení 19

20 betonové směsi; betonová směs; zpracovatelnost; obsah vody; beton zatvrdlý; pevnost v tlaku; pevnost v příčném tahu; vodotěsnost; hydratační teplo; objemová hmotnost; požární zkoušky, metody; výsledky měření; krycí vrstva; ošetřování betonu Bezpečnost tunelů nabývá v posledních letech na důležitosti. Ochrana proti účinkům ohně je jednou z položek, která musí sloužit k ochraně uživatelů tunelu. Na kvalitních betonech dochází k jevům jako je "explozivní odprýskávání". Degenerace mechanických vlastností betonu a výztuže může mít na následek nebezpečnou ztrátu stability betonových konstrukcí. Myšlenku "ohnivzdorného betonu" přinesl joint venture Besix-Dura Verner-GTI v průběhu výběrového řízení na "Zakrytí A2" v Utrechtu. Po přijetí předložené nabídky proběhl devítiměsíční výzkum zahrnující studium literatury, testování zkušebních záměsí, testování čerstvého a zatvrdlého betonu. Byly vyrobeny zkušební vzorky z dodatečně předpjatého betonu, u nichž byla testována konformita s požární křivkou RWS. Po ukončení výzkumu byl beton použit na stavbě. Příspěvek popisuje výzkum a zkoušky "ohnivzdorného betonu", dávkování jednotlivých složek a ošetřování betonu na stavbě. BEDNÁROVÁ, Lenka - HELA, Rudolf - SÍTEK, Libor - FOLDYNA, Josef Nové možnosti technologie vysokorychlostních vodních paprsků při sanacích betonových konstrukcí Beton, 2008, V.8, No.6, p : 13 figs., 5 tabs., 6 refs. - ISSN Klíčová slova: výzkum; konstrukce betonové; opravy renovační; sanace konstrukcí; čištění; reprofilace; vodní paprsky; zkoušky laboratorní; zkušební vzorky; abraze; vlastnosti povrchu Příspěvek přináší informace z oblasti výzkumu zaměřeného na sledování působení vysokorychlostních vodních paprsků na beton různé kvality. VANĚK, Pavel - SMÍŠEK, Pavel Bezesparé dodatečné předpínání betonové podlahy Beton, 2008, V.8, No.6, p : 7 figs. - ISSN Klíčová slova: podlahy průmyslové; podlahy bezesparé; konstrukce betonové; konstrukce z předpjatého betonu; předpínání dodatečné; předpínání ve dvou směrech; odolnost proti obrusu Technologie dodatečně předpínaných betonových podlah se celosvětově používá již několik desítek let. Je vhodná pro středně a těžce zatížené podlahové konstrukce, např. hangáry, sklady a výrobní haly. Předností dodatečně předpínaných podlah je jejich kvalita, konstrukce bez trhlin, minimalizace nebo úplné vyloučení dilatačních spár, odolnost na otluk a obrus a minimální nároky na údržbu. HELA, Rudolf - PŘIKRYL, Jan Stanovení povrchové pórovitosti pohledových betonů Beton, 2008, V.8, No.6, p : 6 figs., 1 tabs., 4 refs. - ISSN Klíčová slova: beton pohledový; vlastnosti povrchu; jakost; pórovitost; velikost pórů; kontrola jakosti; fotografie; fotografický proces; kalibrace; osvětlení; digitalizace; software; data, zpracování grafické; hodnocení jakosti Pohledový beton je v poslední době velmi populární formou povrchové úpravy betonových konstrukcí. Architekty, projektanty či investory jsou často kladeny nároky na kvalitní povrch betonu. V případě hladkých dodatečně neupravovaných ploch je požadován brilantní povrch bez povrchových pórů a kolísání barevnosti plochy. Ovšem beton jako složitý heterogenní materiál má v mnoha případech omezené možnosti pro dosažení jeho bezchybného povrchu. Pro definici kvalita povrchu a 20

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

Typy staveb. Petr Braniš 3.S

Typy staveb. Petr Braniš 3.S Typy staveb Petr Braniš 3.S Rozdělení stavitelství Rozdělení stavitelství odpovídá jednotné klasifikaci stavebních objektů (JKSO) a jednotné klasifikace stavebních objektů a práce (JKSOP). Následující

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Řešená parcela se nachází v Brně na nároží křižovatky ulice Bratislavské a Staré. Toto území je v blízkosti městského uličního okruhu, které obepíná centrum

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Pozemní stavitelství Adresa.: Střední průmyslová

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016

OPTIMAL novinka. . plnohodnotné poschodí s plnou výškou. jednoduché m Kč Kč Kč EUROLINE 2016 OPTIMAL 1643 3 800 000 Kč 2 090 000 Kč 903 m 2 s garáží 1148 m 2 6798 m 3 1407 m 2 892 m 2 předpokl spotřeba energie za rok

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3

EKOLINE Kč Kč Kč EKOLINE 1237 RODINNÉ DOMY EUROLINE m m 3 EUROLINE SLOVAKIA 2012 EKOLINE 1237 4 20 000 Kč 2 20 000 Kč -10 000 Kč POSCHODÍ [plocha 1000 m 2 ] [plocha 1097 m 2 ] předpokl spotřeba energie za rok komfortní moderní dům navržený v souladu s moderními

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu)

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) 2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ (Výtvarný záměr, filosofie návrhu) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI (Širší vztahy, město, čtvrť, místo) Z hlediska širších vztahů se jedná o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006

JUNIOR jednoduché technické řešení umožňuje rychlou svépomocnou m Kč Kč Kč EUROLINE 2006 JUNIOR 630 ilustrační obrázek 3 830 000 Kč 2 100 000 Kč 108 m 2 6360 m 3 1368 m 2 843 m 2 720 m 38 dvojpodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení malá možnost osazení objektu na menší stavební parcely

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO

DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO DĚTSKÁ EKO-UNIVERZITA HANSPAULKA Na Karlovce, Praha 6 PORTFOLIO Mapa On-Line OBECNÉ ÚDAJE O DÍLE: Název díla: Dětská Eko-Univerzita Hanspaulka Investiční skupina: stavba pro vzdělávací účely Odborná způsobilost:

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE MĚSTSKÁ KNIHOVNA LAUSANNE LAUSANNE TŘI PLATFORMY Hlavním tématen při navrhování knihovny v Lausanne bylo prostředí, ve kterém se knihovna nachází. Město se poměrně prudce svažuje od jezera Lac Léman a

Více

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková

Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. soutěžní návrh Marika Dumková Dostavba památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu soutěžní návrh Marika Dumková Žalov lesní hřbitov Hodonín u Kunštátu Hodonínka Rozsečský potok vesnice les pole vodní plochy a toky objekty

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

Označení a číslo Název normy normy

Označení a číslo Název normy normy S účinností od 26. 8. 2009 nabyla platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kde bylo použito systému normových hodnot. Proto, jako pracovní pomůcka, byl zpracován seznam

Více

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST

NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST NOVINKY 2012 EUROLINE 21 NOVÝCH DOMŮ NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V BYDLENÍ VYSOKÁ ÚSPORNOST EUROLINE SLOVAKIA 2012 6 250 000 Kč 3 750 000 Kč AKTIV BASE 3 500 000 Kč 2 250 000 Kč AKTIV BASE -128 000 Kč -78 000 Kč

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ]

OPTIMAL 1539. novinka. 164.3 m 2. 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004. POSCHODÍ [celková plocha 79.0 m 2 ] 1643 m 2 [celková plocha 83 m 2 ] [celková plocha 790 m 2 ] s garáží 4 600 000 Kč 2 720 000 Kč praktický a pohodlný patrový dům s moderním vzhledem, vhodný i do města kompaktní tvar je předpokladem nižší

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Motto: Ing. arch. Jiří Knesl Školitel: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ústav navrhování II. FA VUT Brno Podobně jako je výrazem české státnosti státní vlajka

Více

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8

Bytový dům X-LOFT. Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN. I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Bytový dům X-LOFT I., II. a III. fáze U Libeňského pivovaru, Praha 8 Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ECOTEN X-LOFT I.fáze II.fáze III.fáze X-LOFT I.fáze dokončená (3700 m 2 ) II. a III. fáze ve výstavbě (5800

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1

Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 Telefon: +420 608 380 100 / E-mail: uspornebydleni@email.cz Stránka 1 O SPOLEČNOSTI Úsporné bydlení s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti výstavby dřevostaveb. V počáteční fázi pomůžeme klientům k vypracování

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba

Domy. s nulovou spotřebou. 118 Stavba Domy s nulovou spotřebou Pravděpodobně už od roku 2020 bude v Evropě možné stavět jen energeticky úsporné domy. Optimálně to budou ekologické stavby, které využívají přírodní materiály a mají minimální

Více

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka

PŘÍZEMÍ [celková plocha 52.7 m 2 ] POSCHODÍ [celková plocha 87.8 m 2 ] VILA novinka VILA 1754 3 910 000 Kč 2 150 000 Kč 5 1119 m 2 5731 m 3 1284 m 2 723 m 2 6605 m dvoupodlažní moderní dům určený pro 4-5 člennou rodinu vhodný i na úzké parcely přízemí řešeno jako moderní otevřený prostor

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha

DUAL m Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE A + B obytné místnosti. 2 x 5 zastavěná plocha DUAL 1523 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA KLÍČ 6 970 000 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ZA MATERIÁL 3 830 000 Kč A + B 2 x 5 882 + 880 m 2 obestavěný prostor 6638 + 6605 m 3 celková užitková plocha 2 x 1360 m 2 celková obytná

Více

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti

VILA 1552. novinka. 186.3 m 2 / 283.8 m 2. 3 330 000 Kč. 26 870 Kč EUROLINE 2015. 2-podl. verz./3-podl. verz. obytné místnosti 1863 m 2 / 2838 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 913 m 2 ] POSCHODÍ 3np ALT [celková plocha 910 m 2 ] POSCHODÍ 2np [celková plocha 950/1015 m 2 ] 2-podl verz 3-podl verz 6 900 000 Kč 4 240 000 Kč 2-podl verz/3-podl

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA, LAUSANNE CITY LIBRARY, LAUSANNE DIPLOMOVÁ

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra

extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra extrainfo informační žurnál společnosti SPEDOS Automatické dveře pro hotely, restaurace a relaxační centra Automatické dveře bezbariérové, bezpečné, komfortní a spolehlivé OBSAH 4 Hlavní vstupy 5 6 Společenská

Více

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 1+0, 43 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295856 2 440 000 CZK Nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost budovy

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ TYPOVÉ DOMY DEKHOME VÝBĚR DOMU Volba vhodného a plně vyhovujícího domu je s jistotou jednou ze starostí z kategorie těch příjemných. Na druhou stranu se však

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA

FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 FOKUS TURNOV ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NOVOSTAVBY SOCIÁLNÍHO CENTRA červenec 2016 ZADAVATEL Město Turnov, Antonína Dvořáka 335,

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění

Anotace území, Urbanisticko architektonické odůvodnění Anotace Návrh se věnuje zátopové oblasti, proto ho z větší části tvoří stavby dočasného charakteru seskládané z nákladních kontejnerů. Odkazujeme tím k Labi jako důležité dopravní cestě. Návrh se zabývá

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ:

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž, IČ: Akce: Rekonstrukce plynové kotelny objektu Husovo náměstí Objekt B Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351 D 1.2 Stavebně konstrukční řešení SEZNAM PŘÍLOH Textová část:

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory

Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Luxusní byt 3+kk, 112,7 m2 v Rezidenci Kavčí Hory Ev. č. Cena Poznámka k ceně 092-101-295877 11 530 000 CZK nejnižší podání Fotografie Popis Ukazatel energetické náročnosti budovy Energetická náročnost

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

D T e c h n i c k á z p r á v a

D T e c h n i c k á z p r á v a Centrum odborné výuky ZŠ Masarykova Telč D. 1. 5. 1 - T e c h n i c k á z p r á v a www.asproject.eu AS PROJECT CZ s.r.o. architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej tel.: 565 323

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více