OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20."

Transkript

1 MIMOŇSK 309 ČERVENEC / SRPEN 2013 Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20. Z obsahu Dopravní informace - humanizace ulic Pražská a Husova Kalendář akcí na 3. Q Rozhovor s novým majitelem hradu Ralsko Jak se zúčastnit elektronické aukce energií OKÉNKO STAROSTY Až budete číst tyto řádky, budou prázdniny a dovolené v plném proudu. Přeji všem, aby to byly proudy slunečního svitu a ne proudy vody, jak tomu bylo v nedávných dnech. Naše město mělo štěstí, nic mimořádného nás nepotkalo. Ne tak sousední Hamr na Jezeře, který byl podle informací KPK místem, kde přívalové deště napáchaly nejvíce škod na majetku obce v rámci celého Libereckého kraje. Proto rada města navrhla schválit zastupitelstvu dar obci Hamr ve výši Kč jako pomoc na odstraňování těchto škod. Dále bych chtěl poděkovat občanům města, kteří podpořili sbírku materiální pomoci pro postižené oblasti. Sbírka byla předána Červenému kříži v Mělníku. Ještě bych se chtěl na skok vrátit k letošním oslavám Dnů města. V rámci těchto dnů se slavilo i 15. výročí spolupráce s partnerským městem Zlotoryja. Třiceti pěti členná delegace přivezla do města několik desítek pamětních mincí vyražených k tomuto významnému výročí a je možnost si je zdarma rozebrat v našem informačním centru. Nabídka platí do rozebrání tohoto množství. Neméně milá byla i návštěva ze slovenského partnerského města Nová Baňa a věříme, že i oni se u nás cítili jako doma. Rád zde také zveřejňuji slova pana diplom. Ing. Otto Hoffmanna, jemuž byla dodatečně předána Cena města u příležitosti odhalení pamětní desky jeho rodině. Cituji: Chtěl bych opakovat, že se vždy rád podívám do Mimoně a pokud to bude v mých silách, budu vaše město a dnes i moje město propagovat kdekoliv budu. Navíc bych chtěl už dnes slíbit, pokud by se opravdu povedlo docílit spravedlnosti a příští soudce rozhodne o vrácení domu č.p. 129 do pravých vlastnických rukou, rád bych poskytl jistou částku vašemu městu jako dar od vděčného nového Mimoňáka. Reutlingen dne A abych shrnul celkově průběh oslav, musím poděkovat všem, kteří se na jeho bezvadném průběhu podíleli a opečovávali naše hosty.odboru kultury, správnímu odboru, odboru rozvoje města, panu Sedlákovi za ohňostroj, našim hasičům, agility a Pánu Bohu za nádherné počasí. Závěrem bych chtěl popřát všem našim občanů hezké léto, krásné dovolené, a aby se všichni vrátili ve zdraví a spokojenosti domů. František Kaiser, starosta města Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň

2 CO VÁS ZAJÍMÁ... Od července čekají Mimoň dopravní komplikace - humanizace ulic Pražská, Husova a výstavba OK Tyršovo náměstí začíná Humanizace ulic Pražská a Husova a výstavba okružní křižovatky Tyršovo náměstí je akcí, která je v přípravě od roku Generálním investorem stavby je Liberecký kraj, zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o. Dalšími investory jsou město Mimoň a Severočeská vodárenská společnost a.s. Generálním dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s. Ukončení stavby bude v průběhu 3. čtvrtletí Realizace je rozdělena do dvou etap. V letošním roce je plánováno provést kompletní rekonstrukci ulice Husova a výstavbu části OK Tyršovo náměstí. Její součástí je výměna kanalizačního řadu a rekonstrukce vodovodního řadu, rekonstrukce veřejného osvětlení, chodníků a výměna vodovodních a kanalizačních přípojek. Zahájení stavebních prací je plánováno na předáním staveniště. Od do je uvažováno o částečné uzavírce úseku od Poštovního mostu po Tyršovo náměstí. V tomto období dojde k odstranění stávajících asfaltových krytů v celé délce úseku, k výstavbě provizorní komunikace od Tyršova náměstí (dřevěnky) k obchodnímu centru Penny Market a zahájení přípravných prací na rekonstrukci vodovodu a kanalizace. Od je plánována úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce Poštovního mostu. Uzavírka je stanovena dle smlouvy na 100 dnů, tj. do Následně by měla pokračovat částečná uzavírka až do Objízdné trasy: Po dobu částečných uzavírek bude Husova ulice průjezdná pro vozidla do 3,5 t za určitých dopravních omezení. V době úplné uzávěry budou pro osobní dopravu vymezeny objízdné trasy po komunikacích III. třídy a místních účelových komunikacích až na komunikaci II. třídy. Objízdná trasa bude vedena trasou komunikace III/26829 (Svébořická ul.), III/26831 (Vranov pod Ralskem), místní komunikace (Srní Potok), místní komunikace (Pertoltice pod Ralskem), II/270 (směr Liberec Mimoň). Zde bude řízen provoz semafory. Délka objízdné trasy je cca 7 km. Objízdná trasa bude dále pokračovat po komunikaci III/26831, až do Novin pod Ralskem, kde se opět napojí na komunikaci II/270. Délka této objízdné trasy je cca 11 km. Tranzitní kamionová doprava bude v době od do vyloučena v celém úseku Husovy ulice, Tyršova náměstí, Pražské ulice (po žel. přejezd). Toto omezení se týká vozidel nad 10 tun. Objízdná trasa pro tato vozidla je navržena po komunikacích II/270 a I/38 ve směru Mnichovo Hradiště - Doksy (viz obrázek). Pro vozidla do 10 tun je navržena objízdná trasa po komunikacích III/26829 (Svébořická ul.), III/26831 (Vranov pod Ralskem), III/26831 (Noviny pod Ralskem) s vyústí na komunikaci II/270 (směr Liberec Mimoň). Délka objízdné trasy je cca 11 km. Chodci a cyklisti: Po dobu výstavby bude zhoršená schůdnost chodníků, ale průchod stavbou bude zajištěn. Průchod po lávce u Poštovního mostu bude bez omezení. 2 Zásobování: Bylo vytipováno více než 30 podniků na území města, jichž se dopravní omezení bezprostředně dotknou byla do zasedací místnosti č. 3 MěÚ Mimoň od 10:00 svolána s nimi a s dodavatelem stavby a generálním investorem schůzka, na které byli seznámeni s celým průběhem stavby a s podrobnostmi plánovaných omezení. Na tomto jednání bylo možné uplatnit požadavky z hlediska zásobování a poskytování služeb. Autobusová doprava: Autobusová doprava ve směru RALSKO (Ploužnice, Kuřívody), Mnichovo Hradiště bude vedena po objízdné trase - komunikace III/26829 (Svébořická ul.), III/26831 (Vranov pod Ralskem), III/26831 (Noviny pod Ralskem) s výustí na komunikaci II/270 (směr Liberec - Mimoň). Délka objízdné trasy je cca 11 km. V době zimní přestávky (cca od do zahájení prací v r. 2014) bude průjezd Husovou ulicí do Pražské dočasně obnoven bez omezení pro všechna vozidla. Kanalizační a vodovodní přípojky: Jak bylo v minulém roce několikrát avizováno, v rámci stavby bude provedena výměna vodovodních a kanalizačních přípojek. V letošním roce se to týká ulice Husova a Tyršova náměstí. Realizace přípojek v ulici Pražská bude probíhat v roce Seznam objektů, kterých se práce dotknou v letošním roce, je uveden v následující tabulce. V současné době jednáme o snížení stavebních výdajů na přípojky, které byly avizovány v r V nejbližší době se na občany obrátí projektant firmy Valbek z důvodu upřesnění tras a počtu jednotlivých přípojek. Následovat bude osobní jednání s občany, kterých se výměna přípojek dotkne. (pokračování na následující straně..)

3 CO VÁS ZAJÍMÁ... (.. pokračování z předchozí strany) Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města Změny autobusových jízdních řádů Od neděle došlo v jízdních řádech autobusových linek k následujícím změnám: 1) Na lince 282 Dubá - Doksy - Mimoň - Stráž pod Ralskem došlo ke zkrácení odpoledního spoje č. 9 v pracovní dny z Dubé do Mimoně (příjezd 15:05). Pro spojení dále do Stráže p. R. lze využít spoj č. 37 linky 260 s odjezdem v 15:20 z Mimoně. Dále došlo ke zkrácení spoje č. 24 v opačném směru - ve dnech školního vyučování bude výchozí ze zastávky Mimoň, Žitavská v 16:02 (jako spoj č. 22); o prázdninách pojede jako spoj č. 24 z Mimoně, aut. st. Ze směru Stráž pod Ralskem je přípoj spojem č. 28 linky 260 s příjezdem v 16:02 do Mimoně, aut.st. 2) Na lince 260 Česká Lípa-Mimoň-Stráž p. Ralskem- Hamr na Jezeře, Břevniště byly zkušebně zavedeny nové víkendové spoje č. 101 Česká Lípa - Hamr na Jezeře s odjezdem v 8:00 z České Lípy a č. 102 Hamr na Jezeře - Česká Lípa s odjezdem v 9:10 z Hamru (s návazností na spoj od Liberce a Osečné). Následující termín možných změn jízdních řádů připadá na neděli 1. září Případné požadavky na změny lze akceptovat nejpozději měsíc před tímto termínem. Jan Roženský KORID LK, spol. s r. o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje U Jezu 642/2a, LIBEREC 2 tel.: Studie centra Mimoně V blízké době bude dokončena studie návrhu řešení centra našeho města. Zadání, které dostal projektant, se týkalo cílového řešení dopravy a zástavby, kde je centrum města chápáno jako nový prostor pro podnikání a pro bydlení. Po zveřejnění studie nastoupí období diskuze. Cílem je co nejlépe objasnit možná řešení a dát čas k zamyšlení před dalším rozhodováním. Základním problémem, který předpokládám, že bude diskutován, je řešení dopravy. V posledním dvacetiletí došlo ke zhoršení životního prostředí ve většině měst a obcí, zvláště v souvislosti s kamionovou dopravou. Stát není schopen adekvátně podle potřeb občanů na něj reagovat. Iniciativy obcí na zamezení průjezdu kamionové dopravy představují přístup, jehož prosazení znamená pouze přesun problému do jiných obcí a měst. Nejdražším a principiálním způsobem řešení jsou obchvaty. Stát ale nemá na takový přístup potřebný objem finančních prostředků. Obchvaty, odvedením osobní automobilové dopravy z intravilánu obcí a měst, ale vedou k poškození drobných podnikatelů a podmínek pro rozvoj drobného podnikání. V době všeobecného zhoršování ekonomických a životních podmínek občanů je nutné vzít tato fakta velmi vážně v úvahu a hledat i řešení uvnitř intravilánu obcí a měst. Rovněž osobní automobilová doprava je problém, neboť velkoplošným zatížením obcí omezuje prostor pro bezpečný a klidný pohyb a pobyt pěších a cyklistů. Je vhodné připomenout i to, že ubývá komunikace mezi lidmi. Příčinou je styl života, charakterizovaný poklesem pohybu po svých. Na kole a pěšky se mohou lidé kdykoli a s kýmkoli zastavit a bez potřeby zaparkování si pohovořit, vyřídit potřebné a nerušeně pokračovat dál. Veřejná prostranství, která dříve sloužila ke komunikaci mezi lidmi, jsou ale zatížená automobily a města hledají způsoby jejich navrácení k účelu setkávání, odpočívání a trávení volného času. Toto by měl být i náš cíl, dát centru našeho města, které je velmi významně zasaženo dopravou, takovýto charakter. Dosud jsme dosáhli toho, že do Mimoně přišly a ještě přijdou prostřednictvím Libereckého kraje nemalé finanční prostředky na zlepšení bezpečnosti dopravy (oprava Písečného mostu a Žitavské ulice v r. 2005, rekonstrukce křižovatek na Kozinově náměstí a na náměstí ČSA v r. 2011, rekonstrukce infrastruktury a komunikace v Husově a Pražské ulici, která proběhne v letech ). Nyní stojíme před otázkou, zda v dotačním období budeme usilovat o další prostředky na takové řešení dopravy, které je finančně pro kraj dostupné a přinese našemu městu možnost vytvořit z centra města zajímavý veřejný prostor, nebo dlouhodobě zakonzervujeme stávající stav. V našem případě je důležité si uvědomit, že dopravní zatížení není na úrovni ohrožující plynulost dopravy na komunikacích 2. třídy, které procházejí Mimoní, a to ani do budoucna. Řešení problému dopravy potřebuje především naše město, pokud se chce rozvíjet jako město příjemné pro život. Liberecký kraj bude k Mimoni přistupovat především podle toho, jak se dohodneme. Jaká vidím rizika v příštích letech: 1. Nárůst dopravy v souvislosti s rozvojem podnikání a života na území Ralska 2. Nárůst těžké nákladní dopravy v případě využití zásob písků a štěrkopísků na některém z ložisek na katastru Ralska, Mimoně nebo Bohatic (lze očekávat, že podnikatelé otevření některého z ložisek časem prosadí) 3. Oprava komunikací 2. třídy procházejících Mimoní v celé délce na území Libereckého kraje a zlepšení podmínek pro tranzitní dopravu Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města 3

4 CO VÁS ZAJÍMÁ... Záchrana zříceniny hradu Ralsko zahájena Rozhovor s novým majitelem panem Bc. Milanem Baierem Kdy výhledově budou zahájeny práce a jaký je zhruba harmonogram? Já jsem zvyklý pracovat ve velmi krátkých termínech, ale tady se učím, že obnova kulturní památky není jako jít si koupit housku do krámu. Zřícenina hradu Ralsko navíc leží v přírodní rezervaci, což je z hlediska přípravy rekonstrukce další komplikace. Začali jsme připravovat projekt na přístupové cesty, tedy na zvýšení pohodlí a bezpečnosti na stávajících přístupových cestách, které vyznačil Klub českých turistů. S ním také konzultujeme přípravu prací. To je taková nepovinná konzultace, ale já ji považuji za mimořádně užitečnou a důležitou. Projekt zpracovává osvědčený ateliér MURUS, který má zkušenosti s obnovou jiných zřícenin a zpracovával projekt obnovy Ralska pro město Mimoň, takže dobře zná situaci. Velmi vstřícné jsou Vojenské lesy a statky, je vidět, že jim skutečně záleží na tom, aby byla zřícenina zpřístupněna. Po zpracování projektu a jeho případných úpravách po konzultaci s Vojenskými lesy a statky a Klubem českých turistů nastane tzv. povinné projednání s ochránci přírody a památkáři. Podle výsledků projednání bude projekt upraven, a pokud bude vydáno stavební povolení, rád bych pak co nejdříve začal s pracemi. Ty musí přirozeně respektovat hospodaření Vojenských lesů a statků, aby se tam někdo "nemotal" zrovna ve chvíli, kdy se, jak říkají lesáci, "přibližuje" vytěžené dřevo. Budou nějaké výrazné změny v přístupových cestách během oprav nebo archeologických průzkumů? Uzavírky, obchůzky apod. Archeologický průzkum může začít, až jej schválí památkáři. Myslím, že některé části zříceniny budou po dobu průzkumu uzavřeny, ale budu se snažit práce zorganizovat tak, aby vyhlídka do krajiny byla vždy zachována. Během úprav turistických cest uzavírky neplánuji, protože si myslím, že turisté pochopí, že se pracuje pro jejich větší pohodlí, a upravovaný úsek obejdou, což je možné na 80-90% trasy. Materiál se bude díky laskavosti Vojenských lesů a statků dopravovat po lesních cestách, které nejsou turisty využívány. Nebojíte se vandalismu a krádeží během rekonstrukce i po ní? To je bohužel konstanta našeho dnešního života. Beru to jako fakt, že se to může stát. Věřím, že mě to nepotká, ale současně, až se něco takového stane, budu to brát jako fakt a hned napravím škody. V minulosti s obnovami pomáhali Mimoňáci - počítáte s vyhlášením nějaké sbírky nebo poptávky dobrovolníků? Už dnes registruji spontánní zájem od firem i jednotlivců z okolí. Nabízejí mi, že vynesou na zříceninu stavební materiál. A to jsme ještě nezačali! Přiznám se, že jsem s takovým zájmem veřejnosti nepočítal. Ale nedovedete si představit, jak mě to těší. Tihle lidé mě utvrzují v tom, že koupě zříceniny byla správným krokem. Že nejsem já sám ten Don Quijote, který se chce pustit do něčeho, co zanedbal stát. Nadšenci mi dávají jistotu, že záchrana Ralska dopadne dobře - nejsem sám, komu na jeho osudu záleží! Zatím ale nemáme vlastně co nabídnout. Já mám svou vizi, že by na zřícenině měla vzniknout vyhlídka z věže, zázemí pro turisty s expozicí o dějinách hradu a jeho tajemstvích, místo pro odpočinek a občerstvení. Nejvíc by se mi líbilo vrátit se k podobě hradu, jak si jej představovali na počátku 20. století. Ale nevím, co mi povolí památkáři a ochránci přírody. Až bude hotová jasná představa, určitě o pomoc dobrovolníků požádám. Hledáte např. i sponzory? Pokud ano, kam se mají obrátit a co jim můžete nabídnout? Jakmile bude jasný cíl první etapy, vytvořím webové stránky, kde zájemci zjistí všechno, co je bude zajímat, případně i ty uzavírky cest a samotné zříceniny, o kterých jsme mluvili. Pokud budu registrovat trvalý zájem veřejnosti pomáhat mi, budou tam i informace o brigádách a účtu sbírky. Už se na opravu zříceniny a její výsledek těším. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí při obnově. 4

5 CO VÁS ZAJÍMÁ... Nejlepší žáci mimoňských škol ve školním roce 2012/2013 Na ZŠ a MŠ Pod Ralskem byla zvolena Šárka Červinková. Šárka po celých devět let školní docházky prospívala s vyznamenáním. V kolektivu spolužáků je oblíbenou, respektovanou a ohleduplnou dívkou s výborným jednáním a vystupováním. Ve svém volném čase se věnuje sportu, tanci a stala se úspěšnou absolventkou ZUŠ ve hře na klavír. Od září nastupuje ke studiu Gymnázia v České Lípě. Na ZŠ a MŠ Mírová byli vyhodnocení nejlepší žáci: David Lundák a Jesika Müllerová. David Lundák je žákem 9. ročníku základní školy ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň. Po celou dobu školní docházky dosahoval David v učení výborných výsledků. Je pracovitý, zodpovědný, spolehlivý a ochotný vždy pomoc. Aktivně se zapojoval do práce třídního kolektivu. David má i řadu mimoškolních aktivit - sport, hudba, příroda a především rybaření, v kterém byl v letošním roce úspěšný v celorepublikové soutěži. Ocenění nejlepšího žáka školy pro letošní školní rok 2012/2013 mu právem náleží. Jesika Müllerová je žákyní 1. ročníku speciální třídy ZŠ Mírová. Jesika do speciální třídy při Základní škole Mírová nastoupila začátkem října tohoto školního roku. Rychle se zapojila do školní práce a našla si nové kamarády. Je milá, spolehlivá, vždy nabízí pomoc s třídní službou i jinými aktivitami, které jsou i nad rámec jejích povinností. Ochotně pomáhá slabším a postiženým spolužákům. Celý tento školní rok Jesika pracovala s velkým elánem a s chutí něčemu novému se naučit. Zodpovědně a velmi pečlivě plnila všechny zadané úkoly a v jejich plnění se snažila být samostatná. Na vyučování se připravovala soustavně a důsledně. Zadanou práci se vždy snažila dokončit. S nadšením se zapojovala do všech akcí školy. Jesika je tvořivá, ráda kreslí, s chutí zpívá písničky, které umí doprovodit jednoduchými tanečky. Největších úspěchů však dosáhla ve sportovních soutěžích. V květnu se zúčastnila okresního kola Sportovních her mládeže v České Lípě, kde se v konkurenci závodníků z několika škol umístila v běhu na 600 metrů na krásném 3. místě. Začátkem června reprezentovala speciální třídy na Běhu školy, který pořádala ZŠ Mírová. Zde v nejmladší kategorii zvítězila a odnesla si medaili za 1. místo. Jesice gratulujeme a přejeme hodně úspěchů a trpělivosti v příštím školním roce. Nejlepším žákem Základní umělecké školy se v letošním roce stala Anna Peschelová. Anna Peschelová navštěvuje základní uměleckou školu v Mimoni druhým rokem. Od začátku studia sólového zpěvu se u ní projevuje nevšední talent a temperament. Díky své pracovitosti a temperamentu je Anička schopná velmi často vystupovat na koncertech základní umělecké školy. Na jaře letošního roku vystupovala za základní uměleckou školu na společném koncertě základních uměleckých škol s názvem ZUŠTOUR. Anička se zúčastnila i několika soutěží, kde se ve většině případů umístila na prvním místě. V květnu letošního roku se zúčastnila soutěže v populárním zpěvu ČESKOLIPSKÁ PĚNICE, kde se ve své kategorii umístila na prvním místě a díky tomuto krásnému umístění ji čeká vystoupení na městských slavnostech v České Lípě. Na gymnáziu Mimoň byla vyhodnocena nejlepším žákem Květa Kupková - třída septima. Květa na Gymnázium Mimoň nastoupila do primy v září roku Po celou dobu studia se svědomitě připravuje a dosahuje vynikajících studijních výsledků. Vždy byla iniciátorkou, organizátorkou i přímou účastnicí akcí pořádaných školou. Gymnázium úspěšně reprezentovala v okresních i krajských kolech olympiád a soutěží. K jejím zálibám patří hudba a sport. V letošním školním roce se zapojila do projektu Otevřená věda, v rámci něhož vykonává stáž na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde pracuje na výzkumu zaměřeném na přípravu odsiřovacích katalyzátorů. Tato zkušenost by pro ni mohla být dobrým odrazovým můstkem pro další studium, v němž jí všichni přejí hodně vytrvalosti, štěstí a úspěchu. Poznatky z návštěvy Oelsnitz V minulém roce jsem se společně s panem starostou zúčastnil návštěvy partnerského města Oelsnitz. Některé postřehy mi připadají z našeho pohledu zajímavé. Tím, že Sasko převzalo kompletně legislativu bývalých spolkových zemí, odpadla potřeba vymýšlet nové zákony. Nezbyl tak prostor pro tvořivost při schvalování nových zákonů ve prospěch různých zájmových skupin, jako tomu je u nás. Z jednání o problematice fungování města jsem měl pocit, že se nacházím ve stabilizovaném právním prostředí. Město se nezabývá odpadovým hospodářstvím. To je svěřeno kraji. Je zaveden princip, že občan platí za směsný odpad podle množství, které vyprodukuje. Za odpad vytříděný občan neplatí. Vytříděný a do pytlů uložený odpad každý dům - v den určený k odvozu - vyloží na ulici. Organizovaný nepořádek je pouze v tento den. Systém nakládání s tříděným odpadem se případně dotuje na úrovni kraje. Město nemá městskou policii. Státní policie působí v objektu, který má od města pronajatý. Ve městě je vidět minimum odpadkových košů a přesto je všude od rána do večera čisto. Základní školství pod řízením města končí na úrovni čtvrté třídy. Pak se děti rozdělí do studijního, odborného a měšťanského směru. Po pátém roce mají rodiče možnost děti v rámci těchto směrů přerozdělit. Děti ze směru gymnaziálního (studijního) mají možnost pokračovat na vysoké školy. Děti z odborného směru v případě zájmu musejí absolvovat příslušné zkoušky. Město se stará pouze o směr měšťanky. Ostatní směry spadají pod financování kraje. Město nemá příspěvkové organizace. Provoz základních škol je řízen přímo městským úřadem. Ředitel školy se stará pouze o pedagogický sbor a o výuku. Formu příspěvkové organizace považují za neefektivní, protože zhoršuje možnost detailního přehledu o účetnictví a o efektivním vynakládání prostředků města. (pokračování na následující straně..) 5

6 CO VÁS ZAJÍMÁ... SDRUŽENÍ DOMÁCNOSTÍ Cesta k nižším nákladům na energie Vážení občané, chcete účinně reagovat na stále rostoucí ceny elektřiny a plynu? Zajímá Vás, jak lze na těchto komoditách ušetřit? Zúčastněte se proto společného nákupu energií a ušetříte nejenom peníze, ale i čas, který byste museli do změny poskytovatele energetických služeb investovat. Elektronická aukce (e-aukce) je zcela transparentní forma výběrového řízení, která vylučuje jakoukoliv manipulaci s výsledky soutěže. E-aukce probíhá on-line. Zúčastnění dodavatelé vidí aktuální konkurenční ceny a to je nutí své nabízené ceny průběžně snižovat. Rozhodujícím faktorem pro výslednou cenu je objem soutěženého odběru energií. Proto čím více domácností se do aukce zapojí, tím výhodnější ceny bude dosaženo. Očekávaným přínosem je úspora nákladů za silovou elektřinu cca 10 až 15% a zemního plynu cca 20 %. Při zapojení se do e-aukce Vám realizátor aukce garantuje: - nezanedbatelnou finanční úsporu - žádné předčasné závazky - rozhodnete se, až na základě výsledků e-aukce - neměnnou cenu energií po celou dobu trvání smlouvy (24 měsíců) - vyřízení administrativy spojené s přechodem k novému dodavateli - žádné poplatky za zprostředkování výhodnější ceny energií - žádné skryté poplatky a sankce v případě neuzavření smlouvy Přesvědčte se osobně a zúčastněte se společného jednání s organizátorskou společnosti, které proběhne dne od 15 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni. Co budete muset následně udělat, v případě, že se pro zapojení do e-aukce rozhodnete? Na vybrané kontaktní místo přinesete: - Kopie ročního vyúčtování energií, včetně detailního rozpisu odběru za každé odběrné místo. - Kopie stávajících smluv s dodavateli energií včetně případných dodatků. - Dále poskytnete informace o způsobu plateb za energie, včetně četnosti záloh i čísla SIPO (spojovací číslo), či čísla BÚ, dle způsobu platby záloh. Vyplníte a podepíšete plnou moc, na základě které Vás bude moci organizátorská společnost při e-aukci zastupovat. Do e-aukce se můžete přihlásit na elektrickou energii, zemní plyn nebo na obě komodity najednou. Aukcí se mohou zúčastnit také živnostníci a podnikatelé. Kontaktním místem pro předání požadovaných kopií dokladů bude: MěÚ Mimoň č. kanceláře 104 a 109 v prvním patře budovy Městského úřadu Mírová č.p. 120, Mimoň Kdy? Vždy v úterý a čtvrtek v době od do , v době 8 do 15 hodin (polední přestávka 11:30 hodin až 12:30 hodin) Předpokládaný termín aukce je září To nejdůležitější z obchodních podmínek realizátora e-aukce: 1. Domácnosti nebudou hradit žádné zvláštní poplatky ani jiné platby v souvislosti s uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem. 2. Smlouvy mezi domácnostmi a vybraným dodavatelem budou uzavřeny na dobu určitou 24 měsíců. Pokud poptávající ve lhůtě 30 dnů před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, písemně dodavateli neoznámí, že trvá na jejím ukončení, smlouva se automaticky mění na smlouvu na dobu určitou na 1 rok s výpovědní lhůtou jeden měsíc. 3. Nejsou přípustné žádné sankce související s velikostí odběru. 4. Po podpisu smlouvy mezi klientem a vítězným dodavatelem zajistí vybraný dodavatel ve spolupráci s organizátorskou společností podání výpovědí stávajícím dodavatelům. Poznatky z návštěvy Oelsnitz (..pokračování z předchozí strany) Činnosti města, které mají hospodářský charakter (bytové hospodářství, údržba města, zajišťování akcí, kam jdou státní prostředky) jsou ze zákona spravovány s.r.o. organizacemi, jejichž zakladatelem je město. Důvodem je transparentnost hospodaření. Mají dvě mateřské školy. Jedna funguje podle klasického vzoru, kde děti jsou rozděleny podle věku a mají stanovený pevný denní režim. Druhá, nacházející se v nové energeticky pasivní budově, funguje na volnějším principu. Děti mají značnou svobodu, prolínají se věkově, volně si vybírají aktivity a kamarády. Na první pohled jsme měli velmi příznivý dojem. Při podrobnější diskuzi jsme se dozvěděli, že děti, které jí absolvují, jsou sebevědomější, ale obtížněji se přizpůsobují režimu v základní škole. Měli jsme dojem, že po zkušenostech považují klasický typ za výhodnější. Již dříve naše město mělo zájem navázat spolupráci na jiné úrovni, než je vedení města. Bohužel ze strany německých škol nebyl zájem. Možná proto, že organizačně je zde základní školství řešeno jinak. Ale možná i proto, že stále existuje z naší strany jazyková bariéra. Zůstaly zde ale vzpomínky na setkávání občanů Mimoně a Oelsnitz v období před r. 1989, kdy svět nebyl pro obě země otevřený a kdy motivace k vzájemnému setkávání byla vyšší. Ti, kdo znali Oelsnitz před rokem 1989, by při návštěvě zaznamenali velmi zřetelný rozdíl. Nejmarkantnějším je snížení počtu obyvatel o cca 50 % a totální likvidace hornické činnosti, kterou připomíná museum zřízené v jedné z bývalých šachet. Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města 6

7 OZNÁMENÍ Poradní den Centra pro zdravotně postižené Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti? Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se zdravotním postižením? Potřebuje pomoci s odvoláním proti rozhodnutí úřadu? Potom se můžete obrátit na našeho poradce, ve čtvrtek 11. července 2013 od 10 do 12 hod. v Centru pro seniory (dolní sídliště) v Mimoni. Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel. Poradenství je bezplatné. Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová, mobil č Nabídka kroužků DDM Vážka pro školní rok Název zájmového útvaru Pedagogické vedení 1. Angličtina L. Návesník 2. Mladí hasiči I J. Zítka 3. Mladí hasiči II J. Zítková 4. Mladí hasiči III H. Laňová ml. 5. Mladí hasiči IV H. Laňová st. 6. Mažoretky Z. Barešová 7. Cykloturistika V. Špetlová 8. Karate J. Polák 9. Taneční školka (4 6 let) K. Petrová 10. Taneční škola (7 10 let) K. Petrová 11. Taneční akademie K. Ziková (11 16 let) 12. Country tance pro děti K. Petrová 13. Country tance pro dospělé K. Petrová 14. Aerobik T. Stehlíková 15. Zumba pro děti M. Fiřtová 16. Keramická dílna pro děti I. Hollanová 17. Keramická dílna pro dospělé I. Hollanová 18. Výtvarná dílna I. Hollanová 19. Výtvarná dílna pro nejmenší V. Špetlová 20. Papírohraní M. Fiřtová (tvoření z papíru) 21. Hudební dílna K. Petrová 22. Textilní dílna V. Špetlová 23. Kuchařská dílna - vaření I. Hollanová 24. Kuchařská dílna - pečení I. Hollanová 25. Chovatelský kroužek V. Špetlová, V Balounová 26. Zahradnický kroužek V. Špetlová 27. Mladý zdravotník M. Fiřtová 28. Klub Cvrček V. Špetlová 29. Výtvarná dílna v OK Cvrček V. Špetlová 30. Stolní fotbal Služba v DDM 31. Deskové hry Služba v DDM 32. Eko - klub K. Petrová 33. Dámský klub K. Petrová, I. Hollanová 34. PC klub Služba v DDM 35. Klub Hawai M. Fiřtová Další podrobnosti o kroužcích se dozvíte na stránkách na fcb profilu DDM Vážka nebo přímo ve Vážce v Nádražní ulici v Mimoni. POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Jste senior či osoba se zdravotním postižením a potřebujete pomoc v sociálních službách? Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis poradenských dní: 10.7., 24.7., 7.8., a (středa) od 8.00 do hod. Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na Tel: , sociální oddělení Mimoňské trhy Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 19. července a 16. srpna 2013 na nám. 1. máje. Pozvánky do Městského muzea Výstava: Po stopách starých Germánů Výstava probíhá od do v 1. patře Městského muzea. Můžete si prohlédnout výrobky lité z bronzu, hrčířství, zhutnění železa, výrobky textilní a kožené. Součástí výstavy jsou dva panely, kde budete moci shlédnout krátký informační spot. Výstava: Autorský šperk V Městském muzeu v Mimoni probíhá od do prodejní výstava šperků výtvarné skupiny NATĚLO. Uvidíte vinuté perly Karolíny Kopřivové, skleněné šperky Anny Mikešové a Šárky Zikmundové, ručně tkané šperky z korálků od Evy Ranšové a umělecky zpracované šperky z drahých kovů, skla a kamenů od Bohdany Vydrové. K vidění jsou také malované, skleněné obrazy od akademické sochařky Antonie Jankovcové. Kazachstán srdce Eurasie Od do bude probíhat výstava o Kazachstánu. Každý návštěvník bude moci prostřednictvím velkoplošných fotografií objevit divokou krásu tamní nedotčené přírody a obdivovat se moderní tváři dnešního Kazachstánu. Dozví se také řadu zajímavostí o historii, bohaté kultuře i životě této středoasijské země a jejích obyvatel. Výstava Jana Jirovce: Věci Od do proběhne výstava obrazů malíře Jana Jirovce. Vernisáž k výstavě se koná v pátek od 17 hod., v 1. patře Městského muzea. 7

8 KULTURA Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 3. čtvrtletí 2013 Den Měsíc Název akce Místo konání Pořadatel ČERVENEC Po stopách starých Germánů Městské muzeum Odbor kultury Výstava šperků Autorský šperk - galerie Městské muzeum Odbor kultury Příměstský tábor na kolech Okolí Mimoně DDM Vážka Letní soustředění pro sóloformace mažoretek DDM Vážka DDM Vážka Vyjížďka na kole Jezová - Kuřívody SHMRaO Týden v borůvčí podle Keltů Hradčany DDM Vážka Letní soustředění pro sóloformace mažoretek DDM Vážka DDM Vážka Letní dětský tábor ZŠ a MŠ Mírová Svitavy ZŠ a MŠ Mírová Trhy náměstí 1. máje SLATR ročník Mimoňského míčového sedmiboje Mimoň V. Konopiský Kazachstán srdce Eurasie (výstava) Městské muzeum Odbor kultury Výstava obrazů 1. patro Městské muzeum Odbor kultury Vodácký putovní tábor po Berounce Berounka DDM Vážka Aktivní dny ve Vážce DDM Vážka DDM Vážka SRPEN Kazachstán srdce Eurasie (výstava) Městské muzeum Odbor kultury Výstava obrazů 1. patro Městské muzeum Odbor kultury Aktivní dny ve Vážce DDM Vážka DDM Vážka Trhy náměstí 1. máje SLATR Oslavy Horních vsí v Náhlově - jubilejní 5. ročník Náhlov SHMRaO Ekologický příměstský tábor DDM Vážka DDM Vážka ročník Mimoňského triatlonu Mimoň V. Konopiský Výlet do Šťastné země Radvánovice u Turnova DDM Vážka Výlet do parku Mirakulum Milovice DDM Vážka ZÁŘÍ Dny otevřených dveří ve Vážce DDM Vážka DDM Vážka (s programem pro kolektivy) Zápis do kroužků DDM Vážka DDM Vážka Pohádkové putování Mimoň a okolí DDM Vážka + SDH 9. Dny evropského dědictví Městské muzeum Odbor kultury Kazachstán srdce Eurasie (výstava) Městské muzeum Odbor kultury Helena Hrušková Štefková (výstava obrazů) Městské muzeum Odbor kultury Dámský večer DDM Vážka DDM Vážka Podzimní pohár v tenise starších žáků Mimoň OS Tour de Ralsko Výstava 50 let skupiny Olympic Městské muzeum Odbor kultury Taneční zábava pro seniory DKR SPOZ 9. Trhy náměstí 1. máje SLATR Hudební recitál Duo Naši a hosté DDM Vážka DDM Vážka Los Rumberos: Petr Smetáček a Jan Burian (koncert) DKR Odbor kultury Z role do role: Bob Klepl a Eva Holubová DKR Odbor kultury Houbařské žně Týden knihoven Mimoň a okolí Městská knihovna DDM Vážka a J. Slavíček Městská knihovna 9. Podzimní čas přichází - grilování Centrum pro seniory SSMM Pohár města Mimoně fotbalový turnaj základních škol Mimoň V. Konopiský (bez záruky, změny možné) Výlety s KČT Česká Lípa Za Vendelínem do Liberce - sobota 27. července 2013 Trasa: Liberec - soukromý pivovar Vendelín - toulání po Liberci - přehrada Harcov (10 km). Odjezd vlakem v 7:17 z Mimoně, koupit zpáteční do Liberce (možnost použít levnější skupinový Libnet). Návrat okolo 19. hod. Za Svijanskou Kněžnou - sobota 17. srpna 2013 Trasa: Turnov město - Kalužník - zřícenina Kozlov - Podhájí - Všeň - Příšovice - Svijany - exkurze v pivovaru - Příšovice (12 km). Odjezd vlakem v 6:27 z Mimoně, koupit zpáteční do Příšovic nebo Libnet. Návrat do 20. hod. Vede J. Dobrovolná, tel.:

9 KNIHOVNA Prázdninová výpůjční doba v Městské knihovně Platí od 1. července do 1. září 2013 (mimo uzavírky) Oddělení pro dospělé PO ST Oddělení pro děti a mládež ÚT ČT hod a hod a hod. zavřeno POZOR! Od 22. července do 4. srpna je knihovna ZAVŘENÁ! Během této doby lze výpůjčky prodlužovat telefonicky, em nebo prostřednictvím on-line vstupu do čtenářského konta na Nezapomeňte si půjčené knihy a časopisy před prázdninami a dovolenými vrátit nebo prodloužit! II. Hororová soutěž Necronomiconu Uzávěrka soutěže: 30. září 2013 Server Necronomicon (www.horor-web.cz) pořádá literární Hororovou soutěž Necronomiconu o nejlepší hororovou povídku na vybrané téma. Jedná se o druhý ročník naší soutěže a rádi bychom znovu rozproudili vaši imaginaci a zákoutí vaší spisovatelské mysli. Tématem druhého ročníku soutěže je: Hororová dovolená. Povídku můžete pojmout, jak chcete, ale podmínkou je, že se musí jednat o povídku hororovou. Povídka zároveň musí splnit následující podmínky: 1) Maximální délka 10 normostran (tzn. zhruba znaků). 2) Příběh se musí odehrávat na dovolené, případně během příprav na dovolenou či z jejího návratu. Pokud jsou postavami děti, může se jednat o prázdninovou cestu. 3) Povídka musí být psána v českém jazyce. 4) Povolené jsou jakékoli prvky, které souvisí s hororem, nebráníme se ani násilí, gore, naturalismu a erotickým scénám, odmítáme jakékoli propagandistické povídky a čistou pornografii. 5) Své soutěžní příspěvky prosím zasílejte na ovou adresu 6) Poslední podmínka je naše stálé přání a naděje - posílejte nám originální povídky, které jsou strašidelné. 7) Se zasláním povídky na výše uvedený souhlasíte s jejím zveřejněním na našem serveru po skončení soutěže. Soutěží se o ceny, kdy tříčlenná porota vybere nejlepší tři povídky, které dostanou ceny: 1. místo: Reklamní předmět(y) Necronomicon + finanční odměna Kč 2. místo: Reklamní předmět(y) Necronomicon + finanční odměna 500 Kč 3. místo: Reklamní předmět(y) Necronomicon Vyhlášení soutěžních výsledků bude na Halloween 2013, tedy 31. října Všem přejeme hodně štěstí a doufáme ve velkou účast podobně, jako tomu bylo v prvním, vánočním ročníku naší soutěže. Další informace naleznete zde: Nová služba pro seniory Městská knihovna Mimoň s ohledem na to, že významnou část jejích čtenářů tvoří senioři, se rozhodla zavést novou službu pro seniory starší 65 let, díky níž bude knihovna dostupnější pro méně mobilní starší občany, pro které je cesta do knihovny zdlouhavá nebo fyzicky náročná. Od září rozjíždíme zkušební provoz svozu těchto čtenářů do naší knihovny. Svoz mikrobusem bude vždy jednou za 14 dní v pondělí dopoledne, počínaje 16. září. Na tyto dny jsme vyčlenili samostatnou otevírací dobu mimo běžné výpůjční dny, abychom se seniorům mohli ve zvýšené míře věnovat. Proto prosíme ostatní návštěvníky naší knihovny, aby toto respektovali a využívali k výpůjčkám jim určené dny. Svoz pro nás budou zajišťovat Sociální služby města Mimoň a služba bude bezplatná. V současné době plánujeme ve spolupráci s SSMM optimální trasy a časy svozu. Proto jsme v knihovně připravili pro naše čtenáře, jichž by se služba týkala, malou anketu. Zastávky autobusu prozatím plánujeme na Letné u Praktické školy, na náměstí 1. máje, na Sídlišti pod Ralskem v ulici Okružní a u ZŠ pod Ralskem (u autobusových zastávek), u ZŠ Komenského a ve Vranově. Místa a časy svozu ještě upřesníme v zářijovém čísle zpravodaje a na výlepových plochách. Svozový mikrobus bude zřetelně označen logem Městské knihovny a nápisem Knihovna. Před nastoupením bude potřeba se prokázat čtenářským průkazem, který bude námi zvlášť označen. Pokud ještě nejste našimi čtenáři a naše nabídka vás zaujala, přijďte se k nám zaregistrovat nebo zavolejte do knihovny na tel: , že se v rámci svozu přijedete zaregistrovat. Senioři, kteří se takto stihnou zaregistrovat do konce letošního roku, budou mít na 1 rok odpuštěný členský příspěvek. Ing. Helena Jakešová, vedoucí knihovny Nové knihy Laňka David: Jedlíci aneb Sto kilo lásky - Literární zpracování nové české filmové komedie. Do právě otevřeného hubnoucího sanatoria se sjíždějí pacienti. Všichni s cílem zhubnout, ale každý z nich k tomu má jiný důvod. Rowlingová J. K.: Prázdné místo - Po nenadálé smrti čtyřicátníka Barryho Fairbrothera zůstane Pagford v šoku. Je to zdánlivě idylické anglické městečko s dlážděným náměstím a starobylým opatstvím, ale za hezkou fasádou zuří tichá válka. Bohatí válčí s chudými, teenageři s rodiči, manželky s manželi, učitelé se žáky. Pagford rozhodně není tím, čím se zprvu zdá. Prázdné místo, které po Barrym zůstane v městské radě, se brzy stane katalyzátorem největší války, jakou město zažilo. Janečková Klára: Prokletý původ - Příběh se odehrává na Ischii a v renesanční Florencii v první polovině 16. století. Půvabná Annabela d Avalos, hraběnka z Ischie, užívá všechna privilegia svého rodu až do chvíle, kdy se u otcova smrtelného lože dozvídá, že je bastard. Proti své vůli je provdána za chudého hraběte a zažívá příkoří nejen ze strany svých příbuzných, ale i manželovy rodiny. Fagan Jenni: Panoptikon - Patnáctiletá Anais nemá rodinu, zázemí ani soukromí (zato má na krku asi čtyřicet všemožných obvinění) je převážena do centra pro mladistvé delikventy. V domově si okamžitě padne do oka s dalšími klienty. Galerie je to opravdu pestrá: zloděj, žhář, zoofil, prostitutka, sebepoškozovatelka, HIV pozitivní atd. Panoptikon má sílu kultovního díla My děti ze stanice Zoo, bezprostřednost Zpackaného života i drajv Trainspottingu. 9

10 HISTORIE Učitelská rodina Slánských Osudy učitelských rodin patří k těm nejpoutavějším příběhům zrcadlícím malost českých poměrů i velké duchovní vzepětí a nakonec i jedinečnost před kulturní Evropou. To všechno nalézáme při pohledu na jejich minulost a také se setkáváme s doklady o panské zvůli mocných, kterou inteligence musela často pociťovat. V první polovině 19. století se také častěji prostupují příběhy české a německé. Český učitel se dostane do německého prostředí a svůj talent zde využívá, zvláště dokáže-li promluvit univerzálním jazykem hudby. Rod Slánských, zastoupený i v Mimoni, je jedním z nich. Jako u většiny ostatních, zůstávají četné okolnosti jejich působení zatím neprozkoumány a čekají na své objevení. Předně dosud nevíme, odkud z českého vnitrozemí pocházejí. V první polovině 19. století se v Novém Boru objevuje učitel Josef Slánský, pocházející z učitelské rodiny v Kunraticích u Cvikova. Dlouho byl v postavení podučitele, třebaže zastupoval často nemocného řídícího učitele obecné školy. Nadšený hudebník vytvořil kolem sebe skupinu zájemců a pustil se s nimi do divadelních a hudebních produkcí. Zdá se, že to byli první městští divadelní ochotníci na Českolipsku. V roce 1847 nastudoval s nimi operu Dcera pluku se sedmdesáti účinkujícími a 25 reprízami. Jeho syn Ludvík, narozený před 175 lety 25. července 1838, přesáhl už hranice provinčního města. Studoval v Praze. Ve svých jedenácti letech byl sólistou ve sboru v chrámu sv. Víta na Hradě. Jeho učitelem byl František Škroup. Působil v německém zemském divadle v Praze, nejdříve jako houslista a od roku 1861 jako dirigent. Za dvacet let dirigentské práce uvedl na scénu neuvěřitelných 111 oper a 35 operet. Byl přítelem Bedřicha Smetany. Jeho otec měl bratra, který žil v Lindavě a jeho dva synové také vynikali v hudbě. Julius vyučoval v Prokschově hudebním institutu v Praze, kde ve své době učil i Smetana. Jeho bratr Ludvík, jmenovec pražského dirigenta, se stal učitelem a usadil se v Mimoni. Zde se vypracoval až na ředitele měšťanky. Vedl zdejší mužský pěvecký sbor a také příležitostně komponoval. Všechny tyto jen letmo načrtnuté osudy dokládají také duchovní a kulturní jednotu českých zemí projevovanou dvěma zemskými jazyky, ale jen jedním vrozeným hudebním citem. Ladislav Smejkal Malé ohlédnutí za projektem Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod město Mimoň získalo dotaci na rozvoj cestovního ruchu v Mimoni ve výši ,61 Kč. Tento projekt byl schválen a bude ukončen Cílem projektu je zvýšit návštěvnost města Mimoň, muzea a dalších turistických nabídek, jimiž město a oblast disponuje a prodloužit délku pobytu turistů v Mimoni a podpořit zájem o opakovanou návštěvnost. Díky finančním prostředkům projektu tak mohlo vzniknout šestidílné propagační DVD o Mimoni, jehož cílem je přiblížit návštěvníkům historii města Mimoň prostřednictvím historických fotografií a jiných tištěných materiálů vydávajících svědectví o zajímavých historických momentech Mimoně a celého okolí. Celkem tak vzniklo 500 kusů DVD, které jsou určeny propagačním a reprezentačním účelům. V červnu 2011 jsme dále zajistili výtisk pěti druhů propagačních letáků včetně mapy přinášející informace o aktuálních turistických trasách, cyklotrasách a veškerých historických památkách v Mimoni. Další aktivitou hrazenou z projektu byla cílená propagace městského muzea v Mimoni a to v tiskových publikacích a rádiu Crystal. Věříme, že účinně přispěla k zvýšení informovanosti občanů i turistů a prodloužení jejich pobytu v našem zajímavém regionu. Dalším propagačním prostředkem byla realizace webových stránek, kde je možné prostřednictvím 12 kamer umístěných v interiéru muzea nahlédnout do jeho prostor. Největší část získaných projektových finančních prostředků byla využita k vydání první novodobé knihy o historii Mimoně Mimoň v zrcadle staletí. Autory textů knihy, která vyšla v prosinci roku 2012, byli pracovníci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s cílem zvyšovat zájem občanů o historii města. Další plánovanou publikací je kniha o historii mimoňského zámku, kterou připravují renomovaní historici Vlastivědného muzea v České Lípě, Národního muzea a Národního památkového ústavu v Praze. Věříme, že tak zajistíme odbornost publikace po stránce faktografické a doprovodně dokumentační. Celý projekt byl zaměřen na podporu rozvoje cestovního ruchu na Českolipsku. Bc. Petra Tomaschová, projektový manager Elektronická databáze technických památek Představujeme vám Elektronickou databázi technických památek. Naleznete v ní rozhledny, továrny, mlýny, lomy, doly, vodní díla, mosty a mnoho dalších svědků téměř zapomenuté minulosti průmyslového věku. Autoři databáze se snaží nashromáždit co nejvíce informací o technických památkách včetně fotografií. Mnohé památky jsou již zaniklé, a tak po významných objektech své doby nezůstalo, kromě několika fotografií, téměř nic. Vyhledávání v databázi má několik rovin, uživatel může vyhledávat podle kategorií, fulltextově, v okolí GPS bodu (okolí je možné nastavit od 10 do 100 km), u fotografií podle data. U zobrazení fotografií lze zjistit přesnou dobu, od jakého data do kdy byly snímky pořízeny. Pro přihlášené uživatele je možné filtrovat také oblíbené objekty. Registrovaní uživatelé mohou také doplňovat informace k jednotlivým uveřejněným objektům. V detailu každého objektu naleznete název, kategorii, podsekci kategorie, stav památky a kraj, kde se nachází. Dále jsou uvedeny souřadnice a okolní objekty (zde si může uživatel zvolit okolí maximálně do 50 km). Jednotlivé karty objektů obsahují i fotogalerii, internetové odkazy, komentáře a použitou literaturu. Přehled kategorií: Sídla, Komunikace, Mostní stavby, Lanové dráhy, Rozhledny, Mlýny, Vodohospodářské stavby, Tunely, Důlní stavby, Sakrální památky, Energetika, Vojenské objekty, Továrny a vápenky, Muzea a památníky, Zemědělství a potravinářství, Výškové stavby. Elektronickou databázi technických památek naleznete na stránkách 10

11 RŮZNÉ Dny města 2013 ve fotografii Odhalení pamětní desky rodině MUDr. Otto Hoffmanna Jižanský rock v podání legendární kapely Pumpa Program pro děti zahájili Tom a Jerry Duo Těžkej Pokondr bylo hlavním tahákem večera Alena Smolíková tančila se svým pejskem Keysi Shirah zazpíval v Městském muzeu hebrejské písně Komici známí z pořadu Na stojáka příjemně pobavili Malí mimoňští hasiči ukázali, co už umějí 11

12 RŮZNÉ Partnerská návštěva k 15. výročí spolupráce Mimoň - Zlotoryja ních partnerství, organizace velkých kulturních událostí aj. Při této příležitosti starosta města František Kaiser předal nejdříve starostovi Zlotoryje Ireneuszovi Žurawskemu symbolický klíč od města Mimoň a zapsal se do pamětní knihy Zlotoryje, do které se zapisují pouze 1x ročně ty nejvýznamnější akce. Na pozvání našeho partnerského polského města Zlotoryja v rámci dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem "Kultura, tradice a historie - cyklus akcí k 15. výročí spolupráce měst Złotoryja a Mimoň" vyrazil v pátek ráno 31. května za velkého deště autobus s pracovníky samosprávy doplněný o zástupce mimoňských zájmových sdružení, podnikatelů a mládeže na Oslavy města Zlotoryja spojené s konferencí k 15. výročí spolupráce mezi oběma městy. Po příjezdu a ubytování se počasí naštěstí umoudřilo, takže jsme si za slunečného počasí prohlédli město např. i z kostelní věže, na kterou vede úctyhodných 275 schodů. Po mši jsme se vydali s mohutným slavnostním průvodem napříč městem do 3 km vzdáleného Zálivu a při tom jsme rozdávali občanům Zlotoryja výborné koláčky, které upekly pracovnice Domova důchodců Mimoň. V Zálivu starosta města Zlotoryja pronesl projev a v rámci programu předal starostovi našeho města pamětní skleněný monolit. Následoval další kulturní program sestávající z hudebních vystoupení kapel různých žánrů. Poté rozdal polským projektovým pracovníkům pamětní plakety. Následovalo předání cen všem účastníkům závodu v rýžování a po obědě odjezd domů. Zástupci města Zlotoryja se s námi loučili s příslibem, že se na oplátku zúčastní oslav Dnů města Mimoň. Rádi jim oplatíme pohostinnost a příjemnou atmosféru, kterou jsme zažili v Polsku. Ještě bych ráda poděkovala Haně Fuitové ze správního odboru za vzornou organizaci zájezdu a firmě Améba za sponzorské zhotovení dárkových kazet. Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury MěÚ Mimoň Druhý den dopoledne jsme se v rámci připraveného programu účastnili Turnaje měst v rýžování zlata Zlotoryja - Mimoň. Přes velmi vydatný déšť Mimoňáci zabojovali a nejmladší účastník výpravy, David Böhm, získal pro město 1. místo. Následovala konference, na které Mimoň i Zlotoryja prezentovaly své projekty, které byly zrealizovány v rámci partnerské spolupráce. Došlo také k výměně zkušeností v oblasti aktivit obou měst tj. propagace, turistiky, míst- 12

13 RŮZNÉ Poděkování Ve dnech se konal poslední školní výlet 4. B ZŠ Mírová Mimoň pod vedením třídního učitele Mgr. Miroslava Ledviny. Nebyl to jediný výlet, který pro děti připravil. Po dobu čtyř let pro děti chystal spoustu akcí, na které nikdy děti nezapomenou. Je nutné zmínit, že dětem věnoval svůj volný a víkendový čas. Ve třídě vytvořil skvělý kolektiv a spolupracoval s rodiči, kteří mu rádi pomáhali s každou akcí. Také bychom chtěli moc poděkovat sponzorům VLS ČR, manželům Günterovým z Blízalky, Metronet s.r.o., reklamce Mobadra z České Lípy a mnoha dalším za pronájmy prostorů, dárky, dobroty a občerstvení. Díky všem. Pane učiteli M. Ledvino, máme Vás rádi a děkujeme za všechno, co jste pro nás dělal a co jste nás naučil. Děti ze 4. B a rodiče Oslava dne dětí Dne proběhla na ZŠ a MŠ Mírová oslava Dne dětí. Žáci během oslavy měli možnost shlédnout ukázku sportu Agility, kterou pro ně připravila Tereza Kalvová. Na hřišti Sokolka připravili žáci 9. ročníku soutěže obratnosti, zdatnosti a soutěže ve vědomostech. Za dětmi na Sokolku přijeli i dobrovolní hasiči a strážníci Městské policie Mimoň. Pestrý program děti zaujal, a proto patří velké poděkování všem, kteří se na přípravě a průběhu celé akce podíleli. Kolektiv učitelů I. stupně Poděkování Děkujeme všem, kterým nebyl lhostejný osud lidí zasažených povodní, a zapojili se do vyhlášené humanitární pomoci povodněmi postiženým obcím. Sbírka proběhla v Mimoni v měsíci červnu Vybrané věci byly následně odvezeny Českému červenému kříži Mělník, který koordinoval pomoc obcím, jejichž obyvatelé pomoc potřebovali. Velice si vážíme Vaší pomoci, děkujeme. Oddělení rodiny a sociálních věcí Poděkování Městské knihovně Mimoň Vážení čtenáři, vážení zaměstnanci knihovny, chtěli bychom poděkovat paní Jesínkové a všem, kteří se podíleli na průběhu a završení projektu pro děti prvních tříd mimoňských škol Česko čte dětem. Od září jsme pravidelně navštěvovali knihovnu, poslouchali výběr z dětských knížek a děti plnily zajímavé úkoly. První větší zkušenost s knihami v knihovně byla pro začínající školáčky natolik poutavá a přitažlivá, že si začali půjčovat knihy domů a do knihovny se vždy těšili a pravidelně ji navštěvovali. Se čtením a zapisováním do deníčků jim byli velikými pomocníky rodiče, kteří zaznamenávali spolu s dětmi, co a jak dlouho jim doma četli od září až do května. A sladká a pohádková tečka nakonec - pasování na Rytíře řádu čtenářského. Než proběhlo samotné pasování od rytíře Vojty, poznávaly děti postavičky z knížek a odříkaly svoji adresu. Potom jim rytíř položil meč na rameno a byly pasovány. Množství krásných fotek všech tříd najdete mimo jiné i na Facebooku na stránkách městské knihovny. Děti se radovaly z drobných dárků a víte, z čeho měly radost největší? Dostali jsme nádherný dort ve tvaru otevřené knihy a všichni přítomní si náramně pochutnali. Byla jsem tak mile překvapená a dojatá, že se mi zaleskly oči slzami a chvíli nešly zastavit. Vzpomněla jsem si, jaké úsilí děti spolu s rodiči vynaložili po celou tu dlouhou dobu a teď byli odměněni tímto skvělým způsobem. Přála bych si, aby to tak pokračovalo nadále - láskou ke knihám, aktivním čtením, ale i zodpovědným přístupem ke vzdělání, které je zapotřebí podporovat nejen ve škole, ale hlavně doma, jak jsem nastínila v rozhovoru s paní Krchňákovou za MiTEL. Ještě jednou děkujeme knihovně a za děti a rodiče 1. A ZŠ a MŠ Pod Ralskem, kteří se již dnes těší v září se třídou do knihovny. Napsala Iva Kučírková 13

14 Tradice speciálního školství v Mimoni Praktická škola v našem městě dlouhá léta sídlila v budově na Letné, která poskytla výborné podmínky pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V září školního roku 2011/2012 přešla pod názvem speciální třídy pod ředitelství ZŠ a MŠ Mírová. Došlo k přestěhování tříd v rámci budovy do 2. poschodí. Přízemí a 1. patro se uvolnilo a po přebudování slouží pro potřeby rozšiřující se MŠ. Speciální třídy poskytují pomoc dětem, které jsou dlouhodobě neúspěšné při zvládání běžného proudu učiva na ZŠ. Speciální pedagogové zde pomáhají žákům plnit speciální školní vzdělávací program tak, aby získali potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, nabyli potřebné sebevědomí, zažívali pocit úspěchu a probudila se v nich opět chuť do spolupráce. Tento vzdělávací program a individuální přístup ve výuce umožňuje přizpůsobit tempo i náročnost výuky možnostem, potřebám i zdravotnímu stavu každého žáka. RŮZNÉ Při přípravě individuálních plánů pro výuku spolupracují učitelé s odbornými speciálně pedagogickými pracovišti a odbornými lékaři. Důležitá a neodmyslitelná je spolupráce s rodinou, úzký vztah mezi učitelem, žákem a rodiči. Žáci se v průběhu šk. roku úspěšně účastní řady okresních soutěží žáků praktických škol (Zlaté kladívko v Novém Boru, Zlatá jehla v České Lípě, výtvarná soutěž v Jablonném v Podještědí, recitační soutěž v Krompachu, turnaj ve vybíjené v Doksech, sportovní hry mládeže v České Lípě). Připravují i programy pro děti z MŠ a žijí pravidelnými sportovními a rukodělnými akcemi, které je připravují pro plnohodnotný život (velikonoční a vánoční prodejní výstava výrobků, běh parkem, turistické výlety do okolí Mimoně, ozdravný týdenní pobyt v přírodě). V rámci pracovních činností se děti starají o školní zahradu, která nyní slouží k relaxaci a sportovnímu vyžití i dětí z MŠ. Pečují o parčík před školou, který se podařilo revitalizovat v rámci Nadace Partnerství programu Škola pro udržitelný život v r V neposlední řadě se žáci starají o rozhlednu na školní budově. Málokdo ví, že s rekonstrukcí této vyhlídky se započalo před 15 lety a díky nadšení a značnému úsilí tehdejšího p. ředitele Mgr. Petra Vodičky se podařilo vyhlídku zpřístupnit školní mládeži i veřejnosti. Za jasného počasí je odtud nádherný výhled na město i krásnou krajinu, která ho obklopuje. Její návštěva se stává milým zpestřením nejen pro návštěvníky Mimoně, ale i bývalé žáky školy, kteří s nostalgií zavzpomínají na školních srazech na své mládí a navštíví místo, které jim bylo v dřívější době zapovězeno. Po domluvě se školnicí p. Růžičkovou můžete naše město shlédnout z ptačí perspektivy i vy. Jste vítáni. Mgr. Jitka Ledvinová zástupce ředitele pro speciální třídy ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň Výlet ke Dni dětí Oddělení rodiny a sociálních věcí Městského úřadu v Mimoni pořádá každoročně výlety pro děti a to v rámci výkonu sociálně - právní ochrany dětí a mládeže. Tentokrát jsme uspořádali výlet ke Dni dětí a s dětmi vyrazili v úterý do nedalekého Liberce, kde jsme navštívili Dinopark a také Lunapark v Babylonu. Nadšení dětí nebralo konce. Děti byly ohromeny realistickou podobou dinosaurů, byly nadšeny z promítání krátkého filmu ve 4D. Neméně radostně přijaly návštěvu Lunaparku, kde si mohly připadat jako na pouti, chlapci téměř odmítali opustit autodrom, dívky zase houpačky, řetízkový kolotoč. Veškeré nabízené atrakce byly v neustálém obležení našich dětí. Na závěr děti dostaly dárečky. Nyní už se všichni těšíme na náš další výlet. Velké poděkování - Dny města Město Mimoň děkuje Sboru dobrovolných hasičů a jejich starostovi Janu Zítkovi za spoluúčast na oslavách Dnů města Mimoň. Další poděkování patří panu Martinu Kalvovi a klubu agility za hezké ukázky. Také děkujeme všem, kdo nám pomáhali s organizací, přípravami a následným úklidem, příspěvkové organizaci Mijana za převozy potřebných věcí, členům Billiard clubu Český lev - panu Miroslavu Sádovskému, Zdeňku Jechoutkovi, Martinu Jechoutkovi, Aloisi Herákovi a Janu Duzbabovi za velkou pomoc při stavění a skládání stanů, což bychom zvlášť v pozdních večerních hodinách sami těžko zvládli. Pracovníkům VPP děkujeme za přípravu stanů, sezení, průběžný úklid apod., městské policii za pořádkový dozor. Za organizaci ohňostroje patří velký dík panu Sedlákovi z odboru správy majetku MěÚ Mimoň. Odbor kultury MěÚ Mimoň 14

15 RŮZNÉ Maturanti Gymnázia Mimoň Mnoho štěstí do nové životní etapy popřál starosta města František Kaiser při slavnostním předávání maturitních vysvědčení dne třídě 4. A s třídní profesorkou Ing. Jitkou Dombrovskou a oktávě s třídním profesorem Mgr. Jaroslavem Režem čerstvým absolventům Gymnázia Mimoň. Předání maturitního vysvědčení patří mezi již zavedené tradice. Absolventi byli přivítáni v krásných prostorách obřadní místnosti Městského úřadu Mimoň. Referent školství MěÚ Mimoň Konaly se 12. krajské sportovní hry zdravotně postižených Že postižení spoluobčané dokážou překonávat různé životní handicapy, předvedli i na 12. krajských sportovních hrách zdravotně postižených, kde jim handicapem bylo především počasí. Hry se konaly ve dnech v areálu Poslova mlýna u Doks, kdy se jim handicapem stalo počasí. Při zahájení se nám představili někteří hosté a sponzoři akce. Byli mezi nimi starostka Doks Ing. Eva Burešová, senátor Karel Kapoun a radního zastupitelstva Libereckého kraje Mgr. Petr Tulpa a další. Někteří hosté neodolali a vyzkoušeli i jednu z disciplín - slalom na ručním invalidním vozíku. Soutěžící mohli absolvovat celkem 15 disciplín - šipky, kuželky, hod sirkou, kroužky hod srolovanou ponožkou na cíl (do kbelíku jeden hod zkušebně a 6 na ostro ), hod na kostky (srážení kostek), slalom invalidním vozíkem, slalom s lahví (plná položená PET - lahev se holí proháněla mezi brankami), poznávání věcí, To všechno uvnitř nebo částečně pod střechou. Venku se konaly disciplíny: Hod talířem na dálku, hod válečkem, hod granátem na cíl, vrh koulí, hod diskem a hod oštěpem. Her se účastnili i reprezentanti Mimoně. Na snímku ze zahájení zcela jistě poznáte v popředí manžele Káleckých. Miroslav Starý, člen organizace TP Ordinační hodiny červenec - srpen 2013 sobota MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa, tel sobota MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Kateřina Černá Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel neděle MUDr. Jitka Červenková Náměstí Svobody 250, Zákupy, tel: sobota 3.8. MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel neděle 4.8. MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov, tel sobota MUDr. Marie Murswieková Bulharská 844, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Dita Lacinová Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel sobota stomatolog Natália Naboichenko Moskevská 671, Česká Lípa, tel neděle MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov, tel sobota MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj., tel neděle MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí, tel sobota MUDr. Pavla Vránová Čs. armády 1566, Česká Lípa, tel neděle 1.9. MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podještědí, tel

16 Podmínky soutěže: - soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15 let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň, Vranov, Srní Potok) - přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství - soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, Mimoň, ová adresa: - každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či okno na maximálně třech fotografiích - fotografie budou ve formátu 18x24cm v papírové podobě nebo v elektronické s rozlišením 300 Dpi - fotografie musí být pořízeny v roce na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno, příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky - do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do do hodin RŮZNÉ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města, vyhlašuje VI. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony nevyžádané fotografie nebudou vraceny - přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města Hodnocení, vyhlášení, předání a výše odměn: Hodnocení proběhne neveřejně. Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2013 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v Mimoňském zpravodaji. Odměny stanovila Rada města Mimoň na svém zasedání usnesením č. R13/449 ze dne , a to ve výši : 1. místo : 3 000,-Kč 2. místo : 2 000,-Kč 3. místo : 1 000,-Kč věcné odměny v celkové hodnotě do Kč Jaroslava Vítková, DiS. referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2013 Číslo přihlášky (nevyplňujte) Jméno a příjmení soutěžícího:... Datum narození:... Bydliště:.... Telefon (mobil): Číslo fotografie 1. Přihlášené fotografie: Popis místa (adresa, případně poschodí domu - nezbytné pro následnou kontrolu pracovníky odboru zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a dávám svolení k bezplatnému užití mnou zaslaných fotografií pro potřeby Městského úřadu v Mimoni.... podpis (u osoby mladší 18 let podpis zákonného zástupce) 16

17 RŮZNÉ Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj Místní akční skupina LAG Podralsko (více o ní na je nositelem značky Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj". Obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce a zapojení se do projektu, který vznikl na podporu marketingu místní produkce z oblasti Lužických hor a Máchova kraje. Cílem projektu je zavedení místní značky "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj" - značky, která garantuje místní původ výrobku a jeho vazbu na výše uvedenou oblast, ale také jeho kvalitu a šetrnost vůči životnímu prostředí. Tyto charakteristiky ocení jak návštěvníci regionu, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit místní výrobce. Značka proto může přinést konkurenční výhodu, propagaci, reklamu a vzájemnou spolupráci. REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí v územní Lužických hor a Máchova kraje. Jde o území těchto měst a obcí: Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Blíževedly, Bohatice, Brniště, Březovice, Cvikov, Česká Lípa, Čistá, Doksy, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Chotovice, Chlum, Jablonné v Podještědí, Jestřebí, Kamenický Šenov, Kravaře, Kozly, Krompach, Kunratice u Cvikova, Kvítkov, Luka, Mařenice u Cvikova, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Nový Bor, Nový Oldřichov, Okna, Okrouhlá, Osečná, Pertoltice pod Ralskem, Polevsko, Plužná, Provodín, Prysk, Radvanec, Ralsko, Rokyta, Skalice u České Lípy, Skalka u Doks, Sloup v Čechách, Slunečná, Sosnová, Stráž pod Ralskem, Stružnice, Stvolínky, Svojkov, Svor, Tachov, Tuhaň, Velenice, Velký Valtinov, Volfartice, Vrchovany, Zahrádky, Zákupy, Žandov, Ždírec. Produkt je vyroben v příslušném regionu, pochází zejména z tuzemských surovin a vykazuje regionální a kvalitativní charakteristiky popsané v certifikačních kritériích. Nositelem značky je LAG Podralsko (správce značky), který spolupracuje s dalšími subjekty zejména v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Vítání nově narozených mimoňských občánků Na sobotní dopoledne připravila Komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s matrikářkou letošní 2. vítání nových občánků našeho města v obřadní síni Městského úřadu Mimoň. Starosta města František Kaiser přivítal do řad občanů města Mimoň celkem devět nových občánků. Slavnostní atmosféru obohatilo vystoupení dětí z místní Mateřské školy Eliášova. Po kulturním pásmu byli noví občánci zapsáni do pamětní knihy města a každá maminka obdržela květinu a pamětní knížku s malým dárkem pro nového občánka. Do obřadní síně byl pozván i fotograf, kde na přání rodičů Cílem udělování značky je podpora a propagace regionálních výrobců, zvyšování kvality regionální produkce, zvyšování pocitu sounáležitosti místních obyvatel s regionem a propagace regionu zejména v oblasti cestovního ruchu. Značka bude udělena produktu, který získá při posuzování hodnotící komisí více než 28 bodů a zároveň minimálně 5 bodů v kritériu místní výroba. Platnost certifikátu je 2 roky, za dodržení stejné technologie výroby a nezměněného vzhledu oceněného produktu. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, a to pouze výrobce (nikoli zmocněná osoba). Žadatel musí mít sídlo nebo provozovnu, kde produkt vyrábí, v území působnosti značky. Žadatel předkládá konkrétní výrobek v obalu určeném konečnému spotřebiteli a dále dokládá vyplněný dotazník, oprávnění (živnostenský list, výpis z rejstříku nebo jiné oprávnění k vykonávané činnosti), čestná prohlášení k výrobku a procesu výroby a případně další dokumentaci, která dokládá tradici značky a výrobku, jinou dosaženou certifikaci nebo ocenění apod.). Dokumentace se vrací pouze na vyžádání. Žádost pro jednotlivé výrobky nebo skupiny výrobků podává žadatel dle zveřejněných termínů správce značky. Vyhlášení příjmu žádostí probíhá nejméně jednou ročně. Přihlášku žadatel předkládá pověřené kanceláři správce značky. Každá žádost je zaregistrována, v případě neúplnosti, chyb nebo zjištěných nepravdivých údajů bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků. Přihlášené produkty musí splňovat požadavky platných právních předpisů národního i evropského práva a produkce musí být v souladu s platnými oborovými normami a metodikami. Žadatel je povinen dodržovat pravidla správné výrobní, hygienické a veterinární praxe u potravinářských výrobků, správné zemědělské praxe u zemědělských výrobků, příslušných výrobních a bezpečnostních norem u řemeslnických produktů. Tuto skutečnost doloží žadatel čestným prohlášením. Žadatel čestným prohlášením doloží, že v souvislosti s výrobou přihlašovaného produktu proti němu není vedeno řízení ze strany orgánů ochrany přírody a ČIŽP. LAG Podralsko, o.s. Malá 168, Mimoň byla zhotovena fotografie na památku jejich první společenské akce. Vážení rodiče, těšíme se, že nám opět přijdete představit své děti. Nezapomeňte se po obdržení rodného listu dítěte zastavit na matrice na Městském úřadě v Mimoni. Na základě ohlášení narození dítěte rodiči a vyjádření přání se zúčastnit tohoto společenského obřadu, budou rodiče s dětmi pozváni na příští vítání nových občánků. Ještě jednou přejeme dětem šťastný a radostný život v našem městě. Matrikářka Alena Štréblová 17

18 HASIČI Hasiči radí občanům: I při grilování buďte opatrní Grilování získalo u Čechů v posledních letech velkou oblibu a snad v každé rodině již existuje nějaký typ grilu. Pečení si užíváme na zahradách, balkonech či terasách. Způsob přípravy jídla tímto způsobem je prostě populární, ale leckdy zapomínáme na spoustu drobností, které by mohly příjemné chvíle u grilu zkazit. Než vůbec začnete grilovat, dbejte na správné umístění grilu. Měl by stát na stabilní nehořlavé podložce, kde nehrozí jeho převrácení. Pádem grilu může dojít nejen ke zraněním, ale také k zapálení například suché trávy v okolí grilu. Maximálně opatrní buďte při větrném počasí, zvláště u grilů na tuhá paliva. Pokud je vítr silný, grilování raději ukončete, aby žhavé jiskry nezpůsobily požár. Všechna grilovací zařízení lze používat pouze za předpokladu, že budou dodrženy podmínky nebo návody výrobce. Po celou dobu grilování je potřeba dodržovat základní Z činnosti mládeže SDH Mimoň V druhém květnovém víkendu se uskutečnila v Mimoni pohárová soutěž mladých hasičů pod názvem Memoriál Josefa Pecinovského, naši nastoupili v obou kategoriích. Mladší se umístili na velmi pěkném 1. místě a starší si vybojovali pěkné 2. místo. Odpoledne pak proběhla soutěž dospělých pod názvem Memoriál Rudolfa Plívy o putovní pohár města Mimoně, letos byl 20. jubilejní ročník tohoto klání. Našim mužům se letos na naší soutěži moc nedařilo, naše družstva se umístila na 5., 6. a 8. místě, alespoň našemu družstvu žen se podařilo vybojovat krásné 2. místo. Koncem května proběhlo poslední 3. okresní kolo, kde byly uzavřeny výsledky celoročního snažení všech kategorií. Začnu s nejmladšími a to kategorií přípravka, ta je rozdělena na 5 podle věku a zvlášť na kluky a dívky. Nejmladší - 2. místo Zítka Vojtěch, 3. místo Mynaříková Kateřina. Mladší kluci 2. místo Nápravník Quentin, 8. místo Privratskiy Andrey, 14. místo Lupoměský Petr. Mladší dívky 1. místo Linhartová Barbora, 2. místo Kučírková Lucie, 4. místo Kuncová Adéla, 5. Bursová Michaela. Starší kluci 1. místo Horník Patrik. Starší dívky 2. místo Mynaříková Barbora, 5. Šimůnková Adéla, 7. místo Šlamborová Kristýna, 8. místo Saláková Natálie, 10. místo Henrychová Sandra, 11. místo Baranová Věra. V Plamenu jsme měli dvě družstva, jedno mladší, které si vybojovalo 2. místo v okrese v letošním ročníku a jedno starší, které si vybojovalo 4. místo. V kategorii dorostu se umístili Barešová Štěpánka na 1. místě a Mašek Anželika 2. místo a Mynařík Jaroslav si vyběhal 1. místo v okrese. Jelikož 1. a 2. místo postupuje do kraje, všichni 3 si vybojovali postup do kraje. Krajské kolo proběhlo ve Frýdlantě v Čechách, kde se umístili Barešová Štěpánka na 7. místě, Mašek Anželika na 11. místě a Mynařík Jaroslav na 11. místě. I když se nám na kraji moc nedařilo, děkuji všem zúčastněným za reprezentaci města i sboru na této akci. Do uzávěrky zpravodaje nestihneme výsledky okresního kola dospělých, protože proběhne na stadionu Emila Zátopka v Zákupech Za SDH Mimoň Zítka Jan 18 bezpečnostní pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby se nevymkl kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření. Vhodné je mít u grilu v pohotovosti pár rukavic, rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou, popř. hasicí sprej. Velký pozor dávejte při rozdělávání ohně. V grilech na dřevěné uhlí používejte pouze podpalovače k tomu určené, např. podpalovače z dřevité vlny, lihové gelové nebo tekuté. V žádném případě nepoužívejte hořlavé kapaliny či plyny. V průběhu grilování i po něm hlídejte hlavně malé děti. Spojení tepla s plameny chápou, ale když už máte v grilu žhavé uhlíky, netuší, jak moc mohou pálit. U grilování také pozor na konzumaci alkoholu. Nikdy to nepřežeňte a dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu okolo grilu. Stačí málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení. U grilů na tuhá paliva kontrolujte popel až do úplného vychladnutí, i po dobu několika hodin. S vychladlým" popelem manipulujte opatrně. Zásahy hasičů u požárů, které způsobil popel vysypaný do plastové nádoby, se stále opakují. por. Mgr. Zdenka Štrauchová, tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Řádková inzerce Koupím 10 m palivového dřeva (bříza, smrk, silnější borovice, modřín), pouze nařezané na cca metrová polena. Nelze vysypat na chodník, musí se složit asi 15 m do dvora. Nabídněte cenu vč. DPH, dopravy a složení do 8 tis. Kč. Tel.:

19 INZERCE 19

20 SPORT Šest statečných z Jihlavy, Mimoň slaví double ZŠ Ralsko v Mimoni se účastnila celostátního fotbalového turnaje McDonald. Svoji dlouhou pouť začínali okresním kolem v Zákupech, kde ze šesti utkání vyhráli všechno s celkovým skóre 21-2 a hladce postoupili do krajského finále, které se konalo v Liberci u Nisy. Zde se utkali s vítězi jednotlivých okresů Libereckého kraje - Liberec, Jablonec, Semily, Č. Lípa. Také na tomto turnaji si kluci vedli velmi sebevědomě a postupně vyhráli nad jednotlivými školami takto: ZŠ Na Šumavě 4-1, ZŠ Jilemnice 7-0 a ZŠ Pátovka 4-0. To, co se klukům nepovedlo v loňském ročníku, kde skončili na druhém místě, se jim splnilo letos a zaslouženě postoupili na dvoudenní celostátní turnaj do Jihlavy nazvaný Svátek fotbalu, kam se probojovalo celkem 16 vítězných týmů z jednotlivých krajů. Do naší skupiny byly dopředu vylosovány Hradec Králové, Teplice a Eden Praha. Jenom bych chtěl poznamenat, že většina škol na tomto turnaji jsou sportovní výběrové školy. Ráno v 7.30 jsme vyjeli s naším týmem směr Jihlava. Při prezentaci nám bylo sděleno, že máme špatně poskládané mužstvo, jiné propozice z Libereckého kraje a jiné v Jihlavě a tak třem hráčům nedovolili nastoupit, že prý můžou nastoupit, až nepostoupíme ze skupiny. Sportovní logika šla stranou Ptali jsme se, ale nepochodili a tak nám zbylo pět hráčů do pole a brankář, no a na střídání - nikdo, jak můžeme hrát, když každý tady má kolem 14 dětí ze sportovních tříd? První nás čekali borci z Hradce, měli stejnou barvu dresů, prý ať si je vyměníme, že ty jejich jsou hezčí, tak jsme si je tedy vyměnili a Hradečáky porazili 6-2, o dresech to není, ale o vůli, touze a umění, jež bylo na naší straně. Potom jsme se utkali s Teplicemi, prohrávali jsme 1-0 a vypadalo to s námi špatně, taky jsme už toho měli plné zuby, bez možnosti nabrat síly, ale někde v nás byla jiná energie, vnitřní touha něco opravdového dokázat. Podařilo se vyrovnat a před závěrečným hvizdem dokonce vsítit gól na 2-1, v tomto případě jsme měli i to pověstné štístko, bez kterého to taky nejde. Postup, postup!!!, křičeli jsme jeden přes druhého, ten už nám neunikne. Poslední utkání ve skupině proti Edenu Praha byl jen formalitou, nakládačku 10-0 jsme ustáli a hurá na výlet do ZOO, už jsme se těšili na odpočinek. Druhý den nás čekal výběr Brna, který nám předvedl svoje umění a zaslouženě zvítězil 5-0, čímž jsme se dostali do skupiny o 5. až 8. místo. Teď už nás čekala našlapaná Plzeň, které se daří jak ve fotbale, tak v hokeji a to ještě hráčům radil Tour de Ralsko 9 se jelo v sobotu Tradiční 50 km MTB cyklozávod s 25 km vyjížďkou a nově závodem pro děti v Mimoni v areálu bývalých vojenských kasáren. Zúčastnilo se ho celkem jen na 80 účastníků, což bylo dáno především deštivým počasím v ranních hodinách. Samotných závodníků pak bylo 63, z nichž obhájil loňské prvenství Jan Matoušek, který projel trať vedoucí převážně lesy přes Brennou k Jestřebí, St. Splavům, Hradčany a Boreček v čase 1:34, což byl o 8 minut horší výsledek než loni. To mohlo být dáno bahnitostí tratě. Zároveň vyhrál i vrchařskou prémii na kopci smrti, který jako jeden z mála vůbec vyjel. Hanbu neudělali ani Mimoňáci Marek Knejzlík 1 h 48 min, Honza Oswald1 h 50 min., Láďa Fuksa 1 h 57 min., Martin Židlický 2 h 27 min. a Vlasta Kratochvíl, kteří dorazili do cíle v tomto pořadí v druhé desítce závodníků, tedy v rozmezí času 1 h 48 min až 2,5 h. I když bylo na akci na trati nejvíc směrníků a směrovek v historii konání závodu, někteří závodníci bloudili a téměř šestina závodníků do cíle v limitu 3 h ani nedorazila (někteří z nich měli defekt). Na závěr bych rád poděkoval všem pořadatelům a partnerům akce. Přestože počasí nechalo na letošním ročníku šrám, otázka, kterou bude v nadcházející sezóně pořadatel obč. sdružení Tour de sám velký hráč Viktorie Plzeň a patron celého turnaje Pavel Horváth, jak vyzrát na tu Mimoň. Nepovedlo se: 1-1 a na penalty postupuje Mimoň. Hrajeme o páté místo s domácí Jihlavou. Do utkání jsme nastoupili velice dobře a postupně jsme se ujali vedení 3-0, ale sil už bylo jako šafránu. Jihlavě se podařilo snížit na 3-2, závěrečný tlak jsme ale ustáli a na konečném výsledku se již nic nezměnilo. Skončili jsme celkově na skvělém 5. místě v turnaji, kterého se účastnilo letos celkem přes 3 tisíc školních výběrů z celé ČR!!! Na závěr tedy nezbývá než poděkovat chlapcům hrdinům, tak tedy gratulujeme, Matěji Víte, Davide Ležáku, Martine Vocásku, Pavle Malý, Matěji Bodláku a Jirko Bieliku. Důležitý je i realizační tým, který klukům k velkému sportovnímu úspěchu dopomohl. V okresním i krajském kole vedl mimoňský týmmarek Steinfest, v celostátním kole v Jihlavě se k oddanému mládežnickému trenéru Martinu Vocáskovi přidali ze ZŠ Ralsko Lenka Jelínková a ředitel Jaroslav Jirůtka, včetně dalších rodičů, kteří vytvořili na republikové finále pro mimoňské chlapce tu pravou kulisu. Mimoň nyní prožívá velmi úspěšné fotbalové období, kdy všechna mládežnická mužstva skončila v popředí svých soutěží a například mladší žáci se stali suverénními okresními přeborníky. Týmy dospělých dosáhly v červnu zajímavého double. Rezerva opětovně získala po povedeném finále proti Lokomotivě Česká Lípa Okresní fotbalový pohár a A mužstvo završilo úspěšnou sezónu v I. A třídě postupem do krajského přeboru! Diváci se tedy opět mohou v Mimoni od srpna těšit na fotbalové souboje v nejvyšší krajské soutěži Liberecka. Martin Vocásek, trenér mládeže + (vek) Ralsko řešit, je, zda např. na jubilejní 10. ročník nechat trať stejnou nebo ji obměnit. Kompletní výsledky a fotky na (také na Facebooku). Výsledky dle kategorií: Hlavní závod Muži do 19 let včetně 1. Jan Souček Muži včetně 1. Jan Matoušek 2. Aleš Strnad 3. Jiří Šareš Muži včetně 1. David Samler 2. Radek Durdil 3. Radek Ščučka Muži 50 let a více 1. Vladimír Paudera 2. Milan Spurný 3. Vlastislav Holub Ženy včetně 1. Vodičková Kubásková Čechová Ženy 50 let a více Závod dětí - Děti 5-10 včetně 1. Jaroslava Vnuková 1. Jiří Tuž (8 l.) - Barbora Tužová (10 l.) 2. Adam Podrazil (6.l) Mgr. Jaroslav Frei, obč. sdružení Tour de Ralsko 20

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi

AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI Nejčastější otázky a odpovědi Stručný postup e-aukce 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre zajišťuje sběr

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci

Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 117 mil.kč investiční náklady + 2 mil. Kč na projektovou dokumentaci 15. Cyklistická cesta Ploučnice, aneb Zelená cyklomagistrála Ploučnice 1. Základní informace Celková délka cyklomagistrály: 85km, z toho 50km Podralsko Celkové náklady projektu: odborný odhad 200 mil.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více