ŽAMBERSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další příznivce na přehlídku úspěšného mládí foto archiv Talent 2007 Slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v roce 2008 v oblasti kultury, sportu a vědomostí se uskuteční v pondělí 23. února 2009 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku V PROGRAMU VEČERA VYSTOUPÍ: žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk, žáci Speciální základní školy Žamberk, DDM Animo Country tance a TS Neon Vstupné zdarma. Vstupenky si můžete rezervovat telefonicky ( ) nebo osobně vyzvednout v kanceláři Divišova divadla.

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY ZPRÁVY Z RADNICE Starosta města zve občany na ZASEDÁNÍ ZM, které se uskuteční 24.února 2009 od hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: * rozpočet města * majetek * různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od je možno platit výše uvedený poplatek. Poplatek pro rok 2009 činí 492,- Kč na 1 osobu a rok. POPLATEK SE MŮŽE PLATIT: - v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru v kanceláři poplatků č.dv. 201, a to v úřední dny: Pondělí hod. Středa hod. Čtvrtek hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č V případě, že jste si v tiskopise Prohlášení poplatníka zaškrtli složenku budou rozesílány během ledna. Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, referent finančního odboru Investiční zastupitelstvo města Dne 27. ledna 2009 se uskutečnilo jednání zastupitelstva města Žamberka jehož hlavním programem bylo seznámení zastupitelů a široké veřejnosti s plánovanými investičními akcemi města na rok 2009 a roky následující. Zároveň byly projektovány možnosti definování příjmů a výnosů na realizace investičních akcí. Prezentované body vycházely z již schváleného strategického plánu města Žamberka doplněného integrovaným plánem a požadavky občanů. Programem prezentace byly uvedené body: 1.1. Představení celkové vize rozvoje města 1.2. Komentář k vizi rozvoje města z pohledu Ing.arch. Tušla 1.3. Komentář k vizi rozvoje města z pohledu Ing. Žaludy 1.4. Představení dopravního řešení města Žamberka 1.5. Představení vědecko-technického centra, technologického parku a průmyslové zóny JIH Představení studie centra volného času v areálu pod Černým lesem 1.7. Představení využití části ČVZ 1.8. Představení využití nivy a nábřeží Divoké Orlice od Žamberka do Líšnice 1.9. Představení Pěší zóny Žamberk Představní Areálu aktivní turistiky Představení jednodenní chirurgie v objektu polikliniky Žamberk Představení Cyklostezky Žamberk Líšnice Představení Cyklostezky Žamberk Letohrad Představení Opravy mostů: v Polsku a most Pod Suticí Za celý loňský rok občané Žamberka vyprodukovali celkem t komunálních odpadů. To znamená, že na každého obyvatele připadlo 397 kg odpadu za rok. Množství našich odpadů rok od roku stále mírně roste. Potěšující ovšem je, že stoupá rovněž množství tříděného odpadu Představení Projektu bezbariérové město Představení Výstavby 16 bj. v lokalitě Velký Hájek Představení Výstavby víceúčelové sportovní haly Představení Systému nakládání s odpady Představení Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení stadionu a výstavby atletické dráhy Představení Sanace a rekonstrukce divadla a výměna sedaček v Divišově divadle Rekonstrukce kavárny v Divišově divadle Výstavba rodinných domů v Žamberku Otevřený klub EASY Rekonstrukce MŠ Sluníčko Modernizace Základní školy Zástavbová studie RD Nad Kotlem Protipovodňová opatření Jiří Dytrt, starosta města Kolik jsme vytřídili v roce 2008? Dražba bytu Město Žamberk na základě usnesení Rady města č. 69/2009-RADA ze dne VYHLAŠUJE DRAŽBU neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na den - středa od 9.00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení dražební jistiny v částce Kč ,- bytová jednotka č.721/5 v Macharově ulici 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 110,50 m 2 ve III. NP bytového domu č.p. 721 s vyvolávací cenou Kč ,- s možností prohlídky dne od do hodin se srazem na místě samém. INFORMACE: Ing. Jiří Šmok , Ivana Hečková UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Od do mají žáci jarní prázdniny. Výdejní doba bude v tyto dny pouze v jídelně na nám.gen.knopa, a to do hod. Výdej do jídlonosičů hod. Výdej na talíře hod. Prosím žáky a studenty, aby si na tyto dny neobjednávali obědy, popř. dané obědy zrušili, jinak budou počítány za plnou cenu 56,- Kč. Marta Kacálková, vedoucí Šj Pro srovnání uvádíme následující údaje: Celková produkce komunálních odpadů (t) 2 373, ,62 Celková produkce komunálních odpadů na 1 obyvatele (kg) Papír (t) Plasty (t) Sklo (t) 76 72,5 Nápojové kartony (t) 0,5 2 Bioodpady (t) Směsný komunální odpad (t) Objemný odpad (t) Nebezpečné odpady (t) 4,5 5,5 Každý obyvatel Žamberka v roce 2008 průměrně vytřídil ze svých 397 kg odpadu celkem 57 kg obalových odpadů (34 kg papíru, 11 kg plastů a 12 skla), 20 kg bioodpadů a 1 kg nebezpečných odpadů. Odpad třídí více občanů a více občanů využívá také sběrný dvůr v areálu TS ŽAMBERK s.r.o. i Centrum nakládání s odpady v Dlouhoňovicích. Záleží jen na nás, jak ovlivníme složení a množství vyprodukovaného odpadu a zda budeme odpady třídit již doma a umožníme recyklaci velkého množství materiálu. Stálý růst nákladů na odpadové hospodářství (cena za uložení odpadů na skládce, náklady na pohonné hmoty i svoz) je bohužel i důvodem pro zvýšení ceny místního poplatku za odpady. Děkujeme všem, kteří důsledně třídí své odpady. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Městská policie informuje Za uplynulý měsíc leden eviduje Městská policie Žamberk celkem 86 událostí, z toho bylo 39 přestupků, 7 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Zbylé přestupky vyřešila Městská policie uložením blokové pokuty na místě, u méně závažných přestupků postačovala domluva. Již v prvních hodinách Nového roku uklidňovali strážníci dvě potyčky podnapilých osob v centru města. O týden později si v podvečerních hodinách podobný výstup zopakovali dva muži ze Žamberka a Líšnice na Masarykově náměstí a opět zde hrál hlavní roli alkohol. Další nevyřízené účty si vyrovnávali tři mladíci na autobusovém nádraží v Žamberku. Padaly facky, rány pěstí, kopance a vyhrožování újmou na zdraví. Přestupek proti občanskému soužití úmyslné drobné ublížení na zdraví postoupila MP příslušnému správnímu orgánu k projednání. Na počátku ledna strážníci zadrželi v ulici Čs.armády 15 letou dívku, u které se při zjišťování totožnosti ukázalo, že je na útěku z Diagnostického ústavu a bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání. Dívka byla předvedena na oddělení Policie ČR. Blokovou pokutou vyřešili strážníci MP také přestupek majitelky dvou psů, kteří utekli ze zahrady na silnici, kde doslova vzali útokem cyklistu, který se útoku ubránil svým jízdním kolem a podařilo se mu psy zahnat. V tomto případě se naštěs tí nikomu nic nestalo. To větší smůlu měla žena ze Žamberka na chodbě obytného domu, kde na ni vyběhl z bytu pitbul a pokousal ji v obličeji. Majitel psa je podezřelý, že z nedbalosti zavinil jinému újmu na zdraví. Věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání. Nepříliš častý přestupek řešila Městská policie, kdy muž z okresu Jeseník neměl na čerpací stanici peníze k zaplacení útraty, a tak zde ponechal do zástavy svůj řidičský průkaz. Zákon zakazuje ponechávat doklady do zástavy, nebo jejich vydání do zástavy vyžadovat. Za tento přestupek může správní orgán uložit pokutu do Kč. Přestupku proti majetku se v Žamberku dopustily tři neznámé osoby v prodejně, kde při placení u pokladny vyvolaly zmatečnou situaci a odcizily finanční hotovost 1 200,-Kč. Podle zjištěných skutečností se pravděpodobně jednalo o občany Polské republiky. Strážníci v lednu provedli odchyt celkem 8 psů, kromě Žamberka se jednalo také o odchyty v obcích Lukavice, Kunvald a Helvíkovice. Psi byli umístěni do útulku v Žamberku, ve čtyřech případech se strážníkům podařilo zjistit jejich páníčky, a tak namísto do útulku putovali psi zpět ke svým majitelům. V lednu také strážníci Městské policie usměrňovali provoz na pozemní komunikaci v obci Lukavice, kde došlo k dopravní nehodě dvou vozidel v nepřehledné zatáčce, a v ulici 28. října u Lukavice, kde došlo k požáru domu a provoz byl komplikován zasahující požární technikou. Dne nalezli zaměstnanci prodejny Dětský svět na Masarykově náměstí peněženku s doklady a finanční hotovostí téměř tři tisíce korun. Strážníci 63letého majitele z Kunvaldu kontaktovali a peněženku mu předali zpět. PŘIPOMÍINÁME ZMĚNU SÍDLA MĚSTSKÉ POLICIE Od došlo ke změně sídla služebny Městské policie. Nová služebna je na adrese Žamberk, Nádražní č.p. 833 (budova MěÚ a pošty). V provozní době Městského úřadu je bezbariérový přístup výtahem od podatelny, mimo tuto dobu je vchod na služebnu Městské policie ze dvora budovy MěÚ a pošty. Telefonní kontakty zůstávají beze změny (tel ). Další informace lze nalézt na internetu Policie ČR informuje Za MP: Kamil Luňáček Za posledních čtrnáct dní v měsíci lednu policisté ze Žamberka zpracovávali dvě desítky případů. Půl na půl se dělí trestné činy a přestupky. Kromě závažnějších problémů policisté prověřovali trvalá bydliště osob, které nejsou k dohledání, doručovali písemnosti, které jsou soudy zasílány pro jejich nepřijetí a spolupracovali s jinými odděleními policie. Za čtrnáct dnů stihli žamberští policisté potrestat blokovými pokutami tři řidiče. Z přestupku v dopravě je podezřelý 34letý německý občan, řidič vozidla zn. Škoda Octavia. Ten nedbal nejvyšší povolené rychlosti v Žamberku a policisté mu naměřili skoro sedmdesát kilometrů v hodině. Po zásluze byl potrestán tisícikorunovou pokutou. V Helvíkovicích dostal také 49letý řidič vozidla zn. Opel Vectra tisícikorunovou pokutu za nesplněnou povinnou výbavu. Jak by tento řidič poskytl první pomoc při dopravní nehodě se zraněním a nejen při ní, když s sebou nevozí lékárničku? Poslední pokuta 2 tisíce korun, kterou policisté udělili, byla 32letému řidiči vozidla zn. Škoda Forman za nesplnění podmínek povinné výbavy vozidla a za nefunkční zadní osvětlení. Řidiči, dbejte lépe o své,,miláčky. Jak jste si již asi všimli, zaměřila jsem se tentokrát na dopravní informace. Velmi aktuální a dobře zpracované informace z dopravy, dopravních nehod a aktualit můžete najít na nově změněných stránkách Policie, pro lepší informovanost občanů, vydala informační kartičky ke změně právní úpravy šetření dopravních nehod. Jak jste se již mohli doslechnout z médií, řidiči nemají od 1. ledna 2009 oznamovací povinnost některých dopravních nehod. Policie ČR vydala praktický manuál. Na benzinových čerpacích stanicích v celém okrese Ústí nad Orlicí a na Obvodních odděleních Policie ČR v Ústeckoorlickém okrese naleznete kartičky s informacemi, jak v takovýchto případech postupovat, a na co byste neměli zapomenout. Využijte těchto rad. por. Bc. Iveta Lehká, komisař TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 Devátá tříkrálová sbírka skončila. V době krize a velké nezaměstnanosti jsme sbírku připravovali s obavami, jak se letos povede. V našem kraji ale žijí dobří a štědří lidé, kterým není lhostejný osud druhých, a tak sbírka dopadla výborně. V orlickoústeckém regionu koledovalo letos 413 skupinek a vykoledovalo ,50 Kč. Oproti loňskému roku to je o ,00 Kč víc. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v orlickoústeckém regionu použit na tyto charitní projekty: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, centrum Pod Střechou, mateřské centrum Kopretina, občanskou poradnu, osobní asistenci, regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity a přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. Děkujeme jménem Oblastní charity Ústí nad Orlicí všem tříkrálovým asistentům za to, že se ujali organizování tříkrálové sbírky ve svých obcích. Děkujeme všem farářům a starostům, kteří sbírku aktivně podporovali. Děkujeme všem koledníkům, že se nenechali odradit mrazem a vyšli koledovat. Děkujeme všem dárcům, kteří vlídně koledníky přijali, nechali je ohřát se a uvařili jim čaj. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvek do sbírky. Děkujeme Orlickému informačnímu kanálu (OIK) za bezplatné uvedení spotu k tříkrálové sbírce. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Marcela Náhlíková a Olga Tomková MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK statistika za rok 2008 Městská knihovna v Žamberku je organizační složkou. V roce 2008 pracovaly v knihovně jako knihovnice 2 absolventky knihovnické školy a na úseku práce s mládeží 1 absolventka VŠ obor speciální pedagogika. Do knihovny přibylo a bylo zpracováno svazků knih. Mimo tyto knihy bylo nakoupeno a zpracováno 738 knih pro okolní knihovny, které spadají pod středisko Žamberk. Nákup těchto knih financuje Pardubický kraj. V roce 2008 se do Městské knihovny zaregistrovalo čtenářů, z toho 397 do 15 let. Knihovnu navštívilo návštěvníků. Bylo uskutečněno výpůjček, z toho naučná literatura dospělým a naučná literatura dětem, krásná literatura dospělým a krásná literatura dětem. Výpůjčky periodik svazků. Došlo k značnému nárůstu výpůjček v dětském oddělení, zejména naučné literatury. Prostřednictvím meziknihovní služby se půjčilo 67 svazků od jiných knihoven a 5 svazků jme zapůjčili jiným knihovnám. Uskutečnili jsme 39 souborů s svazky pro knihovny obvodu Žamberk. Pro tyto knihovny jsme uspořádali 1 aktiv a jedno školení k výpočetní technice. Všech 14 okolních knihoven bylo navštíveno a po celý rok jim byla poskytnuta metodická pomoc a konzultace. V knihovně Pastviny a Kameničná proběhla revize s pomocí pracovnic Měk. Bylo uskutečněno 64 kulturních akcí. Zapojili jsme se do celonárodní výzvy: Celý národ čte Čapka, kdy knihovnu navštívily děti ze všech škol a probíhala beseda o knížce: Čtení o pejskovi a kočičce. Děti namalovaly obrázky, ty byly vystaveny v prostorách knihovny. Vydařil se i večer s Andersenem, kdy se uskutečnily besedy. K této akci jsme pro děti vyrobili záložky. V říjnu v týdnu knihoven proběhl Literární maraton, kde regionální spisovatelé předvedli své nejnovější knihy. Tato akce byla doplněna četbou jednotlivých ukázek za přispění člena ochotníků ze Žamberka. Pro děti ze škol jsou připravovány úkoly, kdy v rámci vyučování jsou seznamovány s možností vyhledávání různých informací. V roce 2008 též proběhla soutěž o nejpilnějšího čtenáře v dětském oddělení. Byl rozšířen počet počítačů pro uživatele knihovny. 1 počítač slouží na internet a na 3 počítačích je nainstalován on-line katalog, který slouží k vyhledávání knih, které vlastní Městská knihovna. Tento on-line katalog je umístěn i na webových stránkách knihovny a čtenáři si mohou jednotlivé knihy vyhledávat i doma. Čtenářům je umožněna i bezplatná rezervace knih, které jsou momentálně půjčeny. Čtenářům je rovněž poskytována bibliograficko-informační služba, což využívají zejména studenti a účastníci různých soutěží. Půjčovní doba je každý den, z toho 1x do 19 hodin, 2x do 18 hodin a 2x do 17 hodin. Za Městskou knihovnu Žamberk ředitelka Hana Absolonová

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují názory členů Redakční rady a nejsou redakčně upravovány. Vážení občané. naše petice se bude projednávat na veřejném zasedání měst.zastupitelstva dne na měst úřadě v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833. Za petiční výbor O.Ballová Poděkování Děkuji ze srdce všem svým zachráncům! V úterý dne v podvečer jsem upadla na chodníku na sídlišti U žirafy a byla jsem v bezvědomí. Pár dobrých lidiček mi zavolalo záchranku a než sanitka přijela, pečlivě se o mě starali. Jména bohužel neznám a neznám ani způsob, jak je zjistit. Kdyby to bylo možné, ráda bych všem poděkovala osobně. S pomocí mé kamarádky jsem pouze vypátrala, že nejvíc o mě do příjezdu sanitky pečovala paní Helena Vašková, které už jsem osobní poděkování vyjádřila. Velmi si vážím Vás všech, kteří jste mi v osudný den jakkoliv pomohli a alespoň touto cestou Vám všem upřímně děkuji, stejně tak, jako i můj manžel. S vděčností a obdivem Jana a Dalibor Šubrtovi Byly jsme neplavci... a od ledna si můžeme říkat, že umíme plavat! Jsme čtyři: B.Jiránková, M.Šponarová, L.Luxová a D.Janovcová a dohromady nám je cca 199 let. Vloni na podzim nás zaujala informace v ŽL o možnosti výuky plavání pro dospělé, a tak jsme se přihlásily. Dvě z nás si chtěly zdokonalit své plavecké umění a dvě se chtěly naučit plavat. Jezdily jsme jednou týdně do Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě, kde pro naše začátky byla přijatelná hloubka. Učitelem nám byl pan Milan Sobotka, který nás v jednotlivých lekcích zasvěcoval do praktického plavání. Naučily jsme se plaveckému způsobu prsa, umíme plavat také na zádech a některá si zkusila i kraul. Dnes nám nedělá problém přeplavat bazén tam i zpět (plaveme i nad hloubkou), nebojíme se skočit šipku a dovedeme plavat i pod vodou. Na závěr kurzu nás pan Sobotka seznámil s činností při záchraně tonoucího a ukázal nám úkony, které je nutno provést při resuscitaci. V poslední lekci jsme předvedly, co jsme se všechno naučily, a že jsme plavci, nám bylo potvrzeno předáním Mokrého vysvědčení. Dík patří našemu panu učiteli, který připravuje další výuku plavání od měsíce března s možností kontaktu na tel Mnoho odvahy pro další následovníky přejí absolventky plaveckého kurzu B.J., M.Š.,L.L a D.J. Se zájmem jsem si přečetl otevřený dopis dámského klubu RosaLie adresovaný Radě města k vánoční výzdobě. Protože jsem z odpovědi starosty pochopil, že řešení této problematiky se odkládá na letošní rok, ptám se, proč nemohlo být vánočního kouzla dosaženo už na konci loňského roku, a v této souvislosti mu připomínám, že v rozpočtové kapitole č. 3631, rozpočtu města na rok 2008 schválilo Zastupitelstvo města na vánoční osvětlení částku ,00 Kč. Proč nebyla tato částka použita? V období od do jsem nedohledal žádné usnesení Rady města nebo Zastupitelstva města o tom, že by se tato rozpočtová kapitola rušila nebo jakkoliv měnila. Kdo tedy rozhodl o odkladu? Začne se už konečně Kontrolní výbor zabývat kontrolou plnění přijatých usnesení tak, jak mu to ukládá ustanovení 119, odst. 3, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích? Děkuji předem za odpověď. Mgr.Tomáš Kalous Pozn.redakce: výše uvedený dopis jsme předali k vyjádření starostovi města, který ho postoupil zastupiteli Jiřímu Rábovi, a zde je jeho odpověď: Milý Tomáš, mám tu čest reagovat na Tvou repliku na dopis Dámského klubu RosaLie. Jak jistě víš, položku 50 tisíc Kč na vánoční osvětlení v loňském roce jsem prosadil do rozpočtu já a věřil jsem, že Ty, jako starosta, se postaráš, aby někdo zařídil alespoň vylepšení stávajícího osvětlení našeho krásného stromu. Předpokládám, že sis, po předkládaných nabídkách v hodnotách přesahujících 300 tisíc korun za vánoční osvětlení, nemyslel, že se dá za rozpočtových 50 udělat vánoční kouzlo? Vylepšení ale nenastalo z více důvodů. Na veřejném osvětlení přestala fungovat servisní organizace RELS s.r.o. a TS Žamberk s.r.o. následně pouze opravovaly nejnutnější poruchy. Myslím, že se toho zhostily velmi dobře. V letošním rozpočtu máme návrh na vánoční osvětlení v částce 100 tisíc Kč. Pokud rozpočet projde, budu se jako pověřený radní snažit, aby návrh byl na stole do poloviny roku a servisní organizace pak bude včas pověřena jeho realizací. Nedá mi, abych se trochu nevrátil k Tvým vše napadajícím článkům z několika posledních ŽL. Bylo by moc dobré, kdybys začal jako zastupitel znovu pracovat, zúčastňoval se jednání ZM a přizpůsobil se velmi dobré a tvořivé činnosti ZM, která nastala po Tvém odchodu z funkce starosty. Ani nevíš, jak se vyčistil vzduch, a jak to vše funguje bez Tvých ustavičných urážek lidí, kteří měli jiný názor než Ty a pan tajemník. Věřím ve zdravý rozum obyvatel Žamberka a to, že jim dochází, jaký starosta to odešel, když si po šest let ve funkci připravoval důkazy proti oponentům, pro chvíli, která naštěs tí pro Žamberk přišla. Tomáši, přestaň být uraženým poraženým, nikdo z nás není Tvým nepřítelem. Jsme jen lidé, kterým jde o náš Žamberk, kde žijeme. Jiří Ráb Stanovisko starosty města k dopisu zastupitele Mgr. Tomáše Kalouse Ano, konec hájení viz ŽL č.2, str.4-5. S ohledem na to, že jsi zastupitelem města a nebyl jsi přítomen na dvou předchozích jednáních zastupitelstva, může se stát, že nemáš dostatek informací. Pokud je chceš získávat tímto způsobem, je to určitá alternativa, ale ne příliš vhodný způsob pro zastupitele, který má k dispozici informační servis odborů a rovněž může nahlížet do zápisů zastupitelstev a rady města. Otázka: Kdy a jakým způsobem bude zveřejněna tato souhrnná zpráva (aby se s ní mohl seznámit každý občan)? Bude se jednat o nový program pro město, připravený a zpracovaný novým starostou po jeho zvolení dne ? Či to bude program (Rady, Zastupitelstva) a jaký bude mít zdrojový a časový rámec? Odpověď: Souhrnná zpráva bude zveřejněna ve Speciální příloze Žamberských listů č. 3. Nejedná se o nový program, neboť program není možné v průběhu volebního období měnit. Občanům jsem hned po svém zvolení popsal v Žamberských listech svoje vize do konce volebního období a opakovaně je zmínil v odpovědi pro paní Ballovou, myslím, že opakovat je po třetí není asi předmětem Tvého dotazu. Zdrojový a časový rámec byl prezentován na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 27. ledna 2009, jehož jsi byl přítomen. Vzhledem k tomu, že město nemělo do současné doby garanta na realizaci a plnění strategického plánu, byl zastupitelstvu města předložen návrh na vznik tohoto výboru, který bude autoritou pro kontrolu konkrétních projektů. Otázka: Jak je myšlen starostův výrok své vize v kontextu k vypovězení koaliční smlouvy ze strany ODS dne ? Odstoupením od koaliční dohody se totiž ODS od řady věcí, které starosta pojmenovává jako své vize, veřejně distancovala. Odpověď: Odstoupením od koaliční dohody se totiž ODS distancovala od chybně nastartované privatizace bytového fondu, od nezvládnuté organizace Orlické brány, od chybně prezentovaného finančního krytí a provedeného výběrového řízení akce Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Otázka: Zatímco koaliční dohoda, od které se ODS distancovala, kladla důraz mimo jiné zejména na volební projekt Nezávislých realizovat rozšíření bytového fondu o 40 nových bytových jednotek, z toho 4 bezbariérových v lokalitě za ulicí Tylovou. Program ODS naopak s takovou investicí vůbec nepočítá. Jakými vizemi se tedy starosta řídí v oblasti bytové politiky? Svými, nebo cizími? Odpověď: Protože ODS po volbách koaliční dohodu podepsala, tak to znamenalo, že partneři podepsaní pod koaliční dohodou budou společně realizovat body v dohodě obsažené viz mimo jiné, rozšíření bytového fondu v ulici Tylova. Protože koaliční dohoda nebyla Tebou plněna ve výše uvedených bodech, byla podána výpověď koaliční dohody. Otázka: Zatímco koaliční dohoda, od které se ODS distanovala, uvažovala vybudovat ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí jeho detašované pracoviště v zadním křídle budovy Městského úřadu, program ODS takový záměr neobsahuje. Jakými vizemi se tedy starosta řídí v oblasti záležitostí Městského úřadu? Svými, nebo cizími? Zároveň v této souvislosti starostovi připomínám, pokud to sám neví, že detašované pracoviště už není jen vizí, ale skutečností. Bylo totiž otevřeno pro občany dne Odpověď: Protože ODS podepsala po volbách jako jeden ze tří partnerů koaliční dohodu, věděla, že jejím obsahem je mimo jiné i zpřístupnění úřadu lidem, tzn. vybudování detašovaného úřadu práce. Vzhledem k tomu, že myšlenka vytvoření detašovaného pracoviště úřadu práce v Žamberku je známá od roku 2000, tak Tě asi nepřekvapí, jako to nepřekvapilo mě, že tato vize je již zrealizována. Otázka: Proč nebyl tak zásadní dokument, jakým je povolební projev starosty zveřejněn v ŽL? Ne všichni občané mají možnost nahlédnout do něj v sekretariátu starosty, a proto žádám o jeho zveřejnění v ŽL. Odpověď: Tak zásadní dokument, jakým je povolební projev, se zabýval zhodnocením situace, která vedla k hlasování o Tvém odvolání a zároveň obsahoval poděkování zastupitelům za projevenou důvěru, kterou mi dali svými hlasy, vzhledem k tomu, že mimo jiné obsahoval důvody mediálně známé, nepokládám za nutné vkládat do Žamberských listů tento dokument. Otázka: Jakým způsobem a kým konkrétně byla ohrožena svoboda názorů a rozhodování? Bylo to snad v souvislosti s mou žádostí o účast na zasedání Finančního výboru, která byla předsedou Finančního výboru Jiřím Rábem odmítnuta? Nebo na základě skutečností, kvůli kterým odstoupil z Kontrolního výboru František Grygar? Proč nebyla veřejnost s jeho důvody, kvůli nimž odstoupil, doposud seznámena? Je tím myšleno soustavné porušování Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a Jednacího řádu Zastupitelstva města, když závěry z jednání a usnesení Finančního a Kontrolního výboru nejsou zastupitelům předkládány spolu s ostatními materiály 10 dnů před konáním Zastupitelstva města, ale až v jeho průběhu? Nebo se jedná o skutečnost, kdy předseda Kontrolního výboru Jaroslav Bajt svévolně zrušil Zastupitelstvem města již přijatý statut Kontrolního výboru? Proč Kontrolní výbor a Finanční výbor soustavně porušují ustanovení 119, odst. 4 a 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tím, že upírají kontrolovaným osobám vyjádřit se k jejich kontrolním závěrům? Odpověď: Ohrožení svobody v názorech a rozhodováních bylo uvedeno v důvodech, které vedly k Tvému odvolání, především to bylo zasahování do orgánů zastupitelstva města, tzn. do konání finančního a kontrolního výboru. Důvody odstoupení pana Grygara byly zveřejněny na jednání zastupitelstva (na kterém jsi nebyl přítomen). Závěry a doporučení obou výborů zastupitelstvu přicházejí v požadovaných termínech, a pokud jsi je nedostával, tak je potřeba zjistit, kde byla chyba. Předseda kontrolního výboru nemůže bez usnesení či pověření zastupitelstva nic svévolně měnit, pokud k tomu došlo, tak bude projednáno na jednání zastupitelstva. Tvé dotazy na kontrolní výbor směřuj k jeho předsedovi. Otázka: Jaká závažná pochybení? Jsou to ta pochybení, která byla zmíněna v projevu starosty po jeho zvolení dne a před několika dny znovu prezentovaná

5 ŽAMBERSKÉ LISTY 5 starostou na internetu (tedy nezvládnutá Orlická brána a Jam Rock, nejasnosti v nákupu svozového vozidla na bioodpad a postup při prodeji obecních bytů)? Odpověď: Ano, tyto důvody byly uvedeny při hlasování o Tvém odvolání a mnou prezentovány v televizním rozhovoru nejen na internetu, ale zároveň na veřejnoprávní televizi. Otázka: Proč tedy Ing. Ryan Strnad na v rozhovoru před volbami do Zastupitelstva Pardubického kraje jako kandidát ODS na dotaz Co se vám povedlo v poslední době?, říká: Mně a dalším na radnici se podařilo zorganizovat festivaly Jam Rock a Orlická brána. Do města přijelo více jak 20 tisíc lidí a městu to přineslo jméno a prestiž. Za neméně významný úspěch považuji stanovení pravidel pro prodej městských bytů a vlastní řešení prodeje vztahu kupující a prodávající. Z uvedeného je zřejmé, že když dva dělají totéž, není to totéž. Proč je jeden odvolán z pozice starosty za to samé, čím se druhý chlubí a vyzvedává jako svůj úspěch a pozitivum v rámci volební kampaně? Odpověď: Nejsem mluvčím Ing. Strnada, a tak předpokládám, že Tvé výše uvedené dotazy zodpoví. Co vím určitě, že organizačně Ing. Strnad v této věci odpracoval nejvíc, a nebýt jeho, tak tady pan Pavlata Jam rock nerealizoval. Otázka: Usnesením č. 2224/08, ze dne , schválila Rada města systém nakládání s bioodpady, včetně nákupu svozového vozidla ve shodné podobě, jakou jsem spolu s panem tajemníkem navrhoval už od (viz. usnesení Rady města č. 717/07). Občané tak již dávno mohli používat kontejnery na bioodpad, samo město pak mohlo ušetřit na nákladech za odpad a Technické služby Žamberk, s.r.o. mohly mít vyšší tržby. Kdy budou zveřejněny tři údajné posudky o tom, že nákup a provozování svozového vozidla na bioodpad je pro město nevýhodný, o nichž mluvil předseda Finančního výboru Jiří Ráb? Proč Ing. Ryan Strnad na Radě města několikrát namítal nevýhodnost mnou navrhovaného řešení tím, že Technické služby Žamberk, s.r.o., by byly nuceny platit městu nájem ,00 Kč měsíčně? Bude veřejnost seznámena se skutečnou částkou nájmu? Jsou v této kauze důsledně hájeny zájmy obyčejných lidí, nebo někoho jiného? Odpověď: Výše uvedeným usnesením rada města vyhlásila výběrové řízení na akci Dodavatel svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad III v souladu se zákonem č. 137/2006 a dle upraveného zadání, takže bylo odlišné od toho, co jsi připravoval Ty s panem tajemníkem. Vzhledem k poskytnuté dotaci a jejímu využití nemohli občané už dávno používat kontejnery, protože nákup mohl být umožněn až po řádně provedeném výběrovém řízení, a to neproběhlo, proto rada města vyhlásila k datu výběrové řízení. Nevím o třech posudcích, jediné dva jsi nechal zpracovat Ty s panem tajemníkem a do dnešního dne je k nahlédnutí pouze jeden. Na jednání zastupitelstva (na kterém jsi opětovně nebyl) byla projednána kalkulace a všechny podmínky provozování svozového auta, takže s tím byli seznámeni nejen zastupitelé, ale i veřejnost. Otázka: Shodně s tím, co již bylo uvedeno shora v souvislosti s vizemi starosty, žádám vysvětlení výroku plnění našeho volebního programu. Pokud totiž starosta chce pokračovat v tom, od čeho se výpovědí koaliční dohody distancoval, a stejnými ústy hovoří o kontinuitě a pokračování toho, co bylo započato, pak si skutečně bezostyšně přivlastňuje program a práci někoho jiného. Proč se tedy starosta hlásí k započatým a naplánovaným investicím, když jedním z důvodů pro moje odvolání byl argument, že město stagnuje? Odpověď: Mám pocit, že si pleteš volební program a Koaliční dohodu, pokud v těchto věcech nemáš jasno, tak na vysvětlení uvádím, že Koaliční dohoda je jakýmsi programovým prohlášením vlády. Z toho vyplývá, že vychází z hlavních bodů programů předložených jednotlivými partnery podepsanými pod koaliční dohodou. V praxi to znamená, že pokud byla vypovězena koaliční dohoda, program, s kterým ten či onen subjekt šel do voleb, zůstává beze změn a to je mnou zmíněno. Jiří Dytrt Výjezdy za měsíc leden věk celkem somatická onem traumata jiné celkem 123 ošetřeno, ponecháno na místě předáni na oddělení : 50 interna / JIP 28 /0 chirurgie 22 LZS 2 neurologie 10 ORL 1 gyn./porod. 2 dětské 2 psychiatrie 2 plicní 2 policie 2 Na LSPP ošetřeno 52 pacientů. za RLP Žamberk Malinová Mirka Rozpis lékárenské pohotovostní služby na první pololetí roku Arnika ČT Masarykova Na Kociánce ÚO M.J.Kociana Anna ČT Nové nám Nemocniční ÚO Čs.armády U nádraží ČT Bezruč. nám Na Štěpnici ÚO Polská Melisa ČT Litomyšlská Dr.Max lékárna ÚO T.G.Masaryka Arnika ČT Masarykova Na Kociánce ÚO M.J.Kociana Anna ČT Nové ná Nemocniční ÚO Čs.armády U nádraží ČT Bezruč. nám Na Štěpnici ÚO Polská Melisa ČT Litomyšlská Dr.Max lékárna ÚO T.G.Masaryka Arnika ČT Masarykova Na Kociánce ÚO M.J.Kociana Anna ČT Nové nám Nemocniční ÚO Čs. armády 1076 pracovní dny hod. nepracovní dny hod. PROHLÁŠENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. Pardubický kraj na základě usnesení Zastupitelstva č. Z/32/2009, kterým byly mimo jiné schváleny smlouvy o spolupráci mezi Pardubickým krajem a následujícími zdravotnickými zařízeními zřizovanými nebo založenými Pardubickým krajem: a) Pardubická krajská nemocnice, a.s. b) Chrudimská nemocnice, a.s. c) Litomyšlská nemocnice, a.s. d) Orlickoústecká nemocnice, a.s. e) Svitavská nemocnice, a.s. f) LDN Rybitví g) Albertinum, OLÚ Žamberk h) OLÚ Jevíčko i) Rehabilitační ústav j) Zdravotnická záchranná služba PaK k) Vysokomýtská nemocnice l) Nemocnice následné péče Moravská Třebová sděluje všem pojištěncům, kteří mají zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) stanovenu povinnost hradit ve shora uvedených zdravotnických zařízeních regulační poplatky dle 16a odst. 1 zákona, že mohou požádat Pardubický kraj o poskytnutí daru na úhradu těchto poplatků způsobem uvedeným v bodech 2 a 3 tohoto Prohlášení. 2. Pardubický kraj poskytne pojištěnci dar pouze v případě, že pojištěnec, případně jeho zákonný zástupce, podepíše návrh na uzavření darovací smlouvy. 3. Podepsáním návrhu pojištěnec současně: a.) čestně prohlašuje, že je povinen poplatek hradit a že u něj nebyl překročen roční limit úhrady poplatků ve výši 5.000,- Kč dle 16b odst. 1) zákona, b.) souhlasí s použitím svých osobních údajů v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a výše úhrady) Pardubickým krajem pro účely uzavření darovací smlouvy a poskytnutí uvedeného peněžitého daru na účet některého z výše uvedených zdravotnických zařízení, c.) souhlasí se zasláním daru Pardubickým krajem přímo na účet toho zdravotnického zařízení, kterému je pojištěnec povinen uhradit konkrétní regulační poplatek. 4. V případě, že pojištěnec využije shora uvedené nabídky Pardubického kraje a podepíše návrh na uzavření darovací smlouvy, nebude po něm zdravotnickým zařízením vyžadováno zaplacení regulačního poplatku. 5. O schválení návrhů darovacích smluv bude poskytnuta obecná informace vymezená časovým obdobím, která bude uveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. 6. Poskytnutí daru je třeba považovat za příjem pojištěnce ve smyslu příslušných zákonů (např. z. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů; z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 7. Toto prohlášení je účinné od do dne účinnosti právního úkonu, jímž bude novelizováno ustanovení 16a zákona tak, že bude zúžena či zrušena povinnost pojištěnců k úhradě regulačních poplatků. 8. Podrobnější informace je možné získat u konkrétního zdravotnického zařízení. V Pardubicích dne Schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY FIDIKO - PROGRAM KINO 14. února sobota v hod. 15. února neděle v hod. Madagaskar 2 USA animovaná komedie Z ostrova u afrických břehů se chtějí hlavní zvířecí hrdinové dostat zpět domů. Mají jim k tomu posloužit trosky letadla zaklíněné v koruně obřího stromu. Start pospravovaného letadla proběhne hladce, pak se ale zřítí k zemi, doprostřed nejdivočejší africké divočiny. Zvířata ze ZOO se ocitnou ve své domovině česky 90 min. přístupný 65,- Kč 18. února středa ve hod. Rallye smrti USA akční Pravidla jsou jednoduchá rychle, zběsile a co nejbezohledněji dojet do cíle jako první Posilovnou vyrýsovaný britský drsňák se dostal do vězení za vraždu, kterou nespáchal. V Rallye smrti má zastoupit legendárního závodníka Frankensteina. Jeho úkolem je nejen zvítězit, ale i zabíjet. Odměnou mu bude svoboda širokoúhlý titulky 105 min. od 15 let 60,- Kč 21. února sobota ve hod. 22. února neděle v hod. Sněženky a machři po 25 letech ČR nostalgická komedie Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a ujišťují sami sebe, že to s nimi ještě není tak hrozné česky 104 min. přístupný 70,- Kč 25. února středa ve hod. Ženy (Woman) USA komedie Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží. Příběh o současných ženách a síle ženského přátelství. Ke zruinování přátelství skupinky kamarádek z New Yorku stačí úplná prkotina návštěva manikérky, kde se dozvíte o manželově nevěře titulky 114 min. od 12 let 60,- Kč Filmový klub 19. února čtvrtek v hod. Paranoid park Francie Sázka na alternativní umění vyšla! Kdo si nenechal ujít v pátek 30.ledna akci Filmového klubu, musí dát pořadatelům za pravdu, že se nedá popsat jinak než jako úspěšná! Jeden z návštěvníků ji dokonce nazval jako předčasný vrchol sezony V první polovině večera proběhla projekce snímku SESTRA (ČR 2008), který si uvedl sám režisér Vít Pancíř. Po představení diváci využili Pancířovy přítomnosti a v hloučcích i jednotlivě s ním diskutovali o novém filmu i animované tvorbě. Během asi hodinové pauzy měli přítomní možnost se občerstvit v provizorním bufetu, který zajistili pořadatelé akce. Koncertem skupiny Psí vojáci pak vygradoval komponovaný večer. Perfektní výkon Filipa Topola i jeho spoluhráčů a výborná atmosféra v sále zajistily úžasný zážitek oběma stranám. Bylo zřejmé, že návštěvníky jsou fanoušci kapely, kteří zavítali do Žamberka z blízkého i vzdálenějšího okolí (Rychnov n.k., Králíky apod.) Celou akcí jsme chtěli přispět ke kulturní nabídce ve městě, a i když se jednalo o spíše okrajový žánr, počet návštěvníků potvrdil, že veřejnost má o takové akce zájem.jménem pořadatelů, tj. jménem výboru FK, děkuji všem, kteří nás podpořili ať již sponzorsky svou prací (Tiskárna Kerschbaum, Ášek musik-zvuk, Hana Sklenková-foto), spoluprací (FIDIKO Žamberk), výpomocí (naši přátelé), tak zejména návštěvností všech 140 platících diváků.těšíme se na viděnou na projekcích filmového klubu i dalších mimofilmových akcích. Za FK Žbk Monika Dušková 23. února pondělí v hod. Město Žamberk Předávání ocenění dětem a mládeži za výborné výsledky při studiu, ve sportu a v kultuře (s doprovodným programem). Vstup zdarma. Vstupenky je možné vyzvednout v kanceláři Divišova divadla. 27. února pátek v hod. Móda z mořských vln Módní přehlídka Jany Zamazalové. Hudebně zábavný pořad nejen pro ženy. Oděvy a keramické šperky inspirované mořskou tématikou. Ve foyer divadla proběhne prodejní výstava předváděných šperků. Vstupné 90,- Kč foto: Hana Sklenková ZVEME VÁS NA PLES Fotbalový oddíl 1.FC Žamberk pořádá v restauraci na Kopečku tradiční SPORTOVNÍ PLES K tanci i poslechu bude hrát nová skupina START ze Dvora Králové nad Labem, bohatá tombola a občerstvení. Začátek ve hod., nenechte si ujít! drama Nevšední a strhující portrét rozervané teenagerské mentality. Mladistvý skateboardista Alex se vyrovnává s rozchodem rodičů, potýká se sexuální přitažlivostí ke své přítelkyni a je vyšetřován v souvislosti s hrozivou smrtí hlídače vlakového nádraží titulky 85 min. od 12 let 55,- Kč Pro mateřské a základní školy 25. února středa v 8.30 a v hod. Řád Červených nosů divadlo pro děti, Blatnice pod sv. Antonínem Jak Kašpárek Honzovi k princezně pomohl Veselá pohádka s drakem, princeznou, Honzou, Kašpárkem a písničkami. Vstupné 30,- Kč POZOR! Na představení zveme i maminky s dětmi, které nenavštěvují školku.

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 Ze společnosti BLAHOPŘEJEME V únoru t.r. slaví své významné životní jubileum paní Eliška Faltusová ze Žamberka. Dlouhá léta působila jako předsedkyně Klubu důchodců v Žamberku. Přejeme Ti všichni, milá Eliško, do dalších let hodně zdraví, štěs tí a osobní pohody. Členové Klubu důchodců v Žamberku BLAHOPŘEJEME Oči máme umístěny proto vpředu, že je daleko důležitější dívat se dopředu než dozadu H.Prochnov 15.února 2009 oslavila své významné životní jubileum paní Daniela Gronychová. Dovol nám, abychom Ti do dalších let, milá Dano, popřáli mnoho a mnoho krásně prožitých dnů, hodně zdraví, štěs tí a osobní pohody. Tvoji bývalí kolegové z radnice BLAHOPŘEJEME V těchto dnech slaví své významné životní jubileum dlouholetá maskérka žamberských ochotníků Olga Kalousová. Za všechny zmalované ksichtíky jí moc děkujeme a přejeme zdraví a štěstí do dalších let. Žamberští ochotníci DĚKUJEME Od ledna 2009 ukončily, na vlastní žádost, svou činnost v Klubu důchodců jeho členky Eliška Faltusová (předsedkyně), Irena Štefková a Jiřina Filipová (členky výboru). Za jejich dlouholetou práci pro tuto organizaci jim upřímně děkujeme a do dalších let přejeme hodně elánu a zdraví. Výbor Klubu důchodců Žamberk VZPOMÍNÁME 14.února 2009 uplynul rok, kdy nás navždy opustila naše milá kolegyně a kamarádka paní Miluška Pěkná ze Slatiny nad Zdobnicí. Pracovala řadu let ve školní jídelně na nám.gen.knopa v Žamberku. Nikdy nezapomeneme. Jiřina Süssrová a Dagmar Hodovská Dámský klub RosaLie POZVÁNKA NA ÚNOR zveme Vás na zábavný, poučný, ale hlavně degustátorský večer S čokoládou letem světem. Pod vedením profesionála Huberta Hátleho se dozvíte zajímavosti z historie čokolády, jejích druzích, příchutích a při tom budete ochutnávat kvalitní čokoládu v různých konzistencích. Začátek v 18 hod.v Centru přirozeného zdraví (Nádražní čp. 500, Žamberk za tržnicí), vstupné 180,-Kč, počet míst omezen, hlaste se v Infocentru v Žamberku u pí Kroulíkové Připravujeme na březen Jak vychovávat děti podle hvězd, astrologická přednáška pí Dvořákové, od 18 hod. ve vinárně U Slunečnice, na Masarykově náměstí v Žamberku (vchod v průchodu domu čp. 86, naproti vchodu do cukrárny), vstupné 60,-Kč komorní ples, od 20 hodin v klubu Tobogán v Žamberku, bližší informace na jiném místě ŽL UPOZORNĚNÍ: probíhá zájmová soutěž k roku P. Ebena v Žamberk Ebeni jako muzikanti. Bližší informace na Za Dámský klub RosaLie Zdenka Kroulíková REKONDIČNÍ POBYT v Janských Lázních Místní organizace SPCCH v Žamberku pro Vás v tomto roce, již tradičně, připravila rekondiční pobyt. Tento ozdravně-relaxační pobyt bude opět zaměřen na obnovu psychických a fyzických sil, tentokrát v klidném lázeňském městečku Janské Lázně. Věříme, že Vás, pokud uznáváte aktivní způsob života a pociťujete potřebu rekondice pohybového aparátu a celkového uvolnění, plně uspokojí. Lázeňské město v Krkonoších -Janské Lázně jsou zaměřeny převážně na nemoci pohybového ústrojí, ale nejsou pouze lázeňským střediskem. Jsou střediskem sportovním a rekreačním. Je zde možno provozovat spousty sportů jak letních, tak zimních s možností návštěvy mnoha turisticky unikátních míst v nedalekém okolí. Ubytování je v hotelu ASTORIA, který je od centra města vzdálen 5 min.chůze. REKONDICE SE KONÁ VE DNECH září CENA: 3 500,- Kč/osoba. (v ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, plná penze, dva výlety, cvičení v bazénu). Doprava: autobusem Závazné přihlášky (včetně zálohy) přijímá Marek Rybár na členské schůzi, která se koná v restauraci Na Kopečku od hod., nebo se můžete v období přihlásit u pí Laďky Železové v kuchyňce v I.poschodí na Masarykově nám. v Žamberku. Těšíme se na Vás! Marek Rybár, místopředseda organizace Dne 20.února 2009 uplyne 15 roků od chvíle, kdy nás ve věku 51 let nečekaně opustil pan Jaroslav Jána Stále vzpomínáme a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka Zdena, dcery Alena Mlíčková a Hana Ducháčková s rodinami a ostatní příbuzní DĚKUJEME V uplynulých dnech jsme se rozloučili s paní Annou Kalousovou ze Žamberka. Zarmoucená rodina děkuje za všechny projevy soustrasti a květinové dary. Rovněž děkuje pracovníkům Pohřební služby a za důstojné rozloučení v kostele sv. Václava duchovnímu správci P. Oldřichu Kučerovi. Pozvánka na přednášku Místní organizace Českého červeného kříže v Žamberku pro Vás připravila přednášku na téma: PRVNÍ POMOC V PRAXI Přednáška se koná 23.února 2009 od hod v zasedací místnosti v I. poschodí MěÚ Nádražní ul. (pošta) v Žamberku. Přednášku vedou zdrav. sestry H.Suchánková a H.Chocholatá. Všichni jste srdečně zváni. MO ČČK Žamberk Sbor dobrovolných hasičů a Spolek dobrovolných lížařů Kunvald Vás zvou na (ne)tradiční sobota 21.února 2009 od hodin v sokolovně Kunvald hraje Wejvrat předtančení půlnoční překvapení občerstvení tombola Stylové country oblečení vítáno! (zbraně laskavě odkládejte v šatně) Zveme Vás na tradiční 32. LUKAVSKÝ PLES, který se koná na sále lukavické sokolovny v pátek od hod. K tanci i poslechu hraje ASPEKT, skvělá předtančení, bohatá tombola, výborná kuchyně. Vstupné s místenkou pouze za 80,- Kč. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM LETNÍ POBYTY ŽAMBERK Chorvatsko Zaostrog, Makarská riviéra ubytování v apartmánech, polopenze cena 7.100,- Kč děti a 7.500,- Kč dospělí poslední volná místa Španělsko Oropesa del Mar, pobřeží pomerančovaného květu ubytování v apartmánech, polopenze cena 7.500,- Kč děti a 8.950,- Kč dospělí v ceně výlety do Grand Canyonu, Monaca a Barcelony dostatek volných míst Podrobné informace nebo přihlášky v DDM ANIMO paní Alena Němcová JARNÍ PRÁZDNINY v DDM ANIMO PONDĚLÍ dopoledne ( ) - keramická dílna kočka v okně 1.část - deskové hry, PC klub odpoledne ( ) - cinestar RIO Sága rodu Spidervicků, PC klub ÚTERÝ dopoledne ( ) - zájezd do bazénu v Ústí nad Orlicí, PC klub odpoledne ( ) PC klub STŘEDA dopoledne ( ) - taneční workshop street style (Fit studio Šárka) ČTVRTEK dopoledne ( ) - keramická dílna kočka v okně 2.část - deskové hry, PC klub odpoledne ( ) - cinestar RIO Letopisy Narnie - Princ Kaspian, PC klub PÁTEK dopoledne ( ) PC klub, odpoledne ( ) PC klub Podrobné informace o programu na Jarní prázdniny na plakátech a letácích DDM ANIMO. DIVADLO Dům dětí a mládeže ANIMO zve všechny malé i velké na pohádku DRAK PRO PRINCEZNU (veselá pohádka o králi, který hledá draka, aby mohl provdat svou dceru). Představení nacvičil dětský divadelní soubor DDM ANIMO pod vedením Mgr. Miloslava Bělohlávka. Premiéra se uskuteční v neděli v hodin v Divišově divadle v Žamberku. Vstupné 40,- Kč. Za DDM AMIMO Lucie Kluková Rodinné centrum Pohoda V pondělí 2. března od 17 hod. se v RC POHODA koná kurz PLETENÍ Z PEDIGU. Přibližná doba trvání jsou 3 hodiny. S sebou si vezměte štípací kleště, ostatní materiál je v ceně kurzu. Kurzovné je 100,-Kč. Počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v RC, telefonicky na čísle nebo em na adrese V Klubu je otevřeno pondělí až pátek od do hod února Jarní prázdniny otevřeno 9 16 hod. (soutěžíme v kulečníku, ve fotbálku, v šipkách, ve stolních hrách ) února 2009 Tvoříme obrázky do oken Za RC Pohoda Klára Brejtrová RICE LAKE očima studentů Nádražní 22, Žamberk, tel , V čítárně městské knihovny se ve čtvrtek 29. ledna uskutečnila beseda čtyř studentů gymnázia v Žamberku, kteří měli možnost poznat naše partnerské město Rice Lake. Aneta, Kuba, Tomáš, dnes již studenti vysokých škol, a Kamča, která letos maturuje, připravili pro návštěvníky besedy zajímavé fotografie, prezentace a vizitky a seznámili nás se studiem ve škole, sportovním a kulturním vyžitím ve volném čase, svátky a oslavami nebo ceremoniálem na ukončení studia. Měli jsme možnost nahlédnout do života v několika amerických rodinách a vydat se na cestu po dalších místech USA (Wisconsin, Minnesota, Florida, Niagarské vodopády, Arizona Grand Canyon, Michigan, New York, Chicago, Washington). Čas rychle ubíhal, zbylo i místo pro dotazy a závěrečné shrnutí. Ročního pobytu v Rice Lake se za 15 let zúčastnilo již 31 studentů a většina z nich kladně hodnotila nejen rozšíření svých jazykových schopností, ale i získání nových kontaktů a přátel i z jiných zemí a také vlastní rozvoj, samostatnost a nové poznatky. Děkujeme všem za zajímavé vyprávění a přejeme hodně dalších zážitků, ale i to, aby se ze svých cest po světě vždycky rádi vraceli domů. Vlaďka Šulcová Zápis do 1. třídy na ZŠ Nádražní 743 Dne 22. ledna 2009 proběhl na naší škole slavnostní zápis dětí do 1. třídy. V příštím školním roce usedne do lavic 24 žáčků. Budoucí prvňáčci plnili úkoly v pohádkové třídě. Přes první ostych zvládli všichni úkoly na jedničku. Mnohé z dětí tu nebyly poprvé. Prostředí školy i učitele měly možnost poznat při Škole nanečisto, kterou naše škola již tradičně pořádá. Děti si domů odnášely drobné dárečky a pamětní list, který žáčkům předal osobně p.ředitel R. Pospíšil. Poděkování patří i rodičům, kteří svou přítomností přispěli k příjemné a slavnostní atmosféře zápisu. S budoucími prvňáčky a jejich rodiči se uvidíme již v červnu. Čeká nás příjemné odpoledne plné soutěží a zábavných úkolů, děti se poznají se svými budoucími spolužáky, s třídní učitelkou a vychovatelkou, rodiče se budou moci blíže seznámit s organizací nástupu dětí do 1. třídy. Na příjemné popovídání u táboráku se těší vedení školy, vychovatelky i učitelky 1. stupně. J.Starenková Výprava na Kaprálův Mlýn Pololetní volno už je za dveřmi, u kterých stojí GEMA, plná až po okraj. Těší se na výlet stejně jako já. A kam že to dneska vyrazíme? Cíl zní : skautská základna Kaprálův Mlýn, Ochoz u Brna. Takže nás čeká dlouhá cesta. Nevadí. V rychlíku skládáme hlavolamy, což (jak doufáme) nám v Brně pomůže k nalezení té správné šaliny, která by nás odvezla z centra na okraj Moravského krasu. Trochu nás zdrží výluka tramvaje, ze které nás vysadí v půli cesty, ale s pomocí přítele na telefonu si snadno poradíme. Na stanici Stará Osada na nás čeká Bachy a Pirát, čili kompletní sestava, a tak už nic nebrání poslední jízdě autobusem. Následuje prudký sešup dolů a už nás vítají rozsvícená okna základny. Prohlídka a vybalení je rychlé, neboť se topí v jediné, a to společenské, místnosti. Večeře probíhá v klidu a míru, následující hry pak spíš s křikem a smíchem. Zážitky z pantomimy poněkud zkreslují, přestávám věřit, že vím, jak vypadá prase Nicméně, zítra je perný den, a to hned od rána. Prý jsme se stali oběťmi útoku, a tak nás čeká dlouhá hodinka s různými handicapy, zavázanýma očima počínaje a svázanými končetinami konče. Snídaně i krátká procházka se tak nesou ve veselém duchu. Na přilehlé louce, už zdraví, vyzkoušíme pár her, odpoledne nás čeká výprava směrem k Brnu, údolím plným rybníků. Večeře je tedy více než zasloužená a po krátkém virtuálním výletu ruskou železnicí se vracíme do spacáků. Na sobotu připadá delší výlet, tentokrát směrem do Moravského krasu. Cesta se podobá spíše jednomu velkému kluzišti, což však nijak nesnižuje její kvalitu, ba právě naopak, vtipných okamžiků je o to víc. Navštívíme jeskyni Pekárna (viz foto) a po pár dalších kilometrech kluzké cesty staneme znovu před Kaprálovým Mlýnem. Krátký odpočinek nás má posilnit před náročnou hrou bludiště z krabiček od sirek, rozmístěných po celé budově, a spousta geometrických obrazců v nich se zdají téměř neřešitelné. A taky že jsou. Nějaký zlý domácí skřítek si pohrál s obrazci, a tak po hodině zjišťujeme, že ven z bludiště cesta nevede. Nic však neutiší zklamání jako hrnec guláše a topinky, a tak je neúspěch brzy zapomenut. Poslední hry na zamyšlení, poslední pohádka na dobrou noc a pak už jen sladký spánek. Probouzíme se do zasněženého rána, namísto radovánek ve sněhu nás ale čeká už jen úklid a odjezd, který však v žádném případě nekončí slzami pláče, ale smíchu. V Žamberku tedy proběhne rozloučení formou nejpoužívanějších hlášek víkendu a další výprava je za námi Za všechny zúčastněné Káťa Šmajzrová 1.oddíl skautek

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 NÁŠ ROZHOVOR S ohledem na některé změny týkající se přijímacích řízení na střední školy obrátili jsme se s požadavkem na krátký rozhovor na ředitele žamberského gymnázia RNDr.Milana Lipenského. ŽL: Jaké jsou letošní novinky v přijímacím řízení na střední školy? ML: Přijímací řízení ( dále PŘ) v letošním školním roce přináší mnoho novinek jak pro uchazeče, tak pro střední školy. Mezi hlavní novinky patří zveřejnění kritérií PŘ před podáním přihlášek (do ), možnost podat 3 přihlášky, uchazeči (zákonní zástupci) podávají přihlášky přímo ředitelství SŠ (do ), zavádí se tzv. zápisový lístek jako forma potvrzení úmyslu stát se žákem příslušné školy. ŽL: V čem vidíte výhody a úskalí nového systému? ML: Nový systém vytváří možnost podat 3 přihlášky, ale tato výhoda může být pouze hypotetická. Např. v modelovém příkladě, kdy se 90 uchazečů bude hlásit na 3 školy, z nichž každá bude přijímat 30 uchazečů, tak na každou školu může být přijato 30 nejlepších (= stejných) uchazečů a 60 uchazečů nebude přijato nikam a budou muset čekat na další kola přijímacího řízení. Pro uchazeče i pro školy se PŘ může výrazně prodloužit a pro školy to bude administrativně složitější. ŽL: Jaká kritéria máte stanovena na Gymnáziu v Žamberku? ML: Je to rozdílné pro osmileté studium ( pro žáky z 5. tříd ZŠ), kde budou všichni uchazeči konat písemné přijímací zkoušky, a čtyřleté studium ( pro žáky z 9. tříd ZŠ), kde žáci se stanoveným prospěchem na ZŠ mohou být přijati bez zkoušek. Podrobnosti jsou zveřejněny na ŽL: Komu byste doporučil studium na Gymnáziu Žamberk? ML: Gymnázia obecně jsou školy, které poskytují všeobecné vzdělání a nabízejí tak nejširší možnost reálné volby různých typů vysokých škol po maturitě. Tedy např. student obchodní akademie bude mít více odborných poznatků pro studium vysokých škol ekonomického směru, ale budou mu chybět předměty pro studium jiných typů vysokých škol. Absolvent gymnázia je připravován v široké škále předmětů a volba vysoké školy není ničím omezována.navíc vysoké školy vycházejí ze standardů gymnaziálního vzdělávání. I tendence v Evropě je posilovat všeobecné vzdělávání, protože právě to dává absolventům větší flexibilitu při studiu na vysokých školách i dalším profesním uplatnění. Samozřejmě, že studium na gymnáziích je díky šíři předmětů náročnější a vyžaduje větší individuální úsilí, nadání, samostatnost atd. ŽL: Studenti na osmiletém studiu si plní první čtyři roky povinnou školní docházku. V čem je tedy výhoda oproti základní škole? ML: Lze říci, že i přes dílčí rozdíly mezi jednotlivými základními školami vycházejí první čtyři roky osmiletého studia z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Hlavní odlišnost je ale v tom, že na gymnázium jsou vybíráni žáci na základě přijímacího řízení. Výuka tedy může být vedena do větší hloubky i šíře a i s větší rychlostí. Mezi žáky je prostředí více konkurenční a motivační. Rozhodně neslibujeme, že studium na osmiletém gymnáziu je snazší než na základní škole. Naopak předpokládáme větší nasazení a samostatnost. Pokud by přidaná hodnota ve vědomostech, chování a kompetencích za první čtyři roky nebyla vyšší než na základních školách, tak by existence víceletých gymnázií nebyla opodstatněná. ŽL: Jaké konkrétní výsledky dosahuje Gymnázium Žamberk? ML: Hodnocení školy není nikdy jednoduché, ale mohu uvést několik čísel. Vysoká je úspěšnost v přijímání na vysoké školy, v r % maturantů zahájilo studium na VŠ. Studenti 4. ročníku osmiletého studia se pravidelné účastní testování žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v dovednostech z matematiky a v českém jazyce a v obecných studijních dovednostech. V r.2008 se tohoto testování zúčastnilo téměř škol, z toho asi 250 gymnázií). V matematických dovednostech se naše škola umístila na 42. místě, v českém jazyce na 36. místě a v obecných dovednostech na 7. místě z škol! Důležité je, že tyto výsledky škola dosahuje dlouhodobě. Na škole také studují vítězové okresních a krajský kol olympiád v matematice, fyzice, chemii, angličtině i držitelé dalších čestných umístění v jiných předmětech a soutěžích. ŽL: Na koho se mohou zájemci o studium na žamberském gymnáziu obrátit? ML: O podrobné informace se mohou obrátit přímo na ředitelství školy. Děkujeme za rozhovor. Pro ŽL se ptala Pavlousková Vlasta JamRock 2009 navazuje na úspěšný loňský první ročník žamberského festivalu, který je často označován za festival s historicky nejvyšší účastí na prvním ročníku. Letos se koná na stejném místě od čtvrtého do šestého června. Navazovat je na co, a tak se organizátoři snažili zachovat festivalu jeho tvář. I letos se můžete těšit na překrásný přírodní areál Pod Rozárkou, vystoupení toho nejlepšího, co lze slyšet v českých hitparádách, více než příznivou cenu vstupného a nadstandardní zázemí festivalového areálu. Nový ročník ale musí jít dál. Při výběru kapel se tak zalovilo i v zahraničních vodách a původně dvoudenní festival bude rozšířen o ochutnávkový čtvrtek, kterým celý festival začne. Mimo tyto programové novinky se účastníci setkají s řadou nových věcí v technickém zázemí areálu a na pódiích. Z kapel, které tento rok zahrají na JamRocku, určitě zaujme první potvrzený zahraniční účinkující v podobě německých IO. Uskupení, které už není v Čechách úplným nováčkem, je tvořeno třemi čtvrtinami nezapomenutelných Guano Apes. Jak jim to šlape s novým zpěvákem Charlesem Simmonsem z USA, se budeme moci přesvědčit právě v Žamberku. Mezi klasické české headlinery festivalu budou nesporně patřit Kryštof a Chinaski. Hitovky z pera Richarda Krajča slýcháme ze všech stran, a tak on nebude určitě sám, kdo bude zpívat písničky z posledního best of alba Poločas. Dvě ceny Óčka, skupinu a zpěváka roku, které nedávno sklidili Chinaski, to je předpoklad, že se budeme i u téhle slavné české kapely s novým bubeníkem bavit dobře. Určitě se neztratí ani právě vycházející hvězda Marek Ztracený s novou kapelou, který letos získal ocenění za objev roku Zlatý Slavík Předprodej: 290,- Kč (do ); 330,- (do ). V tuto chvíli potvrzení účinkující: Chinaski, Doktor PP, IO (ex Guano Apes, DE), Kryštof, Lety Mimo, Michal Hrůza, Mig 21, No Name (SK), Support Lesbiens, UDG a další budou následovat. Michal Kosař

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY TENIS SRDEČNĚ VÁS, VEŘEJNOST, ZVEME k návštěvě tenisového areálu a turnajů: Únor: turnaj staršího žactva turnaj mužů, kategorie B Březen: meziokresní přebor žen turnaj baby a minitenisu turnaj dorostu turnaj mužů. Začátky turnajů jsou vždy od 9.00 hod. a trvají do večerních hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu, TOSK Žamberk STOLNÍ TENIS Žamberské týmy stolních tenistů se drží uprostřed tabulek. Po vánočních svátcích pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů s těmito výsledky : Start Česká Třebová-Žamberk A 7:10 Body : Sourada a Vávra 3,5, Duben 1,5 a Toman 0,5 Řetová A-Žamberk A 10:5 Body : Sourada 2,5, Vávra 2 a Toman 0,5 Lanškroun C-Žamberk A 7:10 Body : Vávra a Sourada 3,5, Toman 1,5 a Duben 0,5 Ústí n.orlicí D-Žamberk A 10:6 Body : Vávra a Sourada 2,5, Toman a Duben 0,5 PRŮBĚŽNÁ TABULKA : 1.Vysoké Mýto 2.Ústí nad Orlicí D 3.Sudslava 4.Start Č.Třebová 5.Hnátnice 6.Žamberk A 7.Řetová 8.Lanškroun C 9.Orlice B 10.Lanškroun B 11.Ústí nad Orlicí E 12.Libchavy Procentuální úspěšnost jednotlivých hráčů v soutěži: 4.Milan Sourada 89% 14.Vít Vávra 69% 57.Radim Toman 24% 67.Josef Duben 15% Dolní Dobrouč-Žamberk B 4:10 Body : Krulikovský 3, Havel 2,5, Kladivo 2, Žák a V.Hofman 1 Lukavice-Žamberk B 10:4 Body : Havel, Krulikovský, Kladivo a V.Hofman 1 Žamberk B-Mostek A 9:9 Body : Havel a Krulikovský 3,5, Kladivo a V.Hofman 1 PRŮBĚŽNÁ TABULKA : 1.Mostek A 2.Sudslava B 3.Sudslava C 4.Lukavice 5.Žamberk B 6.Sedlec C 7.Mostek B 8.Zálší 9.Dolní Dobrouč 10.Tatenice 11.Líšnice B 12.Lanškroun D Procentuální úspěšnost jednotlivých hráčů v soutěži: 7.Pavel Krulikovský 73% 10.Břetislav Havel 70% 29.Josef Kladivo 47% 33.Václav Hofman 41%. Ing.Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu TJ Sokol Žamberk Orlický maraton V neděli se běžel Orlický maraton na 45 km v Deštném v Orl. h. V pořadí toto byl již třetí lyžařský závod klasickou technikou (po Jizerské a Jilemnické 50) v rámci seriálu SkiTour a vzhledem k převýšení asi nejtěžší podnik. Závodu se zúčastnili i dva zástupci Žamberka s těmito výsledky: Jméno, příjmení pořadí/pořadí v ktg čas Vladimír Fikejs 106/11 3:09 Josef Šponar 205/46 3:51 Oba ještě čeká v této sérii poslední závod dne Šumavský skimaraton. Na trati 25 km klasickou technikou skončil Jindřich Koblížek časem 1:40 na 37 místě. V sobotním závodu v Deštném volnou technikou na 25 km bruslili naši zástupci takto: Jméno, příjmení pořadí/pořadí v ktg čas Aleš Dytrt 30/10 1:22 Jindřich Koblížek 113/65 1:38 Pavel Netušil 134/18 1:43 Jaroslav Tomeš 160/25 1:49 Stanislav Šafář 168/28 1:51 -vl.fi- FUTSAL FC RIO Žamberk odjížděl k domácím zápasům ve futsalové divizi D východních Čech do Rokytnice v O.h. ve značně kombinované sestavě. Z různých důvodů chyběli: Šedivý, Menzel, Kail, Pecka, Bartoš, Ulvr a Čada. Ač jsme podali snaživý a bojovný výkon, na hradecké celky to bohužel nestačilo. Hlavně jsme se nedokázali prosadit v koncovce a tři vstřelené góly ve dvou zápasech je opravdu hodně málo ROKYTNICE V O.H. RIO AC Zeppelin Hradec Králové 2 : 4 Branky: Huška Vladimír, Štěpánek Richard RIO REX Reality XXL 1 : 4 Branky: Huška Vladimír Sestava: Hruša Jiří Štěpánek Richard, Kos Libor, Schreiber Jiří, Huška Vladimír, Pavelka Michal, Procházka Petr Vlastimil Knop vedoucí mužstva BASKETBAL a 1.2. BK ŽAMBERK BK SKUTEČ 86 : 84 (14:21,29:39,62:69) Sestava : Andrle 31, Krejčí 19, Píč 14, Prokopec 8, Mlynář P. 6, Šmirous 6, Mlynář Z. 2, Štětina, Rubeš, Šeda, Valenta, Lorenc Fauly : 22 : 15, TH 22 / 14 ( 64%) BK ŽAMBERK SVITAVY 72 : 63 (15:17,35:33,53:50) Sestava : Andrle 30, Roček 14, Krejčí 12, Prokopec 10, Štětina 4, Mlynář Z. 2, Šeda, Valenta, Lorenc Fauly : 17 : 15, TH 11 / 8 (73%) Po oba dny diváci v hale gymnázia nemuseli litovat, že přišli povzbudit naše muže, jelikož viděli velice atraktivní a vyrovnané souboje vždy se šťastným koncem pro nás. Sobotní zápas jsme proti tradičnímu rivalovi ze Skutče nastoupili téměř v kompletní sestavě a utkání rozhodli až v samotném závěru, kdy soupeř měl možnost ještě vyrovnat,ale šanci odmítl. V nedělním zápase jsme nastoupili v oslabené hráčské i trenérské sestavě. A tak se trenérské role poprvé v této sezoně ujal Šmirous V.senior a byla to pro něho premiéra vítězná. Zápas jsme rozhodli rychlými koši při vstupu do poslední čtvrtiny. Absolutorium zaslouží všichni hráči za bojovný výkon, ale pochvalme hlavně naše dorostence, kteří vypomohli, zvláště pak Ročka, který odehrál téměř celé utkání a stal se druhým nejúspěšnějším střelcem. - p.a.- BĚH NA LYŽÍCH NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ V neděli 1.února se konal 7.Českomoravský pohár v běhu na lyžích ve známém středisku, kde se jezdí Zlatá lyže a letos startoval i Tour de SKI, v Novém Městě na Moravě. Českomoravského poháru se účastní kraj Pardubický, kraj Brněnský a kraj Vysočina. Na rozdíl od Deštného tratě v Novém Městě jsou zasněženy technickým sněhem. Byl upraven okruh dlouhý 2,5 km, který muži jeli 3x. Nedělní ráno bylo slunečné s teplotou -6 C. Na tyto podmínky lyžaři namazali, a vybrali nejrychlejší lyže. Ale ouvej, po odstartování mužů začalo hustě chumelit a teplota stoupla na -3 C. Čerstvý sníh udělal své a lyže přestaly jet. Ze Žamberka se zúčastnil jediný zástupce lyž. oddílu Petr Kalous. Umístil se v silné konkurenci na 15. místě v čase 28:01,7. Závodu se zúčastnil i orientační běžec Radek Nožka, který v této době byl na soustředění českého družstva v Novém Městě. Umístil se na 19. místě v čase 29:29,7. -vkal- POJEĎTE SI ZAPLAVAT! Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku Vás srdečně zve na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8.30 do 9.45 hod. v sobotu: , , Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic(naproti Penny), býv.jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Všichni jste srdečně zváni plavte pro své zdraví! Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH v Žamberku

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob Řádková inzerce PRONAJMU RD V ŽAMBERKU. Kontakt: tel HUBNUTÍ SE ZÁRUKOU, analýza stavby těla ZDARMAwww.fitzivot.cz, Kontakt: tel KOUPÍM POZEMEK, cca 150 m 2 na výstavbu garáže, zast. plocha 100 m 2 v centru Žamberka, nejlépe lokalita u kasáren. El. přípojka a voda u pozemku podmínkou. Kontakt: tel PRÁCE DOMA. Kontakt: tel PRODÁM starší, zachovalou a plně funkční mrazničku Samsung Calex Symphony 25. Cena dohodou. Informace na tel nebo Zrcadlení (foto Alena Botheová) HLEDÁM krátkodobé ubytování pro 4 osoby po dobu rekonstrukce bytu (cca 1 měsíc) v Žamberku. Kontakt na tel nebo PRODEJ MOŠTU Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Žamberku nabízí K PRODEJI VOLNÝ MOŠT. Zakoupit si ho můžete každou sobotu od 9.00 do hod. přímo v moštárně. Josef Motl Otevřeno denně dle telefonických objednávek Velký výběr značkové kosmetiky PRODEJ PÁNSKÉ a DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ KOSMETIKY Informace na tel Finanční krize má i lepší stránky, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PRVNÍ TŘI MĚSÍCE ZDARMA. Kontakt: tel Zveme Vás k příjemnému posezení do restaurace OTEVŘENO od pondělí do soboty hod. nebo dle dohody. NABÍZÍME: jídla hotová, minutková prodej přes ulici velký výběr alko i nealko nápojů zajistíme hostiny slavnostní i smuteční hostiny Informace a objednávky na tel

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY Helvíkovice 113, Žamberk, tel.: , tel./fax: , Hledáme pracovníka výroba reklamní grafiky malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské Bonusová akce Husqvarna BONUS Husqvarna 445 e-series Všestranná pila vyzna ující se efektivitou, snadným ovládáním a optimalizovanou ergonomií. Motor X-TORQ. Výkon 2,1 kw/2,8 k délka lišty 15"/38 cm hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg K Sou ástí nabídky je náhradní lišta a et z v hodnot 939 K zdarma. BONUS VOLEJTE: tel , nabídka tuzemské i zahraniční dovolené, LAST Minute Husqvarna 450 e-series Výkonná pila pro všestranné použití s profesionálními kvalitami. Motor X-TORQ. Výkon 2,4 kw/3,2 k délka lišty 15"/38 cm hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg K Ceny jsou uvedeny v etn DPH. Akce platí do... Akce platí do Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk, a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright 2009 HUSQVARNA. Všechna práva vyhrazena. Navštivte naši prodejnu: Sou ástí nabídky je náhradní lišta a et z v hodnot 939 K zdarma. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Roman Býček, Havlenova 10, Žamberk, tel , , Vás zve k výhodnému nákupu za bezkonkurenční ceny! (platí do vyprodání zásob) LIKVIDACE ZÁSOB RIFLE od 499,- Kč TRIKA od 229,- Kč MIKINY od 299,- Kč a mnoho dalších zajímavých cen Uzávěrka č. 04/ do hod., vyjdou 2. března 2009 usq_inz_92x271_ akce-bon :31:4 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více