ŽAMBERSKÉ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ"

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další příznivce na přehlídku úspěšného mládí foto archiv Talent 2007 Slavnostní akt předávání ocenění dětem a mládeži za mimořádné výsledky dosažené v roce 2008 v oblasti kultury, sportu a vědomostí se uskuteční v pondělí 23. února 2009 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku V PROGRAMU VEČERA VYSTOUPÍ: žáci ZUŠ Petra Ebena Žamberk, žáci Speciální základní školy Žamberk, DDM Animo Country tance a TS Neon Vstupné zdarma. Vstupenky si můžete rezervovat telefonicky ( ) nebo osobně vyzvednout v kanceláři Divišova divadla.

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY ZPRÁVY Z RADNICE Starosta města zve občany na ZASEDÁNÍ ZM, které se uskuteční 24.února 2009 od hod. v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: * rozpočet města * majetek * různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od je možno platit výše uvedený poplatek. Poplatek pro rok 2009 činí 492,- Kč na 1 osobu a rok. POPLATEK SE MŮŽE PLATIT: - v hotovosti na Městském úřadě (radnice), Masarykovo nám. 166, v Žamberku, na finančním odboru v kanceláři poplatků č.dv. 201, a to v úřední dny: Pondělí hod. Středa hod. Čtvrtek hod. V jednotlivých případech je možno předem domluvit i jiný den. Pokud budete poplatek platit bankovním převodem a nemáte číslo účtu a variabilní symbol, můžete si telefonovat pro uvedené informace na tel. č V případě, že jste si v tiskopise Prohlášení poplatníka zaškrtli složenku budou rozesílány během ledna. Splatnost poplatku: - 1/2 poplatku /2 poplatku Iveta Dytrtová, referent finančního odboru Investiční zastupitelstvo města Dne 27. ledna 2009 se uskutečnilo jednání zastupitelstva města Žamberka jehož hlavním programem bylo seznámení zastupitelů a široké veřejnosti s plánovanými investičními akcemi města na rok 2009 a roky následující. Zároveň byly projektovány možnosti definování příjmů a výnosů na realizace investičních akcí. Prezentované body vycházely z již schváleného strategického plánu města Žamberka doplněného integrovaným plánem a požadavky občanů. Programem prezentace byly uvedené body: 1.1. Představení celkové vize rozvoje města 1.2. Komentář k vizi rozvoje města z pohledu Ing.arch. Tušla 1.3. Komentář k vizi rozvoje města z pohledu Ing. Žaludy 1.4. Představení dopravního řešení města Žamberka 1.5. Představení vědecko-technického centra, technologického parku a průmyslové zóny JIH Představení studie centra volného času v areálu pod Černým lesem 1.7. Představení využití části ČVZ 1.8. Představení využití nivy a nábřeží Divoké Orlice od Žamberka do Líšnice 1.9. Představení Pěší zóny Žamberk Představní Areálu aktivní turistiky Představení jednodenní chirurgie v objektu polikliniky Žamberk Představení Cyklostezky Žamberk Líšnice Představení Cyklostezky Žamberk Letohrad Představení Opravy mostů: v Polsku a most Pod Suticí Za celý loňský rok občané Žamberka vyprodukovali celkem t komunálních odpadů. To znamená, že na každého obyvatele připadlo 397 kg odpadu za rok. Množství našich odpadů rok od roku stále mírně roste. Potěšující ovšem je, že stoupá rovněž množství tříděného odpadu Představení Projektu bezbariérové město Představení Výstavby 16 bj. v lokalitě Velký Hájek Představení Výstavby víceúčelové sportovní haly Představení Systému nakládání s odpady Představení Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení stadionu a výstavby atletické dráhy Představení Sanace a rekonstrukce divadla a výměna sedaček v Divišově divadle Rekonstrukce kavárny v Divišově divadle Výstavba rodinných domů v Žamberku Otevřený klub EASY Rekonstrukce MŠ Sluníčko Modernizace Základní školy Zástavbová studie RD Nad Kotlem Protipovodňová opatření Jiří Dytrt, starosta města Kolik jsme vytřídili v roce 2008? Dražba bytu Město Žamberk na základě usnesení Rady města č. 69/2009-RADA ze dne VYHLAŠUJE DRAŽBU neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví Města Žamberka na den - středa od 9.00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení dražební jistiny v částce Kč ,- bytová jednotka č.721/5 v Macharově ulici 2+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 110,50 m 2 ve III. NP bytového domu č.p. 721 s vyvolávací cenou Kč ,- s možností prohlídky dne od do hodin se srazem na místě samém. INFORMACE: Ing. Jiří Šmok , Ivana Hečková UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY Od do mají žáci jarní prázdniny. Výdejní doba bude v tyto dny pouze v jídelně na nám.gen.knopa, a to do hod. Výdej do jídlonosičů hod. Výdej na talíře hod. Prosím žáky a studenty, aby si na tyto dny neobjednávali obědy, popř. dané obědy zrušili, jinak budou počítány za plnou cenu 56,- Kč. Marta Kacálková, vedoucí Šj Pro srovnání uvádíme následující údaje: Celková produkce komunálních odpadů (t) 2 373, ,62 Celková produkce komunálních odpadů na 1 obyvatele (kg) Papír (t) Plasty (t) Sklo (t) 76 72,5 Nápojové kartony (t) 0,5 2 Bioodpady (t) Směsný komunální odpad (t) Objemný odpad (t) Nebezpečné odpady (t) 4,5 5,5 Každý obyvatel Žamberka v roce 2008 průměrně vytřídil ze svých 397 kg odpadu celkem 57 kg obalových odpadů (34 kg papíru, 11 kg plastů a 12 skla), 20 kg bioodpadů a 1 kg nebezpečných odpadů. Odpad třídí více občanů a více občanů využívá také sběrný dvůr v areálu TS ŽAMBERK s.r.o. i Centrum nakládání s odpady v Dlouhoňovicích. Záleží jen na nás, jak ovlivníme složení a množství vyprodukovaného odpadu a zda budeme odpady třídit již doma a umožníme recyklaci velkého množství materiálu. Stálý růst nákladů na odpadové hospodářství (cena za uložení odpadů na skládce, náklady na pohonné hmoty i svoz) je bohužel i důvodem pro zvýšení ceny místního poplatku za odpady. Děkujeme všem, kteří důsledně třídí své odpady. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Městská policie informuje Za uplynulý měsíc leden eviduje Městská policie Žamberk celkem 86 událostí, z toho bylo 39 přestupků, 7 přestupků bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Zbylé přestupky vyřešila Městská policie uložením blokové pokuty na místě, u méně závažných přestupků postačovala domluva. Již v prvních hodinách Nového roku uklidňovali strážníci dvě potyčky podnapilých osob v centru města. O týden později si v podvečerních hodinách podobný výstup zopakovali dva muži ze Žamberka a Líšnice na Masarykově náměstí a opět zde hrál hlavní roli alkohol. Další nevyřízené účty si vyrovnávali tři mladíci na autobusovém nádraží v Žamberku. Padaly facky, rány pěstí, kopance a vyhrožování újmou na zdraví. Přestupek proti občanskému soužití úmyslné drobné ublížení na zdraví postoupila MP příslušnému správnímu orgánu k projednání. Na počátku ledna strážníci zadrželi v ulici Čs.armády 15 letou dívku, u které se při zjišťování totožnosti ukázalo, že je na útěku z Diagnostického ústavu a bylo po ní vyhlášeno celostátní pátrání. Dívka byla předvedena na oddělení Policie ČR. Blokovou pokutou vyřešili strážníci MP také přestupek majitelky dvou psů, kteří utekli ze zahrady na silnici, kde doslova vzali útokem cyklistu, který se útoku ubránil svým jízdním kolem a podařilo se mu psy zahnat. V tomto případě se naštěs tí nikomu nic nestalo. To větší smůlu měla žena ze Žamberka na chodbě obytného domu, kde na ni vyběhl z bytu pitbul a pokousal ji v obličeji. Majitel psa je podezřelý, že z nedbalosti zavinil jinému újmu na zdraví. Věc byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k projednání. Nepříliš častý přestupek řešila Městská policie, kdy muž z okresu Jeseník neměl na čerpací stanici peníze k zaplacení útraty, a tak zde ponechal do zástavy svůj řidičský průkaz. Zákon zakazuje ponechávat doklady do zástavy, nebo jejich vydání do zástavy vyžadovat. Za tento přestupek může správní orgán uložit pokutu do Kč. Přestupku proti majetku se v Žamberku dopustily tři neznámé osoby v prodejně, kde při placení u pokladny vyvolaly zmatečnou situaci a odcizily finanční hotovost 1 200,-Kč. Podle zjištěných skutečností se pravděpodobně jednalo o občany Polské republiky. Strážníci v lednu provedli odchyt celkem 8 psů, kromě Žamberka se jednalo také o odchyty v obcích Lukavice, Kunvald a Helvíkovice. Psi byli umístěni do útulku v Žamberku, ve čtyřech případech se strážníkům podařilo zjistit jejich páníčky, a tak namísto do útulku putovali psi zpět ke svým majitelům. V lednu také strážníci Městské policie usměrňovali provoz na pozemní komunikaci v obci Lukavice, kde došlo k dopravní nehodě dvou vozidel v nepřehledné zatáčce, a v ulici 28. října u Lukavice, kde došlo k požáru domu a provoz byl komplikován zasahující požární technikou. Dne nalezli zaměstnanci prodejny Dětský svět na Masarykově náměstí peněženku s doklady a finanční hotovostí téměř tři tisíce korun. Strážníci 63letého majitele z Kunvaldu kontaktovali a peněženku mu předali zpět. PŘIPOMÍINÁME ZMĚNU SÍDLA MĚSTSKÉ POLICIE Od došlo ke změně sídla služebny Městské policie. Nová služebna je na adrese Žamberk, Nádražní č.p. 833 (budova MěÚ a pošty). V provozní době Městského úřadu je bezbariérový přístup výtahem od podatelny, mimo tuto dobu je vchod na služebnu Městské policie ze dvora budovy MěÚ a pošty. Telefonní kontakty zůstávají beze změny (tel ). Další informace lze nalézt na internetu Policie ČR informuje Za MP: Kamil Luňáček Za posledních čtrnáct dní v měsíci lednu policisté ze Žamberka zpracovávali dvě desítky případů. Půl na půl se dělí trestné činy a přestupky. Kromě závažnějších problémů policisté prověřovali trvalá bydliště osob, které nejsou k dohledání, doručovali písemnosti, které jsou soudy zasílány pro jejich nepřijetí a spolupracovali s jinými odděleními policie. Za čtrnáct dnů stihli žamberští policisté potrestat blokovými pokutami tři řidiče. Z přestupku v dopravě je podezřelý 34letý německý občan, řidič vozidla zn. Škoda Octavia. Ten nedbal nejvyšší povolené rychlosti v Žamberku a policisté mu naměřili skoro sedmdesát kilometrů v hodině. Po zásluze byl potrestán tisícikorunovou pokutou. V Helvíkovicích dostal také 49letý řidič vozidla zn. Opel Vectra tisícikorunovou pokutu za nesplněnou povinnou výbavu. Jak by tento řidič poskytl první pomoc při dopravní nehodě se zraněním a nejen při ní, když s sebou nevozí lékárničku? Poslední pokuta 2 tisíce korun, kterou policisté udělili, byla 32letému řidiči vozidla zn. Škoda Forman za nesplnění podmínek povinné výbavy vozidla a za nefunkční zadní osvětlení. Řidiči, dbejte lépe o své,,miláčky. Jak jste si již asi všimli, zaměřila jsem se tentokrát na dopravní informace. Velmi aktuální a dobře zpracované informace z dopravy, dopravních nehod a aktualit můžete najít na nově změněných stránkách Policie, pro lepší informovanost občanů, vydala informační kartičky ke změně právní úpravy šetření dopravních nehod. Jak jste se již mohli doslechnout z médií, řidiči nemají od 1. ledna 2009 oznamovací povinnost některých dopravních nehod. Policie ČR vydala praktický manuál. Na benzinových čerpacích stanicích v celém okrese Ústí nad Orlicí a na Obvodních odděleních Policie ČR v Ústeckoorlickém okrese naleznete kartičky s informacemi, jak v takovýchto případech postupovat, a na co byste neměli zapomenout. Využijte těchto rad. por. Bc. Iveta Lehká, komisař TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 Devátá tříkrálová sbírka skončila. V době krize a velké nezaměstnanosti jsme sbírku připravovali s obavami, jak se letos povede. V našem kraji ale žijí dobří a štědří lidé, kterým není lhostejný osud druhých, a tak sbírka dopadla výborně. V orlickoústeckém regionu koledovalo letos 413 skupinek a vykoledovalo ,50 Kč. Oproti loňskému roku to je o ,00 Kč víc. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v orlickoústeckém regionu použit na tyto charitní projekty: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, centrum Pod Střechou, mateřské centrum Kopretina, občanskou poradnu, osobní asistenci, regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity a přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. Děkujeme jménem Oblastní charity Ústí nad Orlicí všem tříkrálovým asistentům za to, že se ujali organizování tříkrálové sbírky ve svých obcích. Děkujeme všem farářům a starostům, kteří sbírku aktivně podporovali. Děkujeme všem koledníkům, že se nenechali odradit mrazem a vyšli koledovat. Děkujeme všem dárcům, kteří vlídně koledníky přijali, nechali je ohřát se a uvařili jim čaj. Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvek do sbírky. Děkujeme Orlickému informačnímu kanálu (OIK) za bezplatné uvedení spotu k tříkrálové sbírce. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Marcela Náhlíková a Olga Tomková MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽAMBERK statistika za rok 2008 Městská knihovna v Žamberku je organizační složkou. V roce 2008 pracovaly v knihovně jako knihovnice 2 absolventky knihovnické školy a na úseku práce s mládeží 1 absolventka VŠ obor speciální pedagogika. Do knihovny přibylo a bylo zpracováno svazků knih. Mimo tyto knihy bylo nakoupeno a zpracováno 738 knih pro okolní knihovny, které spadají pod středisko Žamberk. Nákup těchto knih financuje Pardubický kraj. V roce 2008 se do Městské knihovny zaregistrovalo čtenářů, z toho 397 do 15 let. Knihovnu navštívilo návštěvníků. Bylo uskutečněno výpůjček, z toho naučná literatura dospělým a naučná literatura dětem, krásná literatura dospělým a krásná literatura dětem. Výpůjčky periodik svazků. Došlo k značnému nárůstu výpůjček v dětském oddělení, zejména naučné literatury. Prostřednictvím meziknihovní služby se půjčilo 67 svazků od jiných knihoven a 5 svazků jme zapůjčili jiným knihovnám. Uskutečnili jsme 39 souborů s svazky pro knihovny obvodu Žamberk. Pro tyto knihovny jsme uspořádali 1 aktiv a jedno školení k výpočetní technice. Všech 14 okolních knihoven bylo navštíveno a po celý rok jim byla poskytnuta metodická pomoc a konzultace. V knihovně Pastviny a Kameničná proběhla revize s pomocí pracovnic Měk. Bylo uskutečněno 64 kulturních akcí. Zapojili jsme se do celonárodní výzvy: Celý národ čte Čapka, kdy knihovnu navštívily děti ze všech škol a probíhala beseda o knížce: Čtení o pejskovi a kočičce. Děti namalovaly obrázky, ty byly vystaveny v prostorách knihovny. Vydařil se i večer s Andersenem, kdy se uskutečnily besedy. K této akci jsme pro děti vyrobili záložky. V říjnu v týdnu knihoven proběhl Literární maraton, kde regionální spisovatelé předvedli své nejnovější knihy. Tato akce byla doplněna četbou jednotlivých ukázek za přispění člena ochotníků ze Žamberka. Pro děti ze škol jsou připravovány úkoly, kdy v rámci vyučování jsou seznamovány s možností vyhledávání různých informací. V roce 2008 též proběhla soutěž o nejpilnějšího čtenáře v dětském oddělení. Byl rozšířen počet počítačů pro uživatele knihovny. 1 počítač slouží na internet a na 3 počítačích je nainstalován on-line katalog, který slouží k vyhledávání knih, které vlastní Městská knihovna. Tento on-line katalog je umístěn i na webových stránkách knihovny a čtenáři si mohou jednotlivé knihy vyhledávat i doma. Čtenářům je umožněna i bezplatná rezervace knih, které jsou momentálně půjčeny. Čtenářům je rovněž poskytována bibliograficko-informační služba, což využívají zejména studenti a účastníci různých soutěží. Půjčovní doba je každý den, z toho 1x do 19 hodin, 2x do 18 hodin a 2x do 17 hodin. Za Městskou knihovnu Žamberk ředitelka Hana Absolonová

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují názory členů Redakční rady a nejsou redakčně upravovány. Vážení občané. naše petice se bude projednávat na veřejném zasedání měst.zastupitelstva dne na měst úřadě v zasedacím sále MěÚ III.poschodí, Nádražní ul.833. Za petiční výbor O.Ballová Poděkování Děkuji ze srdce všem svým zachráncům! V úterý dne v podvečer jsem upadla na chodníku na sídlišti U žirafy a byla jsem v bezvědomí. Pár dobrých lidiček mi zavolalo záchranku a než sanitka přijela, pečlivě se o mě starali. Jména bohužel neznám a neznám ani způsob, jak je zjistit. Kdyby to bylo možné, ráda bych všem poděkovala osobně. S pomocí mé kamarádky jsem pouze vypátrala, že nejvíc o mě do příjezdu sanitky pečovala paní Helena Vašková, které už jsem osobní poděkování vyjádřila. Velmi si vážím Vás všech, kteří jste mi v osudný den jakkoliv pomohli a alespoň touto cestou Vám všem upřímně děkuji, stejně tak, jako i můj manžel. S vděčností a obdivem Jana a Dalibor Šubrtovi Byly jsme neplavci... a od ledna si můžeme říkat, že umíme plavat! Jsme čtyři: B.Jiránková, M.Šponarová, L.Luxová a D.Janovcová a dohromady nám je cca 199 let. Vloni na podzim nás zaujala informace v ŽL o možnosti výuky plavání pro dospělé, a tak jsme se přihlásily. Dvě z nás si chtěly zdokonalit své plavecké umění a dvě se chtěly naučit plavat. Jezdily jsme jednou týdně do Krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě, kde pro naše začátky byla přijatelná hloubka. Učitelem nám byl pan Milan Sobotka, který nás v jednotlivých lekcích zasvěcoval do praktického plavání. Naučily jsme se plaveckému způsobu prsa, umíme plavat také na zádech a některá si zkusila i kraul. Dnes nám nedělá problém přeplavat bazén tam i zpět (plaveme i nad hloubkou), nebojíme se skočit šipku a dovedeme plavat i pod vodou. Na závěr kurzu nás pan Sobotka seznámil s činností při záchraně tonoucího a ukázal nám úkony, které je nutno provést při resuscitaci. V poslední lekci jsme předvedly, co jsme se všechno naučily, a že jsme plavci, nám bylo potvrzeno předáním Mokrého vysvědčení. Dík patří našemu panu učiteli, který připravuje další výuku plavání od měsíce března s možností kontaktu na tel Mnoho odvahy pro další následovníky přejí absolventky plaveckého kurzu B.J., M.Š.,L.L a D.J. Se zájmem jsem si přečetl otevřený dopis dámského klubu RosaLie adresovaný Radě města k vánoční výzdobě. Protože jsem z odpovědi starosty pochopil, že řešení této problematiky se odkládá na letošní rok, ptám se, proč nemohlo být vánočního kouzla dosaženo už na konci loňského roku, a v této souvislosti mu připomínám, že v rozpočtové kapitole č. 3631, rozpočtu města na rok 2008 schválilo Zastupitelstvo města na vánoční osvětlení částku ,00 Kč. Proč nebyla tato částka použita? V období od do jsem nedohledal žádné usnesení Rady města nebo Zastupitelstva města o tom, že by se tato rozpočtová kapitola rušila nebo jakkoliv měnila. Kdo tedy rozhodl o odkladu? Začne se už konečně Kontrolní výbor zabývat kontrolou plnění přijatých usnesení tak, jak mu to ukládá ustanovení 119, odst. 3, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích? Děkuji předem za odpověď. Mgr.Tomáš Kalous Pozn.redakce: výše uvedený dopis jsme předali k vyjádření starostovi města, který ho postoupil zastupiteli Jiřímu Rábovi, a zde je jeho odpověď: Milý Tomáš, mám tu čest reagovat na Tvou repliku na dopis Dámského klubu RosaLie. Jak jistě víš, položku 50 tisíc Kč na vánoční osvětlení v loňském roce jsem prosadil do rozpočtu já a věřil jsem, že Ty, jako starosta, se postaráš, aby někdo zařídil alespoň vylepšení stávajícího osvětlení našeho krásného stromu. Předpokládám, že sis, po předkládaných nabídkách v hodnotách přesahujících 300 tisíc korun za vánoční osvětlení, nemyslel, že se dá za rozpočtových 50 udělat vánoční kouzlo? Vylepšení ale nenastalo z více důvodů. Na veřejném osvětlení přestala fungovat servisní organizace RELS s.r.o. a TS Žamberk s.r.o. následně pouze opravovaly nejnutnější poruchy. Myslím, že se toho zhostily velmi dobře. V letošním rozpočtu máme návrh na vánoční osvětlení v částce 100 tisíc Kč. Pokud rozpočet projde, budu se jako pověřený radní snažit, aby návrh byl na stole do poloviny roku a servisní organizace pak bude včas pověřena jeho realizací. Nedá mi, abych se trochu nevrátil k Tvým vše napadajícím článkům z několika posledních ŽL. Bylo by moc dobré, kdybys začal jako zastupitel znovu pracovat, zúčastňoval se jednání ZM a přizpůsobil se velmi dobré a tvořivé činnosti ZM, která nastala po Tvém odchodu z funkce starosty. Ani nevíš, jak se vyčistil vzduch, a jak to vše funguje bez Tvých ustavičných urážek lidí, kteří měli jiný názor než Ty a pan tajemník. Věřím ve zdravý rozum obyvatel Žamberka a to, že jim dochází, jaký starosta to odešel, když si po šest let ve funkci připravoval důkazy proti oponentům, pro chvíli, která naštěs tí pro Žamberk přišla. Tomáši, přestaň být uraženým poraženým, nikdo z nás není Tvým nepřítelem. Jsme jen lidé, kterým jde o náš Žamberk, kde žijeme. Jiří Ráb Stanovisko starosty města k dopisu zastupitele Mgr. Tomáše Kalouse Ano, konec hájení viz ŽL č.2, str.4-5. S ohledem na to, že jsi zastupitelem města a nebyl jsi přítomen na dvou předchozích jednáních zastupitelstva, může se stát, že nemáš dostatek informací. Pokud je chceš získávat tímto způsobem, je to určitá alternativa, ale ne příliš vhodný způsob pro zastupitele, který má k dispozici informační servis odborů a rovněž může nahlížet do zápisů zastupitelstev a rady města. Otázka: Kdy a jakým způsobem bude zveřejněna tato souhrnná zpráva (aby se s ní mohl seznámit každý občan)? Bude se jednat o nový program pro město, připravený a zpracovaný novým starostou po jeho zvolení dne ? Či to bude program (Rady, Zastupitelstva) a jaký bude mít zdrojový a časový rámec? Odpověď: Souhrnná zpráva bude zveřejněna ve Speciální příloze Žamberských listů č. 3. Nejedná se o nový program, neboť program není možné v průběhu volebního období měnit. Občanům jsem hned po svém zvolení popsal v Žamberských listech svoje vize do konce volebního období a opakovaně je zmínil v odpovědi pro paní Ballovou, myslím, že opakovat je po třetí není asi předmětem Tvého dotazu. Zdrojový a časový rámec byl prezentován na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 27. ledna 2009, jehož jsi byl přítomen. Vzhledem k tomu, že město nemělo do současné doby garanta na realizaci a plnění strategického plánu, byl zastupitelstvu města předložen návrh na vznik tohoto výboru, který bude autoritou pro kontrolu konkrétních projektů. Otázka: Jak je myšlen starostův výrok své vize v kontextu k vypovězení koaliční smlouvy ze strany ODS dne ? Odstoupením od koaliční dohody se totiž ODS od řady věcí, které starosta pojmenovává jako své vize, veřejně distancovala. Odpověď: Odstoupením od koaliční dohody se totiž ODS distancovala od chybně nastartované privatizace bytového fondu, od nezvládnuté organizace Orlické brány, od chybně prezentovaného finančního krytí a provedeného výběrového řízení akce Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Otázka: Zatímco koaliční dohoda, od které se ODS distancovala, kladla důraz mimo jiné zejména na volební projekt Nezávislých realizovat rozšíření bytového fondu o 40 nových bytových jednotek, z toho 4 bezbariérových v lokalitě za ulicí Tylovou. Program ODS naopak s takovou investicí vůbec nepočítá. Jakými vizemi se tedy starosta řídí v oblasti bytové politiky? Svými, nebo cizími? Odpověď: Protože ODS po volbách koaliční dohodu podepsala, tak to znamenalo, že partneři podepsaní pod koaliční dohodou budou společně realizovat body v dohodě obsažené viz mimo jiné, rozšíření bytového fondu v ulici Tylova. Protože koaliční dohoda nebyla Tebou plněna ve výše uvedených bodech, byla podána výpověď koaliční dohody. Otázka: Zatímco koaliční dohoda, od které se ODS distanovala, uvažovala vybudovat ve spolupráci s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí jeho detašované pracoviště v zadním křídle budovy Městského úřadu, program ODS takový záměr neobsahuje. Jakými vizemi se tedy starosta řídí v oblasti záležitostí Městského úřadu? Svými, nebo cizími? Zároveň v této souvislosti starostovi připomínám, pokud to sám neví, že detašované pracoviště už není jen vizí, ale skutečností. Bylo totiž otevřeno pro občany dne Odpověď: Protože ODS podepsala po volbách jako jeden ze tří partnerů koaliční dohodu, věděla, že jejím obsahem je mimo jiné i zpřístupnění úřadu lidem, tzn. vybudování detašovaného úřadu práce. Vzhledem k tomu, že myšlenka vytvoření detašovaného pracoviště úřadu práce v Žamberku je známá od roku 2000, tak Tě asi nepřekvapí, jako to nepřekvapilo mě, že tato vize je již zrealizována. Otázka: Proč nebyl tak zásadní dokument, jakým je povolební projev starosty zveřejněn v ŽL? Ne všichni občané mají možnost nahlédnout do něj v sekretariátu starosty, a proto žádám o jeho zveřejnění v ŽL. Odpověď: Tak zásadní dokument, jakým je povolební projev, se zabýval zhodnocením situace, která vedla k hlasování o Tvém odvolání a zároveň obsahoval poděkování zastupitelům za projevenou důvěru, kterou mi dali svými hlasy, vzhledem k tomu, že mimo jiné obsahoval důvody mediálně známé, nepokládám za nutné vkládat do Žamberských listů tento dokument. Otázka: Jakým způsobem a kým konkrétně byla ohrožena svoboda názorů a rozhodování? Bylo to snad v souvislosti s mou žádostí o účast na zasedání Finančního výboru, která byla předsedou Finančního výboru Jiřím Rábem odmítnuta? Nebo na základě skutečností, kvůli kterým odstoupil z Kontrolního výboru František Grygar? Proč nebyla veřejnost s jeho důvody, kvůli nimž odstoupil, doposud seznámena? Je tím myšleno soustavné porušování Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a Jednacího řádu Zastupitelstva města, když závěry z jednání a usnesení Finančního a Kontrolního výboru nejsou zastupitelům předkládány spolu s ostatními materiály 10 dnů před konáním Zastupitelstva města, ale až v jeho průběhu? Nebo se jedná o skutečnost, kdy předseda Kontrolního výboru Jaroslav Bajt svévolně zrušil Zastupitelstvem města již přijatý statut Kontrolního výboru? Proč Kontrolní výbor a Finanční výbor soustavně porušují ustanovení 119, odst. 4 a 5, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tím, že upírají kontrolovaným osobám vyjádřit se k jejich kontrolním závěrům? Odpověď: Ohrožení svobody v názorech a rozhodováních bylo uvedeno v důvodech, které vedly k Tvému odvolání, především to bylo zasahování do orgánů zastupitelstva města, tzn. do konání finančního a kontrolního výboru. Důvody odstoupení pana Grygara byly zveřejněny na jednání zastupitelstva (na kterém jsi nebyl přítomen). Závěry a doporučení obou výborů zastupitelstvu přicházejí v požadovaných termínech, a pokud jsi je nedostával, tak je potřeba zjistit, kde byla chyba. Předseda kontrolního výboru nemůže bez usnesení či pověření zastupitelstva nic svévolně měnit, pokud k tomu došlo, tak bude projednáno na jednání zastupitelstva. Tvé dotazy na kontrolní výbor směřuj k jeho předsedovi. Otázka: Jaká závažná pochybení? Jsou to ta pochybení, která byla zmíněna v projevu starosty po jeho zvolení dne a před několika dny znovu prezentovaná

5 ŽAMBERSKÉ LISTY 5 starostou na internetu (tedy nezvládnutá Orlická brána a Jam Rock, nejasnosti v nákupu svozového vozidla na bioodpad a postup při prodeji obecních bytů)? Odpověď: Ano, tyto důvody byly uvedeny při hlasování o Tvém odvolání a mnou prezentovány v televizním rozhovoru nejen na internetu, ale zároveň na veřejnoprávní televizi. Otázka: Proč tedy Ing. Ryan Strnad na v rozhovoru před volbami do Zastupitelstva Pardubického kraje jako kandidát ODS na dotaz Co se vám povedlo v poslední době?, říká: Mně a dalším na radnici se podařilo zorganizovat festivaly Jam Rock a Orlická brána. Do města přijelo více jak 20 tisíc lidí a městu to přineslo jméno a prestiž. Za neméně významný úspěch považuji stanovení pravidel pro prodej městských bytů a vlastní řešení prodeje vztahu kupující a prodávající. Z uvedeného je zřejmé, že když dva dělají totéž, není to totéž. Proč je jeden odvolán z pozice starosty za to samé, čím se druhý chlubí a vyzvedává jako svůj úspěch a pozitivum v rámci volební kampaně? Odpověď: Nejsem mluvčím Ing. Strnada, a tak předpokládám, že Tvé výše uvedené dotazy zodpoví. Co vím určitě, že organizačně Ing. Strnad v této věci odpracoval nejvíc, a nebýt jeho, tak tady pan Pavlata Jam rock nerealizoval. Otázka: Usnesením č. 2224/08, ze dne , schválila Rada města systém nakládání s bioodpady, včetně nákupu svozového vozidla ve shodné podobě, jakou jsem spolu s panem tajemníkem navrhoval už od (viz. usnesení Rady města č. 717/07). Občané tak již dávno mohli používat kontejnery na bioodpad, samo město pak mohlo ušetřit na nákladech za odpad a Technické služby Žamberk, s.r.o. mohly mít vyšší tržby. Kdy budou zveřejněny tři údajné posudky o tom, že nákup a provozování svozového vozidla na bioodpad je pro město nevýhodný, o nichž mluvil předseda Finančního výboru Jiří Ráb? Proč Ing. Ryan Strnad na Radě města několikrát namítal nevýhodnost mnou navrhovaného řešení tím, že Technické služby Žamberk, s.r.o., by byly nuceny platit městu nájem ,00 Kč měsíčně? Bude veřejnost seznámena se skutečnou částkou nájmu? Jsou v této kauze důsledně hájeny zájmy obyčejných lidí, nebo někoho jiného? Odpověď: Výše uvedeným usnesením rada města vyhlásila výběrové řízení na akci Dodavatel svozového vozu s nástavbou a sběrných nádob na bioodpad III v souladu se zákonem č. 137/2006 a dle upraveného zadání, takže bylo odlišné od toho, co jsi připravoval Ty s panem tajemníkem. Vzhledem k poskytnuté dotaci a jejímu využití nemohli občané už dávno používat kontejnery, protože nákup mohl být umožněn až po řádně provedeném výběrovém řízení, a to neproběhlo, proto rada města vyhlásila k datu výběrové řízení. Nevím o třech posudcích, jediné dva jsi nechal zpracovat Ty s panem tajemníkem a do dnešního dne je k nahlédnutí pouze jeden. Na jednání zastupitelstva (na kterém jsi opětovně nebyl) byla projednána kalkulace a všechny podmínky provozování svozového auta, takže s tím byli seznámeni nejen zastupitelé, ale i veřejnost. Otázka: Shodně s tím, co již bylo uvedeno shora v souvislosti s vizemi starosty, žádám vysvětlení výroku plnění našeho volebního programu. Pokud totiž starosta chce pokračovat v tom, od čeho se výpovědí koaliční dohody distancoval, a stejnými ústy hovoří o kontinuitě a pokračování toho, co bylo započato, pak si skutečně bezostyšně přivlastňuje program a práci někoho jiného. Proč se tedy starosta hlásí k započatým a naplánovaným investicím, když jedním z důvodů pro moje odvolání byl argument, že město stagnuje? Odpověď: Mám pocit, že si pleteš volební program a Koaliční dohodu, pokud v těchto věcech nemáš jasno, tak na vysvětlení uvádím, že Koaliční dohoda je jakýmsi programovým prohlášením vlády. Z toho vyplývá, že vychází z hlavních bodů programů předložených jednotlivými partnery podepsanými pod koaliční dohodou. V praxi to znamená, že pokud byla vypovězena koaliční dohoda, program, s kterým ten či onen subjekt šel do voleb, zůstává beze změn a to je mnou zmíněno. Jiří Dytrt Výjezdy za měsíc leden věk celkem somatická onem traumata jiné celkem 123 ošetřeno, ponecháno na místě předáni na oddělení : 50 interna / JIP 28 /0 chirurgie 22 LZS 2 neurologie 10 ORL 1 gyn./porod. 2 dětské 2 psychiatrie 2 plicní 2 policie 2 Na LSPP ošetřeno 52 pacientů. za RLP Žamberk Malinová Mirka Rozpis lékárenské pohotovostní služby na první pololetí roku Arnika ČT Masarykova Na Kociánce ÚO M.J.Kociana Anna ČT Nové nám Nemocniční ÚO Čs.armády U nádraží ČT Bezruč. nám Na Štěpnici ÚO Polská Melisa ČT Litomyšlská Dr.Max lékárna ÚO T.G.Masaryka Arnika ČT Masarykova Na Kociánce ÚO M.J.Kociana Anna ČT Nové ná Nemocniční ÚO Čs.armády U nádraží ČT Bezruč. nám Na Štěpnici ÚO Polská Melisa ČT Litomyšlská Dr.Max lékárna ÚO T.G.Masaryka Arnika ČT Masarykova Na Kociánce ÚO M.J.Kociana Anna ČT Nové nám Nemocniční ÚO Čs. armády 1076 pracovní dny hod. nepracovní dny hod. PROHLÁŠENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. Pardubický kraj na základě usnesení Zastupitelstva č. Z/32/2009, kterým byly mimo jiné schváleny smlouvy o spolupráci mezi Pardubickým krajem a následujícími zdravotnickými zařízeními zřizovanými nebo založenými Pardubickým krajem: a) Pardubická krajská nemocnice, a.s. b) Chrudimská nemocnice, a.s. c) Litomyšlská nemocnice, a.s. d) Orlickoústecká nemocnice, a.s. e) Svitavská nemocnice, a.s. f) LDN Rybitví g) Albertinum, OLÚ Žamberk h) OLÚ Jevíčko i) Rehabilitační ústav j) Zdravotnická záchranná služba PaK k) Vysokomýtská nemocnice l) Nemocnice následné péče Moravská Třebová sděluje všem pojištěncům, kteří mají zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) stanovenu povinnost hradit ve shora uvedených zdravotnických zařízeních regulační poplatky dle 16a odst. 1 zákona, že mohou požádat Pardubický kraj o poskytnutí daru na úhradu těchto poplatků způsobem uvedeným v bodech 2 a 3 tohoto Prohlášení. 2. Pardubický kraj poskytne pojištěnci dar pouze v případě, že pojištěnec, případně jeho zákonný zástupce, podepíše návrh na uzavření darovací smlouvy. 3. Podepsáním návrhu pojištěnec současně: a.) čestně prohlašuje, že je povinen poplatek hradit a že u něj nebyl překročen roční limit úhrady poplatků ve výši 5.000,- Kč dle 16b odst. 1) zákona, b.) souhlasí s použitím svých osobních údajů v nezbytném rozsahu (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a výše úhrady) Pardubickým krajem pro účely uzavření darovací smlouvy a poskytnutí uvedeného peněžitého daru na účet některého z výše uvedených zdravotnických zařízení, c.) souhlasí se zasláním daru Pardubickým krajem přímo na účet toho zdravotnického zařízení, kterému je pojištěnec povinen uhradit konkrétní regulační poplatek. 4. V případě, že pojištěnec využije shora uvedené nabídky Pardubického kraje a podepíše návrh na uzavření darovací smlouvy, nebude po něm zdravotnickým zařízením vyžadováno zaplacení regulačního poplatku. 5. O schválení návrhů darovacích smluv bude poskytnuta obecná informace vymezená časovým obdobím, která bude uveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. 6. Poskytnutí daru je třeba považovat za příjem pojištěnce ve smyslu příslušných zákonů (např. z. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů; z. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 7. Toto prohlášení je účinné od do dne účinnosti právního úkonu, jímž bude novelizováno ustanovení 16a zákona tak, že bude zúžena či zrušena povinnost pojištěnců k úhradě regulačních poplatků. 8. Podrobnější informace je možné získat u konkrétního zdravotnického zařízení. V Pardubicích dne Schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY FIDIKO - PROGRAM KINO 14. února sobota v hod. 15. února neděle v hod. Madagaskar 2 USA animovaná komedie Z ostrova u afrických břehů se chtějí hlavní zvířecí hrdinové dostat zpět domů. Mají jim k tomu posloužit trosky letadla zaklíněné v koruně obřího stromu. Start pospravovaného letadla proběhne hladce, pak se ale zřítí k zemi, doprostřed nejdivočejší africké divočiny. Zvířata ze ZOO se ocitnou ve své domovině česky 90 min. přístupný 65,- Kč 18. února středa ve hod. Rallye smrti USA akční Pravidla jsou jednoduchá rychle, zběsile a co nejbezohledněji dojet do cíle jako první Posilovnou vyrýsovaný britský drsňák se dostal do vězení za vraždu, kterou nespáchal. V Rallye smrti má zastoupit legendárního závodníka Frankensteina. Jeho úkolem je nejen zvítězit, ale i zabíjet. Odměnou mu bude svoboda širokoúhlý titulky 105 min. od 15 let 60,- Kč 21. února sobota ve hod. 22. února neděle v hod. Sněženky a machři po 25 letech ČR nostalgická komedie Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí a ujišťují sami sebe, že to s nimi ještě není tak hrozné česky 104 min. přístupný 70,- Kč 25. února středa ve hod. Ženy (Woman) USA komedie Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží. Příběh o současných ženách a síle ženského přátelství. Ke zruinování přátelství skupinky kamarádek z New Yorku stačí úplná prkotina návštěva manikérky, kde se dozvíte o manželově nevěře titulky 114 min. od 12 let 60,- Kč Filmový klub 19. února čtvrtek v hod. Paranoid park Francie Sázka na alternativní umění vyšla! Kdo si nenechal ujít v pátek 30.ledna akci Filmového klubu, musí dát pořadatelům za pravdu, že se nedá popsat jinak než jako úspěšná! Jeden z návštěvníků ji dokonce nazval jako předčasný vrchol sezony V první polovině večera proběhla projekce snímku SESTRA (ČR 2008), který si uvedl sám režisér Vít Pancíř. Po představení diváci využili Pancířovy přítomnosti a v hloučcích i jednotlivě s ním diskutovali o novém filmu i animované tvorbě. Během asi hodinové pauzy měli přítomní možnost se občerstvit v provizorním bufetu, který zajistili pořadatelé akce. Koncertem skupiny Psí vojáci pak vygradoval komponovaný večer. Perfektní výkon Filipa Topola i jeho spoluhráčů a výborná atmosféra v sále zajistily úžasný zážitek oběma stranám. Bylo zřejmé, že návštěvníky jsou fanoušci kapely, kteří zavítali do Žamberka z blízkého i vzdálenějšího okolí (Rychnov n.k., Králíky apod.) Celou akcí jsme chtěli přispět ke kulturní nabídce ve městě, a i když se jednalo o spíše okrajový žánr, počet návštěvníků potvrdil, že veřejnost má o takové akce zájem.jménem pořadatelů, tj. jménem výboru FK, děkuji všem, kteří nás podpořili ať již sponzorsky svou prací (Tiskárna Kerschbaum, Ášek musik-zvuk, Hana Sklenková-foto), spoluprací (FIDIKO Žamberk), výpomocí (naši přátelé), tak zejména návštěvností všech 140 platících diváků.těšíme se na viděnou na projekcích filmového klubu i dalších mimofilmových akcích. Za FK Žbk Monika Dušková 23. února pondělí v hod. Město Žamberk Předávání ocenění dětem a mládeži za výborné výsledky při studiu, ve sportu a v kultuře (s doprovodným programem). Vstup zdarma. Vstupenky je možné vyzvednout v kanceláři Divišova divadla. 27. února pátek v hod. Móda z mořských vln Módní přehlídka Jany Zamazalové. Hudebně zábavný pořad nejen pro ženy. Oděvy a keramické šperky inspirované mořskou tématikou. Ve foyer divadla proběhne prodejní výstava předváděných šperků. Vstupné 90,- Kč foto: Hana Sklenková ZVEME VÁS NA PLES Fotbalový oddíl 1.FC Žamberk pořádá v restauraci na Kopečku tradiční SPORTOVNÍ PLES K tanci i poslechu bude hrát nová skupina START ze Dvora Králové nad Labem, bohatá tombola a občerstvení. Začátek ve hod., nenechte si ujít! drama Nevšední a strhující portrét rozervané teenagerské mentality. Mladistvý skateboardista Alex se vyrovnává s rozchodem rodičů, potýká se sexuální přitažlivostí ke své přítelkyni a je vyšetřován v souvislosti s hrozivou smrtí hlídače vlakového nádraží titulky 85 min. od 12 let 55,- Kč Pro mateřské a základní školy 25. února středa v 8.30 a v hod. Řád Červených nosů divadlo pro děti, Blatnice pod sv. Antonínem Jak Kašpárek Honzovi k princezně pomohl Veselá pohádka s drakem, princeznou, Honzou, Kašpárkem a písničkami. Vstupné 30,- Kč POZOR! Na představení zveme i maminky s dětmi, které nenavštěvují školku.

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 Ze společnosti BLAHOPŘEJEME V únoru t.r. slaví své významné životní jubileum paní Eliška Faltusová ze Žamberka. Dlouhá léta působila jako předsedkyně Klubu důchodců v Žamberku. Přejeme Ti všichni, milá Eliško, do dalších let hodně zdraví, štěs tí a osobní pohody. Členové Klubu důchodců v Žamberku BLAHOPŘEJEME Oči máme umístěny proto vpředu, že je daleko důležitější dívat se dopředu než dozadu H.Prochnov 15.února 2009 oslavila své významné životní jubileum paní Daniela Gronychová. Dovol nám, abychom Ti do dalších let, milá Dano, popřáli mnoho a mnoho krásně prožitých dnů, hodně zdraví, štěs tí a osobní pohody. Tvoji bývalí kolegové z radnice BLAHOPŘEJEME V těchto dnech slaví své významné životní jubileum dlouholetá maskérka žamberských ochotníků Olga Kalousová. Za všechny zmalované ksichtíky jí moc děkujeme a přejeme zdraví a štěstí do dalších let. Žamberští ochotníci DĚKUJEME Od ledna 2009 ukončily, na vlastní žádost, svou činnost v Klubu důchodců jeho členky Eliška Faltusová (předsedkyně), Irena Štefková a Jiřina Filipová (členky výboru). Za jejich dlouholetou práci pro tuto organizaci jim upřímně děkujeme a do dalších let přejeme hodně elánu a zdraví. Výbor Klubu důchodců Žamberk VZPOMÍNÁME 14.února 2009 uplynul rok, kdy nás navždy opustila naše milá kolegyně a kamarádka paní Miluška Pěkná ze Slatiny nad Zdobnicí. Pracovala řadu let ve školní jídelně na nám.gen.knopa v Žamberku. Nikdy nezapomeneme. Jiřina Süssrová a Dagmar Hodovská Dámský klub RosaLie POZVÁNKA NA ÚNOR zveme Vás na zábavný, poučný, ale hlavně degustátorský večer S čokoládou letem světem. Pod vedením profesionála Huberta Hátleho se dozvíte zajímavosti z historie čokolády, jejích druzích, příchutích a při tom budete ochutnávat kvalitní čokoládu v různých konzistencích. Začátek v 18 hod.v Centru přirozeného zdraví (Nádražní čp. 500, Žamberk za tržnicí), vstupné 180,-Kč, počet míst omezen, hlaste se v Infocentru v Žamberku u pí Kroulíkové Připravujeme na březen Jak vychovávat děti podle hvězd, astrologická přednáška pí Dvořákové, od 18 hod. ve vinárně U Slunečnice, na Masarykově náměstí v Žamberku (vchod v průchodu domu čp. 86, naproti vchodu do cukrárny), vstupné 60,-Kč komorní ples, od 20 hodin v klubu Tobogán v Žamberku, bližší informace na jiném místě ŽL UPOZORNĚNÍ: probíhá zájmová soutěž k roku P. Ebena v Žamberk Ebeni jako muzikanti. Bližší informace na Za Dámský klub RosaLie Zdenka Kroulíková REKONDIČNÍ POBYT v Janských Lázních Místní organizace SPCCH v Žamberku pro Vás v tomto roce, již tradičně, připravila rekondiční pobyt. Tento ozdravně-relaxační pobyt bude opět zaměřen na obnovu psychických a fyzických sil, tentokrát v klidném lázeňském městečku Janské Lázně. Věříme, že Vás, pokud uznáváte aktivní způsob života a pociťujete potřebu rekondice pohybového aparátu a celkového uvolnění, plně uspokojí. Lázeňské město v Krkonoších -Janské Lázně jsou zaměřeny převážně na nemoci pohybového ústrojí, ale nejsou pouze lázeňským střediskem. Jsou střediskem sportovním a rekreačním. Je zde možno provozovat spousty sportů jak letních, tak zimních s možností návštěvy mnoha turisticky unikátních míst v nedalekém okolí. Ubytování je v hotelu ASTORIA, který je od centra města vzdálen 5 min.chůze. REKONDICE SE KONÁ VE DNECH září CENA: 3 500,- Kč/osoba. (v ceně je zahrnuto: doprava, ubytování, plná penze, dva výlety, cvičení v bazénu). Doprava: autobusem Závazné přihlášky (včetně zálohy) přijímá Marek Rybár na členské schůzi, která se koná v restauraci Na Kopečku od hod., nebo se můžete v období přihlásit u pí Laďky Železové v kuchyňce v I.poschodí na Masarykově nám. v Žamberku. Těšíme se na Vás! Marek Rybár, místopředseda organizace Dne 20.února 2009 uplyne 15 roků od chvíle, kdy nás ve věku 51 let nečekaně opustil pan Jaroslav Jána Stále vzpomínáme a děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka Zdena, dcery Alena Mlíčková a Hana Ducháčková s rodinami a ostatní příbuzní DĚKUJEME V uplynulých dnech jsme se rozloučili s paní Annou Kalousovou ze Žamberka. Zarmoucená rodina děkuje za všechny projevy soustrasti a květinové dary. Rovněž děkuje pracovníkům Pohřební služby a za důstojné rozloučení v kostele sv. Václava duchovnímu správci P. Oldřichu Kučerovi. Pozvánka na přednášku Místní organizace Českého červeného kříže v Žamberku pro Vás připravila přednášku na téma: PRVNÍ POMOC V PRAXI Přednáška se koná 23.února 2009 od hod v zasedací místnosti v I. poschodí MěÚ Nádražní ul. (pošta) v Žamberku. Přednášku vedou zdrav. sestry H.Suchánková a H.Chocholatá. Všichni jste srdečně zváni. MO ČČK Žamberk Sbor dobrovolných hasičů a Spolek dobrovolných lížařů Kunvald Vás zvou na (ne)tradiční sobota 21.února 2009 od hodin v sokolovně Kunvald hraje Wejvrat předtančení půlnoční překvapení občerstvení tombola Stylové country oblečení vítáno! (zbraně laskavě odkládejte v šatně) Zveme Vás na tradiční 32. LUKAVSKÝ PLES, který se koná na sále lukavické sokolovny v pátek od hod. K tanci i poslechu hraje ASPEKT, skvělá předtančení, bohatá tombola, výborná kuchyně. Vstupné s místenkou pouze za 80,- Kč. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY DDM LETNÍ POBYTY ŽAMBERK Chorvatsko Zaostrog, Makarská riviéra ubytování v apartmánech, polopenze cena 7.100,- Kč děti a 7.500,- Kč dospělí poslední volná místa Španělsko Oropesa del Mar, pobřeží pomerančovaného květu ubytování v apartmánech, polopenze cena 7.500,- Kč děti a 8.950,- Kč dospělí v ceně výlety do Grand Canyonu, Monaca a Barcelony dostatek volných míst Podrobné informace nebo přihlášky v DDM ANIMO paní Alena Němcová JARNÍ PRÁZDNINY v DDM ANIMO PONDĚLÍ dopoledne ( ) - keramická dílna kočka v okně 1.část - deskové hry, PC klub odpoledne ( ) - cinestar RIO Sága rodu Spidervicků, PC klub ÚTERÝ dopoledne ( ) - zájezd do bazénu v Ústí nad Orlicí, PC klub odpoledne ( ) PC klub STŘEDA dopoledne ( ) - taneční workshop street style (Fit studio Šárka) ČTVRTEK dopoledne ( ) - keramická dílna kočka v okně 2.část - deskové hry, PC klub odpoledne ( ) - cinestar RIO Letopisy Narnie - Princ Kaspian, PC klub PÁTEK dopoledne ( ) PC klub, odpoledne ( ) PC klub Podrobné informace o programu na Jarní prázdniny na plakátech a letácích DDM ANIMO. DIVADLO Dům dětí a mládeže ANIMO zve všechny malé i velké na pohádku DRAK PRO PRINCEZNU (veselá pohádka o králi, který hledá draka, aby mohl provdat svou dceru). Představení nacvičil dětský divadelní soubor DDM ANIMO pod vedením Mgr. Miloslava Bělohlávka. Premiéra se uskuteční v neděli v hodin v Divišově divadle v Žamberku. Vstupné 40,- Kč. Za DDM AMIMO Lucie Kluková Rodinné centrum Pohoda V pondělí 2. března od 17 hod. se v RC POHODA koná kurz PLETENÍ Z PEDIGU. Přibližná doba trvání jsou 3 hodiny. S sebou si vezměte štípací kleště, ostatní materiál je v ceně kurzu. Kurzovné je 100,-Kč. Počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v RC, telefonicky na čísle nebo em na adrese V Klubu je otevřeno pondělí až pátek od do hod února Jarní prázdniny otevřeno 9 16 hod. (soutěžíme v kulečníku, ve fotbálku, v šipkách, ve stolních hrách ) února 2009 Tvoříme obrázky do oken Za RC Pohoda Klára Brejtrová RICE LAKE očima studentů Nádražní 22, Žamberk, tel , V čítárně městské knihovny se ve čtvrtek 29. ledna uskutečnila beseda čtyř studentů gymnázia v Žamberku, kteří měli možnost poznat naše partnerské město Rice Lake. Aneta, Kuba, Tomáš, dnes již studenti vysokých škol, a Kamča, která letos maturuje, připravili pro návštěvníky besedy zajímavé fotografie, prezentace a vizitky a seznámili nás se studiem ve škole, sportovním a kulturním vyžitím ve volném čase, svátky a oslavami nebo ceremoniálem na ukončení studia. Měli jsme možnost nahlédnout do života v několika amerických rodinách a vydat se na cestu po dalších místech USA (Wisconsin, Minnesota, Florida, Niagarské vodopády, Arizona Grand Canyon, Michigan, New York, Chicago, Washington). Čas rychle ubíhal, zbylo i místo pro dotazy a závěrečné shrnutí. Ročního pobytu v Rice Lake se za 15 let zúčastnilo již 31 studentů a většina z nich kladně hodnotila nejen rozšíření svých jazykových schopností, ale i získání nových kontaktů a přátel i z jiných zemí a také vlastní rozvoj, samostatnost a nové poznatky. Děkujeme všem za zajímavé vyprávění a přejeme hodně dalších zážitků, ale i to, aby se ze svých cest po světě vždycky rádi vraceli domů. Vlaďka Šulcová Zápis do 1. třídy na ZŠ Nádražní 743 Dne 22. ledna 2009 proběhl na naší škole slavnostní zápis dětí do 1. třídy. V příštím školním roce usedne do lavic 24 žáčků. Budoucí prvňáčci plnili úkoly v pohádkové třídě. Přes první ostych zvládli všichni úkoly na jedničku. Mnohé z dětí tu nebyly poprvé. Prostředí školy i učitele měly možnost poznat při Škole nanečisto, kterou naše škola již tradičně pořádá. Děti si domů odnášely drobné dárečky a pamětní list, který žáčkům předal osobně p.ředitel R. Pospíšil. Poděkování patří i rodičům, kteří svou přítomností přispěli k příjemné a slavnostní atmosféře zápisu. S budoucími prvňáčky a jejich rodiči se uvidíme již v červnu. Čeká nás příjemné odpoledne plné soutěží a zábavných úkolů, děti se poznají se svými budoucími spolužáky, s třídní učitelkou a vychovatelkou, rodiče se budou moci blíže seznámit s organizací nástupu dětí do 1. třídy. Na příjemné popovídání u táboráku se těší vedení školy, vychovatelky i učitelky 1. stupně. J.Starenková Výprava na Kaprálův Mlýn Pololetní volno už je za dveřmi, u kterých stojí GEMA, plná až po okraj. Těší se na výlet stejně jako já. A kam že to dneska vyrazíme? Cíl zní : skautská základna Kaprálův Mlýn, Ochoz u Brna. Takže nás čeká dlouhá cesta. Nevadí. V rychlíku skládáme hlavolamy, což (jak doufáme) nám v Brně pomůže k nalezení té správné šaliny, která by nás odvezla z centra na okraj Moravského krasu. Trochu nás zdrží výluka tramvaje, ze které nás vysadí v půli cesty, ale s pomocí přítele na telefonu si snadno poradíme. Na stanici Stará Osada na nás čeká Bachy a Pirát, čili kompletní sestava, a tak už nic nebrání poslední jízdě autobusem. Následuje prudký sešup dolů a už nás vítají rozsvícená okna základny. Prohlídka a vybalení je rychlé, neboť se topí v jediné, a to společenské, místnosti. Večeře probíhá v klidu a míru, následující hry pak spíš s křikem a smíchem. Zážitky z pantomimy poněkud zkreslují, přestávám věřit, že vím, jak vypadá prase Nicméně, zítra je perný den, a to hned od rána. Prý jsme se stali oběťmi útoku, a tak nás čeká dlouhá hodinka s různými handicapy, zavázanýma očima počínaje a svázanými končetinami konče. Snídaně i krátká procházka se tak nesou ve veselém duchu. Na přilehlé louce, už zdraví, vyzkoušíme pár her, odpoledne nás čeká výprava směrem k Brnu, údolím plným rybníků. Večeře je tedy více než zasloužená a po krátkém virtuálním výletu ruskou železnicí se vracíme do spacáků. Na sobotu připadá delší výlet, tentokrát směrem do Moravského krasu. Cesta se podobá spíše jednomu velkému kluzišti, což však nijak nesnižuje její kvalitu, ba právě naopak, vtipných okamžiků je o to víc. Navštívíme jeskyni Pekárna (viz foto) a po pár dalších kilometrech kluzké cesty staneme znovu před Kaprálovým Mlýnem. Krátký odpočinek nás má posilnit před náročnou hrou bludiště z krabiček od sirek, rozmístěných po celé budově, a spousta geometrických obrazců v nich se zdají téměř neřešitelné. A taky že jsou. Nějaký zlý domácí skřítek si pohrál s obrazci, a tak po hodině zjišťujeme, že ven z bludiště cesta nevede. Nic však neutiší zklamání jako hrnec guláše a topinky, a tak je neúspěch brzy zapomenut. Poslední hry na zamyšlení, poslední pohádka na dobrou noc a pak už jen sladký spánek. Probouzíme se do zasněženého rána, namísto radovánek ve sněhu nás ale čeká už jen úklid a odjezd, který však v žádném případě nekončí slzami pláče, ale smíchu. V Žamberku tedy proběhne rozloučení formou nejpoužívanějších hlášek víkendu a další výprava je za námi Za všechny zúčastněné Káťa Šmajzrová 1.oddíl skautek

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 NÁŠ ROZHOVOR S ohledem na některé změny týkající se přijímacích řízení na střední školy obrátili jsme se s požadavkem na krátký rozhovor na ředitele žamberského gymnázia RNDr.Milana Lipenského. ŽL: Jaké jsou letošní novinky v přijímacím řízení na střední školy? ML: Přijímací řízení ( dále PŘ) v letošním školním roce přináší mnoho novinek jak pro uchazeče, tak pro střední školy. Mezi hlavní novinky patří zveřejnění kritérií PŘ před podáním přihlášek (do ), možnost podat 3 přihlášky, uchazeči (zákonní zástupci) podávají přihlášky přímo ředitelství SŠ (do ), zavádí se tzv. zápisový lístek jako forma potvrzení úmyslu stát se žákem příslušné školy. ŽL: V čem vidíte výhody a úskalí nového systému? ML: Nový systém vytváří možnost podat 3 přihlášky, ale tato výhoda může být pouze hypotetická. Např. v modelovém příkladě, kdy se 90 uchazečů bude hlásit na 3 školy, z nichž každá bude přijímat 30 uchazečů, tak na každou školu může být přijato 30 nejlepších (= stejných) uchazečů a 60 uchazečů nebude přijato nikam a budou muset čekat na další kola přijímacího řízení. Pro uchazeče i pro školy se PŘ může výrazně prodloužit a pro školy to bude administrativně složitější. ŽL: Jaká kritéria máte stanovena na Gymnáziu v Žamberku? ML: Je to rozdílné pro osmileté studium ( pro žáky z 5. tříd ZŠ), kde budou všichni uchazeči konat písemné přijímací zkoušky, a čtyřleté studium ( pro žáky z 9. tříd ZŠ), kde žáci se stanoveným prospěchem na ZŠ mohou být přijati bez zkoušek. Podrobnosti jsou zveřejněny na ŽL: Komu byste doporučil studium na Gymnáziu Žamberk? ML: Gymnázia obecně jsou školy, které poskytují všeobecné vzdělání a nabízejí tak nejširší možnost reálné volby různých typů vysokých škol po maturitě. Tedy např. student obchodní akademie bude mít více odborných poznatků pro studium vysokých škol ekonomického směru, ale budou mu chybět předměty pro studium jiných typů vysokých škol. Absolvent gymnázia je připravován v široké škále předmětů a volba vysoké školy není ničím omezována.navíc vysoké školy vycházejí ze standardů gymnaziálního vzdělávání. I tendence v Evropě je posilovat všeobecné vzdělávání, protože právě to dává absolventům větší flexibilitu při studiu na vysokých školách i dalším profesním uplatnění. Samozřejmě, že studium na gymnáziích je díky šíři předmětů náročnější a vyžaduje větší individuální úsilí, nadání, samostatnost atd. ŽL: Studenti na osmiletém studiu si plní první čtyři roky povinnou školní docházku. V čem je tedy výhoda oproti základní škole? ML: Lze říci, že i přes dílčí rozdíly mezi jednotlivými základními školami vycházejí první čtyři roky osmiletého studia z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Hlavní odlišnost je ale v tom, že na gymnázium jsou vybíráni žáci na základě přijímacího řízení. Výuka tedy může být vedena do větší hloubky i šíře a i s větší rychlostí. Mezi žáky je prostředí více konkurenční a motivační. Rozhodně neslibujeme, že studium na osmiletém gymnáziu je snazší než na základní škole. Naopak předpokládáme větší nasazení a samostatnost. Pokud by přidaná hodnota ve vědomostech, chování a kompetencích za první čtyři roky nebyla vyšší než na základních školách, tak by existence víceletých gymnázií nebyla opodstatněná. ŽL: Jaké konkrétní výsledky dosahuje Gymnázium Žamberk? ML: Hodnocení školy není nikdy jednoduché, ale mohu uvést několik čísel. Vysoká je úspěšnost v přijímání na vysoké školy, v r % maturantů zahájilo studium na VŠ. Studenti 4. ročníku osmiletého studia se pravidelné účastní testování žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v dovednostech z matematiky a v českém jazyce a v obecných studijních dovednostech. V r.2008 se tohoto testování zúčastnilo téměř škol, z toho asi 250 gymnázií). V matematických dovednostech se naše škola umístila na 42. místě, v českém jazyce na 36. místě a v obecných dovednostech na 7. místě z škol! Důležité je, že tyto výsledky škola dosahuje dlouhodobě. Na škole také studují vítězové okresních a krajský kol olympiád v matematice, fyzice, chemii, angličtině i držitelé dalších čestných umístění v jiných předmětech a soutěžích. ŽL: Na koho se mohou zájemci o studium na žamberském gymnáziu obrátit? ML: O podrobné informace se mohou obrátit přímo na ředitelství školy. Děkujeme za rozhovor. Pro ŽL se ptala Pavlousková Vlasta JamRock 2009 navazuje na úspěšný loňský první ročník žamberského festivalu, který je často označován za festival s historicky nejvyšší účastí na prvním ročníku. Letos se koná na stejném místě od čtvrtého do šestého června. Navazovat je na co, a tak se organizátoři snažili zachovat festivalu jeho tvář. I letos se můžete těšit na překrásný přírodní areál Pod Rozárkou, vystoupení toho nejlepšího, co lze slyšet v českých hitparádách, více než příznivou cenu vstupného a nadstandardní zázemí festivalového areálu. Nový ročník ale musí jít dál. Při výběru kapel se tak zalovilo i v zahraničních vodách a původně dvoudenní festival bude rozšířen o ochutnávkový čtvrtek, kterým celý festival začne. Mimo tyto programové novinky se účastníci setkají s řadou nových věcí v technickém zázemí areálu a na pódiích. Z kapel, které tento rok zahrají na JamRocku, určitě zaujme první potvrzený zahraniční účinkující v podobě německých IO. Uskupení, které už není v Čechách úplným nováčkem, je tvořeno třemi čtvrtinami nezapomenutelných Guano Apes. Jak jim to šlape s novým zpěvákem Charlesem Simmonsem z USA, se budeme moci přesvědčit právě v Žamberku. Mezi klasické české headlinery festivalu budou nesporně patřit Kryštof a Chinaski. Hitovky z pera Richarda Krajča slýcháme ze všech stran, a tak on nebude určitě sám, kdo bude zpívat písničky z posledního best of alba Poločas. Dvě ceny Óčka, skupinu a zpěváka roku, které nedávno sklidili Chinaski, to je předpoklad, že se budeme i u téhle slavné české kapely s novým bubeníkem bavit dobře. Určitě se neztratí ani právě vycházející hvězda Marek Ztracený s novou kapelou, který letos získal ocenění za objev roku Zlatý Slavík Předprodej: 290,- Kč (do ); 330,- (do ). V tuto chvíli potvrzení účinkující: Chinaski, Doktor PP, IO (ex Guano Apes, DE), Kryštof, Lety Mimo, Michal Hrůza, Mig 21, No Name (SK), Support Lesbiens, UDG a další budou následovat. Michal Kosař

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY TENIS SRDEČNĚ VÁS, VEŘEJNOST, ZVEME k návštěvě tenisového areálu a turnajů: Únor: turnaj staršího žactva turnaj mužů, kategorie B Březen: meziokresní přebor žen turnaj baby a minitenisu turnaj dorostu turnaj mužů. Začátky turnajů jsou vždy od 9.00 hod. a trvají do večerních hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu, TOSK Žamberk STOLNÍ TENIS Žamberské týmy stolních tenistů se drží uprostřed tabulek. Po vánočních svátcích pokračovaly okresní soutěže stolních tenistů s těmito výsledky : Start Česká Třebová-Žamberk A 7:10 Body : Sourada a Vávra 3,5, Duben 1,5 a Toman 0,5 Řetová A-Žamberk A 10:5 Body : Sourada 2,5, Vávra 2 a Toman 0,5 Lanškroun C-Žamberk A 7:10 Body : Vávra a Sourada 3,5, Toman 1,5 a Duben 0,5 Ústí n.orlicí D-Žamberk A 10:6 Body : Vávra a Sourada 2,5, Toman a Duben 0,5 PRŮBĚŽNÁ TABULKA : 1.Vysoké Mýto 2.Ústí nad Orlicí D 3.Sudslava 4.Start Č.Třebová 5.Hnátnice 6.Žamberk A 7.Řetová 8.Lanškroun C 9.Orlice B 10.Lanškroun B 11.Ústí nad Orlicí E 12.Libchavy Procentuální úspěšnost jednotlivých hráčů v soutěži: 4.Milan Sourada 89% 14.Vít Vávra 69% 57.Radim Toman 24% 67.Josef Duben 15% Dolní Dobrouč-Žamberk B 4:10 Body : Krulikovský 3, Havel 2,5, Kladivo 2, Žák a V.Hofman 1 Lukavice-Žamberk B 10:4 Body : Havel, Krulikovský, Kladivo a V.Hofman 1 Žamberk B-Mostek A 9:9 Body : Havel a Krulikovský 3,5, Kladivo a V.Hofman 1 PRŮBĚŽNÁ TABULKA : 1.Mostek A 2.Sudslava B 3.Sudslava C 4.Lukavice 5.Žamberk B 6.Sedlec C 7.Mostek B 8.Zálší 9.Dolní Dobrouč 10.Tatenice 11.Líšnice B 12.Lanškroun D Procentuální úspěšnost jednotlivých hráčů v soutěži: 7.Pavel Krulikovský 73% 10.Břetislav Havel 70% 29.Josef Kladivo 47% 33.Václav Hofman 41%. Ing.Břetislav Havel, oddíl stolního tenisu TJ Sokol Žamberk Orlický maraton V neděli se běžel Orlický maraton na 45 km v Deštném v Orl. h. V pořadí toto byl již třetí lyžařský závod klasickou technikou (po Jizerské a Jilemnické 50) v rámci seriálu SkiTour a vzhledem k převýšení asi nejtěžší podnik. Závodu se zúčastnili i dva zástupci Žamberka s těmito výsledky: Jméno, příjmení pořadí/pořadí v ktg čas Vladimír Fikejs 106/11 3:09 Josef Šponar 205/46 3:51 Oba ještě čeká v této sérii poslední závod dne Šumavský skimaraton. Na trati 25 km klasickou technikou skončil Jindřich Koblížek časem 1:40 na 37 místě. V sobotním závodu v Deštném volnou technikou na 25 km bruslili naši zástupci takto: Jméno, příjmení pořadí/pořadí v ktg čas Aleš Dytrt 30/10 1:22 Jindřich Koblížek 113/65 1:38 Pavel Netušil 134/18 1:43 Jaroslav Tomeš 160/25 1:49 Stanislav Šafář 168/28 1:51 -vl.fi- FUTSAL FC RIO Žamberk odjížděl k domácím zápasům ve futsalové divizi D východních Čech do Rokytnice v O.h. ve značně kombinované sestavě. Z různých důvodů chyběli: Šedivý, Menzel, Kail, Pecka, Bartoš, Ulvr a Čada. Ač jsme podali snaživý a bojovný výkon, na hradecké celky to bohužel nestačilo. Hlavně jsme se nedokázali prosadit v koncovce a tři vstřelené góly ve dvou zápasech je opravdu hodně málo ROKYTNICE V O.H. RIO AC Zeppelin Hradec Králové 2 : 4 Branky: Huška Vladimír, Štěpánek Richard RIO REX Reality XXL 1 : 4 Branky: Huška Vladimír Sestava: Hruša Jiří Štěpánek Richard, Kos Libor, Schreiber Jiří, Huška Vladimír, Pavelka Michal, Procházka Petr Vlastimil Knop vedoucí mužstva BASKETBAL a 1.2. BK ŽAMBERK BK SKUTEČ 86 : 84 (14:21,29:39,62:69) Sestava : Andrle 31, Krejčí 19, Píč 14, Prokopec 8, Mlynář P. 6, Šmirous 6, Mlynář Z. 2, Štětina, Rubeš, Šeda, Valenta, Lorenc Fauly : 22 : 15, TH 22 / 14 ( 64%) BK ŽAMBERK SVITAVY 72 : 63 (15:17,35:33,53:50) Sestava : Andrle 30, Roček 14, Krejčí 12, Prokopec 10, Štětina 4, Mlynář Z. 2, Šeda, Valenta, Lorenc Fauly : 17 : 15, TH 11 / 8 (73%) Po oba dny diváci v hale gymnázia nemuseli litovat, že přišli povzbudit naše muže, jelikož viděli velice atraktivní a vyrovnané souboje vždy se šťastným koncem pro nás. Sobotní zápas jsme proti tradičnímu rivalovi ze Skutče nastoupili téměř v kompletní sestavě a utkání rozhodli až v samotném závěru, kdy soupeř měl možnost ještě vyrovnat,ale šanci odmítl. V nedělním zápase jsme nastoupili v oslabené hráčské i trenérské sestavě. A tak se trenérské role poprvé v této sezoně ujal Šmirous V.senior a byla to pro něho premiéra vítězná. Zápas jsme rozhodli rychlými koši při vstupu do poslední čtvrtiny. Absolutorium zaslouží všichni hráči za bojovný výkon, ale pochvalme hlavně naše dorostence, kteří vypomohli, zvláště pak Ročka, který odehrál téměř celé utkání a stal se druhým nejúspěšnějším střelcem. - p.a.- BĚH NA LYŽÍCH NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ V neděli 1.února se konal 7.Českomoravský pohár v běhu na lyžích ve známém středisku, kde se jezdí Zlatá lyže a letos startoval i Tour de SKI, v Novém Městě na Moravě. Českomoravského poháru se účastní kraj Pardubický, kraj Brněnský a kraj Vysočina. Na rozdíl od Deštného tratě v Novém Městě jsou zasněženy technickým sněhem. Byl upraven okruh dlouhý 2,5 km, který muži jeli 3x. Nedělní ráno bylo slunečné s teplotou -6 C. Na tyto podmínky lyžaři namazali, a vybrali nejrychlejší lyže. Ale ouvej, po odstartování mužů začalo hustě chumelit a teplota stoupla na -3 C. Čerstvý sníh udělal své a lyže přestaly jet. Ze Žamberka se zúčastnil jediný zástupce lyž. oddílu Petr Kalous. Umístil se v silné konkurenci na 15. místě v čase 28:01,7. Závodu se zúčastnil i orientační běžec Radek Nožka, který v této době byl na soustředění českého družstva v Novém Městě. Umístil se na 19. místě v čase 29:29,7. -vkal- POJEĎTE SI ZAPLAVAT! Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku Vás srdečně zve na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8.30 do 9.45 hod. v sobotu: , , Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic(naproti Penny), býv.jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Všichni jste srdečně zváni plavte pro své zdraví! Marek Rybár, místopředseda organizace SPCCH v Žamberku

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob Řádková inzerce PRONAJMU RD V ŽAMBERKU. Kontakt: tel HUBNUTÍ SE ZÁRUKOU, analýza stavby těla ZDARMAwww.fitzivot.cz, Kontakt: tel KOUPÍM POZEMEK, cca 150 m 2 na výstavbu garáže, zast. plocha 100 m 2 v centru Žamberka, nejlépe lokalita u kasáren. El. přípojka a voda u pozemku podmínkou. Kontakt: tel PRÁCE DOMA. Kontakt: tel PRODÁM starší, zachovalou a plně funkční mrazničku Samsung Calex Symphony 25. Cena dohodou. Informace na tel nebo Zrcadlení (foto Alena Botheová) HLEDÁM krátkodobé ubytování pro 4 osoby po dobu rekonstrukce bytu (cca 1 měsíc) v Žamberku. Kontakt na tel nebo PRODEJ MOŠTU Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Žamberku nabízí K PRODEJI VOLNÝ MOŠT. Zakoupit si ho můžete každou sobotu od 9.00 do hod. přímo v moštárně. Josef Motl Otevřeno denně dle telefonických objednávek Velký výběr značkové kosmetiky PRODEJ PÁNSKÉ a DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ KOSMETIKY Informace na tel Finanční krize má i lepší stránky, VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PRVNÍ TŘI MĚSÍCE ZDARMA. Kontakt: tel Zveme Vás k příjemnému posezení do restaurace OTEVŘENO od pondělí do soboty hod. nebo dle dohody. NABÍZÍME: jídla hotová, minutková prodej přes ulici velký výběr alko i nealko nápojů zajistíme hostiny slavnostní i smuteční hostiny Informace a objednávky na tel

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY Helvíkovice 113, Žamberk, tel.: , tel./fax: , Hledáme pracovníka výroba reklamní grafiky malířská a natěračská firma PETR MALEČEK tel.: provádí veškeré malířské Bonusová akce Husqvarna BONUS Husqvarna 445 e-series Všestranná pila vyzna ující se efektivitou, snadným ovládáním a optimalizovanou ergonomií. Motor X-TORQ. Výkon 2,1 kw/2,8 k délka lišty 15"/38 cm hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg K Sou ástí nabídky je náhradní lišta a et z v hodnot 939 K zdarma. BONUS VOLEJTE: tel , nabídka tuzemské i zahraniční dovolené, LAST Minute Husqvarna 450 e-series Výkonná pila pro všestranné použití s profesionálními kvalitami. Motor X-TORQ. Výkon 2,4 kw/3,2 k délka lišty 15"/38 cm hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg K Ceny jsou uvedeny v etn DPH. Akce platí do... Akce platí do Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk, a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci kace a vybavení bez p edchozího upozorn ní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. Copyright 2009 HUSQVARNA. Všechna práva vyhrazena. Navštivte naši prodejnu: Sou ástí nabídky je náhradní lišta a et z v hodnot 939 K zdarma. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Roman Býček, Havlenova 10, Žamberk, tel , , Vás zve k výhodnému nákupu za bezkonkurenční ceny! (platí do vyprodání zásob) LIKVIDACE ZÁSOB RIFLE od 499,- Kč TRIKA od 229,- Kč MIKINY od 299,- Kč a mnoho dalších zajímavých cen Uzávěrka č. 04/ do hod., vyjdou 2. března 2009 usq_inz_92x271_ akce-bon :31:4 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 30.12. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 18,45 hod Přítomni zastupitelé: : Jiří Szymsza, Dušan Škandera,

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Jak vyplnit přihlášku ke studiu

Jak vyplnit přihlášku ke studiu Jak vyplnit přihlášku ke studiu Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění 60 až 64

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(4) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné? Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 14. 12. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/

Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/ Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více